Personeelskrapte in de zorg

Het is hier natuurlijk al vaker verkondigd. Als de zorg niet op een andere manier georganiseerd wordt, loopt het systeem vast. Door vergrijzing, kostenstijgingen, maar vooral door gebrek aan personeel. Samen met de bestuurder van GGNet ben ik “bestuurlijk trekker” van de uitvoeringscoalitie “Prettig werken in zorg en welzijn”. Op woensdagmorgen organiseerden we in het kantoor van Estinea een “kick off”. Met zo’n 35 vooral personeelsfunctionarissen ontwikkelden we ideeën om de arbeidsmarkt in de zorg beter te laten werken. En dan gaat het om vier thema’s: voorkomen uitstroom, vergroten instroom, vernieuwde en veranderende invloed van het werk, regionaal werkgeverschap.

Er werden veel vragen gesteld, die omgezet moeten worden in acties. Waarom hebben we eigenlijk van die roosters die geen rekening houden met schooltijden; waarom weten we vaak niet dat minimaal een derde van ons personeel ook mantelzorger is? Waarom hebben we eigenlijk geen werknemerspool? Waarom kunnen we niet experimenteren met job-carving, welzijnsbanen in de zorg? En zo nog een stuk of 60 meer. Dus ideeën genoeg. Rond de meest aansprekende ideeën worden werkgroepen gevormd die concrete acties en plannen gaan voorstellen. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord heeft het ministerie ook geld beschikbaar gesteld om de kosten van die projecten te dekken. Die gaan we dan aanvragen. Een opvallend weetje: op dit moment zijn er twee keer teveel leerlingen op de MBO opleiding Sport en Bewegen. Die kunnen niet allemaal een baan krijgen, maar misschien wel met hun kennis ingezet worden rond groepen ouderen, mensen met een beperking enz.

Toch zal ook in onze maatschappij wat moeten veranderen. Mijn collega-bestuurder van GGNet zei het mooi: we moeten echt ons minder afhankelijk van zorg maken. Er wordt altijd gezegd: Nu werkt 1 op 6 van de beroepsbevolking in de zorg. Als we niets doen, wordt dat in 2040  1 op de 4. In de Achterhoek is het trouwens al 1 op de 5. Laat onze ambitie zijn om dat aantal niet te laten groeien. Maar door anders te organiseren, innovatie en digitale hulpmiddelen en de inzet van ons allen, het gewoon op die 1 op 6 te houden. In elk geval ook hier de verkokering slopen.


 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *