Kalverweidendijk, Dinxperlo: geen megastal maar woningen

Het zal ergens in 2008 geweest zijn. In  (toen nog) zaal Sanders in Dinxperlo werden de plannen ontvouwd voor een forse uitbreiding van een varkensstal aan de Kalverweidendijk met maar liefst 3000 zeugen. Krap 250 meter van de bebouwde kom. Buren waren bang voor fijnstof. Geurberekeningen werden bestreden. Grootschalige handtekeningenacties volgden. Milieudefensie kwam protesteren. De Progressieve Partij ondersteunde ook in de raad de protesten en zag uitbreiding zo dicht op de bebouwde kom niet zitten. In de loop der tijd gesterkt door rapporten over fijnstof van o.m. de GGD. We stonden alleen in de raad. Toch hield het college vast aan de plannen: het was mogelijk volgens bestemmingsplan, regels enz. Of het ook wenselijk was, speelde nauwelijks een rol. Dus er kwam een vergunning. Gewijzigde economische omstandigheden en ook inzichten bij de initiatiefnemer vanwege de massale protesten zorgden ervoor dat  er alternatieven bedacht werden in de vorm van woningbouw. De bedrijfsactiviteiten zijn in 2020 gestopt en oude stallen gesloopt. PP heeft bewondering voor de vasthoudendheid van de buurt en is er trots op dat met onze ondersteuning er geen varkenshouderij op 250 meter van de bebouwde kom van Dinxperlo meer is.

Deel deze inhoud