• Raad op dinsdag 26 september

  Redactie, 24 september 2023

  Dinsdag 26 september is er weer een raadsvergadering. Er liggen enkele moties en amendementen voor ingediend door de fractie van de Progressieve Partij.

  Woningbouw.

  Het College heeft een uitstekend “uitnodigingskader” voor woningbouw neergelegd: wat gaan we wel en wat gaan we (nog) niet bouwen. Dit kader is gebaseerd op landelijke richtlijnen en regionale afspraken. Eén van die richtlijnen en afspraken is dat minimaal 30% van de nieuwbouwproductie uit sociale huurwoningen moet bestaan. In het regionale afsprakenkader is dat 28% geworden. (Let wel: op dit moment is de voorraad sociale huurwoningen maar 18%). De Progressieve Partij vindt de wooncrisis voor de lagerbetaalden en middengroepen prioriteit hebben in het kader van de bestaanszekerheid. Daarom dienen wij een amendement in om mèèr van de vrije ruimte in plannen te bestemmen voor sociale huurwoningen. In tegenstelling tot onze coalitiegenoten GB en CDA die juist meer ruimte willen geven aan solitaire eigen woningen

  IHP

  Het Integraal huisvestingsplan voor de scholen stoelt op een duidelijke visie waarbij de hele samenleving betrokken wordt bij het veilig opgroeien van onze kinderen. Dat betekent bijv. een doorgaande leerlijn en heeft consequenties voor de gebouwen. Dat kost veel geld, wat er niet is; dus moet er gefaseerd worden. In die fasering zitten ook plannen die (nog) niet zo veel geld kosten: bijvoorbeeld een onderzoek naar de haalbaarheid van zgn. fase 3: het samenvoegen van openbare school De Slinger en RK-school St. Jozef, beiden in de kern van Aalten. En een eventuele koppeling van deze twee scholen aan Schaersvoorde. Tijdens de voorbereiding bleek voor sommige fracties het IHP nog te vaag: met een motie waarin we het college vragen vast te werken aan de voorbereidende werkzaamheden voor die fase 3, proberen we de twijfelaars te overtuigen.

  Bomen bij het AVA-terrein.

  De provincie heeft de grote eikenbomen bij het AVA-terrein voorbarig en illegaal gekapt. Er zijn in die omgeving nog meer dingen misgegaan. De rol van de provincie en de gemeente is niet op elkaar afgestemd. We hebben het gevoel dat we nauwelijks hebben kunnen meedenken voor de meest veilige en natuurvriendelijke oplossing. Vandaar dat de fractie van de Progressieve Partij mondelinge vragen wil stellen over deze kwestie en de compensatie voor deze illegale kap ruimer wil hebben.


 • Alle fietstochten op een rijtje

  Redactie, 1 september 2023

  In de maanden juli en augustus organiseerde de Progressieve Partij een serie zomeravond-fietstochten. Steeds met een bestemming waar iets interessants te zien of te horen is. Hierbij een verslag voor de deelnemers. Met nog eens een korte route-beschrijving om de tocht nog eens na te fietsen.

  Doel.
  De bedoeling va deze fietstochten is drieledig.

  Als lokale Progressieve Partij zijn we trots op onze mooie buitengebied en willen graag aan anderen laten zien dat er mooie paadjes, wegen en plekjes zijn. Dus we organiseren deze “uitstapjes” voor iedereen: localo en toerist, progressief en conservatief, geel, bruin, zwart en wit.
  We willen graag de verbinding maken met de discussies over beleid in de raadzaal en de praktijk op straat, op het land en bij organisaties. Hoe werkt het beleid nu in de praktijk uit.
  En eerlijk is eerlijk: we vinden het leuk om iets te doen en kunnen eigenlijk ook het nadenken en inspiratie opdoen over politiek niet zo lang missen.

  Lessons learned.
  Bij elke bestemming hadden we een bedoeling. Hebben we iets opgestoken, iets geleerd en moeten we –politiek bezien iets met dat geleerde. Moeten we misschien raadvragen stellen, discussie aanwakkeren of anderszins de bezochte initiatieven ondersteunen. Hieronder een overzicht. Niet compleet.

  Bij het bezoek aan Activiteitenboerderij Rutgers was de verzuchting: dit zou iedereen die met zorg te maken heeft, erover moet beslissen eens moeten zien. Ook wierp het bezoek de vraag op of en hoe alle regels en wetten soms niet een belemmering zijn, elkaar tegenwerken, in plaats van het beste voor de inwoners te betekenen.

  Bij het bezoek aan de Welsker in De Heurne, maar nog meer bij het bezoek aan de moderne woning aan de Legtersdijk, is de vraag: hoe kunnen we bij restauraties en nieuwbouw in het buitengebied duurzaam en liefst circulaire bouwen. De bouw zal moeten innoveren. Architecten en opdrachtgevers kunnen daarbij voorop lopen.

  De gesprekken met de Syrische cultuurverbinders in het boekencafé van de Koppelkerk legden nog weer eens de nadruk op tweezijdige integratie. We zullen als samenleving in gesprek moeten met andere culturen en ze ook de tijd geven om aan onze cultuur te werken. Samen eten is altijd een wondermiddel.

  De vraag die na het bezoek aan “de Nieuwe Bodem” blijft hangen is: zorgt een dergelijk concept van regeneratieve landbouw voor een mogelijke en noodzakelijke transformatie van de landbouw in het buitengebied. We vinden het in elk geval de moeite waard om dit soort initiatieven te blijven steunen.

  Het bezoek aan het project “zon op dak” aan de Tolhuisweg drukte ons weer op de feiten van de bureaucratie, het wispelturige gedrag van de overheid en dat het daarom bijna onmogelijk is met een sluitende “business-case” voor zon op dak te komen. Daar komen de afzet- en netcongestieproblemen nog bij. Optimistischer is het verhaal van de resultaten van biodiversiteit. Dat kunnen we via de gemeente ook ondersteunen.

 • Burendag op drie plekken

  Joop Wikkerink, 24 september 2023

  Vrijdag was er een bijzondere opening in Dinxperlo. Ik was er in een record-tijd (voor een opening) bij. Het ging om de opening en ingebruikneming van de nieuwe keuken bij Dr Jenny in Dinxperlo. Dat is een waardevol initiatief. Bleek ook wel: de zaal zat vol. Wat is de bedoeling? Juist mensen die in de buurt wonen zijn welkom voor een een activiteit, een praatje, een kopje koffie of zelfs op twee momenten van de dag een maaltijd!. Daarvoor is de keuken uitgebreid en vernieuwd. Op deze manier is er een soort huiskamer van de buurt ontstaan. Het was een vrolijke boel met muziek, zangeres, koffie en veel, veel mensen. De zaal was te klein dus een deel van de buurt wordt nog later uitgenodigd. Dat het werkt heb ik al eens ondervonden op een werkbezoek in mei. Het potje Uno met een vaste groep mensen heugt mij nog steeds. Ze hadden wel wat aftandse kaarten, dus ik heb ze namens het college een nieuwe set kaarten gegeven. Kunnen ze weer jaren mee vooruit. Eigenlijk al een voorproefje voor de burendag die op zaterdag op de rol stond.

  Zaterdag was het Burendag. De Stichting Marga Klompe en dan m.n. de Stegemanshof besteedt hier altijd aandacht aan door het organiseren van een brunch. Voor de hele buurt. Eigenlijk willen ze dat wel buiten op straat doen, maar daarvoor is het in deze tijd van het jaar toch wel te koud. Zaterdag werd de brunch ook gecombineerd met het 12,5 jarig bestaan van de Stegemanshof en de Hooge Grindte. Ik heb benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat weliswaar de senioren de meeste contacten hebben met buren, maar dat loopt wel iets achteruit. Terwijl burenhulp en –aandacht in onze huidige maatschappij zo van groot belang is. Dit moet een blijvend punt van aandacht zijn in ons gemeentelijk beleid: hoe krijgen we mensen weer bij elkaar op de lijn. Via brunches, activiteiten als “Bredevoort Schittert”, buurtapps, wandelclubjes enz. 

  Een mooi voorbeeld is het inlooppunt bij Naoberz, Kulturhus in Dinxperlo.
  ’s Middags nam ik even een kijkje op de open dag met een overzicht van activiteiten. Precies volgens mij waar behoefte aan is, maar waar meer mensen gebruik van zouden kunnen maken: koffie, lunch, praatje, spelletje, bewegen, activiteiten enz.


   
   

 • Wereld-Alzheimerdag

  Joop Wikkerink, 24 september 2023

  Woensdag was de acteur Jan van der Hammen in Dinxperlo en Aalten in winkels en supermarkten neergestreken. Hij speelde een hulpzoekende man met beginnende dementie. Met een briefje bij zich wat hij moest hebben: “ koffie, hechtertjes en een kaartje voor Suzanne”. Over zijn belevenissen kwam hij ’s avonds vertellen in IJzerlo. Deze avond was speciaal voor winkelpersoneel, maar ook verenigingen en natuurlijk belangstellenden, verzorgend personeel. De vraag stond centraal: hoe kerken je beginnende dementie bij je klanten, leden, patiënten en wat doe je niet en wel. Hij legde heel mooi uit wat er gebeurt als je hersens niet meer doen wat ze moeten doen: dan val je terug op het deel in de hersens wat je emoties aanstuurt: woede, agressie, verdriet, onzekerheid. En dat gaat dan gepaard met decorumverlies, niet kunnen plannen, tijd en plaats vergeten enz. Allemaal heel herkenbaar. De avond werd georganiseerd in het kader van de Wereld-Alzheimerdag door de werkgroep “Ouderen en Veerkracht” in Aalten. Eigenlijk zou iedereen die met dementie te maken heeft of krijgt dit soort avonden moeten bezoeken. Daar gaan we ook vanuit de gemeenten meer op inzetten: het gesprek “hoe wil je oud worden in de gemeente Aalten” en “wat heb je daarvoor nodig”.  Deze groep mensen met dementie (die stijgt van 440 naar 900 in de komende jaren) èn hun mantelzorgers heeft onze speciale zorg nodig. 

  Als “kers op de taart” donderdagavond – ook al in het kader van de Wereld-Alzheimerdag de filmhuisfilm “The Father” in filmhuis Schiller. Een zeer indrukwekkende film over de verwarrende wereld van een oudere dementerende man (glansrol van Anthony Hopkins) en zijn dochter (Olivia Colman, bekend uit de serie “The Queen”). Ik was blij dat ik wat achtergrondkennis die woensdagavond had opgedaan, want je zag de symptomen, de reacties, de emoties op het witte doek voorbij komen. In het nagesprek bleek dat  alle bezoekers onder de indruk waren.
  Er waren ook vragen naar hulp en ondersteuning bij de gemeente. Neem eens een kijkje op  Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek 

  Je kunt deze film (gratis) nog bekijken op donderdag 28 september in Filmhuis Dinxperlo (Naoberz-Kulturhus)


 • Leerzame laatste zomerfietstocht

  Lange adem nodig voor zon op dak en biodiversiteit op de grond.

  Op woensdag 16 augustus fietsten we een mooie route via “d’n Hollen Weg”,’t Villeken,
  ’t Kommersveld en Olde Baoten naar de Tolhuisweg. Daar ontvouwt zich een bijzonder project. Op een drietal voormalige kippenschuren liggen in totaal 500 zonnepanelen, goed voor een opbrengst van 175 Mwh. Het energieverbruik van zo’n 50 huishoudens. De aanleiding was min of meer triest. Het bedrijf is zo’n 15 jaar geleden gestopt en de schuren werden gebruikt als opslag voor diverse materialen. Zo stond 1 schuur vol met antieke auto’s. Op een kwade dag vatte er één vlam. Weg schuur. De verzekering vergoedde de herbouw. Bij sloop niet. Dus werd midden in de corona-tijd herbouwd en de zonnepanelen geïnstalleerd. Dat ging niet zonder slag of stoot.

  André Kaminski, de initiatiefnemer heeft uitgerekend dat hij gedurende het proces met 14 instanties te maken heeft gehad en 150-200 telefoontjes moest plegen. Het bontst van alles maakte Liander het. Er moest een nieuw verdeelstation komen. Nadat eerst gedacht was alleen de 80 meter kabel van schuren naar paneel te leggen, bleek dat er een soort lus via het verdeelstation te moeten worden aangelegd richting Bredevoort. Dus mee betalen aan het verdeelstation. De panelen lagen, het nieuwe huis was gebouwd, maar geen kabel van april tot oktober, dus geen opbrengst. Weer een tegenvaller. Vorig jaar kwam er een mooie opbrengst: 200 Mwh in plaats van de geplande 175 Mwh.

  De “onbalans-korting”.

  Maar de derde tegenvaller kwam dit jaar om de hoek kijken: de “onbalans”-korting: In de zomer wordt veel stroom geleverd, te veel soms; dus daarom berekent de stroomafnemer een onbalans korting. Natuurlijk is de SDE-subsidie er wel, maar de opbrengst is zodanig lager dat de terugverdientijd langer wordt.
  We bespraken verschillende oplossingen; opslaan in batterijen, daken niet bedrijfsmatig maar via 40 particuliere deelnemers in een postcoderoosproject volleggen, rechtstreeks leveren aan oplaadpalen. Jammer dat bij dit soort initiatieven de bureaucratie zo veelomvattend is, tijdens het spel de regels veranderd worden. Overall conclusie: het is op dit moment niet de meest rendabele investering.

  Prachtige plek voor buitenlui.

  Het tweede deel van het bezoek klonk wat optimistischer. Naast de opslag- en panelenschuren kon met een verplaatst bouwrecht via de oude rood-voor-rood regeling een huis gebouwd worden (wel onder wat voorwaarden). Er werd gekookt Zweeds hout gebruikt, triple glas dus bijzonder geïsoleerd. Het perceel om het huis heen is één groot akkerrandenproject met veel leefruimte voor vlinders, insecten, nectarminnende bijen en vogels. De kwartel was die dag gehoord, puttertjes en patrijzen in de nieuwste akkerrand. Het verschil tussen ingezaaide percelen van 1, 2 en 4 jaar was mooi te zien. Je ziet ook wat wilde opslag van bomen verschijnen. Bijzonder is dat je de lijnen in het landschap van voor de ruilverkaveling kunt ontwaren. Kunst gaat worden om het water ook hier langer vast te houden. Een stuw in de “ruilverkavelingssloot” zou mooi zijn. Regenwater wordt opgevangen in een wadi.

  Appelboom van 110 jaar.

  Een mooi verhaal om te besluiten: Zo’n 70 jaar geleden kwam de grond om de schuren in andere handen. Er stond een mooie appelboom: Anatov-appels (wie kent ze niet). De verkopende partij wilde de appelboom nog gauw even tot stookhout stukzagen. De nieuwe eigenaar zei: “Hier heb je een mud kolen, dan laat je de boom maar staan”. Zo kwam het dat er daar nu een zeker 110 jaar oude appelboom staat. Ook hier is weer interessant of een dergelijke aanpak een bijdrage kan opleveren voor stoppende boeren, behoud van percelen, vergroting biodiversiteit. Daar komt meer aandacht voor (ook in kader van landschapstoerisme), maar de belangen in het buitengebied werden en worden traditioneel bepaald door boeren en land/bos-eigenaren. De partij die zich “buitenlui” noemt zit niet aan de overlegtafels. (tot 1,5-2 ha). Zou niet verkeerd zijn.


 • Verslag 5 zomerfietstochten 2023

  Redactie, 20 augustus 2023

  In de maanden juli en augustus organiseerde de Progressieve Partij een serie zomeravond-fietstochten. Steeds met een bestemming waar iets interessants te zien of te horen is. Hierbij een verslag voor de deelnemers. Met nog eens een korte route-beschrijving om de tocht nog eens na te fietsen.

  Doel.
  De bedoeling va deze fietstochten is drieledig.

  1. Als lokale Progressieve Partij zijn we trots op onze mooie buitengebied en willen graag aan anderen laten zien dat er mooie paadjes, wegen en plekjes zijn. Dus we organiseren deze “uitstapjes” voor iedereen: localo en toerist, progressief en conservatief, geel, bruin, zwart en wit.
  2. We willen graag de verbinding maken met de discussies over beleid in de raadzaal en de praktijk op straat, op het land en bij organisaties. Hoe werkt het beleid nu in de praktijk uit.
  3. En eerlijk is eerlijk: we vinden het leuk om iets te doen en kunnen eigenlijk ook het nadenken en inspiratie opdoen over politiek niet zo lang missen.

  Via deze link kun je het verslag (pdf) downloaden

  Mediabericht – Wethouder Joop Wikkerink (wordpress.com)

 • Leestips zomer 2023

  Joop Wikkerink, 20 augustus 2023

  Tijdens de zomermaanden is er vaak wat meer tijd om wat achtergrondinformatie door te nemen. Vandaar dat ik de afgelopen vier weken via de sociale media wat leestips heb doorgegeven over onderwerpen uit mijn portefeuille: (ouderen)zorg, bestaanszekerheid, armoede, werk en inkomen en publieke gezondheid. Samen geeft het een redelijk overzicht van de stand van zaken op deze verschillende onderwerpen.

  Kijk op deze link voor een compleet overzicht:

  Leestips Zomer 2023 – Wethouder Joop Wikkerink (wordpress.com)

 • Laatste fietsexcursie 2023

  Woensdag 16 augustus “Zon op dak en biodiversiteit op de bodem”

  Via een mooie route door Dale en Barlo fietsen we naar de Tolhuisweg in Bredevoort. Op no. 6a staat het volledig energie-neutraal huis van de fam. Kaminski.  We bekijken daar drie mooie duurzame initiatieven. 1. Het energie-neutrale huis, ook weer in houtbouw in het buitengebied.  2. Het “zon op dak”model: een verdienmodel voor ondernemers, maar ook een bijdrage aan duurzame energieopwekking. Goed voor de electriciteitsvoorziening van zo’n 50 gezinnen. 3. Een zeer uitgebreide “akkerrand”vol met bloemen, kruiden en grassen: een oase voor bijen en een bijdrage aan de biodiversiteit van dit stukje Aalten. Deze uitgestelde en dus vijfde fietstocht vindt plaats op woensdag 16 augustus, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.

 • Veel intresse voor “Nieuwe Bodem”

  Redactie, 13 augustus 2023


  Zeer interessante excursie naar “De Nieuwe Bodem”.

  Woensdagavond 9 augustus ging de PP-fietstocht naar Nieuwe Bodem aan de Seinsdijk in Lintelo. Zo’n 30 mensen fietsten met ons mee en genoten daar van een heel interessante rondleiding van Meta en Jasper.
  Zij vertelden dat ze in september 2020 samen met nog vier enthousiaste mensen begonnen zijn met hun project door twee hectare grond te pachten van een van hun ouders. Zij vinden dat het huidige landbouwmodel een te zware wissel trekt op het klimaat. De grond raakt erdoor uitgeput, biodiversiteit is ver te zoeken en het landschap verschraalt. Agrobosbouw kan deze problemen helpen aanpakken. De teelt van bomen en struiken gecombineerd met landbouwgewassen vangt CO₂ in de bodem en gewassen en herstelt waterkringlopen. Dit helpt klimaatopwarming te verminderen en kan zelfs klimaatkoeling in werking zetten. Daarnaast herstelt agrobosbouw de biodiversiteit, garandeert voedsel in tijden van klimaatverandering en herstelt ons landschap.
  Op Nieuwe Bodem worden walnotenbomen en hazelnotenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, granen, kruiden en bloemen door elkaar geplant. Een gemengde aanplant is minder plaaggevoelig en zorgt ervoor dat geen kunstmest of giftige bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De houtige gewassen hebben tijd nodig om tot volledige groei en productie te komen. Daarom wordt de ruimte tussen de bomen en struiken in de tussentijd benut door graan, thee, groente en bloemen te laten groeien.
  Het leuke bij Nieuwe Bodem is dat jezelf ook kunt meedoen. Je kunt walnotenbomen, hazelnotenbomen of voedselbosgewassen adopteren. De opbrengst van de boom is dan voor jou.
  Mocht je na het lezen van dit verslagje geïnteresserd zijn, kijk op de website www.nieuwebodem.nl voor de open dagen, rondleidingen en bezoekersmogelijkheden.
  (tekst Henk Kok, foto’s Ans Plug en Gerrit Migchelbrink)

   

 • “Zon op dak” verplaatst

  Persbericht 5 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.


 • Fietstocht naar “Nieuwe Bodem”

  Persbericht 4 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.

  Fiets-excursie  naar “De Nieuwe Bodem” in Lintelo.

  Voor mensen die  nu eens precies willen weten  wat natuur-inclusief boeren betekent, of regeneratieve landbouw,  agro-forestry in de praktijk willen zien en  ervaren hoe noten uit een voedselbos smaken, is er een unieke kans door mee te fietsen met de vijfde PP-zomeravond-fietstocht. Woensdag 9 augustus gaat het naar zo’n boerenbedrijf in Lintelo.

  Een tocht naar de Seinsdijk in Lintelo. Daar ligt op een  afgelegen plek een  zeer bijzonder bedrijf. Nieuwe Bodem is een natuur-inclusief agrobosbouwbedrijf. Men wil  een bijdrage leveren  aan de zoektocht naar een transitiemodel voor boeren die open staan voor verandering. Zij willen een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat gezond voedsel oplevert  en een eerlijk inkomen voor de boer. Een mùst voor mensen die begaan zijn met natuur en landbouw. Vooraf al meer weten? Kijk op: www.nieuwebodem.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 8 augustus  bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten.


 • Indrukwekkende kennismaking met Syrië

  verslag van de derde fietstocht op woensdagavond

  Op woensdag 26 juli fietsten ruim 20 deelnemers een mooie tocht over de Haart (Aalten).  Voor Joop Wikkerink, die de deelnemers welkom heette de “mooiste buurtschap” van de gemeente Aalten. Een enkele meefietser, afkomstig van de Haart knikte instemmend.  Via Loohuisweg,  Huiskermaterdijk en Veenhuisweg kwamen we natuurlijk in het mooie bosje bij de Bosweg en staken we over naar de mooi gerestaureerde scholte Beestman. Langs de Spiekerdiek en “Groot Drenthel”fietsten we langs de Drenthelweg, Buninkdijk en Sationsweg naar het terras bij de Koppelkerk.

  Koekjes.

  De schalen met koekjes stonden in het boekencafé, dus het gezelschap streek daar neer en deed zich te goed aan koffie, thee en veelkoekjes met bekende en onbekende namen als Maamul, Ghriba, Bakhlawa en gewoon koekjes. De meer dan 80 koekjes gingen schoon op. Een mooi verhaal werd verteld over  de speciale Suikerfeestkoekjes, die vers thuis gebakken gegeten moeten worden. Het verschil tussen de Syrische koekjes en andere Arabische is dat men in Syrië minder suiker gebruikt. De koekjes waren gebakken door Eman Asad Hammada, inwoner van Bredevoort.

  Cultuurvertalers.

  De verhalen van de drie cultuurvertalers van Laborijn maakten indruk. Er waren drie van hen aanwezig, oorspronkelijk afkomstig uit verschillende streken van Syrië. Met voor ons moeilijk te lezen en uit te spreken namen. Eén dame,  Qamar Otagi, twee heren Hussum Zahweh en Fuad Almaghari.  Met elk hun persoonlijke geschiedenis, vluchtverhalen en leefomstandigheden.  Wat doen cultuurvertalers. Het magische woord was “Hal 8”, in deze ruimte van Laborijn in Doetinchem organiseren de cultuurvertalers activiteiten voor nieuwkomers en inburgeraars. Hele simpele dingen: hoe zijn de gewoonten hier, wat doe je en doe je niet, hoe reis je met openbaar vervoer, hoe kom je bij een dokter. Vooral de culturele dingen. Maar ook gaan de cultuurvertalers naar mensen thuis, zijn aanwezig bij Laborijn en Figulus in Aalten, kortom ze dien wat nodig is. En dan voor de zgn. statushouders waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering (vanaf 2022)

  Dat levert natuurlijk soms hilarische situaties op. Neem bijvoorbeeld al die gekke spreekwoorden en gezegden in Nederland. Als je letterlijk gaat vertalen is dat een bron voor misverstanden.  Naast deze cultuur-oefeningen, gaan de meeste inburgeraars voor hun verplichte inburgering naar taalles. Er zijn drie routes: de onderwijsroutes voor statushouders , de B1-route en de Z-route. De eerste is vooral voor jongeren die na de Internationale Schakelklas kunnen doorstromen naar (middelbaar en hoger) onderwijs. De B1-route voor mensen die leerbaar zijn en in staat zijn om binnen drie jaar Nederlands op B1 niveau te spreken. En de Z-route. De z- staat voor zelfredzaamheid. Er wordt aan het begin van het inburgeringstraject ingeschat dat men niet “leerbaar”, dus niet de taal op B1 niveau zal beheersen; daarom wordt de inburgering gefocust op zelfredzaamheid.

  Uitdagingen.

  Waar lopen ze nu tegen aan.? Een eerste is een beetje een gebrek aan “durf te vragen houding”. Sommigen vertalen dat in gereserveerdheid, verlegenheid, teruggetrokkenheid. Mag je nou elkaar een hand geven, over de arm aaien enz., was een vraag. Hangt wel af van de situatie, net zoals in Nederland. Groot probleem is toch wel het studie- en werkniveau. Qamar vertelde dat ze eigenlijk in Syrië accountant was. Maar dat ze hier vanaf begin af aan weer die diploma’s zou moeten halen. Dat geldt in bijna alle beroepen zo. Dat betekent dat je bijna nooit aan de slag komt in een beroep waarvoor je opgeleid bent. Hussam vertelde wel dat Laborijn juist ook kijkt naar andere vaardigheden, niet zo zeer de genoten opleiding. Bijvoorbeeld kan iemand goed koken, autorijden, is hij/zij technisch handig. Tijd is het grote punt. Volgens Fuad helpt het als werkgevers ook inzien dat mensen uit een heel andere cultuur tijd nodig hebben om aan het werk te wennen. En dan zijn de Nederlandse wetten en beschikbare scholing, training en andere instrumenten niet altijd toereikend. Na het “officiële” gedeelte bleven alle drie nog lang napraten aan de verschillende tafeltjes. Dat werd erg gewaardeerd.

  De reacties waren zeer positief; “wat goed dat deze cultuurvertalers er zijn”.  Maar ook: “wat een cultuurverschillen zijn er toch, en het is goed dat we die een beetje zien en kennen zodat we ons handelen daar ook op af kunnen stemmen.” Naderhand kregen we als organisatie weer wat appjes: “Het was een interessante en leerzame avond”, Groetjes M&H

  Dank aan de cultuurvertalers en Marjanka van de Koppelkerk. Hieronder wat foto’s van de lekkernijen en de geanimeerde gesprekken.

  Cultuurvertalers druk in gesprek

  Qamar Otagi (uiterst rechts)

  Fuad Almaghari

  Hussam Zahweh


 • …de laatste twee fietstochten alweer…

  Hieronder een overzicht van de fietstochten in augustus

 • Culinaire en culturele kennismaking Syriers

  Derde zomeravondfietstocht via Haart en Miste naar Bredevoort

  Derde zomerfietstocht PP: kennismaken met Syrië

  Op woensdag 26 juli organiseert PP een culinaire fietstocht met hapjes uit andere culturen, vooral Syrië. We fietsen vanaf de Markt in Aalten via een mooie tocht over de Haart en Miste naar het terras van de Koppelkerk in Bredevoort. Daar zijn Syrische hapjes, gemaakt door inwoners van Bredevoort. En maar liefst drie “cultuurvertalers” van Laborijn die vertellen over hun werk, hun land en hun cultuur.  Voor deze fietstocht met hapjes, cultuur en informatie uit Syrië  vindt plaats op woensdag 26 juli, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.


 • Duurzame houtbouw in buitengebied

  Tweede zomerfietstocht naar Legtersdijk

  Een groep dappere fietsers van 25 mensen stapten na  de rondgang bij ’t Welsker op de fiets en fietste in drie kwartier door een mooi gedeelte van IJzerlo en  de Aaltense Herune (langs Hondorp) naar de Haart, Legtersdijk. Daar stonden tot voor enkele jaren vervallen kippenhokken. Via de zgn. regeling rood voor rood, waarmee die hokken en andere schuren in het buitengebied opgeruimd werden, mochten er twee boerderij-achtige woningen komen; het idee van een hoofdgebouw en bijgebouw.

  Creatieve invulling van de eisen

  Vincenth heeft dit wel heel creatief ingevuld door het hoofdgebouw-gedeelte van het ene gebouw hoger vorm te geven en het bijgebouw aflopend. Het hele woonhuis is uit de computer als 3D-animatie gerold. Tot op de gaten voor de stopcontacten,  de open ruimtes voor deuren en ramen: alles werd vooraf berekend, getekend en in 3D vormgegeven. Groot voordeel dat de klant kan meekijken. Maar ook dat het huis in de fabriek precies gemaakt kan worden. In dit geval met CLT-houtbouw: onder grote druk geperste houtplaten van 8  tot soms 20 cm dik en wel 16 meter lang. Prachtig natuurlijk afgewerkt.  Deze manier van bouwen is duurzaam, maar ook erg brandveilig bijv.  Het gebruik van dit materiaal is ook kostenbesparend doordat o.a. het skelet van het gebouw binnen anderhalve week staat. Natuurlijk moet er dan nog het een en ander afgewerkt worden. Een heel mooi voorbeeld van duurzaam toekomstgericht bouwen. Maar het mooiste was toch wel de vormgeving van binnen en buiten. Ook de tuin mocht er zijn (Esselink). 

  Dank

  Vincenth Schreurs, de architect en Gert en Anja, eigenaren heel hartelijk dank voor dit inkijkje in een woning van de toekomst. Meer info over het bouwen met CLT: Bouwen met CLT – zes lessen uit de praktijk van Urban Climate Architects – architectenweb.nl

   Hieronder enkele foto’s van het pand Legtersdijk. Vanwege de privacy publiceren we niet veel foto’s.


 • Bewondering bij ’t Welsker

  Deelnemers aan fietstocht 2 laaiend enthousiast

  Veel belangstelling

  Op de kop af 30 mensen fietsten vanaf de Markt op woensdagavond 19 juli naar de Spekkendijk in De Heurne. De verrassing was groot dat bij de “schoppe” van boerderij ’t Welsker zich ook nog eens 15 mensen verzameld hadden. Koffie tekort dus. Maar de uitleg van Vincenth Schreurs maakte dat gemis meer dan goed. In 2018 was hij betrokken geraakt bij de restauratie van in de eerste instantie schoppe en schuur bij de boerderij.  Rond 1370 werd boerderij ’t Welsker al genoemd als Hof van Welschelo. Het hoorde tot het bezit van Fürst von Salm die ook slot Anholt in bezit heeft.  Van de schoppe is de hoofdstructuur blijven staan, een z.g., Dreiständer. Door de ramen helemaal tot aan de vloer door trekken ontstaat veel licht, maar blijft ook het zicht op het pannendak. Grote luiken kunnen het geheel afsluiten.  De kap is gesloten met een dampopen systeemmateriaal:  hout wat zorgt voor ademen naar buiten. De schoppe wordt gebruikt voor ontvangsten, vergaringen, feesten. De houten schuur gaat dienst doen als garage, ook daar wat leuke snufjes: een weggewerkte hobby ruimte en kantoor.  Het isolatiemateriaal is van houtvezel en van gras/wegbermenmaaisel. We gaan er steeds meer toe dat boeren ook materialen produceren voor de bouw.

  Boerderij is nog niet klaar!

  De boerderij is nog volop “under construction”.  De architect heeft zich een niet historische vrijheid veroorloofd door een soort van glazen pui te maken die twee delen van de boerderij verbindt.  Daar troffen we nog de rondingen van de kelder. De tegeltjes in de keuken waren vroeger een gewild doelwit voor dieven. Men ontdekte bij het restaureren vele kleuren verf en behang. De “herenboer”wilde graag zijn rijkdom laten zien door om de tien jaar het woongedeelte te vernieuwen.  Er moet nog heel wat gebeuren, was de conclusie van de bezoekers.  Er zit ook veel ruimte in de boerderij. Die wordt niet allemaal verwarmd. Ook een monument moet je een beetje als “vroeger”bewonen: niet overal kan het warm zijn. Er is ook geen riolering, maar een helofytenfilter (rietveldje, net buiten de tuin). Alle bezoekers waren zeer onder de indruk van het vakmanschap en inzet waarmee de verbouwing uitgevoerd werd. Meer informatie: Spread_Rijksmonument_265x395_LRspread.pdf (erfgoedoostachterhoek.nl)

  Hieronder een greep uit de vele foto’s die o.a. gemaakt werden door Theo Bauhuis.


 • Fietstocht no. 1: meteen raak!
  12 juli: Activiteitenboerderij Rutgers, Lintelo.

  De eerste fietstocht was meteen al raak. Was het ’s middags hier en daar nog wat buiig, ‘s avonds fietste een groep van zo’n 20 mensen onder de prachtigste luchten naar het Koopdieksken in Lintelo. Daar ligt de activiteitenboerderij van Gert en Ina Rutgers. Alle deelnemers waren zwaar onder de indruk en razend enthousiast over het werk wat Gert en Ina dag-in-dag-uit verzetten voor hun deelnemers. De algemene verzuchting was: “Dit zou eigenlijk de hele gemeenteraad, de ambtenaren, het college en meer mensen eens moeten zien”.  Dat geldt natuurlijk voor alle onderwerpen en bestemmingen die aangesneden en gekozen zijn voor de zomerfietstochten. 

  Aalten Vooruit.
  Ook verslaggever Jos Wessels van de Aalten Vooruit/De Band fietste mee en maakte een heel mooi verslag. We drukken het hier integraal af.
   


  Foto’s

  Verschillende deelnemers aan de fietstocht maakten foto’s. Hieronder een selectie. Allemaal met instemming van de eigenaren van de boerderij, de maker en de mensen die erop staan  gepubliceerd.

 • Fietsen met architect Vincenth Schreurs

  Redactie, 6 juli 2023

  Geïnteresseerd in erfgoed en restauratie? Of juist in moderne architectuur? ? Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 19 juli gaat het naar een knap gerestaureerd stukje erfgoed èn eigentijdse architectuur.

  Woensdag 19 juli
  Architectuur en buitengebied

  Met  architect Vincenth Schreurs  fietsen we naar de prachtig gerestaureerde schuur bij boerderij ’t Welsker aan de Spekkendijk in De Heurne. Goed voor de Monumentenprijs 2022. We krijgen daar een lesje  in restaureren en houtbouw. Moderne materialen en traditionele tecnieken. Daarna fietsen we door naar één van de super-eigentijdse woningen in het  buitengebied. Welke is nog een verrassing Oud en nieuw in harmonie. Wil je je alvast goed voorbereiden?  Kijk dan op  Www.vincenthschreurs.nl/?p=30

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 18 juli bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten of het Prins Clausplein te Dinxperlo


 • Fietsen naar zorgboerderij Rutgers

  Redactie, 6 juli 2023

  Fiets je op 12 juli mee met PP ?

  Altijd als eens bij een zorgboerderij willen kijken? Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 12 juli gaat het naar een echte zorgboerderij.

   Woensdag 12 juli
  Fiets-excursie  naar Activiteitenboerderij Rutgers, Lintelo

  Tussen Lintelo en de Heurne ligt een bijzondere activiteitenboerderij. Voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Jong en oud.
  Bij een voormalig biologisch varkensbedrijf aan een rustige zandweg, ingeklemd tussen beuken, houtwallen, kikkerpoel en landbouwgewassen liggen de tuinen, de bedrijfsgebouwen en woning. Daar  vind je  ook de activiteitenboerderij. In de meest brede zin. Gert en Ina Rutgers leiden ons rond en vertellen.
  Wil je je alvast goed voorbereiden? Kijk dan op: www.Activiteitenboerderij-rutgers.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 11 juli bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten of het Prins Clausplein te Dinxperlo


 • Programma fietstochten 2023

 • Interessante fietsexcursies deze zomer

  Redactie, 6 juli 2023

  De Progressieve Partij organiseert deze zomer weer 5 zomeravond-fietstochten-met-een-interessant-doel. Waarom doen we dat? 

  Allereerst om een verbinding te leggen tussen gemeentehuis en praktijk. In de bestuurlijke discussies gaat het vaak over hoog-over begrippen als “kwaliteit van zorg” of “beeldkwaliteit in de gebouwde omgeving”. Soms ook over “duale trajecten inburgering” of “stimuleren duurzame energie”. Maar wat houden die begrippen in de praktijk nu in. Daarom gebruiken we de vakantieperiode om eens een kijkje te nemen bij mensen, bedrijven, instellingen die deze begrippen invullen.

  Een tweede argument is dat we ook trots zijn op de natuur in onze mooie groene gemeente; die willen we graag behouden en uitbreiden. Maar we willen ook graag aan vakantiegasten en ook eigen inwoners mooie natuurlijke plekjes laten zien.

  Ten derde doen we dit ook voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. Misschien dat zo’n woensdagavond-fietstocht toch een beetje bijdraagt aan een vakantiegevoel.

  En ten vierde – eerlijk- eigenlijk kunnen we het bezighouden met politiek, bestuur, onze gemeente geen twee maanden missen. Op deze manier blijven we in contact met onze inwoners en hun initiatieven.

  Voor iedereen dus.
  Iedereen mag meefietsen. Alle “gezindten”, politieke overtuigingen, allochtoon en autochtoon, vakantiegast en ingezetene. Wees niet bang voor een politiek propagandatochtje, maar wees oprecht nieuwsgierig naar onze gastheren en -vrouwen. Wij danken ook bij voorbaat alle mensen die hieraan mee willen werken en iets willen laten zien en vertellen over hun werk, hobby of passie. Dus laat je niet leiden door politieke voorkeuren of tegenzin, maar doe gewoon mee als je het leuk vindt.

  Het programma.
  Hieronder zie je het globale programma voor de komende vijf weken. Het kan natuurlijk wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden. Of als het slecht weer is en het daarom niet doorgaat. Dan krijg je uiterlijk een uur van tevoren een mailtje. Het is daarom belangrijk dat je je voor de aangegeven datum opgeeft, zodat we weten hoeveel mensen er komen. Ook handig voor de koffie enzo en onze gastheren en -vrouwen.

  De fietstochten.
  We zetten de fietstochten uit langs mooie plekjes in het buitengebied van de gemeente Aalten. In totaal steeds plm. 20 km per tocht. Ze duren inclusief de uitleg ter plekke ongeveer 2,5 uur. Dus we proberen met donker weer terug te zijn. We vertrekken vanaf de Markt in Aalten en de eerste twee woensdagen ook vanaf Prins Clausplein in Dinxperlo.


 • Foto-expositie “Nooit meer…”

  Joop Wikkerink, 2 juli 2023

  Vrijdag was er in het Onderduikmuseum de opening van de foto-expositie “Nooit meer”, een indrukwekkende reeks foto’s van oorlogsverschrikkingen, die ook gewone mensen raken. Samengesteld in opdracht van de Provincie Gelderland. Er zitten ook foto’s bij over de oorlog in Oekraïne. Vandaar dat ook de in de gemeente verblijvende Oekrainers waren uitgenodigd.  En er waren er wel 50 of zelfs meer! Natuurlijk de gebruikelijke toespraken, netjes vertaald, de openingshandeling door een medewerker van de Provincie, drankjes, nootjes. Maar de meeste aandacht ging toch uit naar de bayan-peler (knopaccordeon) die een waar concert gaf bestaande uit vijf delen (zie foto): zeer indrukwekkend en veelzeggend. Hij is woonachtig in Voorst en reist het hele land door om concerten te geven: de opbrengst is deels voor een ambulanceproject in de Oekraïne.

  Inlooppunt voor Oekrainers

  Daarna togen de aanwezige Oekrainers naar de bovenzaal: tjokvol. Vertegenwoordigers van Figulus, Laborijn, en de Aaltense Uitdaging waren aanwezig. Samen met medewerkers van het inlooppunt in Doetinchem (Driekoningenkapel) werd geïnventariseerd hoe we (Nederlanders, inwoners van de gemeente en de Oekrainers) elkaar kunnen helpen. Ik mocht het gezelschap toespreken en succes wensen: de gemeente vindt samenleven en samen werken heel erg belangrijk. Dat is een onderdeel van gezond en gelukkig leven. Nu en in –de misschien onzekere- toekomst. Daar hoort ook samen eten bij. Toen zwaaide de deur open en kwam Stegers met lekkere happen binnen. Een mooie bijeenkomst en hoopvolle start voor een eigen Aaltens inlooppunt voor Oekraïners na de zomer.

 • MijnEigenPlan: mooie ontwikkeling

  Redactie, 2 juli 2023

  Mijn EigenPlan.

  Een hele leuke bijeenkomst bij Estinea. Daar werd het systeem “Mijn eigen plan” officieel ten doop gehouden. Dit is een applicatie die op de persoon gerichte agenda, takenlijsten en dagelijkse levenshandelingen rubriceert en tijdig aangeeft. Dus eigenlijk een soort agenda van de dag met daarbinnen weer een omschrijving van taken en handelingen bij bijvoorbeeld het werken in het groen, in de keuken en bij de koffie. Twee bewoners van Estinea kregen de eerste I-pad; één vertelde trots dat zo’n I-pad bij hem niet zo hoefde: hij had “Mijn eigen plan” op zijn I-phone geïnstalleerd. Het ontwikkelen en onderhouden van zo’n mooi systeem, wat de gebruikers –zo zeiden ze zelf- echt meer houvast en zekerheid geeft, valt buiten de reguliere bekostiging. Vandaar dat “Vrienden van Estinea” een sponsoractie op touw gezet heeft. Alle sponsors mochten met hun cheque op de foto. Ook de gemeente Aalten heeft een bijdrage geleverd vanwege “het betrekken van inwoners bij de samenleving”, zeg maar participatie. De grote animator van de sponsoractie is Gerrit van Veen, na 45 jaar in dienst van Estinea met pensioen. Dus het was ook een leuke afscheidsbijeenkomst.


 • Zit ons vergadersysteem wel goed in elkaar?

  Joop Wikkerink, 2 juli 2023

  Aalten Vooruit/De Band

  Op woensdag komt de Aalten Vooruit/De Band altijd uit. Ook dit keer met een terugblik op de raadvergadering van die week daarvoor. Twee fracties gaan in op de begroting van de GGD en dan speciaal de jeugdgezondheidszorg. Uit allerlei onderzoeken (ook die van de GGD zelf) blijkt dat jeugdigen en jongvolwassenen met behoorlijk wat mentale problemen te kampen hebben. Bijvoorbeeld het aantal scholieren met psychosociale problemen is van 2015-2021 toegenomen van 9 naar 18%, met een duidelijke toename in 2020 en 2021 (corona). In de oordeelsvormende vergadering heb ik aangegeven dat het college en de GGD dit zorgelijk vinden. Als je alle alarmerende landelijke cijfers leest dan zou je verwachten dat het percentage in de Achterhoek hoger is, in die zin springen we er gunstiger uit. Zo staat het ook in de besluitenlijst van de vergadering. Wat gebeurt er daarna.

  1.Oordeelsvorming

  D66-raadslid Alexander van der Graaf framet dit tijdens de oordeelsvorming al: “deze wethouder vindt het allemaal wel meevallen”. Een duidelijk onjuiste frame, alleen gemaakt om politieke redenen en niet om zorg om de gezondheid van jeugd en jongeren. In de oordeelsvormende vergaderingen krijgen de aanwezige wethouders allèèn na de eerste ronde het woord, daarna discussiëren de aanwezige raadsleden onderling. En mag daar dus de grootst mogelijk onzin over standpunten en beleid van het college geroepen worden, zonder dat de betreffende wethouder de kans krijgt die beeldvorming te corrigeren.

  2. Besluitvorming

  In de besluitvormende raad gaat het nog een keer door. Ook daar is het betreffende vergaderstuk door de agendacommissie beoordeeld als “stemstuk met stemverklaring”. Ook hier kan de D66-fractie bij monde van Alexander van der Graaf weer zijn pertinent onjuiste frame herhalen dat “deze wethouder het allemaal wel vindt meevallen en niet zo veel doet”, terwijl zij, de D66-fractie zelfs een motie ingediend hebben bij de Achterhoekraad. Ook hier is volgens het reglement van orde het niet mogelijk voor het college deze onjuiste aantijgingen te weerleggen.

  3. Terugblik

  Het wordt nog erger. In de terugblik op de raadvergadering in de Aalten Vooruit gaat Alexander zelfs over tot de persoonlijke aanval. “De wethouder liet onlangs weten dat corona misschien een knauw gegeven heeft aan de psychische gezondheid van onze jeugd, maar dat dit allemaal toch maar een vertekend beeld gaf. Het valt allemaal best mee. Ik denk dat de wethouder niet meer helemaal van deze tijd is”. Eerder schrijft hij “Eerder meldde de GGD dat meer dan 50% van de Achterhoekse jongeren te kampen heeft met psychische problemen”. Ook hier is het niet mogelijk om foute beelden en uitspraken te corrigeren en te weerleggen.

  4. Hoor en wederhoor, argument en tegenargument.

  Als een soort Petrus krijgt de D66-fractie tot drie keer toe de gelegenheid om foute frames de wereld in te helpen en over te gaan tot wethouder-bashen met persoonlijke kwalificaties en aanvallen. Behalve dat dat de stijl van D66 kenmerkt vind ik het ook een weeffout in ons vergadersysteem: raadsleden mogen op verschillende momenten meningen spuien die niet becommentarieerd kunnen worden. Dat bevordert de zuiverheid van het debat en de informatie niet. Dat zou veranderd moeten worden.

  Zie voor de juiste cijfers over mentale gezondheid jeugd en jongeren.
  Mentaal functioneren – Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland (kvnog.nl)

 • Integraal Kindcentrum, wat is dat?

  Redactie, 1 juli 2023

  In het kader van het integraal huisvestingsplan onderwijs zijn we aan het nadenken over wat goed onderwijs is. Scholen en college zijn er van overtuigd dat de hele sociale basis nodig is om kinderen te begeleiden en op te voeden naar volwassenheid. School is daar een belangrijk onderdeel van. En de vraag is hoe dan het onderwijs moet worden ingericht en dat heeft dan weer z’n gevolgen voor de huisvesting (wel of geen klassen, ontmoetingsruimtes, privé-werkplekken enz.). Dinsdag werd de raad voorgelicht over de ins en outs van een “integraal kindcentrum”, zoals dat o.a. bij de Bosmark in Dinxperlo in praktijk gebracht wordt.

  IKC Bosmark

  Het werd een inspirerende en indrukwekkende avond vol met nieuwe en bestaande inzichten over onderwijs, opvoeden, leren en ervaren door kinderen, hun ouders en de “pedagogische basis”. Allereerst vertelde Dianne Rutgers van IKC De Bosmark wat een Integraal Kindcentrum precies is. Eigenlijk kun je het zien als een samenvoeging van allerlei soorten onderwijs en opvang in één gebouw. Maar wat belangrijk is dat ook het personeel en de docenten in één team zitten en zich ontfermen over elkaars kinderen. Zo kan in alle vormen van opvang en onderwijs bijvoorbeeld (weliswaar op verschillende manieren) aandacht besteed worden aan een onderwerp dat kinderen “buiten” ook tegenkomen. En er is uitwisseling over de situatie van kinderen. Ze belichtte ook de voordelen gezien vanuit het kind, de ouders en het personeel. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen te maken: massaliteit, grootschaligheid, kinderen de hele dag in min of meer dezelfde omgeving, weinig thuis in het gezin. Maar de maatschappelijke werkelijkheid is dat de meeste ouders beide overdag van huis zijn en dat de schoolomgeving daarop aangepast moet worden.

  Harry Volker genootschap

  In een tweede presentatie gingen Mark Weghorst en Ingrid Paalman van het illustere Harry Volker Genootschap in op de verschillende modellen. Harry Volker was de echte naam van Kruimeltje en volgens de leden van het genootschap was hij de eerste echte spijbelaar. In het genootschap hebben zich allerlei wetenschappers verzameld die iets met onderwijs, opvoeden en gezondheid te maken hebben. Rond de centrale vraag: hoe kunnen we het onderwijs zo organiseren dat niemand meer uitvalt. Ze proberen nieuwe modellen en inzichten uit. Beiden presenteerden een tiental modellen hoe je naar onderwijs en schoolsystemen kunt kijken. Steeds gebaseerd op inclusief onderwijs. Dus iedereen kan mee doen en zich ontplooien. Grote uitdaging daarbij is steeds “samenwerken”(geldt ook voor andere domeinen dan het onderwijs). Ze lieten een paar mooie plaatjes zien. Een kijkje op Harry Volker Genootschap – NCJ leert je meer.


 • Regiobeeld vastgesteld….

  Joop Wikkerink, 1 juli 2023

  Regiobeeld gepresenteerd en vastgesteld.

  In het kader van het Integraal Zorg Akkoord  (IZA) moet elke regio een regiobeeld opstellen. Op basis van dit regiobeeld kunnen regioplannen gemaakt worden om de zorg anders te organiseren. Van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag. Dus meer aan preventie doen, meer oplossingen in het “voorveld”: het sociaal domein of zo je wilt de sociale basis en de pedagogische basis. Het verschil met het vorige (vrijblijvende) regio beeld van juni 2020 is dat in het huidige beeld ook veel cijfers over het sociaal domein zijn opgenomen. Immers in het sociaal domein kan veel aan ziektes en gezondheidsachteruitgang voorkomen worden.
  In het Regiobeeld staat de huidige vraag naar en aanbod van zorg en ondersteuning in de Achterhoek en de verwachte vraag en aanbod in 2040. Ook staan er cijfers in over demografie, sociaaleconomische status en leefstijl van inwoners. Deze factoren kunnen het gebruik en de vraag naar zorg en ondersteuning beïnvloeden. Met de cijfers uit het Regiobeeld kunnen zorgaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar, samen met professionals, patiënten en inwoners voor de meest urgente uitdagingen in de Achterhoek plannen maken. 

  Een paar conclusies uit het Regiobeeld van de Achterhoek:

  • Er is sprake van dubbele vergrijzing: tussen 2023 en 2040 neemt in de Achterhoek het aandeel inwoners van 65-79 jaar toe van 18,8% naar 21,8% en het aandeel inwoners ouder dan 80 jaar stijgt van 6,2% naar 11,1%. De groep kwetsbare ouderen, door bijvoorbeeld dementie, neemt toe.
  • Het aantal inwoners in de Achterhoek met een of meer chronische aandoeningen blijft de komende jaren stijgen, maar blijft lager dan in de rest van Nederland. 
  • We zien een toename in de gezondheidsverschillen, met name mensen met een lagere sociaaleconomische status lopen een groter risico op gezondheidsproblemen.
  • Bij jongeren en (jong)volwassenen is een toename te zien in psychosociale en/of psychische aandoeningen.
  • Het aandeel rokers en mensen dat overmatig alcohol drinkt lijkt te dalen. In 2020 voldeed echter 66% van de volwassen en 49% van de ouderen niet aan de alcoholnorm.
  • Het aandeel mensen met overgewicht vertoont een stijgende trend, ondanks dat er meer wordt gesport en bewogen. In de Achterhoek hebben meer mensen overgewicht dan gemiddeld in Nederland. 

  Vervolg.
   

  Het regiobeeld Achterhoek is gepubliceerd op www.juistezorgopdejuisteplek.nl. Het vormt, samen met andere uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord, de basis voor het Regioplan van de Achterhoek. In het Regioplan staat straks de gezamenlijke aanpak voor de uitdagingen en knelpunten in zorg en welzijn. Het Regioplan wordt eind 2023 opgeleverd.


 • De bankjes van Bernhard

  Redactie, 24 juni 2023

  Op uitnodiging van gemeente Winterswijk verzamelden zich zaterdagmiddag zo’n 40 mensen op het terras Krosenbrink aan Korenburgerveenweg in Corle. Na een flinke tippel (sommigen op de fiets, sommigen per auto) kwam het gezelschap aan op de Mentinkweg. Daar stond een houten rustbank als aandenken aan Bernhard Harfsterkamp (1960-2022) met een informatiebordje over Bernhard. Geschonken o.a. door een natuurplatform waarin natuurbeschermers en boeren samenwerken uit Aalten, OostGelre en Winterswijk, opgericht door Bernhard.

  Toespraken

  Udo Hassefras van natuurmonumenten memoreerde in een toespraak het goede werk van Bernhard voor de natuur;
  Jan Stronks (StaringAdvies) deed dat in verband met de natuureducatie.
  Joris Bengevoord, burgemeester somde alle functies en kwaliteiten op die in Bernhard verenigd waren, inclusief zijn markante en eigenzinnige verschijning. 
  Een nichtje mocht samen met de burgemeester het bankje en het informatiepaneeltje onthullen. Wat bijblijft zijn de woorden op het schildje, behalve schrijver, journalist, smulpaap, levensgenieter, en natuurvorser was Bernhard vooral erudiet (wie kent dat woord nog?).

  Na de onthulling toog het gezelschap van familie, kennissen, natuurorganisatie, politici en bestuurders weer richting het terras aan de Korenburgerveenweg. Er staan overigens drie bankjes ter herinnering aan Bernhard: deze aan de Mentinkweg, een kruising  Kuipersweg/Bocholterbaan en bij het Buskerbos/bioboerderij Zonnebloem. Leuk om eens langs te fietsen als herinnering aan zo’n aardige en veelzijdig persoon. 


 • Zonnige Wereldmarkt Mondiaalten

  Redactie, 24 juni 2023

  Zaterdag vond onder ideale weersomstandigheden de Wereldmarkt van Mondiaalten plaats op de Markt in Aalten. Mondiaalten is een samenwerkingsorganisatie van allerlei hulpprojecten in vaak de zgn. derdewereldlanden en landen in v.m. Oost-Europa. Gemeenschappelijk kenmerk is dat er inwoners van de gemeente Aalten direct bij betrokken zijn. Mooie voorbeelden zijn bijv. de Stichting HoPe van Walter Meekes, al meer dan 30 jaar actief in Peru met onderwijs, landbouw en woningbouwprojecten. Een mooi voorbeeld hoe met simpele hulpmiddelen de lokale bevolking zelf aan de slag gaat met verbetering van hun leef- en werksituatie. Maar ook Carlos van de Kamp die als adoptiefkind in Nederland opgroeide en vanwege zijn godsdienstige roeping weer terugging naar Peru met het project Pan de Vida. Natuurlijk ook projecten als Dorcas, Wereldwinkel en Doorgeefhuis: door middel van verkoop steun men projecten voor de allerarmsten. Opvallend dit keer de hapjes van bevolkingsgroepen in onze gemeente: Oekraïners, het taalcafé met hapjes uit Syrië, Iran, Afghanistan. En natuurlijk de Turkse Stichting.

  Persoonlijke betrokkenheid

  Soms begint het heel kleinschalig. Een familie met adoptiekinderen uit Ethiopië raakt betrokken bij een schooltje in Centraal-Ethiopie. Men had daar1000 euro nodig om een simpel onderdak voor 140 kinderen te bieden. Ouders moeten 5 cent per week schoolgeld betalen, maar dat lukt niet altijd. Een verkoopmarkt hier leverde maar liefst 5000 euro op, dus het schooltje kon gebouwd worden en men ging verder met het slaan van putten voor schoon water. Dat zie je bij heel veel projecten: schoon water wordt de uitdaging van de komende tijd.

  Pioniers van het eerste uur….

  Een heel bijzonder project is natuurlijk stichting IECTA Chili, Bolivia, Ecuador Peru, het leefgebied van de Hoogland Indianen. Doelstelling “in harmonie omgaan met onze Moeder Aarde.”. De ex-Aaltenaar en pater Joop van Kessel was jarenlang drijvende kracht achter dit ontwikkelingsproject pur –sang: uitwisseling van kennis en cultuur op gebied van landbouw, onderwijs, ambachten. Op dit moment is een belangrijke doelstelling het instandhouden van de wetenschappelijke bibliotheek (deels opgezet door Joop van Kessel) in Arica (NoordChili) over de cultuur van de Hoogland Indianen.

  Veel projecten draaien op enkele zeer betrokken vrijwilligers. Je zou wensen dat meer inwoners van onze gemeente zich zouden melden om mee te helpen. Dat kan natuurlijk via www.Mondiaalten.nl


 • De juiste woningen in ’t Beggelder

  Bert Weevers, 24 juni 2023

  De aanloop

  Al in 2007 (check) heeft de gemeente het gebied het Beggelder aangewezen als potentieel uitbreidingsgebied voor woningbouw in Dinxperlo. De twee grote Dinxperse bouwondernemingen /projectontwikkelaars Klaassen en Klomps zagen hun kans schoon en hebben toen een optie op de gronden genomen (recht van eerste koop).
  Gezamenlijk hebben ze een schetsplan gemaakt waarin 220 woningen een plek kunnen krijgen. Van de gemeente vragen ze nu een principeakkoord voordat ze e.e.a. verder gaan uitwerken. Daarna zal een formele bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning het bouwen daadwerkelijk mogelijk moeten maken. Met de nieuwe woonbestemming wordt hun grond dan meteen 20x zoveel waard.

  Stapeling van eisen

  Op de beeldvorming de week ervoor reageerde dhr. Klomps op mijn suggestie om extra duurzaam te bouwen dat stapeling van eisen wat hem betreft niet gewenst is.
  Hier wreekt zich particulier grondbezit en de passieve grondpolitiek van de gemeente van de laatste decennia. In de eerste plaats komt de gestegen grondprijs niet ten goede aan de gemeenschap maar belandt de waardestijging in de zakken van de projectontwikkelaars. In de tweede plaats heeft de overheid, lees de samenleving, bij commerciële gebiedsontwikkeling niet de volledige vrijheid om te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden.
  Het wordt tijd dat de gemeentelijke grondpolitiek wordt aangepast. Zo zal al bij een structuurvisie de gemeente het recht van eerste koop moeten vestigen op gronden die door een bestemmingswijziging meer waard worden. Landelijk wordt de optie van een grondbank onderzocht: bij elke verkoop van (landbouw-)grond heeft die grondbank het eerste kooprecht, net als in Frankrijk. Dit heeft een prijsdrukkend en nivellerend effect en biedt de overheden mogelijkheden om actiever te sturen op enkele belangrijke opgaven zoals energie- en landbouwtransitie en woningbouw.

  Het plan

  Terug naar het Beggelder. Omdat de bouw van die 220 woningen pas mogelijk is na een bestemmingsplanwijziging, heeft de gemeente toch een krachtig middel in handen om te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden. Daar moet in onze ogen dus volop gebruik van worden gemaakt!
  Onze bijdrage in de oordeelvorming:
  “PP is het eens met het principe besluit, d.w.z. om nadere onderzoeken te doen en plannen verder uit te werken. PP wil wel alvast het volgende meegeven en hoopt dat dat wordt onderschreven door de overige fracties:

  Urgentie voor biodiversiteit

  De urgentie om de biodiversiteit te versterken is gigantisch. Ik zie in eigen tuin wat de teruggang in de insectenpopulatie betekent. Onze perenboom stond uitbundig te bloeien, maar er zijn slechts enkele bloeisels bevrucht tot peer. Ik vind dat aardig alarmerend. Zeker als je beseft dat ruim 80% van onze fruit- en voedselgewassen afhankelijk is van insecten-bevruchting. Onze gehele voedselvoorziening staat op het spel als we niet snel het belang van biodiversiteit centraal stellen.
  Dat heeft consequenties voor nieuwbouw-gebieden:
  Bestaande ecologische waarden mogen niet te veel in de knel komen (vb. ransuil); bij voorkeur moet de ecologische waarde van het gebied vergroot worden door een natuur inclusief ontwerp van woningen en ruimte;
  Dus veel, m.n. ook groot, groen, sedumdaken, waterdoorlatende verharding, etc.
  Kleine woningen met een kleine footprint; dus ook gestapeld, geschakeld,
  Gebouwd met biobased materialen
  Minder P-plekken, liefst aan de rand van het gebied, om fietsen en lopen en deelauto-gebruik te bevorderen;
  etc.

  Dubbele mismatch
  
  Er is nu een dubbele mismatch in onze woningvoorraad: er zijn te weinig sociale huurwoningen en te weinig kleine woningen in relatie tot onze bevolking. Ik heb dat ook al aangegeven bij de behandeling van de regionale woonagenda. Dit gebied, het Beggelder, biedt door de schaalgrootte een uitgelezen kans om e.e.a. recht te trekken. Bij kleinere, binnenstedelijke ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor goedkope bouw immers vaak veel kleiner. We kunnen dus hier meerdere vliegen in 1 klap slaan:

  Klein
  Goedkoop (NB alleen sociale huur is betaalbaar voor 50% van onze inwoners!)
  Lage ecologische footprint
  Ik snap de wens voor meer woningen, maar we moeten niet het ene probleem oplossen door andere te vergroten!”

 • De “Krijtmolenalliantie”, mooi perspectief

  Joop Wikkerink, 18 juni 2023

  Wat is dat nou weer? Voor vrijdag was ik uitgenodigd door collega Wim Wassink uit Winterswijk èn Inge de Wit, bestuurder SKB om met een groepje mensen bestaande uit medewerkers van SKB, huisartsen en gemeente mee te gaan naar een mooi voorbeeld van samenwerking tussen zorg en sociale basis in Amsterdam—noord: De Krijtmolenalliantie. Dat was een geweldig bezoek. Krijtmolen d’Admiraal is een in 1792 gebouwde molen door een rijke weduwe van 90 jaar met de naam d’Admiraal. Hij heeft rechtopstaande molenstenen, die stenen tot tras en krijt vermalen, in die tijd een belangrijk bouwmateriaal. De locatie aan het Noord-Hollands kanaal in het vroegere Buiksloot, nu omgeven door nieuw- en hoogbouw van de grootste bouwplaats van Nederland. Op een steenworp afstand van het Boven IJ-ziekenhuis. In de krijtmolen is een alliantie opgericht tussen zorg- en welzijnspartijen:

  Beter in Noord.
  (Van hun website:)

  Beter Samen in Noord is een samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Samen pakken we de zorg en hulpvragen op en proberen die zo goed mogelijk voor en samen met de cliënt op te lossen.
  Samen werken we aan het vormgeven van integrale zorg en welzijn, zodat de hulp- en zorgvragen van de cliënt écht centraal komen te staan. We ontwikkelen programma’s op het gebied van integrale zorg en welzijn voor:

  • ouderen met verhoogde kwetsbaarheid
  • mensen met armoedeproblematiek
  • mensen met problematiek op meerdere domeinen

  Beter Samen in Noord streeft naar baanbrekende vernieuwingen in zorg en welzijn. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. Zij zijn bereid daar ‘domeinvrije’ afspraken over te maken. Baanbrekend, omdat organisatievormen, praktijken en de huidige financieringsstructuur vaak nog in de weg staan om de zorg rondom de burger op die manier te regelen.

  Ervaringen uitwisselen

  Alle betrokkenen kwamen die morgen aan het woord en belichtten de voordelen vanuit hun perspectief. Dat leverde interessante gezichtspunten op die overigens precies passen in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven akkoord die op dit moment actueel zijn. Het gaf mij een gerust gevoel dat ook wij in de Achterhoek met precies dezelfde idealen bezig zijn (van ziekte en behandeling naar gezondheid en gedrag) en dat ook daar in Amsterdam, ondanks de mooie resultaten, precies dezelfde hobbels, kuilen, leeuwen en beren op de weg verschijnen. Vooral financiering, instellingsbelang en concurrentiepositie. Maar het mooie was daar dat men echt het belang van de inwoner vooropstelde en soms verlies dan maar voor lief nam. Precies zoals wij in de Achterhoek hebben afgesproken aan bijv. de thematafel de gezondste regio.


 • Weg met de participatiewet?

  Joop Wikkerink, 18 juni 2023

  De LCR en Pakhuis de Zwijger presenteerden op 15 juni de uitzending Participatiewet 2.0. over de stappen die worden gezet om de wet te verbeteren. Dat gebeurt in verschillende stappen. De eerste stap zit eraan te komen. Wat is de bedoeling van die eerste fase en helpen de wijzigingen mensen echt verder?

  Programma
  Er wordt gesleuteld aan de Participatiewet, de wet waarin onder meer de bijstand is geregeld. De menselijke maat moet weer terug om mensen te ondersteunen als het niet meezit. Het is de bedoeling dat burgers meer worden gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij en straffen niet meer centraal staan als mensen het niet kunnen of een foutje maken. Er zijn verschillende voorstellen die moeten leiden tot meer ‘maatwerk’ en een passend sociaal minimum. De vraag is: zijn mensen die nu in de Participatiewet zitten hiermee geholpen?

  Kunnen ze bijvoorbeeld wat bijverdienen als ze ook bijstand hebben? Zijn regels duidelijker? En hoe zit het met jongeren en mensen die een beperking hebben? Zijn de gemeentelijke organisaties erop toegerust om met de nieuwe wet te werken? We gaan in gesprek met mensen die ervaring hebben met de Participatiewet en uitvoerders bij gemeenten.
  Met mensen die vertellen of zij geholpen zijn met de veranderingen, met onderzoeker Janós Bétko en wethouders van gemeenten Rhenen en Aalten.

  Hier een paar besproken ideeën:
  Dat de #Participatiewet niet werkt, is wel duidelijk.
  Maar hoe moet het wel?
  Daarover spraken mensen die zelf in de #bijstand zitten, hebben gezeten of geen #uitkering krijgen.
  Wethouders van Gemeente Rhenen en Gemeente Aalten gaven samen met wetenschapper Janos Betko hun wensenlijstje door.
  De opbrengst:
  ✔️ #Kostendelersnorm moet eraf.
  ✔️ Haal bijstand en begeleiden naar #werk uit elkaar.
  ✔️ 4 weken #zoektermijn moet worden geschrapt.
  ✔️ Bied mensen rust met een #inkomen dat niet steeds verandert als je erbij werkt.
  ✔️ En zorg voor een fatsoenlijk inkomen zonder dat iemand continu naar allerlei potjes met geld hoeft te zoeken.
  Er werd nog veel meer besproken. Je kunt de hele uitzending hier terugkijken: Landelijke Cliëntenraad – Terugkijken Pakhuis-uitzending van 15 juni 2023: ‘Participatiewet 2.0’ (landelijkeclientenraad.nl)


 • Jaarlijkse “toogdag” voor gemeentebesturen

  Joop Wikkerink, 17 juni 2023

  Elk jaar wordt er een ledenvergadering en bestuurdersdag georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit keer in Groningen. Zo’n 3000 gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen bespraken de stand van het land.

  Dinsdag: de inhoud

  De eerste congresdag staat altijd in het teken van de actuele maatschappelijke trends die op gemeenten in het bijzonder en de samenleving in het algemeen afkomen. Het zijn voor mij aansprekende thema’s, waar het in het bestuur over gaat: bestaanszekerheid, klimaat, ruimtelijke ordening. Indruk maakte de verhandeling van Godfried Engbersen over bestaanszekerheid in Nederland en de messcherpe analyse van de stand van het klimaat. Natuurlijk ook de mooie, artistieke opening met ballet, muziek en poëzie.

  ’s Middags ging ik naar de kantoren van het UWV/Sociale Dienst. Zeg maar een Werkplein zoals het bedoeld is. Een mooi concept, waar mensen welkom geheten worden op een “landkaart”: waar kom je vandaan? (Een mooi begin van een gesprek). Er worden niet direct gegevens genoteerd, formulieren ingevuld, maar de werkzoekende wordt langs een aantal mogelijkheden geleid en samen wordt bepaald wat het vervolg kan zijn. En dat allemaal vanuit de overtuiging dat de inwoners jarenlang onvoldoende centraal hebben gestaan, dat procedures en formulieren de boventoon voerden. Verfrissend om te zien; goed idee.
  In het programma daarna ging het over bestaanszekerheid. Mooi waren de verhalen van de “ervaringsdeskundigen”. Twee van hen werden ingezet (betaald) bij de vormgeving van beleid: zijn de brieven goed, is de benadering juist, passen de maatregelen? Over dat laatste valt veel te zeggen. Een mooi onderzoek van Arjan Edzes toont aan dat er meer vrijheid voor gemeenten is, dan wel gedacht wordt. Hij riep eigenlijk gemeenten op meer regelruimte te pakken.

  Woensdag: De officiële ledenvergadering.

  De ledenvergadering. Er waren voor ons vier belangrijke punten op deze ledenvergadering. Zou “onze” Achterhoekse kandidaat Mark Boumans de stemming om het vicevoorzitterschap winnen van zijn Groningse collega Koen Schuiling, zou de onderhandeling over de broodnodige Hervormingsagenda Jeugd de zegen krijgen van de leden, zou onze Achterhoekse motie voor meer gemeentelijke invloed bij reorganisaties in ziekenhuizen als het gaat om de acute hulp èn zouden de twee moties van Sud-west Friesland en de gemeente Losser om de CAO voor mensen in de sociaal ontwikkelbedrijven nù te verbeteren het halen. FNV en CNV demonstreerden daarvoor bij de ingang van het congresgebouw op dinsdag.

  Het eerste punt was het amusantst. Er kwamen drie gemeenten pleiten voor een compromis: laten we beide kandidaten benoemen, hoewel dat in strijd is met de statuten. Na een interventie van een burgemeester of wethouder uit het hoge noorden met een prachtige anekdote over de onzin van een remise, stemde een zeer nipte meerderheid tegen dit compromis en vond de stemming tussen de twee kandidaten plaats. Mark won met 61%.
  Onze motie over invloed bij het Roaz haalde het niet (slechts 17% voor) maar we vonden het belangrijk dit signaal toch af te geven.
  Er werd lang gediscussieerd over de hervormingsagenda Jeugd. In december was er nog 0,0 overeenstemming en resultaat. Nu meer, maar nog niet 100%. Toch moeten we verder met de hervorming van de jeugdwet, dus een zeer grote meerderheid ging na knappe oproepen van het bestuur akkoord. Mooi dat de moties voor een betere CAO beide bij acclamatie (zonder stemming) werden aangenomen. Toen weer de lange treinreis van Groningen via Leeuwarden en Zwolle naar huis.


 • “Sociaal-economische gezondheidsverschillen”

  Joop Wikkerink, 6 juni 2023

  Ook deze week werd er weer een onderzoek aan de lange rij toegevoegd die het verband tussen armoede en gezondheid aantoont. In gewone-mensen taal: hoe armer je bent, hoe ongezonder.
  Dit keer van onze eigen GGD-Noord- en Oost-Gelderland.

  Samenvatting.
  Onze huidige levensverwachting is hoger dan ooit en de voorspelling is dat deze nog meer zal toenemen in de komende 50 jaar. Tegelijkertijd zijn er in onze samenleving grote verschillen in levensverwachting en gezondheid tussen mensen met verschillen in opleiding en inkomen, aangeduid met ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

  Deze verschillen kunnen worden verklaard doordat opleiding en inkomen zijn gerelateerd aan tal van kenmerken en omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Deze ‘sociale determinanten van gezondheid’ overstijgen vaak het gezondheidsdomein en ook de mogelijkheden die het individu heeft om deze te beïnvloeden. In het e-magazine brengen we de omvang van gezondheidsverschillen in NOG in kaart wat betreft ervaren en mentale gezondheid. Daarnaast belichten we de sociale determinanten van gezondheid en het vóórkomen van een aantal van deze determinanten onder inwoners met een lage, midden en hoge sociaaleconomische positie in NOG.

  Agora-langjarig onderzoek.
  Als (kleine) gemeente doen we mee aan een heel groot landelijk onderzoek naar het verband tussen armoede (m.n. bijstandsontvangers) en gezondheid. Daarover was maandagmiddag in Utrecht een zgn. werkatelier. Enkele onderzoekers van de Universiteit van Utrecht (en Wageningen en Leiden) legden uit hoe hun onderzoeksopzet is en hoever het onderzoek inmiddels gevorderd is. Wat interessant is dat zowel mensen van het ministerie van VWS als van SZW betrokken zijn. En ook met een doel. Want in het onderzoek komt ook steeds de praktijk naar voren: wat werkt nu wel en wat werkt niet? Dat was precies ook het onderwerp van het georganiseerde werkatelier. Enkele wetenschappers, onderzoekers, mensen van ministeries en politici/bestuurders (ik was de enige 😊) gingen op zoek naar wat nu het meest frustrerende is in de beleidspraktijk van bijstandsverlening en schuldhulp en wat het meest hoopvolle.

  “Creatief met kurk”

  Ik kluste een “Januskop” bij elkaar. Aan de ene kant is het frustrerend dat je op al die terreinen tijd, geld, capaciteit en mensen te kort komt om werkelijke duurzame ondersteuning te leveren.
  Voorbeeld: er is nu een vroegsignalering opgezet, dat wil zeggen dat corporaties, energieleveranciers, zorgverzekeringen bij betalingsachterstanden de gemeente waarschuwen. We kunnen daar dan op af om hulp en ondersteuning aan te bieden enz. We krijgen nu zo’n enkele tientallen meldingen per maand, maar hebben niet de mensen om ze allemaal te bezoeken. Wat vertrouwen wekt (de andere kant van de januskop) is dat het denken over schulden veranderd is: was het een tijd geleden nog vaak “eigen schuld dikke bult”; tegenwoordig is het besef aanwezig dat iedereen dit zou kunnen overkomen en dat de bijstand en schuldhulp volgens “de bedoeling ”moet worden georganiseerd: een uitgestoken hand om te helpen weer grip op je situatie te krijgen.

  Het onderzoek duurt nog twee-drie jaar. Ik ben erg benieuwd of dit onderzoek ook kan bijdragen aan wijzigingen in beleid of zelfs stelselwijzigingen. De aanwezige mensen van de ministeries voelen daar wel voor, maar ook in de ministeriële wereld is de verkokering ernstig: dit krijgen we niet voor elkaar bij “Financiën”.


 • Wanneer is de BMC-soap nu een keer klaar?

  Fractie, 6 juni 2023

  De BredevoortseMotortourClub wil een clubhuis aan de Ganzenpoelendijk bij Bredevoort. Door diverse bezwaren en rechtszaken is dit een heel lang slepend proces geworden. Na de laatste uitspraak van de RvS blijkt dat het bestemmingsplan het al gerealiseerde clubhuis niet toestaat. Daarom stelde het college voor het bestemmingsplan aan te passen met een zgn. herstelbesluit.


  Inhoudelijk – gelet op landschap, geluid en een goede ruimtelijke ordening – was elke fractie, muv de CU, het eens met dit voorstel. Het proces verdiende echter zeker geen pluim.
  Participatie was één van de zaken die in de toekomst veel beter moeten. BMC heeft in den beginne een -heel beperkte- rondgang door de buurt gedaan: een ruime meerderheid bleek vóór het clubhuis te zijn. Tegenstanders schermen met handtekeningen die het tegendeel moeten aantonen. Een snelle blik op de kaart laat zien dat het hier maximaal ‘slechts’ om een kwart van de omwonenden gaat, afhankelijk van hoe ruim je de cirkel om het clubhuis trekt. Hoe de zaak precies ligt bij de omliggende straten is niet bekend. “De buurt is tegen” is in elk geval geen juiste uitspraak.

  Wat ons betreft wordt de strijdbijl zo snel mogelijk begraven. Er ligt straks een democratisch besluit om het clubhuis toe te staan. Nog meer bezwaarprocedures kosten alleen nog maar meer tijd, geld, ergernis en verstoorde verhoudingen in de buurt. Overigens heeft PP de BMC altijd gesteund in hun strijd voor een eigen clubhuis. En altijd gestreden tegen vooroordelen die er tegen motorclubs zijn.


 • Laatste Achterhoek Spektakel-toer?

  Joop Wikkerink, 11 juni 2023

  Zondag vond op een zonovergoten DRU-terrein in Ulft de vermoedelijk voorlopig laatste editie plaats van de Achterhoek-Spektakel toer. De bedoeling en totstandkoming van dit evenement is interessant. Het is deels geïnspireerd en gebaseerd op Oerol op Terschelling. Je kunt van podium naar podium wandelen en zo een volledig middag- en avondprogramma naar je eigen keuze samenstellen. De diverse acts/optredens zijn stuk voor stuk verrassend en zeer afwisselend. Dat was ook altijd de opzet van de organisatoren-vanaf-het-begin: Hans en Rita Keuper. Variatie van muziek, toneel, acrobatiek, literatuur en ontspanning.

   
  Karavaan

  De grondgedachte was: als Mohammed niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mohammed. Men wilde de “cultuur” graag in de Achterhoekse dorpen en steden brengen, in elk geval onder de Achterhoekers. Vandaar dat er in de beginjaren ook sprake was van een echte karavaan, een toer, die een paar weekends op zaterdag en zondag letterlijk ergens neerstreek. Zo hebben we nog steeds goede herinneringen aan de optredens in Bredevoort, Dinxperlo in de beginjaren. Later zijn vanwege de kosten (en het wegvallen van de gemeentelijke regionale subsidies) de voorstellingen geconcentreerd op het DRU-terrein.
  Jarenlang was het festival ook gratis toegankelijk (dit jaar ook). Alles werd gedaan om de “gewone Achterhoeker” in contact te brengen met cultuur. Dat zag je ook duidelijk aan het publiek: gewone mensen die eens “effen kwamen kieken” naast de geharnaste festivalgangers.  Veel kinderen, maar ook oudere mensen.  Ook altijd wel een “haffeltjen” vaste gasten: firma Weijland, Pim te Bokkel, Bencha Theater, muzikanten rond Eric Hagelstein enz. 

  Wie steekt z’n vinger op?

  Ook deze zondag weer veel volk op de been, enthousiast applaus, paradijsjes voor kinderen en verrassende acts. Voor mij springen eruit: Duo Duo (twee Syrische muzikanten), natuurlijk firma Weijland, de Hirondelles (clowneske luchtacrobatiek) Ben Simmes (klassiek piano) en Jack Weikamp die voorlas uit zijn boek Pronto’s poging  (over zijn overleden vader die ook bij de Dru werkte). Wat ook opvalt dat daar een groot aantal pp-ers (leden of sympathisanten) te zien zijn. Dan moet het toch wel goed zijn!

  Natuurlijk sprak ik veel mensen die het eeuwig zonde vinden dat dit soort culturele uitingen stoppen in de Achterhoek; ook wel mensen die “best iets wilden doen en willen meehelpen”, of vinden dat gemeenten dit weer moeten gaan ondersteunen. Het zoeken is naar iemand “die de kar wil trekken”.  Wie steekt z’n/ d’r vinger op?


 • Global Goalsdag in Aalten

  Joop Wikkerink, 4 juni 2023

  Twee belangrijke gebeurtenissen buiten het gemeentehuis die dag. Om 10.00 uur werd in het college Schaersvoorde aan het Stationsplein de SDG-dag geopend van de VNG. Die afkortingen staan voor Sustainable Development Goals (de 17 ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld van de Verenigde Naties.) Ook gemeente Aalten en de regio Achterhoek zijn een van de 123 gemeenten/regio’s/provincies die zich Global-Goal-gemeente noemen. Op datzelfde tijdstip begon in de gebouwen van Beele, tegenover Schaersvoorde de “thematafeldag” van de regio Achterhoek. In twee rondes van 10- 12 en 13-15. Bezoekers van beide locaties waren verrast over die locaties.

  Global Goal no. 1; Bestrijding van armoede.

  Die middag direct gauw door naar de Ahof waar een deel van de bezoekers van de SDG-dag informatie kreeg over het Meedoenpact. Global Goal no.1 is nl. “armoede de wereld uit”, en het Meedoenpact, een burgerinitiatief om ook mensen in armoede “mee te laten doen” probeert hier een steentje aan bij te dragen. Mensen die betrokken zijn bij het Meedoenpact gaven tekst en uitleg over voor ons bekende projecten als kerstpakketten in de winter, schoonmaakspullen in het voorjaar, kindervakantiepakketten in de zomer en warme jassen acties. We bespraken ook de verhouding tussen gemeente en burgerinitiatief: aanvullend, complementair. En vooral hoe we de onbereikbare groep kunnen bereiken en mee kunnen laten doen. Rotterdam kwam met een mooi voorbeeld. Scholen hadden moeders “in dienst” die andere moeders (en vaders) op het schoolplein wezen op aanwezigheid van hulp en voorzieningen en ze aanspoorden om mee te gaan, mee te doen, aanvragen in te dienen. Een beetje vergelijkbaar met waar wij in Aalten mee beginnen zijn: #opladers, waar moeders elkaar helpen met raad en daad rond kinderen moederschap en ondersteuning bij opvoeding.

  Prijsuitreiking.

  Terug in Schaersvoorde gaf Laurien Crump een mooi overzicht wat scholen doen en kunnen doen in het kader van de 17 global goals. Vooral activiteiten en sfeer rond de inclusieve samenleving vinden een gunstige voedingsbodem bij leerlingen, zo was ook die morgen gebleken. Het was tijd voor de uitreiking van de Global Goalsprijs 2023. Vorig jaar gewonnen door ons als gemeente Aalten en uitgereikt op het jaarlijks VNG-congres, nu op een speciale Global Goalsdag in Aalten aan twee oud-collega’s van mij Joop Nijmeier en Peter van Marle uit Hengelo (O). Proces, ontwerp, inrichting en materiaalgebruik van het nieuwe marktplein in Hengelo was prijswinnaar. Van foeilelijk tochtig betonnen plein naar dè ontmoetingsplek van de stad. Trouwens met precies dezelfde partners in een bouwteam vormgegeven dan het centrum van Dinxperlo. Dus voor deze keer even geen foto van een Aaltens of Dinxperloos plein, maar van Hengelo, een gemeente waarvoor ik ook tien jaar gewerkt heb.


 • Hoe gaat dat, burgemeestersherbenoeming

  Redactie, 4 juni 2023

  Raad vanaf de zijlijn: de herbenoeming van de burgemeester…

  Tijdens de raadvergadering van dinsdag was daar natuurlijk de voordracht voor herbenoeming van burgemeester Anton Stapelkamp. Het is toch goed om hier te benadrukken dat daar een uitgebreide procedure maar wel volstrekt geheim- aan vooraf is gegaan. Dat is wettelijk zo geregeld. Met een reden. En wel ter bescherming van een nieuwe of zittende (bij herbenoeming) burgemeester. De burgemeester is door de Kroon benoemd. (De Kroon bestaat uit Regering en de Koning; er is sprake van een Kroonbenoeming waar de minister van Binnenlandse zaken de verantwoordelijkheid voor draagt; zij wordt geadviseerd door de commissaris van de Koning van de betreffende provincie; die haalt z’n informatie weer op bij de gemeenteraad en die legt de voorbereidingen in handen van een vertrouwenscommissie). Overigens een leuk weetje. Nederland is een van de zeer weinige landen in Europa die nog een burgemeester heeft die benoemd is. Alle andere landen kennen een gekozen burgemeester. (Hetzij indirect door de raad, hetzij direct door de kiezers). Ook de Raad van Europa heeft in 2021 zorgen kenbaar gemaakt over het ondemocratische gehalte van de benoemde burgemeester. Vooral progressieve partijen maken zich sterk voor een gekozen.

  Privacy

  Zover is het dus nog niet, dus ter bescherming van de privacy van de kandidaat is er een zorgvuldig geheime procedure, waar in de raad (met opgelegde geheimhouding tot 75 jaar) met elkaar discussieert over de benoeming of herbenoeming. Een vertrouwenscommissie met leden uit alle facties heeft het voorbereidend werk verricht: het net opgehaald in de samenleving, met de kandidaat gesproken, met de commissaris gesproken, de wethouders en de fracties. Het advies van de vertrouwenscommissie is niet openbaar, zelfs geheim. De beraadslagingen daarover vinden achter gesloten deuren plaats. De stemming is geheim. De onderlinge stemverhouding wordt niet bekend gemaakt. Het enige besluit in openbaarheid is: de raad besluit dat deze kandidaat in aanmerking komt voor herbenoeming en zal hem daarvoor voordragen bij de Commissaris der Koning.

  Dat gebeurde dus dinsdag. Applausje, blije gezichten, dankwoorden, bloemen en weer over tot de orde van de dag. Je kunt er van alles van vinden, van deze procedure. Ik zag op de socials ook wel wat ongezouten meningen voorbijkomen. Er zijn voor- en nadelen aan de benoemde burgemeester. Ik vind het ook raar dat een burgemeester (net zoals in andere landen) niet rechtstreeks gekozen wordt. Echter de wet is op dit punt nog niet veranderd, dus moeten we “sollicitatie” overlaten aan de vertrouwenscommissie uit de raad. Dat zijn ook door ons gekozen mensen die een mandaat hebben van de kiezers.
  Ook vanaf deze plek hartelijk gefeliciteerd met je herbenoeming, Anton!


 • Gezonde grote bomen kappen bij AVA-terein?

  Gerrit Migchelbrink, 28 mei 2023

  Sinds de aanleg van het AVA-terrein op de locatie aan de N318 zijn er problemen met de inrit. Althans, dat vindt o.a. de provincie, die wegbeheerder is van de N318. Men vindt die inrit gevaarlijk, hoewel er nog geen ongelukken zijn gebeurd. Dat hopen wij ook niet. Voorkomen is beter dan achteraf concluderen dat we hadden kunnen ingrijpen.

  Dus heeft de provincie een oplossing bedacht. We gaan het fietspad vanaf de Bredevoortsestraatweg nabij dansschool Vieberink tot aan het AVA-terrein verbreden en er een ventweg van maken. Auto’s richting AVA terrein kunnen daar de ventweg op, tussen alle fietsers die richting Bredevoort gaan. Ook jeugdleden van AVA komen die auto’s tegen. De aansluiting nabij Vieberink wordt erg onduidelijk, auto’s en fietsers moeten daar oversteken in de bocht. Legt de provincie een probleem tussen automobilisten op het bordje bij de gemeente? En creëert ze daarmee een nieuw probleem door auto’s tussen de fietsers en voetgangers te sturen? Wordt de zwakkere verkeersdeelnemer hier opgeofferd aan de heilige koe? Het lijkt er sterk op. Onbegrijpelijk!
   
  Ander punt is dat door de aanleg van de ventweg er 11 gezonde bomen gekapt moeten worden. Elf bomen in de tijd dat iedereen de mond vol heeft dat we zuinig moeten zijn op onze bomen en natuur. Maar er komt toch herplanting? Ja, dunne ‘pietsen’ die jaren moeten groeien voor ze net zo groot zijn. Wist u trouwens dat in eiken vele nachtvlinders hun eitjes leggen en rupsen hun eten vinden? De eikenprocessierups kennen we allemaal, maar ook vele bedreigde soorten zitten daarbij.
  Een onzalig plan dus van de provincie. Een oplossing maken door een nieuw probleem te creëren.

  Wat doet de gemeente dan? Die heeft vorig jaar een kapvergunning verleend aan de provincie. De Bomenstichting Achterhoek heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Die is behandeld door de commissie Bezwaarschriften die het bezwaar ongegrond heeft verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen. In raadsmededeling 202-2022 staan de antwoorden op vragen van PP raadslid Bert Weevers. Ik concludeer daaruit dat de gemeente niet veel zin heeft om hier fatsoenlijk een besluit over te nemen. Men leunt achterover onder het mom van dat de provincie bevoegd gezag is. 

  Omdat de kapvergunning maar een jaar geldig is, is die 17 mei jl. verlopen en moet er een nieuwe worden aangevraagd. Ook moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd, de gemeente is hierin het bevoegd gezag. Ik roep de raadsleden en het college op om hier nog eens goed over te discussiëren of dit wel de goede oplossing is. Volgens mij zijn de natuur en de zwakkere verkeersdeelnemers het slachtoffer van op de automobilist gericht beleid.

  Gerrit Migchelbrink 

   

 • Den Haag-Dinxperlo: grensgeval….

  Joop Wikkerink, 28 mei 2023

  Maar liefst vijf Haagse ambtenaren bezochten dinsdag het gemeentehuis in Aalten. Daar zat ook een flinke delegatie klaar. Ted en ik als wethouder. Enkele medewerkers van onze afdeling Mens en Samenleving, de directeuren van Figulus en Laborijn en een medewerker van de Woonplaats. De uitgebreide delegatie was op ons verzoek afgereisd naar Aalten. Het vooroordeel dat de afstand De Haag –Aalten altijd stukken verder is dan andersom werd op een grappige manier bevestigd. Twee personen hadden zelfs in een B&B overnacht in de buurt. Humor. 

  Aanleiding.
  Het ging uiteraard over de huisvesting van dak- en thuislozen vanuit Den Haag in de regio, waaronder de gemeente Aalten. Daar was het een en ander over te doen geweest en wij hadden de indruk dat de vroegere verwachtingen die geschapen waren aan beide kanten niet helemaal uitkwamen. Dus eerst maar eens even uitgelegd dat we in de gemeente graag iedereen welkom heten, maar dat we dat ook graag doen met de juiste opvang. Dat betekent dat àls er mensen met een hulpvraag komen, we ook graag willen weten welke achtergrond. En àls het mensen uit Den Haag of een andere stad/gemeente dan lukt om ingeloot te worden in een woning van de Woonplaats dat ze dan ook bewust kiezen voor de nieuwe woonplaats en weten wat het verschil is tussen het leven in een –anonieme- grote stad en een plattelandsgemeente met minder voorzieningen. Daarna hebben we uitgelegd dat 7 nieuwe inwoners uit Den Haag met een hulpvraag voor een grote gemeente niet zoveel is, maar voor een gemeente met 27.000 inwoners de druk op de voorzieningen en hulporganisaties behoorlijk kan vergroten. Dat was het geval bij Yunio, Figulus en de school. En dan is er nog bij ons een beetje het gevoel –vanwege het ontbreken van overleg- dat problemen over de schutting gegooid worden. Ook financieel. Van de 7 gezinnen hebben er 5 een uitkering die de gemeente moet betalen. Alles bij elkaar kan dat oplopen tot een ton per jaar (excl. hulpverlening). Dat is voor Den Haag niet veel, voor Aalten wel.

  De Verhuisboxplus.
  Vervolgens gaven de mensen uit Den Haag een inkijkje hoe het werkt via hun Daklozenloket. Men benadrukte ook dat absoluut niet gelukkig was met de rol van de media. Ook niet vanwege de misleidende foto’s die bij de artikelen geplaatst worden. Dak- en thuisloosheid kan iedereen overkomen: ook jou en mij, zo benadrukte men. In dat Daklozenloket heeft men een heel programma opgezet, vooral om bij jongeren te voorkomen dat ze dieper in de shit raken door hun dak- of thuisloosheid. Dus er zijn jongerenregisseurs, schuldsanering, er is scholingsgeld, er zijn middelen om jongeren een zetje te geven. En men geeft uitgebreide voorlichting hoe je een woning/kamer of huis moet huren. Niet drie maanden vooruitbetalen en nooit meer iets terug horen. Dat gebeurt. Mensen die een sociale woning zoeken moeten in Den Haag er rekening mee houden dat ze 8 jaar moeten wachten. Er zijn gebieden in Nederland waar die gemiddelde tijd 8-12 maanden is, zoals in Aalten.  Dus er wordt ook gesproken over verhuizen uit Den Haag. Er zijn zo’n vijftig sites van corporaties waar je je in kunt schrijven en mee kunt reageren op het aanbod dat via loting toegewezen wordt. Als de mensen willen worden ze intensief begeleid om te reageren op die woningen, door heel Nederland. Als men ingeloot wordt en er volgt een uitnodiging tot bezichtiging dan betaalt de gemeente Den Haag het treinkaartje voor de bezichtiging. Er volgen contacten –indien nodig- met hulpverlenende instellingen; men kan een bedrag aan inrichtingskosten meekrijgen en de huur wordt enkele maanden betaald aan de Woonplaats. Dat is het verhaal zoals Den Haag het op het netvlies heeft. In de afgelopen jaren zijn op deze manier zo’n 140 mensen/gezinnen aan een nieuwe plek geholpen.

  De ervaringen hier.
  De ervaringen in de gemeente en bij de Woonplaats sporen niet altijd met deze opzet. Zo is er niet altijd een bezichtiging en voert de Woonplaats op eigen initiatief een welkomstgesprek met iedereen van elders, maar zeker met degenen die zonder bezichtiging afreizen naar onze gemeente. Daar zit standaard iemand van onze afdeling Mens en Maatschappij bij en als het nodig is Jeugdhulpverlening. Men probeert aan te geven wat het betekent om in de ingelote buurt te wonen, wat de gewoontes en gebruiken zijn en waar hulp en ondersteuning te krijgen. Vaak gebeurt het dat na verloop van tijd toch meer hulp geboden moet worden dan in een eerste welkomstgesprek ingeschat werd.
  In het gesprek kwam steeds weer terug dat de praktijk anders werkte dan de theorie, dat de beleving in de gemeente Aalten, bij Figulus, Laborijn en de Woonplaats anders was dan die in Den Haag. Maar dat ook niet uitgesloten moet worden dat niet alle mensen die hier komen wonen via dat systeem Verhuisboxplus komen, dus in feite zonder screening en begeleiding. De enige manier om daar achter te komen is alle casussen doorspitten. Daarop hebben wij van onze kant ook aangedrongen. Hoe heeft het nu bij deze 7 mensen/gezinnen gewerkt, wie heeft wanneer contact gehad, welke problematiek werd onderkend en was bekend, wanneer hadden we dingen anders moeten doen. Dat kun je prima doen aan de hand van een zgn. klantreis: breng maar in beeld per dag, per uur wat er is gebeurd en wie wanneer welke beslissingen genomen heeft. Zo kun je van beide kanten leren.

  Toch nog even naar de grens.
  De delegatie uit Den Haag gaat hier mee aan de gang, ook met een nogal uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar de werking van deze methodiek. Het gaat ook allemaal niet om klein bier. Den Haag kreeg voor de hele dakloosheidsaanpak een bedrag van 16,1 miljoen uit het “andere” Den Haag. Het zou mooi zijn als ook ontvangende gemeenten niet het gevoel zouden krijgen dat Den Haag er “erg graag af wil”, maar dat we dakloosheid als een landelijk maatschappelijk probleem en verantwoordelijkheid voelen. 
  Tot slot van het bezoek gingen we nog even wat wijken langs waar relatief veel woningen van de Woonplaats staan. Zoals verwacht vonden de Hagenezen dit prachtige ruime wijken met veel groen. Om te benadrukken dat we hier echt aan de andere kant van het land zitten maakten we een foto precies op de landsgrens. We houden contact, zo werd afgesproken.

  Joop Wikkerink
   
 • “Politiek team” bij GTB-memorialloop

  Redactie, 22 mei 2023

  Gerard ter Broke memorial loop.
   

  Meedoen is belangrijker dan winnen….
  Zaterdagmiddag de Gerard ter Broke-memorial loop in het centrum van Aalten. Een mooie happening, vooral de scholieren-race. Maar liefst 350 leerlingen van Schaersvoorde liepen 2 km door het centrum. De één had wat meer zin dan de ander. De één had wat meer conditie dan de ander. Sommigen sloegen voortijdig af. Anderen ploeterden voort totdat ze de finish haalden. Het is dan mooi om te zien dat de meesten trots zijn dat ze het 2 km hebben volgehouden. Meedoen is belangrijker dan winnen.
  Dat gold ook voor het gemeenteteam. We hadden een politiek team en een ambtenaren team. Ze liepen 5 km: allemaal gehaald. We waren met drie wethouders aanwezig. Allemaal prijzen uitgereikt. Collega-wethouder Erik Groters en ik hebben de gemeente-teams aangemoedigd. We waren trouwens de enigen die met mini-spandoekjes onze teams aanmoedigden.
  Een leuke happening in een zonovergoten centrum. Belangrijk dat er verenigingen zijn die dit (met 50 vrijwilligers) organiseren om zo mensen te stimuleren om te sporten en te bewegen.  Meedoen is belangrijker dan winnen.
   
 • Ziekenhuizen, ambulances, spoedzorg

  Joop Wikkerink, 22 mei 2023

  Regiobeeld, ambulances en ziekenhuizen.

  Maandagavond organiseerde de werkgroep Sociaal Domein een interessante “beeldvorming” over o.a. ziekenhuiszorg, ambulance en de gemeentelijke rol daarin. De aanleiding was o.a.: de berichtgeving in de media over ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp, de raadsmededeling daarover en de regionale afstemming.
   


  Ambulance.

  Anna te Grotenhuis (raadslid) en haar collega Jeroen te Brummelstroete waren aanwezig om vanuit de praktijk te vertellen over de ambulancezorg in ons gebied. Dat wordt verzorgd door het Witte Kruis, die doet dat in 5 zgn. RAV-gebieden. In de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (22 gemeenten; 600.000 inwoners) zorgen 20-25 ambulances voor een 24-uurs paraatheid. Ze voeren per jaar 52.000 ritten uit. De wettelijke aanrijtijden zijn 15 minuten spoed en 30 minuten normaal, de totale tijd incl. melding afhandelen e.d. is 45 minuten. Dat is vaak onmogelijk in een landelijk gebied. Ernstige trauma’s moeten naar MST Enschede of Rijnstate Arnhem. Vaak is het dan verstandig om een “tussenstop” te maken in de “perifere ziekenhuizen” (Doetinchem, Winterswijk, Zutphen en heel soms Bocholt). Daar kan de patiënt dan de eerste levensreddende behandelingen krijgen voordat de verdere behandeling plaatsvindt. In de Achterhoek zijn 8 posten en 10 ambulances. Problemen ontstaan bij grotere afstanden (buitengebied) of als er bij een calamiteit extra ambulances nodig zijn. Als je dat afzet tegen de plannen van het kabinet om de zorg nog meer te concentreren, dan kunnen de aanrijtijden en vervoertijden te lang worden. Zeker als er spoedeisende hulp in de perifere ziekenhuizen niet meer aanwezig is. Dat is het probleem met landelijk opgestelde normen die niet in alle gebieden hetzelfde uitwerken. Naast de concentratie is de gedachte van Juiste Zorg op Juiste Plek van belang. Beiden gaven aan dat er ook nog wel eens vaak 112 gebeld wordt wat niet nodig is, dus anders via de huisartsenpost opgelost kan worden. Het verdwijnen van spoedeisende hulp zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de ambulancehulp. Voorkomen moet worden dat patiënten doordat de hulp te laat komt of te lang duurt, overlijden. 
     Ziekenhuizen.

  De Directeur Publieke Gezondheid Jacqueline Baardman (tevens directeur van de GGD) was speciaal voor deze bijeenkomst afgereisd naar Aalten. Een belangrijk orgaan in de planning van de ziekenhuiszorg is het ROAZ. Regionaal Overleg Acute Zorg. De “samenroeper” van deze overleggen zijn de grote ziekenhuizen zoals Enschede en Nijmegen en Zwolle. Deelnemers de perifere ziekenhuizen (de acute zorgaanbieders), huisartsen, ambulancedienst enz. En Jaqueline zit er als DPG (dat is een wettelijke taak). Omdat ze tevens directeur is van de GGD kan ze ook (een beetje) de belangen van de gemeenten en haar inwoners behartigen. De taak van dit ROAZ is “optimaliseren beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit” van de acute zorg in de regio. Er zijn in onze buurt drie ROAZ-en: Nijmegen, Zwolle, Enschede. Een recente opdracht is te komen tot een ROAZ-beeld (waar zitten de witte plekken en de overlap) en een ROAZ plan: wat gaan we er aan doen. Dat beeld is eind juni klaar. Als er nu- zoals in Zutphen met het opheffen van de acute geboortezorg- iets verandert in het aanbod dan moet dat volgens strikte regels (vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur) gebeuren. Een belangrijke: het informeren van gemeenten, inwoners en patiënten. Dat is bij Zutphen wel gebeurd, maar too little en too late.
  Wat kun je nu voor lessen  trekken naar de toekomst: Allereeerst is er een grote uitdaging in het behouden en versterken van goede zorg. De arbeidsmarktsituatie is dramatisch: er is niet voldoende personeel voor de zorg. Vandaar die concentratie van vooral wat moeilijker zorg. Het Integraal Zorgakkoord moet hier ook oplossingen voor aandragen. Verder moeten we letten op de nabijheid van (verschillende vormen van) zorg. De communicatie met gemeenten en hun inwoners en het betrekken ervan vergt ook aandacht. De wethouders in de Achterhoek hebben het initiatief genomen om op diverse plekken te pleiten voor opname van gemeentelijke vertegenwoordigers in de ROAZ, zodat niet alleen naar de zorgkant gekeken wordt, maar zeker ook naar het maatschappelijk belang van de voorzieningen. Er komt w.s. een motie daarover op het VNG-congres.
     IZA-GALA.

  Tenslotte gaf beleidsmedewerker Barbara Ulfman een overzicht van de gemeentelijke bemoeienissen met het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven akkoord. Het IZA is er op gericht de zorg voor de toekomst houdbaar en betaalbaar te houden. Het is vooral een afspraak tussen zorgverzekeraars en aanbieders. Er moet per regio een regio-beeld genaakt worden gevolgd door een regioplan. Gemeenten en Menzis zijn verantwoordelijk  voor dat beeld en plan. Gemeenten moeten in elk geval op vijf terreinen afspraken maken met zorgverzekereaars. Dat zijn de zgn ketenaanpakken: Kansrijke Start, overgewicht en obesitas kinderen, GLI’s volwassenen, valpreventie en Welzijn op recept. Met al deze aanpakken is de gemeente al bezig. 
  Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft een paar subdoelen. Ook op die terreinen is de gemeente Aalten (net als andere gemeenten in de regio individueel al bezig)
  Subdoelen:
  1. Terugdringen gezondheidsachterstanden en inzetten op een kansrijke start
  2. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving
  3. Gezonde leefstijl
  4. Mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
  5. Welzijn, mantelzorg, eenzaamheid en sociale basis
  6. Vitaal ouder worden
  7. Bijdragen aan IZA-doelen: uitstel en voorkomen van behoefte aan ondersteuning en zorg, bevorderen samen-/ en zelfredzaamheid. Het beeld moet eind juni klaar zijn, het plan eind november.
     Wat nu?

  Op de thematafel “Gezondste regio” worden deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd. Daar en op andere plekken hebben we last van de marktwerking. Het gaat bij sommige organisaties en instellingen toch om omzet en niet om afschaling. De invloed van gemeenten is beperkt. Wat het domste zou zijn is het ons uit elkaar laten spelen door de rijksoverheid. Het behouden van een goed dekkend zorglandschap is het doel van de regio Achterhoek. Daarbij is samenwerking cruciaal. Dan kun je ook wat specialismes verdelen, niet iedereen hoeft alles even goed te kunnen. Toch moeten we rekening houden met het feit dat over ons heen beslist wordt en dat het niet bij sluiting van de spoedeisende geboortezorg-alleen in Zutphen blijft. Dan moeten we goed kijken aan de hand van het ROAZ-beeld hoe dat dekkend zorglandschap met verantwoorde aanrijtijden toch gegarandeerd kan worden. In het regiobeeld van het IZA kunnen we daar aanvullende strategieën voor opnemen: bijvoorbeeld betere en intensievere samenwerking tussen bijv. huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. 


   
 • Zonnepanelen uit Nederland?

  Gerrit Migchelbrink, 17 mei 2023


  Enige tijd geleden plaatste ik hier een artikel over een thuisbatterij, ontworpen in Nederland, hier in de Achterhoek en die nu volop in productie is.
  Nu een artikel over zonnepanelen, ook uit Nederland.

  Alle zonnepanelen in de wereld komen uit China. Alle? Nee, in het dorpje Westknollendam maken ze 200.000 Nederlandse zonnepanelen per jaar. Een schijntje vergeleken met de 10 miljoen panelen die Nederland jaarlijks importeert en de 30 miljoen die via de Rotterdamse haven Europa binnen komen. Ook is de productie hier duurder dan in China. Maar sinds de coronacrisis de toeleveringsketen voor zo’n beetje alles in de war schopte, de politieke druk op China om mensenrechten te respecteren groter wordt en de oorlog in Oekraïne de prijzen tot recordhoogte drijft, willen steeds meer bedrijven hun productie uit Azië terughalen naar Europa.
  De reden voor de verplaatsing van de productie naar Azië was de afgelopen decennia vooral van financiële aard. Europese producenten konden niet concurreren tegen de goedkope prijzen waarvoor zonnepanelen in China worden gemaakt.
   
  Het  Nederlandse bedrijf Energyra maakt zonnepanelen met behulp van een door TNO gepatenteerde techniek. De zwarte IconIQ-panelen zijn zo’n 10 procent duurder dan standaard panelen, maar hebben  veel voordelen. De lichtste versies wegen slechts 3 kilo, terwijl een gangbaar paneel tussen de 20 en 25 kilo weegt. Ze zijn daardoor ook op kleine, moeilijk bereikbare ruimtes of mobiel toe te passen. Zelfs in koude gebieden als de Noordpool.

  Ze hebben een vermogen van meer dan 350 wattpiek. Dat is meer dan vergelijkbare panelen. Die hoge opbrengst komt door het gebruik van verschillende innovatieve technologieën van partijen als TNO, het Duitse ISC Konstanz en DSM. Zo ontwikkelde TNO een technologie voor zogeheten achterzijde contact silicium cellen. Die leveren meer stroom op omdat de zonnecellen aan de achterkant met elkaar verbonden zijn. Bij traditionele panelen is dat aan de voorkant. Dit zogeheten backcontact levert meer werkbare ruimte op de zonnecellen op.
  Die zijn hierdoor ook nog eens beter bestand tegen schade, breuk en hogere temperaturen. Daarom zit er dertig jaar garantie op de panelen. DSM ontwikkelde een speciale nano-coating waardoor de lichtinvalshoek verbetert als de zon opkomt of onder gaat, en dus de opbrengst. Bij de lancering spraken alle deelnemers dan ook van een ‘uniek Europees zonnepaneel’.

  Een sterke troef is ook de duurzaamheid van de panelen. Nu de afvalberg van afgedankte panelen groeit, wordt de roep om betere recycling groter. Ook wordt steeds kritischer gekeken naar de gebruikte materialen in de panelen. Daarom benadrukt Energyra dat zijn panelen loodvrij, fluorvrij en PFAS-vrij zijn.  “Onze loden dakgoten en waterleidingen moeten we verwijderen, omdat het schadelijk is voor onze gezondheid. Maar tegelijkertijd komen er elk jaar 10 miljoen zonnepanelen met lood ons land binnen”.

  Omdat de panelen in Nederland gemaakt worden is er geen transport uit China nodig, wat veel CO2 bespaart. Zelfs het glas voor de panelen komt niet uit China, maar van dichtbij uit Duitsland.  “Onze miljarden aan SDE-subsidie voor zonne-energie vormen nu eigenlijk één grote subsidiestroom naar China”. Dat geld kunnen we prima in Nederland zelf houden.
   
 • Lintelo 12: biologisch alternatief

  Theo Bauhuis, 17 mei 2023

  Aan de Zomerweg in Aalten is de familie Zandbergen al een tijdje geleden gestart met de logische tuinderij. Een project van Marieke en Johannes samen met een groep vrijwilligers om een groentetuin te starten van 700m2 met daarnaast een boomgaard en pluktuin. Alles op een natuurlijke manier. De productie van de groentetuin gaat naar de zo geheten Oogstgenoten en als de productie de behoefte van de oogstgenoten overschrijdt is er losse verkoop op onder andere de zaterdagochtend.
  Op zaterdag 6 mei had Lintelo 12 in de ochtend een open dag en ’s middags de opening met vrijwilligers en oogstgenoten. Een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken bij dit project dat ik al een tijdje via de social media volg en nu en dan eens langs wandel.
  Het is weliswaar de dag van de opening, maar er is al veel tijd en energie in Lintelo 12 gestoken en dat is te zien. Alles ligt er prachtig verzorgd bij en ondanks het koele natte voorjaar staat er al veel groente in het gelid. Er is een tunnelkas aanwezig waar onder andere de raapstelen (stengels) en sla het goed naar de zin hebben. Aan de schuur wordt hard gewerkt, en belooft ook erg mooi te worden. 
  Ter ere van de opening was Stam Coffee uit Lichtenvoorde aanwezig om de bezoekers te voorzien van eerlijke koffie. Er was een gezellige drukte, mooi om te zien dat dit project op een warme belangstelling kan rekenen. Voor de geïnteresseerden: er is nog ruimte voor oogstgenoten en inmiddels zijn de sla en stengels ook in de losse verkoop beschikbaar. Dus voor wie eerst wil proeven, voor de keuze te maken wel of geen oogstgenoot te worden een mooie gelegenheid.

  Meer weten? Er is de website Lintelo12   en op de socials Lintelo12 Facebook  en Instagram 
  Maar beter is het om gewoon eens te gaan kijken als de winkel open is, Zomerweg 3, Aalten. Kijk voor de tijden online, deze week is de winkel open op zaterdagmiddag van 13.00-16.00u
 • Doorstroming op de woningmarkt: vrome wens?

  Joop Wikkerink, 14 mei 2023

  Achterhoek meetup over doorstroming op de woningmarkt
  Bij woningnood denken we al snel aan: bouwen, bouwen, bouwen. Maar hoe optimaal wordt de huidige woningvoorraad in de Achterhoek eigenlijk benut? Veel 55-plussers blijven na het uitvliegen van de kinderen in hun eengezinswoning wonen. Hoe komt het nou dat mensen na het uitvliegen van de kinderen niet kleiner gaan wonen? En hoe zou dit kunnen worden gestimuleerd? Op donderdag 11 mei was er een zoektocht naar oplossingen voor dit probleem in Meet Up Achterhoek in Streeckgenoot in Doetinchem.

  Kleine huishoudens in grote woningen
  Een meerderheid van de gemeenten stelt dat gebrekkige doorstroming van 55-plussers de belangrijkste reden is van de woningcrisis in ons land. Als ouders hun huis na het uitvliegen van de kinderen gemakkelijker zouden inwisselen voor een woning die past bij hun nieuwe situatie, zou hun eengezinswoning beschikbaar komen voor een nieuw gezin. Maar omdat er nauwelijks betaalbare kleinere woningen beschikbaar zijn, gebeurt dat veel te weinig en stokt de woningmarkt.

  Flexwonen.
  Tijdens de meet-up werden interessante cijfers gepubliceerd. Vooral over de stokkende doorstroming. Een van de oplossingen die gepresenteerd werd, was het bouwen van flexwoningen op tijdelijke basis. In de ruimtelijke ordeningsregels is het mogelijk om tijdelijke vergunningen (van 15 jaar!) af te geven. Er werden wat modellen gepresenteerd van flexwoningen die prefab gemaakt worden. Er zijn diverse leveranciers hier in de Achterhoek. Ook de Aaltense “uuthuuskes” vallen hieronder. Je kunt dan na 15 jaar deze flexwoningen weer ergens anders (desnoods weer met een tijdelijke vergunning) neerzetten. Er zijn in de Achterhoek een paar initiatieven.

  Wooncoach.
  Hans Suurmond (we kennen hem nog van de huisvestingsopgave vluchtelingen) bepleitte “keukentafelgesprekken”. Vanuit de zaal werd door drie mensen aangegeven dat zij ook op zoek waren (geweest) naar ondersteuning. Dan moeten we als gemeente (n) toch nog eens beter voorlichten want er zijn natuurlijk allerlei projecten met wooncoaches, “heerlijk thuis in huis” en ook vanuit het netwerk ouderen zijn adviseurs die kunnen meedenken.

  Andere oplossingen.
  Eén iemand kwam met het idee van kamerverhuur. Volgens haar mocht dat niet van de gemeente. Zou niet weten waarom niet. Of bij leegkomende boerderijen een paar flexwoningen neerzetten (kan natuurlijk al beperkt met pre-mantelzorgwoningen). Natuurlijk kwamen de hofjes en knarrenhofjes ook weer langs. Woningen splitsen is ook een veelvoorkomend idee. Ook bleek uit de cijfers dat wij in Nederland in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder wel behoorlijk |”groot”wonen. Het lijkt er op dat we anders moeten gaan denken over wonen, de buurt, de wijk en de voorzieningen. Kortom erg vernieuwend zijn de ideeën nog niet. Een haalbare gedachte is volgens mij dat we moeten koersen op een flexibele schil om de woningvoorraad die ook verplaatst kan worden als de vergrijzing hier echt doorzet.

 • Pride-kerkdienst in Aalten

  Reactie, 6 mei 2023

  Zondag 14 mei als voorbereiding op de Achterhoekse pride maand, de 2e Pride dienst in de Zuiderkerk Ludgerstraat 64 Aalten. Aanvang 9.30 uur.
  Met medewerking van popkoor Friends uit Lichtenvoorde.
  Voorganger: ds Elizabeth van Deventer.
  Het belooft weer een mooie dienst te worden.
  Na de dienst gezellig napraten met koffie, thee of soep met een broodje.
  Jij komt toch ook?

 • Onderduiker en ontheemde welkom

  Joop Wikkerink, 5 mei 2023


  Dat was de titel van een artikel in het Reformatorische Dagblad van 4 mei over het grote aantal onderduikers en geëvacueerden die tijdens de tweede wereldoorlog in de gemeente Aalten verbleven. 2500 op een aantal inwoners van 13.000.

  Landelijk was er allerlei ophef over tweets die zeker meenden te weten over wie die dodenherdenking nu precies ging. Het is altijd jammer dat zo’n gebeurtenis weer tot politieke ophef en polarisatie tot geschreeuw, gescheld en fact-free discussies leiden. De gemeente Aalten werd door de NOS extra belicht vanwege het Nationaal Onderduikmuseum en de documentaire over de fusillade bij het Rademakersbroek, die later op de avond uitgezonden werd. Er werden weer aangrijpende verhalen verteld over moedige mensen en moeilijke keuzes. Is altijd goed om je bewust te zijn wat vrijheid precies is en waard is. “Jouw vrijheid mag niet ten koste gaan van die van een ander”, werd in Bredevoort gezegd.

  Verhalen over Aaltense mensen werden verteld door Gerda Brethouwer van het museum en ook Sallo van Gelder vertelde nog eens hoe hij met hulp van anderen de oorlog overleefd had. Ik probeer altijd te zoeken naar verbindingen met het heden. Die vond ik wel het allermooist en treffendst geformuleerd door schrijver Marcel Möring in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.


  Op 4 mei verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel over de onderduik in de Tweede Wereld Oorlog met een aansprekende maar ook “verplichtende” kop. Ik moest uiteraard denken aan de discussie in de raad over huisvesting van Haagse daklozen en aan de landelijke moeilijke discussies over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. En vind dat het goed is dat we als college en raad hebben volgehouden: iedereen is welkom in de gemeente Aalten.

 • Doorpakken of doorschuiven?

  Redactie, 3 mei 2023

  Meedenkavond van Progressieve Partij Aalten.

  Op 25 april jl. heeft een nipte meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken tegen de realisatie van een zonnepark in de gemeente Aalten. Het was van te voren al wel duidelijk dat het plan op bezwaren stuitte van de omwonenden. Dit is vaker het geval. Hoewel iedereen het er over eens lijkt te zijn dat er geïnvesteerd moet worden in duurzamere energie lijkt het in de praktijk moeilijk te realiseren. Het CDA had in het verkiezingsprogramma staan dat zij fors wilde investeren in duurzaamheid. Dit bleek echter een loze belofte te zijn want het CDA stemde tegen. BBB-HMV stelde dat ‘maatschappelijke onrust’ de reden was om tegen te stemmen, maar tegelijkertijd zijn ze groot voorstander van uitbreiding van het windmolenpark Hagenwind. Een plan dat eerder op felle tegenstand kon rekenen van de direct omwonenden…..

  Dat het landschap en woonomgeving verandert door de overgang van fossiele brandstoffen naar zon- en windenergie is onvermijdelijk. Ook lijkt niemand naast een zonneveld of windmolenpark te willen wonen. Net zo min als dat zij naast een kerncentrale of ouderwetse kolencentrale zouden willen wonen. Dit is begrijpelijk, maar de vraag is hoe de doelen die door de gemeente zijn gesteld behaald kunnen worden als plannen telkens lijken stuk te lopen op de landschappelijke inpassing.

  Ook de PP hecht veel waarde aan het behoud van de natuur en het landschap in de gemeente Aalten. Tegelijkertijd ziet de PP de noodzaak van een snelle energietransitie. Er is nog maar weinig tijd. Hoe gaan we met elkaar van mooie doelstellingen naar echt doorpakken?

  De fractie van de PP wil graag met u in gesprek over deze vraag. U bent daarom van harte welkom op de meedenkavond op woensdag 10 mei a.s. om 20.00 uur bij café Schiller, Prinsenstraat 4 in Aalten. Toegang en koffie gratis. Er is tijdens de meedenkavond ook ruimte voor het stellen van vragen over andere onderwerpen. Het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt via email: secretariaat@progressieve-partij.nl.


 • Duurzaamheid gaat niet hard genoeg

  Bert Weevers, 29 april 2023

  De grote vraag die vanavond bij meerdere agendapunten op de achtergrond of voorgrond meespeelt is: willen we met ons allen echt proberen om een Klimaatramp te voorkomen?

  In een ‘gezond’ of stabiel klimaat houden CO2-emissies en CO2-opname elkaar redelijk in evenwicht. Aan de ene kant stoten mensen en dieren CO2 uit, methaan ontsnapt uit moerassen ed. Aan de ander kant zetten bomen en planten in water en op het land deze CO2 weer om in zuurstof, En daarmee is een heel effectieve kringloop gesloten.
  In het antropoceen begint echter de industrie, landbouw, vervoer en gebouwde omgeving steeds meer fossiele brandstoffen te gebruiken. Het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt kunstmatig. Puur door menselijk handelen (of niet-handelen inmiddels). We zitten nu in een fase waarin wij het klimaat sturen.

  Noodsituatie dreigt.

  Maar over een poosje, mogelijk al over 10 jaar, kan dat niet meer. Als dat kantelpunt van 1,5 graad opwarming is bereikt ontstaan er allerlei elkaar versterkende effecten. Effecten waar wij als mensheid geen invloed meer op hebben. Die gebeuren gewoon. De opwarming versnelt dan autonoom. Doordat ijs en sneeuw weg is gesmolten en er minder zonnewarmte wordt gereflecteerd. Doordat toendra’s ontdooien en er grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Tegelijk neemt door de opwarming het CO2-opnemend vermogen op de wereld af, door stervende bomen, bossen en oerwouden en door warmere en zuurdere oceanen. En dit gebeurt allemaal min of meer tegelijk.
  De wetenschap kan alle complexe, op elkaar inwerkende effecten niet exact doorrekenen, maar is er wel van overtuigd dat dit leidt tot een klimaatramp, Alles wat we nu van de opwarming merken is daarbij nog maar kinderspel.

  Deze generatie kan nog ingrijpen….

  Wij, zoals we hier zitten, vormen de generatie die dit nog kan voorkomen. Maar dan moeten we maatregelen niet doorschuiven, dan moeten we nu doorpakken. Dit decennium moet de klimaatgas-uitstoot drastisch naar beneden. Het IPCC zegt dat het nog kan en noemt daarvoor in het laatste rapport ook diverse maatregelen. Zonne- en windenergie nemen daarbij een belangrijke plaats in.
  Ik neem aan dat we geen klimaatramp op ons geweten willen hebben en elke strohalm aangrijpen om dat te voorkomen! Afspraken maken alleen over 2050 heeft daarbij geen enkele zin en strooit slechts iedereen zand in de ogen. 2030 is een belangrijke en urgente deadline.

  Aanvullend voorstel voor akkoord van Groenlo.

  Vandaar ons amendement. Uiterst voorzichtig geformuleerd, en aansluitend op wat we gezamenlijk in AchterhoekVisie al hebben opgenomen, omdat we willen dat elke fractie dit steunt. Ik hoop dat we in onze beleidspraktijk méér gaan doen.

  De tekst van het amendement luidt:

  De fractie van de Progressieve Partij stelt voor om het dictum van het besluit als volgt te wijzigen:
  in te stemmen met het herijkte regionale Akkoord van Groenlo 3.0. en de intentieverklaring te laten tekenen door het college en de raad bij de uitvoering te betrekken;
  gezien de urgentie lokaal in 2030 een klimaatgas-emissie-reductie van 60% tov 1990 na te streven.”

  In de daaropvolgende discussie werd duidelijk dat, ondanks de voorzichtige formulering van het amendement, helaas niet elke fractie voor zou stemmen. Opvallend daarbij ook de zichzelf groen noemende D66. Toch werd het amendement met een goede meerderheid aangenomen: 11 tegen 8. Een tegenvallend aantal, maar inhoudelijk toch een mooi resultaat. Wethouder Groters was wel bij met de motie.

 • Teleurstellend besluit zonnepark

  Bert Weevers, 29 april 2023

  Het was vooraf niet duidelijk wat de uitkomst van de stemming in de besluitvormende raad zou zijn. CdA-lid Assink was in de Oordeelvormende vergadering tegen het zonneveld, terwijl CDA-lid Belterman bij de behandeling van het Akkoord van Groenlo het klimaatvraagstuk heel urgent vond. Maar net als voorheen altijd bleek de fractiediscipline en de oude behoudende macht in het CDA te groot. Het verhaal van Assink in de raad was duidelijk: de CDA-fractie is tegen het zonneveld bij de Wikkerinkweg.

  Betoog van Bert Weevers (Progressieve Partij):


  Het is aan ons als raad om een principebesluit te nemen over de aanleg van een zonneveld aan de Wikkerinkweg. Wij zijn het ook die het Uitnodigingskader Zon en Wind hebben vastgesteld en we hebben ook onlangs met de toelichting op de RES 2.0 en in de Update van het PvA DZH te horen en te lezen gekregen dat er echt een paar tanden bij moeten in de opwekking van groene energie.

  We hebben dus een formele en een moreel-inhoudelijke reden om ja te zeggen. Formeel omdat we als raad het UKZW hebben vastgesteld en het plan daar in past. Moreel-inhoudelijk omdat voor het klimaat alle seinen op rood staan. We kunnen niet snel genoeg aan de slag gaan met grootschalige opwek van duurzame energie.

  Unieke kans

  Dit initiatief is daarbij in deze tijd van netcongestie nogal uniek omdat Liander de duurzaam opgewekte stroom hiervan meteen kan wegzetten. Dus grijp die kans zou ik zeggen !

  We hebben een interessante beeldvorming ter plaatse gehad en hebben kunnen zien hoe het terrein er uit ziet en hoe de plannen zijn. Daaruit werd duidelijk dat de indiener met veel zorg naar het uitnodigingskader heeft gekeken en bereid is, met een aantal creatieve oplossingen, om de aantasting van het zicht en overlast door geluid zo veel mogelijk te beperken.
  We hebben ook kunnen vaststellen dat er vanuit de buurt weerstand is. Maar om nu te zeggen dat er geen draagvlak is, is echt onzin. Ook de term ‘maatschappelijke onrust’ in de BBB-motie slaat kant noch wal. We weten nl ook dat heel veel mensen zich volkomen begrijpelijk grote zorgen maken over het klimaat. In het “U spreekt”- onderzoek van Moventem bleek maar liefst 82% van de Aaltense bevolking het eens met de stelling “Ik vind de klimaatverandering een belangrijk probleem dat we ook in de gemeente Aalten moeten aanpakken’. 82%! Over draagvlak gesproken…..

  Plan past binnen het beleid van de raad

  Juist voor een objectieve afweging van belangen hebben we het Uitnodigingskader vastgesteld. Een meetlat om de keuze te bepalen. We hebben het niet aangenomen om aan de kant te zetten als het spannend wordt of even niet uitkomt. Hoe betrouwbaar zouden we dan zijn als overheid? Vergeten we dan niet de grote zwijgende meerderheid die zich zorgen maakt over het klimaat, die 82%?

  We hebben hier een plan, niet van een projectontwikkelaar, maar van een lokale ondernemer, die bereid is een stap extra te doen voor een goede inpassing. (en al eerder heeft een aanpassing in het landschap plaatsgevonden). Dat soort inzet van onze eigen burgers hebben we nodig als we in de buurt willen komen van het halen van klimaatdoelen. Laten we zorgen dat we een goed zonneveld krijgen dat als voorbeeld kan dienen voor hoe het goed kan.
  We moeten nu doorpakken! Of zoals een oude – blijkbaar niet meer geldende – slogan van het lokale CDA zegt: gewoon dóen!

  Argumentatie tegenstanders zonnepark is niet houdbaar.

  In het debat daarna lieten andere fracties het CDA alle hoeken van de zaal zien. Enkele punten:
  VVD: Plan is bijdrage aan transitie en past binnen door de raad (incl. CDA) vastgesteld beleid (UKZW). CDA geeft initiatiefnemers niet eens de kans om bezwaren op te lossen
  D66: Alles is nodig om onze eigen doelstellingen te halen. Terrein is rand industrie, dus prima locatie. Houden we ons aan eigen regels? Regels verandering is valsspelen.
  CU: CDA heeft toch in verkiezingsprogramma gezegd te investering in duurzaam Aalten. We kunnen nu niet afwijzen zonder de uitwerking van het zonne-plan af te wachten
  D66, CDA wil alleen zon op dak; dat kan toch niet, we moeten en_en
  PP: niet te begrijpen tegenstrijdige opstelling van CDA: es kon wel wijken voor Aalbers, hier niet.
  GB: Dit is een goede aanpak van een goede initiatiefnemer. Heeft kader niet gevolgd, kader was het úitgangspunt (UKZW)
  D66: Als CDA dit afwijst zet het niet alleen CDA, maar hele raad in z’n hemd

  De VVD vroeg om een hoofdelijke stemming maar dat mocht niet baten. CDA en BBB-HMV stemden eensgezind en unaniem tegen het principe-besluit en daarmee is het zonneveld aan de Wikkerinkweg door 1 stem verschil (10 tegen, 9 voor) van de baan.

 • Oh, oh Den Haag….

  Joop Wikkerink, 23 april 2023

  Dinsdag in B en W afgesproken hoe onze gezamenlijke lijn is richting de publiciteit die is ontstaan rond de huisvesting van  enkele gezinnen uit Den Haag, waarschijnlijk uit de daklozenopvang. Er werd een hoop aangenomen wat niet gecheckt was. Dus dat zijn we eerst gaan doen. Om hoeveel mensen gaat het, hoe is het proces, wat is de hulpvraag, kan die worden geboden enzovoort. We nemen afstand van woorden als dumpen, afvoerputje in relatie tot mensen met een huisvestingsprobleem en misschien wel andere problemen.  

  Natuurlijk houden we ons als gemeente aan de wet en zetten geen hek om de gemeente. Vrije vestiging is een groot goed. Maar we willen wel graag samenwerken, vooral in het belang van de nieuwe inwoners, hun buren en de hele gemeenschap. En dan is het nodig dat onze mensen vroegtijdig en compleet geïnformeerd worden, zodat we tijdig de juiste middelen kunnen inzetten. Daarom willen we graag in gesprek met Den Haag over het proces en de verbetering daarvan en de vormen van samenwerking en informatie-uitwisseling. Inmiddels heb ik gebeld met de wethouder in Den Haag. Er komt overleg. 

  Intussen zijn onze mensen bezig om uit te zoeken om hoeveel mensen het exact gaat. Dat hebben we ook tussentijds gemeld aan de raad.
  In 2021 en 2022 hebben zich 9 verhuizingen van woningen van de Woonplaats vanuit Den Haag voorgedaan, twee zijn inmiddels weer vertrokken. 4 huishoudens wonen in Aalten, 3 in Dinxperlo. We zijn nog – met inachtneming van de privacy-regels – aan het uitzoeken wat de achtergrond en eventuele hulpvraag is. In elk geval hebben we alvast een Raadsmededeling en een persbericht over de eerste feiten naar buiten gebracht. Volgens de griffie heeft (een deel van) de raad aangegeven een zgn. interpellatiedebat te willen over deze kwestie a.s. dinsdag in de raadsvergadering. Maar er zijn nog geen vraagstellingen of debatpunten bekend. Intussen is er ook veel belangstelling van de media, andere gemeenten en de raad in Den Haag, daar zijn op donderdagavond raadvragen die dateren van 7 december beantwoord en een motie aangenomen dat in de evaluatie van dit verhuissysteem ook meegenomen zal worden “hoe het nu met de verhuizers gaat”.  

  Het systeem heet Verhuisboxplus en is met steun en subsidie van VWS- in Den Haag gestart om te kijken of dit ook iets is voor andere steden met veel daklozenproblematiek. Ook is de journalist van het Nederlands Dagblad in Dinxperlo geweest en heeft met allerlei voorbijgangers gesproken. Ook Nieuwsuur overweegt een item. Wij zullen vanuit het college altijd netjes antwoord blijven geven dat iedereen in onze gemeente welkom is, mits volgens de wetten en regels  gehandeld is. En dat we wel graag willen dat we in samenwerking en overleg willen werken. Het  probleem moet niet groter gemaakt worden dan het is en mag er zeker niet toe leiden dat de solidariteit tussen groepen aangetast wordt.  

  Ondertussen begrijpt natuurlijk iedereen dat het soms niet meevalt om in buurten te wonen waar veel mensen met een achterliggende hulpvraag wonen. En mensen die vallen onder de zgn. aandachtsgroepen kunnen zich vaak geen koopwoning veroorloven, zijn dus aangewezen op de goedkoopste huurwoningen, die zijn er onvoldoende en staan vaak geconcentreerd in enkele buurten.

  Het slechtste wat we kunnen doen is mensen die aangewezen zijn op deze woningen tegen elkaar uitspelen, opzetten of uitsluiten of de schuld geven van het (sociale) woningtekort. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met beleidsmatige keuzes die in regering en parlement zijn gemaakt.


 • Huisvesting aandachtsgroepen

  Joop Wikkerink, 23 april 2023

  Huisvesting aandachtsgroepen.

  Donderdagavond was er een raadsvergadering in Den Haag, weer veel vragen van kranten over de  huisvesting van Haagse daklozen. (Niet bij geweest hoor). Dat onderwerp sluit mooi aan bij het onderwerp van een brainstorm/informatie-avond voor raadsleden op woensdag. Dat ging over de nieuwe huisvestingswet: “Versterking regie Volkshuisvesting”,  het rapport “Een (t)huis voor iedereen”, zeg maar de taken van gemeenten bij de huisvesting voor aandachtsgroepen. Na jaren van verslonzing van de volkshuisvesting heeft dit kabinet de onontkoombaarheid van overheidsingrijpen ingezien. En belegt uiteraard de taken decentraal naar gemeenten. Dat zijn er nog al wat. Hieronder een plaatje daarover. Wat wel mooi is dat men ook aangeeft dat  een dak boven je hoofd niet altijd voldoende is, maar dat sommige van die aandachtsgroepen nog wat meer nodig hebben. Dat is te zien in het volgende plaatje. 
  En dan komen we toch weer terecht bij die bestaanszekerheid. Mensen hebben inkomens- en werkzekerheid nodig, een dak boven hun hoofd en toegang tot voorzieningen. Mooi dat dat nu niet alleen vanaf de sociale zaken-kant wordt benadrukt, maar ook vanuit de volkshuisvestingskant. 
  Er is door het College een projectleider aangesteld die al deze groepen, de huidige en toekomstige behoefte en de mogelijkheden in kaart gaat brengen. Dat het een enorme opgave wordt voor de gemeente(n) is wel heel erg duidelijk. Niemand waagt zich aan getallen of prognoses, maar het is niet waarschijnlijk dat de genoemde groepen in totaal kleiner zullen worden.


 • Succesvolle Techniekdag bij Ottevanger

  Redactie, 15 april 2023

  Er zijn al veel foto’s van enthousiaste bezoekers op Facebook en andere socials voorbij gekomen: de Achtehoekse techniekdag.  Die vond plaats op zaterdag 15 april op het terrein en in de hallen van Ottevanger Milling in Aalten.

  Zo die mensen zijn druk geweest om alle hallen op te ruimen, leeg te maken om ruimte te geven aan wel 80 stands van bedrijven, scholen en instellingen. En wat pakten ze uit. Bij de ene stand een molentje, bij de ander een blokjesconstructie, een lampje een uitgesneden metaalplaatje, wat een leuke speeltjes werden er gemaakt. De robothond van Saxion was leuk: hij at uit je hand. Maar ook alle hijswerktuigen waar kinderen natuurlijk moesten proberen een dingetje in een ton te doen of een pilon op te stapelen, prachtig om te zien. Hele ingewikkelde computerachtige dingen, besturingsinstallaties, maar gelukkig ook voetbalspelletjes, autosimulators en ballenkanonnen. En gewoon een muurtje metselen kon ook.

  Echt super hoe de bedrijven uitpakken om kinderen te interesseren voor de techniek. Daarbij spelen de ouders een grote rol. Denk goed na. In de Achterhoek zijn legio kansen op mooi en goed werk in de technische branche op alle niveaus. Ook de opleidingen zijn vaak heel mooi vormgegeven, deels leren, deels werken. En als je niet kunt kiezen: het Leerwerkloket helpt zowel werkgevers als werknemers met keuzes te maken voor de juiste opleidingen. Een verrassing: de gemeente Aalten was ook aanwezig. Met een leuk informatiepakketje, de reparatiedienst voor scootmobielen en een kleine grondwerkmachine.    

 • Ook in Aalten regenboogvlag

  Redactie, 15 april 2023

  Zaterdag hing de Achterhoekse regenboogvlag bij het gemeentehuis. Waarom? Dat was op verzoek van COC-Nederland. Vorige week werd in Eindhoven aan een pand van de COC  een vlag vernield en een minderjarige bezoeker geslagen door passerende “voetbalsupporters”. Daarom wilde COC deze zaterdag alle mensen die last hebben van homo-haat, spreekkoren en –grappen een hart onder de riem steken.  Daarom vroegen ze alle gemeenten, provincies, politiebureaus om op zaterdag 15 april de regenboogvlag te hijsen als teken van solidariteit. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Mooi was dat de directeur van PSV samen met enkele fans in Eindhoven de kapotgemaakte vlag weer kwam repareren. Kijk zo moet dat dus.  Verdraagzaamheid.

  Sommigen –zie ook commentaren op de socials- noemen dit “woke”. Ik snap dat niet. Er komt een verzoek van een organisatie om solidariteit. Dat wil men doen door één dag een vlag op te hangen om mensen die last hebben van homo-haat een hart onder de riem te steken. Dan kijk je of er iets tegen dit verzoek is. Nee dus. Dus dan willig je dat verzoek toch gewoon in. Ik snap al die plagerige opmerkingen ook niet of je dan voor elke doelgroep een vlag ophangt. Het is toch hier in de Achterhoek zo als je een uitnodiging voor een feest of zo krijgt dan kijk je toch ook of je kunt en dan ga je toch ook. Ongeacht wie het is? Dat is naoberschap, omkijken naar een ander en empathie.

 • Zorgen om mentale gezondheid jeugd

  Joop Wikkerink, 9 april 2023

  Begin deze week hadden collega-wethouder Hans te Lindert en ik een interessant gesprekje met  mensen van #opladers (spreek uit hashtackopladers). Een “burgerinitiatief” waar ik van hoorde tijdens de OV-tour met Lisa Westerveld door de Achterhoek in het kader van de verkiezingen voor provinciale staten. Het gaat om onderlinge hulp en ondersteuning van jonge ouders. Iedereen die in die fase zit ervaart dat kinderen opvoeden topsport is. En net zoals topsporters zich wel eens moeten opladen moeten jonge ouders dat ook. Dus #opladers wil die ouders graag bij elkaar brengen. Wat zijn vindplaatsen waar ouders zich laten aanspreken en mobiliseren? School, sport, winkels, werk? Bijv. ook bij het initiatief De Bozzels, waar rond de kinderboerdij ouders met kinderen samen spelen (en kletsen). Als gemeente willen we dit soort acties ondersteunen. Het past zo mooi in een visie die meer ruimte geeft aan ideeën uit de samenleving.

  Mentale weerbaarheid jongeren.

  In de loop van deze week kwamen er ook een paar rapporten uit over de mentale weerbaarheid van jongeren. Zeker de helft kampt met gevoelens van eenzaamheid, depressies enz. 
  De Staatssecretaris vond het maar niks dat die jongeren zo snel, vaak en veel professionele hulp zoeken. Volgens hem moeten er inlooppunten komen waar jongeren weer kunnen “opladen”, met elkaar praten over zinnige en onzinnige dingen. Daar zit wat waars in. Maar zowel de uitdagingen waar #opladers met ouders mee aan de gang wil, als de mentale weerbaarheid  van jongeren  hebben natuurlijk dieperliggende oorzaken. Niet alleen maar terug te leiden naar individuele worstelingen. Hoofdoorzaak is een inrichting en werking van onze samenleving. Erg gericht op prestatie, de beste, de mooiste en de snelste moeten zijn. Erg gericht op veel verdienen in plaats van goed werk te hebben. Erg gericht op veel materiële welvaart dan collectief welzijn. Te weinig tijd door drukke dubbele werkagenda’s om genoeg geld binnen te halen om aan al die materiële eisen te kunnen voldoen.
  Gevolgen: te weinig ruimte voor bewegen, te veel consumptie, te veel welvaartsziekten en te grote verschillen tussen arm en rijk, have’s en en have-nots. Ons beleid moet  gericht zijn op het wegnemen van verschillen, het bevorderen van gelijke kansen en vooral bestaanszekerheid en het wegnemen van stress en prestatiedruk.


  Wil je meer weten? Kijk vooral eens op:

  . #opladers – een beweging vol energie! (mijnopladers.nl)

  Luister hier de podcast: Podcast – #opladers (mijnopladers.nl)

  Veel mentale problemen bij middelbare scholieren in de regio Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland (ggdnog.nl)

  Psychische klachten onder jongvolwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland toegenomen | GGD Noord- en Oost-Gelderland (ggdnog.nl)


 • Wethouder steekt stakers hart onder riem

  Redactie, 9 april 2023

  Ooit een “staking” meegemaakt waar werknemers, werkgevers, gemeente, wethouders, directeuren, vakbonden het met elkaar eens waren? Dat was donderdag aan de hand. Personeel van Laborijn (op de locaties, werkleercentra) onderbraken hun werk voor enkele uurtjes. Vakbonden hadden bijeenkomsten georganiseerd in Aalten, Doetinchem en Ulft. De directie ondersteunde dit. En het bestuur van Laborijn, door mij vertegenwoordigd ondersteunt de wensen van de werknemers.

  Wat is er aan de hand?

  Mensen die bij Laborijn werken (de vroegere sociale werkvoorziening) vallen onder een CAO. Er zijn er twee: cao- Sociale Werkvoorziening (vooral voor de “oude” Wsw-ers die al in dienst waren voor 2015 toen de wet veranderd werd.). En de cao “Aan de slag” vooral voor mensen die na de wetswijziging op werkplekken gedetacheerd zijn. Die cao loopt tot 2025. De Cao wordt afgesloten door werknemers (vooral de vakbonden FNV en CNV) en de werkgevers: een commissie vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de gezamenlijke gemeenten.

  Aalten eigenlijk mede-werkgever

  Dus via die VNG is de gemeente Aalten eigenlijk “werkgever”. Nou heeft die cao voorzien in een loonsverhoging van een enkel procent. De reiskosten woon-werkverkeer leveren 10 ct per km op. De werkelijke kosten (zeker bij veel detacheringen) zijn natuurlijk groter. Maar de situatie is veranderd. De prijzen zijn explosief gestegen. De reiskosten zijn vanwege de brandstofprijzen hoger. Bovendien zie je dat andere Cao’s (bijv. bij de gemeenteambtenaren) verhogingen zijn afgesproken tussen 7 en 10 %, streekvervoer tussen 10 en 15 % . Alles om de koopkracht op peil te houden. De lonen in de Sociale Werkvoorziening zijn niet erg hoog. Dus juist deze werknemers worden getroffen door inflatie en kostenstijgingen. Dus daarom staan wij als gemeenten en als directie van Laborijn achter deze noodkreet.

  Wel wat gedaan….

  Als bestuur van Laborijn hebben we wel wat gedaan. We hebben al twee keer eenmalig de reiskosten naar 21ct gebracht. Maar dat moet ook structureel worden. En dus in de Cao worden opgenomen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de kosten daarvan niet op de rug van de gemeenten mogen worden afgewenteld. Wij voeren immers een rijkstaak uit. Dus ik heb in mijn toespraakje ook tot twee dingen opgeroepen: VNG start de onderhandelingen weer en zorg dat de mensen hun boodschappen weer kunnen betalen en oproep 2: regel bij het Rijk, het ministerie, dat de gemeente meer vergoedingen krijgen om deze kosten ook te kunnen betalen.


 • Wethouder bezoekt woon-zorgcentra

  Redactie, 9 april 2023

  Joop Wikkerink, 9 april 2023

  Het waarom

  Wethouders zitten vaak met de neus in de papieren, overleggen met mensen die er verstand van hebben, moeten besluiten op grond van hen aangereikte informatie. Het is daarom zo ontzettend belangrijk dat we ook zien hoe het in de praktijk er aan toegaat. Het motto van dit college is “Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij”. Dat proberen we in praktijk te brengen door bijvoorbeeld werkbezoeken (kijk op sociale media), bezoekjes aan en gesprekken met verenigingen, zorgpartijen en individuele inwoners. Je zou onze agenda’s eens moeten zien hoe vaak daar gesprekken met onze inwoners in staan. Dus we willen benaderbaar zijn, nieuwsgierig en geïnteresseerd midden in de samenleving staan en daar de signalen ontvangen.
  Meelopen in de woon-zorgcentra

  Woensdag- en de donderdag-morgen ging ik ging “meelopen” in het woon-zorgcentrum Stegemanhof (Aalten, woensdag) en Careaz Dr. Jenny (Dinxperlo, donderdag). Zo’n meeloopdag had ik al in oktober 2021 (!) afgesproken maar werd drie keer uitgesteld vanwege corona en de kwetsbare inwoners. Ik heb veel geleerd, gezien en ervaren. Vooral dat het soms niet meevalt om vandaag de dag oud te zijn en (deels) afhankelijk van zorg. Gelukkig is er gemotiveerd personeel en vrijwilligers (hoewel die laatste ook dungezaaid en op leeftijd zijn).

  Thuiszorg St. Marga Klompé

  Woensdag begon met een interessant kijkje achter de schermen van de Thuiszorg. Wat doen ze, wat “mogen” ze, wat kunnen ze? Hier valt op de enorme “protocollering” van de zorg. Wat zou het mooi zijn als de professionals meer de verantwoordelijkheid en de beslissingen konden nemen over de dingen die goed zijn voor mensen. En dat niet alles opgeknipt is in taken, bevoegdheden, urenverantwoordingen enz. Een tweede onderwerp is de bijkans idiote opdeling in wetten, financieringsstromen en verantwoordelijkheden en dan vooral het samenspel daartussen. Een derde punt zijn de enorme pieken en dalen in het “aanbod” versus de kleine contractomvang. Dat lijkt met de huidige arbeidsmarkt situatie niet houdbaar. Mensen moeten een fatsoenlijk contract en bijbehorend loon hebben om van te leven. Dus je zult combi’s moeten maken, misschien tussen zorgsoorten, instellingen, organisaties.


  Vrijwilligers en professionals

  Vervolgens een gesprekje met de AFM-vrijwilliger van het jaar Jan Meijnen over zijn werkzaamheden in de Stegemanhof als vrijwilligers. Die avond organiseerde men een familie-avond met onder meer als onderwerp de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. (Er hadden zich niet veel familieleden opgegeven.) En mooie verhalen over de totstandkoming en ontwikkeling van de electrokar. Inmiddels onmisbaar in de gemeente. Koffiedrinken met het personeel: werkdruk, opleidingen, roosters en omvang contracten. Maar ze vinden het allemaal prachtig werk.

  Het beweegprogramma.

  Toen op naar het “beweegprogramma” onder leiding van de altijd enthousiaste Joke Meinen. Ze legde aan de groep van plm. 10 dames en één heer heel goed uit waaròm de oefeningen zo belangrijk zijn. Dus we gingen rekken, strekken, benen en voeten bewegen, armen om hoog, ballen met vuisten, handen en voeten. Hockeyen. Ik mocht de keeper zijn en hield veel tegen. Behalve de pegels van mw. Van Drie: 3 doelpunten maakte zij. Gefeliciteerd. Toen met Jan een inwoner in de rolstoel ophalen voor het middagmaal, uitserveren (lekker maaltje trouwens; alles wordt aangeleverd via een bedrijf en dat wordt in de keuken warm gemaakt met een “steamer”. En dan hoor je van de bewoners van Stegemanhof, en enkele “buren” dat alles perfect is, ze wonen mooi (nou ja dan het uitzicht wordt wel een beetje ontnomen door de nieuwbouw van AH), de activiteiten zijn leuk, het eten is goed. En de verhalen zijn nog lang niet op (hè mw. Ten Barge?). Mooi om zo eens van binnen uit ideeën op te doen over de toekomst van de zorg.

  Donderdagmorgen naar Dr. Jenny, Dinxperlo


  Elke donderdagmorgen komt een groepje van zo’n 15 mensen naar het activiteiten-aanbod (soms ook dagopvang) in Dr Jenny in Dinxperlo. Zo wordt dit woon-zorgcentrum, waar veel somatische patiënten wonen, maar ook zgn. PG (psycho-geriatrisch, zeg maar dementerenden) en enkele Korsakov-patienten, een echt huis van de buurt. Mooi om te zien dat er een soort af en aanloop is van dit inloopcentrum.

  Koffie en spelltejes

  Om 10 uur zetten wij ons aan een grote tafel voor koffie. Er kwamen zoveel verhalen los van mensen met interessante levens dat dat maar zo minimaal een uur duurde. Alles kwam langs: waarom de acceptgiro’s en het contante geld weg ging, hoe je moest reizen met Valys, wat je moest doen met je postzegelverzameling als je oud werd, hoe het leven in Amsterdam was, woar bu’j van en wat er nou toch moest met de koninklijke onderscheiding van je overleden man. Allerlei ideeën kwamen over tafel: van omsmelten of aan je kinderen geven tot in de kast leggen of teruggeven aan de gemeente. En dat laatste is nou net wat moet. Dus ter plekke even gebeld met onze medewerker die over de koninklijke onderscheidingen gaat: telefoonnummers uitgewisseld. Ook weer opgelost. Ook WO-2 speelt nog wel een rol. (mensen zijn ook tussen de 85 en 95, dus hebben nog wel actieve herinnering aan die tijd). Dus Doortje kwam met een bonnenkaart van 1939 op de proppen. Die ging van hand tot hand. Hoog tijd om een spelletje te doen. Keus tussen Rummicub en “vragen spel”. Het werd dat laatste omdat ik niet kan Rummicubben. Kleurdobbelsteen gooien, vraag beantwoorden. Veel over “vroeger”. En dat maakt de tongen dan weer los. Wat zijn “kaantjes”: de een dacht uitgebakken spek, de ander wist zeker dat het gebakken varkensvet was. En of er vroeger ook al elektrisch geschoren werd? Natuurlijk niet: alleen de baard bij mannen, verder niks geen oksels of bikinilijn. Lachen.

  Kaarten met “Laatste kaart”.

  Tijd om naar de andere ruimte te verkassen. Een vaste kaartclub. Ze hadden zichzelf de naam gegeven: ” Laatste kaart.” Want daar gaat het bij het spel Uno om. Een soort pesten. Maar dan met kleuren, symbolen en cijfers. Je begint met zeven kaarten en probeert er zo gauw mogelijk vanaf te komen. Er werd evenveel gepraat dan gekaart: “I’j hebt de mond eerder versletten dan de beene”. Het plezier spatte er van af. En ondertussen de verhalen “waor bu’j van? “Ik kom al 18 jaar op de dagopvang, ik zou het niet willen missen”. Ondertussen was de activiteitenbegeleidster bezig met woordjes oefenen via de I-pad met een duidelijk dementerende persoon. Mooi dat je kon zien hoe zeer hij zijn best deed. “Je mag fouten maken hoor”, zei de begeleidster. Ontroerend.

  Wandelingetje, gesprekje met personeel
  Tijd om naar buiten te gaan (met wie wil) . Een wandelingetje om het complex heen, via de tuin met waterpartij weer naar binnen. Het warme eten werd opgediend. Zag er ook al weer zo lekker uit. Toen nog een gesprekje met het lunchend personeel ook weer over werkdruk, roosters, contractomvang,. Ook met een stagiaire vanuit ROC De Graafschap. Ze gaf aan dat ook wel leerlingen vanuit zorg naar andere beroepen gaan. Maar ook andersom. Zij was een goed voorbeeld: had eerst wat anders gedaan maar nu bewust gekozen voor de zorg. Wat een leuke ontmoetingen. Veel verhalen en herinneringen.

  Serieuze boodschap
  Tot slot heeft de wethouder nog een serieuze boodschap. “De huidige vorm van zorg staat onder grote druk. Er is te weinig personeel, er mogen van de Minister nauwelijks verzorgingsplaatsen bijgebouwd worden, terwijl er sprake is van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen stijgt en worden ook ouder. Er is dan ook maar één boodschap: denk tijdig na hoe je oud wilt worden. En regel wat je nu nog kunt regelen. Vraag advies en ondersteuning. Bij de gemeente zijn wooncoaches, woningaanpassingsprogramma’s, enz. Neem contact op met de gemeente, ouderenwerkers bij Figulus of de aktiviteitenbegeleiders bij Dr. Jenny. Daar kan men ook altijd vrijwilligers gebruiken en natuurlijk zijn buurtbewoners welkom om mee te doen met de dagactiviteiten.


 • Zonnepark toch mogelijk?

  Theo Bauhuis, 2 april 2023


  Zonnepark aan de Wikkerinkweg:
  Beeldvorming op locatie  


  Donderdag 30 maart was de gemeenteraad samen met de direct aanwonenden uitgenodigd voor de presentatie van het plan voor een zonneveld aan de Wikkerinkweg. Een beeldvorming in het veld voorafgaand aan de beeldvorming die dinsdag 4 april plaatst gaat vinden in de raadszaal. 
  Zowel vanuit de raad als vanuit de omwonenden was er een grote opkomst. Die opkomst van de buurt was vooral groot omdat het oorspronkelijke plan een Eco-vakantiepark met zonneveld omvat. De huidige procedure betreft echter alleen het zonnepark en dat werd door de raadsleden ook op die manier aan de bezoekers uitgelegd: Als er toestemming voor het zonneveld wordt gegeven dan betekent dat niet dat het vakantiepark dus ook door kan gaan. Dat staat er los van. De beide initiatiefnemers, vader en zoon Hoftijzer, gaven daarop aan dat de plannen voor het vakantiepark zich nog in een schetsfase bevinden en dat oorspronkelijk de aanvraag voor park en zonneveld was gecombineerd om aan de richtlijnen te voldoen van de gemeente. Ronald Hoftijzer gaf ook aan dat het zonneveld ook zonder recreatiepark kan bestaan. Omgekeerd gaat niet, zonder het zonnepark is het Eco-vakantiepark niet eco te realiseren. 
   
   

  Het plan.
  Het plan is om een zonneveld van 2 megawatt aan te leggen op een perceel van ca 2 ha, waarvan 1,3 ha wordt gebruikt voor de zonnepanelen. De locatie is de punt tussen de Wikkerinkweg en de Rondweg Zuid ten zuiden van de kern Aalten. De constructies van de panelen worden 1,8 meter hoog en het hek er omheen 2 meter. In potentie een flinke blikvanger. De heren Hoftijzer hadden daar een elegante oplossing voor bedacht. Gezien vanuit de beide direct aanwonenden staat een flauw talud gepland tot zo’n 80 cm hoog. Daarachter wordt een stijlrand aangebracht zoals in het verleden in het veld aanwezig was. Door de stijlrand worden de panelen verdiept aangelegd en zijn ze vanuit de woningen niet zichtbaar. Transformatoren worden in het midden van het veld geplaatst om geluid naar de buren te voorkomen. In het zonneveld zal begrazing door schapen plaats vinden en wordt regenwater van de panelen en taluds gebufferd in wadi’s. Bijzonder voor het plan is dat Liander al heeft toegezegd ruimte te hebben op het net om dit veld aan te sluiten. 

  De mitsen.
  Het plan kent een mooie inpassing en zal, door het huidige agrarische gebruik, ook een vermindering in stikstof betekenen. Het is momenteel droogtegevoelige es-grond en door de droogtegevoeligheid niet de beste landbouwgrond. Maar de beoogde locatie is aangemerkt als waardevol landschap met als kenmerk de hoogteverschillen. Het plan is strijdig met die landschapswaarde en er is een bestemmingsplanwijziging nodig.


   
 • Meerdink onsportief

  Joop Wikkerink, 2 april 2023

  Op sociale media worden veel meningen geventileerd over de herbenoeming van de burgemeester. Natuurlijk is het goed als mensen hun mening niet onder stoelen of banken steken. De heer Meerdink (BBB) heeft er voor gekozen zichzelf buiten de afgesproken en wettelijke procedures te plaatsen. Als raadslid doorkruist hij het werk van de vertrouwenscommissie om om electorale redenen zijn mening in de krant te zetten. 
  Terecht hebben de fractievoorzitters van de andere partijen hun afkeuring uitgesproken.
  Het valt in veel reacties op dat men niet op de hoogte is van het wettelijk kader bij burgemeesters(her)benoemingen. Die zijn nogal uitgebreid. Zo is het werk van de vertrouwenscommissie volstrekt geheim. De verslagen blijven 75 jaar geheim. Dus het geeft geen enkele pas om de wettelijk verplichte vertrouwenscommissie af te schilderen als achterkamertjespolitiek. Dat is een belediging en een valse beschuldiging aan het adres van de leden van deze commissie. In die commissie zit overigens ook BBB-er Margot ten Bruin…..
  De verdere procedure (op basis van het wettelijk kader) is in een persbericht van 24 januari uit de doeken gedaan. Voor wie verder wil lezen (in de lijvige informatie) over de wettelijke voorschriften over de herbenoeming van de burgemeester kan hier terecht. 
  Deel uit de tekst van het persbericht d.d. 24 januari.
  AALTEN, 24 JANUARI 2022
  Proces herbenoeming burgemeester Stapelkamp van start

  Op 22 december is burgemeester Anton Stapelkamp zes jaar ‘in functie’ bij de gemeente Aalten. Zijn eerste ambtstermijn loopt dan af. Burgemeester Stapelkamp heeft aan de Commissaris van de Koning laten weten voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Dit betekent dat het herbenoemingsproces wordt opgestart.  
   
  De eerste stap in het herbenoemingsproces is het instellen van een vertrouwenscommissie. Leden van de vertrouwenscommissie zijn raadsleden. Van iedere fractie kan één raadslid worden afgevaardigd in de vertrouwenscommissie. De gemeenteraad kan daarnaast een of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur. Hiervoor wordt wethouder Hans te Lindert afgevaardigd. Als adviseur heeft hij geen stemrecht. 
   
  Gesprekken vertrouwenscommissie zijn strikt vertrouwelijk
  Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023 worden de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. Vervolgens zal de vertrouwenscommissie in gesprek gaan met de burgemeester. De in 2017 vastgestelde profielschets vormt daarvoor in beginsel het toetsingskader. Daarnaast worden de verslagen van eerdere gesprekken tussen de fractievoorzitters en de burgemeester benut. De vertrouwenscommissie stelt een verslag op van haar bevindingen. Voordat de commissie het verslag naar de raad stuurt, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Een overleg tussen de Commissaris van de Koning en de voorzitter van de vertrouwenscommissie maakt eveneens deel uit van de procedure. Alle gesprekken vinden plaats met gesloten deuren en zijn strikt vertrouwelijk.
   
  Aanbeveling
  Uit de bevindingen van de vertrouwenscommissie volgt een aanbeveling. De gemeenteraad stelt die aanbeveling in een besloten vergadering vast. De aanbeveling zelf is niet geheim. De aanbeveling gaat vervolgens naar de Commissaris van de Koning, die het doorstuurt naar de Minister. Uiteindelijk beslist de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming van de burgemeester. De aanbeveling van de gemeenteraad speelt een grote rol bij dit besluit. 
  Het gehele proces kan naar verwachting voor het zomerreces worden afgerond.
   

 • Pride netwerk Achterhoek: doe mee!

  Theo Bauhuis, 2 april 2023

  Op donderdag 22 maart was in het gemeentehuis van Winterswijk de eerste bijeenkomst van het Pride netwerk Achterhoek. Dit netwerk is een resultaat van de eerste Achterhoek Pride en heeft als doel ook dit jaar weer een Achterhoek Pride te organiseren. Liefst nog wat groter en breder gedragen dan de eerste editie. 

  Gezien de opkomst bij deze eerste meeting moet dat gaan lukken. De vijftig werd net niet gehaald, maar er was een op vele manieren heel diverse groep aanwezigen van 49 deelnemers, afkomstig uit organisaties, overheden, onderwijs en bedrijven. 
   
  Na de ontvangst met een regenboog cup cake en een welkomstwoord van wethouder Elvira Schepers van Winterswijk was het woord aan de eerste spreekster.

  Charlotte Pierik van Movisie. 
  Charlotte hield een breed verhaal over de acceptatie van de LHBTI gemeenschap en begon met de regenbooggemeenten. Ongeveer een derde van de gemeenten in Nederland zijn regenbooggemeente of hebben een soortgelijke stap gezet. Kijkend op het kaartje van Nederland op Google Maps zit helaas nog een lege plek net naast de regenbooggemeenten Oost Gelre en Winterswijk. 
  Charlotte pakte ook de vraag op hoe om te gaan met de weerstand die toch nog regelmatig de kop op steekt, zoals bijvoorbeeld de regenboogtrap op het Gerrit Komrij College. In het algemeen geldt de regel: Meer zichtbaarheid levert ook meer weerstand. Toch is de zichtbaarheid erg belangrijk. Identificatie als lhbti is erg belangrijk. Voor jongeren zodat ze zich niet alleen hoeven te voelen, maar ook voor normstelling is zichtbaarheid erg belangrijk. Begrip treedt het snelste op in de eigen omgeving, dus het helpt als mensen in hun eigen kring in aanraking komen met LHBTI. 
  Een tip voor onder andere gemeenten: Openbare uitingen kunnen weerstand oproepen. Durf dat aan en ga dialoog aan. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld deelname aan de Achterhoek Pride bij een deel van de mensen weerstand op zal roepen. Zorg dat van te voren wordt besproken hoe te reageren op die weerstand en blijf zorgen voor dialoog. 
  Een algemene tip in de communicatie: Herhaal in communicatie geen stereotypen ook niet om ze te ontkrachten. Als je een stereotype noemt versterk je die toch. 

  De Achterhoek Pride.
  Na de pauze was het tijd om terug te blikken op de eerste Achterhoek Pride en vooruit te blikken op de tweede editie die in juni plaats zal vinden. Ook dit jaar is het weer de bedoeling om op zoveel mogelijk locaties activiteiten plaats te laten vinden in het teken van de Pride. Dat zijn bijvoorbeeld exposities in openbare ruimten, evenementen, acties door (sport)verenigingen. Ideeën, suggesties en deelnemers zijn van harte welkom. Leuk om te melden: In de terugblik werd nog even speciaal aandacht besteed aan de regenboog kerkdienst in Aalten vorig jaar. 

  Participatie.
  Voor iedereen die interesse heeft om op een of andere manier een steentje bij te dragen een aantal gegevens:
  Voor informatie en contact: www.achterhoekpride.nl


   
 • Gemeente Aalten circulair!!

  Bert Weevers, 2 april 2023

  Op steeds meer terreinen zie je dat onze ideeën langzamerhand breed gedragen worden. Denk aan energie en klimaat, duurzame landbouw, agroforestry ed, en nu ook: circulaire economie. Het college presenteerde vorige maand een heuse Beleidsnota over hoe Aalten circulair kan worden, met als doel een circulaire lokale economie in 2050. In de afgelopen raadsvergadering moest de raad daar een besluit over nemen. In een amendement dat mede door ons was ingediend werden termijn wat aangescherpt: binnen een jaar moet er een uitvoeringsplan liggen en begin 2026 moet de eerste evaluatie plaatsvinden. De door het amendement gewijzigde nota Aalten Circulair werd unaniem door de raad vastgesteld!
  Mijn stemverklaring (in de raad iets ingekort want het mag max 1 minuut duren):

  PP vindt beleid circulaire economie een mooie eerste stap

  “PP houdt al jaren pleidooien voor circulariteit. Grondstoffen raken op, afval stapelt zich op als we doorgaan in een lineaire economie. Ook met een recycle-economie gebeurt dit, alleen langzamer. Terecht wordt in de nota de noodzaak van een circulaire economie onderstreept. Hierin is nog mondjesmaat grondstof-delving nodig en – dat staat niet in het mooie plaatje op pag 4 – vooral energie. Er is veel energie nodig om de productie-, recycle- en re-use-processen draaiende te houden. Maar wanneer dat duurzame energie is, staat ons een mooie toekomst te wachten.
  We onderschrijven volledig het motto “REDUCE, RE-USE en RECYCLE”. In de nota komt dat REDUCE echter nog maar mondjesmaat aan bod. De Provincie zegt wel al: “Weg met de wegwerp-economie”. We moeten echt serieus gaan nadenken over hoe we naar MINDER PRODUCTEN kunnen. REDUCE is de eerste stap richting circulaire economie”. We moeten echt serieus gaan nadenken over hoe we naar minder spullen kunnen. REDUCE is de eerste stap richting circulaire economie. Het bespaart grondstoffen, afval, energie, vervoersbewegingen, fysieke ruimte en landgebruik. Minder spullen schept ook ruimte in onze hoofden en dat is goed voor onze gezondheid. Groei-denken past niet in een circulaire economie!
  Kortom, PP is heel blij met deze nota. Een prima eerste stap, maar wij willen meer (of minder, t’is maar net hoe je het bekijkt 😉) .”


 • College Bocholt bezoekt gemeente

  Joop Wikkerink, 25 maart 2023

  De burgemeester, drie wethouders en de “buitenlandcorrespondent” uit Bocholt kwamen vrijdag op visite tegen lunchtijd. Goed om zo eens een paar uurtjes te praten over grens-zaken. Heel veel onderwerpen passeerden de revue. We deden allemaal goed ons best om “Dauts zu plauzen”; dat lukte met handen en voeten, Google-translate en natuurlijk onze tweetalige medewerkers.

  Internationales Netzwerkburo

  Eerst een presentatie van het Internationale Netzwerkbureau, waar Simon Böing-Messing probeert Duitse en Nederlandse bedrijven aan elkaar te knopen en gebruik te laten maken van elkaars expertise. Zo heeft het grote bedrijf Elsinghorst uit Bocholt op de “talententuin” in de DRU gestaan om jongeren te interesseren. En heeft het bedrijf Hittech Bihca uit Winterswijk met andere bedrijven uit Duitsland 3d-laser-print experimenten uitgevoerd. De kleinschalige een-op-een contacten werken daarbij het beste. Het lijkt mij zinnig ook dit Netwerkbureau eens te introduceren bij de wat kleinere bedrijven.

  Busverbinding, integratie enzovoort.

  Natuurlijk hebben we het gehad over de busverbinding Aalten-Bocholt v.v. (er zijn verbeteringen nodig en mogelijk). We hebben afspraken gemaakt om eens een kijkje in elkaars keuken te nemen voor wat betreft de integratieprogramma’s. En (samen met Kreis Borken) in kaart te brengen hoe de situatie van de arbeidsmigranten is.

  Nederlands-Duitse participatie Dinxperlo

  En natuurlijk kregen de Duitse collega’s een uitgebreide presentatie van de plannen in het centrum van Dinxperlo en aangrenzend Suderwick. Het hele participatietraject voor de inrichting van het centrum is ook een Duits-Nederlandse aangelegenheid. Alle plannen worden a.s. woensdag zowel in het Nederlands als in het Duits gegeven. Dan zijn er nog wat culturele en historische festiviteiten in de meimaand rond 60 jaar “teruggave” van Suderwick en natuurlijk de bevrijding van het nationaal socialistische regime.


 • Fantastisch festival over ouder worden

  Joop Wikkerink, 25 maart 2023

  Fantastisch Festival over oud worden.

  Deze week organiseerde de instelling Markenheem (met locaties voor ouderenzorg in o.a. Doetinchem en Zelhem) drie middagen “Omarm je toekomstfestival” bij Streeckgenoot in Doetinchem. Drie middagen met elk 150 verzorgenden, andere personen, vrijwilligers, huishoudelijke hulpen en wat dies meer zij vanuit deze instelling. Externe genodigden mochten ook komen.

  Oudtopia

  Wat ontzettend leuk en creatief gedaan door het team van “Oudtopia”. (Google maar eens). Alle programma’s van deze instelling draaien om de vraag ”hoe voelt het om oud te zijn, om gebreken te hebben, om hulp te vragen”. Het begon natuurlijk met een onbegrijpelijke bingo die in de soep liep en bij binnenkomst kreeg iedereen een “paspoort “ met een nieuw geboortejaar. Meestal boven de 85 of 90.

  Hulpbehoevend zijn is heftig

  In drie groepen gingen we na hoe het is om hulp te ontvangen of te geven. Automatische fouten die gemaakt worden werden door het publiek in een soort mee-speeltheater setting gecorrigeerd. Aandacht in plaats van ‘ haast, haast, geen tijd’, dat is wat mensen vragen. Bijzonder was de oefening waarbij iedereen een mitella kreeg om de ene arm, een verzwaarde pols aan de andere, een bril die het zicht vervormt of vertroebelt en een koptelefoon die je doof maakt, en dan van een papieren bordje een klein gebakje eten…… Toen begrepen de deelnemers een beetje wat een mevrouw in een filmpje zei: ik voel me niet zo mezelf meer, ik ben mezelf een beetje kwijt. Ondanks het hilarische gebakje een ook wel trieste ervaring. Ook gingen de deelnemers in een schemerwereld aan de gang: hoe is het als je jezelf en de wereld om je heen niet meer begrijpt.

  Een heel leerzame middag, maar ook humorvol en soms erg confronterend. Ik weet zeker dat ook verzorgenden en verplegenden bij zichzelf te rade zijn gegaan: weet ik altijd wel hoe mijn patienten er aan toe zijn. Geef ik ze wel de goede aandacht en respect. Erg de moeite waard om dit programma ook eens naar Aalten te halen.

 • Achterhoeks zonnepark in Braamt

  Redactie, 19 maart 2023

  De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijke een zonnepark gekocht. Dit doen zij samen vanuit de organisatie AGE BV, waar acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijk eigenaar van zijn. Het zonnepark is ontwikkeld door Gemeente Montferland, met hulp van Agem Energie Experts en bevindt zich op een voormalig voetbalveld en een bijbehorend trainingsveld in Braamt. Het park draagt de naam Zonnepark Braamt.
  Op veel daken van gemeentelijke gebouwen liggen al zonnepanelen. Deze zonnestroom is niet voldoende voor het elektriciteitsverbruik van de gemeenten. Met de aankoop van Zonnepark Braamt stijgt het percentage eigen opwekking van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeenten. De gemeenten zijn hiermee weer een stukje minder afhankelijk van derden en schommelende marktprijzen.

  Gemeentelijke Energie
  De Achterhoekse gemeenten wilden niet langer alleen maar ergens stroom inkopen, maar meer zelf aan de knoppen zitten. “Sinds 1 januari 2018 is Agem Gemeentelijke Energie BV (AGE BV) operationeel. Het is het eerste gezamenlijke project waarbij gemeenten hun ‘eigen’ energie leveren. Dit is echt uniek in Nederland”, zegt Albert Jonathans werkzaam voor AGE BV vanuit Agem Energie Experts. “Nu hebben zij ook daadwerkelijk eigen opwekking via een eigen zonnepark. De Achterhoek heeft met hun eigen energiebedrijf AGE een primeur. Wij worden door allerlei gemeenten benaderd die dit voorbeeld graag willen volgen.”
  Naast een extra stap in de verduurzaming is de aankoop van het zonneveld financieel aantrekkelijk. De Achterhoekse gemeenten investeren gezamenlijk in de aankoop van het veld. De zonnestroom wordt tegen kostprijs geleverd voor gemeentelijk gebruik. De kosten van deze zonnestroom is aanzienlijk lager dan de prijs voor groene stroom die anders ingekocht wordt.
  Het park telt 2.860 zonnepanelen met een opgeteld vermogen van 1,3 MW en levert hiermee ongeveer 1.147 MWh elektriciteit. Dat is ongeveer acht procent van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik van de deelnemende Achterhoekse gemeenten. Het zonnepark is aangelegd door het Achterhoekse bedrijf Kremer uit ‘s Heerenberg.


 • Toekomstige inburgeraars op bezoek bij Laborijn

  Redactie, 18 maart 2023

  De gemeente Aalten maakt gebruik van een HAR-locatie (hotel- en accommodatieregeling) in Lichtenvoorde om aan 40 statushouders, gekoppeld aan Aalten, versneld onderdak te bieden. Zij zijn momenteel nog niet gehuisvest in Aalten. Omdat wij hen graag snel inburgering aan willen bieden, starten we in nauwe samenwerking met Figulus Welzijn al met de brede intake.

  Op 16 maart hebben de statushouders daarom een bezoek gebracht aan het Werkleercentrum (WLC) van Laborijn in Aalten. Hier hebben ze kennis gemaakt met Laborijn. Na een gezamenlijke lunch was er een welkom door Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn) en Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn). De cultuurvertalers van Laborijn gaven hen, in verschillende talen, uitleg over wat hen te wachten staat op het gebied van inburgering, werk en inkomen vanaf het moment dat ze in Aalten komen wonen.

  Joop Wikkerink: “We zien dat veel statushouders, nu ze weten dat ze in Nederland hun leven verder mogen vervolgen, ook zo snel mogelijk stappen willen gaan zetten. Zowel Laborijn als Figulus Welzijn hebben inmiddels veel ervaring met het ondersteunen van hun inburgering, dus samen kunnen zij veel betekenen voor deze toekomstige nieuwe inwoners van gemeente Aalten.”

 • De kiezer heeft gesproken…..

  Redactie, 18 maart 2023

  Ook in Aalten heeft BBB een forse verkiezingswinst behaald. Maar liefst 40% van de 66% die is gaan stemmen – ruim 25% van de stemgerechtigden – stemde BBB.
  Dit past in een trend. Al 15 jaar treedt er een verschuiving op van links naar rechts. Maar met name de middenpartijen moeten inboeten. Dat geldt landelijk en ook in Aalten.

  Voor Tweede Kamer- en gemeenteraads verkiezingen zijn de grafieken vergelijkbaar. De trend begint ongeveer op het moment dat Rutte partijleider van de VVD wordt. Onder neoliberaal beleid wordt de sociale woningbouw afgebroken, stijgen bedrijfswinsten maar blijven inkomens en voorzieningen achter. Met name het platteland merkt dat. Streekvervoer, bibliotheek, scholen, gezondheidszorg verdwijnen uit de dorpen. Arbeid wordt flexibel en daarmee onzeker. Individualisme de heersende moraal. Als je in de problemen komt is dat je eigen schuld. Over moeilijke onderwerpen als klimaat, biodiversiteit (stikstof, voedselveiligheid) en armoede worden al decennia geen of slechts halfzachte besluiten genomen.

  Deze politieke mix zorgt voor ongerustheid en onvrede bij steeds grotere groepen mensen. Waren het eerst alleen de minderheden die de klappen kregen, nu worden ook de middengroepen geraakt. Het vertrouwen in ‘de politiek’ daalt. Dat leidt soms tot apathie en cynisme, soms – en het lijkt steeds vaker – tot strijd. Denk aan jongeren die de straat op gaan voor wonen en klimaat, boeren die op de trekker naar Den Haag optrekken en stakingen in openbaar vervoer en zorg. Commerciële media spelen in op deze onvrede en wakkeren polarisatie aan. (zie artikel van Bas Jacobs in VN van 16-3). En meestal is het geen polarisatie op inhoud (dat is niet verkeerd!), maar op sentiment. Onjuiste frames worden niet rechtgezet maar versterkt (halvering van veestapel = halvering van boeren = einde van voedselvoorziening = ramp), terwijl de achterliggende reden en alternatieven niet worden genoemd of gebagatelliseerd (minder vee zorgt voor minder aantasting natuur en klimaat; en voor duurzame landbouw zijn juist méér boeren nodig).

  Het is bekend dat onzekere, bange kiezers naar rechts schuiven. Rechtse partijen zijn echter vooral hoeders van de heersende belangen en willen geen structurele maatregelen. Een stem op rechts is dus niet persé goed voor jou en in het geval van BBB vooral een protest-stem. ‘Stem ze weg’. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk waar ze precies vóór hebben gestemd. Want niet alles kan. Dat beseft ook BBB zelf. Lijsttrekkers zeggen open te staan voor overleg en compromissen. BBB wil bestuursverantwoordelijkheid nemen. Dat is een positiever geluid dan van bijv de FvD destijds.

  Protest betekent ook betrokkenheid. Mensen willen terecht weer aanhaken, willen erkenning en waardering voor en versterking van hun eigen positie en die van hun kinderen. Ook in achterstandswijken, ook op het platteland, ook voor de middengroepen. Dat zijn gezamenlijke belangen. Laten we hopen dat op basis van inhoud, van wetenschappelijke kennis, van argumenten die gezamenlijke toekomst wordt vormgegeven. Want die staat wél op het spel.

  Bert


 • Circulaire economie komt eraan!

  Joop Wikkerink, 11 maart 2023


  Dinsdagavond was er een informatieavond voor de raad (een deel was aanwezig). Dat ging over de circulaire economie. En de vorderingen in het plan duurzaamheid. Het is mooi om te zien dat de hele raad het belang van circulaire economie onderkent.
  De regering wil dat in 2050 de hele economie circulair is. Dat lijkt nogal ver weg.
  Maar ook hier in Aalten kunnen we stappen maken. Dat bewees de presentatie van Willie Smit, directeur van WAM van Duren uit Winterswijk en voorvechter van het circulaire bouwen. Hij gaf mooie voorbeelden, waar ook de gemeente Aalten gebruik van kan maken (hergebruik straatmateriaal bijv. met alle Achterhoekse gemeenten samen).

  Tussendoelen duurzaamheid

  In de stand van zaken plan van aanpak duurzaamheid ging het over “reële tussendoelen”. Soms wordt er nogal een verschil gepresenteerd tussen een actie (het starten van een regeling) en een resultaat( 20 deelnemers bijv.). Maar wat 20 deelnemers aan een duurzaamheidslening dan weer precies zegt over de CO2 uitstoot is wel lastig te duiden, zeker als die realisatie door particulieren gemaakt moet worden. Over deze tussendoelen zal het laatste woord nog niet gezegd zijn. Hoop wel dat het geen eindeloze discussies worden zoals bijv. bij het dashboard sociaal domein of het uitvoeringsprogramma. Het is natuurlijk ook wel aan de raad om dan aan te geven wat ze gemeten wil zien en waarom.

 • De dilemma’s van een staatssecretaris….

  Joop Wikkerink, 10 maart 2023

  Woensdag was er een bijeenkomst van alle gemeentebesturen, de commissaris een gedeputeerde en staatssecretaris Eric van der Burg over asielzaken en vluchtelingen. Deze staatssecretaris is iemand die geen blad voor de mond neemt, niet met meel in de mond praat en zeer helder zijn dilemma’s uitlegt. Als voorbeeld: deze zomer waren er 700 mensen die buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een onverkwikkelijke toestand in een rijk land als Nederland. Toch waren er op dat moment volgens de staatssecretaris 2000 vrije plekken in het land. Maar de gemeenten hadden allerlei bezwaren: de een wilde geen alleenstaande mannen, de ander was bang voor de boeren, weer een ander mocht niet van de gemeenteraad. Dat tekent het belang van draagvlak. Hij verwonderde zich over het feit dat de opvang van Oekraïeners vrij soepel gelopen is en nog loopt, maar zo gauw het over andere vluchtelingen gaat er veel meer bezwaren opgeworpen worden.

  Veel verzet.

  Hij was er ook helder over: ook zijn eigen partij de VVD zet hem de voet dwars met de spreidingswet. Hij snapt niet dat dit een dwangwet genoemd wordt. Het is een rijkstaak die naar de gemeenten overgeheveld wordt. Zelfde als met het uitgeven van paspoorten of het organiseren van onderwijs, dat is toch ook geen dwangwet? Hij doet het volgens hem nooit goed: als de Kamer voor is, is de Raad van State en zijn de gemeenten tegen en andersom. Boeiend om een kijkje te krijgen in de uitvoeringsdilemma’s die nu in Nederland zo talrijk zijn.

  Provinciale regie.

  De provincie gaat nu enige regie voeren over statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Ook al is die spreidingswet er nog niet. Gemeenten gaan samenwerken. Voorbeeld is de samenwerking van de gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJsselstreek bij de tijdelijke opvanglocatie “de Kievit” in Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp uit Oost Gelre mocht op het podium iets vertellen daarover.


 • Excursie Vragenderveen met GroenLinks

  Persbericht, 3 maart 2023

  Mededeling 9 maart 2023: De Stichting heeft op Facebook meegedeeld dat deze excursie niet door kan gaan. Men wenst niet geidentificeerd te worden met een politieke partij als Groen Links.


  Op zaterdag 11 maart organiseert Groen Links afd. Oost-Achterhoek een interessante excursie naar natuurgebied Vragenderveen tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. Een mooi stukje nieuwe natuur. Belangrijk als voorbeeldproject hoe de Provincie Gelderland haar groene imago kan waarmaken en uitbreiden.

  Vragenderveen

  Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over.
  Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en 10 hectare, die eigendom is van andere particulieren, in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al bijna zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie in Nederland.

  Gidsen.
  Bedoeling van de excursie is om na te gaan of de aanpak van dit gebied ook toepasbaar is op andere gebieden. Daarom zijn de natuurwaarden van belang. De excursie staat onder leiding van een gids verbonden aan de Stichting Marke Vragender Veen. Hij staat garant voor kennis van de natuur en historie ter plaatse. De wandeling duurt plm. 2,5 uur.

  Waarom 11 maart?
  Het nieuws van die dag zal weer gedomineerd worden door protesterende boeren met hun grote trekkers. Er is een demonstratie in Den Haag. De afd. Oost-Achterhoek van GroenLinks wil een natuurlijk tegengeluid laten horen. De kracht en waarde van natuur. Ook van nieuwe natuur.

  Inspiratie tot actie.
  Waarom Vragenderveen?
  Het gebied ligt hemelsbreed enkele tientallen kilometers van Diepenheim. De laatste tijd hèt symbool van fakkel-conservatisme en boeren-intimidatie. De afd. Oost Achterhoek stelt daartegenover de kracht en waarde van de natuur en samenwerking. De Marke-Stichting is opgericht door boeren en er vindt agrarisch natuurbeheer plaats. Het is van belang deze zachte krachten te waarderen, te laten zien en te werken aan herstel en uitbreiding.

  Opgeven noodzakelijk.
  De excursie naar natuurgebied Vragenderveen vindt plaats op zaterdag 11 maart vanaf 11 uur in Vragender. Deelname kost 5 euro (voor de stichting). Deelnemers dienen zich wel aan te melden. Dat kan via het mailadres joop.wikkerink@progressieve-partij.nl.
  Opgaves moeten 9 maart binnen zijn. Mensen die zich tijdig inschrijven krijgen een mail met o.a. verzamelplaats, aanrijroutes en -mogelijkheden , kleding en andere persoonlijke tips.

  Foto: Vragenderveen, Theo Bauhuis gids SMVV

 • Minder kappen, meer planten!

  Bert Weevers, 4 maart 2023

  In het kader van de klimaatadaptatiestrategie hebben wij een motie ingediend met de oproep om de kapverordening te herzien. De wethouder zegde toe dit te gaan doen. Een mooi resultaat!

  Onze motivatie in de raad:

  “Voorzitter,
  We zijn aan de ene kant blij dat er een klimaatadaptatiestrategie is opgesteld. Het is hard nodig dat er maatregelen worden getroffen om de effecten van klimaatopwarming te verzachten. Aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk een schande dat we nu dit beleid moeten voeren, omdat er veel te laat en veel te slap beleid is gevoerd om de klimaatopwarming te stoppen.

  Maar goed, het begin is er. Wat ons betreft moeten we ook zo snel mogelijk doorpakken. Liefst met maatregelen die op meerdere vlakken effect hebben. Een ervan heeft betrekking op het beang van bomen. Bomen zijn goed tégen klimaatopwarming, maar helpen ook om de effecten tegen te gaan. Vooral bestaande, grote bomen zijn belangrijk. En dan komen we op het terrein van kapbeleid,
  Dit beleid dateert uit 2011. Sowieso reden on te herzien. Maar ook omdat de inzichten in het belang van bomen is veranderd. Er is zelfs een reken tool ontwikkeld die het belang van bomen in cijfers uitdrukt, zoals CO2 afvang, fijnstof afvang etc, náást het koelend effect. Dus diverse redenen om de kapverordening te actualiseren.

  Toelichting motie:

  De huidige kapverordening lijkt onvoldoende recht te doen aan het belang van bomen in onze gemeente; hetgeen oa blijkt uit het feit dat:
  • Bomen en meerstammige bomen slechts beschermd worden vanaf een stamomtrek van 55 cm
  • Berken, naaldbomen en hoogstamfruit in het buitengebied niet onder de vergunningplicht vallen
  • Er met de huidige herplantingsplicht een zeer lange tijd zit tussen het herplanten en het herstel van de bestaande waarden zoals schaduwwerking, biodiversiteit en beleving
  De waarde van bomen kan door het softwareprogramma i-tree inzichtelijk worden gemaakt, zie “De baten van bomen. Resultaten van i-Tree in Nederland”, een publicatie van Platform i-Tree Nederland.

  Het is de moeite waard om te onderzoeken of dit instrument bij de beoordeling van een kapvergunning kan worden ingezet. Het lijkt in elke geval een tool waarmee in voorlichting en informatie aan inwoners ook cijfermatig inzicht gegeven kan worden in wat een specifieke boom of boomsoort kan betekenen voor mens en natuur in onze gemeente.”


 • Meer sociale huurwoningen!

  Bert Weevers, 5 maart 2023

  Fors meer sociale huurwoningen. Dat is de enige mogelijkheid om betaalbaar te kunnen wonen. Doorstroming naar koopwoningen is met de huidige prijzen voor mensen met een minimum inkomen geen optie. Daarom dienden de Progressieve Partij samen met de ChristenUnie een motie in. De anderen partijen wilden zich niet inzetten voor meer sociale huurwoningen. CU en wij hebben de taken verdeeld; wij zijn eerste indiener van de motie en Tobias Holtman leest de motivatie voor. Hieronder zijn verhaal:

  “Nederland verkeert momenteel in verschillende crises. Stikstof, asiel, klimaat en een wooncrisis. In de afgelopen periode hebben diverse demonstraties plaatsgevonden. De meest recente was afgelopen weekend in Amsterdam voor het recht op betaalbaar wonen.

  Deze crises houden met elkaar verband. Niets voor niets heeft het kabinet afspraken gemaakt met de provincies om maar liefst 900.000 woningen te realiseren voor de periode tot en met 2030. Minister De Jonge heeft hierover gezegd: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen. Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm.”

  Voor Gelderland gaat het om 100.000 woningen, voor de Achterhoek 11.500 en op basis van de regionale woonagenda wil Aalten een bijdrage leveren door ruim 1000 woningen te realiseren.

  Iedereen weet dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Dus niet alleen aan woningen, maar aan betaalbare woningen. De opzet is dat in Nederland tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.

  De voorliggende regionale woonagenda gaat uit van een verdeelsleutel. Volgens deze sleutel moet 28% sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Maar voorzitter, dat is nu net het probleem. Door uit te gaan van dit percentage, komt voor een grote doelgroep het bereik van een betaalbare woning nog niet in zicht.

  Het gaat om jongeren die graag op zichzelf willen wonen, alleenstaanden, mensen in scheiding of andere problematiek, statushouders en mensen met een smalle beurs. Het lukt hen niet om een woning te bemachtigen. Momenteel wordt via de website van Woonplaats in de gemeente Aalten slechts één woning aangeboden. Eén woning!

  Het is de taak van de overheid om te zorgen voor huisvesting. De Grondwet zegt dit, maar ook de gemeente Aalten schrijft dit in de prestatieafspraken. Op dit moment is de verdeling zo dat slechts 18% van de woningen het segment sociale huur is. Door uit te gaan van 28% worden simpelweg niet voldoende woningen in dat segment gerealiseerd. Er worden weliswaar nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd, maar dat is bij lange na niet genoeg om te voorzien in de behoefte die er is. Er wordt wel eens geschermd dat De Woonplaats, onze woningcorporatie, niet over voldoende middelen zou beschikken. Dat gerucht helpen we graag de wereld uit. De Woonplaats heeft namelijk in het jaarverslag staan: “de jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 360,5 miljoen. In de begroting 2021 was een positief resultaat van 22 miljoen euro voorzien” einde citaat. En verderop in dat stuk staat: “de meerjarenbegroting 2022-2026 laat een redelijk stabiel verloop zien, waarbij het jaarresultaten gemiddeld rond de 22 miljoen euro uitkomt”. Ofwel, er zijn middelen genoeg.

  Voorzitter, het is goed dat in regionaal verband afspraken worden gemaakt over het realiseren van nieuwe woningen. Echter, door 28% sociale huurwoningen te realiseren wordt groot onrecht gedaan aan de vele woningenzoekenden voor wie een koopwoning niet haalbaar is en genoodzaakt zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En wat willen zij? een betaalbare woning. Dat moet veranderen. Dat is een kwestie van politieke keuzes. Keuzes die wijzelf kunnen maken. Moeten maken. Nu, op dit moment. Als we dit niet realiseren, laten we een hoop mensen in onze gemeente de kou staan.

  Namens de fracties van de PP en de ChristenUnie,


  Zoals te verwachten ontraadde de wethouder deze motie. Met een ‘wirwar aan argumenten’ zoals ik het noemde in de tweede termijn.

  Waar het om gaat:
  De helft van onze inwoners hoort qua inkomen tot de doelgroep van de woningcorporaties. 18% van de Aaltense woningvoorraad is sociale huur. Een enorm tekort dus. Niet voor niets zijn er nu zulke lange wachtlijsten. De landelijke richtlijn is 30% sociaal……

  De helft van de Aaltense huishoudens verdient te weinig voor een hypotheek van 2 ton. Koopwoningen onder dat bedrag zijn er vrijwel niet, doorstromen kan dus ook niet. Dus: de enige mogelijkheid voor lagere inkomens en starters om betaalbaar en goed te wonen is sociale huur!

  In de opgaven van de regio-gemeenten zit 40% vrije ruimte. Die kan prima ingezet worden voor meer sociale woningbouw. En dat is hard nodig om tot een evenwichtig nieuwbouwprogramma en een evenwichtige woningvoorraad te komen. Nu dreigt er in verhouding tot de inkomensverdeling veel te duur gebouwd te worden.

  Daarom hebben we samen met CU in een motie gevraagd om fors meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Hoewel elke partij zei betaalbaarheid en sociale huur belangrijk te vinden stemden alle andere partijen echter tegen……

  Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. De provincie heeft een forse stem in de woningbouwopgave. Let dus vooral op die partijen die fors meer willen inzetten op de sociale huur


 • Meet Up: Hoe dichten we de kloof?

  Redactie, 26 februari 2023


  De kloof
  Iedereen heeft het erover. Arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, gezond en ongezond, Randstad en de regio, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kort gezegd komt het erop neer dat je de tevreden burgers hebt, die aan de knoppen zitten, volop meedoen in de samenleving en best wel wat vertrouwen hebben in de parlementaire democratie. En je hebt de groeiende groep mensen bij wie dat vertrouwen weg is en het idee hebben dat er over hen wordt besloten.

  Afgehaakt Nederland
  In de vorig jaar verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland wordt deze kloof in detail beschreven. Binnen steden, tussen dorpen en regio’s: er loopt vaak een haast causaal verband tussen hoe gezond bewoners zijn, of ze gelukkig zijn, welk inkomen ze hebben én op wat voor partij ze stemmen.
  Een recent onderzoek van Nieuwe Oogst/AD illustreerde dat met cijfers. Bijna 60 procent van de burgers ervaart een kloof tussen stad en platteland. Bij de boeren ruim 85 procent. De kloof wordt op veel onderwerpen meer gevoeld door boeren en tuinders dan door burgers. Dat geldt voor klimaatverandering, stikstof, natuurbescherming, de wolf, vlees eten en de media. Burgers maken zich daarentegen meer zorgen om de oplopende energieprijzen en immigratie. 46 procent van hen vindt dat ze ertoe doen. Bij de boeren is dit 28 procent.
  En dan is er nog de kloof door Nederland tussen rijk en arm. Publicist Tim ‘S Jongers heeft het liever over de kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. Hoe kunnen we die overbruggen?

  In gesprek met …
  In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken wat nu precies de oorzaken van al die kloven zijn en hoe we ze kunnen dichten. We pakken twee tot de verbeelding sprekende kloven: die tussen stad en platteland en die tussen “have’s en have-nots”. Dit doen we in gesprek met elkaar en twee interessante gasten.

  Marianne Besselink, burgemeester Bronckhorst. In een Achterhoekse gemeente met 44 kernen voelt zij als geen ander het verschil tussen stad en platteland. Zij ervaart dagelijks het naoberschap, maar ziet ook dat dat minder wordt vanwege demografische ontwikkelingen: ontgroening en dubbele vergrijzing. Daarnaast ervaart ze ook wel eens een bestuurlijke kloof: “Er is vanuit Den Haag niet altijd ruimte om lokaal passend beleid te voeren die binnen de bedoeling van de regels past.”

  Eelke Blokker van Instituut voor Publieke Waarden en bedenker van de Doorbraakmethode probeert als actieonderzoeker dagelijks de kloof tussen hoopvollen en de hooplozen te dichten. Voor meer dan honderdduizend huishoudens in Nederland met meerdere problemen, werkt onze verzorgingsstaat vaak onbedoeld belemmerend, in plaats van helpend. Soms is een uitzondering op de regel nodig: een doorbraak. Hoe werkt dat en leert deze aanpak ons iets over het wezen van onze systemen en hoe die te veranderen?


 • Fact-free politiek bepaalt discussie provincie?

  Joop Wikkerink, 26 februari 2023

  De verkiezingen.

  Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om onze provinciale vertegenwoordigers te kiezen èn die in het Waterschap. Dus er worden bijeenkomsten in zaaltjes gehouden. Dat begon afgelopen week zo’n beetje. De Christen Unie haalde zelfs minister Carola Schouten naar Bredevoort. De Partij van de Arbeid had de lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen in Dinxperlo en ik toog naar de bijeenkomst georganiseerd door de FNV met zo’n 13 afgevaardigden van partijen die meedoen.

  Fact-free politics.

  Was goed en strak georganiseerd. Maar ik verwonderde me toch weer over de fact-free politiek die hier en daar bedreven wordt en vooral over het aantal niet-provinciale onderwerpen. De vertegenwoordiger van de BBB pleitte voor twee kleine kerncentrales in Gelderland, dat zou “maar een bananendoos vol afval” opleveren. JA21 had uitgerekend dat wanneer we àlle vrij ruimte in Gelderland zouden volzetten met windmolens en zonnepanelen we nog niet genoeg duurzame energie zouden hebben. Enormiteiten te over dus.

  Eensgezindheid

  Er was een grote eensgezindheid over het belang van woningbouw (starters), leefbaarheid en openbaar vervoer voor de kleinere kernen. Dat is werkelijk interessant. Want waarom wordt het openbaar vervoer dan steeds verder verschraald, betaalbare starterswoningen bij voorkeur in de sociale huur, zeer onvoldoende van de grond komt en de leefbaarheid programma’s rond cultuur en sport door de huidige provinciale coalitiepartijen langzaam worden afgebouwd.

  Landelijke issues

  Ergerlijk is natuurlijk dat partijen met landelijke issues die niets met de provincie te maken hebben proberen kiezers te winnen. Zo maakte de VVD het wel erg bont door in Arnhem folders uit te delen over de verhoging van de OZB. Daar gààt de provincie niet over, maar daarvoor moet je bij je gemeente zin. Of dat de SP de winstbelasting op grote bedrijven aankaartte: ook daarvoor moet je in Den Haag zijn. Natuurlijk deed Ja21 nog weer een duit in het zakje over migratie (ze bedoelen minder asielzoekers). Weer fout: heeft de provincie niets mee te maken.

 • College op pad met buitendienst

  Joop Wikkerink, 26 februari 2023


  Door de corona-tijd al weer een tijdje geleden, maar nu dan toch weer mogelijk: het college een morgen op pad met de buitendienst. We konden per collegelid drie bezoekjes afleggen bij diverse projecten.

  Afkanten

  Ik ging als eerste met Hans Meinen mee om een paar mensen vooral in Dinxperlo te bezoeken die daar druk bezig waren met onderhoud van gazons. Meer in het bijzonder met het afkanten daarvan. Uiterst efficiënt geregeld: de eerste medewerker liep langs de gazons met een machinaal roterende mes, de tweede met een schoffel, de derde met een grote hark en de vierde laadde de afval in de laadbak. Leuk om te zien hoe op elkaar ingespeeld die groep is. Leuk om te vermelden dat ze al een paar maand zo bezig zijn: Bredevoort en Aalten zijn al geweest; nu is men bezig met de laatste loodjes in Dinxperlo.
  De foto’s zeggen genoeg.

  Plantencombinatie waarover nagedacht is.

  Als tweede ging ik mee met Dyon Vinkenvleugel, de specialist buitenplanten. Hij liet zien hoe je met kennis van de bloemen en plantenwereld, maar vooral met creativiteit prachtige plantenvakken kunt maken die bijna alle seizoenen bijzondere kleuren en vormen laten zien. Dat is wat mensen mooi vinden. Tegelijkertijd moet het ook allemaal te onderhouden zijn. Dus ik zag slimme oplossingen: bankjes, tafels op beton-platen waar de grasmaaier om heen kan, borden, prullenbakken die zoveel mogelijk gecombineerd worden aan één paal. Ook al weer om de maaier niet in de weg te zitten.

  WMO Hulpmiddelen en een beetje riolering.

  Tot slot ging ik ook op bezoek bij de hulpmiddelenwerkplaats. Enige jaren geleden hebben we besloten het onderhoud van bijv. rolstoelen, scootmobielen en driewielers zelf te doen. Om drie redenen. Uiteindelijk is het waarschijnlijk kosten efficiënter. Ten tweede (voor de klanten belangrijk): het is aanzienlijk sneller. Voorheen moest je soms een week op een monteur wachten, nu staat hij soms binnen een uur al op je stoep als je een defecte rolstoel of scootmobiel hebt. En ten derde vinden we het goed dat er af en toe eens iemand ‘ z’n hoofd om de hoek steekt’ bij mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Alle drie bleek die dag te werken: we gingen een zadel vervangen op een tandem in het buitengebied. Daarna namen we nog even een kijkje in het magazijn met de pomponderdelen voor de riolering. Ook een verhaal apart.

  Viezigheid op straat

  In de pauze ‘een broodje bal’ met z’n allen. Aangezien ik ook met een lekkere bolus onder m’n schoenen was teruggekeerd, ging het gesprek ook veel over hondenpoep. Het is nog niet gelukt al onze inwoners zo op te voeden dat ze de troep opruimen in plaats van aan anderen overlast te bezorgen. Wat mooi was aan deze morgen is dat je inzicht krijgt in alle werkzaamheden. En dat zijn er niet weinig. Dat zouden onze inwoners eigenlijk ook allemaal moeten weten.


 • Leuke en nuttige OV-toer Achterhoek

  Joop Wikkerink, 19 februari 2023

  Kamerlid Lisa Westerveld op OV-tour in de Achterhoek
  GroenLinks- tweede Kamerlid Lisa Westerveld kwam zaterdag op uitnodiging van de afdeling Oost-Achterhoek naar deze streek. Westerveld, geboren in Aalten en fervent ov-reiziger , kwam ervaringen met het OV in de Achterhoek ophalen. De tocht begon in Winterswijk. Andra Weg, Joop Wikkerink en filmer Wiliam Hulzink van 1Achterhoek sloten aan

  Uitdagingen en overstappen
  In de trein langs Aalten vertelde Lisa Westerveld hoe ze als scholier van Lintelo naar Aalten moest op de fiets door weer en wind. Toen natuurlijk niet altijd leuk, maar gezien de conditieopbouw erg nuttig. Meer jongeren zouden moeten gaan fietsen. Punt is dat wanneer zij naar haar ouders in Lintelo wil, toch altijd weer moet bellen of iemand haar wil ophalen.
  Een eerste uitdaging deed zich voor in Varsseveld waar het gezelschap 20 minuten op de aansluitende bus naar Haaksbergen moest wachten in een weliswaar nieuw maar erg smerig bushokje, waar geschuild moest worden tegen de regen

  Spannende overstap.
  Bus 740 arriveerde in de regen en pikte het GL-gezelfschap als enige passagiers op. Primeur: je kunt met je betaalpas inchecken!
  Al gauw reed de bus voorbij Harreveld. In de aanloop van deze OV-tour wilden we daar graag aanleggen, maar vanwege het carnavalsweekend lukte dat niet. Er komt een apart werkbezoek. Aangekomen in Lichtenvoorde werd duidelijk waarom buschauffeurs aandacht vragen voor hun krappe tijdschema. Bij bushalte Wentholt stapte een groep Syriërs uit de “tussenlokatie ”De Kievit” in, die natuurlijk even werk hadden om met handen en voeten uit te leggen naar welk station ze moesten. Oponthoud vier minuten. De trein reed het station van Lievelde al binnen toen de bus aankwam. Gl-gezelschap moest sprinten om de trein te halen: gelukkig wachtte de machinist netjes. Hier scheelt de goede samenwerking in het zgn. vlindermodel: bus en trein moeten op elkaar wachten en aansluiten.
  Omdat het laatste stukje van de OV-reis en het gesprek met de provinciaal lijsttrekker van GroenLinks Charlotte de Roo plaats vond in de Heikamp aan de Hengeloseweg moest de groep per fiets daarheen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het Achterhoekse concept “Gaon”, dat bestaat uit deelfietsen, deelauto’s en –scooters. Nadeel is dat dit weer een systeem is naast de OV-fiets en dat je één fiets per keer kunt gebruiken. Dus max. een half uur van te voren moesten vier mensen de app installeren en reserveren. Het goede nieuws: het werkte!

  OV in de Achterhoek: wat gaat goed en wat kan beter?

  In stationsrestauratie van Winterswijk gaf Rene Coveen van reizigersorganisatie Rover een perfecte presentatie over wat goed is en wat beter kan in de Achterhoek en vooral het aangrenzende Duitsland. Ook vertegenwoordigers van de buurtbus en de DGB vakbond uit het Duitse Borken waren erbij. In een klein half uurtje werden heel wat tips uitgewisseld: van opname van de grensoverschrijdende lijnen in OV 9292 tot een betere aansluting op diverse punten. En natuurlijk de toiletvoorzieningen, afschaffen dubbel opstaptarief, één kaartsysteem, betere informatie voor mensen met een beperking. Joop Wikkerink wees in het gesprek op de ratjetoe aan vervoersregelingen die er is. Van electrokar en buurtbus tot ZOOV, WMO- en leerlingenvervoer. Volgens Lisa is een goed vervoersysteem heel erg belangrijk om vooral eenzaamheid tegen te gaan. Maar het is wel raar dat we een vervoersprobleem in de zorgwetten gaan oplossen. Een slimme combinatie van alle soorten zou beter zijn. Wat niet moet gebeuren is de dreiging dat wanneer er minder passagiers zijn de lijnen worden opgeheven. Openbaar vervoer zou een basisvoorziening moeten zijn.

  GroenLinks- Raadslid en fractievoorzitter uit Berkelland Andra Weg en Progressieve Partij-wethouder en GroenLinkslid Joop Wikkerink uit Aalten en beiden op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van GL Gelderland, namen alle uitgeschreven suggesties en tips mee om ze bij de provincie neer te leggen.

  Jeugdzorgplus in onze regio
  Ria Otter, verantwoordelijk voor de afbouw Jeugdzorgplus in de 9 jeugdzorgregio’s in Gelderland praate ons bij in een nat bushokje in Varsseveld. Een onderwerp waar Lisa erg veel werk van maakt. Doordat er 9 regio’s in Gelderland samenwerken gaat de noodzakelijk afbouw van deze plekken tot voor kort redelijk. Echter door het uitblijven van besluiten over de hervormingsagenda jeugd lijkt alles stil te staan. Idee is om juist de zware jeugdzorg kleinschaliger en dichterbij te organiseren. Dat gaat ten koste van de grotere instellingen en ook hun werkgelegenheid. Dat geeft niet als er maar tijdig geïnnoveerd en aangepast kan worden. Maar zo is de conclusie: èn bezuinigen èn innoveren gaat niet samen. Gevolg|: de wachtlijsten lopen weer op, personeel is onzeker en zoekt een goed heenkomen, overblijvende groepen worden kleiner en dus duurder. Conclusie van zowel Ria de Otter als Lisa Westerveld: Als er niet snel besluiten worden genomen tussen rijk, gemeenten, instellingen en zorgaanbieders loopt dit systeem verder vast en gaat het ten koste van kinderen en personeel.

  Opladers, een inspirerend initiatief!

  Toen de bus arriveerde stapten naast het GroenLinksgezelschap ook in Merel Pais-leeflang, pedagoog en strategisch adviseur Jeugdzorg en Esther Bakker, gezondheidsbevorderaar en samen met Merel initiatiefnemer van #opladers. Dat is een zeer verrassend en innovatief initiatief ontstaan in de Achterhoek . Zij vertelden het volgende:
  Micha de Winter stelt in het artikel in De Volkskrant voor om gemeenten in Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid te geven in het entameren en coördineren van een collectieve en pedagogische functie.
  ‘Ouders spelen namelijk een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers van sportverenigingen, politieke of levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft natuurlijk ook het onderwijs hierin een duidelijke taak, net als het kinder- en jongerenwerk.’ Hiervoor bestaan geen simpele recepten.We moeten hier nieuwe oplossingen voor vinden geeft de Winter aan. Als voorbeeld noemt hij het organiseren van een lokaal pedagogisch burgerberaad.
  Merel: “De beweging #Opladers is een voorbeeld wat hier ook thuishoort. En toevallig hebben wij hier een podcast over gemaakt om iedereen kennis te laten maken met deze beweging. Een beter moment is er niet! Als moeder, beleidsadviseur jeugd en oud-student van Micha de Winter ben ik dan ook heel trots om deze podcast te lanceren. Dus netwerk: deel, like en zoek contact als jullie interesse hebben om mee te doen met de beweging #Opladers.”

  Samen helpen wij onze kinderen opgroeien

  Kijk om je heen
  Stel elkaar vragen
  Bied een helpende hand
  Doe het gewoon, want dat geeft energie!

  Natuur en landbouw in de Achterhoek

  Jan Dirk Focker, IVN-naturgids en bestuurslid stapte in op station Lievelde en vertelde over het belang van nieuwe natuur. Tussen Lievelde en Ruurlo heeft Staatsbosbeheer zo’n 20 jaar geleden enkele hectares opgekocht en verschraald. Doordat er vanuit het Winterwijks plateau kwelwater aan de oppervlakte komt is deze verschraalde grond uitstekend voor een zeer grote biodiversiteit. Zo bloeien hier in het voorjaar talloze orchidee-soorten. Door de goede samenwerking tussen overheid, landeigenaren (boeren) en Staatsbosbeheer kon deze nieuwe natuur hier ontstaan. Volgens Jan Dirk een voorbeeld van een goed beleid om de biodiversiteit te vergroten en de natuur te versterken en uit te breiden. Hij was nog niet uitgepraat of het gezelschap kwam aan op station Ruurlo.

  Bij de Heikamp was lijsttrekker Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland al in gesprek met Willem Drok, kenner van natuur en biodiversiteit en voormalig provinciaal adviseur en Jan Stronks in de Achterhoek wijd en zijd bekend als bioloog, vogelaar en werkzaam bij Staring Educatie. Zij weten alles van de Achterhoekse natuur en hoe die te verbeteren. Ze gaven Charlotte en Lisa een handvol huiswerk mee. Stikstof is al een 40 jaar oud probleem. Het is vooral funest voor natura-2000 gebieden. Maar er is meer. Begin bij het water, dus werk samen met waterschap. Kijk ook vooral naar het agrarisch natuurbeheer: nu nog slechts 1 a 1,5 %: dit is een verdienmodel voor landbouwers. Ook een verdienmodel is de benadering “van boer tot bord”. Een medewerker van pannenkoekenboerderij de Heikamp hield een gepassioneerd verhaal hoe de pannenkoeken aldaar met allemaal streekproducten bereid werden: korte ketens, geen dure tussenhandel maar rechtstreeks inkomsten voor de boer. Tenslotte ging het nog even over de waarde van natuur. Dat kan niet alleen gebruikswaarde voor recreanten, zoals mountainbikers zijn of productiewaarde voor hout- of landbouw. Juist de educatieve waarde is ook van belang. Vandaar dat de provincie gevraagd wordt niet te stoppen met het steunen van natuureducatie. De OV-toer eindigde met een interview met de regionale kranten, een foto met de fractie van Berkelland voorafgegaan door een heerlijke “van boer tot bord” pannenkoek.

  Zowel Charlotte als Lisa spraken over een zeer geslaagde en interessant werkbezoek aan de Oost-Achterhoek met een aantal zeer rake observaties, actiepunten op het gebied van openbaar vervoer, jeugdzorg en natuurinclusief boeren als toekomstmodel. De meegereisde GroenLinksleden Andra Weg (Berkelland) en Joop Wikkerink (Aalten) gaven aan dat zij ook goed hun Achterhoekse vragen hebben kunnen neerleggen bij de Gelderse en Haagse groene politici.

  Interessante links en podcasts

  Interessante links en podcasts met onderwerpen uit deze OV-tour.

  Home – Rover
  Project Transformatie JeugdzorgPlus – G7 | de zeven Gelderse jeugdregio’s (g7jeugd.nl)
  www.mijnopladers.nl
  Link naar de podcast in Spotify⤵️
  https://bit.ly/416ydSv
  Luister in je browser ⤵️
  https://bit.ly/3jWfTdS
  Luister in Apple podcast ⤵️
  https://bit.ly/3E5i9X5
  Natuurgebied Koolmansdijk – Buitengewoon Lievelde
  Home – Oost Achterhoek (ivn.nl)
  Van boer tot bord – Consilium (europa.eu)
  Stichting Grondsteun
  Natuur- en Milieueducatie – Staring Educatie (staringadvies.nl)
  DHKMP – De Heikamp verrast! Ruurlo Achterhoek
  Gaon is in alle vrijheid reizen door de Achterhoek met trein, bus en e-bike.

 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek: hoopvol

  Theo Bauhuis, 18 februari 2023

  Donderdag 9 februari was er in de Radstake een bijeenkomst van de VKA, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De VKA is een zelfstandige boerenvereniging en bedoeld als lerend netwerk dat samen wil leren te ontwikkelen in vier kringlopen:
  • verbeteren van de ecologie,
  • verbeteren van het rendement,
  • verbinden met de maatschappij,
  • vernieuwend ondernemen.
  Kortom een vereniging van agrariërs die samen wil werken aan agrarische kringloop.

  De bijeenkomst
  Op deze avond voor de Achterhoekse leden waren bijna 300 aanwezigen en in alle leeftijden. Dat duidt er op dat een hele grote groep Achterhoekse agrariërs op zijn minst bezig is met leren hoe toekomstbestendiger kan worden geboerd. Een hoopvolle constatering.

  Wat ook opviel is dat er maar heel weinig politici waren. Als raad waren we uitgenodigd, maar uit de Aaltense raad waren Bert en ondergetekende aanwezig en verder hebben we niemand gezien. Nou hoeft de Aaltense raad ook niet te leren hoe circulair te boeren, maar enige kennis is toch wel nodig. Vooral omdat er vanuit de politiek wel een grote taak bij de agrariërs wordt gelegd. Dan is het toch wel zo aardig om ook interesse te tonen als agrariërs in zulke grote getalen hun best doen.

  De inhoud
  Er waren vier sprekers voor deze avond.
  De eerste was Arjan van Buuren. Een biologische boer die een lezing hield over de bodem en het belang van een gezond bodemleven. Een gezonde bodem zorgt voor een betere voedselopname, houdt meer water en meer voedingsstoffen vast. Hierdoor is ook minder mest nodig.
  Belangrijke stap om bodem en vooral het bodemleven gezond te houden: Gun de bodem rust en zorg dat er zo min mogelijk kale bodem is. Dus niet ploegen (of als het echt moet alleen met een eco ploeg in de bovenste tien centimeter) en zorg na de oogst voor een groenbemester of ander gewas.
  Hij teelt granen, bonen en ander gewas dat direct, dus niet via de inefficiente vlees-omweg, voor menselijke consumptie ingezet kan worden. En van zijn granen is prima brood te bakken in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

  For Farmers

  De tweede was Robert van der Aa van For Farmers. Dit is tevens een van de sponsoren/participanten van de VKA. Op zich is een voerleverancier niet de eerste die je verwacht bij kringlooplandbouw. Toch weet ook For Farmers dat er zaken moeten veranderen, zo werd aangegeven dat er naar wordt gestreefd de voeding zoveel mogelijk uit Europa te halen, dus af van de Zuid-Amerikaanse soja. In zijn toekomstbeeld wordt mest beter benut zodat minder kunstmest nodig is en benut de boer ook zonne- en windenergie om tot een goede bedrijfsvoering te komen.

  Achterhoek Toerisme

  Marcella de Vos van Achterhoek Tourisme kwam vervolgens aan bod. Niet zozeer over kringlooplandbouw zelf, maar wel het verhaal over het merk dat Achterhoek is geworden, de beleving door bezoekers en de kansen voor de bewoners. Voor de agrariërs is het plan om Achterhoek Food op de kaart te zetten vooral interessant.

  De volgende en laatste spreker sloot mooi aan bij Achterhoek Food. Het was kaasboerin Danielle Vuulink uit Duiven die met haar boerenkaas zo succesvol was dat ze de AH als klant moest afzeggen. Een mooi bewijs dat kleinschaligheid ook zeker rendabel kan zijn.

  Het bezoeken van de bijeenkomst was meer dan de moeite waard door de hele mooie constatering dat, ondanks alle berichten in de pers over polarisatie, er heel veel boeren bezig zijn de kringloop in het agrarisch bedrijf te verbeteren.


 • Mèèr goedkope woningen!

  Bert Weevers, 18 februari 2023

  Afgelopen dinsdag ging de oordeelsvorming o.a. over de Regionale Woonagenda. Dit is een door de Provincie verplicht en vast te stellen beleidsdocument. Toekomstige nieuwbouwplannen worden hieraan getoetst.
  Eerste termijn bespiegelingen: te weinig sociale huurwoningen

  “Prima dat er op regio-niveau wordt nagedacht en samengewerkt aan het wonen-vraagstuk. Ik ben echter bang dat de partijen die vooral zijn betrokken bij deze regionale woonagenda door hun achtergrond niet de belangen van de lagere inkomensgroepen voorop hebben gesteld. Zo wordt de board gedomineerd door vertegenwoordigers van grote bedrijven en grote instellingen.
  Het lage percentage sociale huur in het bouwprogramma kan daar goed een gevolg van zijn. Landelijk wordt gestreefd naar een woningvoorraad die bestaat uit 30 % sociale huur. Met 28% in de nieuwbouw wordt dat nooit gehaald.
  Nu vind ik niet dat we ons per se altijd op landelijke normen moeten richten; onze regio heeft haar eigen kenmerken die eventuele afwijkingen goed kunnen motiveren. Ik ben eens wat dieper in die lokale kenmerken gedoken en dat pleit toch voor een forse verhoging van die 28% :
  • Vlgs AWLO/Achterhoek Monitor behoort 51% van de Aaltense bevolking tot de woningcorporatie-doelgroep.
  • Slechts 18% van onze voorraad is sociale huur.
  • Met een nieuwbouw-aandeel van 28% wordt deze mismatch dus nooit goedgemaakt.

  We pleiten dus sterk voor verhoging van het aandeel sociale woningbouw.

  A. Dat kan op lokaal niveau door de ‘vrije ruimte’ te benutten.
  B. Dat kan ook door een amendement op de regionale woonagenda.
  Ik wil dit keuze-vraagstuk graag met de overige fracties bespreken.

  Behoefte aan kleine woningen

  Een tweede mismatch is die tussen het grote en groeiend aandeel kleine huishoudens en de geringe beschikbaarheid van kleine woningen. Ik pleit dus sterk voor de bouw van kleine woningen. Dat komt de betaalbaarheid ook ten goede. In de Regionale Woonagenda wordt dit kwalitatieve aspect niet meegenomen. Er komt nog een uitvoeringsprogramma. Ik hoop dat dit hierin wordt meegenomen. Zo niet, dan kunnen we het altijd nog lokaal regelen. Voorzitter, dus geen discussiepunt voor nu, maar later.

  Meest belangrijke discussiepunt nu is de betaalbaarheid en dus het aandeel sociale huur.
  Dank u.”

  Goedkoper bouwen kàn

  Ons pleidooi voor meer betaalbare woningen werd door veel andere fracties ondersteund. Vooral de CU hield een gloedvol betoog om als overheid hier meer op te sturen, om niet klakkeloos de verhalen van projectontwikkelaars over ‘goedkoop bouwen kan niet’ te volgen. D66 pleitte in dat kader voor anders bouwen, zoals gestapeld, duplex, modulair, kleiner, om zo de bouwkosten te drukken.

  Betaalbaar bouwen betekent: sociale huurwoningen bouwen. Met huurtoeslag kunnen dan ook de lagere inkomens een fatsoenlijk huis bemachtigen. Want let wel: zelfs voor een ‘goedkope’ nieuwbouw-koop-woning van 250.000,- moet je een inkomen hebben van 60.000,- euro. 70% van de Aaltens bevolking zit hieronder.

  Voor wie willen we bouwen?
  De grote vraag die we als Aaltense politiek onszelf moeten stellen is: Voor wie willen we bouwen? Is dat voor de rijkere 25% van onze inwoners die een hypotheek van 350.000 of meer kunnen krijgen? Of is dat voor de grote meerderheid in onze gemeente? Voor wie maken we beleid: Voor projectontwikkelaars of voor onze inwoners?

  We moeten onszelf niet langer voor de gek houden en op basis van harde cijfers harde keuzes maken. NB. van het doorstromingssprookje moeten we niet veel verwachten. Momenteel zijn er in de hele gemeente vlgs Funda slechts 4 koopwoningen beschikbaar t/m 250.000,- (kk!); en geen enkele t/m 200.000,-. Volgens Calcasa heeft slechts 3-4% van de huidige Aaltense woningvoorraad een waarde onder de 200.00,-. Betaalbaarheid moet dus IN de nieuwbouwopgave verwerkt worden.

  Amendement of motie?
  De besluitvorming moet plaatsvinden op de raadsvergadering van 28 februari. Met amendementen en moties kan dan het voorstel aangepast worden. Wethouder Kok raadde op voorhand een amendement op de Regionale Woonagenda begrijpelijkerwijs sterk af. Dat zou betekenen dat de andere zeven Achterhoekse gemeenten opnieuw de Woonagenda moeten behandelen, met als risico dat er geen eensluidende beslissing komt en dus géén regionale woonagenda. Toch is het belang van een betere Woonagenda zo groot dat dit spoor de moeite van het overwegen zeker waard is.

  Maar de Regionale Woonagenda biedt ook een ontsnappingsmogelijkheid. De nieuwbouwopgave is nl opgedeeld in 3 segmenten:
  • minimaal 28% sociale huur (294 woningen in Aalten vlgs eigen ambitie van 1050 erbij in 2030);
  • 32% ‘betaalbare’ koop en dure huur (NB wij vinden 355.000,- niet betaalbaar!)
  • 40% vrije ruimte.

  Aalten kan die vrije ruimte benutten om meer sociale huur te laten bouwen. Aalten kan ook de grens van ‘betaalbare koop’ verlagen. Ik pleit voor beide.
  We hebben gezien dat 50% van de Aaltense bevolking tot de corporatie-doelgroep behoort. Nu is het aandeel sociale huur in de voorraad 18% (2107 woningen). Er is dus een forse inhaalslag te maken. 100% nieuwbouw sociale huur is gezien de marktposities helaas niet haalbaar. Stel, we mikken op 60%. Met 630 van de 1050 nieuwe woningen erbij stijgt het aandeel sociaal van de voorraad naar 21,6% in 2030. Een kleine, noodzakelijke stap naar een voorraad die beter aansluit bij onze bevolking.

  We kunnen dan – onder protest – akkoord gaan met de Regionale Woonagenda en in een motie het college oproepen om lokaal de vrije ruimte te benutten om meer sociale huur in Aalten te realiseren. Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken. Reacties graag naar b.weevers@raadaalten.nl.

  Verduuurzamen bestaande voorraad en meer
  Nieuwbouw is ‘programmalijn’ 1 van de Regionale Woonagenda. Lijn 2 gaat over verduurzamen van de bestaande voorraad. Een onderwerp waar PP al jaren de aandacht op vestigt, immers 95% van de voorraad in 2050 staat er nu al. Zeker met de huidige energieprijzen is energetische verbetering dringende noodzaak. Met de extra aandacht in de Woonagenda zijn we dus blij, hoewel de ambitie wel wat omhoog kan.


 • Gemeente Aalten in Bedrijf

  Gemeente Aalten in Bedrijf (email-provider.eu)

  Redactie, 12 februari 2023

  Deze week kwam de nieuwsbrief “Gemeente Aalten in Bedrijf” weer uit. Veel informatie voor het bedrijfsleven in de gemeente. Zo is er altijd veel aandacht voor duurzaamheid en circulair ondernemen. Maar ook voor vitaliteit in het bedrijfsleven. Er is zelfs een cursusavond aangeboden door de beweeg- en sportmakelaar op woensdag 29 maart.

  Voor de wat grotere bedrijven met personeel worden tips gegeven hoe om te gaan met werknemers met schulden. Dit n.a.v. een bijeenkomst die onze wethouder Joop Wikkerink organiseerde in het Graafschapstadion. Voor de wat kleinere bedrijven en zzp-ers wordt verwezen naar de mogelijkheden van de gemeente en het Ondernemerssteunpunt èn de activiteiten van het Ondernemerscafé. Ook is er aandacht voor verschillende activiteiten voor de branche toerisme en recratie.


 • Oproep: help aardbevingsslachtoffers

  Redactie, 12 februari 2023

  Actie van de Turkse gemeenschap

  Ook een delegatie vanuit het gemeentebestuur was aanwezig bij de actie van het Turks Cultureel Centrum aan de Bodendijk te Aalten. Veel mensen en kochten broodjes kebab en andere vegetarische lekkernijen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van de aardbeving. Ook werd er grif gegeven in de giftenpot.

  Indrukwekkende verhalen van inwoners van onze gemeente over familie en kennissen waarvan nog niks vernomen is, die daarheen afgereisd zijn om te helpen en ook mensen die slachtoffers te betreuren hebben. De verslagenheid maar ook solidariteit binnen de Turkse en Syrische gemeenschap is groot in Aalten.

  1 euro per inwoner

  Inmiddels heeft ook het college van de gemeente Aalten voorgesteld om 1 euro per inwoner te doneren aan giro 555. De meerderheid van de gemeenteraad heeft al laten weten het hiermee eens te zijn. Dat lijkt nu het beste te zijn, ook al omdat het regime in Syrië de hulpverlening lijkt tegen te werken.


 • Sociale werkgelegenheid

  Joop Wikkerink, 11 februari 2023

  Sociale werkgelegenheid in the picture.

  Vrijdagmorgen organiseerde de FNV een denksessie over sociale werkgelegenheid. Dat gebeurde in het Vakbondshuis (aan de Terborgseweg in Doetinchem), waar ik een heel bijzonder vaandel uit vroeger tjden mocht ontdekken.: Katholieke Arbeidersbeweging afdeling Aalten.
  Met werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, managers van de sociale ontwikkelbedrijven (Fijnder en Laborijn) dachten we na hoe we meer mogelijkheden kunnen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bert Otten van bureau Radar had een indeling in bedrijfssoorten gemaakt; de sociale ontwikkelbedrijven (zoals dus Laborijn, publiek gefinancierd) die mensen ontwikkelen en begeleiden intern of extern bij werkgevers. Een aparte groep is beschut werk. Dat is een groep mensen die zoveel aanpassing, steun en begeleiding nodig heeft, dat dat van een gewone werkgever niet gevraagd kan worden. Daar is ook een taakstelling voor. Sommige gemeenten in de Achterhoek halen die ruim, anderen weer niet. Een tweede groep zijn de normale bedrijven die een deel van hun personeelsbestand hebben ingevuld met mensen die ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Ook de bedoeling van de participatiewet.


  Aaltens voorbeeld

  Mooi voorbeeld (ook aanwezig) Luva uit Aalten. Martin Lurvink gaf aan dat soms door zijn collega’s wat meewarig gekeken wordt, dat veel bedrijven best nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden, maar terugdeinzen voor het gedoe èn dat hij soms op de prijs moet concurreren. Een derde groep zijn de sociale firma’s. Dat zijn op winst gerichte bedrijven die impact willen maken op natuur, milieu, duurzaamheid òf op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
  Een mooi voorbeeld is “Het Blok” in Lichtenvoorde (Lunchroom). Natuurlijk moeten we proberen die derde poot te versterken, maar de discussie ging al gauw over de tweede groep. Hoe kunnen we het gewoner maken voor bedrijven om met mensen te werken die wel talenten hebben, maar niet altijd 100% passen. Dat zijn er 1,2 miljoen in Nederland.

  Het verborgen arbeidspotentieel.

  Dat wordt een groot issue in de Achterhoek. Ik mocht afsluiten. Deed ik met drie aandachtspunten voor het benutten van het verborgen arbeidspotentieel;

  1. Werk moet lonen. Als iemand bijv. in de zorg 4 of 8 uur langer wil werken moet dat wat opleveren in de zin van besteedbaar inkomen. Ook werktijden en –omstandigheden spelen een rol. Helemaal wrang is het wanneer iemand blijvend is aangewezen op een regeling waardoor er geen ontwikkelkansen zijn die boven het minimumloon uitkomen.
  2. Een sluitende aanpak voor mensen die beschikbaar zijn, willen en kunnen werken. Dan hebben we het over het goed in beeld brengen en ontwikkelen van competenties, praktijkleren, maatwerk op opleiden (bijv. ook taal, deelcertificatie)
  3. Opheffen van tegengestelde en elkaar soms tegenwerkende regelgeving met perverse prikkels. Een mooi idee zou zijn om een pool te vormen met mensen met diverse talenten en achtergronden, maar dat een werkgever maar met één regeling te maken heeft. Nogmaals bracht ik het idee ter sprake van een regelvrije zone in de Achterhoek.

  foto: Het vaandel van de Katholieke Arbeidersbeweging afd. Aalten uit 1917 hangt in het Vakbondshuis Doetinchem


 • Verkiezingen Provinciale Staten

  Redactie, 11 februari 2023

  Op 15 maart a.s. worden de verkiezingen voor provinciale staten gehouden. Die zijn van belang als het gaat over natuur en milieu, duurzaamheid, openbaar vervoer en woningbouw. Op al deze gebieden heeft de provincie taken.
  Landelijk gaat de aandacht uit naar de vorming van de Eerste Kamer, die wordt nl. via de Provinciale Staten gekozen. Vandaar dat de landelijke partijen deze verkiezingen naar hun hand proberen te zetten en er een testcase voor dit kabinet van willen maken.

  Bijeenkomsten.

  Er zijn diverse bijeenkomsten in het kader van deze provinciale verkiezingen. Voor wat betreft de partijen die het dichtst bij de Progressieve Partij staan:

  GroenLinks

  Za. 18 februari een OV-reis door de Achterhoek: wat is de staat van het OV, van de biodiversiteit en duurzaamheid, van de jeugdzorg in de Achterhoek.
  GroenLinkskamerlid Lisa Westerveld en de Achterhoekse kandidaten op de lijst voor GroenLinks.
  Start: zaterdag 18 februari 11.00 uur station Aalten. Inlichtingen: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
  NB Houd de persberichten op de socials in de gaten. Aan het programma wordt nog gewerkt.

  PvdA

  In aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen organiseert de afd. Aalten/Dinxperlo van de PvdA een informele discussieavond met als thema:

  Leefbaarheid op het platteland.

  Stelling: de overheid moet actief beleid voeren om bevolkingstoename in onze streek te stimuleren.

  De avond vindt plaats op: woensdag 22 februari om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6, Dinxperlo

  Onze gast deze avond is:
  Anna-Lena Penninx,
  PvdA-lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel
  voormalig PvdA-raadslid gem. Oude IJsselstreek
  voormalig PvdA-staten lid Provincie Gelderland

  Deze avond is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, iedereen is van harte welkom!

  Er zijn geen kosten aan verbonden.


 • Meedenken over gemeente

  Redactie, 5 februari 2023

  Op woensdagavond 8 februari om 20.00 uur is er weer een meedenkavond over de toekomst van de gemeente. Georganiseerd door de fractie van de Progressieve Partij in café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten

  Regionale woonvisie
  Fractielid Bert Weevers: “Als eerste punt willen we graag de “regionale woonagenda” bespreken. Die moet opgesteld worden (ook als aanvulling op onze eigen nog niet zo lang vastgestelde lokale visie) vanwege de Woondeal tussen Rijk en Provincies. In dat landelijk programma is aangegeven dat er 900.000 woningen moeten bijkomen, waarvan tweederde in de categorie betaalbaar. 28% van alle nieuwe woningen moet een sociale woning zijn. In onze gemeente is slechts 18% van de voorraad een sociale woning. De minister wil dat er landelijk 30% sociale woningen zijn. Waar moeten die gebouwd worden, door wie en wanneer. En hoe komt het dat er zo weinig sociale huurwoningen in de gemeente Aalten zijn. Dat zijn vragen die we willen bespreken”.

  Klimaatadaptatiestrategie
  Fractievoorzitter Esther Diepenbroek: “Een hele mondvol, maar iedereen ziet dat droogte en hitte de zichtbare gevolgen zijn van het veranderende klimaat, ook in de gemeente Aalten. Ook hebben we te maken met kortdurende heftige buien. Hoe wapenen we ons en onze kinderen tegen deze gevolgen van de klimaatverandering. We zullen eerst moeten weten wat er speelt, dan moeten we willen dat er iets aan gedaan wordt en tenslotte moeten we er aan werken om de doelen te bereiken. Dat betekent water langer vasthouden, meer bomen aanplanten, biodiversiteit vergroten. We willen graag bespreken welke maatregelen op steun kunnen rekenen”.

  Toegang en koffie gratis.
  De Progressieve Partij nodigt meedenkers uit op woensdag 8 februari om 20.00 uur bij Schiler in Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • Zonnedaken in centrum Dinxperlo?

  Gerrit Migchelbrink, 4 februari 2023

  Grote parkeerplaatsen

  Ook in Frankrijk is men bezig om zoveel mogelijk hernieuwbare energie in te zetten. De oorlog in Oekraïne heeft deze plannen in een stroomversnelling gezet.
  President Macron wil daarom een verplichting instellen om alle grote parkeerterreinen (meer dan 80 auto’s) te overdekken en uit te rusten met zonnepanelen. Binnen 5 jaar moeten exploitanten dat in orde hebben. Parkeerterreinen met meer dan 400 auto’s zelfs binnen 3 jaar.
  Elektrische auto’s kunnen ter plekke tegen gunstige tarieven worden op geladen.

  Grootste parkeerplaats

  De grootste overdekte parkeerplaats met zonnepanelen staat nu in België, bij dierentuin Pairi Daiza in Brugelette. Boven het parkeerterrein van 7000 plaatsen zijn nu in totaal 62.750 zonnepanelen geïnstalleerd.
  Ik zou ervoor willen pleiten dat ook in Nederland zoiets van de grond komt. We moeten nog veel hernieuwbare energie winnen en windmolens en zonnevelden op b.v. landbouwgrond staan zwaar ter discussie. En alleen bedrijfsdaken gebruiken is lang niet voldoende. Wat is er nou mooier om te parkeren onder een dak die je auto gaat opladen?

  Kans voor Dinxperlo?

  In de nieuwe centrumvisie van Dinxperlo is als idee opgenomen een met zonnepanelen uitgeruste parkeerplaats ter hoogte van de nieuwe Aldi (zie schets) Ik zou zeggen: het kan gewoon!

 • Van 50 naar 30: stapje dichterbij

  Bert Weevers, 5 februari 2023

  Proces.

  Hiervoor heeft Theo Bauhuis al geschreven over de voorbereidingen van dit voorstel. In de raad van januari werd met grote meerderheid het college-voorstel voor de ‘afwaardering’ van wegen in de bebouwde kom door de gemeenteraad aangenomen. Alleen autopartij VVD was tegen. Simpeler gezegd, een plan om op een groot deel van de wegen in de bebouwde kom de snelheid van 50 terug te brengen naar 30. Volgens ons betekent dat een opwaardering. Een al lang gekoesterde wens van PP gaat in vervulling!

  Alleen een bord niet genoeg?

  Bijna alle partijen vonden dat wel eerste de straten moeten worden heringericht. “Alleen een 30 km bord is niet genoeg”. Ook de politie schijnt niet te handhaven als het wegprofiel uitnodigt tot harder rijden.
  Dat is een rare redenatie. Op de snelwegen kun je ook veel harder rijden dan 100 of 130. Toch wordt daar geflitst en bekeurd. Idem op de Provinciale wegen: als je daar harder rijdt dan 80 (wat meestal makkelijk kan qua weg) kun je een boete krijgen. Het is dus veeleer een kwestie van de wil tot handhaven.
  Als we de invoering van 30 km afhankelijk maken van herinrichtingsplannen duurt het veel te lang. Een heel simpele oplossing is 30 km borden aan de randen van de kernen. Dan geldt in de gehele kern 30 km. Dat is voor iedereen helder en kan het heel snel ingevoerd worden.

  Nogmaals de belangrijkste argumenten
  Bijna 2x grotere overlevingskans
  Het risico op een ernstige afloop bij een aanrijding tussen gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals ouderen) neemt af :
  • De overlevingskans bij een aanrijding met een auto die 50 km/uur rijdt is kleiner dan 50%;
  • De overlevingskans bij een aanrijding met een auto die 30 km/uur rijdt is 95%.

  Kans op ongeval wordt kleiner
  • De remweg wordt korter, waardoor ongevallen voorkomen kunnen worden en de kans op een ongeval kleiner wordt.
  • De stopafstand bij 30 km is maar liefst 18 m korter dan bij 50 km.

 • 750!!!!!!

  Redactie, 29 januari 2023

  750 ste nummer Progressief Nieuws

  29 januari 2023 – Deze laatste zondag in januari is de 750ste uitgave van Progressief Nieuws verschenen. Elke week –stipt om 10.00 uur- valt  bij zo’n 200 abonnees deze nieuwsbrief in de elektronische brievenbus.  En dat nu al minstens 15 jaar lang. Met nieuws uit de gemeente Aalten, uit de gemeenteraad, van acties, werkbezoeken, meedenkavonden en fietsexcursies die de Progressieve Partij organiseert in de hele gemeente Aalten.

  Bedoeling.

  Redactie- en fractielid Bert Weevers: “Zo’n wekelijkse nieuwsbrief geeft ons een goede gelegenheid werk te maken van de slogan: “doe wat je zegt en zeg wat je doet”. Hiermee informeren wij onze achterban, de inwoners van  de gemeente en roepen ook op tot meedoen, meedenken en meewerken.”  “Bijkomend voordeel voor andere fracties is dat ze vroegtijdig op de hoogte zijn van onze ideeën en plannen”, zegt Weevers met een knipoog.  “Het kost veel tijd en vergt veel energie, maar wij stellen er een eer in om onze inwoners goed te informeren. Niet alleen in verkieizngstijd.”
  Niet alleen over de gemeentepolitiek. Voormalig raadslid Gerrit Migchelbrink schrijft veel over duurzame oplossingen in en om het huis(houden). En elke veertien dagen wordt er een rij links naar lezenswaardige artikelen over duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw sociale zaken en arbeidsmarkt opgenomen.

  Wethoudersblog.

  Om de veertien dagen vult PP-wethouder Joop Wikkerink de e-mail-nieuwsbrief met zijn weblog. Joop: “Ik vind het belangrijk dat ik een inkijkje geef in het werk van een wethouder. Door 1 x per veertien dagen een soort weekoverzicht te maken van interessante bijeenkomsten en gebeurtenissen krijgen mensen een beeld van het wethouderswerk. De andere veertien dagen maak ik samen met Theo Bauhuis een podcast “De Bedoeling”, waarin we de onderwerpen verder kunnen uitdiepen”.  Het is belangrijk dat mensen weten hoe de gemeentepolitiek werkt, welke besluiten en afwegingen er gemaakt worden. En ik hoop dat mensen daarom geïnteresseerd raken in het heden en de toekomst van hun eigen leefomgeving.

  750ste nummer.

  Nummer 750 is weer zo’n wethoudersweblog met verslagjes van diverse “heidagen”: een studiedag over gedrag en gezondheid, een bijeenkomst over acties van de GGD en een brainstorm over de toekomst van de arbeidsmarkt. Joop: “ik wil graag een Achterhoeks experiment, waarin we de regels zoveel mogelijk loslaten en de mensen zo goed mogelijk op hun plek aan het werk krijgen. Dat soort ideeën kan ik dus mooi lanceren in onze wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws.”

 • Tijd voor Achterhoek als experimenteerregio?

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Masterclass Arbeidsmarkt.
  “Op” kasteel Slangenburg was er vrijdag een kleine denksessie, masterclass over de inclusieve arbeidsmarkt.
  Eerst een bijna eindeloze rij (zie foto) van projecten, aanpakken, maatregelen en beleid waar we trots op zijn in de Achterhoek. Bijvoorbeeld onze projecten als Op IJver, Jongeren Actieplan, Simpel Switchen. Maar ook onze samenwerking in de drie of vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Organisaties (ook vakbonden). Drie voorstellen moeten centraal komen te staan in de komende jaren. Die vormen heel forse uitdagingen en opruimen van allerlei bureaucratische belemmeringen, eigen belangen en schotten tussen regelingen.

  Drie belangrijke aangrijpingspunten:

  1. De inwoner centraal:
   Laten we uitgaan van wat inwoners (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) willen, kunnen en drijft. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de talenten, mogelijkheden en ontwikkelingspotentie.
  2. Samenwerken in de keten:
   Wat we zien is dat veel ondersteuningsmogelijkheden, subsidies, scholingsmogelijkheden voor werknemers enz, gekoppeld zijn aan regelingen, inkomenssituatie of organisaties (UWV, gemeenten). Wat zou het mooi zijn als we van elkaars instrumenten gebruik kunnen maken. Dus wanneer UWV een mooi scholingsaanbod heeft, dit ook beschikbaar stellen aan iemand met een p-wet-uitkering en dat een inwoner uit pakweg Aalten die scholing kan inzetten ten behoeve van een baan bij een bedrijf in Varsseveld waarbij het noodzakelijk vervoer (elektrische fiets) door de gemeente Aalten èn de werkgever beschikbaar wordt gesteld. Zoiets. Voorbeelden zijn er al. Maar soms wordt in de praktijk over de laatste 200 euro steun moeilijk gedaan.
  3. Experimenteerregio:
   Wat zou het mooi zijn als we in aanloop van de voorziene stelselwijziging, die door het ministerie van SZW die morgen werd toegelicht, in 2026-27 wij in de Achterhoek in volledige vrijheid met uitgangspunten kunnen experimenteren: ontzorg de werkgevers en biedt bestaanszekerheid aan werknemers (en andersom).

   Die middag werden de voorstellen voorgelegd aan vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, werknemers en UWV. Nou, we kregen de handen mooi op elkaar. Dus aan de slag.

 • Sander en de brug

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Op woensdag 25 januari was er in de Deventer Schouwburg een “optreden” van Sander Schimmelpenninck, bekend van het t.v.–programma “de Kloof” met zijn nieuwe boek “Sander en de brug”. In het t.v.–programma en bijbehorende publicaties heeft hij (en ook anderen) duidelijk aangetoond dat er een kloof gaapt tussen de “have’s” en de “have nots”. Hoe gaan we die kloof dichten. Daarvoor formuleert Sander vijf voorstellen. Ze zijn het waard hier door te geven en te overdenken:

  De vijf voorstellen:

  -1. Belast winst uit vermogen en erfenissen net zo zwaar als inkomen uit werk.: een logische versimpeling van ons oneerlijke belastingstelsel.
  -2. Hervorm het onderwijs: schrap artikel 23 van de grondwet, stel het schooladvies uit en geef ieder kind een warme lunch.
  -3. Belast pensioen eerlijk: van oppotten naar investeren.
  -4. Geef iedereen een jubelton: elke vijfentwintigjarige een startkapitaal (van 100.000).
  -5. Voer een maatschappelijke diensttijd in voor iedereen: Olivier en Ahmed samen op een stapelbed.

  Agenda voor oplossing

  Sommige voorstellen zijn op het eerste gezicht te zot om waar te zijn. Maar het aardige is dat alles is doorgerekend. Natuurlijk kwam er commentaar van het gespreksforum o.a.: Barbara Baarsma, Özcan Akyol en politicoloog en onderzoeksjournalist Anouk Kootstra. Maar vooral ook uit de zaal. Opvallend was dat niemand de voorstellen tot de grond toe afkraakte. Dat er zelfs “onderhandeld” werd: “kun je niet 50.000 in het onderwijs stoppen en 50.000 als vermogen schenken”. “Moet je ook het schenkrecht niet gaan belasten.” “Die lunch werkt niet, in Engeland gaan kinderen daardoor zonder ontbijt naar school”. Zelf vond ik wel een van de mooiste constateringen van Barbara Baarsma: natuurlijk krijg je allerlei ongewenste gedragseffecten als je bijv. een ton schenkt, maar het belangrijkste van dit boekje is dat het oplossingen voor de werkelijk ernstige kloof agendeert.

  Hoopvol

  En het mooiste vond ik om te constateren dat de zaal werkelijk bomvol zat met –laten we een grove schatting maken- dertigers (vaak niet het allerarmst) die hardop nadenken hoe het beter kan. Inspirerend. Voor een samenvatting lees:

  De Ondernemer | Sander Schimmelpenninck heeft vijf voorstellen voor…


 • Gedragswetenschappers helpen bij gezond leven

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Over Agora

  Op de “campus” in Wageningen in het gebouw Omnia (zie foto) zetelt kenniswerkplaats Agora. Dat is een onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit en de GGD. De gemeente Aalten doet bijv. mee in een langjarig onderzoek naar het verband tussen armoede en gezondheid. Er zijn drie thema’s: Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Er worden veel projecten gevolgd en geëvalueerd om ze nog beter te maken. Bijvoorbeeld gezonde voeding op school, schooltuinen, onderzoek mentale gezondheid jongeren. Voor ouderen bijvoorbeeld projecten rond bewegen, voeding e.d.

  Samenwerking gedrags- en gezondheidwetenschappers

  Het interessante is dat binnen dit instituut gedragswetenschappers samenwerken met gezondheidswetenschappers. Dat leverde een mooie discussie en inzichten op. Twee gedragswetenschappers maken zich heel erg sterk voor wettelijke maatregelen voor voeding. Zo vinden zij het frustrerend dat zij proberen het gedrag van scholieren te beïnvloeden om geen Redbull te drinken, en ‘s avonds komt Max Verstappen daar reclame voor maken.

  Omgekeerde wereld bij gokreclames

  Zij maakten zich kwaad over de ontzettende hoeveelheid gokreclames, die leiden tot verslaving en te weinig beweging. Het kromme is dat geld uitgegeven wordt om een slogan te verzinnen die onder de gok reclames geplaatst moet worden: “wat kost gokken jou” (hier is dus werkelijk voor betaald!). Zij gaven aan dat 40% van de gezondheidsproblemen door voeding ontstaat. Hoog tijd voor bijv. een suikertaks, en goedkoper en beter bereikbaar maken van gezonde voeding.

  Neem eens een kijkje op: Platform Regionale Kenniswerkplaats | Platform Regionale Kenniswerkplaats


 • Op weg van 50 naar 30…..

  Theo Bauhuis, 22 januari 2023

  Het college heeft een voorstel voor de ‘afwaardering’ van wegen in de bebouwde kom voorgelegd aan de gemeenteraad. Simpeler gezegd, een plan om op een groot deel van de wegen in de bebouwde kom de snelheid van 50 terug te brengen naar 30. Volgens ons betekent dat een opwaardering! In twee artikelen gaan we er dieper op in.

  Het plan
  Als onderbouwing is er een vooronderzoek geweest naar de verkeersintensiteit en op basis daarvan is een plan uitgewerkt met kaarten waarop de belangrijkste wegen zijn aangegeven met de geplande typering en snelheid. Er worden 3 soorten wegen onderscheiden: De rustigste weg is een Erftoegangsweg (ETW) met snelheid 30 (denk aan woonwijken e.d.), Een weg van een hogere orde is een Gebiedsontsluitings weg, is meestal drukker en die kan 50 of 30 km zijn. Bepalende factor is de inrichting. Om 50 toe te laten moet het fietsverkeer gescheiden zijn van gemotoriseerd, er moet dus een apart fietspad zijn. Langzaam landbouwverkeer is niet gewenst op een GOW. Het plan bevat duidelijke voorstellen voor de wegindeling. Zoals het schema hieronder.

  De inhoud
  30 in de bebouwde kom was een duidelijke wens in het verkiezingsprogramma van de PP. We zijn dan ook erg verheugd in de plannen terug te zien dat een groot deel van de wegen is aangemerkt om 30 km te worden. Gezien de richtlijn van een gescheiden fietspad bij 50 km/u is het ook niet vreemd dat het merendeel op 30 wordt ingeschaald. Er is wel één belangrijke kanttekening: in het algemeen zal een weg pas bij regulier onderhoud worden aangepast naar de nieuwe snelheid. De maatregelen worden dus verdeeld over een lange periode. Een aantal wegen die relatief weinig aanpassing nodig hebben zijn aangemerkt als Quick Win. Hiermee kan met een beperkt budget al snel resultaat worden behaald.
  Hieronder de voorgestelde weg-categorisering voor Aalten (links) en Dinxperlo (rechts). In Bredevoort kunnen alle wegen 30 km worden.

  Beeldvorming 10 januari
  Op 10 januari was de beeldvorming. Als eerste kwam extern verkeersadviseur Baudet aan het woord. Er waren een aantal belangrijke toelichtingen op de weg-types en het waarom van de aanpassingen.
  Hij gaf aan dat de verkeersdruk in Aalten bijna nergens de snelheidsvermindering naar 30 in de weg staat. Ook belangrijk: Om een goede overstap naar 30 te maken moet de weg ook echt als 30 worden ingericht. Alleen een bordje werkt volgens de adviseur niet. Dat betekent in dit plan een smalle strook met klinkers voor het gemotoriseerde verkeer en aan beide zijden ruim ruimte voor de fietsers (asfalt) en voor groene aankleding. Als de markering alleen maar wordt geschilderd, zal dat veel onderhoud vragen.

  Insprekers
  Na de adviseurs was het de beurt aan de insprekers. Als eerste een inspreekster over de Europaweg in Aalten. Strekking van haar inbreng in grote lijnen: Er wordt vaak te hard gereden, maar het is ook slecht zichtbaar dat er maar 30 gereden mag worden. Vanuit de gemeente is inmiddels een toezegging gedaan langs deze weg een matrixbord met snelheid te plaatsen om daarmee een gedragsverandering te krijgen. Als dat niet werkt is haar voorkeur een flitsbaal, boven het grootschalig aanpassen van de weg. Daar gaf ze twee redenen voor: klinkers geven meer geluid en het is een verspillen van materiaal en energie om goed asfalt te verwijderen en er klinkers in de plaats te leggen.
  Na de Europaweg waren de insprekers van de Oosterkerkstraat, met daaronder PP-leden Gerrit en Wilma. Ook hier problemen met de te hoge snelheid, maar daarnaast ook veel andere problemen, rijden over de stoep, vrachtverkeer dat niet past en niet kan passeren en asociaal verkeersgedrag. Naast lagere snelheid wordt gevraagd om een verbod voor vrachtverkeer.


 • Veel licht niet altijd veiliger

  Theo Bauhuis, 22 januari 2023

  Op donderdag 12 januari was er een informatieavond over de openbare verlichting. De avond begon met een presentatie op het gemeentehuis. Daar werd de raad bijgepraat over verschillende aspecten van de buitenverlichting. Er werd natuurlijk vooral gesproken over de openbare verlichting, maar er was ook veel aandacht voor de verlichting vanuit de omgeving.

  Openbare verlichting
  In de verlichting is tegenwoordig een grote overstap naar Led aan de gang. In de gemeente Aalten is nu zo’n 40 tot 45% van de openbare verlichting over op led. De rest zal volgen en ook al sneller dan eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was. De lampen die nog niet led zijn, zijn pl. Die worden niet meer gemaakt en moeten dus wel snel vervangen worden. Een belangrijke verandering bij de overstap naar de nieuwe verlichting is dat het licht veel gerichter naar de weg wordt gericht. Er is dus veel minder verstrooiing. Een bijverschijnsel daarvan is dat een weg die is voorzien van led-verlichting van een afstand veel donkerder lijkt terwijl er op de weg zelf net zoveel licht is als met de oude verlichting. Het grote voordeel is dat we geen energie meer steken in het verlichten van de hemel en de wolken. Tot wel 40% van het licht ging voorheen omhoog.
  Belangrijke vraag aan de raad die steeds benoemd werd is om na te denken over welke mate van verlichting gewenst is. De deskundige van de gemeente zit hierin duidelijk op onze lijn. Geen onnodige verlichting.

  Omgevingslicht
  De presentatie liet enkele voorbeelden zien van verlichting vanuit de omgeving, denk daarbij aan winkels, reclame-uitingen, paardrijbakken en sportvelden. Dit licht heeft ook veel effect op de beleving van de openbare verlichting. Als de omgeving sterk verlicht is, dan lijkt de overige verlichting zwakker. Ook lijken de plekken buiten de verlichting veel donkerder. Je kunt niet voorbij het licht kijken.

  Veiligheid
  Een belangrijke reden om verlichting aan te brengen is het gevoel van veiligheid. Daar plaatste de adviseuse sterke kanttekeningen bij. Als voorbeeld werd een foto van een afgelegen fietspad getoond dat goed verlicht was. Voor alle aanwezigen eigenlijk een fietspad dat er veilig uit ziet. De toelichting gaf wat andere inzichten: Door het vele licht is een fietser al van ver zichtbaar. Door het grote contrast tussen het verlichte pad en de schaduwen een meter of tien naast het pad is een kwaadwillend iemand al snel onzichtbaar. Het Sociale aspect, is er bewoning of andere aanwezigheid in de buurt, is veel belangrijker.

  Een ander aspect van veiligheid is de kans op inbraak. Ook hier worden kanttekeningen geplaatst bij het veiligheidsgevoel. Bij continue goede verlichting is iemand die loopt wel zichtbaar, maar niet opvallend. Opvallend wordt het pas als licht aanspringt of beweegt.

  De bus in
  Praten over licht is leuk, maar zien is beter. Daarom kregen de aanwezige raadsleden een excursie langs de Aaltense verlichting. Dat begon al op de looproute van het gemeentehuis richting het Lage Blik. Al snel valt een grote televisie in een etalage op. Deze geeft in het donker zoveel licht, dat de lantaarn er naast meteen een stuk zwakker lijkt.
  Al lopend zien we ook de grote verschillen in aanblik tussen de oude pl-verlichting en de nieuwe led-verlichting. Van een afstand ziet led veel donkerder, maar in de straat blijkt alles prima verlicht.

  Met een busje werd we langs het Kobus via de Sondernweg naar Dinxperlo geleid. Op de Sondernweg is mooi het effect te zien van de verlichting op de kruispunten. Onderweg is er geen verlichting, maar de weg is in de koplampen goed zichtbaar. Door de lichtmasten bij kruispunten is goed te zien waar deze zich bevinden en zijn het mooie herkenningspunten. Keerzijde is dat door het lichtpunt de weg er achter veel minder goed zichtbaar is. Dat valt pas op als je er op let, maar eigenlijk kent iedereen die wel eens in het donker fietst dit. Als je wordt ingehaald door een auto zie je heel veel zolang de auto nog achter je zit, maar is de auto eenmaal voorbij, dan lijkt de weg veel donkerder. Let er maar eens op, onderweg in het buitengebied.
  Eigenlijk eenzelfde situatie speelt op het moment dat het licht niet van een openbare verlichting komt, maar bijvoorbeeld van een reclamezuil, een rijbak of een hele felle etalage. Ook daar geldt dat als je die passeert, de wereld erachter heel donker over komt, tot je ogen weer gewend zijn. Een vraag die de raadsleden dan ook kregen was of er bij de toekomstige verlichtingsnota ook aandacht moet zijn voor het licht dat inwoners uitstralen.

  Al met al een interessante avond, met stof tot nadenken en die ervoor zorgt dat ik in ieder geval de komende tijd heel anders naar het licht kijk.


 • Houdbaarheid zorgstelsel.

  Joop Wikkerink, 14 januari 2023


  Als voorzitter van het portefeuillehouders-overleg Sociaal in de regio Achterhoek ben ik verantwoordelijk voor de agenda van de 6-wekelijkse overleggen. We hebben het in de afgelopen tijd heel veel gehad over de inkoop, de aanbesteding, de contractvorming van de geïndiceerde zorg. Nu vind ik dat we het ook moeten gaan hebben over de wat verdere toekomst die nu al lijkt aangebroken: de houdbaarheid van de zorg. Er zijn daar de laatste tijd veel rapporten over verschenen. Ook de VNG laat zich niet onbetuigd.
  Eigenlijk komen veel rapporten en onderzoeken wel op hetzelfde neer. We willen teveel oplossen met zorg. Terwijl de oorzaken van problemen veelal buiten de zorg liggen. Lage SES (sociaal-economische status), weinig bestaanszekerheid, laaggeletterdheid, ongezond leven, enz. De zorg wordt daardoor te duur (en de problemen van mensen niet kleiner). Bovendien lijkt de arbeidsmarktproblematiek i.r.t demografische ontwikkelingen nauwelijks oplosbaar. Wat te doen is nu de grote vraag.

  Het zou mooi zijn als de discussies in de raden en met de inwoners omgebogen worden van het “recht op voorzieningen” en “de alsmaar stijgende kosten en personeelskrapte” naar de toekomst van de zorg en gezondheid. In een publicatie bij een aantal (zorg)partijen en de VNG wordt via een viertal bouwstenen de weg geëffend naar “meer preventie, inclusie en samenwerking”. Vooral bouwsteen no. 1 uit deze publicatie intrigeert mij. Hoe kunnen wij werken aan het besef van urgentie bij de inwoners dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn.

  “Wie zorgt er straks nog voor mij?”
  In de publicatie “naar meer preventie, inclusie en samenwerking” wordt deze vraag beantwoord langs vier “bouwstenen”. In de komende weblogs komen ze allemaal langs. Nu iets over de eerste: ”Het vergroten van de betrokkenheid en besef van urgentie bij inwoners van alle leeftijden om samen als overheden, aanbieders en inwoners te werken aan de noodzakelijke verandering voor ondersteuning en zorg in de (nabije) toekomst”.

  Niet minder maar anders

  Dat lijkt een boodschap te zijn van “het wordt minder”. Ik zou zeggen “het wordt anders”. En één ding moet voorop blijven staan: iemand die acute of permanente zorg nodig heeft moet die zorg ook gewoon krijgen. Maar voor het zover is kunnen we als samenleving veel doen. Dat is ook nodig. Er zijn niet genoeg mensen meer om de zorg voor de steeds groter wordende groep zorgvragers te leveren. Dat probleem is nu urgent. In een groepsapp van wethouders hoorde ik dat er in Utrecht (natuurlijk grote stad) een wachtlijst is van 600 mensen voor de hulp bij huishouden. Soms loopt die wachttijd op tot enkele maanden. Natuurlijk kun je zeggen: maak dat beroep aanrekkelijker, beter betaald. Moet ook gebeuren, maar dat regelen we niet zo gauw op gemeentelijk niveau.

  Hoe gaat dat in Aalten?

  In de gemeente Aalten is het nog zo dat wanneer de aanbieder van Huishoudelijke hulp binnen twee weken na de opdracht niet kan leveren, de opdracht terug gegeven moet worden aan de gemeente, die dan een andere aanbieder zoekt. Dat gebeurt steeds meer. Dus de vraag is wel gerechtvaardigd: “wie zorgt er straks voor mij?”.
  Het antwoord? Dat zullen we met z’n allen moeten doen. De verantwoordelijkheid daarvoor niet afschuiven of afkopen. En dan echt met z’n allen: jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek.

  Hoe werkt dat dan? Meer vrijwilligers, meer mantelzorgers, meer verantwoordelijkheid in buurten en wijken? Daarover zal het gesprek in de zeer nabije toekomst moeten gaan.


 • De uitvoering in sociaal domein.

  Joop Wikkerink, 14 januari 2023


  Dinsdagavond kwam een deel van de raad bij elkaar voor beeldvorming over het sociaal domein. Er waren ook veel vak-ambtenaren aanwezig van de afdeling Mens en Samenleving, want het sociaal domein omvat heel veel onderwerpen: van sport en leefstijl  tot preventie en gezondheid, van hulp en ondersteuning van jong en oud tot armoedebeleid en werk en inkomen. Uit alles en steeds weer blijkt dat het moeilijk is voor de raad de diverse rollen vast te houden en zich te concentreren op het beleid, de kaderstelling; dat is het terrein van de raad. De uitvoering, dus hòe iets tot stand komt is een verantwoordelijkheid van het college en de uitvoerende ambtenaren plus de gecontracteerde organisaties. “Hoe kunnen we dan zien of dat wat we afgesproken hebben ook gebeurt?”,  is dan een heel logische vraag. En die is ook lastig omdat raadsleden ook vaak door de bevolking aangesproken worden op uitvoeringsaspecten: een ongelukkig geformuleerde brief, een niet duidelijke regeling, een niet-toegekende voorziening en ga zo maar door. Het officiële antwoord op deze vraag is wat formeel maar wel duidelijk: 
  De nota  “Wat gaan we tussen 2023 en 2027 doen in het sociaal domein’ is een uitvoeringsnota. Deze is vastgesteld door het college. De nota is ter kennisname aan uw raad gestuurd. Uw raad heeft de nota sociaal domein ‘Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen in Aalten’ in 2021 vastgesteld. Daarin staan de beleidsmatige effecten. U kunt op basis van de jaarrekeningen en begrotingen controleren of de nota sociaal domein (die ook door uw raad is vastgesteld) binnen de kaders wordt uitgevoerd. Als er substantieel wordt afgeweken van de nota ontvangt u een raadsvoorstel, dat gebeurt ook als er ontwikkelingen zijn die noodzaken tot het maken van aanvullend beleid.”. 

  Dashboard

  Datzelfde geldt voor de verantwoording van het college in een zgn. “dashboard”: veel cijfers en geldbedragen. Maar je wilt natuurlijk ook graag zien of de inspanningen leiden tot meer welzijn en geluk van de inwoners. Dat heet monitoring. Daarmee zijn we ook op regionaal niveau bezig aan het “bouwen”. Dan gaat het ook meer over  “vertellen” dan over “tellen”.  • Breaking News: Bredevoort zelfstandig!

  Joop Wikkerink, 7 januari 2023

  “Ik houd hier mijn laatste nieuwjaarstoespraak in Bredevoort, want eind dit jaar verlaat ik de politiek” zo begon Ted Kok zijn nieuwjaarsrede in het Grachthuys te Bredevoort.  “Daarover straks meer”. Een golf van ongeloof ging door de zaal. “Daor wist ik niks van”, hoorden sommigen Meerdink mompelen. “Is dat zo?” fluisterde Patrick Frenken tegen wethouder Hans te Lindert.

  Maar Ted ging onverstoorbaar door. In een soms bijna hilarische speech beschreef hij de mogelijke ontwikkelingen in het komende jaar in Bredevoort.  Van starterswoningen op de plek van muziekcafé de Zwaan, tot de nominatie van beste SPAR van Nederland, tot een heuse grenscorrectie met Winterswijk waardoor De Twee Bruggen onder Bredevoort zou komen te vallen en de kas rijkelijk gevuld zou gaan worden met toeristenbelasting. Zoveel dat het voor plan ’t Broock/Slingeplas dat op 7 december 2022 gepresenteerd werd  al in de zomer 2023 de schop de grond in kon. Dit alles gelardeerd met  prachtige foto’s  van o.a. Paul Koot in een theetuin-terrasje bij  zijn  boerderij;  de burgemeesters van Aalten en Winterswijk die samen met Hendrik Jan Mensink de “grondoverdracht” bezegelen. Allengs werd duidelijk dat dit gebeurtenissen zijn die ZOUDEN kunnen gebeuren, maar die nog lang niet zeker zijn. “Ach dat kan toch neet” en “Jao, jao, dat zalwal”, hoorde je soms in je omgeving fluisteren.

  Het hoogtepunt voor Bredevoort het komende jaar en voor Ted zelf het dieptepunt was toch wel de  uitkomst  van de zeer geheime onderhandelingen  die Bredevoortse politici  eind 2022 voerden. De dames Linda Oonk en Corine Lankhof bespraken onder leiding van oude rot Henk Meerdink een verzelfstandigingsplan voor Bredevoort. Dit plan inclusief de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester werd door Bert Weevers in de elektrische deelauto naar Den Haag gebracht. Eind 2023  zullen de fracties van CDA, VVD, BBB, GroenLinks, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer akkoord gaan met een herindeling waarbij Bredevoort (weer) zelfstandig wordt. Met een grondgebied zo’n beetje vanaf de Hamelandroute tot de Meenkmolenweg. Tevens nam de Tweede Kamer de profielschets voor de nieuwe burgemeester  over die al in een mentimeter-referendum op 7 december in Bredevoort genoemd was. De koning zou met ingang van 1-12024 tot 2030 Hans te Lindert benoemen als nieuwe burgemeester. Hij moest nog wel even verhuizen.  Natuurlijk hoort bij een nieuwe gemeente een nieuw college. De onderhandelaars hadden bepaald dat hierin alleen maar Bredevoorters mogen zitten. Dus geen plaats  voor de huidige wethouders Groters en Kok daarin.

  Dus vandaar  het vertrek van Ted Kok in 2023 uit Bredevoort.  “Oh dus dat was maor een grapjen”, hoorde ik achter mij zeggen. Maar Ted ging zeer serieus verder, waardoor waarschijnlijk de twijfel toch weer toesloeg. “De geheide commissie van Bredevoortse raadsleden heeft ook al bekende  en deskundige  Bredevoorters bereid gevonden in het nieuwe college zitting te nemen, volgens  hem.

  Naast de nieuwe burgemeester natuurlijk  Joop Wikkerink, als deskundig op het sociaal domein en ervaren in het gemeentebesturen. Vooral ook op het terrein van lokale omroep en dierenasiel. Natuurlijk moeten er meer vrouwen in het bestuur, dus daarom als wethouder recreatie en toerisme Corine Lankhof, geworteld, gepokt en gemazeld in het Bredevoortse verenigingsleven en sportgebeuren en ervaren vakantiehuisje-verhuurder. De twee grootste verrassingen  waren natuurlijk Bert Stronks als wethouder bouwen, bouwen, bouwen  en ruimtelijke ordening en  John Boom als kei in financiën en verzekeringen  met ook nog veel verstand van procedures rond handhaving. Met een  foto van het nieuwe college voor de deur van de “oude burgemeesterswoning van Bredevoort” sloot Ted dit deel  van de presentatie af.  Maar niet nadat hij ook nog aangegeven had dat de ambtenaren gehuisvest zouden worden in Stadskantoor de Borghman, waar ook bier geschonken werd. Dit alles onder toeziend oog van de nieuwe bode Gerco Honders.

  Met de nadruk op “dit ZOU allemaal kunnen gebeuren” sloot wethouder Kok namens het gemeentebestuur de nieuwjaarstoespraak af met een welgemeend “zalig nieuwjaar” voor iedereen.


 • Positief Progressief naar 2023

  Joop Wikkerink, 31 december 2022

  2023: verandering hangt in de lucht!
  Ondanks of misschien wel dankzij al die crises zie je in de hele maatschappij, in onze regio, in onze gemeente hoopvolle ontwikkelingen. Mensen zien de nadelen van jarenlang beleid vanuit het vrije-markt denken met daarbij gepaard gaande terugdringing van de overheid en de publieke diensten en uitvoeringsinstanties. Ik noem er een paar.

  -daar waar wij in 2017 in de raad nog min of meer weggehoond werden toen we als PP een studie naar natuurinclusieve landbouw wilden, is dit woord en deze richting nu onomstreden en één van de pijlers van beleid. Dat enkele hardnekkige achterblijvers nog steeds inzetten op schaalvergroting lijken achterhoede gevechten. Volle steun aan natuurinclusieve en biologische landbouw is de toekomst.

  -langzamerhand zie je een verschuiving in het denken over arbeidsdeelname van mensen met een gedeeltelijke beperking. Over het algemeen zijn werkgevers bereid om te kijken hoe zij kunnen meewerken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

  -in het verlengde daarvan is het denken over mensen met een uitkering gekanteld. Zelfs de regering heeft aangegeven dat zij in het vervolg uit wil gaan van vertrouwen in plaats van mensen met een uitkering als potentiele fraudeurs te zien.

  -In de gemeente Aalten is al bij enkele gelegenheden de regenboogvlag gehesen en in juni zelfs een pride-kerkdienst gehouden. Ondanks de vele foute grappen en ongemakkelijk gedrag ten opzichte van minderheden gaan we langzamerhand naar meer toleranties voor minderheden. Ondanks soms felle anti-uitingen.

  -de gemeenteraad heeft in zijn beleid en raadsprogramma de zgn. Global Goals geïntegreerd. Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die overheden zouden moeten integreren in hun beleid. Ondanks de vreselijke oorlogen, de aanslagen op de democratie, wereldwijde honger in ontwikkelingslanden, ernstige mensenrechtenschendingen over de hele wereld is het toch hoopvol dat we in onze gemeente mee willen doen met die wereldwijde wens voor meer rechtvaardigheid.

  -de energiecrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Ook de geopolitieke situatie maakt dat we minder afhankelijk willen zijn van buitenlandse fossiele brandstoffen. Dat geeft weer een boost aan de duurzame energieopwekking.

  -als het gaat om terugdringen van autogebruik en het veiliger maken voor de zwakkeren, ligt er nu een vergaand voorstel om veel wegen in de kernen af te waarderen naar 30km per uur (met de nodige aanpassingen).

  En zo kan ik misschien nog wel een tijdje doorgaan. Ik zie dat mensen langzamerhand steeds meer verlangen naar een schone, veilige, duurzame maar vooral eerlijke wereld. Waar de macht van het geld niet meer alles bepaalt en kapot maakt. Misschien moet het kerstverhaal van Charles Dickens “Christmas Carol” over de ommezwaai van de vrekkige en uitbuiter Scrooge vaker verteld en herhaald worden. Wat mij betreft staat het begrip “solidariteit” centraal in 2023 en daarna.


 • AFM-hulpweek en “Naober van het joar”.

  Joop Wikkerink, 24 december 2022

  Tja en dan die vrijdagavond. De bekendmaking van “Naober van het joar” in het kader van de AFM-hulpweek. In de vier dagen ervoor waren er al genomineerden bezocht door leden van de jury en het actiecomité van de AFM-hulpweek. De laatste avond mocht ik als jurylid de laatste genomineerde bezoeken. Via een listig complot met het personeel van de Stegemanshof en de elektrokar was Jan Meijnen naar het grand café van Stegemanshof gelokt. Daar zaten we klaar: de heren van AFM in de foute kersttruien, wat collega’s en werknemers uit de buurt en ik met een bos bloemen.  Koffie en gebak natuurlijk (dankjewel Stichting Marga Klompé).  We lokten hem met de electrokar de studio in en daar werd dus bekend gemaakt dat hij “Noaber van het joar” was. Er was een prachtig jury-rapport: veel vrijwlligerswerk in de buurt, wandelen, klusjes, activiteiten in de buurt en voor de bewoners, een van de eerste chauffeurs van de elektrokar, jarenlang administrateur van de PCOB enz. enz.  Natuurlijk de klassieke vraag: “Wat ging er door je heen”.  Jan is een man van weinig woorden en hij zei dan ook: “ik vind het eigenlijk best leuk. En als mensen mij vragen om iets te doen, dan kijk ik of ik het leuk vind en ik heb wel tijd en dan doe ik dat gewoon.”

  Bedankje voor de vrijwilligers

  Daarna heb ik alle vrijwilligers van de AFM-hulpweek namens de gemeente erg bedankt voor hun inzet. Dit soort burgerinitiatieven zien we als gemeente graag als aanvulling op de wettelijke en officiële mogelijkheden. Als gemeente kun je niet alles oplossen of alle gaten dichtrijden. Juist dit soort extraatjes zijn dan zo belangrijk. En natuurlijk is zo’n naoberprijs ook een erkenning maar ook aansporing aan mensen om zich ook in te zetten voor onze samenleving.


 • Monitoring: tellen en vertellen

  Joop Wikkerink, 24 december 2022


  Wat is monitoring?
  Eind van de woensdagmiddag was er een bijeenkomst van plm. 25 professionals in de DRU die een aftrap meemaakten van de “bouwgroep monitoring”.  Wat betekent dat?

  We werken nu met de nieuwe inkoop en partners in het sociaal domein, vooral  WMO-begeleiding, zorg en Jeugdwet. Die inkoop heeft een aantal doelen: beter, efficiënter, meer gebruikmaken van elkaars expertise, participatie van inwoners naar vermogen enz. Maar hoe meet je dat, hoe vergelijk je de “ist”- situatie met de “soll”-situatie. Daarvoor is een bouwgroep gevormd. Ik mocht de troepen toespreken. Dat deed ik met een droom.


  “In mijn gemeente Aalten zijn 2000-2500 mensen die zichzelf niet helemaal kunnen redden. Ze hebben verschillende hulp en ondersteuning nodig. Voor de een zou een basisinkomen passen, voor de ander een basisbaan. Voor de  één inkomensaanvulling, voor de ander aangepast werk. Voor de één ondersteuning bij de dagelijkse levenshandelingen, de ander een beetje tot veel schoonmaakwerk. De een een taxi-voorziening, de ander een invalidenparkeerkaart. De een lichte ondersteuning, de ander zware begeleiding en misschien wel een tijdje opname. Wat zou het nu mooier zijn als we met al die mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben eens met hun netwerk en professionals “in een hok gingen zitten” en er samen uitkwamen wat ze nodig hebben. Zonder protocollen, zonder verdienmodellen, zonder knellende regels vanuit wetten. Maar gericht op samenwerken. Misschien dat deze inkoop, in elk geval al gericht op samenwerken en partnerschap een begin kan zijn van zo’n ontschotte benadering”. 

  De aanwezigen gingen aan het werk met de opgave: wat willen we eigenlijk monitoren? Wat moet de uitkomst zijn? Maar vooral: wat kunnen we leren en verbeteren? Daarvoor is in de eerste plaats een gemeenschappelijke taal nodig, maar ook een eenduidig begrip van de cijfers. Monitoring levert dus geen metertjes, tabellen en taartdiagrammen op, maar vooral inzicht hoe we samenwerken en wat daar het resultaat van is. Ben benieuwd. In juni komen de eerste resultaten….
 • Welke kant moet op de met zorg?

  Joop Wikkerink, 24 december 2022

  “Stel je dit eens voor: een schuldhulpverlener komt bij een gezin langs om over geldproblemen te praten. Een baby uit het gezin ligt tijdens het gesprek onafgebroken te krijsen. Wat blijkt? De stress die het kind geeft is zo groot dat de ouders niet in staat zijn om helder over hun geldzaken na te denken. De schuldhulpverlener besluit daarom de hulp in te roepen van gezinsondersteuning. De hulpvraag voor het kind wordt zo de aanzet om het schuldprobleem van de ouders op te lossen.”

  Meters maken

  De juiste aanpak vinden en daar samen mee aan de slag gaan. Dat is wat we als  gemeente kunnen, samen met sociaal werk, de zorg, noem maar op. Alleen zo kunnen we meters maken en inwoners de hulp geven die ze echt nodig hebben. Tegelijk maken we een efficiencyslag: door goed samen te bespreken wat de inwoner echt nodig heeft en verder te durven kijken dan je professionele neus lang is. Een hulptraject kan onnodig lang duren als onderliggende vragen niet zijn opgelost. Soms speelt er meer dan op het eerste gezicht lijkt.

  Beleidskokers

  We moeten meer werken in communities: samenwerkingsverbanden binnen gemeenten, in de wijk, tussen hulpverleners, huisartsen, kennissen, familie. Samen kunnen zij het verschil maken. Aan goede wil bij de gemeenten en al die andere stakeholders, ook in de regio, ligt het niet. Toch zijn we nog te vaak gevangen in beleidskokers en inkoop van ‘single issue’-dienstverlening. De landelijke overheid wil misschien ook wel, maar daar treffen we toch doorgaans gescheiden departementale wetten en regels aan, en daarbinnen talloze vakjes.
  Om integrale dienstverlening goed van de grond te krijgen, moet goede uitvoeringspraktijk leidend worden. Wetgeving volgt immers vaak op een maatschappelijke trend. De noodzaak tot ontschotte of combineerbare wetten wordt alleen maar groter wanneer er nog meer taken naar het sociaal domein gaan.

  De ruimte krijgen

  Om succesvoller te zijn moeten we anders gaan denken: vertrouwen op de samenspraak van hulpvragers en professionals, in afstemming met samenwerkingspartners en mantelzorgers. Zij kennen de inwoners en hun behoeften.
  De uitvoerders moeten de ruimte krijgen om hun werk adequaat te doen, zoals de schuldhulpverlener waarmee ik dit verhaal begon. En we moeten af van wat ik vaak ‘wetje – loketje’ noem. Het rijk zou er goed aan doen hier serieus werk van te maken in het nieuwe jaar. 

  Dit is een bewerking van een artikel van Erik Dannenberg, directeur van Divosa, de vereniging van directeuren van Sociale Diensten


 • Slingeplas: duurzaam voorop?

  Bert Weevers, 17 december 2022

  Op 7 december was er in het Grachthuys een drukbezochte informatieavond  over de plannen voor de Slingeplas. Henk Meerdink en Bert Weevers waren de aanwezige raadsleden.  Kernpunten van het plan:
  – verplaatsing van voetbalvelden naar Slingeplas-terrein
  – een nieuw centraal gebouw met kantine/kleedkamers en horeca
  – nieuw stuk gracht met bijbehorende wal om historie terug te brengen
  – een nieuw wijkje met 82 woningen op de plek van de oude voetbalvelden
  – nieuw parkeerterrein en 50 camperplaatsen.
  De plannen zijn in overleg met mn buurt, Bredevoorts Belang, De Twee Bruggen, Voetbalvereniging opgesteld. De aanwezigen in het Grachthuys waren enthousiast. Echter dat enthousiasme moet natuurlijk wel wat getemperd worden. Voor de financiële haalbaarheid moeten nog wel wat potjes gevonden worden. De woningbouwplannen moeten passen. Volgens PP biedt het plan zeker mooie kansen voor Bredevoort. Zeker op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
  Het plan biedt een uitgelezen kans om niet alleen het verleden terug te laten komen, maar vooral ook naar de toekomst te kijken. Een duurzame wijk met innovatieve woonvormen, technieken en materiaalgebruik zal Bredevoort een echt vitale uitstraling geven.    


 • Veel misverstanden rond uitvoeringsprogramma

  Bert Weevers, 17 december 2022

  Dinsdag kwam de oordeelsvormende vergadering van de raad bij elkaar om zich te buigen over het Uitvoeringsprogramma. Van elke fractie was per onderdeel steeds één woordvoerder aanwezig en het hele college was er om antwoorden te geven. Eerst even over dat Uitvoeringsprogramma. Wat is dat?

  Raadsprogramma.
  Direct na de verkiezingen in maart jl. zijn de fracties bij elkaar gaan zitten en hebben een raadsprogramma opgesteld. Dat is een  uitgebreide lijst met onderwerpen die in de komende raadsperiode aan de orde zou moeten komen. Elke fractie gaf daarbij natuurlijk vooral de onderwerpen aan die voor deze fractie van belang  zijn, vanuit hun verkiezingsprogramma. De één legt nadruk op woningbouw, de ander op energietransitie en duurzame opwek en weer een ander op de bestaanszekerheid en steun aan mensen die het niet breed hebben. Centrale gedachte achter  een raadsprogramma is dat alle partijen gezamenlijk dit opstellen. Er is geen onderscheid tussen coalitie en oppositie, tussen winnaars en verliezers van de verkiezingen. Kenmerk van zo’n raadsprogramma is dus per definitie dat het gaat over hoofdlijnen; dat het zich niet uitspreekt  hòe de genoemde punten gerealiseerd worden. Zo houd je het politieke debat open en kunnen partijen in wisselende meerderheden, dus zonder de traditionele op macht gebaseerde coalitie-oppositie-verhoudingen, op inhoudelijke argumenten proberen hun standpunten gerealiseerd te krijgen op het moment dat het onderwerp aan de orde is. 

  Uitvoeringsprogramma
  Aan het college is door de raad gevraagd met een uitvoeringsprogramma te komen. Met andere woorden een reactie te geven op de opdrachten van de raad, een programma in de tijd te presenteren wanneer wat en in welke vorm aan de orde komt. 
  Het college heeft enkele maanden gewerkt aan zo’n uitvoeringsprogramma  (naast  de andere werkzaamheden) en de wensen zo goed mogelijk over de jaren verspreid. In de tussentijd werd ook de (meer)jarenbegroting over 2023 opgesteld en vastgesteld. Daarin staan al veel extra wensen ook uit het raadsprogramma. Dus de kunst is om de extra wensen die er uit zo’n raadsprogramma  voortkomen ook te vertalen in de normale begrotingscyclus. 

  Wat het uitvoeringsprogramma niet en wel  is.
  Het Uitvoeringsprogramma is dus geen 4 jarig programma waarin precies staat wat er bijv.  in het jaar 2024 op het programma staat, welke  uitgangspunten gelden  en welke resultaten bereikt worden. Want daar moet het college tot 2024 nog over nadenken en met voorstellen komen. De raad, als hoogste orgaan, bepaalt dan uiteindelijk na inhoudelijk debat (en niet a priori o.b.v. machtsverhoudingen coaltie-oppositie, zie hiervoor)  hoe  het definitieve besluit er uitziet.. Het uitvoeringsprogramma kan en mag dus niet al teveel inhoudelijke keuzes bevatten. Die keuzes zijn aan de raad. Het UP is een soort routekaart waaruit afgelezen kan worden hoe met de wensen uit het raadsprogramma wordt omgegaan. In het voorliggende Uitvoeringsprogramma is dat per raadswens vertaald in de punten Wat gaan we doen, Toelichting,  Prioriteiten, Financiën en Planning. 

  Misverstanden en verschillende verwachtingen.
  Bij de behandeling in de oordeelsvormende vergadering sloop toch weer die oppositie-coalitie-gewoonte erin. Het was opvallend dat de fracties die betrokken zijn bij het college weliswaar aangaven dat het UP soms wat vaag bleef (een ‘van plan plan’), maar dat dat geen probleem behoeft te zijn omdat  de politieke discussies gevoerd zullen worden op het moment dat genoemd onderwerp op de raadsagenda staat.  De partijen die niet in het college zitten hebben een andere opvatting over dit uitvoeringsprogramma. Deze lijken precies te willen weten wanneer wat aan de orde komt, wat er voorgesteld wordt, wat de uitkomst is, inclusief tussendoelen, en hoe zij kunnen controleren of die uitkomst ook gehaald  wordt.  ‘Afrekenbaar’ was een kernwoord. Zo willen ze afrekenbare doelen op bijvoorbeeld sociaal domein  of duurzaamheid.  Maar het is niet het college, maar de raad die die preciese doelen vaststelt, bijvoorbeeld in het jaarlijks te evalueren “Plan van Aanpak Duurzaamheid” of het nieuw op te stellen armoedebeleid in 2023.

  Langdurige behandeling.
  Dinsdag duurde de vergadering maar liefst 4,5 uur. Het college gaf zo goed mogelijk antwoorden op vragen naar afrekenbare doelen, tijdsplanningen, toelichtingen op prioriteiten ed.  De fracties debatteerden onderling lang over de verschillende thema’s en subdoelen, helaas nauwelijks inhoudelijk maar vooral over het detailniveau van het UP. Blijkbaar was het verwachtingspatroon heel erg verschillend, lagen de opvattingen over wat het uitvoeringsprogramma is en hoe het er uit moet zien ver uit elkaar. Er werden geen wijzigingsvoorstellen, moties of amendementen aangekondigd om het programma in een bepaalde richting bij te buigen. De vergadering eindigde in een patstelling.  Er is afgesproken  om in het presidium en de agendacommissie verder te spreken hoe dit uitvoeringsprogramma nou behandeld  moet worden. 

  Standpunt Progressieve Partij.
  PP ziet het uitvoeringsprogramma als een routekaart, een agenda voor de komende periode. Wij willen dan ook niet aan de voorkant in detail de uitvoering bepalen, maar juist als het onderwerp aan de orde is een discussie op inhoud hebben. Dus bijvoorbeeld  jaarlijks bij het Plan van Aanpak Duurzaamheid willen we kijken welke resultaten behaald zijn, waar er een tandje bij moet en welke wensen wij uitgevoerd willen zien. Datzelfde geldt voor de woonagenda en het beleid rond sociaal domein. Niet nu vastleggen maar agenderen. 

  Stap terug?
  De handelwijze van de fracties die niet in het college zitten zorgt ervoor dat de sfeer en verhoudingen in de raad weer gaat langs de lijnen van de procedures, de oppositie-coalitie-verhouding in plaats van via de lijnen van de inhoud, de botsende meningen en ideologieën en het debat. Daar waar het raadsprogramma een instrument is om via de inhoud besluiten te kunnen nemen, open discussies te kunnen voeren, soms met wisselende meerderheden te kunnen werken, lijkt nu de tijd weer terug te keren  dat besluiten op basis van meerderheden  langs coalitie- en oppositie-lijnen genomen worden.
  Onze fractie heeft ook wensen bij het uitvoeringsprogramma, wil op sommige terreinen meer en sneller. Maar die discussie hoort thuis op het moment als dat onderwerp aan de orde is. En niet tijdens het vaststellen van de gespreksagenda van de komende vier jaar. 


 • Naturalisatiedag: een echt feest!

  Redactie, 17 december 2022


  Nadat corona enkele malen roet in het het eten gooide, was er dit jaar weer de gelegenheid voor de landelijke naturalisatie-dag,
  Deze vond plaats op donderdagmiddag 15 december. Het was best een officiële gebeurtenis. Een voor één moesten de nieuwe Nederlanders  de  normen en waarden die in de grondwet staan onderschrijven door middel van de belofte of de eed. Na afloop bleek wel dat veel mensen met een moslim-achtergrond niet uit de voeten kunnen met de eed.  Misschien een eed op de Koran.? Natuurlijk waren er pakketten met streekproducten, lekkere taartjes en ranja voor de kinderen.  Naar schatting zo’n  15-20 mensen namen deel aan de ceremonie.
  Er zijn wel wat eisen. Zo moet men met goed gevolg de inburgeringsexamens gevolgd hebben  (of ontheffing) en dan die kernwaarden onderschrijven. Alle mensen stralen uit dat ze blij zijn, ze hebben een bestemming gevonden.
 • Vind jij vrijheid ook zo belangrijk?

  Redactie, 10 december 2022

  Adventsmarkt met Amnesty International.
  Zaterdag vond de traditionele adventsmarkt plaats. Hulde aan de standhouders die de kou trotseerden. Mooi dat ook de zo noodzakelijke organisatie Amnesty International weer aanwezig is. Precies op de dag van de rechten van de mens. Voor de eerste keer zette het Onderduikmuseum zijn deuren open en konden mensen brieven schrijven, ondertekenen en een gift geven. In dit geval werd er geschreven voor gewetensgevangenen in Cameroun en Hong Kong.

  Amnesty al meer dan veertig jaar in Aalten
  Ook in Aalten gebeurt dit al meer dan veertig jaar. Echter de werkgroep dunt uit, dus als er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en geweten erg belangrijk vinden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, voel u dan welkom om mee te doen met de werkgroep. Al die jaren door is bewezen dat de acties van Amnesty helpen.

  Juist in het Onderduikmuseum

  De plek van het Onderduikmuseum past natuurlijk prima in die traditie. Ook toen streden mensen voor vrijheid van geweten, mening en godsdienst. En moesten zelfs daarvoor onderduiken. Dan moeten wij toch nu –ook in de gemeente Aalten- op de bres staan voor mensen die gevangen gezet en soms gemarteld worden vanwege die vrijheid van meningsuiting. Doe mee, sluit je aan.

Deel deze inhoud