Gewoon doorgaan met industrieterreinen aanleggen?

Discussie Regionaal Programma Bedrijventerreinen

“Voor ons ligt het regionaal programma werklocaties met het verzoek deze goed te keuren en vast te stellen. De opzet in het programma lijkt toch wel erg op dat vooroordeel over Nederlanders bij het lopend buffet. Maximaal scoren, als het op het bord past moet het mee. Niet alleen wordt ingezet op de hoogste verwachting van behoefte, ook leegstand laten we gemakshalve achterwege, want daar wordt het alleen maar minder van. Zo is nu ook de keuze, we gaan voor maximaal of helemaal niet.
Bovendien: Het is een regionaal programma, waarin nog helemaal niet nadere afwegingen worden gemaakt over:

  •         Welke bedrijven willen we graag in de Achterhoek hebben?
  •    We willen met ons allen graag naar een circulaire economie: hoe kunnen we dat ruimtelijk stimuleren?
  •    Bijv biobased bouwen heeft de toekomst: hoe brengen we productie, verwerking en toepassing dicht bij elkaar?
  •         En waar willen we die dan het liefst?
  •    HMC naar oa Laarberg, XXL naar Montferland ; maar de rest? Is regionale specialisatie en clustering gewenst (bijv. biobased bouwen)?

We zien graag dat deze vragen op regionale schaal aan de orde komen en ik hoor graag van de raadscollega’s hoe deze daar tegenaan kijken

Bij dit alles zal ook steeds meer de vraag gesteld moeten worden of economische groei op zich nog langer haalbaar en wenselijk is. Denk aan tekorten op de arbeidsmarkt, grondstoffen-schaarste, druk op het milieu en mobiliteit, netcongestie.

Niet voor niets is er een groeiende groep economen die pleit voor zero growth.

We zouden het ook erg interessant vinden om het concept Donut-economie eens op de Achterhoek los te laten. Ik verwacht interessante uitkomsten met een gezond toekomstbestendig economisch perspectief.

Zoals het RPW er nu uitziet kunnen we er niet mee akkoord gaan: te groot, te veel ha, geen richting.

Ik hoop dat t.z.t. de focus van de lokale uitwerking een stuk genuanceerder is, zodat we niet, om de eerdere buffet-vergelijking er weer bij te pakken, een industrieterrein hebben met allemaal restjes die we toch niet op blijken te kunnen. En ik hoop dat de vragen en overwegingen die we hiervoor hebben genoemd in de lokale uitwerking worden meegenomen.“

 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *