• Waar en hoe werken we straks in de gemeente Aalten?
  Meedenkavond PP  4 april /Gemeentewerf Nu nadenken over later. Dat geldt voor heel veel terreinen. Ook voor industrieterreinen. Waar en hoe werken we in de toekomst? De Progressieve Partij organiseert een openbare “meedenkavond ”over dit onderwerp. Op woensdagavond 4 april. Op een toepasselijke locatie: de Gemeentewerf op het Industrieterrein in Aalten. We beginnen met een fietstocht over industrieterrein ’t Broek.   Regionaal Programma Werklokaties Provincies, regio’s en gemeenten denken volop na over toekomstige uitbreidingen van werklocaties. Ook Gelderland, Achterhoek en gemeente Aalten. Er is een regionale studie verschenen die berekent dat voor de gemeente Aalten 11 ha nieuw terrein nodig is de komende jaren. In de hele regio Achterhoek maar liefst 179 ha. Maar moet dat wel, moeten we op dezelfde manier maar doorbouwen?   Vraagtekens bij maar doorgroeien. In Oost-Gelre klonken kritische geluiden van bestaande ondernemers omdat grote bedrijven-van buiten-af hun schaarse personeel wegkapen. Het rapport over de bevolkingsgroei van de huidige informateur van Swol adviseerde scherper te kiezen voor sectoren. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, niet de minste,  kopte’m erin en vroeg zich af wat de toegevoegde waarde voor de economie is van kassenteelt, slachterijen en grote distributiebedrijven. Daarbij komen nog een paar uitdagingen van de “strijd om de ruimte”, klimaat, stikstof, tot ruimte voor de natuur en netcongestie. Vòòr 2030  is er niet voldonede ruimte op het stroomnet. En oplopende onoplosbare tekorten in juist de diensten- en zorgsector. Tenslotte kan AI ons werkende bestaan op kop zetten.   Bestaande terreinen aanpassen? Moeten we zo doorgaan? Welke bedrijven staan er nu op het industrieterrein. Welke mogelijkheden zijn daar al voor duurzame energie, groene inrichting, ombouw, architectuur, indikking enz. De fractie van de  Progressieve Partij wil tijdig deze maatschappelijke discussie op lokaal niveau aanzwengelen. Dus organiseren we een openbare meedenkavond. Om 19.30 uur starten we met een fietstochtje over het industrieterrein ’t Broek: wat staat er welke mogelijkheden tot vergroening zijn er bijv.  Daarna gaan we met elkaar in gesprek in de kantine op de gemeentewerf, Derde Broekdijk 1E in Aalten . Toegang en koffie gratis. Moeten we een fiets voor je regelen? fractie@progressieve-partij.nl    
 • Meedenken: hoe belangrijk is zwemles?

  Redactie, 14 januari 2024

  Meedenkavond woensdag 17 januari: “Het belang van zwemveiligheid”

  Deze maand moet  de raad een besluit nemen over de Startnotitie Zwembaden. Een belangrijke functie van zwembaden is het leren zwemmen. Hoe gaat dat nu in onze gemeente? Kan dat beter? Aan welke voorwaarden moet een zwembad voldoen? Wat vinden ouders, is er een rol voor scholen? De definitie van ‘zwemveilig zijn’ is: “Zwemveilig zijn is: In staat zijn om in en om het water te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur.”  (Nationale Raad Zwemveiligheid)

  Een praktijk-deskundige komt een korte informatieve inleiding houden over zwemles. Daarna gaan we graag met de aanwezige ouders en andere belanghebbenden in gesprek.  Wie is verantwoordelijk voor  de zwemveiligheid van kinderen. Welke rol vervult zwemmen in het gezondheids-  en vitaliteitsbeleid. We hopen waardevolle inzichten op te doen die we kunnen meenemen in de discussies en in het uiteindelijk besluit.

  De meedenk-avond “zwemveiligheid” vindt plaats in  de serre van Sportcentrum Het Blauwe Meer B.V., De Kolk 6, Dinxperlo

  Aanvang 20:00, zaal open 19:30. Toegang gratis. Thee en koffie staan klaar!


 • Hoogste percentage Lisa in gem. Aalten

  10 december 2023, Redactie  Hoogste percentage GL-PvdA-stemmen in geboorteplaats
  In Aalten geboren Lisa Westerveld kamerlid met 141.064 voorkeurstemmen.

  Aalten – donderdag. Op woensdag 6 december werden de nieuwe Tweede Kamerleden beëdigd. Dankzij 141.064 en een vijfde plek op de GL-PvdA-lijst was de in Aalten geboren Lisa Westerveld één van hen.
  Voor deze bijzondere gebeurtenis waren haar ouders uit het verre Lintelo meegekomen naar Den Haag. Dat werd uiteraard door Lisa zeer gewaardeerd. Naast het opvallend hoge aantal voorkeurstemmen (141.064), kwam er nog een bijzonderheid naar voren. Van alle stemmen op haar partij GL-PvdA kwam het hoogste percentage uit haar geboortedorp Aalten. Bijna de helft van de GL-PvdA stemmen ging in de gemeente Aalten naar nummer 5 op de lijst Lisa Westerveld. 

   

 • Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld

  Joop Wikkerink, 12 november 2023

  Kamerlid haalt een lange lijst wensen uit Achterhoek op.
  Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld.

  Achterhoek, november – Zaterdag 11 november treinde Lisa Westerveld door de Achterhoek: veel enthousiaste mensen, gastvrij onthaal en leuke, inhoudelijke gesprekken.

  Stops in vier plaatsen.

  De trommelaars van SamBam begeleidden Lisa van station naar de Markt in Zutphen waar ze in discussie ging met de twee fractievoorzitters van Groen Links en PvdA in de raad van Zutphen. De boodschap van de kiezers was hier duidelijk: de campagne moet harder, helderder en duidelijker.
  Op het station van Vorden ging Lisa in gesprek met de aanwezige partijleden en reizigers over Openbaar Vervoer. Een studente uit Halle, die studeert in Nijmegen schetste de bijna-onmogelijkheid alle colleges te volgen.
  Bij de Tapperij in Ruurlo kwam jong en oud bij elkaar om aandacht te geven aan de positie van Wajongers en de kleine ziekenhuizen.

  Discussie met lokale smaakmakers in Winterswijk

  Het sfeervolle Doopsgezinde kerkje was goedgevuld met mensen uit Winterswijk en omgeving. Hier was gekozen voor een panel-discussie met een  aantal lokale notabelen. Het ging over vergrijzing, naoberschap en vrijwilligerswerk, de noodzaak van goed onderwijs en cultuur voor het platteland.

  Lisa ging  in het Doopsgezinde Kerkje in gesprek met Winterswijkers: Jeroen Sanders van het Komrij College, Gerben Grooten van Boogie Woogie, jonge ondernemer Inou Heideman winnaar van De Toffe Peer, Mark van Dam van de Wuh en Max van Eck raadslid van de PvdA.
  Gespreksleider Joop Wikkerink (wethouder Progressieve Partij Aalten) daagde het publiek en de gasten uit een lijstje te maken met wensen voor de Achterhoek. Dat lijstje kwam er, met de volgende onderwerpen.

  Achterhoekers verzinnen zelf de oplossingen

  In de Achterhoek heerst de stemming dat het er niet meer zo bij hoort, dat Den Haag ons wat vergeten is. We zijn dus gewend om zelf oplossingen te bedenken en dat politiek niet zo belangrijk is. Maar voor de leefbaarheid, voor goed onderwijs, goede zorg en een breed cultureel aanbod zijn voorzieningen nodig en daar moet het Rijk zich om bekommeren.

  Investeringen keihard nodig.

  Er moet geïnvesteerd worden in de landelijke gebieden. Na jaren van veel aandacht voor individuen is er langzamerhand aandacht nodig voor saamhorigheid. Die voorzieningen zijn niet vanzelfsprekend, daar moet ook geld voor zijn. Investeren in de Randstad is op het eerste gezicht efficiënter, maar op den duur valt ons land uit elkaar als wij geen zorg, onderwijs, sport en cultuur meer hebben. Cultuur is het bindmiddel in de samenleving en daarop wordt steeds bezuinigd. Cultuur is meer dan muziekles, voor Boogie Woogie is veeleer de centrale vraag: hoe staan wij ten dienste van de samenleving. Er zijn vrijwel geen ontmoetingsplekken meer in Winterswijk, plekken waar je veilig fouten kunt maken, waar je leert voor het leven. Werkgelegenheid en mobiliteit zijn hot issues. Hoe komt een bedrijf aan stagiairs, als Winterswijk niet te bereiken is en er geen woongelegenheid is? Het rendement is hier echt niet minder, maar de omstandigheden zijn veel moeizamer dan in het westen.

  Structurele zaken als onderwijs, zorg, cultuur en welzijn worden op het bordje van de gemeente geschoven en die krijgen dan ook nog de bezuinigingen. En als wij elk probleem zelf wel oplossen, keert dat succes zich tegen ons.

  Wonen, zorg  en de dubbele vergrijzing

  Op het gebied van wonen en zorg is met de oplopende vergrijzing nog veel te doen. Waar veel ouderen eenzaam in een groot huis wonen en jongeren niet aan woonruimte kunnen komen, is iets mis. Waar medewerkers van thuiszorg zich van hot naar her spoeden en er een tekort aan verpleegkundig personeel is, moet structureel worden ingegrepen. En dat is geen Winterswijks probleem. Er moet geïnvesteerd worden in de basis, niet alle doelgroepen moeten gescheiden worden benaderd, we moeten generaties weer verbinden, ook in woonvormen. Met betere voorzieningen zonder allemaal schotten tussen mensen en beleidsterreinen is er ook minder zorg nodig en bestrijd je het gevoel dat we een afgehaakt stukje Nederland zijn.

  De meegereisde politiek assistent van Lisa Westerveld schrijft een schriftje vol met alle suggesties waar :”Den Haag” mee aan de gang moet. Maar ook als Achterhoek moeten we ons laten horen, zegt Lisa.

 • Meedenkavond Begroting 2024

  Redactie, 14 oktober 2023

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt inwoners uit om op  woensdagavond 18 oktober a.s. mee te praten en denken over de meerjarenbegroting die in de komende weken door de gemeenteraad behandeld wordt.

  Een avond over de meerjarenbegroting klinkt wellicht wat saai, maar dat is het zeker niet. Natuurlijk gaat het om financiën en dus ook de cijfertjes, maar de begroting gaat vooral om de vraag wat voor een gemeente we willen zijn en waar we naar toe willen. Waaraan moet het geld besteed worden?

  Niet het hele boekwerk uitpluizen.

  We gaan het boekwerk daarom ook niet van voor tot achteren doornemen, maar lichten  er een aantal onderwerpen uit. Natuurlijk over bestaanszekerheid, zorg, duurzaamheid en wonen.  Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen of om zelf onderwerpen aan te dragen. Uiteraard in verband  met de begroting. Over andere zaken  gaan we graag  op een ander moment in gesprek.

  Vooraf  bekijken of vragen?

  Het is mogelijk de conceptbegroting vooraf te bekijken via een app: | Aalten (begrotingsapp.nl)  Bij voorkeur hoort de fractie vóór de meedenkavond of er nog specifieke vragen of onderwerpen zijn die besproken zouden moeten worden. Dit kan worden doorgegeven aan Petra Hoezen, via p.hoezen@raadaalten.nl

  De meedenkavond begint om 20.00 uur in de bovenzaal bij café Schiller in Aalten.


 • “Zon op dak” verplaatst

  Persbericht 5 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.


 • Fietstocht naar “Nieuwe Bodem”

  Persbericht 4 augustus 2023

  Zon-op-dak-excursie uitgesteld naar 16 augustus.
  Regen ook spelbreker bij zomerfietstochten PP

  Vanwege de dreigende weerberichten en luchten moest de vierde zomer-fietstocht, goerganiseerd door de Progressieve Partij van 2 naar 16 augustus uitgesteld worden. Het is niet de enige buitenactiviteit die deze zomer afgelast moest worden vanwege de regen. Gelukkig kon de  excursie  naar het zon-op-dak-business-model èn de biodiversiteit-vriendelijke akkerranden  aan de Tolhuisweg te Bredevoort uitgesteld worden naar 16 augustus.

  Fiets-excursie  naar “De Nieuwe Bodem” in Lintelo.

  Voor mensen die  nu eens precies willen weten  wat natuur-inclusief boeren betekent, of regeneratieve landbouw,  agro-forestry in de praktijk willen zien en  ervaren hoe noten uit een voedselbos smaken, is er een unieke kans door mee te fietsen met de vijfde PP-zomeravond-fietstocht. Woensdag 9 augustus gaat het naar zo’n boerenbedrijf in Lintelo.

  Een tocht naar de Seinsdijk in Lintelo. Daar ligt op een  afgelegen plek een  zeer bijzonder bedrijf. Nieuwe Bodem is een natuur-inclusief agrobosbouwbedrijf. Men wil  een bijdrage leveren  aan de zoektocht naar een transitiemodel voor boeren die open staan voor verandering. Zij willen een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat gezond voedsel oplevert  en een eerlijk inkomen voor de boer. Een mùst voor mensen die begaan zijn met natuur en landbouw. Vooraf al meer weten? Kijk op: www.nieuwebodem.nl

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 8 augustus  bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten.


 • Zon op dak, biodiversiteit op de grond

  Op 2 augustus vindt de vierde fietsexcursie plaats

  Fiets je op 2 augustus mee met PP ?

  Altijd al eens willen weten hoe “zon op dak”werkt? Hoe je kunt zien hoeveel duurzame energie wordt opgewekt en welke infrastructuur nodig is?  Dan is dit je kans. Deze zomer organiseert de Progressieve Partij weer 5 educatieve fietstochten door het mooie buitengebied van onze gemeente.  Bestemd voor “alle gezindten”, eigen inwoners en vakantiegasten. Deelname en koffie gratis. Afstand plm. 20 km. Duur plm. 2,5 uur. Steeds met een leerzame en interessante bestemming. Woensdag 2 augustus gaat het o.a. naar een “zon op dak project” in Bredevoort.

   Woensdag 2 augustus
  Fiets-excursie  naar zon-op-dak-project in Bredevoort

  Aan de Tolhuisweg te Bredevoort ligt een voormalige kippenschuur met daarop zonnepanelen goed voor het stroomverbruik van tientallen gezinnen. Wat is daar zo bijzonder aan? Eerst moest de schuur een andere bestemming, invulling en aanpassing krijgen. Vervolgens moest de infrastructuur aangepast worden. En toch is het voor initiatiefnemer André Kaminski een sluitende business-case. Wat zijn de do’s en don’ts bij zo’n project. Alles komt langs: investeringen en opbrengsten, netcongestie en duurzaamheid. Via een mooie route door Barlo en Dale fietsen we naar dit duurzaam energieproject. De ligging van schuren en woonhuis (duurzaam) is bijzonder: naast een uitgebreid ingezaaide akkerranden-project. Duurzaamheid en biodiversiteit wat de klok slaat deze tocht.

  Opgeven noodzakelijk
  Opgeven uiterlijk 1 augustus  bij : g.stronks@lijbrandt.nl , 06-11 85 84 97 of 0543-478658
  Vertrek om 19.00 uur van de Markt te Aalten.


 • Culinaire en culturele kennismaking Syriers

  Derde zomeravondfietstocht via Haart en Miste naar Bredevoort

  Derde zomerfietstocht PP: kennismaken met Syrië

  Op woensdag 26 juli organiseert PP een culinaire fietstocht met hapjes uit andere culturen, vooral Syrië. We fietsen vanaf de Markt in Aalten via een mooie tocht over de Haart en Miste naar het terras van de Koppelkerk in Bredevoort. Daar zijn Syrische hapjes, gemaakt door inwoners van Bredevoort. En maar liefst drie “cultuurvertalers” van Laborijn die vertellen over hun werk, hun land en hun cultuur.  Voor deze fietstocht met hapjes, cultuur en informatie uit Syrië  vindt plaats op woensdag 26 juli, 19.00 uur, vertrek vanaf de Markt te Aalten. Opgeven is wel noodzakelijk bij: Gerrit Stronks: g.stronks@lijbrandt.nl  ,  mob. 06 11 85 84 97 of 0543-478658.


 • Pride-kerkdienst in Aalten

  Reactie, 6 mei 2023

  Zondag 14 mei als voorbereiding op de Achterhoekse pride maand, de 2e Pride dienst in de Zuiderkerk Ludgerstraat 64 Aalten. Aanvang 9.30 uur.
  Met medewerking van popkoor Friends uit Lichtenvoorde.
  Voorganger: ds Elizabeth van Deventer.
  Het belooft weer een mooie dienst te worden.
  Na de dienst gezellig napraten met koffie, thee of soep met een broodje.
  Jij komt toch ook?

 • Doorpakken of doorschuiven?

  Redactie, 3 mei 2023

  Meedenkavond van Progressieve Partij Aalten.

  Op 25 april jl. heeft een nipte meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken tegen de realisatie van een zonnepark in de gemeente Aalten. Het was van te voren al wel duidelijk dat het plan op bezwaren stuitte van de omwonenden. Dit is vaker het geval. Hoewel iedereen het er over eens lijkt te zijn dat er geïnvesteerd moet worden in duurzamere energie lijkt het in de praktijk moeilijk te realiseren. Het CDA had in het verkiezingsprogramma staan dat zij fors wilde investeren in duurzaamheid. Dit bleek echter een loze belofte te zijn want het CDA stemde tegen. BBB-HMV stelde dat ‘maatschappelijke onrust’ de reden was om tegen te stemmen, maar tegelijkertijd zijn ze groot voorstander van uitbreiding van het windmolenpark Hagenwind. Een plan dat eerder op felle tegenstand kon rekenen van de direct omwonenden…..

  Dat het landschap en woonomgeving verandert door de overgang van fossiele brandstoffen naar zon- en windenergie is onvermijdelijk. Ook lijkt niemand naast een zonneveld of windmolenpark te willen wonen. Net zo min als dat zij naast een kerncentrale of ouderwetse kolencentrale zouden willen wonen. Dit is begrijpelijk, maar de vraag is hoe de doelen die door de gemeente zijn gesteld behaald kunnen worden als plannen telkens lijken stuk te lopen op de landschappelijke inpassing.

  Ook de PP hecht veel waarde aan het behoud van de natuur en het landschap in de gemeente Aalten. Tegelijkertijd ziet de PP de noodzaak van een snelle energietransitie. Er is nog maar weinig tijd. Hoe gaan we met elkaar van mooie doelstellingen naar echt doorpakken?

  De fractie van de PP wil graag met u in gesprek over deze vraag. U bent daarom van harte welkom op de meedenkavond op woensdag 10 mei a.s. om 20.00 uur bij café Schiller, Prinsenstraat 4 in Aalten. Toegang en koffie gratis. Er is tijdens de meedenkavond ook ruimte voor het stellen van vragen over andere onderwerpen. Het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt via email: secretariaat@progressieve-partij.nl.


 • Excursie Vragenderveen met GroenLinks

  Persbericht, 3 maart 2023

  Mededeling 9 maart 2023: De Stichting heeft op Facebook meegedeeld dat deze excursie niet door kan gaan. Men wenst niet geidentificeerd te worden met een politieke partij als Groen Links.


  Op zaterdag 11 maart organiseert Groen Links afd. Oost-Achterhoek een interessante excursie naar natuurgebied Vragenderveen tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. Een mooi stukje nieuwe natuur. Belangrijk als voorbeeldproject hoe de Provincie Gelderland haar groene imago kan waarmaken en uitbreiden.

  Vragenderveen

  Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over.
  Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en 10 hectare, die eigendom is van andere particulieren, in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al bijna zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie in Nederland.

  Gidsen.
  Bedoeling van de excursie is om na te gaan of de aanpak van dit gebied ook toepasbaar is op andere gebieden. Daarom zijn de natuurwaarden van belang. De excursie staat onder leiding van een gids verbonden aan de Stichting Marke Vragender Veen. Hij staat garant voor kennis van de natuur en historie ter plaatse. De wandeling duurt plm. 2,5 uur.

  Waarom 11 maart?
  Het nieuws van die dag zal weer gedomineerd worden door protesterende boeren met hun grote trekkers. Er is een demonstratie in Den Haag. De afd. Oost-Achterhoek van GroenLinks wil een natuurlijk tegengeluid laten horen. De kracht en waarde van natuur. Ook van nieuwe natuur.

  Inspiratie tot actie.
  Waarom Vragenderveen?
  Het gebied ligt hemelsbreed enkele tientallen kilometers van Diepenheim. De laatste tijd hèt symbool van fakkel-conservatisme en boeren-intimidatie. De afd. Oost Achterhoek stelt daartegenover de kracht en waarde van de natuur en samenwerking. De Marke-Stichting is opgericht door boeren en er vindt agrarisch natuurbeheer plaats. Het is van belang deze zachte krachten te waarderen, te laten zien en te werken aan herstel en uitbreiding.

  Opgeven noodzakelijk.
  De excursie naar natuurgebied Vragenderveen vindt plaats op zaterdag 11 maart vanaf 11 uur in Vragender. Deelname kost 5 euro (voor de stichting). Deelnemers dienen zich wel aan te melden. Dat kan via het mailadres joop.wikkerink@progressieve-partij.nl.
  Opgaves moeten 9 maart binnen zijn. Mensen die zich tijdig inschrijven krijgen een mail met o.a. verzamelplaats, aanrijroutes en -mogelijkheden , kleding en andere persoonlijke tips.

  Foto: Vragenderveen, Theo Bauhuis gids SMVV

 • Meedenken over gemeente

  Redactie, 5 februari 2023

  Op woensdagavond 8 februari om 20.00 uur is er weer een meedenkavond over de toekomst van de gemeente. Georganiseerd door de fractie van de Progressieve Partij in café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten

  Regionale woonvisie
  Fractielid Bert Weevers: “Als eerste punt willen we graag de “regionale woonagenda” bespreken. Die moet opgesteld worden (ook als aanvulling op onze eigen nog niet zo lang vastgestelde lokale visie) vanwege de Woondeal tussen Rijk en Provincies. In dat landelijk programma is aangegeven dat er 900.000 woningen moeten bijkomen, waarvan tweederde in de categorie betaalbaar. 28% van alle nieuwe woningen moet een sociale woning zijn. In onze gemeente is slechts 18% van de voorraad een sociale woning. De minister wil dat er landelijk 30% sociale woningen zijn. Waar moeten die gebouwd worden, door wie en wanneer. En hoe komt het dat er zo weinig sociale huurwoningen in de gemeente Aalten zijn. Dat zijn vragen die we willen bespreken”.

  Klimaatadaptatiestrategie
  Fractievoorzitter Esther Diepenbroek: “Een hele mondvol, maar iedereen ziet dat droogte en hitte de zichtbare gevolgen zijn van het veranderende klimaat, ook in de gemeente Aalten. Ook hebben we te maken met kortdurende heftige buien. Hoe wapenen we ons en onze kinderen tegen deze gevolgen van de klimaatverandering. We zullen eerst moeten weten wat er speelt, dan moeten we willen dat er iets aan gedaan wordt en tenslotte moeten we er aan werken om de doelen te bereiken. Dat betekent water langer vasthouden, meer bomen aanplanten, biodiversiteit vergroten. We willen graag bespreken welke maatregelen op steun kunnen rekenen”.

  Toegang en koffie gratis.
  De Progressieve Partij nodigt meedenkers uit op woensdag 8 februari om 20.00 uur bij Schiler in Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • 750!!!!!!

  Redactie, 29 januari 2023

  750 ste nummer Progressief Nieuws

  29 januari 2023 – Deze laatste zondag in januari is de 750ste uitgave van Progressief Nieuws verschenen. Elke week –stipt om 10.00 uur- valt  bij zo’n 200 abonnees deze nieuwsbrief in de elektronische brievenbus.  En dat nu al minstens 15 jaar lang. Met nieuws uit de gemeente Aalten, uit de gemeenteraad, van acties, werkbezoeken, meedenkavonden en fietsexcursies die de Progressieve Partij organiseert in de hele gemeente Aalten.

  Bedoeling.

  Redactie- en fractielid Bert Weevers: “Zo’n wekelijkse nieuwsbrief geeft ons een goede gelegenheid werk te maken van de slogan: “doe wat je zegt en zeg wat je doet”. Hiermee informeren wij onze achterban, de inwoners van  de gemeente en roepen ook op tot meedoen, meedenken en meewerken.”  “Bijkomend voordeel voor andere fracties is dat ze vroegtijdig op de hoogte zijn van onze ideeën en plannen”, zegt Weevers met een knipoog.  “Het kost veel tijd en vergt veel energie, maar wij stellen er een eer in om onze inwoners goed te informeren. Niet alleen in verkieizngstijd.”
  Niet alleen over de gemeentepolitiek. Voormalig raadslid Gerrit Migchelbrink schrijft veel over duurzame oplossingen in en om het huis(houden). En elke veertien dagen wordt er een rij links naar lezenswaardige artikelen over duurzaamheid, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw sociale zaken en arbeidsmarkt opgenomen.

  Wethoudersblog.

  Om de veertien dagen vult PP-wethouder Joop Wikkerink de e-mail-nieuwsbrief met zijn weblog. Joop: “Ik vind het belangrijk dat ik een inkijkje geef in het werk van een wethouder. Door 1 x per veertien dagen een soort weekoverzicht te maken van interessante bijeenkomsten en gebeurtenissen krijgen mensen een beeld van het wethouderswerk. De andere veertien dagen maak ik samen met Theo Bauhuis een podcast “De Bedoeling”, waarin we de onderwerpen verder kunnen uitdiepen”.  Het is belangrijk dat mensen weten hoe de gemeentepolitiek werkt, welke besluiten en afwegingen er gemaakt worden. En ik hoop dat mensen daarom geïnteresseerd raken in het heden en de toekomst van hun eigen leefomgeving.

  750ste nummer.

  Nummer 750 is weer zo’n wethoudersweblog met verslagjes van diverse “heidagen”: een studiedag over gedrag en gezondheid, een bijeenkomst over acties van de GGD en een brainstorm over de toekomst van de arbeidsmarkt. Joop: “ik wil graag een Achterhoeks experiment, waarin we de regels zoveel mogelijk loslaten en de mensen zo goed mogelijk op hun plek aan het werk krijgen. Dat soort ideeën kan ik dus mooi lanceren in onze wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws.”

 • Lisa Westerveld in Bredevoort

  Joop Wikkerink, 26 november 2022

  Zaterdagmiddag kwam Lisa Westerveld,  volgens sommigen het meest zichtbare en hardst werkende Kamerlid van Groen Links naar Bredevoort. Ze was in het Grachthuys de gast van de afdeling Groen Links Oost-Achterhoek. Lisa vertelde de ledenvergadering waar ze allemaal mee bezig is in Den Haag.

  Jeugdzorg blijft zorgenkindje
  Ten eerste is dat natuurlijk de jeugdzorg. Daar was afgelopen week een debat over. Al jarenlang vraagt de jeugdzorg om investeringen en verbeteringen: jeugdhulpverleners lopen op hun tandvlees, wachtlijsten groeien en zelfs  is er sprake van zelfmoorden omdat kinderen niet op tijd hulp krijgen.  Volgens Lisa weet iedereen in de Tweede kamer dat de situatie niet langer houdbaar is, maar niemand doet iets substantieels. Dat zou kunnen zijn een uitspraak dat de boven de markt hangende bezuinigingen niet doorgaan,. Maar ook regeringspartijen vragen dan weer om het zoveelste onderzoek, terwijl men weet wat de problemen zijn. Er is een Hervormingsagenda Jeugd in de maak, maar daar zit geen tempo op ook vanwege het gebrek aan middelen vanuit Den haag. Volgens aanwezig wethouder Joop Wikkerink doen gemeenten hun stinkende best, maar hebben soms ook te weinig invloed op de doorverwijzingen en  behandelingen.  Marktwerking zit nog steeds in de weg: instellingen moeten omzet maken om te overleven. Wat in elk geval niet helpt om Jeugdzorg (en ook ouderenzorg) als maar te zien als kostenpost en dus ook vanuit gemeenteraden  steeds maar aangeven dat de kosten voor jeugdzorg steeds maar stijgen .

  Kwaliteit inhoudelijk debat holt achteruit door populisme

  Ook deze week was er de behandeling van de onderwijsbegroting. Dat gaat over een bedrag van 50 miljard!  Lisa gaf even een kijkje in de keuken van het politieke handwerk in de Tweede kamer.  Zij was twee dagen lang met een ander fractielid bezig en aanwezig bij de debatten en probeerde het beleid te beïnvloeden. Populistische partijen komen even hun 10 minuten spreektijd vol maken, zijn weer weg en nemen dus niet deel aan het debat. Wel  maken ze even een filmpje van hun optreden waarin ze dan met  ideeën van anderen scoren. Over hele begrotingsbehandeling noteerde de media eigenlijk hoofdzakelijk het oude en opgepoetste idee, in dit geval door  CDA-er Rene Peeters om mobieltjes in de scholen te verbieden.  Terwijl het eigenlijk moet gaan over het lerarentekort, de kansengelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op scholen enz.

  Ons land is beperkt

  Vrijdag kwam er een rapport van Lisa uit met 71 voorstellen voor een inclusievere samenleving. De titel is raak: Ons land is beperkt. Opgesteld met een groep van 150 ervaringsdeskundigen, opgeschreven in begrijpelijke taal en gepresenteerd in de meest toegankelijk zaal van de Tweede kamer: helaas geen plaats voor alle rolstoelers.  Mooie actiepunten waar ook  de gemeenten zo mee aan de gang kunnen: het meer toegankelijk maken van openbaar vervoer, scholen en openbare gebouwen. Het  bieden van kansen op de arbeidsmarkt en bij scholing, Maar vooral met de boodschap dat  mensen met een beperking zich niet zouden moeten aanpassen aan de samenleving, maar de samenleving aan hen.


 • Meedenken: wel of geen zonnevelden?

  Persbericht, 6 november 2022

  Er ligt een voorstel van het college van B&W van de gemeente Aalten om voorlopig geen tender uit te schrijven voor zonnevelden (zonnepanelen op land). Als dit voorstel wordt aangenomen door de gemeenteraad dan zal het voorlopig niet mogelijk zijn in onze gemeente om zonnevelden te realiseren. Er is op dit moment een aantal initiatieven voor de realisatie van zonnevelden. Deze initiatieven zullen niet gerealiseerd kunnen worden als het voorstel van het college wordt aangenomen. Hierover zal in de oordeelsvormende raad worden gesproken. Eerder heeft de raad zich in meerderheid al uitgesproken tegen zonnevelden en het college verzocht om hiervoor geen tender uit te schrijven. Zeker met de huidige energiecrisis is de vraag of dit standpunt niet achterhaald is. Zou het niet aan de grondeigenaar moeten worden overgelaten of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden? Zijn de beperkingen in het elektriciteitsnet een goede reden om voorlopig geen zonnevelden mogelijk te maken?

  Meedenken met PP
  De Progressieve Partij wil hierover in gesprek met inwoners en belanghebbenden. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze “meedenkavond” op woensdagavond 9 november a.s. om 20.00 uur bij café Schiller in Aalten.

  Nog meer onderwerpen

  Tijdens de meedenkavond zullen ook de andere onderwerpen van de komende oordeelsvormende vergadering van de raad worden besproken. Dit betreft het voorstel voor afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning aan de firma H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V.. Al langere tijd wordt gesproken over de verplaatsing van dit bedrijf. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels onherroepelijk. Alvorens het bedrijf echter op de nieuwe locatie kan beginnen met de werkzaamheden zal er een omgevingsvergunning verleend moeten worden. De raad zal hiervoor een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven.
  Tot slot is het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Kern Lintelo, Gendringseweg 27-29 geagendeerd. De wijziging van het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een zestal woningen op de locatie waar nu nog een aannemersbedrijf is gevestigd.
  Opgeven en nadere informatie: secretariaat@progressieve-partij.nl.


 • Meedenkavond Energiearmoede

  Redactie, 6 oktober 2022

  Aalten, 6 oktober – Op maandag 10 oktober houdt de Progressieve Partij weer haar maandelijkse meedenkavond. Dit keer op maandag èn in het gemeentehuis (ingang zijkant bij de hellingbaan). PP gaat in gesprek over drie belangrijke onderwerpen.

  Energiearmoede
  Dat woord behoeft weinig toelichting meer. Er zijn regelingen vanuiut het rijk op komst. Maar zijn ze genoeg en niet te laat? Zijn er groepen die ondanks deze maatregelen toch letterlijk in de kou dreigen te komen zitten? Denk aan chronisch zieken, ouderen, bepaalde branches in mkb en zzp-ers? Wat kunnen we als gemeente doen om mensen de winter door te helpen. Natuurlijk is isolatie, besparing en opwek van hernieuwbare energie het belangrijkste. Hoe krijgen we dat aan de gang?

  Omgevingswet en de invloed van inwoners
  Een tweede vraagstuk is hoe inwoners hun invloed kunnen laten gelden bij de komende omgevingswet. Uitgesteld of niet: er komt een moment dat nieuwe ruimtelijke plannen voorgelegd moeten worden aan de burgers. Daarbij moeten ook gezondheidsaspecten bekeken worden. Hoe regelen we dat inwoners een èchte stem krijgen en wel tijdig.

  Biodiversiteit
  Een woord wat al lang niet meer alleen in kringen van natuurbeschermers gebruikt wordt. Velen zijn er van overtuigd dat voldoende diversiteit in onze buitenomgeving het behoud van de aarde is. Denk aan insecten, vlinders en vogels. Ook hier heeft het College een startnotitie aan de raad aangeboden hòe we de vergroting van de biodiversiteit gaan aanpakken. Graag hoort de PP de ideeën hierover van natuurliefhebbers en gewone mensen

  Meedenken?
  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. maandag 10 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis (zaal Hollenberg), Markt te Aalten . Toegang en koffie gratis.


 • PP trapt politiek seizoen af

  Persbericht, 4 september 2022

  Aalten, 4 september – Het politieke seizoen voor de gemeenteraad begint weer. De Progressieve Partij trapt af op woensdag 7 september bij Schiller in Aalten om 20.00 uur. De progressieven hebben niet stilgezeten deze zomer. Zo waren er een vijftal fietsexcursies naar interessante plekken in vooral het buitengebied. Hoogtepunten de bezoeken aan de meelwormenfabriek en het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne. Daarnaast een radio-debat over de stikstofcrisis met Agractievoorman Luiten. Zo probeert PP op lokaal niveau het gesprek en het nadenken op gang te houden over de noodzakelijke transitie in de landbouw.

  Landbouwhervorming

  Woensdag kijken we terug op deze excursies en bepalen we wat we ervan kunnen leren en hoe we er in ons raadswerk gebruik van kunnen maken. We willen graag een permanent gesprek met de landbouwsector over de noodzakelijke transformatie. We vragen van hen ook de vlaggen weg te halen. Hoe we dat gaan doen bespreken we woensdag.

  Koopkrachtacties.

  Welke maatregelen kunnen we op lokaal niveau nemen om de koopkracht en bestaanszekerheid van mensen en bedrijven te verbeteren? Zowel compensatie op korte termijn als structurele verbeteringen in bijv. isolatie, overstappen op duurzame energie. Zo zouden er meer energiecoöperaties moeten komen. We hopen op ideeën vanuit de bevolking

  Opvang asielzoekers

  Samen met de ChristenUnie heeft PP vragen gesteld aan het College over de opvang van asielzoekers. Hoe kunnen we helpen het probleem dat door “Den Haag” is gecreëerd op te lossen? Kleinschalige opvang van statushouders met bijvoorbeeld een organisatie als TakecareB+B zou kunnen. Misschien komen er meer ideeën.

  Meedenken?

  Mensen die willen meedenken over deze onderwerpen zijn welkom a.s. woensdag 7 september om 20.00 uur bij Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten. Toegang en koffie gratis.


 • PP ondertekent noodplan tegen armoede

  Redactie, 3 september 2022

  Achterhoekse fracties steunen oproep noodplan stijgende kosten.
  De kosten voor energie en boodschappen rijzen dramatisch de pan uit. De inflatie giert omhoog. De CPB-ramingen geven aan dat volgend jaar 1,3 miljoen huishoudens onder de armoedegrens komen, met meer dan 300.000 kinderen. Een toeloop op de schuldhulpverlening en voedselbanken wordt gevreesd.

  “Onaanvaardbaar” volgens fracties en wethouders van de progressieve partijen in de Achterhoek , “dit kunnen wij ook als gemeenten niet meer repareren met energietoeslag, minimaregelingen, energiemaatregelen en schuldhulpverlening. Het kabinet moet hier bijspringen en wel snel”.

  Samen met lokale fracties van PvdA en GroenLinks uit het hele land wordt een oproep aan de ministersploeg gestuurd om met de grootste urgentie een noodplan te maken om de ergste nood onder de laagste en midden-inkomens te lenigen. Elementen daaruit: snelle verhoging wettelijk minimum loon, compensatie regelingen voor inwoners die in de knel komen uitbreiden, sturing van de energiemarkt: belasting op extra winsten en prijsplafonds voor de consument.

  De oproep is ondertekend door ruim 250 wethouders en fracties. In de Achterhoek in elk geval van PvdA, GroenLinks en Progressieve Partij in Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk alsmede wethouders John Haverdil (Oude IJsselstreek) , Ingrid Wolsing (Montferland) Antoon Peppelman (Bronckhorst) en Elvira Schepers (Winterswijk), allen PvdA en Joop Wikkerink (Aalten), Progressieve Partij, allen op persoonlijke titel. Niet iedereen kon op deze korte termijn in vakantietijd bereikt worden. Natuurlijk roepen zij andere partijen op dit noodplan te steunen.


 • Zomerfietsexcursie naar “Grensland Dinxperlo”.

  Persbericht 5 augustus 2022  De Progressieve Partij organiseert dit zomerreces een serie zomerfietsexcursies op de woensdagavonden. Ze staan in het teken van natuur, boerenland en cultuur. Op woensdag 10 augustus  vindt al weer de vijfde en voorlopig laatste excursie plaats naar het grensdorp Dinxperlo in onze gemeente.

  Grensland Museum.
  We beginnen bij het Grensland Museum aan de Markt in Dinxperlo. Na de koffie wordt in kleine groepjes een bezoek gebracht aan het dit voorjaar opnieuw ingerichte museum. Als ergens de invloed van de grens gevoeld is geworden gedurende de afgelopen jaren is dat wel in “Dinxperwick”. Het gebied tussen Dinxperlo en en Suderwick waar de grens letterlijk over de stoeprand loopt. Speciaal aandacht voor de expositie “Geschiedenis van de Grens”.

  Dinxperlose gidsen.
  Onder begeleiding van gidsen uit Dinxperlo verkennen we enkele markante punten in Dinxperlo. Natuurlijk het kleinste kerkje van Nederland “De Rietstap” met haar opvallende (verplaatsings)geschiedenis. Van daaruit gaat de tocht naar de oude grensovergang bij het “Brüggenhütte” en dan langs de grens naar het daar onlangs geplaatste  “büdeken” (grenswachtershuisje, nu in de vorm van een informatiepaneel) op de Markt in Suderwick. De grens is compleet met grensstenen en een internationaal “bloemenproject” mooi te zien aan het eindpunt van deze tocht-met-historisch commentaar aan de Keupenstraat pal op de grens.

  Vertrek vanuit Aalten.
  De fietstocht begint al op de Markt in Aalten. Daar start men (in tegenstelling tot de vorige tochten) om 18.30 uur. Deelnemers uit de omgeving Dinxperlo kunnen rechtstreeks naar het Grensland Museum fietsen; om 19.00 uur is daar koffie. Deelname en koffie onderweg gratis. Graag wel even opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Vierde zomerfietsexcursie exclusief!!

  Persbericht 29 juli 2022


  Zomerfietsexcursies van PP slaan aan.

  Het zomerfiets-excursieprogramma van de Progressieve Partij is nu halverwege. Het slaat aan bij vooral de eigen inwoners van de gemeente. Is ook de bedoeling. Want de opzet is om actuele zaken die in de samenleving en politiek spelen te verbinden met interessante bestemmingen en deskundige uitleg.

  Welke fietstochten zijn al geweest?
  De eerste fietstocht was naar de meelwormenkwekerij van Winsect in Barlo. Daar wordt geëxperimenteerd met het kweken van meelwormen. Een mogelijke oplossing voor de milieuvriendelijke productie van eiwitten.
  De tweede excursie ging naar het voormalig azc-terrein Groot Deunk in Barlo, waar men ook in een soort burgerinitiatief kijkt of de biodiversiteit ter plekken een boost kan krijgen. “Verborgen kunstschatten”in Bredevoort was het doel van de derde excursie. Exposities van regionale kunstenaars en fotografen leverde gesprekken en discussies op, afgesloten in de mooie “Gallery-Walkin-Garden” aan de Prinsenstraat achter de goudsmid en klokkenmaker.


  Laatste fietstocht naar Dinxperlo
  De vierde fietstocht gaat naar een interessant agrarisch bedrijf. Aan deze excursie kan een beperkt aantal fietsers deelnemen. In totaal 25. Vandaar dat dit keer alleen de mensen die al eens meegefietst hebben uitgenodigd worden.


  De laatste fietstocht van dit seizoen staat weer open voor iedereen, maar zal ook (vanuit Aalten gezien) de langste zijn. We vertrekken op woensdag 10 augustus al om 18.30 uur vanaf de Markt in Aalten om in een mooie route richting Dinxperlo te gaan. Daar is het nog geen rust, want na een bezoek aan het vernieuwde Grenslandmuseum leiden enkele gidsen uit Dinxperlo ons per fiets rond langs markante punten uit de geschiedenis en het heden van dit grensdorp. Juist de bijzondere samenwerking aan weerszijden van de grens is een van de onderwerpen die in deze fietstocht centraal staan. Opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Fiets-excursie “verborgen” kunst in Bredevoort.

  Persbericht 21 juli 2022

  Woensdagavond 27 juli a.s. organiseert de Progressieve Partij haar derde zomer-fietsexcursie. Dit keer naar boeken- en cultuurstadje Bredevoort. De start is om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname is gratis en staat open voor iedereen: eigen inwoners en toeristen. Met deze fietstocht probeert PP een brug te slaan tussen raadzaal en buitenwereld.


  Bredevoort can ick vergeten niet….
  Het stadje is bekend om zijn culturele erfgoed van kruittoren tot Hendrickje Stoffels. Heden ten dage als kunst-, cultuur- en boekenstadje. Naast de bekende culturele trekpleisters als boekenmarkten, Koppelkerk, historische wandeltochten, (openlucht)concerten en boekwinkeltjes zijn er ook enkele verborgen pareltjes op het gebied van kunst en cultuur.


  Salon des Arts, Kunstenaarscollectief BREEKijzer.
  KC BREEKijzer is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars in de Achterhoek en Liemers. Ze heeft haar thuisbasis in de DRU, de voormalige ijzergieterij in Ulft. Daarnaast organiseert het collectief op verschillende plekken groeps- en solotentoonstellingen en een kunstenaarssociëteit in de Koppelkerk te Bredevoort. Deze zomer in de expositieruimte van voormalig Foto 21 op ’t Zand een tweetal groepstentoonstellingen onder de naam “Zomerexposities”. Op dit moment “Salon des Arts”. Hier presenteren 10 van de 60 leden-kunstenaars hun werk op elk 5 meter expositieruimte.


  “De eerste zin”: fotopanelen van OFC langs Bernarduspad
  OFC staat voor Oostgelders Fotografen Collectief, een groep van gepassioneerde fotografen die elkaar inspireren en ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. De groep organiseert sinds 2008 al acht keer eerder een buitenexpositie langs het Bernarduspad.
  In de tentoonstelling, getiteld “De eerste zin”, zijn 29 foto’s te zien die geïnspireerd zijn op beginzinnen van boeken. De geselecteerde teksten zijn juweeltjes die de fantasie prikkelen, je aan het denken zetten of het startpunt zijn van een verhaal dat zich direct in je hoofd begint te ontrollen.


  Verrassende Gallery-Walk-in Garden
  Verscholen achter goudsmidatelier Elcerlyck en de Klokkenmaker (Prinsenstraat 6) ligt de prachtige exotische binnentuin van Luci Aversteeg en Jan Ubels. Er is een keur aan (uitheemse, tropische) planten bloemen te zien in een bijzondere presentatie en tuinarchitectuur. Luci en Jan zien hun tuin als culturele ontmoetingsplaats met optredens van dichters, schrijvers en musici. Zo treedt op 31 juli de Brabantse 3-mans formatie “De Vale Gieren” op. Zo kunnen natuur, cultuur en muziek elkaar ontmoeten. Ter plekke zullen Jan en Luci een uitleg geven over de vele bijzondere soorten planten en bloemen. Een unieke gelegenheid om deze “verborgen schoonheid” te bekijken.


  Komende zomerfietsexcursies.
  Op woensdagavond 3 augustus fietsen we naar het varkensbedrijf “Zonvarken” in De Heurne en de week daarop op woensdagavond 10 augustus is er al weer de laatste fietsexcursie van dit seizoen. De tocht voert dan naar o.a. het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Vertrek steeds om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten. Deelname en koffie/thee gratis.


 • Fiets-excursie naar “Groot Deunk”.

  Persbericht 15 juli 2022

  Woensdagavond 20 juli a.s. vindt de tweede fietsexcursie van dit vakantieseizoen plaats, georganiseerd door de Progressieve Partij. De bestemming is “Groot Deunk” in Barlo. Na een roemrucht verleden is hier een burgerinitiatief ontstaan van boeren en andere omwonenden wat zich richt op biodiversiteit. PP organiseert deze tochten voor inwoners en toeristen, ook om de diverse ideeën over natuurinclusieve landbouw te bekijken. Op deze manier hoopt men bij te dragen aan het gesprek over alternatieven in het buitengebied.

  Inrichting
  De inrichting is in hoofdzaak gericht op instandhouding en vergroting van de natuurwaarden alsook landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De Stichting wil de ca. 4.5 hectaren omvormen naar een nieuw stuk natuurgebied waarin oude landschapselementen worden hersteld zodat een prachtig gevarieerd landschap ontstaat met akkers en bloemrijke akkerranden en dat volledig laten aansluiten aan het bestaande essenlandschap.

  Inheems bosje
  Aan de noordzijde is een bosje gerealiseerd. Voor de aanplant zijn autochtone, inheemse soorten gebruikt, waarbij de beplanting direct op eindafstand en in grotere maten is aangeplant. Hierdoor kunnen de bomen en heesters zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. De bestaande groep van eiken en het aanwezige transformatorhuisje zijn hierin geïntegreerd.

  Biologische akkers
  In het oostelijk hoogstgelegen deel zijn drie kleinschalige biologische akkers ingericht, met daartussen beetlebanks. In de akkers worden oude graansoorten zoals rogge, spelt en boekweit verbouwd. En gewassen ten behoeve van de zaadwinning voor de bloemrijke akkerranden en vlinderbloemige gewassen zoals luzerne, klaversoorten en peulvruchten. De beetlebanks zijn stroken met overstaande kruiden die verschillende soorten kevers en insecten aantrekken.

  Bloemrijke akkerranden.
  De akkers worden omzoomd door een zes meter brede strook bloemrijke akkerranden. De grote bomen aan de randen van het terrein zijn gehandhaafd en ertussen is een hakhoutsingel met zomereiken van circa zes meter breed aangelegd. In het gebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Een van de voormalige gebouwen is behouden om voor vleermuizen en huismussen een vorstvrij onderkomen te realiseren.

  Meefietsen gratis
  De start is op woensdag 20 juli a.s. om 19.00 uur (bij hitte voldoende water meenemen) en deelname inclusief koffie en thee is gratis. Ter plekke geven deskundige gidsen een uitleg. Wel kunnen deelnemers ter plekke een donatie aan de stichting doen. Graag wel opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl


 • Zomerfietsexcursies weer van start

  Persbericht 7 juli 2022


  Bezoek  meelwormenkwekerij Barlo

  Aalten- juli 2022.
  De inmiddels traditionele zomerfietsexcursies van  de Progressieve Partij  gaan in juli weer van start. Op woensdagavond 13 juli fietsen we naar Barlo naar de meelwormenkwekerij Winsect aan de Barloseweg 24b te Aalten.

   Wat is meelwormenproductie?
  In deze experimentele kwekerij worden op lopende banden meelwormen gekweekt, die verwerkt worden in de voedselindustrie. Meelwormen bevatten veel eiwitten en zijn daarom een prima vleesvervanger. Ook kunnen ze goed in bestaande stallen in het buitengebied gekweekt worden.
  Insectenproductie wordt gezien als een duurzamere manier om eiwit te produceren, vanwege de lage uitstoot, het lage landoppervlak, de efficiëntie van voerconversie en uitstekende mogelijkheden voor circulaire en verticale landbouw.

   Zomerfietsexcursieprogramma.
  In de zomervakantie organiseert de Progressieve Partij een aantal zomeravondfietstochten door het prachtige buitengebied van de gemeente Aalten. Immers de lokale politiek houdt dan reces en dat is een mooie gelegenheid om belangrijke ontwikkelingen eens in de praktijk te bekijken. Daarom wordt  aan de fietstochten altijd een interessant bezoek gekoppeld. Omdat op dit moment innovaties en natuurinclusieve alternatieven voor de bio-industrie actueel zijn, zijn dit jaar bezoeken gepland aan bijv. deze meelwormenproductie, akkerrandenprojecten voor biodiversiteit, klimaat- en boervriendelijke varkensbedrijven. Maar er zijn ook bestemmingen met kunst, cultuur en erfgoed.Houd de media in de gaten. Nadrukkelijk zijn inwoners en toeristen uitgenodigd  natuurlijk ongeacht hun politieke voorkeur.

  Opgeven voor woensdag
  De deelname is gratis. Op woensdagavond 13 juli vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten; we zijn plm. 22.00 weer terug. Graag vooraf opgeven bij g.stronks@lijbrandt.nl.  Je kunt je ook vast opgeven voor de fietstocht naar Groot Deunk in Barlo op  woensdag 20 juli (vertrek ook om 19.00 uur vanaf de Markt te Aalten)


 • Meedenkavond PP op 11 mei


  Zorgen voor goede zorg.
  8 mei 2022 – De fractie van de Progressieve Partij nodigt meedenkers uit om mee te praten over gemeentepolitiek in Aalten. Deze openbare meedenkavond vindt plaats op woensdag 11 mei om 20.00 uur in het “eetlokaal” van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  Nieuwe inkoop zorg.
  Het belangrijkste onderwerp is de nieuwe opzet van hulp en ondersteuning in het kader van WMO en Jeugd. De gemeente Aalten doet mee aan de regionale inkoop van deze vormen van hulp. Per 1 juli is het aantal aanbieders teruggebracht van meer dan 300 naar 60. Maar de hulp wordt beter georganiseerd, meer vanuit overleg tussen de inwoner, de aanbieder en de gemeente. Dat betekent dat de keuze voor welke hulp precies gegeven wordt vooral bij de “cliënt” en de hulpverlener ligt. Is dit een goede ontwikkeling? Wethouder Joop Wikkerink, regionaal verantwoordelijk voor deze nieuwe wijze van inkoop geeft een toelichting.

  Formatie en raadprogramma.
  Als er tijd over is zullen we ingaan op de opstelling van het raadsprogramma en de stand van zaken in de formatie. Bij mooi weer sluiten we af met een drankje op het terras.


 • Raadsprogramma: wat moet erin?

  Meedenkavonden PP weer van start

  Raadsprogramma, wat moet erin?
   
  Nu de nieuwe raad is geïnstalleerd gaat de Progressieve Partij weer verder met het informeren van en vragen naar de mening van onze inwoners. De meeste fracties hebben zich uitgesproken voor het weer opstellen van een raadsprogramma of raadsagenda. In zo’n programma geeft de raad aan welke onderwerpen de komende vier jaar aan de orde moeten komen. Uiteraard probeert dan elke partij een deel van zijn programma erin te krijgen. Zo heeft elke partij, ook  al maakt men straks geen deel uit van het college, toch een grote invloed op het beleid in de komende jaren.

  Wat moet er in een raadsprogramma?
  De Progressieve Partij is benieuwd naar de mening van de inwoners van onze gemeente wat nu in zo’n raadsprogramma moet. We hebben al enkele suggesties gekregen zoals het behouden van het coulisselandschap en het treffen van maatregelen tegen de energie-armoede. Welke punten moeten nog meer in een raadsprogramma en dan natuurlijk het liefst punten waar de raad ook invloed op heeft.

  Meedenken en –praten op 6 april
  Over dit onderwerp nodigt de Progressieve Partij inwoners uit om mee te denken en mee te praten. Dit natuurlijk om het mogelijk te maken om ook nà de verkiezingen je mening te geven en dat niet alleen maar door een vakje rood te maken.  Dat doen we op onze MEEDENKAVOND op woensdag 6 april om 20.00 uur in de bovenzaal van rest.-café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Verdere onderwerpen op deze avond:  het bestemmingsplan “Groene Kamer” waar in de buurt van de Hamelandroute 33 woningen gebouwd moeten gaan worden. Ook een heel belangrijk bestemmingsplan is  dat aan de Vierde Broekdijk waar voor Kaemingk meer ruimte gemaakt wordt.

  Openbare MEEDENKAVOND PP over het raadsprogramma , 6 april 2022, 20.00 uur, Bovenzaal Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  De nieuwe raad gaat aan de slag met een raadsprogramma….. • Meedenkavond: PP duidt uitslag

  De uitslagen van de  gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Op partij- en persoonsniveau.  Met aantal stemmen en aantal zetels. Het systeem van zetelverdeling roept vragen op.

  Zetelverdeling volgens wettelijk systeem.
  Hoe kan het bijv. dat het CDA met 0,9% stemmenwinst (252) er een zetel bijkrijgt en de Progressieve Partij met een stemmenverlies van 1,0% (57 ) een zetel moet inleveren en van 3 naar 2 gaat. En hoe kan het dat de VVD  met een verlies van 458 stemmen er maar één zetel op achteruit gaat en ook op 2 zetels blijft (met 1087 stemmen) terwijl ze 510 stemmen minder hebben dan PP en maar 68 meer dan D66 die op één zetel blijft steken. Dat heeft te maken met de verdeling van de restzetels.

  Invloed lokalen.
  Tijdens een openbare meedenkavond, georganiseerd door de Progressieve Partij  wordt dit uitgelegd. En gaat de PP in gesprek met bezoekers over verdere duiding van de uitslag. Wat was de invloed van de “lokalen”. Wat betekent de winst van de BBB in de lokale context, daar waar zij zich hoofdzakelijk op landelijke issues richten?

  Raadsprogramma voor iedereen
  De Progressieve Partij is ook benieuwd naar meningen vanuit de bevolking hoe en in welke richting onze gemeente nu verder moet. Hoe denkt men over een raadsprogramma, waarin de grote uitdagingen van de komende vier jaar geadresseerd worden. Waar moet de raad zich mee bezighouden: woningbouw, zorg, werkloosheid, landbouw, energiearmoede, sport en cultuur om er maar eens een paar te noemen. Wat is de invloed van de oorlog in de Oekraine? In een raadsprogramma kun je de onderwerpen benoemen. Een college komt dan met voorstellen die in de raad bediscussieerd kunnen worden. Zo krijgt elke fractie, groot en klein de kans mee te doen in het bestuur van de gemeente.

  De meedenkavond “PP duidt verkiezingsuitslag” vindt plaats op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. Toegang en koffie gratis.


 • Om de democratie en vrijheid

  PP zet campagne door vanuit belang democratie

  De Progressieve Partij heeft besloten de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen sober door te zetten. Uit respect voor de bevolking van Oekraïne, maar vooral om te laten zien dat de democratie niet mag wijken voor geweld. Esther Diepenbroek (raadslid, lijssttrekker): “Poetins gewelddadige invasie en oorlog  in Oekraïne is een gruwelijke schending van oorlogsrecht en menselijke waarden. Een grote vraag is : wat kunnen wij zelf doen? We tonen onze solidariteit met de Oekraïense vlag in onze sociale media uitingen. PP heeft het vredesduif-symbool in het logo opgenomen. De gemeente inventariseert en coördineert hulp-akties van particulieren en maatschappelijke organisaties. PP wil Oekraïense –  net als andere – vluchtelingen gastvrij in onze gemeente opvangen. Als lokale politieke partij en als gemeente kunnen we echter niet direct veel méér doen tegen die oorlog

  Stoppen?

  Moet je dan stoppen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de PP zich ook afgevraagd na het zien van al die hartverscheurende beelden. Esther: “Het eerste wat opvalt in de die oorlog is de grote vastberadenheid en eensgezindheid onder de Oekraïense bevolking. Dit laat het enorme belang zien  van samenwerken en van democratie. Hierin ligt de reden dat we, ondanks de verschrikkingen in het oosten van Europa, doorgaan met onze verkiezingsacties. Een sterke democratie is het sterkste wapen tegen dictators en extreem gedachtegoed.

  Lokaal.

  Deze week worden in de lokale media nog eens een keer de kandidaten van de Progressieve Partij voorgesteld. De PP vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente zien welke mensen achter de namenlijst zitten die huis-aan-huis verspreid is. Stuk voor stuk mensen die het goede voor hebben voor onze lokale gemeentelijke samenleving en die het woord solidariteit met hoofdletters schrijven. Esther: “Het is nu meer dan nodig dat we niet alleen maar aan onszelf en onze eigen uitdagingen en wensen denken, maar vooral solidair zijn met mensen die het minder hebben. Ook onze partij roept alle inwoners op om hun steentje bij te dragen. Hoe? Dat is te zien op de websites van o.a. de gemeente en de Aaltense Uitdaging.”

 • Toegankelijk informatiecentrum nodig!

  De Progressieve Partij wil graag dat er een laagdrempelige informatiewinkel komt in de gemeente. De locatie van de voormalige Rabobank aan de Hofstraat zou daarvoor heel geschikt zijn. In Dinxperlo zou gekeken kunnen worden naar de bibliotheek, Kulturhus of gezondheidscentrum.

  Samenleving ingewikkeld.

  Wim Hokken (nr. 7 op de lijst en werkzaam in diverse gemeenten): “De samenleving wordt steeds ingewikkelder. We stoppen de informatie vaak achter klanten-contactcenters, informatienummers en computerprogramma’s. Het menselijk contact wordt steeds minder. Dat levert voor mensen die niet zo snel meekunnen in onze wereld echt problemen op. Dat onderkennen we steeds meer. Daarom moeten we de informatie laagdrempeliger, toegankelijker en eenvoudiger maken. Dat betekent dat er gewoon weer menselijk contact is; iemand waar je iets aan kunt vragen”.

  Goede voorbeeld.

  De Progressieve Partij wil graag dat de informatie tijdig gegeven wordt en makkelijk te bereiken is. En dat mensen ook geholpen kunnen  worden met hun vragen.

  Esther Diepenbroek, raadslid  en lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Wij proberen als PP het goede voorbeeld te geven. Het hele jaar rond plaatsen we informatie-advertenties, werken we onze website bij, hebben we weblogs, podcasts en een wekelijkse informatiebulletin. Nu al het 700ste nummer. We organiseren meedenkavonden, excursies en rondetafelgesprekken. De mensen in de straat zeggen wel eens:  “je ziet die politici alleen maar als er verkiezingen op komst zijn.”. “ Wij vinden dat een onterecht verwijt als het om de Progressieve Partij gaat. Wij pleiten ook steeds in de raad en college voor transparante en tijdige communicatie. Dat is een begin van de openheid die zo nodig is voor een goed functionerend gemeentebestuur.”


 • Petra Hoezen: “Mensen moeten op overheid kunnen rekenen”.

  14 FEBRUARI  2022

  Solidariteit is een kernbegrip in het programma van de Progressieve Partij. Ook een woord dat bij Petra Hoezen met de paplepel is ingegeven. Jarenlang is zij actief binnen de PvdA. Nu staat Petra, in het dagelijks leven strafrechtadvocaat op de zesde plaats bij de lokale Progressieve Partij, lijst 3. Petra is geen onbekende in de Aaltense politiek.


  “Dat klopt, van 2010 tot 2014 heb ik in de raad gezeten namens de PvdA. Dat was een hele leuke en ook leerzame tijd. Daarna ben ik in het bestuur van Barlo’s Belang gekomen. Ik ben opgegroeid in Barlo en ben 15 jaar geleden weer terug gekomen. Ik had het geluk dat het huis van mijn ouders gesplitst kon en mocht worden. Sindsdien woon ik op de plek waar ik ook ben opgegroeid”.

  Je bent als rasechte PvdA’er een samenwerking aan gegaan met de Progressieve Partij. Hoe kijk je tegen deze samenwerking aan.

  “Ik vind dat wij elkaar kunnen versterken. Daar komt bij dat ik vind dat je zoveel mogelijk moet kijken naar wat je met elkaar bindt in plaats van wat je van elkaar onderscheidt. Uiteindelijk is ieder raadslid vrij van enige last of ruggespraak en maak je altijd een eigen afweging. Het kan daarom alleen maar helpend zijn om samen te werken op de onderwerpen waar je hetzelfde over denkt. Overigens zijn er volgens mij eigenlijk geen echte inhoudelijke verschillen tussen de PP en de PvdA. Het is hooguit dat de accenten in het verleden wat anders lagen. Daar is niets mis mee.

  Je zult in je werk vast te maken hebben met mensen die het niet zo getroffen hebben in het leven,maar ook wel zich onrechtvaardig behandeld weten door de overheid. Hoe zie je de rol van de overheid en ook als je zelf daarvan deel uit zou maken als raadslid?

  De overheid is eigenlijk natuurlijk niet meer dan een club van mensen die beleid maken en uitvoeren. Hierbij lijkt met enige regelmaat het beleid op zichzelf de hoogste prioriteit te hebben, terwijl het beleid natuurlijk altijd ten dienste staat van de burger en de samenleving. Dit lijkt nog wel eens uit het oog te worden verloren.

  Ik zie mijzelf als raadslid niet als onderdeel van de overheid, maar juist als vertegenwoordiger van de inwoners en controleur van de overheid. Hierbij hoort wel de verantwoordelijkheid om soms ook beslissingen te nemen of beleid vast te stellen waar niet iedereen blij mee is. Ik ben er echter van overtuigd dat ook deze mensen dit zullen kunnen begrijpen en accepteren zolang je maar doet waar je voor staat en staat voor wat je doet.


 • Presentatie 700ste uitgave PN

  Presentatie 700ste uitgave van Progressief Nieuws en meer……

  Op donderdag 10 februari wordt een speciale uitgave van de wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws gepresenteerd. Het is de 700ste uitgave in deze (digitale) vorm. In deze extra uitgave worden de kandidaten  van de Progressieve Partij voorgesteld.

  Maar er is meer. Ook ziet op dat moment het verkiezingsprogramma van de Progressieve Partij het licht. En als kleurrijk toetje wordt de website met een nieuwe “look and feel” aan u gepresenteerd.

  Ook komt op deze dag de gemeentelijke stemwijzer uit, die aan de hand van een dertigtal vragen een mogelijke partijvoorkeur adviseert.

  Deze persbijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 februari, ’s morgens om 11.30 uur in zaal Lintelo van het gemeentehuis (Markt) te Aalten. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

  Over Progressief Nieuws.

  Nu al bijna 15 jaar  elke zondag, zomer en winter, stipt om 10.00 uur ’s morgens komt Progressief Nieuws in de mailbox bij mensen die interesse hebben in het reilen en zeilen van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De ene week staat het vol met berichten van bestuur en fractie. De andere week wordt sinds 2018 ingevuld met een weblog van wethouder Joop Wikkerink. Beiden steeds met hetzelfde doel: inwoners van onze gemeente informeren over wat er speelt in de gemeentelijke politiek. Enerzijds om mensen te betrekken bij hun eigen gemeente, anderzijds ook om  -niet alleen tegen verkiezingstijd-  als politieke partij verantwoording af te leggen, op te roepen tot ideeën en meningen ken baar te maken en nieuws en bijeenkomsten door te geven en aan te kondigen.

  In de loop der jaren is de nieuwsbrief een graag gelezen informatiebron geworden ook voor andere partijen, de media en college- en raadsleden in de regio. Natuurlijk is het bestuur van de Progressieve Partij bijzonder trots op dit 700ste nummer. En vooral ook trots op de mensen die steeds weer, week in, week uit er voor zorgen dat er elke zondag om 10.00 uur het email-ontvangstbliepje gaat.

  Meer informatie:

  Bert Weevers (red), raadslid.bweevers@aalten.nl

 • Energiecoöperaties middel tegen energiearmoede.

  Het oprichten van een energiecoöperatie zoals de ECB in Bredevoort kan een middel zijn tegen energiearmoede. Dat vindt de Progressieve Partij, raadslid Bert Weevers, tevens oprichter van de ECB.

  Wat is het probleem?

  Om tempo te maken met maatregelen tegen de klimaatverandering  zijn drie oplossingen in te voeren. Besparen op energieverbruik door o.a. isolatie van bestaande en nieuwe gebouwen is de eerste. Duurzame energieopwekking via zon en wind helpt verder de CO2-uitstoot te verminderen. Ten derde kun je CO2 vastleggen in bomen. Voorlichting en advies via een energieloket en energiecoaches helpen daarbij. Er is echter één hardnekkig probleem en dat is (energie-) armoede. Veel mensen kunnen de noodzakelijke investeringen niet betalen.

  Bert Weevers: “In Bredevoort hebben we via de postcoderoos-benadering ruim 50 huishoudens als leden van de energiecoöperatie”. “We hebben in totaal 529 zonnepanelen op het Grachthuys en bij Betting Wonen aangeschaft. De vereniging verkoopt de duurzame stroom en bij de leden wordt de energiebelasting naar rato van de door hun panelen opgewekte stroom in mindering gebracht op hun elektriciteitsrekening. Beide samen levert een mooi rendement op”. ”Wat zou het mooi zijn als ook mensen met lage inkomens hiervan kunnen profiteren. Maar voor hen is een eenmalige investering in de zonnepanelen van de coöperatie een probleem. PP heeft ervoor gezorgd dat een duurzaamheidslening ook gebruikt mag worden voor deelname in een energiecoöperatie. Maar als mensen met weinig geld willen lenen komt “Tiel” om de hoek kijken (Bureau Kredietregistratie, BKR).”

  Zijn er oplossingen?

  “Zeker. Als Progressieve Partij stellen wij een scala aan maatregelen voor. Zo willen wij in elk geval een investeringsfonds voor duurzaamheid, waaruit leningen of bijdragen aan mensen met lage inkomens verstrekt worden. BKR-problemen kunnen hiermee opgelost worden. In sommige gevallen willen we ook de rente op leningen uit dit fonds of landelijke Eneriebespaarlening kwijtschelden. Zo kun je ook met een laag inkomen of schulden toch lid  worden van een energiecoöperatie. En dan snijdt het mes aan twee kanten: je bespaart energie en werkt dus mee aan minder CO2-uitsoot en het scheelt je in de energierekening.”

  Hoge gasprijzen.

  “We maken ons echt zorgen over de hoge gasprijzen. We kunnen waarschijnlijk als gemeente eenmalig een bedrag schenken van 200 euro. Landelijk gaat de energiebelasting 400 euro per jaar omlaag. Maar wij kennen mensen die bijvoorbeeld door het faillissement van hun leverancier een nieuw contract af moesten sluiten dat meer dan 200 euro per maand duurder is. We vinden dat schrijnende gevallen extra ondersteund moeten worden. Maar wat echt structureel helpt is natuurlijk versneld op duurzame energie over gaan, beter isoleren en meer besparen. Daar kan een energiecoach vanuit een duurzaamheidswinkel bij helpen.”


 • Nieuwe woonconcepten noodzakelijk

  Sociale huurwoningen èn gasloos in Dinxperlo.
  .

  Sylvia Stuivenberg woont sinds eind september  in Dinxperlo aan de Nieuwstraat. Het is een huurhuis van de Woonplaats en volledig gasloos. In dit project zijn 14 sociale huurwoningen gerealiseerd. Vooral voor alleenstaande jongeren en ouderen, starters en senioren. De Progressieve Partij wil dat er meer van dit soort sociale en duurzame woningen gebouwd gaan worden. Zeker voor mensen die een koophuis niet kunnen betalen. Vooral voor starters en senioren. Het project Nieuwstraat Dinxperlo is een mooi voorbeeld  en smaakt naar meer.

  Hoe ziet jouw woning eruit, Sylvia?

   “Mijn woning is een 3-kamer woning met een tuin. Op deze woning zitten 10 zonnepanelen en er zijn 2 warmtepompen aanwezig. Het is  sociale woningbouw met echter wel hoge huren, ik betaal op dit moment € 732,05 per maand en hierin zit een bedrag van € 10,40 aan servicekosten. Ik krijg geen huurtoeslag. De woning is gasvrij en heeft uitsluitend vloerverwarming. Koken gebeurt met inductie.”
  “Ik betaal € 65,00 aan energie dit is tijdens deze sombere maanden veel te weinig. Ik hoop dat ik tijdens de zonnige maanden zoveel kan terugleveren dat ik bij mijn eind afrekening quitte speel.”

  Hoe werkte het lotingssysteem bij de Woonplaats?

  “Deze woningen zijn verloot onder de inschrijvers;  hierbij maakt het niet uit hoelang je ingeschreven staat bij de verhuurder. De loting gaat via  een computerprogramma:  dit om iedereen een gelijke kans te geven. Ik was mij hier niet van bewust, stond 5 jaar ingeschreven en dacht daardoor kans te maken. Mijn buurman stond 5 maanden ingeschreven. Dit laat zien dat er geen onderscheid is.”

  Derde op de lijst van de Progressieve Partij.

  Sylvia Stuivenberg is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de PP èn lid van de PvdA en Rooie Vrouwen: “ik vind het mooi dat we bezig gaan met de progressieve samenwerking. Dat is broodnodig. Ik hoop dat vanwege mijn PvdA-lidmaatschap ook veel PvdA’ers op de lijst no. 3 van de Progressieve Partij zullen stemmen. Ik ben vooral  getroffen door de solidariteit die als rode draad door het PP-programma loopt.”


 • PP: maximaal 30 km in de drie kernen van de gemeente

  Aalten-Dinxperlo, 22 januari – Ook in de gemeente Aalten wordt het verkeer steeds drukker. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Maar veiligheid ook. En toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en rolstoelers. Verkeersruimte is publieksruimte. Daarom gaan fietser en voetganger voor. Dat scheelt ruimte, vervuiling en ongelukken. Volgens de Progressieve Partij moet daar het beleid op gebaseerd zijn.

  Invalswegen veiliger en groener.

  Sylvia Stuivenberg uit Dinxperlo staat als PvdA’er  als derde op de lijst van de Progressieve Partij.  Zij woont nog niet zo lang in Dinxperlo.  Haar vallen een paar dingen op. “De reconstructie  van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat in Aalten vind ik een mooi voorbeeld van duurzame en veilige inrichting. Veel groen en duurzaam materiaalgebruik. En  wat direct opvalt: veel ruimte voor voetganger en fietser. En op  het hele traject mogen de auto’s maar maximaal 30 km per uur. Dat is prachtig, veilig en schoon!. Ik zou willen dat alle invalswegen zoals de Aaltenseweg en Terborgseweg in Dinxperlo ook zo ingericht worden. De Terborgseweg is al mooi geworden, veel planten en groen, maar het is nog wel een racebaan en meer bomen zou ook mooi zijn.”

  Meer fietsstraten.

  Esther Diepenbroek, lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Ik woon vlakbij de fietsstraat Bodendijk in Aalten. Je ziet dat het wennen is, maar juist fietsers, mensen in rolstoelen of met kinderwagens en gewoon wandelaars voelen zich veel veiliger in dit gebied. Het kan, dat heeft de gemeente al laten zien bij bijv. de Bodendijk in Aalten en de Margrietstraat-Nassaustraat in Dinxperlo. Dus ik vind het belangrijk dat er meer fietsstraten komen waar de auto te gast is. En de fietser en voetganger voor gaat.”

  Snelheid omlaag

  De Progressieve Partij is ontzettend blij dat na jaren van verzet oor andere partijen  juist dit college besloten heeft om op delen van de ring in Aalten het 30 km-regime in te voeren. Esther: “En dan hebben wij het over de Dijkstraat en de Adm. De Ruyterstraat in Aalten. Mijn voorgangers hebben al jarenlang gepleit voor deze maatregelen op de ring. We hebben zelfs al eens de proef op de som genomen door de hele ring met 50 en met 30 km te rijden: Verschil: 4 minuten.! Met zo’n kleine tijdwinst moeten we toch meteen de veiligheid verhogen en de uitstoot verminderen door op de hele ring 30 km in te voeren!”

  Foto: Sylvia Stuivenberg (PvdA, Dinxperlo, 3e op de kieslijst PP): “Meer veiligheid door max. 30 km in de kernen en meer fietsstraten”.

 • PP wil permanente tegelactie

  Groen- en speelplekken in de kernen onmisbaar

  Aalten, januari 2022 – De Progressieve Partij luidt de noodklok over ons unieke landschap. Het loopt gevaar door verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering.   Nu en in de toekomst hebben natuur, landschap en boeren elkaar hard nodig. Maar ook het groen in de kernen  draagt bij aan de natuur: “tegel eruit, groen erin”, gevelgroen en groene daken.

  Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek. “Als je kijkt naar onze kernen zie je steeds  meer groene bermen en bloeiende planten. Bijvoorbeeld in de Nieuwstraat in Dinxperlo. Maar ook veel stenen, dus wij pleiten voor nog meer vergroening in de kernen. En de actie “tegel eruit, groen erin” permanent maken. Als aanstaande moeder kijk ik ook speciaal naar groen- en speelplekken die fijn zijn voor jonge kinderen en hun ouders. Ik zou het mooi vinden als we ook in de wijken mini-bossen, voedselbosjes en veel extra bomen krijgen. En bijvoorbeeld bomen langs de invalswegen zoals de Terborgseweg in Dinxperlo.”

  Natuur, landschap en boeren hebben elkaar nodig

  Om natuur en landschap robuuster te maken zal de landbouw steeds meer natuurinclusief moeten gaan worden. Dat zie je ook steeds meer in het landelijk beleid. Volgens Bert Weevers (raadslid, no.2 op de kieslijst) is daarbij de omschakeling naar kringlooplandbouw de oplossing:   “En dat kàn, kijk naar de inspirerende voorbeelden hier in de buurt.” Ecoboer Arink uit Lievelde heeft vorige week juist een prijs gewonnen met zijn volledige kringloop- bedrijf. Bert:  “Als PP hebben wij al veel zomerfiets-excursies  georganiseerd naar bedrijven die echt natuurinclusief proberen te werken. Bijvoorbeeld naar deze boerderij van Arink, de Jerseykoeien van Ormel in De Heurne , de scharrelvarkens van Westerveld in  IJzerlo.”

  Gemeente kan ook natuur en landschap versterken.

  Bert Weevers: “Juist in het buitengebied kan er nog een grote slag geslagen worden naar meer robuuste natuur en behoud en versterking van het landschap. Er gebeuren al mooie dingen door bijv. de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland met o.a. akkerranden voor patrijzen en kleine landschapselementen.  Maar ook ons bomenbestand zal gaandeweg omgevormd moeten worden naar meer klimaatbestendige bomen. Natuurlijk tegengaan van bestrijdingsmiddelen. En op een positieve manier boeren ondersteunen die overgaan naar  kringloop landbouw. Bijvoorbeeld door voorlichting, advies, vergunningen; maar ook door zelf als gemeentelijke organisatie in te kopen bij onze lokale kringloopboeren!”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Groen en speelplekken belangrijk voor jonge ouders en hun kinderen”.

 • “Alles is gezondheid”

  Inwoners met lagere opleidingen en inkomens leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar minder gezond. Dat zijn volgens de Progressieve Partij schokkende cijfers. Ze blijken uit onderzoek en werden ook gepresenteerd in het tv-programma “Scheefgroei”. Hoogste tijd voor actie en alle nadruk op voorkomen van problemen door gezonder te gaan leven.

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek: “Ik heb nu zelf aan den lijve ervaren dat het van groot belang is zo vroeg mogelijk met preventie  te beginnen. We hebben al voor de geboorte van ons kindje contact met diverse mensen die ons goed adviseren.”. “Daarom vinden wij als Progressieve Partij het bevorderen van een gezonde levensstijl zo belangrijk. Bij kleine kinderen denk je dan al gauw aan gezonde voeding, veel bewegen, in de buitenlucht. Bij wat grotere kinderen ook het voorkomen dat ze gaan roken, drinken of ongezond snacken”.

  Bij  het voorkomen van problemen, preventie,  kunnen volgens PP leefstijlcoaches ingeschakeld worden, of projecten samen het de huisartsen genaamd “welzijn op recept”. Allemaal ook vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarbij moet zeker in deze corona-tijd  ook gelet worden op de mentale gezondheid.

  Esther: “Voor mij is het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. En ik weet dat juist in deze tijd dat voor jongeren best moeilijk is. Daarom hechten wij veel waarde aan projecten die de mentale weerbaarheid bevorderen. Op scholen maar ook bij de Scouting, de atletiek- en voetbalvereniging. Ook als gemeente moeten we daarin investeren.”

  Volgens wethouder Joop Wikkerink (o.a. WMO en ouderenbeleid) moeten ook de senioren en ouderen steeds meer letten op gezondheid  om ziektes en zorg te voorkomen. Daarbij moet de doelgroep zelf (ervaringsdeskundigen) op kop staan! Immers we worden allemaal steeds ouder. Joop: “Daarom moeten we innoveren en investeren in de zorg en niet bezuinigen of korten.

  Esther: “Je kunt natuurlijk zo gezond doen wat je wilt, maar als de omgeving niet schoon is, heb je nog niks. Daarom willen we schone lucht, zeker voor onze kleine kinderen. Verminderen van houtstook,  bestrijdingsmiddelen, vuurwerk, fijnstof en stank. En vooral meer bomen, groen en biodiversiteit. In de kernen mag voor ons nog  meer groen aangeplant worden.

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Zo vroeg mogelijk aandacht voor preventie”.

 • Oproep: Doe mee in 2022!

   “Laat van je horen! De politiek beslist voor en over jou. Dat raakt iedereen. Gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitnodiging om mee te doen. Door te stemmen. Maar je kan ook actief meedoen, door je mening te laten horen. Of misschien wel lid te worden van een politieke partij.”

  Dat is de oproep van de Progressieve Partij in de persoon van Esther Diepenbroek, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.  

  Democratie is kiezen.

  Wethouder Joop Wikkerink citeert met instemming de oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet.  “Vertrouwen in de democratie is goed, maar meedoen is beter.”  “Meedoen is belangrijk want er moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes voor eerlijk delen, voor intensieve of natuur-inclusieve landbouw; betaalbare woningen of huizen boven de 5 ton. Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor veel particuliere winst. Voor de fiets of voor de auto. Voor eerlijke lonen in de zorg of voor de winsten van ziektekostenverzekeraars.”.

  Weten waar de raad over gaat.

  Beiden geven aan het belangrijk te vinden dat mensen weten waarom en waarop ze gaan stemmen. Daarom heeft de Progressieve Partij een grote advertentie geplaatst in de Aalten Vooruit en De Band. Hierin wordt uitgelegd wat de gemeenteraad doet, hoe die in elkaar steekt en wat de rol van het College van B. en W. en de medewerkers is.

  Esther: “Mensen vergeten wel eens dat de gemeenteraad het hoofd van de gemeente is en niet de burgemeester. “ “Natuurlijk gaan wij over de hoofdlijnen en het College met medewerkers over de uitvoering”. Maar uiteindelijk worden de grote keuzes door de raad gemaakt”.

  Informatie belangrijker dan kreten.

  Joop: “Ik vind het bijzonder belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd zijn. Daar doen we als college alles aan: veel informatie en veel zgn. participatietrajecten, waarin inwoners kunnen meespreken. En als wethouder schrijf ik elke week een weblog of maak ik een podcast om mensen maar te informeren”. Esther: “Als Progressieve Partij zijn wij ook al 40 jaar actief met het informeren van de mensen: huis-aan-huiskrantjes, website, sociale media en voor geïnteresseerden een wekelijkse nieuwsbrief prompt op zondagmorgen 10 uur in de mailbox. Nu al bijna voor de 700ste keer!”

   Zowel lijsttrekker als wethouder hopen dat door al deze informatie en oproepen meer mensen gaan stemmen, maar vooral meer mensen mee gaan doen in hun buurt, wijk, kern en gemeente.  Stemmen is daar maar een klein onderdeeltje van.

  Onderschrift foto:

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek en no. 2 op de lijst raadslid Bert Weevers:

  Informatie is bijzonder belangrijk, bijvoorbeeld over de enrgie-armoede.


 • “In heel Aalten moet je mogen zijn wie je bent”

  Aalten-  27 december 2021 – Esther Diepenbroek, raadslid en lijsttrekker voor de Progressieve Partij maakt zich sterk voor een inclusieve en diverse samenleving.  “In de gemeente Aalten mag iedereen zijn wie hij of zij is”.  “Dat is gemakkelijk gezegd, maar ik loop nog regelmatig tegen pijnlijke vooroordelen aan.  Daarom  wil ik in de komende raadsperiode echt een punt maken van  de inclusieve samenleving en diversiteit. Gelukkig gebeurt er al veel . Kijk naar de werkkansen voor mensen met een beperking. We hebben veel projecten op dat gebied.  Of het fantastische werk van de ervaringsdeskundigen van “Samen Sterk” binnen Estinea. De hulpweek van AFM lokale omroep. Of de activiteiten van Figulus, Scouting of sportverenigingen die zich openstellen voor àlle kinderen.”

  “Diversiteit vraagt onderhoud. “De grove grappen over een regenboogvlag;  cynisme  over een paarse vrijdag of  de moeite die er binnen bijv. de sport nog is over het anders zijn, moeten nog wel verdwijnen”.  Pas dan krijgt iedereen ook eerlijke en gelijke kansen”

  Tijdelijke vervanging vanwege zwangerschap

  Esther is  trouwens  per 22 december met zwangerschapsverlof voor haar eerste kindje. Gerrit Stronks zal op 25 januari geïnstalleerd worden  als haar vervanger tot de verkiezingen van 16 maart.

  Kansengelijkheid moet een belangrijk uitgangspunt zijn voor gemeentelijk beleid. Volgens huidig wethouder Joop Wikkerink zit dat goed tussen de oren. Maar vooral in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de “sociale basis”(zoals verenigingen) kunnen nog grote slagen gemaakt worden. Wikkerink maakt zich zorgen om de zorg. “Die moet anders georganiseerd worden, er zijn vraagtekens bij de verkeerde prikkels  vanwege marktwerking en er is een groot gebrek aan mensen.””We zijn in regionaal verband bezig met radicaal anders organiseren en financieren; dat is lange adem, maar ik zie wel mogelijkheden. In de tussentijd moeten we gewoon niet korten op zorg.”

  “ Immers we hebben de dure plicht goed te zorgen voor onze (groot) ouders en een toekomst te garanderen aan onze (klein) kinderen. Daarom moeten we goed zorgen voor de zorg.”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP) met regenboogvlag:  “hier moet je mogen zijn wieje bent en dezelfde kansen krijgen”.


 • Overstappen op minimapolis

  Aalten/Dinxperlo- 20 december-  Overstappen op de gunstige gemeentepolis voor mensen met een laag inkomen kan nog tot 31 december. De Progressieve Partij  wijst de minima op deze mogelijkheid in haar bericht over bestaanszekerheid.  Volgens de progressieven worden de inkomens- en welvaartsverschillen steeds groter in Nederland.  Veel  maatregelen tegen deze verschillen moeten van het rijk komen. Maar de gemeente kan ook veel doen.

  Bestaanszekerheid

  Volgens PP kan de ongelijke verdeling aangepakt worden langs vier lijnen. Allereerst moet werk lonen, ook voor mensen die niet vol aan de bak kunnen. Mensen die afhankelijk zijn van de bijstand moeten vanuit de menselijke maat ondersteund worden. Bijverdienen mag tot € 400,–, giften tot € 120,– per maand behouden.  Een derde lijn is de inzet voor een schuldenvrije toekomst, met bijvoorbeeld steun voor werkende armen  en de inzet van ervaringsdeskundigen. Tenslotte  kunnen er fondsen ingezet worden en steunmaatregelen zoals kwijtschelding langzamer afgebouwd worden. En natuurlijk moet de gemeentepolis voor minima in stand blijven.

  Reeks advertentienieuwsbrieven

  De Progressieve Partij plaatst voor de derde keer in deze coronacrisis een uitgebreide serie  advertentienieuwsbrieven. Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek: “Dit kost ons best veel geld, maar wij doen dit ook om de ontwerpers en de media een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke tijd. Elke euro omzet is dan meegenomen.” ”Maar vooral  plaatsen wij deze reeksen advertenties om ons te verantwoorden, om onze inwoners te informeren wat er speelt binnen de gemeente en wat de bijdrage van de Progressieve Partij daaraan is.”


Deel deze inhoud