Hoe werken we samen: raad en college

Uit het jaaroverzicht 2023, Joop Wikkerink
De manier waarop de democratie werkt is ook altijd een favoriet onderwerp in onze Podcast en weblog. Vooral hoe je de inwoners bereikt en betrekt bij hun eigen leefwereld en omgeving. Immers zij weten het best hoe die omgeving er uit ziet en er uit moet zien. Daarvoor hebben we een lokaal democratisch systeem opgetuigd met verkiezingen, coalities, raadprogramma’s , uitvoeringsprogramma’s, BOB-model enz. Allemaal om inwoners te betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming die voorbehouden is aan de gekozen gemeenteraad. 
 

Tot nu toe vind ik er te weinig politiek debat; te veel mee-besturen en –managen, daar waar het over de grote politieke lijnen moet gaan in de raad. Het is van belang tot echte dialogen te komen over onze inzichten, opvattingen over wat nodig is; het debat over de inhoud en niet alleen over de toon(hoogte) en vorm. En wij moeten ons niet verschuilen (maar er wel op wijzen, er wel rekening mee houden) achter procedures, vormvereisten, juridische voetangels en klemmen. We durven ook als college zeker ook volop in de wind te staan, vóór onze medewerkers en de zaak die we aanhangen. Een beetje tegenwind is alleen maar nuttig. Soms is tegen de wind in fietsen ook best lekker. Dus daar wordt het alleen maar beter van.

 En dan moet me nog iets van het hart. Het is zo makkelijk om te zeggen dat alles sneller en meer moet. Ik zie dagelijks de worsteling van college en ambtenaren. Beide werken in mijn ogen keihard om alle ballen in de lucht te houden op vele terreinen. En dan ook nog aan strategische beleidsontwikkeling moeten doen, in huis en in de regio. Een opmerking als: “we hebben 15 jaar moeten wachten op het centrumplan Dinxperlo en toen er eenmaal een extern projectleider kwam ging het opeens lopen”, doet zo ontzettend tekort aan allen die dagelijks bezig zijn om van de gemeente Aalten een mooie, sociale en groene gemeente te maken en te houden. Erg onheus en teleurstellend vooral voor al die medewerkers. Misschien moeten college en medewerkers nog meer vroegtijdig laten zien wat we allemaal doen, wat we allemaal bereiken en waar we overal rekening mee moeten houden. Dat zou misschien helpen om irreeel opjagen zonder keuzes tegen te gaan. Simplisme helpt daar hoe dan ook niet. De eerste “verbetering” (ook richting bevolking en publiek) is rolvast te blijven waarbij ieder werkt en handelt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden.
Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *