Tijd voor Achterhoek als experimenteerregio?

Joop Wikkerink, 29 januari 2023

Masterclass Arbeidsmarkt.
“Op” kasteel Slangenburg was er vrijdag een kleine denksessie, masterclass over de inclusieve arbeidsmarkt.
Eerst een bijna eindeloze rij (zie foto) van projecten, aanpakken, maatregelen en beleid waar we trots op zijn in de Achterhoek. Bijvoorbeeld onze projecten als Op IJver, Jongeren Actieplan, Simpel Switchen. Maar ook onze samenwerking in de drie of vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Organisaties (ook vakbonden). Drie voorstellen moeten centraal komen te staan in de komende jaren. Die vormen heel forse uitdagingen en opruimen van allerlei bureaucratische belemmeringen, eigen belangen en schotten tussen regelingen.

Drie belangrijke aangrijpingspunten:

 1. De inwoner centraal:
  Laten we uitgaan van wat inwoners (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) willen, kunnen en drijft. Niet uitgaan van de beperkingen, maar van de talenten, mogelijkheden en ontwikkelingspotentie.
 2. Samenwerken in de keten:
  Wat we zien is dat veel ondersteuningsmogelijkheden, subsidies, scholingsmogelijkheden voor werknemers enz, gekoppeld zijn aan regelingen, inkomenssituatie of organisaties (UWV, gemeenten). Wat zou het mooi zijn als we van elkaars instrumenten gebruik kunnen maken. Dus wanneer UWV een mooi scholingsaanbod heeft, dit ook beschikbaar stellen aan iemand met een p-wet-uitkering en dat een inwoner uit pakweg Aalten die scholing kan inzetten ten behoeve van een baan bij een bedrijf in Varsseveld waarbij het noodzakelijk vervoer (elektrische fiets) door de gemeente Aalten èn de werkgever beschikbaar wordt gesteld. Zoiets. Voorbeelden zijn er al. Maar soms wordt in de praktijk over de laatste 200 euro steun moeilijk gedaan.
 3. Experimenteerregio:
  Wat zou het mooi zijn als we in aanloop van de voorziene stelselwijziging, die door het ministerie van SZW die morgen werd toegelicht, in 2026-27 wij in de Achterhoek in volledige vrijheid met uitgangspunten kunnen experimenteren: ontzorg de werkgevers en biedt bestaanszekerheid aan werknemers (en andersom).

  Die middag werden de voorstellen voorgelegd aan vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, werknemers en UWV. Nou, we kregen de handen mooi op elkaar. Dus aan de slag.

Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *