• Nieuw college aangetreden

  Het eerste deel van deze dinsdag stond in het teken van afscheid van Martin Veldhuizen als wethouder van o.m. economie en duurzaamheid. En wel op drie momenten. Een lunch in het opkamertje bij Stegers met het hele college. Herinneringen opgehaald, gelachen om gekke momenten en een leuk toespraakje van Ted Kok. Appelboompje voor in de tuin. Vervolgens om 16.00 uur een informele borrel bij de gemeentewerf (vooral voor het personeel van de buitendienst, dat door Martin uitbundig werd geroemd om de samenwerking). Met een mooi toespraakje van onze gemeentesecretaris Annemieke Gildhuis. En dan natuurlijk die dinsdagavond (na nog een gewone raadsvergadering) in de raadzaal met een humoristische toespraak van onze burgemeester en warme woorden van de fractievoorzitter van de VVD Gerbert Navis. En daar kwam-die: geheel onverwachts voor Martin: de eremedaille van de gemeente Aalten voor al zijn werk en inzet. nieuwe college.

  Nadat er allerlei officiële formules waren voorgelezen, handelingen verricht kon de stemming over de wethouders beginnen. Dat gebeurde per persoon met een apart stembriefje. Bij twee kandidaten had de BBB/HMV een tegenkandidaat gesteld: bij Erik Groters en Ted Kok. Het was niet helemaal duidelijk wat daar de bedoeling van was. Bij mijn kandidatuur en die van Hans te Lindert werden geen tegenkandidaten gesteld. Uitslag was dan ook dat Ted en Erik verkozen werden met 17 stemmen en Hans en ik met 21 stemmen. Daarna konden we de eed afleggen, de belofte uitspreken, de handtekeningen zetten, de bloemen in ontvangst nemen, de felicitaties incasseren en een drankje en een hapje nuttigen met familie, vrienden, kennissen en fractiegenoten.


 • Verkeersveiligheid: samenwerken!

  Verkeersveiligheid N318 (Varsseveld-Winterswijk): samenwerken in plaats van profileren!


  De hele raad wil dat de verkeersveiligheid op deze route aandacht krijgt. Ambtenaren en wethouder zijn al zeer regelmatig in overleg om verbeterpunten er door te krijgen. Zo komt er een inhaalverbod en uitwijkhavens voor tractoren. Maar dan blijven er nog gevaarlijke punten over. Elke fractie leek zich te willen profileren en op te roepen iets te doen wat eigenlijk iedereen wilde. De vraag is of dit een effectieve manier is om iets te bereiken dat het versnippering in de hand werkt. Immers ambtelijk en via de wethouder is er overleg. CDA-er Assink staat met zijn gedeputeerde op een foto bij een gevaarlijk kruispunt. De Progressieve Partij heeft de provinciale fracties van Groen Links en PvdA zover gekregen dat ze de gevaarlijke oversteek bij de Halteweg onder de aandacht willen brengen bij de gedeputeerde. Die heeft op zijn beurt weer gezegd dat niet alles tegelijk kan en dat er in de provincie meer dan 100 onveilige plekken zijn. De fractie van BBB/HMV is ter plekke geweest en heeft vragen gesteld. CDA en ChristenUnie dienen een veel te brede motie in, die wel werd aangenomen.

  Maar veel effectiever zou het zijn als er een gezamenlijk overleg kwam met de provinciale fracties om GEZAMENLIJK dit punt via een motie of amendement bij GS af te dwingen. Dat vergt wel samenwerking en overleg in de raad en in provinciale Staten over effectiviteit en haalbaarheid. Nu leek wel of elke fractie het wiel aan het uitvinden was en aan het wedijveren was wie het eerste, het meeste, het slimste vragen stelde. De Progressieve Partij lijkt het haalbaar om een middenbermbeveiliging in Lintelo aan te brengen met steun van de provinciale fracties. Maar dan moeten we wel gezamenlijk dat voorstel steunen en niet allerlei andere dingen erbij halen.

 • Circulaire landbouw in de Achterhoek


  Informatiedag bij Meelwormenfabriek Winsect in Barlo op 19 mei

  Bij de firma Winsect van de familie Haaring in Barlo, ook bekend van de Tico Tico bar en Dorset, werd op donderdag 19 mei en symposium over Achterhoekse circulaire landbouw georganiseerd. Namens de PP hadden Bert Weevers en ondergetekende Theo Bauhuis zich ingeschreven. Van de raad was verder alleen dhr Assink (CDA) aanwezig. Ted Kok was er als wethouder.

  De dag was opgedeeld in een centrale ochtend met 4 sprekers, de opening van en rondleiding door meelwormenkwekerij Winsect en twee middagprogramma’s. Een middagsessie over regionale eiwittransitie en een sessie over de regionale mineralenkringloop. De dag werd aan elkaar gepraat door Frans Miggelbrink. Ondanks de titel van het symposium was er, aan de tongvallen en accenten te oordelen, vanuit het hele land interesse en werd er zelfs vanuit België deelgenomen.

  Bewuster omgaan met voedsel

  De sprekers van de ochtend vormden een gevarieerd gezelschap. De eerste spreker was professor Leo den Hartog, hoofd R&D van Nutreco en professor aan de Wageningen universiteit. Een zeer ervaren spreker die een vloeiende presentatie gaf over het belang van voedselproductie en het belang er van in de groeiende wereldbevolking. Veel aandacht waar we ons goed in konden vinden was er voor de eerste pijler van zijn betoog: De mens moet bewuster met de voeding om gaan. Hij noemde 4 belangrijke punten:

  1. Verspilling moet worden aangepakt. Een te groot deel van ons voedsel wordt nu weg gegooid
  2. Reststromen moeten veel beter worden benut. Afval van eten moet worden ongezet in eten, bijvoorbeeld door insectenkweek voor voedsel of voer. Hetzelfde geld voor mest.
  3. De overconsumptie moet worden aangepakt. Er wordt met name in de westerse wereld veel meer, mn vlees, genuttigd dan nodig
  4. Alleen wat mens niet kan eten gebruiken als diervoer en als grond geschikt is voor de productie van voedsel er geen voer op produceren.
   De tweede pijler van zijn betoog was echter een heel andere: We moeten vooral door met de intensieve veehouderij. Weliswaar diervriendelijker, met veel diversiteit in bedrijven en echt circulair. Die circulariteit werd aangedragen als een manier om de ecologische footprint van vlees te verkleinen. De spanning tussen het eerste en tweede deel kwam niet aan de orde.

  Insecten als voedingsbron

  De tweede spreker prof. Dr. Ir. Arnold van Huis was ook van Wageningen universiteit maar in dit geval gespecialiseerd in insecten. Er volgde een interessant verhaal over het gebruik van insecten als voedingsbron. Een groot verschil met de vorige spreker was de opmerking dat het efficiënter is de insecten rechtstreeks als voedsel te gebruiken dan het eerst aan een kip te voeren en die te eten. (hetzelfde geldt voor meeste ander voer (voedsel ipv voer!)). Er zijn heel veel soorten insecten, waarvan heel veel voedzaam, ze zijn relatief eenvoudig te kweken en doordat er zoveel soorten zijn is er in het geval van een ziekte redelijk snel te wisselen. Een uitdaging is er ook. De reststromen die nu voor insectenkweek worden gebruikt worden steeds meer ingezet als diervoer en zullen waarschijnlijk duurder worden.

  Gebruikelijke BBB-retoriek

  De derde spreker was Femke Wiersma, ‘running mate’ van de BBB. Ondanks het feit dat ze geen presentatie met sheets had voorbereid en het verhaal verre van strak en helder was kon ze toch op enthousiasme rekenen bij een deel van het publiek. Met een aantal opmerkingen werd al snel duidelijk dat de visie heel verschillend was met die van de PP. Opmerkingen als “de Nederlandse boeren moeten doen waar ze goed in zijn, soja groeit hier niet, dus is het beter dit in Zuid-Amerika te verbouwen”, “Landbouwgrond naar natuur is zeer onwenselijk” en “Voedsel dat geproduceerd is moet als negatieve emissie op de balans” geven de positie aan waar BBB staat. Positief in het verhaal was het pleidooi voor beter gebruik van de reststromen en de erkennig dat een eiwit-transitie toch wel wenselijk was.

  Afsluiter van de ochtend was Eelco Haaring met de tot stand koming van Winsect en de uitleg hoe door eigen ontwikkeling van de productielijnen door Dorset een serieuze efficiëntieslag was gemaakt.

  Na de lezingen was het tijd voor de rondleiding door de insectenkwekerij gevolgd door een lunch waarbij ook gekozen kon worden voor 0.a. een krekelburger van de Krekerij, een van de sprekers van de middag.

  Regionale eiwittransitie

  In het middagprogramma sloot ik aan bij de sessie over regionale eiwittransitie. Deze werd geopend door Rolf Woolderink directeur van Twentevis. Dit bedrijf kweekt in de Achterhoek en Twente vis waaronder forel. Standaard wordt deze vis gekweekt met vismeel, waarvoor in Peru vissen gevangen en verwerkt worden. Ze zijn nu bezig met proeven om het vismeel te vervangen door insecten als voer. Veel efficiënter en milieuvriendelijker en het blijkt een goede voeding. Schokkend was hoe wij in het westen vis eten. In Nederland worden bijna alleen de filets gegeten. Dat betekent dat we nu zo’n 65% van de vis weggooien.

  Ook de volgende twee sprekers, Noud Jansen van HubOranje en Carine van Vuure MSc keken met name naar de inzet van insecten voor diervoeding. Afsluiter was de directeur van de Krekerij Sander Peltenburg. Deze zet zich juist helemaal in voor het eten van insecten op een manier die voor de consument ook aanvaardbaar is. Dus geen hele krekel in de salade, maar als onderdeel van bijvoorbeeld de burgers die we bij de lunch konden proeven. Gerechten die voor 100% uit insecten bestaan zijn nu nog een optie. Daarvoor is de insectenteelt (nog) veel te kostbaar. Als voordeel van insecten ten opzichten van een vegetarische burger wordt de smaak genoemd. Bij het bakken geeft dit een smaak die lijkt op die van vlees.

  Meer gebruik reststromen.

  Door alle sprekers heem was er één hele duidelijke rode draad. De reststromen zoals etensresten, dierlijk afval en mest (ook mensen-mest) moeten veel meer worden hergebruikt in de voedselproductie. Hiervoor gelden nu echter nog hele zware wettelijke beperkingen. Dierlijk afval mag niet gebruikt worden in diervoer. Tot voor kort mocht dit helemaal niet, na wijziging van de Europese regelgeving mag er meer, mits niet binnen dezelfde diersoort. Dus afval van een rund mag aan kippen gevoerd worden en kip mag aan varkens gevoerd worden. Insecten mogen alle dierlijk afval. Dat klinkt eenvoudig, maar bijvoorbeeld het afval van een restaurant bevat diverse soorten vlees en kan dus alleen naar de insecten. Vooral afval van rund kent veel beperkingen in hergebruik, dat is nog een gevolg van de BSE. Een verrassend gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld koekjes en cake (het bakkersafval) niet als veevoer gebruikt mag worden. Tijd voor nieuwe wetgeving dus.

  Al met al een interessante dag die liet zien dat er veel mogelijkheden zijn om de circulaire landbouw te bereiken, dat er daarvoor nog veel moet gebeuren in hergebruik van afval en dat insecten goede mogelijkheden bieden als voedsel en als tussenproduct in hergebruik van de afvalstromen.

 • Ondertekening zorgcontracten

  Langverwachte ondertekening zorgcontracten

  Woensdag 25 augustus – Vanaf 14.30 uur stroomde de foyer van het DRU-complex in Ulft vol met vertegenwoordigers van gemeenten en zorgaanbieders. Zij kwamen voor een feestelijke bijeenkomst om de contracten die Sociaal Domein Achterhoek (de 7 Achterhoekse gemeenten en Montferland) met 60 aanbieders in de begeleiding en ondersteuning van Jeugd en in het kader van de WMO te ondertekenen. Vooral door de vlotte presentatie van “de commissie van toezicht’ (de dames van Theaterzaken) werd er veel gelachen om vooral ook het rare jargon wat we altijd maar gebruiken. Ook grappig was de introductie: wie is hier op de fiets? (1 persoon); wie is hier lopend (0), wie is hier met openbaar vervoer (0) en wie met de auto (de rest), dan wel een stuk of 20 met de electrische auto….
  In twee groepen werden toen de contracten ondertekend door de aanbieders en vertegenwoordigers van de gemeenten. Zie ook de foto’s.
  De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein, onze wethouder Joop Wikkerink, mocht via “de commissie van Toezicht” nog eens uitleggen waarom het ook allemaal al weer ging in dit inkoop- en aanbestedingstraject. Inkoop is een middel, geen doel. Een middel om te komen tot betere hulp aan onze inwoners, betere samenwerking in de driehoek inwoners-gemeente-aanbieder, en een betere gerichtheid op het resultaat in plaats van op het traject. Hij riep op om de periode van contractering ook te werken aan partnerschap èn het weghalen van vooroordelen en onjuiste beelden van elkaar. Gemeenten moeten ophouden met aanbieders te zien als graaiende zorgaanbieders die rare technieken als paardenfluisteren inzetten. En aanbieders moeten gemeenten niet meer zien als vrekkige afknijpers van aanbieders en hun clienten. En als die beelden de kop opsteken: praat erover, zoek contact. Trek je mond open en blijf niet hangen in beelden.


 • Meedenkavond: steun inclusieve verenigingen

  Dit keer in de “eetkamer” van Schiller. Een groepje leden en enkele gasten bogen zich over het onderwerp van de beeldvorming: “de nieuwe inkoop”. Het eerste dilemma dat besproken werd: hoe kun je in een steeds meer geïndividualiseerde maatschappij nou zorgen dat “de sociale basis” voldoende toegerust is om mensen, kinderen, leden met een “rugzakje” goed te ontvangen. We streven immers naar een inclusieve samenleving, waar iedereen mee mag en kan doen.
  Natuurlijk moet er een “gezonde” verhouding zijn in diversiteit binnen het ledenbestand van verenigingen. “Een voetbalvereniging is er om te voetballen en niet om sociaal werkt te doen of de opvoeding van de ouders over te nemen”, is wel een veelgehoorde opmerking. Toch ben je er niet helemaal mee met zo’n opvatting. Verenigingen en vrijwilligers hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten ook zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Natuurlijk vraag je dan veel van vrijwillige leiding bijv. Maar daar zou je op kunnen coachen, sturen, informeren. Het leek ons wel een goed idee om tijdens behandeling van de Raadsmededeling over inkoop hierop in te gaan. Immers we willen allemaal dat kinderen minder snel etiketten krijgen, in zorg terechtkomen, dus dan zullen we ook de “sociale basis” moeten helpen die taak te vervullen. Datzelfde geldt voor onze zorgaanbieders. Je moet steeds proberen mensen een stapje verder te ontwikkelen naar vermogen. Een aanwezige begeleidster van Estinea vertelde ook dat er een groot verschil is tussen de zorg van jaren geleden en nu. Nu worden bewoners gestimuleerd zoveel mogelijk dingen zelf te doen. Dus we moeten ook oppassen dat mensen niet “in zorg blijven hangen”, maar toch steeds zich kunnen blijven ontwikkelen. En dan moet je er altijd bijzeggen: natuurlijk moeten de mensen die zorg nodig hebben deze op een goede manier ontvangen. Een mooi project dat nu in Aalten draait is “simpel switchen”. Op 7 juni wordt de pilotfase afgesloten en gepresenteerd aan diverse zorgpartijen. Daarna is het de bedoeling om deze werkwijze in te voeren in het gemeentelijk beleid. Een tweede voorbeeld van “ontwikkeling” is een gesprek tussen werknemers met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers en begeleidingsorganisaties op 19 mei.


 • Zorgen voor goede zorg.

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt meedenkers uit om mee te praten over gemeentepolitiek in Aalten. Deze openbare meedenkavond vindt plaats op woensdag 11 mei om 20.00 uur in het “eetlokaal” van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  Nieuwe inkoop zorg.

  Het belangrijkste onderwerp is de nieuwe opzet van hulp en ondersteuning in het kader van WMO en Jeugd. De gemeente Aalten doet mee aan de regionale inkoop van deze vormen van hulp. Per 1 juli is het aantal aanbieders teruggebracht van meer dan 300 naar 60. Maar de hulp wordt beter georganiseerd, meer vanuit overleg tussen de inwoner, de aanbieder en de gemeente. Dat betekent dat de keuze voor welke hulp precies gegeven wordt vooral bij de “cliënt” en de hulpverlener ligt. Is dit een goede ontwikkeling? Wethouder Joop Wikkerink, regionaal verantwoordelijk voor deze nieuwe wijze van inkoop geeft een toelichting.

  Discussiepunt kan zijn in hoeverre de “professionele” hulp sluipenderwijs wordt overgenomen door wat genoemd wordt de “sociale basis” of mantelzorgers. Waar liggen daar grenzen en blokkades?

 • Biobased bouwen: kansen te over

  Vrijdagmorgen 22 april was ik namens ons bedrijf Oosthuis Prefab Woningen uit Doetinchem aanwezig bij de thema bijeenkomst Samen Biobased Bouwen in de Achterhoek bij de DRU in Ulft.

  Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Woningbouwvereniging Wonion, met als doel om te kijken hoe de doelstellingen uit het regeerakkoord om te verduurzamen in de Achterhoek gerealiseerd kunnen worden. De opgave is groot en de bedoeling is om kennis te verzamelen die er al aanwezig is. Biobased is daarbij uitgangspunt omdat dat duurzaam en circulair is en werk kan opleveren in de Achterhoek.

  Er waren ruim 80 personen aanwezig, van architecten, (prefab)bouwers, isolatiepartners tot bouwmaterialen leveranciers, innovatieve onderzoeksbureaus en strobouwers. Een mooi bont gezelschap. Verschillende sprekers, o.a. oud-Aaltenaar Jan Willem van der Groep (aanjager biobased bouwen in opdracht van ministerie LNV en BZK) hielden toespraken over hun vakgebieden, de opgaven en de problemen die boven komen drijven.

  Daarna werden de deelnemers in vier groepen verdeeld om input over 4 onderwerpen te verzamelen die weer in de andere groepen werden besproken. Allerlei ideeën kwamen boven drijven, maar ook veel valkuilen en obstakels. Veel gehoorde klacht en belemmering is het Bouwbesluit. Deze is sterk verouderd en sluit lang niet meer aan, aan de nieuwe en huidige manieren van bouwen. Daar moet men landelijk snel en adequaat mee aan de slag, anders lopen we dadelijk vast in eigen regelgeving.

  Men wil graag een aantal proef- recreatiewoningen bouwen van verschillende materialen om te kijken wat goed en prettig is om in te verblijven. Ook kosten en aanvoer materialen spelen daarbij een belangrijke rol. Verder wil men graag met boeren en LTO in gesprek, die nu de grote afwezigen waren ondanks uitnodigingen. Het rijk wil miljarden uitgeven om boeren in kwetsbare gebieden uit te kopen, daar waar deze boeren ook kunnen omschakelen naar de teelt van biobased gewassen zoals vlas, hennep en stro. Deze producten kunnen lokaal geteeld, bewerkt en verwerkt worden bv in isolatie. Bovendien slaan deze Co2 op. Een agrariër die later binnen kwam vond het tijdsstip van deze bijeenkomst onmogelijk voor boeren, die s’ morgens druk zijn op de boerderij.

  Conclusie is dat er veel potentie al aanwezig is en dat veel mensen daar direct mee aan de slag willen. Of zoals iemand zei, d’ran. Een inspirerende en geslaagde morgen, met een vervolg op korte termijn.

  Gerrit Migchelbrink.


 • Openbaar Ledengesprek raadsprogramma

  In twee rondes van een hele dag hebben de delegaties van de fracties in de Aaltense gemeenteraad zich gebogen over de hoofdlijnen van een raadsprogramma. De raadsadviseur heeft deze gedachten in hapklare brokken opgeschreven. De globale hoofdstukindeling wordt:

  o Leefomgeving en Wonen
  o Duurzaamheid en Klimaat
  o Bestaanszekerheid, Meedoen en Ondersteuning
  o Ondernemen en economie
  o Ontspanning en vrije tijd
  o Inwoners, Bestuur en Veiligheid

  In de komende week kunnen de fracties hierop reflecteren en op 11 mei is er dan nog een mogelijkheid nadere aanvullingen aan te brengen. Het moet echt een programma op hoofdlijnen worden, waardoor het college voldoende ruimte heeft e.e.a voor te bereiden en in te vullen en – wat belangrijk is – de raad volledige vrijheid heeft in een debat zijn mening te geven.

  Op woensdag 4 mei gaan we met onze vaste volgers en leden de concepten bespreken en ook zullen we daar de stand van zaken van de formatiebesprekingen doornemen. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis (zaal Lintelo, ingang aan de Bredevoortsestraat) van Aalten en begint (i.v.m. de dodenherdenking) om 20.30 uur. Alle bijeenkomsten van PP zijn openbaar.

 • Informateur komt met advies

  Informateur presenteert eindverslag.

  Dinsdagavond 24 april was er een extra raadsvergadering. De informateur Hans Martijn Ostendorp presenteerde zijn eindverslag. Hij heeft met alle fracties gesproken en op grond daarvan een advies gemaakt welke fracties het best met elkaar in onderhandeling kunnen gaan over de collegevorming. Hij geeft aan dat dat in zijn ogen het best het CDA als grootste partij het voortouw kan nemen en moet proberen een college te vormen met wethouders vanuit Gemeentebelangen en de Progressieve Partij. Dat is zijn advies. Het staat het CDA (en ook andere partijen) vrij om daar vanaf te wijken. Dat is het CDA niet van plan.

  Wij kregen een paar vragen. Waarom hebben wij onze groene veren afgeschud door geen breekpunt te maken van de uitbreiding van het aantal windmolens in ’t Goor of elders, zo wilde D66 weten. Volgens Esther is onze regionale Energie strategie (RES) èn het door de raad aangenomen Uitnodigingskader Zon en Wind (waarmee de windmolens in ’t Goor wel verhoogd kunnen worden) leidend. In die RES is afgesproken dat wij ons deel hernieuwbare energie moeten leveren. We verwachten trouwens dat door de te sluiten gaskraan in Rusland, de stijgende energieprijzen pijlsnel dat RES zal worden aangepast. Dus dan moeten we ons deel gewoon verhogen. In een goede discussie kom je er dan wel uit, zeker als in het raadsprogramma de doelen van het RES omarmd worden: het middel is dan niet zo belangrijk, zon op dak, zonneweiden, windmolens. Dus met iets geen breekpunt te noemen, schrap je het nog niet uit je programma, maar probeer je op grond van argumenten wel het doel te bereiken via de raad.

  Een tweede vraag kwam van de VVD. Die zag toch wel ideologische verschillen tussen GB en CDA aan de ene kant en PP aan de andere kant. Of wilde PP per se zijn wethouder in het zadel houden? D66 deed er nog een schepje bovenop door de vraag te stellen of we tegen zo’n rechtse overmacht niet kopje onder zouden gaan. Beide sprekers vergaten even dat in het huidige college PP ook samenwerkt met CDA en een rechtse partij VVD. Die is toch niet per se veel linkser dan GB. En dat ging op basis van argumenten ook altijd goed. Bovendien zo betoogde Esther hebben we nu met het raadsprogramma toch de mogelijkheid om onze punten via de raad kenbaar te maken. En hebben we een meerwaarde door kennis en ervaring in te brengen.

  Als het om duurzaamheid gaat staat BBB/HMV dichter bij PP dan Gemeentebelangen; waarom is niet naar die mogelijkheid gekeken, zo wilde de CU weten. Esther gaf nogmaals aan dat wij niet in de positie zitten om onze coalitiepartners uit te zoeken. Wij hebben onze wensen bij het CDA neergelegd: een voortzetting van het huidige duo op sociaal domein, en de huidige CDA-wethouder op Ruimtelijke ordening. En verder is het aan het CDA welke coalitiepartners ze kiest. Zij had ook als eerste optie voortzetting van de huidige coalitie. Maar om een iets breder draagvlak te krijgen kan ze meegaan met het advies van de informateur.

  De discussie overziend gaat het toch weer over “oude politiek”: coalitie – oppositie, hullie tegen wullie, meerderheden en minderheden. Opvallend is ook dat kleine oppositiepartijen de meeste vragen stellen, maar zelf geen vragen krijgen. Je zou ook kunnen zeggen: we zijn bezig met een raadsprogramma. We zoeken bij de diverse onderwerpen kundige mensen. Natuurlijk kijk je dan met een schuin oog naar de verkiezingsuitslag. Maar je kunt wel aangeven: op grond van de ervaringen en resultaten in het verleden is het niet gek om die mensen op de diverse terreinen naar voren te schuiven. Dus Ted Kok op ruimtelijke ordening en Hans en Joop op een deel van het sociaal domein. Hoe dat dan precies verdeeld moet worden is aan het college.

 • Doen we genoeg?

  Dinsdagavond 19 april was er de gemeenteraad – in nieuwe samenstelling.
  Het was voor sommigen nog even wennen dat stemverklaringen ook echt verklaringen moeten zijn en geen rijtje vragen aan het college. Die vragen kunnen raadsleden nl. al in eerdere bijeenkomsten stellen. Naar aanleiding van vragen over de opvang van statushouders kon wethouder Joop Wikkerink melden dat wij dit half jaar aan onze taakstelling (23) hebben voldaan. Voor wat betreft de Oekraïense vluchtelingen is langzamerhand (met dank aan vele vrijwilligers) een geöliede machine ontstaan. Volgens de Gelderlander van zaterdag verblijven nu zo’n 100 mensen uit Oekraine in de gemeente Aalten. De moeilijkste vraag kwam die avond van de ChristenUnie: “Doen wij genoeg?”. Dat is zo’n niet te beantwoorden vraag.Namens het college gaf Joop aan dat wij voor wat betreft onze taakstelling van statushouders aan onze verplichtingen voldoen en dat de samenleving zeer betrokken is bij de opvang van mensen uit de Oekraïne. Dat is het formele antwoord. Iedereen die het oorlogsnieuws volgt, die hoort dat in Afrika 20 miljoen mensen met hongersnood worden bedreigd, weet dat in Afghanistan een enorme onderdrukking plaats vindt weet dat we niet genoeg doen, weet ook dat niemand ooit genoeg KAN doen.

 • Bericht van een herintreder

  Afgelopen dinsdag 19 april betrad ik als herintreder voor het eerst naar lange tijd weer de politieke arena van onze gemeente. Zoals de meesten van jullie misschien weten, heb ik tussen 2010 en 2014 in de raad gezeten (voor de PvdA). Hoewel mijn politieke carrière ietwat abrupt en op een ietwat bizarre wijze eindigde, kijk ik er toch met veel plezier op terug. Na enkele jaren te hebben afgekoeld, ging ik dus op 19 april als fractievolger weer de arena in.

  Alles is anders. De oude raadzaal is geheel vernieuwd. De RTG’s hebben plaats gemaakt voor het BOB-model. Veel nieuwe gezichten ook. Al eerder heb ik mij zeker 10 minuten afgevraagd waarom Henk Rijks tussen de raadsleden zat. Ach ja, die is natuurlijk al lang geen wethouder meer. Niet vergeten, want ik zie mijzelf daar nog wel een keer de mist mee ingaan. De papieren agenda met raadvoorstellen heeft plaatsgemaakt voor een ‘surface’. Gelukkig had ik daar al wel mee geoefend. De stukken van mijn agendapunt (het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de subsidieverwerving) had ik al doorgenomen op aalten.nl. Kort voor de vergadering bedenk ik me dat ik misschien maar beter ook de stukken in Ibabs moet bekijken. Je zult net zien dat er toch nog een één of ander vertrouwelijk stuk is toegevoegd. Een half uur vóór de vergadering probeer ik – al pizza etend- in Ibabs te komen. Na even puzzelen heb ik de documenten gevonden. Oké, geen nieuwe stukken meer. Op naar het gemeentehuis dan maar.

  Bij het gemeentehuis aangekomen, zoek ik naar een ingang die open is. Ik sta aan de zijdeur, maar er gebeurd niets. Ik zie ook niemand, dus loop maar naar de ingang aan de Landstraat. Daar gebeurd ook niets. Even krijg ik het heel warm. Had ik dan toch bij het gemeentekantoor moeten zijn? Ik loop weer terug naar de zij-ingang en daar staat een vriendelijke mevrouw me op te wachten. Ze vroeg zich al af waar ik opeens gebleven was. Ik ken de mevrouw nog niet, maar zij mij kennelijk wel. Voor een volgende keer maar even uitzoeken wie ze is. Ik denk een bode, maar het zou ook zomaar de gemeentesecretaris kunnen zijn.

  Gelukkig is de bode die mij de koffie inschenkt een bekend gezicht en ook de koffie smaakt nog hetzelfde. Ik kan slechts een paar slokken nemen, want ik hoor in de raadzaal de voorzitter al zeggen dat er even een stoelendans zal plaatsvinden. Ik ben dus aan de beurt. Als ik in de raadzaal sta, heb ik geen idee waar ik moet gaan zitten. Gelukkig ziet Bert mij wat hulpeloos rondkijken en wijst mij zijn stoel aan. We beginnen. Het is niet zo’n heel spannend onderwerp, maar ja, ik wil natuurlijk bij mij maidenspeech wel wat zinnigs zeggen. Ik ben als laatste aan de beurt en brabbel voor mij gevoel wat over ‘zurige reactie’, ‘uitvoering’ en ‘beleid’. De voorzitter heeft het telkens over een ‘discussiepunt’, dus ik probeer er met één te komen. Of we als raad wellicht nog een overzicht willen hebben van de kosten en baten. Ik krijgt echter nog voordat de andere fracties hebben gereageerd de toezegging van de wethouder dat dit overzicht volgt middels een raadsmededeling. Geen discussiepunt dus, maar wel gescoord, want een toezegging van het college.

  Meerdink krijgt het woord en pakt zijn kans. De voorzitter probeert hem bij het agendapunt te houden. Dit ping-pong-spelletje ken ik nog wel. Ook de wijze waarop wethouder Kok braaf alle gemaakte opmerkingen op volgorde afgaat, is heel vertrouwd. Later hoor ik dat hij bij mijn naam nog wel PvdA had geschreven in plaats van PP, maar ja, het is ook voor hem wennen.
  Als iedereen zijn zegje heeft kunnen doen, vraagt de voorzitter: ‘stemstuk’? Ik voel lichtelijke paniek: Een stemstuk? Geen hamerstuk? Wat is een stemstuk? Voordat ik iets hebben kunnen doen is de vergadering geëindigd. Nou ja, dat moeten Esther en Bert dan maar oplossen. Inmiddels weet ik dat een stemstuk een hamerstuk is. En als het geen stemstuk is, dan is het wel een stemstuk, maar dan met een stemverklaring. Of zoiets. Ik denk dat ik hiermee nog even moet oefenen.

  Na nog even wat te hebben gedronken met Bert en Theo op het terras en geoefend hebben met ons eigen Teams kanaal, rij ik met een glimlach naar huis. Ik heb een leuke avond gehad. Alles was anders en ook precies hetzelfde.

 • Ostendorp informateur

  Extra raad op dinsdag 5 april
  Op dinsdag 5 april is de eerste “beeldvormende vergadering” van de nieuwe raad. Deze wordt voorafgegaan door een  extra raadsvergadering om 19.00 uur waarin in elk geval de fractievolgers hun eed of belofte komen afleggen. Voor de Progressieve Partij zijn dat Sylvia Stuivenberg, Theo Bauhuis en Petra Hoezen. Zij ondersteunen de fractie op het gebied van het sociaal domein (Sylvia), ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en milieu (Theo) en Financiën, Algemeen bestuur en juridische zaken (Petra). Welkom!

  Hans Martijn Ostendorp voorgedragen als informateur
  Vrijdag werd bekend dat de grootste fractie (CDA), die de lead neemt in de formatie, Hans Martijn Ostendorp gevraagd heeft als informateur. Hans Martijn is natuurlijk geen onbekende; allereerst als Achterhoeker en directeur van de Graafschap en natuurlijk als ex-raadslid en –wethouder in de gefuseerde gemeente Aalten. Daarna was hij 8 jaar burgemeester in Bunnik (Utrecht). Hij werd daar o.a. landelijk bekend toen hij zich inzette voor een verblijfsvergunning voor het Chinese jongetje Shenjun dat in Nederland is geboren en buiten het zgn. kinderpardon zou vallen. Maar liefst 300 burgemeesters steunden zijn actie richting staatssecretaris Teeven, die de regeling aanpaste. Tijdens de extra raadvergadering op 5 april wordt Hans Martijn benoemd als informateur. Hij krijgt dan de opdracht mee te onderzoeken welke in de raad vertegenwoordigde partijen een solide en duurzaam college van burgemeester en wethouders kunnen vormen.


 • Afscheid Guido Uland

  Op 28 maart j.l. kwam er een einde aan de tweede periode raadslidmaatschap van Guido Uland, de laatste als fractievoorzitter van de Progressieve Partij. Guido was en is zeer betrokken bij het openbaar bestuur. Als financieel specialist had hij nuttige bijdragen in de werkgroep Financien van de gemeenteraad. Als lid van de agendacommissie bepaalde hij mede met andere fractievoorzitters welke onderwerpen ter sprake kwamen. Als fractievoorzitter in de raad deed hij de debatten over onderwerpen als algemeen bestuur, financien, gemeenschappelijke regelingen en stak hij ook veel werk in de Achterhoek Raad. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid, schoon milieu en natuur en landschap waren bij hem in goede handen. Zo pleitte hij meermalen voor meer groen en bomen in de gemeente, werkelijke maatregelen tegen zwerfvuil en was hij een van de meest vasthoudende tegenstanders van de komst van mega-varkensstallen aan de Gendringseweg. Dat leverde hem een extra bedankje op van de buurt tijdens zijn afscheid. Ook de fractie had veel profijt van zijn ervaringen die hij opdeed als consultant bij vele andere gemeenten. Guido bedankt!

  De fractie van PP (middelste drie) met in het midden voor de laatste keer scheidend voorzitter Guido Uland

 • Raadsprogramma: wat moet erin?

  Meedenkavonden PP weer van start

  Raadsprogramma, wat moet erin?
   
  Nu de nieuwe raad is geïnstalleerd gaat de Progressieve Partij weer verder met het informeren van en vragen naar de mening van onze inwoners. De meeste fracties hebben zich uitgesproken voor het weer opstellen van een raadsprogramma of raadsagenda. In zo’n programma geeft de raad aan welke onderwerpen de komende vier jaar aan de orde moeten komen. Uiteraard probeert dan elke partij een deel van zijn programma erin te krijgen. Zo heeft elke partij, ook  al maakt men straks geen deel uit van het college, toch een grote invloed op het beleid in de komende jaren.

  Wat moet er in een raadsprogramma?
  De Progressieve Partij is benieuwd naar de mening van de inwoners van onze gemeente wat nu in zo’n raadsprogramma moet. We hebben al enkele suggesties gekregen zoals het behouden van het coulisselandschap en het treffen van maatregelen tegen de energie-armoede. Welke punten moeten nog meer in een raadsprogramma en dan natuurlijk het liefst punten waar de raad ook invloed op heeft.

  Meedenken en –praten op 6 april
  Over dit onderwerp nodigt de Progressieve Partij inwoners uit om mee te denken en mee te praten. Dit natuurlijk om het mogelijk te maken om ook nà de verkiezingen je mening te geven en dat niet alleen maar door een vakje rood te maken.  Dat doen we op onze MEEDENKAVOND op woensdag 6 april om 20.00 uur in de bovenzaal van rest.-café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Verdere onderwerpen op deze avond:  het bestemmingsplan “Groene Kamer” waar in de buurt van de Hamelandroute 33 woningen gebouwd moeten gaan worden. Ook een heel belangrijk bestemmingsplan is  dat aan de Vierde Broekdijk waar voor Kaemingk meer ruimte gemaakt wordt.

  Openbare MEEDENKAVOND PP over het raadsprogramma , 6 april 2022, 20.00 uur, Bovenzaal Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  De nieuwe raad gaat aan de slag met een raadsprogramma….. • Meedenkavond: PP duidt uitslag

  De uitslagen van de  gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Op partij- en persoonsniveau.  Met aantal stemmen en aantal zetels. Het systeem van zetelverdeling roept vragen op.

  Zetelverdeling volgens wettelijk systeem.
  Hoe kan het bijv. dat het CDA met 0,9% stemmenwinst (252) er een zetel bijkrijgt en de Progressieve Partij met een stemmenverlies van 1,0% (57 ) een zetel moet inleveren en van 3 naar 2 gaat. En hoe kan het dat de VVD  met een verlies van 458 stemmen er maar één zetel op achteruit gaat en ook op 2 zetels blijft (met 1087 stemmen) terwijl ze 510 stemmen minder hebben dan PP en maar 68 meer dan D66 die op één zetel blijft steken. Dat heeft te maken met de verdeling van de restzetels.

  Invloed lokalen.
  Tijdens een openbare meedenkavond, georganiseerd door de Progressieve Partij  wordt dit uitgelegd. En gaat de PP in gesprek met bezoekers over verdere duiding van de uitslag. Wat was de invloed van de “lokalen”. Wat betekent de winst van de BBB in de lokale context, daar waar zij zich hoofdzakelijk op landelijke issues richten?

  Raadsprogramma voor iedereen
  De Progressieve Partij is ook benieuwd naar meningen vanuit de bevolking hoe en in welke richting onze gemeente nu verder moet. Hoe denkt men over een raadsprogramma, waarin de grote uitdagingen van de komende vier jaar geadresseerd worden. Waar moet de raad zich mee bezighouden: woningbouw, zorg, werkloosheid, landbouw, energiearmoede, sport en cultuur om er maar eens een paar te noemen. Wat is de invloed van de oorlog in de Oekraine? In een raadsprogramma kun je de onderwerpen benoemen. Een college komt dan met voorstellen die in de raad bediscussieerd kunnen worden. Zo krijgt elke fractie, groot en klein de kans mee te doen in het bestuur van de gemeente.

  De meedenkavond “PP duidt verkiezingsuitslag” vindt plaats op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. Toegang en koffie gratis.


 • Hoe organiseert Aalten hulp aan Oekraine

  Afgelopen week stond in het teken van de de oorlog en vluchtelingenopvang van Oekraïne. In de gemeente Aalten komt de opvang en inzameling van hulp behoorlijk goed op stoom. Dankzij onder andere de inzet van onze medewerkers (ze doken van de ene crisis in de andere) en van Figulus, maar ook van de vele vrijwilligers en bedrijven en organisaties. (Hoewel de verleiding groot is ga ik geen namen noemen) .

  Twee stromen.

  Eigenlijk zijn er, als het om opvang gaat twee “stromen”: het “particuliere spoor” en het “overheidsspoor”.  Bij het eerste gaat het om mensen die op eigen gelegenheid naar familie, kennissen of  kennissen van kennissen in de gemeente afreizen. Zij worden ondergebracht in gastgezinnen of leegstaande kamers/woningen van particulieren. Coördinator hiervan is Wim Drenth van een samenwerkingsverband van gemeente, Figulus, Diaconale Hulpverlening en de Aaltense Uitdaging.  Een tweede spoor is het overheidsspoor”.  De VNOG (Veiligheidsregio, zegmaar politie, brandweer, ambulance-organisatie) heeft hiervan de coördinatie en heeft van het Rijk de opdracht gekregen 1000-2000 plekken te zoeken. Liefst wat grootschalig. Dus er zijn leegstaande hotels, bejaardenhuizen, vakantieparken en degelijke gemeld. Bijvoorbeeld 40 huisjes bij de Twee Bruggen. De gemeente Aalten heeft tijdelijk Caspershuus in De Heurne gemeld. Via dat VNOG worden de binnenkomende vluchtelingen die niet weten waar ze naar toe moeten verdeeld. Echter men wordt eerst naar de grotere locatie vervoerd. Dus op moment van schrijven is Caspershuus nog niet bezet. Op dit moment zijn volgens het “eerste spoor” 54 mensen uit Oekraïne ondergebracht, waaronder enkele tientallen kinderen.

  Welzijn en zorg

  Inmiddels staat Figulus Welzijn in de startblokken om ook op het gebied van welzijn en zorg een en ander te bieden. Vrijdagmiddag hebben de eerste kinderen uit Oekraïne meegedaan aan de sportactiviteiten op Sportpark Zuid!. Er zijn ook vrijwilligers nodig. Als je iets wilt doen kun je je melden via oekraine@fugulus-welzijn.nl . Je gegevens worden genoteerd en je kunt aangeven war je wilt en kunt doen. Er komt ook steeds meer informatie vanuit het Rijk. Zo kwam vrijdag het bericht dat we als gemeente zak- en kleedgeld kunnen gaan verstrekken aan die mensen die dat nodig hebben.  Voor de vluchtelingen en gastgezinnen is een informatiespreekuur ingericht in Zuiderkerk in Aalten en Kulturhus in Dinxperlo van 10-12 elke morgen.

  Geld en goederen

  Natuurlijk kun je geld geven via bijv. giro 555. Ook in de gemeente Aalten zijn minimaal twee punten waar je goederen en kleding kunt inleveren Beele aan de Industriestraat en Dinxenter Industriestraat 12 in Dinxperlo. Raadpleeg eerst de website voor wat nodig is. Ook bedrijven kunnen zich via de Aaltense Uitdaging melden als ze wat willen en kunnen

  Informatie over vluchtelingen in huis.

  Op donderdagavond organiseerden de gemeenten Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek een informatieavond in de Koppelkerk in Bredevoort. Bedoeling was om informatie te geven en de bereidheid af te tasten voor het in huis nemen van statushouders (dat zijn vluchtelingen die hier mogen blijven omdat ze daar een vergunning voor hebben). Deze statushouders verblijven vaak onterecht in de grotere centra (Azc’s) en “verstoppen” deze omdat er onvoldoende woningen zijn binnen de toegewezen gemeenten. Idee is dat de aan een gemeente toegewezen statushouders “wachten” op een woning bij een gastgezin en al vast met de inburgering en taal leren beginnen. Dat was de bedoeling van deze avond ergens in januari. Vanwege corona moest deze avond uitgesteld worden naar 17 maart; toen was er opeens de oorlog in Oekraïne. Dus werd besloten de avond wel door te laten gaan maar daar te benadrukken dat we groepen vluchtelingen niet uit elkaar moeten spelen, dat er voor de vluchtelingen uit AZC’s evenzo goed opvang gezocht wordt als voor de vluchtelingen uit het oorlogsgebied  in de Oekraine. Vanwege de actuele situatie kwamen er 85 mensen naar de Koppelkerk en luisterden/keken 135 mensen mee.  Hieronder het verslag van Omroep Gelderland .

  De dringende oproep is: als je mensen in huis neemt., als je iets wilt doen, als je goederen wilt inzamelen of acties wilt organiseren, meld dat bij oekraine@aalten.nl. Zo houden we een beetje het overzicht, doen we dingen niet dubbel, wordt de hulp geboden op de plekken waar het het meest nodig is en wordt het werk zo goed mogelijk verdeeld.

  Oekraïense vluchtelingen opvangen in huis? Hier moet je op letten

  BREDEVOORT – Steeds meer mensen melden zich om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Maar welke stappen moet je daarvoor zetten en wat komt erbij kijken?

  Samia Brock van Takecarebnb is bezig met de laatste voorbereidingen voor de informatieavond in de Koppelkerk in Bredevoort. In de zaal staan zo’n honderd stoelen. Er wordt een flinke opkomst verwacht en dat was in het verleden wel anders. “Het is goed merkbaar dat mensen erg bereid zijn om een steentje bij te dragen. Omdat het dichtbij voelt. Maar ze hebben wel veel praktische vragen waar wij vanavond graag antwoord op geven.”

  De verwachte opkomst blijkt geen loze verwachting. Rond 19.30 uur op donderdagavond zit er zo’n honderd man in de zaal. Waaronder Jan-Willem Duenk. “We zitten met het idee of we als gastgezin willen fungeren, maar we willen weten wat de impact is voor ons gezin en of ze daar antwoord op kunnen geven.”

  ‘De situatie overvalt ons’

  “Dat weten we niet, dat antwoord zullen we in veel gevallen moeten geven”, zegt de Aaltense wethouder sociaal domein Joop Wikkerink. “Er zijn veel vragen die op ons afkomen en die ons overvallen. De vragen niet, maar de situatie wel.”

  Directeur Robert Zaal van Takecarebnb, die de opvang van asielzoekers en vluchtelingen coördineert, zegt dat zijn organisatie wordt overspoeld. “We zaten eerst op zeshonderd gastgezinnen en ineens zijn dat er 27.000 geworden.”

  “Heb geduld.” Dat is de oproep die zowel Zaal als Wikkerink doet. “Wij zijn erg druk met de situatie en reageren niet altijd dezelfde dag. Schroom niet om een dag later of twee dagen later nog eens contact met ons te hebben. We doen wat we kunnen”, aldus Zaal.

  Hier moet je op letten als je een vluchteling opvangt:

  • Een volwassene uit het gezin waar mensen opgevangen worden, heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
  • Meld je aan bij de lokale overheid (gemeente), dan zijn de vluchtelingen inzichtelijk en krijgen ze leefgeld.
  • Laat de gemeente weten of en waar zij onderdak hebben.
  • Realiseer je dat opvangen voor langere termijn is: minimaal twee weken en tot op heden maximaal drie maanden.
  • Vluchtelingen hebben naast professionele begeleiding ook dagelijkse begeleiding nodig bij vragen die zij hebben. Zie je dat zitten?
  • Denk aan de gevolgen voor de gezinsdynamiek: werk je, of heb je veel vrije tijd?
  • Houd er rekening mee dat de opvang van vluchtelingen je privacy vermindert.
  • Heb je financiële ruimte? Niet alle kosten worden door de gemeente gecompenseerd.
  • Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland zijn en medische zorg nodig hebben, krijgen de basiszorg vergoed.
  • Voor de aansprakelijkheidsverzekering kun je het beste contact opnemen met je eigen verzekering. Dit is bijvoorbeeld relevant als je iemand in je auto laat rijden.

  Omroep Gelderland. Vrijdag.  Op vrijdagmiddag besteedde Omroep Gelderland ook aandacht aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Ik was er bij. Het ontroerende verhaal van André Fonteyn en zijn Oekraïense vrouw Valentyna, hun 11 maanden oude vertederende tweeling, gevlucht voor de bommen op Kiev. Via een facebookberichtje kwamen ze in Zetten. Bij een gastgezin. Ik mocht vertellen wat we als Achterhoekse gemeenten doen. Eén advies herhaal ik hier aan alle mensen die hulp willen geven: meld je bij je gemeente via de website!

  Kijk voor de uitzending:

  https://www.gld.nl/…/andre-vluchtte-met-zijn-gezin-uit…


 • Coalitie verliest 1 zetel.

  De huidige coalitie van CDA, VVD en PP verliest één zetel en komt daarmee uit op 11 van de 21 zetels. Vooraf hebben de college-partijen aangegeven graag door te willen in deze samenstelling. Het is dan nu ook aan het CDA om die belofte waar te maken. Niettemin voelde de uitslag niet als loon naar werken.

  Onderstaand stukje op Facebook van onze wethouder Joop Wikkerink riep tientallen (positieve) reacties op. Onder geen enkel bericht van politieke partijen kwamen zoveel positieve opmerkingen. Dat geeft een goed gevoel en vooral een stimulans om door te gaan. Zeker nu de coalitie één zetel verloren heeft en dus de meerderheid behoudt. Ook omdat de coalitiepartijen vooraf aangegeven hebben graag met elkaar en het wethoudersteam door te gaan.


  “Dat is natuurlijk een bittere pil. Zo hard gewerkt, zoveel ideeën naar voren gebracht, zo de positie van de kwetsbare mensen verdedigd. Zo veel zorgen om de zorg gehad, zoveel projecten voor mensen zonder werk bedacht. Zoveel steun aan de duurzaamheid gegeven. Zo dit college gesteund en geholpen. En dan toch een uitslag die Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo één zetel minder geeft. Onze idealen voor een betere, inclusievere samenleving waar mensen niet alleen aan zichzelf denken, maar juist solidair zijn zijn er niet minder om. Vooruit met de strijd voor meer rechtvaardigheid!
  De winnaars (CDA en HMV) gefeliciteerd. Jullie hebben het goed gedaan. Hopelijk blijven ook jullie het oog houden op de kwetsbare mensen in onze samenleving. Vertrouw ik op.” • Leuke campagnedag

  27.165 stappen, 20 mensen, 50 rozen, 2500 zakjes bijenvriendelijk bloemzaad, 5000 folders, 1 electrische auto en 1 rad van avontuur.
  3 liter erwtensoep, 25 broodjes en 25 flesje water. Dat was de campagnedag van Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo vandaag. Natuurlijk sober, niet luidruchtig. Maar mooi weer, gezellige mensen en vriendelijke reacties..

 • Gratis concert Rocco en Matthijs


   
  Aalten/Dinxperlo– Op 13 maart geven Rocco Ostermann en Matthijs Stronks bij Schiller in Aalten een uniek zondagmiddagconcert. Muziek en het verhalende staan centraal. De inhoud is verrassend, maar het publiek zal zeker meegenomen worden in de verhalen van gewone mensen. Aanvang 15.00 uur.

   
  Rocco Ostermann (Dinxperlo, 1966) is multi-instrumentalist, componist, auteur en verhalenverteller. Hij is actief in De Niemanders, die volgens de Volkskrant één van de indrukwekkendste rockplaten van de afgelopen jaren maakten.  Achterhoekers kennen hem van bands als Donnerwetter, Shaking Godspeed, Magic Fish en zijn wekelijkse column in de Aalten Vooruit/De Band waarin verhalen staan uit zijn boek De Buitenstaander. Hij is een geboren verhalenverteller over dingen die dichtbij zijn, maar toch grote indruk maken. Indrukwekkend was zijn optreden in Dinxperlo bij de Blue Lake Proms in samenwerking met fanfareorkest Psalm 150. Net voor de coronalockdown over de verschrikkingen van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.
   
  Matthijs Stronks is een eigenzinnig pianist en componist uit Aalten. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium en werd bekend door zijn indrukwekkende bijdrage aan het programma “2Meter Sessies” van good old Jan Douwe Kroeske. Hij sprak met hem over het ‘muzikale rotjaar’ en over zijn album als reactie op Covid-19. Daarbij werd hij ondersteund door de gitaristen Vedran Mircetic (De Staat) en Wout Kemkens (De Niemanders, Donnerwetter).Momenteel is hij o.a. actief in Molasses, Nieuwegrond en diverse tributes en het meest recente project is het requiem Da Nomina Facie dat hij schreef voor het Nationaal Onderduikmuseum, dat vanaf 2 maart een tentoonstelling heeft over de doodgeschoten gevangenen bij Rademakersbroek in Varsseveld.
   
  Hier In De Achterhoek
  Beide muzikanten en componisten vonden elkaar ook in de zomer van 2021 (midden in corona-tijd) in een opdracht die zij kregen van de bibliotheek de Achterhoekse Poort. Vanwege de opening van de vestiging in Aalten schreven zij een ode: “Hier In De Achterhoek”. De totstandkoming daarvan was origineel. Een ploegje interviewers en filmers ging de straat op en vroeg de Achterhoekers wat er in zo’n ode moest staan. Natuur en naoberschap waren de meest in het oog springende termen. En daar gaat “Hier in de Achterhoek” over.
   
  Zondagmiddagconcert gratis
  Behalve “Hier in de Achterhoek” zal er op zondagmiddag bij Schiller nog veel meer te genieten zijn. Matthijs speelt solo en Rocco leest uit eigen en andermans werk verhalen voor over gewone mensen, gewone dingen, lief, leed, luchtig en lollig. Maar ook over alles wat ons nu bezighoudt in deze wereld.
  De toegang is gratis. Consumptie voor eigen rekening. Het zondagmiddagconcert wordt aan de bezoekers aangeboden door wethouder Joop Wikkerink (Progressieve Partij), als bedankje voor de nominatie “beste bestuurder van een kleine gemeente 2021”. 
 • Dorpsplan voor elke kern!

  Op 3 maart was er een lijsttrekkerdebat in Lintelo. Georganiseerd door Platform Aalten, het door Figulus ondersteunde overlegorgaan van gemeenschapshuizen en belangenverenigingen, en gepresenteerd door Angelique Krüger. De techniek was in handen van AFM en Dinxper FM, in perfecte samenwerking. Centraal thema was ‘Leefbaarheid’. Bert nam voor PP de honneurs waar en nam het o.a. op voor nieuwe en betaalbare woonvormen, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. Ook bepleitte hij het opstellen van een dorpsvisie per buurtschap; gezamenlijk, van onder af. Met gemeentelijke subsidie kan hiervoor professionele ondersteuning ingehuurd worden. In die dorpsvisie geven de inwoners aan wat voor hun buurtschap de belangrijkste speerpunten zijn, waar aan gewerkt moet worden.
  Het was een geanimeerde bijeenkomst. Terugkijken kan via de Facebookpagnina van AFM (helaas met slecht geluid). Download op onze website onze ideeën voor leefbaarheid in de buurtschappen. 

   

 • Leuke beschuit-met-muisjes-actie

  Zaterdag gingen we als PP  “de markt op”. Vanwege de geboorte van Novi, dochter van onze lijsttrekker Esther Diepenbroek gingen we met het koffiekarretje van @Stefscafe in Dinxperlo en Aalten beschuit met muisjes uitdelen. In Dinxperlo was het koud, in Aalten was het een mooi zonnetje en het was vooral heel gezellig en de koffie met beschuit vooral heel erg lekker.

  Komende activiteiten.

  Op donderdag 3 maart is er in het Kulturhus Lintelo een verkiezingsavond . Deze is georganiseerd door het Platform Aalten, een samenwerkingsverband van buurthuizen en buurtschapsverenigingen. Onderwerpen o.a. woningbouw en leefbaarheid in de buurtschappen.

  Toegang vrij, 19.30 uur Kulturhus Lintelo.


 • Beschuit met muisjes

  Aalten/Dinxperlo,  23 februari – De lijsttrekker van de Progressieve Partij Esther Diepenbroek en haar partner Jurgen zijn pas de trotse ouders geworden van Novi. PP wil graag de inwoners van Aalten en Dinxperlo (waar Esther opgroeide) laten meedelen in de feestvreugde. Daarom deelt men op zaterdag 25 februari beschuit met muisjes uit, natuurlijk met een heerlijk kopje koffie van Stefscafé. Wil je Esther ook feliciteren, een kopje koffie drinken en een beschuitje met muisjes mee-eten?  Dat kan: van 10-12 uur op de hoek Hogestraat-Kerkstraat in Dinxperlo en van 14.00-16.00 uur op de parkeerplaats van Jumbo, Adm. De Ruyterstraat in Aalten. Kadootjes meenemen hoeft niet. 

  De gemeenteraad van de gemeente Aalten vergaderde op 22-02-2022, een gedenkwaardige datum.  Omdat dit de laatse maal in deze samenstelling was, mocht de raad een beschuitje voorproeven.  Voorafgaande aan de vergadering werd bij alle raadsleden een pakketje bezorgd. Hierin een beschuit met roze muisjes (met roomboter, bordje en mes) aangeboden door raadslid, lijstrekker en gelukkige moeder Esther Diepenbroek. Aanleiding natuurlijk de geboorte van haar dochtertje Novi. Niet iedereen kon wachten tot de vergadering om deze traktatie te verorberen.


 • Toegankelijk informatiecentrum nodig!

  De Progressieve Partij wil graag dat er een laagdrempelige informatiewinkel komt in de gemeente. De locatie van de voormalige Rabobank aan de Hofstraat zou daarvoor heel geschikt zijn. In Dinxperlo zou gekeken kunnen worden naar de bibliotheek, Kulturhus of gezondheidscentrum.

  Samenleving ingewikkeld.

  Wim Hokken (nr. 7 op de lijst en werkzaam in diverse gemeenten): “De samenleving wordt steeds ingewikkelder. We stoppen de informatie vaak achter klanten-contactcenters, informatienummers en computerprogramma’s. Het menselijk contact wordt steeds minder. Dat levert voor mensen die niet zo snel meekunnen in onze wereld echt problemen op. Dat onderkennen we steeds meer. Daarom moeten we de informatie laagdrempeliger, toegankelijker en eenvoudiger maken. Dat betekent dat er gewoon weer menselijk contact is; iemand waar je iets aan kunt vragen”.

  Goede voorbeeld.

  De Progressieve Partij wil graag dat de informatie tijdig gegeven wordt en makkelijk te bereiken is. En dat mensen ook geholpen kunnen  worden met hun vragen.

  Esther Diepenbroek, raadslid  en lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Wij proberen als PP het goede voorbeeld te geven. Het hele jaar rond plaatsen we informatie-advertenties, werken we onze website bij, hebben we weblogs, podcasts en een wekelijkse informatiebulletin. Nu al het 700ste nummer. We organiseren meedenkavonden, excursies en rondetafelgesprekken. De mensen in de straat zeggen wel eens:  “je ziet die politici alleen maar als er verkiezingen op komst zijn.”. “ Wij vinden dat een onterecht verwijt als het om de Progressieve Partij gaat. Wij pleiten ook steeds in de raad en college voor transparante en tijdige communicatie. Dat is een begin van de openheid die zo nodig is voor een goed functionerend gemeentebestuur.”


 • Petra Hoezen: “Mensen moeten op overheid kunnen rekenen”.

  14 FEBRUARI  2022

  Solidariteit is een kernbegrip in het programma van de Progressieve Partij. Ook een woord dat bij Petra Hoezen met de paplepel is ingegeven. Jarenlang is zij actief binnen de PvdA. Nu staat Petra, in het dagelijks leven strafrechtadvocaat op de zesde plaats bij de lokale Progressieve Partij, lijst 3. Petra is geen onbekende in de Aaltense politiek.


  “Dat klopt, van 2010 tot 2014 heb ik in de raad gezeten namens de PvdA. Dat was een hele leuke en ook leerzame tijd. Daarna ben ik in het bestuur van Barlo’s Belang gekomen. Ik ben opgegroeid in Barlo en ben 15 jaar geleden weer terug gekomen. Ik had het geluk dat het huis van mijn ouders gesplitst kon en mocht worden. Sindsdien woon ik op de plek waar ik ook ben opgegroeid”.

  Je bent als rasechte PvdA’er een samenwerking aan gegaan met de Progressieve Partij. Hoe kijk je tegen deze samenwerking aan.

  “Ik vind dat wij elkaar kunnen versterken. Daar komt bij dat ik vind dat je zoveel mogelijk moet kijken naar wat je met elkaar bindt in plaats van wat je van elkaar onderscheidt. Uiteindelijk is ieder raadslid vrij van enige last of ruggespraak en maak je altijd een eigen afweging. Het kan daarom alleen maar helpend zijn om samen te werken op de onderwerpen waar je hetzelfde over denkt. Overigens zijn er volgens mij eigenlijk geen echte inhoudelijke verschillen tussen de PP en de PvdA. Het is hooguit dat de accenten in het verleden wat anders lagen. Daar is niets mis mee.

  Je zult in je werk vast te maken hebben met mensen die het niet zo getroffen hebben in het leven,maar ook wel zich onrechtvaardig behandeld weten door de overheid. Hoe zie je de rol van de overheid en ook als je zelf daarvan deel uit zou maken als raadslid?

  De overheid is eigenlijk natuurlijk niet meer dan een club van mensen die beleid maken en uitvoeren. Hierbij lijkt met enige regelmaat het beleid op zichzelf de hoogste prioriteit te hebben, terwijl het beleid natuurlijk altijd ten dienste staat van de burger en de samenleving. Dit lijkt nog wel eens uit het oog te worden verloren.

  Ik zie mijzelf als raadslid niet als onderdeel van de overheid, maar juist als vertegenwoordiger van de inwoners en controleur van de overheid. Hierbij hoort wel de verantwoordelijkheid om soms ook beslissingen te nemen of beleid vast te stellen waar niet iedereen blij mee is. Ik ben er echter van overtuigd dat ook deze mensen dit zullen kunnen begrijpen en accepteren zolang je maar doet waar je voor staat en staat voor wat je doet.


 • Campagne van start

  Speerpunten 2022-2026. 
  Bert Weevers en Sylvia Stuivenberg (resp. 2 en 3 op de lijst, lijsttrekker Esther Diepenbroek is nog met bevallingsverlof) presenteerden het verkiezingsprogramma voor de komende jaren.
  Lokaal, groen en sociaal: dat zijn natuurlijk al jaren PP’s kernwaarden. De belangrijkste uitwerking daarvan: bestaanszekerheid, gelijke kansen en een gezond leven in een gezonde omgeving. Bovendien zijn de speerpunten zoveel mogelijk gekoppeld aan de 17 “Duurzame doelen” van de VN: de global goals. Gemeente Aalten en ook de regio Achterhoek hebben ook deze global goals als toets voor hun beleid genomen

  Vernieuwde website
  Ook de nieuwe website van de PP werd “ten doop gehouden”. Een vertrouwd adres: www.progressieve-partij.nl maar een nieuwe “look en feel”. Volgens Bert Weevers is en blijft de PP-site het meest actueel van alle politieke partijen in de gemeente Aalten, maar was toch een beetje gedateerd qua uitstraling en techniek. “Dus we hebben hem in een nieuwe vormgeving en functionaliteit omgezet. Dus wat logischer opgebouwd en wat nieuwe functies toegevoegd. Basis blijft natuurlijk de actuele berichtgeving. Maar daarnaast is ook veel achtergrond-informatie te vinden over onze geschiedenis, standpunten en publicaties.”

  Met deze drie zaken: Progressief Nieuws, website en programma laat PP zien dat ze informeren van en verantwoording afleggen aan inwoners belangrijk vindt en ook telkens weer met nieuw elan in de praktijk brengt. 

  rechtstreeks naar het programma: https://www.progressieve-partij.nl/speerpunten-2022-2026-e-v/


 • 700ste Progressief Nieuws!

  Op donderdag 10 februari exact 12.00 uur kwam de 700ste uitgave van Progressief Nieuws in de email van de abonnees. Meteen een bijzonder nummer. Het verschijnt niet op zondagmorgen (dan komt er weer een “normaal” nummer uit), maar midden in de week. De inhoud is ook bijzonder. Alle kandidaten die op de lijst van de Progressieve Partij staan op een rijtje. Met foto en een motivatie of beschrijving.
   
  Henk Kok, voorzitter van de Progressieve Partij:  “Ik ben er zo ontzettend trots op dat wij met onze club in staat zijn om elke week weer onze leden en inwoners te informeren over politieke zaken. Dat is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de mensen die de informatie aanleveren en de artikelen schrijven: vooral fractie, wethouder, bestuur en leden. We herdenken hier met respect de rol die Benny Lammers als vormgever jarenlang vervulde. De redactie, vormgeving en verzending is nu in handen van Bert Weevers, Dinie en Joop Wikkerink. Hulde voor hun vasthoudendheid en stiptheid. Mensen reageren wel eens smalend dat de politieke partijen pas wakker worden een maand voor de verkiezingen. Dat kun je van ons onmogelijk zeggen. Het hele jaar door proberen wij onze inwoners bij politiek te betrekken.
 • Uit de raad: Kleuverspad

  Beeldvorming Dinsdag 2 februari

  Drie ‘harde’ onderwerpen op de raadsagenda van deze maand: overweg Kleuverspad, woningbouw Keupenstraat en actualisatie Plan van Aanpak Duurzaamheid. In de eerste ronde, de Beeldvorming, zijn door verschillende fracties schriftelijke vragen gesteld en op 1 onderwerp kwam afgelopen dinsdag een inspreker. Waar gaat het over:
  Kleuverspad: Prorail heeft als beheerder van het spoor het beleid dat alle onbewaakte overgangen moeten verdwijnen. Ook als er nooit een ongeluk heeft plaatsgevonden en het zicht op naderende treinen uitstekend is. De onbewaakte spoorwegovergang naar het Kleuverspad hoort hier ook bij. Deze kan echter niet zomaar dicht omdat het een toegangsweg is voor aanwonenden en onderdeel is van een belangrijke toeristische fiets- en wandelroute. Beveiligen is blijkbaar te duur, dus moest er een andere oplossing gevonden worden: een nieuwe paralelweg langs het spoor van Kleuverspad naar de Buninkdijk. Voor de bomen die hiervoor moeten worden gekapt komt er een nieuw bosje. Voor dit alles moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. En over dit bestemmingsplan moet de gemeenteraad een beslissing nemen. Er waren geen insprekers.

  Keupenstraat De Heurne
  Voor de bouw van een woning aan de Keupenstraat in Dinxperlo is een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig omdat het niet past in het bestemmingsplan. De beoogde bewoner kwam dinsdagavond digitaal inspreken. Hij hekelde daarbij vooral de gang van zaken in de afgelopen jaren, maar was uiteraard content met het voorstel van het college om zo’n VVGB af te geven.

  In 2019 is het Plan van Aanpak Duurzaamheid door de raad vastgesteld. Dit is een veelomvattend plan dat betrekking heeft op veel terreinen in de samenleving. Denk aan bouwen en wonen, verkeer, landschap, droogte, biodiversiteit, natuur en landbouw. Erg belangrijk ook, omdat het als doelen heeft om klimaatverhitting af te remmen, de gevolgen ervan te verzachten en de aantasting van biodiversiteit te stoppen. Nog niet alle terreinen zijn uitgewerkt, er staan nog beleidsnota’s op de rol, zoals die over circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn wel de onderdelen UKZW, RES, TVW en laadvisie door de raad aangenomen.

  Er is dus best veel opgestart, waarbij PP zowel in de raad als in college altijd een stuwende rol heeft gespeeld. Graag hadden we het sneller en intensiever gewild, maar de maatschappelijke en politieke realiteit is soms weerbarstig.

  Een belangrijk thema voor PP is vanaf het begin de betaalbaarheid. Zeker in deze tijd met de sterk gestegen energieprijzen is het risico op energie-armoede groot. We zien dat mensen die over voldoende middelen beschikken dankzij de landelijke en gemeentelijke subsidie-en leenmogelijkheden volop kunnen investeren in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Maar juist de mensen die het nodig hebben vallen buiten de boot. We pleiten dus ook nu weer voor extra steunmaatregelen voor minima! • Joop Wikkerink “Beste Bestuurder kleine gemeente 2021”.

  Wethouder Joop Wikkerink is donderdagmiddag uitgeroepen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente. Dit is bekend gemaakt tijdens de digitale bijeenkomst van het Kompas, het jaarlijkse event van Binnenlands Bestuur.

  “Ik ben positief verrast dat er zoveel mensen de moeite hebben genomen hun stem op mij uit te brengen. Dat geeft voor mij de kracht van samenwerken in onze gemeente, in onze regio aan. Fijn dat deze prijs alweer in de Achterhoek terecht komt. Natuurlijk bedank ik alle mensen die hier hard voor gelopen hebben. Ik ben vereerd vanwege de waardering. Ik betrek graag ons hele college hierin en zie het als een aansporing om verder te gaan met werken vanuit de bedoeling samen in een college, met de raad en in de regio Achterhoek.” aldus wethouder Joop Wikkerink.

  Joop Wikkerink heeft onder andere Wmo, Minimabeleid, Schuldhulpverlening, Participatiewet, Volksgezondheid en Dierenwelzijn in zijn portefeuille. Hij wordt enorm gewaardeerd vanwege zijn deskundigheid en jarenlange ervaring in de lokale politiek. Hij gaat op een verbindende manier te werk en heeft daarmee vele vernieuwingen doorgevoerd. Stemmers prijzen hem om zijn tomeloze inzet als wethouder, maar ook in het verleden als raadslid.

  Weer een Aaltense wethouder

  Het is niet de eerste keer dat een wethouder van de gemeente Aalten deze titel krijgt. Wethouder Hans te Lindert werd verkozen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente in 2019 en wethouder Ted Kok werd vorig jaar voor de titel genomineerd. Wethouder Wikkerink mag zich een jaar lang de beste bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 30.000 inwoners) noemen. De andere genomineerden waren burgemeester Vincent van Neerbos van de gemeente West Maas en Waal en wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen.


 • In de Achterhoek gunnen wij elkaar wat

  De Achterhoekse gemeente Aalten (27.000 inwoners) lijkt patent te hebben op de Beste Bestuurder. Hans te Lindert is er 19 maanden wethouder als hij in januari 2020 wordt verkozen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente 2019. Zijn collega Ted Kok wordt het jaar erop genomineerd, maar valt buiten de prijzen. Wethouder Joop Wikkerink (69) is het vandaag weer wél geworden: Beste Bestuurder van een kleine gemeente 2021. Hoe zit dat in Aalten? ‘Wikkerink: Wij gunnen elkaar wat in de Achterhoek en we doen wat voor elkaar. Ik kan de zon ook in het water zien schijnen. Niet alleen voor jezelf, maar samen met een ander aan iets werken; dat is toch wel het DNA van deze streek.’

  Na zijn nominatie door Binnenlands Bestuur eind vorig jaar, slaapt de nuchtere Achterhoeker Wikkerink er een nachtje over en denkt: Wat is dat leuk. ‘Het is een soort van waardering voor de samenwerking in de regio en binnen de gemeente.’ En dus schrijft hij ongegeneerd op de website van zijn Progressieve Partij: STEM OP MIJ! Wethouder Wikkerink: ‘Ik ben niet zo van de wedstrijdjes, maar als je dan tóch bent genomineerd, dan moet je ervoor gaan ook. Ik mailde de andere genomineerden gisteren: ‘Zitten jullie ook zo in spanning?’ Om de meeste stemmen te krijgen, heb je een netwerk nodig. Mensen die voor jou willen lopen. Dus niet alleen liken op Facebook, maar de website bezoeken en echt je stem brengen. Ontzettend leuk dat dat is gebeurd.’

  Deskundig

  Joop Wikkerink loopt al tientallen jaren mee in de Aaltense politiek. Hij wordt er in 1982 raadslid en blijft dat maar liefst 36 jaar. Pas op zijn 65ste wordt hij in 2018 in Aalten wethouder voor o.a. Wmo, schuldhulpverlening, volksgezondheid, Participatiewet en welzijn. En nu, minder dan vier jaar later, is hij verkozen tot ‘s lands Beste Bestuurder van een kleine gemeente. De vele jaren in de raad hebben hem geen windeieren gelegd, zeggen zijn collegabestuurders. De ervaring heeft hem deskundig gemaakt, waardoor hij volgens hen vele vernieuwingen heeft kunnen doorvoeren.

  En dan te bedenken dat hij net zo gemakkelijk van zijn pensioen had kunnen genieten in de Achterhoek. Wikkerink: ‘Ik doe dit uit passie. Ik móest met pensioen bij de gemeente Hengelo. Dat heb ik nog drie maanden weten te rekken, want ik wilde helemaal niet stilzitten. Die 36 jaren in de gemeenteraad waren ook echt prachtig. Ik heb mij geen dag verveeld en nooit gedacht: Wat doe ik hier nog? En toen kwam deze kans om wethouder te worden langs, ook nog eens met het sociaal domein in de portefeuille. Wat wil een mens nog meer.’ Waarom dan niet eerder wethouder geworden? Joop Wikkerink: ‘Achteraf denk je dat wel natuurlijk, misschien vier of achter jaar eerder. Maar ik had een ontzettende passie voor mijn werk als beleidsmedewerker in het sociaal domein. Er gebeurde zoveel en ik wilde als ambtenaar een goede bijdrage leveren. Ik peinsde er niet over om wethouder te worden.’

  Maar nu is hij dat wel, met plezier en nog bedolven onder complimenten ook. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, en nu? Wethouder Wikkerink: ‘Ik sta op nummer vier van onze kieslijst, maar ik ga niet terug in de raad. Ik maak er geen geheim van dat ik heel graag vier jaar doorga als wethouder, het liefst binnen de huidige samenstelling van dit college en met dezelfde mensen. We werken in de Achterhoek goed samen op het gebied van gezondheid en werk en inkomen, maar we hebben, ook door corona, nog onvoldoende tijd gehad om door te zetten.’


 • Energiecoöperaties middel tegen energiearmoede.

  Het oprichten van een energiecoöperatie zoals de ECB in Bredevoort kan een middel zijn tegen energiearmoede. Dat vindt de Progressieve Partij, raadslid Bert Weevers, tevens oprichter van de ECB.

  Wat is het probleem?

  Om tempo te maken met maatregelen tegen de klimaatverandering  zijn drie oplossingen in te voeren. Besparen op energieverbruik door o.a. isolatie van bestaande en nieuwe gebouwen is de eerste. Duurzame energieopwekking via zon en wind helpt verder de CO2-uitstoot te verminderen. Ten derde kun je CO2 vastleggen in bomen. Voorlichting en advies via een energieloket en energiecoaches helpen daarbij. Er is echter één hardnekkig probleem en dat is (energie-) armoede. Veel mensen kunnen de noodzakelijke investeringen niet betalen.

  Bert Weevers: “In Bredevoort hebben we via de postcoderoos-benadering ruim 50 huishoudens als leden van de energiecoöperatie”. “We hebben in totaal 529 zonnepanelen op het Grachthuys en bij Betting Wonen aangeschaft. De vereniging verkoopt de duurzame stroom en bij de leden wordt de energiebelasting naar rato van de door hun panelen opgewekte stroom in mindering gebracht op hun elektriciteitsrekening. Beide samen levert een mooi rendement op”. ”Wat zou het mooi zijn als ook mensen met lage inkomens hiervan kunnen profiteren. Maar voor hen is een eenmalige investering in de zonnepanelen van de coöperatie een probleem. PP heeft ervoor gezorgd dat een duurzaamheidslening ook gebruikt mag worden voor deelname in een energiecoöperatie. Maar als mensen met weinig geld willen lenen komt “Tiel” om de hoek kijken (Bureau Kredietregistratie, BKR).”

  Zijn er oplossingen?

  “Zeker. Als Progressieve Partij stellen wij een scala aan maatregelen voor. Zo willen wij in elk geval een investeringsfonds voor duurzaamheid, waaruit leningen of bijdragen aan mensen met lage inkomens verstrekt worden. BKR-problemen kunnen hiermee opgelost worden. In sommige gevallen willen we ook de rente op leningen uit dit fonds of landelijke Eneriebespaarlening kwijtschelden. Zo kun je ook met een laag inkomen of schulden toch lid  worden van een energiecoöperatie. En dan snijdt het mes aan twee kanten: je bespaart energie en werkt dus mee aan minder CO2-uitsoot en het scheelt je in de energierekening.”

  Hoge gasprijzen.

  “We maken ons echt zorgen over de hoge gasprijzen. We kunnen waarschijnlijk als gemeente eenmalig een bedrag schenken van 200 euro. Landelijk gaat de energiebelasting 400 euro per jaar omlaag. Maar wij kennen mensen die bijvoorbeeld door het faillissement van hun leverancier een nieuw contract af moesten sluiten dat meer dan 200 euro per maand duurder is. We vinden dat schrijnende gevallen extra ondersteund moeten worden. Maar wat echt structureel helpt is natuurlijk versneld op duurzame energie over gaan, beter isoleren en meer besparen. Daar kan een energiecoach vanuit een duurzaamheidswinkel bij helpen.”


 • Nieuwe woonconcepten noodzakelijk

  Sociale huurwoningen èn gasloos in Dinxperlo.
  .

  Sylvia Stuivenberg woont sinds eind september  in Dinxperlo aan de Nieuwstraat. Het is een huurhuis van de Woonplaats en volledig gasloos. In dit project zijn 14 sociale huurwoningen gerealiseerd. Vooral voor alleenstaande jongeren en ouderen, starters en senioren. De Progressieve Partij wil dat er meer van dit soort sociale en duurzame woningen gebouwd gaan worden. Zeker voor mensen die een koophuis niet kunnen betalen. Vooral voor starters en senioren. Het project Nieuwstraat Dinxperlo is een mooi voorbeeld  en smaakt naar meer.

  Hoe ziet jouw woning eruit, Sylvia?

   “Mijn woning is een 3-kamer woning met een tuin. Op deze woning zitten 10 zonnepanelen en er zijn 2 warmtepompen aanwezig. Het is  sociale woningbouw met echter wel hoge huren, ik betaal op dit moment € 732,05 per maand en hierin zit een bedrag van € 10,40 aan servicekosten. Ik krijg geen huurtoeslag. De woning is gasvrij en heeft uitsluitend vloerverwarming. Koken gebeurt met inductie.”
  “Ik betaal € 65,00 aan energie dit is tijdens deze sombere maanden veel te weinig. Ik hoop dat ik tijdens de zonnige maanden zoveel kan terugleveren dat ik bij mijn eind afrekening quitte speel.”

  Hoe werkte het lotingssysteem bij de Woonplaats?

  “Deze woningen zijn verloot onder de inschrijvers;  hierbij maakt het niet uit hoelang je ingeschreven staat bij de verhuurder. De loting gaat via  een computerprogramma:  dit om iedereen een gelijke kans te geven. Ik was mij hier niet van bewust, stond 5 jaar ingeschreven en dacht daardoor kans te maken. Mijn buurman stond 5 maanden ingeschreven. Dit laat zien dat er geen onderscheid is.”

  Derde op de lijst van de Progressieve Partij.

  Sylvia Stuivenberg is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de PP èn lid van de PvdA en Rooie Vrouwen: “ik vind het mooi dat we bezig gaan met de progressieve samenwerking. Dat is broodnodig. Ik hoop dat vanwege mijn PvdA-lidmaatschap ook veel PvdA’ers op de lijst no. 3 van de Progressieve Partij zullen stemmen. Ik ben vooral  getroffen door de solidariteit die als rode draad door het PP-programma loopt.”


 • Krentenwegge voor lijsttrekker

  Aalten, 28 januari 2022 – Het kon natuurlijk niet uitblijven. Vorige week donderdag werd Novi geboren, dochter van Jurgen en Esther Diepenbroek, lijsttrekker van de Progressieve Partij. Zaterdag zette een delegatie van de Progressieve Partij een ooievaar aan de Grote Maote. En donderdag toog een delegatie van PP met “een krommen arm” daar naar toe. Een Achterhoekse uitdrukking voor een Achterhoekse traditie: een grote krentenwegge van bijna een meter in het roze verpakt. Op de foto zijn raadslid Bert Weevers en wethouder Joop Wikkerink te zien die  de krentenwegge afleveren. Kandidaat-raadslid Sylvia Stuivenberg bracht een prachtig knuffelding met PP-logo mee voor de kleine Novi. In het midden de hoofdrolspelers in dit blijspel: moeder Esther en dochter Novi. Vader Jurgen maakte de foto, schonk koffie en serveerde de beschuit met muisjes.


 • Joop Wikkerink genomineerd

  PP-wethouder Joop Wikkerink is genomineerd als “Beste Bestuurder van een kleine gemeenten 2021” Natuurlijk hierbij een oproep om te stemmen via www.bestebestuurder.nl en wel vòòr 30 januari a.s. Het jury-rapport zegt:

  Wethouder Wikkerink wordt enorm gewaardeerd vanwege zijn deskundigheid en jarenlange ervaring in de lokale politiek. Hij gaat op een verbindende manier te werk en heeft daarmee vele vernieuwingen doorgevoerd. Stemmers prijzen hem om zijn tomeloze inzet als wethouder, maar ook in het verleden als raadslid.

  Joop:

  “Pfft, ik was wel even overdonderd. Hoe kan dat nou, dacht ik. Ik doe toch helemaal niet zoveel bijzonders, behalve m’n werk naar eer en geweten. En ik ben helemaal niet zo van dit soort wedstrijdjes. Maar toen het even landde en ik er een nachtje over sliep en wat reacties hoorde, dacht ik: “ik vind het eigenlijk nog wel leuk ook. Het is toch een soort waardering en erkenning die elk mens wel eens nodig heeft. En toen ik er nog verder over nadacht, zei ik bij mezelf: Ik hoop dat bij degenen die mij deze nominatie bezorgd hebben in elk geval drie dingen zijn opgevallen:

  1.Ik geloof heel sterk in het college-als-team. Dus dat je samen verantwoordelijk bent, je elkaar helpt, en elkaar wat gunt. Dat elkaar ook verdedigt en dat je vooral “inclusief denkt”, dus rekening houdt met het belang en positie van de ander. Ik wil heel graag nog een periode door als wethouder en probeer ook steeds duidelijk te maken dat het succes en de goede sfeer in ons college komt doordat we het SAMEN doen. Maar zeg ik er dan meteen achteraan: je moet het wel DOEN. Vandaar onze slogan: daadkrachtig, duurzaam en dichtbij. En voor dat doen hebben we natuurlijk deskundige en betrokken medewerkers nodig. Die hebben we. Zonder hen kunnen we het niet. En uiteindelijk natuurlijk ook een raad die ons beleid steunt. En dat gaat ook goed.

  2.Ik hoop ook dat is opgevallen dat ik als wethouder (en trouwens ook ons college) veel belang hecht aan “burgerparticipatie”. Onze inwoners meenemen, betrekken, informeren en naar hen luisteren. Naar hun zorgen, opvattingen en ideeën. En dat wil dan absoluut niet zeggen dat “zij vragen en wij draaien”, maar vooral dat je uitlegt hoe jouw beleid en besluit tot stand komt. Kijk maar naar de digitale koffiemomentjes en inwonersgesprekken die collega Hans te Lindert en ik tijdens de corona-periode hebben gevoerd over het sociaal domein. Ik doe daar dan nog een schepje bij bovenop met mijn veertiendaagse weblog en podcast, mijn regelmatige posts, zoveel mogelijk over inhoud, op de sociale media en mijn meningennetwerk. Kijk maar eens op https://wethouderjoopwikkerink.wordpress.com/

  Bevind me natuurlijk ook in goed gezelschap van mijn eigen partij, de Progressieve partij die ook bekend staat om haar actieve informatiebeleid naar onze inwoners toe. Met een website, socials, en een wekelijkse emailnieuwsbrief dien binnenkort voor de 700 ste (!) keer verschijnt. De kritiek die je wel eens op “de politiek” hoort dat “je ze alleen maar vlak voor de verkiezingen hoort en ziet”is in elk geval niet op mij en mijn partij van toepassing.

  3.Ik heb me in de afgelopen 3,5 jaar heel erg sterk gemaakt voor de regionale samenwerking op het terrein van werk en inkomen en het sociaal domein inclusief de publieke gezondheid. Als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg geloof ik erg  in de inhoudelijk en niet-verplichte afstemming tussen de 8 gemeenten i de Achterhoek, Zodat inwoners en aanbieders niet met een ratjetoe aan regels en beleid geconfronteerd worden. Dat is heel lastig soms , soms denk ik wel eens : “wat willen we nu in de Achterhoek: samenwerken of tegenwerken?” Op Werk en Inkomen hebben we prachtige resultaten bereik in regionaal verband. Bijvoorbeeld op het gebied van het scholings- en talentenfonds Op IJver, het beleid rond social return on investment en de ommedraai in kijk op mensen die in een afhankelijk uitkeringspositie zitten. En dan is het nog steeds onnodig en jammer dat Oude IJsselstreek hierin zijn eigen weg gaat. Immers juist de arbeidsmarkt is regionaal. Ook maak we grote stappen met Achterhoek gezond: ingewikkeld, lange adem, veel belangen en partijen: maar ook hier is het nodig dat we fundamenteel anders gaan kijken naar onze gezondheidszorg anders hebben we over 20 jaar geen handjes en geen centjes daar meer voor.

  Dus als deze gegevens zijn meegenomen in de nominatie dan denk ik: leuk, mooi het gaat niet alleen om mij, het gaat om samenwerking, inwonerbetrokkenheid en  is dus vooral ook een waardering voor ons als samenwerkend team, voor heel Aalten en voor de Achterhoek.

  En de grote (serieuze)  grap is natuurlijk dat deze nominatie de derde is die de gemeente Aalten binnensleept. In 2020 was collega Hans de beste bestuurder van 2019, in 2021 was collega Ted genomineerd voor de beste bestuurder 2020 en nu ik voor 2021.

   Als we er zo tegenaan kijken, dan durf ik wel op te roepen: STEM OP MIJ !

  Hoe?

  Zie hieronder een oproep van een collega:

  Wethouder Joop Wikkerink is genomineerd voor de titel Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2021 🎉 Stem jij ook? Dit kan t/m 30 januari via: https://necker.survalyzer.eu/nfbbqdbqnm?l=nl. Andere categorieën kun je overslaan door ‘ik stem op geen van bovenstaande bestuurders’ aan te klikken. Vergeet niet je stem via de link in je mailbox te bevestigen. Bedankt 👍🏻


 • Dochter voor Esther Diepenbroek

  Op  donderdagmorgen heel vroeg werd Novi geboren, dochter van Esther en Jurgen. Esther kondigde het on onze groeps-app zo aan: “Vannacht om 4.30 uur is het nieuwste PP-lid geboren onze dochter Novi Klein Goldewijk.”
  Daarop stroomden natuurlijk de enthousiaste felicitatie-apps binnen.

  Voor PP  natuurlijk een reden  om zaterdagmorgen een ooievaar te plaatsen, naast die van de familie en van Omroep AFM.  Met een knipoog naar de verkiezingsleuze van PP staat er op het welkomstbord : “Welkom Novi, kijk vooruit!”.  Dat deed ze meteen al: met de oogjes knipperend tegen het licht mochten wij Novi al bewonderen vanachter het raam. (We konden niet naar binnen i.v.m. de aanwezigheid van de kraamhulp en corona).

  Zo reageerden we in de krant:
  Sylvia Stuivenberg:  “Wat fijn voor het jonge gezin dat alles goed is. Jammer dat we vanwege corona niet even naar binnen mogen, maar dat komt nog wel”.
  Wethouder Joop Wikkerink was ook aanwezig. “Volgens mij is dit redelijk bijzonder. Een lijsttrekker die twee maanden voor de verkiezingen bevalt van een mooi jonge dochter. Het bepaalt je wel weer even bij onze opdracht deze wereld beter achter te laten voor onze kinderen  en kleinkinderen. Dus nu wat te blijven doen aan de klimaatcrisis en de kansengelijkheid”

   Het was wel even klimmen, klauteren, timmeren schroeven. Maar met veel “technici” in de ploeg  was het varkentje zo gewassen.


 • PP: maximaal 30 km in de drie kernen van de gemeente

  Aalten-Dinxperlo, 22 januari – Ook in de gemeente Aalten wordt het verkeer steeds drukker. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Maar veiligheid ook. En toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en rolstoelers. Verkeersruimte is publieksruimte. Daarom gaan fietser en voetganger voor. Dat scheelt ruimte, vervuiling en ongelukken. Volgens de Progressieve Partij moet daar het beleid op gebaseerd zijn.

  Invalswegen veiliger en groener.

  Sylvia Stuivenberg uit Dinxperlo staat als PvdA’er  als derde op de lijst van de Progressieve Partij.  Zij woont nog niet zo lang in Dinxperlo.  Haar vallen een paar dingen op. “De reconstructie  van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat in Aalten vind ik een mooi voorbeeld van duurzame en veilige inrichting. Veel groen en duurzaam materiaalgebruik. En  wat direct opvalt: veel ruimte voor voetganger en fietser. En op  het hele traject mogen de auto’s maar maximaal 30 km per uur. Dat is prachtig, veilig en schoon!. Ik zou willen dat alle invalswegen zoals de Aaltenseweg en Terborgseweg in Dinxperlo ook zo ingericht worden. De Terborgseweg is al mooi geworden, veel planten en groen, maar het is nog wel een racebaan en meer bomen zou ook mooi zijn.”

  Meer fietsstraten.

  Esther Diepenbroek, lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Ik woon vlakbij de fietsstraat Bodendijk in Aalten. Je ziet dat het wennen is, maar juist fietsers, mensen in rolstoelen of met kinderwagens en gewoon wandelaars voelen zich veel veiliger in dit gebied. Het kan, dat heeft de gemeente al laten zien bij bijv. de Bodendijk in Aalten en de Margrietstraat-Nassaustraat in Dinxperlo. Dus ik vind het belangrijk dat er meer fietsstraten komen waar de auto te gast is. En de fietser en voetganger voor gaat.”

  Snelheid omlaag

  De Progressieve Partij is ontzettend blij dat na jaren van verzet oor andere partijen  juist dit college besloten heeft om op delen van de ring in Aalten het 30 km-regime in te voeren. Esther: “En dan hebben wij het over de Dijkstraat en de Adm. De Ruyterstraat in Aalten. Mijn voorgangers hebben al jarenlang gepleit voor deze maatregelen op de ring. We hebben zelfs al eens de proef op de som genomen door de hele ring met 50 en met 30 km te rijden: Verschil: 4 minuten.! Met zo’n kleine tijdwinst moeten we toch meteen de veiligheid verhogen en de uitstoot verminderen door op de hele ring 30 km in te voeren!”

  Foto: Sylvia Stuivenberg (PvdA, Dinxperlo, 3e op de kieslijst PP): “Meer veiligheid door max. 30 km in de kernen en meer fietsstraten”.

 • PP wil permanente tegelactie

  Groen- en speelplekken in de kernen onmisbaar

  Aalten, januari 2022 – De Progressieve Partij luidt de noodklok over ons unieke landschap. Het loopt gevaar door verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering.   Nu en in de toekomst hebben natuur, landschap en boeren elkaar hard nodig. Maar ook het groen in de kernen  draagt bij aan de natuur: “tegel eruit, groen erin”, gevelgroen en groene daken.

  Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek. “Als je kijkt naar onze kernen zie je steeds  meer groene bermen en bloeiende planten. Bijvoorbeeld in de Nieuwstraat in Dinxperlo. Maar ook veel stenen, dus wij pleiten voor nog meer vergroening in de kernen. En de actie “tegel eruit, groen erin” permanent maken. Als aanstaande moeder kijk ik ook speciaal naar groen- en speelplekken die fijn zijn voor jonge kinderen en hun ouders. Ik zou het mooi vinden als we ook in de wijken mini-bossen, voedselbosjes en veel extra bomen krijgen. En bijvoorbeeld bomen langs de invalswegen zoals de Terborgseweg in Dinxperlo.”

  Natuur, landschap en boeren hebben elkaar nodig

  Om natuur en landschap robuuster te maken zal de landbouw steeds meer natuurinclusief moeten gaan worden. Dat zie je ook steeds meer in het landelijk beleid. Volgens Bert Weevers (raadslid, no.2 op de kieslijst) is daarbij de omschakeling naar kringlooplandbouw de oplossing:   “En dat kàn, kijk naar de inspirerende voorbeelden hier in de buurt.” Ecoboer Arink uit Lievelde heeft vorige week juist een prijs gewonnen met zijn volledige kringloop- bedrijf. Bert:  “Als PP hebben wij al veel zomerfiets-excursies  georganiseerd naar bedrijven die echt natuurinclusief proberen te werken. Bijvoorbeeld naar deze boerderij van Arink, de Jerseykoeien van Ormel in De Heurne , de scharrelvarkens van Westerveld in  IJzerlo.”

  Gemeente kan ook natuur en landschap versterken.

  Bert Weevers: “Juist in het buitengebied kan er nog een grote slag geslagen worden naar meer robuuste natuur en behoud en versterking van het landschap. Er gebeuren al mooie dingen door bijv. de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland met o.a. akkerranden voor patrijzen en kleine landschapselementen.  Maar ook ons bomenbestand zal gaandeweg omgevormd moeten worden naar meer klimaatbestendige bomen. Natuurlijk tegengaan van bestrijdingsmiddelen. En op een positieve manier boeren ondersteunen die overgaan naar  kringloop landbouw. Bijvoorbeeld door voorlichting, advies, vergunningen; maar ook door zelf als gemeentelijke organisatie in te kopen bij onze lokale kringloopboeren!”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Groen en speelplekken belangrijk voor jonge ouders en hun kinderen”.

 • “Alles is gezondheid”

  Inwoners met lagere opleidingen en inkomens leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar minder gezond. Dat zijn volgens de Progressieve Partij schokkende cijfers. Ze blijken uit onderzoek en werden ook gepresenteerd in het tv-programma “Scheefgroei”. Hoogste tijd voor actie en alle nadruk op voorkomen van problemen door gezonder te gaan leven.

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek: “Ik heb nu zelf aan den lijve ervaren dat het van groot belang is zo vroeg mogelijk met preventie  te beginnen. We hebben al voor de geboorte van ons kindje contact met diverse mensen die ons goed adviseren.”. “Daarom vinden wij als Progressieve Partij het bevorderen van een gezonde levensstijl zo belangrijk. Bij kleine kinderen denk je dan al gauw aan gezonde voeding, veel bewegen, in de buitenlucht. Bij wat grotere kinderen ook het voorkomen dat ze gaan roken, drinken of ongezond snacken”.

  Bij  het voorkomen van problemen, preventie,  kunnen volgens PP leefstijlcoaches ingeschakeld worden, of projecten samen het de huisartsen genaamd “welzijn op recept”. Allemaal ook vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarbij moet zeker in deze corona-tijd  ook gelet worden op de mentale gezondheid.

  Esther: “Voor mij is het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. En ik weet dat juist in deze tijd dat voor jongeren best moeilijk is. Daarom hechten wij veel waarde aan projecten die de mentale weerbaarheid bevorderen. Op scholen maar ook bij de Scouting, de atletiek- en voetbalvereniging. Ook als gemeente moeten we daarin investeren.”

  Volgens wethouder Joop Wikkerink (o.a. WMO en ouderenbeleid) moeten ook de senioren en ouderen steeds meer letten op gezondheid  om ziektes en zorg te voorkomen. Daarbij moet de doelgroep zelf (ervaringsdeskundigen) op kop staan! Immers we worden allemaal steeds ouder. Joop: “Daarom moeten we innoveren en investeren in de zorg en niet bezuinigen of korten.

  Esther: “Je kunt natuurlijk zo gezond doen wat je wilt, maar als de omgeving niet schoon is, heb je nog niks. Daarom willen we schone lucht, zeker voor onze kleine kinderen. Verminderen van houtstook,  bestrijdingsmiddelen, vuurwerk, fijnstof en stank. En vooral meer bomen, groen en biodiversiteit. In de kernen mag voor ons nog  meer groen aangeplant worden.

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Zo vroeg mogelijk aandacht voor preventie”.

 • Oproep: Doe mee in 2022!

   “Laat van je horen! De politiek beslist voor en over jou. Dat raakt iedereen. Gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitnodiging om mee te doen. Door te stemmen. Maar je kan ook actief meedoen, door je mening te laten horen. Of misschien wel lid te worden van een politieke partij.”

  Dat is de oproep van de Progressieve Partij in de persoon van Esther Diepenbroek, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.  

  Democratie is kiezen.

  Wethouder Joop Wikkerink citeert met instemming de oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet.  “Vertrouwen in de democratie is goed, maar meedoen is beter.”  “Meedoen is belangrijk want er moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes voor eerlijk delen, voor intensieve of natuur-inclusieve landbouw; betaalbare woningen of huizen boven de 5 ton. Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor veel particuliere winst. Voor de fiets of voor de auto. Voor eerlijke lonen in de zorg of voor de winsten van ziektekostenverzekeraars.”.

  Weten waar de raad over gaat.

  Beiden geven aan het belangrijk te vinden dat mensen weten waarom en waarop ze gaan stemmen. Daarom heeft de Progressieve Partij een grote advertentie geplaatst in de Aalten Vooruit en De Band. Hierin wordt uitgelegd wat de gemeenteraad doet, hoe die in elkaar steekt en wat de rol van het College van B. en W. en de medewerkers is.

  Esther: “Mensen vergeten wel eens dat de gemeenteraad het hoofd van de gemeente is en niet de burgemeester. “ “Natuurlijk gaan wij over de hoofdlijnen en het College met medewerkers over de uitvoering”. Maar uiteindelijk worden de grote keuzes door de raad gemaakt”.

  Informatie belangrijker dan kreten.

  Joop: “Ik vind het bijzonder belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd zijn. Daar doen we als college alles aan: veel informatie en veel zgn. participatietrajecten, waarin inwoners kunnen meespreken. En als wethouder schrijf ik elke week een weblog of maak ik een podcast om mensen maar te informeren”. Esther: “Als Progressieve Partij zijn wij ook al 40 jaar actief met het informeren van de mensen: huis-aan-huiskrantjes, website, sociale media en voor geïnteresseerden een wekelijkse nieuwsbrief prompt op zondagmorgen 10 uur in de mailbox. Nu al bijna voor de 700ste keer!”

   Zowel lijsttrekker als wethouder hopen dat door al deze informatie en oproepen meer mensen gaan stemmen, maar vooral meer mensen mee gaan doen in hun buurt, wijk, kern en gemeente.  Stemmen is daar maar een klein onderdeeltje van.

  Onderschrift foto:

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek en no. 2 op de lijst raadslid Bert Weevers:

  Informatie is bijzonder belangrijk, bijvoorbeeld over de enrgie-armoede.


 • “In heel Aalten moet je mogen zijn wie je bent”

  Aalten-  27 december 2021 – Esther Diepenbroek, raadslid en lijsttrekker voor de Progressieve Partij maakt zich sterk voor een inclusieve en diverse samenleving.  “In de gemeente Aalten mag iedereen zijn wie hij of zij is”.  “Dat is gemakkelijk gezegd, maar ik loop nog regelmatig tegen pijnlijke vooroordelen aan.  Daarom  wil ik in de komende raadsperiode echt een punt maken van  de inclusieve samenleving en diversiteit. Gelukkig gebeurt er al veel . Kijk naar de werkkansen voor mensen met een beperking. We hebben veel projecten op dat gebied.  Of het fantastische werk van de ervaringsdeskundigen van “Samen Sterk” binnen Estinea. De hulpweek van AFM lokale omroep. Of de activiteiten van Figulus, Scouting of sportverenigingen die zich openstellen voor àlle kinderen.”

  “Diversiteit vraagt onderhoud. “De grove grappen over een regenboogvlag;  cynisme  over een paarse vrijdag of  de moeite die er binnen bijv. de sport nog is over het anders zijn, moeten nog wel verdwijnen”.  Pas dan krijgt iedereen ook eerlijke en gelijke kansen”

  Tijdelijke vervanging vanwege zwangerschap

  Esther is  trouwens  per 22 december met zwangerschapsverlof voor haar eerste kindje. Gerrit Stronks zal op 25 januari geïnstalleerd worden  als haar vervanger tot de verkiezingen van 16 maart.

  Kansengelijkheid moet een belangrijk uitgangspunt zijn voor gemeentelijk beleid. Volgens huidig wethouder Joop Wikkerink zit dat goed tussen de oren. Maar vooral in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de “sociale basis”(zoals verenigingen) kunnen nog grote slagen gemaakt worden. Wikkerink maakt zich zorgen om de zorg. “Die moet anders georganiseerd worden, er zijn vraagtekens bij de verkeerde prikkels  vanwege marktwerking en er is een groot gebrek aan mensen.””We zijn in regionaal verband bezig met radicaal anders organiseren en financieren; dat is lange adem, maar ik zie wel mogelijkheden. In de tussentijd moeten we gewoon niet korten op zorg.”

  “ Immers we hebben de dure plicht goed te zorgen voor onze (groot) ouders en een toekomst te garanderen aan onze (klein) kinderen. Daarom moeten we goed zorgen voor de zorg.”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP) met regenboogvlag:  “hier moet je mogen zijn wieje bent en dezelfde kansen krijgen”.


 • Overstappen op minimapolis

  Aalten/Dinxperlo- 20 december-  Overstappen op de gunstige gemeentepolis voor mensen met een laag inkomen kan nog tot 31 december. De Progressieve Partij  wijst de minima op deze mogelijkheid in haar bericht over bestaanszekerheid.  Volgens de progressieven worden de inkomens- en welvaartsverschillen steeds groter in Nederland.  Veel  maatregelen tegen deze verschillen moeten van het rijk komen. Maar de gemeente kan ook veel doen.

  Bestaanszekerheid

  Volgens PP kan de ongelijke verdeling aangepakt worden langs vier lijnen. Allereerst moet werk lonen, ook voor mensen die niet vol aan de bak kunnen. Mensen die afhankelijk zijn van de bijstand moeten vanuit de menselijke maat ondersteund worden. Bijverdienen mag tot € 400,–, giften tot € 120,– per maand behouden.  Een derde lijn is de inzet voor een schuldenvrije toekomst, met bijvoorbeeld steun voor werkende armen  en de inzet van ervaringsdeskundigen. Tenslotte  kunnen er fondsen ingezet worden en steunmaatregelen zoals kwijtschelding langzamer afgebouwd worden. En natuurlijk moet de gemeentepolis voor minima in stand blijven.

  Reeks advertentienieuwsbrieven

  De Progressieve Partij plaatst voor de derde keer in deze coronacrisis een uitgebreide serie  advertentienieuwsbrieven. Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek: “Dit kost ons best veel geld, maar wij doen dit ook om de ontwerpers en de media een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke tijd. Elke euro omzet is dan meegenomen.” ”Maar vooral  plaatsen wij deze reeksen advertenties om ons te verantwoorden, om onze inwoners te informeren wat er speelt binnen de gemeente en wat de bijdrage van de Progressieve Partij daaraan is.”


Deel deze inhoud