Leuke en nuttige OV-toer Achterhoek

Joop Wikkerink, 19 februari 2023

Kamerlid Lisa Westerveld op OV-tour in de Achterhoek
GroenLinks- tweede Kamerlid Lisa Westerveld kwam zaterdag op uitnodiging van de afdeling Oost-Achterhoek naar deze streek. Westerveld, geboren in Aalten en fervent ov-reiziger , kwam ervaringen met het OV in de Achterhoek ophalen. De tocht begon in Winterswijk. Andra Weg, Joop Wikkerink en filmer Wiliam Hulzink van 1Achterhoek sloten aan

Uitdagingen en overstappen
In de trein langs Aalten vertelde Lisa Westerveld hoe ze als scholier van Lintelo naar Aalten moest op de fiets door weer en wind. Toen natuurlijk niet altijd leuk, maar gezien de conditieopbouw erg nuttig. Meer jongeren zouden moeten gaan fietsen. Punt is dat wanneer zij naar haar ouders in Lintelo wil, toch altijd weer moet bellen of iemand haar wil ophalen.
Een eerste uitdaging deed zich voor in Varsseveld waar het gezelschap 20 minuten op de aansluitende bus naar Haaksbergen moest wachten in een weliswaar nieuw maar erg smerig bushokje, waar geschuild moest worden tegen de regen

Spannende overstap.
Bus 740 arriveerde in de regen en pikte het GL-gezelfschap als enige passagiers op. Primeur: je kunt met je betaalpas inchecken!
Al gauw reed de bus voorbij Harreveld. In de aanloop van deze OV-tour wilden we daar graag aanleggen, maar vanwege het carnavalsweekend lukte dat niet. Er komt een apart werkbezoek. Aangekomen in Lichtenvoorde werd duidelijk waarom buschauffeurs aandacht vragen voor hun krappe tijdschema. Bij bushalte Wentholt stapte een groep Syriërs uit de “tussenlokatie ”De Kievit” in, die natuurlijk even werk hadden om met handen en voeten uit te leggen naar welk station ze moesten. Oponthoud vier minuten. De trein reed het station van Lievelde al binnen toen de bus aankwam. Gl-gezelschap moest sprinten om de trein te halen: gelukkig wachtte de machinist netjes. Hier scheelt de goede samenwerking in het zgn. vlindermodel: bus en trein moeten op elkaar wachten en aansluiten.
Omdat het laatste stukje van de OV-reis en het gesprek met de provinciaal lijsttrekker van GroenLinks Charlotte de Roo plaats vond in de Heikamp aan de Hengeloseweg moest de groep per fiets daarheen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het Achterhoekse concept “Gaon”, dat bestaat uit deelfietsen, deelauto’s en –scooters. Nadeel is dat dit weer een systeem is naast de OV-fiets en dat je één fiets per keer kunt gebruiken. Dus max. een half uur van te voren moesten vier mensen de app installeren en reserveren. Het goede nieuws: het werkte!

OV in de Achterhoek: wat gaat goed en wat kan beter?

In stationsrestauratie van Winterswijk gaf Rene Coveen van reizigersorganisatie Rover een perfecte presentatie over wat goed is en wat beter kan in de Achterhoek en vooral het aangrenzende Duitsland. Ook vertegenwoordigers van de buurtbus en de DGB vakbond uit het Duitse Borken waren erbij. In een klein half uurtje werden heel wat tips uitgewisseld: van opname van de grensoverschrijdende lijnen in OV 9292 tot een betere aansluting op diverse punten. En natuurlijk de toiletvoorzieningen, afschaffen dubbel opstaptarief, één kaartsysteem, betere informatie voor mensen met een beperking. Joop Wikkerink wees in het gesprek op de ratjetoe aan vervoersregelingen die er is. Van electrokar en buurtbus tot ZOOV, WMO- en leerlingenvervoer. Volgens Lisa is een goed vervoersysteem heel erg belangrijk om vooral eenzaamheid tegen te gaan. Maar het is wel raar dat we een vervoersprobleem in de zorgwetten gaan oplossen. Een slimme combinatie van alle soorten zou beter zijn. Wat niet moet gebeuren is de dreiging dat wanneer er minder passagiers zijn de lijnen worden opgeheven. Openbaar vervoer zou een basisvoorziening moeten zijn.

GroenLinks- Raadslid en fractievoorzitter uit Berkelland Andra Weg en Progressieve Partij-wethouder en GroenLinkslid Joop Wikkerink uit Aalten en beiden op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van GL Gelderland, namen alle uitgeschreven suggesties en tips mee om ze bij de provincie neer te leggen.

Jeugdzorgplus in onze regio
Ria Otter, verantwoordelijk voor de afbouw Jeugdzorgplus in de 9 jeugdzorgregio’s in Gelderland praate ons bij in een nat bushokje in Varsseveld. Een onderwerp waar Lisa erg veel werk van maakt. Doordat er 9 regio’s in Gelderland samenwerken gaat de noodzakelijk afbouw van deze plekken tot voor kort redelijk. Echter door het uitblijven van besluiten over de hervormingsagenda jeugd lijkt alles stil te staan. Idee is om juist de zware jeugdzorg kleinschaliger en dichterbij te organiseren. Dat gaat ten koste van de grotere instellingen en ook hun werkgelegenheid. Dat geeft niet als er maar tijdig geïnnoveerd en aangepast kan worden. Maar zo is de conclusie: èn bezuinigen èn innoveren gaat niet samen. Gevolg|: de wachtlijsten lopen weer op, personeel is onzeker en zoekt een goed heenkomen, overblijvende groepen worden kleiner en dus duurder. Conclusie van zowel Ria de Otter als Lisa Westerveld: Als er niet snel besluiten worden genomen tussen rijk, gemeenten, instellingen en zorgaanbieders loopt dit systeem verder vast en gaat het ten koste van kinderen en personeel.

Opladers, een inspirerend initiatief!

Toen de bus arriveerde stapten naast het GroenLinksgezelschap ook in Merel Pais-leeflang, pedagoog en strategisch adviseur Jeugdzorg en Esther Bakker, gezondheidsbevorderaar en samen met Merel initiatiefnemer van #opladers. Dat is een zeer verrassend en innovatief initiatief ontstaan in de Achterhoek . Zij vertelden het volgende:
Micha de Winter stelt in het artikel in De Volkskrant voor om gemeenten in Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid te geven in het entameren en coördineren van een collectieve en pedagogische functie.
‘Ouders spelen namelijk een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers van sportverenigingen, politieke of levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft natuurlijk ook het onderwijs hierin een duidelijke taak, net als het kinder- en jongerenwerk.’ Hiervoor bestaan geen simpele recepten.We moeten hier nieuwe oplossingen voor vinden geeft de Winter aan. Als voorbeeld noemt hij het organiseren van een lokaal pedagogisch burgerberaad.
Merel: “De beweging #Opladers is een voorbeeld wat hier ook thuishoort. En toevallig hebben wij hier een podcast over gemaakt om iedereen kennis te laten maken met deze beweging. Een beter moment is er niet! Als moeder, beleidsadviseur jeugd en oud-student van Micha de Winter ben ik dan ook heel trots om deze podcast te lanceren. Dus netwerk: deel, like en zoek contact als jullie interesse hebben om mee te doen met de beweging #Opladers.”

Samen helpen wij onze kinderen opgroeien

Kijk om je heen
Stel elkaar vragen
Bied een helpende hand
Doe het gewoon, want dat geeft energie!

Natuur en landbouw in de Achterhoek

Jan Dirk Focker, IVN-naturgids en bestuurslid stapte in op station Lievelde en vertelde over het belang van nieuwe natuur. Tussen Lievelde en Ruurlo heeft Staatsbosbeheer zo’n 20 jaar geleden enkele hectares opgekocht en verschraald. Doordat er vanuit het Winterwijks plateau kwelwater aan de oppervlakte komt is deze verschraalde grond uitstekend voor een zeer grote biodiversiteit. Zo bloeien hier in het voorjaar talloze orchidee-soorten. Door de goede samenwerking tussen overheid, landeigenaren (boeren) en Staatsbosbeheer kon deze nieuwe natuur hier ontstaan. Volgens Jan Dirk een voorbeeld van een goed beleid om de biodiversiteit te vergroten en de natuur te versterken en uit te breiden. Hij was nog niet uitgepraat of het gezelschap kwam aan op station Ruurlo.

Bij de Heikamp was lijsttrekker Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland al in gesprek met Willem Drok, kenner van natuur en biodiversiteit en voormalig provinciaal adviseur en Jan Stronks in de Achterhoek wijd en zijd bekend als bioloog, vogelaar en werkzaam bij Staring Educatie. Zij weten alles van de Achterhoekse natuur en hoe die te verbeteren. Ze gaven Charlotte en Lisa een handvol huiswerk mee. Stikstof is al een 40 jaar oud probleem. Het is vooral funest voor natura-2000 gebieden. Maar er is meer. Begin bij het water, dus werk samen met waterschap. Kijk ook vooral naar het agrarisch natuurbeheer: nu nog slechts 1 a 1,5 %: dit is een verdienmodel voor landbouwers. Ook een verdienmodel is de benadering “van boer tot bord”. Een medewerker van pannenkoekenboerderij de Heikamp hield een gepassioneerd verhaal hoe de pannenkoeken aldaar met allemaal streekproducten bereid werden: korte ketens, geen dure tussenhandel maar rechtstreeks inkomsten voor de boer. Tenslotte ging het nog even over de waarde van natuur. Dat kan niet alleen gebruikswaarde voor recreanten, zoals mountainbikers zijn of productiewaarde voor hout- of landbouw. Juist de educatieve waarde is ook van belang. Vandaar dat de provincie gevraagd wordt niet te stoppen met het steunen van natuureducatie. De OV-toer eindigde met een interview met de regionale kranten, een foto met de fractie van Berkelland voorafgegaan door een heerlijke “van boer tot bord” pannenkoek.

Zowel Charlotte als Lisa spraken over een zeer geslaagde en interessant werkbezoek aan de Oost-Achterhoek met een aantal zeer rake observaties, actiepunten op het gebied van openbaar vervoer, jeugdzorg en natuurinclusief boeren als toekomstmodel. De meegereisde GroenLinksleden Andra Weg (Berkelland) en Joop Wikkerink (Aalten) gaven aan dat zij ook goed hun Achterhoekse vragen hebben kunnen neerleggen bij de Gelderse en Haagse groene politici.

Interessante links en podcasts

Interessante links en podcasts met onderwerpen uit deze OV-tour.

Home – Rover
Project Transformatie JeugdzorgPlus – G7 | de zeven Gelderse jeugdregio’s (g7jeugd.nl)
www.mijnopladers.nl
Link naar de podcast in Spotify⤵️
https://bit.ly/416ydSv
Luister in je browser ⤵️
https://bit.ly/3jWfTdS
Luister in Apple podcast ⤵️
https://bit.ly/3E5i9X5
Natuurgebied Koolmansdijk – Buitengewoon Lievelde
Home – Oost Achterhoek (ivn.nl)
Van boer tot bord – Consilium (europa.eu)
Stichting Grondsteun
Natuur- en Milieueducatie – Staring Educatie (staringadvies.nl)
DHKMP – De Heikamp verrast! Ruurlo Achterhoek
Gaon is in alle vrijheid reizen door de Achterhoek met trein, bus en e-bike.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *