Wijzigingen “voor de bühne” verworpen

Dinsdagavond raadvergadering

’s Avonds kwam de raad bij elkaar. Een bijzondere raadvergadering. Belangrijkste bespreekpunt de kadernota 2025 e.v. In de kadernota staan de uitgangspunten voor de begroting 2025. Ook staan daar de wensen in die uitgesproken zijn door raad en college. En nu komt het probleem. Die wensen zijn meer dan de beschikbare middelen. Vooral het Rijk laat het behoorlijk afweten bij de financiering van gemeenten. En het Rijk is weer een soort abstract begrip, maar wordt natuurlijk gestuurd door de politiek. En wel de regering. En laat die nu steeds maar korten op allerlei gelden voor de gemeenten. Dat heeft gevolgen voor de gemeentebegroting. Volgens die kadernota komen we 4 miljoen tekort op een begroting van ongeveer 80. Heel veel van die 80 ligt vast, zo’n 20% is beïnvloedbaar. Dus om die 4 miljoen te vinden kun je niet meer volstaan met “klei bier”. Alles moet bespreekbaar zijn. Toch wilden sommige fracties al hun eigen punten “veilig stellen”. Zo wilde de VVD de ozb niet extra verhogen. CDA wilde woningbouw, boerenfonds en scholenbouw veiligstellen. Natuurlijk politiek gekleurde wensen. Voor de bühne heet dat. Maar na een indringend betoog van de wethouder Financiën Ted Kok, ondersteund door partijen als PP, GB, gingen alle voorstellen van tafel. Er komt een totaal-afweging tijdens de begrotingsbehandeling (en de voorbereidende sessies). Als een van de eerste officiële agendapunten was aan de orde: benoeming nieuwe griffier. Heer Geldorp succes! De nieuwe griffier begint pas ergens in september; dus dan volgt een nadere kennismaking.


 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *