Doorpakken of doorschuiven?

Redactie, 3 mei 2023

Meedenkavond van Progressieve Partij Aalten.

Op 25 april jl. heeft een nipte meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken tegen de realisatie van een zonnepark in de gemeente Aalten. Het was van te voren al wel duidelijk dat het plan op bezwaren stuitte van de omwonenden. Dit is vaker het geval. Hoewel iedereen het er over eens lijkt te zijn dat er geïnvesteerd moet worden in duurzamere energie lijkt het in de praktijk moeilijk te realiseren. Het CDA had in het verkiezingsprogramma staan dat zij fors wilde investeren in duurzaamheid. Dit bleek echter een loze belofte te zijn want het CDA stemde tegen. BBB-HMV stelde dat ‘maatschappelijke onrust’ de reden was om tegen te stemmen, maar tegelijkertijd zijn ze groot voorstander van uitbreiding van het windmolenpark Hagenwind. Een plan dat eerder op felle tegenstand kon rekenen van de direct omwonenden…..

Dat het landschap en woonomgeving verandert door de overgang van fossiele brandstoffen naar zon- en windenergie is onvermijdelijk. Ook lijkt niemand naast een zonneveld of windmolenpark te willen wonen. Net zo min als dat zij naast een kerncentrale of ouderwetse kolencentrale zouden willen wonen. Dit is begrijpelijk, maar de vraag is hoe de doelen die door de gemeente zijn gesteld behaald kunnen worden als plannen telkens lijken stuk te lopen op de landschappelijke inpassing.

Ook de PP hecht veel waarde aan het behoud van de natuur en het landschap in de gemeente Aalten. Tegelijkertijd ziet de PP de noodzaak van een snelle energietransitie. Er is nog maar weinig tijd. Hoe gaan we met elkaar van mooie doelstellingen naar echt doorpakken?

De fractie van de PP wil graag met u in gesprek over deze vraag. U bent daarom van harte welkom op de meedenkavond op woensdag 10 mei a.s. om 20.00 uur bij café Schiller, Prinsenstraat 4 in Aalten. Toegang en koffie gratis. Er is tijdens de meedenkavond ook ruimte voor het stellen van vragen over andere onderwerpen. Het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt via email: secretariaat@progressieve-partij.nl.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *