Kleine ondernemers en zzp-ers in de knel

Redactie, 11 september 2022

Samen met de gemeente Doetinchem hebben we het Ondernemerssteunpunt ingericht. Gericht op kleine ondernemers en zzp-ers. Dat was vooral nodig in de corona-tijd met de steunmaatregelen die er toen waren. Maar nu is dat weer nodig. Er blijkt enorme onzekerheid in sommige branches over de toekomst: hoe lang houd je de stijgende energieprijzen vol, kun je je uitgestelde corona-belastingschuld wel tijdig betalen, zijn er voldoende grondstoffen maar ook vakbekwaam personeel. Ook de ondernemers in het MKB kampen met een paar crises die op elkaar inwerken.

Wat moet er gebeuren? Het rijk is akelig stil als het om het MKB gaat. Terwijl we in de corona-tijd allerlei regelingen opgetuigd hebben met de daarbij behorende uitvoeringsorganisatie. Met het Ondernemerssteunpunt zijn een paar afspraken gemaakt.
Allereerst hebben we afgesproken een soort voorlichtingscampagne op poten te zetten. Kernboodschap: blijf niet alleen met je vragen zitten als kleine ondernemer, kom sparren met OSP en laten we samen kijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien in een nieuwe oriëntatie en markt of “productie”-proces, misschien met financiële steun. Vervolgens willen we ook dat ons scholingsfonds “Op IJver” beter benut wordt door de kleine ondernemers. En dat ook ondernemers er zich van bewust zijn dat een leven lang leren ook voor hen geldt, juist in deze tijd. Er zijn scholings- en steunmaatregelen. Laat we die ook gebruiken. Ken jij ondernemers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Laat ze contact (anoniem!) opnemen met Ondernemerssteunpunt: www.ondernemers-steunpunt. nl


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *