Vruchtbare Kringloop Achterhoek: hoopvol

Theo Bauhuis, 18 februari 2023

Donderdag 9 februari was er in de Radstake een bijeenkomst van de VKA, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De VKA is een zelfstandige boerenvereniging en bedoeld als lerend netwerk dat samen wil leren te ontwikkelen in vier kringlopen:
• verbeteren van de ecologie,
• verbeteren van het rendement,
• verbinden met de maatschappij,
• vernieuwend ondernemen.
Kortom een vereniging van agrariërs die samen wil werken aan agrarische kringloop.

De bijeenkomst
Op deze avond voor de Achterhoekse leden waren bijna 300 aanwezigen en in alle leeftijden. Dat duidt er op dat een hele grote groep Achterhoekse agrariërs op zijn minst bezig is met leren hoe toekomstbestendiger kan worden geboerd. Een hoopvolle constatering.

Wat ook opviel is dat er maar heel weinig politici waren. Als raad waren we uitgenodigd, maar uit de Aaltense raad waren Bert en ondergetekende aanwezig en verder hebben we niemand gezien. Nou hoeft de Aaltense raad ook niet te leren hoe circulair te boeren, maar enige kennis is toch wel nodig. Vooral omdat er vanuit de politiek wel een grote taak bij de agrariërs wordt gelegd. Dan is het toch wel zo aardig om ook interesse te tonen als agrariërs in zulke grote getalen hun best doen.

De inhoud
Er waren vier sprekers voor deze avond.
De eerste was Arjan van Buuren. Een biologische boer die een lezing hield over de bodem en het belang van een gezond bodemleven. Een gezonde bodem zorgt voor een betere voedselopname, houdt meer water en meer voedingsstoffen vast. Hierdoor is ook minder mest nodig.
Belangrijke stap om bodem en vooral het bodemleven gezond te houden: Gun de bodem rust en zorg dat er zo min mogelijk kale bodem is. Dus niet ploegen (of als het echt moet alleen met een eco ploeg in de bovenste tien centimeter) en zorg na de oogst voor een groenbemester of ander gewas.
Hij teelt granen, bonen en ander gewas dat direct, dus niet via de inefficiente vlees-omweg, voor menselijke consumptie ingezet kan worden. En van zijn granen is prima brood te bakken in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

For Farmers

De tweede was Robert van der Aa van For Farmers. Dit is tevens een van de sponsoren/participanten van de VKA. Op zich is een voerleverancier niet de eerste die je verwacht bij kringlooplandbouw. Toch weet ook For Farmers dat er zaken moeten veranderen, zo werd aangegeven dat er naar wordt gestreefd de voeding zoveel mogelijk uit Europa te halen, dus af van de Zuid-Amerikaanse soja. In zijn toekomstbeeld wordt mest beter benut zodat minder kunstmest nodig is en benut de boer ook zonne- en windenergie om tot een goede bedrijfsvoering te komen.

Achterhoek Toerisme

Marcella de Vos van Achterhoek Tourisme kwam vervolgens aan bod. Niet zozeer over kringlooplandbouw zelf, maar wel het verhaal over het merk dat Achterhoek is geworden, de beleving door bezoekers en de kansen voor de bewoners. Voor de agrariërs is het plan om Achterhoek Food op de kaart te zetten vooral interessant.

De volgende en laatste spreker sloot mooi aan bij Achterhoek Food. Het was kaasboerin Danielle Vuulink uit Duiven die met haar boerenkaas zo succesvol was dat ze de AH als klant moest afzeggen. Een mooi bewijs dat kleinschaligheid ook zeker rendabel kan zijn.

Het bezoeken van de bijeenkomst was meer dan de moeite waard door de hele mooie constatering dat, ondanks alle berichten in de pers over polarisatie, er heel veel boeren bezig zijn de kringloop in het agrarisch bedrijf te verbeteren.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *