Achterhoek gaat voor “brede welvaart”

Joop Wikkerink, 22 oktober 2022

Maandagmiddag waren er drie bijeenkomsten over de zgn. regiodeal. Dat vergt uitleg. Een paar ministeries hebben bedacht dat ze hun beleid beter over het voetlicht kunnen brengen en resultaten kunnen boeken als ze investeren in de regio’s. En dan ook met als aandachtspunt de grensregio’s. Want als je allerlei kaartjes bekijkt over uitdagingen en kansen, dan zie je dat de regio’s langs de grens met specifieke problemen kampen.
Over het algemeen meer vergrijzing en ontgroening, minder gezondheid, welvaart en inkomen. Door middel van gerichte inzet zouden dan investeringen “eerlijker” over het land verdeeld kunnen worden. Daarvoor is het instrument “regiodeal” bedacht. Natuurlijk met een strak Haags proces, maar toch hopen we als regio Achterhoek met een goed verhaal gerichte rijksinvesteringen uit te lokken.

Meedenken in de Koppelkerk
Maandagmiddag konden bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties meedenken langs welke kaders we willen werken. Basis is de Regiovisie van de Achterhoek: die hebben we in het afgelopen jaar opgesteld. Kort en bondig waar we heen willen met de Achterhoek. Ik ben blij dat daar ook veel ruimte is voor preventie, gezondheid en gedrag, de inclusieve arbeidsmarkt en niet alleen maar de focus ligt op nog meer groei van industrie, wegen en stenen.

Brede welvaart een duurzame ontwikkelingsdoelen
Een tweede begrip waar we mee te maken krijgen, en ook door ministerie gepropageerd wordt, is het begrip ”brede welvaart”. Wat is brede welvaart? “Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart gaat dus over drie groepen mensen: de mensen die nu in Nederland wonen (‘hier en nu’), de volgende generaties – onze kinderen en kleinkinderen – (‘later’) en mensen in andere landen (‘elders’).” (definitie van CBS).
En tenslotte gaat het om de “duurzame ontwikkelings- doelen”, ook wel “global goals” genoemd, die gepropageerd worden door de Verenigde Naties. Het zijn doelen voor een betere wereld: van het uitbannen van armoede, tot onderwijs en eerlijk werk en gelijke kansen voor iedereen. Ik ben heel blij dat deze drie onderleggers de Achterhoek-deal met het rijk gaan bepalen. Het heeft lang geduurd maar eindelijk is het brede besef doorgedrongen dat er grenzen aan de groei, consumptie en productie zijn. Dat er menselijke waarden zijn die belangrijker zijn dan materiële welvaart en bezit. In de komende tijd worden deze thema’s gecommuniceerd naar Den Haag. Als ze aanspreken dan mogen we vanaf december werken aan de uitwerking en een aanvraag voor gelden.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *