De raad met zichzelf in gesprek

De raad ging vrijdagmorgen met zichzelf in gesprek: hoe gaat het, wat kan beter, hoe kunnen we onze taak goed uitvoeren. In het ochtendprogramma stond de vraag centraal: wat voor raad willen we zijn? Dit is niet alleen voor ons als raadsleden een belangrijke vraag om bij stil te staan, maar ook relevant voor de inrichting van de griffie. Onze vertrouwde Marcel en Ina gaan binnenkort vertrekken; dit jaar moeten de profielen van de nieuwe griffier, raadsadviseur en griffie-ondersteuner voor de sollicitatieprocedures worden opgesteld. En dan moet je weten welke behoefte er is bij de raad, welk type ondersteuning je nodig hebt, welke griffie bij ons past.

In een losse stijl met veel interactie loodste Peter van de Geer van Debat.nl ons door de ochtend. Zo begon de ochtend met een soort stoelendans. Elke hoek van de kamer stond voor een van de 4 kernwaarden (zie plaatje); je moest gaan staan daar waar jij de raad het meest bij vond passen. Er was geen goed of fout natuurlijk; het ging erom de motivatie achter de keuze boven water te krijgen. Daarna werden enkele thema’s nader uitgediept.

’s Middags mocht het college ook komen (in de Heerlijckheid Bredevoort). Het thema was intimidatie, bedreigingen richting politieke ambtsdragers, publieke hulpverleners enz.  Er is een landelijk Ondersteuningsteam Weerbaar bestuur. Mw. Koetsenruijter van dit instituut bracht een leuke en vlotte (ondanks het onderwerp) presentatie die de tongen losmaakten. Ondanks haar titel: je moet je bek houden! Zij had een viertal categorieen van zorgwekkend gedrag: variërend van kritiek op het beleid in stevige termen tot dreigen met geweld of zelfs gewelddadig optreden. Volgens allerlei onderzoeken heeft twee derde van de politieke ambtsdragers wel eens te maken met een van die soorten normoverschrijdend gedrag. De inleidster benadrukte dat serieus te nemen (niet zeggen: oh, ik heb iets veel ergers meegemaakt, of: jij wilde toch zo graag die functie?). Proberen te de-escaleren, luisteren, niet oordelen, en vooral –bij ernstige vormen- niet de held uit gaan hangen. Natuurlijk gingen we op zoek naar het gegeven dat Nederland bovenaan de lijst staat van agressie jegens gezagsdragers. In individualisering, informatisering (media), maar ook de informelere. Lossere gezagsverhoudingen en natuurlijk het voorbeeldgedrag van Wilders en consorten in het nationale parlement. Maar ook soms het gedrag en de gekmakende regels van de overheid zelf. Het is nuttig om eens wat ervaringen uit te wisselen tussen raadsleden en collegeleden onderling over dit soort niet voor de hand liggende ontwikkelingen.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *