1.Joop Wikkerink, Hozenstraat, Bredevoort

Werkzaam als sen adviseur Arbeidsmarkt en Werk. Al heel lang actief in de lokale politiek en vindt het nog steeds leuk. Houdt van het debat, het uitwisselen van argumenten en daagt de ander uit om het met de Progressieve Partij eens te zijn. Ziet dat de wereld snel verandert en dat oude systemen vastlopen. De kennis die hij in de loop der jaren heeft opgedaan ziet hij als de motor voor verandering. Problemen op het gebied van milieu en klimaat groeien ons boven het hoofd. Dat noodzaakt tot ingrijpen. Ziet zichzelf als degene die de soms ongemakkelijke waarheid vertelt. Maakt zich sterk voor fatsoenlijk werk voor iedereen. Zet zich in voor diegenen die moeite hebben voor zichzelf op te komen. Heeft een broertje dood aan vriendjespolitiek. Besturen moet eerlijk zijn. Is van nature een optimistisch mens en ziet vooruitgang in het denken van mensen. Vanaf de oprichting lid van GroenLinks.

2.Esther Diepenbroek, Lage Heurnseweg, De Heurne/Dinxperlo

Wordt gelukkig van rockmuziek en bezoekt graag festivals. Heeft een achtergrond in de gehandicaptenzorg. Heeft bij de vakbeweging geleerd om te gaan met het krijgen van tegengas. Wil graag het verschil maken en mensen echt helpen. Wil dat de partij de inwoners het gevoel geeft dat zij er echt toe doen. In ieder geval een luisterend oor bieden en problemen serieus nemen. Als het kan zoeken naar oplossingen, maar ook eerlijk zijn en geen valse verwachtingen wekken. Is van mening dat armoedebeleid meer dan nu het geval is, moet uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen. Is voorstander van het opwekken van schone energie en streeft naar een afvalloze gemeente. Realiseert zich dat dit voor sommige inwoners lastig te begrijpen is. Wil proberen oplossingen zo dicht mogelijk bij de mensen te houden zodat deze ook de voordelen gaan zien. Beseft dat het niet gemakkelijk zal worden, maar gaat de uitdaging graag aan. Heeft als motto: “Be the change you want tosee in the world.”

3.Bert Weevers, Kerkstraat, Bredevoort

ZZP-adviseur duurzaamheid en wonen. Enthousiast saxofoonspeler, bestuurslid en programmeur van jazzconcerten en jamsessies in de Koppelkerk. Vrijwillig juridische medewerker Vluchtelingenwerk, initiatiefnemer Energie Coöperatie Bredevoort. Bezorgd over waar het met de wereld naar toe gaat. Vooral om klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de ongelijke verdeling tussen arm en rijk en een overheid die steeds de verkeerde keuzes maakt. Die niet de belangen van de gewone man/vrouw en de toekomst van onze kinderen voorop stelt, maar onder het mom van ‘de economie’ of ‘de werkgelegenheid’ kiest voor het kapitaal. Tijd om te proberen hier op lokaal niveau enige verandering in aan te brengen!

4.Rob Boerendonk, De Hooilanden, Dinxperlo

In het werkzame leven planner bij een transportbedrijf. Nu gepensioneerd. Houdt van en is betrokken bij de natuur. Actief in het Filmhuis in Dinxperlo. Kan slecht tegen onrecht. Dat is een reden is om zich nog een keer kandidaat te stellen. Zet zich in voor mensen met een beperking. Vindt dat de gemeente Aalten veel meer zou moeten handelen in de geest van het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking.Wil de Achterhoek groen houden en verzet zich tegen de bouw van megastallen. Ziet meer in landbouw met respect voor de natuur. Maakt zich hard voor een passende woning voor iedereen. Wil dat alle woningen in 2030 energieneutraal zijn. Komt op voor mensen die onder aan de ladder van de maatschappij staan en zichzelf niet goed kunnen verdedigen. Zet zich af tegen “achterkamertjespolitiek” en vindt dat de integriteit in de gemeente Aalten niet goed is geborgd.

5.Guido Uland, Varsseveldsestraatweg, Lintelo,Aalten

Werkzaam als zelfstandig adviseur bij gemeentelijke, provinciale  overheid en waterschappen. Ziet daar regelmatig mooie initiatieven die in Aalten (nog) niet toegepast worden. Hobby’s: klussen, reizen (en daarvan leren) en voorzitter Stichting Den Esch, eigenaar Scouting gebouw. Maakt zich kwaad over achterkamertjespolitiek en gebrek aan openheid. Wil zich inzetten voor betere omgang met burgers (o.a. communicatie), samenwerking met partners en binnen de regio (inclusief Duitse buren). Vernieuwing in gemeentelijk bestuur is en blijft belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is zwerfvuil een item, waarin hij vindt dat de overheid nog veel laat liggen en er strenger tegen moet optreden. Ook bijvoorbeeld het onderwerp asbestsanering in het buitengebied is belangrijk, hoe gaan we dit samen (Overheid en Burger) oplossen?

6.Marian Nijman-Hijink, Knibbelweide, Aalten

Voormalig fysiotherapeut te Dinxperlo. Hobby’s: kunst, lezen, wandelen, kleinkinderen. Gids bij rondleidingen in Aaltens Museum en gängeskesroute . Zeer actief steunfractielid Progressieve Partij. Zet zich in voor een ruimer budget voor cultuur, meer budget voor jeugd- en ouderenzorg. Zwakkeren moeten profiteren van de groei in de economie. Staat voor een open, innovatieve, levendige samenleving waarin ieder mee kan doen, ook mensen met een handicap en uit anderen culturen.

7.Gerrit Stronks, Aalten

Medewerker tuincentrum. Hobby’s: lezen, muziek, en natuur in het algemeen (groot en klein). Betrokken voorzitter en GroenLinks lid.

Maakt zich er kwaad over dat mensen in de verdrukking niet tot hun recht komen. Statushouders moeten we van harte welkom heten. Maakt zich zorgen om de achteruitgang van de natuur en wil dat er concrete maatregelen worden getroffen tegen klimaatverandering. Voorkom “dubbele petten“  in de politiek. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Advies: Kijk naar de daden van een partij en niet naar de mooie woorden die op papier staan of een naam van een partij.

8.Yady Zea Escamilla-Uland, Lintelo, Aalten

Afgestudeerd (tropische) bosbouwingenieur uit Ibague, Colombia. Werkzaam bij Obelink (internetwinkel), verantwoordelijk voor o.a. de Spaanse markt. Hobby’s: reizen en kunstschilderen. Maakt zich kwaad om onrechtvaardigheid en onbegrip voor andere culturen. Wil zich inzetten voor gelijke kansen en behandeling voor iedereen, zeker op de arbeidsmarkt. Speciale aandacht voor werk voor vrouwen. Laat ook in de Progressieve Partij een positief  kritisch geluid horen over beleid en partij.

9.Gerrit Migchelbrink, Aalten

Al 28 jaar timmerman bij Aannemersbedrijf G. Wevers en Zn. Getrouwd met Wilma. Twee volwassen kinderen. Hobby’s:  vlinders, mountainbike, (blues) muziek, tuinieren, Berlijn, wandelen, Lid GroenLinks. Ergert zich vaak over passiviteit:  veel commentaar maar zelf niet de handen uit de mouwen steken. Wil zich inzetten voor een leefbaar buitengebied zónder megastallen,  groene energie, veilige verkeersroutes en behoud van kunst en cultuur. De Progressieve Partij is de enige partij die elke week openlijk verantwoording aflegt via krant of social media. Wil nu naar 16 jaar in de gemeenteraad graag het stokje doorgeven. Blijft wel op de achtergrond actief binnen de Progressieve Partij.

10.Ans Plug, Dinxperlo

Gedurende een aantal jaren in de Thuiszorg gewerkt. Vrijwilligerswerk bij de Ahof/Estinea, Dorcas. Hobby’s: talen leren, cursussen volgen voor het algemeen belang! Ervaren in de politiek. Zeer actief in de steunfractie van de Progressieve Partij. Maakt zich kwaad over het feit, dat mensen zich soms totaal niet kunnen verzetten tegen het inleveren, financieel, zorg, enz. De Progressieve Partij ondersteunt deze doelgroepen zoveel mogelijk in het beleid, om onterecht inleveren tegen te gaan! Hiervan is het “Armoede-beleid” een belangrijk onderdeel!

11.Henk ter Horst, Aalten

Alweer 26 jaar actief in de plaatselijke politiek, waarvan 9 jaar als raadslid. Eén van de mede-oprichters van de Progressieve Partij vanuit de CVP. Volgt de raad nauwgezet in de steunfractie. Wil zich inzetten voor veilige fiets- en schoolroutes, een schoon milieu en een groene gemeente. Heeft een eigen slogan  “Kies voor een mooie toekomst:  gemeente Aalten kan meer”.  Stem op de Progressieve Partij.

12.Yolanda Bos, Aalten

Arbeidsongeschikt vanaf haar 23ste. Ondanks al haar beperkingen een zeer positief mens. Volgde de opleiding Fysiotherapie en Ergotherapie. Vrijwilligerswerk gedaan bij de Stichting Senioren en Gehandicaptenraad. Sinds een jaar behulpzaam bij de Progressieve Partij. Hobby’s: liggend handbiken en liggend met de computer lezen, schrijven en informatie zoeken. Belangrijk voor haar: Goed voor de natuur zorgen. Vluchtelingen behandelen zoals iedereen behandeld zou willen worden. Ze zet zich in voor een gemeente waar iedereen mee kan doen. Iedereen is gelijk, dit is een belangrijk punt van het “VN – verdrag voor mensen met een beperking”. Dit is de gemeente verplicht. De toegankelijkheid moet verbeteren. Informatie moet te begrijpen zijn voor mensen met een leesbeperkingen slechthorenden. Samen met u willen wij werken aan een Aalten voor iedereen!

13.Jan van Netten, Aalten

Geboren Fries, maar al sinds 1962 vast geworteld in de Achterhoek. 40 Jaar biologieleraar geweest op Schaersvoorde, nu nog bezig met de landbouw- en natuur-educatie in de kruiden- en moestuin bij de Ahof. Met zijn landbouwkundige achtergrond (Wageningen) zoekt hij in de politiek naar een evenwicht tussen landbouw en natuur. Staat vóór èn achter een partij die niet ééns in de vier jaar contact zoekt en verantwoording aflegt, maar die dat gewoon wekelijks doet. 40 Jaar geleden noemde men ons ‘de jonge honden’. 40 Jaar later hebben sommigen van ons inmiddels misschien een kunstgebit, maar we bijten ons nog steeds vast in dezelfde idealen, in zaken die er toe doen: een leefbare en rechtvaardige wereld.  Moet je daar nu progressief voor zijn of juist conservatief: behoud van het milieu voor de toekomst van je kinderen?

14.Wilma Hoftijzer, Aalten

Momenteel leerkracht in de bovenbouw van de Jenaplanschool “De Knienenbult “ in Westendorp. Daarvoor met veel plezier gewerkt op de AZC school op Groot Deunk. Ze betreurt het sluiten van het AZC en vindt dat een regering ruimhartig moet zijn in haar beleid over vluchtelingen. Zit in een denktank om goed onderwijs voor kinderen van nieuwkomers te realiseren. Hobby’s: (hard)lopen, lezen, fietsen, tuinieren. Maakt zich kwaad over onverschilligheid. Wil zich inzetten voor natuurbehoud en mensenrechten. De Progressieve Partij is actief. Roept niet alleen, maar bedenkt ook oplossingen voor een rechtvaardige samenleving en natuurbehoud. Fietst regelmatig naar haar werk. Helaas is het openbaar vervoer geen optie. Het is belangrijk dat dorpen in de Achterhoek goed bereikbaar blijven.

15.Wim van den Camp, Aalten

Beeldend kunstenaar, voorheen wiskundeleraar. Actief met tennis en (klassieke) muziek spelen. Ondersteunt streven naar actief en kwalitatief kunstbeleid. Wil samen met Progressieve Partij opkomen voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Zou graag meer aandacht zien voor voorzieningen die langer zelfstandig wonen voor ouderen bevorderen. Behouden wat we aan (mooie) natuur hebben in de omgeving.

16.Herman Hartman, Aalten

Werkzaam op de afd. Trainen, Laborijn. Hobby’s: Muziek, lezen, kunst, Noorwegen. Maakt zich kwaad over onrecht. Vindt de Progressieve Partij met grote voorsprong de meest eerlijke en meest sprankelende partij van de regio. Heeft als motivatie een citaat van de Portugese schrijver José Saramago: “de mens wordt gemaakt door zijn omstandigheden, laten we daarom de omstandigheden menselijk maken”. De mens is de maat van alles!

17.Judith Spook, Aalten

Jarenlang wiskundelerares geweest in Amsterdam. Geeft nu bijles wiskunde en is actief in Aalten en omgeving met fotografie, muziek en tennis. Is onder de indruk van de Achterhoek die ze al fietsend en fotograferend heeft leren kennen. Het milieu: we kunnen er niet zuinig genoeg op zijn.

18.Bert Nijman, Aalten

Voormalig directeur-eigenaar Frappant creatieve communicatie Aalten. Medeoprichter ArtAalten, lid adviesraad Aaltense Musea, Stichting Mondriaan Winterswijk en Pragma, landelijke organisatie recla­meadviesbureau’s. Vindt in de politiek van de Progressieve Partij dezelfde drive als reclameman. De wil om te vernieuwen: technische ontwikkelingen, werk, milieu en ruimtelijke ordening.

19.Gerrit Schreurs, Aalten

Meubelmaker en timmerman. Betrokken bij oprichting Wereldwinkel en de Progressieve Partij en voorgangers. Volgt en documenteert nauwgezet de politiek en de popmuziek.

20.Richard Snoek, Aalten

ZZP-er. Lost problemen op in regelingen voor verwarming en helpt de stookkosten laag te houden. Specialist zonne-energie en infrarood verwarming.
Initiatiefnemer Energieplein Aalten, betrokken bij het Burgerinitiatief Aalten.
Kan slecht tegen onrecht, wordt blij van mensen die initiatief tonen en vooruit denken. Daarom verbonden aan de Progressieve Partij. Wandelt en fietst graag in en om de Achterhoek.

21.Dinie Wikkerink, Bredevoort


Beeldend kunstenaar. Al ruim 10 jaar werkzaam als tentoonstellingsmaker bij Foto21 in Bredevoort. Lid van het Oostgelders Fotografen Collectief en mede verantwoordelijk voor de organisatie van de tentoonstelling Bernarduspad in Bredevoort. Steunt de Progressieve Partij vanwege het milieubeleid en de vergaande sociale betrokkenheid. Voorstander van het basis inkomen.
22.Andreas von Auloch, Aalten

Ex-buschauffeur. Van jongsaf geïnteresseerd in politiek. Voordat in  1977 Amnesty International de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, al 1,5 jaar actief lid van deze mensenrechtenbeweging. Bezig met de Dierenbescherming. Bijzondere belangstelling voor klimaat en dierenrechten. Groot hondenliefhebber.

23.Hennie ter Horst, Aalten

Was jarenlang vrijwilligster bij de Dagopvang. Hobby’s:  Wandelen, Musea, Zingen in een koor.  Maakt zich kwaad over de graai- en grijpcultuur. Wil zich inzetten voor de zwakkere ouderen. Vindt dat de Progressieve Partij opkomt voor de sociaal zwakkeren, voor eerlijke verdeling en een groene gemeente.

24.Jan Tuntler, Aalten

Controleerde tot voor kort apotheken in NL of deze voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door cliënten en de overheid  worden gesteld. Voelt zich thuis bij een groene en sociale politieke partij. Is voor een circulaire economie. Is blij dat steeds meer mensen willen gaan voor een groene en duurzame samenleving en economie. Houdt niet van oneerlijke politiek.

Hobby’s: tuinieren, koken, klussen en zwemmen.

25.Theo Diepenbroek, Dinxperlo

Was 42 jaar werkzaam (tot oktober 2016) bij Rabobank Graafschap in diverse functies, daarna als vrijwilliger bezig bij St. Bewaar ’t Olde en het Grenslandmuseum in Dinxperlo als penningmeester.

Hobby’s: klussen, tuinieren, wandelen, theaterbezoek, hardrock- en dialectrock muziek luisteren.

Wil zich inzetten voor de financieel- en sociaal zwakkeren in de samenleving, zorgen dat de beschikbare Rijkssubsidies daar terechtkomen waar ze horen en niet op de plank blijven liggen.

Denk hierbij ook aan armoedebestrijding onder jongeren/kinderen.

Zorg dat iedereen een menswaardig bestaan heeft, zowel financieel als sociaal.

Heeft een hekel aan “vriendjes- en achterkamertjes” politiek en ergert zich aan het verval van normen en waarden in de samenleving, zet zich af tegen de “IK-eerst” mentaliteit.

Overheid ga niet uit van wantrouwen maar van vertrouwen in de burger.

Als zelfstandig grafisch vormgever werkzaam. Geef hem een idee en hij maakt een ontwerp. Zeer actief in de lokale gemeenschap: Progressieve Partij, AZSV en medeoprichter LSAmusic. Geniet al fietsend in de Achterhoekse natuur: die moet versterkt worden en niet afgebroken. Direct zorg bieden waar nodig! Daarna pas de formaliteiten.

27.Wilma te Paske, Lintelo, Aalten

Sinds 2007 zelfstandig gevestigd therapeut psychosociale bege­leiding. Daarvoor maatschappelijk werker. Getrouwd, 3 volwassen kinderen. Humaniteit, welzijn, rechtvaardige verdeling, een gezond milieu zijn belangrijke waarden voor haar. In de politiek vindt ze die het meest terug bij de Progressieve Partij.

28.Joop Albers, Haart, Aalten

Progressieveling van het eerste uur; vroeger werkzaam bij een bank, was boekhandelaar in Boekenstad. Gek op computers en voetbal; vindt behoud van milieu zeer belangrijk. Progressieve Partij moet zich blijven opwerpen als milieupartij.

29.Janny Vonhof, Haart, Aalten

Sinds ze niet meer werkzaam is in het maatschappelijk werk, besteedt zij haar tijd aan vrijwilligerswerk in de Koppelkerk, genealogisch onderzoek, creatieve aktiviteiten, de kleinkinderen en het volgen van de landelijke en plaatselijke politiek.  Als PP-lid van het eerste uur ben ik vooral geïnteresseerd in gezondheidszorg, armoedebeleid, veiligheid en milieu.

30.Aad Bannink, Aalten

Arbeidsongeschikt (WIA). Hobby’s: Gitaarspelen, lezen en schrijven. Maakt zich kwaad over: sociale misstanden, bureaucratie en de ondoorzichtigheid van de jeugdhulpverlening. Wil zich inzetten voor  mensen die zelf niet in staat zijn zich (financieel) te redden; duurzame maatschappij en economie. Vindt dat je Progressieve Partij moet stemmen omdat we ons al jaren inzetten voor echte duurzaamheid. Een bewoonbare wereld voor onze  kinderen.

31.Henk Kok, Aalten

Lijstduwer. Goede wijn hoeft geen krans. Jarenlang wethouder in Aalten, Winterswijk en tot 2015 voor GroenLinks in Arnhem. Loodzware portefeuilles, hoge waarderingen. Deskundig en betrokken.

Deel deze inhoud