Uit de raad: politie en GGD

Afgelopen dinsdag was de tweede fase in het besluitvormingsproces van de raad: de oordeelvorming. Aan de orde kwamen het ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2024–2027 en het Voorstel tot indienen van een zienswijze met betrekking tot de Uitgangspuntennota 2024 van de GGD-NOG. Beide onderwerpen vormen ook de inhoudelijke hoofdmoot van aanstaande raadsvergadering op 27 februari.

Meerjarenbeleidsplan van de Politie.
De beeldvorming had bestaan uit een presentatie door de politie van cluster Aalten en een presentatie van het team Zorg en Veiligheid. Zowel tijdens de beeldvorming als bij de oordeelsvorming was er bijzondere aandacht voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Met cybercrime worden strafbare feiten bedoeld zoals computervredebreuk, ransomware etc. Strafbare feiten zoals bijvoorbeeld oplichting, verduistering en bedreiging waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT worden aangeduid als gedigitaliseerde criminaliteit. Beide vormen komen steeds vaker voor.
Afgelopen weekend vertelde iemand mij nog hoe haar ouders voor veel geld waren opgelicht. Na een bericht te hadden ontvangen van, wat ze dachten, hun bank dat ze bijna waren opgelicht, namen ze telefonisch contact op met een medewerker van de bank. Althans, dat meenden zij. Deze dame heeft ze heel erg goed geholpen om alles op te lossen. Niets was minder waar. Het resultaat was dat zij al hun spaargeld kwijt waren en er grote bedragen waren opgenomen met de creditcard, waarvan ze zelf nooit gebruik maakten. Dit is slechts een voorbeeld van één van de vele slachtoffers die deze criminelen maken doordat zij zeer geraffineerd te werk gaan.
Onderdeel van het uitvoeringsplan zorg en veiligheid is om mensen weerbaarder te maken tegen deze vormen van criminaliteit.

Ook was er veel aandacht voor ondermijning. Misschien wel iets teveel. Met de term ondermijning wordt gedoeld op de vervagende grenzen tussen onder- en bovenwereld. Voor illegale activiteiten wordt gebruik gemaakt van legale diensten en activiteiten. In de presentatie van het team Zorg en Veiligheid leken alle strafbare feiten die zich onze gemeente hebben voorgedaan als ondermijning te worden weggezet. Een sishafabriekje in een pand dat eigendom is van de gemeente, is strafbaar, maar geen ondermijning. Het is goed om goed in het oog te houden wat wel en niet ondermijning is, want een gemeente en de medewerkers bij de gemeente kunnen hier zeker wel mee te maken krijgen. Waar een drugslab in een bedrijfspand misschien voor velen nog ‘een ver van mijn bed-show’ is, komt ondermijning een stuk dichterbij als je als ambtenaar van burgerzaken wordt benaderd om een paar paspoorten te regelen of als handhaver wordt verzocht om een oogje dicht te knijpen.

Beleidsuitgangspuntennota van GGD Noord- en Oost- Nederland 2025.
Het tweede onderwerp dat op de agenda stond was de Beleidsuitgangspuntennota van GGD Noord- en Oost- Nederland 2025. Door het college is voorgesteld aan de raad om een zienswijze in te dienen. De GGD is, op initiatief van het ministerie van VWS, voornemens om vaccinatiecentra in te richten voor volwassenen en voor de vaccinatie van kinderen meer tijd in te ruimen met ouders. Er is zorg over de terugloop van de vaccinatiegraad. Jezelf of je kinderen laten vaccineren is geen vanzelfsprekendheid meer. De zienswijze die door het college wordt voorgesteld betreft het verzoek om verschillende uitwerkingen met de consequenties in beeld te brengen voordat er tot een aanpak besloten wordt. Hierover was geen discussie.

Dit was anders toen namens het CDA werd geopperd om de GGD om voorhand te verzoeken om te kijken naar mogelijke bezuinigingen. Dit werd, nadat een aantal fracties te kennen gaven hier niet veel voor te voelen, genuanceerd. Het zou niet zozeer gaan om concrete bezuinigingen, maar meer een signaal richting de GGD om de almaar stijgende kosten en dito bijdrage van de gemeenten in de gaten te houden. Natuurlijk houdt ook de PP er niet van als er geld over de balk wordt gegooid. Om op voorhand echter al te vragen om bezuinigingen zonder dit concreet te maken, vinden wij geen goed idee. Zeker niet, omdat door de GGD zelf al is opgeschreven in de financiële paragraaf dat zij zich bewust zijn van de financiële situatie van de deelnemende gemeenten door het naderende ravijnjaar en zich te beraden over de wijze waarop zij hierop kunnen anticiperen. Daar komt bij dat de GGD een belangrijke taak heeft op het gebied van gezondheidszorg. Over bezuinigingen moet daarom niet te licht worden gedacht.

Petra.

 


 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *