Kandidatenlijst 2022

Klik op de naam als je meer wilt weten van deze kandidaat
               

1. Esther Diepenbroek

“Brutalen hebben de halve wereld,”zij die de weg weten, communicatief sterk zijn, niet bang zijn zich te laten horen, snel(ler) resultaat bereiken.

Wil raadslid zijn voor iedereen, vooral voor die inwoners die zichzelf niet onder de “brutalen” scharen. Weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om gehoord te worden als je met problemen zit, niet weet waar je moet aankloppen.Wil er daarom voor jou zijn, kan je misschien op de goede weg helpen, mail mij gerust als je ergens meezit.
Sta voor kansengelijkheid, bestaanszekerheid,voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Zet mij daar de komende jaren weer 100% voor in.

2. Bert Weevers

Veel kennis en ervaring op gebied van energie, duurzaamheid en wonen. Enthousiast saxofoonspeler, bestuurslid en programmeur van jazzconcerten en jamsessies in de Koppelkerk. Initiatiefnemer Energie Coöperatie Bredevoort. Bezorgd over waar het met de wereld naar toe gaat: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, ongelijke verdeling tussen arm en rijk. Ergert zich aan Rijksoverheid die steeds de verkeerde keuzes maakt. Die niet de belangen van de gewone man en vrouw en de toekomst van kinderen en kleinkinderen voorop stelt. Onder het mom van ‘economie’ en of ‘werkgelegenheid’ kiest voor het grote geld. Daarom op lokaal niveau het tij keren. De afgelopen vier jaar zijn daarin duidelijk de eerste stappen gezet. Zin in meer!

3. Sylvia Stuivenberg

Woont sinds kort in Dinxperlo,daarvoor in Breedenbroek.Afgelopen 5 jaar politiek actief geweest. Actief binnen Rooie vrouwen (PvdA).Hobby’s: klussen, onderwatersport en ruwharige teckel. Werkte bij gemeentelijke afdeling Welzijn, is een mensenmens die geen uitdaging uit de weggaat.“Kan niet, bestaat niet”, zoekt gepassioneerd naar oplossingen zowel bij klussen als maatschappelijke vraagstukken.Problemen zijn niet alleen met zak geld op te lossen, gelooft in creativiteit van mensen om oplossingen te vinden. Staat voor rechtvaardigheid, wil zich daar hard voor maken. Gelooft in compassie, solidariteit en streeft naar een zo goed mogelijk leefklimaat voor onze inwoners.

4. Joop Wikkerink

Wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Publieke gezondheid. Afgelopen 3,5 jaar hard gewerkt om noodzakelijke veranderingen vorm te geven. Uitgaan van vertrouwen, werken volgens de bedoeling. Overtuigd van de noodzaak tot regionale samenwerking. Trots op de veranderingen ten goede bij Laborijn. Voorstander van de beweging naar gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en behandeling. Samenwerken in de genen. Ziet zichzelf als degene die de soms ongemakkelijke waarheid vertelt. Maakt zich sterk voor fatsoenlijk werk voor iedereen. Zet zich in voor diegenen die moeite hebben voor zichzelf op te komen. Is van nature een optimistisch mens en ziet vooruitgang in het denken van mensen. Kijkt vooruit. Vanaf de oprichting lid van GroenLinks.

5. Theo Bauhuis

Natuurmens en radiomaker. Werkzaam als software consultant voor de groene sector, afgestudeerd aan hogeschool Larenstein. Hobby’s: gids Vragenderveen, programmamaker en medeoprichter lokale omroep AFM, natuurfotograaf. Raakte geïnteresseerd in de PP door de laagdrempeligheid en open communicatie zoals nieuwsbrief, meedenkavonden en zomerexcursies. Hoopt bijdrage te kunnen leveren aan sterkere natuur en milieuvriendelijker samenleving. Vooral door betrokkenheid en begrip, niet alleen door opleggen van regels. “PracticewhatyouPreach!”, probeert zelf ook zo bewust mogelijk te leven. Creativiteit is een belangrijk hulpmiddel om problemen en knelpunten op te lossen.

6. Petra Hoezen (PvdA)

Regelmatig hardlopend te spotten, graag lange afstanden en door het bos. Indien niet hardlopend, dan wel op de bok of te paard. Werkzaam als strafrechtadvocaat en komt op voor mensen die te maken krijgen met verplichte GGZ. Motto: sta voor wat je doet en doe waar je voor staat. Wars van bureaucratie. De overheid is er voor de burger en niet andersom. Wil zich inzetten voor transparantie en doelmatige besteding van gelden. Vindt klimaat en cultuur belangrijk, maar daar kan iemand zich pas druk om maken als wonen, werk en financiën zeker zijn.

7. Wim Hokken

Werkt als adviseur bij diverse gemeenten voor sector onderwijs. Goed onderwijs kan kansenongelijkheid in onze samenleving verminderen, daaraan zijn steentje bijdragen stimuleert hem.Wil lokaal actief zijn, gelooft in nabijheid, weten voor wie je het doet. Wil ongelijkheid bestrijden, natuur herstellen, landbouw helpen hervormen naar natuur inclusieve landbouw. Was in Waadhoeke (Friesland) raadslid voor linkse samenwerkingspartij (soort PP).Heeft zich daarvooral beziggehouden met de Wet Natuurbescherming, de Omgevingswet en de RES. Is lid van Groen Links. Hobby’s: dagelijks 10 km wandelen, veel en graag lezen. Is onder indruk van het orgel van de Helenakerk. Geniet van al het moois in onze regio!

8. Wilma Hoftijzer

Werkt als basisschoolleerkracht in een Taalklas voor kinderen van nieuwkomers. Gaat binnenkort overstappen naar “het Pyriet”, de nieuwkomersschool in Winterswijk. Dit onderwijs maakt het verschil voor een goede start in Nederland. Regering mag verantwoordelijkheid voor hen niet uit de weg gaan. Moet zorgen voor zorgvuldige procedures en menswaardige opvang. Hobby’s: (hard)lopen, lezen, fietsen, tuinieren. Maakt zich kwaad over onverschilligheid. Wil zich inzetten voor natuurbehoud en mensenrechten. Fietst naar haar werk.Pleit voor goed openbaar vervoer in de Achterhoek. Vindt Progressieve Partij actieve club: roept niet alleen, maar bedenkt oplossingen voor een rechtvaardige samenleving en natuurbehoud.

9. Guido Uland

Werkt als zelfstandig adviseur bij gemeente, provincie en waterschappen. Ziet daar regelmatig mooie initiatieven die in Aalten (nog) niet toegepast worden. Hobby’s: klussen, reizen (en daarvan leren) en voorzitter Stichting Den Esch, eigenaar Scouting gebouw. Maakt zich kwaad over achterkamertjespolitiek en gebrek aan openheid. Heeft 10,5 jaar in de gemeenteraad gezeten, laatst als fractievoorzitter. Veel geleerd in die jaren.Voorlopig op de achtergrond als fractiepenningmeester en adviseur voor PP-raadsleden. Gaat meer tijd inzetten op eigen toeristische activiteiten en blijft aandacht vragen voor zwerfvuil! Wenst de nieuwe fractie heel veel succes voor de komende 4 jaren!

10. Yady Zea

Afgestudeerd (tropische) bosbouwingenieur uit Ibague, Colombia. Werkzaam bij Obelink (internetwinkel), verantwoordelijk voor o.a. de Spaanse markt. Gaat zich de komende jaren meer toeleggen op toeristische activiteiten. Hobby’s: reizen en kunstschilderen. Maakt zich kwaad om onrechtvaardigheid en onbegrip voor andere culturen. Wil zich inzetten voor gelijke kansen en behandeling voor iedereen, zeker op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht voor werk voor vrouwen. Laat ook in de Progressieve Partij een positief kritisch geluid horen.

11. Tobi Venhorst

Afgestudeerd milieutechnoloog, werkzaam als arbeidsinspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Brede interesse voor de natuur en zorg voor het milieu leidde tot studie natuur- en milieutechniek en vervolgens milieutechnologie. Zorgt met passie voor oplossen van milieuproblemen. Heeft aandacht voor de agrarische wereld, het landschap, biodiversiteit en ruimtelijke ordening.Kan zijn gevoel voor rechtvaardigheid en streven naar kansengelijkheid kwijt binnen zijn dagelijkse werk voor het ministerie en binnen de Progressieve Partij. Is als actief lid van de Progressieve Partij betrokken bij uitingen op de sociale media. Hobby’s: rockmuziek, festivals, buitenactiviteiten, korfbal, natuur, dieren spotten.

12. Marian Nijman

Voormalig fysiotherapeut in Dinxperlo. Hobby’s: kunst, lezen, wandelen. Bestuurslid en museumdocent bij het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Merkt daardat het belangrijkis om in de politiek aandacht te besteden aan keuzes die mensen – in het belang van andere mensen – maken. Goed burgerschap dus. Zet zich in voor een ruimer budget voor cultuur, meer budget voor jeugd- en ouderenzorg. Zwakkeren moeten profiteren van de groei in de economie. Staat voor een open, innovatieve, levendige samenleving waarin ieder mee kan doen. Natuurlijk ook mensen met een handicap en uit andere culturen.

13. Gerrit Stronks

Gepensioneerd medewerker tuincentrum. Penningmeester van de Progressieve Partij. Hobby’s: lezen, muziek en tuinieren. Belangstelling voor natuur en landschap.Daarom lid van IVN, GroenLinks en De LinkerWang (religiewerkgroep GroenLinks). Maakt zich zorgen om de achteruitgang van de natuur.Wil concrete maatregelen tegen klimaatverandering en achteruitgang biodiversiteit. Maakt zich er kwaad over dat mensen in de verdrukking niet tot hun recht komen, dat de inkomensverschillen alsmaar groter worden in Nederland. Statushouders zijn van harte welkom. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Advies: kijk naar de daden van een partij, niet naar mooie woorden die op papier staan of naar de naam van een partij.

14. Ans Plug

Ziet dat de Progressieve partij zich onvermoeibaar inzet voor de minima, op welk terrein ook! De PP staat voor groene politiek, absoluut noodzakelijk, klimaatprobleem kent geen grenzen. Is geïnteresseerd is politiek, vooral de gemeentelijke, wil bezig zijn met belangen van onze dorpen, kernen en platteland.

Is blij met toetreding van leden van de PvdA tot de PP, (veel) dezelfde doelstellingen, krachten bundelen. Is actief in allerlei vrijwilligerswerk, voor goede doelen, voor mensen die niet makkelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Hoopt op meer raadszetels, zodat PP nog meer kan bereiken.

15. Gerrit Migchelbrink

Sinds maart 2021 werkzaam als allround timmerman bij Oosthuis Prefab Woningen in Doetinchem. Getrouwd met Wilma. Twee kinderen, trotse opa van 4 kleindochters. Hobby’s: vlinders, vogels, mountainbike, (blues) muziek, tuinieren, Berlijn, wandelen. Islid GroenLinks. Van 2002 tot 2018 wisselend in gemeenteraad gezeten. Nu als secretaris actief binnen de Progressieve Partij.Ergert zich vaak over passiviteit: veel commentaar maar zelf niet de handen uit de mouwen steken. Wil zich inzetten voor een leefbaar buitengebied zónder megastallen, gelooft in een andere manier van woningbouw, houtbouw en prefab, groene energie, veilige verkeersroutes en behoud van kunst en cultuur. De Progressieve Partij is de enige partij die elke week openlijk verantwoording aflegt via krant of sociale media.

16. Dinie Wikkerink

Beeldend kunstenaar. Was ruim 10 jaar werkzaam als tentoonstellingsmaker bij Foto21 in Bredevoort. Lid van het Oostgelders Fotografen Collectief en mede verantwoordelijk voor de organisatie van de tentoonstelling Bernarduspad in Bredevoort. Bestuurslid bij Kunstenaars Collectief Breekijzer. Daarnaast betrokken bij nog twee regionale kunstenaarsinitiatieven. Steunt de Progressieve Partij vanwege het milieu- en armoedebeleid en de vergaande sociale betrokkenheid. Voorstander van het basis inkomen.

17. Henk ter Horst

Alweer 26 jaar actief in de plaatselijke politiek, waarvan 9 jaar als raadslid. Eén van de medeoprichters van de Progressieve Partij vanuit de CVP. Volgt de raad nauwgezet in de steunfractie. Wil zich inzetten voor veilige fiets- en schoolroutes, een schoon milieu en een groene gemeente. Heeft als slogan: “Kies voor een mooie toekomst; gemeente Aalten kan meer”.  Roept op: stem op de Progressieve Partij.

18. Janny Vonhof

Was werkzaam in het maatschappelijk werk, besteedt nu haar tijd aan vrijwilligerswerk in de Koppelkerk, genealogisch onderzoek, creatieve activiteiten, de kleinkinderen en het volgen van de landelijke en plaatselijke politiek. Als PP-lid van het eerste uur vooral geïnteresseerd in gezondheidszorg, armoedebeleid, veiligheid en milieu.

19. Aad Bannink

Arbeidsongeschikt (WIA). Hobby’s: gitaarspelen, lezen en schrijven. Maakt zich kwaad over: sociale misstanden, bureaucratie en de ondoorzichtigheid van de jeugdhulpverlening. Wil zich inzetten voor mensen die zelf niet in staat zijn zich (financieel) te redden; duurzame maatschappij en economie. Vindt dat jij op de Progressieve Partij moet stemmen, omdat die zich al jaren inzet voor echte duurzaamheid en een bewoonbare wereld voor onze  kinderen.

20. Herman Hartman

Vindt zijn motivatie om politiek actief te zijn bij de Portugese schrijver José Saramango:“De mens wordt gemaakt door zijn omstandigheden, laten we daarom de omstandigheden menselijk maken!” De mens is de maat van alles! Wil er graag voor zorgen dat dit in de gemeente Aalten altijd leidend is en wordt!

21. Joop Albers

Progressieveling van het eerste uur!Vroeger werkzaam bij een bank.Was boekhandelaar in Boekenstad. Gek op computers en voetbal.Vindt behoud van milieu zeer belangrijk. Progressieve Partij moet zich blijven opwerpen als milieupartij.

22. Judith Spook

Voormalig wiskundelerares en (vooral) sinds haar pensionering beeldend kunstenaar. Penningsmeester van Kunstenaarscollectief Breekijzer en actief bij Altec voor de 55+ tossgroep. Daarnaast enthousiast saxofoonspeler. Is lid van de PP omdat een groen en sociaal Aalten bij deze partij hoog in het vaandel staan.

23. Theo Diepenbroek

Was 42 jaar (tot oktober 2016) in diverse functieswerkzaam bij Rabobank Graafschap. Nu penningmeester bij St. Bewaar ’t Olde en het Grenslandmuseum in Dinxperlo.Hobby’s: klussen, tuinieren, wandelen, theaterbezoek, hardrock- en dialectrock luisteren.Wil zich inzetten voor financieel- en sociaal zwakkeren, zoals armoedebestrijding onder jongeren/kinderen.Wil zorgen dat Rijkssubsidies daar terechtkomen waar ze horen en niet op de plank blijven liggen. Heeft een hekel aan “vriendjes- en achterkamertjes” politiek en ergert zich aan het verval van normen en waarden in de samenleving.Zet zich af tegen de “IK-eerst” mentaliteit.Overheid ga niet uit van wantrouwen, maar van vertrouwen in de burger.

24. Yolanda Bos

Lichamelijk beperkt, rolstoel gebruiker, driewiel ligfietser, handbiker, liggend handbike sporter. Volgde opleiding MBO verzorgende, Fysiotherapie en Ergotherapie. Liep stage in ouderenzorg en revalidatie. Gezondheid veranderde haar toekomst van zorg geven naar zorg nodig hebben. Weet hoeveel energie het kost om alles te regelen wanneer je een beperking hebt. Kent de instanties waar men mee te maken heeft wanneer je niet meer alles zelf kan. Door ervaring als zorggever en zorgvrager een mondige persoon voor zichzelf en anderen. Kan niet tegen onrecht en instanties die de regels zó maken dat het voor hen goed uitkomt. Sinds vijf jaar actief bij Progressieve Partij. Geeft problemen aan en informatie door over wat belangrijk is voor mensen met een beperking. Zet zich in om taal toegankelijk te maken voor mensen met een leesbeperking.Bezigheden: lezen, en informatie opzoeken op de computer. Geniet van gezellig kletsen en koffiedrinken met familie en vrienden. Belangrijk voor haar: goed zorgen voor ons klimaat. Vluchtelingen behandelen zoals iedereen zelf behandeld zou willen worden. Zij zijn niet de oorzaak dat er minder geld is voor zorg of een woningtekort!

25. Gerrit Schreurs

Gepensioneerd meubelmaker en timmerman. Was betrokken bij oprichting Wereldwinkel en de Progressieve Partij en haar voorgangers. Volgt en documenteert nauwgezet de politiek en vooral de popmuziek.

26. Lenie Schenk

Meer dan 40 jaar getrouwd geweest met Jan Schenk, medeoprichter en erelid van de Progressieve Partij. Houdt van creatief met de handen bezig zijn (kantklossen, quilten, kaarten maken). Vindt net als Jan, dat de partij zich in het bijzonder zou moeten inzetten voor de zwakkeren in de samenleving en speciale aandacht moet besteden aan natuur en milieu

27. Rinke ter Haar

Geboren en getogen in Aalten. Heeft samen met partner Christel 5 zonen. Na diverse omzwervingen (Arnhem – Delft – Haarlem – Wageningen) weer teruggekomen naar het mooie Aalten. Heeft Architectuur en Bouwkunde gestudeerd aan de TU en Delft en runt een eigen architectenbureau in de oude textielfabriek aan de Hofstraat te Aalten. Probeert zijn vak op een bio-based manier uit te voeren, want de natuur is kwetsbaar. Houdt van hardlopen, wandelen, voetballen, lezen, muziek maken. Motto: wees zorgzaam voor elkaar.

28. Wim van den Camp

Beeldend kunstenaar, voorheen wiskundeleraar. Actief met tennis en (klassieke) muziek spelen. Ondersteunt streven naar actief en kwalitatief kunstbeleid. Wil in het onderwijs kwaliteitsverbetering: alle leerlingen moeten basisschool verlaten met een goede basiskennis van taal (actief en passief) en rekenen. Komt samen met Progressieve Partij op voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Wil meer aandacht voor voorzieningen die langer zelfstandig wonen voor ouderen bevorderen. Behouden wat we aan (mooie) natuur hebben in onze omgeving!

28. Teun Geerdes

Ben nieuw op de lijst. Wil de Progressieve Partij graag steunen met deze kandidaatstelling.

29. George Angenent (PvdA)

Bestuurslid en voormalig voorzitter van de PvdA afdeling Aalten-Dinxperlo. Fractievoorzitter en raadslid in gemeente Dinxperlo. Al enkele jaren met pensioen. Doet vrijwilligerswerk bij de Duplo locatie (school) in Dinxperlo, de elektrokar en elke woensdagmorgen klussen met bewoners van het Dr. Jennyhuis. Voorzitter van de huurdersvereniging Dinxperlo.

30. Hans Eppink (PvdA)

Bestuurslid en penningmeester van de PvdA afdeling Aalten-Dinxperlo. Fractievoorzitter PvdA in gemeente Dinxperlo.Initiatiefnemer voor samenwerking tussen Progressieve Partij en de PvdA. Was financieel manager bij een installatiebedrijf, ging in 2019 met prepensioen.Ben voorzitter van de Stichting voor maatschappelijk Welzijn en bestuurslid Kulturhus Dinxperlo. Daarnaast vrijwilliger bij formulierenbrigade van Humanitas. Startte 30 jaar geleden met Klein Theater Dinxperlo en sinds kort lid van theaterwerkgroep Koppelkerk. Lid van DIOS Dinxperlo, (volleybal) en regio scheidsrechter. Hobby’s: muziek, lezen, golf, wandelen en erop uit. Wil efficiënter personele kosten Jeugdzorg en WMO, zodat er meer geld overblijft voor daadwerkelijke zorg.

31. Henk Kok

Lijstduwer. Goede wijn behoeft geen krans. Jarenlang wethouder in Aalten, Winterswijk en tot 2016 voor GroenLinks in Arnhem. Loodzware portefeuilles, hoge waarderingen. Deskundig en betrokken. Gepensioneerd. Nu voorz. Voedselbank Oost-Achterhoek, voorz. Weekendschool Petje af, voorz. GroenLinks Oost-Achterhoek, Voorz. Progressieve Partij.

Deel deze inhoud