Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Een nieuwe lente, een nieuw geluid: raad geinstalleerd

31 maart - Ook eerst weer een statiefoto op de trap en toen kon het feest binnen beginnen. Het was goed vol met familie, partijgenoten en kennisen van de 21 nieuwe raadsleden. Na een toespraak van de burgemeester die wees op een paar aspecten van het raadslidmaatschap, konden de nieuwe raadsleden een voor een naar voren komen, de eed of belofte afleggen en hun handtekening zetten onder de integriteitscode. Dat laatste was nieuw. In zijn toepraak maakte de burgemeester een punt van integriteit, lees belangenverstrengeling. De “zuiveringseed” en de “ambtseed” zijn daar eigenlijk al duidelijk genoeg over.Elk raadslid verklaart dat hij/zij om te worden gekozen geen giften of beloften heeft uitgedeeld. En bij de ambtseed zegt het raadslid eigenlijk dat hij/zij dat in de toekomst ook niet zal doen en “getrouw de grondwet en de wetten van het land zal naleven” (wat trouwens elke burger moet).
Daarnaast dus nu ook een handtekening onder de integriteitscode. Het onderwerp is “in” op dit moment. Ook gezien de vele afgetreden wethouders, schandalen, misbruik in den lande. Toch is –zo zei de burgemeester- integriteit niet altijd in regeltjes te vatten. Het is meer een mentaliteit: zorgen dat jij als vertegenwoordiger of bestuurder geen misbruik maakt –ten eigen voordele- van je positie. Ook na deze plechtige momenten weer veel felicitaties, een pen, een speldje en een boek voor de nieuwe raadsleden. En natuurlijk een hapje en een drankje verzorgd door het onvermoeibare gemeentepersoneel.
Voor wat betreft de Progressieve Partij:  Bert, Esther en Joop: maak er wat van samen met de andere raadsleden, maar ook en vooral samen met onze leden en steuners. Vernieuwing en vooruitgang begint hier!
 
 
 

Dinsdag: Afscheid van de “oude” raad.

31 maart -Dinsdag was er een beetje een weemoedige vergadering, voor anderen weer een opluchting: de gemeenteraad vergaderde voor het laatst in oude samenstelling. Nadat de  “statiefoto” op de trap van het gemeentehuis genomen was, kon de laatste vergadering beginnen. Burgemeester Stapelkamp memoreerde enkele grote besluiten van deze raad in de periode 2014-2018: bestemmingsplan buitengebied, woningbouwplanning, openen en weer sluiten van het AZC, sportpark Zuid enz. Daarna had hij voor elk van de vertrekkende 9 raadsleden een bemoedigend en waarderend woordje.
Normaal gesproken krijgen raadsleden die  3 periodes of meer in de raad zitten een koninklijke onderscheiding. Tenzij ze er al een hebben om andere redenen. Dat was het geval bij enkele raadsleden. Gerrit zou in aanmerking komen voor zo’n  lintje, maar vooraf was al duidelijk dat hij liever daarvan afzag. Er zijn mensen die het meer verdienen dan raadsleden die het automatisch na een aantal dienstjaren krijgen, zo vindt Gerrit. 
Drie van de scheidende raadsleden wilden de raad graag toespreken. De integrale bijdrage van Gerrit Migchelbrink staat onder het kopje "Keek op de week"onder week 14.  Hij hield de raad voor zich niet alleen op de korte termijn te richten, hoewel je daar misschien wel veel stemmen mee trekt. 
Patrick Frenken (CDA) bedankte op zijn manier ongeveer alles en iedereen in het gemeentehuis en verre omtrek waarmee hij in de afgelopen jaren al of niet had samengewerkt. Hij beloofde zijn kinderen nu te gaan knutselen, voetballen en zwemmen. Rudi Wossink (GemeenteBelangen) maakte veel indruk door ondanks zijn grote moeite om te spreken vanwege zijn voortschrijdende ziekte te vertellen over zijn meer dan 25-jarig raadslidmaatschap, eerst voor het CDA in Dinxperlo en daarna voor Gemeentebelangen in de nieuwe gemeente Aalten. Zo lang hij het kan, zal hij de nieuwe raad volgen, zo waarschuwde hij. Tot slot bloemen, een Achterhoeks kookboekje voor de hele raad en nog een mooi glazen  bordje voor de raadsleden die niet terugkomen.
GERRIT EN ROB BEDANKT!  Gelukkig blijven ze actief voor de Progressieve Partij.
 

Na de campagne volgt het serieuze werk: benoeming en installatie

25 maart - Na een weekendje rust volgt er weer volop actie. Op maandagavond is er een agendacommissie, waar praktische zaken besproken worden rond de indeling van de raadzaal enz. en de agenda’s van de komende vergaderingen vastgesteld. Daarna gaan de beoogde fractievoorzitters en tot nu toe nog lijsttrekkers met de burgemeester rond de tafel om te praten over de vraag hoe we nu verder gaan.
In de vorige raad is het idee geopperd om via een raadsprogramma te werken. Welke dingen vindt de raad van belang om komende jaren aan te pakken. Is dat de duurzaamheid, het verkeer, de woningbouw of de leegstaande winkels in het centrum. In een raadsprogramma worden de ideeën verzameld en in grove lijnen aangegeven welke richting het op moet. Hoewel alles politiek is,  moet zo’n raadsprogramma natuurlijk een inbreng van iedereen hebben, ook van de partijen die straks niet in het college vertegenwoordigd zijn, c.q. een wethouder kunnen leveren. Vandaar dat dat een zorgvuldig karweitje wordt om te zorgen dat iedereen gehoord en begrepen wordt.
 
De oude raad vergadert dinsdag voor de laatste keer. Er wordt dan afscheid genomen van individuele raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad. Er zullen  vriendelijke woorden gesproken worden en misschien stiekem ook wel een traantje gelaten omdat niet iedereen vrijwillig vertrekt, maar simpelweg omdat men niet verkozen is. De  vergadering wordt bijzonder omdat ook afscheid genomen wordt van iemand die geen lid meer is van de raad. De heer Bruil is verhuisd naar Varsseveld en is daardoor met ingang van die datum raadslid-af. Hij neemt dus ook niet deel aan de vergadering van dinsdag maar zal ongetwijfeld toegesproken worden en de bos bloemen overhandigd krijgen.
 
Donderdag treedt de nieuwe raad voor het eerst aan. Er zijn twee wijzigingen in de uitslag opgetreden vanwege voorkeurstemmen. Bert Mateman heeft recht op een CDA-zetel ren koste van no. 5 Quinten Dikschei en Gerloeske  Brezet komt met voorkeurstemmen op de tweede plaats van D66 ten koste van Jeroen Hollema.. Dat is door het hoofdstembureau bekend gemaakt op vrijdag. Tijdens de benoemingsvergadering moeten de nieuw-bakken raadsleden de eed of belofte aflegen. Dat wil zeggen dat zij verklaren dat zij geen geschenken of dat soort dingen hebben aangenomen van iemand om benoemd te worden. En ook dat ze niemand iets beloofd hebben om in de raad te komen. Sommigen zullen de eed afleggen en anderen de belofte. En dan is alles klaar om te beginnen. En de komende vier jaar aan het werk.
 

Voor en na de verkiezingsdatum van 21 maart

25 maart - In de dagen voor en na de verkiezingen was het een hektische boel. Maandag en dinsdag gingen de laatste oproepen (en pennen) door brievenbussen in Dinxperlo, heel Bredevoort en Aalten-Zuid. Dinsdag besteedden we  aandacht aan het VN-verdrag inzake de gehandicapte mens.
Nog even attenderen op de noodzaak van toegankelijkheid van stembureau’s. Bij alle toegankelijke stembureau's "spoten" we nog ons toegankelijkheidslogo. Woensdag:  de laatste flyers worden bij het station uitgedeeld als de stemmers weer vanuit hun werk of school in Aalten aankomen. Ze kunnen meteen de bus in. 
Woensdagavond vanaf 21.00 uur: : uitslagenavond. De voorlopige uitslag kwam pas om  plm. 0.30 uur vanwege een hertelling van één stembureau. Deze werd vrijdag bevestigd. De Progressieve Partij feliciteert  de partijen die overduidelijk meer mensen achter zich gekregen hebben: GemeenteBelangen, VVD en D66. Voor de partijen die zetels verloren hebben is er een troost: niet altijd worst hard werken gezien en beloond. Er komen nieuwe kansen.
Donderdag: We veroorloofden onszelf een feestje in de pop-upstore aan de Bredevoortsestraat. 1658 stemmen en drie zetels is een prachtig resultaat, zeker gezien het feit dat D66 voor het eerst meedeed en meteen 2 zetels pakte. Wij hebben een originele campagne gevoerd, hamerden op het feit dat wij als Progressieve Partij niet aleen actief zijn tijdens verkiezingen en legden de nadruk op de duurzame toekomst en het sociale heden.
 
 

De Graafschap moet meer van de Achterhoek zijn

25 maart - Op maandag 19 maart hadden we een interessant gesprek in Dinxperlo over de fusie SVD en DZSV met Hans-Martijn Ostendorp en besturen en leden van de clubs. Mooie voorbeelden en samenwerkingsmogelijkheden met De Graafschap besproken. De toekomst is aan brede clubs met aandacht voor de inclusieve samenleving. Mogelijk kunnen de clubs in de gemeente Aalten daar ook aan bijdragen, zonder de gezonde sportieve rivaliteit uit het oog te verliezen. Zo wordt sport en voetbal veel meer dan alleen een balletje trappen. De SV Superboeren De Graafschap willen wel. Ons ideaal: in elke kern een omnivereniging met echte breedtesport. 
De fusie kent nog emoties en gevoeligheden. Ze werden deze middag uitgesproken door de aanwezige verenigingsmensen. Dat is winst. De besturen nemen deze serieus. Er moet nog veel uitgezocht worden om samen "schoon door de poort" te kunnen. Doordenderen lijkt aantrekkelijk maar is niet verstandig. Die rekening kan niet alleen bij de gemeente gelegd worden. Ondanks de ongedekte cheques en toezeggingen van andere politieke partijen in verkiezingstijd. De Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo wil zich sterk maken voor opname in het komende raadsprogramma voor uiteindelijk een brede omnivereniging in Dinxperlo (elke kern) waar samen met andere clubs aan talentontwikkeling en breedtesport wordt gedaan.
 

Slingeplas: natuur ondergeschikt aan geldelijke winst voor enkelen.

17 maart - In februari 2016 heeft de gemeenteraad met de stemmen van VVD en Progressieve Partij  de “gebiedsvisie Slingeplas” vastgesteld.  Die moet ideeën aangeven welke mogelijkheden er zijn voor “ontwikkelingsruimte” in dit gebied. Inmiddels eigendom van een overheids-n.v. Leisurelands. Op grond van die ideeën kunnen dan ondernemers met passende initiatieven zich melden en vervolgens kan dan het bestemmingsplan opgesteld worden. Dat ontwerp is deze week uitgekomen. De Progressieve Partij  ziet veel meer in een natuurontwikkeling vanaf  het “Schootsveld” via het Grote Goor naar het Vragenderveen. Als rustgebied voor vogels en wild. Dus geen toeristen daar.  In elk geval geen vakantiehuisjes. In het ontwerp-bestemmingsplan is er ruimte voor 50 huisjes, dicht tegen het broed- en  rustgebied voor grote zilverreiger en aalscholvers. Pal tegen de pleidooien van o.m. de Vogelwerkgroep en de jagersgroep. Die hadden in een eerdere fase gepleit voor een rustgebied rond deze plas. Voor ons als Progressieve Partij geeft het bestemmingsplan veel te veel ruimte voor evenmenten, kermis, vervuiling en bebouwing. Daarom stemden wij tegen de hele gebiedsvisie. Nu ligt er een ontwerp-bestemmingsplan waar de nadruk ligt op –je raadt het al - evenementen, verblijfsrecreatie, kermis, vervuiling en bebouwing.  50 huisjes en evenmeneten voor 5000 bezoekers! En de natuur weer ondergeschikt gemaakt wordt aan winstmaken. Is dit wat men bedoelt met een “duurzame toekomst voor Bedevoort?” Wij zijn benieuwd hoe Bredevoort gaat stemmen: voor natuur en duurzaamheid of voor toerisme en winst voor enkele ondernemers.
 

Actief in laatste verkiezingsweek: voetbal Dinxperlo

Maandagmiddag 19 maart, 17.30 uur komt Hans Martijn Ostendorp  naar de PP-pop-up-store aan de Terborgseweg 10 in Dinxperlo. Hij zal in een half uurtje zijn ervaringen delen over het beoogd fusieproces tussen de twee Dinxperlose voetbalclubs èn  de laatste ontwikkelingen binnen de Graafschap bespreken.
Ook de vertegenwoordigers van beide clubs hebben toegezegd te komen.
Publiek kan vooraf vragen aan Hans Martijn stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dus niet alleen op de foto als clubs, politieke partij en Hans Martijn, maar vooral in gesprek met aanwezig publiek, leden en burgers.
 

Pagina 13 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates