• Maatjes voor één dag gezocht
  Maatjes voor één dag gezocht in Bredevoort Rond het Ambthuis in Bredevoort zijn een paar mensen aan het nadenken of er niet een groep “maatje voor één dag”  zou kunnen komen. Tijdens de kerstmarkt en de bevrijdingsmaaltijd stond ook een groep vrijwilligers klaar om met bewoners van het Ambthuis naar de kerstmarkt te gaan, te lunchen, muziek te luisteren. Dat beviel goed. Als er nou een groep mensen zou zijn die af en toe eens met bewoners die daar zin in hebben meegaat naar bijv. de zomerconcerten, Septemberkunst, Bredevoort Schittert, dan zouden daar veel mensen plezier aan kunnen beleven. Niet alleen de bewoners van het Ambtshuis, maar denk  ook aan alle inwoners die niet zo makkelijk alleen ergens heen gaan, maar misschien wel in een groepje of met een “maatje voor één dag”. Werkwijze De eerste uitdaging is een groepje van “maatjes voor één dag” bij elkaar te halen. Men denkt aan  de volgende werkwijze. Deze groep “maatjes voor één dag”  krijgt een app. Daarin wordt af en toe de vraag gesteld, bijvoorbeeld: : “wie wil als maatje met iemand mee naar het brunchconcert met Vals Plat op 14 juli”. Je kunt dan aangeven of je wel of niet kunt en de beheerder van de app stuurt je een uitnodiging en nadere afspraken. Je verplicht je zo tot niks en je bent vrij om in te tekenen op de activiteit of niet. Er wordt  ook nog gekeken naar de benodigde verzekeringen e.d. Aanmelden Een tweede uitdaging is om mensen die het leuk vinden om eens ergens naar toe te gaan bekend te maken met dit initiatief. Sowieso komt het op de wekelijkse/maandelijkse activiteitenkalender te staan van Stichting Marga Klompé en worden  folders en affiches voor de Spar, VVV en Grachthuys gemaakt. Natuurlijk ook via sociale media. En we vragen de thuiszorgorganisaties. Maar iedereen kan  natuurlijk ook mensen aanspreken. We beginnen kalm aan. Bijvoorbeeld met de zomerconcerten op ‘t Zand. Kieken of ’t warkt. Dus: voel je ervoor “maatje voor één dag” te worden, geef je dan op via maatjes@bredevoort.nu .Weet je inwoners die misschien wel eens samen met een maatje naar een activiteit willen: wijs ze op dit initiatief. Het officiële mailadres is dus: maatjes@bredevoort.nu
   
 • Camping life Beth San
  Op vrijdagmiddag werd een wel heel bijzondere camping geopend.  Niet een camping bij de Farm en Country Fair, maar een camping zo’n 500 km van Parijs: “Camping Rue de Ludgèr.” In de tuin van Beth San. Daar stonden op vrijdagmiddag een tweetal echte caravans, enkele grote tenten en een “keuken-tent”. Men verwacht zaterdag ook nog enkele campers. Een initiatief van talentverbinder Richard Jongetjes, de medewerkers en vrijwilligers van Beth San en nog velen meer. In de komende week is er een uitgebreid programma rond de campingplaats. Dit weekend komen enkele mensen kamperen die tegelijkertijd hun vader, moeder, oma of opa opzoeken. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om op zo’n manier te kunnen blijven overnachten. Het openingsprogramma was binnen i.v.m. de regen en werd omlijst door muziek van Dokter M en de Zusters. Feestelijk. Het programma de komende week omvat verder pannenkoeken eten, een vesperdienst, poppenkastvoorstelling, gymnastiek uitvoering, knutselen, sporten, dierendag, tuinconcert enz. En wat het mooie aan deze activiteiten is dat ze steeds georganiseerd en/of bezocht worden door andere groepen uit de buurt of uit het dorp. Zo komen kinderen van de kinderdagverblijven naar de poppenkast, het tuinconcert wordt door leden van muziekvereniging De Eendracht verzorgd, het knutselen door vrijwilligers van de Ahof, sport en spel door een gymnastiekvereniging, een snackwagen, een ijskar, een picknick door plaatselijke bedrijven. Dit is een mooi voorbeeld hoe we als lokale samenleving gezamenlijk een prettig leven voor al onze bewoners kunnen organiseren. Met gebruikmaking van elkaars talenten. De ene groep doet wat voor een ander, en die doet weer wat terug. Plus de hele week is de mogelijkheid mensen uit andere bubbels en groepen tegen te komen en te ontmoeten. Het zou mooi zijn als we via burgerinitiatieven dit zelf kunnen organiseren. Kan ook misschien in de toekomst. Nu moeten bijv. talentverbinders, medewerkers Welzijn van de instellingen enz. nog de eerste stoot geven en de regie en overzicht behouden. Een mooie week in het vooruitzicht: mooi weer, veel activiteit en veel ontmoeting.
   
 • Zien, luisteren, helpen.
  Dit is de titel van het nieuwste rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het gaat over de vraag waarom veel van de overheidshulp en -ondersteuning de mensen niet bereikt. Het rapport werd donderdag gepresenteerd  in het statige gebouw van het Sociaal Cultureel Planbureau aan de Bezuidenhoudseweg in Den Haag, schuin tegen over de huidige Tweede Kamer. Een groot deel van de inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben worden niet bereikt. Hierdoor verslechtert hun situatie. Worden de verschillen tussen arm en rijk groter en wordt het wantrouwen in de overheid vergroot. Oorzaken liggen o.a. in het feit dat gemeenten nog te veel denken in termen van aanbod en voorzieningen en niet in termen van vraag en bereik. Dus veel gemeenten richten loketten in, plaatsen hun regelingen op de website en denken dat de mensen dan wel komen. Ten tweede blijkt uit het SCP-onderzoek dat beleidsmakers niet altijd van realistische aannames en mensbeelden uitgaan. Zo wordt vaak aangenomen dat mensen rationeel handelen als zij problemen hebben en bij de gemeente om hulp komen vragen. In de praktijk blijkt dat mensen dat vaak niet doen: uit schaamte, uit wantrouwen, uit angst om toeslagen terug te moeten betalen of omdat ze niet weten dat er hulp bestaat. Beleidsmakers denken ook vaak dat mensen hulp kunnen krijgen vanuit hun sociale netwerk, terwijl er grenzen zijn aan wat mensen voor elkaar (kunnen) doen. Om mensen beter te bereiken beveelt het SCP gemeenten drie dingen aan: ten eerste om niet de voorzieningen centraal te zetten, maar na te gaan hoe zij mensen kunnen bereiken en ondersteunen op een manier die aansluit bij de behoeften die er zijn. Ten tweede zouden gemeenten de hulpverlening niet alleen via (digitale) loketten aan moeten bieden, maar ook op mensen af moeten stappen. Tot slot raadt het SCP aan om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwikkelen van (nieuw) beleid en om structureel te blijven leren van de praktijk. Er was een leuke werkvorm bedacht: we gingen beleid ontwerpen dat tegemoet komt aan bovenstaande “hiaten”. Vier “out of the box”-vragen als het gaat om het niet-bereiken van mensen. Laat de mensen zelf zeggen wat ze willen; wat nu als je met een smoesje binnen komt; als je een top 600 van mensen die hulp echt nodig hebben: wie zitten daar dan bij; en: welke rolwisseling zou je voor een maand willen aangaan.      
 • Personeelskrapte in de zorg
  Het is hier natuurlijk al vaker verkondigd. Als de zorg niet op een andere manier georganiseerd wordt, loopt het systeem vast. Door vergrijzing, kostenstijgingen, maar vooral door gebrek aan personeel. Samen met de bestuurder van GGNet ben ik “bestuurlijk trekker” van de uitvoeringscoalitie “Prettig werken in zorg en welzijn”. Op woensdagmorgen organiseerden we in het kantoor van Estinea een “kick off”. Met zo’n 35 vooral personeelsfunctionarissen ontwikkelden we ideeën om de arbeidsmarkt in de zorg beter te laten werken. En dan gaat het om vier thema’s: voorkomen uitstroom, vergroten instroom, vernieuwde en veranderende invloed van het werk, regionaal werkgeverschap. Er werden veel vragen gesteld, die omgezet moeten worden in acties. Waarom hebben we eigenlijk van die roosters die geen rekening houden met schooltijden; waarom weten we vaak niet dat minimaal een derde van ons personeel ook mantelzorger is? Waarom hebben we eigenlijk geen werknemerspool? Waarom kunnen we niet experimenteren met job-carving, welzijnsbanen in de zorg? En zo nog een stuk of 60 meer. Dus ideeën genoeg. Rond de meest aansprekende ideeën worden werkgroepen gevormd die concrete acties en plannen gaan voorstellen. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord heeft het ministerie ook geld beschikbaar gesteld om de kosten van die projecten te dekken. Die gaan we dan aanvragen. Een opvallend weetje: op dit moment zijn er twee keer teveel leerlingen op de MBO opleiding Sport en Bewegen. Die kunnen niet allemaal een baan krijgen, maar misschien wel met hun kennis ingezet worden rond groepen ouderen, mensen met een beperking enz. Toch zal ook in onze maatschappij wat moeten veranderen. Mijn collega-bestuurder van GGNet zei het mooi: we moeten echt ons minder afhankelijk van zorg maken. Er wordt altijd gezegd: Nu werkt 1 op 6 van de beroepsbevolking in de zorg. Als we niets doen, wordt dat in 2040  1 op de 4. In de Achterhoek is het trouwens al 1 op de 5. Laat onze ambitie zijn om dat aantal niet te laten groeien. Maar door anders te organiseren, innovatie en digitale hulpmiddelen en de inzet van ons allen, het gewoon op die 1 op 6 te houden. In elk geval ook hier de verkokering slopen.
   
 • Pride-kerkdienst in de Zuiderkerk Aalten
  Al voor de derde keer organiseert de Pride-werkgroep in Aalten een kerkdienst in het kader van de zgn. Pride-maand. In de maand juni laten allerlei groepen in activiteiten, bijeenkomsten, film, theater en andere kunst zien hoe nodig het is om je zelf te kunnen zijn. Vooral als je homoseksueel of lesbisch bent. In een kerk of moskee is dat vaak nog een tikkeltje moeilijker. Maar een vertrouwde omgeving kan ook voldoende veiligheid bieden om ervoor uit te komen dat je “anders-geaard” bent. Dat bleek ook uit de drie persoonlijke verhalen die vanuit de voorbereidingsgroep verteld werden. Het is mooi als mensen daar oprecht naar willen luisteren en ieder de mogelijkheid willen bieden te zijn wie je bent. Reacties zijn er altijd verschillend: “moet dat nou, is dat nou nog nodig, iedereen is toch gelijk?”. De reactie van de dominee was: “we moeten deze pride-bijeenkomsten blijven vieren zolang het nodig is, zolang de mensen het zelf nodig vinden”. In een buurgemeente werden regenboog vlaggen verwijderd en verbrand. Zolang dat gebeurt zijn we er nog niet en is een pride-week nog steeds nodig. Wil je meer weten over de Pride Trots in de Achterhoek? Achterhoek Pride – wees trots op wie je bent
   
 • Startschot Pride-week in Berkelland
  Zaterdag 10 uur vond de start van de Achterhoek –Pride week plaats. Dit keer in Berkelland, in het gemeentehuis te Borculo met wat toespraakjes, een lekker ontbijtje en wat gesprekjes onderling. Naast vertegenwoordigers van de LHBTQ+ gemeenschap en organisatoren van deze week, ook een viertal wethouders uit de Achterhoek, soms met hun ambtenaren. Er is een mooie folder van de geschiedenis van de “bevrijding” van de homo- en lesbische gemeenschap; de eerste demonstratie was in 1970 in Nederland. Er was iemand bij in Borculo die daaraan meegedaan had. En aangaf dat het nog steeds nodig is om steeds maar weer te benadrukken dat je mag zijn wie je bent in Nederland en in andere landen. De tolerantie voor mensen uit de LHBTQ+ gemeenschap lijkt echt af te nemen en het geweld tegen hen toe te nemen. Daar moeten we tegen op staan! Daar werd die dag meteen het bewijs van geleverd. Betsy Wormgoor, wethouder Berkelland zag zich genoodzaakt beledigende teksten van haar account af te halen. In de gemeente Aalten is alleen een Pride-dienst op zondag 9 juni. Er is een mager bezette werkgroep die meedoet aan de Achterhoekse activiteiten. Het zou mooi zijn als deze werkgroep uitgebreid kon worden. Geef je op! Voor het programma kijk op: Achterhoek Pride – wees trots op wie je bent
   
 • Zeer interessante excursie naar de EU in Brussel
  Stel je wilt naar Brussel, een dagje wat horen over de Europese Instituties, verkiezingen; hoe kun je dat dan beter doen door met een werkbezoek mee te gaan georganiseerd door Koppelkerk Bredevoort (Meet-up-werkgroep) en Europa Direct van de Stadt Bocholt. Dat staat garant voor een perfecte organisatie, interessante gasten en een verzorgde reis op één dag. Dankzij ook subsidies van Aalten en Bocholt en enkele fondsen. Eén nadeel : je moet vroeg weg en bent laat weer terug (6.30-23.30 uur). Maar dan is het ook de moeite aard. De bus vertrok vrijdag met 35 Nederlanders en 15 Duitsers richting Geleen. In de bus werd de kennis getest van de geschiedenis en werking van de EU. Resultaten vielen niet tegen! In Geleen stapte Siebo Janssen in, specialist, docent, geschiedkundigen over EU-zaken. Studeerde o.a. in Groningen. Tweetalig dus. In een hoog tempo behandelde hij de geschiedenis en tot standkoming van de Europese samenwerking. Interessant was dat hij begon bij de Napoleontische- en Duits-Franse oorlogen en het Pruisische rijk. Daarna in de wat recentere geschiedenis herkenden wij onze quiz-vragen weer. Vervolgens belichtte hij de drie belangrijkste instituties van de EU: De Europese Raad (van ministers), de Europese commissie en het Europees Parlement. Die laatste was eigenlijk het minst belangrijk vond Siebe. Maar het meest indrukwekkende deel van zijn betoog was toch de indringende waarschuwing om extreem-rechts niet de overhand te laten krijgen. In een doorwrochte analyse gaf hij aan dat alles wat Europa betekend en opgebouwd heeft weer afgebroken wordt. Europa van verbinding zou Europa van afbraak worden. De busreis was zo voorbij…. Diezelfde impliciete boodschap had Alexander van de Bosch , directeur Huis van de Nederlandse Provincies. Eigenlijk het lobbykantoor van provincies en gemeenten. Op een vraag of het mogelijk is een geïntegreerd voedselbeleid te voeren, antwoordde hij dat dit zeker is ingezet, maar dat dit heel erg moeilijk zal worden vol te houden; immers Nederland en Vonder Leyen hebben de natuurwet afgezwakt. Twee vertegenwoordigers van NRW gaven interessante inkijkjes in het verschil in structuur van de via Länder georganiseerde Bundesrepublik en andere federatief georganiseerde landen (zoals België) en bij Nederland. Geleerde les hier: in het wetgevingsproces is precies uit te rekenen wanneer invloed en lobby mogelijk is. Vervolgens via een wandeling door het Leopoldpark lang het Huis van de Europese Geschiedenis (ieder land mag hier vanuit zijn eigen oogpunt de nationale geschiedenis vertellen) kwamen we aan bij het Europees parlement. Via allerlei procedures, controles, gangen en liften ontmoetten wij daar de grote onbekende van deze dag: Dorien Rookmaker van de fractie Meer Directe Democratie. Daar waar het de bedoeling was dat zij als parlementariër zou vertellen hoe het werkt in het Europese parlement, werd het al gauw politiek. Geleerde les hier: het Europees parlement doet zelf geen voorstellen, maar moet braaf wachten op voorstellen vanuit de Commissie. De parlementaire behandeling stelt niet veel voor: elk lid krijgt 1 minuut. Omdat het wetsvoorstel in de voorliggende periode eigenlijk al helemaal is voorgekauwd, wordt die ene minuut door alle leden gebruikt voor binnenlandse doeleinden. Dus vurige oproepen om het stierenvechten in Spanje te behouden, het Neder- Saksisch als taal, en de vrouwenrechten in Italië te respecteren. Dat soort dingen. Het staartje van de discussie ging over politiek. Sommige deelnemers dachten dat onze gastvrouw enige sympathie voor Orban had en ook niet helemaal vrij was van extreem rechtstreeks invloeden. Die indruk kon ze wel wegnemen (“ik ben democraat in hart en nieren”). Maar ze bleek volkomen pragmatisch: met iedereen praten en onderhandelen en dan moet niemand uitgesloten worden. Geleerde les: Politici hebben niet overal verstand van (zeker niet over technische kwesties als bijv. de elektronisch euro. Daar had zij wel verstand van). Dus informatie, kennis en ervaring is van belang. Situaties zijn beter te beoordelen als je je er werkelijk in verdiept. Toen nog gauw even een biertje op Place Luxembourg en gauw weer met de bus uit het drukke Brussel naar de 5 uur durende terugreis. Op die terugreis veel materiaal, boekjes over de Europese Unie, oproepen om te gaan stemmen enz. Een meer dan geslaagde dag. Waarschijnlijk komt er in september nog een kans.
 • Ga mee met Lara Sibbing op 25 mei
    Met Lara Sibbing op werkbezoek Landbouw- en voedseltransitie in de Achterhoek Op zaterdag 25 mei kun je samen met de GL-PvdA Oost-Achterhoek een kijkje nemen in de praktijk van twee grote transities in deze streek. Expert  voedselbeleid èn GPL-PvdA-kandidaat voor het Europees Parlement komt die dag naar Geesteren en Aalten. De organisatie wil graag de ontwikkelingen in voedsel- en landbouwtransitie in hun streek laten zien. En werkende goede voorbeelden in Brussel onder de aandacht brengen. Programma. 10.00 uur: Bezoek Melkveebedrijf Goorman, Kriegerweg 2, Geesteren. We worden ontvangen en bijgepraat door de boer: “Mijn naam is John Koeleman en loop al vele lentes rond op boerderij Goorman. De boerderij is gelegen tussen de Berkel en de Nettelhorsterweg, verstopt achter het natuurgebiedje ‘het Goor’. Als ik door de wei loop zie ik in het westen de Lochemseberg,  Een divers kleinschalig landschap met vruchtbare beekdalen waar goed ruwvoer voor onze 150 melkkoeien gewonnen kan worden.” John is voorzitter van Vruchtbare Kringloop Achterhoek, een vereniging van boeren die o.a. natuurinclusieve landbouw rendabel wil maken en bijv. ook nadenkt over het zgn. Markemodel. 13.00 Lunch en bezoek aan Suzie’s Farm , Loohuisweg 5, Aalten.  Tijdens de lunch met bijzondere gezonde streekproducten twee interessante voorbeelden van landbouw- en voedseltransitie. Suzie’s Farm: Via een heel korte, transparante keten lekker eten. Bij Suzie’s Farm eet je gerechten gemaakt van ingrediënten van onze eigen boerderij ’t Westendorp. Transparantie van grond tot mond. In de streekwinkel vind je producten van eigen boerderij, van collega boeren en van andere kleinschalige producenten. Groente, fruit, vlees, bakmixen, koffie en thee, wijnen, jam, honing en veel meer lekkernijen. Alles zoveel mogelijk uit de omgeving. Het verhaal van Suzanne Ruesink. De familie Ruesink bestaat uit pure vernieuwers. Op hun boerderij ‘t Westendorp (IJzerlo) produceren 160 melkkoeien onder het door Suzanne geïntroduceerde “Beter Leven+”-merk. De boerderij is het startpunt van de silo-arttoer. Het herbergt het grootste theepottenmuseum . Er is een follybos. Bekend is de Farm- en Countryfair in juni. Grootste evenement in de gemeente met 30-40.000 bezoekers. Er is een initiatief dat heet “De Achterhoekse Os”. Suzanne is reizend ambassadeur voor de streekproducten. Stond met de gouden trekker op de Grüne Woche in Berlin en is bekend van het kalfje van Yvon Jaspers. Suzanne vertelt over haar missie de verschillende (boeren) werelden bij elkaar te brengen. 14.30 uur: Toekomst begint nu: Achterhoek Food. Platform Achterhoek Food steunt de enthousiaste beweging in de regio naar duurzamer en gezond voedsel, bij voorkeur uit de eigen regio. Voedsel verbindt! Onze keuzes voor voedsel bepalen hoe onze omgeving eruitziet. Als we oog hebben voor alle acht aandachtsgebieden van Achterhoek Food, eten en drinken we de Achterhoek en de wereld mooier, socialer en gezonder. De acht aandachtsgebieden hebben een duidelijke link met de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s). Platform Achterhoek Food werkt naast deze 8 aandachtsgebieden met een eigen strategie, een manifest en een Achterhoek Foodraad.. Ondersteund door het Europese programma Leader moet binnen enkele jaren de Achterhoek uitgroeien tot een spraakmakende voedselregio . Maurits Steverink, bevlogen ambassadeur van Platform Achterhoek Food komt vertellen wat de plannen zijn, hoe Europa mee kan werken en hoe partijen in de regio kunnen meehelpen. 16.00 uur: Einde programma.   Over Lara Sibbing. Ik leerde de landbouw en economie verder kennen in Wageningen, waar ik veehouderij, biologische landbouw en bestuurskunde studeerde. Dieren, planten, en mensen. Ik promoveerde op voedselsysteembeleid van boer tot bord en adviseerde vele raadsleden en bestuurders. Over de idealen van GL-PvdA hier en in Europa Een mooier Europa, waar onze welvaart groot is én we binnen de draagkracht van de aarde leven. Waar goed voedsel betaalbaar is, de natuur gezond is, en de landbouw duurzaam en dierwaardig is. Waar boeren een eerlijk inkomen verdienen en waar we binnen en buiten Europa eerlijk afrekenen. Waar de werkomstandigheden goed zijn en waar de economie bloeit. Waar iedereen vrij is én de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  Praktisch. Belangstellenden kunnen mee met dit interessante werkbezoek. Voor eigen rekening en risico. We vertrekken per bus van station Zutphen.. Graag opgeven bij Jeroen Vredegoor     (jeroenvredegoor@gmail.com ) per mail. De lunch bij Suzie’s Farm is voor eigen rekening (plm. € 20,–). Is dit een probleem voor je? Neem contact op met joop.wikkerink@hccnet.nl. We zijn om plm. 17.00 uur weer terug in Zutphen. De organisatie is in handen van de afdelingen van GL-PvdA in de Oost-Achterhoek. Jeroen Vredegoor, jeroenvredegoor@gmail.com; 06 22276488 Joop Wikkerink, joopwikkerink@hccnet.nl; 06 82345474 Vooraf. Om je goed voor te bereiden, bezoek je de volgende sites. www.progressieve-partij.nl of www.groenlinksberkelland .nl voor de actuele informatie. https://vruchtbarekringloopoost.nl www.suziesfarm.nl https://achterhoekfood.nl Lara Vita Sibbing  
   
 • Democratie levend, onderhoud gewenst
  Die voorzichtige conclusie mag getrokken worden na de boeiende meet- up “Weerbare democratie” vrijdag in de Koppelkerk in Bredevoort. In een drukbezet boekencafé begon één van de twee gasten met een zeer persoonlijk verhaal. Martin Pragt (ervaringsdeskundige, “hoopverlener”) vertelde hoe hij als  jonge jongen in blinde woede een man die aan hem zat het ziekenhuis insloeg. Dat was ongehoord gedrag, over het waarom van zijn actie werden geen vragen gesteld. Nu zeggen we soms tegen mensen die zich niet gehoord voelen en daardoor ongehoord gedrag vertonen: “we praten niet meer met je”. Terwijl “gehoord worden” begint met de vraag: “hoe gaat het met je”. Martin noemde tal van situaties waarin mensen buitengesloten worden. Door mensen, systemen, organisaties. Het zou goed zijn dat mensen, hulpverleners, politici zich trainen in het “niet veroordelen”. “Alles wat je doet voor mij, zonder mij, doe je tegen mij” zei Ghandi al. Kortom als we het over betrokkenheid, democratie hebben moeten we iedereen insluiten en niet uitsluiten. Hieraan voorafgaande had het publiek op de vraag: “Ben je tevreden met de huidige uitvoering van de democratie? in een krappe meerderheid “nee” gezegd. Maar er waren veel aanwezigen met een dubbele kaart: groen én rood, dus ja én nee. Robin Koster, oprichter en directeur van Moventem, een onderzoeksbureau heeft zich verdiept en bekwaamd in het opzetten van burgerberaden. Hij hield een inspirerend verhaal met tal van voorbeelden hoe je burgerberaden kunt opzetten, gebruiken en tot resultaten brengen en ook kunt verknallen. Het fenomeen burgerberaad heeft aan belang gewonnen toen in 2016 in Ierland de volledig vastgelopen kwestie rond abortus via een burgertop en een referendum tot een gedragen oplossing kwam. Robin kwam met tip voor een succesvol burgerberaad, vanuit de praktijk. Moventem werkt doorgaans met 50 – 150 deelnemers, ad random geloot uit de bevolking. Er zijn methoden om ook de “ongehoorden” te bereiken: straatacties, peergroepen. In kleine groepjes wordt kennisgemaakt, spelregels afgesproken en deze worden ook zichtbaar gemaakt op alle bijeenkomsten. (handtekeningen op de Gelderse vlag bijvoorbeeld). Vervolgens komen de mensen die ingeloot zijn zo’n 5 dagen bij elkaar om over het onderwerp te praten. Ze mogen hun eigen deskundigen aanbrengen, inhuren. Ze krijgen ook betaald voor hun aanwezigheid. Er is een onafhankelijke gespreksleider. Ze proberen in die vijf dagen een gedragen oplossing te vinden voor een probleem dat afgebakend, overzichtelijk en duidelijk is. De opdrachtgever (kan bijv. een gemeente of provincie zijn) moet wel van te voren aangeven wat er met  de uitkomsten gebeurt. Èn erover gaan. Veel vragen en standpunten natuurlijk vanuit het publiek. Met de belangrijkste: is een burgerberaad een systeem om “ongehoorden” weer te horen. Martin Pragt had de neiging die vraag met een voorzichtig ja te beantwoorden. Aan het eind deed moderator Paul Puntman de oproep aan mensen die willen doordenken of een burgerberaad op Achterhoekse schaal mogelijk te maken is zich op te geven via het email adres van de Koppelkerk te Bredevoort Info@koppelkerk.nl
 • Ondernemerscafé in Koppelkerk

  Joop Wikkerink, 13 januari 2024

  Vrijdagavond was er weer het Ondernemerscafé, een altijd gezellige 6-wekelijkse bijeenkomst met zzp-ers en kleine ondernemers. Dit keer in de Koppelkerk te Bredevoort.
  Daar werd een presentatie gegeven over ontstaan, doel en missie, programma en betekenis voor bedrijven, vestigingsklimaat en voorzieningenniveau van de gemeente.
  Ook konden de bezoekers in kleine groepjes langs de huidige tentoonstelling “Vlindereffect” met uitleg van de huidige directeur Hiske Kremer. Muziek van een jong talent Timo van de Sande.
  En natuurlijk ervaringen uitwisselen in het Boekencafé. Zeer geslaagd.
  In gesprekken hoor je ook bij de aanwezige zzp-ers wel wat zorgen over het winkelbestand, de functie van het centrum in de drie kernen. Wellicht kunnen ook sommige zzp-ers nog meer van centrumfaciliteiten gebruikmaken om voor meer “traffic” te zorgen. Deze avond liet zien dat je als ondernemers prima kunt samenwerken met culturele instellingen.


 • Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld

  Joop Wikkerink, 12 november 2023

  Kamerlid haalt een lange lijst wensen uit Achterhoek op.
  Achterhoek-treintoer Lisa Westerveld.

  Achterhoek, november – Zaterdag 11 november treinde Lisa Westerveld door de Achterhoek: veel enthousiaste mensen, gastvrij onthaal en leuke, inhoudelijke gesprekken.

  Stops in vier plaatsen.

  De trommelaars van SamBam begeleidden Lisa van station naar de Markt in Zutphen waar ze in discussie ging met de twee fractievoorzitters van Groen Links en PvdA in de raad van Zutphen. De boodschap van de kiezers was hier duidelijk: de campagne moet harder, helderder en duidelijker.
  Op het station van Vorden ging Lisa in gesprek met de aanwezige partijleden en reizigers over Openbaar Vervoer. Een studente uit Halle, die studeert in Nijmegen schetste de bijna-onmogelijkheid alle colleges te volgen.
  Bij de Tapperij in Ruurlo kwam jong en oud bij elkaar om aandacht te geven aan de positie van Wajongers en de kleine ziekenhuizen.

  Discussie met lokale smaakmakers in Winterswijk

  Het sfeervolle Doopsgezinde kerkje was goedgevuld met mensen uit Winterswijk en omgeving. Hier was gekozen voor een panel-discussie met een  aantal lokale notabelen. Het ging over vergrijzing, naoberschap en vrijwilligerswerk, de noodzaak van goed onderwijs en cultuur voor het platteland.

  Lisa ging  in het Doopsgezinde Kerkje in gesprek met Winterswijkers: Jeroen Sanders van het Komrij College, Gerben Grooten van Boogie Woogie, jonge ondernemer Inou Heideman winnaar van De Toffe Peer, Mark van Dam van de Wuh en Max van Eck raadslid van de PvdA.
  Gespreksleider Joop Wikkerink (wethouder Progressieve Partij Aalten) daagde het publiek en de gasten uit een lijstje te maken met wensen voor de Achterhoek. Dat lijstje kwam er, met de volgende onderwerpen.

  Achterhoekers verzinnen zelf de oplossingen

  In de Achterhoek heerst de stemming dat het er niet meer zo bij hoort, dat Den Haag ons wat vergeten is. We zijn dus gewend om zelf oplossingen te bedenken en dat politiek niet zo belangrijk is. Maar voor de leefbaarheid, voor goed onderwijs, goede zorg en een breed cultureel aanbod zijn voorzieningen nodig en daar moet het Rijk zich om bekommeren.

  Investeringen keihard nodig.

  Er moet geïnvesteerd worden in de landelijke gebieden. Na jaren van veel aandacht voor individuen is er langzamerhand aandacht nodig voor saamhorigheid. Die voorzieningen zijn niet vanzelfsprekend, daar moet ook geld voor zijn. Investeren in de Randstad is op het eerste gezicht efficiënter, maar op den duur valt ons land uit elkaar als wij geen zorg, onderwijs, sport en cultuur meer hebben. Cultuur is het bindmiddel in de samenleving en daarop wordt steeds bezuinigd. Cultuur is meer dan muziekles, voor Boogie Woogie is veeleer de centrale vraag: hoe staan wij ten dienste van de samenleving. Er zijn vrijwel geen ontmoetingsplekken meer in Winterswijk, plekken waar je veilig fouten kunt maken, waar je leert voor het leven. Werkgelegenheid en mobiliteit zijn hot issues. Hoe komt een bedrijf aan stagiairs, als Winterswijk niet te bereiken is en er geen woongelegenheid is? Het rendement is hier echt niet minder, maar de omstandigheden zijn veel moeizamer dan in het westen.

  Structurele zaken als onderwijs, zorg, cultuur en welzijn worden op het bordje van de gemeente geschoven en die krijgen dan ook nog de bezuinigingen. En als wij elk probleem zelf wel oplossen, keert dat succes zich tegen ons.

  Wonen, zorg  en de dubbele vergrijzing

  Op het gebied van wonen en zorg is met de oplopende vergrijzing nog veel te doen. Waar veel ouderen eenzaam in een groot huis wonen en jongeren niet aan woonruimte kunnen komen, is iets mis. Waar medewerkers van thuiszorg zich van hot naar her spoeden en er een tekort aan verpleegkundig personeel is, moet structureel worden ingegrepen. En dat is geen Winterswijks probleem. Er moet geïnvesteerd worden in de basis, niet alle doelgroepen moeten gescheiden worden benaderd, we moeten generaties weer verbinden, ook in woonvormen. Met betere voorzieningen zonder allemaal schotten tussen mensen en beleidsterreinen is er ook minder zorg nodig en bestrijd je het gevoel dat we een afgehaakt stukje Nederland zijn.

  De meegereisde politiek assistent van Lisa Westerveld schrijft een schriftje vol met alle suggesties waar :”Den Haag” mee aan de gang moet. Maar ook als Achterhoek moeten we ons laten horen, zegt Lisa.

 • Situatie op de arbeidsmarkt nijpend

  Joop Wikkerink, 4 november 2023

  Op de aankondiging staat: Kennisbijeenkomst Realisatie en toekomst Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt. Een hele mondvol, maar weer een loot aan de stam van de arbeidsmarktregio Achterhoek. In het sjieke Hanzepand in Doetinchem kwamen zo’n 60 betrokken professionals en bestuurders bij elkaar om stappen te zetten in de inclusieve arbeidsmarkt. Zoveel aanwezigen, zoveel enthousiasme, maar ook zoveel innovatieve ideeën en deskundigheid maakt mij eerlijk gezegd wel blij. Hoe lang zijn we nu al niet bezig om te ijveren voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, ook als oorspronkelijke bedoeling van de participatiewet. Nu dringt in brede lagen van de samenleving door dat ons arbeidsmarktprobleem alleen opgelost kan worden als de arbeidsmarkt echt inclusief wordt.

  De dag ervoor op donderdag werden nl. de regionale cijfers gepresenteerd over de arbeidsmarkt. Daarin de verwachting dat de krapte nog 30 jaar aanhoudt (gezien de demografische ontwikkelingen). Onder een inclusieve arbeidsmarkt verstaan we dan dat iedereen met zijn talenten kan meedoen. Soms moeten daarvoor wat aanpassingen gedaan worden in de werkplaats, organisatie, instructies of begeleiding. Soms moeten er wat obstakels opgeruimd worden en soms moet er iets minder traditioneel gekeken worden naar bijvoorbeeld vacatures of functieomschrijvingen.


  Winst van deze bijeenkomst vond ik dat juist ook VNO/NCW een aantal rapporten en gedachtes omarmt die in deze blogs ook wel vaker besproken zijn. Een belangrijke constatering, ook van de werkgevers is: ongeveer 50% van de mensen in de bijstand zou met juiste maatwerkbegeleiding productieve arbeid naar vermogen kunnen verrichten. De andere 50% niet en is aangewezen op bijv. dagbesteding. Verspreid over de hele dag waren er enkele workshops over nieuwe benaderingen om mensen richting werk te begeleiden. Te noemen vallen de “life-coach” (iemand die met v.n. jongeren naar alle aspecten van de leefdomeinen kijkt en die met elkaar in overeenstemming brengt); het taalhuis en de gerichtheid op basisvaardigheden (niet alleen laaggeletterdheid, maar ook rekenvaardigheid en communicatievaardigheden die nodig zijn om je door dit ingewikkelde leven te slaan); de doorbraak methode (ook een totaal-aanpak waar steeds onorthodoxe oplossingen beproefd worden die misschien soms volgens de beleidsregels niet kunnen maar niet op gespannen voet staan met de wet) en de “buitenboordmotor” (een bijna wetenschappelijk onderzoek naar de hick-ups bij “overstappen” van de ene baan, sector of branche naar de andere). Simpel switchen is daar een mooi voorbeeld van. Dus met een zak vol inspiratie en ideeën (en kennis) weer naar huis.


 • De Doe-agenda: mensen naar werk

  Joop Wikkerink, 4 november 2023  Dinsdag was er in Ulft (Het Ouhrlokaal van de Dru) een soort eindverantwoording van de zgn. DOE-agenda. 
  Vanuit de Doe agenda ‘Perspectief op Werk’ richten we ons op werkzoekenden voor wie de weg naar betaald werk lastig is. We ontwikkelen innovatieve werkwijzen om meer mensen op een duurzame manier te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met publieke partners en werkgevers. Onze aandacht is vooral gericht op 4 prioritaire sectoren die het meest kansrijk zijn om werkzoekenden aan het werk te helpen. De Doe agenda loopt af op 1 juli 2023. De succesvolle initiatieven willen we borgen in bestaande regionale dienstverlening. Op deze manier maken we geleidelijk de overgang van activiteiten onder de vlag van de Doe Agenda naar die van het Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt.  

  Op drie thema’s werden de resultaten gepresenteerd. We discussieerden verder over het vervolg. Instroom statushouders (volgens nieuwe wet inburgering); inwoners die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. (met een WIA-uitkering) en “blijven innoveren in een regionaal innovatielab”. 

  Het aardige was natuurlijk dat een van de inwoners van onze gemeente dhr. Mahoud als voorbeeld genoemd werd en met behulp van een cultuurvertaler kon aangeven hoe hij het werk in de keuken bij villa Ruimzicht vond. Dhr. Mahoud heeft ook de hapjes verzorgd bij de laatste bijeenkomst van mensen die een participatieverklaringstraject volgen bij Figulus. Dus we hebben elkaar nog weer eens even de hand geschud. Die motivatie en betrokkenheid van mensen met een wat moeilijker positie op de arbeidsmarkt zijn natuurlijk maatgevend voor het succes, zo vertelde ik in mijn felicitatie-toespraakje aan het eind.
 • “Moderne slavernij”

  Redactie, 3 november 2023

  Peter Hinze, burgemeester van Emmerich:
  “Slechte uitzendbureau’s dumpen arbeidsmigranten onze stad”.

  Bredevoort, vrijdag – In Emmerich wonen naar schatting 600 geregistreerde arbeidsmigranten en 700 niet-geregistreerde. Vaak in door stromannen opgekochte slechte woningen met veel mensen in één huis. De huizen in Emmerich zijn aanzienlijk goedkoper in Nederland. Door twijfelachtige uitzendbureau’s worden mensen dagelijks naar de vleesverwerkende industrie in Nederland vervoerd. Ze werken net over de grens tot in Brabant en Utrecht toe. Ze gaan heel vroeg weg en komen tegen acht uur ’s avonds weer terug. Dan zijn ze te moe voor een sociaal leven en buurtactiviteiten. Ze koken hun potje met gevaarlijke apparatuur. Zo blijven ze op zichzelf onder slechte omstandigheden. “Je reinste moderne slavernij.”

  Deze uitspraken deed Peter Hinze, burgemeester van Emmerich op vrijdagavond in de Koppelkerk te Bredevoort tijdens een “meet up” over arbeidsmigratie. Gevraagd naar oplossingen  juicht hij strengere regelgeving voor uitzendbureau’s in Nederland toe en informatieuitwisseling over de grens heen. “Maar zo lang de consumenten een elke dag een goedkoop stukje vlees op tafel wil hebben of z’n per internet bestelde pakketje de volgende dag bezorgd krijgt zullen er arbeidsmigranten nodig zijn. Maar die moeten wel fatsoenlijk gehuisvest worden.”

  Vertegenwoordigers van twee uitzendbureaus uit de Achterhoek onderschreven de woorden van de Duitse burgemeester. Arbeidsmigratie is een realiteit en gaat ook niet minder worden. Daarom moet de branche zelf reguleren (keurmerk e.d.), zelf voor fatsoenlijke huisvesting zorgen en vooraf duidelijk zijn over de inhoud van het contract met rechten plichten. Daarvan lieten ze mooie voorbeelden zien.Ook de Achterhoekse projectleider huisvesting arbeidsmigranten riep gemeenten op meer ruimte beschikbaar te stellen.

  Inmiddels is er een Interreg project gestart tussen Achterhoek, Kreis Borken , gemeente Enschede om aan weerszijden van de grens informatie op elkaar af te stemmen. Die afstemming kan ook leiden tot grootschalige gecoördineerde controleacties.


 • Actueel: discussie over arbeidsmigratie

  Redactie, 28 oktober 2023

  Op vrijdagavond 3 november a.s. staat de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk in het teken van ‘arbeidsmigratie’ naar aanleiding van de documentaire ‘Rebranding Migration’.

  Tijdens de Meet Up in de Koppelkerk worden fragmenten uit de documentaire als uitgangspunt genomen bij het bespreken van arbeidsmigratie. Wat betekent dit voor Nederland en voor onze regio in het bijzonder?
  Behalve deze vragen komen ook andere thema’s aan bod, zoals verwevenheid van arbeidsmigranten in onze samenleving, de (on)zichtbaarheid van migratie/migranten in onze regio, en de grensoverstijgende kwestie die arbeidsmigratie óók is. De documentaire ‘Rebranding Migration’ werpt een verrassend positief licht op migratie en de kansen die daaruit voortvloeien. De mooie dingen die uit arbeidsmigratie ontstaan komen ook zeker aan bod tijdens de avond.

  De Meet Up vindt plaats op 3 november 2023 om 20:00 uur bij de Koppelkerk in Bredevoort. Interessante gasten met regionale binding laten hun licht schijnen op eerdergenoemde onderwerpen. Tijdens deze avond gaan de gasten met het publiek in gesprek over ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie in het algemeen én in onze directe omgeving.

  De gasten van deze avond zijn:
  Peter Hinze, burgemeester van Emmerich. Hij is nauw betrokken bij vraagstukken rond arbeidsmigranten, met name ook in het kleine grensverkeer. Chantal te Pas, algemeen directeur Euro Planit Personeelsdiensten (uitzendbureau) en Esther van Lent, directeur Fides (uitzendbureau) kennen de dagelijkse praktijk van werven en inzetten van arbeidsmigranten. Peter Schildkamp, gemeente Enschede, is mede trekker van het Interreg Project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

  Heeft u zelf contact met arbeidsmigranten. Ben u arbeidsmigrant (en ziet u uzelf zo)? Bent u gewoon nieuwsgierig naar deze andere kijk op de zaak? Praat mee!

  Interreg Project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten.

  Peter Hinze, Chantal te Pas, Esther van Lent, Peter Schildkamp

 • Zeikwijf grijpt je bij de strot

  Joop Wikkerink, 28 oktober 2023

  Om het maar eens grofgebekt en kernachtig te zeggen. “Zeikwijf in (Mantel)zorgland” is een solotoneelvoorstelling van Pauline Redlich. Of eigenlijk is solotoneel een verkeerde term. Er gebeurt van alles: het publiek wordt aan het stofzuigen en was-opvouwen gezet, eet taartjes bij haar 12,5 huwelijk en geeft elkaar cadeautjes en geeft die weer door. Donderdagavond was deze voorstelling –door Pauline zelf georganiseerd in de Koppelkerk Publiek (90% vrouwen): hoofdzakelijk ervaringsdeskundigen in de mantelzorg. Pauline begon te praten en hield maar niet op. De ene na de andere klacht, overpeinzing, moeilijkheid, uitdaging en vermoeidheid die mantelzorger zo eigen is. Gaandeweg de voorstelling bleek dat het haar eigen verhaal was, hoe zij de druk had ervaren bij de opvoeding van haar –nu- 22-jarige zoon- die als diagnose had autisme, adhd en laag IQ. De 24-uurs vereiste aanwezigheid en alertheid, het in het gedrang komen van dagelijkse gewone taken, het gevoel hebben op de klok te moeten leven (de wekker ging ook wel 10 keer af met allerlei herinneringen aan taken die uitgevoerd moesten worden). Het “toneel” was een huiskamer met een ongelooflijke zooi, was, stofzuigers, koffiezetapparaat, rommel. Gelukkig waren er bereidwillige mantelzorgers in de zaal die dit even fiksten. Maar voordat je als mantelzorger zelf hulp vraagt, dat kost moeite zeg.

  De buitenwereld
  En als je dan hulp wilt vragen komen de bijna onneembare hordes van de bureaucratie of een zodanige bejegening en vraagstelling dat je je al schuldig gaat voelen door alleen een vraag te stellen. Of de opmerkingen, half goed bedoeld, die je naar je hoofd krijgt: “ja je zou ook wel liever een gezond kind hebben gehad hè”, “meid denk toch eens aan jezelf”. Het publiek kon op een papiertje de meest stomme opmerkingen opschrijven en die in een doos doen, ze werden voorgelezen en plaatsvervangende schaamte was voelbaar in de zaal. Wat een stomme dingen kunnen mensen tegen elkaar zeggen. Of de wereld van de artsen (Dokter P (Paracetamol); die als enig advies na 12 jaar studie een paracetamolletje kon voorschrijven; of de psychiater die maar één vraag kom stellen: “wat vind je zelf”. Of de gemeentelijke consulent die 1 dag in de week een logeeradres toch wel erg duur en veel vond: Wat? 24-uurszorg nabijheid! Dat is duur!

  Zorg goed voor je zelf
  Dat is een van de eerste adviezen en ervaringen die door Pauline werden doorgegeven. Omkleed met veel tegeltjes wijsheden (maar soms zo waar) en internet-psychologie (ook soms heel waar) kwam ze tot allerlei tips waar van de beginletters de zin “Wat heb je zelf nodig” vormden. Daarbij maakte ze gebruik van de kernkwadrantenmethode van Ofman. Soms ben je ergens heel goed in (niet aangeleerd); als je daarin doorschiet kan dat je valkuil zijn (een doorgeschoten karaktereigenschap van je kernkwaliteit). De uitdaging is dan om aan het tegenovergestelde te werken dan wat je valkuil is. Dus als je valkuil is wegcijferen omdat je zo’n zorgzaam (mantelzorg-)type bent, moet je werken aan goed voor jezelf zorgen. De allergie die oppopt als je bij de anderen een doorgeschoten vorm van jouw eigen uitdaging ervaart. Je moet beter voor je zelf zorgen en voor jezelf opkomen, maar hebt een hekel aan mensen die dat doen en dus niet- net zoals jij- de overbezette (mantelzorger) zijn. Beetje psychologie van de kouwe grond, maar herkenbaar tot en met.

  Chaos
  Er gebeurde nog veel meer, het publiek deed een stoelendans met kadootjes, die ook uitgepakt en mee naar huis genomen mochten worden. Een dochter van Pauline kwam op het podium haar boek promoten. We zagen daar dat hoogbegaafdheid en autisme erg dicht bij elkaar ligt. Alles in een prettige chaos met als slot een gezongen lied (muziek Bob Dylan/Adele, Nederlandse tekst Paul de Leeuw: Make you feel my love (Voel wat ik voel voor jouw). Ontroerend, confronterend, tot nadenken stemmend en je eigen rol onder de loep nemend. Theater technisch niet altijd even perfect, maar het kwam allemaal uit een betrokken hart. Ik denk dat de echt-overbelaste mantelzorgers hier veel aan gehad hebben.


 • Duurzame landbouw in 2040

  Theo Bauhuis, 29 oktober 2023  En hoe we met een stijgende productie toch achteruit blijken te boeren.

  Woensdag was Meino Smit te gast in het gemeentehuis van Winterswijk om te vertellen over zijn boek met visie op de landbouw in 2040 en de weg daarnaartoe. De avond was verzorgd door Stichting Natuur en Milieu Aalten en St. Leven met de Aarde. Meino is op dit thema gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit en biologisch landbouwer in Drenthe. 

   


  De presentatie ging meteen van start met een paar hele duidelijke standpunten.
  1              We moeten op alle vlakken serieus gaan veranderen om te gaan voldoen aan de afgesproken normen over circulariteit en stop van CO2 uitstoot. De avond staat in het thema van Landbouw, dat is zijn expertise, maar landbouw is zeker niet de enige sector die structureel om moet.
  2               De huidige manier van energiegebruik moet om. De hoeveelheid energie die we nu wereldwijd gebruiken is niet duurzaam op te wekken: fors besparen moet! 
  3               We moeten investeren in duurzame methodes. Nu investeren in de traditionele methodes leidt tot kapitaalvernietiging in de komende tijd. 
  4               Om de omkeer te maken naar een duurzame productie moet de hele keten reëel in de kostprijs mee. 

  Dat laatste punt is het sleutelpunt in het hele betoog van Meino en eigenlijk kennen we allemaal wel voorbeelden daarvan. De bekendste is wel de sojateelt in Zuid-Amerika die per boot deze kant op komt. En niet alleen de teelt ver weg, ook het transport, de haven, het materieel dat gebruikt wordt, de grondstoffen om de mest, de grondstoffen (erts) voor de machines en alles dat deel uitmaakt van de keten moet meetellen. En dat alles is verre van circulair. Als het ruimtebeslag van de hele keten wordt geteld, dan is er voor elke hectare Nederlandse landbouwgrond 2 hectare nodig voor de rest van de keten. Dat een hectare landbouwgrond als 3 moet tellen voor het werkelijke ruimtebeslag is al stevig, maar de getallen worden nog een stuk ernstiger. Dat gebeurt als we over de energie gaan praten. 

  Opbrengst en inzet
  Om goed te kunnen berekenen hoe circulair de productie is, heeft Meino de productie uitgedrukt in energie en daar de hoeveelheid energie die gebruikt is voor de productie tegenover gezet. In die cijfers zijn bijvoorbeeld energiewinning, mijnbouw, gebouwen en elektronica ook meegeteld. Die vallen normaal gesproken niet in de cijfers. Druk je opbrengst en input uit in die cijfers, dan wordt vergelijking heel simpel. Als het product meer energie kost dan het aan energie opbrengt is het niet circulair. Als dat in een grafiek getoond wordt komt de subtitel die ik hier gebruikt heb (niet door Meino zo genoemd) “En hoe we met een stijgende productie toch achteruit blijken te boeren” heel snel in beeld. 

  Progressie door achteruitgang
  Het is een beetje als de dokter die zegt: ”Ik heb goed en slecht nieuws, wat wil je eerst”. Goed beginnen: In de periode tussen 1950 en 2020 is de output per ha in de landbouw met 17% gestegen. De perfecte plek om te stoppen met lezen en helaas gebeurt dat ook vaak. Het slechte nieuws is de energie input. Om die stijging van de productie voor elkaar te krijgen is de input van energie met 700% gestegen. Je hoeft geen afgestudeerd wiskundige te zijn om te snappen dat het niet gunstig is als de verhouding in toename opbrengst/kosten 17/700 is. Van een licht positieve stand waarbij elke kilojoule iets meer dan een kilojoule oplevert komen we er op uit dat we heel veel kilojoule gebruiken om een kilojoule aan voedingsenergie te produceren. De belangrijkste oorzaken: We eten te veel vlees (zeer inefficiënt landgebruik) en we hebben handkracht vervangen door machines. En machinaal werk is nu eenmaal veel goedkoper dan arbeid. Logisch toch? 
   


  Belast energie niet arbeid
  Logisch zeker niet. Energie is nu goedkoop omdat niet alle kosten mee worden berekend. Van constatering van wat er nu gebeurt gaat Meino over naar zijn visie op de oplossing. Energie, zeker voor wie er veel van gebruikt, kost weinig. Om te zorgen dat we circulair gaan produceren moet energie meer worden belast en die extra belastingopbrengst moet gebruikt worden om belasting op arbeid te verlagen. De verhoging van kosten van energie en daarmee ook andere hulpbronnen maakt de producten duurder. Door de verlaging van de belasting neemt het netto-inkomen uit arbeid toe en als de compensatie eerlijk gebeurt blijft de koopkracht gelijk. De winst in dat model zit erin dat het erg lonend wordt om energiezuiniger te produceren. De CO2-taks die er komt is daar een goede stap in, maar moet nog veel verder.
  En dan komt ook een uitspraak die we bij de PP goed kennen. We hebben meer boeren nodig, maar dan wel kleinere. Als de energie duurder wordt en arbeid goedkoper, is het voor een boer weer sneller rendabel om te boeren. Zonder enorme schaalvergroting en een groot machinepark, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en zonder afhankelijkheid van bank en agro-industrie. Het moet voor een boer weer rendabel en leuk worden om op een verantwoorde manier te boeren. 

  “De huidige 50.000 boerenbedrijven moeten er 170.000 worden. Dan heb je als boer meer vrijheid en wordt bedrijfsovername makkelijker. Momenteel wurgen boeren zichzelf.’

  Vragenronde
  Na het verhaal van Meino was er tijd voor vragen en die kwamen er ook. Tijdens de vragen bleek ook een breed publiek aanwezig te zijn. Natuurlijk veel vragen vanuit bezoekers die al lang voorstander zijn voor het circulaire principe, maar ook agrariërs die moeite hebben met de manier hoe het verhaal werd gesteld, zeker ook omdat boeren veel doen en veelal van goede wil zijn. Vooral door de rustige manier hoe Meino dit op pakte bleef alles ver van een welles-nietes, maar werd er gepráát. Mede door de vraag gaf Meino aan dat de oplossing eigenlijk vooral van de (landelijke) politiek moet komen, die moet de verantwoordelijkheid nemen voor moeilijke besluiten. Dat dit ook zal gebeuren, daar is het vertrouwen niet groot in, dus om dan de verandering te bewerkstelligen moet het vooral vanuit de sector zelf komen. Door samen te werken kunnen de circulaire boeren toch een stem krijgen en daarmee helpen om te sturen. Gelukkig gebeurt het steeds meer dat boeren die het systeem willen veranderen zich verenigen. Hij stelde nadrukkelijk dat de fout niet bij de boeren ligt. Het is voor een individuele boer niet echt mogelijk zich aan het huidige systeem te onttrekken en de boer doet zijn best binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk zijn bedrijfsvoering te doen. 80% van de boeren geeft aan duurzamer verder te willen, laten we hopen dat het systeem die kans gaat bieden. En ondertussen moeten de boeren gezamenlijk van onderaf het systeem veranderen. 

  Samengevat
  Kort samengevat, als we alle doelstellingen willen halen moet het hele systeem op de schop, waarmee het gebruik van energie en grondstof eerlijk wordt belast en de arbeid weer rendabeler wordt. In dat traject valt de drang voor schaalvergroting (want is energie intensief) weg en kunnen meer boeren een goed bestaan opbouwen.
  Een erg interessante avond met veel verduidelijkende informatie. Een aanrader voor iedereen die de kans heeft een keer een avond Meino Smit bij te wonen. 

  Voor wie meer wil lezen is er het boek als leesbare versie van het proefschrift. Dat proefschrift zelf is te lezen. 

  Theo Bauhuis

   

 • Verkiezingsagenda

  Redactie, 22 oktober 2023

  Op 22 november zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Verandering hangt in de lucht. Vernieuwing, sterkere rol van de overheid, bestaanszekerheid zijn kernwoorden waar de Progressieve Partij zich bij thuisvoelt. Er is een aantal bijeenkomsten in voorbereiding die interessant zijn in verband met deze komende verkiezingen.

  Vrijdag 3 november:  Meet Up “Arbeidsmigratie” –Koppelkerk Bredevoort met o.a. vertegenwoordigers van twee uitzendbureau’s, burgemeester Peter Hinze van Emmerich.

  Woensdag 8 november, Doetinchem, verkiezingsavond met Lisa Westerveld over de zorg. 

  Maandag 13 november: Thema-avond Bestaanszekerheid in Doetinchem met o.a. vertegenwoordigers van de Landelijke Clientenraad, Mini Manna, en ervaringsdeskundigen.

  Woensdag 22 november: verkiezingen Tweede Kamer.

 • Meepraten over gezondheid

  Redactie, 22 oktober 2023

  Meepraten over gezondheid.

  Op woensdag 19 oktober vond de eerste bijeenkomst met inwoners en professionals over in het Integraal Zorg Akkoord in de Achterhoek plaats . Het programma-team (bestaande uit verschillende organisatie op het gebied van gezondheid) mocht zo’n 50 mensen ontvangen in Lichtenvoorde. Er waren presentaties en discussies over de voorgenomen speerpunten in het IZA. Je kunt je stem nog laten horen op woensdag 19 oktober ’s middags in de Hamelandhal in Lichtenvoorde of  digitaal op 25 oktober.

   
  (Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van de zorg in de Achterhoek? Vertel het ons! – 8RHK ambassadeurs

 • Fantastisch festival over ouder worden

  Joop Wikkerink, 25 maart 2023

  Fantastisch Festival over oud worden.

  Deze week organiseerde de instelling Markenheem (met locaties voor ouderenzorg in o.a. Doetinchem en Zelhem) drie middagen “Omarm je toekomstfestival” bij Streeckgenoot in Doetinchem. Drie middagen met elk 150 verzorgenden, andere personen, vrijwilligers, huishoudelijke hulpen en wat dies meer zij vanuit deze instelling. Externe genodigden mochten ook komen.

  Oudtopia

  Wat ontzettend leuk en creatief gedaan door het team van “Oudtopia”. (Google maar eens). Alle programma’s van deze instelling draaien om de vraag ”hoe voelt het om oud te zijn, om gebreken te hebben, om hulp te vragen”. Het begon natuurlijk met een onbegrijpelijke bingo die in de soep liep en bij binnenkomst kreeg iedereen een “paspoort “ met een nieuw geboortejaar. Meestal boven de 85 of 90.

  Hulpbehoevend zijn is heftig

  In drie groepen gingen we na hoe het is om hulp te ontvangen of te geven. Automatische fouten die gemaakt worden werden door het publiek in een soort mee-speeltheater setting gecorrigeerd. Aandacht in plaats van ‘ haast, haast, geen tijd’, dat is wat mensen vragen. Bijzonder was de oefening waarbij iedereen een mitella kreeg om de ene arm, een verzwaarde pols aan de andere, een bril die het zicht vervormt of vertroebelt en een koptelefoon die je doof maakt, en dan van een papieren bordje een klein gebakje eten…… Toen begrepen de deelnemers een beetje wat een mevrouw in een filmpje zei: ik voel me niet zo mezelf meer, ik ben mezelf een beetje kwijt. Ondanks het hilarische gebakje een ook wel trieste ervaring. Ook gingen de deelnemers in een schemerwereld aan de gang: hoe is het als je jezelf en de wereld om je heen niet meer begrijpt.

  Een heel leerzame middag, maar ook humorvol en soms erg confronterend. Ik weet zeker dat ook verzorgenden en verplegenden bij zichzelf te rade zijn gegaan: weet ik altijd wel hoe mijn patienten er aan toe zijn. Geef ik ze wel de goede aandacht en respect. Erg de moeite waard om dit programma ook eens naar Aalten te halen.

 • De dilemma’s van een staatssecretaris….

  Joop Wikkerink, 10 maart 2023

  Woensdag was er een bijeenkomst van alle gemeentebesturen, de commissaris een gedeputeerde en staatssecretaris Eric van der Burg over asielzaken en vluchtelingen. Deze staatssecretaris is iemand die geen blad voor de mond neemt, niet met meel in de mond praat en zeer helder zijn dilemma’s uitlegt. Als voorbeeld: deze zomer waren er 700 mensen die buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een onverkwikkelijke toestand in een rijk land als Nederland. Toch waren er op dat moment volgens de staatssecretaris 2000 vrije plekken in het land. Maar de gemeenten hadden allerlei bezwaren: de een wilde geen alleenstaande mannen, de ander was bang voor de boeren, weer een ander mocht niet van de gemeenteraad. Dat tekent het belang van draagvlak. Hij verwonderde zich over het feit dat de opvang van Oekraïeners vrij soepel gelopen is en nog loopt, maar zo gauw het over andere vluchtelingen gaat er veel meer bezwaren opgeworpen worden.

  Veel verzet.

  Hij was er ook helder over: ook zijn eigen partij de VVD zet hem de voet dwars met de spreidingswet. Hij snapt niet dat dit een dwangwet genoemd wordt. Het is een rijkstaak die naar de gemeenten overgeheveld wordt. Zelfde als met het uitgeven van paspoorten of het organiseren van onderwijs, dat is toch ook geen dwangwet? Hij doet het volgens hem nooit goed: als de Kamer voor is, is de Raad van State en zijn de gemeenten tegen en andersom. Boeiend om een kijkje te krijgen in de uitvoeringsdilemma’s die nu in Nederland zo talrijk zijn.

  Provinciale regie.

  De provincie gaat nu enige regie voeren over statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Ook al is die spreidingswet er nog niet. Gemeenten gaan samenwerken. Voorbeeld is de samenwerking van de gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Oude IJsselstreek bij de tijdelijke opvanglocatie “de Kievit” in Lichtenvoorde. Wethouder Bart Porskamp uit Oost Gelre mocht op het podium iets vertellen daarover.


 • Excursie Vragenderveen met GroenLinks

  Persbericht, 3 maart 2023

  Mededeling 9 maart 2023: De Stichting heeft op Facebook meegedeeld dat deze excursie niet door kan gaan. Men wenst niet geidentificeerd te worden met een politieke partij als Groen Links.


  Op zaterdag 11 maart organiseert Groen Links afd. Oost-Achterhoek een interessante excursie naar natuurgebied Vragenderveen tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. Een mooi stukje nieuwe natuur. Belangrijk als voorbeeldproject hoe de Provincie Gelderland haar groene imago kan waarmaken en uitbreiden.

  Vragenderveen

  Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over.
  Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en 10 hectare, die eigendom is van andere particulieren, in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al bijna zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie in Nederland.

  Gidsen.
  Bedoeling van de excursie is om na te gaan of de aanpak van dit gebied ook toepasbaar is op andere gebieden. Daarom zijn de natuurwaarden van belang. De excursie staat onder leiding van een gids verbonden aan de Stichting Marke Vragender Veen. Hij staat garant voor kennis van de natuur en historie ter plaatse. De wandeling duurt plm. 2,5 uur.

  Waarom 11 maart?
  Het nieuws van die dag zal weer gedomineerd worden door protesterende boeren met hun grote trekkers. Er is een demonstratie in Den Haag. De afd. Oost-Achterhoek van GroenLinks wil een natuurlijk tegengeluid laten horen. De kracht en waarde van natuur. Ook van nieuwe natuur.

  Inspiratie tot actie.
  Waarom Vragenderveen?
  Het gebied ligt hemelsbreed enkele tientallen kilometers van Diepenheim. De laatste tijd hèt symbool van fakkel-conservatisme en boeren-intimidatie. De afd. Oost Achterhoek stelt daartegenover de kracht en waarde van de natuur en samenwerking. De Marke-Stichting is opgericht door boeren en er vindt agrarisch natuurbeheer plaats. Het is van belang deze zachte krachten te waarderen, te laten zien en te werken aan herstel en uitbreiding.

  Opgeven noodzakelijk.
  De excursie naar natuurgebied Vragenderveen vindt plaats op zaterdag 11 maart vanaf 11 uur in Vragender. Deelname kost 5 euro (voor de stichting). Deelnemers dienen zich wel aan te melden. Dat kan via het mailadres joop.wikkerink@progressieve-partij.nl.
  Opgaves moeten 9 maart binnen zijn. Mensen die zich tijdig inschrijven krijgen een mail met o.a. verzamelplaats, aanrijroutes en -mogelijkheden , kleding en andere persoonlijke tips.

  Foto: Vragenderveen, Theo Bauhuis gids SMVV

 • Meet Up: Hoe dichten we de kloof?

  Redactie, 26 februari 2023


  De kloof
  Iedereen heeft het erover. Arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, gezond en ongezond, Randstad en de regio, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kort gezegd komt het erop neer dat je de tevreden burgers hebt, die aan de knoppen zitten, volop meedoen in de samenleving en best wel wat vertrouwen hebben in de parlementaire democratie. En je hebt de groeiende groep mensen bij wie dat vertrouwen weg is en het idee hebben dat er over hen wordt besloten.

  Afgehaakt Nederland
  In de vorig jaar verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland wordt deze kloof in detail beschreven. Binnen steden, tussen dorpen en regio’s: er loopt vaak een haast causaal verband tussen hoe gezond bewoners zijn, of ze gelukkig zijn, welk inkomen ze hebben én op wat voor partij ze stemmen.
  Een recent onderzoek van Nieuwe Oogst/AD illustreerde dat met cijfers. Bijna 60 procent van de burgers ervaart een kloof tussen stad en platteland. Bij de boeren ruim 85 procent. De kloof wordt op veel onderwerpen meer gevoeld door boeren en tuinders dan door burgers. Dat geldt voor klimaatverandering, stikstof, natuurbescherming, de wolf, vlees eten en de media. Burgers maken zich daarentegen meer zorgen om de oplopende energieprijzen en immigratie. 46 procent van hen vindt dat ze ertoe doen. Bij de boeren is dit 28 procent.
  En dan is er nog de kloof door Nederland tussen rijk en arm. Publicist Tim ‘S Jongers heeft het liever over de kloof tussen ‘hoopvollen’ en ‘hooplozen’. Hoe kunnen we die overbruggen?

  In gesprek met …
  In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken wat nu precies de oorzaken van al die kloven zijn en hoe we ze kunnen dichten. We pakken twee tot de verbeelding sprekende kloven: die tussen stad en platteland en die tussen “have’s en have-nots”. Dit doen we in gesprek met elkaar en twee interessante gasten.

  Marianne Besselink, burgemeester Bronckhorst. In een Achterhoekse gemeente met 44 kernen voelt zij als geen ander het verschil tussen stad en platteland. Zij ervaart dagelijks het naoberschap, maar ziet ook dat dat minder wordt vanwege demografische ontwikkelingen: ontgroening en dubbele vergrijzing. Daarnaast ervaart ze ook wel eens een bestuurlijke kloof: “Er is vanuit Den Haag niet altijd ruimte om lokaal passend beleid te voeren die binnen de bedoeling van de regels past.”

  Eelke Blokker van Instituut voor Publieke Waarden en bedenker van de Doorbraakmethode probeert als actieonderzoeker dagelijks de kloof tussen hoopvollen en de hooplozen te dichten. Voor meer dan honderdduizend huishoudens in Nederland met meerdere problemen, werkt onze verzorgingsstaat vaak onbedoeld belemmerend, in plaats van helpend. Soms is een uitzondering op de regel nodig: een doorbraak. Hoe werkt dat en leert deze aanpak ons iets over het wezen van onze systemen en hoe die te veranderen?


 • Fact-free politiek bepaalt discussie provincie?

  Joop Wikkerink, 26 februari 2023

  De verkiezingen.

  Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om onze provinciale vertegenwoordigers te kiezen èn die in het Waterschap. Dus er worden bijeenkomsten in zaaltjes gehouden. Dat begon afgelopen week zo’n beetje. De Christen Unie haalde zelfs minister Carola Schouten naar Bredevoort. De Partij van de Arbeid had de lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen in Dinxperlo en ik toog naar de bijeenkomst georganiseerd door de FNV met zo’n 13 afgevaardigden van partijen die meedoen.

  Fact-free politics.

  Was goed en strak georganiseerd. Maar ik verwonderde me toch weer over de fact-free politiek die hier en daar bedreven wordt en vooral over het aantal niet-provinciale onderwerpen. De vertegenwoordiger van de BBB pleitte voor twee kleine kerncentrales in Gelderland, dat zou “maar een bananendoos vol afval” opleveren. JA21 had uitgerekend dat wanneer we àlle vrij ruimte in Gelderland zouden volzetten met windmolens en zonnepanelen we nog niet genoeg duurzame energie zouden hebben. Enormiteiten te over dus.

  Eensgezindheid

  Er was een grote eensgezindheid over het belang van woningbouw (starters), leefbaarheid en openbaar vervoer voor de kleinere kernen. Dat is werkelijk interessant. Want waarom wordt het openbaar vervoer dan steeds verder verschraald, betaalbare starterswoningen bij voorkeur in de sociale huur, zeer onvoldoende van de grond komt en de leefbaarheid programma’s rond cultuur en sport door de huidige provinciale coalitiepartijen langzaam worden afgebouwd.

  Landelijke issues

  Ergerlijk is natuurlijk dat partijen met landelijke issues die niets met de provincie te maken hebben proberen kiezers te winnen. Zo maakte de VVD het wel erg bont door in Arnhem folders uit te delen over de verhoging van de OZB. Daar gààt de provincie niet over, maar daarvoor moet je bij je gemeente zin. Of dat de SP de winstbelasting op grote bedrijven aankaartte: ook daarvoor moet je in Den Haag zijn. Natuurlijk deed Ja21 nog weer een duit in het zakje over migratie (ze bedoelen minder asielzoekers). Weer fout: heeft de provincie niets mee te maken.

 • Leuke en nuttige OV-toer Achterhoek

  Joop Wikkerink, 19 februari 2023

  Kamerlid Lisa Westerveld op OV-tour in de Achterhoek
  GroenLinks- tweede Kamerlid Lisa Westerveld kwam zaterdag op uitnodiging van de afdeling Oost-Achterhoek naar deze streek. Westerveld, geboren in Aalten en fervent ov-reiziger , kwam ervaringen met het OV in de Achterhoek ophalen. De tocht begon in Winterswijk. Andra Weg, Joop Wikkerink en filmer Wiliam Hulzink van 1Achterhoek sloten aan

  Uitdagingen en overstappen
  In de trein langs Aalten vertelde Lisa Westerveld hoe ze als scholier van Lintelo naar Aalten moest op de fiets door weer en wind. Toen natuurlijk niet altijd leuk, maar gezien de conditieopbouw erg nuttig. Meer jongeren zouden moeten gaan fietsen. Punt is dat wanneer zij naar haar ouders in Lintelo wil, toch altijd weer moet bellen of iemand haar wil ophalen.
  Een eerste uitdaging deed zich voor in Varsseveld waar het gezelschap 20 minuten op de aansluitende bus naar Haaksbergen moest wachten in een weliswaar nieuw maar erg smerig bushokje, waar geschuild moest worden tegen de regen

  Spannende overstap.
  Bus 740 arriveerde in de regen en pikte het GL-gezelfschap als enige passagiers op. Primeur: je kunt met je betaalpas inchecken!
  Al gauw reed de bus voorbij Harreveld. In de aanloop van deze OV-tour wilden we daar graag aanleggen, maar vanwege het carnavalsweekend lukte dat niet. Er komt een apart werkbezoek. Aangekomen in Lichtenvoorde werd duidelijk waarom buschauffeurs aandacht vragen voor hun krappe tijdschema. Bij bushalte Wentholt stapte een groep Syriërs uit de “tussenlokatie ”De Kievit” in, die natuurlijk even werk hadden om met handen en voeten uit te leggen naar welk station ze moesten. Oponthoud vier minuten. De trein reed het station van Lievelde al binnen toen de bus aankwam. Gl-gezelschap moest sprinten om de trein te halen: gelukkig wachtte de machinist netjes. Hier scheelt de goede samenwerking in het zgn. vlindermodel: bus en trein moeten op elkaar wachten en aansluiten.
  Omdat het laatste stukje van de OV-reis en het gesprek met de provinciaal lijsttrekker van GroenLinks Charlotte de Roo plaats vond in de Heikamp aan de Hengeloseweg moest de groep per fiets daarheen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het Achterhoekse concept “Gaon”, dat bestaat uit deelfietsen, deelauto’s en –scooters. Nadeel is dat dit weer een systeem is naast de OV-fiets en dat je één fiets per keer kunt gebruiken. Dus max. een half uur van te voren moesten vier mensen de app installeren en reserveren. Het goede nieuws: het werkte!

  OV in de Achterhoek: wat gaat goed en wat kan beter?

  In stationsrestauratie van Winterswijk gaf Rene Coveen van reizigersorganisatie Rover een perfecte presentatie over wat goed is en wat beter kan in de Achterhoek en vooral het aangrenzende Duitsland. Ook vertegenwoordigers van de buurtbus en de DGB vakbond uit het Duitse Borken waren erbij. In een klein half uurtje werden heel wat tips uitgewisseld: van opname van de grensoverschrijdende lijnen in OV 9292 tot een betere aansluting op diverse punten. En natuurlijk de toiletvoorzieningen, afschaffen dubbel opstaptarief, één kaartsysteem, betere informatie voor mensen met een beperking. Joop Wikkerink wees in het gesprek op de ratjetoe aan vervoersregelingen die er is. Van electrokar en buurtbus tot ZOOV, WMO- en leerlingenvervoer. Volgens Lisa is een goed vervoersysteem heel erg belangrijk om vooral eenzaamheid tegen te gaan. Maar het is wel raar dat we een vervoersprobleem in de zorgwetten gaan oplossen. Een slimme combinatie van alle soorten zou beter zijn. Wat niet moet gebeuren is de dreiging dat wanneer er minder passagiers zijn de lijnen worden opgeheven. Openbaar vervoer zou een basisvoorziening moeten zijn.

  GroenLinks- Raadslid en fractievoorzitter uit Berkelland Andra Weg en Progressieve Partij-wethouder en GroenLinkslid Joop Wikkerink uit Aalten en beiden op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van GL Gelderland, namen alle uitgeschreven suggesties en tips mee om ze bij de provincie neer te leggen.

  Jeugdzorgplus in onze regio
  Ria Otter, verantwoordelijk voor de afbouw Jeugdzorgplus in de 9 jeugdzorgregio’s in Gelderland praate ons bij in een nat bushokje in Varsseveld. Een onderwerp waar Lisa erg veel werk van maakt. Doordat er 9 regio’s in Gelderland samenwerken gaat de noodzakelijk afbouw van deze plekken tot voor kort redelijk. Echter door het uitblijven van besluiten over de hervormingsagenda jeugd lijkt alles stil te staan. Idee is om juist de zware jeugdzorg kleinschaliger en dichterbij te organiseren. Dat gaat ten koste van de grotere instellingen en ook hun werkgelegenheid. Dat geeft niet als er maar tijdig geïnnoveerd en aangepast kan worden. Maar zo is de conclusie: èn bezuinigen èn innoveren gaat niet samen. Gevolg|: de wachtlijsten lopen weer op, personeel is onzeker en zoekt een goed heenkomen, overblijvende groepen worden kleiner en dus duurder. Conclusie van zowel Ria de Otter als Lisa Westerveld: Als er niet snel besluiten worden genomen tussen rijk, gemeenten, instellingen en zorgaanbieders loopt dit systeem verder vast en gaat het ten koste van kinderen en personeel.

  Opladers, een inspirerend initiatief!

  Toen de bus arriveerde stapten naast het GroenLinksgezelschap ook in Merel Pais-leeflang, pedagoog en strategisch adviseur Jeugdzorg en Esther Bakker, gezondheidsbevorderaar en samen met Merel initiatiefnemer van #opladers. Dat is een zeer verrassend en innovatief initiatief ontstaan in de Achterhoek . Zij vertelden het volgende:
  Micha de Winter stelt in het artikel in De Volkskrant voor om gemeenten in Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid te geven in het entameren en coördineren van een collectieve en pedagogische functie.
  ‘Ouders spelen namelijk een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers van sportverenigingen, politieke of levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft natuurlijk ook het onderwijs hierin een duidelijke taak, net als het kinder- en jongerenwerk.’ Hiervoor bestaan geen simpele recepten.We moeten hier nieuwe oplossingen voor vinden geeft de Winter aan. Als voorbeeld noemt hij het organiseren van een lokaal pedagogisch burgerberaad.
  Merel: “De beweging #Opladers is een voorbeeld wat hier ook thuishoort. En toevallig hebben wij hier een podcast over gemaakt om iedereen kennis te laten maken met deze beweging. Een beter moment is er niet! Als moeder, beleidsadviseur jeugd en oud-student van Micha de Winter ben ik dan ook heel trots om deze podcast te lanceren. Dus netwerk: deel, like en zoek contact als jullie interesse hebben om mee te doen met de beweging #Opladers.”

  Samen helpen wij onze kinderen opgroeien

  Kijk om je heen
  Stel elkaar vragen
  Bied een helpende hand
  Doe het gewoon, want dat geeft energie!

  Natuur en landbouw in de Achterhoek

  Jan Dirk Focker, IVN-naturgids en bestuurslid stapte in op station Lievelde en vertelde over het belang van nieuwe natuur. Tussen Lievelde en Ruurlo heeft Staatsbosbeheer zo’n 20 jaar geleden enkele hectares opgekocht en verschraald. Doordat er vanuit het Winterwijks plateau kwelwater aan de oppervlakte komt is deze verschraalde grond uitstekend voor een zeer grote biodiversiteit. Zo bloeien hier in het voorjaar talloze orchidee-soorten. Door de goede samenwerking tussen overheid, landeigenaren (boeren) en Staatsbosbeheer kon deze nieuwe natuur hier ontstaan. Volgens Jan Dirk een voorbeeld van een goed beleid om de biodiversiteit te vergroten en de natuur te versterken en uit te breiden. Hij was nog niet uitgepraat of het gezelschap kwam aan op station Ruurlo.

  Bij de Heikamp was lijsttrekker Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland al in gesprek met Willem Drok, kenner van natuur en biodiversiteit en voormalig provinciaal adviseur en Jan Stronks in de Achterhoek wijd en zijd bekend als bioloog, vogelaar en werkzaam bij Staring Educatie. Zij weten alles van de Achterhoekse natuur en hoe die te verbeteren. Ze gaven Charlotte en Lisa een handvol huiswerk mee. Stikstof is al een 40 jaar oud probleem. Het is vooral funest voor natura-2000 gebieden. Maar er is meer. Begin bij het water, dus werk samen met waterschap. Kijk ook vooral naar het agrarisch natuurbeheer: nu nog slechts 1 a 1,5 %: dit is een verdienmodel voor landbouwers. Ook een verdienmodel is de benadering “van boer tot bord”. Een medewerker van pannenkoekenboerderij de Heikamp hield een gepassioneerd verhaal hoe de pannenkoeken aldaar met allemaal streekproducten bereid werden: korte ketens, geen dure tussenhandel maar rechtstreeks inkomsten voor de boer. Tenslotte ging het nog even over de waarde van natuur. Dat kan niet alleen gebruikswaarde voor recreanten, zoals mountainbikers zijn of productiewaarde voor hout- of landbouw. Juist de educatieve waarde is ook van belang. Vandaar dat de provincie gevraagd wordt niet te stoppen met het steunen van natuureducatie. De OV-toer eindigde met een interview met de regionale kranten, een foto met de fractie van Berkelland voorafgegaan door een heerlijke “van boer tot bord” pannenkoek.

  Zowel Charlotte als Lisa spraken over een zeer geslaagde en interessant werkbezoek aan de Oost-Achterhoek met een aantal zeer rake observaties, actiepunten op het gebied van openbaar vervoer, jeugdzorg en natuurinclusief boeren als toekomstmodel. De meegereisde GroenLinksleden Andra Weg (Berkelland) en Joop Wikkerink (Aalten) gaven aan dat zij ook goed hun Achterhoekse vragen hebben kunnen neerleggen bij de Gelderse en Haagse groene politici.

  Interessante links en podcasts

  Interessante links en podcasts met onderwerpen uit deze OV-tour.

  Home – Rover
  Project Transformatie JeugdzorgPlus – G7 | de zeven Gelderse jeugdregio’s (g7jeugd.nl)
  www.mijnopladers.nl
  Link naar de podcast in Spotify⤵️
  https://bit.ly/416ydSv
  Luister in je browser ⤵️
  https://bit.ly/3jWfTdS
  Luister in Apple podcast ⤵️
  https://bit.ly/3E5i9X5
  Natuurgebied Koolmansdijk – Buitengewoon Lievelde
  Home – Oost Achterhoek (ivn.nl)
  Van boer tot bord – Consilium (europa.eu)
  Stichting Grondsteun
  Natuur- en Milieueducatie – Staring Educatie (staringadvies.nl)
  DHKMP – De Heikamp verrast! Ruurlo Achterhoek
  Gaon is in alle vrijheid reizen door de Achterhoek met trein, bus en e-bike.

 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek: hoopvol

  Theo Bauhuis, 18 februari 2023

  Donderdag 9 februari was er in de Radstake een bijeenkomst van de VKA, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De VKA is een zelfstandige boerenvereniging en bedoeld als lerend netwerk dat samen wil leren te ontwikkelen in vier kringlopen:
  • verbeteren van de ecologie,
  • verbeteren van het rendement,
  • verbinden met de maatschappij,
  • vernieuwend ondernemen.
  Kortom een vereniging van agrariërs die samen wil werken aan agrarische kringloop.

  De bijeenkomst
  Op deze avond voor de Achterhoekse leden waren bijna 300 aanwezigen en in alle leeftijden. Dat duidt er op dat een hele grote groep Achterhoekse agrariërs op zijn minst bezig is met leren hoe toekomstbestendiger kan worden geboerd. Een hoopvolle constatering.

  Wat ook opviel is dat er maar heel weinig politici waren. Als raad waren we uitgenodigd, maar uit de Aaltense raad waren Bert en ondergetekende aanwezig en verder hebben we niemand gezien. Nou hoeft de Aaltense raad ook niet te leren hoe circulair te boeren, maar enige kennis is toch wel nodig. Vooral omdat er vanuit de politiek wel een grote taak bij de agrariërs wordt gelegd. Dan is het toch wel zo aardig om ook interesse te tonen als agrariërs in zulke grote getalen hun best doen.

  De inhoud
  Er waren vier sprekers voor deze avond.
  De eerste was Arjan van Buuren. Een biologische boer die een lezing hield over de bodem en het belang van een gezond bodemleven. Een gezonde bodem zorgt voor een betere voedselopname, houdt meer water en meer voedingsstoffen vast. Hierdoor is ook minder mest nodig.
  Belangrijke stap om bodem en vooral het bodemleven gezond te houden: Gun de bodem rust en zorg dat er zo min mogelijk kale bodem is. Dus niet ploegen (of als het echt moet alleen met een eco ploeg in de bovenste tien centimeter) en zorg na de oogst voor een groenbemester of ander gewas.
  Hij teelt granen, bonen en ander gewas dat direct, dus niet via de inefficiente vlees-omweg, voor menselijke consumptie ingezet kan worden. En van zijn granen is prima brood te bakken in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

  For Farmers

  De tweede was Robert van der Aa van For Farmers. Dit is tevens een van de sponsoren/participanten van de VKA. Op zich is een voerleverancier niet de eerste die je verwacht bij kringlooplandbouw. Toch weet ook For Farmers dat er zaken moeten veranderen, zo werd aangegeven dat er naar wordt gestreefd de voeding zoveel mogelijk uit Europa te halen, dus af van de Zuid-Amerikaanse soja. In zijn toekomstbeeld wordt mest beter benut zodat minder kunstmest nodig is en benut de boer ook zonne- en windenergie om tot een goede bedrijfsvoering te komen.

  Achterhoek Toerisme

  Marcella de Vos van Achterhoek Tourisme kwam vervolgens aan bod. Niet zozeer over kringlooplandbouw zelf, maar wel het verhaal over het merk dat Achterhoek is geworden, de beleving door bezoekers en de kansen voor de bewoners. Voor de agrariërs is het plan om Achterhoek Food op de kaart te zetten vooral interessant.

  De volgende en laatste spreker sloot mooi aan bij Achterhoek Food. Het was kaasboerin Danielle Vuulink uit Duiven die met haar boerenkaas zo succesvol was dat ze de AH als klant moest afzeggen. Een mooi bewijs dat kleinschaligheid ook zeker rendabel kan zijn.

  Het bezoeken van de bijeenkomst was meer dan de moeite waard door de hele mooie constatering dat, ondanks alle berichten in de pers over polarisatie, er heel veel boeren bezig zijn de kringloop in het agrarisch bedrijf te verbeteren.


 • Oproep: help aardbevingsslachtoffers

  Redactie, 12 februari 2023

  Actie van de Turkse gemeenschap

  Ook een delegatie vanuit het gemeentebestuur was aanwezig bij de actie van het Turks Cultureel Centrum aan de Bodendijk te Aalten. Veel mensen en kochten broodjes kebab en andere vegetarische lekkernijen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van de aardbeving. Ook werd er grif gegeven in de giftenpot.

  Indrukwekkende verhalen van inwoners van onze gemeente over familie en kennissen waarvan nog niks vernomen is, die daarheen afgereisd zijn om te helpen en ook mensen die slachtoffers te betreuren hebben. De verslagenheid maar ook solidariteit binnen de Turkse en Syrische gemeenschap is groot in Aalten.

  1 euro per inwoner

  Inmiddels heeft ook het college van de gemeente Aalten voorgesteld om 1 euro per inwoner te doneren aan giro 555. De meerderheid van de gemeenteraad heeft al laten weten het hiermee eens te zijn. Dat lijkt nu het beste te zijn, ook al omdat het regime in Syrië de hulpverlening lijkt tegen te werken.


 • Sociale werkgelegenheid

  Joop Wikkerink, 11 februari 2023

  Sociale werkgelegenheid in the picture.

  Vrijdagmorgen organiseerde de FNV een denksessie over sociale werkgelegenheid. Dat gebeurde in het Vakbondshuis (aan de Terborgseweg in Doetinchem), waar ik een heel bijzonder vaandel uit vroeger tjden mocht ontdekken.: Katholieke Arbeidersbeweging afdeling Aalten.
  Met werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, managers van de sociale ontwikkelbedrijven (Fijnder en Laborijn) dachten we na hoe we meer mogelijkheden kunnen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bert Otten van bureau Radar had een indeling in bedrijfssoorten gemaakt; de sociale ontwikkelbedrijven (zoals dus Laborijn, publiek gefinancierd) die mensen ontwikkelen en begeleiden intern of extern bij werkgevers. Een aparte groep is beschut werk. Dat is een groep mensen die zoveel aanpassing, steun en begeleiding nodig heeft, dat dat van een gewone werkgever niet gevraagd kan worden. Daar is ook een taakstelling voor. Sommige gemeenten in de Achterhoek halen die ruim, anderen weer niet. Een tweede groep zijn de normale bedrijven die een deel van hun personeelsbestand hebben ingevuld met mensen die ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Ook de bedoeling van de participatiewet.


  Aaltens voorbeeld

  Mooi voorbeeld (ook aanwezig) Luva uit Aalten. Martin Lurvink gaf aan dat soms door zijn collega’s wat meewarig gekeken wordt, dat veel bedrijven best nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden, maar terugdeinzen voor het gedoe èn dat hij soms op de prijs moet concurreren. Een derde groep zijn de sociale firma’s. Dat zijn op winst gerichte bedrijven die impact willen maken op natuur, milieu, duurzaamheid òf op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.
  Een mooi voorbeeld is “Het Blok” in Lichtenvoorde (Lunchroom). Natuurlijk moeten we proberen die derde poot te versterken, maar de discussie ging al gauw over de tweede groep. Hoe kunnen we het gewoner maken voor bedrijven om met mensen te werken die wel talenten hebben, maar niet altijd 100% passen. Dat zijn er 1,2 miljoen in Nederland.

  Het verborgen arbeidspotentieel.

  Dat wordt een groot issue in de Achterhoek. Ik mocht afsluiten. Deed ik met drie aandachtspunten voor het benutten van het verborgen arbeidspotentieel;

  1. Werk moet lonen. Als iemand bijv. in de zorg 4 of 8 uur langer wil werken moet dat wat opleveren in de zin van besteedbaar inkomen. Ook werktijden en –omstandigheden spelen een rol. Helemaal wrang is het wanneer iemand blijvend is aangewezen op een regeling waardoor er geen ontwikkelkansen zijn die boven het minimumloon uitkomen.
  2. Een sluitende aanpak voor mensen die beschikbaar zijn, willen en kunnen werken. Dan hebben we het over het goed in beeld brengen en ontwikkelen van competenties, praktijkleren, maatwerk op opleiden (bijv. ook taal, deelcertificatie)
  3. Opheffen van tegengestelde en elkaar soms tegenwerkende regelgeving met perverse prikkels. Een mooi idee zou zijn om een pool te vormen met mensen met diverse talenten en achtergronden, maar dat een werkgever maar met één regeling te maken heeft. Nogmaals bracht ik het idee ter sprake van een regelvrije zone in de Achterhoek.

  foto: Het vaandel van de Katholieke Arbeidersbeweging afd. Aalten uit 1917 hangt in het Vakbondshuis Doetinchem


 • Verkiezingen Provinciale Staten

  Redactie, 11 februari 2023

  Op 15 maart a.s. worden de verkiezingen voor provinciale staten gehouden. Die zijn van belang als het gaat over natuur en milieu, duurzaamheid, openbaar vervoer en woningbouw. Op al deze gebieden heeft de provincie taken.
  Landelijk gaat de aandacht uit naar de vorming van de Eerste Kamer, die wordt nl. via de Provinciale Staten gekozen. Vandaar dat de landelijke partijen deze verkiezingen naar hun hand proberen te zetten en er een testcase voor dit kabinet van willen maken.

  Bijeenkomsten.

  Er zijn diverse bijeenkomsten in het kader van deze provinciale verkiezingen. Voor wat betreft de partijen die het dichtst bij de Progressieve Partij staan:

  GroenLinks

  Za. 18 februari een OV-reis door de Achterhoek: wat is de staat van het OV, van de biodiversiteit en duurzaamheid, van de jeugdzorg in de Achterhoek.
  GroenLinkskamerlid Lisa Westerveld en de Achterhoekse kandidaten op de lijst voor GroenLinks.
  Start: zaterdag 18 februari 11.00 uur station Aalten. Inlichtingen: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
  NB Houd de persberichten op de socials in de gaten. Aan het programma wordt nog gewerkt.

  PvdA

  In aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen organiseert de afd. Aalten/Dinxperlo van de PvdA een informele discussieavond met als thema:

  Leefbaarheid op het platteland.

  Stelling: de overheid moet actief beleid voeren om bevolkingstoename in onze streek te stimuleren.

  De avond vindt plaats op: woensdag 22 februari om 20.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6, Dinxperlo

  Onze gast deze avond is:
  Anna-Lena Penninx,
  PvdA-lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel
  voormalig PvdA-raadslid gem. Oude IJsselstreek
  voormalig PvdA-staten lid Provincie Gelderland

  Deze avond is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, iedereen is van harte welkom!

  Er zijn geen kosten aan verbonden.


 • Tijd voor Achterhoek als experimenteerregio?

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Masterclass Arbeidsmarkt.
  “Op” kasteel Slangenburg was er vrijdag een kleine denksessie, masterclass over de inclusieve arbeidsmarkt.
  Eerst een bijna eindeloze rij (zie foto) van projecten, aanpakken, maatregelen en beleid waar we trots op zijn in de Achterhoek. Bijvoorbeeld onze projecten als Op IJver, Jongeren Actieplan, Simpel Switchen. Maar ook onze samenwerking in de drie of vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Organisaties (ook vakbonden). Drie voorstellen moeten centraal komen te staan in de komende jaren. Die vormen heel forse uitdagingen en opruimen van allerlei bureaucratische belemmeringen, eigen belangen en schotten tussen regelingen.

  Drie belangrijke aangrijpingspunten:

  1. De inwoner centraal:
   Laten we uitgaan van wat inwoners (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) willen, kunnen en drijft. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de talenten, mogelijkheden en ontwikkelingspotentie.
  2. Samenwerken in de keten:
   Wat we zien is dat veel ondersteuningsmogelijkheden, subsidies, scholingsmogelijkheden voor werknemers enz, gekoppeld zijn aan regelingen, inkomenssituatie of organisaties (UWV, gemeenten). Wat zou het mooi zijn als we van elkaars instrumenten gebruik kunnen maken. Dus wanneer UWV een mooi scholingsaanbod heeft, dit ook beschikbaar stellen aan iemand met een p-wet-uitkering en dat een inwoner uit pakweg Aalten die scholing kan inzetten ten behoeve van een baan bij een bedrijf in Varsseveld waarbij het noodzakelijk vervoer (elektrische fiets) door de gemeente Aalten èn de werkgever beschikbaar wordt gesteld. Zoiets. Voorbeelden zijn er al. Maar soms wordt in de praktijk over de laatste 200 euro steun moeilijk gedaan.
  3. Experimenteerregio:
   Wat zou het mooi zijn als we in aanloop van de voorziene stelselwijziging, die door het ministerie van SZW die morgen werd toegelicht, in 2026-27 wij in de Achterhoek in volledige vrijheid met uitgangspunten kunnen experimenteren: ontzorg de werkgevers en biedt bestaanszekerheid aan werknemers (en andersom).

   Die middag werden de voorstellen voorgelegd aan vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, werknemers en UWV. Nou, we kregen de handen mooi op elkaar. Dus aan de slag.

 • Gedragswetenschappers helpen bij gezond leven

  Joop Wikkerink, 29 januari 2023

  Over Agora

  Op de “campus” in Wageningen in het gebouw Omnia (zie foto) zetelt kenniswerkplaats Agora. Dat is een onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit en de GGD. De gemeente Aalten doet bijv. mee in een langjarig onderzoek naar het verband tussen armoede en gezondheid. Er zijn drie thema’s: Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Er worden veel projecten gevolgd en geëvalueerd om ze nog beter te maken. Bijvoorbeeld gezonde voeding op school, schooltuinen, onderzoek mentale gezondheid jongeren. Voor ouderen bijvoorbeeld projecten rond bewegen, voeding e.d.

  Samenwerking gedrags- en gezondheidwetenschappers

  Het interessante is dat binnen dit instituut gedragswetenschappers samenwerken met gezondheidswetenschappers. Dat leverde een mooie discussie en inzichten op. Twee gedragswetenschappers maken zich heel erg sterk voor wettelijke maatregelen voor voeding. Zo vinden zij het frustrerend dat zij proberen het gedrag van scholieren te beïnvloeden om geen Redbull te drinken, en ‘s avonds komt Max Verstappen daar reclame voor maken.

  Omgekeerde wereld bij gokreclames

  Zij maakten zich kwaad over de ontzettende hoeveelheid gokreclames, die leiden tot verslaving en te weinig beweging. Het kromme is dat geld uitgegeven wordt om een slogan te verzinnen die onder de gok reclames geplaatst moet worden: “wat kost gokken jou” (hier is dus werkelijk voor betaald!). Zij gaven aan dat 40% van de gezondheidsproblemen door voeding ontstaat. Hoog tijd voor bijv. een suikertaks, en goedkoper en beter bereikbaar maken van gezonde voeding.

  Neem eens een kijkje op: Platform Regionale Kenniswerkplaats | Platform Regionale Kenniswerkplaats


 • Vind jij vrijheid ook zo belangrijk?

  Redactie, 10 december 2022

  Adventsmarkt met Amnesty International.
  Zaterdag vond de traditionele adventsmarkt plaats. Hulde aan de standhouders die de kou trotseerden. Mooi dat ook de zo noodzakelijke organisatie Amnesty International weer aanwezig is. Precies op de dag van de rechten van de mens. Voor de eerste keer zette het Onderduikmuseum zijn deuren open en konden mensen brieven schrijven, ondertekenen en een gift geven. In dit geval werd er geschreven voor gewetensgevangenen in Cameroun en Hong Kong.

  Amnesty al meer dan veertig jaar in Aalten
  Ook in Aalten gebeurt dit al meer dan veertig jaar. Echter de werkgroep dunt uit, dus als er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en geweten erg belangrijk vinden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, voel u dan welkom om mee te doen met de werkgroep. Al die jaren door is bewezen dat de acties van Amnesty helpen.

  Juist in het Onderduikmuseum

  De plek van het Onderduikmuseum past natuurlijk prima in die traditie. Ook toen streden mensen voor vrijheid van geweten, mening en godsdienst. En moesten zelfs daarvoor onderduiken. Dan moeten wij toch nu –ook in de gemeente Aalten- op de bres staan voor mensen die gevangen gezet en soms gemarteld worden vanwege die vrijheid van meningsuiting. Doe mee, sluit je aan.

 • Aan de slag voor arbeidsmigranten

  Joop Wikkerink, 10 december 2022

  Het was een koude dinsdagmorgen. Er streken twee mannen met een Roma-uiterlijk neer op een bankje aan de Landstraat. Om 13.00 uur stonden ze er nog. Vanuit gemeentehuis werd koffie gebracht. Onduidelijk wat er en wie het zijn. Om 18.00 uur nogmaals koffie. Volgens hen waren ze Bulgaars. Zouden die morgen om 10.00 uur voor werk in Apeldoorn opgehaald worden. De auto was doorgereden en nu zouden ze om 20.00 uur ’s avonds opgehaald worden. Dat gebeurde. De hele dag in de kou. Wat is hier aan de hand, wie is verantwoordelijk?

  Arbeidsmigranten een ingewikkeld vraagstuk.
  Veel wethouders in de Achterhoek zoeken elkaar ook op langs de politieke voorkeuren. Zo hebben bijna alle partijen wel wethouderkringen of –bijeenkomsten. Ik heb me aangesloten bij het PvdA-wethouderoverleg in de Achterhoek. Vrijdag troffen we elkaar in het gemeentehuis van Montferland in Didam.
  Er waren twee mensen vanuit de uitzendbranche uitgenodigd om iets te vertellen over het fenomeen arbeidsmigranten. Vooral in de gemeente Montferland zijn veel arbeidsmigranten. Dat werd een niet zo vrolijk verhaal. De twee vertegenwoordigers waren van een goed uitzendbureau. In de 22 jaar van hun bestaan waren ze slechts één keer betrokken geweest bij een huisvestingsprobleem. Verder voldoet hun huisvesting aan 3plus sterren (in hoteltermen). Zij bemiddelen ook veel mensen met een soort van (vak)opleiding uit bijv. Portugal en Polen. Zij bemiddelen ook niet in de vleesindustrie. Daarbij hebben we meteen al twee problemen te pakken: de verschillende landen, culturen, mensen, niveaus en levenswijzen. En de verschillende branches waarin veel arbeidsmigranten werkzaam zijn.

  Blijven of niet?
  Vervolgens is de vraag wat bedrijven en gemeenten willen: short-, mid- of longstay: daar horen voorzieningen en beleid bij. Moeten mensen meedoen in onze samenleving of zijn ze kortstondig te gast. Een principieel discussie punt is natuurlijk de bedrijfsvestiging. Als voorbeeld werd Almelo genoemd. Daar worden veel “warehouses” ontwikkeld met bijna 100% arbeidsmigranten. Waarom wil je die warehouses dan in je gemeente hebben? Weegt de verkoop van grond op tegen de overige investeringen die je als gemeente (eigenlijk voor die bedrijven) moet doen om sommige negatieve ontwikkelingen (opkopen van hele straten door uitzendbureaus) te keren?

  Krapte op de woningmarkt
  En dan natuurlijk de krapte op de woningmarkt. Daarvoor moeten wel (korte-termijn) oplossingen komen: kamersgewijze verhuur, pensionvergunningen, bouwen van tijdelijke huisvesting op bedrijven terrein. Zoals de vertegenwoordigers van deze uitzendbureau’s aangaven: je kunt hier wel een week over praten, maar dan heb je het nog niet opgelost: zoveel kanten en uitdagingen zitten aan dit probleem. We spraken af dit onderwerp sterker op de politieke agenda proberen te krijgen.


 • Talententuin vol baan- en stage-kansen

  25 november, Joop Wikkerink

  Vrijdag was er in de DRU een groots opgezette Talententuin. Hier konden leerlingen van ROC de Graafschap en anderen hun licht opsteken bij de Achterhoekse bedrijven en instellingen voor baan- en stagekansen. Je kunt goed zien dat de arbeidsmarkt heel krap is en de bedrijven zitten te springen om personeel. Alle bedrijven en instellingen pakten enorm uit. Met computergames, simulaties, video, 3d-reality enzovoort. Heel veel baan- en stagekansen dus. Er was een strak programma en een mooie route langs alle stands van de deelnemende bedrijven en instellingen. Mooi om te zien dat ook de samenwerkende gemeenten en de provincie aanwezig waren om te wijzen op de interessante functies bij de overheid. En natuurlijk het uitgebreide “zorgplein” waar de grotere zorginstellingen informatie gaven over het werken in de zorg.


 • Calimero of solidariteit en kracht?

  Joop Wikkerink, 19 november

  Calimero-effect in de Achterhoek?
  “Afgehaakt Nederland” is een interessante studie van sociaal geograaf Josse de Voogd en filosoof Rene Cuperus. Ook langs de grenzen van ons land (Groningen, Drenthe, Achterhoek, Limburg) zie je het verschijnsel dat mensen (vaak met een laag inkomen) zich afwenden van de instituties, de politieke partijen, de overheid, het bestuur. Met een klein groepje “linkse” bestuurders en politici bespraken we dit in in een Zoomsessie met wetenschappelijke en politieke medewerkers van de landelijke partijen GL en PvdA. En dan gaat het over zichtbaarheid van de Achterhoek in Den Haag. Nou, we maken vorderingen (Regiodeal, regio-express), maar het gevoel blijft toch wel hangen dat mensen uit onze omgeving zich weinig vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Hebben we suggesties, oplossingen?

  Behoefte aan het samenhangende, grote verhaal

  Ja het grote verhaal moet verteld worden. Armoede, achterstelling, woningnood, achteruitgang van biodiversiteit, landbouwproblemen worden niet veroorzaakt door de “slachtoffers” of “de regio zelf” maar door bewust beleid, neoliberale politiek, onredelijk geloof in de werking van de markt en afbreken van een sterke overheid en voorzieningen. We hebben in de Achterhoek met het begrip naoberschap wel een mooi antwoord op de neergaande lijn van voorzieningen. Als we dat begrip nu eens koppelen aan solidariteit en burgerinitiatieven. Dan komen we toch een heel eind? Dan nog blijft het onbegrijpelijk dat een regio als de Achterhoek met evenveel inwoners als de stad Utrecht “afgescheept wordt” met 75 miljoen voor een regio-express . Terwijl diezelfde stad Utrecht er met 800 (!) miljoen vandoor gaat om een deel van openbaar vervoer en verkeer ondergronds te gaan afwikkelen.


 • Provinciaal Programma Leefbaarheid belangrijk!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022


  Woensdagmorgen was het al vroeg dag: vanaf 8.00 uur een ontbijtje bij buurtcentrum De Kei in Steenderen. Daar hadden wethouders uit de Achterhoek een ontmoeting met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor het programma “Leefbaarheid” van de Provincie. Hij kwam eigenlijk vertellen dat er in 2023 nog volop gebruik gemaakt kan worden van dit programma, maar dat er in 2023 in maart ook verkiezingen zijn, daardoor een ander college kan aantreden. Ook dit huidige college heeft al aangegeven dat er in de komende jaren flink bezuinigd moet worden bij de provincie. Het is wel leuk eens een kijkje te nemen op de lijst van projecten waar de provincie via dat programma leefbaarheid ondersteuning geboden heeft.

  Veel projecten in de gemeente Aalten 
  Dorpshuis Lintelo: ondersteund zoals begeleiding bij subsidie/van het bestuur (2020-2022)
  Dorpshuus IJzerlo: ondersteuning subsidie (2022) 
  Dorpshuis van het Jaar 2019 (DKK zat in de jury en de organisatie)
  In Coronatijd de dorpshuizen/gemeenschapsvoorzieningen/ Dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente ondersteund, geïnformeerd en geënquêteerd m.b.t. de invloed van Corona. 
  Vitaliteitsscan uitgevoerd bij Activiteitencentrum De Pol Aalten
  Heurns Belang: begeleiden Heurns Veld, winnen prijs Kern met Pit (2020-’21)
  Contact Platform Aalten i.v.m. bovendorpsoverleg (2022) (eventuele voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan)
  Dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Lintelo  (2020-2021)
  Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht: administratie opgezet en begeleiden plaatsing Uuthuuskes 
  ‘Handboek Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen’ geschreven.

  De boodschap van alle wethouders was duidelijk: gemeenten hebben veel baat bij programma’s als dit leefbaarheidsprogramma en de steun van de Leefbaarheidsalliantie. Daar waar we allemaal bezig zijn de sociale basis te versterken kunnen we een helpend handje van de provincie prima gebruiken. Zo zou je eigenlijk een dorpsplan voor de De Heurne moeten willen en een Dorpendeal voor Bredevoort. (als de bewoners dat willen)   

 • Werkbezoek Floriade in Almere

  Gerrit Migchelbrink, 17 september 2022

  fgelopen woensdag mocht ik, samen met mijn baas, deelnemen aan een excursie naar de Floriade in Almere. Dit als een vervolg op een eerdere bijeenkomst in de DRU in Ulft. Wooncorporatie Wonion uit Doetinchem staat voor een grote opgave om haar woonbestand te verduurzamen. Daarbij is ook gekeken op welke manieren dat kan. Het idee is om dat via Biobased te doen, dat wil zeggen met natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Geproduceerd, bewerkt en verwerkt in de Achterhoek, dus korte lijnen. In de eerste bijeenkomst was vooral het doel om bedrijven die daar raakvlakken mee hebben bij elkaar te krijgen. En dat was een schot in de roos. Er is erg veel belangstelling in de Achterhoek om hier mee aan de slag te gaan.

  Meer als 100 mensen hadden zich nu opgegeven om in de praktijk te kijken wat Biobased nu precies is. Op de Floriade zijn daar prachtige voorbeelden van te zien. Het was natuurlijk ook een mooi moment om onderlinge contacten te leggen, wat ook veelvuldig werd gedaan. Mooi was ook om te zien dat wooncorporatie De Woonplaats er deze keer ook bij was, evenals een afvaardiging van de agrarische sector. Daar liggen met het oog op reducering van stikstof grote kansen voor boeren die kunnen of willen omschakelen. Zo worden er nu al percelen verbouwd met o.a. vezelhennep, vlas en olifantsgras. Ik heb zelf gesproken met iemand die nu in Portugal bamboe kweekt en dit ook naar Nederland wil halen. Ook mooi dat de politiek erbij was met o.a. 2 wethouders uit Aalten. Want ook aan regelgeving zal er wat moeten gaan veranderen. Het zou mooi zijn als in de aankomende Omgevingswet er al aanpassingen kunnen worden meegenomen. Het bouwbesluit sluit niet aan op de snelle veranderingen van deze tijd. En dat aanvragen en vergunningen sneller worden afgehandeld. Want dat is nog wel een veel gehoord probleem: het duurt allemaal zo lang.

  Als u nog naar de Floriade toe wilt moet u snel zijn. Geopend tot 9 oktober.

  Gerrit Migchelbrink


 • Participatiepact gericht op meedoen

  Persbericht Laborijn, 8 september 2022

  Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

  Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenlevingBinnen deze samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering, ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

  Meedoen op de best passende plek

  Jeroen Spruit (algemeen directeur Laborijn): “Met deze mooie samenwerking willen we bereiken dat inwoners die nu nog geen perspectief hebben op betaald werk zich wel kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze meedoen op de best passende plek. Vanuit Laborijn geloven we in de kracht van betaald werk en zetten ons daar maximaal voor inDat doel is niet altijd direct te realiseren. We zien mooie tussenstappen naar bijvoorbeeld zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten. Binnen dit pact bundelen Figulus Welzijn en Laborijn hun expertise om inwoners daarbij maximaal te ondersteunen.”  

  Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak. Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe we dat het beste kunnen vormgeven.

  “Tijd om deze sterke sociale basis in te zetten om iedereen mee te laten doen”

  Figulus Welzijn ontwikkelt, samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders, mogelijkheden voor de inwoner om weer mee te doen in de samenleving. Samen met de inwoner wordt gezocht naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie bij Figulus Welzijn of elders, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de inwoner. Daar waar nodig wordt een individueel traject ingezet en daar waar dat kan wordt dit collectief georganiseerd. Ook wordt ingezet op het creëren van ontwikkelplekken op het gebied van maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk.

  Eric Wichgers (directeur/bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo):
  “De afgelopen jaren hebben wij in de gemeente Aalten gewerkt aan een sterke sociale basis. Hierbij zijn alle (sport) verenigingen, buurthuizen, speeltuinen, bewonersorganisaties en ook organisaties zoals het ‘meedoenpact’ bij betrokken. Nu wordt het tijd om deze sterke sociale basis ook in te zetten om iedereen mee te laten doen. Zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk dat iedereen mee doet en niemand tussen wal en schip valt.”


 • Leuke en nuttige Zomerschool

  Redactie, 14 augustus 2022

  Voor kinderen van statushouders (en Oekraïense ontheemden) hebben we afgelopen 4 weken een Zomerschool gehad. De organisatie was in handen van Figulus met hulp van Pabo-studenten en docenten/onderwijsassistenten, die dit werk ook in het kader van hun studie en als vakantiewerk konden doen. Locatie: de Bosmark te Dinxperlo (dank, dank ). Vervoer: Ditax met een vaste chauffeur die als vaste waarde fungeert. Zeker 50 kinderen van 4-11 zo’n beetje verdeeld over drie groepen. En wat was dit leuk! Elke dag een speciale activiteit. Wat vonden de kinderen nu het leukst: hoog scoorden cup cakes maken, wraps maken, waterspelletjes, voetballen en boksen (!) bij sportschool Ponsen met de Nederlandse jeugdkampioen. Sommigen vonden toch ook kletsen, kleuren en knutselen erg leuk.
  Donderdagmorgen togen wethouder Onderwijs Hans te Lindert en ik als wethouder Inburgering nog een keer naar Dinxperlo en gingen we aan alle kinderen de “diploma’s” uitreiken. En wat waren ze trots. En wat hadden ze de diploma’s verdiend!. 
  Figulus wil na afloop nog een klein ervaringsonderzoekje doen om na te gaan of de stelling dat kinderen die naar de Zomerschool gaan niet achteruitgaan in Nederlandse taal ook klopt. Ik denk dat dat zeker waar is: er wordt gewoon in het Nederlands gecommuniceerd. Dat was voor de enkele Oekraïense kinderen best wel moeilijk, maar ook met handen en voeten konden zij duidelijk maken dat ze vier fantastische weken hebben gehad.
 • Parttime werken in de bijstand: opstapje

  Persbericht Laborijn, 22-7-2022


  Sinds maart 2021 heeft Laborijn een ‘impulsregeling parttime werken’. Deze pilot duurt 2 jaar en maakt parttime werken voor inwoners met een bijstandsuitkering aantrekkelijker. Door toe te treden tot de arbeidsmarkt kunnen zij wat extra inkomsten verdienen, bovenop hun bijstandsuitkering. De regeling bevat een financiële impuls door het verruimen van de regels om te kunnen bijverdienen. De administratieve belasting voor de inwoner is beperkt doordat gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige online omgeving. Binnen de pilot is een helpdesk voor inhoudelijke vragen ingesteld.

  Aanleiding
  Gedachte achter de impulsregeling is dat het mogelijk moet zijn om nog meer inwoners die een uitkering ontvangen via parttime werk te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wethouder gemeente Doetinchem en bestuursvoorzitter Laborijn Jorik Huizinga vertelt: “Tot 2021 werd het instrument parttime werken vooral benut als ‘voorportaal’ naar volledige onafhankelijkheid van een bijstandsuitkering. Onze pilot is vooral gericht op inwoners zonder een direct perspectief op volledige uitstroom uit de bijstand, maar voor wie een beperkte(re) deelname aan de arbeidsmarkt wel mogelijk is. Het kunnen meedoen op de best passende plek, daar gaat het om. We ervaren dagelijks dat de kracht van betaald werk positieve effecten heeft op het leven van onze inwoners. Het mooie van deze regeling is dat werken direct extra loont”.

  Einddoel al behaald
  De pilot heeft als doelstelling dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat parttime werkt in die periode van 8% naar 12% stijgt. Deze doelstelling is, iets meer dan een jaar na aanvang, al behaald. Binnen de pilot hebben tot op heden 233 huishoudens door het parttime werken een premie impulsregeling ontvangen. Dit is 13-14%. Gemeente Aalten en gemeente Doetinchem zijn dan ook heel verheugd met de uitkomsten uit de tussenevaluatie. Wethouder gemeente Aalten en DB-lid Laborijn Joop Wikkerink vertelt: “De doelen die wij voor ogen hadden met de regeling zijn nu al behaald. Meer mensen met een bijstandsuitkering zijn parttime gaan werken. Daarnaast blijkt dat een groep van 50 inwoners, die eerst een traject volgden gericht op participatie – zoals de stap naar vrijwilligerswerk – met hulp van deze regeling toch de stap naar parttime werk heeft gezet. Ook blijkt de regeling niet belemmerend te zijn om vanuit parttime werk de stap naar volledige uitstroom uit de bijstand te zetten. Resultaten om trots op te zijn”.

  Dit jaar besluit over vervolg
  Jorik Huizinga: “De huidige regeling loopt nog tot 1 maart 2023. Inwoners kunnen nog deelnemen. In de resterende looptijd van de pilot proberen we het percentage parttime werkenden waar mogelijk nog verder te verhogen. In november nemen we een besluit over definitieve voortzetting na maart 2023”.

  Meedoen op de best passende plek
  Bij Laborijn staat het ondersteunen van de ontwikkeling van inwoners centraal. Ook biedt Laborijn bestaanszekerheid. Meedoen op de voor de inwoner best passende plek is het uitgangspunt. Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij ziet Laborijn tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als gewenste resultaten.


 • Achterhoek toerisme

  door Theo Bauhuis, 12 juni 2022

  Op woensdag 1 juni presenteerde Stichting Achterhoek toerisme zich aan de fracties van de gemeentes waarvoor ze actief zijn. Een mooi moment om te zien wat het bureau doet en met welke visie. Stichting Bureau Achterhoek Promotie (AP) had een zevental medewerkers afgevaardigd om de verschillende aspecten toe te lichten.

  De eerste spreker was directeur Manuel Hezeman die de opzet van de organisatie en visie toelichtte. Het belangrijkste doel is het promoten van de Achterhoek in Nederland en daarnaast Duitsland en België, vanuit de gedachte dat een krachtige toeristische sector niet alleen van economisch belang is, maar door de toeristen ook het behoud van voorzieningen en activiteiten voor de Achterhoekse burgers mogelijk maakt.

  Het bestuur bestaat uit de drie O’s, wethouders uit de regio namens de overheid, ondernemers en het onderwijs. De laatste moet nog worden aangevuld. Doel van die vertegenwoordiging is gezamenlijk optrekken om met zijn allen de Achterhoek te versterken. Zo wordt er nu samengewerkt met ruim 400 ondernemers uit de toeristische sector.

  AP hanteert 5 poten voor zijn activiteiten.

  1. Regiopromotie,
  2. Gastheerschap
  3. Regiocoördinatie,
  4. Routeontwikkeling,
  5. Kennis
   Een 6e komt na de zomer: een projectbureau. Deze wordt opgezet met de gedachte van risicospreiding

  Recent heeft AP de nieuwe visie 2022-2025 uitgebracht en deze kent vier hoofdonderwerpen.
  Duurzame ontwikkeling.
  Trouw blijven aan het Achterhoekse DNA, klimaatneutraal en een voor lange termijn duurzame ontwikkeling.
  Onderscheidend vermogen.
  Versterken van het zijn van een onderscheidende bestemming, onderscheidende campagnes en exclusieve Achterhoek ervaringen.
  Persoonlijke verbindingen.
  Met de Achterhoekse gastvrijheid en een breed aanbod de toerist zich thuis laten voelen in de Achterhoek.
  Onbezorgde beleving.
  De historie zichtbaar maken, goede routes en inspiratie en informatie breed beschikbaar.

  Kern er van het betoog dat de Achterhoek als geheel bekend en aantrekkelijk moet worden. Een toerist komt niet naar een plaats, maar naar een streek. Net zoals de Veluwe of de Zuid Limburg. Volgens onderzoek va, AP komt 85% naar de Achterhoek en bepalen pas ter plaatse het echte programma. Er wordt natuurlijk wel vooraf georiënteerd, maar de echte keuzes worden pas gemaakt na aankomst. Van de mensen die vooraf oriënteren op één van de sites doet 60% dat met de mobiele telefoon, 31% met de computer en maar 9% met een tablet. De indruk van de site op de mobiel is dus erg belangrijk.
  Nog zo’n bijzonder feitje hoe de toerist zoekt. Achterhoek.nl is de “echte” site, maar de meeste bezoekers komen rechtstreeks op een themasite als outdoorachterhoek.nl of kamperinindeachterhoek.nl.

  Wat meer feitjes bij elkaar: Voor corona (2019) waren er ruim 3 miljoen overnachtingen en 7 miljoen dagbezoeken. Gezamenlijk zetten die in 2019 ruim 300 miljoen om.

  Tot slot nog een aandachtspunt dat meerdere keren voorbij kwam en voor alle Achterhoekers van belang is. Wat is de maximale capaciteit. Wij, maar ook de toerist wil toch rust en ruimte. Die vraag werd door stichting Achterhoek Promotie niet beantwoord, dat is een antwoord dat vanuit de maatschappij moet komen. Iets om eens goed over na te denken dus.

  foto: Suzies Farm, streekproducten, Aalten


 • Geslaagde techniekdag bij Kramp

  Redactie, 12 juli 2022

  Zaterdag werd de Techniekdag georganiseerd. Dit keer bij Kramp in Varsseveld. De bedoeling van de techniekdagen is om kinderen vertrouwd te maken met de technische beroepen en ook wel om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van werken in de techniek. Het was een drukte van belang in de grote en hoge Kramp-hal. Verschillende bedrijven maar ook scholen en opleidingsinstituten zetten hun beste beentje voor. Voor de kinderen waren er talloze spelletjes, knutselwerkjes of “virtual realities” te doen. Complimenten voor de organisatie, de bedrijven en scholen die meededen om jongeren te interesseren in de techniek.


 • Boekpresentatie in Caspershuus

  Redactie, 12 juli 2022

  Zo’n 50 nazaten van Hannah Nusselder-Westerveld hadden zich verzameld in het Caspershuus in De Heurne voor hun gezellige familieweekend. Op zaterdagmiddag werd het boek dat de familiegeschiedenis beschrijft ten doop gehouden door de schrijver Hans Nusselder. Het werd een herkenbare reis door de geschiedenis van een eenvoudige boerenfamilie die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een ruim hart talloze vluchtelingen huisvestte op hun kleine boerderij. Middelpunt was grootmoeder Hannah, die door de schrijver neergezet werd als een uiterst scherpzinnige betrokken vrouw, die fel meeleefde met de toenmalige politieke en maatschappelijke werkelijkheid. Verrassend was dat binnen deze familie de Tweede Wereldoorlog met haar verzet, onderduik en hulp aan hongerende mensen uit het westen van Nederland een grote rol speelde, maar dat de kwestie van de koloniale en politionele acties in Indonesie bijna een nog grotere impact had. Onomwonden nam Hannah stelling tegen deze koloniale oorlog en het uitzenden van Nederlandse militairen (ook haar broer Gerrit) naar Indië.
  Aan het eind van de uitleg van het boek (door Hans Nusselder) werd zelfs de vergelijking getrokken tussen het koloniale optreden in Indonesië en het verraad in Nederland door de familie Rost van Tonningen (de Zwarte Weduwe), leidende figuren in de vernietiging van cultureel erfgoed daarginds en de collaboratie met de nazi’s in Nederland. Het was een verrassende en soms ontroerende bijeenkomst.


 • Stiltekring Oekraïne

  Zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze dag willen we laten zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op meerdere plekken door heel Nederland organiseren we om 12 uur in de middag een Stiltekring voor vrede. 

  Een Stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. We zullen op zaterdag 21 mei samen op hopelijk veel plekken in Nederland stilstaan bij de slachtoffers, ontheemden,vluchtelingen, de doden én de levenden die geraakt zijn door deze oorlog. We willen iedereen uitnodigen om een boodschap voor solidariteit en vrede in stilte te uiten. De manier waarop een Stiltekring tot stand komt, mag eenieder zelf invullen.

  Wil je meedoen en ook een Stiltekring in jouw stad, dorp of buurt organiseren of je aansluiten bij een bestaande Stiltekring? Dat kan! Mail voor meer informatie naar: f.keus@paxforpeace.nl

  Wat: Stiltekring tegen de oorlog in Oekraïne
  Wanneer: Zaterdag 21 mei 12:00 
  Waar: Op verschillende plekken door heel Nederland 
  Aanmelden / meer info: mail naar f.keus@paxforpeace.nl 

  Klik hier voor het Facebookevenement.


 • Kloof tussen stad en platteland?

  Kloof tussen stad en platteland
   
   
  Meet up vrijdag 13 mei
  Vrijdagavond was er in de Koppelkerk te Bredevoort een “meet up” met als titel “De Kloof tussen stad en platteland”. Centraal stond het boek: “Een klein land met verre uithoeken” van sociaalgeograaf en journalist Floor Milikowski. Het werd een optimistische discussieavond o.l.v. moderator Anke Sitter. 

  Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en aanwezig in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Achterhoekambassadeurs trapte af en hield een pleidooi tegen het woord en begrip krimp. “We hebben misschien zo’n 5-10 miljoen euro van het rijk gehand om de krimp te bestrijden, maar de schade die dit woord aangebracht heeft lijkt vele malen groter. De Achterhoek moet vooral op eigen kracht, gebruikmakend van haar sterke punten werken aan een brede welvaart. Niet alleen economisch, maar ook op gebied van welzijn, cultuur, natuur. Volgens Boumans is een goede bereikbaarheid daarvoor noodzakelijk, dus toch nog maar weer eens een pleidooi voor verbreding van de N18 en de aanleg van de regio-expresse. Hoewel hij ook zei dat je vanaf Doetinchem binnen 5 kwartier in Utrecht en in Düsseldorf bent. En er moet natuurlijk weer gebouwd worden. Hij nam afstand van het vroegere provinciale beleid van “rem op woningbouw” om de bestaande waardes te behouden. De tijd is gekanteld. En we hebben mensen nodig: we komen 1500 mensen per jaar te kort op de arbeidsmarkt. Bouwmans verwees naar een artikel in het financieel dagblad waar het optimisme en zelfbewustzijn van de Achterhoek als succesfactor genoemd werd.
   
  Floor Milikowski vertelde vanuit Amsterdam in een Zoomverbinding over het ruimtelijk beleid in Nederland in de afgelopen decennia. Als typisch stadskind gaf ze helder aan waarom ze graag in de stad woont met zijn oneindige mogelijkheden en voorzieningen. Maar toen ze begon te schrijven over het verschil tussen platteland en stad dacht ze sombere buitengewesten aan te treffen in Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Drenthe. Maar het eerste wat haar opviel was: wat is het hier mooi! In een helder overzicht legde ze uit dat direct na de Tweede Wereldoorlog een soort politiek van verdelende rechtvaardigheid heerste; iedereen moest gelijkelijk bedeeld worden. Dat was de politiek van de naoorlogse kabinetten en de daaropvolgende van o.a. den Uyl en Van Agt. Daar kwam verandering in rond de jaren 80: opkomst van het neoliberalisme. De commissie Wagner (topman van Shell) adviseerde van Agt niet meer de zwakkeren te ondersteunen maar in de sterkeren te investeren. De opvolgende kabinetten Lubbers stortten zich vol overgave op die gedachte. De steden als Amsterdam en Rotterdam werden weer woest aantrekkelijk. Er kwamen yuppen wonen, mensen met geld Er werd geïnvesteerd in omgeving, huizen en cultuur.  Na corona zie je langzamerhand weer een andere beweging. Ook onder invloed van de op hol geslagen woningmarkt zie je een kleine beweging richting platteland. Maar Floor durfde absoluut niet te voorspelen waar dat op uitdraait.
   
  Een bijzonder interessante bijdrage kwam van “ervingsdeskundige” Hans Leeflang. Hij was als Haagse beleidsambtenaar betrokken bij de Vierde Nota Ruimtelijke ordening (Vinex wijken, Nederland distributieland, main- en brainports). Twee jaar voor zijn pensionering neergestreken met (gezinnen van) twee dochters op een boerderij in Geesteren (bij Borculo). Hij voelde aan den lijve wat het is om met een goedgevulde portemonnee een erf te kunnen kopen daar waar jongeren in het dorp geen huis kunnen krijgen. Veel aan de keukentafel praten was zijn recept. Hij beschreef het wonen in de Achterhoek als het ultieme Arcadië. Maar dat wordt wel bedreigd. Op vier terreinen: de woningmarkt die “gekaapt” wordt door mensen uit het westen met geld; het achterhaalde idee van Nederland-Distributieland met het bouwen van grote infrastructuur (Noordtak) en grote “dozen” in het landschap. Ten derde de crisis in de landbouw. “De boeren weten het niet meer; hij pleitte voor vernieuwende initiatieven (proefboerderij de Marke, “vruchtbare kringloop”, circulaire economie) en ten laatste de duurzame energieopwekking via de regionale energiestrategie. Hij pleitte voor een BES (burgerenergiestrategie) met als voorbeelden Industriepark proeftuin Nettelhorst en de energie coöperatie Laren (bij Lochem.) Hans kwam met 4 tips om de Achterhoek te versterken. 1. Ga uit van eigen kracht in plaats van krimp. 2. Maak verbinding met Duitsland; 3. Betrek Achterhoekse pioniers bij het maken van samenhangende plannen en 4: Durf te dromen en koester het goede leven.
   

  In de discussie kwamen die pioniers ideeën zeker aan bod Er werd uiteraard hardop getwijfeld aan de mantra van (economische) groei. Deze twijfel werd door alle sprekers erkend. “Moeten we niet accepteren dat we 1500 mensen te kort komen en het gewoon met minder mensen doen”. Moeten er niet meer mogelijkheden komen voor hofjes- en groepswonen op de boerenerven; moet er geen “Achterhoeks burgerberaad” komen voor de richting waarin we opgaan in de Achterhoek. En àls dan Nederland-Distributieland een achterhaald idee is wie heeft dan de moed om te stoppen met het volbouwen van het landschap met “distributiedozen”, het verbreden van (snel-)wegen en het aanleggen van goederenspoorlijnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Achterhoekse samenwerking in de gezondheidszorg zie je dat de focus op preventie leidt tot minder omzet voor de specialisten en ziekenhuizen. Men accepteert dat in de samenwerking, is dat dan geen voorbeeld voor de Achterhoekse koers: kwaliteit in plaats van groei? 
   
  Alle drie de inleiders waren onder de indruk van de betrokkenheid en bevlogenheid van het publiek, optimistisch over de input van inwoners in de discussie en bereid verder te denken en te praten. Een mooie opdracht voor de nieuwe raden en colleges in de Achterhoek om die uitdaging op te pakken en met de zgn. 3 O’s verder in gesprek te gaan (ondernemers, onderwijs, organisaties) en in de eerste plaats de Burgers.

   

 • Dorpsplan voor elke kern!

  Op 3 maart was er een lijsttrekkerdebat in Lintelo. Georganiseerd door Platform Aalten, het door Figulus ondersteunde overlegorgaan van gemeenschapshuizen en belangenverenigingen, en gepresenteerd door Angelique Krüger. De techniek was in handen van AFM en Dinxper FM, in perfecte samenwerking. Centraal thema was ‘Leefbaarheid’. Bert nam voor PP de honneurs waar en nam het o.a. op voor nieuwe en betaalbare woonvormen, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. Ook bepleitte hij het opstellen van een dorpsvisie per buurtschap; gezamenlijk, van onder af. Met gemeentelijke subsidie kan hiervoor professionele ondersteuning ingehuurd worden. In die dorpsvisie geven de inwoners aan wat voor hun buurtschap de belangrijkste speerpunten zijn, waar aan gewerkt moet worden.
  Het was een geanimeerde bijeenkomst. Terugkijken kan via de Facebookpagnina van AFM (helaas met slecht geluid). Download op onze website onze ideeën voor leefbaarheid in de buurtschappen. 

   

 • Gelders stikstofdebat

  https://www.gelderland.nl/28423-Stikstof-in-Gelders-perspectief-2035

  Informatie

  Maandag 24 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst over de stikstofopgave in Gelders perspectief 2035.

  We starten de bijeenkomst met  basisinformatie over stikstof. Waarom hebben we een stikstofcrisis? Wat merken we daarvan in de verschillende Gelderse gebieden? Wat doen we er aan? Wat is daarin de rol van het Rijk, de provincie, gemeenten en verschillende sectoren?

  In het tweede deel van de bijeenkomst gaat gedeputeerde Peter Drenth met enkele gasten in gesprek over de vraag hoe je als gemeente om kunt gaan met de kansen en knelpunten ten aanzien van stikstof. En wat voor gevolgen hebben de stikstofplannen van het nieuwe kabinet? Deelnemers kunnen via Whatsapp meepraten, reageren en vragen stellen.

  Doelgroep

  De bijeenkomst is voor alle Gelderse wethouders en raadsleden.

  Aanmelden

  Heeft u belangstelling om deze livestream bij te wonen? Meld u dan aan. U ontvangt in de loop van maandag 24 januari een e-mail met daarin de link naar de bijeenkomst.

  Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 • Derk Boswijk komt naar Aalten

  Vrijdag 28 januari a.s. hoopt Derk Boswijk een bezoek te brengen aan Aalten in het kader van de landbouwvisie die hij afgelopen zomer heeft gepubliceerd.

  Derk is CDA Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder. Hij gaat die ochtend graag in gesprek met de inwoners van Aalten. Derk zal zijn bezoek starten met een bezoek brengen aan een agrarisch bedrijf in IJzerlo. Daarbij zal hij rondgeleid worden en spreken met de eigenaren en enkele leden van de CDA fractie.
  Aansluitend op dit bedrijfsbezoek is er een online meeting waar u allen van harte voor wordt uitgenodigd. Deze online bijeenkomst is van 09.00-10.00 uur, met een digitale inloop vanaf 8.30 uur.
  U kunt zich aanmelden voor deze online bijeenkomst via raadslid.gassink@aalten.nl. Het is uiteraard mogelijk vooraf vragen in te dienen. Ook als u graag persoonlijk in gesprek gaat met Derk Boswijk kunt u dit vooraf aangeven. U krijgt dan een link en de verdere informatie om deel te kunnen nemen. U bent van harte welkom.

Deel deze inhoud