• Achterhoeks zonnepark in Braamt

  Redactie, 19 maart 2023

  De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijke een zonnepark gekocht. Dit doen zij samen vanuit de organisatie AGE BV, waar acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijk eigenaar van zijn. Het zonnepark is ontwikkeld door Gemeente Montferland, met hulp van Agem Energie Experts en bevindt zich op een voormalig voetbalveld en een bijbehorend trainingsveld in Braamt. Het park draagt de naam Zonnepark Braamt.
  Op veel daken van gemeentelijke gebouwen liggen al zonnepanelen. Deze zonnestroom is niet voldoende voor het elektriciteitsverbruik van de gemeenten. Met de aankoop van Zonnepark Braamt stijgt het percentage eigen opwekking van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeenten. De gemeenten zijn hiermee weer een stukje minder afhankelijk van derden en schommelende marktprijzen.

  Gemeentelijke Energie
  De Achterhoekse gemeenten wilden niet langer alleen maar ergens stroom inkopen, maar meer zelf aan de knoppen zitten. “Sinds 1 januari 2018 is Agem Gemeentelijke Energie BV (AGE BV) operationeel. Het is het eerste gezamenlijke project waarbij gemeenten hun ‘eigen’ energie leveren. Dit is echt uniek in Nederland”, zegt Albert Jonathans werkzaam voor AGE BV vanuit Agem Energie Experts. “Nu hebben zij ook daadwerkelijk eigen opwekking via een eigen zonnepark. De Achterhoek heeft met hun eigen energiebedrijf AGE een primeur. Wij worden door allerlei gemeenten benaderd die dit voorbeeld graag willen volgen.”
  Naast een extra stap in de verduurzaming is de aankoop van het zonneveld financieel aantrekkelijk. De Achterhoekse gemeenten investeren gezamenlijk in de aankoop van het veld. De zonnestroom wordt tegen kostprijs geleverd voor gemeentelijk gebruik. De kosten van deze zonnestroom is aanzienlijk lager dan de prijs voor groene stroom die anders ingekocht wordt.
  Het park telt 2.860 zonnepanelen met een opgeteld vermogen van 1,3 MW en levert hiermee ongeveer 1.147 MWh elektriciteit. Dat is ongeveer acht procent van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik van de deelnemende Achterhoekse gemeenten. Het zonnepark is aangelegd door het Achterhoekse bedrijf Kremer uit ‘s Heerenberg.


 • Toekomstige inburgeraars op bezoek bij Laborijn

  Redactie, 18 maart 2023

  De gemeente Aalten maakt gebruik van een HAR-locatie (hotel- en accommodatieregeling) in Lichtenvoorde om aan 40 statushouders, gekoppeld aan Aalten, versneld onderdak te bieden. Zij zijn momenteel nog niet gehuisvest in Aalten. Omdat wij hen graag snel inburgering aan willen bieden, starten we in nauwe samenwerking met Figulus Welzijn al met de brede intake.

  Op 16 maart hebben de statushouders daarom een bezoek gebracht aan het Werkleercentrum (WLC) van Laborijn in Aalten. Hier hebben ze kennis gemaakt met Laborijn. Na een gezamenlijke lunch was er een welkom door Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn) en Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn). De cultuurvertalers van Laborijn gaven hen, in verschillende talen, uitleg over wat hen te wachten staat op het gebied van inburgering, werk en inkomen vanaf het moment dat ze in Aalten komen wonen.

  Joop Wikkerink: “We zien dat veel statushouders, nu ze weten dat ze in Nederland hun leven verder mogen vervolgen, ook zo snel mogelijk stappen willen gaan zetten. Zowel Laborijn als Figulus Welzijn hebben inmiddels veel ervaring met het ondersteunen van hun inburgering, dus samen kunnen zij veel betekenen voor deze toekomstige nieuwe inwoners van gemeente Aalten.”

 • De kiezer heeft gesproken…..

  Redactie, 18 maart 2023

  Ook in Aalten heeft BBB een forse verkiezingswinst behaald. Maar liefst 40% van de 66% die is gaan stemmen – ruim 25% van de stemgerechtigden – stemde BBB.
  Dit past in een trend. Al 15 jaar treedt er een verschuiving op van links naar rechts. Maar met name de middenpartijen moeten inboeten. Dat geldt landelijk en ook in Aalten.

  Voor Tweede Kamer- en gemeenteraads verkiezingen zijn de grafieken vergelijkbaar. De trend begint ongeveer op het moment dat Rutte partijleider van de VVD wordt. Onder neoliberaal beleid wordt de sociale woningbouw afgebroken, stijgen bedrijfswinsten maar blijven inkomens en voorzieningen achter. Met name het platteland merkt dat. Streekvervoer, bibliotheek, scholen, gezondheidszorg verdwijnen uit de dorpen. Arbeid wordt flexibel en daarmee onzeker. Individualisme de heersende moraal. Als je in de problemen komt is dat je eigen schuld. Over moeilijke onderwerpen als klimaat, biodiversiteit (stikstof, voedselveiligheid) en armoede worden al decennia geen of slechts halfzachte besluiten genomen.

  Deze politieke mix zorgt voor ongerustheid en onvrede bij steeds grotere groepen mensen. Waren het eerst alleen de minderheden die de klappen kregen, nu worden ook de middengroepen geraakt. Het vertrouwen in ‘de politiek’ daalt. Dat leidt soms tot apathie en cynisme, soms – en het lijkt steeds vaker – tot strijd. Denk aan jongeren die de straat op gaan voor wonen en klimaat, boeren die op de trekker naar Den Haag optrekken en stakingen in openbaar vervoer en zorg. Commerciële media spelen in op deze onvrede en wakkeren polarisatie aan. (zie artikel van Bas Jacobs in VN van 16-3). En meestal is het geen polarisatie op inhoud (dat is niet verkeerd!), maar op sentiment. Onjuiste frames worden niet rechtgezet maar versterkt (halvering van veestapel = halvering van boeren = einde van voedselvoorziening = ramp), terwijl de achterliggende reden en alternatieven niet worden genoemd of gebagatelliseerd (minder vee zorgt voor minder aantasting natuur en klimaat; en voor duurzame landbouw zijn juist méér boeren nodig).

  Het is bekend dat onzekere, bange kiezers naar rechts schuiven. Rechtse partijen zijn echter vooral hoeders van de heersende belangen en willen geen structurele maatregelen. Een stem op rechts is dus niet persé goed voor jou en in het geval van BBB vooral een protest-stem. ‘Stem ze weg’. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk waar ze precies vóór hebben gestemd. Want niet alles kan. Dat beseft ook BBB zelf. Lijsttrekkers zeggen open te staan voor overleg en compromissen. BBB wil bestuursverantwoordelijkheid nemen. Dat is een positiever geluid dan van bijv de FvD destijds.

  Protest betekent ook betrokkenheid. Mensen willen terecht weer aanhaken, willen erkenning en waardering voor en versterking van hun eigen positie en die van hun kinderen. Ook in achterstandswijken, ook op het platteland, ook voor de middengroepen. Dat zijn gezamenlijke belangen. Laten we hopen dat op basis van inhoud, van wetenschappelijke kennis, van argumenten die gezamenlijke toekomst wordt vormgegeven. Want die staat wél op het spel.

  Bert


 • Circulaire economie komt eraan!

  Joop Wikkerink, 11 maart 2023


  Dinsdagavond was er een informatieavond voor de raad (een deel was aanwezig). Dat ging over de circulaire economie. En de vorderingen in het plan duurzaamheid. Het is mooi om te zien dat de hele raad het belang van circulaire economie onderkent.
  De regering wil dat in 2050 de hele economie circulair is. Dat lijkt nogal ver weg.
  Maar ook hier in Aalten kunnen we stappen maken. Dat bewees de presentatie van Willie Smit, directeur van WAM van Duren uit Winterswijk en voorvechter van het circulaire bouwen. Hij gaf mooie voorbeelden, waar ook de gemeente Aalten gebruik van kan maken (hergebruik straatmateriaal bijv. met alle Achterhoekse gemeenten samen).

  Tussendoelen duurzaamheid

  In de stand van zaken plan van aanpak duurzaamheid ging het over “reële tussendoelen”. Soms wordt er nogal een verschil gepresenteerd tussen een actie (het starten van een regeling) en een resultaat( 20 deelnemers bijv.). Maar wat 20 deelnemers aan een duurzaamheidslening dan weer precies zegt over de CO2 uitstoot is wel lastig te duiden, zeker als die realisatie door particulieren gemaakt moet worden. Over deze tussendoelen zal het laatste woord nog niet gezegd zijn. Hoop wel dat het geen eindeloze discussies worden zoals bijv. bij het dashboard sociaal domein of het uitvoeringsprogramma. Het is natuurlijk ook wel aan de raad om dan aan te geven wat ze gemeten wil zien en waarom.

 • De dilemma’s van een staatssecretaris….

  Joop Wikkerink, 10 maart 2023

  Woensdag was er een bijeenkomst van alle gemeentebesturen, de commissaris een gedeputeerde en staatssecretaris Eric van der Burg over asielzaken en vluchtelingen. Deze staatssecretaris is iemand die geen blad voor de mond neemt, niet met meel in de mond praat en zeer helder zijn dilemma’s uitlegt. Als voorbeeld: deze zomer waren er 700 mensen die buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een onverkwikkelijke toestand in een rijk land als Nederland. Toch waren er op dat moment volgens de staatssecretaris 2000 vrije plekken in het land. Maar de gemeenten hadden allerlei bezwaren: de een wilde geen alleenstaande mannen, de ander was bang voor de boeren, weer een ander mocht niet van de gemeenteraad. Dat tekent het belang van draagvlak. Hij verwonderde zich over het feit dat de opvang van Oekraïeners vrij soepel gelopen is en nog loopt, maar zo gauw het over andere vluchtelingen gaat er veel meer bezwaren opgeworpen worden.

  Veel verzet.

  Hij was er ook helder over: ook zijn eigen partij de VVD zet hem de voet dwars met de spreidingswet. Hij snapt niet dat dit een dwangwet genoemd wordt. Het is een rijkstaak die naar de gemeenten overgeheveld wordt. Zelfde als met het uitgeven van paspoorten of het organiseren van onderwijs, dat is toch ook geen dwangwet? Hij doet het volgens hem nooit goed: als de Kamer voor is, is de Raad van State en zijn de gemeenten tegen en andersom. Boeiend om een kijkje te krijgen in de uitvoeringsdilemma’s die nu in Nederland zo talrijk zijn.

  Provinciale regie.

  De provincie gaat nu enige regie voeren over statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Ook al is die spreidingswet er nog niet. Gemeenten gaan samenwerken. Voorbeeld is de samenwerking van de gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJsselstreek bij de tijdelijke opvanglocatie “de Kievit” in Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp uit Oost Gelre mocht op het podium iets vertellen daarover.


 • Excursie Vragenderveen met GroenLinks

  Persbericht, 3 maart 2023

  Mededeling 9 maart 2023: De Stichting heeft op Facebook meegedeeld dat deze excursie niet door kan gaan. Men wenst niet geidentificeerd te worden met een politieke partij als Groen Links.


  Op zaterdag 11 maart organiseert Groen Links afd. Oost-Achterhoek een interessante excursie naar natuurgebied Vragenderveen tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. Een mooi stukje nieuwe natuur. Belangrijk als voorbeeldproject hoe de Provincie Gelderland haar groene imago kan waarmaken en uitbreiden.

  Vragenderveen

  Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over.
  Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en 10 hectare, die eigendom is van andere particulieren, in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al bijna zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie in Nederland.

  Gidsen.
  Bedoeling van de excursie is om na te gaan of de aanpak van dit gebied ook toepasbaar is op andere gebieden. Daarom zijn de natuurwaarden van belang. De excursie staat onder leiding van een gids verbonden aan de Stichting Marke Vragender Veen. Hij staat garant voor kennis van de natuur en historie ter plaatse. De wandeling duurt plm. 2,5 uur.

  Waarom 11 maart?
  Het nieuws van die dag zal weer gedomineerd worden door protesterende boeren met hun grote trekkers. Er is een demonstratie in Den Haag. De afd. Oost-Achterhoek van GroenLinks wil een natuurlijk tegengeluid laten horen. De kracht en waarde van natuur. Ook van nieuwe natuur.

  Inspiratie tot actie.
  Waarom Vragenderveen?
  Het gebied ligt hemelsbreed enkele tientallen kilometers van Diepenheim. De laatste tijd hèt symbool van fakkel-conservatisme en boeren-intimidatie. De afd. Oost Achterhoek stelt daartegenover de kracht en waarde van de natuur en samenwerking. De Marke-Stichting is opgericht door boeren en er vindt agrarisch natuurbeheer plaats. Het is van belang deze zachte krachten te waarderen, te laten zien en te werken aan herstel en uitbreiding.

  Opgeven noodzakelijk.
  De excursie naar natuurgebied Vragenderveen vindt plaats op zaterdag 11 maart vanaf 11 uur in Vragender. Deelname kost 5 euro (voor de stichting). Deelnemers dienen zich wel aan te melden. Dat kan via het mailadres joop.wikkerink@progressieve-partij.nl.
  Opgaves moeten 9 maart binnen zijn. Mensen die zich tijdig inschrijven krijgen een mail met o.a. verzamelplaats, aanrijroutes en -mogelijkheden , kleding en andere persoonlijke tips.

  Foto: Vragenderveen, Theo Bauhuis gids SMVV

 • Minder kappen, meer planten!

  Bert Weevers, 4 maart 2023

  In het kader van de klimaatadaptatiestrategie hebben wij een motie ingediend met de oproep om de kapverordening te herzien. De wethouder zegde toe dit te gaan doen. Een mooi resultaat!

  Onze motivatie in de raad:

  “Voorzitter,
  We zijn aan de ene kant blij dat er een klimaatadaptatiestrategie is opgesteld. Het is hard nodig dat er maatregelen worden getroffen om de effecten van klimaatopwarming te verzachten. Aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk een schande dat we nu dit beleid moeten voeren, omdat er veel te laat en veel te slap beleid is gevoerd om de klimaatopwarming te stoppen.

  Maar goed, het begin is er. Wat ons betreft moeten we ook zo snel mogelijk doorpakken. Liefst met maatregelen die op meerdere vlakken effect hebben. Een ervan heeft betrekking op het beang van bomen. Bomen zijn goed tégen klimaatopwarming, maar helpen ook om de effecten tegen te gaan. Vooral bestaande, grote bomen zijn belangrijk. En dan komen we op het terrein van kapbeleid,
  Dit beleid dateert uit 2011. Sowieso reden on te herzien. Maar ook omdat de inzichten in het belang van bomen is veranderd. Er is zelfs een reken tool ontwikkeld die het belang van bomen in cijfers uitdrukt, zoals CO2 afvang, fijnstof afvang etc, náást het koelend effect. Dus diverse redenen om de kapverordening te actualiseren.

  Toelichting motie:

  De huidige kapverordening lijkt onvoldoende recht te doen aan het belang van bomen in onze gemeente; hetgeen oa blijkt uit het feit dat:
  • Bomen en meerstammige bomen slechts beschermd worden vanaf een stamomtrek van 55 cm
  • Berken, naaldbomen en hoogstamfruit in het buitengebied niet onder de vergunningplicht vallen
  • Er met de huidige herplantingsplicht een zeer lange tijd zit tussen het herplanten en het herstel van de bestaande waarden zoals schaduwwerking, biodiversiteit en beleving
  De waarde van bomen kan door het softwareprogramma i-tree inzichtelijk worden gemaakt, zie “De baten van bomen. Resultaten van i-Tree in Nederland”, een publicatie van Platform i-Tree Nederland.

  Het is de moeite waard om te onderzoeken of dit instrument bij de beoordeling van een kapvergunning kan worden ingezet. Het lijkt in elke geval een tool waarmee in voorlichting en informatie aan inwoners ook cijfermatig inzicht gegeven kan worden in wat een specifieke boom of boomsoort kan betekenen voor mens en natuur in onze gemeente.”


 • Meer sociale huurwoningen!

  Bert Weevers, 5 maart 2023

  Fors meer sociale huurwoningen. Dat is de enige mogelijkheid om betaalbaar te kunnen wonen. Doorstroming naar koopwoningen is met de huidige prijzen voor mensen met een minimum inkomen geen optie. Daarom dienden de Progressieve Partij samen met de ChristenUnie een motie in. De anderen partijen wilden zich niet inzetten voor meer sociale huurwoningen. CU en wij hebben de taken verdeeld; wij zijn eerste indiener van de motie en Tobias Holtman leest de motivatie voor. Hieronder zijn verhaal:

  “Nederland verkeert momenteel in verschillende crises. Stikstof, asiel, klimaat en een wooncrisis. In de afgelopen periode hebben diverse demonstraties plaatsgevonden. De meest recente was afgelopen weekend in Amsterdam voor het recht op betaalbaar wonen.

  Deze crises houden met elkaar verband. Niets voor niets heeft het kabinet afspraken gemaakt met de provincies om maar liefst 900.000 woningen te realiseren voor de periode tot en met 2030. Minister De Jonge heeft hierover gezegd: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm.”

  Voor Gelderland gaat het om 100.000 woningen, voor de Achterhoek 11.500 en op basis van de regionale woonagenda wil Aalten een bijdrage leveren door ruim 1000 woningen te realiseren.

  Iedereen weet dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Dus niet alleen aan woningen, maar aan betaalbare woningen. De opzet is dat in Nederland tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

  De voorliggende regionale woonagenda gaat uit van een verdeelsleutel. Volgens deze sleutel moet 28% sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Maar voorzitter, dat is nu net het probleem. Door uit te gaan van dit percentage, komt voor een grote doelgroep het bereik van een betaalbare woning nog niet in zicht.

  Het gaat om jongeren die graag op zichzelf willen wonen, alleenstaanden, mensen in scheiding of andere problematiek, statushouders en mensen met een smalle beurs. Het lukt hen niet om een woning te bemachtigen. Momenteel wordt via de website van Woonplaats in de gemeente Aalten slechts één woning aangeboden. Eén woning!

  Het is de taak van de overheid om te zorgen voor huisvesting. De Grondwet zegt dit, maar ook de gemeente Aalten schrijft dit in de prestatieafspraken. Op dit moment is de verdeling zo dat slechts 18% van de woningen het segment sociale huur is. Door uit te gaan van 28% worden simpelweg niet voldoende woningen in dat segment gerealiseerd. Er worden weliswaar nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd, maar dat is bij lange na niet genoeg om te voorzien in de behoefte die er is. Er wordt wel eens geschermd dat De Woonplaats, onze woningcorporatie, niet over voldoende middelen zou beschikken. Dat gerucht helpen we graag de wereld uit. De Woonplaats heeft namelijk in het jaarverslag staan: “de jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 360,5 miljoen. In de begroting 2021 was een positief resultaat van 22 miljoen euro voorzien” einde citaat. En verderop in dat stuk staat: “de meerjarenbegroting 2022-2026 laat een redelijk stabiel verloop zien, waarbij het jaarresultaten gemiddeld rond de 22 miljoen euro uitkomt”. Ofwel, er zijn middelen genoeg.

  Voorzitter, het is goed dat in regionaal verband afspraken worden gemaakt over het realiseren van nieuwe woningen. Echter, door 28% sociale huurwoningen te realiseren wordt groot onrecht gedaan aan de vele woningenzoekenden voor wie een koopwoning niet haalbaar is en genoodzaakt zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En wat willen zij? een betaalbare woning. Dat moet veranderen. Dat is een kwestie van politieke keuzes. Keuzes die wijzelf kunnen maken. Moeten maken. Nu, op dit moment. Als we dit niet realiseren, laten we een hoop mensen in onze gemeente de kou staan.

  Namens de fracties van de PP en de ChristenUnie,


  Zoals te verwachten ontraadde de wethouder deze motie. Met een ‘wirwar aan argumenten’ zoals ik het noemde in de tweede termijn.

  Waar het om gaat:
  De helft van onze inwoners hoort qua inkomen tot de doelgroep van de woningcorporaties. 18% van de Aaltense woningvoorraad is sociale huur. Een enorm tekort dus. Niet voor niets zijn er nu zulke lange wachtlijsten. De landelijke richtlijn is 30% sociaal……

  De helft van de Aaltense huishoudens verdient te weinig voor een hypotheek van 2 ton. Koopwoningen onder dat bedrag zijn er vrijwel niet, doorstromen kan dus ook niet. Dus: de enige mogelijkheid voor lagere inkomens en starters om betaalbaar en goed te wonen is sociale huur!

  In de opgaven van de regio-gemeenten zit 40% vrije ruimte. Die kan prima ingezet worden voor meer sociale woningbouw. En dat is hard nodig om tot een evenwichtig nieuwbouwprogramma en een evenwichtige woningvoorraad te komen. Nu dreigt er in verhouding tot de inkomensverdeling veel te duur gebouwd te worden.

  Daarom hebben we samen met CU in een motie gevraagd om fors meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Hoewel elke partij zei betaalbaarheid en sociale huur belangrijk te vinden stemden alle andere partijen echter tegen……

  Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. De provincie heeft een forse stem in de woningbouwopgave. Let dus vooral op die partijen die fors meer willen inzetten op de sociale huur


 • Meet Up: Hoe dichten we de kloof?

  Redactie, 26 februari 2023


  De kloof
  Iedereen heeft het erover. Arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, gezond en ongezond, Randstad en de regio, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kort gezegd komt het erop neer dat je de tevreden burgers hebt, die aan de knoppen zitten, volop meedoen in de samenleving en best wel wat vertrouwen hebben in de parlementaire democratie. En je hebt de groeiende groep mensen bij wie dat vertrouwen weg is en het idee hebben dat er over hen wordt besloten.

  Afgehaakt Nederland
  In de vorig jaar verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland wordt deze kloof in detail beschreven. Binnen steden, tussen dorpen en regio’s: er loopt vaak een haast causaal verband tussen hoe gezond bewoners zijn, of ze gelukkig zijn, welk inkomen ze hebben én op wat voor partij ze stemmen.
  Een recent onderzoek van Nieuwe Oogst/AD illustreerde dat met cijfers. Bijna 60 procent van de burgers ervaart een kloof tussen stad en platteland. Bij de boeren ruim 85 procent. De kloof wordt op veel onderwerpen meer gevoeld door boeren en tuinders dan door burgers. Dat geldt voor klimaatverandering, stikstof, natuurbescherming, de wolf, vlees eten en de media. Burgers maken zich daarentegen meer zorgen om de oplopende energieprijzen en immigratie. 46 procent van hen vindt dat ze ertoe doen. Bij de boeren is dit 28 procent.
  En dan is er nog de kloof door Nederland tussen rijk en arm. Publicist Tim ‘S Jongers heeft het liever over de kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. Hoe kunnen we die overbruggen?

  In gesprek met …
  In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken wat nu precies de oorzaken van al die kloven zijn en hoe we ze kunnen dichten. We pakken twee tot de verbeelding sprekende kloven: die tussen stad en platteland en die tussen “have’s en have-nots”. Dit doen we in gesprek met elkaar en twee interessante gasten.

  Marianne Besselink, burgemeester Bronckhorst. In een Achterhoekse gemeente met 44 kernen voelt zij als geen ander het verschil tussen stad en platteland. Zij ervaart dagelijks het naoberschap, maar ziet ook dat dat minder wordt vanwege demografische ontwikkelingen: ontgroening en dubbele vergrijzing. Daarnaast ervaart ze ook wel eens een bestuurlijke kloof: “Er is vanuit Den Haag niet altijd ruimte om lokaal passend beleid te voeren die binnen de bedoeling van de regels past.”

  Eelke Blokker van Instituut voor Publieke Waarden en bedenker van de Doorbraakmethode probeert als actieonderzoeker dagelijks de kloof tussen hoopvollen en de hooplozen te dichten. Voor meer dan honderdduizend huishoudens in Nederland met meerdere problemen, werkt onze verzorgingsstaat vaak onbedoeld belemmerend, in plaats van helpend. Soms is een uitzondering op de regel nodig: een doorbraak. Hoe werkt dat en leert deze aanpak ons iets over het wezen van onze systemen en hoe die te veranderen?


 • Fact-free politiek bepaalt discussie provincie?

  Joop Wikkerink, 26 februari 2023

  De verkiezingen.

  Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om onze provinciale vertegenwoordigers te kiezen èn die in het Waterschap. Dus er worden bijeenkomsten in zaaltjes gehouden. Dat begon afgelopen week zo’n beetje. De Christen Unie haalde zelfs minister Carola Schouten naar Bredevoort. De Partij van de Arbeid had de lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen in Dinxperlo en ik toog naar de bijeenkomst georganiseerd door de FNV met zo’n 13 afgevaardigden van partijen die meedoen.

  Fact-free politics.

  Was goed en strak georganiseerd. Maar ik verwonderde me toch weer over de fact-free politiek die hier en daar bedreven wordt en vooral over het aantal niet-provinciale onderwerpen. De vertegenwoordiger van de BBB pleitte voor twee kleine kerncentrales in Gelderland, dat zou “maar een bananendoos vol afval” opleveren. JA21 had uitgerekend dat wanneer we àlle vrij ruimte in Gelderland zouden volzetten met windmolens en zonnepanelen we nog niet genoeg duurzame energie zouden hebben. Enormiteiten te over dus.

  Eensgezindheid

  Er was een grote eensgezindheid over het belang van woningbouw (starters), leefbaarheid en openbaar vervoer voor de kleinere kernen. Dat is werkelijk interessant. Want waarom wordt het openbaar vervoer dan steeds verder verschraald, betaalbare starterswoningen bij voorkeur in de sociale huur, zeer onvoldoende van de grond komt en de leefbaarheid programma’s rond cultuur en sport door de huidige provinciale coalitiepartijen langzaam worden afgebouwd.

  Landelijke issues

  Ergerlijk is natuurlijk dat partijen met landelijke issues die niets met de provincie te maken hebben proberen kiezers te winnen. Zo maakte de VVD het wel erg bont door in Arnhem folders uit te delen over de verhoging van de OZB. Daar gààt de provincie niet over, maar daarvoor moet je bij je gemeente zin. Of dat de SP de winstbelasting op grote bedrijven aankaartte: ook daarvoor moet je in Den Haag zijn. Natuurlijk deed Ja21 nog weer een duit in het zakje over migratie (ze bedoelen minder asielzoekers). Weer fout: heeft de provincie niets mee te maken.

 • College op pad met buitendienst

  Joop Wikkerink, 26 februari 2023


  Door de corona-tijd al weer een tijdje geleden, maar nu dan toch weer mogelijk: het college een morgen op pad met de buitendienst. We konden per collegelid drie bezoekjes afleggen bij diverse projecten.

  Afkanten

  Ik ging als eerste met Hans Meinen mee om een paar mensen vooral in Dinxperlo te bezoeken die daar druk bezig waren met onderhoud van gazons. Meer in het bijzonder met het afkanten daarvan. Uiterst efficiënt geregeld: de eerste medewerker liep langs de gazons met een machinaal roterende mes, de tweede met een schoffel, de derde met een grote hark en de vierde laadde de afval in de laadbak. Leuk om te zien hoe op elkaar ingespeeld die groep is. Leuk om te vermelden dat ze al een paar maand zo bezig zijn: Bredevoort en Aalten zijn al geweest; nu is men bezig met de laatste loodjes in Dinxperlo.
  De foto’s zeggen genoeg.

  Plantencombinatie waarover nagedacht is.

  Als tweede ging ik mee met Dyon Vinkenvleugel, de specialist buitenplanten. Hij liet zien hoe je met kennis van de bloemen en plantenwereld, maar vooral met creativiteit prachtige plantenvakken kunt maken die bijna alle seizoenen bijzondere kleuren en vormen laten zien. Dat is wat mensen mooi vinden. Tegelijkertijd moet het ook allemaal te onderhouden zijn. Dus ik zag slimme oplossingen: bankjes, tafels op beton-platen waar de grasmaaier om heen kan, borden, prullenbakken die zoveel mogelijk gecombineerd worden aan één paal. Ook al weer om de maaier niet in de weg te zitten.

  WMO Hulpmiddelen en een beetje riolering.

  Tot slot ging ik ook op bezoek bij de hulpmiddelenwerkplaats. Enige jaren geleden hebben we besloten het onderhoud van bijv. rolstoelen, scootmobielen en driewielers zelf te doen. Om drie redenen. Uiteindelijk is het waarschijnlijk kosten efficiënter. Ten tweede (voor de klanten belangrijk): het is aanzienlijk sneller. Voorheen moest je soms een week op een monteur wachten, nu staat hij soms binnen een uur al op je stoep als je een defecte rolstoel of scootmobiel hebt. En ten derde vinden we het goed dat er af en toe eens iemand ‘ z’n hoofd om de hoek steekt’ bij mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Alle drie bleek die dag te werken: we gingen een zadel vervangen op een tandem in het buitengebied. Daarna namen we nog even een kijkje in het magazijn met de pomponderdelen voor de riolering. Ook een verhaal apart.

  Viezigheid op straat

  In de pauze ‘een broodje bal’ met z’n allen. Aangezien ik ook met een lekkere bolus onder m’n schoenen was teruggekeerd, ging het gesprek ook veel over hondenpoep. Het is nog niet gelukt al onze inwoners zo op te voeden dat ze de troep opruimen in plaats van aan anderen overlast te bezorgen. Wat mooi was aan deze morgen is dat je inzicht krijgt in alle werkzaamheden. En dat zijn er niet weinig. Dat zouden onze inwoners eigenlijk ook allemaal moeten weten.


 • Leuke en nuttige OV-toer Achterhoek

  Joop Wikkerink, 19 februari 2023

  Kamerlid Lisa Westerveld op OV-tour in de Achterhoek
  GroenLinks- tweede Kamerlid Lisa Westerveld kwam zaterdag op uitnodiging van de afdeling Oost-Achterhoek naar deze streek. Westerveld, geboren in Aalten en fervent ov-reiziger , kwam ervaringen met het OV in de Achterhoek ophalen. De tocht begon in Winterswijk. Andra Weg, Joop Wikkerink en filmer Wiliam Hulzink van 1Achterhoek sloten aan

  Uitdagingen en overstappen
  In de trein langs Aalten vertelde Lisa Westerveld hoe ze als scholier van Lintelo naar Aalten moest op de fiets door weer en wind. Toen natuurlijk niet altijd leuk, maar gezien de conditieopbouw erg nuttig. Meer jongeren zouden moeten gaan fietsen. Punt is dat wanneer zij naar haar ouders in Lintelo wil, toch altijd weer moet bellen of iemand haar wil ophalen.
  Een eerste uitdaging deed zich voor in Varsseveld waar het gezelschap 20 minuten op de aansluitende bus naar Haaksbergen moest wachten in een weliswaar nieuw maar erg smerig bushokje, waar geschuild moest worden tegen de regen

  Spannende overstap.
  Bus 740 arriveerde in de regen en pikte het GL-gezelfschap als enige passagiers op. Primeur: je kunt met je betaalpas inchecken!
  Al gauw reed de bus voorbij Harreveld. In de aanloop van deze OV-tour wilden we daar graag aanleggen, maar vanwege het carnavalsweekend lukte dat niet. Er komt een apart werkbezoek. Aangekomen in Lichtenvoorde werd duidelijk waarom buschauffeurs aandacht vragen voor hun krappe tijdschema. Bij bushalte Wentholt stapte een groep Syriërs uit de “tussenlokatie ”De Kievit” in, die natuurlijk even werk hadden om met handen en voeten uit te leggen naar welk station ze moesten. Oponthoud vier minuten. De trein reed het station van Lievelde al binnen toen de bus aankwam. Gl-gezelschap moest sprinten om de trein te halen: gelukkig wachtte de machinist netjes. Hier scheelt de goede samenwerking in het zgn. vlindermodel: bus en trein moeten op elkaar wachten en aansluiten.
  Omdat het laatste stukje van de OV-reis en het gesprek met de provinciaal lijsttrekker van GroenLinks Charlotte de Roo plaats vond in de Heikamp aan de Hengeloseweg moest de groep per fiets daarheen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het Achterhoekse concept “Gaon”, dat bestaat uit deelfietsen, deelauto’s en –scooters. Nadeel is dat dit weer een systeem is naast de OV-fiets en dat je één fiets per keer kunt gebruiken. Dus max. een half uur van te voren moesten vier mensen de app installeren en reserveren. Het goede nieuws: het werkte!

  OV in de Achterhoek: wat gaat goed en wat kan beter?

  In stationsrestauratie van Winterswijk gaf Rene Coveen van reizigersorganisatie Rover een perfecte presentatie over wat goed is en wat beter kan in de Achterhoek en vooral het aangrenzende Duitsland. Ook vertegenwoordigers van de buurtbus en de DGB vakbond uit het Duitse Borken waren erbij. In een klein half uurtje werden heel wat tips uitgewisseld: van opname van de grensoverschrijdende lijnen in OV 9292 tot een betere aansluting op diverse punten. En natuurlijk de toiletvoorzieningen, afschaffen dubbel opstaptarief, één kaartsysteem, betere informatie voor mensen met een beperking. Joop Wikkerink wees in het gesprek op de ratjetoe aan vervoersregelingen die er is. Van electrokar en buurtbus tot ZOOV, WMO- en leerlingenvervoer. Volgens Lisa is een goed vervoersysteem heel erg belangrijk om vooral eenzaamheid tegen te gaan. Maar het is wel raar dat we een vervoersprobleem in de zorgwetten gaan oplossen. Een slimme combinatie van alle soorten zou beter zijn. Wat niet moet gebeuren is de dreiging dat wanneer er minder passagiers zijn de lijnen worden opgeheven. Openbaar vervoer zou een basisvoorziening moeten zijn.

  GroenLinks- Raadslid en fractievoorzitter uit Berkelland Andra Weg en Progressieve Partij-wethouder en GroenLinkslid Joop Wikkerink uit Aalten en beiden op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van GL Gelderland, namen alle uitgeschreven suggesties en tips mee om ze bij de provincie neer te leggen.

  Jeugdzorgplus in onze regio
  Ria Otter, verantwoordelijk voor de afbouw Jeugdzorgplus in de 9 jeugdzorgregio’s in Gelderland praate ons bij in een nat bushokje in Varsseveld. Een onderwerp waar Lisa erg veel werk van maakt. Doordat er 9 regio’s in Gelderland samenwerken gaat de noodzakelijk afbouw van deze plekken tot voor kort redelijk. Echter door het uitblijven van besluiten over de hervormingsagenda jeugd lijkt alles stil te staan. Idee is om juist de zware jeugdzorg kleinschaliger en dichterbij te organiseren. Dat gaat ten koste van de grotere instellingen en ook hun werkgelegenheid. Dat geeft niet als er maar tijdig geïnnoveerd en aangepast kan worden. Maar zo is de conclusie: èn bezuinigen èn innoveren gaat niet samen. Gevolg|: de wachtlijsten lopen weer op, personeel is onzeker en zoekt een goed heenkomen, overblijvende groepen worden kleiner en dus duurder. Conclusie van zowel Ria de Otter als Lisa Westerveld: Als er niet snel besluiten worden genomen tussen rijk, gemeenten, instellingen en zorgaanbieders loopt dit systeem verder vast en gaat het ten koste van kinderen en personeel.

  Opladers, een inspirerend initiatief!

  Toen de bus arriveerde stapten naast het GroenLinksgezelschap ook in Merel Pais-leeflang, pedagoog en strategisch adviseur Jeugdzorg en Esther Bakker, gezondheidsbevorderaar en samen met Merel initiatiefnemer van #opladers. Dat is een zeer verrassend en innovatief initiatief ontstaan in de Achterhoek . Zij vertelden het volgende:
  Micha de Winter stelt in het artikel in De Volkskrant voor om gemeenten in Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid te geven in het entameren en coördineren van een collectieve en pedagogische functie.
  ‘Ouders spelen namelijk een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers van sportverenigingen, politieke of levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft natuurlijk ook het onderwijs hierin een duidelijke taak, net als het kinder- en jongerenwerk.’ Hiervoor bestaan geen simpele recepten.We moeten hier nieuwe oplossingen voor vinden geeft de Winter aan. Als voorbeeld noemt hij het organiseren van een lokaal pedagogisch burgerberaad.
  Merel: “De beweging #Opladers is een voorbeeld wat hier ook thuishoort. En toevallig hebben wij hier een podcast over gemaakt om iedereen kennis te laten maken met deze beweging. Een beter moment is er niet! Als moeder, beleidsadviseur jeugd en oud-student van Micha de Winter ben ik dan ook heel trots om deze podcast te lanceren. Dus netwerk: deel, like en zoek contact als jullie interesse hebben om mee te doen met de beweging #Opladers.”

  Samen helpen wij onze kinderen opgroeien

  Kijk om je heen
  Stel elkaar vragen
  Bied een helpende hand
  Doe het gewoon, want dat geeft energie!

  Natuur en landbouw in de Achterhoek

  Jan Dirk Focker, IVN-naturgids en bestuurslid stapte in op station Lievelde en vertelde over het belang van nieuwe natuur. Tussen Lievelde en Ruurlo heeft Staatsbosbeheer zo’n 20 jaar geleden enkele hectares opgekocht en verschraald. Doordat er vanuit het Winterwijks plateau kwelwater aan de oppervlakte komt is deze verschraalde grond uitstekend voor een zeer grote biodiversiteit. Zo bloeien hier in het voorjaar talloze orchidee-soorten. Door de goede samenwerking tussen overheid, landeigenaren (boeren) en Staatsbosbeheer kon deze nieuwe natuur hier ontstaan. Volgens Jan Dirk een voorbeeld van een goed beleid om de biodiversiteit te vergroten en de natuur te versterken en uit te breiden. Hij was nog niet uitgepraat of het gezelschap kwam aan op station Ruurlo.

  Bij de Heikamp was lijsttrekker Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland al in gesprek met Willem Drok, kenner van natuur en biodiversiteit en voormalig provinciaal adviseur en Jan Stronks in de Achterhoek wijd en zijd bekend als bioloog, vogelaar en werkzaam bij Staring Educatie. Zij weten alles van de Achterhoekse natuur en hoe die te verbeteren. Ze gaven Charlotte en Lisa een handvol huiswerk mee. Stikstof is al een 40 jaar oud probleem. Het is vooral funest voor natura-2000 gebieden. Maar er is meer. Begin bij het water, dus werk samen met waterschap. Kijk ook vooral naar het agrarisch natuurbeheer: nu nog slechts 1 a 1,5 %: dit is een verdienmodel voor landbouwers. Ook een verdienmodel is de benadering “van boer tot bord”. Een medewerker van pannenkoekenboerderij de Heikamp hield een gepassioneerd verhaal hoe de pannenkoeken aldaar met allemaal streekproducten bereid werden: korte ketens, geen dure tussenhandel maar rechtstreeks inkomsten voor de boer. Tenslotte ging het nog even over de waarde van natuur. Dat kan niet alleen gebruikswaarde voor recreanten, zoals mountainbikers zijn of productiewaarde voor hout- of landbouw. Juist de educatieve waarde is ook van belang. Vandaar dat de provincie gevraagd wordt niet te stoppen met het steunen van natuureducatie. De OV-toer eindigde met een interview met de regionale kranten, een foto met de fractie van Berkelland voorafgegaan door een heerlijke “van boer tot bord” pannenkoek.

  Zowel Charlotte als Lisa spraken over een zeer geslaagde en interessant werkbezoek aan de Oost-Achterhoek met een aantal zeer rake observaties, actiepunten op het gebied van openbaar vervoer, jeugdzorg en natuurinclusief boeren als toekomstmodel. De meegereisde GroenLinksleden Andra Weg (Berkelland) en Joop Wikkerink (Aalten) gaven aan dat zij ook goed hun Achterhoekse vragen hebben kunnen neerleggen bij de Gelderse en Haagse groene politici.

  Interessante links en podcasts

  Interessante links en podcasts met onderwerpen uit deze OV-tour.

  Home – Rover
  Project Transformatie JeugdzorgPlus – G7 | de zeven Gelderse jeugdregio’s (g7jeugd.nl)
  www.mijnopladers.nl
  Link naar de podcast in Spotify⤵️
  https://bit.ly/416ydSv
  Luister in je browser ⤵️
  https://bit.ly/3jWfTdS
  Luister in Apple podcast ⤵️
  https://bit.ly/3E5i9X5
  Natuurgebied Koolmansdijk – Buitengewoon Lievelde
  Home – Oost Achterhoek (ivn.nl)
  Van boer tot bord – Consilium (europa.eu)
  Stichting Grondsteun
  Natuur- en Milieueducatie – Staring Educatie (staringadvies.nl)
  DHKMP – De Heikamp verrast! Ruurlo Achterhoek
  Gaon is in alle vrijheid reizen door de Achterhoek met trein, bus en e-bike.

 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek: hoopvol

  Theo Bauhuis, 18 februari 2023

  Donderdag 9 februari was er in de Radstake een bijeenkomst van de VKA, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De VKA is een zelfstandige boerenvereniging en bedoeld als lerend netwerk dat samen wil leren te ontwikkelen in vier kringlopen:
  • verbeteren van de ecologie,
  • verbeteren van het rendement,
  • verbinden met de maatschappij,
  • vernieuwend ondernemen.
  Kortom een vereniging van agrariërs die samen wil werken aan agrarische kringloop.

  De bijeenkomst
  Op deze avond voor de Achterhoekse leden waren bijna 300 aanwezigen en in alle leeftijden. Dat duidt er op dat een hele grote groep Achterhoekse agrariërs op zijn minst bezig is met leren hoe toekomstbestendiger kan worden geboerd. Een hoopvolle constatering.

  Wat ook opviel is dat er maar heel weinig politici waren. Als raad waren we uitgenodigd, maar uit de Aaltense raad waren Bert en ondergetekende aanwezig en verder hebben we niemand gezien. Nou hoeft de Aaltense raad ook niet te leren hoe circulair te boeren, maar enige kennis is toch wel nodig. Vooral omdat er vanuit de politiek wel een grote taak bij de agrariërs wordt gelegd. Dan is het toch wel zo aardig om ook interesse te tonen als agrariërs in zulke grote getalen hun best doen.

  De inhoud
  Er waren vier sprekers voor deze avond.
  De eerste was Arjan van Buuren. Een biologische boer die een lezing hield over de bodem en het belang van een gezond bodemleven. Een gezonde bodem zorgt voor een betere voedselopname, houdt meer water en meer voedingsstoffen vast. Hierdoor is ook minder mest nodig.
  Belangrijke stap om bodem en vooral het bodemleven gezond te houden: Gun de bodem rust en zorg dat er zo min mogelijk kale bodem is. Dus niet ploegen (of als het echt moet alleen met een eco ploeg in de bovenste tien centimeter) en zorg na de oogst voor een groenbemester of ander gewas.
  Hij teelt granen, bonen en ander gewas dat direct, dus niet via de inefficiente vlees-omweg, voor menselijke consumptie ingezet kan worden. En van zijn granen is prima brood te bakken in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

  For Farmers

  De tweede was Robert van der Aa van For Farmers. Dit is tevens een van de sponsoren/participanten van de VKA. Op zich is een voerleverancier niet de eerste die je verwacht bij kringlooplandbouw. Toch weet ook For Farmers dat er zaken moeten veranderen, zo werd aangegeven dat er naar wordt gestreefd de voeding zoveel mogelijk uit Europa te halen, dus af van de Zuid-Amerikaanse soja. In zijn toekomstbeeld wordt mest beter benut zodat minder kunstmest nodig is en benut de boer ook zonne- en windenergie om tot een goede bedrijfsvoering te komen.

  Achterhoek Toerisme

  Marcella de Vos van Achterhoek Tourisme kwam vervolgens aan bod. Niet zozeer over kringlooplandbouw zelf, maar wel het verhaal over het merk dat Achterhoek is geworden, de beleving door bezoekers en de kansen voor de bewoners. Voor de agrariërs is het plan om Achterhoek Food op de kaart te zetten vooral interessant.

  De volgende en laatste spreker sloot mooi aan bij Achterhoek Food. Het was kaasboerin Danielle Vuulink uit Duiven die met haar boerenkaas zo succesvol was dat ze de AH als klant moest afzeggen. Een mooi bewijs dat kleinschaligheid ook zeker rendabel kan zijn.

  Het bezoeken van de bijeenkomst was meer dan de moeite waard door de hele mooie constatering dat, ondanks alle berichten in de pers over polarisatie, er heel veel boeren bezig zijn de kringloop in het agrarisch bedrijf te verbeteren.


 • Mèèr goedkope woningen!

  Bert Weevers, 18 februari 2023

  Afgelopen dinsdag ging de oordeelsvorming o.a. over de Regionale Woonagenda. Dit is een door de Provincie verplicht en vast te stellen beleidsdocument. Toekomstige nieuwbouwplannen worden hieraan getoetst.
  Eerste termijn bespiegelingen: te weinig sociale huurwoningen

  “Prima dat er op regio-niveau wordt nagedacht en samengewerkt aan het wonen-vraagstuk. Ik ben echter bang dat de partijen die vooral zijn betrokken bij deze regionale woonagenda door hun achtergrond niet de belangen van de lagere inkomensgroepen voorop hebben gesteld. Zo wordt de board gedomineerd door vertegenwoordigers van grote bedrijven en grote instellingen.
  Het lage percentage sociale huur in het bouwprogramma kan daar goed een gevolg van zijn. Landelijk wordt gestreefd naar een woningvoorraad die bestaat uit 30 % sociale huur. Met 28% in de nieuwbouw wordt dat nooit gehaald.
  Nu vind ik niet dat we ons per se altijd op landelijke normen moeten richten; onze regio heeft haar eigen kenmerken die eventuele afwijkingen goed kunnen motiveren. Ik ben eens wat dieper in die lokale kenmerken gedoken en dat pleit toch voor een forse verhoging van die 28% :
  • Vlgs AWLO/Achterhoek Monitor behoort 51% van de Aaltense bevolking tot de woningcorporatie-doelgroep.
  • Slechts 18% van onze voorraad is sociale huur.
  • Met een nieuwbouw-aandeel van 28% wordt deze mismatch dus nooit goedgemaakt.

  We pleiten dus sterk voor verhoging van het aandeel sociale woningbouw.

  A. Dat kan op lokaal niveau door de ‘vrije ruimte’ te benutten.
  B. Dat kan ook door een amendement op de regionale woonagenda.
  Ik wil dit keuze-vraagstuk graag met de overige fracties bespreken.

  Behoefte aan kleine woningen

  Een tweede mismatch is die tussen het grote en groeiend aandeel kleine huishoudens en de geringe beschikbaarheid van kleine woningen. Ik pleit dus sterk voor de bouw van kleine woningen. Dat komt de betaalbaarheid ook ten goede. In de Regionale Woonagenda wordt dit kwalitatieve aspect niet meegenomen. Er komt nog een uitvoeringsprogramma. Ik hoop dat dit hierin wordt meegenomen. Zo niet, dan kunnen we het altijd nog lokaal regelen. Voorzitter, dus geen discussiepunt voor nu, maar later.

  Meest belangrijke discussiepunt nu is de betaalbaarheid en dus het aandeel sociale huur.
  Dank u.”

  Goedkoper bouwen kàn

  Ons pleidooi voor meer betaalbare woningen werd door veel andere fracties ondersteund. Vooral de CU hield een gloedvol betoog om als overheid hier meer op te sturen, om niet klakkeloos de verhalen van projectontwikkelaars over ‘goedkoop bouwen kan niet’ te volgen. D66 pleitte in dat kader voor anders bouwen, zoals gestapeld, duplex, modulair, kleiner, om zo de bouwkosten te drukken.

  Betaalbaar bouwen betekent: sociale huurwoningen bouwen. Met huurtoeslag kunnen dan ook de lagere inkomens een fatsoenlijk huis bemachtigen. Want let wel: zelfs voor een ‘goedkope’ nieuwbouw-koop-woning van 250.000,- moet je een inkomen hebben van 60.000,- euro. 70% van de Aaltens bevolking zit hieronder.

  Voor wie willen we bouwen?
  De grote vraag die we als Aaltense politiek onszelf moeten stellen is: Voor wie willen we bouwen? Is dat voor de rijkere 25% van onze inwoners die een hypotheek van 350.000 of meer kunnen krijgen? Of is dat voor de grote meerderheid in onze gemeente? Voor wie maken we beleid: Voor projectontwikkelaars of voor onze inwoners?

  We moeten onszelf niet langer voor de gek houden en op basis van harde cijfers harde keuzes maken. NB. van het doorstromingssprookje moeten we niet veel verwachten. Momenteel zijn er in de hele gemeente vlgs Funda slechts 4 koopwoningen beschikbaar t/m 250.000,- (kk!); en geen enkele t/m 200.000,-. Volgens Calcasa heeft slechts 3-4% van de huidige Aaltense woningvoorraad een waarde onder de 200.00,-. Betaalbaarheid moet dus IN de nieuwbouwopgave verwerkt worden.

  Amendement of motie?
  De besluitvorming moet plaatsvinden op de raadsvergadering van 28 februari. Met amendementen en moties kan dan het voorstel aangepast worden. Wethouder Kok raadde op voorhand een amendement op de Regionale Woonagenda begrijpelijkerwijs sterk af. Dat zou betekenen dat de andere zeven Achterhoekse gemeenten opnieuw de Woonagenda moeten behandelen, met als risico dat er geen eensluidende beslissing komt en dus géén regionale woonagenda. Toch is het belang van een betere Woonagenda zo groot dat dit spoor de moeite van het overwegen zeker waard is.

  Maar de Regionale Woonagenda biedt ook een ontsnappingsmogelijkheid. De nieuwbouwopgave is nl opgedeeld in 3 segmenten:
  • minimaal 28% sociale huur (294 woningen in Aalten vlgs eigen ambitie van 1050 erbij in 2030);
  • 32% ‘betaalbare’ koop en dure huur (NB wij vinden 355.000,- niet betaalbaar!)
  • 40% vrije ruimte.

  Aalten kan die vrije ruimte benutten om meer sociale huur te laten bouwen. Aalten kan ook de grens van ‘betaalbare koop’ verlagen. Ik pleit voor beide.
  We hebben gezien dat 50% van de Aaltense bevolking tot de corporatie-doelgroep behoort. Nu is het aandeel sociale huur in de voorraad 18% (2107 woningen). Er is dus een forse inhaalslag te maken. 100% nieuwbouw sociale huur is gezien de marktposities helaas niet haalbaar. Stel, we mikken op 60%. Met 630 van de 1050 nieuwe woningen erbij stijgt het aandeel sociaal van de voorraad naar 21,6% in 2030. Een kleine, noodzakelijke stap naar een voorraad die beter aansluit bij onze bevolking.

  We kunnen dan – onder protest – akkoord gaan met de Regionale Woonagenda en in een motie het college oproepen om lokaal de vrije ruimte te benutten om meer sociale huur in Aalten te realiseren. Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken. Reacties graag naar b.weevers@raadaalten.nl.

  Verduuurzamen bestaande voorraad en meer
  Nieuwbouw is ‘programmalijn’ 1 van de Regionale Woonagenda. Lijn 2 gaat over verduurzamen van de bestaande voorraad. Een onderwerp waar PP al jaren de aandacht op vestigt, immers 95% van de voorraad in 2050 staat er nu al. Zeker met de huidige energieprijzen is energetische verbetering dringende noodzaak. Met de extra aandacht in de Woonagenda zijn we dus blij, hoewel de ambitie wel wat omhoog kan.


 • Gemeente Aalten in Bedrijf

  Gemeente Aalten in Bedrijf (email-provider.eu)

  Redactie, 12 februari 2023

  Deze week kwam de nieuwsbrief “Gemeente Aalten in Bedrijf” weer uit. Veel informatie voor het bedrijfsleven in de gemeente. Zo is er altijd veel aandacht voor duurzaamheid en circulair ondernemen. Maar ook voor vitaliteit in het bedrijfsleven. Er is zelfs een cursusavond aangeboden door de beweeg- en sportmakelaar op woensdag 29 maart.

  Voor de wat grotere bedrijven met personeel worden tips gegeven hoe om te gaan met werknemers met schulden. Dit n.a.v. een bijeenkomst die onze wethouder Joop Wikkerink organiseerde in het Graafschapstadion. Voor de wat kleinere bedrijven en zzp-ers wordt verwezen naar de mogelijkheden van de gemeente en het Ondernemerssteunpunt èn de activiteiten van het Ondernemerscafé. Ook is er aandacht voor verschillende activiteiten voor de branche toerisme en recratie.


 • Oproep: help aardbevingsslachtoffers

  Redactie, 12 februari 2023

  Actie van de Turkse gemeenschap

  Ook een delegatie vanuit het gemeentebestuur was aanwezig bij de actie van het Turks Cultureel Centrum aan de Bodendijk te Aalten. Veel mensen en kochten broodjes kebab en andere vegetarische lekkernijen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van de aardbeving. Ook werd er grif gegeven in de giftenpot.

  Indrukwekkende verhalen van inwoners van onze gemeente over familie en kennissen waarvan nog niks vernomen is, die daarheen afgereisd zijn om te helpen en ook mensen die slachtoffers te betreuren hebben. De verslagenheid maar ook solidariteit binnen de Turkse en Syrische gemeenschap is groot in Aalten.

  1 euro per inwoner

  Inmiddels heeft ook het college van de gemeente Aalten voorgesteld om 1 euro per inwoner te doneren aan giro 555. De meerderheid van de gemeenteraad heeft al laten weten het hiermee eens te zijn. Dat lijkt nu het beste te zijn, ook al omdat het regime in Syrië de hulpverlening lijkt tegen te werken.


 • Sociale werkgelegenheid

  Joop Wikkerink, 11 februari 2023

  Sociale werkgelegenheid in the picture.

  Vrijdagmorgen organiseerde de FNV een denksessie over sociale werkgelegenheid. Dat gebeurde in het Vakbondshuis (aan de Terborgseweg in Doetinchem), waar ik een heel bijzonder vaandel uit vroeger tjden mocht ontdekken.: Katholieke Arbeidersbeweging afdeling Aalten.
  Met werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, managers van de sociale ontwikkelbedrijven (Fijnder en Laborijn) dachten we na hoe we meer mogelijkheden kunnen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bert Otten van bureau Radar had een indeling in bedrijfssoorten gemaakt; de sociale ontwikkelbedrijven (zoals dus Laborijn, publiek gefinancierd) die mensen ontwikkelen en begeleiden intern of extern bij werkgevers. Een aparte groep is beschut werk. Dat is een groep mensen die zoveel aanpassing, steun en begeleiding nodig heeft, dat dat van een gewone werkgever niet gevraagd kan worden. Daar is ook een taakstelling voor. Sommige gemeenten in de Achterhoek halen die ruim, anderen weer niet. Een tweede groep zijn de normale bedrijven die een deel van hun personeelsbestand hebben ingevuld met mensen die ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Ook de bedoeling van de participatiewet.


  Aaltens voorbeeld

  Mooi voorbeeld (ook aanwezig) Luva uit Aalten. Martin Lurvink gaf aan dat soms door zijn collega’s wat meewarig gekeken wordt, dat veel bedrijven best nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden, maar terugdeinzen voor het gedoe èn dat hij soms op de prijs moet concurreren. Een derde groep zijn de sociale firma’s. Dat zijn op winst gerichte bedrijven die impact willen maken op natuur, milieu, duurzaamheid òf op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
  Een mooi voorbeeld is “Het Blok” in Lichtenvoorde (Lunchroom). Natuurlijk moeten we proberen die derde poot te versterken, maar de discussie ging al gauw over de tweede groep. Hoe kunnen we het gewoner maken voor bedrijven om met mensen te werken die wel talenten hebben, maar niet altijd 100% passen. Dat zijn er 1,2 miljoen in Nederland.

  Het verborgen arbeidspotentieel.

  Dat wordt een groot issue in de Achterhoek. Ik mocht afsluiten. Deed ik met drie aandachtspunten voor het benutten van het verborgen arbeidspotentieel;

  1. Werk moet lonen. Als iemand bijv. in de zorg 4 of 8 uur langer wil werken moet dat wat opleveren in de zin van besteedbaar inkomen. Ook werktijden en –omstandigheden spelen een rol. Helemaal wrang is het wanneer iemand blijvend is aangewezen op een regeling waardoor er geen ontwikkelkansen zijn die boven het minimumloon uitkomen.
  2. Een sluitende aanpak voor mensen die beschikbaar zijn, willen en kunnen werken. Dan hebben we het over het goed in beeld brengen en ontwikkelen van competenties, praktijkleren, maatwerk op opleiden (bijv. ook taal, deelcertificatie)
  3. Opheffen van tegengestelde en elkaar soms tegenwerkende regelgeving met perverse prikkels. Een mooi idee zou zijn om een pool te vormen met mensen met diverse talenten en achtergronden, maar dat een werkgever maar met één regeling te maken heeft. Nogmaals bracht ik het idee ter sprake van een regelvrije zone in de Achterhoek.

  foto: Het vaandel van de Katholieke Arbeidersbeweging afd. Aalten uit 1917 hangt in het Vakbondshuis Doetinchem


 • Verkiezingen Provinciale Staten

  Redactie, 11 februari 2023

  Op 15 maart a.s. worden de verkiezingen voor provinciale staten gehouden. Die zijn van belang als het gaat over natuur en milieu, duurzaamheid, openbaar vervoer en woningbouw. Op al deze gebieden heeft de provincie taken.
  Landelijk gaat de aandacht uit naar de vorming van de Eerste Kamer, die wordt nl. via de Provinciale Staten gekozen. Vandaar dat de landelijke partijen deze verkiezingen naar hun hand proberen te zetten en er een testcase voor dit kabinet van willen maken.

  Bijeenkomsten.

  Er zijn diverse bijeenkomsten in het kader van deze provinciale verkiezingen. Voor wat betreft de partijen die het dichtst bij de Progressieve Partij staan:

  GroenLinks

  Za. 18 februari een OV-reis door de Achterhoek: wat is de staat van het OV, van de biodiversiteit en duurzaamheid, van de jeugdzorg in de Achterhoek.
  GroenLinkskamerlid Lisa Westerveld en de Achterhoekse kandidaten op de lijst voor GroenLinks.
  Start: zaterdag 18 februari 11.00 uur station Aalten. Inlichtingen: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
  NB Houd de persberichten op de socials in de gaten. Aan het programma wordt nog gewerkt.

  PvdA

  In aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen organiseert de afd. Aalten/Dinxperlo van de PvdA een informele discussieavond met als thema:

  Leefbaarheid op het platteland.

  Stelling: de overheid moet actief beleid voeren om bevolkingstoename in onze streek te stimuleren.

  De avond vindt plaats op: woensdag 22 februari om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6, Dinxperlo

  Onze gast deze avond is:
  Anna-Lena Penninx,
  PvdA-lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel
  voormalig PvdA-raadslid gem. Oude IJsselstreek
  voormalig PvdA-staten lid Provincie Gelderland

  Deze avond is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, iedereen is van harte welkom!

  Er zijn geen kosten aan verbonden.


 • Meedenken over gemeente

  Redactie, 5 februari 2023

  Op woensdagavond 8 februari om 20.00 uur is er weer een meedenkavond over de toekomst van de gemeente. Georganiseerd door de fractie van de Progressieve Partij in café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten

  Regionale woonvisie
  Fractielid Bert Weevers: “Als eerste punt willen we graag de “regionale woonagenda” bespreken. Die moet opgesteld worden (ook als aanvulling op onze eigen nog niet zo lang vastgestelde lokale visie) vanwege de Woondeal tussen Rijk en Provincies. In dat landelijk programma is aangegeven dat er 900.000 woningen moeten bijkomen, waarvan tweederde in de categorie betaalbaar. 28% van alle nieuwe woningen moet een sociale woning zijn. In onze gemeente is slechts 18% van de voorraad een sociale woning. De minister wil dat er landelijk 30% sociale woningen zijn. Waar moeten die gebouwd worden, door wie en wanneer. En hoe komt het dat er zo weinig sociale huurwoningen in de gemeente Aalten zijn. Dat zijn vragen die we willen bespreken”.

  Klimaatadaptatiestrategie
  Fractievoorzitter Esther Diepenbroek: “Een hele mondvol, maar iedereen ziet dat droogte en hitte de zichtbare gevolgen zijn van het veranderende klimaat, ook in de gemeente Aalten. Ook hebben we te maken met kortdurende heftige buien. Hoe wapenen we ons en onze kinderen tegen deze gevolgen van de klimaatverandering. We zullen eerst moeten weten wat er speelt, dan moeten we willen dat er iets aan gedaan wordt en tenslotte moeten we er aan werken om de doelen te bereiken. Dat betekent water langer vasthouden, meer bomen aanplanten, biodiversiteit vergroten. We willen graag bespreken welke maatregelen op steun kunnen rekenen”.

  Toegang en koffie gratis.
  De Progressieve Partij nodigt meedenkers uit op woensdag 8 februari om 20.00 uur bij Schiler in Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • Zonnedaken in centrum Dinxperlo?

  Gerrit Migchelbrink, 4 februari 2023

  Grote parkeerplaatsen

  Ook in Frankrijk is men bezig om zoveel mogelijk hernieuwbare energie in te zetten. De oorlog in Oekraïne heeft deze plannen in een stroomversnelling gezet.
  President Macron wil daarom een verplichting instellen om alle grote parkeerterreinen (meer dan 80 auto’s) te overdekken en uit te rusten met zonnepanelen. Binnen 5 jaar moeten exploitanten dat in orde hebben. Parkeerterreinen met meer dan 400 auto’s zelfs binnen 3 jaar.
  Elektrische auto’s kunnen ter plekke tegen gunstige tarieven worden op geladen.

  Grootste parkeerplaats

  De grootste overdekte parkeerplaats met zonnepanelen staat nu in België, bij dierentuin Pairi Daiza in Brugelette. Boven het parkeerterrein van 7000 plaatsen zijn nu in totaal 62.750 zonnepanelen geïnstalleerd.
  Ik zou ervoor willen pleiten dat ook in Nederland zoiets van de grond komt. We moeten nog veel hernieuwbare energie winnen en windmolens en zonnevelden op b.v. landbouwgrond staan zwaar ter discussie. En alleen bedrijfsdaken gebruiken is lang niet voldoende. Wat is er nou mooier om te parkeren onder een dak die je auto gaat opladen?

  Kans voor Dinxperlo?

  In de nieuwe centrumvisie van Dinxperlo is als idee opgenomen een met zonnepanelen uitgeruste parkeerplaats ter hoogte van de nieuwe Aldi (zie schets) Ik zou zeggen: het kan gewoon!

 • Van 50 naar 30: stapje dichterbij

  Bert Weevers, 5 februari 2023

  Proces.

  Hiervoor heeft Theo Bauhuis al geschreven over de voorbereidingen van dit voorstel. In de raad van januari werd met grote meerderheid het college-voorstel voor de ‘afwaardering’ van wegen in de bebouwde kom door de gemeenteraad aangenomen. Alleen autopartij VVD was tegen. Simpeler gezegd, een plan om op een groot deel van de wegen in de bebouwde kom de snelheid van 50 terug te brengen naar 30. Volgens ons betekent dat een opwaardering. Een al lang gekoesterde wens van PP gaat in vervulling!

  Alleen een bord niet genoeg?

  Bijna alle partijen vonden dat wel eerste de straten moeten worden heringericht. “Alleen een 30 km bord is niet genoeg”. Ook de politie schijnt niet te handhaven als het wegprofiel uitnodigt tot harder rijden.
  Dat is een rare redenatie. Op de snelwegen kun je ook veel harder rijden dan 100 of 130. Toch wordt daar geflitst en bekeurd. Idem op de Provinciale wegen: als je daar harder rijdt dan 80 (wat meestal makkelijk kan qua weg) kun je een boete krijgen. Het is dus veeleer een kwestie van de wil tot handhaven.
  Als we de invoering van 30 km afhankelijk maken van herinrichtingsplannen duurt het veel te lang. Een heel simpele oplossing is 30 km borden aan de randen van de kernen. Dan geldt in de gehele kern 30 km. Dat is voor iedereen helder en kan het heel snel ingevoerd worden.

  Nogmaals de belangrijkste argumenten
  Bijna 2x grotere overlevingskans
  Het risico op een ernstige afloop bij een aanrijding tussen gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals ouderen) neemt af :
  • De overlevingskans bij een aanrijding met een auto die 50 km/uur rijdt is kleiner dan 50%;
  • De overlevingskans bij een aanrijding met een auto die 30 km/uur rijdt is 95%.

  Kans op ongeval wordt kleiner
  • De remweg wordt korter, waardoor ongevallen voorkomen kunnen worden en de kans op een ongeval kleiner wordt.
  • De stopafstand bij 30 km is maar liefst 18 m korter dan bij 50 km.

 • 750!!!!!!

  Redactie, 29 januari 2023

  750 ste nummer Progressief Nieuws

  29 januari 2023 – Deze laatste zondag in januari is de 750ste uitgave van Progressief Nieuws verschenen. Elke week –stipt om 10.00 uur- valt  bij zo’n 200 abonnees deze nieuwsbrief in de elektronische brievenbus.  En dat nu al minstens 15 jaar lang. Met nieuws uit de gemeente Aalten, uit de gemeenteraad, van acties, werkbezoeken, meedenkavonden en fietsexcursies die de Progressieve Partij organiseert in de hele gemeente Aalten.

  Bedoeling.

  Redactie- en fractielid Bert Weevers: “Zo’n wekelijkse nieuwsbrief geeft ons een goede gelegenheid werk te maken van de slogan: “doe wat je zegt en zeg wat je doet”. Hiermee informeren wij onze achterban, de inwoners van  de gemeente en roepen ook op tot meedoen, meedenken en meewerken.”  “Bijkomend voordeel voor andere fracties is dat ze vroegtijdig op de hoogte zijn van onze ideeën en plannen”, zegt Weevers met een knipoog.  “Het kost veel tijd en vergt veel energie, maar wij stellen er een eer in om onze inwoners goed te informeren. Niet alleen in verkieizngstijd.”
  Niet alleen over de gemeentepolitiek. Voormalig raadslid Gerrit Migchelbrink schrijft veel over duurzame oplossingen in en om het huis(houden). En elke veertien dagen wordt er een rij links naar lezenswaardige artikelen over duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw sociale zaken en arbeidsmarkt opgenomen.

  Wethoudersblog.

  Om de veertien dagen vult PP-wethouder Joop Wikkerink de e-mail-nieuwsbrief met zijn weblog. Joop: “Ik vind het belangrijk dat ik een inkijkje geef in het werk van een wethouder. Door 1 x per veertien dagen een soort weekoverzicht te maken van interessante bijeenkomsten en gebeurtenissen krijgen mensen een beeld van het wethouderswerk. De andere veertien dagen maak ik samen met Theo Bauhuis een podcast “De Bedoeling”, waarin we de onderwerpen verder kunnen uitdiepen”.  Het is belangrijk dat mensen weten hoe de gemeentepolitiek werkt, welke besluiten en afwegingen er gemaakt worden. En ik hoop dat mensen daarom geïnteresseerd raken in het heden en de toekomst van hun eigen leefomgeving.

  750ste nummer.

  Nummer 750 is weer zo’n wethoudersweblog met verslagjes van diverse “heidagen”: een studiedag over gedrag en gezondheid, een bijeenkomst over acties van de GGD en een brainstorm over de toekomst van de arbeidsmarkt. Joop: “ik wil graag een Achterhoeks experiment, waarin we de regels zoveel mogelijk loslaten en de mensen zo goed mogelijk op hun plek aan het werk krijgen. Dat soort ideeën kan ik dus mooi lanceren in onze wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws.”

 • Tijd voor Achterhoek als experimenteerregio?

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Masterclass Arbeidsmarkt.
  “Op” kasteel Slangenburg was er vrijdag een kleine denksessie, masterclass over de inclusieve arbeidsmarkt.
  Eerst een bijna eindeloze rij (zie foto) van projecten, aanpakken, maatregelen en beleid waar we trots op zijn in de Achterhoek. Bijvoorbeeld onze projecten als Op IJver, Jongeren Actieplan, Simpel Switchen. Maar ook onze samenwerking in de drie of vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Organisaties (ook vakbonden). Drie voorstellen moeten centraal komen te staan in de komende jaren. Die vormen heel forse uitdagingen en opruimen van allerlei bureaucratische belemmeringen, eigen belangen en schotten tussen regelingen.

  Drie belangrijke aangrijpingspunten:

  1. De inwoner centraal:
   Laten we uitgaan van wat inwoners (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) willen, kunnen en drijft. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de talenten, mogelijkheden en ontwikkelingspotentie.
  2. Samenwerken in de keten:
   Wat we zien is dat veel ondersteuningsmogelijkheden, subsidies, scholingsmogelijkheden voor werknemers enz, gekoppeld zijn aan regelingen, inkomenssituatie of organisaties (UWV, gemeenten). Wat zou het mooi zijn als we van elkaars instrumenten gebruik kunnen maken. Dus wanneer UWV een mooi scholingsaanbod heeft, dit ook beschikbaar stellen aan iemand met een p-wet-uitkering en dat een inwoner uit pakweg Aalten die scholing kan inzetten ten behoeve van een baan bij een bedrijf in Varsseveld waarbij het noodzakelijk vervoer (elektrische fiets) door de gemeente Aalten èn de werkgever beschikbaar wordt gesteld. Zoiets. Voorbeelden zijn er al. Maar soms wordt in de praktijk over de laatste 200 euro steun moeilijk gedaan.
  3. Experimenteerregio:
   Wat zou het mooi zijn als we in aanloop van de voorziene stelselwijziging, die door het ministerie van SZW die morgen werd toegelicht, in 2026-27 wij in de Achterhoek in volledige vrijheid met uitgangspunten kunnen experimenteren: ontzorg de werkgevers en biedt bestaanszekerheid aan werknemers (en andersom).

   Die middag werden de voorstellen voorgelegd aan vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, werknemers en UWV. Nou, we kregen de handen mooi op elkaar. Dus aan de slag.

 • Sander en de brug

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Op woensdag 25 januari was er in de Deventer Schouwburg een “optreden” van Sander Schimmelpenninck, bekend van het t.v.–programma “de Kloof” met zijn nieuwe boek “Sander en de brug”. In het t.v.–programma en bijbehorende publicaties heeft hij (en ook anderen) duidelijk aangetoond dat er een kloof gaapt tussen de “have’s” en de “have nots”. Hoe gaan we die kloof dichten. Daarvoor formuleert Sander vijf voorstellen. Ze zijn het waard hier door te geven en te overdenken:

  De vijf voorstellen:

  -1. Belast winst uit vermogen en erfenissen net zo zwaar als inkomen uit werk.: een logische versimpeling van ons oneerlijke belastingstelsel.
  -2. Hervorm het onderwijs: schrap artikel 23 van de grondwet, stel het schooladvies uit en geef ieder kind een warme lunch.
  -3. Belast pensioen eerlijk: van oppotten naar investeren.
  -4. Geef iedereen een jubelton: elke vijfentwintigjarige een startkapitaal (van 100.000).
  -5. Voer een maatschappelijke diensttijd in voor iedereen: Olivier en Ahmed samen op een stapelbed.

  Agenda voor oplossing

  Sommige voorstellen zijn op het eerste gezicht te zot om waar te zijn. Maar het aardige is dat alles is doorgerekend. Natuurlijk kwam er commentaar van het gespreksforum o.a.: Barbara Baarsma, Özcan Akyol en politicoloog en onderzoeksjournalist Anouk Kootstra. Maar vooral ook uit de zaal. Opvallend was dat niemand de voorstellen tot de grond toe afkraakte. Dat er zelfs “onderhandeld” werd: “kun je niet 50.000 in het onderwijs stoppen en 50.000 als vermogen schenken”. “Moet je ook het schenkrecht niet gaan belasten.” “Die lunch werkt niet, in Engeland gaan kinderen daardoor zonder ontbijt naar school”. Zelf vond ik wel een van de mooiste constateringen van Barbara Baarsma: natuurlijk krijg je allerlei ongewenste gedragseffecten als je bijv. een ton schenkt, maar het belangrijkste van dit boekje is dat het oplossingen voor de werkelijk ernstige kloof agendeert.

  Hoopvol

  En het mooiste vond ik om te constateren dat de zaal werkelijk bomvol zat met –laten we een grove schatting maken- dertigers (vaak niet het allerarmst) die hardop nadenken hoe het beter kan. Inspirerend. Voor een samenvatting lees:

  De Ondernemer | Sander Schimmelpenninck heeft vijf voorstellen voor…


 • Gedragswetenschappers helpen bij gezond leven

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Over Agora

  Op de “campus” in Wageningen in het gebouw Omnia (zie foto) zetelt kenniswerkplaats Agora. Dat is een onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit en de GGD. De gemeente Aalten doet bijv. mee in een langjarig onderzoek naar het verband tussen armoede en gezondheid. Er zijn drie thema’s: Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Er worden veel projecten gevolgd en geëvalueerd om ze nog beter te maken. Bijvoorbeeld gezonde voeding op school, schooltuinen, onderzoek mentale gezondheid jongeren. Voor ouderen bijvoorbeeld projecten rond bewegen, voeding e.d.

  Samenwerking gedrags- en gezondheidwetenschappers

  Het interessante is dat binnen dit instituut gedragswetenschappers samenwerken met gezondheidswetenschappers. Dat leverde een mooie discussie en inzichten op. Twee gedragswetenschappers maken zich heel erg sterk voor wettelijke maatregelen voor voeding. Zo vinden zij het frustrerend dat zij proberen het gedrag van scholieren te beïnvloeden om geen Redbull te drinken, en ‘s avonds komt Max Verstappen daar reclame voor maken.

  Omgekeerde wereld bij gokreclames

  Zij maakten zich kwaad over de ontzettende hoeveelheid gokreclames, die leiden tot verslaving en te weinig beweging. Het kromme is dat geld uitgegeven wordt om een slogan te verzinnen die onder de gok reclames geplaatst moet worden: “wat kost gokken jou” (hier is dus werkelijk voor betaald!). Zij gaven aan dat 40% van de gezondheidsproblemen door voeding ontstaat. Hoog tijd voor bijv. een suikertaks, en goedkoper en beter bereikbaar maken van gezonde voeding.

  Neem eens een kijkje op: Platform Regionale Kenniswerkplaats | Platform Regionale Kenniswerkplaats


 • Op weg van 50 naar 30…..

  Theo Bauhuis, 22 januari 2023

  Het college heeft een voorstel voor de ‘afwaardering’ van wegen in de bebouwde kom voorgelegd aan de gemeenteraad. Simpeler gezegd, een plan om op een groot deel van de wegen in de bebouwde kom de snelheid van 50 terug te brengen naar 30. Volgens ons betekent dat een opwaardering! In twee artikelen gaan we er dieper op in.

  Het plan
  Als onderbouwing is er een vooronderzoek geweest naar de verkeersintensiteit en op basis daarvan is een plan uitgewerkt met kaarten waarop de belangrijkste wegen zijn aangegeven met de geplande typering en snelheid. Er worden 3 soorten wegen onderscheiden: De rustigste weg is een Erftoegangsweg (ETW) met snelheid 30 (denk aan woonwijken e.d.), Een weg van een hogere orde is een Gebiedsontsluitings weg, is meestal drukker en die kan 50 of 30 km zijn. Bepalende factor is de inrichting. Om 50 toe te laten moet het fietsverkeer gescheiden zijn van gemotoriseerd, er moet dus een apart fietspad zijn. Langzaam landbouwverkeer is niet gewenst op een GOW. Het plan bevat duidelijke voorstellen voor de wegindeling. Zoals het schema hieronder.

  De inhoud
  30 in de bebouwde kom was een duidelijke wens in het verkiezingsprogramma van de PP. We zijn dan ook erg verheugd in de plannen terug te zien dat een groot deel van de wegen is aangemerkt om 30 km te worden. Gezien de richtlijn van een gescheiden fietspad bij 50 km/u is het ook niet vreemd dat het merendeel op 30 wordt ingeschaald. Er is wel één belangrijke kanttekening: in het algemeen zal een weg pas bij regulier onderhoud worden aangepast naar de nieuwe snelheid. De maatregelen worden dus verdeeld over een lange periode. Een aantal wegen die relatief weinig aanpassing nodig hebben zijn aangemerkt als Quick Win. Hiermee kan met een beperkt budget al snel resultaat worden behaald.
  Hieronder de voorgestelde weg-categorisering voor Aalten (links) en Dinxperlo (rechts). In Bredevoort kunnen alle wegen 30 km worden.

  Beeldvorming 10 januari
  Op 10 januari was de beeldvorming. Als eerste kwam extern verkeersadviseur Baudet aan het woord. Er waren een aantal belangrijke toelichtingen op de weg-types en het waarom van de aanpassingen.
  Hij gaf aan dat de verkeersdruk in Aalten bijna nergens de snelheidsvermindering naar 30 in de weg staat. Ook belangrijk: Om een goede overstap naar 30 te maken moet de weg ook echt als 30 worden ingericht. Alleen een bordje werkt volgens de adviseur niet. Dat betekent in dit plan een smalle strook met klinkers voor het gemotoriseerde verkeer en aan beide zijden ruim ruimte voor de fietsers (asfalt) en voor groene aankleding. Als de markering alleen maar wordt geschilderd, zal dat veel onderhoud vragen.

  Insprekers
  Na de adviseurs was het de beurt aan de insprekers. Als eerste een inspreekster over de Europaweg in Aalten. Strekking van haar inbreng in grote lijnen: Er wordt vaak te hard gereden, maar het is ook slecht zichtbaar dat er maar 30 gereden mag worden. Vanuit de gemeente is inmiddels een toezegging gedaan langs deze weg een matrixbord met snelheid te plaatsen om daarmee een gedragsverandering te krijgen. Als dat niet werkt is haar voorkeur een flitsbaal, boven het grootschalig aanpassen van de weg. Daar gaf ze twee redenen voor: klinkers geven meer geluid en het is een verspillen van materiaal en energie om goed asfalt te verwijderen en er klinkers in de plaats te leggen.
  Na de Europaweg waren de insprekers van de Oosterkerkstraat, met daaronder PP-leden Gerrit en Wilma. Ook hier problemen met de te hoge snelheid, maar daarnaast ook veel andere problemen, rijden over de stoep, vrachtverkeer dat niet past en niet kan passeren en asociaal verkeersgedrag. Naast lagere snelheid wordt gevraagd om een verbod voor vrachtverkeer.


 • Veel licht niet altijd veiliger

  Theo Bauhuis, 22 januari 2023

  Op donderdag 12 januari was er een informatieavond over de openbare verlichting. De avond begon met een presentatie op het gemeentehuis. Daar werd de raad bijgepraat over verschillende aspecten van de buitenverlichting. Er werd natuurlijk vooral gesproken over de openbare verlichting, maar er was ook veel aandacht voor de verlichting vanuit de omgeving.

  Openbare verlichting
  In de verlichting is tegenwoordig een grote overstap naar Led aan de gang. In de gemeente Aalten is nu zo’n 40 tot 45% van de openbare verlichting over op led. De rest zal volgen en ook al sneller dan eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was. De lampen die nog niet led zijn, zijn pl. Die worden niet meer gemaakt en moeten dus wel snel vervangen worden. Een belangrijke verandering bij de overstap naar de nieuwe verlichting is dat het licht veel gerichter naar de weg wordt gericht. Er is dus veel minder verstrooiing. Een bijverschijnsel daarvan is dat een weg die is voorzien van led-verlichting van een afstand veel donkerder lijkt terwijl er op de weg zelf net zoveel licht is als met de oude verlichting. Het grote voordeel is dat we geen energie meer steken in het verlichten van de hemel en de wolken. Tot wel 40% van het licht ging voorheen omhoog.
  Belangrijke vraag aan de raad die steeds benoemd werd is om na te denken over welke mate van verlichting gewenst is. De deskundige van de gemeente zit hierin duidelijk op onze lijn. Geen onnodige verlichting.

  Omgevingslicht
  De presentatie liet enkele voorbeelden zien van verlichting vanuit de omgeving, denk daarbij aan winkels, reclame-uitingen, paardrijbakken en sportvelden. Dit licht heeft ook veel effect op de beleving van de openbare verlichting. Als de omgeving sterk verlicht is, dan lijkt de overige verlichting zwakker. Ook lijken de plekken buiten de verlichting veel donkerder. Je kunt niet voorbij het licht kijken.

  Veiligheid
  Een belangrijke reden om verlichting aan te brengen is het gevoel van veiligheid. Daar plaatste de adviseuse sterke kanttekeningen bij. Als voorbeeld werd een foto van een afgelegen fietspad getoond dat goed verlicht was. Voor alle aanwezigen eigenlijk een fietspad dat er veilig uit ziet. De toelichting gaf wat andere inzichten: Door het vele licht is een fietser al van ver zichtbaar. Door het grote contrast tussen het verlichte pad en de schaduwen een meter of tien naast het pad is een kwaadwillend iemand al snel onzichtbaar. Het Sociale aspect, is er bewoning of andere aanwezigheid in de buurt, is veel belangrijker.

  Een ander aspect van veiligheid is de kans op inbraak. Ook hier worden kanttekeningen geplaatst bij het veiligheidsgevoel. Bij continue goede verlichting is iemand die loopt wel zichtbaar, maar niet opvallend. Opvallend wordt het pas als licht aanspringt of beweegt.

  De bus in
  Praten over licht is leuk, maar zien is beter. Daarom kregen de aanwezige raadsleden een excursie langs de Aaltense verlichting. Dat begon al op de looproute van het gemeentehuis richting het Lage Blik. Al snel valt een grote televisie in een etalage op. Deze geeft in het donker zoveel licht, dat de lantaarn er naast meteen een stuk zwakker lijkt.
  Al lopend zien we ook de grote verschillen in aanblik tussen de oude pl-verlichting en de nieuwe led-verlichting. Van een afstand ziet led veel donkerder, maar in de straat blijkt alles prima verlicht.

  Met een busje werd we langs het Kobus via de Sondernweg naar Dinxperlo geleid. Op de Sondernweg is mooi het effect te zien van de verlichting op de kruispunten. Onderweg is er geen verlichting, maar de weg is in de koplampen goed zichtbaar. Door de lichtmasten bij kruispunten is goed te zien waar deze zich bevinden en zijn het mooie herkenningspunten. Keerzijde is dat door het lichtpunt de weg er achter veel minder goed zichtbaar is. Dat valt pas op als je er op let, maar eigenlijk kent iedereen die wel eens in het donker fietst dit. Als je wordt ingehaald door een auto zie je heel veel zolang de auto nog achter je zit, maar is de auto eenmaal voorbij, dan lijkt de weg veel donkerder. Let er maar eens op, onderweg in het buitengebied.
  Eigenlijk eenzelfde situatie speelt op het moment dat het licht niet van een openbare verlichting komt, maar bijvoorbeeld van een reclamezuil, een rijbak of een hele felle etalage. Ook daar geldt dat als je die passeert, de wereld erachter heel donker over komt, tot je ogen weer gewend zijn. Een vraag die de raadsleden dan ook kregen was of er bij de toekomstige verlichtingsnota ook aandacht moet zijn voor het licht dat inwoners uitstralen.

  Al met al een interessante avond, met stof tot nadenken en die ervoor zorgt dat ik in ieder geval de komende tijd heel anders naar het licht kijk.


 • Houdbaarheid zorgstelsel.

  Joop Wikkerink, 14 januari 2023


  Als voorzitter van het portefeuillehouders-overleg Sociaal in de regio Achterhoek ben ik verantwoordelijk voor de agenda van de 6-wekelijkse overleggen. We hebben het in de afgelopen tijd heel veel gehad over de inkoop, de aanbesteding, de contractvorming van de geïndiceerde zorg. Nu vind ik dat we het ook moeten gaan hebben over de wat verdere toekomst die nu al lijkt aangebroken: de houdbaarheid van de zorg. Er zijn daar de laatste tijd veel rapporten over verschenen. Ook de VNG laat zich niet onbetuigd.
  Eigenlijk komen veel rapporten en onderzoeken wel op hetzelfde neer. We willen teveel oplossen met zorg. Terwijl de oorzaken van problemen veelal buiten de zorg liggen. Lage SES (sociaal-economische status), weinig bestaanszekerheid, laaggeletterdheid, ongezond leven, enz. De zorg wordt daardoor te duur (en de problemen van mensen niet kleiner). Bovendien lijkt de arbeidsmarktproblematiek i.r.t demografische ontwikkelingen nauwelijks oplosbaar. Wat te doen is nu de grote vraag.

  Het zou mooi zijn als de discussies in de raden en met de inwoners omgebogen worden van het “recht op voorzieningen” en “de alsmaar stijgende kosten en personeelskrapte” naar de toekomst van de zorg en gezondheid. In een publicatie bij een aantal (zorg)partijen en de VNG wordt via een viertal bouwstenen de weg geëffend naar “meer preventie, inclusie en samenwerking”. Vooral bouwsteen no. 1 uit deze publicatie intrigeert mij. Hoe kunnen wij werken aan het besef van urgentie bij de inwoners dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn.

  “Wie zorgt er straks nog voor mij?”
  In de publicatie “naar meer preventie, inclusie en samenwerking” wordt deze vraag beantwoord langs vier “bouwstenen”. In de komende weblogs komen ze allemaal langs. Nu iets over de eerste: ”Het vergroten van de betrokkenheid en besef van urgentie bij inwoners van alle leeftijden om samen als overheden, aanbieders en inwoners te werken aan de noodzakelijke verandering voor ondersteuning en zorg in de (nabije) toekomst”.

  Niet minder maar anders

  Dat lijkt een boodschap te zijn van “het wordt minder”. Ik zou zeggen “het wordt anders”. En één ding moet voorop blijven staan: iemand die acute of permanente zorg nodig heeft moet die zorg ook gewoon krijgen. Maar voor het zover is kunnen we als samenleving veel doen. Dat is ook nodig. Er zijn niet genoeg mensen meer om de zorg voor de steeds groter wordende groep zorgvragers te leveren. Dat probleem is nu urgent. In een groepsapp van wethouders hoorde ik dat er in Utrecht (natuurlijk grote stad) een wachtlijst is van 600 mensen voor de hulp bij huishouden. Soms loopt die wachttijd op tot enkele maanden. Natuurlijk kun je zeggen: maak dat beroep aanrekkelijker, beter betaald. Moet ook gebeuren, maar dat regelen we niet zo gauw op gemeentelijk niveau.

  Hoe gaat dat in Aalten?

  In de gemeente Aalten is het nog zo dat wanneer de aanbieder van Huishoudelijke hulp binnen twee weken na de opdracht niet kan leveren, de opdracht terug gegeven moet worden aan de gemeente, die dan een andere aanbieder zoekt. Dat gebeurt steeds meer. Dus de vraag is wel gerechtvaardigd: “wie zorgt er straks voor mij?”.
  Het antwoord? Dat zullen we met z’n allen moeten doen. De verantwoordelijkheid daarvoor niet afschuiven of afkopen. En dan echt met z’n allen: jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek.

  Hoe werkt dat dan? Meer vrijwilligers, meer mantelzorgers, meer verantwoordelijkheid in buurten en wijken? Daarover zal het gesprek in de zeer nabije toekomst moeten gaan.


 • De uitvoering in sociaal domein.

  Joop Wikkerink, 14 januari 2023


  Dinsdagavond kwam een deel van de raad bij elkaar voor beeldvorming over het sociaal domein. Er waren ook veel vak-ambtenaren aanwezig van de afdeling Mens en Samenleving, want het sociaal domein omvat heel veel onderwerpen: van sport en leefstijl  tot preventie en gezondheid, van hulp en ondersteuning van jong en oud tot armoedebeleid en werk en inkomen. Uit alles en steeds weer blijkt dat het moeilijk is voor de raad de diverse rollen vast te houden en zich te concentreren op het beleid, de kaderstelling; dat is het terrein van de raad. De uitvoering, dus hòe iets tot stand komt is een verantwoordelijkheid van het college en de uitvoerende ambtenaren plus de gecontracteerde organisaties. “Hoe kunnen we dan zien of dat wat we afgesproken hebben ook gebeurt?”,  is dan een heel logische vraag. En die is ook lastig omdat raadsleden ook vaak door de bevolking aangesproken worden op uitvoeringsaspecten: een ongelukkig geformuleerde brief, een niet duidelijke regeling, een niet-toegekende voorziening en ga zo maar door. Het officiële antwoord op deze vraag is wat formeel maar wel duidelijk: 
  De nota  “Wat gaan we tussen 2023 en 2027 doen in het sociaal domein’ is een uitvoeringsnota. Deze is vastgesteld door het college. De nota is ter kennisname aan uw raad gestuurd. Uw raad heeft de nota sociaal domein ‘Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen in Aalten’ in 2021 vastgesteld. Daarin staan de beleidsmatige effecten. U kunt op basis van de jaarrekeningen en begrotingen controleren of de nota sociaal domein (die ook door uw raad is vastgesteld) binnen de kaders wordt uitgevoerd. Als er substantieel wordt afgeweken van de nota ontvangt u een raadsvoorstel, dat gebeurt ook als er ontwikkelingen zijn die noodzaken tot het maken van aanvullend beleid.”. 

  Dashboard

  Datzelfde geldt voor de verantwoording van het college in een zgn. “dashboard”: veel cijfers en geldbedragen. Maar je wilt natuurlijk ook graag zien of de inspanningen leiden tot meer welzijn en geluk van de inwoners. Dat heet monitoring. Daarmee zijn we ook op regionaal niveau bezig aan het “bouwen”. Dan gaat het ook meer over  “vertellen” dan over “tellen”.  • Breaking News: Bredevoort zelfstandig!

  Joop Wikkerink, 7 januari 2023

  “Ik houd hier mijn laatste nieuwjaarstoespraak in Bredevoort, want eind dit jaar verlaat ik de politiek” zo begon Ted Kok zijn nieuwjaarsrede in het Grachthuys te Bredevoort.  “Daarover straks meer”. Een golf van ongeloof ging door de zaal. “Daor wist ik niks van”, hoorden sommigen Meerdink mompelen. “Is dat zo?” fluisterde Patrick Frenken tegen wethouder Hans te Lindert.

  Maar Ted ging onverstoorbaar door. In een soms bijna hilarische speech beschreef hij de mogelijke ontwikkelingen in het komende jaar in Bredevoort.  Van starterswoningen op de plek van muziekcafé de Zwaan, tot de nominatie van beste SPAR van Nederland, tot een heuse grenscorrectie met Winterswijk waardoor De Twee Bruggen onder Bredevoort zou komen te vallen en de kas rijkelijk gevuld zou gaan worden met toeristenbelasting. Zoveel dat het voor plan ’t Broock/Slingeplas dat op 7 december 2022 gepresenteerd werd  al in de zomer 2023 de schop de grond in kon. Dit alles gelardeerd met  prachtige foto’s  van o.a. Paul Koot in een theetuin-terrasje bij  zijn  boerderij;  de burgemeesters van Aalten en Winterswijk die samen met Hendrik Jan Mensink de “grondoverdracht” bezegelen. Allengs werd duidelijk dat dit gebeurtenissen zijn die ZOUDEN kunnen gebeuren, maar die nog lang niet zeker zijn. “Ach dat kan toch neet” en “Jao, jao, dat zalwal”, hoorde je soms in je omgeving fluisteren.

  Het hoogtepunt voor Bredevoort het komende jaar en voor Ted zelf het dieptepunt was toch wel de  uitkomst  van de zeer geheime onderhandelingen  die Bredevoortse politici  eind 2022 voerden. De dames Linda Oonk en Corine Lankhof bespraken onder leiding van oude rot Henk Meerdink een verzelfstandigingsplan voor Bredevoort. Dit plan inclusief de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester werd door Bert Weevers in de elektrische deelauto naar Den Haag gebracht. Eind 2023  zullen de fracties van CDA, VVD, BBB, GroenLinks, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer akkoord gaan met een herindeling waarbij Bredevoort (weer) zelfstandig wordt. Met een grondgebied zo’n beetje vanaf de Hamelandroute tot de Meenkmolenweg. Tevens nam de Tweede Kamer de profielschets voor de nieuwe burgemeester  over die al in een mentimeter-referendum op 7 december in Bredevoort genoemd was. De koning zou met ingang van 1-12024 tot 2030 Hans te Lindert benoemen als nieuwe burgemeester. Hij moest nog wel even verhuizen.  Natuurlijk hoort bij een nieuwe gemeente een nieuw college. De onderhandelaars hadden bepaald dat hierin alleen maar Bredevoorters mogen zitten. Dus geen plaats  voor de huidige wethouders Groters en Kok daarin.

  Dus vandaar  het vertrek van Ted Kok in 2023 uit Bredevoort.  “Oh dus dat was maor een grapjen”, hoorde ik achter mij zeggen. Maar Ted ging zeer serieus verder, waardoor waarschijnlijk de twijfel toch weer toesloeg. “De geheide commissie van Bredevoortse raadsleden heeft ook al bekende  en deskundige  Bredevoorters bereid gevonden in het nieuwe college zitting te nemen, volgens  hem.

  Naast de nieuwe burgemeester natuurlijk  Joop Wikkerink, als deskundig op het sociaal domein en ervaren in het gemeentebesturen. Vooral ook op het terrein van lokale omroep en dierenasiel. Natuurlijk moeten er meer vrouwen in het bestuur, dus daarom als wethouder recreatie en toerisme Corine Lankhof, geworteld, gepokt en gemazeld in het Bredevoortse verenigingsleven en sportgebeuren en ervaren vakantiehuisje-verhuurder. De twee grootste verrassingen  waren natuurlijk Bert Stronks als wethouder bouwen, bouwen, bouwen  en ruimtelijke ordening en  John Boom als kei in financiën en verzekeringen  met ook nog veel verstand van procedures rond handhaving. Met een  foto van het nieuwe college voor de deur van de “oude burgemeesterswoning van Bredevoort” sloot Ted dit deel  van de presentatie af.  Maar niet nadat hij ook nog aangegeven had dat de ambtenaren gehuisvest zouden worden in Stadskantoor de Borghman, waar ook bier geschonken werd. Dit alles onder toeziend oog van de nieuwe bode Gerco Honders.

  Met de nadruk op “dit ZOU allemaal kunnen gebeuren” sloot wethouder Kok namens het gemeentebestuur de nieuwjaarstoespraak af met een welgemeend “zalig nieuwjaar” voor iedereen.


 • Positief Progressief naar 2023

  Joop Wikkerink, 31 december 2022

  2023: verandering hangt in de lucht!
  Ondanks of misschien wel dankzij al die crises zie je in de hele maatschappij, in onze regio, in onze gemeente hoopvolle ontwikkelingen. Mensen zien de nadelen van jarenlang beleid vanuit het vrije-markt denken met daarbij gepaard gaande terugdringing van de overheid en de publieke diensten en uitvoeringsinstanties. Ik noem er een paar.

  -daar waar wij in 2017 in de raad nog min of meer weggehoond werden toen we als PP een studie naar natuurinclusieve landbouw wilden, is dit woord en deze richting nu onomstreden en één van de pijlers van beleid. Dat enkele hardnekkige achterblijvers nog steeds inzetten op schaalvergroting lijken achterhoede gevechten. Volle steun aan natuurinclusieve en biologische landbouw is de toekomst.

  -langzamerhand zie je een verschuiving in het denken over arbeidsdeelname van mensen met een gedeeltelijke beperking. Over het algemeen zijn werkgevers bereid om te kijken hoe zij kunnen meewerken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

  -in het verlengde daarvan is het denken over mensen met een uitkering gekanteld. Zelfs de regering heeft aangegeven dat zij in het vervolg uit wil gaan van vertrouwen in plaats van mensen met een uitkering als potentiele fraudeurs te zien.

  -In de gemeente Aalten is al bij enkele gelegenheden de regenboogvlag gehesen en in juni zelfs een pride-kerkdienst gehouden. Ondanks de vele foute grappen en ongemakkelijk gedrag ten opzichte van minderheden gaan we langzamerhand naar meer toleranties voor minderheden. Ondanks soms felle anti-uitingen.

  -de gemeenteraad heeft in zijn beleid en raadsprogramma de zgn. Global Goals geïntegreerd. Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die overheden zouden moeten integreren in hun beleid. Ondanks de vreselijke oorlogen, de aanslagen op de democratie, wereldwijde honger in ontwikkelingslanden, ernstige mensenrechtenschendingen over de hele wereld is het toch hoopvol dat we in onze gemeente mee willen doen met die wereldwijde wens voor meer rechtvaardigheid.

  -de energiecrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Ook de geopolitieke situatie maakt dat we minder afhankelijk willen zijn van buitenlandse fossiele brandstoffen. Dat geeft weer een boost aan de duurzame energieopwekking.

  -als het gaat om terugdringen van autogebruik en het veiliger maken voor de zwakkeren, ligt er nu een vergaand voorstel om veel wegen in de kernen af te waarderen naar 30km per uur (met de nodige aanpassingen).

  En zo kan ik misschien nog wel een tijdje doorgaan. Ik zie dat mensen langzamerhand steeds meer verlangen naar een schone, veilige, duurzame maar vooral eerlijke wereld. Waar de macht van het geld niet meer alles bepaalt en kapot maakt. Misschien moet het kerstverhaal van Charles Dickens “Christmas Carol” over de ommezwaai van de vrekkige en uitbuiter Scrooge vaker verteld en herhaald worden. Wat mij betreft staat het begrip “solidariteit” centraal in 2023 en daarna.


 • AFM-hulpweek en “Naober van het joar”.

  Joop Wikkerink, 24 december 2022

  Tja en dan die vrijdagavond. De bekendmaking van “Naober van het joar” in het kader van de AFM-hulpweek. In de vier dagen ervoor waren er al genomineerden bezocht door leden van de jury en het actiecomité van de AFM-hulpweek. De laatste avond mocht ik als jurylid de laatste genomineerde bezoeken. Via een listig complot met het personeel van de Stegemanshof en de elektrokar was Jan Meijnen naar het grand café van Stegemanshof gelokt. Daar zaten we klaar: de heren van AFM in de foute kersttruien, wat collega’s en werknemers uit de buurt en ik met een bos bloemen.  Koffie en gebak natuurlijk (dankjewel Stichting Marga Klompé).  We lokten hem met de electrokar de studio in en daar werd dus bekend gemaakt dat hij “Noaber van het joar” was. Er was een prachtig jury-rapport: veel vrijwlligerswerk in de buurt, wandelen, klusjes, activiteiten in de buurt en voor de bewoners, een van de eerste chauffeurs van de elektrokar, jarenlang administrateur van de PCOB enz. enz.  Natuurlijk de klassieke vraag: “Wat ging er door je heen”.  Jan is een man van weinig woorden en hij zei dan ook: “ik vind het eigenlijk best leuk. En als mensen mij vragen om iets te doen, dan kijk ik of ik het leuk vind en ik heb wel tijd en dan doe ik dat gewoon.”

  Bedankje voor de vrijwilligers

  Daarna heb ik alle vrijwilligers van de AFM-hulpweek namens de gemeente erg bedankt voor hun inzet. Dit soort burgerinitiatieven zien we als gemeente graag als aanvulling op de wettelijke en officiële mogelijkheden. Als gemeente kun je niet alles oplossen of alle gaten dichtrijden. Juist dit soort extraatjes zijn dan zo belangrijk. En natuurlijk is zo’n naoberprijs ook een erkenning maar ook aansporing aan mensen om zich ook in te zetten voor onze samenleving.


 • Monitoring: tellen en vertellen

  Joop Wikkerink, 24 december 2022


  Wat is monitoring?
  Eind van de woensdagmiddag was er een bijeenkomst van plm. 25 professionals in de DRU die een aftrap meemaakten van de “bouwgroep monitoring”.  Wat betekent dat?

  We werken nu met de nieuwe inkoop en partners in het sociaal domein, vooral  WMO-begeleiding, zorg en Jeugdwet. Die inkoop heeft een aantal doelen: beter, efficiënter, meer gebruikmaken van elkaars expertise, participatie van inwoners naar vermogen enz. Maar hoe meet je dat, hoe vergelijk je de “ist”- situatie met de “soll”-situatie. Daarvoor is een bouwgroep gevormd. Ik mocht de troepen toespreken. Dat deed ik met een droom.


  “In mijn gemeente Aalten zijn 2000-2500 mensen die zichzelf niet helemaal kunnen redden. Ze hebben verschillende hulp en ondersteuning nodig. Voor de een zou een basisinkomen passen, voor de ander een basisbaan. Voor de  één inkomensaanvulling, voor de ander aangepast werk. Voor de één ondersteuning bij de dagelijkse levenshandelingen, de ander een beetje tot veel schoonmaakwerk. De een een taxi-voorziening, de ander een invalidenparkeerkaart. De een lichte ondersteuning, de ander zware begeleiding en misschien wel een tijdje opname. Wat zou het nu mooier zijn als we met al die mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben eens met hun netwerk en professionals “in een hok gingen zitten” en er samen uitkwamen wat ze nodig hebben. Zonder protocollen, zonder verdienmodellen, zonder knellende regels vanuit wetten. Maar gericht op samenwerken. Misschien dat deze inkoop, in elk geval al gericht op samenwerken en partnerschap een begin kan zijn van zo’n ontschotte benadering”. 

  De aanwezigen gingen aan het werk met de opgave: wat willen we eigenlijk monitoren? Wat moet de uitkomst zijn? Maar vooral: wat kunnen we leren en verbeteren? Daarvoor is in de eerste plaats een gemeenschappelijke taal nodig, maar ook een eenduidig begrip van de cijfers. Monitoring levert dus geen metertjes, tabellen en taartdiagrammen op, maar vooral inzicht hoe we samenwerken en wat daar het resultaat van is. Ben benieuwd. In juni komen de eerste resultaten….
 • Welke kant moet op de met zorg?

  Joop Wikkerink, 24 december 2022

  “Stel je dit eens voor: een schuldhulpverlener komt bij een gezin langs om over geldproblemen te praten. Een baby uit het gezin ligt tijdens het gesprek onafgebroken te krijsen. Wat blijkt? De stress die het kind geeft is zo groot dat de ouders niet in staat zijn om helder over hun geldzaken na te denken. De schuldhulpverlener besluit daarom de hulp in te roepen van gezinsondersteuning. De hulpvraag voor het kind wordt zo de aanzet om het schuldprobleem van de ouders op te lossen.”

  Meters maken

  De juiste aanpak vinden en daar samen mee aan de slag gaan. Dat is wat we als  gemeente kunnen, samen met sociaal werk, de zorg, noem maar op. Alleen zo kunnen we meters maken en inwoners de hulp geven die ze echt nodig hebben. Tegelijk maken we een efficiencyslag: door goed samen te bespreken wat de inwoner echt nodig heeft en verder te durven kijken dan je professionele neus lang is. Een hulptraject kan onnodig lang duren als onderliggende vragen niet zijn opgelost. Soms speelt er meer dan op het eerste gezicht lijkt.

  Beleidskokers

  We moeten meer werken in communities: samenwerkingsverbanden binnen gemeenten, in de wijk, tussen hulpverleners, huisartsen, kennissen, familie. Samen kunnen zij het verschil maken. Aan goede wil bij de gemeenten en al die andere stakeholders, ook in de regio, ligt het niet. Toch zijn we nog te vaak gevangen in beleidskokers en inkoop van ‘single issue’-dienstverlening. De landelijke overheid wil misschien ook wel, maar daar treffen we toch doorgaans gescheiden departementale wetten en regels aan, en daarbinnen talloze vakjes.
  Om integrale dienstverlening goed van de grond te krijgen, moet goede uitvoeringspraktijk leidend worden. Wetgeving volgt immers vaak op een maatschappelijke trend. De noodzaak tot ontschotte of combineerbare wetten wordt alleen maar groter wanneer er nog meer taken naar het sociaal domein gaan.

  De ruimte krijgen

  Om succesvoller te zijn moeten we anders gaan denken: vertrouwen op de samenspraak van hulpvragers en professionals, in afstemming met samenwerkingspartners en mantelzorgers. Zij kennen de inwoners en hun behoeften.
  De uitvoerders moeten de ruimte krijgen om hun werk adequaat te doen, zoals de schuldhulpverlener waarmee ik dit verhaal begon. En we moeten af van wat ik vaak ‘wetje – loketje’ noem. Het rijk zou er goed aan doen hier serieus werk van te maken in het nieuwe jaar. 

  Dit is een bewerking van een artikel van Erik Dannenberg, directeur van Divosa, de vereniging van directeuren van Sociale Diensten


 • Slingeplas: duurzaam voorop?

  Bert Weevers, 17 december 2022

  Op 7 december was er in het Grachthuys een drukbezochte informatieavond  over de plannen voor de Slingeplas. Henk Meerdink en Bert Weevers waren de aanwezige raadsleden.  Kernpunten van het plan:
  – verplaatsing van voetbalvelden naar Slingeplas-terrein
  – een nieuw centraal gebouw met kantine/kleedkamers en horeca
  – nieuw stuk gracht met bijbehorende wal om historie terug te brengen
  – een nieuw wijkje met 82 woningen op de plek van de oude voetbalvelden
  – nieuw parkeerterrein en 50 camperplaatsen.
  De plannen zijn in overleg met mn buurt, Bredevoorts Belang, De Twee Bruggen, Voetbalvereniging opgesteld. De aanwezigen in het Grachthuys waren enthousiast. Echter dat enthousiasme moet natuurlijk wel wat getemperd worden. Voor de financiële haalbaarheid moeten nog wel wat potjes gevonden worden. De woningbouwplannen moeten passen. Volgens PP biedt het plan zeker mooie kansen voor Bredevoort. Zeker op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
  Het plan biedt een uitgelezen kans om niet alleen het verleden terug te laten komen, maar vooral ook naar de toekomst te kijken. Een duurzame wijk met innovatieve woonvormen, technieken en materiaalgebruik zal Bredevoort een echt vitale uitstraling geven.    


 • Veel misverstanden rond uitvoeringsprogramma

  Bert Weevers, 17 december 2022

  Dinsdag kwam de oordeelsvormende vergadering van de raad bij elkaar om zich te buigen over het Uitvoeringsprogramma. Van elke fractie was per onderdeel steeds één woordvoerder aanwezig en het hele college was er om antwoorden te geven. Eerst even over dat Uitvoeringsprogramma. Wat is dat?

  Raadsprogramma.
  Direct na de verkiezingen in maart jl. zijn de fracties bij elkaar gaan zitten en hebben een raadsprogramma opgesteld. Dat is een  uitgebreide lijst met onderwerpen die in de komende raadsperiode aan de orde zou moeten komen. Elke fractie gaf daarbij natuurlijk vooral de onderwerpen aan die voor deze fractie van belang  zijn, vanuit hun verkiezingsprogramma. De één legt nadruk op woningbouw, de ander op energietransitie en duurzame opwek en weer een ander op de bestaanszekerheid en steun aan mensen die het niet breed hebben. Centrale gedachte achter  een raadsprogramma is dat alle partijen gezamenlijk dit opstellen. Er is geen onderscheid tussen coalitie en oppositie, tussen winnaars en verliezers van de verkiezingen. Kenmerk van zo’n raadsprogramma is dus per definitie dat het gaat over hoofdlijnen; dat het zich niet uitspreekt  hòe de genoemde punten gerealiseerd worden. Zo houd je het politieke debat open en kunnen partijen in wisselende meerderheden, dus zonder de traditionele op macht gebaseerde coalitie-oppositie-verhoudingen, op inhoudelijke argumenten proberen hun standpunten gerealiseerd te krijgen op het moment dat het onderwerp aan de orde is. 

  Uitvoeringsprogramma
  Aan het college is door de raad gevraagd met een uitvoeringsprogramma te komen. Met andere woorden een reactie te geven op de opdrachten van de raad, een programma in de tijd te presenteren wanneer wat en in welke vorm aan de orde komt. 
  Het college heeft enkele maanden gewerkt aan zo’n uitvoeringsprogramma  (naast  de andere werkzaamheden) en de wensen zo goed mogelijk over de jaren verspreid. In de tussentijd werd ook de (meer)jarenbegroting over 2023 opgesteld en vastgesteld. Daarin staan al veel extra wensen ook uit het raadsprogramma. Dus de kunst is om de extra wensen die er uit zo’n raadsprogramma  voortkomen ook te vertalen in de normale begrotingscyclus. 

  Wat het uitvoeringsprogramma niet en wel  is.
  Het Uitvoeringsprogramma is dus geen 4 jarig programma waarin precies staat wat er bijv.  in het jaar 2024 op het programma staat, welke  uitgangspunten gelden  en welke resultaten bereikt worden. Want daar moet het college tot 2024 nog over nadenken en met voorstellen komen. De raad, als hoogste orgaan, bepaalt dan uiteindelijk na inhoudelijk debat (en niet a priori o.b.v. machtsverhoudingen coaltie-oppositie, zie hiervoor)  hoe  het definitieve besluit er uitziet.. Het uitvoeringsprogramma kan en mag dus niet al teveel inhoudelijke keuzes bevatten. Die keuzes zijn aan de raad. Het UP is een soort routekaart waaruit afgelezen kan worden hoe met de wensen uit het raadsprogramma wordt omgegaan. In het voorliggende Uitvoeringsprogramma is dat per raadswens vertaald in de punten Wat gaan we doen, Toelichting,  Prioriteiten, Financiën en Planning. 

  Misverstanden en verschillende verwachtingen.
  Bij de behandeling in de oordeelsvormende vergadering sloop toch weer die oppositie-coalitie-gewoonte erin. Het was opvallend dat de fracties die betrokken zijn bij het college weliswaar aangaven dat het UP soms wat vaag bleef (een ‘van plan plan’), maar dat dat geen probleem behoeft te zijn omdat  de politieke discussies gevoerd zullen worden op het moment dat genoemd onderwerp op de raadsagenda staat.  De partijen die niet in het college zitten hebben een andere opvatting over dit uitvoeringsprogramma. Deze lijken precies te willen weten wanneer wat aan de orde komt, wat er voorgesteld wordt, wat de uitkomst is, inclusief tussendoelen, en hoe zij kunnen controleren of die uitkomst ook gehaald  wordt.  ‘Afrekenbaar’ was een kernwoord. Zo willen ze afrekenbare doelen op bijvoorbeeld sociaal domein  of duurzaamheid.  Maar het is niet het college, maar de raad die die preciese doelen vaststelt, bijvoorbeeld in het jaarlijks te evalueren “Plan van Aanpak Duurzaamheid” of het nieuw op te stellen armoedebeleid in 2023.

  Langdurige behandeling.
  Dinsdag duurde de vergadering maar liefst 4,5 uur. Het college gaf zo goed mogelijk antwoorden op vragen naar afrekenbare doelen, tijdsplanningen, toelichtingen op prioriteiten ed.  De fracties debatteerden onderling lang over de verschillende thema’s en subdoelen, helaas nauwelijks inhoudelijk maar vooral over het detailniveau van het UP. Blijkbaar was het verwachtingspatroon heel erg verschillend, lagen de opvattingen over wat het uitvoeringsprogramma is en hoe het er uit moet zien ver uit elkaar. Er werden geen wijzigingsvoorstellen, moties of amendementen aangekondigd om het programma in een bepaalde richting bij te buigen. De vergadering eindigde in een patstelling.  Er is afgesproken  om in het presidium en de agendacommissie verder te spreken hoe dit uitvoeringsprogramma nou behandeld  moet worden. 

  Standpunt Progressieve Partij.
  PP ziet het uitvoeringsprogramma als een routekaart, een agenda voor de komende periode. Wij willen dan ook niet aan de voorkant in detail de uitvoering bepalen, maar juist als het onderwerp aan de orde is een discussie op inhoud hebben. Dus bijvoorbeeld  jaarlijks bij het Plan van Aanpak Duurzaamheid willen we kijken welke resultaten behaald zijn, waar er een tandje bij moet en welke wensen wij uitgevoerd willen zien. Datzelfde geldt voor de woonagenda en het beleid rond sociaal domein. Niet nu vastleggen maar agenderen. 

  Stap terug?
  De handelwijze van de fracties die niet in het college zitten zorgt ervoor dat de sfeer en verhoudingen in de raad weer gaat langs de lijnen van de procedures, de oppositie-coalitie-verhouding in plaats van via de lijnen van de inhoud, de botsende meningen en ideologieën en het debat. Daar waar het raadsprogramma een instrument is om via de inhoud besluiten te kunnen nemen, open discussies te kunnen voeren, soms met wisselende meerderheden te kunnen werken, lijkt nu de tijd weer terug te keren  dat besluiten op basis van meerderheden  langs coalitie- en oppositie-lijnen genomen worden.
  Onze fractie heeft ook wensen bij het uitvoeringsprogramma, wil op sommige terreinen meer en sneller. Maar die discussie hoort thuis op het moment als dat onderwerp aan de orde is. En niet tijdens het vaststellen van de gespreksagenda van de komende vier jaar. 


 • Naturalisatiedag: een echt feest!

  Redactie, 17 december 2022


  Nadat corona enkele malen roet in het het eten gooide, was er dit jaar weer de gelegenheid voor de landelijke naturalisatie-dag,
  Deze vond plaats op donderdagmiddag 15 december. Het was best een officiële gebeurtenis. Een voor één moesten de nieuwe Nederlanders  de  normen en waarden die in de grondwet staan onderschrijven door middel van de belofte of de eed. Na afloop bleek wel dat veel mensen met een moslim-achtergrond niet uit de voeten kunnen met de eed.  Misschien een eed op de Koran.? Natuurlijk waren er pakketten met streekproducten, lekkere taartjes en ranja voor de kinderen.  Naar schatting zo’n  15-20 mensen namen deel aan de ceremonie.
  Er zijn wel wat eisen. Zo moet men met goed gevolg de inburgeringsexamens gevolgd hebben  (of ontheffing) en dan die kernwaarden onderschrijven. Alle mensen stralen uit dat ze blij zijn, ze hebben een bestemming gevonden.
 • Vind jij vrijheid ook zo belangrijk?

  Redactie, 10 december 2022

  Adventsmarkt met Amnesty International.
  Zaterdag vond de traditionele adventsmarkt plaats. Hulde aan de standhouders die de kou trotseerden. Mooi dat ook de zo noodzakelijke organisatie Amnesty International weer aanwezig is. Precies op de dag van de rechten van de mens. Voor de eerste keer zette het Onderduikmuseum zijn deuren open en konden mensen brieven schrijven, ondertekenen en een gift geven. In dit geval werd er geschreven voor gewetensgevangenen in Cameroun en Hong Kong.

  Amnesty al meer dan veertig jaar in Aalten
  Ook in Aalten gebeurt dit al meer dan veertig jaar. Echter de werkgroep dunt uit, dus als er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en geweten erg belangrijk vinden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, voel u dan welkom om mee te doen met de werkgroep. Al die jaren door is bewezen dat de acties van Amnesty helpen.

  Juist in het Onderduikmuseum

  De plek van het Onderduikmuseum past natuurlijk prima in die traditie. Ook toen streden mensen voor vrijheid van geweten, mening en godsdienst. En moesten zelfs daarvoor onderduiken. Dan moeten wij toch nu –ook in de gemeente Aalten- op de bres staan voor mensen die gevangen gezet en soms gemarteld worden vanwege die vrijheid van meningsuiting. Doe mee, sluit je aan.

 • Aan de slag voor arbeidsmigranten

  Joop Wikkerink, 10 december 2022

  Het was een koude dinsdagmorgen. Er streken twee mannen met een Roma-uiterlijk neer op een bankje aan de Landstraat. Om 13.00 uur stonden ze er nog. Vanuit gemeentehuis werd koffie gebracht. Onduidelijk wat er en wie het zijn. Om 18.00 uur nogmaals koffie. Volgens hen waren ze Bulgaars. Zouden die morgen om 10.00 uur voor werk in Apeldoorn opgehaald worden. De auto was doorgereden en nu zouden ze om 20.00 uur ’s avonds opgehaald worden. Dat gebeurde. De hele dag in de kou. Wat is hier aan de hand, wie is verantwoordelijk?

  Arbeidsmigranten een ingewikkeld vraagstuk.
  Veel wethouders in de Achterhoek zoeken elkaar ook op langs de politieke voorkeuren. Zo hebben bijna alle partijen wel wethouderkringen of –bijeenkomsten. Ik heb me aangesloten bij het PvdA-wethouderoverleg in de Achterhoek. Vrijdag troffen we elkaar in het gemeentehuis van Montferland in Didam.
  Er waren twee mensen vanuit de uitzendbranche uitgenodigd om iets te vertellen over het fenomeen arbeidsmigranten. Vooral in de gemeente Montferland zijn veel arbeidsmigranten. Dat werd een niet zo vrolijk verhaal. De twee vertegenwoordigers waren van een goed uitzendbureau. In de 22 jaar van hun bestaan waren ze slechts één keer betrokken geweest bij een huisvestingsprobleem. Verder voldoet hun huisvesting aan 3plus sterren (in hoteltermen). Zij bemiddelen ook veel mensen met een soort van (vak)opleiding uit bijv. Portugal en Polen. Zij bemiddelen ook niet in de vleesindustrie. Daarbij hebben we meteen al twee problemen te pakken: de verschillende landen, culturen, mensen, niveaus en levenswijzen. En de verschillende branches waarin veel arbeidsmigranten werkzaam zijn.

  Blijven of niet?
  Vervolgens is de vraag wat bedrijven en gemeenten willen: short-, mid- of longstay: daar horen voorzieningen en beleid bij. Moeten mensen meedoen in onze samenleving of zijn ze kortstondig te gast. Een principieel discussie punt is natuurlijk de bedrijfsvestiging. Als voorbeeld werd Almelo genoemd. Daar worden veel “warehouses” ontwikkeld met bijna 100% arbeidsmigranten. Waarom wil je die warehouses dan in je gemeente hebben? Weegt de verkoop van grond op tegen de overige investeringen die je als gemeente (eigenlijk voor die bedrijven) moet doen om sommige negatieve ontwikkelingen (opkopen van hele straten door uitzendbureaus) te keren?

  Krapte op de woningmarkt
  En dan natuurlijk de krapte op de woningmarkt. Daarvoor moeten wel (korte-termijn) oplossingen komen: kamersgewijze verhuur, pensionvergunningen, bouwen van tijdelijke huisvesting op bedrijven terrein. Zoals de vertegenwoordigers van deze uitzendbureau’s aangaven: je kunt hier wel een week over praten, maar dan heb je het nog niet opgelost: zoveel kanten en uitdagingen zitten aan dit probleem. We spraken af dit onderwerp sterker op de politieke agenda proberen te krijgen.


 • Werknemers met schulden: wat te doen|?

  Joop Wikkerink, 9 december 2022


  Donderdag een bijzondere bijeenkomst in het Graafschapstadion. Samen met alg. Directeur Hans Martijn Ostendorp en Michael Ogubai van “de Graafschap Verbindt” organiseerde ik namens de wethouders werk en inkomen van de Achterhoek een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de Achterhoekse bedrijven over het onderwerp: “Hoe kerken je schulden bij je werknemers en wat kun je als werkgever doen? “.

  Voor werkgevers.
  Behalve de wethouders van de Achterhoekse gemeenten waren ook vertegenwoordigers van de industriekringen of ondernemersverenigingen uitgenodigd. De bedoeling is dan dat zij de informatie overbrengen naar hun eigen leden en achterban. Het werd een intensieve en indrukwekkende bijeenkomst. Allereerst gaf Wouter Klomp van de ABU (Algemene Bond van Uitzendorganisaties) een presentatie over hoe werkgevers signalen van schulden bij hun werknemers kunnen herkennen. Maar ook hoe zij het aan kunnen pakken: ga niet zelf de hulpverlener uithangen, maar zoek professionals, was het advies. De ABU heeft voor haar leden (uitzendbureaus) een soort toolkit ontwikkeld met allerlei materiaal om te gebruiken in situaties van werknemers met schulden. Een hele mooie is, die ook in steeds meer gemeenten beschikbaar komt: www.Geldfit.nl
  Neem gerust eens een kijkje: leerzaam en interessant.

  Taak gemeenten.
  De gemeenten hebben de wettelijk taak om de schuldhulpverlening te organiseren. Vandaar dat Felix Siemes en Sietske Kooistra van onze gemeente de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening uitlegden. En alles vertelden over het minnelijke en het wettelijke traject van schulden oplossen. Ook hier weer de waarschuwing: ga als werkgever niet zelf aan het sleutelen, maar roep de hulp in van coaches, schuldhulpverleners, maar ook andere hulpverleners.
  Vanuit de werkgevers werd aangegeven dat ook zij meemaken dat er onder de schulden vaak meerdere problemen schuil gaan: verslaving, scheidingen en andere life-events tot ernstige zaken als huisuitzetting. Afgesproken werd dat we als werkgevers en gemeenten meer samen op zouden kunnen trekken. Daar zit nog wel een moeilijk dingetje. Immers de gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan haar inwoners. Maar de werkgever kan mensen in dienst hebben uit verschillende gemeenten. Dus dat betekent dat hij/zij dus wel met drie of vier gemeenten te maken heeft, die het allemaal weer net iets anders georganiseerd hebben.
  We hebben de afspraak gemaakt dat in elk geval de werkgever met zijn/haar gemeente contact kan opnemen en dat dan vandaaruit de verschillende contactpersonen geïnformeerd zullen worden. Een ander heikel punt is de privacy. Niet alle gegevens mogen maar zo binnen en buiten het bedrijf gedeeld worden.
  Als werkgever kun je proberen je werknemers met schulden te motiveren hulp te zoeken. Sommige werkgevers wilden toch ook wel soms de schulden betalen of overnemen. Hoewel dat door alle hulpverleners als erg nobel gezien werd, is het toch af te raden. Schulden is heel vaak een gedragsprobleem en bij overnemen los je dat gedrag niet op. Natuurlijk is de situatie nu met energiecrisis iets anders. De deelnemers waren zeer onder de indruk van de verhalen van werkgevers, de presentaties van de hulpverleners en mogelijkheden die er toch zijn…
 • Participatieverklaring uitgereikt

  Joop Wikkerink, 3 december 2022

  Een mooi scrabble-woord. Maar wel een belangrijke stap in het inburgeringstraject . Wat is het? Als een statushouder in de gemeente Aalten komt wonen is de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. Dat wil zeggen (als dat nodig is) “financieel ontzorgen” (dat betekent de vaste lasten vanuit de uitkeringsinstantie betalen), Nederlandse taal leren en waar mogelijk tegelijkertijd stage, vrijwilligerswerk of echt werk (om op de werkvloer de taal te leren). Een apart onderdeel van die inburgeringsroute is het participatieverklaringstraject.  Dit is ontstaan in de tijd dat regering en parlement vonden dat inburgeraars  de Nederlandse waarden en normen (zo die bestaan)  moeten kennen. Wat onze vrijheden zijn zoals vrijheid van godsdienst, meningsuiting en seksuele voorkeur.  De aanname is dan dat statushouders of vluchtelingen die hier komen er andere normen en waarden op na houden. Dus zo’n traject bestaat uit 4 workshops gericht op bijvoorbeeld: vrijheid, ouderenzorg, samen leven enz.

  Verklaring
  Dinsdag werd aan een groep van ongeveer 10 inburgeraars een certificaat uitgereikt  dat men het traject gevolgd had. Zo is de groep naar het Onderduikmuseum geweest voor het thema vrijheid (van meningsuiting). De Stegemanshof was een ander doel: een middag lang heeft de groep spelletjes gedaan, praatjes gemaakt met allerlei ouderen. Die ouderen praten er nu nog over. Heel geslaagd en gezellig. Op de laatste activiteit in het Kulturhus te Dinxperlo presenteerden de groepsleden lekkere hapjes aan elkaar. Er waren hapjes uit Syrië, Turkije, Iran.  In de groep was een kok uit  Syrië en een docent uit Turkije.  Natuurlijk zorgde cultuurverbinder Chaidaa voor een vertaling in het Syrisch/Arabisch en anderen vertaalden in het Iraans of Turks.

  Gezellig en lekker.
  Ook degenen die meegeholpen hadden  waren aanwezig: beroepshalve vanuit Figulus en de instellingen die men bezocht had.  En natuurlijk de vrijwilligers die de diverse mensen begeleid hebben. Interessant zijn altijd de gesprekjes die je probeert aan te knopen op een laag taalniveau. Ik begreep dat er twee Turkse gezinnen waren die gevlucht waren voor Erdogan (Zij waren lid van de Gülen-beweging). Zo’n verklaring is maar een begin, maar je ziet hoe trots mensen zijn dat ze dit begin al gehaald hebben.
 • Ondernemerscafé zinnige bijeenkomst

  Joop Wikkerink, 3 december 2022

  Vrijdagmiddag was er een Ondernemerscafé voor hoofdzakelijk zzp-ers en eenpersoonsbedrijven. Als particulier initiatief  georganiseerd door twee of drie Aaltense zzp-ers. Dit keer was men te gast bij de gemeente.
  Om  16.00 uur na het kopje koffie en het petit-fourtje heb ik een presentatie gegeven over de mogelijkheden van ondersteuning door de gemeente van  kleinere bedrijven. Die viel uiteen in drie delen. 

  1.       Wat doet het Ondernemerssteunpunt van de gemeente Aalten en Doetinchem. Hier kunnen kleine ondernemers gratis advies, begeleiding en ondersteuning krijgen. Ook voert dit Steunpunt het Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen) uit, een regeling voor starters en gevestigde ondernemers die  in (financiële) problemen zijn gekomen. De regeling ken een kredietfaciliteit en een tijdelijke aanvulling van het inkomen. Komt men toch in de schulden dan is er schuldhulpverlening  inclusief een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten en –organisatie.

  2.       Welke regelingen zijn er nu in de energiecrisis en om omvallen van bedrijven tegen te gaan. Allereerst kunnen eenpersoonbedrijven veelal gebruikmaken van de energietoeslag (als men een gezinsinkomen heeft lager dan € 2046,– netto). De toeslag bestaat uit € 1300,– in 2022 en 2023. Dan is er de 2 x € 190,– gift via de energierekening, ook voor zzp-ers.  Bedrijven kunnen vanaf 1 april gebruikmaken van de TEK (Tegemoetkoming Energie Kosten). De details moeten nog uitgewerkt worden, de voorwaarden zijn al verbeterd t.o.v. de eerdere plannen. De provincie heeft een Winterfonds gevormd, de gemeente Aalten heeft daar  haar deel voor opgevraagd. De regeling is bedoeld voor organisaties, instellingen , verengingen èn kleine bedrijven. Wij zijn als college van plan om uit die provinciale gelden energieadviezen en –scans voor bedrijven beschikbaar te stellen. De beste besparing van energie is nl. het niet gebruiken.

  3.       Het beleid t.a.v. economie en ondernemers. De raad heeft een raadsprogramma vastgesteld. Het College heeft een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar opgesteld, dat wordt 13 december in de raad behandeld. Elementen daaruit: voldoende ruimte voor bedrijven, vermindering administratieve lastendruk,  zakendoen met Duitsland via Internationaal Netwerk bureau,  versterken Ondernemerssteunpunt en verbetering werking arbeidsmarkt via een thematafel.

  In het gesprek over deze punten kwamen interessante opties voorbij. Meer onderling contact, ook met de grotere bedrijven in de IKAD en de middenstandsclubs. Van de ruim 30 aanwezigen was slechts een tweetal lid van NOVA en één van de Brem,. Verder goede ideeën over lokale (gezamenlijke) inkoop,  samenwerking bij aanbestedingen, bekendmaking van de zzp-ers bij de grotere bedrijven.

  De Geste
  Na een uurtje informatie en discussie was het tijd voor ontspanning, netwerken en kletsen en een drankje en een hapje bij de tegenover de raadzaal gelegen De Geste.
  Op 2 februari herhalen we dit programma in de avonduren voor ondernemers die de vrijdagmiddag een lastige middag vinden.


 • Weer een stapje inclusiever

  Joop Wikkerink, 3 december 2022

  In augustus vond de aftrap inclusie plaatst in de raadszaal. Nadat in juni de nota “inclusie” was aangenomen door de raad. 
  Daarna hebben zich werkgroepen gevormd en we zijn aan de slag gegaan met concrete actiepunten uit de nota. Donderdag is er in de Hofstraat een balie toegankelijker gemaakt voor slechthorenden. Mocht je meer willen weten over inclusie en over wat wij doen neem dan contact op met Suzanne Somsen.

  Gemeentekantoor Aalten toegankelijker voor slechthorenden
  Om mee te kunnen doen, is het van belang dat de samenleving toegankelijk is. 
  Wanneer we het hebben over toegankelijkheid van openbare gebouwen denken we al snel aan toegankelijkheid per rolstoel.
  Maar wat als je slechthorend bent en in gesprek wilt gaan met één van de baliemedewerkers? Sinds vandaag (1 december) is er in het gemeentekantoor een balie beter toegankelijk voor slechthorende bezoekers.

  In gesprek met een baliemedewerker
  Het is niet voor iedereen even makkelijk om in gesprek te gaan met een baliemedewerker. Denk aan een rumoerige hal, soms een balie met een scherm of glazen wand ertussen. Voor slechthorenden is dit inspannend. Door het plaatsen van een loket – communicatiepost kan dit probleem verholpen worden.
  Bij een loket – communicatiepost spreekt de baliemedewerker in een microfoon, de slechthorende bezoeker ontvangt dit rechtstreeks in zijn of haar hoortoestel of via een hoofdtelefoon.
  De loket-communicatiepost is multifunctioneel met drie vormen van overdracht, zodat alle slechthorenden er gebruik van kunnen maken.

  Bredere doelgroep
  Naast slechthorenden zijn er ook burgers met andere beperkingen die baat hebben bij deze voorziening waardoor ze zich meer kunnen focussen op het gesprek en geen hinder hebben van achtergrondruis. Door de mogelijkheid van overdracht middels een hoofdtelefoon voorziet de loket-communicatiepost ook in de behoefte van deze burgers.
 • Na ons de zondvloed?

  Theo Bauhuis, 3 december 2022

  Besluitvorming over zonnevelden op land
  Terwijl in Egypte de wereld samen kwam uit zorgen over de opwarming van de aarde en daar volop werd benadrukt dat er snel en veel maatregelen moeten komen, debatteerde de Aaltense gemeenteraad over wel of geen zonneparken.  
  In de raad werd een collegevoorstel besproken om te besluiten voorlopig geen tender uit te schrijven voor opwekking van zonne-energie op land. Een onderwerp dat zijn oorsprong heeft in het geamendeerde UitnodigingsKader Zon en Wind (UKZW) dat vorig jaar werd vastgesteld. In dat besluit staat beschreven aan welke voorwaarden aanvragen voor zon op land moeten voldoen. Bij dat besluit werd een amendement aangenomen dat er eerst een onderzoek moest komen naar de mogelijkheden voor zon op daken. Uit te voeren door LTO en AGEM. Het doel: bekijken of het redelijkerwijs mogelijk is om de doelstellingen voor groene energie te halen met alleen zon op daken van industrie en agrarische bedrijven.

  Vooropgezette uitkomst?
  De opdracht (b)leek door de LTO te zijn geïnterpreteerd als opdracht om te bewijzen dat zon op land niet nodig was. Door alle hypothetische beschikbaarheid samen te tellen werd zowaar aangetoond dat er nog een hele gigawat extra speelruimte zou zijn. Een wel heel toevallig passend resultaat en dan moet ook nog eens de hele theoretische capaciteit ook echt benut worden. LTO heeft een raar vooringenomen standpunt tegen zonnevelden op land, het is immers voor boeren financieel vaak heel interressant.

  Beeldvorming: voorstel is gebaseerd op drijfzand
  In de beeldvorming ontstond een brede discussie over de kwaliteit van de onderzoeken en de haalbaarheid van de uitkomst. Vanuit de zijde van de opstellers werd door de LTO bevestigd dat gerekend was met de theoretische beschikbaarheid en het daarmee nog volkomen onduidelijk was hoeveel opbrengst er daadwerkelijk te realiseren was. Vanuit de Agem werd vervolgens nog eens duidelijk aangegeven dat op basis van de rapporten zeer zeker geen conclusie kon worden getrokken dat zon op dak toereikend zou zijn.
  In dezelfde beeldvorming bleek er ook al een aanvrager te zijn met een plan voor zon op land, compleet met beschrijving voor de inpassing en een toezegging van Liander dat de opgewekte stroom kon worden afgenomen. Vanuit Hagewind werd aangegeven dat in het collegevoorstel weliswaar werd gerekend met een verhoogde opbrengst windenergie door nieuwe hogere windmolens, maar dat die molens pas na de datum van de doelstelling, op zijn vroegst in 2034, zouden worden geplaatst. Als dat al zou gebeuren, want de investering is door de hoogte-beperking door de raad minder of zelfs niet rendabel.

  Discussie in Oordeelvorming
  Resultaat dat vanuit de beeldvorming mee werd genomen naar de oordeelsvorming: een groot gat tussen verwachte opbrengst en de doelstelling. Een gat dat met alleen zon op dak niet is te dichten. Een logische verwachting zou zijn dat alle mogelijkheden zouden worden aangegrepen om toch die doelstelling te halen. Dat bleek niet het geval. Sterker nog, voor een deel van de partijen leek alleen het niet uitschrijven van een tender (dus actieve stimulering vanuit de gemeente) niet ver genoeg te gaan; elk initiatief voor zonnepanelen op land zou moeten worden geblokkeerd. Ongeacht of het gaat om goede landbouwgrond is of grond dat door de droogte toch al een slechte opbrengst kent. Als strohalm om dat uitstel te rechtvaardigen werd alom gegrepen naar de congestie op het stroomnet. Een heel zwak argument. Met de doorlooptijd in procedures van een jaar of 3 tussen begin plan en daadwerkelijke levering moeten we nu beginnen, zodat geleverd kan worden zodra Liander de capaciteit heeft verhoogd. Daarbij vraagt juist Liander om keuzes van de gemeenten zodat ze hun werkzaamheden beter kunnen plannen.
  Voor ons als PP was die hele gang van zaken en zeker het tegen willen houden van initiatieven een bizarre gedachte. Zien dat belangrijke doelstellingen niet gehaald gaan worden en in plaats van een stapje extra te zetten, dreigen te besluiten dat initiatiefnemers die dat stapje wel willen zetten moeten worden geblokkeerd. Vandaar ook de titel “Na ons de zondvloed”. Dit zou verder gaan dan te lang wachten, dit zou bewust tegen houden van oplossingen betekenen.

  Toch Rijp voor besluitvorming
  De verwondering werd op het eind van de oordeelvorming nog een stuk groter. Duidelijk was dat de onderzoeksrapporten onder de maat waren en ontoereikend om een goed besluit op te kunnen nemen. Dit werd ook zo door diverse partijen hardop uitgesproken. Toch achtte de meerderheid van de raad dit agendapunt geschikt om een besluit over te nemen in de raadsvergadering. Men wilde dus stemmen over een besluit waarvan de ondergrond duidelijk drassig is en die tegelijkertijd afstand neemt van de groene doelstellingen waar we ons toch echt als raad eerder aan hebben geconformeerd.

  PP standpunt
  We hebben fors gepleit voor het wél stimuleren van zon op land, voor het wél uitschrijven van een tender voor zonneparken. Immers:

  1. de theoretische potentie van zon op dak zal nooit 100% worden gerealiseerd. Schaduwwerking, daklichten, dakdoorvoeren, onvoldoende sterkte van het dak, ongunstige onderhoudsplanning, onvoldoende capaciteit ed blijken in de praktijk ervoor te zorgen dat slechts 20-30% van de daken echt benut kan worden.
  2. In de berekeningen is meegenomen dat de windmolens in Hagenwind worden vervangen door hogere molens met een hogere opbrengst, van 88 GWh/jr. Dit gebeurt niet, althans niet voor 2034. De huidige jaarlijkse opbrengst is 30 GWh. Er is dus een gat van 58 GWh (58 miljoen kWh).
  3. De berekeningen in het collegevoorstel richten zich op het doel van de RES1.0 in 2030. Aalten heeft echter ook het Akkoord van Groenlo ondertekend met een verdergaande doel. Bovendien moeten we verder kijken dan 2030. De klimaatcrisis duldt geen uitstel!

  Daarbij: hét argument van tegenstanders van zonneparken is dat dat niet ten koste mag gaan van landbouwgrond. Soms wordt daar nog het woordje ‘goede’ tussengevoegd. Wat ‘goede’ landbouwgrond is kon echter niemand zeggen, ook de LTO niet. Daarbij: kijk eens naar de cijfers. De gemeente Aalten bestaat voor 80% uit landbouwgrond, ruim 8000 ha. Een eerste tender gaat over 30 ha zonnevelden. Dat is slechts 0,4% van die landbouwgrond, goede en slechte samen. De voedselzekerheid (ook zo’n multi-interpretabele term) komt echt niet in het geding wanneer 0,4% wordt benut voor zonnepanelen. Zeker niet wanneer je agro-PV toepast, een combinatie van PV en landbouw.

  Raadsbesluit : een compromis
  Uiteindelijk pakte het in de raadsvergadering toch nog goed uit. Er komt weliswaar voorlopig geen tender, maar initiatieven uit de samenleving voor een zonnepark worden wel in behandeling genomen. Als ze voldoen aan de criteria in de UKZW en andere ruimtelijke eisen, dan werkt de gemeente mee aan deze initiatieven. En bij de behandeling van RES2.0, medio volgend jaar, zal opnieuw worden bekeken of tenders voor zonneparken wenselijk zijn.

  Onze argumenten en vasthoudendheid hebben dus succes gehad!
 • Een kijkje in de keuken sociaal domein

  25 november, Petra Hoezen

  Op dinsdag 22 november jl. waren de leden van de (sociale) raad en fractievolgers uitgenodigd voor een kennismaking met de medewerkers van het sociaal domein. Uiteraard was de PP hierbij ook vertegenwoordigd, in de persoon van Bert Weevers en ondergetekende.

  Drie groepen in twee rondes…

  Verdeeld in drie gespreksgroepen konden de aanwezigen in een tweetal rondes in gesprek met de medewerkers van de gemeente. Het eerste deel van de middag hebben we deelgenomen aan het gesprek met de medewerkers van de schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Ook een ervaringsdeskundige was aanwezig. Hij vertelde over hoe hij na een herseninfarct zijn werk kwijtraakte en vervolgens in de schulden raakte. Uit zijn verhaal bleek hoe hoog de drempel is voor mensen in zo’n situatie om hulp te vragen. Ook hij wilde het eerst zelf oplossen en dacht dit ook wel te kunnen. Pas toen hij echt helemaal klem zat heeft hij aangeklopt voor hulp. Wel mooi om te horen van een ervaringsdeskundige dat de gemeente Aalten op zich een goed sociaal beleid heeft en echt een vangnet is voor mensen in een problematische situatie. De conclusie die aan het einde werd getrokken is dat de gemeente de drempel om binnen te lopen voor hulp zo laag mogelijk moet maken. Hierin kunnen nog stappen worden gezet.

  Belang inwoners voorop.

  Na een snackpauze zijn Bert en ik in de tweede ronde aangesloten bij het gesprek met onder meer de jeugd- en WMO-consulent. In het raadswerk gaat het vaak over de kosten van de WMO en de jeugdhulpverlening. Het is goed om dan te horen dat de consulenten prioriteit is dat iedere inwoner de hulp krijgt die nodig is en passend. De vraag wat het mag of moet kosten speelt op een ander niveau. Voor de medewerkers staat het belang van de inwoner voorop en zo hoort dat natuurlijk ook.

  De middag werd afgesloten met een drankje en een, uiteraard gezond, broodje voor alle deelnemers. Het was leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten en op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan.


 • Talententuin vol baan- en stage-kansen

  25 november, Joop Wikkerink

  Vrijdag was er in de DRU een groots opgezette Talententuin. Hier konden leerlingen van ROC de Graafschap en anderen hun licht opsteken bij de Achterhoekse bedrijven en instellingen voor baan- en stagekansen. Je kunt goed zien dat de arbeidsmarkt heel krap is en de bedrijven zitten te springen om personeel. Alle bedrijven en instellingen pakten enorm uit. Met computergames, simulaties, video, 3d-reality enzovoort. Heel veel baan- en stagekansen dus. Er was een strak programma en een mooie route langs alle stands van de deelnemende bedrijven en instellingen. Mooi om te zien dat ook de samenwerkende gemeenten en de provincie aanwezig waren om te wijzen op de interessante functies bij de overheid. En natuurlijk het uitgebreide “zorgplein” waar de grotere zorginstellingen informatie gaven over het werken in de zorg.


 • Lisa Westerveld in Bredevoort

  Joop Wikkerink, 26 november 2022

  Zaterdagmiddag kwam Lisa Westerveld,  volgens sommigen het meest zichtbare en hardst werkende Kamerlid van Groen Links naar Bredevoort. Ze was in het Grachthuys de gast van de afdeling Groen Links Oost-Achterhoek. Lisa vertelde de ledenvergadering waar ze allemaal mee bezig is in Den Haag.

  Jeugdzorg blijft zorgenkindje
  Ten eerste is dat natuurlijk de jeugdzorg. Daar was afgelopen week een debat over. Al jarenlang vraagt de jeugdzorg om investeringen en verbeteringen: jeugdhulpverleners lopen op hun tandvlees, wachtlijsten groeien en zelfs  is er sprake van zelfmoorden omdat kinderen niet op tijd hulp krijgen.  Volgens Lisa weet iedereen in de Tweede kamer dat de situatie niet langer houdbaar is, maar niemand doet iets substantieels. Dat zou kunnen zijn een uitspraak dat de boven de markt hangende bezuinigingen niet doorgaan,. Maar ook regeringspartijen vragen dan weer om het zoveelste onderzoek, terwijl men weet wat de problemen zijn. Er is een Hervormingsagenda Jeugd in de maak, maar daar zit geen tempo op ook vanwege het gebrek aan middelen vanuit Den haag. Volgens aanwezig wethouder Joop Wikkerink doen gemeenten hun stinkende best, maar hebben soms ook te weinig invloed op de doorverwijzingen en  behandelingen.  Marktwerking zit nog steeds in de weg: instellingen moeten omzet maken om te overleven. Wat in elk geval niet helpt om Jeugdzorg (en ook ouderenzorg) als maar te zien als kostenpost en dus ook vanuit gemeenteraden  steeds maar aangeven dat de kosten voor jeugdzorg steeds maar stijgen .

  Kwaliteit inhoudelijk debat holt achteruit door populisme

  Ook deze week was er de behandeling van de onderwijsbegroting. Dat gaat over een bedrag van 50 miljard!  Lisa gaf even een kijkje in de keuken van het politieke handwerk in de Tweede kamer.  Zij was twee dagen lang met een ander fractielid bezig en aanwezig bij de debatten en probeerde het beleid te beïnvloeden. Populistische partijen komen even hun 10 minuten spreektijd vol maken, zijn weer weg en nemen dus niet deel aan het debat. Wel  maken ze even een filmpje van hun optreden waarin ze dan met  ideeën van anderen scoren. Over hele begrotingsbehandeling noteerde de media eigenlijk hoofdzakelijk het oude en opgepoetste idee, in dit geval door  CDA-er Rene Peeters om mobieltjes in de scholen te verbieden.  Terwijl het eigenlijk moet gaan over het lerarentekort, de kansengelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op scholen enz.

  Ons land is beperkt

  Vrijdag kwam er een rapport van Lisa uit met 71 voorstellen voor een inclusievere samenleving. De titel is raak: Ons land is beperkt. Opgesteld met een groep van 150 ervaringsdeskundigen, opgeschreven in begrijpelijke taal en gepresenteerd in de meest toegankelijk zaal van de Tweede kamer: helaas geen plaats voor alle rolstoelers.  Mooie actiepunten waar ook  de gemeenten zo mee aan de gang kunnen: het meer toegankelijk maken van openbaar vervoer, scholen en openbare gebouwen. Het  bieden van kansen op de arbeidsmarkt en bij scholing, Maar vooral met de boodschap dat  mensen met een beperking zich niet zouden moeten aanpassen aan de samenleving, maar de samenleving aan hen.


 • Dag van de ondernemer in Dinxperlo

  Joop Wikkerink, 20 november

  Dag van de ondernemer: is dat nou nodig?”

  Wat aan het begin van de vrijdagdag niet veel mensen wisten: het was die dag de “Dag van de ondernemer”, een initiatief van MKB-Nederland. Het college grijpt die dag aan om aandacht aan ondernemerschap in onze gemeente te besteden. Zo was er een jaar een ontbijtvisite bij de middenstanders in Aalten, Bredevoort en Lintelo. En dit keer (na een tweetal jaren gedwongen coronapauze) was Dinxperlo aan de beurt. Ondernemerschap is in deze tijd een uitdaging. Klanten hebben minder te besteden, kosten zijn hoger, de arbeidsmarkt zit tegen. Dus reden om de ondernemers een hart onder de riem te steken. Zij zorgen immers ook voor aanbod en reuring in onze centra.

  Rondgang met vier wethouders.

  Als vier wethouders begonnen we de dag met een stevig ontbijt met Deutsche Brötchen t.h.v. collega-wethouder Erik Groters in Dinxperlo. En stipt om half 10 stonden we op het Prins Clausplein. Samen met beleidsmedewerker Ellis Koenders en dorpsmanager Hans Wennekes gingen we in twee groepjes de winkels af en brachten daar een klein presentje namens het college aan de ondernemer of zijn/haar medewerkers. Als dank voor hun bijdrage aan de economie, de reuring in het dorp en de voorzieningen voor onze inwoners. Dat werd uiteraard gewaardeerd. En je ziet nog eens wat! Wist je dat boven de apotheek “Die Grenze” aan de Hogestraat de eerste volledig gerobotiseerde apotheek van Nederland gevestigd is? Wist je dat je in het kleinste en leukste winkeltje zelfgemaakte keramiek kunt kopen? Wist je dat het in elke winkel weer anders ruikt: bakkers, bloemen, dierenbenodigdheden, kappers en rijwielherstellers hebben allemaal hun eigen geuren. Het was natuurlijk nog markt-opbouw-morgen ook nog.

  Ondernemersgeest ondersteunen

  Je ziet het ondernemersenthousiasme in de winkels; leegstaande panden worden snel ingevuld. Maar liefst 7 ondernemers doen mee aan de verdiepingsleergang retailmanagement aan de Hogeschool HAN in Arnhem. Niet in de laatste plaats gestimuleerd door onze dorpsmanager Hans Wennekes. Zo’n verbindende schakel is van grote waarde. Natuurlijk hoorden we ook de verhalen over de uitdagingen die er zijn: de energievoorschotrekening die van 200 naar 800 euro gaat, lampen die uitgaan en de temperatuur in de winkels die op 18 graden gehouden worden.


 • “Welzijn op recept” en de scootmobielclub

  Joop Wikkerink, 20 november

  Symposium in De Radstake: “Welzijn op recept”.
  Op vrijdagmiddag 18 november werd in de Radstake het symposium “Welzijn op recept” gehouden. Een concept dat hier vaker is uitgelegd: een patiënt die bij de dokter komt is niet altijd daar op z’n plek en gebaat bij medicijnen of een specialist. Maar vaak is er een gebrek aan contact, levensinvulling, welzijn en sociale activiteiten. Door doorverwijzing naar en behulp van een Welzijnscoach kan iemand weer “re-integreren” in de maatschappij.

  Terugkijken vanuit 2032

  Als bestuurlijk verantwoordelijken voor Welzijn op recept in de Achterhoek keken Karen Pijnenburg (in witte doktersjas) en ik als oude man (met pet en wandelstok) vanuit 2032 terug naar nu. Wat heeft de focus op welzijn in plaats van de medische blik ons geleerd. Minder bezoekjes aan artsen, meer geluk, meer activiteiten en bekendheid bij de welzijnsinstelling Figulus. In de workshops daarna werden mooie en zeer herkenbare “casussen” besproken, steeds van commentaar voorzien door een van de welzijnscoaches van het begin Steffan Rexwinkel, werkzaam bij Figulus. Aalten speelt hier trouwens toch wel een trekkersrol. Onze beleidsmedewerker Daniëlle Wensink, projectmanager Inge te Winkel en huisarts Annemarie de Boer zijn enthousiaste uitdragers van het concept. In 2021 en 2022 (tot oktober) zijn in de deelnemende gemeenten al zo’n 200 welzijnsrecepten uitgegeven. Deze ontwikkeling past precies in het ophanden zijnde Integraal Zorgakkoord en het principe van de positieve gezondheid: nl. de beweging van ziekte, behandeling en zorg naar gezondheid en gedrag. Vandaar dat ook twee mensen van het ministerie van VWS aanwezig waren die vol lof spraken over deze beweging.

  5 jaar Scootmobielclub Aalten
  Wat ook erg helpt in de beweging van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag is de scootmobielclub in Aalten. Opgezet door talentverbinder Richard Jongetjes en uitgevoerd door vrijwilligers via Figulus Welzijn begonnen zo’n 5 jaar geleden enkele ouderen die een scootmobiel hadden met regelmatige tochtjes in het buitengebied. 5 jaar later uitgegroeid tot zo’n 15 – 20 vaste deelnemers. En dit is precies wat we bedoelen met positieve gezondheid. Zorgen dat je – ook vaak als alleenstaande- contacten blijft houden, je gedachten scherpen, tips en ideeën bij anderen opdoen, ervaringen uitwisselen, gewoon contact hebben en gezellig ergens heen toeren. Vrijdagavond werd het 5-jarig bestaan gevierd met een uitstekend dinertje in het grand café van Stegemanshof. Ik heb namens het college alle deelnemers, vrijwilligers en professionals bedankt voor hun inzet en het grote belang benadrukt van dit soort activiteiten op het welbevinden en de gezondheid van mensen.


 • Calimero of solidariteit en kracht?

  Joop Wikkerink, 19 november

  Calimero-effect in de Achterhoek?
  “Afgehaakt Nederland” is een interessante studie van sociaal geograaf Josse de Voogd en filosoof Rene Cuperus. Ook langs de grenzen van ons land (Groningen, Drenthe, Achterhoek, Limburg) zie je het verschijnsel dat mensen (vaak met een laag inkomen) zich afwenden van de instituties, de politieke partijen, de overheid, het bestuur. Met een klein groepje “linkse” bestuurders en politici bespraken we dit in in een Zoomsessie met wetenschappelijke en politieke medewerkers van de landelijke partijen GL en PvdA. En dan gaat het over zichtbaarheid van de Achterhoek in Den Haag. Nou, we maken vorderingen (Regiodeal, regio-express), maar het gevoel blijft toch wel hangen dat mensen uit onze omgeving zich weinig vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Hebben we suggesties, oplossingen?

  Behoefte aan het samenhangende, grote verhaal

  Ja het grote verhaal moet verteld worden. Armoede, achterstelling, woningnood, achteruitgang van biodiversiteit, landbouwproblemen worden niet veroorzaakt door de “slachtoffers” of “de regio zelf” maar door bewust beleid, neoliberale politiek, onredelijk geloof in de werking van de markt en afbreken van een sterke overheid en voorzieningen. We hebben in de Achterhoek met het begrip naoberschap wel een mooi antwoord op de neergaande lijn van voorzieningen. Als we dat begrip nu eens koppelen aan solidariteit en burgerinitiatieven. Dan komen we toch een heel eind? Dan nog blijft het onbegrijpelijk dat een regio als de Achterhoek met evenveel inwoners als de stad Utrecht “afgescheept wordt” met 75 miljoen voor een regio-express . Terwijl diezelfde stad Utrecht er met 800 (!) miljoen vandoor gaat om een deel van openbaar vervoer en verkeer ondergronds te gaan afwikkelen.


 • Rutte: te weinig en te laat

  Bert Weevers, 13 november

  Tijdens de klimaattop in Egypte gaf premier Rutte aan dat de acties om het klimaat te redden “te weinig en te laat” zijn. Dat dreigt ook voor de gemeente Aalten te gaan gelden. In een breed aangenomen motie (zonder onze stem!) is bij de behandeling van het Uitnodigingskader Zon en Wind in 2021 aan het college gevraagd nog niet te starten met Tenders (een soort aanbestedingen) voor zonneparken in de gemeente Aalten. Eerst moest er meer duidelijk komen over de mogelijkheden van zon op daken van landbouwgebouwen en andere bedrijven. LTO kreeg opdracht dit voor de landbouw-daken te onderzoeken en AGEM voor de industrie- en overige bedrijfsdaken. Beide rapporten waren voor het college aanleiding om ‘voorlopig geen tenders uit te schrijven voor zon op land’. Reden: we kunnen het RES-doel van135 GWh Duurzame Energie voor 2030 wel halen zonder zon op land.

  Vraagtekens bij de opgeleverde rapporten

  Uit de bijdragen van de insprekers en kritische vragen van de fracties werd echter duidelijk dat dit collegevoorstel op drijfzand is gebouwd. De kritiek richt zich op de volgende hoofdpunten:

  1. Beide rapporten spreken over ’theoretisch potentieel’ , maar in het collegevoorstel wordt dit 100% ingerekend. Uit het AGEM-project Zonnige Bedrijven bleek dat slechts 20% van de bedrijven waarvoor een quickscan was opgesteld daadwerkelijk tot plaatsing van PV-panelen was overgegaan.
  2. In het collegevoorstel wordt al gerekend met een nieuw windmolenpark (opbrengst 88 GWh/jr) als vervanging van het huidige Hagenwnd-park (30 GWh/jr). De voorzitter van Hagewind kwam echter ook inspreken en zei dat vervanging niet eerder dan 2034 gaat plaatsvinden en dat een hogere opbrengst allerminst zeker is gezien de beperkingen die de gemeente aan het park wil opleggen (maximale omvang en maximale hoogtes).
  3. Het college wil de productiecapaciteit voor duurzame energie maximeren tot het RES-bod voor 2030. Waarom laat de gemeente dat niet over aan de markt? De ruimtelijke kaders immers zijn helder en erg strak. Waarom geen minimum-capaciteit ipv een maximum? De klimaatcrisis wordt immers steeds manifester. Waarom 2030? Daar zijn we immers zo. We moeten ook verder kijken: energieneutraliteit in 2050 is een noodzakelijk eind-doel en dat is ook al best snel. En waarom beperken tot het RES-bod? Dit bod is mede gebaseerd op zeer rooskleurige besparingspercentages. Het is nu al duidelijk dat we die niet gaan halen. Er moet dus meer fossiele energie gecompenseerd worden. En zo zijn er wel meer kanttekeningen bij deze maximering van DE-productie te zetten.

  Voorbereidingen nù starten

  Met het amendement en de LTO en AGEM onderzoeken hebben we kostbare tijd (en geld) verloren. Zelfs Rutte zei het op de klimaattop in Egypte: het is allemaal te weinig en te laat.
  Als we echt iets aan de klimaatverhitting willen doen moeten we zorgen dat er zsm Zonneparken in Aalten worden gerealiseerd!
  En niet wachten tot alle net-congestie-problemen zijn opgelost, maar voorbereidingen treffen en zorgen dat je kunt leveren zo gauw de netcapaciteit is uitgebreid!

  Dinsdag werd ook duidelijk dat er al geruime tijd een plan ligt voor een klein zonnepark aan de Wikkerinkweg in Aalten. PP vindt dat de gemeente als de wiedeweerga daaraan moet meewerken. Liander heeft de aansluiting al over een half jaar in de planning staan!


 • Samenwerking bij opvang statushouders

  Joop Wikkerink, 5 november 2022

  De opvangcrisis.
  De provincie moet toezicht houden op de (kwantitatieve) opvang van statushouders in de provincie Gelderland, Elke gemeente heeft een taakstelling. En een verzoek om extra statushouders te plaatsen vanwege de verstopte keten om te beginnen in Ter Apel. Daarom organiseerde de provincie een overleg op vrijdagmiddag waar voor Aalten Ted Kok en ik aanwezig waren. Wij konden melden dat we de taakstelling hoogstwaarschijnlijk wel halen. Mede door onze samenwerking met Winterswijk en Oost Gelre. In die samenwerking gaan we gedrieën een zgn. tussenvoorziening exploiteren voor 120 statushouders. In eerste instantie tot 1 augustus 2023. 40 daarvan zijn al aan Aalten gekoppeld. Daar moet dus permanente huisvesting voor gevonden worden vòòr 1 augustus volgend jaar. De provincie en het Rijk staan daarbij soepele regels, flexwoningen, snelle procedures voor. Maar wat dat exact betekent is niet duidelijk.

  Taskforce
  Er is een kleine taskforce gevormd om als Achterhoek gezamenlijk op te trekken ook in het halen van de taakstelling. De ene gemeente heeft wat meer mogelijkheden dan de andere. Je zou ook goed kunnen kijken naar de aanpassing van woningen voor bijv. grote gezinnen. Of een spreiding van alleenstaanden en gezinnen of nareizigers over het gebied. Tenslotte heb ik ervoor gepleit dat die taskforce zich ook gaat buigen over het draagvlak onder de bevolking. Die brokkelt zienderogen af als er niet gauw betekenisvolle successen geboekt worden in het volkshuisvestingsbeleid.

 • Hechte sociale basis onder druk?

  Joop Wikkerink, 5 november 2022

  Tijdens de besprekingen over de begroting 2023 heb ik namens het college nog eens gewezen op drie grote noodzakelijke bewegingen in het sociaal domein.

  “Die gemeente met een echte sociale basis staat behoorlijk onder druk. Vandaar dat ik ook nog graag even wil wijzen op een paar grote bewegingen waarmee wij vanuit het sociaal domein bezig zijn. Sommigen van u wijzen erop. Veel van deze ontwikkelingen komen ook terug in het Uitvoeringsprogramma op uw raadsprogramma dat morgen verschijnt.

  Inclusieve samenleving
  1.Inclusieve samenleving, naoberschap2.0, bestaanszekerheid en schuldenproblematiek, energiecrisis en inflatie. De solidariteit staat onder druk. Groepen dreigen tegen elkaar uitgespeeld te worden. We zullen met een intensievere aanpak van de toenemende armoede en een nieuwe vormgeving van de schuldhulpverlening de sociale basis onder onze samenleving intact moeten houden. We zijn één samenleving, of we zijn géén samenleving.

  Krappe arbeidsmarkt
  2.Arbeidsmarkt, schaarste grondstoffen, verarming distributiestructuur,
  VVD vraagt aandacht voor kleine ondernemers met hoog energieverbruik. En refereert aan het gesprek dat ik gehad heb met de bakkers. Daar hebben we een klein actieplannetje afgesproken. Maar de grote beweging moet uit Den Haag komen. Ook de hervorming van de arbeidsmarkt en misschien de lagere loonschalen verhogen en een betere bruto-netto-verhouding doorvoeren.
  Ook uit de VVD: tevredenheid over Laborijn. Natuurlijk moeten statushouders en Oekraïners begeleid worden naar werk. Maar er zijn meer mensen die graag willen werken, maar nog geen mogelijkheid hebben, we moeten met kracht inzetten op de inclusieve arbeidsmarkt waar plaats is voor mensen met een beperking, ouderen, langdurig werklozen, jongeren. Ook werkgevers moeten bewegen om aantrekkelijk te worden te blijven voor personeel. Ook in het belang van een goed winkelbestand en goed ondernemend klimaat. Energie, inflatie, veranderende marktomstandigheden brengen ons winkelbestand in gevaar. Wij zoeken het in steun van Ondernemerssteunpunt en intensief contact.

  Zorgen om de zorg: preventie en innovatie
  3.Positieve Gezondheid, organisatie en werking van de zorg,
  We zullen veel meer de beweging moeten maken van ziekte en behandeling naar gedrag en gezondheid. Dat is gebaat bij preventie. Op alle terreinen, leefstijl, sport, cultuur, leefomgeving en schone lucht, gezond eten, roken, drinken en overgewicht. Niet alleen om de kosten te beteugelen, ook om het hoofd te bieden aan de problemen op de arbeidsmarkt. Nieuwe concepten van zorginnovatie, samenwerking tussen professionals,vrijwilligers en mantelzorgers zijn nodig en zullen we gaan ontwikkelen. Al of niet in regionaal verband.


 • Fonds lage inkomens vooralsnog geblokkeerd

  Bert Weevers, 3 november 2022

  De beste energiebesparing is gèèn energie gebruiken. Daarvoor zijn goed geisoleerde woningen een must. Veel mensen met lage inkomens kunnen de noodzakelijke maatregelen niet betalen. Er zijn landelijke regelingen met verschillende voorwaarden. De groep minimum-inkomens met een eigen huis komt vaak op het eind te kort. Daarom diende Progressieve Partij een motie in waarin het college gevraagd werd een regeling uit te werken om mensen met een minimum inkomen te helpen met de noodzakelijke investeringen. Onbegrijpelijk dat vooral de rechtse partijen hier niet in mee willen. We hebben de motie ingetrokken en kijken of we nu via het uitwerkingsplan Duurzaamheid alsnog de mensen met de minimum inkomens kunnen helpen.
  De tekst van de motie met toelichting staan hieronder.

  De gemeenteraad van Aalten,

  Constaterende dat:

  • De gemeente op 25 oktober het Plan van aanpak energiearmoede heeft vastgesteld
  • Tijdens de behandeling van dit Plan de wethouder toegezegd heeft met een nota te komen met structurele maatregelen om de energielasten van onze inwoners naar beneden te krijgen;
  • De raad in de vergadering van 2 november 2021 in een breed aangenomen motie heeft gevraagd om extra steun voor verduurzamingsinvesteringen door lage inkomens;
  • Het Rijk in de komende drie jaar ca 500.000,- per jaar voor klimaatbeleid aan onze gemeente gaat uitkeren;

  Overwegende dat:

  • In Aalten relatief veel woningen in particulier, eigen bezit zijn;
  • Vooral lage en lage middenkomens de dupe zijn van stijgende energieprijzen;
  • De huidige steunregelingen zoals ISDE, de landelijke energiebespaarlening en de Aaltense duurzaamheidslening dikwijls voor lage inkomens nog onvoldoende zijn om hun woning grondig energetisch te verbeteren;
  • Diverse gemeenten, waaronder Zutphen, al een aanvullende lokale subsidie of fonds in het leven hebben geroepen om hen het laatste steuntje in de rug te geven;

  Verzoekt het college:

  • met een voorstel te komen voor een Investeringsfonds voor lage inkomens waarbij ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld;
  • In het toegezegde Plan van aanpak Stucturele Energiebesparing de subsidie en/of leningfaciliteit uit te werken en de omvang van het fonds te bepalen.

  Fractie Progressieve Partij
  Bert Weevers

  Toelichting
  Energie-armoede is vooral een probleem voor huishoudens die niet in staat zijn om de energielasten flink terug te brengen. Een samenhangend pakket met drastische energiebesparende maatregelen (isolatie, (drie-)dubbelglas, kierdichting, ventilatie, warmteopwekking, PV) vergt een grote investering. Zonder eigen geld moet dit volledig extern gefinancierd worden, door subsidies en leningen. Rente en aflossing op commerciële leningen zijn vaak hoger dan de energielasten-besparing. En dikwijls komen lage inkomens zelfs niet voor een lening in aanmerking. Ook de drempels voor een SvN-duurzaamheidslening zijn hoog.
  Er moet derhalve voor inwoners altijd een financieel maatwerkadvies opgesteld worden, waarbij met slimme stapeling van subsidies en leningen (ook hypothecaire en verzilverlening niet te vergeten) een haalbare ‘businesscase’ gezocht wordt. Deze financiële advisering komt ongetwijfeld terug in het door de wethouder toegezegde Structurele Plan van Aanpak.

  Het door ons voorgestelde Investeringsfonds is bedoeld als het laatste potje waarmee de businesscase sluitend gemaakt kan worden. Voor de een is dat een (renteloze?) lening, voor de ander een subsidie en voor een derde een combinatie van beide. Waarschijnlijk moet het om substantiële bedragen gaan, bijv een extra subsidie van 5000,- en een lening van 10.000,- per woning. We denken aan een start-omvang van dit Investeringsfonds van 200.000,- in 2023. Daar een deel in de vorm van leningen kan worden verstrekt is er sprake van een deels revolverend fonds, waardoor in latere jaren de vulling van dit fonds waarschijnlijk beperkt kan worden.

  De doelgroep van dit investeringsfonds wordt via twee criteria begrensd: het inkomen van het betreffende huishouden en de energieprestatie van de woning. Ons idee is om de inkomensgrens op 150% van het sociaal minimum te leggen. Hiermee wordt de regeling ook voor lage middeninkomens beschikbaar. De energieprestatie-grens kan gebaseerd worden op het label (bijv slechter dan C) en indien dat niet aanwezig is op het bouwjaar (bijv ouder dan 1980). Het voorstellen van de definitieve criteria laten we over aan het college; hierbij zal ook inzicht in de aantallen waar het om meespelen.

  Met dit investeringsfonds laten we zien dat we het energie-armoede-problemen serieus willen oplossen. Bijkomend voordeel is dat met zo’n fonds ook straks de WarmteTransitie tot een succes gemaakt kan worden.


 • Dak repareren als de zon schijnt!

  Bert Weevers, 30 oktober 2022

  In oktober hadden college, ambtenaren en fracties dubbel werk. Naast de normale raadsvergadering moest ook de Begroting 2023 behandeld worden. Er was een Begrotingscafé, er werden schriftelijke vragen gesteld en beantwoord en er was een Oordeelvormende vergadering. Op 1 november gaat de Raad de begroting al dan niet gewijzigd vaststellen. 

  Algemene beschouwingen
  In de begroting staat welke plannen de gemeente voor 2023 ev heeeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten we verwachten. Met een doorkijk naar de komende jaren. De begroting is daarmee een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

  De begroting wordt opgesteld door het college en is ahw een ‘offerte’ aan de raad. Met amendementen kan de raad het collegevoorstel wijzigen. De Raad is immers het hoogste orgaan in de gemeente en heeft het budgetrrecht, dwz bepaalt dus waar het geld aan wordt besteed.

  En net zoals in de Tweede Kamer worden er over de begroting Algemene Beschouwingen gehouden. Elke fractie geeft kort (6 minuten) aan wat ze voor het komende jaar of jaren belangrijk vindt en vooral ook vanuit welke visie ze keuzes maakt en prioriteiten stelt.  
  Er zijn al enkele moties ingediend. PP stelt een Investeringsfonds voor Lage Inkomens voor.
  Hieronder vind je alvast onze Algemene Beschouwingen en onze motie.

  Tekst algemene beschouwingen

  Ik wil starten met het ontkrachten van een hardnekkige mythe. En die luidt dat de economie moet groeien om aan zgn ‘leuke dingen’ zoals sociale zekerheid, klimaat en biodiversiteit te kunnen werken. Het is een mythe die desastreus uitwerkt voor lage inkomens en toekomstige generaties.

  Feit is dat het omgekeerde van die mythe waar is. Een economie kan alleen bloeien als de sociale basis op orde is. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken leveren hiervoor de bewijzen aan. Een voorbeeld is het boek: De Onzichtbare Hand van historicus prof. van Bavel. Alle succesvolle markteconomieën in de afgelopen 2000 jaar ontstonden pas toen er een stevige sociale basis was, met een redelijke gelijkheid in inkomen, kennis en macht, met voldoende onderling vertrouwen. En andersom: die economieën gingen allemaal te gronde toen het verschil tussen arm en rijk en de machtsconcentratie te groot was geworden, toen de sociale basis verbrokkelde.

  Grenzen aan de groei

  Dit is geen links ideologisch verhaal, maar objectieve wetenschap. En dat moet ons aan het denken zetten over het overheidsbeleid, ook gemeentelijk. De grenzen aan de groei zijn bereikt.

  Wat PP sterk bepleit is een verschuiving in het beleid van de gemeente en dus de begroting. Afstappen van het groei-dogma, dus minder focus naar bijv industrieterrein (want we hebben nu al een enorm personeelsgebrek), minder naar wegen ed; want die zijn al heel goed.

  Kloof tussen arm en rijk

  De echte problemen liggen bij de dreigende of al reëele armoede en de kloof tussen arm en rijk. Ook in onze gemeente. Energie-armoede is daar een schrijnend voorbeeld van. We moeten ons schamen dat in een rijk land als Nl mensen met dekens om thuis op een koude bank moeten zitten. Dit soort situaties is een belangrijke voedingsbodem voor de maatschappelijke onvrede en het teruglopend vertrouwen in de overheid. De overheid moet haar inwoners beschermen, en niet blind achter korte termijn belangen van bedrijven aanlopen.

  We zien gelukkig wel een voorzichtige kentering:

  -gemeente Winterswijk en Aalten organiseerden vorige week een tweedaags congres met als titel Sustainabilty “22. Enkele sprekers, zoals weervrouw Helga van Leur, maakten daar glashelder dat de tijd van dralen en vooruitschuiven voorbij is. Er is nu gedragsverandering nodig van iedereen: consumenten, producenten en overheden om de klimaatcatastrofe die ons te wachten staat te keren. Dus we moeten meer doen in plaats van alleen de rijksregelingen volgen

  -onze begroting staat vol met global goals;

  -de regio Achterhoek zet in haar toekomstig beleid volop in op het begrip brede welvaart. Maar wat heeft het voor zin als dit alleen een papieren tijger blijkt en niet gevolgd wordt door gemeentelijke betekenisvolle maatregelen om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, circulair bouwen en het tegengaan van energiearmoede en co2 uitstoot.

  Mooie beleidsdoelstellingen ook waarmaken

  We kunnen wel aan mooie beleidsdoelstellingen, greenwashing, en globalgoalplaatjes doen, maar dat verplicht ons ook daar werk van te maken en niet steeds op de rem te gaan staan.

  Onze wethouder is gelukkig al volop bezig met de armoede-problematiek. Maar laten we eerlijk zijn: de mogelijkheden zijn door landelijke regelgeving beperkt tot pleisters plakken. Wat we méér kunnen doen – in aanvulling op rijksmaatregelen – is versterken van de sociale basis door energiearmoede structureel aan te pakken: door de woningen van lage inkomensgroepen zo te verbeteren dat de energielasten structureel omlaag gaan. We doen dan ook een voorstel voor een Investeringsfonds voor lage inkomens.

  Dat de overheid de plicht heeft om haar inwoners te beschermen betekent ook: toekomstgericht denken. Wat is werkelijk goed voor onze samenleving? De focus op ‘de economie’ heeft veel kapot gemaakt, denk aan armoede, klimaat, biodiversiteit. De eerder genoemde sociale basis, welzijn en volhoudbaarheid; dát zijn de wezenlijke zaken. Dat betekent soms dat korte termijn belangen van – veelal rijke – omwonenden moeten wijken voor het brede en lange termijnbelang van een gezond klimaat in het geval van windmolens of zonneparken. Dat betekent ook dat met belanghebbenden in gesprek wordt gegaan over stikstof en over biodiversiteit. De raad heeft vorige week de startnotitie biodiversiteit vastgesteld . De eerste zin luidt: “Voor de leefbaarheid van de aarde in de toekomst is het biodiversiteitsverlies het grootste probleem, op de voet gevolgd door opwarming van het klimaat.”

  Hier ligt dus nogal een opgave. Hoe wij als lokale overheid hiermee omgaan laat zien aan welke kant we staan. Beperken we ons tot koppelkansen dan weten we dat de biodiversiteit onvoldoende verbetert. Er moet fors worden ingezet om onze samenleving een goede toekomst te geven. Dat betekent ook dat er ruim een budget vrij komt voor de uitvoering van het biodiversiteitsplan. Wethouder: kunt u dat toezeggen?

  Voorzitter. De wetenschap is duidelijk. De overheid moet werken aan een stevige sociale basis en toekomstgericht denken. Je moet het dak repareren als de zon schijnt. In de gemeente begroting is er NU financiële ruimte. PP vindt dat we dus NU moeten investeren in de toekomst!


 • Liander: combinatie zon en wind het beste

  Theo Bauhuis, 30 oktober 2022

  Op 20 oktober was er een informatieavond van netbeheerder Liander voor de Achterhoekse gemeenteraadsleden. Doel van de bijeenkomst was, naast kennismaken, laten zien waar Liander mee bezig is en welke uitdagingen er zijn op het stroomnet.
  Uit Aalten waren er 2 PP-ers en 1 GB-er aanwezig.

  1000 transformatiehuisjes nodig!
  Dat er de nodige problemen en uitdagingen zijn op het stroomnet zal bekend zijn. Iedereen kent verhalen over zonnepaneel bezitters die niet terug kunnen leveren en verschillende partijen zien in de krapte op het net een mooi argument om groene stroomopwekking op een afstand te houden.
  Liander is druk met het uitbreiden van het middenspanningsnet. Tot 2030 verwachten ze totaal in de Achterhoek: ± 1.000 transformatorhuisjes (=120 per gemeente) en 2.000 km middenspanningskabel (=250km per gemeente.

  Slimme oplossingen
  Naast uitbreiden van het net zoekt Liander de oplossingen voor capaciteitsproblemen in slimme oplossingen. Het wordt voor het stroomnet allemaal een stuk beheersbaarder als bijvoorbeeld productie dichter bij verbruik wordt geplaatst. Een zonnepark op een industrieterrein bijvoorbeeld. Dat scheelt veel transport van stroom, immers bedrijven gebruiken vooral op de tijden dat zonnepanelen actief zijn. Congestiemanagement is een parallelle oplossing: verbruiken op het moment dat er opgewekt wordt (en de stroom dus goedkoop is), en aftoppen opwek als het teveel wordt.

  Keuzes gemeenten doorslaggevend
  Liander kijkt vooral ook naar de gemeenten om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. De keuze van de lokale politiek heeft nogal invloed in verband met de benodigde capaciteit. Welke wijk gaat wanneer van het gas af? Waar komen nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen? Waar windmolens en zonne-parken? Liander heeft een duidelijk verhaal: wordt er alleen gekozen voor stroom uit zon, dan moet het net veel zwaarder worden uitgevoerd. De piek midden op de dag is dan veel groter. Een combinatie van zon en wind is, zoals we als PP ook altijd aangeven, veel gunstiger. De opbrengst is dan veel beter verspreid over de dag. En als zon- en windparken dicht bij elkaar liggen kan via cable-pooling het net veel beter benut worden.

  Wachten?
  Nog even terugkomend op de mensen die krapte op het stroomnet gebruiken als argument om nog even lekker te wachten met duurzame stroom. Om aan alle capaciteitsbehoefte te voldoen wordt het Nederlandse hoogspanningsnet nu door Tennet uitgebreid. Liander is afhankelijk van dat hoogspanningsnet voor hun netwerk, maar investeert nu al om klaar te zijn als Tennet zover is.
  Precies dat moet de politiek ook doen. Het traject om grootschalige opwekking te realiseren duurt dusdanig lang dat de planvorming nu moet beginnen om meteen de capaciteit te benutten zodra die beschikbaar komt.
  Datzelfde geldt voor de wijken die van het gas gaan. Tijdig besluiten zorgt er voor dat Liander meer tijd heeft om het netwerk aan te leggen. Die wijken hebben als eerste de dikkere kabels nodig.

  Aan de slag!
  Samengevat, niet afwachten en tijdig besluiten en dan niet alleen voor zon kiezen zoals verschillende gemeentes om ons heen doen. • Klimaatverandering: nu aan de slag!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

  Wat zeg je van Winterswijk en Aalten. Samen organiseerden een stel bevlogen medewerkers een heus internationaal congres over duurzaamheid, de global goals en de “Green leaf Award”, waarmee Winterswijk onderscheiden werd. Winterswijk werkt samen met een aantal andere Europese gemeenten aan die “Green leaf” doelstellingen (groene gemeente). Aalten heeft al wel eens de prijs voor de “global Goals gemeente” gewonnen. Dus tijd voor een verdiepend congres.

  Het onderwerp lijkt niet zoveel met de portefeuille sociaal domein te maken te hebben, maar dat is een misvatting. Als je de 17 “global goals’ als denkkader neemt dat is het opvallend dat de eerste doelstelling (van de 17) is: een wereld zonder armoede. En laten we daar nou bijna dagelijks mee bezig zijn; hoe zorgen we voor bestaanszekerheid, gelijke kansen en een duurzame wereld.

  Bevlogen inleiding Helga van Leur
  Het congres begon donderdagmorgen in Winterswijk. Ik kon daar niet bij zijn. Maar ik heb begrepen dat voor al de bijdrage van Ronald Rovers, publicist van o.a. “Gebroken Kringlopen” en hoogleraar te Hasselt (B) erg veel indruk maakte. Hij toonde glashard aan dat we als mensheid nù moeten veranderen, anders loopt de planeet vast. Datzelfde betoogde Helga van Leur in een leuke presentatie die middag binnen het gebouw van Beele te Aalten. Prachtige plaatjes en uitspraken die de vernietigende invloed van menselijk handelen op de aarde duidelijk maken, maar ook aangeven hoe we kunnen omkeren. En ja, dan wordt het een beetje minder vliegen, douchen, verwarmen, vlees eten enz. Dat is volgens van Leur niet zo’n probleem. Ik heb dan altijd wel een beetje het onaangename gevoel dat het inderdaad niet zo’n probleem is voor die mensen die al genoeg hebben. Maar dat mensen op het bestaansminimum wel een soort van verantwoordelijkheid aangepraat krijgen die ze moeilijk kunnen nemen. Toch is er op alle gebied wat te doen.

  Duurzame excursies
  Dat bleek die middag tijdens de excursies naar bijvoorbeeld de Dijkstraat (duurzame inrichting), Aaltens Goor (droogtebestrijding) en windenergie, Zonne-energie in Ratum, Innovatie bij Groentekwekerij Smits (De Heurne) en Beele (Aalten) en de Dorpsakker Winterswijk (groentekwekerij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

  “Van kop tot kont” bij Keunenhuus
  Die avond waren we met een kleine delegatie van zo’n 14 mensen (incl. de buitenlandse gasten) te gast bij Nel Schellekens van het Keunenhuis in Woold (Winterswijk). Wat een beleving! Een gepassioneerde Nel die van werkelijk alles uit de regionale omgeving en natuur iets eetbaars kan maken. En zich enorm opwindt over de “moderne” omgang met de natuur: miljoenen haantjes door shredder, sikkebokjes en stiertjes als waardeloos afgevoerd, ossen niet op waarde geschat. Met haar concept van “kop tot kont” gebruikt ze alles van een dier (een beetje zoals vroeger bij de boerderij-slacht) en planten in de omgeving. Op de koffie, chocola en enkele specerijen na komt alles hier uit de buurt. De meest verrassende maar ook heerlijke gerechten: runderhart, kippenmaag, uierboord, gefrituurde tuinbonen, tulpenbollen…..

  Vrijdag: Rentmeester 2050
  Voor mij was toch wel het hoogtepunt de sneltreinpresentatie op vrijdagmorgen van Maurice Beijk, hij noemt zicht rentmeester 2050. Een indrukwekkende loopbaan (van dyslectische lagere scholier waar hij twee keer bleef zitten) tot visionair die duurzame dingen voor elkaar krijgt: een eigen huis in Hengelo van bijna uitsluitend afval en marktplaats spullen, grondlegger van het bekende Unipro fabrieksgebouw in Haaksbergen en nu van het Reinten (wegenbouwer) hoofdkwartier in Borne: 85% re-used materiaal uit sloop van bijv. Dusseldorp. Zeer maar dan ook zeer overtuigend toont hij aan dat er nù wat moet gebeuren en dat door anders te denken en te doen er zeker ook oplossingen zijn. Niet alles is kommer en kwel en ook niet alles hoeft door hoogwaardige techniek opgelost te worden.
  Heel mooi is dat ook hier de verbinding wordt gemaakt tussen duurzaamheid en vitaliteit en bestaanszekerheid van bijv. de werknemers. Dus mens en milieu om het eens ouderwets te zeggen. De global goals hebben bij wegenbouwer Reinten een hele praktische vertaling gekregen naar ook “smart” doelen: “bewust, vitaal en schoon”. Echt een hele praktische vertaling van de “hoog-over-doelen”.

  Er is beweging!
  Alle workshops en activiteiten overziend past een enorm compliment aan onze medewerkers die hiermee enorm druk geweest zijn. En ook geeft zo’n conferentie een signaal van hoop. Daar waar duurzaamheid, zorgen om mens en milieu zo ongeveer vanaf de Club van Rome uitsluitend het domein leek van bezorgde wetenschappers, linkse actiegroepen en de geitenwollensokkenbrigade, is de wind nu toch totaal gedraaid. De “mainstream” schuwt het onderwerp en de discussie niet meer, sommige bedrijven lopen ver vooruit op innovatieve oplossingen en kijken meer naar impact en waarde dan naar winst en korte termijn aandeelhouderbelang. Dat moet gestimuleerd blijven worden. Deze conferentie droeg daar een mooi steentje aan bij.


 • Provinciaal Programma Leefbaarheid belangrijk!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022


  Woensdagmorgen was het al vroeg dag: vanaf 8.00 uur een ontbijtje bij buurtcentrum De Kei in Steenderen. Daar hadden wethouders uit de Achterhoek een ontmoeting met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor het programma “Leefbaarheid” van de Provincie. Hij kwam eigenlijk vertellen dat er in 2023 nog volop gebruik gemaakt kan worden van dit programma, maar dat er in 2023 in maart ook verkiezingen zijn, daardoor een ander college kan aantreden. Ook dit huidige college heeft al aangegeven dat er in de komende jaren flink bezuinigd moet worden bij de provincie. Het is wel leuk eens een kijkje te nemen op de lijst van projecten waar de provincie via dat programma leefbaarheid ondersteuning geboden heeft.

  Veel projecten in de gemeente Aalten 
  Dorpshuis Lintelo: ondersteund zoals begeleiding bij subsidie/van het bestuur (2020-2022)
  Dorpshuus IJzerlo: ondersteuning subsidie (2022) 
  Dorpshuis van het Jaar 2019 (DKK zat in de jury en de organisatie)
  In Coronatijd de dorpshuizen/gemeenschapsvoorzieningen/ Dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente ondersteund, geïnformeerd en geënquêteerd m.b.t. de invloed van Corona. 
  Vitaliteitsscan uitgevoerd bij Activiteitencentrum De Pol Aalten
  Heurns Belang: begeleiden Heurns Veld, winnen prijs Kern met Pit (2020-’21)
  Contact Platform Aalten i.v.m. bovendorpsoverleg (2022) (eventuele voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan)
  Dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Lintelo  (2020-2021)
  Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht: administratie opgezet en begeleiden plaatsing Uuthuuskes 
  ‘Handboek Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen’ geschreven.

  De boodschap van alle wethouders was duidelijk: gemeenten hebben veel baat bij programma’s als dit leefbaarheidsprogramma en de steun van de Leefbaarheidsalliantie. Daar waar we allemaal bezig zijn de sociale basis te versterken kunnen we een helpend handje van de provincie prima gebruiken. Zo zou je eigenlijk een dorpsplan voor de De Heurne moeten willen en een Dorpendeal voor Bredevoort. (als de bewoners dat willen)   

 • Achterhoek gaat voor “brede welvaart”

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

  Maandagmiddag waren er drie bijeenkomsten over de zgn. regiodeal. Dat vergt uitleg. Een paar ministeries hebben bedacht dat ze hun beleid beter over het voetlicht kunnen brengen en resultaten kunnen boeken als ze investeren in de regio’s. En dan ook met als aandachtspunt de grensregio’s. Want als je allerlei kaartjes bekijkt over uitdagingen en kansen, dan zie je dat de regio’s langs de grens met specifieke problemen kampen.
  Over het algemeen meer vergrijzing en ontgroening, minder gezondheid, welvaart en inkomen. Door middel van gerichte inzet zouden dan investeringen “eerlijker” over het land verdeeld kunnen worden. Daarvoor is het instrument “regiodeal” bedacht. Natuurlijk met een strak Haags proces, maar toch hopen we als regio Achterhoek met een goed verhaal gerichte rijksinvesteringen uit te lokken.

  Meedenken in de Koppelkerk
  Maandagmiddag konden bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties meedenken langs welke kaders we willen werken. Basis is de Regiovisie van de Achterhoek: die hebben we in het afgelopen jaar opgesteld. Kort en bondig waar we heen willen met de Achterhoek. Ik ben blij dat daar ook veel ruimte is voor preventie, gezondheid en gedrag, de inclusieve arbeidsmarkt en niet alleen maar de focus ligt op nog meer groei van industrie, wegen en stenen.

  Brede welvaart een duurzame ontwikkelingsdoelen
  Een tweede begrip waar we mee te maken krijgen, en ook door ministerie gepropageerd wordt, is het begrip ”brede welvaart”. Wat is brede welvaart? “Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart gaat dus over drie groepen mensen: de mensen die nu in Nederland wonen (‘hier en nu’), de volgende generaties – onze kinderen en kleinkinderen – (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’).” (definitie van CBS).
  En tenslotte gaat het om de “duurzame ontwikkelings- doelen”, ook wel “global goals” genoemd, die gepropageerd worden door de Verenigde Naties. Het zijn doelen voor een betere wereld: van het uitbannen van armoede, tot onderwijs en eerlijk werk en gelijke kansen voor iedereen. Ik ben heel blij dat deze drie onderleggers de Achterhoek-deal met het rijk gaan bepalen. Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het brede besef doorgedrongen dat er grenzen aan de groei, consumptie en productie zijn. Dat er menselijke waarden zijn die belangrijker zijn dan materiële welvaart en bezit. In de komende tijd worden deze thema’s gecommuniceerd naar Den Haag. Als ze aanspreken dan mogen we vanaf december werken aan de uitwerking en een aanvraag voor gelden.


 • Regenboogvlag is nodig!

  Joop Wikkerink, 15 oktober 2022

  Dinsdag 11 oktober was het Coming Out Day, een internationale dag van aandacht en respect voor LHBTI’S en queer-personen. Deze dag komt jaarlijks terug op 11 oktober. Een belangrijk statement van deze dag is: jezelf zijn, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Net als in veel andere gemeenten in Nederland hangen we daarom vandaag de regenboogvlag uit. Dinsdagmorgen vroeg werd de vlag gehesen door wethouder Joop Wikkerink, samen met Rudi ter Maat, inwoner van de gemeente Aalten.


  Drempelverlagend
  Rudi ter Maat: “dit is een ontzettend belangrijk moment voor mij. In mijn tijd was vertellen dat je niet op vrouwen maar op mannen valt, een enorme drempel. Er rustte een taboe op, dat maakte het moeilijk om het aan ouders, vrienden en kennissen te vertellen. Je moet het dan alleen verwerken en dat geeft spanning.”
  De drempel om met elkaar in gesprek te gaan wordt kleiner als er aandacht aan wordt besteed. Daarom is voor Rudi het hijsen van de regenboogvlag belangrijk. “Zichtbaarheid is belangrijk. Je laat als gemeente zien dat iedereen er mag zijn. Zeker in deze tijd met alle spanningen in de wereld voelt het soms alsof de LHBTI+ groep opnieuw voor hun rechten op moet komen. In veel landen is het niet zo vanzelfsprekend dat je mag zijn wie je bent, en dat geeft aan dat we onze rechten goed moeten beschermen.”


 • Speeddaten bij “Politiek Actief”

  Theo Bauhuis, 15 oktober 2022

  Vanaf 22 september geven burgemeester Stapelkamp en griffier Marcel Fiering weer de cursus Politiek Actief. Er zijn dit jaar 21 deelnemers uit onze gemeente.
  Tijdens de eerste avond op donderdag 22 september was er een half uur gereserveerd waarin een drietal raadsleden vertelden over hoe en waarom ze raadslid zijn geworden en hoe dat bevalt.

  Speeddates
  Tijdens de derde avond op donderdag 13 oktober was er een speeddate met bijna alle in de raad zittende partijen. Namens de PP was ondergetekende aanwezig. De deelnemers kregen eerst nog een deel theorie waarna in groepjes met de raadsleden gesproken kon worden. Echt speeddaten, 5 minuten per tafel / partij waarna iedereen door schoof.
  De meeste deelnemers hadden wel wat vragen voorbereid, vaak hele praktische en niet zozeer over het raadswerk zelf. Dat varieerde van de vraag waarom Aalten nog geen regenbooggemeente is tot een vraag of het fietspad tussen Aalten en Dinxperlo beter verlicht en daarmee veiliger kon. Er kwamen natuurlijk ook vragen over waar de PP voor staat en waar ze zich de laatste tijd als partij hard voor heeft gemaakt.

  Moeilijke taal
  Bij de gezamenlijke rondvraag achteraf kwamen ook nog wel wat opvallende zaken naar voren. Zo was er de vraag aan de burgemeester waarom zo vaak in moeilijke taal naar de burger werd gecommuniceerd. Als voorbeeld werd de informatie genoemd die vanuit de gemeente naar de deelnemers gaat. Die wordt niet toegestuurd, maar die doet men toekomen. Ook miste een deel van de deelnemers een soort welkom vanuit de gemeente aan nieuwe inwoners.
  Het is mooi om zo’n grote groep te zien die actief hun best doen om beter te weten wat er in de gemeente speelt. Het gaat de meesten er niet om raadswerk te gaan doen, maar vooral om beter te begrijpen waar de gemeente mee bezig is en wat er speelt. Toch, wie weet komen er nieuwe talenten voor de raad uit voort. Ik vond het in ieder geval leuk ze even te spreken.


 • Leerzaam bezoek aan ROVA

  Theo Bauhuis, 15 oktober 2022

  Op 12 oktober was er een informatieavond voor raadsleden bij de Rova op de vestiging in Winterswijk. Hoofdonderwerp was de inzameling van afval, de taak die Rova in de gemeente Aalten uitvoert. Aan het eind kwam ook nog even het onderhoud van de groenvoorziening aan bod, iets wat de Rova in bijvoorbeeld Winterswijk en Oost-Gelre ook uitvoert.

  Algemeen
  Eerst wat algemene zaken over de Rova. Rova is actief in 23 gemeenten voor de afvalinzameling en in 5 van die gemeenten ook voor het groenonderhoud. Rova is een NV en alle gemeenten waarin de Rova actief is zijn ook tevens aandeelhouder. Er wordt niet op de commerciële markt geopereerd. Naast afvalinzameling en groenonderhoud wordt de derde tak, kennis en advies steeds belangrijker. De Rova doet wel de inzameling, maar niet de verwerking. Het verwerken wordt uitbesteed aan andere partijen.

  Het afval
  Vergeleken met andere landen is Nederland heel erg goed in het scheiden van afval. Dat is al goed nieuws, maar het wordt nog mooier. Binnen het Rova gebied is Aalten de op één na beste in afvalscheiding. We hebben gemiddeld wel meer restafval dan onze buurtgemeente Oost-Gelre. Doordat in Aalten goed gescheiden wordt zijn de inzamelkosten laag. Het verbranden van restafval en vervuild gescheiden afval (ook restafval) kost geld, terwijl reststromen voor hergebruik geld opleveren.
  Dat in Aalten goed gescheiden wordt heeft niet alleen te maken met de netheid en de welwillendheid van de inwoners, al is die natuurlijk wel heel belangrijk. De maatregelen die zijn genomen om scheiden te stimuleren hebben goed gewerkt. De eerste stappen zijn gezet met Diftar, na de invoering daarvan zette de daling van het aandeel restafval in het totaal aan afval in. De echte serieuze daling trad in op het moment dat het omgekeerd inzamelen begon. De hoeveelheid restafval is op dat moment meer dan gehalveerd. Uit testen door een proefpanel dat 100 dagen 100% hergebruik probeerde te zijn bleek dat de ondergrens in restafval ongeveer rond 22,5 kg ligt. Er zijn altijd enkele zaken die niet gerecycled kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan luiers.

  Aan de bron of achteraf?
  Tot slot kwam het verhaal nog even op het voordeel van scheiden aan de bron ten opzichte van nascheiding. Alles in één kliko kieperen klinkt lekker makkelijk en wordt daardoor door sommigen als goed alternatief gezien. Dat gemak is ook het enige voordeel. Om nog te kunnen hergebruiken zal in ieder geval papier en groen nog gescheiden moeten worden opgehaald. Van wat er dan overblijft, restafval en pmd door elkaar is nog maar een klein deel als herbruikbaar pmd terug te winnen. Voor wat betreft hergebruik is achteraf scheiden dus een serieuze stap terug.


 • Biodiversiteit speerpunt!

  Bert Weevers, 15 oktober 2022

  De startnotitie Biodiversiteit opent sterk:
  “Voor de leefbaarheid van de aarde in de toekomst is het biodiversiteitsverlies het grootste probleem, op de voet gevolgd door opwarming van het klimaat. De biodiversiteit holt wereldwijd achteruit, zo ook in Nederland. Ondanks dat er in Nederland diverse goede ontwikkelingen zijn gekomen de afgelopen jaren, is het wel nodig om het tij van het biodiversiteitsverlies te keren.”
  “De ambitie van de gemeente Aalten is dan ook om de biodiversiteit te behouden en te versterken door de samenhang in het landschap te vergroten en het beheer meer te richten op het vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor ontstaat er een robuust landschap waarin de biodiversiteit tegen een stootje kan. Ons doel is dan ook om in 2030 de biodiversiteit in onze gemeente versterkt te hebben t.o.v. het jaar 2022.”

  Om deze ambitie waar te kunnen maken is een biodiversiteitsplan nodig: wat houdt biodiversiteit in, hoe staat het met onze biodiversiteit en waar willen we naar toe? Hoe maken we onze ambitie concreet en meetbaar?
  De meeste partijen waren dinsdag tijdens de oordeelvormende vergadering positief over de startnotitie. Wij ook. Een belangrijke stap voor Aalten. Vooral VVD en HMV/BBB hadden andere ideeën. VVD vond dat biodiversiteit niet als apart beleidsdoel moest worden uitgewerkt, maar meegenomen moest worden in ander beleid. Via koppelkansen kan dan op meerdere terreinen winst worden geboekt. Ook CDA noemde koppelkansen vaak. Iedereen ziet het belang van koppelkansen denk ik, maar biodiversiteit is zo urgent dat het zeker wel een zelfstandige nota behoeft.

  Er ontspon zich een discussie over het gebruik van ‘ambassadeurssoorten’: planten- dieren- of insectensoorten die als indicator fungeren voor de kwaliteit van de betreffende biotoop/ landschapssoort. Onze Theo Bauhuis wist dankzij zijn uitgebreide kennis hierover alle kritiek hierop te weerleggen – en de nodige nuanceringen aan te brengen – en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
  Theo hield ook een sterk pleidooi om lokaal/regionaal aanwezige kennis via natuurgroepen, WBE e.d. in te zetten voor het biodiversiteitsbeleid.


 • ZZp-ers en MKB-ers en de energiecrisis

  Joop Wikkerink, 8 oktober 2022

  Vrijdagmiddag kwamen enkele vertegenwoordigers van zzp-netwerken , samen met onze dorpsmanager Dinxperlo bij elkaar. Ook was iemand van een broodfonds aanwezig (een broodfonds is een onderlinge verzekering voor arbeidsongeschiktheid bestaande uit een groep van 50 ondernemers). Onderwerpen: de gevolgen van de energiecrisis, de maatregelen die het rijk in het vooruitzicht gesteld heeft en hoe we als gemeente of als ondernemerscollectieven hier op zouden moeten reageren. Dat was een indringend gesprek, vooral door enkele persoonlijke ervaringen en omstandigheden. Er is nog veel onbekend. Er is aangekondigd dat er een TEK-regeling komt (Tegemoetkoming Energiekosten). Maar niemand weet de hoogte en de voorwaarden en doelgroepen. Zzp-ers -aan-huis kunnen w.s. wel gebruikmaken van het aangekondigde energieplafond en de regling voor huishoudens. Eigenlijk was de enige conclusie: voorbij de schaamte, zoek steun en hulp, bij elkaar en bij instanties die er voor zijn, wacht niet tot vijf voor twaalf.

  Dat gaat onze aanpak ook worden. Er komt een verhaal van een ondernemer die gebruik heeft gemaakt van het besluit Bijstand zelfstandigen en de hulp van het Ondernemerssteunpunt. Dat punt is opgericht door de gemeente Aalten, Doetinchem en Laborijn. Met ervaren bedrijfsadviseurs (deels afkomstig uit eigen bedrijven) kan gespard en overlegd worden; de adviseurs wijzen de weg naar scholing, coaching, financieel hulp en investeringen, al of niet volgens dat Bbz. Ondanks veel reclame is het bestaan van deze regeling en dit Ondernemerssteunpunt relatief onbekend. Maar ook kwam naar voren dat wanneer je in de shit zit als ondernemer, je hoofd ook niet zo staat naar instanties, regelingen en/of coaching. Daar gaan we wat aan doen met hulp van de (kleine) ondernemersorganisaties, misschien een netwerk van vertrouwenspersonen uit de wat grotere bedrijven (groot helpt klein). Dus houd de lokale nieuwsbronnen in de gaten!


 • Film over jezelf mogen zijn

  Joop Wikkerink, 8 oktober 2022

  ’Donderdagavond 6 oktober waren bijna alle wethouders onderwijs en/of inclusie bij de première van de film “Ik ben Levi”. Een korte film gemaakt door twee Winterswijkse jongeren die de worsteling belicht van een jongen op de middelbare school die verliefd wordt op de andere jongen en dan “uit de kast” moet komen. Het was een duidelijke film, gevolgd door indringende toespraken van de makers (zelf ook gay). En dat ging vooral over dat het echt niet mee valt om uit te komen voor je andere geaardheid in een dorp als Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde of waar dan ook in de Achterhoek. De zaal vol jong en oud bij het Gerrit Komrijcollege leek daar geen moeite mee te hebben, want veelvuldig klonk applaus, gejoel en geschreeuw; het was erg gezellig. O ja, volgens de makers is er maar één weg: wees je zelf:: “Ik ben Levi”?! en ik ben zichtbaar. Vandaar dat we dinsdag 11 oktober ( ‘coming out day”) ook bij het gemeentehuis bij Aalten met een groepje weer de regenboogvlag hijsen. Om 8.30 uur.


 • Geen taboe op zonneparken

  Joop Wikkerink, 8 oktober 2022

  Vorige week kwamen berichten naar buiten gekomen dat de gemeente Aalten afziet van het plaatsen van zonneparken. Dat is ook in de media verschenen. Die mededeling was gebaseerd op een niet compleet document. Het college heeft nl. besloten om vooralsnog (dus niet nooit) over te gaan tot zon op land. Enerzijds omdat er op dit moment genoeg ruimte op daken is, anderzijds omdat er nu gewoon geen netcapaciteit is om opgewekte elektriciteit terug te leveren. Maar gezien de energiesituatie in de wereld en het nieuwe “bod” dat de regio moet gaan doen komend jaar kan het zijn dat we ook de zonnevelden hard nodig hebben. Dus de deur helemaal dicht gooien is onverstandig. Gebeurt dus ook niet.

  Dat bleek ook wel door het bezoek van Liander. De gewone B. en W. vergadering werd nl. gevolgd door een ontmoeting met twee heren van Liander. Dat is de netbeheerder in grote delen van Nederland, ook in de gemeente Aalten van het elektriciteitsnet en het gasnet. Het is nog een soort overheidsbedrijf, in elk geval de dans van de privatisering ontsprongen. Dat wil niet zeggen dat alles op rolletjes gaat. Er is tot 2024 ernstig te kort aan netcapaciteit. Dat is vooral ongunstig voor het terugleveren van duurzaam opgewekte energie. Met behulp van nauwkeurig kaartmateriaal toonde men waar de hickups zitten. Een van de uitdagingen is nieuwe plekken voor “huisjes” te vinden: 100 in de gemeente Aalten. Dan nog zal het net flink verzwaard moeten worden: in 2023 doet men een gedeelte en in 2024. De vraag is natuurlijk waarom men zo laat is begonnen met die uitbreiding, terwijl de hele wereld overgaat naar duurzaam opgewekte energie. Er kwamen allerlei politiek correcte antwoorden (gebrek aan materiaal. arbeidskrachten), maar één van de reden is natuurlijk dat de ACM (concurrentiewaakhond) jarenlang in opdracht van het kabinet op de laagste kosten gestuurd heeft (je betaalt nl. een deel netbeheerkosten op je energierekening) en niet op voldoende toekomstige capaciteit.


 • Meedenkavond Energiearmoede

  Redactie, 6 oktober 2022

  Aalten, 6 oktober – Op maandag 10 oktober houdt de Progressieve Partij weer haar maandelijkse meedenkavond. Dit keer op maandag èn in het gemeentehuis (ingang zijkant bij de hellingbaan). PP gaat in gesprek over drie belangrijke onderwerpen.

  Energiearmoede
  Dat woord behoeft weinig toelichting meer. Er zijn regelingen vanuiut het rijk op komst. Maar zijn ze genoeg en niet te laat? Zijn er groepen die ondanks deze maatregelen toch letterlijk in de kou dreigen te komen zitten? Denk aan chronisch zieken, ouderen, bepaalde branches in mkb en zzp-ers? Wat kunnen we als gemeente doen om mensen de winter door te helpen. Natuurlijk is isolatie, besparing en opwek van hernieuwbare energie het belangrijkste. Hoe krijgen we dat aan de gang?

  Omgevingswet en de invloed van inwoners
  Een tweede vraagstuk is hoe inwoners hun invloed kunnen laten gelden bij de komende omgevingswet. Uitgesteld of niet: er komt een moment dat nieuwe ruimtelijke plannen voorgelegd moeten worden aan de burgers. Daarbij moeten ook gezondheidsaspecten bekeken worden. Hoe regelen we dat inwoners een èchte stem krijgen en wel tijdig.

  Biodiversiteit
  Een woord wat al lang niet meer alleen in kringen van natuurbeschermers gebruikt wordt. Velen zijn er van overtuigd dat voldoende diversiteit in onze buitenomgeving het behoud van de aarde is. Denk aan insecten, vlinders en vogels. Ook hier heeft het College een startnotitie aan de raad aangeboden hòe we de vergroting van de biodiversiteit gaan aanpakken. Graag hoort de PP de ideeën hierover van natuurliefhebbers en gewone mensen

  Meedenken?
  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. maandag 10 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis (zaal Hollenberg), Markt te Aalten . Toegang en koffie gratis.


 • Op bezoek bij LTO: kentering in boerendenken?

  Theo Bauhuis, 1 oktober 2022

  Kennismaking met LTO

  De gehele raad was uitgenodigd voor een bezoek aan de LTO Aalten. De ontmoeting vond plaats aan de Bosweg in de boerderij van Gerben en Margreet Obbink. Namens de PP waren Bert Weevers, Theo Bauhuis en Joop Wikkerink aanwezig. Na een welkom met koffie op de deel werd in eerste instantie het woord gedaan door André Ormel als voorzitter van afdeling Oost Achterhoek.
  Een erg plezierige en goede constatering die voor de hele ontmoeting gold was dat het LTO het belangrijk vindt om in rede met elkaar in overleg te zijn. Dat levert meer op dan harde protesten. Het LTO vertegenwoordigt een heel breed scala aan agrarische bedrijven van biologisch tot intensief en van veeteelt tot akkerbouw. Dat vergt ook intern wel inspanning om die vertegenwoordiging goed te doen. Er is een grote diversiteit in de bedrijfsvoeringen, voor André tevens de kracht van de sector. Om alle uitdagingen, die vanuit Brussel of Den Haag worden opgelegd of vanuit de markt worden gevraagd, wordt die diversiteit nodig geacht. LTO wil dat het rijk minder stuurt en de keuze welk type bedrijf de boer kiest over te laten aan de boer zelf.

  Agrarisch Jongeren Contact.

  Ook het agrarisch jongeren contact kwam aan bod. Die geven aan dat er onder jongeren nog wel de nodige interesse is voor het boeren vak, maar dat door de onzekerheden weinig jongeren een bedrijf over nemen.

  Bedrijfsvoering gastheer.

  Onze gastheer vertelde tot slot het een en ander over de bedrijfsvoering, de veranderingen in de afgelopen jaren en waar ze zoal mee bezig zijn. De laatste jaren was het aantal koeien wat teruggebracht en die extensivering was gebruikt om meer aan agrarisch natuurbeheer te kunnen doen, met hooilanden, houtwallen en akkerranden. Dat leverde wel een vergoeding op maar het netto rendement lag toch lager dan het houden van extra dieren. Dat de natuur toch betrokken wordt in de bedrijfsvoering had vooral te maken met de maatschappelijke verwachting, de wens om goed te boeren en het belang dat wordt gehecht aan het tevreden zijn in wat je doet. Ook op het gebied van energiezuinigheid werd er veel gedaan op het bedrijf. Zo werd bijvoorbeeld de warmte van de melk gebruikt om het drinkwater van de koeien en de boilers voor te verwarmen.

  Even een paar cijfers uit het verhaal van André over de agrarische sector in Aalten:
  • 254 agrarische bedrijven totaal, waarvan ongeveer 125 bedrijven het hoofdinkomen uit het bedrijf halen.
  • Van deze 125 bedrijven zijn er 105 lid van LTO
  • Die bedrijven hebben een gezamenlijke oppervlakte 6548 ha, waarvan 4306 ha gras

  Omslag in denken?

  Opvallend was dat de woorden biodiversiteit, landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw niet meer geschuwd werden door de landbouw-vertegenwoordigers. Zij willen wel aanpassen maar vragen duidelijkheid en tijd. Ook het interview dat dit weekend verscheen in Trouw van de voorzitter van de LTO ademt ook deze geest


 • Moties ingediend en teruggenomen…

  Theo Bauhuis, 1 oktober 2022

  Op dinsdag 27 september kwam de gemeenteraad bij elkaar. Vooraf gaf de kinderburgemeester, Jurre Tadema een overzicht van zijn werkzaamheden en die van de kinderraad.

  Beëdiging Wim Hokken
  Na de kinderburgemeester was het de beurt aan Wim Hokken die werd beëdigd als nieuwe fractievolger van de PP om daarmee Sylvia Stuivenberg op te volgen. Sylvia moest zich helaas om gezondheidsredenen terug trekken. De beëdiging verliep bijna te voortvarend en was al bijna gestart voordat de commissie geloofsbrieven aan had kunnen geven dat er geen bezwaren waren tegen de benoeming.

  Het vragenuurtje
  In het vragenuurtje kwamen een tweetal vragen aan bod. De toekomst van de Spoedeisende hulp (SEH) en de toestand van het voormalige pand van Brezan aan de Hogestraat

  De SEH
  De Christen Unie was bezorgd over signalen dat vanuit het rijk plannen bestaan om de SEH (Spoedeisende Hulp) te centraliseren bij de grote ziekenhuizen en de streekziekenhuizen af te schalen naar een gespecialiseerde huisartsenpost. Een situatie waar geen enkele Achterhoeker op zit te wachten en alle partijen ook zorgen over kennen. De vraag van CU aan portefeuillehouder Joop Wikkerink was dan ook of de SEH in de Achterhoek bleef bestaan.
  Een ja of nee was daar niet op te geven. De regiosamenwerking is hierin heel belangrijk en in de Achterhoekraad wordt hier met de thematafel gezondste regio naar gekeken. De Achterhoek was goed op weg naar behoud met de samenwerking tussen Slingeland en Beatrix, maar met het stuklopen van die samenwerking is de situatie zeker niet verbeterd.

  Brezan
  Het pand aan de Hogestraat waarin voorheen Brezan zat verkeert in slechte staat en is daarmee onveilig aldus CDA. De Woonplaats doet er in afwachting van nieuwbouw niets aan en vraag van het CDA was om aan te sturen op sloop als de nieuwbouwplannen te lang duren. Wethouder Ted Kok gaf aan dat er al een aantal plannen zijn voorgesteld, maar dat die niet voldeden. Er wordt op redelijke termijn een nieuw plan verwacht zodat aan nieuwbouw kan worden begonnen.

  Bestemmingsplan Kern Aalten
  In de afgelopen PP nieuwsbrieven hebben we al vooruitgeblikt op dit agendapunt. Eigenlijk is er maar één onderdeel waar nog discussie over is en dat betreft het voormalige pand van Messink en Prinsen aan de Bredevoortsestraat. BBB-HMV heeft een amendement ingediend om toch te kijken hoe op deze locatie 3 woningen toegestaan kunnen worden. Inmiddels lag er ook al weer een aangepast plan van de eigenaar om, weliswaar met een andere insteek, toch 3 woningen te realiseren. Al met al leverde dit amendement een lange discussie op, maar dan vooral omdat dezelfde argumenten verschillende keren weer naar voren werden gebracht. Resultaat was dat buiten BBB-HMV alleen D66 bereid was voor te stemmen. Het grote bezwaar is, zoals ook 2 edities geleden gemeld, het feit dat er geen gezond woonklimaat kan worden gerealiseerd in het geval van 3 woningen. De beide benedenwoningen kennen een te hoge geluidsdruk en net als PP waren de overige partijen van mening dat we de normen voor gezond en leefbaar wonen niet los moeten laten voor dit plan.
  Vanuit BBB-HMV werd nog geschermd met een precedentwerking van bouwplannen aan de Aaltenseweg in Dinxperlo, maar deze precedentwerking werd weerlegd door wethouder Kok met de opmerking dat daar nog geen vergunning is verleend en zodra de aanvraag komt, deze langs dezelfde meetlat van normen zal worden gelegd.

  Oekraïense vluchtelingen
  Vanuit BBB-HMV was de vraag ingediend hoe de aanwezigheid van Oekraïense vluchtelingen werd gecontroleerd, dit ivm het uit te keren leefgeld.
  Reactie van de burgemeester was dat de Oekraïense vluchtelingen niet actief in de gaten worden gehouden, het zijn vrije mensen die het recht hebben om te gaan en staan waar ze willen. Bovendien is er in veel gevallen van afwezigheid een goede reden. Denk aan bezoek aan familie in Oekraïne of elders.

  Moties vreemd aan de dag
  Opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders
  Een motie van CU samen met PP en D66 om aan het college te vragen of er een stapje meer gezet kon worden om statushouders en asielzoekers op te vangen binnen de gemeentegrenzen.
  Als portefeuillehouder gaf Joop aan dat er vanuit de huidige taakstelling voor dit jaar nog 13 statushouders gehuisvest moeten worden, met een verzoek vanuit het rijk om er 10 extra te huisvesten. Er gebeurt al veel en er wordt gekeken naar tussenvoorzieningen om een jaar te kunnen overbruggen. Momenteel wordt gesproken met Lichtenvoorde om in de voorziening daar ook de personen die aan Aalten zijn toegewezen onder te brengen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen statushouders en vluchtelingen. Voor de statushouders is een duidelijke meerderheid voor goede oplossing, voor vluchtelingen wordt door verschillende partijen meer op de rem getrapt en naar rijk en grotere locaties gewezen.
  Aangezien het college nu al veel handelt volgens de wens van de motie is deze niet in stemming gebracht.

  Ondersteuning verenigingen en stichtingen.
  Vanuit het CDA was een motie ingediend om verenigingen met eigen gebouwen te ondersteunen bij de hoge energielasten. Vanuit VVD leverde dat direct al de vraag op hoe dat te betalen is.
  Ook deze motie werd niet in stemming gebracht om een aantal redenen. Het rijk heeft al maatregelen aangekondigd, het college kijkt al naar de mogelijkheden in het plan voor energiearmoede en naast verenigingen met een eigen gebouw kunnen ook hurende verenigingen met hogere lasten worden geconfronteerd. Aangename verrassing vanuit de VVD was het idee om met een revolverend fonds te komen voor investeringen tbv lagere energielasten.

  Opvallend was wel dat sommige partijen wel ruim met de geldbuidel wilden rammelen voor de eigen – relatief toch rijke – inwoners (de laatste motie), maar afhoudend waren voor extra hulp aan vluchtelingen (de CU-motie).

  Daarmee was de agenda afgerond en werd de vergadering gesloten


 • Achterhoek raad: toneel voor factfree politics.

  Bert Weevers, 1 oktober 2022


  Maandag 26 september kwam de Achterhoek Raad bijeen. Belangrijkste agendapunt was de Herziene Visie 2030. De Achterhoek Board, zeg maar het (overigens niet democratische) college van B&W van de Achterhoek, had een mooi concept opgesteld. Opvallend en positief is dat biodiversiteit en circulariteit veel aandacht krijgen. Ook zijn de Sustainable Development Goals expliciet in de nieuwe Visie opgenomen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat de nieuwe Visie wel heel veel op ons verkiezingsprogram lijkt.
  Bij de beschouwingen in de Achterhoek Raad waren de meeste partijen in het algemeen lovend over de nieuwe Visie. Die grote lijn zat dus wel snor.
  Slechts op drie thema’s werden er vanuit verschillende fracties wijzigingen of aanvullingen voorgesteld, via 2 moties en 1 amendement. En bij de behandeling daarvan ging het mis: veel Achterhoekse partijen laten zich niet leiden door feiten.

  1. VVD, CDA, BBB-HMV en nog enkele fracties hadden een amendement opgesteld waarin voor de N18 weer als doel 2×2 rijbanen met 100 km werd geformuleerd. De Board had in een speciale toelichting echter uitstekend beargumenteerd waarom dit uitermate dom zou zijn. Mn VVD en CDA hechtten echter geen waarde aan deze argumentatie en bleven als een klein kind dreinen om hun achterhaalde wensbeeld. Tot overmaat van ramp bleek dit amendement ook nog eens op een (kleine) meerderheid te kunnen rekenen. Feitenvrije politiek voorbeeld 1.
  2. De PvdA bracht een motie in waarin aandacht werd gevraagd voor de energielasten van ondernemers. Je zou zeggen: kat in het bakkie, want ondernemerspartijen VVD en CDA zullen wel meegaan. Maar nee hoor. Misschien omdat een politieke opponent met het idee kwam? 41 voor 114 tegen. Wij hebben voor gestemd.
  3. PP kwam met OWL en de Groen Links fracties Berkelland, Doetinchem en Bronckhorst met een motie waarin werd gevraagd om een Plan van Aanpak om houtrook–overlast en gezondheidsschade te verminderen. Uit tal van onderzoeken blijkt immers dat houtrook zeer schadelijk is voor de gezondheid (RU Groningen, RIVM, ECN, TNO, GGD , Gezondheidsraad, Longfonds, etc, etc). Wetenschappelijke feiten spelen echter blijkbaar geen rol in de achterhoekse gevestigde politiek. De motie werd, met 127 stemmen tegen, ruim verworpen.

  De argumentatie?
  “Achterhoekers zijn in 2030 langer gelukkig en gezond” staat als doel in de Achterhoek Visie. Om dat te bereiken wordt -terecht – volop ingezet op Preventie. Je zou zeggen: inzetten op een gezonde, schone leefomgeving is dan een ‘no-brainer’. Maar nee. De board ontraadde de motie met als argument dat het Achterhoekse preventie-beleid focust op de ‘eigen regie’ van de inwoners.
  Deze gerichtheid op het individuele gedrag is echter hoogst kwalijk omdat het het neoliberale gedachtengoed versterkt van ‘als het niet goed met je gaat is het je eigen schuld’. Sociaal-economische omstandigheden en de fysieke woon- en leefomgeving worden buiten schot gehouden, terwijl die minstens zo belangrijk, waarschijnlijk zelfs doorslaggevend zijn voor een goede volksgezondheid.
  Die focus op gedrag leidt in de ‘rook-kwestie’ tot een absurde situatie. De roker wordt door de overheid met alle middelen aangespoord om te stoppen met roken, maar de houtstokende buurman mag van dezelfde overheid doorgaan met het vergiftigen van tuin, huis en straat van de roker met (hout-)rook. Wie denkt dat een anti-rook-campagne dan nog succesvol kan zijn, mag zijn hand opsteken.
  Daarbij ondermijnt deze inconsequentie het vertrouwen in de overheid nog verder. Ook jongeren –die vooral gevoelig zijn voor houtrook omdat het het ontstaan van astma en COPD bevordert, maar waarop vooral de anti-rook-campagne is gericht – zullen hun middelvinger opsteken naar die raar-betuttelende, maar feitelijk wegkijkende overheid. De overheid moet haar inwoners beschermen, maar de Achterhoek Raad verzuimt dat.

  Door nu tegen de motie te stemmen en niet tegen houtrook op te treden (de motie had het niet eens over een algeheel verbod) dreigt weer hetzelfde als rond stikstof en klimaat. Ook daarbij wilden de heersende, conservatieve politieke partijen niet luisteren naar de wetenschap. Bagatelliseren, uitstellen, afschuiven vergroten de problemen echter zo dat maatregelen steeds ingrijpender moeten worden.
  Pas 50 jaar na de eerste grootschalige en publiek gemaakte wetenschappelijke rapporten over de gezondheidsschade van sigaretten werd een rookverbod in café’s van kracht. Over stikstof en klimaat is ook al (ruim) 50 jaar wetenschappelijke consensus zonder dat de heersende politiek tot echte stappen kwam. Laten we aub geen gewoonte van dit soort termijnen maken!

  Er is nog enige hoop. Aan de thematafel Gezondste Regio zitten meer gezondheidsexperts dan in de Board en in de Raad. Laten we hopen dat van daaruit tijdige inititiatieven komen tot effectief anti-rook-beleid.

  Met dat tijdige komen we ook op een ander argument dat tegen de motie werd ingebracht: de timing. Net nu iedereen de toevlucht neemt tot houtkachels omdat de gasprijzen zo hoog zijn zouden we maatregelen moeten treffen? Ontnemen we dan mensen niet de gelegenheid tot lagere energielasten? Onze antwoorden hierop:

  1. Juist omdat nu de verkoop van houtkachels nog verder dreigt toe te nemen moet je dit nu ontmoedigen. Meer houtrook is funest voor de volksgezondheid. Houtkachels blijven minstens 20 jaar staan. Als je nu niks ertegen doet nemen long- en luchtwegziekten toe (astma, COPD, verkoudheden, sinusitis), hart-en vaatziekten en kankers toe en zullen verzuim, zorgkosten en verlies aan levensgeluk toenemen. Wij vinden gezondheid principieel belangrijker dan de portemonnee.
  2. Dat neemt niet weg dat we de energie-kosten-problematiek niet serieus nemen. Integendeel. Maar het moet wel met de juiste middelen worden tegengegaan. PP en GL hebben altijd volop aandacht gevraagd voor energie-armoede en gepleit voor zowel oplossingen op de korte termijn (zorgen dat mensen nu niet in schulden raken) als voor de langere termijn: zorgen dat de energie-behoefte en daarmee de afhankelijkheid van prijsschommelingen afneemt door woningisolatie, zonne-energie etc. Dát is de juiste aanpak tegen energiearmoede, niet het gedogen van vervuilende houtkachels. Het is daabij ook nog eens de vraag of houtkachels wel zo goedkoop verwarmen. Brandhout- en pellet-prijzen zijn dit jaar al verdubbeld. Toenemend houtgebruik in de bouw zal de prijs verder opdrijven….. Er is dus ook een sociaal-financieel motief om de kachelverkoop af te remmen.
 • “De gezondste regio”

  Joop Wikkerink, 25 september 2022


  Donderdag 22 september was Achterhoekdag, dit keer bij Beusink in Lievelde. Ik bezocht twee thematafels. De eerste is getiteld “de gezondste regio”. We willen in de Achterhoek vooruitlopen en vast oefenen in een nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Meer gericht op gezondheid en gedrag dan naar ziekte en behandeling. Daarbij is regionale samenwerking heel erg belangrijk. Dat staat overigens ook in het net uitgekomen Integraal Zorg Akkoord. Daar is in de maatschappij van verschillende kanten wel kritiek op, vooral de huisartsen en de wijkverpleging voelen zich niet gehoord en wel te kort gedaan. Maar als je kijkt wat er wel in staat en waar alle partijen het ook over eens zijn is het die beweging van positieve gezondheid. En dan is gezondheid heel erg verbonden met preventie, sociaal domein en sociale basis: daar moet het gebeuren, daar moet naoberschap zorgen voor een evenwichtig, gelukkig en gezond leven. We bespraken met allerlei partners in de gezondheidszorg daar hoe de strategie moet zijn bijvoorbeeld rond de ziekenhuizen. Hoe begrijpelijk ook; het lijkt niet erg effectief te blijven streven naar twee aparte compleet ingerichte afdelingen spoedeisende eerste hulp. Maar wat dan wel? Het onderstaande filmpje geeft een heel mooi beeld van de urgentie, de noodzaak en de richting van de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg in de Achterhoek.

  Zorg in de Achterhoek – YouTube

 • Beursvloer “Aaltense Uitdaging”

  Joop Wikkerink, 25 september 2022


  Woensdagmiddag was er de vergadering van de IKAD, de Industriekring Aalten-Dinxperlo. Namens het College ben ik altijd aanwezig samen met collega-wethouder Kok. Dit keer was de vergadering bij Bribus, keukenproducent te Dinxperlo. Een immens bedrijf: zij produceren 55.000 (!) complete keukens per jaar. Grote klanten: woningcorporaties, vakantieparken. De productie is verregaand geautomatiseerd. Op het duurzaamheidsaspect wordt extra gelet. Ook een eis vanuit de opdrachtgevers. Bijvoorbeeld het verwerkte spaanplaat is steeds duurzamer. Er is maar heel weinig zaagverlies: stof en stukjes worden afgezogen en in de eigen verwarming verstookt. Ook streeft men naar zoveel mogelijk hergebruik en reparatie per onderdeel en niet de hele keuken maar vervangen.

  Aansluitend was er de Beursvloer van de Aaltense Uitdaging. Op zo’n beursvloer vragen verenigingen en organisaties hulp aan bij bedrijven. Zo wilde Bredevoorts Belang hulp bij het repareren van een beschadigde muur, de zwemvereniging wilde doelen van lichtmetaal, de Diaconie/Figulus zocht koks en serveerders voor hun project Etend Ontmoeten, AZSV/Estinea twee wasmachines om de shirts te laten wassen door bewoners van Estinea. Aan het eind van de avond waren er 35 matches gemaakt. De notaris berekende de waarde van de werkzaamheden op zo’n €16.000,– Als college gaan we nog een keer koken en serveren en als gemeente hebben we een workshop/bezoek voor de jeugd aan de gemeentewerf aangeboden.


 • Nieuws uit Den Haag?

  Redactie, 25 september 2022

  Natuurlijk keken we enigszins reikhalzend uit naar de maatregelen die in de troonrede zouden worden aangekondigd om de bestaanszekerheid van onze inwoners te stutten. Veel plannen, regelingen en steunmaatregelen gaan pas in in het volgende jaar. Dit jaar w.s. nog een energieplafond. Hieronder de plannen en maatregelen in het domein van werk en inkomen voor volgende jaar:

  De Miljoenennota en Begroting SZW melden het volgende over armoede en schulden:
  • Gemeenten krijgen € 1,5 miljard om ook in 2023 de energietoeslag à € 1.300 uit te keren aan huishoudens tot 120% van het sociaal minimum (p. 69 Begroting SZW).
  • Het kabinet vervroegt de inkomensafhankelijke huurverlaging naar 1 juli 2023. Dit verlaagt de huren voor sociale huurders met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum.
  • De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt voor het collegejaar 2023-2024 verhoogd als tegemoetkoming voor de gestegen lasten.
  • Voor 2023 en 2024 is in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar voor energiebesparende maatregelen, vooral voor ‘kwetsbare’ huishoudens (p. 46 Miljoenennota). Ik vermoed dat een belangrijk deel van dit budget naar gemeenten gaat zoals eerder met de EZK-regeling.
  • Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met ruim 10% (inclusief de gebruikelijke indexatie). Uitkeringen zijn hieraan gekoppeld.
  • Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget worden verhoogd.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd, meer nog dan in het coalitieakkoord was aangekondigd.
  • Het belastingtarief eerste schijf wordt verlaagd, en ook de lasten voor MKB’ers worden verlaagd. De dekking wordt gerealiseerd door o.a. versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

  Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Aalten?
  Op dit moment zijn we met onze medewerkers en landelijke adviesorganisaties aan het doorrekenen wat dit allemaal betekent voor de inkomens van onze inwoners.
  Wat al wel opgemerkt kan worden dat er nog veel uitgewerkt moet worden, dus al te luide juichverhalen zijn zeker niet op zijn plaats.
  Een tweede opmerking die gemaakt moet worden is dat er voor kleine ondernemers en zzp-ers, die vaak ook last hebben van de inflatie, hogere energieprijzen en misschien wel minder omzet niet is genoemd. In een TV-programma later die avond gaf de verantwoordelijk minister Adriaanse wel aan dat ze nog bezig was met een pakket van maatregelen voor MKB. En dan vooral voor energie-intensieve bedrijven: tuinders, bakkers enz. dat werd herhaald donderdag in de kamer. Ook verenigingen, cultuurinstellingen, zwembaden met hoge energiekosten kunnen een aparte regeling tegemoet zien. Eerst maar eens afwachten.
  Op lokaal niveau heeft onze wethouder twee dingen in gang gezet: een gerichte campagne van het Ondernemerssteunpunt om kleine ondernemers te benaderen met de vraag of ze hulp en steun nodig hebben. Een tweede actie is dat de organisaties van zzp-ers en kleine ondernemers gevraagd zijn langs te komen met suggesties wat we kunnen doen. Het college onderzoekt de mogelijkheid of instellingen -geen ondernemer zijnde) kunnen en moeten gesteund worden bij hun stijgende energiekosten. Je zou dan kunnen denken aan een regeling zoals we die met corona ook gehad hebben: ervoor zorgen dat verenigingen en clubs niet omvallen. Maar ook hier moeten we even afwachten waar het rijk mee komt.
  het beste advies op dit moment aan zowel particuliere huishoudens, ondernemers en instellingen is altijd: maak van je hart geen moordkuil, kom in elk geval langs, deel je zorgen en vraag advies……


 • Werkbezoek Floriade in Almere

  Gerrit Migchelbrink, 17 september 2022

  fgelopen woensdag mocht ik, samen met mijn baas, deelnemen aan een excursie naar de Floriade in Almere. Dit als een vervolg op een eerdere bijeenkomst in de DRU in Ulft. Wooncorporatie Wonion uit Doetinchem staat voor een grote opgave om haar woonbestand te verduurzamen. Daarbij is ook gekeken op welke manieren dat kan. Het idee is om dat via Biobased te doen, dat wil zeggen met natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Geproduceerd, bewerkt en verwerkt in de Achterhoek, dus korte lijnen. In de eerste bijeenkomst was vooral het doel om bedrijven die daar raakvlakken mee hebben bij elkaar te krijgen. En dat was een schot in de roos. Er is erg veel belangstelling in de Achterhoek om hier mee aan de slag te gaan.

  Meer als 100 mensen hadden zich nu opgegeven om in de praktijk te kijken wat Biobased nu precies is. Op de Floriade zijn daar prachtige voorbeelden van te zien. Het was natuurlijk ook een mooi moment om onderlinge contacten te leggen, wat ook veelvuldig werd gedaan. Mooi was ook om te zien dat wooncorporatie De Woonplaats er deze keer ook bij was, evenals een afvaardiging van de agrarische sector. Daar liggen met het oog op reducering van stikstof grote kansen voor boeren die kunnen of willen omschakelen. Zo worden er nu al percelen verbouwd met o.a. vezelhennep, vlas en olifantsgras. Ik heb zelf gesproken met iemand die nu in Portugal bamboe kweekt en dit ook naar Nederland wil halen. Ook mooi dat de politiek erbij was met o.a. 2 wethouders uit Aalten. Want ook aan regelgeving zal er wat moeten gaan veranderen. Het zou mooi zijn als in de aankomende Omgevingswet er al aanpassingen kunnen worden meegenomen. Het bouwbesluit sluit niet aan op de snelle veranderingen van deze tijd. En dat aanvragen en vergunningen sneller worden afgehandeld. Want dat is nog wel een veel gehoord probleem: het duurt allemaal zo lang.

  Als u nog naar de Floriade toe wilt moet u snel zijn. Geopend tot 9 oktober.

  Gerrit Migchelbrink


 • Meedenkavond sociaal beleid

  Redactie, 17 september 2022

  Meedenkavond 12 september “Zo persoonlijk mogelijk” is goed bezocht.
  Zo’n veertig mensen verzamelden zich maandagavond in ’t Dorpshuus te IJzerlo om mee te denken over de aanpak in het sociaal domein. We hebben als gemeente enkele beleidsstukken vastgesteld rond ons “sociaal domein”: de omgekeerde verordening, de nota “Zo persoonlijk mogelijk meedoen in Aalten”en daarop geënt een concept-uitvoeringsprogramma.Voor dat laatste hebben veel organisaties en individuele mensen hun input geleverd en nu was het dan zover dat er gereageerd kon worden op concrete zaken die aangepakt moeten worden.

  Aftrap
  Als letterlijke aftrap gooide wethouder Hans te Lindert een bal de zaal in met daarop een heleboel afkortingen: PPJ (Preventie Platform jeugd.), IHP (Integraal Huisvestingsplan) AIB (Achterhoek in beweging. De bal werd een beetje heen en weer gegooid zodat duidelijk werd dat al die afkortingen alleen maar door samenwerking aan elkaar geregen kunnen worden. Het motto is dan “It takes a village to raise a child”.

  Pubkwis
  Vervolgens liet Wethouder Joop Wikkerink via een pub-kwisje de zaal voelen hoe urgent de noodzaak is van anders kijken naar de zorg. Misschien wel leuk om wat vragen hier te herhalen:

  1. In 2017 had Aalten 1585 mensen met een WMO-voorziening. Is dat in 2026 meer of minder dan 2500? Antwoord: minder nl. 2495.
  2. Vandaag de dag heeft Aalten 520 mensen met dementie. Zijn dat er in 2040 meer of minder dan 1000. Antwoord : minder nl. 920, maar in 2050, 10 jaar later 1100;
  3. Op dit moment werken 1 op de 6 mensen van de beroepsbevolking in de zorg. Als er niks in het beleid verandert is dat dan over veertig jaar meer of minder dan 1 op 4? Antwoord: meer nl. 1 op de 3
  4. In de gemeente Aalten zijn naar schatting 6700 mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers dat langdurig en intensief mantelzorger is, is dat meer of minder dan 1000. Antwoord: meer 1164.
  5. En het aantal mantelzorgers dat overbelast is is dat meer of minder dan 500. Antwoord: meer nl. 583.

  Groepjes met elkaar in gesprek.
  Vervolgens werd er gebrainstormd in groepjes. Bijvoorbeeld over Naoberschap. Daar ging het over de bekendheid en toegang tot voorzieningen: er is zo ontzettend veel, maar vaak niet bekend. Of een groepje die nadacht over “Oud worden in de gemeente Aalten”. Daar kwam bijvoorbeeld een idee over een wat ruimere interpretatie van mantelzorgwoningen naar voren. Inmiddels is een voorstel in roulatie in de regio om levensloop/zorgwoningen toe te staan (op een erf, in een tuin, in een woning) zonder dat er nu al sprake is van mantelzorg, maar dat dat wel kan komen. Of een groepje dat zich met de jeugd in Aalten bezighield. Daarbij is “meedoen zonder groepsdruk” zo erg belangrijk. Er kwamen enorm veel ideeën naar voren die allemaal verwerkt worden in praktische voorstellen voor de uitvoering. En daar gaat de gemeente ook weer mee terug naar de “sociale basis”.


 • Kom in actie tegen armoede!

  Joop Wikkerink, 11 september 2022

  Zaterdag kregen de consumenten van “Energie van Ons”(verbonden aan onze regionale AGEM) bericht over de voorschotten die berekend moeten worden vanaf oktober. Verhogingen van € 300,– per maand voor een normaal huishouden zijn geen uitzondering. .Mensen met een minimuminkomen kunnen dat nooit betalen!. Wat moet er gebeuren?
  -snelle doorvoering Europese afspraken-prijsplafond vaststellen in Nederland (teken de petitie)
  -overheidsingrijpen in energiemarkt; nu winsten belasten, lonen omhoog
  -isolatie- en duurzaamheidsmaatregelen versneld doorvoeren
  -snelle staatssteunregeling voor MKB vergelijkbaar met corona-steun
  -als gemeente kunnen we pleisters plakken: energietoeslag. schuldhulp, minimaregelingen, budgetcoaching, vangnetregeling.

  Neem in elk geval contact op als je er niet meer uitkomt: GRIP-team Aalten: De GRIP-inloop is iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9 in Aalten. Voor een afspraak met het GRIP-team op een ander moment kunt u een afspraak maken via de gemeente Aalten: (0543) 49 33 33.Ondernemers: www.ondernemers-steunpunt.nl

  Steun de petitie die aan het kabinet vraag een energieprijsplafond in te stellen: https://groenlinks.nl/petitie-prijsplafond-energie…


 • Heerlijk Thuis in huis

  Joop Wikkerink, 11 september 2022

  Woensdagavond deden wethouders uit Oude IJsselstreek, Berkelland en ik de aftrap voor een mooi project “Heerlijk thuis in huis”. Kort gezegd: wijksgewijs worden inwoners van 55plus benaderd en wordt hen aangeboden een gesprek met een wooncoach. Deze wooncoaches hebben een korte opleiding gehad waarin ze op de hoogte gebracht zijn van de vele steunmaatregelen die er zijn voor meer “woongeluk” in je huis of in je buurt. Maar vooral ook geleerd hebben te luisteren naar de wensen van de mensen. In alle drie de gemeenten is een groepje wooncoaches die aan de slag gaan en vooral ook ervaringen uitwisselen. Kruiswerk (Zlimthuis), Agem (energie) en de woningcorporaties zijn allemaal betrokken. In Aalten beginnen we met eigen huizen in bepaalde wijken en kijken we ook naar “koppelkansen” met maatregelen in klimaatbeheersing: uiterst actueel dus nu met de energieprijzen.
  In mijn openingspraatje legde ik de aanwezige coaches een “casus” voor: ik heb al eens een bezoekje gebracht aan een echtpaar in de 90 die nog zelfstandig wonen en zich afvragen hoe het in de toekomst moet. Hoe pak je dat aan als coach? Twee mooie antwoorden: vraag en luister eerst wat ze zelf willen en: zorg en probeer samen voorstellen te maken zodat ze niet de rest van hun leven alleen maar bezig hoeven te zijn met zorgen te maken over “hoe het toch verder moet”.


 • Kleine ondernemers en zzp-ers in de knel

  Redactie, 11 september 2022

  Samen met de gemeente Doetinchem hebben we het Ondernemerssteunpunt ingericht. Gericht op kleine ondernemers en zzp-ers. Dat was vooral nodig in de corona-tijd met de steunmaatregelen die er toen waren. Maar nu is dat weer nodig. Er blijkt enorme onzekerheid in sommige branches over de toekomst: hoe lang houd je de stijgende energieprijzen vol, kun je je uitgestelde corona-belastingschuld wel tijdig betalen, zijn er voldoende grondstoffen maar ook vakbekwaam personeel. Ook de ondernemers in het MKB kampen met een paar crises die op elkaar inwerken.

  Wat moet er gebeuren? Het rijk is akelig stil als het om het MKB gaat. Terwijl we in de corona-tijd allerlei regelingen opgetuigd hebben met de daarbij behorende uitvoeringsorganisatie. Met het Ondernemerssteunpunt zijn een paar afspraken gemaakt.
  Allereerst hebben we afgesproken een soort voorlichtingscampagne op poten te zetten. Kernboodschap: blijf niet alleen met je vragen zitten als kleine ondernemer, kom sparren met OSP en laten we samen kijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien in een nieuwe oriëntatie en markt of “productie”-proces, misschien met financiële steun. Vervolgens willen we ook dat ons scholingsfonds “Op IJver” beter benut wordt door de kleine ondernemers. En dat ook ondernemers er zich van bewust zijn dat een leven lang leren ook voor hen geldt, juist in deze tijd. Er zijn scholings- en steunmaatregelen. Laat we die ook gebruiken. Ken jij ondernemers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Laat ze contact (anoniem!) opnemen met Ondernemerssteunpunt: www.ondernemers-steunpunt. nl


 • Woonruimte gezocht!

  Redactie, 11 september 2022

  Iedereen heeft de beelden van Ter Apel nog op het netvlies. De opvang van asielzoekers in Nederland is volkomen vastgelopen. Let wel. Het aantal vluchtelingen is in vergelijking met de afgelopen jaren niet spectaculair toegenomen; de opvangcapaciteit en de capaciteit bij de ondersteunende organisaties is wel fors afgenomen (plm. 40 asielzoekerscentra in 12 jaar minder). Dus door gebrek aan capaciteit en het niet op peil houden van de investeringen in opvangcapaciteit door het rijk zitten de gemeenten nu met de gebakken peren.

  Het college stuurde een raadsmededeling naar de raad die gaat over de vraag wat wij in de gemeente Aalten allemaal doen en kunnen doen om dit probleem mee te helpen oplossen. We denken dan aan een versnelde uitvoering van onze verplichting om statushouders op te vangen. Inmiddels is er ook een “aanwijzing” van de provincie binnen die aangeeft dat we vanaf 1 september 23 statushouders moeten opvangen. Als alle gemeenten hun deel doen, dan zijn de AZC’s niet meer mudjevol en kan de doorstroming op gang komen. Groot probleem is de beschikbaarheid van woningen. Dus het college wil graag dat er een huisvestingsplan komt voor statushouders, waarbij niet alleen gekeken wordt naar reguliere huurwoningen van de Woonplaats. Maar ook naar creatieve oplossingen. Wie ideeën heeft kan zich melden (groepswonen, leegstaande complexen die simpel omgebouwd kunnen worden).

  In Lichtenvoorde is een tijdelijke “tussenvoorziening” aangewezen in het tijdelijke complex van St. Anthonius. Helaas beschikt de gemeente Aalten niet over dergelijke grote complexen. Misschien kunnen we wel regionaal samenwerken.

 • Participatiepact gericht op meedoen

  Persbericht Laborijn, 8 september 2022

  Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

  Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenlevingBinnen deze samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering, ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

  Meedoen op de best passende plek

  Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn): “Met deze mooie samenwerking willen we bereiken dat inwoners die nu nog geen perspectief hebben op betaald werk zich wel kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen op de best passende plek. Vanuit Laborijn geloven we in de kracht van betaald werk en zetten ons daar maximaal voor inDat doel is niet altijd direct te realiseren. We zien mooie tussenstappen naar bijvoorbeeld zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten. Binnen dit pact bundelen Figulus Welzijn en Laborijn hun expertise om inwoners daarbij maximaal te ondersteunen.”  

  Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak. Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe we dat het beste kunnen vormgeven.

  “Tijd om deze sterke sociale basis in te zetten om iedereen mee te laten doen”

  Figulus Welzijn ontwikkelt, samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, mogelijkheden voor de inwoner om weer mee te doen in de samenleving. Samen met de inwoner wordt gezocht naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie bij Figulus Welzijn of elders, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de inwoner. Daar waar nodig wordt een individueel traject ingezet en daar waar dat kan wordt dit collectief georganiseerd. Ook wordt ingezet op het creëren van ontwikkelplekken op het gebied van maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

  Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
  “De afgelopen jaren hebben wij in de gemeente Aalten gewerkt aan een sterke sociale basis. Hierbij zijn alle (sport) verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, bewonersorganisaties en ook organisaties zoals het ‘meedoenpact’ bij betrokken. Nu wordt het tijd om deze sterke sociale basis ook in te zetten om iedereen mee te laten doen. Zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk dat iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip valt.”


 • PP trapt politiek seizoen af

  Persbericht, 4 september 2022

  Aalten, 4 september – Het politieke seizoen voor de gemeenteraad begint weer. De Progressieve Partij trapt af op woensdag 7 september bij Schiller in Aalten om 20.00 uur. De progressieven hebben niet stilgezeten deze zomer. Zo waren er een vijftal fietsexcursies naar interessante plekken in vooral het buitengebied. Hoogtepunten de bezoeken aan de meelwormenfabriek en het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne. Daarnaast een radio-debat over de stikstofcrisis met Agractievoorman Luiten. Zo probeert PP op lokaal niveau het gesprek en het nadenken op gang te houden over de noodzakelijke transitie in de landbouw.

  Landbouwhervorming

  Woensdag kijken we terug op deze excursies en bepalen we wat we ervan kunnen leren en hoe we er in ons raadswerk gebruik van kunnen maken. We willen graag een permanent gesprek met de landbouwsector over de noodzakelijke transformatie. We vragen van hen ook de vlaggen weg te halen. Hoe we dat gaan doen bespreken we woensdag.

  Koopkrachtacties.

  Welke maatregelen kunnen we op lokaal niveau nemen om de koopkracht en bestaanszekerheid van mensen en bedrijven te verbeteren? Zowel compensatie op korte termijn als structurele verbeteringen in bijv. isolatie, overstappen op duurzame energie. Zo zouden er meer energiecoöperaties moeten komen. We hopen op ideeën vanuit de bevolking

  Opvang asielzoekers

  Samen met de ChristenUnie heeft PP vragen gesteld aan het College over de opvang van asielzoekers. Hoe kunnen we helpen het probleem dat door “Den Haag” is gecreëerd op te lossen? Kleinschalige opvang van statushouders met bijvoorbeeld een organisatie als TakecareB+B zou kunnen. Misschien komen er meer ideeën.

  Meedenken?

  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. woensdag 7 september om 20.00 uur bij Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • PP ondertekent noodplan tegen armoede

  Redactie, 3 september 2022

  Achterhoekse fracties steunen oproep noodplan stijgende kosten.
  De kosten voor energie en boodschappen rijzen dramatisch de pan uit. De inflatie giert omhoog. De CPB-ramingen geven aan dat volgend jaar 1,3 miljoen huishoudens onder de armoedegrens komen, met meer dan 300.000 kinderen. Een toeloop op de schuldhulpverlening en voedselbanken wordt gevreesd.

  “Onaanvaardbaar” volgens fracties en wethouders van de progressieve partijen in de Achterhoek , “dit kunnen wij ook als gemeenten niet meer repareren met energietoeslag, minimaregelingen, energiemaatregelen en schuldhulpverlening. Het kabinet moet hier bijspringen en wel snel”.

  Samen met lokale fracties van PvdA en GroenLinks uit het hele land wordt een oproep aan de ministersploeg gestuurd om met de grootste urgentie een noodplan te maken om de ergste nood onder de laagste en midden-inkomens te lenigen. Elementen daaruit: snelle verhoging wettelijk minimum loon, compensatie regelingen voor inwoners die in de knel komen uitbreiden, sturing van de energiemarkt: belasting op extra winsten en prijsplafonds voor de consument.

  De oproep is ondertekend door ruim 250 wethouders en fracties. In de Achterhoek in elk geval van PvdA, GroenLinks en Progressieve Partij in Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk alsmede wethouders John Haverdil (Oude IJsselstreek) , Ingrid Wolsing (Montferland) Antoon Peppelman (Bronckhorst) en Elvira Schepers (Winterswijk), allen PvdA en Joop Wikkerink (Aalten), Progressieve Partij, allen op persoonlijke titel. Niet iedereen kon op deze korte termijn in vakantietijd bereikt worden. Natuurlijk roepen zij andere partijen op dit noodplan te steunen.


 • Denk mee met de gemeente over sociaal

  Redactie, 3 september 2022

  Oproep om mee te denken over de verdere invulling van onze sociale gemeente.
  Op maandag 12 september organiseert de gemeente een meedenkavond over het sociaal domein. In de afgelopen tijd heeft de raad een paar beleidsnota’s aangenomen die de werkwijze van het sociaal domein aangaan. Steeds is de bedoeling dat de gemeente waar nodig inwoners ondersteunt en helpt, als dat nodig is. Die hulp en ondersteuning moet zo persoonlijk mogelijk zijn en niet alleen maar volgens regels en wetten. Daarbij speelt de “sociale basis” een heel belangrijke rol: hoe zorgen we er voor dat het “systeem” om de inwoners heen, het naoberschap ondersteunend kan zijn naar die inwoners.
  Daarover gaan medewerkers van de gemeente graag in gesprek. Ze hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld met maatregelen die vanuit de gemeente genomen zijn en kunnen worden. Op de meedenkavond gaat het over de rol daarbij van inwomers, buurten en wijken, verenigingen enzovoort. Dus kom meepraten en -denken.


 • Zijn die omgekeerde vlaggen niet een keer klaar?

  Redactie, 3 september 2022

  Woensdagavond kwamen bestuur en fractie bij elkaar om de plannen voor het nieuwe seizoen te bespreken. Natuurlijk gaan we door met onze speerpunten: armoedebestrijding, bestaanszekerheid duurzaamheid en het “gesprek over een meer natuurinclusieve landbouw”.
  We hebben over dat laatste onderwerp een aantal initiatieven genomen: excursies, radio-gesprekken en factchecking. Er is een discussieavond in voorbereiding. Vooruitlopend daarop denken we dat van de protesterende boeren ook een meer coöperatieve houding verwacht mag worden. Een begin van een gesprek op landelijk niveau met Remkes werd waargenomen. De boeren zouden hun gesprekspositie kunnen versterken om in elk geval de omgekeerde vlaggen van de lantaarnpalen te halen (zij hangen daar zonder toestemming en illegaal).
  Het idee kwam om een groep te vormen die de vlaggen eraf gaat halen, of nog mooier weer andersom te hangen met “rood-boven”. Steeds meer mensen vinden het nu wel genoeg. Daaronder ook mensen die de omgekeerde vlag zien als een bezoedeling van de waarden en normen die er rond vlagvertoon zijn afgesproken in Nederland. Hennie Vonk schreef daarover haar tweede brief aan de burgemeester. Samen met een opiniebijdrage van Emma Drayer in de Volkskrant. Zie onze wekelijkse nieuwsbrief no. 730.


 • Suggesties gevraagd: inflatie de baas

  Redactie, 14 augustus 2022

  Energie-armoede, inflatie en bestaanszekerheid: ideeën gevraagd 

  De plaatjes, grafiekjes en cijfers zijn schokkend. Boodschappen worden dit jaar voor een gemiddeld gezin € 1500,– per jaar duurder; energiekosten kunnen oplopen tot € 4.000, — meer per jaar.
  Hoe gaan mensen met een laag of middeninkomen dit betalen? Den Haag en Brussel zijn behoorlijk stil als het gaat om betekenisvolle reparaties in de koopkracht. Generieke maatregelen die het kabinet voor de zomer heeft aangekondigd of doorgevoerd komen vaak terecht bij verkeerde (hogere) inkomensgroepen. De energietoeslag voor de minima is te weinig en de grens te strikt (120% van minimuminkomen). Wat moet er wel gebeuren? Forse verhoging van minimumloon, -pensioenen en uitkeringen?  (FNV) Inkomensafhankelijke energieprijzen (Eneco), sociaal energietarief (België), versterkte inzet op overschakeling duurzame energie (milieubeweging).

  Het Financieel Dagblad zette de ideeën die er nu langskomen op een rijtje. Met alles is wel wat.
  1.Meer gas uit Groningen: 10 miljard kuub aardgas uit Groningen doet de prijs met 5-10% dalen. Volledige openstelling (40 miljard kuub) is niet veilig
  2.Hogere winsten ( 55 mrd in het 2e kwartaal) energiebedrijven belasten. Een nieuwe wet maken die dit regelt kost 2 jaar. Meerderheid in de politiek is onzeker.
  3.Maximumprijs voor energie. Hier wreekt zich de private gasmarkt. In Frankrijk kan dit (staatseigendom), in Nederland moet dit via de Prijzenwet. (Dan moet er sprake zijn van een noodsituatie). Politiek niet erg kansrijk.
  4.Lagere belastingen. Nadeel hiervan is dat iedereen gecompenseerd wordt, ook degenen die het kunnen betalen en dus niet gaan verduurzamen.
  5.Een sociaal tarief (in België scheelt dit voor twee miljoen sociale minima € 700,– per jaar). Hiervoor moeten belastingdienst, energieleveranciers en woningcorporaties samenwerken, dat kost tijd en geld (bovendien hebben deze organisaties geen best trackrecord)
  6.Compensatie lage en middeninkomens. Dat gebeurt in Nederland door de energietoeslag van 800+500 euro voor mensen met een inkomen van max 120% sociaal minimum.  Er gaan stemmen op om deze grens te verhogen. Er zijn wel verschillen in de uitvoering. Volgens FNV is beter het verhogen van sociaal minimum (loon).
  7.Iedereen compenseren. Is al doorgevoerd met de teruggave energiebelasting van € 785,–. Geen van de door FD geraadpleegde experts is voorstander om dit nog een keer te doen: te duur en te ongericht.
  8.Langlopende energiecontracten. Dit geeft de energieleveranciers de mogelijkheid goedkoper in te kopen. Waarschijnlijk willen consumenten dit niet (jaarlijks shoppen)
  9.Het aanbod van energie vergroten. Deze oplossing is bijna uitgeput zeggen de energiedeskundigen: alles wat kan draaien draait. 
  10.Het energieverbruik omlaag brengen. Er zijn extra subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen. Echter zonnepanelen en warmtepompen zijn op dit moment nauwelijks te krijgen.

  Tot zover het Financieel dagblad (ingekort).
  Ik heb onder de GroenLinks-wethouders een vraag uitgezet: welke slimme ideeën hebben jullie. Daar komt een lijst van mogelijkheden uit die ik moet analyseren en bekijken op toepasbaarheid in Aalten. Grootste gemene deler is toch: niet strooien met eenmalige compensatiebedragen maar inzetten op energiebesparing, duurzame opwekking en natuurlijk structurele verhoging van het Wettelijk Minimum Loon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

  Wat kunnen we als Aalten doen?
  Natuurlijk hebben we ons plan duurzaamheid, daarin zit ook een paragraaf energiearmoede. Begin dit jaar zijn er dozen met energiebesparingsmiddelen uitgereikt. Daar zijn er nog van over, dus dat kan nog een keer. We hebben ook regelingen voor energiebesparing of duurzaamheidsmaatregelen. Maar misschien is dit allemaal too little en too late. Immers een stijging van energie en levensmiddelenprijzen van 5500,– per jaar is heel fors.

  Dus hierbij: denk mee, welke maatregelen kunnen we invoeren, versterken, verbeteren en welke snijden hout?
 • Leuke en nuttige Zomerschool

  Redactie, 14 augustus 2022

  Voor kinderen van statushouders (en Oekraïense ontheemden) hebben we afgelopen 4 weken een Zomerschool gehad. De organisatie was in handen van Figulus met hulp van Pabo-studenten en docenten/onderwijsassistenten, die dit werk ook in het kader van hun studie en als vakantiewerk konden doen. Locatie: de Bosmark te Dinxperlo (dank, dank ). Vervoer: Ditax met een vaste chauffeur die als vaste waarde fungeert. Zeker 50 kinderen van 4-11 zo’n beetje verdeeld over drie groepen. En wat was dit leuk! Elke dag een speciale activiteit. Wat vonden de kinderen nu het leukst: hoog scoorden cup cakes maken, wraps maken, waterspelletjes, voetballen en boksen (!) bij sportschool Ponsen met de Nederlandse jeugdkampioen. Sommigen vonden toch ook kletsen, kleuren en knutselen erg leuk.
  Donderdagmorgen togen wethouder Onderwijs Hans te Lindert en ik als wethouder Inburgering nog een keer naar Dinxperlo en gingen we aan alle kinderen de “diploma’s” uitreiken. En wat waren ze trots. En wat hadden ze de diploma’s verdiend!. 
  Figulus wil na afloop nog een klein ervaringsonderzoekje doen om na te gaan of de stelling dat kinderen die naar de Zomerschool gaan niet achteruitgaan in Nederlandse taal ook klopt. Ik denk dat dat zeker waar is: er wordt gewoon in het Nederlands gecommuniceerd. Dat was voor de enkele Oekraïense kinderen best wel moeilijk, maar ook met handen en voeten konden zij duidelijk maken dat ze vier fantastische weken hebben gehad.
 • Boerenacties: doel en middel

  Opinie, Joop Wikkerink, 14 augustus 2022

  Actievoeren: doel en middelen

  “Je kunt wel in een weiland gaan staan en “boe roepen”, maar dat helpt niet”, zei Agractie-voorman Erik Luiten tijdens de AFM-uitzending “In Gesprek” afgelopen woensdag. Dat gesprek was op initiatief van de PP-fractie en fractielid Bert Weevers tot stand gekomen. Het is volgens ons bijzonder belangrijk om juist ook op lokaal niveau het gesprek aan te gaan over de noodzakelijke transformatie in de landbouw. Noodzakelijk om te zoeken naar duurzame oplossingen. En dat is niet doorgaan op de weg van verdere schaalvergroting en uitputting van de natuur en grondstoffen. Dat gesprek liet wel grote verschillen van inzicht zien, maar aan het eind gloorde er toch iets van bereidheid tot nadenken over alternatieven (kruidenrijkgrasland in plaats van raaigras). Dus bij deze de oproep om verder met elkaar in gesprek te gaan en te blijven en van onder op de transformatie in gang te zetten. Dus zoeken naar oplossingen zonder de noodzakelijke herstelmaatregelen voor de natuur te blokkeren. 

  Acties
  Als we de weg van gezamenlijk overleg op willen dan zal ook bij boeren-actievoerders langzamerhand het besef moet doordringen dat, wil er draagvlak in de samenleving voor zo’n gesprek over transformatie blijven bestaan, hun actiemethoden moeten veranderen. Ook de organisaties als LTO, Agractie en FDF hebben daar duidelijk een rol is. Zij verschuilen zich nu nog te veel achter het feit dat de wetsovertreders “autonome app-groepjes” zijn, waar zij geen vat op hebben. Maar ze lopen over van begrip. Luiten keurt “persoonlijk” bezoekjes aan ministers af, maar neemt geen afstand als organisatie en vergoelijkt in het taalgebruik de wetsovertredingen of draait er omheen. Die houding moet stoppen. Want die gaat natuurlijk zich op de korte of lange termijn tegen hen (en ook de veranderingsgezinde boeren) keren. Wat zeker niet mag gebeuren is dat -ook landelijk- democratisch vastgestelde regels niet uitgevoerd worden onder de dreiging van illegale acties.

  Recht van demonstratie
  Ook voor mij is de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid een van de belangrijkste verworvenheden van onze democratie. Klimaat-activisten, vredesdemonstranten, ijveraars voor gelijke rechten zoeken vaak originele en spectaculaire methoden om de aandacht te vestigen op hun punten. Denk aan de massale anti-kernwapendemonstraties in de 80’er jaren, blokkades van kernenergiecentrales in Borsele, Dodewaard en Kalkar, klimaatdemonstraties en spectaculaire acties van o.m. Greenpeace. Vaak leidden die tot gefronste wenkbrauwen en irritaties (gek genoeg vaak bij mensen die nu illegale boerenacties goedpraten). Of tot groteske kritiek bij rechtse media en politieke partijen, die zich nu als pro-boer profileren. Maar uiteindelijk bepaalt de rechter wat wel of niet binnen de wet valt en blijft. Plus dat je als actievoerder ook goed moet stilstaan bij de duur en het effect van je acties. Dus wat je wilt duidelijk maken wordt vaak gekleurd door hòe je dat doet: “the medium is the message”.
   

  Omgekeerde vlaggen
  Veel mensen hebben het nu wel een beetje gehad met die omgekeerde vlaggen. Het zou de ophangers sieren dat ze die dingen een keer weg zouden halen van de openbare wegen. Het enige wettelijke argument tegen is dat de dundoeken het verkeer in gevaar zouden kunnen brengen en vooral dat het verboden is om zonder toestemming dingen te bevestigen aan eigendommen van anderen. Vandaar dat ik er in elk geval voor ben om zodra er omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen komen te hangen waarvoor geen toestemming is verleend (en die zal er ook niet komen) ze meteen op kosten van de ophangers (als die al te traceren zijn) weggehaald worden. Provincies en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor hun eigen eigendommen.

  Maar er is meer
  Naast de wat formele en wettelijke argumenten om een keer te stoppen met de omgekeerde vlaggen is er ook nog een morele overweging. Er zijn mensen voor wie de nationale driekleur van grote betekenis is. Vooral in kringen van veteranen is er veel moeite met het in hun ogen “ontheiligen” van de Nederlandse vlag. Als college kregen we daar ook een brief over van een inwoner, die ik hieronder met toestemming publiceer. 
  We streven naar een inclusieve samenleving als gemeente. We proberen in ons beleid respect te tonen voor diversiteit en “anders” denkenden. We houden ons democratisch recht van vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie hoog, voor iedereen, voor alle groepen. Maar dan vooral met respect. Met oog voor andermans gevoelens. Je mag misschien alles zeggen, maar dat hoef je nog niet te doen als het anderen kwetst. Je mag misschien wel alle wettelijk niet verboden middelen aangrijpen om te demonstreren, maar dat hoef je nog niet te doen als je daarmee anderen beledigt. Acties en demonstraties moeten om de argumenten en de inhoud gaan. 
   
  Gebaar van respect?
  Een speciale groep die waarde hecht aan de Nederlandse driekleur is de groep die verbonden was met Nederlands-Indië. Op maandag 15 augustus worden de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Hoe je ook denkt over de dubieuze rol van Nederland voor, tijdens en na die bezetting, er zijn duizenden doden en gewonden gevallen als slachtoffer van niets ontziende terreur. Als voor de groep overlevenden en nabestaanden de Nederlandse vlag een belangrijke troost in hun verlies is, kun je daar ook als actievoerder respect voor tonen. 
  Vanuit dat respect past het dan niet deze vlag als demonstratiemiddel voor eigen politieke doeleinden in te zetten.
  Hoewel het –dat moet ik vanuit actievoerders-oogpunt toegeven-  een ijzersterke aandachtstrekker is. Maar het is ook ijzersterk om te zeggen: dit heeft z’n aandachtswaarde gehad, nu ruimen we de vlaggen ook weer op. 
  Wat zou het mooi zijn als de mensen die de vlaggen hebben opgehangen deze op 15 augustus ook weer zouden weghalen. En als de hard-liners daar niet toe bereid zijn dat dan officiële boerenorganisaties als LTO-Nederland deze taak op zich zouden nemen. Of gewoon een groep welwillende boeren die respect tonen voor gevoelens van hun mede-burgers.

  Tenslotte 
  Demonstreren voor je zaak is een onvervreemdbaar recht. De aandacht die de boeren vragen voor hun zorgen is ook terecht. Net zoals de aandacht die miljoenen klimaat-activisten over de hele wereld vragen voor de gevaren die onze aarde loopt, o.a. door de huidige manier van landbouw. Het is de taak van de politiek om hier – na afweging van alle belangen –  besluiten over te nemen en wetten over te maken. Dat moet zonder last en ruggenspraak. Na overleg. Zonder de dreiging van brandende hooibalen, trekkerblokkades en bezoekjes-aan-huis. Wat mij betreft is er ook voor de lokale politiek een belangrijke taak weggelegd om in gesprek te gaan over de zeer noodzakelijke verandering en aanpassing van de huidge landbouw. Als PP dragen we daar aan bij door o.a. gesprekrondes, excursies en voorstellen voor nieuw beleid in de gemeenteraad. Als wethouder probeer ik de sociale gevolgen te verminderen en de bestaanszekerheid te garanderen. 


  Hieronder de brief van Hennie Vonk uit Dinxperlo waarin zij motiveert waarom de vlaggen weggehaald moeten worden.

   

   

 • Zomerfietsexcursie naar “Grensland Dinxperlo”.

  Persbericht 5 augustus 2022  De Progressieve Partij organiseert dit zomerreces een serie zomerfietsexcursies op de woensdagavonden. Ze staan in het teken van natuur, boerenland en cultuur. Op woensdag 10 augustus  vindt al weer de vijfde en voorlopig laatste excursie plaats naar het grensdorp Dinxperlo in onze gemeente.

  Grensland Museum.
  We beginnen bij het Grensland Museum aan de Markt in Dinxperlo. Na de koffie wordt in kleine groepjes een bezoek gebracht aan het dit voorjaar opnieuw ingerichte museum. Als ergens de invloed van de grens gevoeld is geworden gedurende de afgelopen jaren is dat wel in “Dinxperwick”. Het gebied tussen Dinxperlo en en Suderwick waar de grens letterlijk over de stoeprand loopt. Speciaal aandacht voor de expositie “Geschiedenis van de Grens”.

  Dinxperlose gidsen.
  Onder begeleiding van gidsen uit Dinxperlo verkennen we enkele markante punten in Dinxperlo. Natuurlijk het kleinste kerkje van Nederland “De Rietstap” met haar opvallende (verplaatsings)geschiedenis. Van daaruit gaat de tocht naar de oude grensovergang bij het “Brüggenhütte” en dan langs de grens naar het daar onlangs geplaatste  “büdeken” (grenswachtershuisje, nu in de vorm van een informatiepaneel) op de Markt in Suderwick. De grens is compleet met grensstenen en een internationaal “bloemenproject” mooi te zien aan het eindpunt van deze tocht-met-historisch commentaar aan de Keupenstraat pal op de grens.

  Vertrek vanuit Aalten.
  De fietstocht begint al op de Markt in Aalten. Daar start men (in tegenstelling tot de vorige tochten) om 18.30 uur. Deelnemers uit de omgeving Dinxperlo kunnen rechtstreeks naar het Grensland Museum fietsen; om 19.00 uur is daar koffie. Deelname en koffie onderweg gratis. Graag wel even opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Leerzame fietsexcursie naar varkensboerderij

  Verslag woensdag 3 augustus 2022

  De Progressieve Partij organiseert  deze zomer een serie fietsexcursies. Met een dubbele doelstelling: bewegen en ontspannen, maar ook leren van nieuwe ideeën en mogelijkheden in de agrarische wereld en de natuur en cultuur. Woensdagavond was de beurt aan het bedrijf “Zon-varken” in De Heurne. Dat was een exclusief bezoek. Het bedrijf is nog niet helemaal operationeel maar al genoeg om een kleine groep belangstellenden te ontvangen. Vandaar dat deelname beperkt werd tot PP-leden en mensen die al vaker de fietsexcursies meegemaakt hadden.

  Sedum-daken en mest-scheiding
  De twee varkensschuren met opvallende vormgeving liggen verscholen in het land aan het Welskerveen. Het eerste wat opvalt als je aan komt fietsen zijn de enorme sedum daken. Goed voor een constante temperatuur in de grote stal. Die valt verder op door  kuubs: een hoge nok. Goed voor de ventilatie en circulatie. Tussen de twee stallen is ruimte voor een “speeltuin” voor varkens die nog verder moet worden ingericht. Biggen kunnen hier dan een keer per 14 dagen spelen. De hokken zijn flexibel. Ze “groeien mee” met de varkens. Hoe groter ze groeien, hoe groter het hok. Maar het meest revolutionaire is toch wel de mestscheiding en -afvoer. Een soort van transportband van PE-platen met gaatjes zorgt ervoor dat de urine afgevoerd wordt via een goot. De vaste mest wordt via “de band met gaatjesplaten” afgevoerd naar een container. Aan het eind worden de gaatjes weer schoongeprikt en dan maken de platen de reis door de stal opnieuw. Dit is een mooie oplossing om drijfmest (oorzaak van veel ammoniakemissie) te voorkomen. Opvallend feitje: vrijwel geen “geur”. En mooie mestproducten: vaste mest voor akkerbouw en dunne fractie voor graslanden.

  Diervriendelijk
  De initiatiefnemers hebben met allerlei dierwelzijnsorganisaties overlegd hoe zij het best te werk kunnen gaan: een compromis tussen altijd buiten (te veel hectares nodig) en altijd binnen (stress); een “diervriendelijke manier”van castreren,  veel ruimte zowel binnen als buiten èn de “familie” blijft langer bij elkaar. Ook het slachten gebeurt op een zo diervriendelijk mogelijk manier bij een slachterij in Friesland. Deze beschikt in Nederland als enige over twee certificaten van “Eyes on Animals”: een voor het vervoer en één voor de slacht.  Hoe meer varkens op deze manier gehouden worden hoe groter de druk op slachterijen zal worden om ook minder stress bij de slacht te veroorzaken. Niet slachten is overigens natuurlijk nóg diervriendelijker.

  Langer bij de moeder
  Een zonvarken-bedrijf heeft 50 zeugen, die 2 x per jaar jongen krijgen. Ze blijven langer dan in de normale cyclus bij de moeder (8 weken). Hier is over nagedacht vanuit de markt: als er 13 bedrijven zijn die volgens dit systeem gaan werken (50 zeugen, 2 x per jaar biggen)  is de aanvoer van vlees het hele jaar door gegarandeerd. De eerste plannen voor een tweede zonvarkenbedrijf zijn er al. Die 13 bedrijven worden allemaal lid van de coöperatie. De stalsystemen staan klaar, men garandeert een afzet (en inkomen) en een afschrijving van 12 jaar. Natuurlijk moeten de “oude”stallen worden opgeruimd. Dat kost ook geld (kapitaalvernietiging). Wat ook een mooie filosofie is dat de “supermarkt keten” niet de prijs bepaalt, maar de boeren van Zonvarken zelf. Zij hebben een gegarandeerde afzet bij nu een supermarktketen (regionaal) en een uitbeenbedrijf. Interessant is dat deze boeren denken dat vleesconsumptie niet altijd “veel” hoeft te zijn. Maar wel “goed”. Zo houd je de kosten voor de consumenten in de hand: wel beter, maar minder en daardoor totaal wellicht gelijk of zelfs goedkoper. De vleesconsumptie in Nederland is veel te hoog, daar kan best wat vanaf.

  Circulair
  Varkens zijn van oorsprong alleseters en afvalverwijderaars. Het voedselpakket is bij “Zonvarken” niet biologisch, wel circulair: dat wil zeggen afval van de voedselindustrie, verkeerd geproduceerde of over de datum volwaardige producten. De filosofie: je kunt rest-voedsel weer als voedsel gebruiken (heeft de voorkeur) of je kunt er energie van maken (geen bijdrage aan bestrijding honger). Nog beter is natuurlijk om preventief de hoeveelheid afval te beperken. Interessant en verontrustend weetje:  elke 10 kg voedsel die wij eten brengt daarbovenop nog eens 11 kg “restproduct” met zich mee. Dus de voedselindustrie levert hier de grondstoffen ( bijvoorbeeld afgekeurde hagelslag, marsjes, chocola – je wilt niet weten wat allemaal) die verwerkt worden op het bedrijf tot brokken. Je ziet dus geen meel- en graansilo’s staan. Ook het gebouw is zo veel mogelijk circulair (kunnen nog verbeteringen worden aangebracht).

  Vriendelijk
  Men noemt zicht zelf vriendelijk in veel opzichten:  dier-, milieu-, – boer- buurt-, en klimaatvriendelijk. De deelnemers konden met eigen ogen zien in hoeverre dat klopt. Er moesten wel concessie worden gedaan. Varkens wroeten bijv heel graag in de modder. Nu liggen ze -ook buiten- op beton. Voor de ammoniakuitstoot is dat echter gunstig omdat ze naar binnen, naar de vaste ‘toiletplaats’ gaan om te poepen en pissen (varkens zijn in principe zindelijke dieren). Er was heel veel waardering over het zonvarken-concept en voor de mensen die erachter staan en met vallen en opstaan dingen voor elkaar krijgen, ondanks soms niet kloppende of elkaar tegensprekende regels. Juist om te laten zien dat iets anders kan en ook een bijdrage kan leveren aan de oplossing van diverse uitdagingen die er op dit moment zijn in de landbouw en in de wereld, verdienen dit soort initiatieven steun. Consumenten die vlees willen blijven eten kunnen die steun geven door producten van zon-varken te kopen. Kijk vooral naar de informatieve site: www.zonvarken.nl


 • Opinie: boeren moeten in gesprek

  Opiniebijdrage Joop Wikkerink, 31 juli 2022


  We staan als samenleving, als raad, als college, als politieke partijen voor de vraag hoe te reageren op de (korte-termijn)- acties en misdrijven van boeren en ophitsers. Maar ook en vooral hoe we het gesprek en het respect in de gepolariseerde samenleving weer terug krijgen. Het is van belang dat overheden wel optreden als één overheid tegenover de korte-termijn rellen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over gezamenlijk optreden. Dat zie je bij het weghalen van de ondersteboven hangende vlaggen. Als de provincie niks doet, kun je moeilijk van gemeenten vragen dat wel te doen. In de gemeente Aalten hangen bij ons weten geen vlaggen aan gemeentelijke eigendommen. Als de ene gemeente aan de snelweg wel bereid is een blokkade te breken, moet politie en justitie dat wel dekken. Daarover zijn nu, lijkt het, goede afspraken gemaakt. Zie ook de berichten vanuit politie en justitie.

  Wat staat ons op lokaal niveau te doen?

  Het lijkt mij dat we op lokaal niveau ook diverse acties kunnen ondernemen. En ons richten op boeren (organisaties) die wel willen praten en overleggen èn veranderen.

  1.Allereerst zullen we ons bij de feiten moeten blijven houden. En fake-news dat die feiten ontkent moeten weerspreken, ook op lokaal niveau.

  2.Ten tweede kunnen we goede voorbeelden laten zien van transities in de agrarische sector. Voorbeelden zijn de fietsexcursies van de Progressieve Partij, de informatie- en gespreksbijeenkomsten die wij willen organiseren met o.a. proefboerderij De Marke.

  3.Ten derde zullen we gesprekken op gang moeten brengen. Het college heeft al een afspraak staan met LTO en ook de fractie van de Progressieve Partij heeft lijntjes uitgelegd. Ik heb de steun aan kleine ondernemers en zzp-ers in mijn portefeuille en ben op dit moment aan het kijken of het zin heeft een tweede programma gericht op coaching en ondersteuning te ontwerpen met o.a. agrarische coaches.

  4.Ten vierde zullen we als Progressieve Partij (en hopelijk ook anderen) duidelijk moeten maken dat wij gewelddadige acties die mensen en natuur moedwillig in gevaar brengen afkeuren. En zolang de radicale groepen als FDF en Vol Gass daar geen afstand van nemen, dat ze geen gesprekspartner zijn. Bovendien zullen wij moeten blijven wijzen op het gevaar dat het draagvlak maar ook de werkelijke oplossingen voor de echte goedwillende agrarische bedrijven (en noodlijdende natuur!) uitblijven en gevaar lopen zolang de boerenprotesten gekaapt worden door populistisch, fascistisch rechts.

  5.En tenslotte, maar eigenlijk ten eerste zullen we met de hele samenleving ons moeten beseffen dat we in een tijd leven waarin ontzettend veel dingen zullen moeten veranderen wil deze aarde leefbaar blijven voor iedereen. Dat is ook een verantwoordelijkheid van iedereen. De stikstofcrisis is in feite een klimaat- en natuurcrisis. Herstel en behoud van natuur is werkelijk van levensbelang voor onze en toekomstige generaties. Die opdracht spoort niet met wegblokkades en bermbranden aansteken om maatregelen die onze en toekomstige leefbaarheid willen veiligstellen tegen te werken.


 • Vierde zomerfietsexcursie exclusief!!

  Persbericht 29 juli 2022


  Zomerfietsexcursies van PP slaan aan.

  Het zomerfiets-excursieprogramma van de Progressieve Partij is nu halverwege. Het slaat aan bij vooral de eigen inwoners van de gemeente. Is ook de bedoeling. Want de opzet is om actuele zaken die in de samenleving en politiek spelen te verbinden met interessante bestemmingen en deskundige uitleg.

  Welke fietstochten zijn al geweest?
  De eerste fietstocht was naar de meelwormenkwekerij van Winsect in Barlo. Daar wordt geëxperimenteerd met het kweken van meelwormen. Een mogelijke oplossing voor de milieuvriendelijke productie van eiwitten.
  De tweede excursie ging naar het voormalig azc-terrein Groot Deunk in Barlo, waar men ook in een soort burgerinitiatief kijkt of de biodiversiteit ter plekken een boost kan krijgen. “Verborgen kunstschatten”in Bredevoort was het doel van de derde excursie. Exposities van regionale kunstenaars en fotografen leverde gesprekken en discussies op, afgesloten in de mooie “Gallery-Walkin-Garden” aan de Prinsenstraat achter de goudsmid en klokkenmaker.


  Laatste fietstocht naar Dinxperlo
  De vierde fietstocht gaat naar een interessant agrarisch bedrijf. Aan deze excursie kan een beperkt aantal fietsers deelnemen. In totaal 25. Vandaar dat dit keer alleen de mensen die al eens meegefietst hebben uitgenodigd worden.


  De laatste fietstocht van dit seizoen staat weer open voor iedereen, maar zal ook (vanuit Aalten gezien) de langste zijn. We vertrekken op woensdag 10 augustus al om 18.30 uur vanaf de Markt in Aalten om in een mooie route richting Dinxperlo te gaan. Daar is het nog geen rust, want na een bezoek aan het vernieuwde Grenslandmuseum leiden enkele gidsen uit Dinxperlo ons per fiets rond langs markante punten uit de geschiedenis en het heden van dit grensdorp. Juist de bijzondere samenwerking aan weerszijden van de grens is een van de onderwerpen die in deze fietstocht centraal staan. Opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • “Verborgen kunstschatten”

  Verslag fietsexcursie 27 juli 2022


  De derde zomerfietsexcursie van de Progressieve Partij naar Bredevoort leverde in elk geval meer dan 50 foto’s op van de deelnemers. Gepubliceerd op Facebook. Daar was ook alle reden voor. De bestemming was Bredevoort: cultuur-, kunst- en boekenstad. De eerste bestemming was ’t Zand.

  Foto21Bredevoort
  In de expositieruimte van Foto 21 zijn deze zomer 3 pop-up-kunsttentoonstellingen te zien. Op dit moment (tot 7 augustus) de jaarlijkse expositie “Salon des Arts” van kunstenaarscollectief BREEKijzer. Deze groep van 60 regionale kunstenaars selecteerde werken van 10 leden die op exact 5 m2 wand hun ideeën presenteren. Elke kunstenaar koos zijn/haar eigen stijl/discipline. Dat levert een zeer gevarieerd beeld op in diverse technieken en stijlen. Veel indruk maakte bij de bezoekers het werk van Rido Jansen over o.m. kwetsbaarheid, Dinie Wikkerink uit haar Haagse expositie “Roaring Twenties” (foto’s uit de jaren twintig van deze eeuw, in een presentatievorm die geïnspireerd is door art-deco/glas in lood van de jaren twintig van de vorige eeuw). Ook de uit Bocholt afkomstige Ingo Krasenbrink oogstte bewondering met zijn versmelting van grafiek en fotografie. Opvallend dat de groep mensen met elkaar in discussie ging over sommige werken of series. Precies waartoe kunst toe uitdaagt.

  Bernarduspad
  De tweede bestemming was de tuin van St. Bernardus, waar het OostGelders FotoCollectief (OFC) al voor de 8stekeer een foto-expositie in de open lucht laat zien. Langs de wandelpaden staan foto’s opgesteld die in de avondschemering bijzonder mooi tot hun recht komen. De titel van deze expositie: “De eerste zin”: fotografen maakten een beeld bij de eerste zin van een boek dat hen aanspreekt. Bekend is dat schrijvers soms heel lang nadenken over die eerste zin van hun boek: die moet raak zijn, nieuwsgierig maken, een cliffhanger vormen. Daar dan een foto bij maken of zoeken levert een verrassende combinatie op. Na afloop vroeg een deelnemer: “Wie weet er nog een eerste zin?”. “Nee, dat niet zeiden enkele deelnemers, maar wel de schrijvers en hun boeken: Thé Lau, Jack Weijkamp, Jonah Falke” (om maar even dicht bij huis te blijven).

  Gallery-Walk-in-Garden
  Door de achterpoort kwam het gezelschap terecht in de tuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Respectievelijk goudsmid en klokkenmaker in Bredevoort. Op het voormalig speelplein van de oude kleuterschool hebben ze een exotische tuin gerealiseerd. Interessante planten en bloemen, die vooral de uitdaging bieden om in dit klimaat te overleven. Zo waren er de yucca’s in diverse soorten, de enorme en snel groeiende bananenboom en de prachtige grote varens. Eén van de deelnemers wist zelfs het paraplu-boompje aan te wijzen en nog wat snoeitips te geven ook.

  Gratis toegankelijk
  Alle locaties zijn ook gratis toegankelijk te bezoeken deze zomer. De pop-uptentoonstelling op vrijdag t/m zondag t/m 7 augustus, de tuin van Bernardus altijd en de tuin van Luci en Jan als het hek open is (neem vooral in de schemering eens een kijkje).


 • Parttime werken in de bijstand: opstapje

  Persbericht Laborijn, 22-7-2022


  Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot duurt 2 jaar en maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomsten verdienen, bovenop hun bijstandsuitkering. De regeling bevat een financiële impuls door het verruimen van de regels om te kunnen bijverdienen. De administratieve belasting voor de inwoner is beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige online omgeving. Binnen de pilot is een helpdesk voor inhoudelijke vragen ingesteld.

  Aanleiding
  Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn Jorik Huizinga vertelt: “Tot 2021 werd het instrument parttime werken vooral benut als ‘voorportaal’ naar volledige onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering. Onze pilot is vooral gericht op inwoners zonder een direct perspectief op volledige uitstroom uit de bijstand, maar voor wie een beperkte(re) deelname aan de arbeidsmarkt wel mogelijk is. Het kunnen meedoen op de best passende plek, daar gaat het om. We ervaren dagelijks dat de kracht van betaald werk positieve effecten heeft op het leven van onze inwoners. Het mooie van deze regeling is dat werken direct extra loont”.

  Einddoel al behaald
  De pilot heeft als doelstelling dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat parttime werkt in die periode van 8% naar 12% stijgt. Deze doelstelling is, iets meer dan een jaar na aanvang, al behaald. Binnen de pilot hebben tot op heden 233 huishoudens door het parttime werken een premie impulsregeling ontvangen. Dit is 13-14%. Gemeente Aalten en gemeente Doetinchem zijn dan ook heel verheugd met de uitkomsten uit de tussenevaluatie. Wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn Joop Wikkerink vertelt: “De doelen die wij voor ogen hadden met de regeling zijn nu al behaald. Meer mensen met een bijstandsuitkering zijn parttime gaan werken. Daarnaast blijkt dat een groep van 50 inwoners, die eerst een traject volgden gericht op participatie – zoals de stap naar vrijwilligerswerk – met hulp van deze regeling toch de stap naar parttime werk heeft gezet. Ook blijkt de regeling niet belemmerend te zijn om vanuit parttime werk de stap naar volledige uitstroom uit de bijstand te zetten. Resultaten om trots op te zijn”.

  Dit jaar besluit over vervolg
  Jorik Huizinga: “De huidige regeling loopt nog tot 1 maart 2023. Inwoners kunnen nog deelnemen. In de resterende looptijd van de pilot proberen we het percentage parttime werkenden waar mogelijk nog verder te verhogen. In november nemen we een besluit over definitieve voortzetting na maart 2023”.

  Meedoen op de best passende plek
  Bij Laborijn staat het ondersteunen van de ontwikkeling van inwoners centraal. Ook biedt Laborijn bestaanszekerheid. Meedoen op de voor de inwoner best passende plek is het uitgangspunt. Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij ziet Laborijn tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten.


 • Duurzaam project van ex-raadslid PP

  artikel Omroep Gelderland, 22 juli 2022

  AALTEN – Na de extreem droge zomers van 2017 en 2018 weet Gerrit Migchelbrink het zeker: het moet anders. Alle planten in zijn tuin overleven de droogte niet. Daarom heeft hij nu een enorme tank onder zijn gazon geplaatst. Dat water wordt voor allerlei doeleinden gebruikt.
  Gerrit woont in Aalten, dat sowieso al relatief hoog ligt. “Iedere regenbui trekt om Aalten heen, omdat het op een bult ligt. Alleen de echte stormen trekken recht over het dorp heen.”. Samen met zijn vrouw besluit hij daarom een prairietuin voor zijn huis te maken. Zo’n tuin heeft veel minder water nodig.
  Gat in het gazon
  Duurzaamheid en slimme oplossingen bedenken, daar houdt Gerrit zich graag mee bezig. “Dat loopt als een groene draad door mijn leven. Telkens probeer ik iets te verzinnen dat ook praktisch slim is en ik hoop dat dit zo’n voorbeeld is.”
  In zijn achtertuin ligt een grasmat van ongeveer veertig vierkante meter. In de grasmat zitten twee grote plastic platen. Gerrit loopt erop af en trekt de grootste plaat van ongeveer dertig centimeter doorsnee op. Tientallen muggen hebben zich onder de deksel gevestigd, maar iets dieper staat een laagje water.


  Gerrit vangt duizenden liters regenwater op in zijn achtertuin
  Met enige trots kijkt hij in het gat. “Deze hebben we erin laten graven. Het is een plastisch tank met een capaciteit om 5000 liter water op te vangen. Alle regenpijpen van het huis heb ik aangesloten op deze tank zodat al het water dat op het dak valt, uiteindelijk in de tank terechtkomt. Daar was ik dan de auto mee of besproei de tuin ermee.”


  Operatie
  Het was een behoorlijke operatie om de tank achterin de tuin te krijgen. Ongeveer 2 meter breed en 2,5 meter lang is de tank die ongeveer 1,5 meter diep is. 5000 liter water kan hij erin opvangen. Normaal gesproken genoeg om lang vooruit te kunnen. Alleen met de droogte van de afgelopen tijd komt de bodem inzicht.
  Migchelbrink ging verder dan alleen de tuin besproeien of de auto wassen. Middels een filterinstallatie tussen de tank en het toilet, spoelt hij nu ook zijn toilet door met regenwater.
  ‘Hoop dat het snel weer gaat regenen’
  Dat werkt zo: een dompelpomp hangt in de tank. De pomp slaat aan als de wc doorgetrokken wordt. De pomp spoelt al het water dat naar het toilet moet eerst door een filter en daarna naar de wc-bak. Gerrit spoelt zijn toilet dus door met water van zijn dak.
  “Deze installatie kost ongeveer 4000 à 4500 euro. Maar dan heb je wel een oplossing tegen de droogte, zonder de tuin met duur kraanwater te besproeien. Alleen de bodem van de tank komt wel in zicht met deze intense droogte. Ik hoop dat het snel weer gaat regenen.”


 • Fiets-excursie “verborgen” kunst in Bredevoort.

  Persbericht 21 juli 2022

  Woensdagavond 27 juli a.s. organiseert de Progressieve Partij haar derde zomer-fietsexcursie. Dit keer naar boeken- en cultuurstadje Bredevoort. De start is om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname is gratis en staat open voor iedereen: eigen inwoners en toeristen. Met deze fietstocht probeert PP een brug te slaan tussen raadzaal en buitenwereld.


  Bredevoort can ick vergeten niet….
  Het stadje is bekend om zijn culturele erfgoed van kruittoren tot Hendrickje Stoffels. Heden ten dage als kunst-, cultuur- en boekenstadje. Naast de bekende culturele trekpleisters als boekenmarkten, Koppelkerk, historische wandeltochten, (openlucht)concerten en boekwinkeltjes zijn er ook enkele verborgen pareltjes op het gebied van kunst en cultuur.


  Salon des Arts, Kunstenaarscollectief BREEKijzer.
  KC BREEKijzer is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars in de Achterhoek en Liemers. Ze heeft haar thuisbasis in de DRU, de voormalige ijzergieterij in Ulft. Daarnaast organiseert het collectief op verschillende plekken groeps- en solotentoonstellingen en een kunstenaarssociëteit in de Koppelkerk te Bredevoort. Deze zomer in de expositieruimte van voormalig Foto 21 op ’t Zand een tweetal groepstentoonstellingen onder de naam “Zomerexposities”. Op dit moment “Salon des Arts”. Hier presenteren 10 van de 60 leden-kunstenaars hun werk op elk 5 meter expositieruimte.


  “De eerste zin”: fotopanelen van OFC langs Bernarduspad
  OFC staat voor Oostgelders Fotografen Collectief, een groep van gepassioneerde fotografen die elkaar inspireren en ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. De groep organiseert sinds 2008 al acht keer eerder een buitenexpositie langs het Bernarduspad.
  In de tentoonstelling, getiteld “De eerste zin”, zijn 29 foto’s te zien die geïnspireerd zijn op beginzinnen van boeken. De geselecteerde teksten zijn juweeltjes die de fantasie prikkelen, je aan het denken zetten of het startpunt zijn van een verhaal dat zich direct in je hoofd begint te ontrollen.


  Verrassende Gallery-Walk-in Garden
  Verscholen achter goudsmidatelier Elcerlyck en de Klokkenmaker (Prinsenstraat 6) ligt de prachtige exotische binnentuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Er is een keur aan (uitheemse, tropische) planten bloemen te zien in een bijzondere presentatie en tuinarchitectuur. Luci en Jan zien hun tuin als culturele ontmoetingsplaats met optredens van dichters, schrijvers en musici. Zo treedt op 31 juli de Brabantse 3-mans formatie “De Vale Gieren” op. Zo kunnen natuur, cultuur en muziek elkaar ontmoeten. Ter plekke zullen Jan en Luci een uitleg geven over de vele bijzondere soorten planten en bloemen. Een unieke gelegenheid om deze “verborgen schoonheid” te bekijken.


  Komende zomerfietsexcursies.
  Op woensdagavond 3 augustus fietsen we naar het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne en de week daarop op woensdagavond 10 augustus is er al weer de laatste fietsexcursie van dit seizoen. De tocht voert dan naar o.a. het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Vertrek steeds om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname en koffie/thee gratis.


 • Fiets-excursie naar “Groot Deunk”.

  Persbericht 15 juli 2022

  Woensdagavond 20 juli a.s. vindt de tweede fietsexcursie van dit vakantieseizoen plaats, georganiseerd door de Progressieve Partij. De bestemming is “Groot Deunk” in Barlo. Na een roemrucht verleden is hier een burgerinitiatief ontstaan van boeren en andere omwonenden wat zich richt op biodiversiteit. PP organiseert deze tochten voor inwoners en toeristen, ook om de diverse ideeën over natuurinclusieve landbouw te bekijken. Op deze manier hoopt men bij te dragen aan het gesprek over alternatieven in het buitengebied.

  Inrichting
  De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de ca. 4.5 hectaren omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

  Inheems bosje
  Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd.

  Biologische akkers
  In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken.

  Bloemrijke akkerranden.
  De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren.

  Meefietsen gratis
  De start is op woensdag 20 juli a.s. om 19.00 uur (bij hitte voldoende water meenemen) en deelname inclusief koffie en thee is gratis. Ter plekke geven deskundige gidsen een uitleg. Wel kunnen deelnemers ter plekke een donatie aan de stichting doen. Graag wel opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Waarom zomerfietsexcursie naar meelwormen?

  door Gerrit Stronks, 17 juli 2022

  Zomeractiviteiten.
  Al vele jaren organiseert de Progressieve Partij zomeractiviteiten: van terrasavonden tot fietsexcursies. De laatste jaren valt de nadruk op de fiets-excursies op woensdag avond in de maanden juli en augustus. Gedachte hierachter is tweeërlei: we willen inwoners (die niet op vakantie gaan) en toeristen een gezellige fietstocht bezorgen met wat onderling contact en gesprek. Een tweede reden is dat politieke discussies vaak plaatsvinden in de abstracte omgeving van een raadszaal. Het is altijd goed om in de praktijk nu eens te zien hoe een en ander uitpakt. Of dat je in de praktijk op ideeën gebracht wordt voor die zelfde raadszaal. Dit jaar hebben we gekozen voor een aantal “boeren-en-natuur-onderwerpen” en een tweetal bestemmingen die te maken hebben met kunst, cultuur en erfgoed. Wellicht dat we met deze fietstochten ook enigszins kunnen bijdragen aan het gesprek in onze gepolariseerde samenleving. Vooral als het gaat om natuur en milieu. Daarbij vindt de Progressieve Partij het belangrijk van de feiten uit te gaan en niet van de framing die verschillende partijen op het vraagstuk van natuurherstel en landbouw proberen te leggen.

  De eerste zomerfietstocht van de Progressieve Partij ging deze keer naar Barlo, naar de meelwormenkwekerij van de familie Haaring. Bijna dertig deelnemers gingen per fiets met een omweg via Dale en het Goor naar de Barloseweg, waar we werden ontvangen met een kop koffie of thee.
  De heer Henk Haaring gaf met behulp van een presentatie uitleg, eerst over zijn bedrijf Dorset en daarna ging hij in op de kweek van meelwormen. Het werd ons duidelijk dat dit innovatieve bedrijf een wereldspeler is op diverse gebieden. Naar elk continent worden de machines geëxporteerd.

  Meelwormen
  “De kweek van meelwormen voor dierlijke en humane voeding is een ‘booming business’, met veel toekomst”, aldus de Haaring. Meelwormen bestaan uit een hoog gehalte aan goede eiwitten, ze geven geen stankoverlast en nauwelijks stikstof uitstoot. Er zijn dus veel voordelen ten opzichte van traditionele vleesproductie.
  Andere bedrijven maken gebruik van kunststof bakken voor de kweek van wormen, maar bij Haaring liggen de wormen op een lopende band, die bij diverse werkzaamheden aangezet kan worden.
  Haaring legt uit: de niet-vliegende kevers leggen eitjes, hieruit komen de larven die uitgroeien tot wormen voor de verkoop. Een gedeelte van de wormen laat men verpoppen en hieruit komen dan weer de nieuwe generatie kevers. Deze insecten leven van allerlei plantaardig voedsel: stukjes wortel voor de kevers en gedroogde en gemalen restproducten uit de voedselindustrie voor de wormen. De ‘mest’ wordt verzameld, gedroogd en tot korrels geperst en verkocht als meststof voor tuinen en groente- en fruitteelt.

  Innoveren
  Het bedrijf is nog volop in ontwikkeling. Allerlei ‘uitdagingen’ kwamen en komen ze nog steeds tegen. Wat is de beste temperatuur, welke luchtvochtigheid, welk voer is het beste, enz. enz.
  Doel is zoveel mogelijk regionaal te werken, o.a. met restaurant afval als voedsel voor de wormen.
  Momenteel worden veel wormen nog verkocht als visvoer en in dierenspeciaalzaken. In de toekomst zullen er ook veel toepassingen zijn in menselijk voedsel, b.v. in hamburgers of als extra eiwit in allerlei andere producten.
  In de toekomst kunnen leegstaande veestallen omgebouwd worden tot ‘meelwormenstal’, ook zijn panden op industrieterreinen hiervoor geschikt.
  Dankzij de prettige uitleg van familie Haaring, was het een interessante en leerzame avond, bij een zeer innovatief bedrijf.


 • Een simpele boektitel: “Zorg”

  door Joop Wikkerink, 17 juli 2022

  Zorg
  Dat is de simpele titel van een boek van Lynn Berger, uitgegeven bij De Correspondent. Op de achterflap: Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en ouderen niet oud. Zorg is waar de menselijke beschaving mee begon. En wat de maatschappij iedere dag draaiende houdt. Zorg is wat mensen mensen maakt. Maar als zorg zo belangrijk is, waarom zorgen we er dan zo slecht voor?

  Laat de volgende cijfers even tot je doordringen:
  Op dit moment werkt ongeveer een op de zes werkenden in de zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft ontwikkelen zoals verwacht, zal dat in 2060 een op de drie moeten zijn. Ondertussen zal het aantal beschikbare mantelzorgers per 85-plusser afnemen van ongeveer vijftien in 2015 naar nog maar zes in 2040, volgens de Sociaal-Economische Raad.

  Waarom staat dit niet iedere dag op de voorpagina van alle kranten? Begin deze maand was er een landelijke protest van de huisartsen, dat helaas maar weinig aandacht kreeg. Het NOS Journaal had meer zendtijd ingeruimd voor het Australische verbod op huiskatten buitenshuis, en minister Ernst Kuipers wilde niet eens de moeite nemen om de demonstranten even te woord te staan.
  Maar als de huisartsen van Nederland demonstreren is er écht iets aan de hand. Dat doen ze namelijk vrijwel nooit. Vorig jaar verlieten 138 jonge huisartsen het vak vanwege de oplopende werkdruk. Dat was het hoogste aantal in een decennium.

  In navolging van allerlei studies en rapporten komt het boek met een aantal “oplossingen” vooral voor het arbeidstekort: betere arbeidsvoorwaarden; efficiënter werken door technologie (robotisering, domotica); parttimers meer uren laten werken, immigratie uit het buitenland; preventie en tenslotte een andere kijk op zorg en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Dus inschakelen van de sociale basis. Maar ook een ethische discussie over menswaardige zorg en levenseinde. In de zomermaanden kom ik op deze oplossingen in deze weblog terug Het grote schrikbeeld voor mij wat in dit boek geschetst wordt is dat –naar Amerikaans model- straks alleen de mensen met geld in aanmerking komen voor goede zorg.

  WMO-voorspelmodel
  Als we wat dichter bij huis kijken dan zien we ook een behoorlijke stijging van de zorg-vragen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een WMO-voorspelmodel gemaakt (samen met wat grotere gemeenten) en met behulp van zgn. big data. Men claimt een betrouwbaarheid van 95%. En dan hoef je alleen maar onderstaande grafieken te bekijken en je ziet hoe groot het beroep op zorg wordt.

  Een paar cijfers voor de gemeente Aalten: Het aantal 65plussers stijgt van 5725 (2017) naar 6809 (2026). Het aantal “gebruikers” van WMO-voorzieningen (huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen.,rolstoelen en begeleiding) van 1585 (2017) naar 2459 (2026).

  Voeg die cijfers bij de recente verwachting van het inwonersaantal van de Achterhoek (in de komende jaren misschien een klein plusje door vooral ouderen die hier komen wonen en daarna een kleine achteruitgang), dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat de zorgvraag van m.n. ouderen zal verminderen. Daarnaast hebben we een toename van begeleiding en beschermd wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het beleid is om deze mensen zoveel mogelijk in wijken te huisvesten met bijbehorende voorzieningen en niet meer in instellingen buitenaf.

  Gemeentelijk beleid
  Als we dus niet oppassen keert de wal het schip. Nu kunnen we nog ingrijpen (hoewel het personeelstekort al heel nijpend is). Hoe willen wij dit als gemeente aanpakken:

  1.Achterhoek Gezond. We willen dat we in de komende 10 jaar naar een ander model van organiseren, financieren en monitoren van de gezondheidszorg gaan. Kort gezegd: niet meer de nadruk op ziekte en behandeling, maar op gezondheid en gedrag en gezonde leefomgeving. Als bijdrage aan een gezonder leven.

  2.Versterking van de sociale basis. We hebben een begin gemaakt met onze nota “Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen”. Nu willen we naar aanleiding van de inventarisatie die in dat rapport is aangekondigd de blik richten op de zgn. sociale basis. Die moet versterkt en uitgebouwd worden in onze gemeente om de “klappen op te vangen”. Dat gaat van nu heel simpel in buurten, straten, buurtschappen en verenigingen tot uitgebreidere vormen van ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en misschien ook wel professionals. Daarover gaan we in september in gesprek.

  3.Werken aan een inclusieve samenleving. Allereerst gericht op een zodanige inrichting dat iedereen kan meedoen en zijn/haar bijdrage kan en mag leveren en ten tweede ook dat iedereen màg meedoen: geen onderscheid tussen mensen met diverse achtergronden. We hebben daarvoor een klankbordgroep van “ervaringsdeskundigen”, die komt op 16 augustus bij elkaar en bespreekt dan een programma wat we moeten doen om die inclusieve samenleving in de komende jaren te bereiken.


 • Zomerfietsexcursies weer van start

  Persbericht 7 juli 2022


  Bezoek  meelwormenkwekerij Barlo

  Aalten- juli 2022.
  De inmiddels traditionele zomerfietsexcursies van  de Progressieve Partij  gaan in juli weer van start. Op woensdagavond 13 juli fietsen we naar Barlo naar de meelwormenkwekerij Winsect aan de Barloseweg 24b te Aalten.

   Wat is meelwormenproductie?
  In deze experimentele kwekerij worden op lopende banden meelwormen gekweekt, die verwerkt worden in de voedselindustrie. Meelwormen bevatten veel eiwitten en zijn daarom een prima vleesvervanger. Ook kunnen ze goed in bestaande stallen in het buitengebied gekweekt worden.
  Insectenproductie wordt gezien als een duurzamere manier om eiwit te produceren, vanwege de lage uitstoot, het lage landoppervlak, de efficiëntie van voerconversie en uitstekende mogelijkheden voor circulaire en verticale landbouw.

   Zomerfietsexcursieprogramma.
  In de zomervakantie organiseert de Progressieve Partij een aantal zomeravondfietstochten door het prachtige buitengebied van de gemeente Aalten. Immers de lokale politiek houdt dan reces en dat is een mooie gelegenheid om belangrijke ontwikkelingen eens in de praktijk te bekijken. Daarom wordt  aan de fietstochten altijd een interessant bezoek gekoppeld. Omdat op dit moment innovaties en natuurinclusieve alternatieven voor de bio-industrie actueel zijn, zijn dit jaar bezoeken gepland aan bijv. deze meelwormenproductie, akkerrandenprojecten voor biodiversiteit, klimaat- en boervriendelijke varkensbedrijven. Maar er zijn ook bestemmingen met kunst, cultuur en erfgoed.Houd de media in de gaten. Nadrukkelijk zijn inwoners en toeristen uitgenodigd  natuurlijk ongeacht hun politieke voorkeur.

  Opgeven voor woensdag
  De deelname is gratis. Op woensdagavond 13 juli vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten; we zijn plm. 22.00 weer terug. Graag vooraf opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl.  Je kunt je ook vast opgeven voor de fietstocht naar Groot Deunk in Barlo op  woensdag 20 juli (vertrek ook om 19.00 uur vanaf de Markt te Aalten)


 • Vragenderveen, Korenburgerveen en de stikstof

  door Theo Bauhuis, 10 juli 2022

  De stikstofdiscussie is in volle gang en vanuit de tegenstanders van maatregelen komen een aantal ‘argumenten’ regelmatig terug. Op één natuurlijk dat er helemaal geen stikstofprobleem is, er zijn te veel te kleine natuurgebieden en er wordt te weinig onderhoud gedaan aan natuur. Een van de natuurgebieden waar die argumenten op worden gericht is nou net mijn favoriete stukje Achterhoekse natuur: Het Vragenderveen en Korenburgerveen. Reden om toch wat tegengas te geven.

  Oude samenwerking in plaats van polarisatie
  Wat ik als eerste wil benoemen: het Vragenderveen wordt beheerd door Stichting Marke Vragenderveen. De oudste agrarische natuurbeheersorganisatie van Nederland en daarmee een bewijs dat ondanks alle polarisatie en beeldvorming er veel boeren zijn met aandacht voor natuur en een bereidheid aan versterking van de natuur te werken. Het Korenburgerveen is eigendom van Natuurmonumenten. Het Vragenderveen en Korenburgenveen vormt samen één natuurgebied waarbij beide organisaties samenwerken. Ook hier geen polarisatie.
  Dan die argumentatie van de tegenstanders van maatregelen.

  Stikstofprobleem bestaat niet?
  Als eerste het stikstofprobleem bestaat niet. Hierbij wordt vaak een onderzoek aangehaald naar de begroeiing van het stuk hoogveen in het Vragenderveen. Er is gekeken of de planten die goed gedijen op stikstof in de afgelopen jaren veel zijn toegenomen. Uit dat onderzoek kwam de verrassende conclusie dat de stikstof geen invloed lijkt te hebben op de begroeiing van het hoogveen. Bijzonder genoeg om in de agrarische vakbladen te worden vermeld. Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat is ook voor een groot deel het geval. Hoogveen is een bijzondere biotoop die gekenmerkt wordt door zeer zuur water. Die zure omstandigheden zorgen ervoor dat de voedingsstoffen in de bodem worden vastgelegd. Ze zijn er wel, maar de planten kunnen ze niet opnemen. Het deel met het gezonde hoogveen heeft dan ook relatief weinig last van de stikstof. Niets aan de hand dus?? Nou dat gaat helaas niet op. Het hoogveen is wel een heel bijzonder deel van het natuurgebied, maar om het hoogveen heen ligt een heel gebied van schrale bloemrijke graslanden. Ook daar groeien bijzondere en zeldzame plantensoorten en die hebben wel last van die stikstof. Op de velden in de bufferzone van het Vragenderveen wordt al jaren niet bemest, alleen gemaaid en afgevoerd. Dat zou normaal gesproken moeten leiden tot een toename van kwetsbare soorten. De resultaten daarvan blijven duidelijk achter bij de verwachtingen. Ook op de stukken die zijn afgeplagd. De situatie in het zure hoogveen is dus zeker niet representatief voor de hele natuur.

  Natuur is beter geworden?
  Buiten dat onderzoek naar de impact van stikstof op de begroeiing is er nog een argument dat veel wordt gebruikt. Het hele gebied van Korenburgerveen/Vragenderveen ligt er veel beter bij dan een aantal decennia geleden. De natuur is daar sterker geworden. Ook hier gaat “zie je wel, niets aan de hand” niet op. Het hele veengebied was ernstig verdroogd en daardoor verruigd. Er zijn heel veel maatregelen genomen om het waterpeil in het gebied te verbeteren en die maatregelen hebben gewerkt. In het gebied er omheen zijn veel maatregelen zoals afplaggen genomen. Dat is de verbetering die genoemd wordt en die vooruitgang overtreft tot nu de nadelen van de stikstof die uit de lucht komt. Om te zeggen dat er niks aan de hand is met de natuur hier, dat is een beetje alsof je iemand met twee gebroken benen die de hele dag niet naar de kraan kon komen een glas water geeft. Die persoon knapt er ongetwijfeld enorm van op dat hij weer wat kan drinken, maar niemand zal zeggen dat hij door dat drinken weer helemaal in orde is.

  Kleine natuurgebieden?
  Dan de argumenten over de grootte. De Achterhoek is een lappendeken waar natuur en landbouw naast elkaar liggen. Zowel de agrarische- als de natuurterreinen zijn niet enorm groot. Dan zouden we dus geen natuur hoeven te beschermen in de Achterhoek. En wat is klein, De kern van het Vragenderveen is het hoogveen en dat deel is ca 70 hectare. Dan ligt er ook nog een zone omheen van 200 ha. Ook voor boeren toch niet bepaald een postzegeltje.

  Te weinig onderhoud?
  Tot slot het gebrek aan onderhoud. Een natuurbeheerder heeft een beperkt aantal instrumenten om de natuur te versterken. Waterbeheersing is een hele belangrijke, maar als het gaat om voedingsstoffen zijn er twee opties: Afplaggen en verschralen door te maaien en het maaisel af te voeren. Afplaggen kan eenmalig. De voedzame bemeste bovenlaag wordt afgegraven tot op het arme zand. Precies op die grens van voedzaam en arm zitten er nog zaden in de grond van voor het agrarisch gebruik die daarmee vrij komen en weer kunnen kiemen. Dat maakt ook dat het een eenmalige actie is. Doe je dat twee keer dan ben je de zaden die nog in de grond zitten kwijt. Niet bruikbaar als onderhoud dus. Het maaien van de begroeiing en het afvoeren van het maaisel is het vaste onderhoud van bloemrijk grasland en dergelijke natuur. Natuurlijk kan er meerdere keren per jaar worden gemaaid om zo meer te verschralen, maar ga je vaker maaien dan voer je ook de bloemen en de zaden af. Dan gaat de natuurrijkdom er nog steeds niet op vooruit.
  De maatregel van maaien en afvoeren is de reden dat we in de Achterhoek van die mooie bloemrijke graslanden hebben. De boeren hebben dat beheer generaties lang gedaan en daarmee die natuur zo bijzonder gemaakt. Helaas is dat beheer dat eeuwenlang bijdroeg aan de verbetering van de natuur nu door de stikstof niet meer toereikend. We zullen dus naar een gezondere situatie met minder stikstof moeten voor de natuur, maar wel met een gezonde agrarische sector die de ruimte heeft inclusief te boeren, zodat we de hele mooie Achterhoekse lappendeken kunnen behouden.


Deel deze inhoud