Natuurlijk zijn de leden van de Progressieve Partij de basis van de vereniging. Uit deze groep mensen wordt een bestuur gekozen. Het bestuur verdeelt de taken zelf. Actieve leden staan op de lijst voor de gemeenteraad. Je vind ze hieronder. Afhankelijk van het aantal stemmen vormen (in de regel) de bovenste mensen van de lijst een fractie. De fractie kiest zelf een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wil je contact opnemen met één van de bestuurs- of fractieleden? Doe dat dan het liefst via een mail aan:

secretariaat@progressieve-partij.nl

fractie@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud