De Doe-agenda: mensen naar werk

Joop Wikkerink, 4 november 2023



Dinsdag was er in Ulft (Het Ouhrlokaal van de Dru) een soort eindverantwoording van de zgn. DOE-agenda. 
Vanuit de Doe agenda ‘Perspectief op Werk’ richten we ons op werkzoekenden voor wie de weg naar betaald werk lastig is. We ontwikkelen innovatieve werkwijzen om meer mensen op een duurzame manier te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met publieke partners en werkgevers. Onze aandacht is vooral gericht op 4 prioritaire sectoren die het meest kansrijk zijn om werkzoekenden aan het werk te helpen. De Doe agenda loopt af op 1 juli 2023. De succesvolle initiatieven willen we borgen in bestaande regionale dienstverlening. Op deze manier maken we geleidelijk de overgang van activiteiten onder de vlag van de Doe Agenda naar die van het Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt.  

Op drie thema’s werden de resultaten gepresenteerd. We discussieerden verder over het vervolg. Instroom statushouders (volgens nieuwe wet inburgering); inwoners die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. (met een WIA-uitkering) en “blijven innoveren in een regionaal innovatielab”. 

Het aardige was natuurlijk dat een van de inwoners van onze gemeente dhr. Mahoud als voorbeeld genoemd werd en met behulp van een cultuurvertaler kon aangeven hoe hij het werk in de keuken bij villa Ruimzicht vond. Dhr. Mahoud heeft ook de hapjes verzorgd bij de laatste bijeenkomst van mensen die een participatieverklaringstraject volgen bij Figulus. Dus we hebben elkaar nog weer eens even de hand geschud. Die motivatie en betrokkenheid van mensen met een wat moeilijker positie op de arbeidsmarkt zijn natuurlijk maatgevend voor het succes, zo vertelde ik in mijn felicitatie-toespraakje aan het eind.




Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *