• Dag van de ondernemer in Dinxperlo

  Joop Wikkerink, 20 november

  Dag van de ondernemer: is dat nou nodig?”

  Wat aan het begin van de vrijdagdag niet veel mensen wisten: het was die dag de “Dag van de ondernemer”, een initiatief van MKB-Nederland. Het college grijpt die dag aan om aandacht aan ondernemerschap in onze gemeente te besteden. Zo was er een jaar een ontbijtvisite bij de middenstanders in Aalten, Bredevoort en Lintelo. En dit keer (na een tweetal jaren gedwongen coronapauze) was Dinxperlo aan de beurt. Ondernemerschap is in deze tijd een uitdaging. Klanten hebben minder te besteden, kosten zijn hoger, de arbeidsmarkt zit tegen. Dus reden om de ondernemers een hart onder de riem te steken. Zij zorgen immers ook voor aanbod en reuring in onze centra.

  Rondgang met vier wethouders.

  Als vier wethouders begonnen we de dag met een stevig ontbijt met Deutsche Brötchen t.h.v. collega-wethouder Erik Groters in Dinxperlo. En stipt om half 10 stonden we op het Prins Clausplein. Samen met beleidsmedewerker Ellis Koenders en dorpsmanager Hans Wennekes gingen we in twee groepjes de winkels af en brachten daar een klein presentje namens het college aan de ondernemer of zijn/haar medewerkers. Als dank voor hun bijdrage aan de economie, de reuring in het dorp en de voorzieningen voor onze inwoners. Dat werd uiteraard gewaardeerd. En je ziet nog eens wat! Wist je dat boven de apotheek “Die Grenze” aan de Hogestraat de eerste volledig gerobotiseerde apotheek van Nederland gevestigd is? Wist je dat je in het kleinste en leukste winkeltje zelfgemaakte keramiek kunt kopen? Wist je dat het in elke winkel weer anders ruikt: bakkers, bloemen, dierenbenodigdheden, kappers en rijwielherstellers hebben allemaal hun eigen geuren. Het was natuurlijk nog markt-opbouw-morgen ook nog.

  Ondernemersgeest ondersteunen

  Je ziet het ondernemersenthousiasme in de winkels; leegstaande panden worden snel ingevuld. Maar liefst 7 ondernemers doen mee aan de verdiepingsleergang retailmanagement aan de Hogeschool HAN in Arnhem. Niet in de laatste plaats gestimuleerd door onze dorpsmanager Hans Wennekes. Zo’n verbindende schakel is van grote waarde. Natuurlijk hoorden we ook de verhalen over de uitdagingen die er zijn: de energievoorschotrekening die van 200 naar 800 euro gaat, lampen die uitgaan en de temperatuur in de winkels die op 18 graden gehouden worden.


 • Klimaatverandering: nu aan de slag!

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

  Wat zeg je van Winterswijk en Aalten. Samen organiseerden een stel bevlogen medewerkers een heus internationaal congres over duurzaamheid, de global goals en de “Green leaf Award”, waarmee Winterswijk onderscheiden werd. Winterswijk werkt samen met een aantal andere Europese gemeenten aan die “Green leaf” doelstellingen (groene gemeente). Aalten heeft al wel eens de prijs voor de “global Goals gemeente” gewonnen. Dus tijd voor een verdiepend congres.

  Het onderwerp lijkt niet zoveel met de portefeuille sociaal domein te maken te hebben, maar dat is een misvatting. Als je de 17 “global goals’ als denkkader neemt dat is het opvallend dat de eerste doelstelling (van de 17) is: een wereld zonder armoede. En laten we daar nou bijna dagelijks mee bezig zijn; hoe zorgen we voor bestaanszekerheid, gelijke kansen en een duurzame wereld.

  Bevlogen inleiding Helga van Leur
  Het congres begon donderdagmorgen in Winterswijk. Ik kon daar niet bij zijn. Maar ik heb begrepen dat voor al de bijdrage van Ronald Rovers, publicist van o.a. “Gebroken Kringlopen” en hoogleraar te Hasselt (B) erg veel indruk maakte. Hij toonde glashard aan dat we als mensheid nù moeten veranderen, anders loopt de planeet vast. Datzelfde betoogde Helga van Leur in een leuke presentatie die middag binnen het gebouw van Beele te Aalten. Prachtige plaatjes en uitspraken die de vernietigende invloed van menselijk handelen op de aarde duidelijk maken, maar ook aangeven hoe we kunnen omkeren. En ja, dan wordt het een beetje minder vliegen, douchen, verwarmen, vlees eten enz. Dat is volgens van Leur niet zo’n probleem. Ik heb dan altijd wel een beetje het onaangename gevoel dat het inderdaad niet zo’n probleem is voor die mensen die al genoeg hebben. Maar dat mensen op het bestaansminimum wel een soort van verantwoordelijkheid aangepraat krijgen die ze moeilijk kunnen nemen. Toch is er op alle gebied wat te doen.

  Duurzame excursies
  Dat bleek die middag tijdens de excursies naar bijvoorbeeld de Dijkstraat (duurzame inrichting), Aaltens Goor (droogtebestrijding) en windenergie, Zonne-energie in Ratum, Innovatie bij Groentekwekerij Smits (De Heurne) en Beele (Aalten) en de Dorpsakker Winterswijk (groentekwekerij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

  “Van kop tot kont” bij Keunenhuus
  Die avond waren we met een kleine delegatie van zo’n 14 mensen (incl. de buitenlandse gasten) te gast bij Nel Schellekens van het Keunenhuis in Woold (Winterswijk). Wat een beleving! Een gepassioneerde Nel die van werkelijk alles uit de regionale omgeving en natuur iets eetbaars kan maken. En zich enorm opwindt over de “moderne” omgang met de natuur: miljoenen haantjes door shredder, sikkebokjes en stiertjes als waardeloos afgevoerd, ossen niet op waarde geschat. Met haar concept van “kop tot kont” gebruikt ze alles van een dier (een beetje zoals vroeger bij de boerderij-slacht) en planten in de omgeving. Op de koffie, chocola en enkele specerijen na komt alles hier uit de buurt. De meest verrassende maar ook heerlijke gerechten: runderhart, kippenmaag, uierboord, gefrituurde tuinbonen, tulpenbollen…..

  Vrijdag: Rentmeester 2050
  Voor mij was toch wel het hoogtepunt de sneltreinpresentatie op vrijdagmorgen van Maurice Beijk, hij noemt zicht rentmeester 2050. Een indrukwekkende loopbaan (van dyslectische lagere scholier waar hij twee keer bleef zitten) tot visionair die duurzame dingen voor elkaar krijgt: een eigen huis in Hengelo van bijna uitsluitend afval en marktplaats spullen, grondlegger van het bekende Unipro fabrieksgebouw in Haaksbergen en nu van het Reinten (wegenbouwer) hoofdkwartier in Borne: 85% re-used materiaal uit sloop van bijv. Dusseldorp. Zeer maar dan ook zeer overtuigend toont hij aan dat er nù wat moet gebeuren en dat door anders te denken en te doen er zeker ook oplossingen zijn. Niet alles is kommer en kwel en ook niet alles hoeft door hoogwaardige techniek opgelost te worden.
  Heel mooi is dat ook hier de verbinding wordt gemaakt tussen duurzaamheid en vitaliteit en bestaanszekerheid van bijv. de werknemers. Dus mens en milieu om het eens ouderwets te zeggen. De global goals hebben bij wegenbouwer Reinten een hele praktische vertaling gekregen naar ook “smart” doelen: “bewust, vitaal en schoon”. Echt een hele praktische vertaling van de “hoog-over-doelen”.

  Er is beweging!
  Alle workshops en activiteiten overziend past een enorm compliment aan onze medewerkers die hiermee enorm druk geweest zijn. En ook geeft zo’n conferentie een signaal van hoop. Daar waar duurzaamheid, zorgen om mens en milieu zo ongeveer vanaf de Club van Rome uitsluitend het domein leek van bezorgde wetenschappers, linkse actiegroepen en de geitenwollensokkenbrigade, is de wind nu toch totaal gedraaid. De “mainstream” schuwt het onderwerp en de discussie niet meer, sommige bedrijven lopen ver vooruit op innovatieve oplossingen en kijken meer naar impact en waarde dan naar winst en korte termijn aandeelhouderbelang. Dat moet gestimuleerd blijven worden. Deze conferentie droeg daar een mooi steentje aan bij.


 • Achterhoek gaat voor “brede welvaart”

  Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

  Maandagmiddag waren er drie bijeenkomsten over de zgn. regiodeal. Dat vergt uitleg. Een paar ministeries hebben bedacht dat ze hun beleid beter over het voetlicht kunnen brengen en resultaten kunnen boeken als ze investeren in de regio’s. En dan ook met als aandachtspunt de grensregio’s. Want als je allerlei kaartjes bekijkt over uitdagingen en kansen, dan zie je dat de regio’s langs de grens met specifieke problemen kampen.
  Over het algemeen meer vergrijzing en ontgroening, minder gezondheid, welvaart en inkomen. Door middel van gerichte inzet zouden dan investeringen “eerlijker” over het land verdeeld kunnen worden. Daarvoor is het instrument “regiodeal” bedacht. Natuurlijk met een strak Haags proces, maar toch hopen we als regio Achterhoek met een goed verhaal gerichte rijksinvesteringen uit te lokken.

  Meedenken in de Koppelkerk
  Maandagmiddag konden bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties meedenken langs welke kaders we willen werken. Basis is de Regiovisie van de Achterhoek: die hebben we in het afgelopen jaar opgesteld. Kort en bondig waar we heen willen met de Achterhoek. Ik ben blij dat daar ook veel ruimte is voor preventie, gezondheid en gedrag, de inclusieve arbeidsmarkt en niet alleen maar de focus ligt op nog meer groei van industrie, wegen en stenen.

  Brede welvaart een duurzame ontwikkelingsdoelen
  Een tweede begrip waar we mee te maken krijgen, en ook door ministerie gepropageerd wordt, is het begrip ”brede welvaart”. Wat is brede welvaart? “Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart gaat dus over drie groepen mensen: de mensen die nu in Nederland wonen (‘hier en nu’), de volgende generaties – onze kinderen en kleinkinderen – (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’).” (definitie van CBS).
  En tenslotte gaat het om de “duurzame ontwikkelings- doelen”, ook wel “global goals” genoemd, die gepropageerd worden door de Verenigde Naties. Het zijn doelen voor een betere wereld: van het uitbannen van armoede, tot onderwijs en eerlijk werk en gelijke kansen voor iedereen. Ik ben heel blij dat deze drie onderleggers de Achterhoek-deal met het rijk gaan bepalen. Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het brede besef doorgedrongen dat er grenzen aan de groei, consumptie en productie zijn. Dat er menselijke waarden zijn die belangrijker zijn dan materiële welvaart en bezit. In de komende tijd worden deze thema’s gecommuniceerd naar Den Haag. Als ze aanspreken dan mogen we vanaf december werken aan de uitwerking en een aanvraag voor gelden.


 • Regenboogvlag is nodig!

  Joop Wikkerink, 15 oktober 2022

  Dinsdag 11 oktober was het Coming Out Day, een internationale dag van aandacht en respect voor LHBTI’S en queer-personen. Deze dag komt jaarlijks terug op 11 oktober. Een belangrijk statement van deze dag is: jezelf zijn, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Net als in veel andere gemeenten in Nederland hangen we daarom vandaag de regenboogvlag uit. Dinsdagmorgen vroeg werd de vlag gehesen door wethouder Joop Wikkerink, samen met Rudi ter Maat, inwoner van de gemeente Aalten.


  Drempelverlagend
  Rudi ter Maat: “dit is een ontzettend belangrijk moment voor mij. In mijn tijd was vertellen dat je niet op vrouwen maar op mannen valt, een enorme drempel. Er rustte een taboe op, dat maakte het moeilijk om het aan ouders, vrienden en kennissen te vertellen. Je moet het dan alleen verwerken en dat geeft spanning.”
  De drempel om met elkaar in gesprek te gaan wordt kleiner als er aandacht aan wordt besteed. Daarom is voor Rudi het hijsen van de regenboogvlag belangrijk. “Zichtbaarheid is belangrijk. Je laat als gemeente zien dat iedereen er mag zijn. Zeker in deze tijd met alle spanningen in de wereld voelt het soms alsof de LHBTI+ groep opnieuw voor hun rechten op moet komen. In veel landen is het niet zo vanzelfsprekend dat je mag zijn wie je bent, en dat geeft aan dat we onze rechten goed moeten beschermen.”


 • Speeddaten bij “Politiek Actief”

  Theo Bauhuis, 15 oktober 2022

  Vanaf 22 september geven burgemeester Stapelkamp en griffier Marcel Fiering weer de cursus Politiek Actief. Er zijn dit jaar 21 deelnemers uit onze gemeente.
  Tijdens de eerste avond op donderdag 22 september was er een half uur gereserveerd waarin een drietal raadsleden vertelden over hoe en waarom ze raadslid zijn geworden en hoe dat bevalt.

  Speeddates
  Tijdens de derde avond op donderdag 13 oktober was er een speeddate met bijna alle in de raad zittende partijen. Namens de PP was ondergetekende aanwezig. De deelnemers kregen eerst nog een deel theorie waarna in groepjes met de raadsleden gesproken kon worden. Echt speeddaten, 5 minuten per tafel / partij waarna iedereen door schoof.
  De meeste deelnemers hadden wel wat vragen voorbereid, vaak hele praktische en niet zozeer over het raadswerk zelf. Dat varieerde van de vraag waarom Aalten nog geen regenbooggemeente is tot een vraag of het fietspad tussen Aalten en Dinxperlo beter verlicht en daarmee veiliger kon. Er kwamen natuurlijk ook vragen over waar de PP voor staat en waar ze zich de laatste tijd als partij hard voor heeft gemaakt.

  Moeilijke taal
  Bij de gezamenlijke rondvraag achteraf kwamen ook nog wel wat opvallende zaken naar voren. Zo was er de vraag aan de burgemeester waarom zo vaak in moeilijke taal naar de burger werd gecommuniceerd. Als voorbeeld werd de informatie genoemd die vanuit de gemeente naar de deelnemers gaat. Die wordt niet toegestuurd, maar die doet men toekomen. Ook miste een deel van de deelnemers een soort welkom vanuit de gemeente aan nieuwe inwoners.
  Het is mooi om zo’n grote groep te zien die actief hun best doen om beter te weten wat er in de gemeente speelt. Het gaat de meesten er niet om raadswerk te gaan doen, maar vooral om beter te begrijpen waar de gemeente mee bezig is en wat er speelt. Toch, wie weet komen er nieuwe talenten voor de raad uit voort. Ik vond het in ieder geval leuk ze even te spreken.


 • Meedenkavond sociaal beleid

  Redactie, 17 september 2022

  Meedenkavond 12 september “Zo persoonlijk mogelijk” is goed bezocht.
  Zo’n veertig mensen verzamelden zich maandagavond in ’t Dorpshuus te IJzerlo om mee te denken over de aanpak in het sociaal domein. We hebben als gemeente enkele beleidsstukken vastgesteld rond ons “sociaal domein”: de omgekeerde verordening, de nota “Zo persoonlijk mogelijk meedoen in Aalten”en daarop geënt een concept-uitvoeringsprogramma.Voor dat laatste hebben veel organisaties en individuele mensen hun input geleverd en nu was het dan zover dat er gereageerd kon worden op concrete zaken die aangepakt moeten worden.

  Aftrap
  Als letterlijke aftrap gooide wethouder Hans te Lindert een bal de zaal in met daarop een heleboel afkortingen: PPJ (Preventie Platform jeugd.), IHP (Integraal Huisvestingsplan) AIB (Achterhoek in beweging. De bal werd een beetje heen en weer gegooid zodat duidelijk werd dat al die afkortingen alleen maar door samenwerking aan elkaar geregen kunnen worden. Het motto is dan “It takes a village to raise a child”.

  Pubkwis
  Vervolgens liet Wethouder Joop Wikkerink via een pub-kwisje de zaal voelen hoe urgent de noodzaak is van anders kijken naar de zorg. Misschien wel leuk om wat vragen hier te herhalen:

  1. In 2017 had Aalten 1585 mensen met een WMO-voorziening. Is dat in 2026 meer of minder dan 2500? Antwoord: minder nl. 2495.
  2. Vandaag de dag heeft Aalten 520 mensen met dementie. Zijn dat er in 2040 meer of minder dan 1000. Antwoord : minder nl. 920, maar in 2050, 10 jaar later 1100;
  3. Op dit moment werken 1 op de 6 mensen van de beroepsbevolking in de zorg. Als er niks in het beleid verandert is dat dan over veertig jaar meer of minder dan 1 op 4? Antwoord: meer nl. 1 op de 3
  4. In de gemeente Aalten zijn naar schatting 6700 mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers dat langdurig en intensief mantelzorger is, is dat meer of minder dan 1000. Antwoord: meer 1164.
  5. En het aantal mantelzorgers dat overbelast is is dat meer of minder dan 500. Antwoord: meer nl. 583.

  Groepjes met elkaar in gesprek.
  Vervolgens werd er gebrainstormd in groepjes. Bijvoorbeeld over Naoberschap. Daar ging het over de bekendheid en toegang tot voorzieningen: er is zo ontzettend veel, maar vaak niet bekend. Of een groepje die nadacht over “Oud worden in de gemeente Aalten”. Daar kwam bijvoorbeeld een idee over een wat ruimere interpretatie van mantelzorgwoningen naar voren. Inmiddels is een voorstel in roulatie in de regio om levensloop/zorgwoningen toe te staan (op een erf, in een tuin, in een woning) zonder dat er nu al sprake is van mantelzorg, maar dat dat wel kan komen. Of een groepje dat zich met de jeugd in Aalten bezighield. Daarbij is “meedoen zonder groepsdruk” zo erg belangrijk. Er kwamen enorm veel ideeën naar voren die allemaal verwerkt worden in praktische voorstellen voor de uitvoering. En daar gaat de gemeente ook weer mee terug naar de “sociale basis”.


 • Heerlijk Thuis in huis

  Joop Wikkerink, 11 september 2022

  Woensdagavond deden wethouders uit Oude IJsselstreek, Berkelland en ik de aftrap voor een mooi project “Heerlijk thuis in huis”. Kort gezegd: wijksgewijs worden inwoners van 55plus benaderd en wordt hen aangeboden een gesprek met een wooncoach. Deze wooncoaches hebben een korte opleiding gehad waarin ze op de hoogte gebracht zijn van de vele steunmaatregelen die er zijn voor meer “woongeluk” in je huis of in je buurt. Maar vooral ook geleerd hebben te luisteren naar de wensen van de mensen. In alle drie de gemeenten is een groepje wooncoaches die aan de slag gaan en vooral ook ervaringen uitwisselen. Kruiswerk (Zlimthuis), Agem (energie) en de woningcorporaties zijn allemaal betrokken. In Aalten beginnen we met eigen huizen in bepaalde wijken en kijken we ook naar “koppelkansen” met maatregelen in klimaatbeheersing: uiterst actueel dus nu met de energieprijzen.
  In mijn openingspraatje legde ik de aanwezige coaches een “casus” voor: ik heb al eens een bezoekje gebracht aan een echtpaar in de 90 die nog zelfstandig wonen en zich afvragen hoe het in de toekomst moet. Hoe pak je dat aan als coach? Twee mooie antwoorden: vraag en luister eerst wat ze zelf willen en: zorg en probeer samen voorstellen te maken zodat ze niet de rest van hun leven alleen maar bezig hoeven te zijn met zorgen te maken over “hoe het toch verder moet”.


 • Kleine ondernemers en zzp-ers in de knel

  Redactie, 11 september 2022

  Samen met de gemeente Doetinchem hebben we het Ondernemerssteunpunt ingericht. Gericht op kleine ondernemers en zzp-ers. Dat was vooral nodig in de corona-tijd met de steunmaatregelen die er toen waren. Maar nu is dat weer nodig. Er blijkt enorme onzekerheid in sommige branches over de toekomst: hoe lang houd je de stijgende energieprijzen vol, kun je je uitgestelde corona-belastingschuld wel tijdig betalen, zijn er voldoende grondstoffen maar ook vakbekwaam personeel. Ook de ondernemers in het MKB kampen met een paar crises die op elkaar inwerken.

  Wat moet er gebeuren? Het rijk is akelig stil als het om het MKB gaat. Terwijl we in de corona-tijd allerlei regelingen opgetuigd hebben met de daarbij behorende uitvoeringsorganisatie. Met het Ondernemerssteunpunt zijn een paar afspraken gemaakt.
  Allereerst hebben we afgesproken een soort voorlichtingscampagne op poten te zetten. Kernboodschap: blijf niet alleen met je vragen zitten als kleine ondernemer, kom sparren met OSP en laten we samen kijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien in een nieuwe oriëntatie en markt of “productie”-proces, misschien met financiële steun. Vervolgens willen we ook dat ons scholingsfonds “Op IJver” beter benut wordt door de kleine ondernemers. En dat ook ondernemers er zich van bewust zijn dat een leven lang leren ook voor hen geldt, juist in deze tijd. Er zijn scholings- en steunmaatregelen. Laat we die ook gebruiken. Ken jij ondernemers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Laat ze contact (anoniem!) opnemen met Ondernemerssteunpunt: www.ondernemers-steunpunt. nl


 • Denk mee met de gemeente over sociaal

  Redactie, 3 september 2022

  Oproep om mee te denken over de verdere invulling van onze sociale gemeente.
  Op maandag 12 september organiseert de gemeente een meedenkavond over het sociaal domein. In de afgelopen tijd heeft de raad een paar beleidsnota’s aangenomen die de werkwijze van het sociaal domein aangaan. Steeds is de bedoeling dat de gemeente waar nodig inwoners ondersteunt en helpt, als dat nodig is. Die hulp en ondersteuning moet zo persoonlijk mogelijk zijn en niet alleen maar volgens regels en wetten. Daarbij speelt de “sociale basis” een heel belangrijke rol: hoe zorgen we er voor dat het “systeem” om de inwoners heen, het naoberschap ondersteunend kan zijn naar die inwoners.
  Daarover gaan medewerkers van de gemeente graag in gesprek. Ze hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld met maatregelen die vanuit de gemeente genomen zijn en kunnen worden. Op de meedenkavond gaat het over de rol daarbij van inwomers, buurten en wijken, verenigingen enzovoort. Dus kom meepraten en -denken.


 • Op je plek: zorgpad voor ouderen.

  Redactie, 19 juni 2022


  “Voelt u zich op uw plek”? Een vraag waar soms ouderen wel van schrikken, even afhankelijk van wie de vraag stelt: “maar ik hoef toch niet weg hier, dokter”? , is dan de verontruste tegenvraag. Het is dus van belang dat het netwerk om ouderen en kwetsbaren heen de vraag goed zonder lading kan stellen. Dat is precies de bedoeling van het project “Op je plek Aalten-Dinxperlo”. Dat is een onderdeel van de landelijke aanpak “de juiste zorg op de juiste plek”. Maandag was er een openbaar werkatelier met veel mensen uit de praktijk en het beleid. Het zijn mooie doelstellingen die in de projectinschrijving staan. Ik pik er één uit: “Vanuit een participatie aanpak een zorgpad creëren voor geïntegreerde eerste lijnszorg en welzijn in de gemeente Aalten: een versterking van het domeinoverstijgend netwerk voor ouderen met lage zelfredzaamheid.”
  Concreet: in de praktijk wordt met 10 partners in de zorg een soort zorgpad ontwikkeld met afspraken, instrumenten en aanpakken rondom kwetsbare ouderen met een beperkt netwerk. Wat dat betekende werd meteen duidelijk in een “casusbeschrijving”. Waarbij de deelnemers een sterkte-zwakteanalyse moesten maken. Het ging over een mevrouw die van alles mankeerde, een zoon had waar ze nauwelijks contact mee had, die ver weg woonde. Zij had bovendien allerlei moeilijkheden met vrijwilligers, begrafenisondernemers, instellingen. En sloot zich af. In een gesprek in groepjes komen er dan toch altijd onverwachte gezichtspunten. “Mevrouw heeft een zoon, dat is een kans! riep de één. “Nee dat zie ik juist als een zwakte, een bedreiging”. Al nadenkend en discussiërend vormde zich zo een “zorgpad voor deze mevrouw”. Interessant. Hoger doel is om kwetsbare ouderen met een beperkt netwerk toch een zinvol bestaan te bieden. Daarvoor is samenwerking, begrip en invoelend vermogen nodig. Door de tijdsdruk schiet er dat bij sommige zorginstellingen nog wel eens bij in.


 • Met zijn allen het café in

  door Petra Hoezen, 12 juni 2022

  Op woensdag 8 juni jl. was het eindelijk weer zover: het jaarlijks terugkerend jaarrekening(- en voorjaarsnota) café werd weer georganiseerd. Een event dat ooit is begonnen met het begrotingscafé, maar dus inmiddels ook rondom de jaarrekening wordt georganiseerd. Het is geen café waar je dronken wordt, maar wel een plek van goede gesprekken. Het is namelijk een avond waarop op een laagdrempelige wijze vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden en fractievolgers aan de ambtenaren over de jaarrekening en, dit jaar dus ook, de voorjaarsnota. De raadzaal en de ontvangsthal was ingericht met per programma één of meer statafels met daarbij de ambtenaren aan wie vragen gesteld konden worden. Heel handig voor nieuwe raadsleden en/of fractievolgers die bijvoorbeeld uitleg willen de opbouw en berekening van het weerstandsvermogen, de risico-analyse of de balans. Er is echter, voor de geoefende raadsleden en fractievolgers, ook gelegenheid voor het stellen van meer inhoudelijke en technische vragen over bijvoorbeeld de voortgang van bepaalde projecten.

  Gezegd moet worden dat de PP met drie personen goed vertegenwoordigd was. Dit in tegenstelling tot enkele andere partijen waarvan slechts één afgevaardigde aanwezig was. Het belang van een avond als deze wordt kennelijk niet door ieder raadslid gezien. Ten onrechte, want het directe contact met de betrokken ambtenaren is erg waardevol. Natuurlijk moeten we als raad kritisch zijn, we zijn er immers om het beleid te controleren, maar het is goed om je hierbij af en toe te realiseren dat de mensen die dit beleid maken en uitvoeren erg betrokken en gepassioneerd zijn. Ook voor de ambtenaren is het natuurlijk een goede gelegenheid om hun critici persoonlijk te kunnen uitleggen wat de beweegredenen zijn voor bepaald beleid of besluitvorming. Het is enorm waardevol om op een informele wijze met elkaar te kunnen bespreken waarom het bijvoorbeeld na zoveel jaar nog niet goed lukt om de kosten voor de jeugdhulp en WMO goed te besproken of hoe een woningbouwproject is verlopen.

  Al met al was het een erg nuttige en interessante avond. Ik kijk nu al weer uit aan het begrotingscafé en de mooie en goede gesprekken die we dan kunnen hebben met elkaar!


 • Gesprek over werk en psychische kwetsbaarheid

  Op donderdag 19 mei van 16.00 tot 18.30 uur is hierover een bijeenkomst in de Koppelkerk in Bredevoort voor werkgevers, werknemers, ervaringsdeskundigen, instellingen en organisaties die met mensen met een psychische kwetsbaarheid werken. Aanmelden kan nog.
  We streven allemaal naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel werkgevers willen daaraan meewerken. Veel instellingen die met vrijwilligers werken willen steeds inclusiever worden. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid of een GGZ-achtergrond willen werken of een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij door vrijwilligerswerk. Maar de praktijk is weerbarstiger. Werknemers in een organisatie vragen zich af hoe ze moeten omgaan met de doelgroep. Mensen met een psychische kwetsbaarheid of GGZ-achtergrond vragen zich af of de organisatie wel voldoende rekening met hen houdt. Werkgevers en instellingen die met vrijwilligers werken vragen zich af of zij hun organisatiedoelen, klantbenadering, en personeelstevredenheid kunnen behalen met mensen met een arbeidsbeperking. Begeleidingsorganisaties vragen zich af of zij voldoende gereedschappen kunnen inzetten bij de begeleiding en coaching van hun doelgroep. Uitkeringsinstanties en gemeenten tot slot hebben soms vragen bij de bedoeling van de wetten en de rechtmatigheid.
  Alle reden om hierover samen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Veel belanghebbenden hebben inmiddels aangegeven aanwezig te zijn. Vindt u het ook interessant en wilt u meepraten? U kunt nog deelnemen. Aanmelden via info@koppelkerk.nl 
   
  Programma:
  15.45u: inloop, koffie/thee
  16.00u: welkom, voorstelrondje
  16.10u: ervaringsschetsen werkgever, vrijwilligersorganisatie, ervaringsdeskundigen, werknemers
  16.20u: presentaties over ‘gereedschapskist’ van Laborijn en Estinea
  17.00u: discussie o.l.v. wethouder Joop Wikkerink: wat is nodig? 
  18.00u: conclusies en afspraken, drankje/hapje
  18.30u: einde   

 • Ostendorp informateur

  Extra raad op dinsdag 5 april
  Op dinsdag 5 april is de eerste “beeldvormende vergadering” van de nieuwe raad. Deze wordt voorafgegaan door een  extra raadsvergadering om 19.00 uur waarin in elk geval de fractievolgers hun eed of belofte komen afleggen. Voor de Progressieve Partij zijn dat Sylvia Stuivenberg, Theo Bauhuis en Petra Hoezen. Zij ondersteunen de fractie op het gebied van het sociaal domein (Sylvia), ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en milieu (Theo) en Financiën, Algemeen bestuur en juridische zaken (Petra). Welkom!

  Hans Martijn Ostendorp voorgedragen als informateur
  Vrijdag werd bekend dat de grootste fractie (CDA), die de lead neemt in de formatie, Hans Martijn Ostendorp gevraagd heeft als informateur. Hans Martijn is natuurlijk geen onbekende; allereerst als Achterhoeker en directeur van de Graafschap en natuurlijk als ex-raadslid en –wethouder in de gefuseerde gemeente Aalten. Daarna was hij 8 jaar burgemeester in Bunnik (Utrecht). Hij werd daar o.a. landelijk bekend toen hij zich inzette voor een verblijfsvergunning voor het Chinese jongetje Shenjun dat in Nederland is geboren en buiten het zgn. kinderpardon zou vallen. Maar liefst 300 burgemeesters steunden zijn actie richting staatssecretaris Teeven, die de regeling aanpaste. Tijdens de extra raadvergadering op 5 april wordt Hans Martijn benoemd als informateur. Hij krijgt dan de opdracht mee te onderzoeken welke in de raad vertegenwoordigde partijen een solide en duurzaam college van burgemeester en wethouders kunnen vormen.


 • Raadvergadering 22 februari

  Op dinsdag 22 februari vindt er weer een besluitvormende raadvergadering plaats. Een gedenkwaardige vergadering. Waarschijnlijk de laatste digitale vergadering. Maar in elk geval de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze samenstelling. Voor agenda en toelichting zie hiernaast.


 • Raadvergadering 25 januari 2022

  Op dinsdag 25 januari vergadert de gemeenteraad. Dit is een zgn. besluitvormende vergadering. Dat wil zeggen dat de discussie alleen gaat over eventuele wijzigingsvoorstellen Hieronder nadere informatie over de bespreek- en besluitpunten.


  .

Deel deze inhoud