Meedenkavond sociaal beleid

Redactie, 17 september 2022

Meedenkavond 12 september “Zo persoonlijk mogelijk” is goed bezocht.
Zo’n veertig mensen verzamelden zich maandagavond in ’t Dorpshuus te IJzerlo om mee te denken over de aanpak in het sociaal domein. We hebben als gemeente enkele beleidsstukken vastgesteld rond ons “sociaal domein”: de omgekeerde verordening, de nota “Zo persoonlijk mogelijk meedoen in Aalten”en daarop geënt een concept-uitvoeringsprogramma.Voor dat laatste hebben veel organisaties en individuele mensen hun input geleverd en nu was het dan zover dat er gereageerd kon worden op concrete zaken die aangepakt moeten worden.

Aftrap
Als letterlijke aftrap gooide wethouder Hans te Lindert een bal de zaal in met daarop een heleboel afkortingen: PPJ (Preventie Platform jeugd.), IHP (Integraal Huisvestingsplan) AIB (Achterhoek in beweging. De bal werd een beetje heen en weer gegooid zodat duidelijk werd dat al die afkortingen alleen maar door samenwerking aan elkaar geregen kunnen worden. Het motto is dan “It takes a village to raise a child”.

Pubkwis
Vervolgens liet Wethouder Joop Wikkerink via een pub-kwisje de zaal voelen hoe urgent de noodzaak is van anders kijken naar de zorg. Misschien wel leuk om wat vragen hier te herhalen:

  1. In 2017 had Aalten 1585 mensen met een WMO-voorziening. Is dat in 2026 meer of minder dan 2500? Antwoord: minder nl. 2495.
  2. Vandaag de dag heeft Aalten 520 mensen met dementie. Zijn dat er in 2040 meer of minder dan 1000. Antwoord : minder nl. 920, maar in 2050, 10 jaar later 1100;
  3. Op dit moment werken 1 op de 6 mensen van de beroepsbevolking in de zorg. Als er niks in het beleid verandert is dat dan over veertig jaar meer of minder dan 1 op 4? Antwoord: meer nl. 1 op de 3
  4. In de gemeente Aalten zijn naar schatting 6700 mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers dat langdurig en intensief mantelzorger is, is dat meer of minder dan 1000. Antwoord: meer 1164.
  5. En het aantal mantelzorgers dat overbelast is is dat meer of minder dan 500. Antwoord: meer nl. 583.

Groepjes met elkaar in gesprek.
Vervolgens werd er gebrainstormd in groepjes. Bijvoorbeeld over Naoberschap. Daar ging het over de bekendheid en toegang tot voorzieningen: er is zo ontzettend veel, maar vaak niet bekend. Of een groepje die nadacht over “Oud worden in de gemeente Aalten”. Daar kwam bijvoorbeeld een idee over een wat ruimere interpretatie van mantelzorgwoningen naar voren. Inmiddels is een voorstel in roulatie in de regio om levensloop/zorgwoningen toe te staan (op een erf, in een tuin, in een woning) zonder dat er nu al sprake is van mantelzorg, maar dat dat wel kan komen. Of een groepje dat zich met de jeugd in Aalten bezighield. Daarbij is “meedoen zonder groepsdruk” zo erg belangrijk. Er kwamen enorm veel ideeën naar voren die allemaal verwerkt worden in praktische voorstellen voor de uitvoering. En daar gaat de gemeente ook weer mee terug naar de “sociale basis”.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *