Wonen: de grootste uitdaging

Uit het jaaroverzicht 2023, Joop Wikkerink

Een heel belangrijk element in de bestaanszekerheid is een dak boven je hoofd. Dat lijkt ook wel een van de meest besproken onderwerpen van 2023. Natuurlijk niet voor mensen die geld zat hebben. Maar vooral mensen die graag een betaalbare woning willen. Overigens is begrip betaalbaar relatief. Het rijk wil de grens stellen bij 390.000. Niet te betalen voor een gewoon iemand. Langzamerhand verschuift de discussie (ook in de raad) naar betaalbaar wonen. Gezien de inkomenssituatie van onze inwoners zou er nog meer aandacht moeten komen voor sociale woningbouw. De minister streeft naar 30%. De gemeente Aalten heeft 18% sociale huur. Regionaal is afgesproken dat de nieuwbouw minimaal voor 28 % uit sociale huurwoningbouw bestaat. Er is dus sprake van verdeling van schaarste. En dan hebben we nog urgente aandachtsgroepen die juist zijn aangewezen op die sociale huurwoningen. Dat vraagt aandacht en uitleg. Het opzetten van groepen woningzoekenden tegen elkaar is maar zo een feit. Ook in de gemeente Aalten. Een paar berichtjes van het afgelopen jaar.

Welke aantallen?


In de discussies over woningaantallen zijn de feiten en cijfers van belang. De Woonplaats geeft aan dat er in 2022 135 verhuringen hebben plaats gevonden. Aanzienlijk minder dan in 2021; ook de doorstroming op de huurmarkt zit dus behoorlijk op slot (mensen blijven zitten waar ze zitten, je weet wat je hebt, niet wat je krijgt). Van die 135 verhuringen moest de Woonplaats op grond van wettelijke voorschriften er een aantal buiten de loting houden en direct toewijzen: 8 aan statushouders en 9 aan andere doelgroepen bijv. mensen met een GGZ-rugzakje, begeleid wonen, mensen met een grote zorgbehoefte en crisis.  
Dat laat zien dat (als je de behoefte bekijkt) niet zozeer het probleem is dat wettelijk voorgeschreven doelgroepen de meeste woningen bezetten (17 van de 135), maar dat er gewoon te weinig sociale woningen zijn. De minister streeft naar 30% (van de nieuwbouw);  in de gemeente Aalten zitten we op 18%. (van de totale voorraad). Daar moet dus een tandje bij. Gelukkig wordt nu op het oude LTS terrein in Aalten voor de doelgroep sociale huur gebouwd, maar het gat tussen beschikbare woningen en de woningbehoefte is nog groot.


 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *