Met zijn allen het café in

door Petra Hoezen, 12 juni 2022

Op woensdag 8 juni jl. was het eindelijk weer zover: het jaarlijks terugkerend jaarrekening(- en voorjaarsnota) café werd weer georganiseerd. Een event dat ooit is begonnen met het begrotingscafé, maar dus inmiddels ook rondom de jaarrekening wordt georganiseerd. Het is geen café waar je dronken wordt, maar wel een plek van goede gesprekken. Het is namelijk een avond waarop op een laagdrempelige wijze vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden en fractievolgers aan de ambtenaren over de jaarrekening en, dit jaar dus ook, de voorjaarsnota. De raadzaal en de ontvangsthal was ingericht met per programma één of meer statafels met daarbij de ambtenaren aan wie vragen gesteld konden worden. Heel handig voor nieuwe raadsleden en/of fractievolgers die bijvoorbeeld uitleg willen de opbouw en berekening van het weerstandsvermogen, de risico-analyse of de balans. Er is echter, voor de geoefende raadsleden en fractievolgers, ook gelegenheid voor het stellen van meer inhoudelijke en technische vragen over bijvoorbeeld de voortgang van bepaalde projecten.

Gezegd moet worden dat de PP met drie personen goed vertegenwoordigd was. Dit in tegenstelling tot enkele andere partijen waarvan slechts één afgevaardigde aanwezig was. Het belang van een avond als deze wordt kennelijk niet door ieder raadslid gezien. Ten onrechte, want het directe contact met de betrokken ambtenaren is erg waardevol. Natuurlijk moeten we als raad kritisch zijn, we zijn er immers om het beleid te controleren, maar het is goed om je hierbij af en toe te realiseren dat de mensen die dit beleid maken en uitvoeren erg betrokken en gepassioneerd zijn. Ook voor de ambtenaren is het natuurlijk een goede gelegenheid om hun critici persoonlijk te kunnen uitleggen wat de beweegredenen zijn voor bepaald beleid of besluitvorming. Het is enorm waardevol om op een informele wijze met elkaar te kunnen bespreken waarom het bijvoorbeeld na zoveel jaar nog niet goed lukt om de kosten voor de jeugdhulp en WMO goed te besproken of hoe een woningbouwproject is verlopen.

Al met al was het een erg nuttige en interessante avond. Ik kijk nu al weer uit aan het begrotingscafé en de mooie en goede gesprekken die we dan kunnen hebben met elkaar!


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *