Let op: meedenkavond over gemeentefinanciën.

Op woensdag 12 juni organiseert de fractie van de Progressieve Partij weer een meedenk-avond. Dit keer willen we stilstaan bij de gemeentelijke financiën. In de raadvergadering van 28 mei werd de kadernota vastgesteld. Dat zijn de uitgangspunten voor de begroting 2025. In de raad van juli 2025 wordt de voorjaarsnota besproken. Dat is de stand van zaken van het lopende jaar 2024. In november komt de begroting 2025. Belangrijke bouwstenen zijn de meicirculaire en de septembercirculaire. Dat zijn mededelingen van de minister van Financiën op welke bedragen de gemeenten kunnen rekenen. Het jaar 2026 noemt men het “ravijnjaar”: dan komt er in totaal ongeveer 4 miljard minder naar gemeenten. Veel gemeenten zijn bang dat ze dat niet binnen de begrotingen kunnen opvangen en dat ze essentiële voorzieningen, taken en uitgaven moeten afstoten en sluiten. Het zgn. hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen geeft ook erg veel onzekerheid.
Over al deze onderwerpen gaat onze meedenkavond. Waarop kan bezuinigd worden, hoe kunnen we de inkomsten vergroten, wie moet buiten schot blijven wie kan misschien nog even wachten?
Let op de volgende Progressief Nieuws voor exact tijd en plaats!


 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *