Bestaanszekerheid: indrukwekkende avond

PvdA-afd. Doetinchem, 18 november 2023

Het hoogtepunt van deze maandag was het themacafé “Bestaanszekerheid” wat ik namens de afdelingen van GroenLinks-PvdA en de daarbij horende wethouders organiseerde in ‘De Streeckgenoot’ in Doetinchem. Natuurlijk een beetje een avond in het teken van de verkiezingen, maar eigenlijk toch wel een bijeenkomst waar de inhoud en niet de kreten de boventoon voerde. Met zeer interessante informatie van (beleids)deskundigen maar nog treffender ervaringen van “ervaringsdeskundigen”.  Hieronder een verslagje wat de PvdA-afdeling Doetinchem maakte. Er zijn presentaties beschikbaar van de inleiders. Wil je ze hebben stuur dan een mail naar j.wikkerink@aalten.nl
 

Bestaansonzekerheid is het hedendaagse woord voor armoede. Een avond georganiseerd door de regionale afdelingen van GroenLinks-PvdA moesten de aanwezigen geen politieke, maar inhoudelijke avond bezorgen. Een avond met een boodschap.
Martin Pragt is ervaringsdeskundige en de moderator van deze avond. Hij vroeg aan Kaylee Kruithof Kremer, eveneens een ervaringsdeskundige, naar de oorzaak van haar bestaansonzekerheid en het moment waarop ze hulp ging zoeken.
De ervaring leert dat veel mensen heel laat hulp inroepen. Dit door een hardnekkig stigma wat bij deze problemen regelmatig om de hoek komt kijken.


Peter van Leeuwen is secretaris van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en lid van de Commissie Sociaal Minimum. Hij presenteerde de verschillende definities van bestaanszekerheid. Dat waren er nogal wat. Recent heeft deze commissie een rapport opgesteld, dat naar de minister en de Tweede Kamer is gestuurd. Ook kwamen de landelijke maatregelen aan bod, zoals de toeslagen en het minimumloon, die moeten helpen om een bestaanszekerheid te kunnen garanderen. Alleen gaan al deze maatregelen gepaard met een bureaucratische rompslomp en zijn deze algemeen en niet specifiek voor ieder individu met zijn of haar specifieke problematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een handicap.
Er volgde een muzikaal intermezzo van Rocco Ostermann. Hij is bekend als schrijver van de column ‘De Buitenstaander’ en als muzikant bij diverse bands zoals Shaking Godspeed en Donnerwetter. Grote inspiratiebron voor Rocco is Johnny Cash. Over het algemeen geen muziek waar je nu erg opgewekt van wordt, maar wel passend bij het thema van deze avond.


Na de pauze was het woord aan Kim Houben. Zij is procesmanager bestaanszekerheid bij Divosa, de landelijke vereniging van managers in het sociaal domein. Zij vertelde met name over de maatregelen die locale overheden kunnen aanwenden om bestaansonzekerheid tegen te gaan. Dit kan per gemeente nogal verschillen. De gemeente Waalwijk is een mooi en positief voorbeeld waar mensen aan de onderkant financieel worden ondersteund. Inkomensondersteuning, meedoen mogelijk maken, betaalbaar wonen, zorg en onderwijs toegankelijk houden.


Steven Kroon was de laatste spreker en behandelde drie schrijnende casussen die aanklopten bij de Mini Manna markt. Steven is directeur van de Stichting Mini Manna. Schulden, leefgeld waar je geen fatsoenlijke maaltijd mee kunt bereiden veroorzaken langdurige stress. Dit laatste heeft een desastreus effect zowel op de volwassenen als ook de kinderen. Het eerste wat gerealiseerd moet worden is een stabiele financiële situatie. Wanneer dit het geval is kan men pas gaan denken aan werk en/of opleiding.
De boodschap van deze avond is niet om tegenover deze mensen te gaan staan en met oplossingen proberen hun problemen op te lossen. Ga naast deze mensen staan en probeer in samenspraak tot een oplossing van hun probleem te komen. Behandel ze als gelijken en niet als probleem. Het vertrouwen in overheid en instanties is compleet verdwenen. Dit vertrouwen zal weer hersteld moeten worden en dat is vaak een lange weg, die met kleine stapjes te realiseren is.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *