Onze fractie probeert het beleid nog verder in groene, duurzame, sociale en democratische richting te beïnvloeden. De raad heeft daarvoor verschillende mogelijkheden en instrumenten. Zo kunnen we wijzigingsvoorstellen doen (amendementen) of moties indienen. In het vergadersysteem dat is afgesproken is er in de officiële besluitvormende raadvergadering alleen discussie mogelijk over ingebrachte moties of amendementen. Hieronder een overzicht van de meest actuele moties in de raad. Natuurlijk probeer je zo veel mogelijk steun te krijgen; vandaar dat de moties vaak ingediend worden door meerdere fracties. Als je op het document klikt kun je de inhoud van de motie lezen en ook wat er mee gebeurd is (aangenomen, verworpen of ingetrokken na een toezegging van het college)


Deel deze inhoud