• Gesprek over werk en psychische kwetsbaarheid

  Op donderdag 19 mei van 16.00 tot 18.30 uur is hierover een bijeenkomst in de Koppelkerk in Bredevoort voor werkgevers, werknemers, ervaringsdeskundigen, instellingen en organisaties die met mensen met een psychische kwetsbaarheid werken. Aanmelden kan nog.
  We streven allemaal naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel werkgevers willen daaraan meewerken. Veel instellingen die met vrijwilligers werken willen steeds inclusiever worden. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid of een GGZ-achtergrond willen werken of een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij door vrijwilligerswerk. Maar de praktijk is weerbarstiger. Werknemers in een organisatie vragen zich af hoe ze moeten omgaan met de doelgroep. Mensen met een psychische kwetsbaarheid of GGZ-achtergrond vragen zich af of de organisatie wel voldoende rekening met hen houdt. Werkgevers en instellingen die met vrijwilligers werken vragen zich af of zij hun organisatiedoelen, klantbenadering, en personeelstevredenheid kunnen behalen met mensen met een arbeidsbeperking. Begeleidingsorganisaties vragen zich af of zij voldoende gereedschappen kunnen inzetten bij de begeleiding en coaching van hun doelgroep. Uitkeringsinstanties en gemeenten tot slot hebben soms vragen bij de bedoeling van de wetten en de rechtmatigheid.
  Alle reden om hierover samen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Veel belanghebbenden hebben inmiddels aangegeven aanwezig te zijn. Vindt u het ook interessant en wilt u meepraten? U kunt nog deelnemen. Aanmelden via info@koppelkerk.nl 
   
  Programma:
  15.45u: inloop, koffie/thee
  16.00u: welkom, voorstelrondje
  16.10u: ervaringsschetsen werkgever, vrijwilligersorganisatie, ervaringsdeskundigen, werknemers
  16.20u: presentaties over ‘gereedschapskist’ van Laborijn en Estinea
  17.00u: discussie o.l.v. wethouder Joop Wikkerink: wat is nodig? 
  18.00u: conclusies en afspraken, drankje/hapje
  18.30u: einde   

 • Ostendorp informateur

  Extra raad op dinsdag 5 april
  Op dinsdag 5 april is de eerste “beeldvormende vergadering” van de nieuwe raad. Deze wordt voorafgegaan door een  extra raadsvergadering om 19.00 uur waarin in elk geval de fractievolgers hun eed of belofte komen afleggen. Voor de Progressieve Partij zijn dat Sylvia Stuivenberg, Theo Bauhuis en Petra Hoezen. Zij ondersteunen de fractie op het gebied van het sociaal domein (Sylvia), ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en milieu (Theo) en Financiën, Algemeen bestuur en juridische zaken (Petra). Welkom!

  Hans Martijn Ostendorp voorgedragen als informateur
  Vrijdag werd bekend dat de grootste fractie (CDA), die de lead neemt in de formatie, Hans Martijn Ostendorp gevraagd heeft als informateur. Hans Martijn is natuurlijk geen onbekende; allereerst als Achterhoeker en directeur van de Graafschap en natuurlijk als ex-raadslid en –wethouder in de gefuseerde gemeente Aalten. Daarna was hij 8 jaar burgemeester in Bunnik (Utrecht). Hij werd daar o.a. landelijk bekend toen hij zich inzette voor een verblijfsvergunning voor het Chinese jongetje Shenjun dat in Nederland is geboren en buiten het zgn. kinderpardon zou vallen. Maar liefst 300 burgemeesters steunden zijn actie richting staatssecretaris Teeven, die de regeling aanpaste. Tijdens de extra raadvergadering op 5 april wordt Hans Martijn benoemd als informateur. Hij krijgt dan de opdracht mee te onderzoeken welke in de raad vertegenwoordigde partijen een solide en duurzaam college van burgemeester en wethouders kunnen vormen.


 • Raadvergadering 22 februari

  Op dinsdag 22 februari vindt er weer een besluitvormende raadvergadering plaats. Een gedenkwaardige vergadering. Waarschijnlijk de laatste digitale vergadering. Maar in elk geval de laatste vergadering van de gemeenteraad in deze samenstelling. Voor agenda en toelichting zie hiernaast.


 • Raadvergadering 25 januari 2022

  Op dinsdag 25 januari vergadert de gemeenteraad. Dit is een zgn. besluitvormende vergadering. Dat wil zeggen dat de discussie alleen gaat over eventuele wijzigingsvoorstellen Hieronder nadere informatie over de bespreek- en besluitpunten.


  .

Deel deze inhoud