Lisa Westerveld in Bredevoort

Joop Wikkerink, 26 november 2022

Zaterdagmiddag kwam Lisa Westerveld,  volgens sommigen het meest zichtbare en hardst werkende Kamerlid van Groen Links naar Bredevoort. Ze was in het Grachthuys de gast van de afdeling Groen Links Oost-Achterhoek. Lisa vertelde de ledenvergadering waar ze allemaal mee bezig is in Den Haag.

Jeugdzorg blijft zorgenkindje
Ten eerste is dat natuurlijk de jeugdzorg. Daar was afgelopen week een debat over. Al jarenlang vraagt de jeugdzorg om investeringen en verbeteringen: jeugdhulpverleners lopen op hun tandvlees, wachtlijsten groeien en zelfs  is er sprake van zelfmoorden omdat kinderen niet op tijd hulp krijgen.  Volgens Lisa weet iedereen in de Tweede kamer dat de situatie niet langer houdbaar is, maar niemand doet iets substantieels. Dat zou kunnen zijn een uitspraak dat de boven de markt hangende bezuinigingen niet doorgaan,. Maar ook regeringspartijen vragen dan weer om het zoveelste onderzoek, terwijl men weet wat de problemen zijn. Er is een Hervormingsagenda Jeugd in de maak, maar daar zit geen tempo op ook vanwege het gebrek aan middelen vanuit Den haag. Volgens aanwezig wethouder Joop Wikkerink doen gemeenten hun stinkende best, maar hebben soms ook te weinig invloed op de doorverwijzingen en  behandelingen.  Marktwerking zit nog steeds in de weg: instellingen moeten omzet maken om te overleven. Wat in elk geval niet helpt om Jeugdzorg (en ook ouderenzorg) als maar te zien als kostenpost en dus ook vanuit gemeenteraden  steeds maar aangeven dat de kosten voor jeugdzorg steeds maar stijgen .

Kwaliteit inhoudelijk debat holt achteruit door populisme

Ook deze week was er de behandeling van de onderwijsbegroting. Dat gaat over een bedrag van 50 miljard!  Lisa gaf even een kijkje in de keuken van het politieke handwerk in de Tweede kamer.  Zij was twee dagen lang met een ander fractielid bezig en aanwezig bij de debatten en probeerde het beleid te beïnvloeden. Populistische partijen komen even hun 10 minuten spreektijd vol maken, zijn weer weg en nemen dus niet deel aan het debat. Wel  maken ze even een filmpje van hun optreden waarin ze dan met  ideeën van anderen scoren. Over hele begrotingsbehandeling noteerde de media eigenlijk hoofdzakelijk het oude en opgepoetste idee, in dit geval door  CDA-er Rene Peeters om mobieltjes in de scholen te verbieden.  Terwijl het eigenlijk moet gaan over het lerarentekort, de kansengelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid op scholen enz.

Ons land is beperkt

Vrijdag kwam er een rapport van Lisa uit met 71 voorstellen voor een inclusievere samenleving. De titel is raak: Ons land is beperkt. Opgesteld met een groep van 150 ervaringsdeskundigen, opgeschreven in begrijpelijke taal en gepresenteerd in de meest toegankelijk zaal van de Tweede kamer: helaas geen plaats voor alle rolstoelers.  Mooie actiepunten waar ook  de gemeenten zo mee aan de gang kunnen: het meer toegankelijk maken van openbaar vervoer, scholen en openbare gebouwen. Het  bieden van kansen op de arbeidsmarkt en bij scholing, Maar vooral met de boodschap dat  mensen met een beperking zich niet zouden moeten aanpassen aan de samenleving, maar de samenleving aan hen.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *