• Fantastisch festival over ouder worden

  Joop Wikkerink, 25 maart 2023

  Fantastisch Festival over oud worden.

  Deze week organiseerde de instelling Markenheem (met locaties voor ouderenzorg in o.a. Doetinchem en Zelhem) drie middagen “Omarm je toekomstfestival” bij Streeckgenoot in Doetinchem. Drie middagen met elk 150 verzorgenden, andere personen, vrijwilligers, huishoudelijke hulpen en wat dies meer zij vanuit deze instelling. Externe genodigden mochten ook komen.

  Oudtopia

  Wat ontzettend leuk en creatief gedaan door het team van “Oudtopia”. (Google maar eens). Alle programma’s van deze instelling draaien om de vraag ”hoe voelt het om oud te zijn, om gebreken te hebben, om hulp te vragen”. Het begon natuurlijk met een onbegrijpelijke bingo die in de soep liep en bij binnenkomst kreeg iedereen een “paspoort “ met een nieuw geboortejaar. Meestal boven de 85 of 90.

  Hulpbehoevend zijn is heftig

  In drie groepen gingen we na hoe het is om hulp te ontvangen of te geven. Automatische fouten die gemaakt worden werden door het publiek in een soort mee-speeltheater setting gecorrigeerd. Aandacht in plaats van ‘ haast, haast, geen tijd’, dat is wat mensen vragen. Bijzonder was de oefening waarbij iedereen een mitella kreeg om de ene arm, een verzwaarde pols aan de andere, een bril die het zicht vervormt of vertroebelt en een koptelefoon die je doof maakt, en dan van een papieren bordje een klein gebakje eten…… Toen begrepen de deelnemers een beetje wat een mevrouw in een filmpje zei: ik voel me niet zo mezelf meer, ik ben mezelf een beetje kwijt. Ondanks het hilarische gebakje een ook wel trieste ervaring. Ook gingen de deelnemers in een schemerwereld aan de gang: hoe is het als je jezelf en de wereld om je heen niet meer begrijpt.

  Een heel leerzame middag, maar ook humorvol en soms erg confronterend. Ik weet zeker dat ook verzorgenden en verplegenden bij zichzelf te rade zijn gegaan: weet ik altijd wel hoe mijn patienten er aan toe zijn. Geef ik ze wel de goede aandacht en respect. Erg de moeite waard om dit programma ook eens naar Aalten te halen.

 • De dilemma’s van een staatssecretaris….

  Joop Wikkerink, 10 maart 2023

  Woensdag was er een bijeenkomst van alle gemeentebesturen, de commissaris een gedeputeerde en staatssecretaris Eric van der Burg over asielzaken en vluchtelingen. Deze staatssecretaris is iemand die geen blad voor de mond neemt, niet met meel in de mond praat en zeer helder zijn dilemma’s uitlegt. Als voorbeeld: deze zomer waren er 700 mensen die buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een onverkwikkelijke toestand in een rijk land als Nederland. Toch waren er op dat moment volgens de staatssecretaris 2000 vrije plekken in het land. Maar de gemeenten hadden allerlei bezwaren: de een wilde geen alleenstaande mannen, de ander was bang voor de boeren, weer een ander mocht niet van de gemeenteraad. Dat tekent het belang van draagvlak. Hij verwonderde zich over het feit dat de opvang van Oekraïeners vrij soepel gelopen is en nog loopt, maar zo gauw het over andere vluchtelingen gaat er veel meer bezwaren opgeworpen worden.

  Veel verzet.

  Hij was er ook helder over: ook zijn eigen partij de VVD zet hem de voet dwars met de spreidingswet. Hij snapt niet dat dit een dwangwet genoemd wordt. Het is een rijkstaak die naar de gemeenten overgeheveld wordt. Zelfde als met het uitgeven van paspoorten of het organiseren van onderwijs, dat is toch ook geen dwangwet? Hij doet het volgens hem nooit goed: als de Kamer voor is, is de Raad van State en zijn de gemeenten tegen en andersom. Boeiend om een kijkje te krijgen in de uitvoeringsdilemma’s die nu in Nederland zo talrijk zijn.

  Provinciale regie.

  De provincie gaat nu enige regie voeren over statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Ook al is die spreidingswet er nog niet. Gemeenten gaan samenwerken. Voorbeeld is de samenwerking van de gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJsselstreek bij de tijdelijke opvanglocatie “de Kievit” in Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp uit Oost Gelre mocht op het podium iets vertellen daarover.


 • Excursie Vragenderveen met GroenLinks

  Persbericht, 3 maart 2023

  Mededeling 9 maart 2023: De Stichting heeft op Facebook meegedeeld dat deze excursie niet door kan gaan. Men wenst niet geidentificeerd te worden met een politieke partij als Groen Links.


  Op zaterdag 11 maart organiseert Groen Links afd. Oost-Achterhoek een interessante excursie naar natuurgebied Vragenderveen tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. Een mooi stukje nieuwe natuur. Belangrijk als voorbeeldproject hoe de Provincie Gelderland haar groene imago kan waarmaken en uitbreiden.

  Vragenderveen

  Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over.
  Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en 10 hectare, die eigendom is van andere particulieren, in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al bijna zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie in Nederland.

  Gidsen.
  Bedoeling van de excursie is om na te gaan of de aanpak van dit gebied ook toepasbaar is op andere gebieden. Daarom zijn de natuurwaarden van belang. De excursie staat onder leiding van een gids verbonden aan de Stichting Marke Vragender Veen. Hij staat garant voor kennis van de natuur en historie ter plaatse. De wandeling duurt plm. 2,5 uur.

  Waarom 11 maart?
  Het nieuws van die dag zal weer gedomineerd worden door protesterende boeren met hun grote trekkers. Er is een demonstratie in Den Haag. De afd. Oost-Achterhoek van GroenLinks wil een natuurlijk tegengeluid laten horen. De kracht en waarde van natuur. Ook van nieuwe natuur.

  Inspiratie tot actie.
  Waarom Vragenderveen?
  Het gebied ligt hemelsbreed enkele tientallen kilometers van Diepenheim. De laatste tijd hèt symbool van fakkel-conservatisme en boeren-intimidatie. De afd. Oost Achterhoek stelt daartegenover de kracht en waarde van de natuur en samenwerking. De Marke-Stichting is opgericht door boeren en er vindt agrarisch natuurbeheer plaats. Het is van belang deze zachte krachten te waarderen, te laten zien en te werken aan herstel en uitbreiding.

  Opgeven noodzakelijk.
  De excursie naar natuurgebied Vragenderveen vindt plaats op zaterdag 11 maart vanaf 11 uur in Vragender. Deelname kost 5 euro (voor de stichting). Deelnemers dienen zich wel aan te melden. Dat kan via het mailadres joop.wikkerink@progressieve-partij.nl.
  Opgaves moeten 9 maart binnen zijn. Mensen die zich tijdig inschrijven krijgen een mail met o.a. verzamelplaats, aanrijroutes en -mogelijkheden , kleding en andere persoonlijke tips.

  Foto: Vragenderveen, Theo Bauhuis gids SMVV

 • Meet Up: Hoe dichten we de kloof?

  Redactie, 26 februari 2023


  De kloof
  Iedereen heeft het erover. Arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, gezond en ongezond, Randstad en de regio, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kort gezegd komt het erop neer dat je de tevreden burgers hebt, die aan de knoppen zitten, volop meedoen in de samenleving en best wel wat vertrouwen hebben in de parlementaire democratie. En je hebt de groeiende groep mensen bij wie dat vertrouwen weg is en het idee hebben dat er over hen wordt besloten.

  Afgehaakt Nederland
  In de vorig jaar verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland wordt deze kloof in detail beschreven. Binnen steden, tussen dorpen en regio’s: er loopt vaak een haast causaal verband tussen hoe gezond bewoners zijn, of ze gelukkig zijn, welk inkomen ze hebben én op wat voor partij ze stemmen.
  Een recent onderzoek van Nieuwe Oogst/AD illustreerde dat met cijfers. Bijna 60 procent van de burgers ervaart een kloof tussen stad en platteland. Bij de boeren ruim 85 procent. De kloof wordt op veel onderwerpen meer gevoeld door boeren en tuinders dan door burgers. Dat geldt voor klimaatverandering, stikstof, natuurbescherming, de wolf, vlees eten en de media. Burgers maken zich daarentegen meer zorgen om de oplopende energieprijzen en immigratie. 46 procent van hen vindt dat ze ertoe doen. Bij de boeren is dit 28 procent.
  En dan is er nog de kloof door Nederland tussen rijk en arm. Publicist Tim ‘S Jongers heeft het liever over de kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. Hoe kunnen we die overbruggen?

  In gesprek met …
  In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken wat nu precies de oorzaken van al die kloven zijn en hoe we ze kunnen dichten. We pakken twee tot de verbeelding sprekende kloven: die tussen stad en platteland en die tussen “have’s en have-nots”. Dit doen we in gesprek met elkaar en twee interessante gasten.

  Marianne Besselink, burgemeester Bronckhorst. In een Achterhoekse gemeente met 44 kernen voelt zij als geen ander het verschil tussen stad en platteland. Zij ervaart dagelijks het naoberschap, maar ziet ook dat dat minder wordt vanwege demografische ontwikkelingen: ontgroening en dubbele vergrijzing. Daarnaast ervaart ze ook wel eens een bestuurlijke kloof: “Er is vanuit Den Haag niet altijd ruimte om lokaal passend beleid te voeren die binnen de bedoeling van de regels past.”

  Eelke Blokker van Instituut voor Publieke Waarden en bedenker van de Doorbraakmethode probeert als actieonderzoeker dagelijks de kloof tussen hoopvollen en de hooplozen te dichten. Voor meer dan honderdduizend huishoudens in Nederland met meerdere problemen, werkt onze verzorgingsstaat vaak onbedoeld belemmerend, in plaats van helpend. Soms is een uitzondering op de regel nodig: een doorbraak. Hoe werkt dat en leert deze aanpak ons iets over het wezen van onze systemen en hoe die te veranderen?


 • Fact-free politiek bepaalt discussie provincie?

  Joop Wikkerink, 26 februari 2023

  De verkiezingen.

  Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om onze provinciale vertegenwoordigers te kiezen èn die in het Waterschap. Dus er worden bijeenkomsten in zaaltjes gehouden. Dat begon afgelopen week zo’n beetje. De Christen Unie haalde zelfs minister Carola Schouten naar Bredevoort. De Partij van de Arbeid had de lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen in Dinxperlo en ik toog naar de bijeenkomst georganiseerd door de FNV met zo’n 13 afgevaardigden van partijen die meedoen.

  Fact-free politics.

  Was goed en strak georganiseerd. Maar ik verwonderde me toch weer over de fact-free politiek die hier en daar bedreven wordt en vooral over het aantal niet-provinciale onderwerpen. De vertegenwoordiger van de BBB pleitte voor twee kleine kerncentrales in Gelderland, dat zou “maar een bananendoos vol afval” opleveren. JA21 had uitgerekend dat wanneer we àlle vrij ruimte in Gelderland zouden volzetten met windmolens en zonnepanelen we nog niet genoeg duurzame energie zouden hebben. Enormiteiten te over dus.

  Eensgezindheid

  Er was een grote eensgezindheid over het belang van woningbouw (starters), leefbaarheid en openbaar vervoer voor de kleinere kernen. Dat is werkelijk interessant. Want waarom wordt het openbaar vervoer dan steeds verder verschraald, betaalbare starterswoningen bij voorkeur in de sociale huur, zeer onvoldoende van de grond komt en de leefbaarheid programma’s rond cultuur en sport door de huidige provinciale coalitiepartijen langzaam worden afgebouwd.

  Landelijke issues

  Ergerlijk is natuurlijk dat partijen met landelijke issues die niets met de provincie te maken hebben proberen kiezers te winnen. Zo maakte de VVD het wel erg bont door in Arnhem folders uit te delen over de verhoging van de OZB. Daar gààt de provincie niet over, maar daarvoor moet je bij je gemeente zin. Of dat de SP de winstbelasting op grote bedrijven aankaartte: ook daarvoor moet je in Den Haag zijn. Natuurlijk deed Ja21 nog weer een duit in het zakje over migratie (ze bedoelen minder asielzoekers). Weer fout: heeft de provincie niets mee te maken.

 • Leuke en nuttige OV-toer Achterhoek

  Joop Wikkerink, 19 februari 2023

  Kamerlid Lisa Westerveld op OV-tour in de Achterhoek
  GroenLinks- tweede Kamerlid Lisa Westerveld kwam zaterdag op uitnodiging van de afdeling Oost-Achterhoek naar deze streek. Westerveld, geboren in Aalten en fervent ov-reiziger , kwam ervaringen met het OV in de Achterhoek ophalen. De tocht begon in Winterswijk. Andra Weg, Joop Wikkerink en filmer Wiliam Hulzink van 1Achterhoek sloten aan

  Uitdagingen en overstappen
  In de trein langs Aalten vertelde Lisa Westerveld hoe ze als scholier van Lintelo naar Aalten moest op de fiets door weer en wind. Toen natuurlijk niet altijd leuk, maar gezien de conditieopbouw erg nuttig. Meer jongeren zouden moeten gaan fietsen. Punt is dat wanneer zij naar haar ouders in Lintelo wil, toch altijd weer moet bellen of iemand haar wil ophalen.
  Een eerste uitdaging deed zich voor in Varsseveld waar het gezelschap 20 minuten op de aansluitende bus naar Haaksbergen moest wachten in een weliswaar nieuw maar erg smerig bushokje, waar geschuild moest worden tegen de regen

  Spannende overstap.
  Bus 740 arriveerde in de regen en pikte het GL-gezelfschap als enige passagiers op. Primeur: je kunt met je betaalpas inchecken!
  Al gauw reed de bus voorbij Harreveld. In de aanloop van deze OV-tour wilden we daar graag aanleggen, maar vanwege het carnavalsweekend lukte dat niet. Er komt een apart werkbezoek. Aangekomen in Lichtenvoorde werd duidelijk waarom buschauffeurs aandacht vragen voor hun krappe tijdschema. Bij bushalte Wentholt stapte een groep Syriërs uit de “tussenlokatie ”De Kievit” in, die natuurlijk even werk hadden om met handen en voeten uit te leggen naar welk station ze moesten. Oponthoud vier minuten. De trein reed het station van Lievelde al binnen toen de bus aankwam. Gl-gezelschap moest sprinten om de trein te halen: gelukkig wachtte de machinist netjes. Hier scheelt de goede samenwerking in het zgn. vlindermodel: bus en trein moeten op elkaar wachten en aansluiten.
  Omdat het laatste stukje van de OV-reis en het gesprek met de provinciaal lijsttrekker van GroenLinks Charlotte de Roo plaats vond in de Heikamp aan de Hengeloseweg moest de groep per fiets daarheen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het Achterhoekse concept “Gaon”, dat bestaat uit deelfietsen, deelauto’s en –scooters. Nadeel is dat dit weer een systeem is naast de OV-fiets en dat je één fiets per keer kunt gebruiken. Dus max. een half uur van te voren moesten vier mensen de app installeren en reserveren. Het goede nieuws: het werkte!

  OV in de Achterhoek: wat gaat goed en wat kan beter?

  In stationsrestauratie van Winterswijk gaf Rene Coveen van reizigersorganisatie Rover een perfecte presentatie over wat goed is en wat beter kan in de Achterhoek en vooral het aangrenzende Duitsland. Ook vertegenwoordigers van de buurtbus en de DGB vakbond uit het Duitse Borken waren erbij. In een klein half uurtje werden heel wat tips uitgewisseld: van opname van de grensoverschrijdende lijnen in OV 9292 tot een betere aansluting op diverse punten. En natuurlijk de toiletvoorzieningen, afschaffen dubbel opstaptarief, één kaartsysteem, betere informatie voor mensen met een beperking. Joop Wikkerink wees in het gesprek op de ratjetoe aan vervoersregelingen die er is. Van electrokar en buurtbus tot ZOOV, WMO- en leerlingenvervoer. Volgens Lisa is een goed vervoersysteem heel erg belangrijk om vooral eenzaamheid tegen te gaan. Maar het is wel raar dat we een vervoersprobleem in de zorgwetten gaan oplossen. Een slimme combinatie van alle soorten zou beter zijn. Wat niet moet gebeuren is de dreiging dat wanneer er minder passagiers zijn de lijnen worden opgeheven. Openbaar vervoer zou een basisvoorziening moeten zijn.

  GroenLinks- Raadslid en fractievoorzitter uit Berkelland Andra Weg en Progressieve Partij-wethouder en GroenLinkslid Joop Wikkerink uit Aalten en beiden op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van GL Gelderland, namen alle uitgeschreven suggesties en tips mee om ze bij de provincie neer te leggen.

  Jeugdzorgplus in onze regio
  Ria Otter, verantwoordelijk voor de afbouw Jeugdzorgplus in de 9 jeugdzorgregio’s in Gelderland praate ons bij in een nat bushokje in Varsseveld. Een onderwerp waar Lisa erg veel werk van maakt. Doordat er 9 regio’s in Gelderland samenwerken gaat de noodzakelijk afbouw van deze plekken tot voor kort redelijk. Echter door het uitblijven van besluiten over de hervormingsagenda jeugd lijkt alles stil te staan. Idee is om juist de zware jeugdzorg kleinschaliger en dichterbij te organiseren. Dat gaat ten koste van de grotere instellingen en ook hun werkgelegenheid. Dat geeft niet als er maar tijdig geïnnoveerd en aangepast kan worden. Maar zo is de conclusie: èn bezuinigen èn innoveren gaat niet samen. Gevolg|: de wachtlijsten lopen weer op, personeel is onzeker en zoekt een goed heenkomen, overblijvende groepen worden kleiner en dus duurder. Conclusie van zowel Ria de Otter als Lisa Westerveld: Als er niet snel besluiten worden genomen tussen rijk, gemeenten, instellingen en zorgaanbieders loopt dit systeem verder vast en gaat het ten koste van kinderen en personeel.

  Opladers, een inspirerend initiatief!

  Toen de bus arriveerde stapten naast het GroenLinksgezelschap ook in Merel Pais-leeflang, pedagoog en strategisch adviseur Jeugdzorg en Esther Bakker, gezondheidsbevorderaar en samen met Merel initiatiefnemer van #opladers. Dat is een zeer verrassend en innovatief initiatief ontstaan in de Achterhoek . Zij vertelden het volgende:
  Micha de Winter stelt in het artikel in De Volkskrant voor om gemeenten in Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid te geven in het entameren en coördineren van een collectieve en pedagogische functie.
  ‘Ouders spelen namelijk een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers van sportverenigingen, politieke of levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft natuurlijk ook het onderwijs hierin een duidelijke taak, net als het kinder- en jongerenwerk.’ Hiervoor bestaan geen simpele recepten.We moeten hier nieuwe oplossingen voor vinden geeft de Winter aan. Als voorbeeld noemt hij het organiseren van een lokaal pedagogisch burgerberaad.
  Merel: “De beweging #Opladers is een voorbeeld wat hier ook thuishoort. En toevallig hebben wij hier een podcast over gemaakt om iedereen kennis te laten maken met deze beweging. Een beter moment is er niet! Als moeder, beleidsadviseur jeugd en oud-student van Micha de Winter ben ik dan ook heel trots om deze podcast te lanceren. Dus netwerk: deel, like en zoek contact als jullie interesse hebben om mee te doen met de beweging #Opladers.”

  Samen helpen wij onze kinderen opgroeien

  Kijk om je heen
  Stel elkaar vragen
  Bied een helpende hand
  Doe het gewoon, want dat geeft energie!

  Natuur en landbouw in de Achterhoek

  Jan Dirk Focker, IVN-naturgids en bestuurslid stapte in op station Lievelde en vertelde over het belang van nieuwe natuur. Tussen Lievelde en Ruurlo heeft Staatsbosbeheer zo’n 20 jaar geleden enkele hectares opgekocht en verschraald. Doordat er vanuit het Winterwijks plateau kwelwater aan de oppervlakte komt is deze verschraalde grond uitstekend voor een zeer grote biodiversiteit. Zo bloeien hier in het voorjaar talloze orchidee-soorten. Door de goede samenwerking tussen overheid, landeigenaren (boeren) en Staatsbosbeheer kon deze nieuwe natuur hier ontstaan. Volgens Jan Dirk een voorbeeld van een goed beleid om de biodiversiteit te vergroten en de natuur te versterken en uit te breiden. Hij was nog niet uitgepraat of het gezelschap kwam aan op station Ruurlo.

  Bij de Heikamp was lijsttrekker Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland al in gesprek met Willem Drok, kenner van natuur en biodiversiteit en voormalig provinciaal adviseur en Jan Stronks in de Achterhoek wijd en zijd bekend als bioloog, vogelaar en werkzaam bij Staring Educatie. Zij weten alles van de Achterhoekse natuur en hoe die te verbeteren. Ze gaven Charlotte en Lisa een handvol huiswerk mee. Stikstof is al een 40 jaar oud probleem. Het is vooral funest voor natura-2000 gebieden. Maar er is meer. Begin bij het water, dus werk samen met waterschap. Kijk ook vooral naar het agrarisch natuurbeheer: nu nog slechts 1 a 1,5 %: dit is een verdienmodel voor landbouwers. Ook een verdienmodel is de benadering “van boer tot bord”. Een medewerker van pannenkoekenboerderij de Heikamp hield een gepassioneerd verhaal hoe de pannenkoeken aldaar met allemaal streekproducten bereid werden: korte ketens, geen dure tussenhandel maar rechtstreeks inkomsten voor de boer. Tenslotte ging het nog even over de waarde van natuur. Dat kan niet alleen gebruikswaarde voor recreanten, zoals mountainbikers zijn of productiewaarde voor hout- of landbouw. Juist de educatieve waarde is ook van belang. Vandaar dat de provincie gevraagd wordt niet te stoppen met het steunen van natuureducatie. De OV-toer eindigde met een interview met de regionale kranten, een foto met de fractie van Berkelland voorafgegaan door een heerlijke “van boer tot bord” pannenkoek.

  Zowel Charlotte als Lisa spraken over een zeer geslaagde en interessant werkbezoek aan de Oost-Achterhoek met een aantal zeer rake observaties, actiepunten op het gebied van openbaar vervoer, jeugdzorg en natuurinclusief boeren als toekomstmodel. De meegereisde GroenLinksleden Andra Weg (Berkelland) en Joop Wikkerink (Aalten) gaven aan dat zij ook goed hun Achterhoekse vragen hebben kunnen neerleggen bij de Gelderse en Haagse groene politici.

  Interessante links en podcasts

  Interessante links en podcasts met onderwerpen uit deze OV-tour.

  Home – Rover
  Project Transformatie JeugdzorgPlus – G7 | de zeven Gelderse jeugdregio’s (g7jeugd.nl)
  www.mijnopladers.nl
  Link naar de podcast in Spotify⤵️
  https://bit.ly/416ydSv
  Luister in je browser ⤵️
  https://bit.ly/3jWfTdS
  Luister in Apple podcast ⤵️
  https://bit.ly/3E5i9X5
  Natuurgebied Koolmansdijk – Buitengewoon Lievelde
  Home – Oost Achterhoek (ivn.nl)
  Van boer tot bord – Consilium (europa.eu)
  Stichting Grondsteun
  Natuur- en Milieueducatie – Staring Educatie (staringadvies.nl)
  DHKMP – De Heikamp verrast! Ruurlo Achterhoek
  Gaon is in alle vrijheid reizen door de Achterhoek met trein, bus en e-bike.

 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek: hoopvol

  Theo Bauhuis, 18 februari 2023

  Donderdag 9 februari was er in de Radstake een bijeenkomst van de VKA, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De VKA is een zelfstandige boerenvereniging en bedoeld als lerend netwerk dat samen wil leren te ontwikkelen in vier kringlopen:
  • verbeteren van de ecologie,
  • verbeteren van het rendement,
  • verbinden met de maatschappij,
  • vernieuwend ondernemen.
  Kortom een vereniging van agrariërs die samen wil werken aan agrarische kringloop.

  De bijeenkomst
  Op deze avond voor de Achterhoekse leden waren bijna 300 aanwezigen en in alle leeftijden. Dat duidt er op dat een hele grote groep Achterhoekse agrariërs op zijn minst bezig is met leren hoe toekomstbestendiger kan worden geboerd. Een hoopvolle constatering.

  Wat ook opviel is dat er maar heel weinig politici waren. Als raad waren we uitgenodigd, maar uit de Aaltense raad waren Bert en ondergetekende aanwezig en verder hebben we niemand gezien. Nou hoeft de Aaltense raad ook niet te leren hoe circulair te boeren, maar enige kennis is toch wel nodig. Vooral omdat er vanuit de politiek wel een grote taak bij de agrariërs wordt gelegd. Dan is het toch wel zo aardig om ook interesse te tonen als agrariërs in zulke grote getalen hun best doen.

  De inhoud
  Er waren vier sprekers voor deze avond.
  De eerste was Arjan van Buuren. Een biologische boer die een lezing hield over de bodem en het belang van een gezond bodemleven. Een gezonde bodem zorgt voor een betere voedselopname, houdt meer water en meer voedingsstoffen vast. Hierdoor is ook minder mest nodig.
  Belangrijke stap om bodem en vooral het bodemleven gezond te houden: Gun de bodem rust en zorg dat er zo min mogelijk kale bodem is. Dus niet ploegen (of als het echt moet alleen met een eco ploeg in de bovenste tien centimeter) en zorg na de oogst voor een groenbemester of ander gewas.
  Hij teelt granen, bonen en ander gewas dat direct, dus niet via de inefficiente vlees-omweg, voor menselijke consumptie ingezet kan worden. En van zijn granen is prima brood te bakken in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

  For Farmers

  De tweede was Robert van der Aa van For Farmers. Dit is tevens een van de sponsoren/participanten van de VKA. Op zich is een voerleverancier niet de eerste die je verwacht bij kringlooplandbouw. Toch weet ook For Farmers dat er zaken moeten veranderen, zo werd aangegeven dat er naar wordt gestreefd de voeding zoveel mogelijk uit Europa te halen, dus af van de Zuid-Amerikaanse soja. In zijn toekomstbeeld wordt mest beter benut zodat minder kunstmest nodig is en benut de boer ook zonne- en windenergie om tot een goede bedrijfsvoering te komen.

  Achterhoek Toerisme

  Marcella de Vos van Achterhoek Tourisme kwam vervolgens aan bod. Niet zozeer over kringlooplandbouw zelf, maar wel het verhaal over het merk dat Achterhoek is geworden, de beleving door bezoekers en de kansen voor de bewoners. Voor de agrariërs is het plan om Achterhoek Food op de kaart te zetten vooral interessant.

  De volgende en laatste spreker sloot mooi aan bij Achterhoek Food. Het was kaasboerin Danielle Vuulink uit Duiven die met haar boerenkaas zo succesvol was dat ze de AH als klant moest afzeggen. Een mooi bewijs dat kleinschaligheid ook zeker rendabel kan zijn.

  Het bezoeken van de bijeenkomst was meer dan de moeite waard door de hele mooie constatering dat, ondanks alle berichten in de pers over polarisatie, er heel veel boeren bezig zijn de kringloop in het agrarisch bedrijf te verbeteren.


 • Oproep: help aardbevingsslachtoffers

  Redactie, 12 februari 2023

  Actie van de Turkse gemeenschap

  Ook een delegatie vanuit het gemeentebestuur was aanwezig bij de actie van het Turks Cultureel Centrum aan de Bodendijk te Aalten. Veel mensen en kochten broodjes kebab en andere vegetarische lekkernijen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van de aardbeving. Ook werd er grif gegeven in de giftenpot.

  Indrukwekkende verhalen van inwoners van onze gemeente over familie en kennissen waarvan nog niks vernomen is, die daarheen afgereisd zijn om te helpen en ook mensen die slachtoffers te betreuren hebben. De verslagenheid maar ook solidariteit binnen de Turkse en Syrische gemeenschap is groot in Aalten.

  1 euro per inwoner

  Inmiddels heeft ook het college van de gemeente Aalten voorgesteld om 1 euro per inwoner te doneren aan giro 555. De meerderheid van de gemeenteraad heeft al laten weten het hiermee eens te zijn. Dat lijkt nu het beste te zijn, ook al omdat het regime in Syrië de hulpverlening lijkt tegen te werken.


 • Sociale werkgelegenheid

  Joop Wikkerink, 11 februari 2023

  Sociale werkgelegenheid in the picture.

  Vrijdagmorgen organiseerde de FNV een denksessie over sociale werkgelegenheid. Dat gebeurde in het Vakbondshuis (aan de Terborgseweg in Doetinchem), waar ik een heel bijzonder vaandel uit vroeger tjden mocht ontdekken.: Katholieke Arbeidersbeweging afdeling Aalten.
  Met werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, managers van de sociale ontwikkelbedrijven (Fijnder en Laborijn) dachten we na hoe we meer mogelijkheden kunnen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bert Otten van bureau Radar had een indeling in bedrijfssoorten gemaakt; de sociale ontwikkelbedrijven (zoals dus Laborijn, publiek gefinancierd) die mensen ontwikkelen en begeleiden intern of extern bij werkgevers. Een aparte groep is beschut werk. Dat is een groep mensen die zoveel aanpassing, steun en begeleiding nodig heeft, dat dat van een gewone werkgever niet gevraagd kan worden. Daar is ook een taakstelling voor. Sommige gemeenten in de Achterhoek halen die ruim, anderen weer niet. Een tweede groep zijn de normale bedrijven die een deel van hun personeelsbestand hebben ingevuld met mensen die ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Ook de bedoeling van de participatiewet.


  Aaltens voorbeeld

  Mooi voorbeeld (ook aanwezig) Luva uit Aalten. Martin Lurvink gaf aan dat soms door zijn collega’s wat meewarig gekeken wordt, dat veel bedrijven best nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden, maar terugdeinzen voor het gedoe èn dat hij soms op de prijs moet concurreren. Een derde groep zijn de sociale firma’s. Dat zijn op winst gerichte bedrijven die impact willen maken op natuur, milieu, duurzaamheid òf op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
  Een mooi voorbeeld is “Het Blok” in Lichtenvoorde (Lunchroom). Natuurlijk moeten we proberen die derde poot te versterken, maar de discussie ging al gauw over de tweede groep. Hoe kunnen we het gewoner maken voor bedrijven om met mensen te werken die wel talenten hebben, maar niet altijd 100% passen. Dat zijn er 1,2 miljoen in Nederland.

  Het verborgen arbeidspotentieel.

  Dat wordt een groot issue in de Achterhoek. Ik mocht afsluiten. Deed ik met drie aandachtspunten voor het benutten van het verborgen arbeidspotentieel;

  1. Werk moet lonen. Als iemand bijv. in de zorg 4 of 8 uur langer wil werken moet dat wat opleveren in de zin van besteedbaar inkomen. Ook werktijden en –omstandigheden spelen een rol. Helemaal wrang is het wanneer iemand blijvend is aangewezen op een regeling waardoor er geen ontwikkelkansen zijn die boven het minimumloon uitkomen.
  2. Een sluitende aanpak voor mensen die beschikbaar zijn, willen en kunnen werken. Dan hebben we het over het goed in beeld brengen en ontwikkelen van competenties, praktijkleren, maatwerk op opleiden (bijv. ook taal, deelcertificatie)
  3. Opheffen van tegengestelde en elkaar soms tegenwerkende regelgeving met perverse prikkels. Een mooi idee zou zijn om een pool te vormen met mensen met diverse talenten en achtergronden, maar dat een werkgever maar met één regeling te maken heeft. Nogmaals bracht ik het idee ter sprake van een regelvrije zone in de Achterhoek.

  foto: Het vaandel van de Katholieke Arbeidersbeweging afd. Aalten uit 1917 hangt in het Vakbondshuis Doetinchem


 • Verkiezingen Provinciale Staten

  Redactie, 11 februari 2023

  Op 15 maart a.s. worden de verkiezingen voor provinciale staten gehouden. Die zijn van belang als het gaat over natuur en milieu, duurzaamheid, openbaar vervoer en woningbouw. Op al deze gebieden heeft de provincie taken.
  Landelijk gaat de aandacht uit naar de vorming van de Eerste Kamer, die wordt nl. via de Provinciale Staten gekozen. Vandaar dat de landelijke partijen deze verkiezingen naar hun hand proberen te zetten en er een testcase voor dit kabinet van willen maken.

  Bijeenkomsten.

  Er zijn diverse bijeenkomsten in het kader van deze provinciale verkiezingen. Voor wat betreft de partijen die het dichtst bij de Progressieve Partij staan:

  GroenLinks

  Za. 18 februari een OV-reis door de Achterhoek: wat is de staat van het OV, van de biodiversiteit en duurzaamheid, van de jeugdzorg in de Achterhoek.
  GroenLinkskamerlid Lisa Westerveld en de Achterhoekse kandidaten op de lijst voor GroenLinks.
  Start: zaterdag 18 februari 11.00 uur station Aalten. Inlichtingen: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
  NB Houd de persberichten op de socials in de gaten. Aan het programma wordt nog gewerkt.

  PvdA

  In aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen organiseert de afd. Aalten/Dinxperlo van de PvdA een informele discussieavond met als thema:

  Leefbaarheid op het platteland.

  Stelling: de overheid moet actief beleid voeren om bevolkingstoename in onze streek te stimuleren.

  De avond vindt plaats op: woensdag 22 februari om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6, Dinxperlo

  Onze gast deze avond is:
  Anna-Lena Penninx,
  PvdA-lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel
  voormalig PvdA-raadslid gem. Oude IJsselstreek
  voormalig PvdA-staten lid Provincie Gelderland

  Deze avond is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, iedereen is van harte welkom!

  Er zijn geen kosten aan verbonden.


 • Tijd voor Achterhoek als experimenteerregio?

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Masterclass Arbeidsmarkt.
  “Op” kasteel Slangenburg was er vrijdag een kleine denksessie, masterclass over de inclusieve arbeidsmarkt.
  Eerst een bijna eindeloze rij (zie foto) van projecten, aanpakken, maatregelen en beleid waar we trots op zijn in de Achterhoek. Bijvoorbeeld onze projecten als Op IJver, Jongeren Actieplan, Simpel Switchen. Maar ook onze samenwerking in de drie of vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Organisaties (ook vakbonden). Drie voorstellen moeten centraal komen te staan in de komende jaren. Die vormen heel forse uitdagingen en opruimen van allerlei bureaucratische belemmeringen, eigen belangen en schotten tussen regelingen.

  Drie belangrijke aangrijpingspunten:

  1. De inwoner centraal:
   Laten we uitgaan van wat inwoners (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) willen, kunnen en drijft. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de talenten, mogelijkheden en ontwikkelingspotentie.
  2. Samenwerken in de keten:
   Wat we zien is dat veel ondersteuningsmogelijkheden, subsidies, scholingsmogelijkheden voor werknemers enz, gekoppeld zijn aan regelingen, inkomenssituatie of organisaties (UWV, gemeenten). Wat zou het mooi zijn als we van elkaars instrumenten gebruik kunnen maken. Dus wanneer UWV een mooi scholingsaanbod heeft, dit ook beschikbaar stellen aan iemand met een p-wet-uitkering en dat een inwoner uit pakweg Aalten die scholing kan inzetten ten behoeve van een baan bij een bedrijf in Varsseveld waarbij het noodzakelijk vervoer (elektrische fiets) door de gemeente Aalten èn de werkgever beschikbaar wordt gesteld. Zoiets. Voorbeelden zijn er al. Maar soms wordt in de praktijk over de laatste 200 euro steun moeilijk gedaan.
  3. Experimenteerregio:
   Wat zou het mooi zijn als we in aanloop van de voorziene stelselwijziging, die door het ministerie van SZW die morgen werd toegelicht, in 2026-27 wij in de Achterhoek in volledige vrijheid met uitgangspunten kunnen experimenteren: ontzorg de werkgevers en biedt bestaanszekerheid aan werknemers (en andersom).

   Die middag werden de voorstellen voorgelegd aan vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, werknemers en UWV. Nou, we kregen de handen mooi op elkaar. Dus aan de slag.

 • Gedragswetenschappers helpen bij gezond leven

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Over Agora

  Op de “campus” in Wageningen in het gebouw Omnia (zie foto) zetelt kenniswerkplaats Agora. Dat is een onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit en de GGD. De gemeente Aalten doet bijv. mee in een langjarig onderzoek naar het verband tussen armoede en gezondheid. Er zijn drie thema’s: Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Er worden veel projecten gevolgd en geëvalueerd om ze nog beter te maken. Bijvoorbeeld gezonde voeding op school, schooltuinen, onderzoek mentale gezondheid jongeren. Voor ouderen bijvoorbeeld projecten rond bewegen, voeding e.d.

  Samenwerking gedrags- en gezondheidwetenschappers

  Het interessante is dat binnen dit instituut gedragswetenschappers samenwerken met gezondheidswetenschappers. Dat leverde een mooie discussie en inzichten op. Twee gedragswetenschappers maken zich heel erg sterk voor wettelijke maatregelen voor voeding. Zo vinden zij het frustrerend dat zij proberen het gedrag van scholieren te beïnvloeden om geen Redbull te drinken, en ‘s avonds komt Max Verstappen daar reclame voor maken.

  Omgekeerde wereld bij gokreclames

  Zij maakten zich kwaad over de ontzettende hoeveelheid gokreclames, die leiden tot verslaving en te weinig beweging. Het kromme is dat geld uitgegeven wordt om een slogan te verzinnen die onder de gok reclames geplaatst moet worden: “wat kost gokken jou” (hier is dus werkelijk voor betaald!). Zij gaven aan dat 40% van de gezondheidsproblemen door voeding ontstaat. Hoog tijd voor bijv. een suikertaks, en goedkoper en beter bereikbaar maken van gezonde voeding.

  Neem eens een kijkje op: Platform Regionale Kenniswerkplaats | Platform Regionale Kenniswerkplaats


 • Vind jij vrijheid ook zo belangrijk?

  Redactie, 10 december 2022

  Adventsmarkt met Amnesty International.
  Zaterdag vond de traditionele adventsmarkt plaats. Hulde aan de standhouders die de kou trotseerden. Mooi dat ook de zo noodzakelijke organisatie Amnesty International weer aanwezig is. Precies op de dag van de rechten van de mens. Voor de eerste keer zette het Onderduikmuseum zijn deuren open en konden mensen brieven schrijven, ondertekenen en een gift geven. In dit geval werd er geschreven voor gewetensgevangenen in Cameroun en Hong Kong.

  Amnesty al meer dan veertig jaar in Aalten
  Ook in Aalten gebeurt dit al meer dan veertig jaar. Echter de werkgroep dunt uit, dus als er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en geweten erg belangrijk vinden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, voel u dan welkom om mee te doen met de werkgroep. Al die jaren door is bewezen dat de acties van Amnesty helpen.

  Juist in het Onderduikmuseum

  De plek van het Onderduikmuseum past natuurlijk prima in die traditie. Ook toen streden mensen voor vrijheid van geweten, mening en godsdienst. En moesten zelfs daarvoor onderduiken. Dan moeten wij toch nu –ook in de gemeente Aalten- op de bres staan voor mensen die gevangen gezet en soms gemarteld worden vanwege die vrijheid van meningsuiting. Doe mee, sluit je aan.

 • Aan de slag voor arbeidsmigranten

  Joop Wikkerink, 10 december 2022

  Het was een koude dinsdagmorgen. Er streken twee mannen met een Roma-uiterlijk neer op een bankje aan de Landstraat. Om 13.00 uur stonden ze er nog. Vanuit gemeentehuis werd koffie gebracht. Onduidelijk wat er en wie het zijn. Om 18.00 uur nogmaals koffie. Volgens hen waren ze Bulgaars. Zouden die morgen om 10.00 uur voor werk in Apeldoorn opgehaald worden. De auto was doorgereden en nu zouden ze om 20.00 uur ’s avonds opgehaald worden. Dat gebeurde. De hele dag in de kou. Wat is hier aan de hand, wie is verantwoordelijk?

  Arbeidsmigranten een ingewikkeld vraagstuk.
  Veel wethouders in de Achterhoek zoeken elkaar ook op langs de politieke voorkeuren. Zo hebben bijna alle partijen wel wethouderkringen of –bijeenkomsten. Ik heb me aangesloten bij het PvdA-wethouderoverleg in de Achterhoek. Vrijdag troffen we elkaar in het gemeentehuis van Montferland in Didam.
  Er waren twee mensen vanuit de uitzendbranche uitgenodigd om iets te vertellen over het fenomeen arbeidsmigranten. Vooral in de gemeente Montferland zijn veel arbeidsmigranten. Dat werd een niet zo vrolijk verhaal. De twee vertegenwoordigers waren van een goed uitzendbureau. In de 22 jaar van hun bestaan waren ze slechts één keer betrokken geweest bij een huisvestingsprobleem. Verder voldoet hun huisvesting aan 3plus sterren (in hoteltermen). Zij bemiddelen ook veel mensen met een soort van (vak)opleiding uit bijv. Portugal en Polen. Zij bemiddelen ook niet in de vleesindustrie. Daarbij hebben we meteen al twee problemen te pakken: de verschillende landen, culturen, mensen, niveaus en levenswijzen. En de verschillende branches waarin veel arbeidsmigranten werkzaam zijn.

  Blijven of niet?
  Vervolgens is de vraag wat bedrijven en gemeenten willen: short-, mid- of longstay: daar horen voorzieningen en beleid bij. Moeten mensen meedoen in onze samenleving of zijn ze kortstondig te gast. Een principieel discussie punt is natuurlijk de bedrijfsvestiging. Als voorbeeld werd Almelo genoemd. Daar worden veel “warehouses” ontwikkeld met bijna 100% arbeidsmigranten. Waarom wil je die warehouses dan in je gemeente hebben? Weegt de verkoop van grond op tegen de overige investeringen die je als gemeente (eigenlijk voor die bedrijven) moet doen om sommige negatieve ontwikkelingen (opkopen van hele straten door uitzendbureaus) te keren?

  Krapte op de woningmarkt
  En dan natuurlijk de krapte op de woningmarkt. Daarvoor moeten wel (korte-termijn) oplossingen komen: kamersgewijze verhuur, pensionvergunningen, bouwen van tijdelijke huisvesting op bedrijven terrein. Zoals de vertegenwoordigers van deze uitzendbureau’s aangaven: je kunt hier wel een week over praten, maar dan heb je het nog niet opgelost: zoveel kanten en uitdagingen zitten aan dit probleem. We spraken af dit onderwerp sterker op de politieke agenda proberen te krijgen.


 • Talententuin vol baan- en stage-kansen

  25 november, Joop Wikkerink

  Vrijdag was er in de DRU een groots opgezette Talententuin. Hier konden leerlingen van ROC de Graafschap en anderen hun licht opsteken bij de Achterhoekse bedrijven en instellingen voor baan- en stagekansen. Je kunt goed zien dat de arbeidsmarkt heel krap is en de bedrijven zitten te springen om personeel. Alle bedrijven en instellingen pakten enorm uit. Met computergames, simulaties, video, 3d-reality enzovoort. Heel veel baan- en stagekansen dus. Er was een strak programma en een mooie route langs alle stands van de deelnemende bedrijven en instellingen. Mooi om te zien dat ook de samenwerkende gemeenten en de provincie aanwezig waren om te wijzen op de interessante functies bij de overheid. En natuurlijk het uitgebreide “zorgplein” waar de grotere zorginstellingen informatie gaven over het werken in de zorg.


 • Calimero of solidariteit en kracht?

  Joop Wikkerink, 19 november

  Calimero-effect in de Achterhoek?
  “Afgehaakt Nederland” is een interessante studie van sociaal geograaf Josse de Voogd en filosoof Rene Cuperus. Ook langs de grenzen van ons land (Groningen, Drenthe, Achterhoek, Limburg) zie je het verschijnsel dat mensen (vaak met een laag inkomen) zich afwenden van de instituties, de politieke partijen, de overheid, het bestuur. Met een klein groepje “linkse” bestuurders en politici bespraken we dit in in een Zoomsessie met wetenschappelijke en politieke medewerkers van de landelijke partijen GL en PvdA. En dan gaat het over zichtbaarheid van de Achterhoek in Den Haag. Nou, we maken vorderingen (Regiodeal, regio-express), maar het gevoel blijft toch wel hangen dat mensen uit onze omgeving zich weinig vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Hebben we suggesties, oplossingen?

  Behoefte aan het samenhangende, grote verhaal

  Ja het grote verhaal moet verteld worden. Armoede, achterstelling, woningnood, achteruitgang van biodiversiteit, landbouwproblemen worden niet veroorzaakt door de “slachtoffers” of “de regio zelf” maar door bewust beleid, neoliberale politiek, onredelijk geloof in de werking van de markt en afbreken van een sterke overheid en voorzieningen. We hebben in de Achterhoek met het begrip naoberschap wel een mooi antwoord op de neergaande lijn van voorzieningen. Als we dat begrip nu eens koppelen aan solidariteit en burgerinitiatieven. Dan komen we toch een heel eind? Dan nog blijft het onbegrijpelijk dat een regio als de Achterhoek met evenveel inwoners als de stad Utrecht “afgescheept wordt” met 75 miljoen voor een regio-express . Terwijl diezelfde stad Utrecht er met 800 (!) miljoen vandoor gaat om een deel van openbaar vervoer en verkeer ondergronds te gaan afwikkelen.


 • Provinciaal Programma Leefbaarheid belangrijk!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022


  Woensdagmorgen was het al vroeg dag: vanaf 8.00 uur een ontbijtje bij buurtcentrum De Kei in Steenderen. Daar hadden wethouders uit de Achterhoek een ontmoeting met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor het programma “Leefbaarheid” van de Provincie. Hij kwam eigenlijk vertellen dat er in 2023 nog volop gebruik gemaakt kan worden van dit programma, maar dat er in 2023 in maart ook verkiezingen zijn, daardoor een ander college kan aantreden. Ook dit huidige college heeft al aangegeven dat er in de komende jaren flink bezuinigd moet worden bij de provincie. Het is wel leuk eens een kijkje te nemen op de lijst van projecten waar de provincie via dat programma leefbaarheid ondersteuning geboden heeft.

  Veel projecten in de gemeente Aalten 
  Dorpshuis Lintelo: ondersteund zoals begeleiding bij subsidie/van het bestuur (2020-2022)
  Dorpshuus IJzerlo: ondersteuning subsidie (2022) 
  Dorpshuis van het Jaar 2019 (DKK zat in de jury en de organisatie)
  In Coronatijd de dorpshuizen/gemeenschapsvoorzieningen/ Dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente ondersteund, geïnformeerd en geënquêteerd m.b.t. de invloed van Corona. 
  Vitaliteitsscan uitgevoerd bij Activiteitencentrum De Pol Aalten
  Heurns Belang: begeleiden Heurns Veld, winnen prijs Kern met Pit (2020-’21)
  Contact Platform Aalten i.v.m. bovendorpsoverleg (2022) (eventuele voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan)
  Dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Lintelo  (2020-2021)
  Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht: administratie opgezet en begeleiden plaatsing Uuthuuskes 
  ‘Handboek Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen’ geschreven.

  De boodschap van alle wethouders was duidelijk: gemeenten hebben veel baat bij programma’s als dit leefbaarheidsprogramma en de steun van de Leefbaarheidsalliantie. Daar waar we allemaal bezig zijn de sociale basis te versterken kunnen we een helpend handje van de provincie prima gebruiken. Zo zou je eigenlijk een dorpsplan voor de De Heurne moeten willen en een Dorpendeal voor Bredevoort. (als de bewoners dat willen)   

 • Werkbezoek Floriade in Almere

  Gerrit Migchelbrink, 17 september 2022

  fgelopen woensdag mocht ik, samen met mijn baas, deelnemen aan een excursie naar de Floriade in Almere. Dit als een vervolg op een eerdere bijeenkomst in de DRU in Ulft. Wooncorporatie Wonion uit Doetinchem staat voor een grote opgave om haar woonbestand te verduurzamen. Daarbij is ook gekeken op welke manieren dat kan. Het idee is om dat via Biobased te doen, dat wil zeggen met natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Geproduceerd, bewerkt en verwerkt in de Achterhoek, dus korte lijnen. In de eerste bijeenkomst was vooral het doel om bedrijven die daar raakvlakken mee hebben bij elkaar te krijgen. En dat was een schot in de roos. Er is erg veel belangstelling in de Achterhoek om hier mee aan de slag te gaan.

  Meer als 100 mensen hadden zich nu opgegeven om in de praktijk te kijken wat Biobased nu precies is. Op de Floriade zijn daar prachtige voorbeelden van te zien. Het was natuurlijk ook een mooi moment om onderlinge contacten te leggen, wat ook veelvuldig werd gedaan. Mooi was ook om te zien dat wooncorporatie De Woonplaats er deze keer ook bij was, evenals een afvaardiging van de agrarische sector. Daar liggen met het oog op reducering van stikstof grote kansen voor boeren die kunnen of willen omschakelen. Zo worden er nu al percelen verbouwd met o.a. vezelhennep, vlas en olifantsgras. Ik heb zelf gesproken met iemand die nu in Portugal bamboe kweekt en dit ook naar Nederland wil halen. Ook mooi dat de politiek erbij was met o.a. 2 wethouders uit Aalten. Want ook aan regelgeving zal er wat moeten gaan veranderen. Het zou mooi zijn als in de aankomende Omgevingswet er al aanpassingen kunnen worden meegenomen. Het bouwbesluit sluit niet aan op de snelle veranderingen van deze tijd. En dat aanvragen en vergunningen sneller worden afgehandeld. Want dat is nog wel een veel gehoord probleem: het duurt allemaal zo lang.

  Als u nog naar de Floriade toe wilt moet u snel zijn. Geopend tot 9 oktober.

  Gerrit Migchelbrink


 • Participatiepact gericht op meedoen

  Persbericht Laborijn, 8 september 2022

  Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

  Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenlevingBinnen deze samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering, ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

  Meedoen op de best passende plek

  Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn): “Met deze mooie samenwerking willen we bereiken dat inwoners die nu nog geen perspectief hebben op betaald werk zich wel kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen op de best passende plek. Vanuit Laborijn geloven we in de kracht van betaald werk en zetten ons daar maximaal voor inDat doel is niet altijd direct te realiseren. We zien mooie tussenstappen naar bijvoorbeeld zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten. Binnen dit pact bundelen Figulus Welzijn en Laborijn hun expertise om inwoners daarbij maximaal te ondersteunen.”  

  Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak. Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe we dat het beste kunnen vormgeven.

  “Tijd om deze sterke sociale basis in te zetten om iedereen mee te laten doen”

  Figulus Welzijn ontwikkelt, samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, mogelijkheden voor de inwoner om weer mee te doen in de samenleving. Samen met de inwoner wordt gezocht naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie bij Figulus Welzijn of elders, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de inwoner. Daar waar nodig wordt een individueel traject ingezet en daar waar dat kan wordt dit collectief georganiseerd. Ook wordt ingezet op het creëren van ontwikkelplekken op het gebied van maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

  Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
  “De afgelopen jaren hebben wij in de gemeente Aalten gewerkt aan een sterke sociale basis. Hierbij zijn alle (sport) verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, bewonersorganisaties en ook organisaties zoals het ‘meedoenpact’ bij betrokken. Nu wordt het tijd om deze sterke sociale basis ook in te zetten om iedereen mee te laten doen. Zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk dat iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip valt.”


 • Leuke en nuttige Zomerschool

  Redactie, 14 augustus 2022

  Voor kinderen van statushouders (en Oekraïense ontheemden) hebben we afgelopen 4 weken een Zomerschool gehad. De organisatie was in handen van Figulus met hulp van Pabo-studenten en docenten/onderwijsassistenten, die dit werk ook in het kader van hun studie en als vakantiewerk konden doen. Locatie: de Bosmark te Dinxperlo (dank, dank ). Vervoer: Ditax met een vaste chauffeur die als vaste waarde fungeert. Zeker 50 kinderen van 4-11 zo’n beetje verdeeld over drie groepen. En wat was dit leuk! Elke dag een speciale activiteit. Wat vonden de kinderen nu het leukst: hoog scoorden cup cakes maken, wraps maken, waterspelletjes, voetballen en boksen (!) bij sportschool Ponsen met de Nederlandse jeugdkampioen. Sommigen vonden toch ook kletsen, kleuren en knutselen erg leuk.
  Donderdagmorgen togen wethouder Onderwijs Hans te Lindert en ik als wethouder Inburgering nog een keer naar Dinxperlo en gingen we aan alle kinderen de “diploma’s” uitreiken. En wat waren ze trots. En wat hadden ze de diploma’s verdiend!. 
  Figulus wil na afloop nog een klein ervaringsonderzoekje doen om na te gaan of de stelling dat kinderen die naar de Zomerschool gaan niet achteruitgaan in Nederlandse taal ook klopt. Ik denk dat dat zeker waar is: er wordt gewoon in het Nederlands gecommuniceerd. Dat was voor de enkele Oekraïense kinderen best wel moeilijk, maar ook met handen en voeten konden zij duidelijk maken dat ze vier fantastische weken hebben gehad.
 • Parttime werken in de bijstand: opstapje

  Persbericht Laborijn, 22-7-2022


  Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot duurt 2 jaar en maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomsten verdienen, bovenop hun bijstandsuitkering. De regeling bevat een financiële impuls door het verruimen van de regels om te kunnen bijverdienen. De administratieve belasting voor de inwoner is beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige online omgeving. Binnen de pilot is een helpdesk voor inhoudelijke vragen ingesteld.

  Aanleiding
  Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn Jorik Huizinga vertelt: “Tot 2021 werd het instrument parttime werken vooral benut als ‘voorportaal’ naar volledige onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering. Onze pilot is vooral gericht op inwoners zonder een direct perspectief op volledige uitstroom uit de bijstand, maar voor wie een beperkte(re) deelname aan de arbeidsmarkt wel mogelijk is. Het kunnen meedoen op de best passende plek, daar gaat het om. We ervaren dagelijks dat de kracht van betaald werk positieve effecten heeft op het leven van onze inwoners. Het mooie van deze regeling is dat werken direct extra loont”.

  Einddoel al behaald
  De pilot heeft als doelstelling dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat parttime werkt in die periode van 8% naar 12% stijgt. Deze doelstelling is, iets meer dan een jaar na aanvang, al behaald. Binnen de pilot hebben tot op heden 233 huishoudens door het parttime werken een premie impulsregeling ontvangen. Dit is 13-14%. Gemeente Aalten en gemeente Doetinchem zijn dan ook heel verheugd met de uitkomsten uit de tussenevaluatie. Wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn Joop Wikkerink vertelt: “De doelen die wij voor ogen hadden met de regeling zijn nu al behaald. Meer mensen met een bijstandsuitkering zijn parttime gaan werken. Daarnaast blijkt dat een groep van 50 inwoners, die eerst een traject volgden gericht op participatie – zoals de stap naar vrijwilligerswerk – met hulp van deze regeling toch de stap naar parttime werk heeft gezet. Ook blijkt de regeling niet belemmerend te zijn om vanuit parttime werk de stap naar volledige uitstroom uit de bijstand te zetten. Resultaten om trots op te zijn”.

  Dit jaar besluit over vervolg
  Jorik Huizinga: “De huidige regeling loopt nog tot 1 maart 2023. Inwoners kunnen nog deelnemen. In de resterende looptijd van de pilot proberen we het percentage parttime werkenden waar mogelijk nog verder te verhogen. In november nemen we een besluit over definitieve voortzetting na maart 2023”.

  Meedoen op de best passende plek
  Bij Laborijn staat het ondersteunen van de ontwikkeling van inwoners centraal. Ook biedt Laborijn bestaanszekerheid. Meedoen op de voor de inwoner best passende plek is het uitgangspunt. Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij ziet Laborijn tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten.


 • Achterhoek toerisme

  door Theo Bauhuis, 12 juni 2022

  Op woensdag 1 juni presenteerde Stichting Achterhoek toerisme zich aan de fracties van de gemeentes waarvoor ze actief zijn. Een mooi moment om te zien wat het bureau doet en met welke visie. Stichting Bureau Achterhoek Promotie (AP) had een zevental medewerkers afgevaardigd om de verschillende aspecten toe te lichten.

  De eerste spreker was directeur Manuel Hezeman die de opzet van de organisatie en visie toelichtte. Het belangrijkste doel is het promoten van de Achterhoek in Nederland en daarnaast Duitsland en België, vanuit de gedachte dat een krachtige toeristische sector niet alleen van economisch belang is, maar door de toeristen ook het behoud van voorzieningen en activiteiten voor de Achterhoekse burgers mogelijk maakt.

  Het bestuur bestaat uit de drie O’s, wethouders uit de regio namens de overheid, ondernemers en het onderwijs. De laatste moet nog worden aangevuld. Doel van die vertegenwoordiging is gezamenlijk optrekken om met zijn allen de Achterhoek te versterken. Zo wordt er nu samengewerkt met ruim 400 ondernemers uit de toeristische sector.

  AP hanteert 5 poten voor zijn activiteiten.

  1. Regiopromotie,
  2. Gastheerschap
  3. Regiocoördinatie,
  4. Routeontwikkeling,
  5. Kennis
   Een 6e komt na de zomer: een projectbureau. Deze wordt opgezet met de gedachte van risicospreiding

  Recent heeft AP de nieuwe visie 2022-2025 uitgebracht en deze kent vier hoofdonderwerpen.
  Duurzame ontwikkeling.
  Trouw blijven aan het Achterhoekse DNA, klimaatneutraal en een voor lange termijn duurzame ontwikkeling.
  Onderscheidend vermogen.
  Versterken van het zijn van een onderscheidende bestemming, onderscheidende campagnes en exclusieve Achterhoek ervaringen.
  Persoonlijke verbindingen.
  Met de Achterhoekse gastvrijheid en een breed aanbod de toerist zich thuis laten voelen in de Achterhoek.
  Onbezorgde beleving.
  De historie zichtbaar maken, goede routes en inspiratie en informatie breed beschikbaar.

  Kern er van het betoog dat de Achterhoek als geheel bekend en aantrekkelijk moet worden. Een toerist komt niet naar een plaats, maar naar een streek. Net zoals de Veluwe of de Zuid Limburg. Volgens onderzoek va, AP komt 85% naar de Achterhoek en bepalen pas ter plaatse het echte programma. Er wordt natuurlijk wel vooraf georiënteerd, maar de echte keuzes worden pas gemaakt na aankomst. Van de mensen die vooraf oriënteren op één van de sites doet 60% dat met de mobiele telefoon, 31% met de computer en maar 9% met een tablet. De indruk van de site op de mobiel is dus erg belangrijk.
  Nog zo’n bijzonder feitje hoe de toerist zoekt. Achterhoek.nl is de “echte” site, maar de meeste bezoekers komen rechtstreeks op een themasite als outdoorachterhoek.nl of kamperinindeachterhoek.nl.

  Wat meer feitjes bij elkaar: Voor corona (2019) waren er ruim 3 miljoen overnachtingen en 7 miljoen dagbezoeken. Gezamenlijk zetten die in 2019 ruim 300 miljoen om.

  Tot slot nog een aandachtspunt dat meerdere keren voorbij kwam en voor alle Achterhoekers van belang is. Wat is de maximale capaciteit. Wij, maar ook de toerist wil toch rust en ruimte. Die vraag werd door stichting Achterhoek Promotie niet beantwoord, dat is een antwoord dat vanuit de maatschappij moet komen. Iets om eens goed over na te denken dus.

  foto: Suzies Farm, streekproducten, Aalten


 • Geslaagde techniekdag bij Kramp

  Redactie, 12 juli 2022

  Zaterdag werd de Techniekdag georganiseerd. Dit keer bij Kramp in Varsseveld. De bedoeling van de techniekdagen is om kinderen vertrouwd te maken met de technische beroepen en ook wel om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van werken in de techniek. Het was een drukte van belang in de grote en hoge Kramp-hal. Verschillende bedrijven maar ook scholen en opleidingsinstituten zetten hun beste beentje voor. Voor de kinderen waren er talloze spelletjes, knutselwerkjes of “virtual realities” te doen. Complimenten voor de organisatie, de bedrijven en scholen die meededen om jongeren te interesseren in de techniek.


 • Boekpresentatie in Caspershuus

  Redactie, 12 juli 2022

  Zo’n 50 nazaten van Hannah Nusselder-Westerveld hadden zich verzameld in het Caspershuus in De Heurne voor hun gezellige familieweekend. Op zaterdagmiddag werd het boek dat de familiegeschiedenis beschrijft ten doop gehouden door de schrijver Hans Nusselder. Het werd een herkenbare reis door de geschiedenis van een eenvoudige boerenfamilie die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een ruim hart talloze vluchtelingen huisvestte op hun kleine boerderij. Middelpunt was grootmoeder Hannah, die door de schrijver neergezet werd als een uiterst scherpzinnige betrokken vrouw, die fel meeleefde met de toenmalige politieke en maatschappelijke werkelijkheid. Verrassend was dat binnen deze familie de Tweede Wereldoorlog met haar verzet, onderduik en hulp aan hongerende mensen uit het westen van Nederland een grote rol speelde, maar dat de kwestie van de koloniale en politionele acties in Indonesie bijna een nog grotere impact had. Onomwonden nam Hannah stelling tegen deze koloniale oorlog en het uitzenden van Nederlandse militairen (ook haar broer Gerrit) naar Indië.
  Aan het eind van de uitleg van het boek (door Hans Nusselder) werd zelfs de vergelijking getrokken tussen het koloniale optreden in Indonesië en het verraad in Nederland door de familie Rost van Tonningen (de Zwarte Weduwe), leidende figuren in de vernietiging van cultureel erfgoed daarginds en de collaboratie met de nazi’s in Nederland. Het was een verrassende en soms ontroerende bijeenkomst.


 • Stiltekring Oekraïne

  Zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze dag willen we laten zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op meerdere plekken door heel Nederland organiseren we om 12 uur in de middag een Stiltekring voor vrede. 

  Een Stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. We zullen op zaterdag 21 mei samen op hopelijk veel plekken in Nederland stilstaan bij de slachtoffers, ontheemden,vluchtelingen, de doden én de levenden die geraakt zijn door deze oorlog. We willen iedereen uitnodigen om een boodschap voor solidariteit en vrede in stilte te uiten. De manier waarop een Stiltekring tot stand komt, mag eenieder zelf invullen.

  Wil je meedoen en ook een Stiltekring in jouw stad, dorp of buurt organiseren of je aansluiten bij een bestaande Stiltekring? Dat kan! Mail voor meer informatie naar: f.keus@paxforpeace.nl

  Wat: Stiltekring tegen de oorlog in Oekraïne
  Wanneer: Zaterdag 21 mei 12:00 
  Waar: Op verschillende plekken door heel Nederland 
  Aanmelden / meer info: mail naar f.keus@paxforpeace.nl 

  Klik hier voor het Facebookevenement.


 • Kloof tussen stad en platteland?

  Kloof tussen stad en platteland
   
   
  Meet up vrijdag 13 mei
  Vrijdagavond was er in de Koppelkerk te Bredevoort een “meet up” met als titel “De Kloof tussen stad en platteland”. Centraal stond het boek: “Een klein land met verre uithoeken” van sociaalgeograaf en journalist Floor Milikowski. Het werd een optimistische discussieavond o.l.v. moderator Anke Sitter. 

  Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en aanwezig in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Achterhoekambassadeurs trapte af en hield een pleidooi tegen het woord en begrip krimp. “We hebben misschien zo’n 5-10 miljoen euro van het rijk gehand om de krimp te bestrijden, maar de schade die dit woord aangebracht heeft lijkt vele malen groter. De Achterhoek moet vooral op eigen kracht, gebruikmakend van haar sterke punten werken aan een brede welvaart. Niet alleen economisch, maar ook op gebied van welzijn, cultuur, natuur. Volgens Boumans is een goede bereikbaarheid daarvoor noodzakelijk, dus toch nog maar weer eens een pleidooi voor verbreding van de N18 en de aanleg van de regio-expresse. Hoewel hij ook zei dat je vanaf Doetinchem binnen 5 kwartier in Utrecht en in Düsseldorf bent. En er moet natuurlijk weer gebouwd worden. Hij nam afstand van het vroegere provinciale beleid van “rem op woningbouw” om de bestaande waardes te behouden. De tijd is gekanteld. En we hebben mensen nodig: we komen 1500 mensen per jaar te kort op de arbeidsmarkt. Bouwmans verwees naar een artikel in het financieel dagblad waar het optimisme en zelfbewustzijn van de Achterhoek als succesfactor genoemd werd.
   
  Floor Milikowski vertelde vanuit Amsterdam in een Zoomverbinding over het ruimtelijk beleid in Nederland in de afgelopen decennia. Als typisch stadskind gaf ze helder aan waarom ze graag in de stad woont met zijn oneindige mogelijkheden en voorzieningen. Maar toen ze begon te schrijven over het verschil tussen platteland en stad dacht ze sombere buitengewesten aan te treffen in Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Drenthe. Maar het eerste wat haar opviel was: wat is het hier mooi! In een helder overzicht legde ze uit dat direct na de Tweede Wereldoorlog een soort politiek van verdelende rechtvaardigheid heerste; iedereen moest gelijkelijk bedeeld worden. Dat was de politiek van de naoorlogse kabinetten en de daaropvolgende van o.a. den Uyl en Van Agt. Daar kwam verandering in rond de jaren 80: opkomst van het neoliberalisme. De commissie Wagner (topman van Shell) adviseerde van Agt niet meer de zwakkeren te ondersteunen maar in de sterkeren te investeren. De opvolgende kabinetten Lubbers stortten zich vol overgave op die gedachte. De steden als Amsterdam en Rotterdam werden weer woest aantrekkelijk. Er kwamen yuppen wonen, mensen met geld Er werd geïnvesteerd in omgeving, huizen en cultuur.  Na corona zie je langzamerhand weer een andere beweging. Ook onder invloed van de op hol geslagen woningmarkt zie je een kleine beweging richting platteland. Maar Floor durfde absoluut niet te voorspelen waar dat op uitdraait.
   
  Een bijzonder interessante bijdrage kwam van “ervingsdeskundige” Hans Leeflang. Hij was als Haagse beleidsambtenaar betrokken bij de Vierde Nota Ruimtelijke ordening (Vinex wijken, Nederland distributieland, main- en brainports). Twee jaar voor zijn pensionering neergestreken met (gezinnen van) twee dochters op een boerderij in Geesteren (bij Borculo). Hij voelde aan den lijve wat het is om met een goedgevulde portemonnee een erf te kunnen kopen daar waar jongeren in het dorp geen huis kunnen krijgen. Veel aan de keukentafel praten was zijn recept. Hij beschreef het wonen in de Achterhoek als het ultieme Arcadië. Maar dat wordt wel bedreigd. Op vier terreinen: de woningmarkt die “gekaapt” wordt door mensen uit het westen met geld; het achterhaalde idee van Nederland-Distributieland met het bouwen van grote infrastructuur (Noordtak) en grote “dozen” in het landschap. Ten derde de crisis in de landbouw. “De boeren weten het niet meer; hij pleitte voor vernieuwende initiatieven (proefboerderij de Marke, “vruchtbare kringloop”, circulaire economie) en ten laatste de duurzame energieopwekking via de regionale energiestrategie. Hij pleitte voor een BES (burgerenergiestrategie) met als voorbeelden Industriepark proeftuin Nettelhorst en de energie coöperatie Laren (bij Lochem.) Hans kwam met 4 tips om de Achterhoek te versterken. 1. Ga uit van eigen kracht in plaats van krimp. 2. Maak verbinding met Duitsland; 3. Betrek Achterhoekse pioniers bij het maken van samenhangende plannen en 4: Durf te dromen en koester het goede leven.
   

  In de discussie kwamen die pioniers ideeën zeker aan bod Er werd uiteraard hardop getwijfeld aan de mantra van (economische) groei. Deze twijfel werd door alle sprekers erkend. “Moeten we niet accepteren dat we 1500 mensen te kort komen en het gewoon met minder mensen doen”. Moeten er niet meer mogelijkheden komen voor hofjes- en groepswonen op de boerenerven; moet er geen “Achterhoeks burgerberaad” komen voor de richting waarin we opgaan in de Achterhoek. En àls dan Nederland-Distributieland een achterhaald idee is wie heeft dan de moed om te stoppen met het volbouwen van het landschap met “distributiedozen”, het verbreden van (snel-)wegen en het aanleggen van goederenspoorlijnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Achterhoekse samenwerking in de gezondheidszorg zie je dat de focus op preventie leidt tot minder omzet voor de specialisten en ziekenhuizen. Men accepteert dat in de samenwerking, is dat dan geen voorbeeld voor de Achterhoekse koers: kwaliteit in plaats van groei? 
   
  Alle drie de inleiders waren onder de indruk van de betrokkenheid en bevlogenheid van het publiek, optimistisch over de input van inwoners in de discussie en bereid verder te denken en te praten. Een mooie opdracht voor de nieuwe raden en colleges in de Achterhoek om die uitdaging op te pakken en met de zgn. 3 O’s verder in gesprek te gaan (ondernemers, onderwijs, organisaties) en in de eerste plaats de Burgers.

   

 • Dorpsplan voor elke kern!

  Op 3 maart was er een lijsttrekkerdebat in Lintelo. Georganiseerd door Platform Aalten, het door Figulus ondersteunde overlegorgaan van gemeenschapshuizen en belangenverenigingen, en gepresenteerd door Angelique Krüger. De techniek was in handen van AFM en Dinxper FM, in perfecte samenwerking. Centraal thema was ‘Leefbaarheid’. Bert nam voor PP de honneurs waar en nam het o.a. op voor nieuwe en betaalbare woonvormen, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. Ook bepleitte hij het opstellen van een dorpsvisie per buurtschap; gezamenlijk, van onder af. Met gemeentelijke subsidie kan hiervoor professionele ondersteuning ingehuurd worden. In die dorpsvisie geven de inwoners aan wat voor hun buurtschap de belangrijkste speerpunten zijn, waar aan gewerkt moet worden.
  Het was een geanimeerde bijeenkomst. Terugkijken kan via de Facebookpagnina van AFM (helaas met slecht geluid). Download op onze website onze ideeën voor leefbaarheid in de buurtschappen. 

   

 • Gelders stikstofdebat

  https://www.gelderland.nl/28423-Stikstof-in-Gelders-perspectief-2035

  Informatie

  Maandag 24 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst over de stikstofopgave in Gelders perspectief 2035.

  We starten de bijeenkomst met  basisinformatie over stikstof. Waarom hebben we een stikstofcrisis? Wat merken we daarvan in de verschillende Gelderse gebieden? Wat doen we er aan? Wat is daarin de rol van het Rijk, de provincie, gemeenten en verschillende sectoren?

  In het tweede deel van de bijeenkomst gaat gedeputeerde Peter Drenth met enkele gasten in gesprek over de vraag hoe je als gemeente om kunt gaan met de kansen en knelpunten ten aanzien van stikstof. En wat voor gevolgen hebben de stikstofplannen van het nieuwe kabinet? Deelnemers kunnen via Whatsapp meepraten, reageren en vragen stellen.

  Doelgroep

  De bijeenkomst is voor alle Gelderse wethouders en raadsleden.

  Aanmelden

  Heeft u belangstelling om deze livestream bij te wonen? Meld u dan aan. U ontvangt in de loop van maandag 24 januari een e-mail met daarin de link naar de bijeenkomst.

  Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 • Derk Boswijk komt naar Aalten

  Vrijdag 28 januari a.s. hoopt Derk Boswijk een bezoek te brengen aan Aalten in het kader van de landbouwvisie die hij afgelopen zomer heeft gepubliceerd.

  Derk is CDA Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder. Hij gaat die ochtend graag in gesprek met de inwoners van Aalten. Derk zal zijn bezoek starten met een bezoek brengen aan een agrarisch bedrijf in IJzerlo. Daarbij zal hij rondgeleid worden en spreken met de eigenaren en enkele leden van de CDA fractie.
  Aansluitend op dit bedrijfsbezoek is er een online meeting waar u allen van harte voor wordt uitgenodigd. Deze online bijeenkomst is van 09.00-10.00 uur, met een digitale inloop vanaf 8.30 uur.
  U kunt zich aanmelden voor deze online bijeenkomst via raadslid.gassink@aalten.nl. Het is uiteraard mogelijk vooraf vragen in te dienen. Ook als u graag persoonlijk in gesprek gaat met Derk Boswijk kunt u dit vooraf aangeven. U krijgt dan een link en de verdere informatie om deel te kunnen nemen. U bent van harte welkom.

Deel deze inhoud