De vereniging Progressieve Partij ontplooit veel activiteiten. Natuurlijk vormen de wethouder en  de driekoppige fractie het gezicht van de partij. Vanaf 2004 zijn wij onafgebroken met drie leden in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Sinds 2018 bovendien met één wethouder. Zij brengen de standpunten, ideeën en voorstellen in raad en commissies.

De vereniging ondersteunt de fractie daarbij. Maar ondersteunt en ontplooit ook acties buiten de raad.

De ledenbijeenkomsten zijn openbaar. Elke maand wordt een zgn. “meedenkavond” georganiseerd. In de eerste plaats bedoeld om met de raadsfractie de inbreng in de raad te bespreken. Dan houden we zo’n 4 keer per jaar  “programma-avonden”. Bedoeld om ideeën boven tafel te krijgen die de fractie weer verder via de politiek kan realiseren. Op deze site staan veel voorbeelden van dergelijke meedenk- en programma-avonden. Vaak leveren deze bijeenkomsten publicaties, verslagen of voorstellen op. Die staan op deze site onder de kop “publicaties”.  En dan natuurlijk deze site zelf. Elke week met vers eigenzinnig progressief nieuws uit de gemeente Aalten. Van alle politieke partijen in de gemeente  is onze site al jaren verreweg het meest actueel. Naast een kritische houding naar het gemeentebestuur toe, proberen wij ook verbeteringen te bewerkstelligen. Zo zijn veel leden van ons actief in de derdewereldbeweging, mensenrechten, vluchtelingenwerk. We hebben in de afgelopen jaren acties gevoerd, wakes gehouden, demonstraties op touw gezet en zullen dat steeds blijven doen voor een groene en sociale wereld. Een kleine redactie houdt wekelijks onze leden, sympathisanten en andere belangstellenden op de hoogte van het politieke bedrijf via onze wekelijkse nieuwsbrief “Progressief Nieuws”: elke zondag klokslag 10.00 uur in de mailbox. Veel gelezen en zelfs door de media als nieuwsbron gebruikt. Begin 2022 al voor de 700ste keer!

Deel deze inhoud