• Raadsprogramma: wat moet erin?

  Meedenkavonden PP weer van start

  Raadsprogramma, wat moet erin?
   
  Nu de nieuwe raad is geïnstalleerd gaat de Progressieve Partij weer verder met het informeren van en vragen naar de mening van onze inwoners. De meeste fracties hebben zich uitgesproken voor het weer opstellen van een raadsprogramma of raadsagenda. In zo’n programma geeft de raad aan welke onderwerpen de komende vier jaar aan de orde moeten komen. Uiteraard probeert dan elke partij een deel van zijn programma erin te krijgen. Zo heeft elke partij, ook  al maakt men straks geen deel uit van het college, toch een grote invloed op het beleid in de komende jaren.

  Wat moet er in een raadsprogramma?
  De Progressieve Partij is benieuwd naar de mening van de inwoners van onze gemeente wat nu in zo’n raadsprogramma moet. We hebben al enkele suggesties gekregen zoals het behouden van het coulisselandschap en het treffen van maatregelen tegen de energie-armoede. Welke punten moeten nog meer in een raadsprogramma en dan natuurlijk het liefst punten waar de raad ook invloed op heeft.

  Meedenken en –praten op 6 april
  Over dit onderwerp nodigt de Progressieve Partij inwoners uit om mee te denken en mee te praten. Dit natuurlijk om het mogelijk te maken om ook nà de verkiezingen je mening te geven en dat niet alleen maar door een vakje rood te maken.  Dat doen we op onze MEEDENKAVOND op woensdag 6 april om 20.00 uur in de bovenzaal van rest.-café Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Verdere onderwerpen op deze avond:  het bestemmingsplan “Groene Kamer” waar in de buurt van de Hamelandroute 33 woningen gebouwd moeten gaan worden. Ook een heel belangrijk bestemmingsplan is  dat aan de Vierde Broekdijk waar voor Kaemingk meer ruimte gemaakt wordt.

  Openbare MEEDENKAVOND PP over het raadsprogramma , 6 april 2022, 20.00 uur, Bovenzaal Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  De nieuwe raad gaat aan de slag met een raadsprogramma….. • Meedenkavond: PP duidt uitslag

  De uitslagen van de  gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Op partij- en persoonsniveau.  Met aantal stemmen en aantal zetels. Het systeem van zetelverdeling roept vragen op.

  Zetelverdeling volgens wettelijk systeem.
  Hoe kan het bijv. dat het CDA met 0,9% stemmenwinst (252) er een zetel bijkrijgt en de Progressieve Partij met een stemmenverlies van 1,0% (57 ) een zetel moet inleveren en van 3 naar 2 gaat. En hoe kan het dat de VVD  met een verlies van 458 stemmen er maar één zetel op achteruit gaat en ook op 2 zetels blijft (met 1087 stemmen) terwijl ze 510 stemmen minder hebben dan PP en maar 68 meer dan D66 die op één zetel blijft steken. Dat heeft te maken met de verdeling van de restzetels.

  Invloed lokalen.
  Tijdens een openbare meedenkavond, georganiseerd door de Progressieve Partij  wordt dit uitgelegd. En gaat de PP in gesprek met bezoekers over verdere duiding van de uitslag. Wat was de invloed van de “lokalen”. Wat betekent de winst van de BBB in de lokale context, daar waar zij zich hoofdzakelijk op landelijke issues richten?

  Raadsprogramma voor iedereen
  De Progressieve Partij is ook benieuwd naar meningen vanuit de bevolking hoe en in welke richting onze gemeente nu verder moet. Hoe denkt men over een raadsprogramma, waarin de grote uitdagingen van de komende vier jaar geadresseerd worden. Waar moet de raad zich mee bezighouden: woningbouw, zorg, werkloosheid, landbouw, energiearmoede, sport en cultuur om er maar eens een paar te noemen. Wat is de invloed van de oorlog in de Oekraine? In een raadsprogramma kun je de onderwerpen benoemen. Een college komt dan met voorstellen die in de raad bediscussieerd kunnen worden. Zo krijgt elke fractie, groot en klein de kans mee te doen in het bestuur van de gemeente.

  De meedenkavond “PP duidt verkiezingsuitslag” vindt plaats op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. Toegang en koffie gratis.


 • Om de democratie en vrijheid

  PP zet campagne door vanuit belang democratie

  De Progressieve Partij heeft besloten de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen sober door te zetten. Uit respect voor de bevolking van Oekraïne, maar vooral om te laten zien dat de democratie niet mag wijken voor geweld. Esther Diepenbroek (raadslid, lijssttrekker): “Poetins gewelddadige invasie en oorlog  in Oekraïne is een gruwelijke schending van oorlogsrecht en menselijke waarden. Een grote vraag is : wat kunnen wij zelf doen? We tonen onze solidariteit met de Oekraïense vlag in onze sociale media uitingen. PP heeft het vredesduif-symbool in het logo opgenomen. De gemeente inventariseert en coördineert hulp-akties van particulieren en maatschappelijke organisaties. PP wil Oekraïense –  net als andere – vluchtelingen gastvrij in onze gemeente opvangen. Als lokale politieke partij en als gemeente kunnen we echter niet direct veel méér doen tegen die oorlog

  Stoppen?

  Moet je dan stoppen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de PP zich ook afgevraagd na het zien van al die hartverscheurende beelden. Esther: “Het eerste wat opvalt in de die oorlog is de grote vastberadenheid en eensgezindheid onder de Oekraïense bevolking. Dit laat het enorme belang zien  van samenwerken en van democratie. Hierin ligt de reden dat we, ondanks de verschrikkingen in het oosten van Europa, doorgaan met onze verkiezingsacties. Een sterke democratie is het sterkste wapen tegen dictators en extreem gedachtegoed.

  Lokaal.

  Deze week worden in de lokale media nog eens een keer de kandidaten van de Progressieve Partij voorgesteld. De PP vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente zien welke mensen achter de namenlijst zitten die huis-aan-huis verspreid is. Stuk voor stuk mensen die het goede voor hebben voor onze lokale gemeentelijke samenleving en die het woord solidariteit met hoofdletters schrijven. Esther: “Het is nu meer dan nodig dat we niet alleen maar aan onszelf en onze eigen uitdagingen en wensen denken, maar vooral solidair zijn met mensen die het minder hebben. Ook onze partij roept alle inwoners op om hun steentje bij te dragen. Hoe? Dat is te zien op de websites van o.a. de gemeente en de Aaltense Uitdaging.”

 • Toegankelijk informatiecentrum nodig!

  De Progressieve Partij wil graag dat er een laagdrempelige informatiewinkel komt in de gemeente. De locatie van de voormalige Rabobank aan de Hofstraat zou daarvoor heel geschikt zijn. In Dinxperlo zou gekeken kunnen worden naar de bibliotheek, Kulturhus of gezondheidscentrum.

  Samenleving ingewikkeld.

  Wim Hokken (nr. 7 op de lijst en werkzaam in diverse gemeenten): “De samenleving wordt steeds ingewikkelder. We stoppen de informatie vaak achter klanten-contactcenters, informatienummers en computerprogramma’s. Het menselijk contact wordt steeds minder. Dat levert voor mensen die niet zo snel meekunnen in onze wereld echt problemen op. Dat onderkennen we steeds meer. Daarom moeten we de informatie laagdrempeliger, toegankelijker en eenvoudiger maken. Dat betekent dat er gewoon weer menselijk contact is; iemand waar je iets aan kunt vragen”.

  Goede voorbeeld.

  De Progressieve Partij wil graag dat de informatie tijdig gegeven wordt en makkelijk te bereiken is. En dat mensen ook geholpen kunnen  worden met hun vragen.

  Esther Diepenbroek, raadslid  en lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Wij proberen als PP het goede voorbeeld te geven. Het hele jaar rond plaatsen we informatie-advertenties, werken we onze website bij, hebben we weblogs, podcasts en een wekelijkse informatiebulletin. Nu al het 700ste nummer. We organiseren meedenkavonden, excursies en rondetafelgesprekken. De mensen in de straat zeggen wel eens:  “je ziet die politici alleen maar als er verkiezingen op komst zijn.”. “ Wij vinden dat een onterecht verwijt als het om de Progressieve Partij gaat. Wij pleiten ook steeds in de raad en college voor transparante en tijdige communicatie. Dat is een begin van de openheid die zo nodig is voor een goed functionerend gemeentebestuur.”


 • Petra Hoezen: “Mensen moeten op overheid kunnen rekenen”.

  14 FEBRUARI  2022

  Solidariteit is een kernbegrip in het programma van de Progressieve Partij. Ook een woord dat bij Petra Hoezen met de paplepel is ingegeven. Jarenlang is zij actief binnen de PvdA. Nu staat Petra, in het dagelijks leven strafrechtadvocaat op de zesde plaats bij de lokale Progressieve Partij, lijst 3. Petra is geen onbekende in de Aaltense politiek.


  “Dat klopt, van 2010 tot 2014 heb ik in de raad gezeten namens de PvdA. Dat was een hele leuke en ook leerzame tijd. Daarna ben ik in het bestuur van Barlo’s Belang gekomen. Ik ben opgegroeid in Barlo en ben 15 jaar geleden weer terug gekomen. Ik had het geluk dat het huis van mijn ouders gesplitst kon en mocht worden. Sindsdien woon ik op de plek waar ik ook ben opgegroeid”.

  Je bent als rasechte PvdA’er een samenwerking aan gegaan met de Progressieve Partij. Hoe kijk je tegen deze samenwerking aan.

  “Ik vind dat wij elkaar kunnen versterken. Daar komt bij dat ik vind dat je zoveel mogelijk moet kijken naar wat je met elkaar bindt in plaats van wat je van elkaar onderscheidt. Uiteindelijk is ieder raadslid vrij van enige last of ruggespraak en maak je altijd een eigen afweging. Het kan daarom alleen maar helpend zijn om samen te werken op de onderwerpen waar je hetzelfde over denkt. Overigens zijn er volgens mij eigenlijk geen echte inhoudelijke verschillen tussen de PP en de PvdA. Het is hooguit dat de accenten in het verleden wat anders lagen. Daar is niets mis mee.

  Je zult in je werk vast te maken hebben met mensen die het niet zo getroffen hebben in het leven,maar ook wel zich onrechtvaardig behandeld weten door de overheid. Hoe zie je de rol van de overheid en ook als je zelf daarvan deel uit zou maken als raadslid?

  De overheid is eigenlijk natuurlijk niet meer dan een club van mensen die beleid maken en uitvoeren. Hierbij lijkt met enige regelmaat het beleid op zichzelf de hoogste prioriteit te hebben, terwijl het beleid natuurlijk altijd ten dienste staat van de burger en de samenleving. Dit lijkt nog wel eens uit het oog te worden verloren.

  Ik zie mijzelf als raadslid niet als onderdeel van de overheid, maar juist als vertegenwoordiger van de inwoners en controleur van de overheid. Hierbij hoort wel de verantwoordelijkheid om soms ook beslissingen te nemen of beleid vast te stellen waar niet iedereen blij mee is. Ik ben er echter van overtuigd dat ook deze mensen dit zullen kunnen begrijpen en accepteren zolang je maar doet waar je voor staat en staat voor wat je doet.


 • Presentatie 700ste uitgave PN

  Presentatie 700ste uitgave van Progressief Nieuws en meer……

  Op donderdag 10 februari wordt een speciale uitgave van de wekelijkse nieuwsbrief Progressief Nieuws gepresenteerd. Het is de 700ste uitgave in deze (digitale) vorm. In deze extra uitgave worden de kandidaten  van de Progressieve Partij voorgesteld.

  Maar er is meer. Ook ziet op dat moment het verkiezingsprogramma van de Progressieve Partij het licht. En als kleurrijk toetje wordt de website met een nieuwe “look and feel” aan u gepresenteerd.

  Ook komt op deze dag de gemeentelijke stemwijzer uit, die aan de hand van een dertigtal vragen een mogelijke partijvoorkeur adviseert.

  Deze persbijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 februari, ’s morgens om 11.30 uur in zaal Lintelo van het gemeentehuis (Markt) te Aalten. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

  Over Progressief Nieuws.

  Nu al bijna 15 jaar  elke zondag, zomer en winter, stipt om 10.00 uur ’s morgens komt Progressief Nieuws in de mailbox bij mensen die interesse hebben in het reilen en zeilen van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De ene week staat het vol met berichten van bestuur en fractie. De andere week wordt sinds 2018 ingevuld met een weblog van wethouder Joop Wikkerink. Beiden steeds met hetzelfde doel: inwoners van onze gemeente informeren over wat er speelt in de gemeentelijke politiek. Enerzijds om mensen te betrekken bij hun eigen gemeente, anderzijds ook om  -niet alleen tegen verkiezingstijd-  als politieke partij verantwoording af te leggen, op te roepen tot ideeën en meningen ken baar te maken en nieuws en bijeenkomsten door te geven en aan te kondigen.

  In de loop der jaren is de nieuwsbrief een graag gelezen informatiebron geworden ook voor andere partijen, de media en college- en raadsleden in de regio. Natuurlijk is het bestuur van de Progressieve Partij bijzonder trots op dit 700ste nummer. En vooral ook trots op de mensen die steeds weer, week in, week uit er voor zorgen dat er elke zondag om 10.00 uur het email-ontvangstbliepje gaat.

  Meer informatie:

  Bert Weevers (red), raadslid.bweevers@aalten.nl

 • Energiecoöperaties middel tegen energiearmoede.

  Het oprichten van een energiecoöperatie zoals de ECB in Bredevoort kan een middel zijn tegen energiearmoede. Dat vindt de Progressieve Partij, raadslid Bert Weevers, tevens oprichter van de ECB.

  Wat is het probleem?

  Om tempo te maken met maatregelen tegen de klimaatverandering  zijn drie oplossingen in te voeren. Besparen op energieverbruik door o.a. isolatie van bestaande en nieuwe gebouwen is de eerste. Duurzame energieopwekking via zon en wind helpt verder de CO2-uitstoot te verminderen. Ten derde kun je CO2 vastleggen in bomen. Voorlichting en advies via een energieloket en energiecoaches helpen daarbij. Er is echter één hardnekkig probleem en dat is (energie-) armoede. Veel mensen kunnen de noodzakelijke investeringen niet betalen.

  Bert Weevers: “In Bredevoort hebben we via de postcoderoos-benadering ruim 50 huishoudens als leden van de energiecoöperatie”. “We hebben in totaal 529 zonnepanelen op het Grachthuys en bij Betting Wonen aangeschaft. De vereniging verkoopt de duurzame stroom en bij de leden wordt de energiebelasting naar rato van de door hun panelen opgewekte stroom in mindering gebracht op hun elektriciteitsrekening. Beide samen levert een mooi rendement op”. ”Wat zou het mooi zijn als ook mensen met lage inkomens hiervan kunnen profiteren. Maar voor hen is een eenmalige investering in de zonnepanelen van de coöperatie een probleem. PP heeft ervoor gezorgd dat een duurzaamheidslening ook gebruikt mag worden voor deelname in een energiecoöperatie. Maar als mensen met weinig geld willen lenen komt “Tiel” om de hoek kijken (Bureau Kredietregistratie, BKR).”

  Zijn er oplossingen?

  “Zeker. Als Progressieve Partij stellen wij een scala aan maatregelen voor. Zo willen wij in elk geval een investeringsfonds voor duurzaamheid, waaruit leningen of bijdragen aan mensen met lage inkomens verstrekt worden. BKR-problemen kunnen hiermee opgelost worden. In sommige gevallen willen we ook de rente op leningen uit dit fonds of landelijke Eneriebespaarlening kwijtschelden. Zo kun je ook met een laag inkomen of schulden toch lid  worden van een energiecoöperatie. En dan snijdt het mes aan twee kanten: je bespaart energie en werkt dus mee aan minder CO2-uitsoot en het scheelt je in de energierekening.”

  Hoge gasprijzen.

  “We maken ons echt zorgen over de hoge gasprijzen. We kunnen waarschijnlijk als gemeente eenmalig een bedrag schenken van 200 euro. Landelijk gaat de energiebelasting 400 euro per jaar omlaag. Maar wij kennen mensen die bijvoorbeeld door het faillissement van hun leverancier een nieuw contract af moesten sluiten dat meer dan 200 euro per maand duurder is. We vinden dat schrijnende gevallen extra ondersteund moeten worden. Maar wat echt structureel helpt is natuurlijk versneld op duurzame energie over gaan, beter isoleren en meer besparen. Daar kan een energiecoach vanuit een duurzaamheidswinkel bij helpen.”


 • Nieuwe woonconcepten noodzakelijk

  Sociale huurwoningen èn gasloos in Dinxperlo.
  .

  Sylvia Stuivenberg woont sinds eind september  in Dinxperlo aan de Nieuwstraat. Het is een huurhuis van de Woonplaats en volledig gasloos. In dit project zijn 14 sociale huurwoningen gerealiseerd. Vooral voor alleenstaande jongeren en ouderen, starters en senioren. De Progressieve Partij wil dat er meer van dit soort sociale en duurzame woningen gebouwd gaan worden. Zeker voor mensen die een koophuis niet kunnen betalen. Vooral voor starters en senioren. Het project Nieuwstraat Dinxperlo is een mooi voorbeeld  en smaakt naar meer.

  Hoe ziet jouw woning eruit, Sylvia?

   “Mijn woning is een 3-kamer woning met een tuin. Op deze woning zitten 10 zonnepanelen en er zijn 2 warmtepompen aanwezig. Het is  sociale woningbouw met echter wel hoge huren, ik betaal op dit moment € 732,05 per maand en hierin zit een bedrag van € 10,40 aan servicekosten. Ik krijg geen huurtoeslag. De woning is gasvrij en heeft uitsluitend vloerverwarming. Koken gebeurt met inductie.”
  “Ik betaal € 65,00 aan energie dit is tijdens deze sombere maanden veel te weinig. Ik hoop dat ik tijdens de zonnige maanden zoveel kan terugleveren dat ik bij mijn eind afrekening quitte speel.”

  Hoe werkte het lotingssysteem bij de Woonplaats?

  “Deze woningen zijn verloot onder de inschrijvers;  hierbij maakt het niet uit hoelang je ingeschreven staat bij de verhuurder. De loting gaat via  een computerprogramma:  dit om iedereen een gelijke kans te geven. Ik was mij hier niet van bewust, stond 5 jaar ingeschreven en dacht daardoor kans te maken. Mijn buurman stond 5 maanden ingeschreven. Dit laat zien dat er geen onderscheid is.”

  Derde op de lijst van de Progressieve Partij.

  Sylvia Stuivenberg is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de PP èn lid van de PvdA en Rooie Vrouwen: “ik vind het mooi dat we bezig gaan met de progressieve samenwerking. Dat is broodnodig. Ik hoop dat vanwege mijn PvdA-lidmaatschap ook veel PvdA’ers op de lijst no. 3 van de Progressieve Partij zullen stemmen. Ik ben vooral  getroffen door de solidariteit die als rode draad door het PP-programma loopt.”


 • PP: maximaal 30 km in de drie kernen van de gemeente

  Aalten-Dinxperlo, 22 januari – Ook in de gemeente Aalten wordt het verkeer steeds drukker. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk. Maar veiligheid ook. En toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en rolstoelers. Verkeersruimte is publieksruimte. Daarom gaan fietser en voetganger voor. Dat scheelt ruimte, vervuiling en ongelukken. Volgens de Progressieve Partij moet daar het beleid op gebaseerd zijn.

  Invalswegen veiliger en groener.

  Sylvia Stuivenberg uit Dinxperlo staat als PvdA’er  als derde op de lijst van de Progressieve Partij.  Zij woont nog niet zo lang in Dinxperlo.  Haar vallen een paar dingen op. “De reconstructie  van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat in Aalten vind ik een mooi voorbeeld van duurzame en veilige inrichting. Veel groen en duurzaam materiaalgebruik. En  wat direct opvalt: veel ruimte voor voetganger en fietser. En op  het hele traject mogen de auto’s maar maximaal 30 km per uur. Dat is prachtig, veilig en schoon!. Ik zou willen dat alle invalswegen zoals de Aaltenseweg en Terborgseweg in Dinxperlo ook zo ingericht worden. De Terborgseweg is al mooi geworden, veel planten en groen, maar het is nog wel een racebaan en meer bomen zou ook mooi zijn.”

  Meer fietsstraten.

  Esther Diepenbroek, lijsttrekker van de Progressieve Partij: “Ik woon vlakbij de fietsstraat Bodendijk in Aalten. Je ziet dat het wennen is, maar juist fietsers, mensen in rolstoelen of met kinderwagens en gewoon wandelaars voelen zich veel veiliger in dit gebied. Het kan, dat heeft de gemeente al laten zien bij bijv. de Bodendijk in Aalten en de Margrietstraat-Nassaustraat in Dinxperlo. Dus ik vind het belangrijk dat er meer fietsstraten komen waar de auto te gast is. En de fietser en voetganger voor gaat.”

  Snelheid omlaag

  De Progressieve Partij is ontzettend blij dat na jaren van verzet oor andere partijen  juist dit college besloten heeft om op delen van de ring in Aalten het 30 km-regime in te voeren. Esther: “En dan hebben wij het over de Dijkstraat en de Adm. De Ruyterstraat in Aalten. Mijn voorgangers hebben al jarenlang gepleit voor deze maatregelen op de ring. We hebben zelfs al eens de proef op de som genomen door de hele ring met 50 en met 30 km te rijden: Verschil: 4 minuten.! Met zo’n kleine tijdwinst moeten we toch meteen de veiligheid verhogen en de uitstoot verminderen door op de hele ring 30 km in te voeren!”

  Foto: Sylvia Stuivenberg (PvdA, Dinxperlo, 3e op de kieslijst PP): “Meer veiligheid door max. 30 km in de kernen en meer fietsstraten”.

 • PP wil permanente tegelactie

  Groen- en speelplekken in de kernen onmisbaar

  Aalten, januari 2022 – De Progressieve Partij luidt de noodklok over ons unieke landschap. Het loopt gevaar door verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering.   Nu en in de toekomst hebben natuur, landschap en boeren elkaar hard nodig. Maar ook het groen in de kernen  draagt bij aan de natuur: “tegel eruit, groen erin”, gevelgroen en groene daken.

  Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek. “Als je kijkt naar onze kernen zie je steeds  meer groene bermen en bloeiende planten. Bijvoorbeeld in de Nieuwstraat in Dinxperlo. Maar ook veel stenen, dus wij pleiten voor nog meer vergroening in de kernen. En de actie “tegel eruit, groen erin” permanent maken. Als aanstaande moeder kijk ik ook speciaal naar groen- en speelplekken die fijn zijn voor jonge kinderen en hun ouders. Ik zou het mooi vinden als we ook in de wijken mini-bossen, voedselbosjes en veel extra bomen krijgen. En bijvoorbeeld bomen langs de invalswegen zoals de Terborgseweg in Dinxperlo.”

  Natuur, landschap en boeren hebben elkaar nodig

  Om natuur en landschap robuuster te maken zal de landbouw steeds meer natuurinclusief moeten gaan worden. Dat zie je ook steeds meer in het landelijk beleid. Volgens Bert Weevers (raadslid, no.2 op de kieslijst) is daarbij de omschakeling naar kringlooplandbouw de oplossing:   “En dat kàn, kijk naar de inspirerende voorbeelden hier in de buurt.” Ecoboer Arink uit Lievelde heeft vorige week juist een prijs gewonnen met zijn volledige kringloop- bedrijf. Bert:  “Als PP hebben wij al veel zomerfiets-excursies  georganiseerd naar bedrijven die echt natuurinclusief proberen te werken. Bijvoorbeeld naar deze boerderij van Arink, de Jerseykoeien van Ormel in De Heurne , de scharrelvarkens van Westerveld in  IJzerlo.”

  Gemeente kan ook natuur en landschap versterken.

  Bert Weevers: “Juist in het buitengebied kan er nog een grote slag geslagen worden naar meer robuuste natuur en behoud en versterking van het landschap. Er gebeuren al mooie dingen door bijv. de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland met o.a. akkerranden voor patrijzen en kleine landschapselementen.  Maar ook ons bomenbestand zal gaandeweg omgevormd moeten worden naar meer klimaatbestendige bomen. Natuurlijk tegengaan van bestrijdingsmiddelen. En op een positieve manier boeren ondersteunen die overgaan naar  kringloop landbouw. Bijvoorbeeld door voorlichting, advies, vergunningen; maar ook door zelf als gemeentelijke organisatie in te kopen bij onze lokale kringloopboeren!”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Groen en speelplekken belangrijk voor jonge ouders en hun kinderen”.

 • “Alles is gezondheid”

  Inwoners met lagere opleidingen en inkomens leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar minder gezond. Dat zijn volgens de Progressieve Partij schokkende cijfers. Ze blijken uit onderzoek en werden ook gepresenteerd in het tv-programma “Scheefgroei”. Hoogste tijd voor actie en alle nadruk op voorkomen van problemen door gezonder te gaan leven.

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek: “Ik heb nu zelf aan den lijve ervaren dat het van groot belang is zo vroeg mogelijk met preventie  te beginnen. We hebben al voor de geboorte van ons kindje contact met diverse mensen die ons goed adviseren.”. “Daarom vinden wij als Progressieve Partij het bevorderen van een gezonde levensstijl zo belangrijk. Bij kleine kinderen denk je dan al gauw aan gezonde voeding, veel bewegen, in de buitenlucht. Bij wat grotere kinderen ook het voorkomen dat ze gaan roken, drinken of ongezond snacken”.

  Bij  het voorkomen van problemen, preventie,  kunnen volgens PP leefstijlcoaches ingeschakeld worden, of projecten samen het de huisartsen genaamd “welzijn op recept”. Allemaal ook vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarbij moet zeker in deze corona-tijd  ook gelet worden op de mentale gezondheid.

  Esther: “Voor mij is het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. En ik weet dat juist in deze tijd dat voor jongeren best moeilijk is. Daarom hechten wij veel waarde aan projecten die de mentale weerbaarheid bevorderen. Op scholen maar ook bij de Scouting, de atletiek- en voetbalvereniging. Ook als gemeente moeten we daarin investeren.”

  Volgens wethouder Joop Wikkerink (o.a. WMO en ouderenbeleid) moeten ook de senioren en ouderen steeds meer letten op gezondheid  om ziektes en zorg te voorkomen. Daarbij moet de doelgroep zelf (ervaringsdeskundigen) op kop staan! Immers we worden allemaal steeds ouder. Joop: “Daarom moeten we innoveren en investeren in de zorg en niet bezuinigen of korten.

  Esther: “Je kunt natuurlijk zo gezond doen wat je wilt, maar als de omgeving niet schoon is, heb je nog niks. Daarom willen we schone lucht, zeker voor onze kleine kinderen. Verminderen van houtstook,  bestrijdingsmiddelen, vuurwerk, fijnstof en stank. En vooral meer bomen, groen en biodiversiteit. In de kernen mag voor ons nog  meer groen aangeplant worden.

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP): “Zo vroeg mogelijk aandacht voor preventie”.

 • Oproep: Doe mee in 2022!

   “Laat van je horen! De politiek beslist voor en over jou. Dat raakt iedereen. Gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitnodiging om mee te doen. Door te stemmen. Maar je kan ook actief meedoen, door je mening te laten horen. Of misschien wel lid te worden van een politieke partij.”

  Dat is de oproep van de Progressieve Partij in de persoon van Esther Diepenbroek, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.  

  Democratie is kiezen.

  Wethouder Joop Wikkerink citeert met instemming de oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet.  “Vertrouwen in de democratie is goed, maar meedoen is beter.”  “Meedoen is belangrijk want er moeten keuzes gemaakt worden. Keuzes voor eerlijk delen, voor intensieve of natuur-inclusieve landbouw; betaalbare woningen of huizen boven de 5 ton. Kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor veel particuliere winst. Voor de fiets of voor de auto. Voor eerlijke lonen in de zorg of voor de winsten van ziektekostenverzekeraars.”.

  Weten waar de raad over gaat.

  Beiden geven aan het belangrijk te vinden dat mensen weten waarom en waarop ze gaan stemmen. Daarom heeft de Progressieve Partij een grote advertentie geplaatst in de Aalten Vooruit en De Band. Hierin wordt uitgelegd wat de gemeenteraad doet, hoe die in elkaar steekt en wat de rol van het College van B. en W. en de medewerkers is.

  Esther: “Mensen vergeten wel eens dat de gemeenteraad het hoofd van de gemeente is en niet de burgemeester. “ “Natuurlijk gaan wij over de hoofdlijnen en het College met medewerkers over de uitvoering”. Maar uiteindelijk worden de grote keuzes door de raad gemaakt”.

  Informatie belangrijker dan kreten.

  Joop: “Ik vind het bijzonder belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd zijn. Daar doen we als college alles aan: veel informatie en veel zgn. participatietrajecten, waarin inwoners kunnen meespreken. En als wethouder schrijf ik elke week een weblog of maak ik een podcast om mensen maar te informeren”. Esther: “Als Progressieve Partij zijn wij ook al 40 jaar actief met het informeren van de mensen: huis-aan-huiskrantjes, website, sociale media en voor geïnteresseerden een wekelijkse nieuwsbrief prompt op zondagmorgen 10 uur in de mailbox. Nu al bijna voor de 700ste keer!”

   Zowel lijsttrekker als wethouder hopen dat door al deze informatie en oproepen meer mensen gaan stemmen, maar vooral meer mensen mee gaan doen in hun buurt, wijk, kern en gemeente.  Stemmen is daar maar een klein onderdeeltje van.

  Onderschrift foto:

  Lijsttrekker Esther Diepenbroek en no. 2 op de lijst raadslid Bert Weevers:

  Informatie is bijzonder belangrijk, bijvoorbeeld over de enrgie-armoede.


 • “In heel Aalten moet je mogen zijn wie je bent”

  Aalten-  27 december 2021 – Esther Diepenbroek, raadslid en lijsttrekker voor de Progressieve Partij maakt zich sterk voor een inclusieve en diverse samenleving.  “In de gemeente Aalten mag iedereen zijn wie hij of zij is”.  “Dat is gemakkelijk gezegd, maar ik loop nog regelmatig tegen pijnlijke vooroordelen aan.  Daarom  wil ik in de komende raadsperiode echt een punt maken van  de inclusieve samenleving en diversiteit. Gelukkig gebeurt er al veel . Kijk naar de werkkansen voor mensen met een beperking. We hebben veel projecten op dat gebied.  Of het fantastische werk van de ervaringsdeskundigen van “Samen Sterk” binnen Estinea. De hulpweek van AFM lokale omroep. Of de activiteiten van Figulus, Scouting of sportverenigingen die zich openstellen voor àlle kinderen.”

  “Diversiteit vraagt onderhoud. “De grove grappen over een regenboogvlag;  cynisme  over een paarse vrijdag of  de moeite die er binnen bijv. de sport nog is over het anders zijn, moeten nog wel verdwijnen”.  Pas dan krijgt iedereen ook eerlijke en gelijke kansen”

  Tijdelijke vervanging vanwege zwangerschap

  Esther is  trouwens  per 22 december met zwangerschapsverlof voor haar eerste kindje. Gerrit Stronks zal op 25 januari geïnstalleerd worden  als haar vervanger tot de verkiezingen van 16 maart.

  Kansengelijkheid moet een belangrijk uitgangspunt zijn voor gemeentelijk beleid. Volgens huidig wethouder Joop Wikkerink zit dat goed tussen de oren. Maar vooral in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de “sociale basis”(zoals verenigingen) kunnen nog grote slagen gemaakt worden. Wikkerink maakt zich zorgen om de zorg. “Die moet anders georganiseerd worden, er zijn vraagtekens bij de verkeerde prikkels  vanwege marktwerking en er is een groot gebrek aan mensen.””We zijn in regionaal verband bezig met radicaal anders organiseren en financieren; dat is lange adem, maar ik zie wel mogelijkheden. In de tussentijd moeten we gewoon niet korten op zorg.”

  “ Immers we hebben de dure plicht goed te zorgen voor onze (groot) ouders en een toekomst te garanderen aan onze (klein) kinderen. Daarom moeten we goed zorgen voor de zorg.”

  Foto:

  Esther Diepenbroek (lijsttrekker PP) met regenboogvlag:  “hier moet je mogen zijn wieje bent en dezelfde kansen krijgen”.


 • Overstappen op minimapolis

  Aalten/Dinxperlo- 20 december-  Overstappen op de gunstige gemeentepolis voor mensen met een laag inkomen kan nog tot 31 december. De Progressieve Partij  wijst de minima op deze mogelijkheid in haar bericht over bestaanszekerheid.  Volgens de progressieven worden de inkomens- en welvaartsverschillen steeds groter in Nederland.  Veel  maatregelen tegen deze verschillen moeten van het rijk komen. Maar de gemeente kan ook veel doen.

  Bestaanszekerheid

  Volgens PP kan de ongelijke verdeling aangepakt worden langs vier lijnen. Allereerst moet werk lonen, ook voor mensen die niet vol aan de bak kunnen. Mensen die afhankelijk zijn van de bijstand moeten vanuit de menselijke maat ondersteund worden. Bijverdienen mag tot € 400,–, giften tot € 120,– per maand behouden.  Een derde lijn is de inzet voor een schuldenvrije toekomst, met bijvoorbeeld steun voor werkende armen  en de inzet van ervaringsdeskundigen. Tenslotte  kunnen er fondsen ingezet worden en steunmaatregelen zoals kwijtschelding langzamer afgebouwd worden. En natuurlijk moet de gemeentepolis voor minima in stand blijven.

  Reeks advertentienieuwsbrieven

  De Progressieve Partij plaatst voor de derde keer in deze coronacrisis een uitgebreide serie  advertentienieuwsbrieven. Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek: “Dit kost ons best veel geld, maar wij doen dit ook om de ontwerpers en de media een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke tijd. Elke euro omzet is dan meegenomen.” ”Maar vooral  plaatsen wij deze reeksen advertenties om ons te verantwoorden, om onze inwoners te informeren wat er speelt binnen de gemeente en wat de bijdrage van de Progressieve Partij daaraan is.”


Deel deze inhoud