Provinciaal Programma Leefbaarheid belangrijk!

Joop Wikkerink, 22 oktober 2022


Woensdagmorgen was het al vroeg dag: vanaf 8.00 uur een ontbijtje bij buurtcentrum De Kei in Steenderen. Daar hadden wethouders uit de Achterhoek een ontmoeting met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor het programma “Leefbaarheid” van de Provincie. Hij kwam eigenlijk vertellen dat er in 2023 nog volop gebruik gemaakt kan worden van dit programma, maar dat er in 2023 in maart ook verkiezingen zijn, daardoor een ander college kan aantreden. Ook dit huidige college heeft al aangegeven dat er in de komende jaren flink bezuinigd moet worden bij de provincie. Het is wel leuk eens een kijkje te nemen op de lijst van projecten waar de provincie via dat programma leefbaarheid ondersteuning geboden heeft.

Veel projecten in de gemeente Aalten 
Dorpshuis Lintelo: ondersteund zoals begeleiding bij subsidie/van het bestuur (2020-2022)
Dorpshuus IJzerlo: ondersteuning subsidie (2022) 
Dorpshuis van het Jaar 2019 (DKK zat in de jury en de organisatie)
In Coronatijd de dorpshuizen/gemeenschapsvoorzieningen/ Dorpsbelangenorganisaties uit de gemeente ondersteund, geïnformeerd en geënquêteerd m.b.t. de invloed van Corona. 
Vitaliteitsscan uitgevoerd bij Activiteitencentrum De Pol Aalten
Heurns Belang: begeleiden Heurns Veld, winnen prijs Kern met Pit (2020-’21)
Contact Platform Aalten i.v.m. bovendorpsoverleg (2022) (eventuele voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan)
Dorpsontwikkelingsplan gemaakt in Lintelo  (2020-2021)
Achterhoekse Wooncoöperatie opgericht: administratie opgezet en begeleiden plaatsing Uuthuuskes 
‘Handboek Pilot betaalbaar wonen in kleine kernen’ geschreven.

De boodschap van alle wethouders was duidelijk: gemeenten hebben veel baat bij programma’s als dit leefbaarheidsprogramma en de steun van de Leefbaarheidsalliantie. Daar waar we allemaal bezig zijn de sociale basis te versterken kunnen we een helpend handje van de provincie prima gebruiken. Zo zou je eigenlijk een dorpsplan voor de De Heurne moeten willen en een Dorpendeal voor Bredevoort. (als de bewoners dat willen) 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *