Op je plek: zorgpad voor ouderen.

Redactie, 19 juni 2022


“Voelt u zich op uw plek”? Een vraag waar soms ouderen wel van schrikken, even afhankelijk van wie de vraag stelt: “maar ik hoef toch niet weg hier, dokter”? , is dan de verontruste tegenvraag. Het is dus van belang dat het netwerk om ouderen en kwetsbaren heen de vraag goed zonder lading kan stellen. Dat is precies de bedoeling van het project “Op je plek Aalten-Dinxperlo”. Dat is een onderdeel van de landelijke aanpak “de juiste zorg op de juiste plek”. Maandag was er een openbaar werkatelier met veel mensen uit de praktijk en het beleid. Het zijn mooie doelstellingen die in de projectinschrijving staan. Ik pik er één uit: “Vanuit een participatie aanpak een zorgpad creëren voor geïntegreerde eerste lijnszorg en welzijn in de gemeente Aalten: een versterking van het domeinoverstijgend netwerk voor ouderen met lage zelfredzaamheid.”
Concreet: in de praktijk wordt met 10 partners in de zorg een soort zorgpad ontwikkeld met afspraken, instrumenten en aanpakken rondom kwetsbare ouderen met een beperkt netwerk. Wat dat betekende werd meteen duidelijk in een “casusbeschrijving”. Waarbij de deelnemers een sterkte-zwakteanalyse moesten maken. Het ging over een mevrouw die van alles mankeerde, een zoon had waar ze nauwelijks contact mee had, die ver weg woonde. Zij had bovendien allerlei moeilijkheden met vrijwilligers, begrafenisondernemers, instellingen. En sloot zich af. In een gesprek in groepjes komen er dan toch altijd onverwachte gezichtspunten. “Mevrouw heeft een zoon, dat is een kans! riep de één. “Nee dat zie ik juist als een zwakte, een bedreiging”. Al nadenkend en discussiërend vormde zich zo een “zorgpad voor deze mevrouw”. Interessant. Hoger doel is om kwetsbare ouderen met een beperkt netwerk toch een zinvol bestaan te bieden. Daarvoor is samenwerking, begrip en invoelend vermogen nodig. Door de tijdsdruk schiet er dat bij sommige zorginstellingen nog wel eens bij in.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.