• Lisa Westerveld in Bredevoort

  Joop Wikkerink, 26 november 2022

  Zaterdagmiddag kwam Lisa Westerveld,  volgens sommigen het meest zichtbare en hardst werkende Kamerlid van Groen Links naar Bredevoort. Ze was in het Grachthuys de gast van de afdeling Groen Links Oost-Achterhoek. Lisa vertelde de ledenvergadering waar ze allemaal mee bezig is in Den Haag.

  Jeugdzorg blijft zorgenkindje
  Ten eerste is dat natuurlijk de jeugdzorg. Daar was afgelopen week een debat over. Al jarenlang vraagt de jeugdzorg om investeringen en verbeteringen: jeugdhulpverleners lopen op hun tandvlees, wachtlijsten groeien en zelfs  is er sprake van zelfmoorden omdat kinderen niet op tijd hulp krijgen.  Volgens Lisa weet iedereen in de Tweede kamer dat de situatie niet langer houdbaar is, maar niemand doet iets substantieels. Dat zou kunnen zijn een uitspraak dat de boven de markt hangende bezuinigingen niet doorgaan,. Maar ook regeringspartijen vragen dan weer om het zoveelste onderzoek, terwijl men weet wat de problemen zijn. Er is een Hervormingsagenda Jeugd in de maak, maar daar zit geen tempo op ook vanwege het gebrek aan middelen vanuit Den haag. Volgens aanwezig wethouder Joop Wikkerink doen gemeenten hun stinkende best, maar hebben soms ook te weinig invloed op de doorverwijzingen en  behandelingen.  Marktwerking zit nog steeds in de weg: instellingen moeten omzet maken om te overleven. Wat in elk geval niet helpt om Jeugdzorg (en ook ouderenzorg) als maar te zien als kostenpost en dus ook vanuit gemeenteraden  steeds maar aangeven dat de kosten voor jeugdzorg steeds maar stijgen .

  Kwaliteit inhoudelijk debat holt achteruit door populisme

  Ook deze week was er de behandeling van de onderwijsbegroting. Dat gaat over een bedrag van 50 miljard!  Lisa gaf even een kijkje in de keuken van het politieke handwerk in de Tweede kamer.  Zij was twee dagen lang met een ander fractielid bezig en aanwezig bij de debatten en probeerde het beleid te beïnvloeden. Populistische partijen komen even hun 10 minuten spreektijd vol maken, zijn weer weg en nemen dus niet deel aan het debat. Wel  maken ze even een filmpje van hun optreden waarin ze dan met  ideeën van anderen scoren. Over hele begrotingsbehandeling noteerde de media eigenlijk hoofdzakelijk het oude en opgepoetste idee, in dit geval door  CDA-er Rene Peeters om mobieltjes in de scholen te verbieden.  Terwijl het eigenlijk moet gaan over het lerarentekort, de kansengelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op scholen enz.

  Ons land is beperkt

  Vrijdag kwam er een rapport van Lisa uit met 71 voorstellen voor een inclusievere samenleving. De titel is raak: Ons land is beperkt. Opgesteld met een groep van 150 ervaringsdeskundigen, opgeschreven in begrijpelijke taal en gepresenteerd in de meest toegankelijk zaal van de Tweede kamer: helaas geen plaats voor alle rolstoelers.  Mooie actiepunten waar ook  de gemeenten zo mee aan de gang kunnen: het meer toegankelijk maken van openbaar vervoer, scholen en openbare gebouwen. Het  bieden van kansen op de arbeidsmarkt en bij scholing, Maar vooral met de boodschap dat  mensen met een beperking zich niet zouden moeten aanpassen aan de samenleving, maar de samenleving aan hen.


 • Dag van de ondernemer in Dinxperlo

  Joop Wikkerink, 20 november

  Dag van de ondernemer: is dat nou nodig?”

  Wat aan het begin van de vrijdagdag niet veel mensen wisten: het was die dag de “Dag van de ondernemer”, een initiatief van MKB-Nederland. Het college grijpt die dag aan om aandacht aan ondernemerschap in onze gemeente te besteden. Zo was er een jaar een ontbijtvisite bij de middenstanders in Aalten, Bredevoort en Lintelo. En dit keer (na een tweetal jaren gedwongen coronapauze) was Dinxperlo aan de beurt. Ondernemerschap is in deze tijd een uitdaging. Klanten hebben minder te besteden, kosten zijn hoger, de arbeidsmarkt zit tegen. Dus reden om de ondernemers een hart onder de riem te steken. Zij zorgen immers ook voor aanbod en reuring in onze centra.

  Rondgang met vier wethouders.

  Als vier wethouders begonnen we de dag met een stevig ontbijt met Deutsche Brötchen t.h.v. collega-wethouder Erik Groters in Dinxperlo. En stipt om half 10 stonden we op het Prins Clausplein. Samen met beleidsmedewerker Ellis Koenders en dorpsmanager Hans Wennekes gingen we in twee groepjes de winkels af en brachten daar een klein presentje namens het college aan de ondernemer of zijn/haar medewerkers. Als dank voor hun bijdrage aan de economie, de reuring in het dorp en de voorzieningen voor onze inwoners. Dat werd uiteraard gewaardeerd. En je ziet nog eens wat! Wist je dat boven de apotheek “Die Grenze” aan de Hogestraat de eerste volledig gerobotiseerde apotheek van Nederland gevestigd is? Wist je dat je in het kleinste en leukste winkeltje zelfgemaakte keramiek kunt kopen? Wist je dat het in elke winkel weer anders ruikt: bakkers, bloemen, dierenbenodigdheden, kappers en rijwielherstellers hebben allemaal hun eigen geuren. Het was natuurlijk nog markt-opbouw-morgen ook nog.

  Ondernemersgeest ondersteunen

  Je ziet het ondernemersenthousiasme in de winkels; leegstaande panden worden snel ingevuld. Maar liefst 7 ondernemers doen mee aan de verdiepingsleergang retailmanagement aan de Hogeschool HAN in Arnhem. Niet in de laatste plaats gestimuleerd door onze dorpsmanager Hans Wennekes. Zo’n verbindende schakel is van grote waarde. Natuurlijk hoorden we ook de verhalen over de uitdagingen die er zijn: de energievoorschotrekening die van 200 naar 800 euro gaat, lampen die uitgaan en de temperatuur in de winkels die op 18 graden gehouden worden.


 • “Welzijn op recept” en de scootmobielclub

  Joop Wikkerink, 20 november

  Symposium in De Radstake: “Welzijn op recept”.
  Op vrijdagmiddag 18 november werd in de Radstake het symposium “Welzijn op recept” gehouden. Een concept dat hier vaker is uitgelegd: een patiënt die bij de dokter komt is niet altijd daar op z’n plek en gebaat bij medicijnen of een specialist. Maar vaak is er een gebrek aan contact, levensinvulling, welzijn en sociale activiteiten. Door doorverwijzing naar en behulp van een Welzijnscoach kan iemand weer “re-integreren” in de maatschappij.

  Terugkijken vanuit 2032

  Als bestuurlijk verantwoordelijken voor Welzijn op recept in de Achterhoek keken Karen Pijnenburg (in witte doktersjas) en ik als oude man (met pet en wandelstok) vanuit 2032 terug naar nu. Wat heeft de focus op welzijn in plaats van de medische blik ons geleerd. Minder bezoekjes aan artsen, meer geluk, meer activiteiten en bekendheid bij de welzijnsinstelling Figulus. In de workshops daarna werden mooie en zeer herkenbare “casussen” besproken, steeds van commentaar voorzien door een van de welzijnscoaches van het begin Steffan Rexwinkel, werkzaam bij Figulus. Aalten speelt hier trouwens toch wel een trekkersrol. Onze beleidsmedewerker Daniëlle Wensink, projectmanager Inge te Winkel en huisarts Annemarie de Boer zijn enthousiaste uitdragers van het concept. In 2021 en 2022 (tot oktober) zijn in de deelnemende gemeenten al zo’n 200 welzijnsrecepten uitgegeven. Deze ontwikkeling past precies in het ophanden zijnde Integraal Zorgakkoord en het principe van de positieve gezondheid: nl. de beweging van ziekte, behandeling en zorg naar gezondheid en gedrag. Vandaar dat ook twee mensen van het ministerie van VWS aanwezig waren die vol lof spraken over deze beweging.

  5 jaar Scootmobielclub Aalten
  Wat ook erg helpt in de beweging van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag is de scootmobielclub in Aalten. Opgezet door talentverbinder Richard Jongetjes en uitgevoerd door vrijwilligers via Figulus Welzijn begonnen zo’n 5 jaar geleden enkele ouderen die een scootmobiel hadden met regelmatige tochtjes in het buitengebied. 5 jaar later uitgegroeid tot zo’n 15 – 20 vaste deelnemers. En dit is precies wat we bedoelen met positieve gezondheid. Zorgen dat je – ook vaak als alleenstaande- contacten blijft houden, je gedachten scherpen, tips en ideeën bij anderen opdoen, ervaringen uitwisselen, gewoon contact hebben en gezellig ergens heen toeren. Vrijdagavond werd het 5-jarig bestaan gevierd met een uitstekend dinertje in het grand café van Stegemanshof. Ik heb namens het college alle deelnemers, vrijwilligers en professionals bedankt voor hun inzet en het grote belang benadrukt van dit soort activiteiten op het welbevinden en de gezondheid van mensen.


 • Calimero of solidariteit en kracht?

  Joop Wikkerink, 19 november

  Calimero-effect in de Achterhoek?
  “Afgehaakt Nederland” is een interessante studie van sociaal geograaf Josse de Voogd en filosoof Rene Cuperus. Ook langs de grenzen van ons land (Groningen, Drenthe, Achterhoek, Limburg) zie je het verschijnsel dat mensen (vaak met een laag inkomen) zich afwenden van de instituties, de politieke partijen, de overheid, het bestuur. Met een klein groepje “linkse” bestuurders en politici bespraken we dit in in een Zoomsessie met wetenschappelijke en politieke medewerkers van de landelijke partijen GL en PvdA. En dan gaat het over zichtbaarheid van de Achterhoek in Den Haag. Nou, we maken vorderingen (Regiodeal, regio-express), maar het gevoel blijft toch wel hangen dat mensen uit onze omgeving zich weinig vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Hebben we suggesties, oplossingen?

  Behoefte aan het samenhangende, grote verhaal

  Ja het grote verhaal moet verteld worden. Armoede, achterstelling, woningnood, achteruitgang van biodiversiteit, landbouwproblemen worden niet veroorzaakt door de “slachtoffers” of “de regio zelf” maar door bewust beleid, neoliberale politiek, onredelijk geloof in de werking van de markt en afbreken van een sterke overheid en voorzieningen. We hebben in de Achterhoek met het begrip naoberschap wel een mooi antwoord op de neergaande lijn van voorzieningen. Als we dat begrip nu eens koppelen aan solidariteit en burgerinitiatieven. Dan komen we toch een heel eind? Dan nog blijft het onbegrijpelijk dat een regio als de Achterhoek met evenveel inwoners als de stad Utrecht “afgescheept wordt” met 75 miljoen voor een regio-express . Terwijl diezelfde stad Utrecht er met 800 (!) miljoen vandoor gaat om een deel van openbaar vervoer en verkeer ondergronds te gaan afwikkelen.


 • Rutte: te weinig en te laat

  Bert Weevers, 13 november

  Tijdens de klimaattop in Egypte gaf premier Rutte aan dat de acties om het klimaat te redden “te weinig en te laat” zijn. Dat dreigt ook voor de gemeente Aalten te gaan gelden. In een breed aangenomen motie (zonder onze stem!) is bij de behandeling van het Uitnodigingskader Zon en Wind in 2021 aan het college gevraagd nog niet te starten met Tenders (een soort aanbestedingen) voor zonneparken in de gemeente Aalten. Eerst moest er meer duidelijk komen over de mogelijkheden van zon op daken van landbouwgebouwen en andere bedrijven. LTO kreeg opdracht dit voor de landbouw-daken te onderzoeken en AGEM voor de industrie- en overige bedrijfsdaken. Beide rapporten waren voor het college aanleiding om ‘voorlopig geen tenders uit te schrijven voor zon op land’. Reden: we kunnen het RES-doel van135 GWh Duurzame Energie voor 2030 wel halen zonder zon op land.

  Vraagtekens bij de opgeleverde rapporten

  Uit de bijdragen van de insprekers en kritische vragen van de fracties werd echter duidelijk dat dit collegevoorstel op drijfzand is gebouwd. De kritiek richt zich op de volgende hoofdpunten:

  1. Beide rapporten spreken over ’theoretisch potentieel’ , maar in het collegevoorstel wordt dit 100% ingerekend. Uit het AGEM-project Zonnige Bedrijven bleek dat slechts 20% van de bedrijven waarvoor een quickscan was opgesteld daadwerkelijk tot plaatsing van PV-panelen was overgegaan.
  2. In het collegevoorstel wordt al gerekend met een nieuw windmolenpark (opbrengst 88 GWh/jr) als vervanging van het huidige Hagenwnd-park (30 GWh/jr). De voorzitter van Hagewind kwam echter ook inspreken en zei dat vervanging niet eerder dan 2034 gaat plaatsvinden en dat een hogere opbrengst allerminst zeker is gezien de beperkingen die de gemeente aan het park wil opleggen (maximale omvang en maximale hoogtes).
  3. Het college wil de productiecapaciteit voor duurzame energie maximeren tot het RES-bod voor 2030. Waarom laat de gemeente dat niet over aan de markt? De ruimtelijke kaders immers zijn helder en erg strak. Waarom geen minimum-capaciteit ipv een maximum? De klimaatcrisis wordt immers steeds manifester. Waarom 2030? Daar zijn we immers zo. We moeten ook verder kijken: energieneutraliteit in 2050 is een noodzakelijk eind-doel en dat is ook al best snel. En waarom beperken tot het RES-bod? Dit bod is mede gebaseerd op zeer rooskleurige besparingspercentages. Het is nu al duidelijk dat we die niet gaan halen. Er moet dus meer fossiele energie gecompenseerd worden. En zo zijn er wel meer kanttekeningen bij deze maximering van DE-productie te zetten.

  Voorbereidingen nù starten

  Met het amendement en de LTO en AGEM onderzoeken hebben we kostbare tijd (en geld) verloren. Zelfs Rutte zei het op de klimaattop in Egypte: het is allemaal te weinig en te laat.
  Als we echt iets aan de klimaatverhitting willen doen moeten we zorgen dat er zsm Zonneparken in Aalten worden gerealiseerd!
  En niet wachten tot alle net-congestie-problemen zijn opgelost, maar voorbereidingen treffen en zorgen dat je kunt leveren zo gauw de netcapaciteit is uitgebreid!

  Dinsdag werd ook duidelijk dat er al geruime tijd een plan ligt voor een klein zonnepark aan de Wikkerinkweg in Aalten. PP vindt dat de gemeente als de wiedeweerga daaraan moet meewerken. Liander heeft de aansluiting al over een half jaar in de planning staan!


 • Samenwerking bij opvang statushouders

  Joop Wikkerink, 5 november 2022

  De opvangcrisis.
  De provincie moet toezicht houden op de (kwantitatieve) opvang van statushouders in de provincie Gelderland, Elke gemeente heeft een taakstelling. En een verzoek om extra statushouders te plaatsen vanwege de verstopte keten om te beginnen in Ter Apel. Daarom organiseerde de provincie een overleg op vrijdagmiddag waar voor Aalten Ted Kok en ik aanwezig waren. Wij konden melden dat we de taakstelling hoogstwaarschijnlijk wel halen. Mede door onze samenwerking met Winterswijk en Oost Gelre. In die samenwerking gaan we gedrieën een zgn. tussenvoorziening exploiteren voor 120 statushouders. In eerste instantie tot 1 augustus 2023. 40 daarvan zijn al aan Aalten gekoppeld. Daar moet dus permanente huisvesting voor gevonden worden vòòr 1 augustus volgend jaar. De provincie en het Rijk staan daarbij soepele regels, flexwoningen, snelle procedures voor. Maar wat dat exact betekent is niet duidelijk.

  Taskforce
  Er is een kleine taskforce gevormd om als Achterhoek gezamenlijk op te trekken ook in het halen van de taakstelling. De ene gemeente heeft wat meer mogelijkheden dan de andere. Je zou ook goed kunnen kijken naar de aanpassing van woningen voor bijv. grote gezinnen. Of een spreiding van alleenstaanden en gezinnen of nareizigers over het gebied. Tenslotte heb ik ervoor gepleit dat die taskforce zich ook gaat buigen over het draagvlak onder de bevolking. Die brokkelt zienderogen af als er niet gauw betekenisvolle successen geboekt worden in het volkshuisvestingsbeleid.

 • Hechte sociale basis onder druk?

  Joop Wikkerink, 5 november 2022

  Tijdens de besprekingen over de begroting 2023 heb ik namens het college nog eens gewezen op drie grote noodzakelijke bewegingen in het sociaal domein.

  “Die gemeente met een echte sociale basis staat behoorlijk onder druk. Vandaar dat ik ook nog graag even wil wijzen op een paar grote bewegingen waarmee wij vanuit het sociaal domein bezig zijn. Sommigen van u wijzen erop. Veel van deze ontwikkelingen komen ook terug in het Uitvoeringsprogramma op uw raadsprogramma dat morgen verschijnt.

  Inclusieve samenleving
  1.Inclusieve samenleving, naoberschap2.0, bestaanszekerheid en schuldenproblematiek, energiecrisis en inflatie. De solidariteit staat onder druk. Groepen dreigen tegen elkaar uitgespeeld te worden. We zullen met een intensievere aanpak van de toenemende armoede en een nieuwe vormgeving van de schuldhulpverlening de sociale basis onder onze samenleving intact moeten houden. We zijn één samenleving, of we zijn géén samenleving.

  Krappe arbeidsmarkt
  2.Arbeidsmarkt, schaarste grondstoffen, verarming distributiestructuur,
  VVD vraagt aandacht voor kleine ondernemers met hoog energieverbruik. En refereert aan het gesprek dat ik gehad heb met de bakkers. Daar hebben we een klein actieplannetje afgesproken. Maar de grote beweging moet uit Den Haag komen. Ook de hervorming van de arbeidsmarkt en misschien de lagere loonschalen verhogen en een betere bruto-netto-verhouding doorvoeren.
  Ook uit de VVD: tevredenheid over Laborijn. Natuurlijk moeten statushouders en Oekraïners begeleid worden naar werk. Maar er zijn meer mensen die graag willen werken, maar nog geen mogelijkheid hebben, we moeten met kracht inzetten op de inclusieve arbeidsmarkt waar plaats is voor mensen met een beperking, ouderen, langdurig werklozen, jongeren. Ook werkgevers moeten bewegen om aantrekkelijk te worden te blijven voor personeel. Ook in het belang van een goed winkelbestand en goed ondernemend klimaat. Energie, inflatie, veranderende marktomstandigheden brengen ons winkelbestand in gevaar. Wij zoeken het in steun van Ondernemerssteunpunt en intensief contact.

  Zorgen om de zorg: preventie en innovatie
  3.Positieve Gezondheid, organisatie en werking van de zorg,
  We zullen veel meer de beweging moeten maken van ziekte en behandeling naar gedrag en gezondheid. Dat is gebaat bij preventie. Op alle terreinen, leefstijl, sport, cultuur, leefomgeving en schone lucht, gezond eten, roken, drinken en overgewicht. Niet alleen om de kosten te beteugelen, ook om het hoofd te bieden aan de problemen op de arbeidsmarkt. Nieuwe concepten van zorginnovatie, samenwerking tussen professionals,vrijwilligers en mantelzorgers zijn nodig en zullen we gaan ontwikkelen. Al of niet in regionaal verband.


 • Fonds lage inkomens vooralsnog geblokkeerd

  Bert Weevers, 3 november 2022

  De beste energiebesparing is gèèn energie gebruiken. Daarvoor zijn goed geisoleerde woningen een must. Veel mensen met lage inkomens kunnen de noodzakelijke maatregelen niet betalen. Er zijn landelijke regelingen met verschillende voorwaarden. De groep minimum-inkomens met een eigen huis komt vaak op het eind te kort. Daarom diende Progressieve Partij een motie in waarin het college gevraagd werd een regeling uit te werken om mensen met een minimum inkomen te helpen met de noodzakelijke investeringen. Onbegrijpelijk dat vooral de rechtse partijen hier niet in mee willen. We hebben de motie ingetrokken en kijken of we nu via het uitwerkingsplan Duurzaamheid alsnog de mensen met de minimum inkomens kunnen helpen.
  De tekst van de motie met toelichting staan hieronder.

  De gemeenteraad van Aalten,

  Constaterende dat:

  • De gemeente op 25 oktober het Plan van aanpak energiearmoede heeft vastgesteld
  • Tijdens de behandeling van dit Plan de wethouder toegezegd heeft met een nota te komen met structurele maatregelen om de energielasten van onze inwoners naar beneden te krijgen;
  • De raad in de vergadering van 2 november 2021 in een breed aangenomen motie heeft gevraagd om extra steun voor verduurzamingsinvesteringen door lage inkomens;
  • Het Rijk in de komende drie jaar ca 500.000,- per jaar voor klimaatbeleid aan onze gemeente gaat uitkeren;

  Overwegende dat:

  • In Aalten relatief veel woningen in particulier, eigen bezit zijn;
  • Vooral lage en lage middenkomens de dupe zijn van stijgende energieprijzen;
  • De huidige steunregelingen zoals ISDE, de landelijke energiebespaarlening en de Aaltense duurzaamheidslening dikwijls voor lage inkomens nog onvoldoende zijn om hun woning grondig energetisch te verbeteren;
  • Diverse gemeenten, waaronder Zutphen, al een aanvullende lokale subsidie of fonds in het leven hebben geroepen om hen het laatste steuntje in de rug te geven;

  Verzoekt het college:

  • met een voorstel te komen voor een Investeringsfonds voor lage inkomens waarbij ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld;
  • In het toegezegde Plan van aanpak Stucturele Energiebesparing de subsidie en/of leningfaciliteit uit te werken en de omvang van het fonds te bepalen.

  Fractie Progressieve Partij
  Bert Weevers

  Toelichting
  Energie-armoede is vooral een probleem voor huishoudens die niet in staat zijn om de energielasten flink terug te brengen. Een samenhangend pakket met drastische energiebesparende maatregelen (isolatie, (drie-)dubbelglas, kierdichting, ventilatie, warmteopwekking, PV) vergt een grote investering. Zonder eigen geld moet dit volledig extern gefinancierd worden, door subsidies en leningen. Rente en aflossing op commerciële leningen zijn vaak hoger dan de energielasten-besparing. En dikwijls komen lage inkomens zelfs niet voor een lening in aanmerking. Ook de drempels voor een SvN-duurzaamheidslening zijn hoog.
  Er moet derhalve voor inwoners altijd een financieel maatwerkadvies opgesteld worden, waarbij met slimme stapeling van subsidies en leningen (ook hypothecaire en verzilverlening niet te vergeten) een haalbare ‘businesscase’ gezocht wordt. Deze financiële advisering komt ongetwijfeld terug in het door de wethouder toegezegde Structurele Plan van Aanpak.

  Het door ons voorgestelde Investeringsfonds is bedoeld als het laatste potje waarmee de businesscase sluitend gemaakt kan worden. Voor de een is dat een (renteloze?) lening, voor de ander een subsidie en voor een derde een combinatie van beide. Waarschijnlijk moet het om substantiële bedragen gaan, bijv een extra subsidie van 5000,- en een lening van 10.000,- per woning. We denken aan een start-omvang van dit Investeringsfonds van 200.000,- in 2023. Daar een deel in de vorm van leningen kan worden verstrekt is er sprake van een deels revolverend fonds, waardoor in latere jaren de vulling van dit fonds waarschijnlijk beperkt kan worden.

  De doelgroep van dit investeringsfonds wordt via twee criteria begrensd: het inkomen van het betreffende huishouden en de energieprestatie van de woning. Ons idee is om de inkomensgrens op 150% van het sociaal minimum te leggen. Hiermee wordt de regeling ook voor lage middeninkomens beschikbaar. De energieprestatie-grens kan gebaseerd worden op het label (bijv slechter dan C) en indien dat niet aanwezig is op het bouwjaar (bijv ouder dan 1980). Het voorstellen van de definitieve criteria laten we over aan het college; hierbij zal ook inzicht in de aantallen waar het om meespelen.

  Met dit investeringsfonds laten we zien dat we het energie-armoede-problemen serieus willen oplossen. Bijkomend voordeel is dat met zo’n fonds ook straks de WarmteTransitie tot een succes gemaakt kan worden.


 • Dak repareren als de zon schijnt!

  Bert Weevers, 30 oktober 2022

  In oktober hadden college, ambtenaren en fracties dubbel werk. Naast de normale raadsvergadering moest ook de Begroting 2023 behandeld worden. Er was een Begrotingscafé, er werden schriftelijke vragen gesteld en beantwoord en er was een Oordeelvormende vergadering. Op 1 november gaat de Raad de begroting al dan niet gewijzigd vaststellen. 

  Algemene beschouwingen
  In de begroting staat welke plannen de gemeente voor 2023 ev heeeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten we verwachten. Met een doorkijk naar de komende jaren. De begroting is daarmee een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

  De begroting wordt opgesteld door het college en is ahw een ‘offerte’ aan de raad. Met amendementen kan de raad het collegevoorstel wijzigen. De Raad is immers het hoogste orgaan in de gemeente en heeft het budgetrrecht, dwz bepaalt dus waar het geld aan wordt besteed.

  En net zoals in de Tweede Kamer worden er over de begroting Algemene Beschouwingen gehouden. Elke fractie geeft kort (6 minuten) aan wat ze voor het komende jaar of jaren belangrijk vindt en vooral ook vanuit welke visie ze keuzes maakt en prioriteiten stelt.  
  Er zijn al enkele moties ingediend. PP stelt een Investeringsfonds voor Lage Inkomens voor.
  Hieronder vind je alvast onze Algemene Beschouwingen en onze motie.

  Tekst algemene beschouwingen

  Ik wil starten met het ontkrachten van een hardnekkige mythe. En die luidt dat de economie moet groeien om aan zgn ‘leuke dingen’ zoals sociale zekerheid, klimaat en biodiversiteit te kunnen werken. Het is een mythe die desastreus uitwerkt voor lage inkomens en toekomstige generaties.

  Feit is dat het omgekeerde van die mythe waar is. Een economie kan alleen bloeien als de sociale basis op orde is. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken leveren hiervoor de bewijzen aan. Een voorbeeld is het boek: De Onzichtbare Hand van historicus prof. van Bavel. Alle succesvolle markteconomieën in de afgelopen 2000 jaar ontstonden pas toen er een stevige sociale basis was, met een redelijke gelijkheid in inkomen, kennis en macht, met voldoende onderling vertrouwen. En andersom: die economieën gingen allemaal te gronde toen het verschil tussen arm en rijk en de machtsconcentratie te groot was geworden, toen de sociale basis verbrokkelde.

  Grenzen aan de groei

  Dit is geen links ideologisch verhaal, maar objectieve wetenschap. En dat moet ons aan het denken zetten over het overheidsbeleid, ook gemeentelijk. De grenzen aan de groei zijn bereikt.

  Wat PP sterk bepleit is een verschuiving in het beleid van de gemeente en dus de begroting. Afstappen van het groei-dogma, dus minder focus naar bijv industrieterrein (want we hebben nu al een enorm personeelsgebrek), minder naar wegen ed; want die zijn al heel goed.

  Kloof tussen arm en rijk

  De echte problemen liggen bij de dreigende of al reëele armoede en de kloof tussen arm en rijk. Ook in onze gemeente. Energie-armoede is daar een schrijnend voorbeeld van. We moeten ons schamen dat in een rijk land als Nl mensen met dekens om thuis op een koude bank moeten zitten. Dit soort situaties is een belangrijke voedingsbodem voor de maatschappelijke onvrede en het teruglopend vertrouwen in de overheid. De overheid moet haar inwoners beschermen, en niet blind achter korte termijn belangen van bedrijven aanlopen.

  We zien gelukkig wel een voorzichtige kentering:

  -gemeente Winterswijk en Aalten organiseerden vorige week een tweedaags congres met als titel Sustainabilty “22. Enkele sprekers, zoals weervrouw Helga van Leur, maakten daar glashelder dat de tijd van dralen en vooruitschuiven voorbij is. Er is nu gedragsverandering nodig van iedereen: consumenten, producenten en overheden om de klimaatcatastrofe die ons te wachten staat te keren. Dus we moeten meer doen in plaats van alleen de rijksregelingen volgen

  -onze begroting staat vol met global goals;

  -de regio Achterhoek zet in haar toekomstig beleid volop in op het begrip brede welvaart. Maar wat heeft het voor zin als dit alleen een papieren tijger blijkt en niet gevolgd wordt door gemeentelijke betekenisvolle maatregelen om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, circulair bouwen en het tegengaan van energiearmoede en co2 uitstoot.

  Mooie beleidsdoelstellingen ook waarmaken

  We kunnen wel aan mooie beleidsdoelstellingen, greenwashing, en globalgoalplaatjes doen, maar dat verplicht ons ook daar werk van te maken en niet steeds op de rem te gaan staan.

  Onze wethouder is gelukkig al volop bezig met de armoede-problematiek. Maar laten we eerlijk zijn: de mogelijkheden zijn door landelijke regelgeving beperkt tot pleisters plakken. Wat we méér kunnen doen – in aanvulling op rijksmaatregelen – is versterken van de sociale basis door energiearmoede structureel aan te pakken: door de woningen van lage inkomensgroepen zo te verbeteren dat de energielasten structureel omlaag gaan. We doen dan ook een voorstel voor een Investeringsfonds voor lage inkomens.

  Dat de overheid de plicht heeft om haar inwoners te beschermen betekent ook: toekomstgericht denken. Wat is werkelijk goed voor onze samenleving? De focus op ‘de economie’ heeft veel kapot gemaakt, denk aan armoede, klimaat, biodiversiteit. De eerder genoemde sociale basis, welzijn en volhoudbaarheid; dát zijn de wezenlijke zaken. Dat betekent soms dat korte termijn belangen van – veelal rijke – omwonenden moeten wijken voor het brede en lange termijnbelang van een gezond klimaat in het geval van windmolens of zonneparken. Dat betekent ook dat met belanghebbenden in gesprek wordt gegaan over stikstof en over biodiversiteit. De raad heeft vorige week de startnotitie biodiversiteit vastgesteld . De eerste zin luidt: “Voor de leefbaarheid van de aarde in de toekomst is het biodiversiteitsverlies het grootste probleem, op de voet gevolgd door opwarming van het klimaat.”

  Hier ligt dus nogal een opgave. Hoe wij als lokale overheid hiermee omgaan laat zien aan welke kant we staan. Beperken we ons tot koppelkansen dan weten we dat de biodiversiteit onvoldoende verbetert. Er moet fors worden ingezet om onze samenleving een goede toekomst te geven. Dat betekent ook dat er ruim een budget vrij komt voor de uitvoering van het biodiversiteitsplan. Wethouder: kunt u dat toezeggen?

  Voorzitter. De wetenschap is duidelijk. De overheid moet werken aan een stevige sociale basis en toekomstgericht denken. Je moet het dak repareren als de zon schijnt. In de gemeente begroting is er NU financiële ruimte. PP vindt dat we dus NU moeten investeren in de toekomst!


 • Liander: combinatie zon en wind het beste

  Theo Bauhuis, 30 oktober 2022

  Op 20 oktober was er een informatieavond van netbeheerder Liander voor de Achterhoekse gemeenteraadsleden. Doel van de bijeenkomst was, naast kennismaken, laten zien waar Liander mee bezig is en welke uitdagingen er zijn op het stroomnet.
  Uit Aalten waren er 2 PP-ers en 1 GB-er aanwezig.

  1000 transformatiehuisjes nodig!
  Dat er de nodige problemen en uitdagingen zijn op het stroomnet zal bekend zijn. Iedereen kent verhalen over zonnepaneel bezitters die niet terug kunnen leveren en verschillende partijen zien in de krapte op het net een mooi argument om groene stroomopwekking op een afstand te houden.
  Liander is druk met het uitbreiden van het middenspanningsnet. Tot 2030 verwachten ze totaal in de Achterhoek: ± 1.000 transformatorhuisjes (=120 per gemeente) en 2.000 km middenspanningskabel (=250km per gemeente.

  Slimme oplossingen
  Naast uitbreiden van het net zoekt Liander de oplossingen voor capaciteitsproblemen in slimme oplossingen. Het wordt voor het stroomnet allemaal een stuk beheersbaarder als bijvoorbeeld productie dichter bij verbruik wordt geplaatst. Een zonnepark op een industrieterrein bijvoorbeeld. Dat scheelt veel transport van stroom, immers bedrijven gebruiken vooral op de tijden dat zonnepanelen actief zijn. Congestiemanagement is een parallelle oplossing: verbruiken op het moment dat er opgewekt wordt (en de stroom dus goedkoop is), en aftoppen opwek als het teveel wordt.

  Keuzes gemeenten doorslaggevend
  Liander kijkt vooral ook naar de gemeenten om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. De keuze van de lokale politiek heeft nogal invloed in verband met de benodigde capaciteit. Welke wijk gaat wanneer van het gas af? Waar komen nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen? Waar windmolens en zonne-parken? Liander heeft een duidelijk verhaal: wordt er alleen gekozen voor stroom uit zon, dan moet het net veel zwaarder worden uitgevoerd. De piek midden op de dag is dan veel groter. Een combinatie van zon en wind is, zoals we als PP ook altijd aangeven, veel gunstiger. De opbrengst is dan veel beter verspreid over de dag. En als zon- en windparken dicht bij elkaar liggen kan via cable-pooling het net veel beter benut worden.

  Wachten?
  Nog even terugkomend op de mensen die krapte op het stroomnet gebruiken als argument om nog even lekker te wachten met duurzame stroom. Om aan alle capaciteitsbehoefte te voldoen wordt het Nederlandse hoogspanningsnet nu door Tennet uitgebreid. Liander is afhankelijk van dat hoogspanningsnet voor hun netwerk, maar investeert nu al om klaar te zijn als Tennet zover is.
  Precies dat moet de politiek ook doen. Het traject om grootschalige opwekking te realiseren duurt dusdanig lang dat de planvorming nu moet beginnen om meteen de capaciteit te benutten zodra die beschikbaar komt.
  Datzelfde geldt voor de wijken die van het gas gaan. Tijdig besluiten zorgt er voor dat Liander meer tijd heeft om het netwerk aan te leggen. Die wijken hebben als eerste de dikkere kabels nodig.

  Aan de slag!
  Samengevat, niet afwachten en tijdig besluiten en dan niet alleen voor zon kiezen zoals verschillende gemeentes om ons heen doen. • Klimaatverandering: nu aan de slag!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

  Wat zeg je van Winterswijk en Aalten. Samen organiseerden een stel bevlogen medewerkers een heus internationaal congres over duurzaamheid, de global goals en de “Green leaf Award”, waarmee Winterswijk onderscheiden werd. Winterswijk werkt samen met een aantal andere Europese gemeenten aan die “Green leaf” doelstellingen (groene gemeente). Aalten heeft al wel eens de prijs voor de “global Goals gemeente” gewonnen. Dus tijd voor een verdiepend congres.

  Het onderwerp lijkt niet zoveel met de portefeuille sociaal domein te maken te hebben, maar dat is een misvatting. Als je de 17 “global goals’ als denkkader neemt dat is het opvallend dat de eerste doelstelling (van de 17) is: een wereld zonder armoede. En laten we daar nou bijna dagelijks mee bezig zijn; hoe zorgen we voor bestaanszekerheid, gelijke kansen en een duurzame wereld.

  Bevlogen inleiding Helga van Leur
  Het congres begon donderdagmorgen in Winterswijk. Ik kon daar niet bij zijn. Maar ik heb begrepen dat voor al de bijdrage van Ronald Rovers, publicist van o.a. “Gebroken Kringlopen” en hoogleraar te Hasselt (B) erg veel indruk maakte. Hij toonde glashard aan dat we als mensheid nù moeten veranderen, anders loopt de planeet vast. Datzelfde betoogde Helga van Leur in een leuke presentatie die middag binnen het gebouw van Beele te Aalten. Prachtige plaatjes en uitspraken die de vernietigende invloed van menselijk handelen op de aarde duidelijk maken, maar ook aangeven hoe we kunnen omkeren. En ja, dan wordt het een beetje minder vliegen, douchen, verwarmen, vlees eten enz. Dat is volgens van Leur niet zo’n probleem. Ik heb dan altijd wel een beetje het onaangename gevoel dat het inderdaad niet zo’n probleem is voor die mensen die al genoeg hebben. Maar dat mensen op het bestaansminimum wel een soort van verantwoordelijkheid aangepraat krijgen die ze moeilijk kunnen nemen. Toch is er op alle gebied wat te doen.

  Duurzame excursies
  Dat bleek die middag tijdens de excursies naar bijvoorbeeld de Dijkstraat (duurzame inrichting), Aaltens Goor (droogtebestrijding) en windenergie, Zonne-energie in Ratum, Innovatie bij Groentekwekerij Smits (De Heurne) en Beele (Aalten) en de Dorpsakker Winterswijk (groentekwekerij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

  “Van kop tot kont” bij Keunenhuus
  Die avond waren we met een kleine delegatie van zo’n 14 mensen (incl. de buitenlandse gasten) te gast bij Nel Schellekens van het Keunenhuis in Woold (Winterswijk). Wat een beleving! Een gepassioneerde Nel die van werkelijk alles uit de regionale omgeving en natuur iets eetbaars kan maken. En zich enorm opwindt over de “moderne” omgang met de natuur: miljoenen haantjes door shredder, sikkebokjes en stiertjes als waardeloos afgevoerd, ossen niet op waarde geschat. Met haar concept van “kop tot kont” gebruikt ze alles van een dier (een beetje zoals vroeger bij de boerderij-slacht) en planten in de omgeving. Op de koffie, chocola en enkele specerijen na komt alles hier uit de buurt. De meest verrassende maar ook heerlijke gerechten: runderhart, kippenmaag, uierboord, gefrituurde tuinbonen, tulpenbollen…..

  Vrijdag: Rentmeester 2050
  Voor mij was toch wel het hoogtepunt de sneltreinpresentatie op vrijdagmorgen van Maurice Beijk, hij noemt zicht rentmeester 2050. Een indrukwekkende loopbaan (van dyslectische lagere scholier waar hij twee keer bleef zitten) tot visionair die duurzame dingen voor elkaar krijgt: een eigen huis in Hengelo van bijna uitsluitend afval en marktplaats spullen, grondlegger van het bekende Unipro fabrieksgebouw in Haaksbergen en nu van het Reinten (wegenbouwer) hoofdkwartier in Borne: 85% re-used materiaal uit sloop van bijv. Dusseldorp. Zeer maar dan ook zeer overtuigend toont hij aan dat er nù wat moet gebeuren en dat door anders te denken en te doen er zeker ook oplossingen zijn. Niet alles is kommer en kwel en ook niet alles hoeft door hoogwaardige techniek opgelost te worden.
  Heel mooi is dat ook hier de verbinding wordt gemaakt tussen duurzaamheid en vitaliteit en bestaanszekerheid van bijv. de werknemers. Dus mens en milieu om het eens ouderwets te zeggen. De global goals hebben bij wegenbouwer Reinten een hele praktische vertaling gekregen naar ook “smart” doelen: “bewust, vitaal en schoon”. Echt een hele praktische vertaling van de “hoog-over-doelen”.

  Er is beweging!
  Alle workshops en activiteiten overziend past een enorm compliment aan onze medewerkers die hiermee enorm druk geweest zijn. En ook geeft zo’n conferentie een signaal van hoop. Daar waar duurzaamheid, zorgen om mens en milieu zo ongeveer vanaf de Club van Rome uitsluitend het domein leek van bezorgde wetenschappers, linkse actiegroepen en de geitenwollensokkenbrigade, is de wind nu toch totaal gedraaid. De “mainstream” schuwt het onderwerp en de discussie niet meer, sommige bedrijven lopen ver vooruit op innovatieve oplossingen en kijken meer naar impact en waarde dan naar winst en korte termijn aandeelhouderbelang. Dat moet gestimuleerd blijven worden. Deze conferentie droeg daar een mooi steentje aan bij.


 • Provinciaal Programma Leefbaarheid belangrijk!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022


  Woensdagmorgen was het al vroeg dag: vanaf 8.00 uur een ontbijtje bij buurtcentrum De Kei in Steenderen. Daar hadden wethouders uit de Achterhoek een ontmoeting met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor het programma “Leefbaarheid” van de Provincie. Hij kwam eigenlijk vertellen dat er in 2023 nog volop gebruik gemaakt kan worden van dit programma, maar dat er in 2023 in maart ook verkiezingen zijn, daardoor een ander college kan aantreden. Ook dit huidige college heeft al aangegeven dat er in de komende jaren flink bezuinigd moet worden bij de provincie. Het is wel leuk eens een kijkje te nemen op de lijst van projecten waar de provincie via dat programma leefbaarheid ondersteuning geboden heeft.

  Veel projecten in de gemeente Aalten 
  Dorpshuis Lintelo: ondersteund zoals begeleiding bij subsidie/van het bestuur (2020-2022)
  Dorpshuus IJzerlo: ondersteuning subsidie (2022) 
  Dorpshuis van het Jaar 2019 (DKK zat in de jury en de organisatie)
  In Coronatijd de dorpshuizen/gemeenschapsvoorzieningen/ Dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente ondersteund, geïnformeerd en geënquêteerd m.b.t. de invloed van Corona. 
  Vitaliteitsscan uitgevoerd bij Activiteitencentrum De Pol Aalten
  Heurns Belang: begeleiden Heurns Veld, winnen prijs Kern met Pit (2020-’21)
  Contact Platform Aalten i.v.m. bovendorpsoverleg (2022) (eventuele voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan)
  Dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Lintelo  (2020-2021)
  Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht: administratie opgezet en begeleiden plaatsing Uuthuuskes 
  ‘Handboek Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen’ geschreven.

  De boodschap van alle wethouders was duidelijk: gemeenten hebben veel baat bij programma’s als dit leefbaarheidsprogramma en de steun van de Leefbaarheidsalliantie. Daar waar we allemaal bezig zijn de sociale basis te versterken kunnen we een helpend handje van de provincie prima gebruiken. Zo zou je eigenlijk een dorpsplan voor de De Heurne moeten willen en een Dorpendeal voor Bredevoort. (als de bewoners dat willen)   

 • Achterhoek gaat voor “brede welvaart”

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

  Maandagmiddag waren er drie bijeenkomsten over de zgn. regiodeal. Dat vergt uitleg. Een paar ministeries hebben bedacht dat ze hun beleid beter over het voetlicht kunnen brengen en resultaten kunnen boeken als ze investeren in de regio’s. En dan ook met als aandachtspunt de grensregio’s. Want als je allerlei kaartjes bekijkt over uitdagingen en kansen, dan zie je dat de regio’s langs de grens met specifieke problemen kampen.
  Over het algemeen meer vergrijzing en ontgroening, minder gezondheid, welvaart en inkomen. Door middel van gerichte inzet zouden dan investeringen “eerlijker” over het land verdeeld kunnen worden. Daarvoor is het instrument “regiodeal” bedacht. Natuurlijk met een strak Haags proces, maar toch hopen we als regio Achterhoek met een goed verhaal gerichte rijksinvesteringen uit te lokken.

  Meedenken in de Koppelkerk
  Maandagmiddag konden bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties meedenken langs welke kaders we willen werken. Basis is de Regiovisie van de Achterhoek: die hebben we in het afgelopen jaar opgesteld. Kort en bondig waar we heen willen met de Achterhoek. Ik ben blij dat daar ook veel ruimte is voor preventie, gezondheid en gedrag, de inclusieve arbeidsmarkt en niet alleen maar de focus ligt op nog meer groei van industrie, wegen en stenen.

  Brede welvaart een duurzame ontwikkelingsdoelen
  Een tweede begrip waar we mee te maken krijgen, en ook door ministerie gepropageerd wordt, is het begrip ”brede welvaart”. Wat is brede welvaart? “Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart gaat dus over drie groepen mensen: de mensen die nu in Nederland wonen (‘hier en nu’), de volgende generaties – onze kinderen en kleinkinderen – (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’).” (definitie van CBS).
  En tenslotte gaat het om de “duurzame ontwikkelings- doelen”, ook wel “global goals” genoemd, die gepropageerd worden door de Verenigde Naties. Het zijn doelen voor een betere wereld: van het uitbannen van armoede, tot onderwijs en eerlijk werk en gelijke kansen voor iedereen. Ik ben heel blij dat deze drie onderleggers de Achterhoek-deal met het rijk gaan bepalen. Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het brede besef doorgedrongen dat er grenzen aan de groei, consumptie en productie zijn. Dat er menselijke waarden zijn die belangrijker zijn dan materiële welvaart en bezit. In de komende tijd worden deze thema’s gecommuniceerd naar Den Haag. Als ze aanspreken dan mogen we vanaf december werken aan de uitwerking en een aanvraag voor gelden.


 • Regenboogvlag is nodig!

  Joop Wikkerink, 15 oktober 2022

  Dinsdag 11 oktober was het Coming Out Day, een internationale dag van aandacht en respect voor LHBTI’S en queer-personen. Deze dag komt jaarlijks terug op 11 oktober. Een belangrijk statement van deze dag is: jezelf zijn, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Net als in veel andere gemeenten in Nederland hangen we daarom vandaag de regenboogvlag uit. Dinsdagmorgen vroeg werd de vlag gehesen door wethouder Joop Wikkerink, samen met Rudi ter Maat, inwoner van de gemeente Aalten.


  Drempelverlagend
  Rudi ter Maat: “dit is een ontzettend belangrijk moment voor mij. In mijn tijd was vertellen dat je niet op vrouwen maar op mannen valt, een enorme drempel. Er rustte een taboe op, dat maakte het moeilijk om het aan ouders, vrienden en kennissen te vertellen. Je moet het dan alleen verwerken en dat geeft spanning.”
  De drempel om met elkaar in gesprek te gaan wordt kleiner als er aandacht aan wordt besteed. Daarom is voor Rudi het hijsen van de regenboogvlag belangrijk. “Zichtbaarheid is belangrijk. Je laat als gemeente zien dat iedereen er mag zijn. Zeker in deze tijd met alle spanningen in de wereld voelt het soms alsof de LHBTI+ groep opnieuw voor hun rechten op moet komen. In veel landen is het niet zo vanzelfsprekend dat je mag zijn wie je bent, en dat geeft aan dat we onze rechten goed moeten beschermen.”


 • Speeddaten bij “Politiek Actief”

  Theo Bauhuis, 15 oktober 2022

  Vanaf 22 september geven burgemeester Stapelkamp en griffier Marcel Fiering weer de cursus Politiek Actief. Er zijn dit jaar 21 deelnemers uit onze gemeente.
  Tijdens de eerste avond op donderdag 22 september was er een half uur gereserveerd waarin een drietal raadsleden vertelden over hoe en waarom ze raadslid zijn geworden en hoe dat bevalt.

  Speeddates
  Tijdens de derde avond op donderdag 13 oktober was er een speeddate met bijna alle in de raad zittende partijen. Namens de PP was ondergetekende aanwezig. De deelnemers kregen eerst nog een deel theorie waarna in groepjes met de raadsleden gesproken kon worden. Echt speeddaten, 5 minuten per tafel / partij waarna iedereen door schoof.
  De meeste deelnemers hadden wel wat vragen voorbereid, vaak hele praktische en niet zozeer over het raadswerk zelf. Dat varieerde van de vraag waarom Aalten nog geen regenbooggemeente is tot een vraag of het fietspad tussen Aalten en Dinxperlo beter verlicht en daarmee veiliger kon. Er kwamen natuurlijk ook vragen over waar de PP voor staat en waar ze zich de laatste tijd als partij hard voor heeft gemaakt.

  Moeilijke taal
  Bij de gezamenlijke rondvraag achteraf kwamen ook nog wel wat opvallende zaken naar voren. Zo was er de vraag aan de burgemeester waarom zo vaak in moeilijke taal naar de burger werd gecommuniceerd. Als voorbeeld werd de informatie genoemd die vanuit de gemeente naar de deelnemers gaat. Die wordt niet toegestuurd, maar die doet men toekomen. Ook miste een deel van de deelnemers een soort welkom vanuit de gemeente aan nieuwe inwoners.
  Het is mooi om zo’n grote groep te zien die actief hun best doen om beter te weten wat er in de gemeente speelt. Het gaat de meesten er niet om raadswerk te gaan doen, maar vooral om beter te begrijpen waar de gemeente mee bezig is en wat er speelt. Toch, wie weet komen er nieuwe talenten voor de raad uit voort. Ik vond het in ieder geval leuk ze even te spreken.


 • Leerzaam bezoek aan ROVA

  Theo Bauhuis, 15 oktober 2022

  Op 12 oktober was er een informatieavond voor raadsleden bij de Rova op de vestiging in Winterswijk. Hoofdonderwerp was de inzameling van afval, de taak die Rova in de gemeente Aalten uitvoert. Aan het eind kwam ook nog even het onderhoud van de groenvoorziening aan bod, iets wat de Rova in bijvoorbeeld Winterswijk en Oost-Gelre ook uitvoert.

  Algemeen
  Eerst wat algemene zaken over de Rova. Rova is actief in 23 gemeenten voor de afvalinzameling en in 5 van die gemeenten ook voor het groenonderhoud. Rova is een NV en alle gemeenten waarin de Rova actief is zijn ook tevens aandeelhouder. Er wordt niet op de commerciële markt geopereerd. Naast afvalinzameling en groenonderhoud wordt de derde tak, kennis en advies steeds belangrijker. De Rova doet wel de inzameling, maar niet de verwerking. Het verwerken wordt uitbesteed aan andere partijen.

  Het afval
  Vergeleken met andere landen is Nederland heel erg goed in het scheiden van afval. Dat is al goed nieuws, maar het wordt nog mooier. Binnen het Rova gebied is Aalten de op één na beste in afvalscheiding. We hebben gemiddeld wel meer restafval dan onze buurtgemeente Oost-Gelre. Doordat in Aalten goed gescheiden wordt zijn de inzamelkosten laag. Het verbranden van restafval en vervuild gescheiden afval (ook restafval) kost geld, terwijl reststromen voor hergebruik geld opleveren.
  Dat in Aalten goed gescheiden wordt heeft niet alleen te maken met de netheid en de welwillendheid van de inwoners, al is die natuurlijk wel heel belangrijk. De maatregelen die zijn genomen om scheiden te stimuleren hebben goed gewerkt. De eerste stappen zijn gezet met Diftar, na de invoering daarvan zette de daling van het aandeel restafval in het totaal aan afval in. De echte serieuze daling trad in op het moment dat het omgekeerd inzamelen begon. De hoeveelheid restafval is op dat moment meer dan gehalveerd. Uit testen door een proefpanel dat 100 dagen 100% hergebruik probeerde te zijn bleek dat de ondergrens in restafval ongeveer rond 22,5 kg ligt. Er zijn altijd enkele zaken die niet gerecycled kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan luiers.

  Aan de bron of achteraf?
  Tot slot kwam het verhaal nog even op het voordeel van scheiden aan de bron ten opzichte van nascheiding. Alles in één kliko kieperen klinkt lekker makkelijk en wordt daardoor door sommigen als goed alternatief gezien. Dat gemak is ook het enige voordeel. Om nog te kunnen hergebruiken zal in ieder geval papier en groen nog gescheiden moeten worden opgehaald. Van wat er dan overblijft, restafval en pmd door elkaar is nog maar een klein deel als herbruikbaar pmd terug te winnen. Voor wat betreft hergebruik is achteraf scheiden dus een serieuze stap terug.


 • Biodiversiteit speerpunt!

  Bert Weevers, 15 oktober 2022

  De startnotitie Biodiversiteit opent sterk:
  “Voor de leefbaarheid van de aarde in de toekomst is het biodiversiteitsverlies het grootste probleem, op de voet gevolgd door opwarming van het klimaat. De biodiversiteit holt wereldwijd achteruit, zo ook in Nederland. Ondanks dat er in Nederland diverse goede ontwikkelingen zijn gekomen de afgelopen jaren, is het wel nodig om het tij van het biodiversiteitsverlies te keren.”
  “De ambitie van de gemeente Aalten is dan ook om de biodiversiteit te behouden en te versterken door de samenhang in het landschap te vergroten en het beheer meer te richten op het vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor ontstaat er een robuust landschap waarin de biodiversiteit tegen een stootje kan. Ons doel is dan ook om in 2030 de biodiversiteit in onze gemeente versterkt te hebben t.o.v. het jaar 2022.”

  Om deze ambitie waar te kunnen maken is een biodiversiteitsplan nodig: wat houdt biodiversiteit in, hoe staat het met onze biodiversiteit en waar willen we naar toe? Hoe maken we onze ambitie concreet en meetbaar?
  De meeste partijen waren dinsdag tijdens de oordeelvormende vergadering positief over de startnotitie. Wij ook. Een belangrijke stap voor Aalten. Vooral VVD en HMV/BBB hadden andere ideeën. VVD vond dat biodiversiteit niet als apart beleidsdoel moest worden uitgewerkt, maar meegenomen moest worden in ander beleid. Via koppelkansen kan dan op meerdere terreinen winst worden geboekt. Ook CDA noemde koppelkansen vaak. Iedereen ziet het belang van koppelkansen denk ik, maar biodiversiteit is zo urgent dat het zeker wel een zelfstandige nota behoeft.

  Er ontspon zich een discussie over het gebruik van ‘ambassadeurssoorten’: planten- dieren- of insectensoorten die als indicator fungeren voor de kwaliteit van de betreffende biotoop/ landschapssoort. Onze Theo Bauhuis wist dankzij zijn uitgebreide kennis hierover alle kritiek hierop te weerleggen – en de nodige nuanceringen aan te brengen – en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
  Theo hield ook een sterk pleidooi om lokaal/regionaal aanwezige kennis via natuurgroepen, WBE e.d. in te zetten voor het biodiversiteitsbeleid.


 • ZZp-ers en MKB-ers en de energiecrisis

  Joop Wikkerink, 8 oktober 2022

  Vrijdagmiddag kwamen enkele vertegenwoordigers van zzp-netwerken , samen met onze dorpsmanager Dinxperlo bij elkaar. Ook was iemand van een broodfonds aanwezig (een broodfonds is een onderlinge verzekering voor arbeidsongeschiktheid bestaande uit een groep van 50 ondernemers). Onderwerpen: de gevolgen van de energiecrisis, de maatregelen die het rijk in het vooruitzicht gesteld heeft en hoe we als gemeente of als ondernemerscollectieven hier op zouden moeten reageren. Dat was een indringend gesprek, vooral door enkele persoonlijke ervaringen en omstandigheden. Er is nog veel onbekend. Er is aangekondigd dat er een TEK-regeling komt (Tegemoetkoming Energiekosten). Maar niemand weet de hoogte en de voorwaarden en doelgroepen. Zzp-ers -aan-huis kunnen w.s. wel gebruikmaken van het aangekondigde energieplafond en de regling voor huishoudens. Eigenlijk was de enige conclusie: voorbij de schaamte, zoek steun en hulp, bij elkaar en bij instanties die er voor zijn, wacht niet tot vijf voor twaalf.

  Dat gaat onze aanpak ook worden. Er komt een verhaal van een ondernemer die gebruik heeft gemaakt van het besluit Bijstand zelfstandigen en de hulp van het Ondernemerssteunpunt. Dat punt is opgericht door de gemeente Aalten, Doetinchem en Laborijn. Met ervaren bedrijfsadviseurs (deels afkomstig uit eigen bedrijven) kan gespard en overlegd worden; de adviseurs wijzen de weg naar scholing, coaching, financieel hulp en investeringen, al of niet volgens dat Bbz. Ondanks veel reclame is het bestaan van deze regeling en dit Ondernemerssteunpunt relatief onbekend. Maar ook kwam naar voren dat wanneer je in de shit zit als ondernemer, je hoofd ook niet zo staat naar instanties, regelingen en/of coaching. Daar gaan we wat aan doen met hulp van de (kleine) ondernemersorganisaties, misschien een netwerk van vertrouwenspersonen uit de wat grotere bedrijven (groot helpt klein). Dus houd de lokale nieuwsbronnen in de gaten!


 • Film over jezelf mogen zijn

  Joop Wikkerink, 8 oktober 2022

  ’Donderdagavond 6 oktober waren bijna alle wethouders onderwijs en/of inclusie bij de première van de film “Ik ben Levi”. Een korte film gemaakt door twee Winterswijkse jongeren die de worsteling belicht van een jongen op de middelbare school die verliefd wordt op de andere jongen en dan “uit de kast” moet komen. Het was een duidelijke film, gevolgd door indringende toespraken van de makers (zelf ook gay). En dat ging vooral over dat het echt niet mee valt om uit te komen voor je andere geaardheid in een dorp als Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde of waar dan ook in de Achterhoek. De zaal vol jong en oud bij het Gerrit Komrijcollege leek daar geen moeite mee te hebben, want veelvuldig klonk applaus, gejoel en geschreeuw; het was erg gezellig. O ja, volgens de makers is er maar één weg: wees je zelf:: “Ik ben Levi”?! en ik ben zichtbaar. Vandaar dat we dinsdag 11 oktober ( ‘coming out day”) ook bij het gemeentehuis bij Aalten met een groepje weer de regenboogvlag hijsen. Om 8.30 uur.


 • Geen taboe op zonneparken

  Joop Wikkerink, 8 oktober 2022

  Vorige week kwamen berichten naar buiten gekomen dat de gemeente Aalten afziet van het plaatsen van zonneparken. Dat is ook in de media verschenen. Die mededeling was gebaseerd op een niet compleet document. Het college heeft nl. besloten om vooralsnog (dus niet nooit) over te gaan tot zon op land. Enerzijds omdat er op dit moment genoeg ruimte op daken is, anderzijds omdat er nu gewoon geen netcapaciteit is om opgewekte elektriciteit terug te leveren. Maar gezien de energiesituatie in de wereld en het nieuwe “bod” dat de regio moet gaan doen komend jaar kan het zijn dat we ook de zonnevelden hard nodig hebben. Dus de deur helemaal dicht gooien is onverstandig. Gebeurt dus ook niet.

  Dat bleek ook wel door het bezoek van Liander. De gewone B. en W. vergadering werd nl. gevolgd door een ontmoeting met twee heren van Liander. Dat is de netbeheerder in grote delen van Nederland, ook in de gemeente Aalten van het elektriciteitsnet en het gasnet. Het is nog een soort overheidsbedrijf, in elk geval de dans van de privatisering ontsprongen. Dat wil niet zeggen dat alles op rolletjes gaat. Er is tot 2024 ernstig te kort aan netcapaciteit. Dat is vooral ongunstig voor het terugleveren van duurzaam opgewekte energie. Met behulp van nauwkeurig kaartmateriaal toonde men waar de hickups zitten. Een van de uitdagingen is nieuwe plekken voor “huisjes” te vinden: 100 in de gemeente Aalten. Dan nog zal het net flink verzwaard moeten worden: in 2023 doet men een gedeelte en in 2024. De vraag is natuurlijk waarom men zo laat is begonnen met die uitbreiding, terwijl de hele wereld overgaat naar duurzaam opgewekte energie. Er kwamen allerlei politiek correcte antwoorden (gebrek aan materiaal. arbeidskrachten), maar één van de reden is natuurlijk dat de ACM (concurrentiewaakhond) jarenlang in opdracht van het kabinet op de laagste kosten gestuurd heeft (je betaalt nl. een deel netbeheerkosten op je energierekening) en niet op voldoende toekomstige capaciteit.


 • Meedenkavond Energiearmoede

  Redactie, 6 oktober 2022

  Aalten, 6 oktober – Op maandag 10 oktober houdt de Progressieve Partij weer haar maandelijkse meedenkavond. Dit keer op maandag èn in het gemeentehuis (ingang zijkant bij de hellingbaan). PP gaat in gesprek over drie belangrijke onderwerpen.

  Energiearmoede
  Dat woord behoeft weinig toelichting meer. Er zijn regelingen vanuiut het rijk op komst. Maar zijn ze genoeg en niet te laat? Zijn er groepen die ondanks deze maatregelen toch letterlijk in de kou dreigen te komen zitten? Denk aan chronisch zieken, ouderen, bepaalde branches in mkb en zzp-ers? Wat kunnen we als gemeente doen om mensen de winter door te helpen. Natuurlijk is isolatie, besparing en opwek van hernieuwbare energie het belangrijkste. Hoe krijgen we dat aan de gang?

  Omgevingswet en de invloed van inwoners
  Een tweede vraagstuk is hoe inwoners hun invloed kunnen laten gelden bij de komende omgevingswet. Uitgesteld of niet: er komt een moment dat nieuwe ruimtelijke plannen voorgelegd moeten worden aan de burgers. Daarbij moeten ook gezondheidsaspecten bekeken worden. Hoe regelen we dat inwoners een èchte stem krijgen en wel tijdig.

  Biodiversiteit
  Een woord wat al lang niet meer alleen in kringen van natuurbeschermers gebruikt wordt. Velen zijn er van overtuigd dat voldoende diversiteit in onze buitenomgeving het behoud van de aarde is. Denk aan insecten, vlinders en vogels. Ook hier heeft het College een startnotitie aan de raad aangeboden hòe we de vergroting van de biodiversiteit gaan aanpakken. Graag hoort de PP de ideeën hierover van natuurliefhebbers en gewone mensen

  Meedenken?
  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. maandag 10 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis (zaal Hollenberg), Markt te Aalten . Toegang en koffie gratis.


 • Op bezoek bij LTO: kentering in boerendenken?

  Theo Bauhuis, 1 oktober 2022

  Kennismaking met LTO

  De gehele raad was uitgenodigd voor een bezoek aan de LTO Aalten. De ontmoeting vond plaats aan de Bosweg in de boerderij van Gerben en Margreet Obbink. Namens de PP waren Bert Weevers, Theo Bauhuis en Joop Wikkerink aanwezig. Na een welkom met koffie op de deel werd in eerste instantie het woord gedaan door André Ormel als voorzitter van afdeling Oost Achterhoek.
  Een erg plezierige en goede constatering die voor de hele ontmoeting gold was dat het LTO het belangrijk vindt om in rede met elkaar in overleg te zijn. Dat levert meer op dan harde protesten. Het LTO vertegenwoordigt een heel breed scala aan agrarische bedrijven van biologisch tot intensief en van veeteelt tot akkerbouw. Dat vergt ook intern wel inspanning om die vertegenwoordiging goed te doen. Er is een grote diversiteit in de bedrijfsvoeringen, voor André tevens de kracht van de sector. Om alle uitdagingen, die vanuit Brussel of Den Haag worden opgelegd of vanuit de markt worden gevraagd, wordt die diversiteit nodig geacht. LTO wil dat het rijk minder stuurt en de keuze welk type bedrijf de boer kiest over te laten aan de boer zelf.

  Agrarisch Jongeren Contact.

  Ook het agrarisch jongeren contact kwam aan bod. Die geven aan dat er onder jongeren nog wel de nodige interesse is voor het boeren vak, maar dat door de onzekerheden weinig jongeren een bedrijf over nemen.

  Bedrijfsvoering gastheer.

  Onze gastheer vertelde tot slot het een en ander over de bedrijfsvoering, de veranderingen in de afgelopen jaren en waar ze zoal mee bezig zijn. De laatste jaren was het aantal koeien wat teruggebracht en die extensivering was gebruikt om meer aan agrarisch natuurbeheer te kunnen doen, met hooilanden, houtwallen en akkerranden. Dat leverde wel een vergoeding op maar het netto rendement lag toch lager dan het houden van extra dieren. Dat de natuur toch betrokken wordt in de bedrijfsvoering had vooral te maken met de maatschappelijke verwachting, de wens om goed te boeren en het belang dat wordt gehecht aan het tevreden zijn in wat je doet. Ook op het gebied van energiezuinigheid werd er veel gedaan op het bedrijf. Zo werd bijvoorbeeld de warmte van de melk gebruikt om het drinkwater van de koeien en de boilers voor te verwarmen.

  Even een paar cijfers uit het verhaal van André over de agrarische sector in Aalten:
  • 254 agrarische bedrijven totaal, waarvan ongeveer 125 bedrijven het hoofdinkomen uit het bedrijf halen.
  • Van deze 125 bedrijven zijn er 105 lid van LTO
  • Die bedrijven hebben een gezamenlijke oppervlakte 6548 ha, waarvan 4306 ha gras

  Omslag in denken?

  Opvallend was dat de woorden biodiversiteit, landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw niet meer geschuwd werden door de landbouw-vertegenwoordigers. Zij willen wel aanpassen maar vragen duidelijkheid en tijd. Ook het interview dat dit weekend verscheen in Trouw van de voorzitter van de LTO ademt ook deze geest


 • Moties ingediend en teruggenomen…

  Theo Bauhuis, 1 oktober 2022

  Op dinsdag 27 september kwam de gemeenteraad bij elkaar. Vooraf gaf de kinderburgemeester, Jurre Tadema een overzicht van zijn werkzaamheden en die van de kinderraad.

  Beëdiging Wim Hokken
  Na de kinderburgemeester was het de beurt aan Wim Hokken die werd beëdigd als nieuwe fractievolger van de PP om daarmee Sylvia Stuivenberg op te volgen. Sylvia moest zich helaas om gezondheidsredenen terug trekken. De beëdiging verliep bijna te voortvarend en was al bijna gestart voordat de commissie geloofsbrieven aan had kunnen geven dat er geen bezwaren waren tegen de benoeming.

  Het vragenuurtje
  In het vragenuurtje kwamen een tweetal vragen aan bod. De toekomst van de Spoedeisende hulp (SEH) en de toestand van het voormalige pand van Brezan aan de Hogestraat

  De SEH
  De Christen Unie was bezorgd over signalen dat vanuit het rijk plannen bestaan om de SEH (Spoedeisende Hulp) te centraliseren bij de grote ziekenhuizen en de streekziekenhuizen af te schalen naar een gespecialiseerde huisartsenpost. Een situatie waar geen enkele Achterhoeker op zit te wachten en alle partijen ook zorgen over kennen. De vraag van CU aan portefeuillehouder Joop Wikkerink was dan ook of de SEH in de Achterhoek bleef bestaan.
  Een ja of nee was daar niet op te geven. De regiosamenwerking is hierin heel belangrijk en in de Achterhoekraad wordt hier met de thematafel gezondste regio naar gekeken. De Achterhoek was goed op weg naar behoud met de samenwerking tussen Slingeland en Beatrix, maar met het stuklopen van die samenwerking is de situatie zeker niet verbeterd.

  Brezan
  Het pand aan de Hogestraat waarin voorheen Brezan zat verkeert in slechte staat en is daarmee onveilig aldus CDA. De Woonplaats doet er in afwachting van nieuwbouw niets aan en vraag van het CDA was om aan te sturen op sloop als de nieuwbouwplannen te lang duren. Wethouder Ted Kok gaf aan dat er al een aantal plannen zijn voorgesteld, maar dat die niet voldeden. Er wordt op redelijke termijn een nieuw plan verwacht zodat aan nieuwbouw kan worden begonnen.

  Bestemmingsplan Kern Aalten
  In de afgelopen PP nieuwsbrieven hebben we al vooruitgeblikt op dit agendapunt. Eigenlijk is er maar één onderdeel waar nog discussie over is en dat betreft het voormalige pand van Messink en Prinsen aan de Bredevoortsestraat. BBB-HMV heeft een amendement ingediend om toch te kijken hoe op deze locatie 3 woningen toegestaan kunnen worden. Inmiddels lag er ook al weer een aangepast plan van de eigenaar om, weliswaar met een andere insteek, toch 3 woningen te realiseren. Al met al leverde dit amendement een lange discussie op, maar dan vooral omdat dezelfde argumenten verschillende keren weer naar voren werden gebracht. Resultaat was dat buiten BBB-HMV alleen D66 bereid was voor te stemmen. Het grote bezwaar is, zoals ook 2 edities geleden gemeld, het feit dat er geen gezond woonklimaat kan worden gerealiseerd in het geval van 3 woningen. De beide benedenwoningen kennen een te hoge geluidsdruk en net als PP waren de overige partijen van mening dat we de normen voor gezond en leefbaar wonen niet los moeten laten voor dit plan.
  Vanuit BBB-HMV werd nog geschermd met een precedentwerking van bouwplannen aan de Aaltenseweg in Dinxperlo, maar deze precedentwerking werd weerlegd door wethouder Kok met de opmerking dat daar nog geen vergunning is verleend en zodra de aanvraag komt, deze langs dezelfde meetlat van normen zal worden gelegd.

  Oekraïense vluchtelingen
  Vanuit BBB-HMV was de vraag ingediend hoe de aanwezigheid van Oekraïense vluchtelingen werd gecontroleerd, dit ivm het uit te keren leefgeld.
  Reactie van de burgemeester was dat de Oekraïense vluchtelingen niet actief in de gaten worden gehouden, het zijn vrije mensen die het recht hebben om te gaan en staan waar ze willen. Bovendien is er in veel gevallen van afwezigheid een goede reden. Denk aan bezoek aan familie in Oekraïne of elders.

  Moties vreemd aan de dag
  Opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders
  Een motie van CU samen met PP en D66 om aan het college te vragen of er een stapje meer gezet kon worden om statushouders en asielzoekers op te vangen binnen de gemeentegrenzen.
  Als portefeuillehouder gaf Joop aan dat er vanuit de huidige taakstelling voor dit jaar nog 13 statushouders gehuisvest moeten worden, met een verzoek vanuit het rijk om er 10 extra te huisvesten. Er gebeurt al veel en er wordt gekeken naar tussenvoorzieningen om een jaar te kunnen overbruggen. Momenteel wordt gesproken met Lichtenvoorde om in de voorziening daar ook de personen die aan Aalten zijn toegewezen onder te brengen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen statushouders en vluchtelingen. Voor de statushouders is een duidelijke meerderheid voor goede oplossing, voor vluchtelingen wordt door verschillende partijen meer op de rem getrapt en naar rijk en grotere locaties gewezen.
  Aangezien het college nu al veel handelt volgens de wens van de motie is deze niet in stemming gebracht.

  Ondersteuning verenigingen en stichtingen.
  Vanuit het CDA was een motie ingediend om verenigingen met eigen gebouwen te ondersteunen bij de hoge energielasten. Vanuit VVD leverde dat direct al de vraag op hoe dat te betalen is.
  Ook deze motie werd niet in stemming gebracht om een aantal redenen. Het rijk heeft al maatregelen aangekondigd, het college kijkt al naar de mogelijkheden in het plan voor energiearmoede en naast verenigingen met een eigen gebouw kunnen ook hurende verenigingen met hogere lasten worden geconfronteerd. Aangename verrassing vanuit de VVD was het idee om met een revolverend fonds te komen voor investeringen tbv lagere energielasten.

  Opvallend was wel dat sommige partijen wel ruim met de geldbuidel wilden rammelen voor de eigen – relatief toch rijke – inwoners (de laatste motie), maar afhoudend waren voor extra hulp aan vluchtelingen (de CU-motie).

  Daarmee was de agenda afgerond en werd de vergadering gesloten


 • Achterhoek raad: toneel voor factfree politics.

  Bert Weevers, 1 oktober 2022


  Maandag 26 september kwam de Achterhoek Raad bijeen. Belangrijkste agendapunt was de Herziene Visie 2030. De Achterhoek Board, zeg maar het (overigens niet democratische) college van B&W van de Achterhoek, had een mooi concept opgesteld. Opvallend en positief is dat biodiversiteit en circulariteit veel aandacht krijgen. Ook zijn de Sustainable Development Goals expliciet in de nieuwe Visie opgenomen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat de nieuwe Visie wel heel veel op ons verkiezingsprogram lijkt.
  Bij de beschouwingen in de Achterhoek Raad waren de meeste partijen in het algemeen lovend over de nieuwe Visie. Die grote lijn zat dus wel snor.
  Slechts op drie thema’s werden er vanuit verschillende fracties wijzigingen of aanvullingen voorgesteld, via 2 moties en 1 amendement. En bij de behandeling daarvan ging het mis: veel Achterhoekse partijen laten zich niet leiden door feiten.

  1. VVD, CDA, BBB-HMV en nog enkele fracties hadden een amendement opgesteld waarin voor de N18 weer als doel 2×2 rijbanen met 100 km werd geformuleerd. De Board had in een speciale toelichting echter uitstekend beargumenteerd waarom dit uitermate dom zou zijn. Mn VVD en CDA hechtten echter geen waarde aan deze argumentatie en bleven als een klein kind dreinen om hun achterhaalde wensbeeld. Tot overmaat van ramp bleek dit amendement ook nog eens op een (kleine) meerderheid te kunnen rekenen. Feitenvrije politiek voorbeeld 1.
  2. De PvdA bracht een motie in waarin aandacht werd gevraagd voor de energielasten van ondernemers. Je zou zeggen: kat in het bakkie, want ondernemerspartijen VVD en CDA zullen wel meegaan. Maar nee hoor. Misschien omdat een politieke opponent met het idee kwam? 41 voor 114 tegen. Wij hebben voor gestemd.
  3. PP kwam met OWL en de Groen Links fracties Berkelland, Doetinchem en Bronckhorst met een motie waarin werd gevraagd om een Plan van Aanpak om houtrook–overlast en gezondheidsschade te verminderen. Uit tal van onderzoeken blijkt immers dat houtrook zeer schadelijk is voor de gezondheid (RU Groningen, RIVM, ECN, TNO, GGD , Gezondheidsraad, Longfonds, etc, etc). Wetenschappelijke feiten spelen echter blijkbaar geen rol in de achterhoekse gevestigde politiek. De motie werd, met 127 stemmen tegen, ruim verworpen.

  De argumentatie?
  “Achterhoekers zijn in 2030 langer gelukkig en gezond” staat als doel in de Achterhoek Visie. Om dat te bereiken wordt -terecht – volop ingezet op Preventie. Je zou zeggen: inzetten op een gezonde, schone leefomgeving is dan een ‘no-brainer’. Maar nee. De board ontraadde de motie met als argument dat het Achterhoekse preventie-beleid focust op de ‘eigen regie’ van de inwoners.
  Deze gerichtheid op het individuele gedrag is echter hoogst kwalijk omdat het het neoliberale gedachtengoed versterkt van ‘als het niet goed met je gaat is het je eigen schuld’. Sociaal-economische omstandigheden en de fysieke woon- en leefomgeving worden buiten schot gehouden, terwijl die minstens zo belangrijk, waarschijnlijk zelfs doorslaggevend zijn voor een goede volksgezondheid.
  Die focus op gedrag leidt in de ‘rook-kwestie’ tot een absurde situatie. De roker wordt door de overheid met alle middelen aangespoord om te stoppen met roken, maar de houtstokende buurman mag van dezelfde overheid doorgaan met het vergiftigen van tuin, huis en straat van de roker met (hout-)rook. Wie denkt dat een anti-rook-campagne dan nog succesvol kan zijn, mag zijn hand opsteken.
  Daarbij ondermijnt deze inconsequentie het vertrouwen in de overheid nog verder. Ook jongeren –die vooral gevoelig zijn voor houtrook omdat het het ontstaan van astma en COPD bevordert, maar waarop vooral de anti-rook-campagne is gericht – zullen hun middelvinger opsteken naar die raar-betuttelende, maar feitelijk wegkijkende overheid. De overheid moet haar inwoners beschermen, maar de Achterhoek Raad verzuimt dat.

  Door nu tegen de motie te stemmen en niet tegen houtrook op te treden (de motie had het niet eens over een algeheel verbod) dreigt weer hetzelfde als rond stikstof en klimaat. Ook daarbij wilden de heersende, conservatieve politieke partijen niet luisteren naar de wetenschap. Bagatelliseren, uitstellen, afschuiven vergroten de problemen echter zo dat maatregelen steeds ingrijpender moeten worden.
  Pas 50 jaar na de eerste grootschalige en publiek gemaakte wetenschappelijke rapporten over de gezondheidsschade van sigaretten werd een rookverbod in café’s van kracht. Over stikstof en klimaat is ook al (ruim) 50 jaar wetenschappelijke consensus zonder dat de heersende politiek tot echte stappen kwam. Laten we aub geen gewoonte van dit soort termijnen maken!

  Er is nog enige hoop. Aan de thematafel Gezondste Regio zitten meer gezondheidsexperts dan in de Board en in de Raad. Laten we hopen dat van daaruit tijdige inititiatieven komen tot effectief anti-rook-beleid.

  Met dat tijdige komen we ook op een ander argument dat tegen de motie werd ingebracht: de timing. Net nu iedereen de toevlucht neemt tot houtkachels omdat de gasprijzen zo hoog zijn zouden we maatregelen moeten treffen? Ontnemen we dan mensen niet de gelegenheid tot lagere energielasten? Onze antwoorden hierop:

  1. Juist omdat nu de verkoop van houtkachels nog verder dreigt toe te nemen moet je dit nu ontmoedigen. Meer houtrook is funest voor de volksgezondheid. Houtkachels blijven minstens 20 jaar staan. Als je nu niks ertegen doet nemen long- en luchtwegziekten toe (astma, COPD, verkoudheden, sinusitis), hart-en vaatziekten en kankers toe en zullen verzuim, zorgkosten en verlies aan levensgeluk toenemen. Wij vinden gezondheid principieel belangrijker dan de portemonnee.
  2. Dat neemt niet weg dat we de energie-kosten-problematiek niet serieus nemen. Integendeel. Maar het moet wel met de juiste middelen worden tegengegaan. PP en GL hebben altijd volop aandacht gevraagd voor energie-armoede en gepleit voor zowel oplossingen op de korte termijn (zorgen dat mensen nu niet in schulden raken) als voor de langere termijn: zorgen dat de energie-behoefte en daarmee de afhankelijkheid van prijsschommelingen afneemt door woningisolatie, zonne-energie etc. Dát is de juiste aanpak tegen energiearmoede, niet het gedogen van vervuilende houtkachels. Het is daabij ook nog eens de vraag of houtkachels wel zo goedkoop verwarmen. Brandhout- en pellet-prijzen zijn dit jaar al verdubbeld. Toenemend houtgebruik in de bouw zal de prijs verder opdrijven….. Er is dus ook een sociaal-financieel motief om de kachelverkoop af te remmen.
 • “De gezondste regio”

  Joop Wikkerink, 25 september 2022


  Donderdag 22 september was Achterhoekdag, dit keer bij Beusink in Lievelde. Ik bezocht twee thematafels. De eerste is getiteld “de gezondste regio”. We willen in de Achterhoek vooruitlopen en vast oefenen in een nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Meer gericht op gezondheid en gedrag dan naar ziekte en behandeling. Daarbij is regionale samenwerking heel erg belangrijk. Dat staat overigens ook in het net uitgekomen Integraal Zorg Akkoord. Daar is in de maatschappij van verschillende kanten wel kritiek op, vooral de huisartsen en de wijkverpleging voelen zich niet gehoord en wel te kort gedaan. Maar als je kijkt wat er wel in staat en waar alle partijen het ook over eens zijn is het die beweging van positieve gezondheid. En dan is gezondheid heel erg verbonden met preventie, sociaal domein en sociale basis: daar moet het gebeuren, daar moet naoberschap zorgen voor een evenwichtig, gelukkig en gezond leven. We bespraken met allerlei partners in de gezondheidszorg daar hoe de strategie moet zijn bijvoorbeeld rond de ziekenhuizen. Hoe begrijpelijk ook; het lijkt niet erg effectief te blijven streven naar twee aparte compleet ingerichte afdelingen spoedeisende eerste hulp. Maar wat dan wel? Het onderstaande filmpje geeft een heel mooi beeld van de urgentie, de noodzaak en de richting van de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg in de Achterhoek.

  Zorg in de Achterhoek – YouTube

 • Beursvloer “Aaltense Uitdaging”

  Joop Wikkerink, 25 september 2022


  Woensdagmiddag was er de vergadering van de IKAD, de Industriekring Aalten-Dinxperlo. Namens het College ben ik altijd aanwezig samen met collega-wethouder Kok. Dit keer was de vergadering bij Bribus, keukenproducent te Dinxperlo. Een immens bedrijf: zij produceren 55.000 (!) complete keukens per jaar. Grote klanten: woningcorporaties, vakantieparken. De productie is verregaand geautomatiseerd. Op het duurzaamheidsaspect wordt extra gelet. Ook een eis vanuit de opdrachtgevers. Bijvoorbeeld het verwerkte spaanplaat is steeds duurzamer. Er is maar heel weinig zaagverlies: stof en stukjes worden afgezogen en in de eigen verwarming verstookt. Ook streeft men naar zoveel mogelijk hergebruik en reparatie per onderdeel en niet de hele keuken maar vervangen.

  Aansluitend was er de Beursvloer van de Aaltense Uitdaging. Op zo’n beursvloer vragen verenigingen en organisaties hulp aan bij bedrijven. Zo wilde Bredevoorts Belang hulp bij het repareren van een beschadigde muur, de zwemvereniging wilde doelen van lichtmetaal, de Diaconie/Figulus zocht koks en serveerders voor hun project Etend Ontmoeten, AZSV/Estinea twee wasmachines om de shirts te laten wassen door bewoners van Estinea. Aan het eind van de avond waren er 35 matches gemaakt. De notaris berekende de waarde van de werkzaamheden op zo’n €16.000,– Als college gaan we nog een keer koken en serveren en als gemeente hebben we een workshop/bezoek voor de jeugd aan de gemeentewerf aangeboden.


 • Nieuws uit Den Haag?

  Redactie, 25 september 2022

  Natuurlijk keken we enigszins reikhalzend uit naar de maatregelen die in de troonrede zouden worden aangekondigd om de bestaanszekerheid van onze inwoners te stutten. Veel plannen, regelingen en steunmaatregelen gaan pas in in het volgende jaar. Dit jaar w.s. nog een energieplafond. Hieronder de plannen en maatregelen in het domein van werk en inkomen voor volgende jaar:

  De Miljoenennota en Begroting SZW melden het volgende over armoede en schulden:
  • Gemeenten krijgen € 1,5 miljard om ook in 2023 de energietoeslag à € 1.300 uit te keren aan huishoudens tot 120% van het sociaal minimum (p. 69 Begroting SZW).
  • Het kabinet vervroegt de inkomensafhankelijke huurverlaging naar 1 juli 2023. Dit verlaagt de huren voor sociale huurders met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum.
  • De basisbeurs voor uitwonende studenten wordt voor het collegejaar 2023-2024 verhoogd als tegemoetkoming voor de gestegen lasten.
  • Voor 2023 en 2024 is in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar voor energiebesparende maatregelen, vooral voor ‘kwetsbare’ huishoudens (p. 46 Miljoenennota). Ik vermoed dat een belangrijk deel van dit budget naar gemeenten gaat zoals eerder met de EZK-regeling.
  • Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met ruim 10% (inclusief de gebruikelijke indexatie). Uitkeringen zijn hieraan gekoppeld.
  • Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget worden verhoogd.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd, meer nog dan in het coalitieakkoord was aangekondigd.
  • Het belastingtarief eerste schijf wordt verlaagd, en ook de lasten voor MKB’ers worden verlaagd. De dekking wordt gerealiseerd door o.a. versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

  Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Aalten?
  Op dit moment zijn we met onze medewerkers en landelijke adviesorganisaties aan het doorrekenen wat dit allemaal betekent voor de inkomens van onze inwoners.
  Wat al wel opgemerkt kan worden dat er nog veel uitgewerkt moet worden, dus al te luide juichverhalen zijn zeker niet op zijn plaats.
  Een tweede opmerking die gemaakt moet worden is dat er voor kleine ondernemers en zzp-ers, die vaak ook last hebben van de inflatie, hogere energieprijzen en misschien wel minder omzet niet is genoemd. In een TV-programma later die avond gaf de verantwoordelijk minister Adriaanse wel aan dat ze nog bezig was met een pakket van maatregelen voor MKB. En dan vooral voor energie-intensieve bedrijven: tuinders, bakkers enz. dat werd herhaald donderdag in de kamer. Ook verenigingen, cultuurinstellingen, zwembaden met hoge energiekosten kunnen een aparte regeling tegemoet zien. Eerst maar eens afwachten.
  Op lokaal niveau heeft onze wethouder twee dingen in gang gezet: een gerichte campagne van het Ondernemerssteunpunt om kleine ondernemers te benaderen met de vraag of ze hulp en steun nodig hebben. Een tweede actie is dat de organisaties van zzp-ers en kleine ondernemers gevraagd zijn langs te komen met suggesties wat we kunnen doen. Het college onderzoekt de mogelijkheid of instellingen -geen ondernemer zijnde) kunnen en moeten gesteund worden bij hun stijgende energiekosten. Je zou dan kunnen denken aan een regeling zoals we die met corona ook gehad hebben: ervoor zorgen dat verenigingen en clubs niet omvallen. Maar ook hier moeten we even afwachten waar het rijk mee komt.
  het beste advies op dit moment aan zowel particuliere huishoudens, ondernemers en instellingen is altijd: maak van je hart geen moordkuil, kom in elk geval langs, deel je zorgen en vraag advies……


 • Werkbezoek Floriade in Almere

  Gerrit Migchelbrink, 17 september 2022

  fgelopen woensdag mocht ik, samen met mijn baas, deelnemen aan een excursie naar de Floriade in Almere. Dit als een vervolg op een eerdere bijeenkomst in de DRU in Ulft. Wooncorporatie Wonion uit Doetinchem staat voor een grote opgave om haar woonbestand te verduurzamen. Daarbij is ook gekeken op welke manieren dat kan. Het idee is om dat via Biobased te doen, dat wil zeggen met natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Geproduceerd, bewerkt en verwerkt in de Achterhoek, dus korte lijnen. In de eerste bijeenkomst was vooral het doel om bedrijven die daar raakvlakken mee hebben bij elkaar te krijgen. En dat was een schot in de roos. Er is erg veel belangstelling in de Achterhoek om hier mee aan de slag te gaan.

  Meer als 100 mensen hadden zich nu opgegeven om in de praktijk te kijken wat Biobased nu precies is. Op de Floriade zijn daar prachtige voorbeelden van te zien. Het was natuurlijk ook een mooi moment om onderlinge contacten te leggen, wat ook veelvuldig werd gedaan. Mooi was ook om te zien dat wooncorporatie De Woonplaats er deze keer ook bij was, evenals een afvaardiging van de agrarische sector. Daar liggen met het oog op reducering van stikstof grote kansen voor boeren die kunnen of willen omschakelen. Zo worden er nu al percelen verbouwd met o.a. vezelhennep, vlas en olifantsgras. Ik heb zelf gesproken met iemand die nu in Portugal bamboe kweekt en dit ook naar Nederland wil halen. Ook mooi dat de politiek erbij was met o.a. 2 wethouders uit Aalten. Want ook aan regelgeving zal er wat moeten gaan veranderen. Het zou mooi zijn als in de aankomende Omgevingswet er al aanpassingen kunnen worden meegenomen. Het bouwbesluit sluit niet aan op de snelle veranderingen van deze tijd. En dat aanvragen en vergunningen sneller worden afgehandeld. Want dat is nog wel een veel gehoord probleem: het duurt allemaal zo lang.

  Als u nog naar de Floriade toe wilt moet u snel zijn. Geopend tot 9 oktober.

  Gerrit Migchelbrink


 • Meedenkavond sociaal beleid

  Redactie, 17 september 2022

  Meedenkavond 12 september “Zo persoonlijk mogelijk” is goed bezocht.
  Zo’n veertig mensen verzamelden zich maandagavond in ’t Dorpshuus te IJzerlo om mee te denken over de aanpak in het sociaal domein. We hebben als gemeente enkele beleidsstukken vastgesteld rond ons “sociaal domein”: de omgekeerde verordening, de nota “Zo persoonlijk mogelijk meedoen in Aalten”en daarop geënt een concept-uitvoeringsprogramma.Voor dat laatste hebben veel organisaties en individuele mensen hun input geleverd en nu was het dan zover dat er gereageerd kon worden op concrete zaken die aangepakt moeten worden.

  Aftrap
  Als letterlijke aftrap gooide wethouder Hans te Lindert een bal de zaal in met daarop een heleboel afkortingen: PPJ (Preventie Platform jeugd.), IHP (Integraal Huisvestingsplan) AIB (Achterhoek in beweging. De bal werd een beetje heen en weer gegooid zodat duidelijk werd dat al die afkortingen alleen maar door samenwerking aan elkaar geregen kunnen worden. Het motto is dan “It takes a village to raise a child”.

  Pubkwis
  Vervolgens liet Wethouder Joop Wikkerink via een pub-kwisje de zaal voelen hoe urgent de noodzaak is van anders kijken naar de zorg. Misschien wel leuk om wat vragen hier te herhalen:

  1. In 2017 had Aalten 1585 mensen met een WMO-voorziening. Is dat in 2026 meer of minder dan 2500? Antwoord: minder nl. 2495.
  2. Vandaag de dag heeft Aalten 520 mensen met dementie. Zijn dat er in 2040 meer of minder dan 1000. Antwoord : minder nl. 920, maar in 2050, 10 jaar later 1100;
  3. Op dit moment werken 1 op de 6 mensen van de beroepsbevolking in de zorg. Als er niks in het beleid verandert is dat dan over veertig jaar meer of minder dan 1 op 4? Antwoord: meer nl. 1 op de 3
  4. In de gemeente Aalten zijn naar schatting 6700 mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers dat langdurig en intensief mantelzorger is, is dat meer of minder dan 1000. Antwoord: meer 1164.
  5. En het aantal mantelzorgers dat overbelast is is dat meer of minder dan 500. Antwoord: meer nl. 583.

  Groepjes met elkaar in gesprek.
  Vervolgens werd er gebrainstormd in groepjes. Bijvoorbeeld over Naoberschap. Daar ging het over de bekendheid en toegang tot voorzieningen: er is zo ontzettend veel, maar vaak niet bekend. Of een groepje die nadacht over “Oud worden in de gemeente Aalten”. Daar kwam bijvoorbeeld een idee over een wat ruimere interpretatie van mantelzorgwoningen naar voren. Inmiddels is een voorstel in roulatie in de regio om levensloop/zorgwoningen toe te staan (op een erf, in een tuin, in een woning) zonder dat er nu al sprake is van mantelzorg, maar dat dat wel kan komen. Of een groepje dat zich met de jeugd in Aalten bezighield. Daarbij is “meedoen zonder groepsdruk” zo erg belangrijk. Er kwamen enorm veel ideeën naar voren die allemaal verwerkt worden in praktische voorstellen voor de uitvoering. En daar gaat de gemeente ook weer mee terug naar de “sociale basis”.


 • Kom in actie tegen armoede!

  Joop Wikkerink, 11 september 2022

  Zaterdag kregen de consumenten van “Energie van Ons”(verbonden aan onze regionale AGEM) bericht over de voorschotten die berekend moeten worden vanaf oktober. Verhogingen van € 300,– per maand voor een normaal huishouden zijn geen uitzondering. .Mensen met een minimuminkomen kunnen dat nooit betalen!. Wat moet er gebeuren?
  -snelle doorvoering Europese afspraken-prijsplafond vaststellen in Nederland (teken de petitie)
  -overheidsingrijpen in energiemarkt; nu winsten belasten, lonen omhoog
  -isolatie- en duurzaamheidsmaatregelen versneld doorvoeren
  -snelle staatssteunregeling voor MKB vergelijkbaar met corona-steun
  -als gemeente kunnen we pleisters plakken: energietoeslag. schuldhulp, minimaregelingen, budgetcoaching, vangnetregeling.

  Neem in elk geval contact op als je er niet meer uitkomt: GRIP-team Aalten: De GRIP-inloop is iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9 in Aalten. Voor een afspraak met het GRIP-team op een ander moment kunt u een afspraak maken via de gemeente Aalten: (0543) 49 33 33.Ondernemers: www.ondernemers-steunpunt.nl

  Steun de petitie die aan het kabinet vraag een energieprijsplafond in te stellen: https://groenlinks.nl/petitie-prijsplafond-energie…


 • Heerlijk Thuis in huis

  Joop Wikkerink, 11 september 2022

  Woensdagavond deden wethouders uit Oude IJsselstreek, Berkelland en ik de aftrap voor een mooi project “Heerlijk thuis in huis”. Kort gezegd: wijksgewijs worden inwoners van 55plus benaderd en wordt hen aangeboden een gesprek met een wooncoach. Deze wooncoaches hebben een korte opleiding gehad waarin ze op de hoogte gebracht zijn van de vele steunmaatregelen die er zijn voor meer “woongeluk” in je huis of in je buurt. Maar vooral ook geleerd hebben te luisteren naar de wensen van de mensen. In alle drie de gemeenten is een groepje wooncoaches die aan de slag gaan en vooral ook ervaringen uitwisselen. Kruiswerk (Zlimthuis), Agem (energie) en de woningcorporaties zijn allemaal betrokken. In Aalten beginnen we met eigen huizen in bepaalde wijken en kijken we ook naar “koppelkansen” met maatregelen in klimaatbeheersing: uiterst actueel dus nu met de energieprijzen.
  In mijn openingspraatje legde ik de aanwezige coaches een “casus” voor: ik heb al eens een bezoekje gebracht aan een echtpaar in de 90 die nog zelfstandig wonen en zich afvragen hoe het in de toekomst moet. Hoe pak je dat aan als coach? Twee mooie antwoorden: vraag en luister eerst wat ze zelf willen en: zorg en probeer samen voorstellen te maken zodat ze niet de rest van hun leven alleen maar bezig hoeven te zijn met zorgen te maken over “hoe het toch verder moet”.


 • Kleine ondernemers en zzp-ers in de knel

  Redactie, 11 september 2022

  Samen met de gemeente Doetinchem hebben we het Ondernemerssteunpunt ingericht. Gericht op kleine ondernemers en zzp-ers. Dat was vooral nodig in de corona-tijd met de steunmaatregelen die er toen waren. Maar nu is dat weer nodig. Er blijkt enorme onzekerheid in sommige branches over de toekomst: hoe lang houd je de stijgende energieprijzen vol, kun je je uitgestelde corona-belastingschuld wel tijdig betalen, zijn er voldoende grondstoffen maar ook vakbekwaam personeel. Ook de ondernemers in het MKB kampen met een paar crises die op elkaar inwerken.

  Wat moet er gebeuren? Het rijk is akelig stil als het om het MKB gaat. Terwijl we in de corona-tijd allerlei regelingen opgetuigd hebben met de daarbij behorende uitvoeringsorganisatie. Met het Ondernemerssteunpunt zijn een paar afspraken gemaakt.
  Allereerst hebben we afgesproken een soort voorlichtingscampagne op poten te zetten. Kernboodschap: blijf niet alleen met je vragen zitten als kleine ondernemer, kom sparren met OSP en laten we samen kijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien in een nieuwe oriëntatie en markt of “productie”-proces, misschien met financiële steun. Vervolgens willen we ook dat ons scholingsfonds “Op IJver” beter benut wordt door de kleine ondernemers. En dat ook ondernemers er zich van bewust zijn dat een leven lang leren ook voor hen geldt, juist in deze tijd. Er zijn scholings- en steunmaatregelen. Laat we die ook gebruiken. Ken jij ondernemers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Laat ze contact (anoniem!) opnemen met Ondernemerssteunpunt: www.ondernemers-steunpunt. nl


 • Woonruimte gezocht!

  Redactie, 11 september 2022

  Iedereen heeft de beelden van Ter Apel nog op het netvlies. De opvang van asielzoekers in Nederland is volkomen vastgelopen. Let wel. Het aantal vluchtelingen is in vergelijking met de afgelopen jaren niet spectaculair toegenomen; de opvangcapaciteit en de capaciteit bij de ondersteunende organisaties is wel fors afgenomen (plm. 40 asielzoekerscentra in 12 jaar minder). Dus door gebrek aan capaciteit en het niet op peil houden van de investeringen in opvangcapaciteit door het rijk zitten de gemeenten nu met de gebakken peren.

  Het college stuurde een raadsmededeling naar de raad die gaat over de vraag wat wij in de gemeente Aalten allemaal doen en kunnen doen om dit probleem mee te helpen oplossen. We denken dan aan een versnelde uitvoering van onze verplichting om statushouders op te vangen. Inmiddels is er ook een “aanwijzing” van de provincie binnen die aangeeft dat we vanaf 1 september 23 statushouders moeten opvangen. Als alle gemeenten hun deel doen, dan zijn de AZC’s niet meer mudjevol en kan de doorstroming op gang komen. Groot probleem is de beschikbaarheid van woningen. Dus het college wil graag dat er een huisvestingsplan komt voor statushouders, waarbij niet alleen gekeken wordt naar reguliere huurwoningen van de Woonplaats. Maar ook naar creatieve oplossingen. Wie ideeën heeft kan zich melden (groepswonen, leegstaande complexen die simpel omgebouwd kunnen worden).

  In Lichtenvoorde is een tijdelijke “tussenvoorziening” aangewezen in het tijdelijke complex van St. Anthonius. Helaas beschikt de gemeente Aalten niet over dergelijke grote complexen. Misschien kunnen we wel regionaal samenwerken.

 • Participatiepact gericht op meedoen

  Persbericht Laborijn, 8 september 2022

  Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

  Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenlevingBinnen deze samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering, ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

  Meedoen op de best passende plek

  Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn): “Met deze mooie samenwerking willen we bereiken dat inwoners die nu nog geen perspectief hebben op betaald werk zich wel kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen op de best passende plek. Vanuit Laborijn geloven we in de kracht van betaald werk en zetten ons daar maximaal voor inDat doel is niet altijd direct te realiseren. We zien mooie tussenstappen naar bijvoorbeeld zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten. Binnen dit pact bundelen Figulus Welzijn en Laborijn hun expertise om inwoners daarbij maximaal te ondersteunen.”  

  Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak. Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe we dat het beste kunnen vormgeven.

  “Tijd om deze sterke sociale basis in te zetten om iedereen mee te laten doen”

  Figulus Welzijn ontwikkelt, samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, mogelijkheden voor de inwoner om weer mee te doen in de samenleving. Samen met de inwoner wordt gezocht naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie bij Figulus Welzijn of elders, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de inwoner. Daar waar nodig wordt een individueel traject ingezet en daar waar dat kan wordt dit collectief georganiseerd. Ook wordt ingezet op het creëren van ontwikkelplekken op het gebied van maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

  Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
  “De afgelopen jaren hebben wij in de gemeente Aalten gewerkt aan een sterke sociale basis. Hierbij zijn alle (sport) verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, bewonersorganisaties en ook organisaties zoals het ‘meedoenpact’ bij betrokken. Nu wordt het tijd om deze sterke sociale basis ook in te zetten om iedereen mee te laten doen. Zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk dat iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip valt.”


 • PP trapt politiek seizoen af

  Persbericht, 4 september 2022

  Aalten, 4 september – Het politieke seizoen voor de gemeenteraad begint weer. De Progressieve Partij trapt af op woensdag 7 september bij Schiller in Aalten om 20.00 uur. De progressieven hebben niet stilgezeten deze zomer. Zo waren er een vijftal fietsexcursies naar interessante plekken in vooral het buitengebied. Hoogtepunten de bezoeken aan de meelwormenfabriek en het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne. Daarnaast een radio-debat over de stikstofcrisis met Agractievoorman Luiten. Zo probeert PP op lokaal niveau het gesprek en het nadenken op gang te houden over de noodzakelijke transitie in de landbouw.

  Landbouwhervorming

  Woensdag kijken we terug op deze excursies en bepalen we wat we ervan kunnen leren en hoe we er in ons raadswerk gebruik van kunnen maken. We willen graag een permanent gesprek met de landbouwsector over de noodzakelijke transformatie. We vragen van hen ook de vlaggen weg te halen. Hoe we dat gaan doen bespreken we woensdag.

  Koopkrachtacties.

  Welke maatregelen kunnen we op lokaal niveau nemen om de koopkracht en bestaanszekerheid van mensen en bedrijven te verbeteren? Zowel compensatie op korte termijn als structurele verbeteringen in bijv. isolatie, overstappen op duurzame energie. Zo zouden er meer energiecoöperaties moeten komen. We hopen op ideeën vanuit de bevolking

  Opvang asielzoekers

  Samen met de ChristenUnie heeft PP vragen gesteld aan het College over de opvang van asielzoekers. Hoe kunnen we helpen het probleem dat door “Den Haag” is gecreëerd op te lossen? Kleinschalige opvang van statushouders met bijvoorbeeld een organisatie als TakecareB+B zou kunnen. Misschien komen er meer ideeën.

  Meedenken?

  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. woensdag 7 september om 20.00 uur bij Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • PP ondertekent noodplan tegen armoede

  Redactie, 3 september 2022

  Achterhoekse fracties steunen oproep noodplan stijgende kosten.
  De kosten voor energie en boodschappen rijzen dramatisch de pan uit. De inflatie giert omhoog. De CPB-ramingen geven aan dat volgend jaar 1,3 miljoen huishoudens onder de armoedegrens komen, met meer dan 300.000 kinderen. Een toeloop op de schuldhulpverlening en voedselbanken wordt gevreesd.

  “Onaanvaardbaar” volgens fracties en wethouders van de progressieve partijen in de Achterhoek , “dit kunnen wij ook als gemeenten niet meer repareren met energietoeslag, minimaregelingen, energiemaatregelen en schuldhulpverlening. Het kabinet moet hier bijspringen en wel snel”.

  Samen met lokale fracties van PvdA en GroenLinks uit het hele land wordt een oproep aan de ministersploeg gestuurd om met de grootste urgentie een noodplan te maken om de ergste nood onder de laagste en midden-inkomens te lenigen. Elementen daaruit: snelle verhoging wettelijk minimum loon, compensatie regelingen voor inwoners die in de knel komen uitbreiden, sturing van de energiemarkt: belasting op extra winsten en prijsplafonds voor de consument.

  De oproep is ondertekend door ruim 250 wethouders en fracties. In de Achterhoek in elk geval van PvdA, GroenLinks en Progressieve Partij in Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk alsmede wethouders John Haverdil (Oude IJsselstreek) , Ingrid Wolsing (Montferland) Antoon Peppelman (Bronckhorst) en Elvira Schepers (Winterswijk), allen PvdA en Joop Wikkerink (Aalten), Progressieve Partij, allen op persoonlijke titel. Niet iedereen kon op deze korte termijn in vakantietijd bereikt worden. Natuurlijk roepen zij andere partijen op dit noodplan te steunen.


 • Denk mee met de gemeente over sociaal

  Redactie, 3 september 2022

  Oproep om mee te denken over de verdere invulling van onze sociale gemeente.
  Op maandag 12 september organiseert de gemeente een meedenkavond over het sociaal domein. In de afgelopen tijd heeft de raad een paar beleidsnota’s aangenomen die de werkwijze van het sociaal domein aangaan. Steeds is de bedoeling dat de gemeente waar nodig inwoners ondersteunt en helpt, als dat nodig is. Die hulp en ondersteuning moet zo persoonlijk mogelijk zijn en niet alleen maar volgens regels en wetten. Daarbij speelt de “sociale basis” een heel belangrijke rol: hoe zorgen we er voor dat het “systeem” om de inwoners heen, het naoberschap ondersteunend kan zijn naar die inwoners.
  Daarover gaan medewerkers van de gemeente graag in gesprek. Ze hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld met maatregelen die vanuit de gemeente genomen zijn en kunnen worden. Op de meedenkavond gaat het over de rol daarbij van inwomers, buurten en wijken, verenigingen enzovoort. Dus kom meepraten en -denken.


 • Zijn die omgekeerde vlaggen niet een keer klaar?

  Redactie, 3 september 2022

  Woensdagavond kwamen bestuur en fractie bij elkaar om de plannen voor het nieuwe seizoen te bespreken. Natuurlijk gaan we door met onze speerpunten: armoedebestrijding, bestaanszekerheid duurzaamheid en het “gesprek over een meer natuurinclusieve landbouw”.
  We hebben over dat laatste onderwerp een aantal initiatieven genomen: excursies, radio-gesprekken en factchecking. Er is een discussieavond in voorbereiding. Vooruitlopend daarop denken we dat van de protesterende boeren ook een meer coöperatieve houding verwacht mag worden. Een begin van een gesprek op landelijk niveau met Remkes werd waargenomen. De boeren zouden hun gesprekspositie kunnen versterken om in elk geval de omgekeerde vlaggen van de lantaarnpalen te halen (zij hangen daar zonder toestemming en illegaal).
  Het idee kwam om een groep te vormen die de vlaggen eraf gaat halen, of nog mooier weer andersom te hangen met “rood-boven”. Steeds meer mensen vinden het nu wel genoeg. Daaronder ook mensen die de omgekeerde vlag zien als een bezoedeling van de waarden en normen die er rond vlagvertoon zijn afgesproken in Nederland. Hennie Vonk schreef daarover haar tweede brief aan de burgemeester. Samen met een opiniebijdrage van Emma Drayer in de Volkskrant. Zie onze wekelijkse nieuwsbrief no. 730.


 • Suggesties gevraagd: inflatie de baas

  Redactie, 14 augustus 2022

  Energie-armoede, inflatie en bestaanszekerheid: ideeën gevraagd 

  De plaatjes, grafiekjes en cijfers zijn schokkend. Boodschappen worden dit jaar voor een gemiddeld gezin € 1500,– per jaar duurder; energiekosten kunnen oplopen tot € 4.000, — meer per jaar.
  Hoe gaan mensen met een laag of middeninkomen dit betalen? Den Haag en Brussel zijn behoorlijk stil als het gaat om betekenisvolle reparaties in de koopkracht. Generieke maatregelen die het kabinet voor de zomer heeft aangekondigd of doorgevoerd komen vaak terecht bij verkeerde (hogere) inkomensgroepen. De energietoeslag voor de minima is te weinig en de grens te strikt (120% van minimuminkomen). Wat moet er wel gebeuren? Forse verhoging van minimumloon, -pensioenen en uitkeringen?  (FNV) Inkomensafhankelijke energieprijzen (Eneco), sociaal energietarief (België), versterkte inzet op overschakeling duurzame energie (milieubeweging).

  Het Financieel Dagblad zette de ideeën die er nu langskomen op een rijtje. Met alles is wel wat.
  1.Meer gas uit Groningen: 10 miljard kuub aardgas uit Groningen doet de prijs met 5-10% dalen. Volledige openstelling (40 miljard kuub) is niet veilig
  2.Hogere winsten ( 55 mrd in het 2e kwartaal) energiebedrijven belasten. Een nieuwe wet maken die dit regelt kost 2 jaar. Meerderheid in de politiek is onzeker.
  3.Maximumprijs voor energie. Hier wreekt zich de private gasmarkt. In Frankrijk kan dit (staatseigendom), in Nederland moet dit via de Prijzenwet. (Dan moet er sprake zijn van een noodsituatie). Politiek niet erg kansrijk.
  4.Lagere belastingen. Nadeel hiervan is dat iedereen gecompenseerd wordt, ook degenen die het kunnen betalen en dus niet gaan verduurzamen.
  5.Een sociaal tarief (in België scheelt dit voor twee miljoen sociale minima € 700,– per jaar). Hiervoor moeten belastingdienst, energieleveranciers en woningcorporaties samenwerken, dat kost tijd en geld (bovendien hebben deze organisaties geen best trackrecord)
  6.Compensatie lage en middeninkomens. Dat gebeurt in Nederland door de energietoeslag van 800+500 euro voor mensen met een inkomen van max 120% sociaal minimum.  Er gaan stemmen op om deze grens te verhogen. Er zijn wel verschillen in de uitvoering. Volgens FNV is beter het verhogen van sociaal minimum (loon).
  7.Iedereen compenseren. Is al doorgevoerd met de teruggave energiebelasting van € 785,–. Geen van de door FD geraadpleegde experts is voorstander om dit nog een keer te doen: te duur en te ongericht.
  8.Langlopende energiecontracten. Dit geeft de energieleveranciers de mogelijkheid goedkoper in te kopen. Waarschijnlijk willen consumenten dit niet (jaarlijks shoppen)
  9.Het aanbod van energie vergroten. Deze oplossing is bijna uitgeput zeggen de energiedeskundigen: alles wat kan draaien draait. 
  10.Het energieverbruik omlaag brengen. Er zijn extra subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen. Echter zonnepanelen en warmtepompen zijn op dit moment nauwelijks te krijgen.

  Tot zover het Financieel dagblad (ingekort).
  Ik heb onder de GroenLinks-wethouders een vraag uitgezet: welke slimme ideeën hebben jullie. Daar komt een lijst van mogelijkheden uit die ik moet analyseren en bekijken op toepasbaarheid in Aalten. Grootste gemene deler is toch: niet strooien met eenmalige compensatiebedragen maar inzetten op energiebesparing, duurzame opwekking en natuurlijk structurele verhoging van het Wettelijk Minimum Loon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

  Wat kunnen we als Aalten doen?
  Natuurlijk hebben we ons plan duurzaamheid, daarin zit ook een paragraaf energiearmoede. Begin dit jaar zijn er dozen met energiebesparingsmiddelen uitgereikt. Daar zijn er nog van over, dus dat kan nog een keer. We hebben ook regelingen voor energiebesparing of duurzaamheidsmaatregelen. Maar misschien is dit allemaal too little en too late. Immers een stijging van energie en levensmiddelenprijzen van 5500,– per jaar is heel fors.

  Dus hierbij: denk mee, welke maatregelen kunnen we invoeren, versterken, verbeteren en welke snijden hout?
 • Leuke en nuttige Zomerschool

  Redactie, 14 augustus 2022

  Voor kinderen van statushouders (en Oekraïense ontheemden) hebben we afgelopen 4 weken een Zomerschool gehad. De organisatie was in handen van Figulus met hulp van Pabo-studenten en docenten/onderwijsassistenten, die dit werk ook in het kader van hun studie en als vakantiewerk konden doen. Locatie: de Bosmark te Dinxperlo (dank, dank ). Vervoer: Ditax met een vaste chauffeur die als vaste waarde fungeert. Zeker 50 kinderen van 4-11 zo’n beetje verdeeld over drie groepen. En wat was dit leuk! Elke dag een speciale activiteit. Wat vonden de kinderen nu het leukst: hoog scoorden cup cakes maken, wraps maken, waterspelletjes, voetballen en boksen (!) bij sportschool Ponsen met de Nederlandse jeugdkampioen. Sommigen vonden toch ook kletsen, kleuren en knutselen erg leuk.
  Donderdagmorgen togen wethouder Onderwijs Hans te Lindert en ik als wethouder Inburgering nog een keer naar Dinxperlo en gingen we aan alle kinderen de “diploma’s” uitreiken. En wat waren ze trots. En wat hadden ze de diploma’s verdiend!. 
  Figulus wil na afloop nog een klein ervaringsonderzoekje doen om na te gaan of de stelling dat kinderen die naar de Zomerschool gaan niet achteruitgaan in Nederlandse taal ook klopt. Ik denk dat dat zeker waar is: er wordt gewoon in het Nederlands gecommuniceerd. Dat was voor de enkele Oekraïense kinderen best wel moeilijk, maar ook met handen en voeten konden zij duidelijk maken dat ze vier fantastische weken hebben gehad.
 • Boerenacties: doel en middel

  Opinie, Joop Wikkerink, 14 augustus 2022

  Actievoeren: doel en middelen

  “Je kunt wel in een weiland gaan staan en “boe roepen”, maar dat helpt niet”, zei Agractie-voorman Erik Luiten tijdens de AFM-uitzending “In Gesprek” afgelopen woensdag. Dat gesprek was op initiatief van de PP-fractie en fractielid Bert Weevers tot stand gekomen. Het is volgens ons bijzonder belangrijk om juist ook op lokaal niveau het gesprek aan te gaan over de noodzakelijke transformatie in de landbouw. Noodzakelijk om te zoeken naar duurzame oplossingen. En dat is niet doorgaan op de weg van verdere schaalvergroting en uitputting van de natuur en grondstoffen. Dat gesprek liet wel grote verschillen van inzicht zien, maar aan het eind gloorde er toch iets van bereidheid tot nadenken over alternatieven (kruidenrijkgrasland in plaats van raaigras). Dus bij deze de oproep om verder met elkaar in gesprek te gaan en te blijven en van onder op de transformatie in gang te zetten. Dus zoeken naar oplossingen zonder de noodzakelijke herstelmaatregelen voor de natuur te blokkeren. 

  Acties
  Als we de weg van gezamenlijk overleg op willen dan zal ook bij boeren-actievoerders langzamerhand het besef moet doordringen dat, wil er draagvlak in de samenleving voor zo’n gesprek over transformatie blijven bestaan, hun actiemethoden moeten veranderen. Ook de organisaties als LTO, Agractie en FDF hebben daar duidelijk een rol is. Zij verschuilen zich nu nog te veel achter het feit dat de wetsovertreders “autonome app-groepjes” zijn, waar zij geen vat op hebben. Maar ze lopen over van begrip. Luiten keurt “persoonlijk” bezoekjes aan ministers af, maar neemt geen afstand als organisatie en vergoelijkt in het taalgebruik de wetsovertredingen of draait er omheen. Die houding moet stoppen. Want die gaat natuurlijk zich op de korte of lange termijn tegen hen (en ook de veranderingsgezinde boeren) keren. Wat zeker niet mag gebeuren is dat -ook landelijk- democratisch vastgestelde regels niet uitgevoerd worden onder de dreiging van illegale acties.

  Recht van demonstratie
  Ook voor mij is de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid een van de belangrijkste verworvenheden van onze democratie. Klimaat-activisten, vredesdemonstranten, ijveraars voor gelijke rechten zoeken vaak originele en spectaculaire methoden om de aandacht te vestigen op hun punten. Denk aan de massale anti-kernwapendemonstraties in de 80’er jaren, blokkades van kernenergiecentrales in Borsele, Dodewaard en Kalkar, klimaatdemonstraties en spectaculaire acties van o.m. Greenpeace. Vaak leidden die tot gefronste wenkbrauwen en irritaties (gek genoeg vaak bij mensen die nu illegale boerenacties goedpraten). Of tot groteske kritiek bij rechtse media en politieke partijen, die zich nu als pro-boer profileren. Maar uiteindelijk bepaalt de rechter wat wel of niet binnen de wet valt en blijft. Plus dat je als actievoerder ook goed moet stilstaan bij de duur en het effect van je acties. Dus wat je wilt duidelijk maken wordt vaak gekleurd door hòe je dat doet: “the medium is the message”.
   

  Omgekeerde vlaggen
  Veel mensen hebben het nu wel een beetje gehad met die omgekeerde vlaggen. Het zou de ophangers sieren dat ze die dingen een keer weg zouden halen van de openbare wegen. Het enige wettelijke argument tegen is dat de dundoeken het verkeer in gevaar zouden kunnen brengen en vooral dat het verboden is om zonder toestemming dingen te bevestigen aan eigendommen van anderen. Vandaar dat ik er in elk geval voor ben om zodra er omgekeerde vlaggen aan gemeentelijke eigendommen komen te hangen waarvoor geen toestemming is verleend (en die zal er ook niet komen) ze meteen op kosten van de ophangers (als die al te traceren zijn) weggehaald worden. Provincies en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor hun eigen eigendommen.

  Maar er is meer
  Naast de wat formele en wettelijke argumenten om een keer te stoppen met de omgekeerde vlaggen is er ook nog een morele overweging. Er zijn mensen voor wie de nationale driekleur van grote betekenis is. Vooral in kringen van veteranen is er veel moeite met het in hun ogen “ontheiligen” van de Nederlandse vlag. Als college kregen we daar ook een brief over van een inwoner, die ik hieronder met toestemming publiceer. 
  We streven naar een inclusieve samenleving als gemeente. We proberen in ons beleid respect te tonen voor diversiteit en “anders” denkenden. We houden ons democratisch recht van vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie hoog, voor iedereen, voor alle groepen. Maar dan vooral met respect. Met oog voor andermans gevoelens. Je mag misschien alles zeggen, maar dat hoef je nog niet te doen als het anderen kwetst. Je mag misschien wel alle wettelijk niet verboden middelen aangrijpen om te demonstreren, maar dat hoef je nog niet te doen als je daarmee anderen beledigt. Acties en demonstraties moeten om de argumenten en de inhoud gaan. 
   
  Gebaar van respect?
  Een speciale groep die waarde hecht aan de Nederlandse driekleur is de groep die verbonden was met Nederlands-Indië. Op maandag 15 augustus worden de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Hoe je ook denkt over de dubieuze rol van Nederland voor, tijdens en na die bezetting, er zijn duizenden doden en gewonden gevallen als slachtoffer van niets ontziende terreur. Als voor de groep overlevenden en nabestaanden de Nederlandse vlag een belangrijke troost in hun verlies is, kun je daar ook als actievoerder respect voor tonen. 
  Vanuit dat respect past het dan niet deze vlag als demonstratiemiddel voor eigen politieke doeleinden in te zetten.
  Hoewel het –dat moet ik vanuit actievoerders-oogpunt toegeven-  een ijzersterke aandachtstrekker is. Maar het is ook ijzersterk om te zeggen: dit heeft z’n aandachtswaarde gehad, nu ruimen we de vlaggen ook weer op. 
  Wat zou het mooi zijn als de mensen die de vlaggen hebben opgehangen deze op 15 augustus ook weer zouden weghalen. En als de hard-liners daar niet toe bereid zijn dat dan officiële boerenorganisaties als LTO-Nederland deze taak op zich zouden nemen. Of gewoon een groep welwillende boeren die respect tonen voor gevoelens van hun mede-burgers.

  Tenslotte 
  Demonstreren voor je zaak is een onvervreemdbaar recht. De aandacht die de boeren vragen voor hun zorgen is ook terecht. Net zoals de aandacht die miljoenen klimaat-activisten over de hele wereld vragen voor de gevaren die onze aarde loopt, o.a. door de huidige manier van landbouw. Het is de taak van de politiek om hier – na afweging van alle belangen –  besluiten over te nemen en wetten over te maken. Dat moet zonder last en ruggenspraak. Na overleg. Zonder de dreiging van brandende hooibalen, trekkerblokkades en bezoekjes-aan-huis. Wat mij betreft is er ook voor de lokale politiek een belangrijke taak weggelegd om in gesprek te gaan over de zeer noodzakelijke verandering en aanpassing van de huidge landbouw. Als PP dragen we daar aan bij door o.a. gesprekrondes, excursies en voorstellen voor nieuw beleid in de gemeenteraad. Als wethouder probeer ik de sociale gevolgen te verminderen en de bestaanszekerheid te garanderen. 


  Hieronder de brief van Hennie Vonk uit Dinxperlo waarin zij motiveert waarom de vlaggen weggehaald moeten worden.

   

   

 • Zomerfietsexcursie naar “Grensland Dinxperlo”.

  Persbericht 5 augustus 2022  De Progressieve Partij organiseert dit zomerreces een serie zomerfietsexcursies op de woensdagavonden. Ze staan in het teken van natuur, boerenland en cultuur. Op woensdag 10 augustus  vindt al weer de vijfde en voorlopig laatste excursie plaats naar het grensdorp Dinxperlo in onze gemeente.

  Grensland Museum.
  We beginnen bij het Grensland Museum aan de Markt in Dinxperlo. Na de koffie wordt in kleine groepjes een bezoek gebracht aan het dit voorjaar opnieuw ingerichte museum. Als ergens de invloed van de grens gevoeld is geworden gedurende de afgelopen jaren is dat wel in “Dinxperwick”. Het gebied tussen Dinxperlo en en Suderwick waar de grens letterlijk over de stoeprand loopt. Speciaal aandacht voor de expositie “Geschiedenis van de Grens”.

  Dinxperlose gidsen.
  Onder begeleiding van gidsen uit Dinxperlo verkennen we enkele markante punten in Dinxperlo. Natuurlijk het kleinste kerkje van Nederland “De Rietstap” met haar opvallende (verplaatsings)geschiedenis. Van daaruit gaat de tocht naar de oude grensovergang bij het “Brüggenhütte” en dan langs de grens naar het daar onlangs geplaatste  “büdeken” (grenswachtershuisje, nu in de vorm van een informatiepaneel) op de Markt in Suderwick. De grens is compleet met grensstenen en een internationaal “bloemenproject” mooi te zien aan het eindpunt van deze tocht-met-historisch commentaar aan de Keupenstraat pal op de grens.

  Vertrek vanuit Aalten.
  De fietstocht begint al op de Markt in Aalten. Daar start men (in tegenstelling tot de vorige tochten) om 18.30 uur. Deelnemers uit de omgeving Dinxperlo kunnen rechtstreeks naar het Grensland Museum fietsen; om 19.00 uur is daar koffie. Deelname en koffie onderweg gratis. Graag wel even opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Leerzame fietsexcursie naar varkensboerderij

  Verslag woensdag 3 augustus 2022

  De Progressieve Partij organiseert  deze zomer een serie fietsexcursies. Met een dubbele doelstelling: bewegen en ontspannen, maar ook leren van nieuwe ideeën en mogelijkheden in de agrarische wereld en de natuur en cultuur. Woensdagavond was de beurt aan het bedrijf “Zon-varken” in De Heurne. Dat was een exclusief bezoek. Het bedrijf is nog niet helemaal operationeel maar al genoeg om een kleine groep belangstellenden te ontvangen. Vandaar dat deelname beperkt werd tot PP-leden en mensen die al vaker de fietsexcursies meegemaakt hadden.

  Sedum-daken en mest-scheiding
  De twee varkensschuren met opvallende vormgeving liggen verscholen in het land aan het Welskerveen. Het eerste wat opvalt als je aan komt fietsen zijn de enorme sedum daken. Goed voor een constante temperatuur in de grote stal. Die valt verder op door  kuubs: een hoge nok. Goed voor de ventilatie en circulatie. Tussen de twee stallen is ruimte voor een “speeltuin” voor varkens die nog verder moet worden ingericht. Biggen kunnen hier dan een keer per 14 dagen spelen. De hokken zijn flexibel. Ze “groeien mee” met de varkens. Hoe groter ze groeien, hoe groter het hok. Maar het meest revolutionaire is toch wel de mestscheiding en -afvoer. Een soort van transportband van PE-platen met gaatjes zorgt ervoor dat de urine afgevoerd wordt via een goot. De vaste mest wordt via “de band met gaatjesplaten” afgevoerd naar een container. Aan het eind worden de gaatjes weer schoongeprikt en dan maken de platen de reis door de stal opnieuw. Dit is een mooie oplossing om drijfmest (oorzaak van veel ammoniakemissie) te voorkomen. Opvallend feitje: vrijwel geen “geur”. En mooie mestproducten: vaste mest voor akkerbouw en dunne fractie voor graslanden.

  Diervriendelijk
  De initiatiefnemers hebben met allerlei dierwelzijnsorganisaties overlegd hoe zij het best te werk kunnen gaan: een compromis tussen altijd buiten (te veel hectares nodig) en altijd binnen (stress); een “diervriendelijke manier”van castreren,  veel ruimte zowel binnen als buiten èn de “familie” blijft langer bij elkaar. Ook het slachten gebeurt op een zo diervriendelijk mogelijk manier bij een slachterij in Friesland. Deze beschikt in Nederland als enige over twee certificaten van “Eyes on Animals”: een voor het vervoer en één voor de slacht.  Hoe meer varkens op deze manier gehouden worden hoe groter de druk op slachterijen zal worden om ook minder stress bij de slacht te veroorzaken. Niet slachten is overigens natuurlijk nóg diervriendelijker.

  Langer bij de moeder
  Een zonvarken-bedrijf heeft 50 zeugen, die 2 x per jaar jongen krijgen. Ze blijven langer dan in de normale cyclus bij de moeder (8 weken). Hier is over nagedacht vanuit de markt: als er 13 bedrijven zijn die volgens dit systeem gaan werken (50 zeugen, 2 x per jaar biggen)  is de aanvoer van vlees het hele jaar door gegarandeerd. De eerste plannen voor een tweede zonvarkenbedrijf zijn er al. Die 13 bedrijven worden allemaal lid van de coöperatie. De stalsystemen staan klaar, men garandeert een afzet (en inkomen) en een afschrijving van 12 jaar. Natuurlijk moeten de “oude”stallen worden opgeruimd. Dat kost ook geld (kapitaalvernietiging). Wat ook een mooie filosofie is dat de “supermarkt keten” niet de prijs bepaalt, maar de boeren van Zonvarken zelf. Zij hebben een gegarandeerde afzet bij nu een supermarktketen (regionaal) en een uitbeenbedrijf. Interessant is dat deze boeren denken dat vleesconsumptie niet altijd “veel” hoeft te zijn. Maar wel “goed”. Zo houd je de kosten voor de consumenten in de hand: wel beter, maar minder en daardoor totaal wellicht gelijk of zelfs goedkoper. De vleesconsumptie in Nederland is veel te hoog, daar kan best wat vanaf.

  Circulair
  Varkens zijn van oorsprong alleseters en afvalverwijderaars. Het voedselpakket is bij “Zonvarken” niet biologisch, wel circulair: dat wil zeggen afval van de voedselindustrie, verkeerd geproduceerde of over de datum volwaardige producten. De filosofie: je kunt rest-voedsel weer als voedsel gebruiken (heeft de voorkeur) of je kunt er energie van maken (geen bijdrage aan bestrijding honger). Nog beter is natuurlijk om preventief de hoeveelheid afval te beperken. Interessant en verontrustend weetje:  elke 10 kg voedsel die wij eten brengt daarbovenop nog eens 11 kg “restproduct” met zich mee. Dus de voedselindustrie levert hier de grondstoffen ( bijvoorbeeld afgekeurde hagelslag, marsjes, chocola – je wilt niet weten wat allemaal) die verwerkt worden op het bedrijf tot brokken. Je ziet dus geen meel- en graansilo’s staan. Ook het gebouw is zo veel mogelijk circulair (kunnen nog verbeteringen worden aangebracht).

  Vriendelijk
  Men noemt zicht zelf vriendelijk in veel opzichten:  dier-, milieu-, – boer- buurt-, en klimaatvriendelijk. De deelnemers konden met eigen ogen zien in hoeverre dat klopt. Er moesten wel concessie worden gedaan. Varkens wroeten bijv heel graag in de modder. Nu liggen ze -ook buiten- op beton. Voor de ammoniakuitstoot is dat echter gunstig omdat ze naar binnen, naar de vaste ‘toiletplaats’ gaan om te poepen en pissen (varkens zijn in principe zindelijke dieren). Er was heel veel waardering over het zonvarken-concept en voor de mensen die erachter staan en met vallen en opstaan dingen voor elkaar krijgen, ondanks soms niet kloppende of elkaar tegensprekende regels. Juist om te laten zien dat iets anders kan en ook een bijdrage kan leveren aan de oplossing van diverse uitdagingen die er op dit moment zijn in de landbouw en in de wereld, verdienen dit soort initiatieven steun. Consumenten die vlees willen blijven eten kunnen die steun geven door producten van zon-varken te kopen. Kijk vooral naar de informatieve site: www.zonvarken.nl


 • Opinie: boeren moeten in gesprek

  Opiniebijdrage Joop Wikkerink, 31 juli 2022


  We staan als samenleving, als raad, als college, als politieke partijen voor de vraag hoe te reageren op de (korte-termijn)- acties en misdrijven van boeren en ophitsers. Maar ook en vooral hoe we het gesprek en het respect in de gepolariseerde samenleving weer terug krijgen. Het is van belang dat overheden wel optreden als één overheid tegenover de korte-termijn rellen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over gezamenlijk optreden. Dat zie je bij het weghalen van de ondersteboven hangende vlaggen. Als de provincie niks doet, kun je moeilijk van gemeenten vragen dat wel te doen. In de gemeente Aalten hangen bij ons weten geen vlaggen aan gemeentelijke eigendommen. Als de ene gemeente aan de snelweg wel bereid is een blokkade te breken, moet politie en justitie dat wel dekken. Daarover zijn nu, lijkt het, goede afspraken gemaakt. Zie ook de berichten vanuit politie en justitie.

  Wat staat ons op lokaal niveau te doen?

  Het lijkt mij dat we op lokaal niveau ook diverse acties kunnen ondernemen. En ons richten op boeren (organisaties) die wel willen praten en overleggen èn veranderen.

  1.Allereerst zullen we ons bij de feiten moeten blijven houden. En fake-news dat die feiten ontkent moeten weerspreken, ook op lokaal niveau.

  2.Ten tweede kunnen we goede voorbeelden laten zien van transities in de agrarische sector. Voorbeelden zijn de fietsexcursies van de Progressieve Partij, de informatie- en gespreksbijeenkomsten die wij willen organiseren met o.a. proefboerderij De Marke.

  3.Ten derde zullen we gesprekken op gang moeten brengen. Het college heeft al een afspraak staan met LTO en ook de fractie van de Progressieve Partij heeft lijntjes uitgelegd. Ik heb de steun aan kleine ondernemers en zzp-ers in mijn portefeuille en ben op dit moment aan het kijken of het zin heeft een tweede programma gericht op coaching en ondersteuning te ontwerpen met o.a. agrarische coaches.

  4.Ten vierde zullen we als Progressieve Partij (en hopelijk ook anderen) duidelijk moeten maken dat wij gewelddadige acties die mensen en natuur moedwillig in gevaar brengen afkeuren. En zolang de radicale groepen als FDF en Vol Gass daar geen afstand van nemen, dat ze geen gesprekspartner zijn. Bovendien zullen wij moeten blijven wijzen op het gevaar dat het draagvlak maar ook de werkelijke oplossingen voor de echte goedwillende agrarische bedrijven (en noodlijdende natuur!) uitblijven en gevaar lopen zolang de boerenprotesten gekaapt worden door populistisch, fascistisch rechts.

  5.En tenslotte, maar eigenlijk ten eerste zullen we met de hele samenleving ons moeten beseffen dat we in een tijd leven waarin ontzettend veel dingen zullen moeten veranderen wil deze aarde leefbaar blijven voor iedereen. Dat is ook een verantwoordelijkheid van iedereen. De stikstofcrisis is in feite een klimaat- en natuurcrisis. Herstel en behoud van natuur is werkelijk van levensbelang voor onze en toekomstige generaties. Die opdracht spoort niet met wegblokkades en bermbranden aansteken om maatregelen die onze en toekomstige leefbaarheid willen veiligstellen tegen te werken.


 • Vierde zomerfietsexcursie exclusief!!

  Persbericht 29 juli 2022


  Zomerfietsexcursies van PP slaan aan.

  Het zomerfiets-excursieprogramma van de Progressieve Partij is nu halverwege. Het slaat aan bij vooral de eigen inwoners van de gemeente. Is ook de bedoeling. Want de opzet is om actuele zaken die in de samenleving en politiek spelen te verbinden met interessante bestemmingen en deskundige uitleg.

  Welke fietstochten zijn al geweest?
  De eerste fietstocht was naar de meelwormenkwekerij van Winsect in Barlo. Daar wordt geëxperimenteerd met het kweken van meelwormen. Een mogelijke oplossing voor de milieuvriendelijke productie van eiwitten.
  De tweede excursie ging naar het voormalig azc-terrein Groot Deunk in Barlo, waar men ook in een soort burgerinitiatief kijkt of de biodiversiteit ter plekken een boost kan krijgen. “Verborgen kunstschatten”in Bredevoort was het doel van de derde excursie. Exposities van regionale kunstenaars en fotografen leverde gesprekken en discussies op, afgesloten in de mooie “Gallery-Walkin-Garden” aan de Prinsenstraat achter de goudsmid en klokkenmaker.


  Laatste fietstocht naar Dinxperlo
  De vierde fietstocht gaat naar een interessant agrarisch bedrijf. Aan deze excursie kan een beperkt aantal fietsers deelnemen. In totaal 25. Vandaar dat dit keer alleen de mensen die al eens meegefietst hebben uitgenodigd worden.


  De laatste fietstocht van dit seizoen staat weer open voor iedereen, maar zal ook (vanuit Aalten gezien) de langste zijn. We vertrekken op woensdag 10 augustus al om 18.30 uur vanaf de Markt in Aalten om in een mooie route richting Dinxperlo te gaan. Daar is het nog geen rust, want na een bezoek aan het vernieuwde Grenslandmuseum leiden enkele gidsen uit Dinxperlo ons per fiets rond langs markante punten uit de geschiedenis en het heden van dit grensdorp. Juist de bijzondere samenwerking aan weerszijden van de grens is een van de onderwerpen die in deze fietstocht centraal staan. Opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • “Verborgen kunstschatten”

  Verslag fietsexcursie 27 juli 2022


  De derde zomerfietsexcursie van de Progressieve Partij naar Bredevoort leverde in elk geval meer dan 50 foto’s op van de deelnemers. Gepubliceerd op Facebook. Daar was ook alle reden voor. De bestemming was Bredevoort: cultuur-, kunst- en boekenstad. De eerste bestemming was ’t Zand.

  Foto21Bredevoort
  In de expositieruimte van Foto 21 zijn deze zomer 3 pop-up-kunsttentoonstellingen te zien. Op dit moment (tot 7 augustus) de jaarlijkse expositie “Salon des Arts” van kunstenaarscollectief BREEKijzer. Deze groep van 60 regionale kunstenaars selecteerde werken van 10 leden die op exact 5 m2 wand hun ideeën presenteren. Elke kunstenaar koos zijn/haar eigen stijl/discipline. Dat levert een zeer gevarieerd beeld op in diverse technieken en stijlen. Veel indruk maakte bij de bezoekers het werk van Rido Jansen over o.m. kwetsbaarheid, Dinie Wikkerink uit haar Haagse expositie “Roaring Twenties” (foto’s uit de jaren twintig van deze eeuw, in een presentatievorm die geïnspireerd is door art-deco/glas in lood van de jaren twintig van de vorige eeuw). Ook de uit Bocholt afkomstige Ingo Krasenbrink oogstte bewondering met zijn versmelting van grafiek en fotografie. Opvallend dat de groep mensen met elkaar in discussie ging over sommige werken of series. Precies waartoe kunst toe uitdaagt.

  Bernarduspad
  De tweede bestemming was de tuin van St. Bernardus, waar het OostGelders FotoCollectief (OFC) al voor de 8stekeer een foto-expositie in de open lucht laat zien. Langs de wandelpaden staan foto’s opgesteld die in de avondschemering bijzonder mooi tot hun recht komen. De titel van deze expositie: “De eerste zin”: fotografen maakten een beeld bij de eerste zin van een boek dat hen aanspreekt. Bekend is dat schrijvers soms heel lang nadenken over die eerste zin van hun boek: die moet raak zijn, nieuwsgierig maken, een cliffhanger vormen. Daar dan een foto bij maken of zoeken levert een verrassende combinatie op. Na afloop vroeg een deelnemer: “Wie weet er nog een eerste zin?”. “Nee, dat niet zeiden enkele deelnemers, maar wel de schrijvers en hun boeken: Thé Lau, Jack Weijkamp, Jonah Falke” (om maar even dicht bij huis te blijven).

  Gallery-Walk-in-Garden
  Door de achterpoort kwam het gezelschap terecht in de tuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Respectievelijk goudsmid en klokkenmaker in Bredevoort. Op het voormalig speelplein van de oude kleuterschool hebben ze een exotische tuin gerealiseerd. Interessante planten en bloemen, die vooral de uitdaging bieden om in dit klimaat te overleven. Zo waren er de yucca’s in diverse soorten, de enorme en snel groeiende bananenboom en de prachtige grote varens. Eén van de deelnemers wist zelfs het paraplu-boompje aan te wijzen en nog wat snoeitips te geven ook.

  Gratis toegankelijk
  Alle locaties zijn ook gratis toegankelijk te bezoeken deze zomer. De pop-uptentoonstelling op vrijdag t/m zondag t/m 7 augustus, de tuin van Bernardus altijd en de tuin van Luci en Jan als het hek open is (neem vooral in de schemering eens een kijkje).


 • Parttime werken in de bijstand: opstapje

  Persbericht Laborijn, 22-7-2022


  Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot duurt 2 jaar en maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomsten verdienen, bovenop hun bijstandsuitkering. De regeling bevat een financiële impuls door het verruimen van de regels om te kunnen bijverdienen. De administratieve belasting voor de inwoner is beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige online omgeving. Binnen de pilot is een helpdesk voor inhoudelijke vragen ingesteld.

  Aanleiding
  Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn Jorik Huizinga vertelt: “Tot 2021 werd het instrument parttime werken vooral benut als ‘voorportaal’ naar volledige onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering. Onze pilot is vooral gericht op inwoners zonder een direct perspectief op volledige uitstroom uit de bijstand, maar voor wie een beperkte(re) deelname aan de arbeidsmarkt wel mogelijk is. Het kunnen meedoen op de best passende plek, daar gaat het om. We ervaren dagelijks dat de kracht van betaald werk positieve effecten heeft op het leven van onze inwoners. Het mooie van deze regeling is dat werken direct extra loont”.

  Einddoel al behaald
  De pilot heeft als doelstelling dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat parttime werkt in die periode van 8% naar 12% stijgt. Deze doelstelling is, iets meer dan een jaar na aanvang, al behaald. Binnen de pilot hebben tot op heden 233 huishoudens door het parttime werken een premie impulsregeling ontvangen. Dit is 13-14%. Gemeente Aalten en gemeente Doetinchem zijn dan ook heel verheugd met de uitkomsten uit de tussenevaluatie. Wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn Joop Wikkerink vertelt: “De doelen die wij voor ogen hadden met de regeling zijn nu al behaald. Meer mensen met een bijstandsuitkering zijn parttime gaan werken. Daarnaast blijkt dat een groep van 50 inwoners, die eerst een traject volgden gericht op participatie – zoals de stap naar vrijwilligerswerk – met hulp van deze regeling toch de stap naar parttime werk heeft gezet. Ook blijkt de regeling niet belemmerend te zijn om vanuit parttime werk de stap naar volledige uitstroom uit de bijstand te zetten. Resultaten om trots op te zijn”.

  Dit jaar besluit over vervolg
  Jorik Huizinga: “De huidige regeling loopt nog tot 1 maart 2023. Inwoners kunnen nog deelnemen. In de resterende looptijd van de pilot proberen we het percentage parttime werkenden waar mogelijk nog verder te verhogen. In november nemen we een besluit over definitieve voortzetting na maart 2023”.

  Meedoen op de best passende plek
  Bij Laborijn staat het ondersteunen van de ontwikkeling van inwoners centraal. Ook biedt Laborijn bestaanszekerheid. Meedoen op de voor de inwoner best passende plek is het uitgangspunt. Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij ziet Laborijn tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten.


 • Duurzaam project van ex-raadslid PP

  artikel Omroep Gelderland, 22 juli 2022

  AALTEN – Na de extreem droge zomers van 2017 en 2018 weet Gerrit Migchelbrink het zeker: het moet anders. Alle planten in zijn tuin overleven de droogte niet. Daarom heeft hij nu een enorme tank onder zijn gazon geplaatst. Dat water wordt voor allerlei doeleinden gebruikt.
  Gerrit woont in Aalten, dat sowieso al relatief hoog ligt. “Iedere regenbui trekt om Aalten heen, omdat het op een bult ligt. Alleen de echte stormen trekken recht over het dorp heen.”. Samen met zijn vrouw besluit hij daarom een prairietuin voor zijn huis te maken. Zo’n tuin heeft veel minder water nodig.
  Gat in het gazon
  Duurzaamheid en slimme oplossingen bedenken, daar houdt Gerrit zich graag mee bezig. “Dat loopt als een groene draad door mijn leven. Telkens probeer ik iets te verzinnen dat ook praktisch slim is en ik hoop dat dit zo’n voorbeeld is.”
  In zijn achtertuin ligt een grasmat van ongeveer veertig vierkante meter. In de grasmat zitten twee grote plastic platen. Gerrit loopt erop af en trekt de grootste plaat van ongeveer dertig centimeter doorsnee op. Tientallen muggen hebben zich onder de deksel gevestigd, maar iets dieper staat een laagje water.


  Gerrit vangt duizenden liters regenwater op in zijn achtertuin
  Met enige trots kijkt hij in het gat. “Deze hebben we erin laten graven. Het is een plastisch tank met een capaciteit om 5000 liter water op te vangen. Alle regenpijpen van het huis heb ik aangesloten op deze tank zodat al het water dat op het dak valt, uiteindelijk in de tank terechtkomt. Daar was ik dan de auto mee of besproei de tuin ermee.”


  Operatie
  Het was een behoorlijke operatie om de tank achterin de tuin te krijgen. Ongeveer 2 meter breed en 2,5 meter lang is de tank die ongeveer 1,5 meter diep is. 5000 liter water kan hij erin opvangen. Normaal gesproken genoeg om lang vooruit te kunnen. Alleen met de droogte van de afgelopen tijd komt de bodem inzicht.
  Migchelbrink ging verder dan alleen de tuin besproeien of de auto wassen. Middels een filterinstallatie tussen de tank en het toilet, spoelt hij nu ook zijn toilet door met regenwater.
  ‘Hoop dat het snel weer gaat regenen’
  Dat werkt zo: een dompelpomp hangt in de tank. De pomp slaat aan als de wc doorgetrokken wordt. De pomp spoelt al het water dat naar het toilet moet eerst door een filter en daarna naar de wc-bak. Gerrit spoelt zijn toilet dus door met water van zijn dak.
  “Deze installatie kost ongeveer 4000 à 4500 euro. Maar dan heb je wel een oplossing tegen de droogte, zonder de tuin met duur kraanwater te besproeien. Alleen de bodem van de tank komt wel in zicht met deze intense droogte. Ik hoop dat het snel weer gaat regenen.”


 • Fiets-excursie “verborgen” kunst in Bredevoort.

  Persbericht 21 juli 2022

  Woensdagavond 27 juli a.s. organiseert de Progressieve Partij haar derde zomer-fietsexcursie. Dit keer naar boeken- en cultuurstadje Bredevoort. De start is om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname is gratis en staat open voor iedereen: eigen inwoners en toeristen. Met deze fietstocht probeert PP een brug te slaan tussen raadzaal en buitenwereld.


  Bredevoort can ick vergeten niet….
  Het stadje is bekend om zijn culturele erfgoed van kruittoren tot Hendrickje Stoffels. Heden ten dage als kunst-, cultuur- en boekenstadje. Naast de bekende culturele trekpleisters als boekenmarkten, Koppelkerk, historische wandeltochten, (openlucht)concerten en boekwinkeltjes zijn er ook enkele verborgen pareltjes op het gebied van kunst en cultuur.


  Salon des Arts, Kunstenaarscollectief BREEKijzer.
  KC BREEKijzer is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars in de Achterhoek en Liemers. Ze heeft haar thuisbasis in de DRU, de voormalige ijzergieterij in Ulft. Daarnaast organiseert het collectief op verschillende plekken groeps- en solotentoonstellingen en een kunstenaarssociëteit in de Koppelkerk te Bredevoort. Deze zomer in de expositieruimte van voormalig Foto 21 op ’t Zand een tweetal groepstentoonstellingen onder de naam “Zomerexposities”. Op dit moment “Salon des Arts”. Hier presenteren 10 van de 60 leden-kunstenaars hun werk op elk 5 meter expositieruimte.


  “De eerste zin”: fotopanelen van OFC langs Bernarduspad
  OFC staat voor Oostgelders Fotografen Collectief, een groep van gepassioneerde fotografen die elkaar inspireren en ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. De groep organiseert sinds 2008 al acht keer eerder een buitenexpositie langs het Bernarduspad.
  In de tentoonstelling, getiteld “De eerste zin”, zijn 29 foto’s te zien die geïnspireerd zijn op beginzinnen van boeken. De geselecteerde teksten zijn juweeltjes die de fantasie prikkelen, je aan het denken zetten of het startpunt zijn van een verhaal dat zich direct in je hoofd begint te ontrollen.


  Verrassende Gallery-Walk-in Garden
  Verscholen achter goudsmidatelier Elcerlyck en de Klokkenmaker (Prinsenstraat 6) ligt de prachtige exotische binnentuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Er is een keur aan (uitheemse, tropische) planten bloemen te zien in een bijzondere presentatie en tuinarchitectuur. Luci en Jan zien hun tuin als culturele ontmoetingsplaats met optredens van dichters, schrijvers en musici. Zo treedt op 31 juli de Brabantse 3-mans formatie “De Vale Gieren” op. Zo kunnen natuur, cultuur en muziek elkaar ontmoeten. Ter plekke zullen Jan en Luci een uitleg geven over de vele bijzondere soorten planten en bloemen. Een unieke gelegenheid om deze “verborgen schoonheid” te bekijken.


  Komende zomerfietsexcursies.
  Op woensdagavond 3 augustus fietsen we naar het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne en de week daarop op woensdagavond 10 augustus is er al weer de laatste fietsexcursie van dit seizoen. De tocht voert dan naar o.a. het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Vertrek steeds om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname en koffie/thee gratis.


 • Fiets-excursie naar “Groot Deunk”.

  Persbericht 15 juli 2022

  Woensdagavond 20 juli a.s. vindt de tweede fietsexcursie van dit vakantieseizoen plaats, georganiseerd door de Progressieve Partij. De bestemming is “Groot Deunk” in Barlo. Na een roemrucht verleden is hier een burgerinitiatief ontstaan van boeren en andere omwonenden wat zich richt op biodiversiteit. PP organiseert deze tochten voor inwoners en toeristen, ook om de diverse ideeën over natuurinclusieve landbouw te bekijken. Op deze manier hoopt men bij te dragen aan het gesprek over alternatieven in het buitengebied.

  Inrichting
  De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de ca. 4.5 hectaren omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

  Inheems bosje
  Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd.

  Biologische akkers
  In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken.

  Bloemrijke akkerranden.
  De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren.

  Meefietsen gratis
  De start is op woensdag 20 juli a.s. om 19.00 uur (bij hitte voldoende water meenemen) en deelname inclusief koffie en thee is gratis. Ter plekke geven deskundige gidsen een uitleg. Wel kunnen deelnemers ter plekke een donatie aan de stichting doen. Graag wel opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Waarom zomerfietsexcursie naar meelwormen?

  door Gerrit Stronks, 17 juli 2022

  Zomeractiviteiten.
  Al vele jaren organiseert de Progressieve Partij zomeractiviteiten: van terrasavonden tot fietsexcursies. De laatste jaren valt de nadruk op de fiets-excursies op woensdag avond in de maanden juli en augustus. Gedachte hierachter is tweeërlei: we willen inwoners (die niet op vakantie gaan) en toeristen een gezellige fietstocht bezorgen met wat onderling contact en gesprek. Een tweede reden is dat politieke discussies vaak plaatsvinden in de abstracte omgeving van een raadszaal. Het is altijd goed om in de praktijk nu eens te zien hoe een en ander uitpakt. Of dat je in de praktijk op ideeën gebracht wordt voor die zelfde raadszaal. Dit jaar hebben we gekozen voor een aantal “boeren-en-natuur-onderwerpen” en een tweetal bestemmingen die te maken hebben met kunst, cultuur en erfgoed. Wellicht dat we met deze fietstochten ook enigszins kunnen bijdragen aan het gesprek in onze gepolariseerde samenleving. Vooral als het gaat om natuur en milieu. Daarbij vindt de Progressieve Partij het belangrijk van de feiten uit te gaan en niet van de framing die verschillende partijen op het vraagstuk van natuurherstel en landbouw proberen te leggen.

  De eerste zomerfietstocht van de Progressieve Partij ging deze keer naar Barlo, naar de meelwormenkwekerij van de familie Haaring. Bijna dertig deelnemers gingen per fiets met een omweg via Dale en het Goor naar de Barloseweg, waar we werden ontvangen met een kop koffie of thee.
  De heer Henk Haaring gaf met behulp van een presentatie uitleg, eerst over zijn bedrijf Dorset en daarna ging hij in op de kweek van meelwormen. Het werd ons duidelijk dat dit innovatieve bedrijf een wereldspeler is op diverse gebieden. Naar elk continent worden de machines geëxporteerd.

  Meelwormen
  “De kweek van meelwormen voor dierlijke en humane voeding is een ‘booming business’, met veel toekomst”, aldus de Haaring. Meelwormen bestaan uit een hoog gehalte aan goede eiwitten, ze geven geen stankoverlast en nauwelijks stikstof uitstoot. Er zijn dus veel voordelen ten opzichte van traditionele vleesproductie.
  Andere bedrijven maken gebruik van kunststof bakken voor de kweek van wormen, maar bij Haaring liggen de wormen op een lopende band, die bij diverse werkzaamheden aangezet kan worden.
  Haaring legt uit: de niet-vliegende kevers leggen eitjes, hieruit komen de larven die uitgroeien tot wormen voor de verkoop. Een gedeelte van de wormen laat men verpoppen en hieruit komen dan weer de nieuwe generatie kevers. Deze insecten leven van allerlei plantaardig voedsel: stukjes wortel voor de kevers en gedroogde en gemalen restproducten uit de voedselindustrie voor de wormen. De ‘mest’ wordt verzameld, gedroogd en tot korrels geperst en verkocht als meststof voor tuinen en groente- en fruitteelt.

  Innoveren
  Het bedrijf is nog volop in ontwikkeling. Allerlei ‘uitdagingen’ kwamen en komen ze nog steeds tegen. Wat is de beste temperatuur, welke luchtvochtigheid, welk voer is het beste, enz. enz.
  Doel is zoveel mogelijk regionaal te werken, o.a. met restaurant afval als voedsel voor de wormen.
  Momenteel worden veel wormen nog verkocht als visvoer en in dierenspeciaalzaken. In de toekomst zullen er ook veel toepassingen zijn in menselijk voedsel, b.v. in hamburgers of als extra eiwit in allerlei andere producten.
  In de toekomst kunnen leegstaande veestallen omgebouwd worden tot ‘meelwormenstal’, ook zijn panden op industrieterreinen hiervoor geschikt.
  Dankzij de prettige uitleg van familie Haaring, was het een interessante en leerzame avond, bij een zeer innovatief bedrijf.


 • Een simpele boektitel: “Zorg”

  door Joop Wikkerink, 17 juli 2022

  Zorg
  Dat is de simpele titel van een boek van Lynn Berger, uitgegeven bij De Correspondent. Op de achterflap: Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en ouderen niet oud. Zorg is waar de menselijke beschaving mee begon. En wat de maatschappij iedere dag draaiende houdt. Zorg is wat mensen mensen maakt. Maar als zorg zo belangrijk is, waarom zorgen we er dan zo slecht voor?

  Laat de volgende cijfers even tot je doordringen:
  Op dit moment werkt ongeveer een op de zes werkenden in de zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft ontwikkelen zoals verwacht, zal dat in 2060 een op de drie moeten zijn. Ondertussen zal het aantal beschikbare mantelzorgers per 85-plusser afnemen van ongeveer vijftien in 2015 naar nog maar zes in 2040, volgens de Sociaal-Economische Raad.

  Waarom staat dit niet iedere dag op de voorpagina van alle kranten? Begin deze maand was er een landelijke protest van de huisartsen, dat helaas maar weinig aandacht kreeg. Het NOS Journaal had meer zendtijd ingeruimd voor het Australische verbod op huiskatten buitenshuis, en minister Ernst Kuipers wilde niet eens de moeite nemen om de demonstranten even te woord te staan.
  Maar als de huisartsen van Nederland demonstreren is er écht iets aan de hand. Dat doen ze namelijk vrijwel nooit. Vorig jaar verlieten 138 jonge huisartsen het vak vanwege de oplopende werkdruk. Dat was het hoogste aantal in een decennium.

  In navolging van allerlei studies en rapporten komt het boek met een aantal “oplossingen” vooral voor het arbeidstekort: betere arbeidsvoorwaarden; efficiënter werken door technologie (robotisering, domotica); parttimers meer uren laten werken, immigratie uit het buitenland; preventie en tenslotte een andere kijk op zorg en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Dus inschakelen van de sociale basis. Maar ook een ethische discussie over menswaardige zorg en levenseinde. In de zomermaanden kom ik op deze oplossingen in deze weblog terug Het grote schrikbeeld voor mij wat in dit boek geschetst wordt is dat –naar Amerikaans model- straks alleen de mensen met geld in aanmerking komen voor goede zorg.

  WMO-voorspelmodel
  Als we wat dichter bij huis kijken dan zien we ook een behoorlijke stijging van de zorg-vragen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een WMO-voorspelmodel gemaakt (samen met wat grotere gemeenten) en met behulp van zgn. big data. Men claimt een betrouwbaarheid van 95%. En dan hoef je alleen maar onderstaande grafieken te bekijken en je ziet hoe groot het beroep op zorg wordt.

  Een paar cijfers voor de gemeente Aalten: Het aantal 65plussers stijgt van 5725 (2017) naar 6809 (2026). Het aantal “gebruikers” van WMO-voorzieningen (huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen.,rolstoelen en begeleiding) van 1585 (2017) naar 2459 (2026).

  Voeg die cijfers bij de recente verwachting van het inwonersaantal van de Achterhoek (in de komende jaren misschien een klein plusje door vooral ouderen die hier komen wonen en daarna een kleine achteruitgang), dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat de zorgvraag van m.n. ouderen zal verminderen. Daarnaast hebben we een toename van begeleiding en beschermd wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het beleid is om deze mensen zoveel mogelijk in wijken te huisvesten met bijbehorende voorzieningen en niet meer in instellingen buitenaf.

  Gemeentelijk beleid
  Als we dus niet oppassen keert de wal het schip. Nu kunnen we nog ingrijpen (hoewel het personeelstekort al heel nijpend is). Hoe willen wij dit als gemeente aanpakken:

  1.Achterhoek Gezond. We willen dat we in de komende 10 jaar naar een ander model van organiseren, financieren en monitoren van de gezondheidszorg gaan. Kort gezegd: niet meer de nadruk op ziekte en behandeling, maar op gezondheid en gedrag en gezonde leefomgeving. Als bijdrage aan een gezonder leven.

  2.Versterking van de sociale basis. We hebben een begin gemaakt met onze nota “Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen”. Nu willen we naar aanleiding van de inventarisatie die in dat rapport is aangekondigd de blik richten op de zgn. sociale basis. Die moet versterkt en uitgebouwd worden in onze gemeente om de “klappen op te vangen”. Dat gaat van nu heel simpel in buurten, straten, buurtschappen en verenigingen tot uitgebreidere vormen van ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en misschien ook wel professionals. Daarover gaan we in september in gesprek.

  3.Werken aan een inclusieve samenleving. Allereerst gericht op een zodanige inrichting dat iedereen kan meedoen en zijn/haar bijdrage kan en mag leveren en ten tweede ook dat iedereen màg meedoen: geen onderscheid tussen mensen met diverse achtergronden. We hebben daarvoor een klankbordgroep van “ervaringsdeskundigen”, die komt op 16 augustus bij elkaar en bespreekt dan een programma wat we moeten doen om die inclusieve samenleving in de komende jaren te bereiken.


 • Zomerfietsexcursies weer van start

  Persbericht 7 juli 2022


  Bezoek  meelwormenkwekerij Barlo

  Aalten- juli 2022.
  De inmiddels traditionele zomerfietsexcursies van  de Progressieve Partij  gaan in juli weer van start. Op woensdagavond 13 juli fietsen we naar Barlo naar de meelwormenkwekerij Winsect aan de Barloseweg 24b te Aalten.

   Wat is meelwormenproductie?
  In deze experimentele kwekerij worden op lopende banden meelwormen gekweekt, die verwerkt worden in de voedselindustrie. Meelwormen bevatten veel eiwitten en zijn daarom een prima vleesvervanger. Ook kunnen ze goed in bestaande stallen in het buitengebied gekweekt worden.
  Insectenproductie wordt gezien als een duurzamere manier om eiwit te produceren, vanwege de lage uitstoot, het lage landoppervlak, de efficiëntie van voerconversie en uitstekende mogelijkheden voor circulaire en verticale landbouw.

   Zomerfietsexcursieprogramma.
  In de zomervakantie organiseert de Progressieve Partij een aantal zomeravondfietstochten door het prachtige buitengebied van de gemeente Aalten. Immers de lokale politiek houdt dan reces en dat is een mooie gelegenheid om belangrijke ontwikkelingen eens in de praktijk te bekijken. Daarom wordt  aan de fietstochten altijd een interessant bezoek gekoppeld. Omdat op dit moment innovaties en natuurinclusieve alternatieven voor de bio-industrie actueel zijn, zijn dit jaar bezoeken gepland aan bijv. deze meelwormenproductie, akkerrandenprojecten voor biodiversiteit, klimaat- en boervriendelijke varkensbedrijven. Maar er zijn ook bestemmingen met kunst, cultuur en erfgoed.Houd de media in de gaten. Nadrukkelijk zijn inwoners en toeristen uitgenodigd  natuurlijk ongeacht hun politieke voorkeur.

  Opgeven voor woensdag
  De deelname is gratis. Op woensdagavond 13 juli vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten; we zijn plm. 22.00 weer terug. Graag vooraf opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl.  Je kunt je ook vast opgeven voor de fietstocht naar Groot Deunk in Barlo op  woensdag 20 juli (vertrek ook om 19.00 uur vanaf de Markt te Aalten)


 • Vragenderveen, Korenburgerveen en de stikstof

  door Theo Bauhuis, 10 juli 2022

  De stikstofdiscussie is in volle gang en vanuit de tegenstanders van maatregelen komen een aantal ‘argumenten’ regelmatig terug. Op één natuurlijk dat er helemaal geen stikstofprobleem is, er zijn te veel te kleine natuurgebieden en er wordt te weinig onderhoud gedaan aan natuur. Een van de natuurgebieden waar die argumenten op worden gericht is nou net mijn favoriete stukje Achterhoekse natuur: Het Vragenderveen en Korenburgerveen. Reden om toch wat tegengas te geven.

  Oude samenwerking in plaats van polarisatie
  Wat ik als eerste wil benoemen: het Vragenderveen wordt beheerd door Stichting Marke Vragenderveen. De oudste agrarische natuurbeheersorganisatie van Nederland en daarmee een bewijs dat ondanks alle polarisatie en beeldvorming er veel boeren zijn met aandacht voor natuur en een bereidheid aan versterking van de natuur te werken. Het Korenburgerveen is eigendom van Natuurmonumenten. Het Vragenderveen en Korenburgenveen vormt samen één natuurgebied waarbij beide organisaties samenwerken. Ook hier geen polarisatie.
  Dan die argumentatie van de tegenstanders van maatregelen.

  Stikstofprobleem bestaat niet?
  Als eerste het stikstofprobleem bestaat niet. Hierbij wordt vaak een onderzoek aangehaald naar de begroeiing van het stuk hoogveen in het Vragenderveen. Er is gekeken of de planten die goed gedijen op stikstof in de afgelopen jaren veel zijn toegenomen. Uit dat onderzoek kwam de verrassende conclusie dat de stikstof geen invloed lijkt te hebben op de begroeiing van het hoogveen. Bijzonder genoeg om in de agrarische vakbladen te worden vermeld. Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat is ook voor een groot deel het geval. Hoogveen is een bijzondere biotoop die gekenmerkt wordt door zeer zuur water. Die zure omstandigheden zorgen ervoor dat de voedingsstoffen in de bodem worden vastgelegd. Ze zijn er wel, maar de planten kunnen ze niet opnemen. Het deel met het gezonde hoogveen heeft dan ook relatief weinig last van de stikstof. Niets aan de hand dus?? Nou dat gaat helaas niet op. Het hoogveen is wel een heel bijzonder deel van het natuurgebied, maar om het hoogveen heen ligt een heel gebied van schrale bloemrijke graslanden. Ook daar groeien bijzondere en zeldzame plantensoorten en die hebben wel last van die stikstof. Op de velden in de bufferzone van het Vragenderveen wordt al jaren niet bemest, alleen gemaaid en afgevoerd. Dat zou normaal gesproken moeten leiden tot een toename van kwetsbare soorten. De resultaten daarvan blijven duidelijk achter bij de verwachtingen. Ook op de stukken die zijn afgeplagd. De situatie in het zure hoogveen is dus zeker niet representatief voor de hele natuur.

  Natuur is beter geworden?
  Buiten dat onderzoek naar de impact van stikstof op de begroeiing is er nog een argument dat veel wordt gebruikt. Het hele gebied van Korenburgerveen/Vragenderveen ligt er veel beter bij dan een aantal decennia geleden. De natuur is daar sterker geworden. Ook hier gaat “zie je wel, niets aan de hand” niet op. Het hele veengebied was ernstig verdroogd en daardoor verruigd. Er zijn heel veel maatregelen genomen om het waterpeil in het gebied te verbeteren en die maatregelen hebben gewerkt. In het gebied er omheen zijn veel maatregelen zoals afplaggen genomen. Dat is de verbetering die genoemd wordt en die vooruitgang overtreft tot nu de nadelen van de stikstof die uit de lucht komt. Om te zeggen dat er niks aan de hand is met de natuur hier, dat is een beetje alsof je iemand met twee gebroken benen die de hele dag niet naar de kraan kon komen een glas water geeft. Die persoon knapt er ongetwijfeld enorm van op dat hij weer wat kan drinken, maar niemand zal zeggen dat hij door dat drinken weer helemaal in orde is.

  Kleine natuurgebieden?
  Dan de argumenten over de grootte. De Achterhoek is een lappendeken waar natuur en landbouw naast elkaar liggen. Zowel de agrarische- als de natuurterreinen zijn niet enorm groot. Dan zouden we dus geen natuur hoeven te beschermen in de Achterhoek. En wat is klein, De kern van het Vragenderveen is het hoogveen en dat deel is ca 70 hectare. Dan ligt er ook nog een zone omheen van 200 ha. Ook voor boeren toch niet bepaald een postzegeltje.

  Te weinig onderhoud?
  Tot slot het gebrek aan onderhoud. Een natuurbeheerder heeft een beperkt aantal instrumenten om de natuur te versterken. Waterbeheersing is een hele belangrijke, maar als het gaat om voedingsstoffen zijn er twee opties: Afplaggen en verschralen door te maaien en het maaisel af te voeren. Afplaggen kan eenmalig. De voedzame bemeste bovenlaag wordt afgegraven tot op het arme zand. Precies op die grens van voedzaam en arm zitten er nog zaden in de grond van voor het agrarisch gebruik die daarmee vrij komen en weer kunnen kiemen. Dat maakt ook dat het een eenmalige actie is. Doe je dat twee keer dan ben je de zaden die nog in de grond zitten kwijt. Niet bruikbaar als onderhoud dus. Het maaien van de begroeiing en het afvoeren van het maaisel is het vaste onderhoud van bloemrijk grasland en dergelijke natuur. Natuurlijk kan er meerdere keren per jaar worden gemaaid om zo meer te verschralen, maar ga je vaker maaien dan voer je ook de bloemen en de zaden af. Dan gaat de natuurrijkdom er nog steeds niet op vooruit.
  De maatregel van maaien en afvoeren is de reden dat we in de Achterhoek van die mooie bloemrijke graslanden hebben. De boeren hebben dat beheer generaties lang gedaan en daarmee die natuur zo bijzonder gemaakt. Helaas is dat beheer dat eeuwenlang bijdroeg aan de verbetering van de natuur nu door de stikstof niet meer toereikend. We zullen dus naar een gezondere situatie met minder stikstof moeten voor de natuur, maar wel met een gezonde agrarische sector die de ruimte heeft inclusief te boeren, zodat we de hele mooie Achterhoekse lappendeken kunnen behouden.


 • Aaltense Global Goals scoren in Hoorn

  door Redactie, 4 juli 2022


  Net vòòr de opening van het VNG-congres in Hoorn was het al groot feest bij Anton Stapelkamp en zijn gevolg. Het hele college stond bij de stand van de “Global Goals”. Daar zouden de prijzen uitgereikt worden aan de gemeente die het mooiste voorbeeld van een global-goal-aanpak heeft laten zien. De gemeente Aalten heeft de aanpak rond de reconstructie Adm. De Ruyterstraat/Dijkstraat als mooi voorbeeld ingediend. Behalve allerlei innovatieve duurzaamheidsaspecten (zoals het gebruik van olifantengras in asfalt) scoorde dit project ook goed op burgerparticipatie en mobiliteit en veiligheid (terugbrengen van de snelheid naar 30 km.) Bij de prijzenregen waren drie prijzen te verdelen. Aalten kreeg die van “verbinder”. Volgens de jury heeft de gemeente Aalten op een impactvolle en innovatieve manier inwoners betrokken bij het uitvoeren van deze doelen.

  Global Goals worden gevormd door een 17-tal doelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld teneinde een betere wereld te maken. Geen honger, geen oorlog, geen discriminatie, werk en scholing voor iedereen. Ook doelen die te maken hebben met democratie, met schone en gezonde leefomgeving. De gemeente Aalten heeft deze doelen ook omarmd en probeert in het beleid steeds de uitkomsten te toetsen aan die “duurzame ontwikkelingsdoelen”. Soms is dat heel hoogover, maar in het geval van de reconstructie van de Adm. De Ruyterstraat/Dijkstraat dus ook heel concreet.


 • Stikstofdebat gebaat bij feiten

  door Bert Weevers, 26 juni 2022

  BBB-HMV, CDA en VVD hebben dinsdagavond een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend over stikstof. ‘Vreemd aan de orde’ betekent dat het gaat over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bijvoorbeeld omdat het een actueel thema betreft dat onder de achterban onvrede veroorzaakt. In dit geval dus over de plannen van VVD-minister vd Wal.
  In de motie worden eenzijdig de belangen van boeren benadrukt en wordt de noodzaak van stikstof-reductie en natuurherstel niet genoemd. Ook wordt geen poging gedaan om de polarisatie die over dit onderwerp aan de gang is, te verminderen. Reden waarom wij, evenals D66, hebben tegengestemd. Hieronder de eerste termijn van ons:

  “Meneer de voorzitter,
  Willen we meer of minder boeren? Dat lijkt de centrale vraag.
  PP is de échte boerenpartij. Wij willen méér boeren. Boeren die goed kunnen leven van hun werk, niet afhankelijk van banken, subsidies voor vooral veel en goedkoop, maar boeren die in harmonie met de natuur en het landschap duurzaam produceren. Dat is waar wij voor staan.
  En dat kan, als iedereen zich achter dat doel schaart. Ik wil dat graag middels een historische en belangen-schets verduidelijken, waaruit ook ons standpunt over de motie volgt.

  1. De stikstof-problematiek is al meer dan 40 jaar bekend. CDA-minister Braks kondigde in 1984 al krimpmaatregelen aan voor de veehouderij. Hij presenteerde ook een omvattend natuurherstelplan (NBP 1990) waarin natuur (met de latere Natura 2000 gebieden) via netwerken (de Ecologische Hoofdstructuur) met elkaar zouden moeten worden verbonden. En ook Landbouw en natuur meer aan elkaar, want de helft van de beschermde soorten en habitats bevinden zich buiten de Natura 2000-reservaten.
  2. Sindsdien heeft de landbouwlobby met dank aan staatsecretaris Henk Bleker helaas de relatie natuur – landbouw weer stuk weten te krijgen en er zelfs een tegenstelling tussen weten te creëren in de hoofden van veel boeren, burgers en politici (Op die landbouwlobby kom ik straks terug.)
  3. Landbouw en natuur kunnen echter heel goed samengaan. Sterker: de landbouw heeft baat bij een sterke natuur. Denk aan bestuivers, plaagbestrijders, waterbeheer, bodemkwaliteit, klimaat. Steeds meer boeren erkennen dat. 70% zou graag willen overschakelen naar een meer natuurinclusief boerenbedrijf, naar kringloop-landbouw. Een voorhoede doet dat al.
  4. Maar….. de landbouwsector wordt gedomineerd door de grote boeren, de agro-industrie, supermarkten en de banken. Dt zijn vaak multinationals die baat hebben bij verdere schaalvergroting, bij meer kunstmest, bij meer mengvoer, bij meer bestrijdingsmiddelen, bij meer investeringen in grote stallen. Deze groep leidt de landbouwlobby, deze groep financiert de akties van Farmers Defence Force en Agractie, deze groep fluistert Caroline van der Plas in en bedenkt de leugens en halve waarheden in het stikstofdebat.
  5. Boeren ondertussen worden gekgemaakt door allerlei nieuwe regels, door tegenstrijdige en ophitsende verhalen, door de enorme afhankelijkheid van bank, toeleverancier en afnemer, door de vaak financiele penibele situatie. Zonder EU-subsidie zouden velen failliet gaan. We begrijpen de emoties bij wéér nieuw beleid.
  6. Maar de sector moet veranderen, niet alleen vanwege Stikstof, maar ook om het klimaat, om de waterkwaliteit, de gezondheid, het oerwoud. Dat is geen nieuw inzicht en dat beseffen niet alleen best veel boeren (die 70%) , maar ook de goed geïnformeerde top van CDA en VVD in de regering.
  7. De regering heeft dan ook niet alleen die stikstof-nota (Startnotitie Nationaal programma landelijk gebied) gepresenteerd, maar tegelijk ook een nota Perspectieven voor de agrarische ondernemer, waarin – hoewel vaag – allerlei steun- en stimuleringsmaatregelen worden aangekondigd. Want de omschakeling naar kringloop-landbouw is niet voor iedereen even makkelijk.
  8. Dát is de weg die ook wij, de Provincie én de boeren op moet gaan. Erkennen dat verandering nodig is en samen en met steun áán die boeren werken aan oplossingen. Dát is de weg die écht in het belang van de boeren is.
  9. We zijn benieuwd naar de ideeen van de motie- indieners hierover, want helaas, de motie rept daar niet over.
  10. We gaan daarom de motie niet steunen. De Progressieve Partij kiest niet voor de agro-industrie, maar voor de boer. Want kringloop-landbouw vraagt niet om minder, maar om méér boeren. “

  In de discussie die daarop volgde passeerden oa de volgende onderwerpen:

  • “meten ipv modellen”. Navis noemde in dat kader het rapport van prof Hordijk; ik reageerde dat juist hij achter de huidige rekenmodellen staat. Er wordt volop gemeten en modellen worden telkens verbeterd obv deze metingen. Natuurlijk kan elk model beter, maar de huidige stikstof-modellen zijn ruim voldoende betrouwbaar, aldus ook prof Hordijk. (Bovendien: we gaan als gemeenteraad helemaal niet over modellen);
  • “kaalslag”, “vitaliteit van het platteland is in gevaar”: die ‘kaalslag’ is natuurlijk al lang aan de gang en dat had niks met stikstof-beleid te maken. Het aantal boeren is de afgelopen periode gedecimeerd door de schaalvergroting in de landbouw. PP wil dit juist omdraaien: omschakelen naar kringloop-landbouw is nodig vanwege stikstof, klimaat, water, etc. En dat vergt juist méér boeren. En daarmee verbetert de vitaliteit en wordt perspectief geboden aan jongeren op het platteland.
  • “voedselzekerheid” ; juist de enorme afhankelijkheid van import en export, en de aantasting van de biodiversiteit maakt het huidige landbouwsysteem kwetsbaar. Extensiever en natuurinclusiever boeren maakt de landbouw vitaler en robuuster.
  • we begrijpen uiteraard de onrust en onvrede bij de boeren. PP staat voor bestaanszekerheid, ook van de boeren. Juist door nu de juiste keuzes te maken kunnen boeren er beter uitkomen. Maar dan moet er wel wat veranderen.

  De maatschappelijke en politieke discussie over stikstof zal nog wel een tijdje doorgaan. Nu nog overheersen vaak emotie en wordt er soms zelfs pertinente onzin uitgekraamd (“er is geen stikstofprobleem”; “alle boeren moeten weg”). We hopen dat de polarisatie wat afzwakt, dat iedereen meer gaat nadenken en gaat proberen om er samen uit te komen.


 • Op weg naar meer inclusieve samenleving

  door Esther Diepenbroek, 26 juni 2022

  Bij de behandeling van de Nota Inclusie werd door D66, HMV en PP een motie ingediend. Deze motie vraagt zeer kort gezegd om verbreding van de doelgroepen van de Nota.
  Na de toezegging van de wethouder werd deze ingetrokken. Hieronder de reactie met toezegging van de wethouder.

  “De nota inclusie is met recht een startnota. We hebben opgeschreven wat wij onder een inclusieve gemeente verstaan. Nl. een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Waar je mag zijn wie je bent. Helaas zijn er nog altijd mensen die min of meer buitengesloten worden. Om verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische afkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede, schulden, verwardheid of laaggeletterdheid.

  Wanneer ben je als gemeente dan inclusief? Als het gemeente breed gewoon geworden is om rekening te houden met inclusiviteit. Als het ware in de gemeentelijke genen zit.
  Een samenleving die niemand wil uitsluiten moet in de eerste plaats toegankelijk zijn voor iedereen. Dat gaat verder dan de juiste deurbreedte en het weghalen van fysieke drempels. Het vraagt ook afname van sociale drempels, een andere houding, mentaliteit, respect en begrip voor elkaar.

  Dat is heel breed en we doen als gemeente er al veel aan om minderheidsgroepen zoveel mogelijk in te sluiten en te betrekken. Dat heeft te maken met inclusiviteit maar ook met diversiteit. Zie ook de voorbeelden in de nota. (Bijlage 3)
  Maar het nieuwe van deze startnota is dat we dit nog vaker en intensiever samen met de mensen die het betreft, zeg maar ervaringsdeskundigen, willen doen. Vandaar dat we een systeem voorstellen van klankbordgroep, werk groepen en zelfs een Inclusiepact. Daar passen allerlei benaderingen bij die we graag verder in die groepen ervaringsdeskundigen uitwerken. Je kunt dan denken aan dementievriendelijke gemeente, gemeente zonder drempels, regenboog gemeente. Maar voordat we die titels willen pakken willen we dat eerst goed bespreken met de groepen ervaringsdeskundigen, uitgaan van hun opvattingen, wensen en behoeften.

  In de voorbereidingsklankbord groep is al een soort van prioriteitsvolgorde genoemd. Die zie je op pagina 11 van de nota. Bovenaan staat bijvoorbeeld het instellen van een meldpunt, het publiceren van ervaringsverhalen en de voorlichting aan inwoners. De grote thema’s die we in 2022-2023 op advies van de klankbordgroep willen aanpakken zijn:
  toegankelijkheid, vrije tijd, vervoer, werk en inkomen en diversiteit. Dat doen we dus met projectgroepen waarin gemeentelijke medewerkers en ervaringsdeskundigen zitten.

  Dan kom ik bij de motie. Die vraagt drie dingen.
  1.een stapsgewijze aansluiting van doelgroepen. Dat is precies wat is toegezegd in de oordeelsvorming en waar vanuit de raad ook opgeroepen werd om geschikte personen aan te dragen. Inmiddels heb ik zelf al iemand vanuit de homowereld èn iemand met een ernstige fysieke beperking gevraagd en bereid gevonden. Dus uw suggesties zijn welkom. Dit punt is dus toegezegd en wordt al uitgewerkt.
  2.een jaarlijkse evaluatie vanuit deze startnotitie naar de gemeenteraad. Dat werken we ook uit; dit is een startnotitie, wordt gevolgd door een uitwerkingsprogramma en natuurlijk wordt daar jaarlijks over gerapporteerd. Deze vraag kan dus met ja worden beantwoord.
  3.de derde vraag is te onderzoeken hoe onze gemeente Regenbooggemeente kan worden. U kunt in de nota lezen dat we al in 2022 gaan kijken welke activiteiten passen bij de diversiteitsagenda. We hebben ons aangesloten bij pride Achterhoek. Komen dus met een antwoord op deze vraag samen met de vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen. Dus ook hier is het antwoord ja.

  Dat betekent dat we de vragen uit de motie bevestigend kunnen beantwoorde, c.q. de verzoeken honoreren. Neem aan dat dat voldoende is.”


 • Op je plek: zorgpad voor ouderen.

  Redactie, 19 juni 2022


  “Voelt u zich op uw plek”? Een vraag waar soms ouderen wel van schrikken, even afhankelijk van wie de vraag stelt: “maar ik hoef toch niet weg hier, dokter”? , is dan de verontruste tegenvraag. Het is dus van belang dat het netwerk om ouderen en kwetsbaren heen de vraag goed zonder lading kan stellen. Dat is precies de bedoeling van het project “Op je plek Aalten-Dinxperlo”. Dat is een onderdeel van de landelijke aanpak “de juiste zorg op de juiste plek”. Maandag was er een openbaar werkatelier met veel mensen uit de praktijk en het beleid. Het zijn mooie doelstellingen die in de projectinschrijving staan. Ik pik er één uit: “Vanuit een participatie aanpak een zorgpad creëren voor geïntegreerde eerste lijnszorg en welzijn in de gemeente Aalten: een versterking van het domeinoverstijgend netwerk voor ouderen met lage zelfredzaamheid.”
  Concreet: in de praktijk wordt met 10 partners in de zorg een soort zorgpad ontwikkeld met afspraken, instrumenten en aanpakken rondom kwetsbare ouderen met een beperkt netwerk. Wat dat betekende werd meteen duidelijk in een “casusbeschrijving”. Waarbij de deelnemers een sterkte-zwakteanalyse moesten maken. Het ging over een mevrouw die van alles mankeerde, een zoon had waar ze nauwelijks contact mee had, die ver weg woonde. Zij had bovendien allerlei moeilijkheden met vrijwilligers, begrafenisondernemers, instellingen. En sloot zich af. In een gesprek in groepjes komen er dan toch altijd onverwachte gezichtspunten. “Mevrouw heeft een zoon, dat is een kans! riep de één. “Nee dat zie ik juist als een zwakte, een bedreiging”. Al nadenkend en discussiërend vormde zich zo een “zorgpad voor deze mevrouw”. Interessant. Hoger doel is om kwetsbare ouderen met een beperkt netwerk toch een zinvol bestaan te bieden. Daarvoor is samenwerking, begrip en invoelend vermogen nodig. Door de tijdsdruk schiet er dat bij sommige zorginstellingen nog wel eens bij in.


 • Pride kerkdienst in Aalten

  Joop Wikkerink, 19 juni 2022

  De week begon voor mij ongebruikelijk met het bijwonen van de Pride-kerkdienst in de Zuiderkerk te Aalten. Samen met gemeenteraadslid Esther Diepenbroek en PP-bestuurslid Marian Nijman. De bedoeling van deze kerkdienst was aandacht vragen voor de lhbtq+-gemeenschap. Deze groep omvat bijvoorbeeld homo’s en lesbiennes. Zij hebben het soms moeilijk om voor hun geaardheid uit te komen en zich daar vrij over te voelen, vooral in wat geslotener gemeenschappen zoals een plattelandsgemeente of een kerkgenootschap. Toch waren de drie sprekers van de voorbereidingsgroep van deze kerkdienst optimistisch. Ze voelden zich geaccepteerd en welkom ook in de kerk. De verhalen over hun strijd maakten veel emoties los, ook van de vele familieleden die deze strijd van dichtbij hebben meegemaakt. Het was ook leuk om enkele onverwachte bekenden tegen te komen, van vroeger maar ook van nu uit omliggende gemeente. Ik hoop dat zo’n manifestatie/dienst kan bijdragen aan meer tolerantie. Dat is wel nodig, er is nog een lange weg te gaan. Iedereen weet dat op de werkvloer, in de kantoren, in de voetbalkantine, in de cafés, op familiefeestjes en op straat er soms nog de meest grove woorden te horen zijn als het gaat om homo’s en lesbiennes, om maar eens een groep te noemen. Echte inclusiviteit bereik je alleen maar door voor te leven dat iedereen mag zijn wie hij of zij is.


 • Met zijn allen het café in

  door Petra Hoezen, 12 juni 2022

  Op woensdag 8 juni jl. was het eindelijk weer zover: het jaarlijks terugkerend jaarrekening(- en voorjaarsnota) café werd weer georganiseerd. Een event dat ooit is begonnen met het begrotingscafé, maar dus inmiddels ook rondom de jaarrekening wordt georganiseerd. Het is geen café waar je dronken wordt, maar wel een plek van goede gesprekken. Het is namelijk een avond waarop op een laagdrempelige wijze vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden en fractievolgers aan de ambtenaren over de jaarrekening en, dit jaar dus ook, de voorjaarsnota. De raadzaal en de ontvangsthal was ingericht met per programma één of meer statafels met daarbij de ambtenaren aan wie vragen gesteld konden worden. Heel handig voor nieuwe raadsleden en/of fractievolgers die bijvoorbeeld uitleg willen de opbouw en berekening van het weerstandsvermogen, de risico-analyse of de balans. Er is echter, voor de geoefende raadsleden en fractievolgers, ook gelegenheid voor het stellen van meer inhoudelijke en technische vragen over bijvoorbeeld de voortgang van bepaalde projecten.

  Gezegd moet worden dat de PP met drie personen goed vertegenwoordigd was. Dit in tegenstelling tot enkele andere partijen waarvan slechts één afgevaardigde aanwezig was. Het belang van een avond als deze wordt kennelijk niet door ieder raadslid gezien. Ten onrechte, want het directe contact met de betrokken ambtenaren is erg waardevol. Natuurlijk moeten we als raad kritisch zijn, we zijn er immers om het beleid te controleren, maar het is goed om je hierbij af en toe te realiseren dat de mensen die dit beleid maken en uitvoeren erg betrokken en gepassioneerd zijn. Ook voor de ambtenaren is het natuurlijk een goede gelegenheid om hun critici persoonlijk te kunnen uitleggen wat de beweegredenen zijn voor bepaald beleid of besluitvorming. Het is enorm waardevol om op een informele wijze met elkaar te kunnen bespreken waarom het bijvoorbeeld na zoveel jaar nog niet goed lukt om de kosten voor de jeugdhulp en WMO goed te besproken of hoe een woningbouwproject is verlopen.

  Al met al was het een erg nuttige en interessante avond. Ik kijk nu al weer uit aan het begrotingscafé en de mooie en goede gesprekken die we dan kunnen hebben met elkaar!


 • Achterhoek toerisme

  door Theo Bauhuis, 12 juni 2022

  Op woensdag 1 juni presenteerde Stichting Achterhoek toerisme zich aan de fracties van de gemeentes waarvoor ze actief zijn. Een mooi moment om te zien wat het bureau doet en met welke visie. Stichting Bureau Achterhoek Promotie (AP) had een zevental medewerkers afgevaardigd om de verschillende aspecten toe te lichten.

  De eerste spreker was directeur Manuel Hezeman die de opzet van de organisatie en visie toelichtte. Het belangrijkste doel is het promoten van de Achterhoek in Nederland en daarnaast Duitsland en België, vanuit de gedachte dat een krachtige toeristische sector niet alleen van economisch belang is, maar door de toeristen ook het behoud van voorzieningen en activiteiten voor de Achterhoekse burgers mogelijk maakt.

  Het bestuur bestaat uit de drie O’s, wethouders uit de regio namens de overheid, ondernemers en het onderwijs. De laatste moet nog worden aangevuld. Doel van die vertegenwoordiging is gezamenlijk optrekken om met zijn allen de Achterhoek te versterken. Zo wordt er nu samengewerkt met ruim 400 ondernemers uit de toeristische sector.

  AP hanteert 5 poten voor zijn activiteiten.

  1. Regiopromotie,
  2. Gastheerschap
  3. Regiocoördinatie,
  4. Routeontwikkeling,
  5. Kennis
   Een 6e komt na de zomer: een projectbureau. Deze wordt opgezet met de gedachte van risicospreiding

  Recent heeft AP de nieuwe visie 2022-2025 uitgebracht en deze kent vier hoofdonderwerpen.
  Duurzame ontwikkeling.
  Trouw blijven aan het Achterhoekse DNA, klimaatneutraal en een voor lange termijn duurzame ontwikkeling.
  Onderscheidend vermogen.
  Versterken van het zijn van een onderscheidende bestemming, onderscheidende campagnes en exclusieve Achterhoek ervaringen.
  Persoonlijke verbindingen.
  Met de Achterhoekse gastvrijheid en een breed aanbod de toerist zich thuis laten voelen in de Achterhoek.
  Onbezorgde beleving.
  De historie zichtbaar maken, goede routes en inspiratie en informatie breed beschikbaar.

  Kern er van het betoog dat de Achterhoek als geheel bekend en aantrekkelijk moet worden. Een toerist komt niet naar een plaats, maar naar een streek. Net zoals de Veluwe of de Zuid Limburg. Volgens onderzoek va, AP komt 85% naar de Achterhoek en bepalen pas ter plaatse het echte programma. Er wordt natuurlijk wel vooraf georiënteerd, maar de echte keuzes worden pas gemaakt na aankomst. Van de mensen die vooraf oriënteren op één van de sites doet 60% dat met de mobiele telefoon, 31% met de computer en maar 9% met een tablet. De indruk van de site op de mobiel is dus erg belangrijk.
  Nog zo’n bijzonder feitje hoe de toerist zoekt. Achterhoek.nl is de “echte” site, maar de meeste bezoekers komen rechtstreeks op een themasite als outdoorachterhoek.nl of kamperinindeachterhoek.nl.

  Wat meer feitjes bij elkaar: Voor corona (2019) waren er ruim 3 miljoen overnachtingen en 7 miljoen dagbezoeken. Gezamenlijk zetten die in 2019 ruim 300 miljoen om.

  Tot slot nog een aandachtspunt dat meerdere keren voorbij kwam en voor alle Achterhoekers van belang is. Wat is de maximale capaciteit. Wij, maar ook de toerist wil toch rust en ruimte. Die vraag werd door stichting Achterhoek Promotie niet beantwoord, dat is een antwoord dat vanuit de maatschappij moet komen. Iets om eens goed over na te denken dus.

  foto: Suzies Farm, streekproducten, Aalten


 • Geslaagde techniekdag bij Kramp

  Redactie, 12 juli 2022

  Zaterdag werd de Techniekdag georganiseerd. Dit keer bij Kramp in Varsseveld. De bedoeling van de techniekdagen is om kinderen vertrouwd te maken met de technische beroepen en ook wel om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van werken in de techniek. Het was een drukte van belang in de grote en hoge Kramp-hal. Verschillende bedrijven maar ook scholen en opleidingsinstituten zetten hun beste beentje voor. Voor de kinderen waren er talloze spelletjes, knutselwerkjes of “virtual realities” te doen. Complimenten voor de organisatie, de bedrijven en scholen die meededen om jongeren te interesseren in de techniek.


 • Boekpresentatie in Caspershuus

  Redactie, 12 juli 2022

  Zo’n 50 nazaten van Hannah Nusselder-Westerveld hadden zich verzameld in het Caspershuus in De Heurne voor hun gezellige familieweekend. Op zaterdagmiddag werd het boek dat de familiegeschiedenis beschrijft ten doop gehouden door de schrijver Hans Nusselder. Het werd een herkenbare reis door de geschiedenis van een eenvoudige boerenfamilie die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een ruim hart talloze vluchtelingen huisvestte op hun kleine boerderij. Middelpunt was grootmoeder Hannah, die door de schrijver neergezet werd als een uiterst scherpzinnige betrokken vrouw, die fel meeleefde met de toenmalige politieke en maatschappelijke werkelijkheid. Verrassend was dat binnen deze familie de Tweede Wereldoorlog met haar verzet, onderduik en hulp aan hongerende mensen uit het westen van Nederland een grote rol speelde, maar dat de kwestie van de koloniale en politionele acties in Indonesie bijna een nog grotere impact had. Onomwonden nam Hannah stelling tegen deze koloniale oorlog en het uitzenden van Nederlandse militairen (ook haar broer Gerrit) naar Indië.
  Aan het eind van de uitleg van het boek (door Hans Nusselder) werd zelfs de vergelijking getrokken tussen het koloniale optreden in Indonesië en het verraad in Nederland door de familie Rost van Tonningen (de Zwarte Weduwe), leidende figuren in de vernietiging van cultureel erfgoed daarginds en de collaboratie met de nazi’s in Nederland. Het was een verrassende en soms ontroerende bijeenkomst.


 • Nieuw college aangetreden

  Het eerste deel van deze dinsdag stond in het teken van afscheid van Martin Veldhuizen als wethouder van o.m. economie en duurzaamheid. En wel op drie momenten. Een lunch in het opkamertje bij Stegers met het hele college. Herinneringen opgehaald, gelachen om gekke momenten en een leuk toespraakje van Ted Kok. Appelboompje voor in de tuin. Vervolgens om 16.00 uur een informele borrel bij de gemeentewerf (vooral voor het personeel van de buitendienst, dat door Martin uitbundig werd geroemd om de samenwerking). Met een mooi toespraakje van onze gemeentesecretaris Annemieke Gildhuis. En dan natuurlijk die dinsdagavond (na nog een gewone raadsvergadering) in de raadzaal met een humoristische toespraak van onze burgemeester en warme woorden van de fractievoorzitter van de VVD Gerbert Navis. En daar kwam-die: geheel onverwachts voor Martin: de eremedaille van de gemeente Aalten voor al zijn werk en inzet. nieuwe college.

  Nadat er allerlei officiële formules waren voorgelezen, handelingen verricht kon de stemming over de wethouders beginnen. Dat gebeurde per persoon met een apart stembriefje. Bij twee kandidaten had de BBB/HMV een tegenkandidaat gesteld: bij Erik Groters en Ted Kok. Het was niet helemaal duidelijk wat daar de bedoeling van was. Bij mijn kandidatuur en die van Hans te Lindert werden geen tegenkandidaten gesteld. Uitslag was dan ook dat Ted en Erik verkozen werden met 17 stemmen en Hans en ik met 21 stemmen. Daarna konden we de eed afleggen, de belofte uitspreken, de handtekeningen zetten, de bloemen in ontvangst nemen, de felicitaties incasseren en een drankje en een hapje nuttigen met familie, vrienden, kennissen en fractiegenoten.


 • Verkeersveiligheid: samenwerken!

  Verkeersveiligheid N318 (Varsseveld-Winterswijk): samenwerken in plaats van profileren!


  De hele raad wil dat de verkeersveiligheid op deze route aandacht krijgt. Ambtenaren en wethouder zijn al zeer regelmatig in overleg om verbeterpunten er door te krijgen. Zo komt er een inhaalverbod en uitwijkhavens voor tractoren. Maar dan blijven er nog gevaarlijke punten over. Elke fractie leek zich te willen profileren en op te roepen iets te doen wat eigenlijk iedereen wilde. De vraag is of dit een effectieve manier is om iets te bereiken dat het versnippering in de hand werkt. Immers ambtelijk en via de wethouder is er overleg. CDA-er Assink staat met zijn gedeputeerde op een foto bij een gevaarlijk kruispunt. De Progressieve Partij heeft de provinciale fracties van Groen Links en PvdA zover gekregen dat ze de gevaarlijke oversteek bij de Halteweg onder de aandacht willen brengen bij de gedeputeerde. Die heeft op zijn beurt weer gezegd dat niet alles tegelijk kan en dat er in de provincie meer dan 100 onveilige plekken zijn. De fractie van BBB/HMV is ter plekke geweest en heeft vragen gesteld. CDA en ChristenUnie dienen een veel te brede motie in, die wel werd aangenomen.

  Maar veel effectiever zou het zijn als er een gezamenlijk overleg kwam met de provinciale fracties om GEZAMENLIJK dit punt via een motie of amendement bij GS af te dwingen. Dat vergt wel samenwerking en overleg in de raad en in provinciale Staten over effectiviteit en haalbaarheid. Nu leek wel of elke fractie het wiel aan het uitvinden was en aan het wedijveren was wie het eerste, het meeste, het slimste vragen stelde. De Progressieve Partij lijkt het haalbaar om een middenbermbeveiliging in Lintelo aan te brengen met steun van de provinciale fracties. Maar dan moeten we wel gezamenlijk dat voorstel steunen en niet allerlei andere dingen erbij halen.


 • Circulaire landbouw in de Achterhoek


  Informatiedag bij Meelwormenfabriek Winsect in Barlo op 19 mei

  Bij de firma Winsect van de familie Haaring in Barlo, ook bekend van de Tico Tico bar en Dorset, werd op donderdag 19 mei en symposium over Achterhoekse circulaire landbouw georganiseerd. Namens de PP hadden Bert Weevers en ondergetekende Theo Bauhuis zich ingeschreven. Van de raad was verder alleen dhr Assink (CDA) aanwezig. Ted Kok was er als wethouder.

  De dag was opgedeeld in een centrale ochtend met 4 sprekers, de opening van en rondleiding door meelwormenkwekerij Winsect en twee middagprogramma’s. Een middagsessie over regionale eiwittransitie en een sessie over de regionale mineralenkringloop. De dag werd aan elkaar gepraat door Frans Miggelbrink. Ondanks de titel van het symposium was er, aan de tongvallen en accenten te oordelen, vanuit het hele land interesse en werd er zelfs vanuit België deelgenomen.

  Bewuster omgaan met voedsel

  De sprekers van de ochtend vormden een gevarieerd gezelschap. De eerste spreker was professor Leo den Hartog, hoofd R&D van Nutreco en professor aan de Wageningen universiteit. Een zeer ervaren spreker die een vloeiende presentatie gaf over het belang van voedselproductie en het belang er van in de groeiende wereldbevolking. Veel aandacht waar we ons goed in konden vinden was er voor de eerste pijler van zijn betoog: De mens moet bewuster met de voeding om gaan. Hij noemde 4 belangrijke punten:

  1. Verspilling moet worden aangepakt. Een te groot deel van ons voedsel wordt nu weg gegooid
  2. Reststromen moeten veel beter worden benut. Afval van eten moet worden ongezet in eten, bijvoorbeeld door insectenkweek voor voedsel of voer. Hetzelfde geld voor mest.
  3. De overconsumptie moet worden aangepakt. Er wordt met name in de westerse wereld veel meer, mn vlees, genuttigd dan nodig
  4. Alleen wat mens niet kan eten gebruiken als diervoer en als grond geschikt is voor de productie van voedsel er geen voer op produceren.
   De tweede pijler van zijn betoog was echter een heel andere: We moeten vooral door met de intensieve veehouderij. Weliswaar diervriendelijker, met veel diversiteit in bedrijven en echt circulair. Die circulariteit werd aangedragen als een manier om de ecologische footprint van vlees te verkleinen. De spanning tussen het eerste en tweede deel kwam niet aan de orde.

  Insecten als voedingsbron

  De tweede spreker prof. Dr. Ir. Arnold van Huis was ook van Wageningen universiteit maar in dit geval gespecialiseerd in insecten. Er volgde een interessant verhaal over het gebruik van insecten als voedingsbron. Een groot verschil met de vorige spreker was de opmerking dat het efficiënter is de insecten rechtstreeks als voedsel te gebruiken dan het eerst aan een kip te voeren en die te eten. (hetzelfde geldt voor meeste ander voer (voedsel ipv voer!)). Er zijn heel veel soorten insecten, waarvan heel veel voedzaam, ze zijn relatief eenvoudig te kweken en doordat er zoveel soorten zijn is er in het geval van een ziekte redelijk snel te wisselen. Een uitdaging is er ook. De reststromen die nu voor insectenkweek worden gebruikt worden steeds meer ingezet als diervoer en zullen waarschijnlijk duurder worden.

  Gebruikelijke BBB-retoriek

  De derde spreker was Femke Wiersma, ‘running mate’ van de BBB. Ondanks het feit dat ze geen presentatie met sheets had voorbereid en het verhaal verre van strak en helder was kon ze toch op enthousiasme rekenen bij een deel van het publiek. Met een aantal opmerkingen werd al snel duidelijk dat de visie heel verschillend was met die van de PP. Opmerkingen als “de Nederlandse boeren moeten doen waar ze goed in zijn, soja groeit hier niet, dus is het beter dit in Zuid-Amerika te verbouwen”, “Landbouwgrond naar natuur is zeer onwenselijk” en “Voedsel dat geproduceerd is moet als negatieve emissie op de balans” geven de positie aan waar BBB staat. Positief in het verhaal was het pleidooi voor beter gebruik van de reststromen en de erkennig dat een eiwit-transitie toch wel wenselijk was.

  Afsluiter van de ochtend was Eelco Haaring met de tot stand koming van Winsect en de uitleg hoe door eigen ontwikkeling van de productielijnen door Dorset een serieuze efficiëntieslag was gemaakt.

  Na de lezingen was het tijd voor de rondleiding door de insectenkwekerij gevolgd door een lunch waarbij ook gekozen kon worden voor 0.a. een krekelburger van de Krekerij, een van de sprekers van de middag.

  Regionale eiwittransitie

  In het middagprogramma sloot ik aan bij de sessie over regionale eiwittransitie. Deze werd geopend door Rolf Woolderink directeur van Twentevis. Dit bedrijf kweekt in de Achterhoek en Twente vis waaronder forel. Standaard wordt deze vis gekweekt met vismeel, waarvoor in Peru vissen gevangen en verwerkt worden. Ze zijn nu bezig met proeven om het vismeel te vervangen door insecten als voer. Veel efficiënter en milieuvriendelijker en het blijkt een goede voeding. Schokkend was hoe wij in het westen vis eten. In Nederland worden bijna alleen de filets gegeten. Dat betekent dat we nu zo’n 65% van de vis weggooien.

  Ook de volgende twee sprekers, Noud Jansen van HubOranje en Carine van Vuure MSc keken met name naar de inzet van insecten voor diervoeding. Afsluiter was de directeur van de Krekerij Sander Peltenburg. Deze zet zich juist helemaal in voor het eten van insecten op een manier die voor de consument ook aanvaardbaar is. Dus geen hele krekel in de salade, maar als onderdeel van bijvoorbeeld de burgers die we bij de lunch konden proeven. Gerechten die voor 100% uit insecten bestaan zijn nu nog een optie. Daarvoor is de insectenteelt (nog) veel te kostbaar. Als voordeel van insecten ten opzichten van een vegetarische burger wordt de smaak genoemd. Bij het bakken geeft dit een smaak die lijkt op die van vlees.

  Meer gebruik reststromen.

  Door alle sprekers heem was er één hele duidelijke rode draad. De reststromen zoals etensresten, dierlijk afval en mest (ook mensen-mest) moeten veel meer worden hergebruikt in de voedselproductie. Hiervoor gelden nu echter nog hele zware wettelijke beperkingen. Dierlijk afval mag niet gebruikt worden in diervoer. Tot voor kort mocht dit helemaal niet, na wijziging van de Europese regelgeving mag er meer, mits niet binnen dezelfde diersoort. Dus afval van een rund mag aan kippen gevoerd worden en kip mag aan varkens gevoerd worden. Insecten mogen alle dierlijk afval. Dat klinkt eenvoudig, maar bijvoorbeeld het afval van een restaurant bevat diverse soorten vlees en kan dus alleen naar de insecten. Vooral afval van rund kent veel beperkingen in hergebruik, dat is nog een gevolg van de BSE. Een verrassend gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld koekjes en cake (het bakkersafval) niet als veevoer gebruikt mag worden. Tijd voor nieuwe wetgeving dus.

  Al met al een interessante dag die liet zien dat er veel mogelijkheden zijn om de circulaire landbouw te bereiken, dat er daarvoor nog veel moet gebeuren in hergebruik van afval en dat insecten goede mogelijkheden bieden als voedsel en als tussenproduct in hergebruik van de afvalstromen.


 • Ondertekening zorgcontracten

  Langverwachte ondertekening zorgcontracten

  Woensdag 25 augustus – Vanaf 14.30 uur stroomde de foyer van het DRU-complex in Ulft vol met vertegenwoordigers van gemeenten en zorgaanbieders. Zij kwamen voor een feestelijke bijeenkomst om de contracten die Sociaal Domein Achterhoek (de 7 Achterhoekse gemeenten en Montferland) met 60 aanbieders in de begeleiding en ondersteuning van Jeugd en in het kader van de WMO te ondertekenen. Vooral door de vlotte presentatie van “de commissie van toezicht’ (de dames van Theaterzaken) werd er veel gelachen om vooral ook het rare jargon wat we altijd maar gebruiken. Ook grappig was de introductie: wie is hier op de fiets? (1 persoon); wie is hier lopend (0), wie is hier met openbaar vervoer (0) en wie met de auto (de rest), dan wel een stuk of 20 met de electrische auto….
  In twee groepen werden toen de contracten ondertekend door de aanbieders en vertegenwoordigers van de gemeenten. Zie ook de foto’s.
  De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein, onze wethouder Joop Wikkerink, mocht via “de commissie van Toezicht” nog eens uitleggen waarom het ook allemaal al weer ging in dit inkoop- en aanbestedingstraject. Inkoop is een middel, geen doel. Een middel om te komen tot betere hulp aan onze inwoners, betere samenwerking in de driehoek inwoners-gemeente-aanbieder, en een betere gerichtheid op het resultaat in plaats van op het traject. Hij riep op om de periode van contractering ook te werken aan partnerschap èn het weghalen van vooroordelen en onjuiste beelden van elkaar. Gemeenten moeten ophouden met aanbieders te zien als graaiende zorgaanbieders die rare technieken als paardenfluisteren inzetten. En aanbieders moeten gemeenten niet meer zien als vrekkige afknijpers van aanbieders en hun clienten. En als die beelden de kop opsteken: praat erover, zoek contact. Trek je mond open en blijf niet hangen in beelden.


 • Meedenkavond: steun inclusieve verenigingen

  Dit keer in de “eetkamer” van Schiller. Een groepje leden en enkele gasten bogen zich over het onderwerp van de beeldvorming: “de nieuwe inkoop”. Het eerste dilemma dat besproken werd: hoe kun je in een steeds meer geïndividualiseerde maatschappij nou zorgen dat “de sociale basis” voldoende toegerust is om mensen, kinderen, leden met een “rugzakje” goed te ontvangen. We streven immers naar een inclusieve samenleving, waar iedereen mee mag en kan doen.
  Natuurlijk moet er een “gezonde” verhouding zijn in diversiteit binnen het ledenbestand van verenigingen. “Een voetbalvereniging is er om te voetballen en niet om sociaal werkt te doen of de opvoeding van de ouders over te nemen”, is wel een veelgehoorde opmerking. Toch ben je er niet helemaal mee met zo’n opvatting. Verenigingen en vrijwilligers hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten ook zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Natuurlijk vraag je dan veel van vrijwillige leiding bijv. Maar daar zou je op kunnen coachen, sturen, informeren. Het leek ons wel een goed idee om tijdens behandeling van de Raadsmededeling over inkoop hierop in te gaan. Immers we willen allemaal dat kinderen minder snel etiketten krijgen, in zorg terechtkomen, dus dan zullen we ook de “sociale basis” moeten helpen die taak te vervullen. Datzelfde geldt voor onze zorgaanbieders. Je moet steeds proberen mensen een stapje verder te ontwikkelen naar vermogen. Een aanwezige begeleidster van Estinea vertelde ook dat er een groot verschil is tussen de zorg van jaren geleden en nu. Nu worden bewoners gestimuleerd zoveel mogelijk dingen zelf te doen. Dus we moeten ook oppassen dat mensen niet “in zorg blijven hangen”, maar toch steeds zich kunnen blijven ontwikkelen. En dan moet je er altijd bijzeggen: natuurlijk moeten de mensen die zorg nodig hebben deze op een goede manier ontvangen. Een mooi project dat nu in Aalten draait is “simpel switchen”. Op 7 juni wordt de pilotfase afgesloten en gepresenteerd aan diverse zorgpartijen. Daarna is het de bedoeling om deze werkwijze in te voeren in het gemeentelijk beleid. Een tweede voorbeeld van “ontwikkeling” is een gesprek tussen werknemers met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers en begeleidingsorganisaties op 19 mei.


 • Zorgen voor goede zorg.

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt meedenkers uit om mee te praten over gemeentepolitiek in Aalten. Deze openbare meedenkavond vindt plaats op woensdag 11 mei om 20.00 uur in het “eetlokaal” van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  Nieuwe inkoop zorg.

  Het belangrijkste onderwerp is de nieuwe opzet van hulp en ondersteuning in het kader van WMO en Jeugd. De gemeente Aalten doet mee aan de regionale inkoop van deze vormen van hulp. Per 1 juli is het aantal aanbieders teruggebracht van meer dan 300 naar 60. Maar de hulp wordt beter georganiseerd, meer vanuit overleg tussen de inwoner, de aanbieder en de gemeente. Dat betekent dat de keuze voor welke hulp precies gegeven wordt vooral bij de “cliënt” en de hulpverlener ligt. Is dit een goede ontwikkeling? Wethouder Joop Wikkerink, regionaal verantwoordelijk voor deze nieuwe wijze van inkoop geeft een toelichting.

  Discussiepunt kan zijn in hoeverre de “professionele” hulp sluipenderwijs wordt overgenomen door wat genoemd wordt de “sociale basis” of mantelzorgers. Waar liggen daar grenzen en blokkades?

 • Biobased bouwen: kansen te over

  Vrijdagmorgen 22 april was ik namens ons bedrijf Oosthuis Prefab Woningen uit Doetinchem aanwezig bij de thema bijeenkomst Samen Biobased Bouwen in de Achterhoek bij de DRU in Ulft.

  Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Woningbouwvereniging Wonion, met als doel om te kijken hoe de doelstellingen uit het regeerakkoord om te verduurzamen in de Achterhoek gerealiseerd kunnen worden. De opgave is groot en de bedoeling is om kennis te verzamelen die er al aanwezig is. Biobased is daarbij uitgangspunt omdat dat duurzaam en circulair is en werk kan opleveren in de Achterhoek.

  Er waren ruim 80 personen aanwezig, van architecten, (prefab)bouwers, isolatiepartners tot bouwmaterialen leveranciers, innovatieve onderzoeksbureaus en strobouwers. Een mooi bont gezelschap. Verschillende sprekers, o.a. oud-Aaltenaar Jan Willem van der Groep (aanjager biobased bouwen in opdracht van ministerie LNV en BZK) hielden toespraken over hun vakgebieden, de opgaven en de problemen die boven komen drijven.

  Daarna werden de deelnemers in vier groepen verdeeld om input over 4 onderwerpen te verzamelen die weer in de andere groepen werden besproken. Allerlei ideeën kwamen boven drijven, maar ook veel valkuilen en obstakels. Veel gehoorde klacht en belemmering is het Bouwbesluit. Deze is sterk verouderd en sluit lang niet meer aan, aan de nieuwe en huidige manieren van bouwen. Daar moet men landelijk snel en adequaat mee aan de slag, anders lopen we dadelijk vast in eigen regelgeving.

  Men wil graag een aantal proef- recreatiewoningen bouwen van verschillende materialen om te kijken wat goed en prettig is om in te verblijven. Ook kosten en aanvoer materialen spelen daarbij een belangrijke rol. Verder wil men graag met boeren en LTO in gesprek, die nu de grote afwezigen waren ondanks uitnodigingen. Het rijk wil miljarden uitgeven om boeren in kwetsbare gebieden uit te kopen, daar waar deze boeren ook kunnen omschakelen naar de teelt van biobased gewassen zoals vlas, hennep en stro. Deze producten kunnen lokaal geteeld, bewerkt en verwerkt worden bv in isolatie. Bovendien slaan deze Co2 op. Een agrariër die later binnen kwam vond het tijdsstip van deze bijeenkomst onmogelijk voor boeren, die s’ morgens druk zijn op de boerderij.

  Conclusie is dat er veel potentie al aanwezig is en dat veel mensen daar direct mee aan de slag willen. Of zoals iemand zei, d’ran. Een inspirerende en geslaagde morgen, met een vervolg op korte termijn.

  Gerrit Migchelbrink.


 • Openbaar Ledengesprek raadsprogramma

  In twee rondes van een hele dag hebben de delegaties van de fracties in de Aaltense gemeenteraad zich gebogen over de hoofdlijnen van een raadsprogramma. De raadsadviseur heeft deze gedachten in hapklare brokken opgeschreven. De globale hoofdstukindeling wordt:

  o Leefomgeving en Wonen
  o Duurzaamheid en Klimaat
  o Bestaanszekerheid, Meedoen en Ondersteuning
  o Ondernemen en economie
  o Ontspanning en vrije tijd
  o Inwoners, Bestuur en Veiligheid

  In de komende week kunnen de fracties hierop reflecteren en op 11 mei is er dan nog een mogelijkheid nadere aanvullingen aan te brengen. Het moet echt een programma op hoofdlijnen worden, waardoor het college voldoende ruimte heeft e.e.a voor te bereiden en in te vullen en – wat belangrijk is – de raad volledige vrijheid heeft in een debat zijn mening te geven.

  Op woensdag 4 mei gaan we met onze vaste volgers en leden de concepten bespreken en ook zullen we daar de stand van zaken van de formatiebesprekingen doornemen. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis (zaal Lintelo, ingang aan de Bredevoortsestraat) van Aalten en begint (i.v.m. de dodenherdenking) om 20.30 uur. Alle bijeenkomsten van PP zijn openbaar.

 • Informateur komt met advies

  Informateur presenteert eindverslag.

  Dinsdagavond 24 april was er een extra raadsvergadering. De informateur Hans Martijn Ostendorp presenteerde zijn eindverslag. Hij heeft met alle fracties gesproken en op grond daarvan een advies gemaakt welke fracties het best met elkaar in onderhandeling kunnen gaan over de collegevorming. Hij geeft aan dat dat in zijn ogen het best het CDA als grootste partij het voortouw kan nemen en moet proberen een college te vormen met wethouders vanuit Gemeentebelangen en de Progressieve Partij. Dat is zijn advies. Het staat het CDA (en ook andere partijen) vrij om daar vanaf te wijken. Dat is het CDA niet van plan.

  Wij kregen een paar vragen. Waarom hebben wij onze groene veren afgeschud door geen breekpunt te maken van de uitbreiding van het aantal windmolens in ’t Goor of elders, zo wilde D66 weten. Volgens Esther is onze regionale Energie strategie (RES) èn het door de raad aangenomen Uitnodigingskader Zon en Wind (waarmee de windmolens in ’t Goor wel verhoogd kunnen worden) leidend. In die RES is afgesproken dat wij ons deel hernieuwbare energie moeten leveren. We verwachten trouwens dat door de te sluiten gaskraan in Rusland, de stijgende energieprijzen pijlsnel dat RES zal worden aangepast. Dus dan moeten we ons deel gewoon verhogen. In een goede discussie kom je er dan wel uit, zeker als in het raadsprogramma de doelen van het RES omarmd worden: het middel is dan niet zo belangrijk, zon op dak, zonneweiden, windmolens. Dus met iets geen breekpunt te noemen, schrap je het nog niet uit je programma, maar probeer je op grond van argumenten wel het doel te bereiken via de raad.

  Een tweede vraag kwam van de VVD. Die zag toch wel ideologische verschillen tussen GB en CDA aan de ene kant en PP aan de andere kant. Of wilde PP per se zijn wethouder in het zadel houden? D66 deed er nog een schepje bovenop door de vraag te stellen of we tegen zo’n rechtse overmacht niet kopje onder zouden gaan. Beide sprekers vergaten even dat in het huidige college PP ook samenwerkt met CDA en een rechtse partij VVD. Die is toch niet per se veel linkser dan GB. En dat ging op basis van argumenten ook altijd goed. Bovendien zo betoogde Esther hebben we nu met het raadsprogramma toch de mogelijkheid om onze punten via de raad kenbaar te maken. En hebben we een meerwaarde door kennis en ervaring in te brengen.

  Als het om duurzaamheid gaat staat BBB/HMV dichter bij PP dan Gemeentebelangen; waarom is niet naar die mogelijkheid gekeken, zo wilde de CU weten. Esther gaf nogmaals aan dat wij niet in de positie zitten om onze coalitiepartners uit te zoeken. Wij hebben onze wensen bij het CDA neergelegd: een voortzetting van het huidige duo op sociaal domein, en de huidige CDA-wethouder op Ruimtelijke ordening. En verder is het aan het CDA welke coalitiepartners ze kiest. Zij had ook als eerste optie voortzetting van de huidige coalitie. Maar om een iets breder draagvlak te krijgen kan ze meegaan met het advies van de informateur.

  De discussie overziend gaat het toch weer over “oude politiek”: coalitie – oppositie, hullie tegen wullie, meerderheden en minderheden. Opvallend is ook dat kleine oppositiepartijen de meeste vragen stellen, maar zelf geen vragen krijgen. Je zou ook kunnen zeggen: we zijn bezig met een raadsprogramma. We zoeken bij de diverse onderwerpen kundige mensen. Natuurlijk kijk je dan met een schuin oog naar de verkiezingsuitslag. Maar je kunt wel aangeven: op grond van de ervaringen en resultaten in het verleden is het niet gek om die mensen op de diverse terreinen naar voren te schuiven. Dus Ted Kok op ruimtelijke ordening en Hans en Joop op een deel van het sociaal domein. Hoe dat dan precies verdeeld moet worden is aan het college.

 • Doen we genoeg?

  Dinsdagavond 19 april was er de gemeenteraad – in nieuwe samenstelling.
  Het was voor sommigen nog even wennen dat stemverklaringen ook echt verklaringen moeten zijn en geen rijtje vragen aan het college. Die vragen kunnen raadsleden nl. al in eerdere bijeenkomsten stellen. Naar aanleiding van vragen over de opvang van statushouders kon wethouder Joop Wikkerink melden dat wij dit half jaar aan onze taakstelling (23) hebben voldaan. Voor wat betreft de Oekraïense vluchtelingen is langzamerhand (met dank aan vele vrijwilligers) een geöliede machine ontstaan. Volgens de Gelderlander van zaterdag verblijven nu zo’n 100 mensen uit Oekraine in de gemeente Aalten. De moeilijkste vraag kwam die avond van de ChristenUnie: “Doen wij genoeg?”. Dat is zo’n niet te beantwoorden vraag.Namens het college gaf Joop aan dat wij voor wat betreft onze taakstelling van statushouders aan onze verplichtingen voldoen en dat de samenleving zeer betrokken is bij de opvang van mensen uit de Oekraïne. Dat is het formele antwoord. Iedereen die het oorlogsnieuws volgt, die hoort dat in Afrika 20 miljoen mensen met hongersnood worden bedreigd, weet dat in Afghanistan een enorme onderdrukking plaats vindt weet dat we niet genoeg doen, weet ook dat niemand ooit genoeg KAN doen.

 • Bericht van een herintreder

  Afgelopen dinsdag 19 april betrad ik als herintreder voor het eerst naar lange tijd weer de politieke arena van onze gemeente. Zoals de meesten van jullie misschien weten, heb ik tussen 2010 en 2014 in de raad gezeten (voor de PvdA). Hoewel mijn politieke carrière ietwat abrupt en op een ietwat bizarre wijze eindigde, kijk ik er toch met veel plezier op terug. Na enkele jaren te hebben afgekoeld, ging ik dus op 19 april als fractievolger weer de arena in.

  Alles is anders. De oude raadzaal is geheel vernieuwd. De RTG’s hebben plaats gemaakt voor het BOB-model. Veel nieuwe gezichten ook. Al eerder heb ik mij zeker 10 minuten afgevraagd waarom Henk Rijks tussen de raadsleden zat. Ach ja, die is natuurlijk al lang geen wethouder meer. Niet vergeten, want ik zie mijzelf daar nog wel een keer de mist mee ingaan. De papieren agenda met raadvoorstellen heeft plaatsgemaakt voor een ‘surface’. Gelukkig had ik daar al wel mee geoefend. De stukken van mijn agendapunt (het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de subsidieverwerving) had ik al doorgenomen op aalten.nl. Kort voor de vergadering bedenk ik me dat ik misschien maar beter ook de stukken in Ibabs moet bekijken. Je zult net zien dat er toch nog een één of ander vertrouwelijk stuk is toegevoegd. Een half uur vóór de vergadering probeer ik – al pizza etend- in Ibabs te komen. Na even puzzelen heb ik de documenten gevonden. Oké, geen nieuwe stukken meer. Op naar het gemeentehuis dan maar.

  Bij het gemeentehuis aangekomen, zoek ik naar een ingang die open is. Ik sta aan de zijdeur, maar er gebeurd niets. Ik zie ook niemand, dus loop maar naar de ingang aan de Landstraat. Daar gebeurd ook niets. Even krijg ik het heel warm. Had ik dan toch bij het gemeentekantoor moeten zijn? Ik loop weer terug naar de zij-ingang en daar staat een vriendelijke mevrouw me op te wachten. Ze vroeg zich al af waar ik opeens gebleven was. Ik ken de mevrouw nog niet, maar zij mij kennelijk wel. Voor een volgende keer maar even uitzoeken wie ze is. Ik denk een bode, maar het zou ook zomaar de gemeentesecretaris kunnen zijn.

  Gelukkig is de bode die mij de koffie inschenkt een bekend gezicht en ook de koffie smaakt nog hetzelfde. Ik kan slechts een paar slokken nemen, want ik hoor in de raadzaal de voorzitter al zeggen dat er even een stoelendans zal plaatsvinden. Ik ben dus aan de beurt. Als ik in de raadzaal sta, heb ik geen idee waar ik moet gaan zitten. Gelukkig ziet Bert mij wat hulpeloos rondkijken en wijst mij zijn stoel aan. We beginnen. Het is niet zo’n heel spannend onderwerp, maar ja, ik wil natuurlijk bij mij maidenspeech wel wat zinnigs zeggen. Ik ben als laatste aan de beurt en brabbel voor mij gevoel wat over ‘zurige reactie’, ‘uitvoering’ en ‘beleid’. De voorzitter heeft het telkens over een ‘discussiepunt’, dus ik probeer er met één te komen. Of we als raad wellicht nog een overzicht willen hebben van de kosten en baten. Ik krijgt echter nog voordat de andere fracties hebben gereageerd de toezegging van de wethouder dat dit overzicht volgt middels een raadsmededeling. Geen discussiepunt dus, maar wel gescoord, want een toezegging van het college.

  Meerdink krijgt het woord en pakt zijn kans. De voorzitter probeert hem bij het agendapunt te houden. Dit ping-pong-spelletje ken ik nog wel. Ook de wijze waarop wethouder Kok braaf alle gemaakte opmerkingen op volgorde afgaat, is heel vertrouwd. Later hoor ik dat hij bij mijn naam nog wel PvdA had geschreven in plaats van PP, maar ja, het is ook voor hem wennen.
  Als iedereen zijn zegje heeft kunnen doen, vraagt de voorzitter: ‘stemstuk’? Ik voel lichtelijke paniek: Een stemstuk? Geen hamerstuk? Wat is een stemstuk? Voordat ik iets hebben kunnen doen is de vergadering geëindigd. Nou ja, dat moeten Esther en Bert dan maar oplossen. Inmiddels weet ik dat een stemstuk een hamerstuk is. En als het geen stemstuk is, dan is het wel een stemstuk, maar dan met een stemverklaring. Of zoiets. Ik denk dat ik hiermee nog even moet oefenen.

  Na nog even wat te hebben gedronken met Bert en Theo op het terras en geoefend hebben met ons eigen Teams kanaal, rij ik met een glimlach naar huis. Ik heb een leuke avond gehad. Alles was anders en ook precies hetzelfde.

 • Ostendorp informateur

  Extra raad op dinsdag 5 april
  Op dinsdag 5 april is de eerste “beeldvormende vergadering” van de nieuwe raad. Deze wordt voorafgegaan door een  extra raadsvergadering om 19.00 uur waarin in elk geval de fractievolgers hun eed of belofte komen afleggen. Voor de Progressieve Partij zijn dat Sylvia Stuivenberg, Theo Bauhuis en Petra Hoezen. Zij ondersteunen de fractie op het gebied van het sociaal domein (Sylvia), ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en milieu (Theo) en Financiën, Algemeen bestuur en juridische zaken (Petra). Welkom!

  Hans Martijn Ostendorp voorgedragen als informateur
  Vrijdag werd bekend dat de grootste fractie (CDA), die de lead neemt in de formatie, Hans Martijn Ostendorp gevraagd heeft als informateur. Hans Martijn is natuurlijk geen onbekende; allereerst als Achterhoeker en directeur van de Graafschap en natuurlijk als ex-raadslid en –wethouder in de gefuseerde gemeente Aalten. Daarna was hij 8 jaar burgemeester in Bunnik (Utrecht). Hij werd daar o.a. landelijk bekend toen hij zich inzette voor een verblijfsvergunning voor het Chinese jongetje Shenjun dat in Nederland is geboren en buiten het zgn. kinderpardon zou vallen. Maar liefst 300 burgemeesters steunden zijn actie richting staatssecretaris Teeven, die de regeling aanpaste. Tijdens de extra raadvergadering op 5 april wordt Hans Martijn benoemd als informateur. Hij krijgt dan de opdracht mee te onderzoeken welke in de raad vertegenwoordigde partijen een solide en duurzaam college van burgemeester en wethouders kunnen vormen.


 • Afscheid Guido Uland

  Op 28 maart j.l. kwam er een einde aan de tweede periode raadslidmaatschap van Guido Uland, de laatste als fractievoorzitter van de Progressieve Partij. Guido was en is zeer betrokken bij het openbaar bestuur. Als financieel specialist had hij nuttige bijdragen in de werkgroep Financien van de gemeenteraad. Als lid van de agendacommissie bepaalde hij mede met andere fractievoorzitters welke onderwerpen ter sprake kwamen. Als fractievoorzitter in de raad deed hij de debatten over onderwerpen als algemeen bestuur, financien, gemeenschappelijke regelingen en stak hij ook veel werk in de Achterhoek Raad. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid, schoon milieu en natuur en landschap waren bij hem in goede handen. Zo pleitte hij meermalen voor meer groen en bomen in de gemeente, werkelijke maatregelen tegen zwerfvuil en was hij een van de meest vasthoudende tegenstanders van de komst van mega-varkensstallen aan de Gendringseweg. Dat leverde hem een extra bedankje op van de buurt tijdens zijn afscheid. Ook de fractie had veel profijt van zijn ervaringen die hij opdeed als consultant bij vele andere gemeenten. Guido bedankt!

  De fractie van PP (middelste drie) met in het midden voor de laatste keer scheidend voorzitter Guido Uland

 • Raadsprogramma: wat moet erin?

  Meedenkavonden PP weer van start

  Raadsprogramma, wat moet erin?
   
  Nu de nieuwe raad is geïnstalleerd gaat de Progressieve Partij weer verder met het informeren van en vragen naar de mening van onze inwoners. De meeste fracties hebben zich uitgesproken voor het weer opstellen van een raadsprogramma of raadsagenda. In zo’n programma geeft de raad aan welke onderwerpen de komende vier jaar aan de orde moeten komen. Uiteraard probeert dan elke partij een deel van zijn programma erin te krijgen. Zo heeft elke partij, ook  al maakt men straks geen deel uit van het college, toch een grote invloed op het beleid in de komende jaren.

  Wat moet er in een raadsprogramma?
  De Progressieve Partij is benieuwd naar de mening van de inwoners van onze gemeente wat nu in zo’n raadsprogramma moet. We hebben al enkele suggesties gekregen zoals het behouden van het coulisselandschap en het treffen van maatregelen tegen de energie-armoede. Welke punten moeten nog meer in een raadsprogramma en dan natuurlijk het liefst punten waar de raad ook invloed op heeft.

  Meedenken en –praten op 6 april
  Over dit onderwerp nodigt de Progressieve Partij inwoners uit om mee te denken en mee te praten. Dit natuurlijk om het mogelijk te maken om ook nà de verkiezingen je mening te geven en dat niet alleen maar door een vakje rood te maken.  Dat doen we op onze MEEDENKAVOND op woensdag 6 april om 20.00 uur in de bovenzaal van rest.-café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Verdere onderwerpen op deze avond:  het bestemmingsplan “Groene Kamer” waar in de buurt van de Hamelandroute 33 woningen gebouwd moeten gaan worden. Ook een heel belangrijk bestemmingsplan is  dat aan de Vierde Broekdijk waar voor Kaemingk meer ruimte gemaakt wordt.

  Openbare MEEDENKAVOND PP over het raadsprogramma , 6 april 2022, 20.00 uur, Bovenzaal Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  De nieuwe raad gaat aan de slag met een raadsprogramma….. • Meedenkavond: PP duidt uitslag

  De uitslagen van de  gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Op partij- en persoonsniveau.  Met aantal stemmen en aantal zetels. Het systeem van zetelverdeling roept vragen op.

  Zetelverdeling volgens wettelijk systeem.
  Hoe kan het bijv. dat het CDA met 0,9% stemmenwinst (252) er een zetel bijkrijgt en de Progressieve Partij met een stemmenverlies van 1,0% (57 ) een zetel moet inleveren en van 3 naar 2 gaat. En hoe kan het dat de VVD  met een verlies van 458 stemmen er maar één zetel op achteruit gaat en ook op 2 zetels blijft (met 1087 stemmen) terwijl ze 510 stemmen minder hebben dan PP en maar 68 meer dan D66 die op één zetel blijft steken. Dat heeft te maken met de verdeling van de restzetels.

  Invloed lokalen.
  Tijdens een openbare meedenkavond, georganiseerd door de Progressieve Partij  wordt dit uitgelegd. En gaat de PP in gesprek met bezoekers over verdere duiding van de uitslag. Wat was de invloed van de “lokalen”. Wat betekent de winst van de BBB in de lokale context, daar waar zij zich hoofdzakelijk op landelijke issues richten?

  Raadsprogramma voor iedereen
  De Progressieve Partij is ook benieuwd naar meningen vanuit de bevolking hoe en in welke richting onze gemeente nu verder moet. Hoe denkt men over een raadsprogramma, waarin de grote uitdagingen van de komende vier jaar geadresseerd worden. Waar moet de raad zich mee bezighouden: woningbouw, zorg, werkloosheid, landbouw, energiearmoede, sport en cultuur om er maar eens een paar te noemen. Wat is de invloed van de oorlog in de Oekraine? In een raadsprogramma kun je de onderwerpen benoemen. Een college komt dan met voorstellen die in de raad bediscussieerd kunnen worden. Zo krijgt elke fractie, groot en klein de kans mee te doen in het bestuur van de gemeente.

  De meedenkavond “PP duidt verkiezingsuitslag” vindt plaats op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. Toegang en koffie gratis.


 • Hoe organiseert Aalten hulp aan Oekraine

  Afgelopen week stond in het teken van de de oorlog en vluchtelingenopvang van Oekraïne. In de gemeente Aalten komt de opvang en inzameling van hulp behoorlijk goed op stoom. Dankzij onder andere de inzet van onze medewerkers (ze doken van de ene crisis in de andere) en van Figulus, maar ook van de vele vrijwilligers en bedrijven en organisaties. (Hoewel de verleiding groot is ga ik geen namen noemen) .

  Twee stromen.

  Eigenlijk zijn er, als het om opvang gaat twee “stromen”: het “particuliere spoor” en het “overheidsspoor”.  Bij het eerste gaat het om mensen die op eigen gelegenheid naar familie, kennissen of  kennissen van kennissen in de gemeente afreizen. Zij worden ondergebracht in gastgezinnen of leegstaande kamers/woningen van particulieren. Coördinator hiervan is Wim Drenth van een samenwerkingsverband van gemeente, Figulus, Diaconale Hulpverlening en de Aaltense Uitdaging.  Een tweede spoor is het overheidsspoor”.  De VNOG (Veiligheidsregio, zegmaar politie, brandweer, ambulance-organisatie) heeft hiervan de coördinatie en heeft van het Rijk de opdracht gekregen 1000-2000 plekken te zoeken. Liefst wat grootschalig. Dus er zijn leegstaande hotels, bejaardenhuizen, vakantieparken en degelijke gemeld. Bijvoorbeeld 40 huisjes bij de Twee Bruggen. De gemeente Aalten heeft tijdelijk Caspershuus in De Heurne gemeld. Via dat VNOG worden de binnenkomende vluchtelingen die niet weten waar ze naar toe moeten verdeeld. Echter men wordt eerst naar de grotere locatie vervoerd. Dus op moment van schrijven is Caspershuus nog niet bezet. Op dit moment zijn volgens het “eerste spoor” 54 mensen uit Oekraïne ondergebracht, waaronder enkele tientallen kinderen.

  Welzijn en zorg

  Inmiddels staat Figulus Welzijn in de startblokken om ook op het gebied van welzijn en zorg een en ander te bieden. Vrijdagmiddag hebben de eerste kinderen uit Oekraïne meegedaan aan de sportactiviteiten op Sportpark Zuid!. Er zijn ook vrijwilligers nodig. Als je iets wilt doen kun je je melden via oekraine@fugulus-welzijn.nl . Je gegevens worden genoteerd en je kunt aangeven war je wilt en kunt doen. Er komt ook steeds meer informatie vanuit het Rijk. Zo kwam vrijdag het bericht dat we als gemeente zak- en kleedgeld kunnen gaan verstrekken aan die mensen die dat nodig hebben.  Voor de vluchtelingen en gastgezinnen is een informatiespreekuur ingericht in Zuiderkerk in Aalten en Kulturhus in Dinxperlo van 10-12 elke morgen.

  Geld en goederen

  Natuurlijk kun je geld geven via bijv. giro 555. Ook in de gemeente Aalten zijn minimaal twee punten waar je goederen en kleding kunt inleveren Beele aan de Industriestraat en Dinxenter Industriestraat 12 in Dinxperlo. Raadpleeg eerst de website voor wat nodig is. Ook bedrijven kunnen zich via de Aaltense Uitdaging melden als ze wat willen en kunnen

  Informatie over vluchtelingen in huis.

  Op donderdagavond organiseerden de gemeenten Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek een informatieavond in de Koppelkerk in Bredevoort. Bedoeling was om informatie te geven en de bereidheid af te tasten voor het in huis nemen van statushouders (dat zijn vluchtelingen die hier mogen blijven omdat ze daar een vergunning voor hebben). Deze statushouders verblijven vaak onterecht in de grotere centra (Azc’s) en “verstoppen” deze omdat er onvoldoende woningen zijn binnen de toegewezen gemeenten. Idee is dat de aan een gemeente toegewezen statushouders “wachten” op een woning bij een gastgezin en al vast met de inburgering en taal leren beginnen. Dat was de bedoeling van deze avond ergens in januari. Vanwege corona moest deze avond uitgesteld worden naar 17 maart; toen was er opeens de oorlog in Oekraïne. Dus werd besloten de avond wel door te laten gaan maar daar te benadrukken dat we groepen vluchtelingen niet uit elkaar moeten spelen, dat er voor de vluchtelingen uit AZC’s evenzo goed opvang gezocht wordt als voor de vluchtelingen uit het oorlogsgebied  in de Oekraine. Vanwege de actuele situatie kwamen er 85 mensen naar de Koppelkerk en luisterden/keken 135 mensen mee.  Hieronder het verslag van Omroep Gelderland .

  De dringende oproep is: als je mensen in huis neemt., als je iets wilt doen, als je goederen wilt inzamelen of acties wilt organiseren, meld dat bij oekraine@aalten.nl. Zo houden we een beetje het overzicht, doen we dingen niet dubbel, wordt de hulp geboden op de plekken waar het het meest nodig is en wordt het werk zo goed mogelijk verdeeld.

  Oekraïense vluchtelingen opvangen in huis? Hier moet je op letten

  BREDEVOORT – Steeds meer mensen melden zich om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Maar welke stappen moet je daarvoor zetten en wat komt erbij kijken?

  Samia Brock van Takecarebnb is bezig met de laatste voorbereidingen voor de informatieavond in de Koppelkerk in Bredevoort. In de zaal staan zo’n honderd stoelen. Er wordt een flinke opkomst verwacht en dat was in het verleden wel anders. “Het is goed merkbaar dat mensen erg bereid zijn om een steentje bij te dragen. Omdat het dichtbij voelt. Maar ze hebben wel veel praktische vragen waar wij vanavond graag antwoord op geven.”

  De verwachte opkomst blijkt geen loze verwachting. Rond 19.30 uur op donderdagavond zit er zo’n honderd man in de zaal. Waaronder Jan-Willem Duenk. “We zitten met het idee of we als gastgezin willen fungeren, maar we willen weten wat de impact is voor ons gezin en of ze daar antwoord op kunnen geven.”

  ‘De situatie overvalt ons’

  “Dat weten we niet, dat antwoord zullen we in veel gevallen moeten geven”, zegt de Aaltense wethouder sociaal domein Joop Wikkerink. “Er zijn veel vragen die op ons afkomen en die ons overvallen. De vragen niet, maar de situatie wel.”

  Directeur Robert Zaal van Takecarebnb, die de opvang van asielzoekers en vluchtelingen coördineert, zegt dat zijn organisatie wordt overspoeld. “We zaten eerst op zeshonderd gastgezinnen en ineens zijn dat er 27.000 geworden.”

  “Heb geduld.” Dat is de oproep die zowel Zaal als Wikkerink doet. “Wij zijn erg druk met de situatie en reageren niet altijd dezelfde dag. Schroom niet om een dag later of twee dagen later nog eens contact met ons te hebben. We doen wat we kunnen”, aldus Zaal.

  Hier moet je op letten als je een vluchteling opvangt:

  • Een volwassene uit het gezin waar mensen opgevangen worden, heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
  • Meld je aan bij de lokale overheid (gemeente), dan zijn de vluchtelingen inzichtelijk en krijgen ze leefgeld.
  • Laat de gemeente weten of en waar zij onderdak hebben.
  • Realiseer je dat opvangen voor langere termijn is: minimaal twee weken en tot op heden maximaal drie maanden.
  • Vluchtelingen hebben naast professionele begeleiding ook dagelijkse begeleiding nodig bij vragen die zij hebben. Zie je dat zitten?
  • Denk aan de gevolgen voor de gezinsdynamiek: werk je, of heb je veel vrije tijd?
  • Houd er rekening mee dat de opvang van vluchtelingen je privacy vermindert.
  • Heb je financiële ruimte? Niet alle kosten worden door de gemeente gecompenseerd.
  • Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland zijn en medische zorg nodig hebben, krijgen de basiszorg vergoed.
  • Voor de aansprakelijkheidsverzekering kun je het beste contact opnemen met je eigen verzekering. Dit is bijvoorbeeld relevant als je iemand in je auto laat rijden.

  Omroep Gelderland. Vrijdag.  Op vrijdagmiddag besteedde Omroep Gelderland ook aandacht aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Ik was er bij. Het ontroerende verhaal van André Fonteyn en zijn Oekraïense vrouw Valentyna, hun 11 maanden oude vertederende tweeling, gevlucht voor de bommen op Kiev. Via een facebookberichtje kwamen ze in Zetten. Bij een gastgezin. Ik mocht vertellen wat we als Achterhoekse gemeenten doen. Eén advies herhaal ik hier aan alle mensen die hulp willen geven: meld je bij je gemeente via de website!

  Kijk voor de uitzending:

  https://www.gld.nl/…/andre-vluchtte-met-zijn-gezin-uit…


 • Coalitie verliest 1 zetel.

  De huidige coalitie van CDA, VVD en PP verliest één zetel en komt daarmee uit op 11 van de 21 zetels. Vooraf hebben de college-partijen aangegeven graag door te willen in deze samenstelling. Het is dan nu ook aan het CDA om die belofte waar te maken. Niettemin voelde de uitslag niet als loon naar werken.

  Onderstaand stukje op Facebook van onze wethouder Joop Wikkerink riep tientallen (positieve) reacties op. Onder geen enkel bericht van politieke partijen kwamen zoveel positieve opmerkingen. Dat geeft een goed gevoel en vooral een stimulans om door te gaan. Zeker nu de coalitie één zetel verloren heeft en dus de meerderheid behoudt. Ook omdat de coalitiepartijen vooraf aangegeven hebben graag met elkaar en het wethoudersteam door te gaan.


  “Dat is natuurlijk een bittere pil. Zo hard gewerkt, zoveel ideeën naar voren gebracht, zo de positie van de kwetsbare mensen verdedigd. Zo veel zorgen om de zorg gehad, zoveel projecten voor mensen zonder werk bedacht. Zoveel steun aan de duurzaamheid gegeven. Zo dit college gesteund en geholpen. En dan toch een uitslag die Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo één zetel minder geeft. Onze idealen voor een betere, inclusievere samenleving waar mensen niet alleen aan zichzelf denken, maar juist solidair zijn zijn er niet minder om. Vooruit met de strijd voor meer rechtvaardigheid!
  De winnaars (CDA en HMV) gefeliciteerd. Jullie hebben het goed gedaan. Hopelijk blijven ook jullie het oog houden op de kwetsbare mensen in onze samenleving. Vertrouw ik op.” • Leuke campagnedag

  27.165 stappen, 20 mensen, 50 rozen, 2500 zakjes bijenvriendelijk bloemzaad, 5000 folders, 1 electrische auto en 1 rad van avontuur.
  3 liter erwtensoep, 25 broodjes en 25 flesje water. Dat was de campagnedag van Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo vandaag. Natuurlijk sober, niet luidruchtig. Maar mooi weer, gezellige mensen en vriendelijke reacties..

 • Gratis concert Rocco en Matthijs


   
  Aalten/Dinxperlo– Op 13 maart geven Rocco Ostermann en Matthijs Stronks bij Schiller in Aalten een uniek zondagmiddagconcert. Muziek en het verhalende staan centraal. De inhoud is verrassend, maar het publiek zal zeker meegenomen worden in de verhalen van gewone mensen. Aanvang 15.00 uur.

   
  Rocco Ostermann (Dinxperlo, 1966) is multi-instrumentalist, componist, auteur en verhalenverteller. Hij is actief in De Niemanders, die volgens de Volkskrant één van de indrukwekkendste rockplaten van de afgelopen jaren maakten.  Achterhoekers kennen hem van bands als Donnerwetter, Shaking Godspeed, Magic Fish en zijn wekelijkse column in de Aalten Vooruit/De Band waarin verhalen staan uit zijn boek De Buitenstaander. Hij is een geboren verhalenverteller over dingen die dichtbij zijn, maar toch grote indruk maken. Indrukwekkend was zijn optreden in Dinxperlo bij de Blue Lake Proms in samenwerking met fanfareorkest Psalm 150. Net voor de coronalockdown over de verschrikkingen van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.
   
  Matthijs Stronks is een eigenzinnig pianist en componist uit Aalten. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium en werd bekend door zijn indrukwekkende bijdrage aan het programma “2Meter Sessies” van good old Jan Douwe Kroeske. Hij sprak met hem over het ‘muzikale rotjaar’ en over zijn album als reactie op Covid-19. Daarbij werd hij ondersteund door de gitaristen Vedran Mircetic (De Staat) en Wout Kemkens (De Niemanders, Donnerwetter).Momenteel is hij o.a. actief in Molasses, Nieuwegrond en diverse tributes en het meest recente project is het requiem Da Nomina Facie dat hij schreef voor het Nationaal Onderduikmuseum, dat vanaf 2 maart een tentoonstelling heeft over de doodgeschoten gevangenen bij Rademakersbroek in Varsseveld.
   
  Hier In De Achterhoek
  Beide muzikanten en componisten vonden elkaar ook in de zomer van 2021 (midden in corona-tijd) in een opdracht die zij kregen van de bibliotheek de Achterhoekse Poort. Vanwege de opening van de vestiging in Aalten schreven zij een ode: “Hier In De Achterhoek”. De totstandkoming daarvan was origineel. Een ploegje interviewers en filmers ging de straat op en vroeg de Achterhoekers wat er in zo’n ode moest staan. Natuur en naoberschap waren de meest in het oog springende termen. En daar gaat “Hier in de Achterhoek” over.
   
  Zondagmiddagconcert gratis
  Behalve “Hier in de Achterhoek” zal er op zondagmiddag bij Schiller nog veel meer te genieten zijn. Matthijs speelt solo en Rocco leest uit eigen en andermans werk verhalen voor over gewone mensen, gewone dingen, lief, leed, luchtig en lollig. Maar ook over alles wat ons nu bezighoudt in deze wereld.
  De toegang is gratis. Consumptie voor eigen rekening. Het zondagmiddagconcert wordt aan de bezoekers aangeboden door wethouder Joop Wikkerink (Progressieve Partij), als bedankje voor de nominatie “beste bestuurder van een kleine gemeente 2021”. 
 • Dorpsplan voor elke kern!

  Op 3 maart was er een lijsttrekkerdebat in Lintelo. Georganiseerd door Platform Aalten, het door Figulus ondersteunde overlegorgaan van gemeenschapshuizen en belangenverenigingen, en gepresenteerd door Angelique Krüger. De techniek was in handen van AFM en Dinxper FM, in perfecte samenwerking. Centraal thema was ‘Leefbaarheid’. Bert nam voor PP de honneurs waar en nam het o.a. op voor nieuwe en betaalbare woonvormen, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. Ook bepleitte hij het opstellen van een dorpsvisie per buurtschap; gezamenlijk, van onder af. Met gemeentelijke subsidie kan hiervoor professionele ondersteuning ingehuurd worden. In die dorpsvisie geven de inwoners aan wat voor hun buurtschap de belangrijkste speerpunten zijn, waar aan gewerkt moet worden.
  Het was een geanimeerde bijeenkomst. Terugkijken kan via de Facebookpagnina van AFM (helaas met slecht geluid). Download op onze website onze ideeën voor leefbaarheid in de buurtschappen. 

   

 • Leuke beschuit-met-muisjes-actie

  Zaterdag gingen we als PP  “de markt op”. Vanwege de geboorte van Novi, dochter van onze lijsttrekker Esther Diepenbroek gingen we met het koffiekarretje van @Stefscafe in Dinxperlo en Aalten beschuit met muisjes uitdelen. In Dinxperlo was het koud, in Aalten was het een mooi zonnetje en het was vooral heel gezellig en de koffie met beschuit vooral heel erg lekker.

  Komende activiteiten.

  Op donderdag 3 maart is er in het Kulturhus Lintelo een verkiezingsavond . Deze is georganiseerd door het Platform Aalten, een samenwerkingsverband van buurthuizen en buurtschapsverenigingen. Onderwerpen o.a. woningbouw en leefbaarheid in de buurtschappen.

  Toegang vrij, 19.30 uur Kulturhus Lintelo.


 • Beschuit met muisjes

  Aalten/Dinxperlo,  23 februari – De lijsttrekker van de Progressieve Partij Esther Diepenbroek en haar partner Jurgen zijn pas de trotse ouders geworden van Novi. PP wil graag de inwoners van Aalten en Dinxperlo (waar Esther opgroeide) laten meedelen in de feestvreugde. Daarom deelt men op zaterdag 25 februari beschuit met muisjes uit, natuurlijk met een heerlijk kopje koffie van Stefscafé. Wil je Esther ook feliciteren, een kopje koffie drinken en een beschuitje met muisjes mee-eten?  Dat kan: van 10-12 uur op de hoek Hogestraat-Kerkstraat in Dinxperlo en van 14.00-16.00 uur op de parkeerplaats van Jumbo, Adm. De Ruyterstraat in Aalten. Kadootjes meenemen hoeft niet. 

  De gemeenteraad van de gemeente Aalten vergaderde op 22-02-2022, een gedenkwaardige datum.  Omdat dit de laatse maal in deze samenstelling was, mocht de raad een beschuitje voorproeven.  Voorafgaande aan de vergadering werd bij alle raadsleden een pakketje bezorgd. Hierin een beschuit met roze muisjes (met roomboter, bordje en mes) aangeboden door raadslid, lijstrekker en gelukkige moeder Esther Diepenbroek. Aanleiding natuurlijk de geboorte van haar dochtertje Novi. Niet iedereen kon wachten tot de vergadering om deze traktatie te verorberen.


 • Toegankelijk informatiecentrum nodig!

  De Progressieve Partij wil graag dat er een laagdrempelige informatiewinkel komt in de gemeente. De locatie van de voormalige Rabobank aan de Hofstraat zou daarvoor heel geschikt zijn. In Dinxperlo zou gekeken kunnen worden naar de bibliotheek, Kulturhus of gezondheidscentrum.

  Samenleving ingewikkeld.

  Wim Hokken (nr. 7 op de lijst en werkzaam in diverse gemeenten): “De samenleving wordt steeds ingewikkelder. We stoppen de informatie vaak achter klanten-contactcenters, informatienummers en computerprogramma’s. Het menselijk contact wordt steeds minder. Dat levert voor mensen die niet zo snel meekunnen in onze wereld echt problemen op. Dat onderkennen we steeds meer. Daarom moeten we de informatie laagdrempeliger, toegankelijker en eenvoudiger maken. Dat betekent dat er gewoon weer menselijk contact is; iemand waar je iets aan kunt vragen”.

  Goede voorbeeld.

  De Progressieve Partij wil graag dat de informatie tijdig gegeven wordt en makkelijk te bereiken is. En dat mensen ook geholpen kunnen  worden met hun vragen.

  Esther Diepenbroek, raadslid  en lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Wij proberen als PP het goede voorbeeld te geven. Het hele jaar rond plaatsen we informatie-advertenties, werken we onze website bij, hebben we weblogs, podcasts en een wekelijkse informatiebulletin. Nu al het 700ste nummer. We organiseren meedenkavonden, excursies en rondetafelgesprekken. De mensen in de straat zeggen wel eens:  “je ziet die politici alleen maar als er verkiezingen op komst zijn.”. “ Wij vinden dat een onterecht verwijt als het om de Progressieve Partij gaat. Wij pleiten ook steeds in de raad en college voor transparante en tijdige communicatie. Dat is een begin van de openheid die zo nodig is voor een goed functionerend gemeentebestuur.”


 • Petra Hoezen: “Mensen moeten op overheid kunnen rekenen”.

  14 FEBRUARI  2022

  Solidariteit is een kernbegrip in het programma van de Progressieve Partij. Ook een woord dat bij Petra Hoezen met de paplepel is ingegeven. Jarenlang is zij actief binnen de PvdA. Nu staat Petra, in het dagelijks leven strafrechtadvocaat op de zesde plaats bij de lokale Progressieve Partij, lijst 3. Petra is geen onbekende in de Aaltense politiek.


  “Dat klopt, van 2010 tot 2014 heb ik in de raad gezeten namens de PvdA. Dat was een hele leuke en ook leerzame tijd. Daarna ben ik in het bestuur van Barlo’s Belang gekomen. Ik ben opgegroeid in Barlo en ben 15 jaar geleden weer terug gekomen. Ik had het geluk dat het huis van mijn ouders gesplitst kon en mocht worden. Sindsdien woon ik op de plek waar ik ook ben opgegroeid”.

  Je bent als rasechte PvdA’er een samenwerking aan gegaan met de Progressieve Partij. Hoe kijk je tegen deze samenwerking aan.

  “Ik vind dat wij elkaar kunnen versterken. Daar komt bij dat ik vind dat je zoveel mogelijk moet kijken naar wat je met elkaar bindt in plaats van wat je van elkaar onderscheidt. Uiteindelijk is ieder raadslid vrij van enige last of ruggespraak en maak je altijd een eigen afweging. Het kan daarom alleen maar helpend zijn om samen te werken op de onderwerpen waar je hetzelfde over denkt. Overigens zijn er volgens mij eigenlijk geen echte inhoudelijke verschillen tussen de PP en de PvdA. Het is hooguit dat de accenten in het verleden wat anders lagen. Daar is niets mis mee.

  Je zult in je werk vast te maken hebben met mensen die het niet zo getroffen hebben in het leven,maar ook wel zich onrechtvaardig behandeld weten door de overheid. Hoe zie je de rol van de overheid en ook als je zelf daarvan deel uit zou maken als raadslid?

  De overheid is eigenlijk natuurlijk niet meer dan een club van mensen die beleid maken en uitvoeren. Hierbij lijkt met enige regelmaat het beleid op zichzelf de hoogste prioriteit te hebben, terwijl het beleid natuurlijk altijd ten dienste staat van de burger en de samenleving. Dit lijkt nog wel eens uit het oog te worden verloren.

  Ik zie mijzelf als raadslid niet als onderdeel van de overheid, maar juist als vertegenwoordiger van de inwoners en controleur van de overheid. Hierbij hoort wel de verantwoordelijkheid om soms ook beslissingen te nemen of beleid vast te stellen waar niet iedereen blij mee is. Ik ben er echter van overtuigd dat ook deze mensen dit zullen kunnen begrijpen en accepteren zolang je maar doet waar je voor staat en staat voor wat je doet.


 • Campagne van start

  Speerpunten 2022-2026. 
  Bert Weevers en Sylvia Stuivenberg (resp. 2 en 3 op de lijst, lijsttrekker Esther Diepenbroek is nog met bevallingsverlof) presenteerden het verkiezingsprogramma voor de komende jaren.
  Lokaal, groen en sociaal: dat zijn natuurlijk al jaren PP’s kernwaarden. De belangrijkste uitwerking daarvan: bestaanszekerheid, gelijke kansen en een gezond leven in een gezonde omgeving. Bovendien zijn de speerpunten zoveel mogelijk gekoppeld aan de 17 “Duurzame doelen” van de VN: de global goals. Gemeente Aalten en ook de regio Achterhoek hebben ook deze global goals als toets voor hun beleid genomen

  Vernieuwde website
  Ook de nieuwe website van de PP werd “ten doop gehouden”. Een vertrouwd adres: www.progressieve-partij.nl maar een nieuwe “look en feel”. Volgens Bert Weevers is en blijft de PP-site het meest actueel van alle politieke partijen in de gemeente Aalten, maar was toch een beetje gedateerd qua uitstraling en techniek. “Dus we hebben hem in een nieuwe vormgeving en functionaliteit omgezet. Dus wat logischer opgebouwd en wat nieuwe functies toegevoegd. Basis blijft natuurlijk de actuele berichtgeving. Maar daarnaast is ook veel achtergrond-informatie te vinden over onze geschiedenis, standpunten en publicaties.”

  Met deze drie zaken: Progressief Nieuws, website en programma laat PP zien dat ze informeren van en verantwoording afleggen aan inwoners belangrijk vindt en ook telkens weer met nieuw elan in de praktijk brengt. 

  rechtstreeks naar het programma: https://www.progressieve-partij.nl/speerpunten-2022-2026-e-v/


 • 700ste Progressief Nieuws!

  Op donderdag 10 februari exact 12.00 uur kwam de 700ste uitgave van Progressief Nieuws in de email van de abonnees. Meteen een bijzonder nummer. Het verschijnt niet op zondagmorgen (dan komt er weer een “normaal” nummer uit), maar midden in de week. De inhoud is ook bijzonder. Alle kandidaten die op de lijst van de Progressieve Partij staan op een rijtje. Met foto en een motivatie of beschrijving.
   
  Henk Kok, voorzitter van de Progressieve Partij:  “Ik ben er zo ontzettend trots op dat wij met onze club in staat zijn om elke week weer onze leden en inwoners te informeren over politieke zaken. Dat is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de mensen die de informatie aanleveren en de artikelen schrijven: vooral fractie, wethouder, bestuur en leden. We herdenken hier met respect de rol die Benny Lammers als vormgever jarenlang vervulde. De redactie, vormgeving en verzending is nu in handen van Bert Weevers, Dinie en Joop Wikkerink. Hulde voor hun vasthoudendheid en stiptheid. Mensen reageren wel eens smalend dat de politieke partijen pas wakker worden een maand voor de verkiezingen. Dat kun je van ons onmogelijk zeggen. Het hele jaar door proberen wij onze inwoners bij politiek te betrekken.
 • Uit de raad: Kleuverspad

  Beeldvorming Dinsdag 2 februari

  Drie ‘harde’ onderwerpen op de raadsagenda van deze maand: overweg Kleuverspad, woningbouw Keupenstraat en actualisatie Plan van Aanpak Duurzaamheid. In de eerste ronde, de Beeldvorming, zijn door verschillende fracties schriftelijke vragen gesteld en op 1 onderwerp kwam afgelopen dinsdag een inspreker. Waar gaat het over:
  Kleuverspad: Prorail heeft als beheerder van het spoor het beleid dat alle onbewaakte overgangen moeten verdwijnen. Ook als er nooit een ongeluk heeft plaatsgevonden en het zicht op naderende treinen uitstekend is. De onbewaakte spoorwegovergang naar het Kleuverspad hoort hier ook bij. Deze kan echter niet zomaar dicht omdat het een toegangsweg is voor aanwonenden en onderdeel is van een belangrijke toeristische fiets- en wandelroute. Beveiligen is blijkbaar te duur, dus moest er een andere oplossing gevonden worden: een nieuwe paralelweg langs het spoor van Kleuverspad naar de Buninkdijk. Voor de bomen die hiervoor moeten worden gekapt komt er een nieuw bosje. Voor dit alles moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. En over dit bestemmingsplan moet de gemeenteraad een beslissing nemen. Er waren geen insprekers.

  Keupenstraat De Heurne
  Voor de bouw van een woning aan de Keupenstraat in Dinxperlo is een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig omdat het niet past in het bestemmingsplan. De beoogde bewoner kwam dinsdagavond digitaal inspreken. Hij hekelde daarbij vooral de gang van zaken in de afgelopen jaren, maar was uiteraard content met het voorstel van het college om zo’n VVGB af te geven.

  In 2019 is het Plan van Aanpak Duurzaamheid door de raad vastgesteld. Dit is een veelomvattend plan dat betrekking heeft op veel terreinen in de samenleving. Denk aan bouwen en wonen, verkeer, landschap, droogte, biodiversiteit, natuur en landbouw. Erg belangrijk ook, omdat het als doelen heeft om klimaatverhitting af te remmen, de gevolgen ervan te verzachten en de aantasting van biodiversiteit te stoppen. Nog niet alle terreinen zijn uitgewerkt, er staan nog beleidsnota’s op de rol, zoals die over circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn wel de onderdelen UKZW, RES, TVW en laadvisie door de raad aangenomen.

  Er is dus best veel opgestart, waarbij PP zowel in de raad als in college altijd een stuwende rol heeft gespeeld. Graag hadden we het sneller en intensiever gewild, maar de maatschappelijke en politieke realiteit is soms weerbarstig.

  Een belangrijk thema voor PP is vanaf het begin de betaalbaarheid. Zeker in deze tijd met de sterk gestegen energieprijzen is het risico op energie-armoede groot. We zien dat mensen die over voldoende middelen beschikken dankzij de landelijke en gemeentelijke subsidie-en leenmogelijkheden volop kunnen investeren in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Maar juist de mensen die het nodig hebben vallen buiten de boot. We pleiten dus ook nu weer voor extra steunmaatregelen voor minima! • Joop Wikkerink “Beste Bestuurder kleine gemeente 2021”.

  Wethouder Joop Wikkerink is donderdagmiddag uitgeroepen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente. Dit is bekend gemaakt tijdens de digitale bijeenkomst van het Kompas, het jaarlijkse event van Binnenlands Bestuur.

  “Ik ben positief verrast dat er zoveel mensen de moeite hebben genomen hun stem op mij uit te brengen. Dat geeft voor mij de kracht van samenwerken in onze gemeente, in onze regio aan. Fijn dat deze prijs alweer in de Achterhoek terecht komt. Natuurlijk bedank ik alle mensen die hier hard voor gelopen hebben. Ik ben vereerd vanwege de waardering. Ik betrek graag ons hele college hierin en zie het als een aansporing om verder te gaan met werken vanuit de bedoeling samen in een college, met de raad en in de regio Achterhoek.” aldus wethouder Joop Wikkerink.

  Joop Wikkerink heeft onder andere Wmo, Minimabeleid, Schuldhulpverlening, Participatiewet, Volksgezondheid en Dierenwelzijn in zijn portefeuille. Hij wordt enorm gewaardeerd vanwege zijn deskundigheid en jarenlange ervaring in de lokale politiek. Hij gaat op een verbindende manier te werk en heeft daarmee vele vernieuwingen doorgevoerd. Stemmers prijzen hem om zijn tomeloze inzet als wethouder, maar ook in het verleden als raadslid.

  Weer een Aaltense wethouder

  Het is niet de eerste keer dat een wethouder van de gemeente Aalten deze titel krijgt. Wethouder Hans te Lindert werd verkozen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente in 2019 en wethouder Ted Kok werd vorig jaar voor de titel genomineerd. Wethouder Wikkerink mag zich een jaar lang de beste bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 30.000 inwoners) noemen. De andere genomineerden waren burgemeester Vincent van Neerbos van de gemeente West Maas en Waal en wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen.


 • In de Achterhoek gunnen wij elkaar wat

  De Achterhoekse gemeente Aalten (27.000 inwoners) lijkt patent te hebben op de Beste Bestuurder. Hans te Lindert is er 19 maanden wethouder als hij in januari 2020 wordt verkozen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente 2019. Zijn collega Ted Kok wordt het jaar erop genomineerd, maar valt buiten de prijzen. Wethouder Joop Wikkerink (69) is het vandaag weer wél geworden: Beste Bestuurder van een kleine gemeente 2021. Hoe zit dat in Aalten? ‘Wikkerink: Wij gunnen elkaar wat in de Achterhoek en we doen wat voor elkaar. Ik kan de zon ook in het water zien schijnen. Niet alleen voor jezelf, maar samen met een ander aan iets werken; dat is toch wel het DNA van deze streek.’

  Na zijn nominatie door Binnenlands Bestuur eind vorig jaar, slaapt de nuchtere Achterhoeker Wikkerink er een nachtje over en denkt: Wat is dat leuk. ‘Het is een soort van waardering voor de samenwerking in de regio en binnen de gemeente.’ En dus schrijft hij ongegeneerd op de website van zijn Progressieve Partij: STEM OP MIJ! Wethouder Wikkerink: ‘Ik ben niet zo van de wedstrijdjes, maar als je dan tóch bent genomineerd, dan moet je ervoor gaan ook. Ik mailde de andere genomineerden gisteren: ‘Zitten jullie ook zo in spanning?’ Om de meeste stemmen te krijgen, heb je een netwerk nodig. Mensen die voor jou willen lopen. Dus niet alleen liken op Facebook, maar de website bezoeken en echt je stem brengen. Ontzettend leuk dat dat is gebeurd.’

  Deskundig

  Joop Wikkerink loopt al tientallen jaren mee in de Aaltense politiek. Hij wordt er in 1982 raadslid en blijft dat maar liefst 36 jaar. Pas op zijn 65ste wordt hij in 2018 in Aalten wethouder voor o.a. Wmo, schuldhulpverlening, volksgezondheid, Participatiewet en welzijn. En nu, minder dan vier jaar later, is hij verkozen tot ‘s lands Beste Bestuurder van een kleine gemeente. De vele jaren in de raad hebben hem geen windeieren gelegd, zeggen zijn collegabestuurders. De ervaring heeft hem deskundig gemaakt, waardoor hij volgens hen vele vernieuwingen heeft kunnen doorvoeren.

  En dan te bedenken dat hij net zo gemakkelijk van zijn pensioen had kunnen genieten in de Achterhoek. Wikkerink: ‘Ik doe dit uit passie. Ik móest met pensioen bij de gemeente Hengelo. Dat heb ik nog drie maanden weten te rekken, want ik wilde helemaal niet stilzitten. Die 36 jaren in de gemeenteraad waren ook echt prachtig. Ik heb mij geen dag verveeld en nooit gedacht: Wat doe ik hier nog? En toen kwam deze kans om wethouder te worden langs, ook nog eens met het sociaal domein in de portefeuille. Wat wil een mens nog meer.’ Waarom dan niet eerder wethouder geworden? Joop Wikkerink: ‘Achteraf denk je dat wel natuurlijk, misschien vier of achter jaar eerder. Maar ik had een ontzettende passie voor mijn werk als beleidsmedewerker in het sociaal domein. Er gebeurde zoveel en ik wilde als ambtenaar een goede bijdrage leveren. Ik peinsde er niet over om wethouder te worden.’

  Maar nu is hij dat wel, met plezier en nog bedolven onder complimenten ook. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, en nu? Wethouder Wikkerink: ‘Ik sta op nummer vier van onze kieslijst, maar ik ga niet terug in de raad. Ik maak er geen geheim van dat ik heel graag vier jaar doorga als wethouder, het liefst binnen de huidige samenstelling van dit college en met dezelfde mensen. We werken in de Achterhoek goed samen op het gebied van gezondheid en werk en inkomen, maar we hebben, ook door corona, nog onvoldoende tijd gehad om door te zetten.’


 • Energiecoöperaties middel tegen energiearmoede.

  Het oprichten van een energiecoöperatie zoals de ECB in Bredevoort kan een middel zijn tegen energiearmoede. Dat vindt de Progressieve Partij, raadslid Bert Weevers, tevens oprichter van de ECB.

  Wat is het probleem?

  Om tempo te maken met maatregelen tegen de klimaatverandering  zijn drie oplossingen in te voeren. Besparen op energieverbruik door o.a. isolatie van bestaande en nieuwe gebouwen is de eerste. Duurzame energieopwekking via zon en wind helpt verder de CO2-uitstoot te verminderen. Ten derde kun je CO2 vastleggen in bomen. Voorlichting en advies via een energieloket en energiecoaches helpen daarbij. Er is echter één hardnekkig probleem en dat is (energie-) armoede. Veel mensen kunnen de noodzakelijke investeringen niet betalen.

  Bert Weevers: “In Bredevoort hebben we via de postcoderoos-benadering ruim 50 huishoudens als leden van de energiecoöperatie”. “We hebben in totaal 529 zonnepanelen op het Grachthuys en bij Betting Wonen aangeschaft. De vereniging verkoopt de duurzame stroom en bij de leden wordt de energiebelasting naar rato van de door hun panelen opgewekte stroom in mindering gebracht op hun elektriciteitsrekening. Beide samen levert een mooi rendement op”. ”Wat zou het mooi zijn als ook mensen met lage inkomens hiervan kunnen profiteren. Maar voor hen is een eenmalige investering in de zonnepanelen van de coöperatie een probleem. PP heeft ervoor gezorgd dat een duurzaamheidslening ook gebruikt mag worden voor deelname in een energiecoöperatie. Maar als mensen met weinig geld willen lenen komt “Tiel” om de hoek kijken (Bureau Kredietregistratie, BKR).”

  Zijn er oplossingen?

  “Zeker. Als Progressieve Partij stellen wij een scala aan maatregelen voor. Zo willen wij in elk geval een investeringsfonds voor duurzaamheid, waaruit leningen of bijdragen aan mensen met lage inkomens verstrekt worden. BKR-problemen kunnen hiermee opgelost worden. In sommige gevallen willen we ook de rente op leningen uit dit fonds of landelijke Eneriebespaarlening kwijtschelden. Zo kun je ook met een laag inkomen of schulden toch lid  worden van een energiecoöperatie. En dan snijdt het mes aan twee kanten: je bespaart energie en werkt dus mee aan minder CO2-uitsoot en het scheelt je in de energierekening.”

  Hoge gasprijzen.

  “We maken ons echt zorgen over de hoge gasprijzen. We kunnen waarschijnlijk als gemeente eenmalig een bedrag schenken van 200 euro. Landelijk gaat de energiebelasting 400 euro per jaar omlaag. Maar wij kennen mensen die bijvoorbeeld door het faillissement van hun leverancier een nieuw contract af moesten sluiten dat meer dan 200 euro per maand duurder is. We vinden dat schrijnende gevallen extra ondersteund moeten worden. Maar wat echt structureel helpt is natuurlijk versneld op duurzame energie over gaan, beter isoleren en meer besparen. Daar kan een energiecoach vanuit een duurzaamheidswinkel bij helpen.”


 • Nieuwe woonconcepten noodzakelijk

  Sociale huurwoningen èn gasloos in Dinxperlo.
  .

  Sylvia Stuivenberg woont sinds eind september  in Dinxperlo aan de Nieuwstraat. Het is een huurhuis van de Woonplaats en volledig gasloos. In dit project zijn 14 sociale huurwoningen gerealiseerd. Vooral voor alleenstaande jongeren en ouderen, starters en senioren. De Progressieve Partij wil dat er meer van dit soort sociale en duurzame woningen gebouwd gaan worden. Zeker voor mensen die een koophuis niet kunnen betalen. Vooral voor starters en senioren. Het project Nieuwstraat Dinxperlo is een mooi voorbeeld  en smaakt naar meer.

  Hoe ziet jouw woning eruit, Sylvia?

   “Mijn woning is een 3-kamer woning met een tuin. Op deze woning zitten 10 zonnepanelen en er zijn 2 warmtepompen aanwezig. Het is  sociale woningbouw met echter wel hoge huren, ik betaal op dit moment € 732,05 per maand en hierin zit een bedrag van € 10,40 aan servicekosten. Ik krijg geen huurtoeslag. De woning is gasvrij en heeft uitsluitend vloerverwarming. Koken gebeurt met inductie.”
  “Ik betaal € 65,00 aan energie dit is tijdens deze sombere maanden veel te weinig. Ik hoop dat ik tijdens de zonnige maanden zoveel kan terugleveren dat ik bij mijn eind afrekening quitte speel.”

  Hoe werkte het lotingssysteem bij de Woonplaats?

  “Deze woningen zijn verloot onder de inschrijvers;  hierbij maakt het niet uit hoelang je ingeschreven staat bij de verhuurder. De loting gaat via  een computerprogramma:  dit om iedereen een gelijke kans te geven. Ik was mij hier niet van bewust, stond 5 jaar ingeschreven en dacht daardoor kans te maken. Mijn buurman stond 5 maanden ingeschreven. Dit laat zien dat er geen onderscheid is.”

  Derde op de lijst van de Progressieve Partij.

  Sylvia Stuivenberg is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de PP èn lid van de PvdA en Rooie Vrouwen: “ik vind het mooi dat we bezig gaan met de progressieve samenwerking. Dat is broodnodig. Ik hoop dat vanwege mijn PvdA-lidmaatschap ook veel PvdA’ers op de lijst no. 3 van de Progressieve Partij zullen stemmen. Ik ben vooral  getroffen door de solidariteit die als rode draad door het PP-programma loopt.”


 • Krentenwegge voor lijsttrekker

  Aalten, 28 januari 2022 – Het kon natuurlijk niet uitblijven. Vorige week donderdag werd Novi geboren, dochter van Jurgen en Esther Diepenbroek, lijsttrekker van de Progressieve Partij. Zaterdag zette een delegatie van de Progressieve Partij een ooievaar aan de Grote Maote. En donderdag toog een delegatie van PP met “een krommen arm” daar naar toe. Een Achterhoekse uitdrukking voor een Achterhoekse traditie: een grote krentenwegge van bijna een meter in het roze verpakt. Op de foto zijn raadslid Bert Weevers en wethouder Joop Wikkerink te zien die  de krentenwegge afleveren. Kandidaat-raadslid Sylvia Stuivenberg bracht een prachtig knuffelding met PP-logo mee voor de kleine Novi. In het midden de hoofdrolspelers in dit blijspel: moeder Esther en dochter Novi. Vader Jurgen maakte de foto, schonk koffie en serveerde de beschuit met muisjes.


 • Joop Wikkerink genomineerd

  PP-wethouder Joop Wikkerink is genomineerd als “Beste Bestuurder van een kleine gemeenten 2021” Natuurlijk hierbij een oproep om te stemmen via www.bestebestuurder.nl en wel vòòr 30 januari a.s. Het jury-rapport zegt:

  Wethouder Wikkerink wordt enorm gewaardeerd vanwege zijn deskundigheid en jarenlange ervaring in de lokale politiek. Hij gaat op een verbindende manier te werk en heeft daarmee vele vernieuwingen doorgevoerd. Stemmers prijzen hem om zijn tomeloze inzet als wethouder, maar ook in het verleden als raadslid.

  Joop:

  “Pfft, ik was wel even overdonderd. Hoe kan dat nou, dacht ik. Ik doe toch helemaal niet zoveel bijzonders, behalve m’n werk naar eer en geweten. En ik ben helemaal niet zo van dit soort wedstrijdjes. Maar toen het even landde en ik er een nachtje over sliep en wat reacties hoorde, dacht ik: “ik vind het eigenlijk nog wel leuk ook. Het is toch een soort waardering en erkenning die elk mens wel eens nodig heeft. En toen ik er nog verder over nadacht, zei ik bij mezelf: Ik hoop dat bij degenen die mij deze nominatie bezorgd hebben in elk geval drie dingen zijn opgevallen:

  1.Ik geloof heel sterk in het college-als-team. Dus dat je samen verantwoordelijk bent, je elkaar helpt, en elkaar wat gunt. Dat elkaar ook verdedigt en dat je vooral “inclusief denkt”, dus rekening houdt met het belang en positie van de ander. Ik wil heel graag nog een periode door als wethouder en probeer ook steeds duidelijk te maken dat het succes en de goede sfeer in ons college komt doordat we het SAMEN doen. Maar zeg ik er dan meteen achteraan: je moet het wel DOEN. Vandaar onze slogan: daadkrachtig, duurzaam en dichtbij. En voor dat doen hebben we natuurlijk deskundige en betrokken medewerkers nodig. Die hebben we. Zonder hen kunnen we het niet. En uiteindelijk natuurlijk ook een raad die ons beleid steunt. En dat gaat ook goed.

  2.Ik hoop ook dat is opgevallen dat ik als wethouder (en trouwens ook ons college) veel belang hecht aan “burgerparticipatie”. Onze inwoners meenemen, betrekken, informeren en naar hen luisteren. Naar hun zorgen, opvattingen en ideeën. En dat wil dan absoluut niet zeggen dat “zij vragen en wij draaien”, maar vooral dat je uitlegt hoe jouw beleid en besluit tot stand komt. Kijk maar naar de digitale koffiemomentjes en inwonersgesprekken die collega Hans te Lindert en ik tijdens de corona-periode hebben gevoerd over het sociaal domein. Ik doe daar dan nog een schepje bij bovenop met mijn veertiendaagse weblog en podcast, mijn regelmatige posts, zoveel mogelijk over inhoud, op de sociale media en mijn meningennetwerk. Kijk maar eens op https://wethouderjoopwikkerink.wordpress.com/

  Bevind me natuurlijk ook in goed gezelschap van mijn eigen partij, de Progressieve partij die ook bekend staat om haar actieve informatiebeleid naar onze inwoners toe. Met een website, socials, en een wekelijkse emailnieuwsbrief dien binnenkort voor de 700 ste (!) keer verschijnt. De kritiek die je wel eens op “de politiek” hoort dat “je ze alleen maar vlak voor de verkiezingen hoort en ziet”is in elk geval niet op mij en mijn partij van toepassing.

  3.Ik heb me in de afgelopen 3,5 jaar heel erg sterk gemaakt voor de regionale samenwerking op het terrein van werk en inkomen en het sociaal domein inclusief de publieke gezondheid. Als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg geloof ik erg  in de inhoudelijk en niet-verplichte afstemming tussen de 8 gemeenten i de Achterhoek, Zodat inwoners en aanbieders niet met een ratjetoe aan regels en beleid geconfronteerd worden. Dat is heel lastig soms , soms denk ik wel eens : “wat willen we nu in de Achterhoek: samenwerken of tegenwerken?” Op Werk en Inkomen hebben we prachtige resultaten bereik in regionaal verband. Bijvoorbeeld op het gebied van het scholings- en talentenfonds Op IJver, het beleid rond social return on investment en de ommedraai in kijk op mensen die in een afhankelijk uitkeringspositie zitten. En dan is het nog steeds onnodig en jammer dat Oude IJsselstreek hierin zijn eigen weg gaat. Immers juist de arbeidsmarkt is regionaal. Ook maak we grote stappen met Achterhoek gezond: ingewikkeld, lange adem, veel belangen en partijen: maar ook hier is het nodig dat we fundamenteel anders gaan kijken naar onze gezondheidszorg anders hebben we over 20 jaar geen handjes en geen centjes daar meer voor.

  Dus als deze gegevens zijn meegenomen in de nominatie dan denk ik: leuk, mooi het gaat niet alleen om mij, het gaat om samenwerking, inwonerbetrokkenheid en  is dus vooral ook een waardering voor ons als samenwerkend team, voor heel Aalten en voor de Achterhoek.

  En de grote (serieuze)  grap is natuurlijk dat deze nominatie de derde is die de gemeente Aalten binnensleept. In 2020 was collega Hans de beste bestuurder van 2019, in 2021 was collega Ted genomineerd voor de beste bestuurder 2020 en nu ik voor 2021.

   Als we er zo tegenaan kijken, dan durf ik wel op te roepen: STEM OP MIJ !

  Hoe?

  Zie hieronder een oproep van een collega:

  Wethouder Joop Wikkerink is genomineerd voor de titel Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2021 🎉 Stem jij ook? Dit kan t/m 30 januari via: https://necker.survalyzer.eu/nfbbqdbqnm?l=nl. Andere categorieën kun je overslaan door ‘ik stem op geen van bovenstaande bestuurders’ aan te klikken. Vergeet niet je stem via de link in je mailbox te bevestigen. Bedankt 👍🏻


 • Dochter voor Esther Diepenbroek

  Op  donderdagmorgen heel vroeg werd Novi geboren, dochter van Esther en Jurgen. Esther kondigde het on onze groeps-app zo aan: “Vannacht om 4.30 uur is het nieuwste PP-lid geboren onze dochter Novi Klein Goldewijk.”
  Daarop stroomden natuurlijk de enthousiaste felicitatie-apps binnen.

  Voor PP  natuurlijk een reden  om zaterdagmorgen een ooievaar te plaatsen, naast die van de familie en van Omroep AFM.  Met een knipoog naar de verkiezingsleuze van PP staat er op het welkomstbord : “Welkom Novi, kijk vooruit!”.  Dat deed ze meteen al: met de oogjes knipperend tegen het licht mochten wij Novi al bewonderen vanachter het raam. (We konden niet naar binnen i.v.m. de aanwezigheid van de kraamhulp en corona).

  Zo reageerden we in de krant:
  Sylvia Stuivenberg:  “Wat fijn voor het jonge gezin dat alles goed is. Jammer dat we vanwege corona niet even naar binnen mogen, maar dat komt nog wel”.
  Wethouder Joop Wikkerink was ook aanwezig. “Volgens mij is dit redelijk bijzonder. Een lijsttrekker die twee maanden voor de verkiezingen bevalt van een mooi jonge dochter. Het bepaalt je wel weer even bij onze opdracht deze wereld beter achter te laten voor onze kinderen  en kleinkinderen. Dus nu wat te blijven doen aan de klimaatcrisis en de kansengelijkheid”

   Het was wel even klimmen, klauteren, timmeren schroeven. Maar met veel “technici” in de ploeg  was het varkentje zo gewassen.


 • PP: maximaal 30 km in de drie kernen van de gemeente

  Aalten-Dinxperlo, 22 januari – Ook in de gemeente Aalten wordt het verkeer steeds drukker. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Maar veiligheid ook. En toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en rolstoelers. Verkeersruimte is publieksruimte. Daarom gaan fietser en voetganger voor. Dat scheelt ruimte, vervuiling en ongelukken. Volgens de Progressieve Partij moet daar het beleid op gebaseerd zijn.

  Invalswegen veiliger en groener.

  Sylvia Stuivenberg uit Dinxperlo staat als PvdA’er  als derde op de lijst van de Progressieve Partij.  Zij woont nog niet zo lang in Dinxperlo.  Haar vallen een paar dingen op. “De reconstructie  van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat in Aalten vind ik een mooi voorbeeld van duurzame en veilige inrichting. Veel groen en duurzaam materiaalgebruik. En  wat direct opvalt: veel ruimte voor voetganger en fietser. En op  het hele traject mogen de auto’s maar maximaal 30 km per uur. Dat is prachtig, veilig en schoon!. Ik zou willen dat alle invalswegen zoals de Aaltenseweg en Terborgseweg in Dinxperlo ook zo ingericht worden. De Terborgseweg is al mooi geworden, veel planten en groen, maar het is nog wel een racebaan en meer bomen zou ook mooi zijn.”

  Meer fietsstraten.

  Esther Diepenbroek, lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Ik woon vlakbij de fietsstraat Bodendijk in Aalten. Je ziet dat het wennen is, maar juist fietsers, mensen in rolstoelen of met kinderwagens en gewoon wandelaars voelen zich veel veiliger in dit gebied. Het kan, dat heeft de gemeente al laten zien bij bijv. de Bodendijk in Aalten en de Margrietstraat-Nassaustraat in Dinxperlo. Dus ik vind het belangrijk dat er meer fietsstraten komen waar de auto te gast is. En de fietser en voetganger voor gaat.”

  Snelheid omlaag

  De Progressieve Partij is ontzettend blij dat na jaren van verzet oor andere partijen  juist dit college besloten heeft om op delen van de ring in Aalten het 30 km-regime in te voeren. Esther: “En dan hebben wij het over de Dijkstraat en de Adm. De Ruyterstraat in Aalten. Mijn voorgangers hebben al jarenlang gepleit voor deze maatregelen op de ring. We hebben zelfs al eens de proef op de som genomen door de hele ring met 50 en met 30 km te rijden: Verschil: 4 minuten.! Met zo’n kleine tijdwinst moeten we toch meteen de veiligheid verhogen en de uitstoot verminderen door op de hele ring 30 km in te voeren!”

  Foto: Sylvia Stuivenberg (PvdA, Dinxperlo, 3e op de kieslijst PP): “Meer veiligheid door max. 30 km in de kernen en meer fietsstraten”.

 • PP wil permanente tegelactie

  Groen- en speelplekken in de kernen onmisbaar

  Aalten, januari 2022 – De Progressieve Partij luidt de noodklok over ons unieke landschap. Het loopt gevaar door verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering.   Nu en in de toekomst hebben natuur, landschap en boeren elkaar hard nodig. Maar ook het groen in de kernen  draagt bij aan de natuur: “tegel eruit, groen erin”, gevelgroen en groene daken.

  Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek. “Als je kijkt naar onze kernen zie je steeds  meer groene bermen en bloeiende planten. Bijvoorbeeld in de Nieuwstraat in Dinxperlo. Maar ook veel stenen, dus wij pleiten voor nog meer vergroening in de kernen. En de actie “tegel eruit, groen erin” permanent maken. Als aanstaande moeder kijk ik ook speciaal naar groen- en speelplekken die fijn zijn voor jonge kinderen en hun ouders. Ik zou het mooi vinden als we ook in de wijken mini-bossen, voedselbosjes en veel extra bomen krijgen. En bijvoorbeeld bomen langs de invalswegen zoals de Terborgseweg in Dinxperlo.”

  Natuur, landschap en boeren hebben elkaar nodig

  Om natuur en landschap robuuster te maken zal de landbouw steeds meer natuurinclusief moeten gaan worden. Dat zie je ook steeds meer in het landelijk beleid. Volgens Bert Weevers (raadslid, no.2 op de kieslijst) is daarbij de omschakeling naar kringlooplandbouw de oplossing:   “En dat kàn, kijk naar de inspirerende voorbeelden hier in de buurt.” Ecoboer Arink uit Lievelde heeft vorige week juist een prijs gewonnen met zijn volledige kringloop- bedrijf. Bert:  “Als PP hebben wij al veel zomerfiets-excursies  georganiseerd naar bedrijven die echt natuurinclusief proberen te werken. Bijvoorbeeld naar deze boerderij van Arink, de Jerseykoeien van Ormel in De Heurne , de scharrelvarkens van Westerveld in  IJzerlo.”

  Gemeente kan ook natuur en landschap versterken.

  Bert Weevers: “Juist in het buitengebied kan er nog een grote slag geslagen worden naar meer robuuste natuur en behoud en versterking van het landschap. Er gebeuren al mooie dingen door bijv. de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland met o.a. akkerranden voor patrijzen en kleine landschapselementen.  Maar ook ons bomenbestand zal gaandeweg omgevormd moeten worden naar meer klimaatbestendige bomen. Natuurlijk tegengaan van bestrijdingsmiddelen. En op een positieve manier boeren ondersteunen die overgaan naar  kringloop landbouw. Bijvoorbeeld door voorlichting, advies, vergunningen; maar ook door zelf als gemeentelijke organisatie in te kopen bij onze lokale kringloopboeren!”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Groen en speelplekken belangrijk voor jonge ouders en hun kinderen”.

 • “Alles is gezondheid”

  Inwoners met lagere opleidingen en inkomens leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar minder gezond. Dat zijn volgens de Progressieve Partij schokkende cijfers. Ze blijken uit onderzoek en werden ook gepresenteerd in het tv-programma “Scheefgroei”. Hoogste tijd voor actie en alle nadruk op voorkomen van problemen door gezonder te gaan leven.

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek: “Ik heb nu zelf aan den lijve ervaren dat het van groot belang is zo vroeg mogelijk met preventie  te beginnen. We hebben al voor de geboorte van ons kindje contact met diverse mensen die ons goed adviseren.”. “Daarom vinden wij als Progressieve Partij het bevorderen van een gezonde levensstijl zo belangrijk. Bij kleine kinderen denk je dan al gauw aan gezonde voeding, veel bewegen, in de buitenlucht. Bij wat grotere kinderen ook het voorkomen dat ze gaan roken, drinken of ongezond snacken”.

  Bij  het voorkomen van problemen, preventie,  kunnen volgens PP leefstijlcoaches ingeschakeld worden, of projecten samen het de huisartsen genaamd “welzijn op recept”. Allemaal ook vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarbij moet zeker in deze corona-tijd  ook gelet worden op de mentale gezondheid.

  Esther: “Voor mij is het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. En ik weet dat juist in deze tijd dat voor jongeren best moeilijk is. Daarom hechten wij veel waarde aan projecten die de mentale weerbaarheid bevorderen. Op scholen maar ook bij de Scouting, de atletiek- en voetbalvereniging. Ook als gemeente moeten we daarin investeren.”

  Volgens wethouder Joop Wikkerink (o.a. WMO en ouderenbeleid) moeten ook de senioren en ouderen steeds meer letten op gezondheid  om ziektes en zorg te voorkomen. Daarbij moet de doelgroep zelf (ervaringsdeskundigen) op kop staan! Immers we worden allemaal steeds ouder. Joop: “Daarom moeten we innoveren en investeren in de zorg en niet bezuinigen of korten.

  Esther: “Je kunt natuurlijk zo gezond doen wat je wilt, maar als de omgeving niet schoon is, heb je nog niks. Daarom willen we schone lucht, zeker voor onze kleine kinderen. Verminderen van houtstook,  bestrijdingsmiddelen, vuurwerk, fijnstof en stank. En vooral meer bomen, groen en biodiversiteit. In de kernen mag voor ons nog  meer groen aangeplant worden.

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Zo vroeg mogelijk aandacht voor preventie”.

Deel deze inhoud