Mini-symposium Inburgering

Joop Wikkerink, 26 november

Maandagavond organiseerde Laborijn een bijeenkomst voor raadsleden waar de ontwikkelingen binnen het veld van werk en inkomen, participatie en uitkeringen belicht werd.  Laborijn is een gemeenschappelijke regeling van de drie gemeenten Aalten, Montferland, en Doetinchem. De raad van Montferland had een andere bijeenkomst. Andere raadsleden waren ook druk want uit Aalten waren 4 raadsleden aanwezig en uit Doetinchem zo’n 8.  Jeroen Spruit (alg bestuurder Laborijn) gaf aan dat het aantal huishoudens met een participatie-wet-uitkering weer licht stijgt. In Aalten ook vooral als gevolg van instroom uit een AZC. Maar ook de uitstroom is nog steeds rond de 60-70. Dus het saldo stijgt iets. Nu 285 huishoudens in Aalten.  Op de onderstaande foto is mooi te zien wat de missie en werkwijze van Laborijn is t.a.v. bestaanszekerheid en werk.
 

Na de pauze begaven we ons naar het bedrijfsrestaurant waar het mini-symposium “Inburgering” plaats vond. Eerst maar eens een uitleg over het verschil tussen de oude wet inburgering (tot 2022) en de nieuwe (vanaf 1 januari 2022). Het moment van het verkrijgen van een verblijfsvergunning is bepalend voor onder welke wet men valt. In de eerste maanden kwamen nog vooral “oude wetters” naar Aalten. Inmiddels zijn er tegen de vijftig mensen die een inburgeringstraject volgen. Een traject bestaat uit maatschappelijke begeleiding (door Figulus), Nederlandse taal via een leerroute (via Laborijn en taalaanbieders), en het zoeken naar werk (Laborijn en WerkgeversServicePunt). 
Er is een uitstekende samenwerking tussen Figulus en Laborijn en de gemeente Aalten (bijzondere bijstand voor huisinrichting.) Wat de werkwijze in de Achterhoek door Laborijn en haar partners uniek maakt is het inzetten van cultuurvertalers. Dit zijn ervaringsdeskundigen (ook erkende vluchtelingen) die vaak ook de taal spreken en de gewoontes kennen. Zij proberen met raad en daad een brug te slaan tussen de verschillende culturen. Een aantal van hen stelden zich voor en gaven veel voorbeelden van hun werk. 
Wat duidelijk is dat inburgering een moeilijk proces is. Het gaat niet alleen om taal, ook om de gewoontes leren kennen. Maar het is ook van belang dat de “ontvangende cultuur” open staat en de inburgeraar opneemt en wegwijs maakt. Daar schort het nogal eens aan en ook internationale ontwikkelingen in een land kunnen van invloed zijn. Het was toen nog geen woensdag geweest. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *