Waarom zomerfietsexcursie naar meelwormen?

door Gerrit Stronks, 17 juli 2022

Zomeractiviteiten.
Al vele jaren organiseert de Progressieve Partij zomeractiviteiten: van terrasavonden tot fietsexcursies. De laatste jaren valt de nadruk op de fiets-excursies op woensdag avond in de maanden juli en augustus. Gedachte hierachter is tweeërlei: we willen inwoners (die niet op vakantie gaan) en toeristen een gezellige fietstocht bezorgen met wat onderling contact en gesprek. Een tweede reden is dat politieke discussies vaak plaatsvinden in de abstracte omgeving van een raadszaal. Het is altijd goed om in de praktijk nu eens te zien hoe een en ander uitpakt. Of dat je in de praktijk op ideeën gebracht wordt voor die zelfde raadszaal. Dit jaar hebben we gekozen voor een aantal “boeren-en-natuur-onderwerpen” en een tweetal bestemmingen die te maken hebben met kunst, cultuur en erfgoed. Wellicht dat we met deze fietstochten ook enigszins kunnen bijdragen aan het gesprek in onze gepolariseerde samenleving. Vooral als het gaat om natuur en milieu. Daarbij vindt de Progressieve Partij het belangrijk van de feiten uit te gaan en niet van de framing die verschillende partijen op het vraagstuk van natuurherstel en landbouw proberen te leggen.

De eerste zomerfietstocht van de Progressieve Partij ging deze keer naar Barlo, naar de meelwormenkwekerij van de familie Haaring. Bijna dertig deelnemers gingen per fiets met een omweg via Dale en het Goor naar de Barloseweg, waar we werden ontvangen met een kop koffie of thee.
De heer Henk Haaring gaf met behulp van een presentatie uitleg, eerst over zijn bedrijf Dorset en daarna ging hij in op de kweek van meelwormen. Het werd ons duidelijk dat dit innovatieve bedrijf een wereldspeler is op diverse gebieden. Naar elk continent worden de machines geëxporteerd.

Meelwormen
“De kweek van meelwormen voor dierlijke en humane voeding is een ‘booming business’, met veel toekomst”, aldus de Haaring. Meelwormen bestaan uit een hoog gehalte aan goede eiwitten, ze geven geen stankoverlast en nauwelijks stikstof uitstoot. Er zijn dus veel voordelen ten opzichte van traditionele vleesproductie.
Andere bedrijven maken gebruik van kunststof bakken voor de kweek van wormen, maar bij Haaring liggen de wormen op een lopende band, die bij diverse werkzaamheden aangezet kan worden.
Haaring legt uit: de niet-vliegende kevers leggen eitjes, hieruit komen de larven die uitgroeien tot wormen voor de verkoop. Een gedeelte van de wormen laat men verpoppen en hieruit komen dan weer de nieuwe generatie kevers. Deze insecten leven van allerlei plantaardig voedsel: stukjes wortel voor de kevers en gedroogde en gemalen restproducten uit de voedselindustrie voor de wormen. De ‘mest’ wordt verzameld, gedroogd en tot korrels geperst en verkocht als meststof voor tuinen en groente- en fruitteelt.

Innoveren
Het bedrijf is nog volop in ontwikkeling. Allerlei ‘uitdagingen’ kwamen en komen ze nog steeds tegen. Wat is de beste temperatuur, welke luchtvochtigheid, welk voer is het beste, enz. enz.
Doel is zoveel mogelijk regionaal te werken, o.a. met restaurant afval als voedsel voor de wormen.
Momenteel worden veel wormen nog verkocht als visvoer en in dierenspeciaalzaken. In de toekomst zullen er ook veel toepassingen zijn in menselijk voedsel, b.v. in hamburgers of als extra eiwit in allerlei andere producten.
In de toekomst kunnen leegstaande veestallen omgebouwd worden tot ‘meelwormenstal’, ook zijn panden op industrieterreinen hiervoor geschikt.
Dankzij de prettige uitleg van familie Haaring, was het een interessante en leerzame avond, bij een zeer innovatief bedrijf.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *