• Zorgen voor goede zorg.

  De fractie van de Progressieve Partij nodigt meedenkers uit om mee te praten over gemeentepolitiek in Aalten. Deze openbare meedenkavond vindt plaats op woensdag 11 mei om 20.00 uur in het “eetlokaal” van Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.

  Nieuwe inkoop zorg.

  Het belangrijkste onderwerp is de nieuwe opzet van hulp en ondersteuning in het kader van WMO en Jeugd. De gemeente Aalten doet mee aan de regionale inkoop van deze vormen van hulp. Per 1 juli is het aantal aanbieders teruggebracht van meer dan 300 naar 60. Maar de hulp wordt beter georganiseerd, meer vanuit overleg tussen de inwoner, de aanbieder en de gemeente. Dat betekent dat de keuze voor welke hulp precies gegeven wordt vooral bij de “cliënt” en de hulpverlener ligt. Is dit een goede ontwikkeling? Wethouder Joop Wikkerink, regionaal verantwoordelijk voor deze nieuwe wijze van inkoop geeft een toelichting.

  Discussiepunt kan zijn in hoeverre de “professionele” hulp sluipenderwijs wordt overgenomen door wat genoemd wordt de “sociale basis” of mantelzorgers. Waar liggen daar grenzen en blokkades?

 • Openbaar Ledengesprek raadsprogramma

  In twee rondes van een hele dag hebben de delegaties van de fracties in de Aaltense gemeenteraad zich gebogen over de hoofdlijnen van een raadsprogramma. De raadsadviseur heeft deze gedachten in hapklare brokken opgeschreven. De globale hoofdstukindeling wordt:

  o Leefomgeving en Wonen
  o Duurzaamheid en Klimaat
  o Bestaanszekerheid, Meedoen en Ondersteuning
  o Ondernemen en economie
  o Ontspanning en vrije tijd
  o Inwoners, Bestuur en Veiligheid

  In de komende week kunnen de fracties hierop reflecteren en op 11 mei is er dan nog een mogelijkheid nadere aanvullingen aan te brengen. Het moet echt een programma op hoofdlijnen worden, waardoor het college voldoende ruimte heeft e.e.a voor te bereiden en in te vullen en – wat belangrijk is – de raad volledige vrijheid heeft in een debat zijn mening te geven.

  Op woensdag 4 mei gaan we met onze vaste volgers en leden de concepten bespreken en ook zullen we daar de stand van zaken van de formatiebesprekingen doornemen. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis (zaal Lintelo, ingang aan de Bredevoortsestraat) van Aalten en begint (i.v.m. de dodenherdenking) om 20.30 uur. Alle bijeenkomsten van PP zijn openbaar.

 • Meedenkavond: PP duidt uitslag

  De uitslagen van de  gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Op partij- en persoonsniveau.  Met aantal stemmen en aantal zetels. Het systeem van zetelverdeling roept vragen op.

  Zetelverdeling volgens wettelijk systeem.
  Hoe kan het bijv. dat het CDA met 0,9% stemmenwinst (252) er een zetel bijkrijgt en de Progressieve Partij met een stemmenverlies van 1,0% (57 ) een zetel moet inleveren en van 3 naar 2 gaat. En hoe kan het dat de VVD  met een verlies van 458 stemmen er maar één zetel op achteruit gaat en ook op 2 zetels blijft (met 1087 stemmen) terwijl ze 510 stemmen minder hebben dan PP en maar 68 meer dan D66 die op één zetel blijft steken. Dat heeft te maken met de verdeling van de restzetels.

  Invloed lokalen.
  Tijdens een openbare meedenkavond, georganiseerd door de Progressieve Partij  wordt dit uitgelegd. En gaat de PP in gesprek met bezoekers over verdere duiding van de uitslag. Wat was de invloed van de “lokalen”. Wat betekent de winst van de BBB in de lokale context, daar waar zij zich hoofdzakelijk op landelijke issues richten?

  Raadsprogramma voor iedereen
  De Progressieve Partij is ook benieuwd naar meningen vanuit de bevolking hoe en in welke richting onze gemeente nu verder moet. Hoe denkt men over een raadsprogramma, waarin de grote uitdagingen van de komende vier jaar geadresseerd worden. Waar moet de raad zich mee bezighouden: woningbouw, zorg, werkloosheid, landbouw, energiearmoede, sport en cultuur om er maar eens een paar te noemen. Wat is de invloed van de oorlog in de Oekraine? In een raadsprogramma kun je de onderwerpen benoemen. Een college komt dan met voorstellen die in de raad bediscussieerd kunnen worden. Zo krijgt elke fractie, groot en klein de kans mee te doen in het bestuur van de gemeente.

  De meedenkavond “PP duidt verkiezingsuitslag” vindt plaats op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Terborgseweg. Toegang en koffie gratis.


 • Gratis concert Rocco en Matthijs


   
  Aalten/Dinxperlo– Op 13 maart geven Rocco Ostermann en Matthijs Stronks bij Schiller in Aalten een uniek zondagmiddagconcert. Muziek en het verhalende staan centraal. De inhoud is verrassend, maar het publiek zal zeker meegenomen worden in de verhalen van gewone mensen. Aanvang 15.00 uur.

   
  Rocco Ostermann (Dinxperlo, 1966) is multi-instrumentalist, componist, auteur en verhalenverteller. Hij is actief in De Niemanders, die volgens de Volkskrant één van de indrukwekkendste rockplaten van de afgelopen jaren maakten.  Achterhoekers kennen hem van bands als Donnerwetter, Shaking Godspeed, Magic Fish en zijn wekelijkse column in de Aalten Vooruit/De Band waarin verhalen staan uit zijn boek De Buitenstaander. Hij is een geboren verhalenverteller over dingen die dichtbij zijn, maar toch grote indruk maken. Indrukwekkend was zijn optreden in Dinxperlo bij de Blue Lake Proms in samenwerking met fanfareorkest Psalm 150. Net voor de coronalockdown over de verschrikkingen van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.
   
  Matthijs Stronks is een eigenzinnig pianist en componist uit Aalten. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium en werd bekend door zijn indrukwekkende bijdrage aan het programma “2Meter Sessies” van good old Jan Douwe Kroeske. Hij sprak met hem over het ‘muzikale rotjaar’ en over zijn album als reactie op Covid-19. Daarbij werd hij ondersteund door de gitaristen Vedran Mircetic (De Staat) en Wout Kemkens (De Niemanders, Donnerwetter).Momenteel is hij o.a. actief in Molasses, Nieuwegrond en diverse tributes en het meest recente project is het requiem Da Nomina Facie dat hij schreef voor het Nationaal Onderduikmuseum, dat vanaf 2 maart een tentoonstelling heeft over de doodgeschoten gevangenen bij Rademakersbroek in Varsseveld.
   
  Hier In De Achterhoek
  Beide muzikanten en componisten vonden elkaar ook in de zomer van 2021 (midden in corona-tijd) in een opdracht die zij kregen van de bibliotheek de Achterhoekse Poort. Vanwege de opening van de vestiging in Aalten schreven zij een ode: “Hier In De Achterhoek”. De totstandkoming daarvan was origineel. Een ploegje interviewers en filmers ging de straat op en vroeg de Achterhoekers wat er in zo’n ode moest staan. Natuur en naoberschap waren de meest in het oog springende termen. En daar gaat “Hier in de Achterhoek” over.
   
  Zondagmiddagconcert gratis
  Behalve “Hier in de Achterhoek” zal er op zondagmiddag bij Schiller nog veel meer te genieten zijn. Matthijs speelt solo en Rocco leest uit eigen en andermans werk verhalen voor over gewone mensen, gewone dingen, lief, leed, luchtig en lollig. Maar ook over alles wat ons nu bezighoudt in deze wereld.
  De toegang is gratis. Consumptie voor eigen rekening. Het zondagmiddagconcert wordt aan de bezoekers aangeboden door wethouder Joop Wikkerink (Progressieve Partij), als bedankje voor de nominatie “beste bestuurder van een kleine gemeente 2021”. 
 • Fotopuzzeltocht Aalten

  De Progressieve Partij is altijd op zoek naar mogelijkheden om jou te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente, de samenleving en onze inwoners. En er gebeurt natuurlijk erg veel. Om het nuttige met het aangename te verenigen hebben we fotopuzzeltochten samengesteld. Hierbij de tocht door Aalten. Je komt interessante plekken tegen. Je moet wel goed kijken. En tot 1 mei zit er ook nog een leuk wedstrijdje aan vast. Natuurlijk kun je puzzeltocht ook later lopen, maar wil je meedoen aan de selfie-wedstrijd, dan moet je deze voor 1 mei insturen.


 • Fotopuzzeltocht Dinxperlo

  De Progressieve Partij is altijd op zoek naar mogelijkheden om jou te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente, de samenleving en onze inwoners. En er gebeurt natuurlijk erg veel. Om het nuttige met het aangename te verenigen hebben we fotopuzzeltochten samengesteld. Hierbij de tocht door Dinxperlo. Je komt interessante plekken tegen. Je moet wel goed kijken. En tot 1 mei zit er ook nog een leuk wedstrijdje aan vast. Natuurlijk kun je puzzeltocht ook later lopen, maar wil je meedoen aan de selfie-wedstrijd, dan moet je deze voor 1 mei insturen.


 • Fotopuzzeltocht Bredevoort

  De Progressieve Partij is altijd op zoek naar mogelijkheden om jou te informeren over het reilen en zeilen van de gemeente, de samenleving en onze inwoners. En er gebeurt natuurlijk erg veel. Om het nuttige met het aangename te verenigen hebben we fotopuzzeltochten samengesteld. Hierbij de tocht door Bredevoort. Je komt interessante plekken tegen. Je moet goed kijken. En tot 1 mei zit er ook nog een leuk wedstrijdje aan vast. • Campagnenieuws

  Activiteiten, campagnes en acties in de week van 20-27 februari

  22 februari: raad.

  Dit is de laatste raad voor de verkiezingen. De agenda is “rustig”, maar de diverse fracties zullen w.s. door moties, amendementen en misschien raadvragen hun geursporen nog willen afgeven.

  23 februari AFM-Blik Vooruit en In gesprek.

  Twee programma’s achterelkaar waarin onze wethouder Joop Wikkerink aanwezig is. Natuurlijk gaat het in het eerste programma “Blik Vooruit”over het sociale domein en alle uitdagingen die daar oppoppen. In het programma  “In gesprek”komen we terug op een droevig dodelijk ongeval op de kruising Romienendiek/Berkenhovestraat/Ringweg van enkele jaren geleden.

  26 februari : beschuit met muisjes.

  Onze lijsttrekker Esther Diepenbroek is op 20 januari j.l. bevallen van een hele mooie en gezonde dochter Novi. Dat willen we vieren met beschuit met muisjes op zaterdag 26 februari. Dus kom op zaterdag tussen 10 en 12 uur naar Dinxperlo (Hogestraat) of van 13,30-16.00  uur naar het parkeerterrein bij de Jumbo in Aalten voor een lekker kopje koffie van Steffie en een beschuitje van Esther en Jurgen.


 • Meehelpen met de campagne?

  Op dit moment zijn veel leden van de Progressieve Partij erg druk met de verkiezingscampagne. Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen. Vanwege de maatregelen i.v.m. corona is nog een beetje onduidelijk welke bijeenkomsten en manifestaties wel of niet doorgaan. Houdt deze rubriek in de gaten. Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij het secretariaat.


Deel deze inhoud