In 1974 begonnen enkele leden van de toenmalige PPR en PSP samen te werken met de PvdA in PA: Progressief Aalten. Die samenwerking liep stuk en in 1981 werd de vereniging Plaatselijk Beraad van PPR, PSP, EVP e.a. opgericht. Dat was dus een samenwerkingsverband van afdelingen of subafdelingen van die genoemde partijen (die later opgingen in GroenLinks) en partijlozen die vonden dat de Aaltense politiek wel eens een progressieve impuls kon gebruiken. Na de vorming van GroenLinks verviel de toevoeging van de landelijke partijen en ontstond Progressief Beraad, in de wandeling PB.

Uit onvrede met de interne partijstructuur en het “sociale gezicht” van het CDA, stapten in 1992 twee leden uit deze fractie. Zij vormden de CVP. In 1994 deed de Christelijke Volkspartij voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Zij wilden het sociale geweten van de christelijke politiek vormen.

Vanwege het tegengaan van de versnippering en versterking van het progressieve geluid vormde de CVP aan de vooravond van de fusie met Dinxperlo samen met PB de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo.We schrijven het jaar 2004.

Eind 2021 besloten de Progressieve Partij en de PvdA Aalten-Dinxperlo te gaan samenwerken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en met één gezamenlijke lijst mee te doen. Een mooie stap op weg naar minder progressieve versnippering in de gemeente Aalten!

Tot 2016  gaven wij “Progressief Nieuws”uit. Een huis-aan-huisblad waarin wij verantwoording afleggen en oproepen tot steun en actie. Beroemd in deze uitgave is het koddige figuurtje “Pietje (Progressief)”, die de gebeurtenissen in de gemeente op de hak neemt. Er zijn zelfs vragen over in de gemeenteraad gesteld. Tot de digitale revolutie ook binnen de Progressieve Partij toesloeg: het huis-aan-huis-blad is twee jaar lang vervangen geweest door een maandelijkse advertentie; daarna helemaal opgegaan is website, sociale media en een wekelijkse nieuwsbrief “Progressief Nieuws Intern”. Incidenteel plaatsen we nog grote “advertorials”om de inwoners zo breed mogelijk te informeren. In de loop der jaren zijn verschillende exposities, boeken en boekjes georganiseerd en verschenen over o.m. Pietje Progressief en Progressief Nieuws. De laatste uitgave zag op 31 december 2021 het licht: “40 jaar progressieve politiek in de gemeente Aalten”.

Deel deze inhoud