Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Vooruit kijken naar 2021: iedereen betaalt mee

16 mei - Dinsdag 12 mei kwamen in een zogenaamde "oordeelsvormende bijeenkomst" van de gemeenteraad de financiele kaders van de begroting 2021 aan de orde. Niemand kan daar een zinnig woord over zeggen i.v.m. de kosten van de corona-crisis.  Fractievoorzitter Guido Uland heeft hier als volgt op gereageerd. De Progressieve Partij is van mening dat iedereen zal mee moeten betalen om de begroting 2021 sluitend te maken. Met iedereen bedoelen we nadrukkelijk de volgende volgorde namelijk het Rijk, Provincie en haar inwoners. Allereerst het Rijk omdat wij denken als wij inzichtelijk hebben van de waar de pijn ligt in de uitgaven, dit wederom zal zijn bij de gedecentraliseerde beleidsterreinen WMO en Jeugdwet en vanwege de coronacrisis, de participatiewet. Hier zal het Rijk boter bij de vis moeten doen, niet alleen omdat Aalten een tekort heeft, maar omdat het Rijk met de bezuiniging mooi weer heeft gespeeld en bijvoorbeeld waardeloze aandelen KLM heeft gekocht! Dan de provincie, deze is rijk geworden door verkoop van haar aandelen in energiebedrijven. De waarde is opgebracht door haar inwoners. Wij vragen niet om direct geld, maar wel om steun en cofinanciering voor bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda. Tot slot onze inwoners, we zullen van voorgaande partijen waarschijnlijk niet genoeg middelen krijgen om onze voorzieningen op peil te kunnen houden. Daarom vinden we ook een bijdrage van de inwoners en onze bedrijven reëel. Waarbij we moeten beseffen dat één % OZB-verhoging voor een gemiddeld gezin slechts € 2,69 extra betekent, per jaar. Wij willen gaan tot een bandbreedte van 10-20% afhankelijk van de noodzaak, dan nog zitten in absolute bedragen ruim onder de landelijke gemiddelde lokale woonlasten. Een mooi dorp met voorzieningen kost geld. Of gaan we alleen voor de korte termijn?
 
 

Onze vrijheid mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander....

3 mei - Deze week staat in het teken van herdenking van oorlogsslachtoffers en vrijheid. Onze voorzitter houdt een pleidooi tegen het "niets doen".
Wat is vrijheid?
Na de WOII hoorde men overal: “Dit nooit meer”. Maar na 1945 kan men een eindeloze reeks oorlogen opnoemen. Ook de lijst met landen waar onderdrukking heerst is bijna oneindig. De laatste jaren is er voortdurend een roep om meer bewapening. De wapenhandel is big business. De aandeelhouders van deze bedrijven zitten op rozen. Wapens worden veel verkocht aan strijdende partijen in conflictgebieden. Met als gevolg een eindeloze rij burgerslachtoffers: kinderen, vrouwen en mannen. In plaats van geld voor bestrijding van armoede en klimaatsverandering, worden er kapitalen besteed aan moord- en onderdrukkingswapens.
 
Wat is vrijheid?
Was/is iedereen vrij in Nederland? LHBT-ers hebben lang moeten strijden voor erkenning en nog ervaren zij vaak achterstelling en vernedering. Joodse mensen en instellingen worden (weer) vaak bedreigd. Mensen met een “vreemde” achternaam worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft volgens de grondwet recht op zijn eigen geloof, maar er zijn politieke partijen en andere groeperingen die het liefst alle moslims het land uit willen sturen.
 
Wat is vrijheid?
“Vrijheid” is een opdracht, waar continu aan gewerkt moet worden. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. Een voorwaarde voor vrijheid is een vrije en onafhankelijke pers. In veel landen zie je tv en kranten in handen van de machthebbers. Zij bepalen de opinie. Onafhankelijke journalisten worden gevangen gezet of gedood.
“Vrijheid” is ook vrijheid van meningsuiting, maar ook hier mag, volgens mij, de vrijheid van de een niet ten koste gaan van de ander. 
Aan vrijheid wordt gewerkt door vele organisaties, zoals b.v. PAX. Zij zijn o.a. werkzaam in Oekraïne, op de Balkan, in Soedan en Colombia. Zij brengen er partijen bij elkaar en ondersteunen zwakke groepen. Zij verdienen onze (financiële) steun.
 
Wat is vrijheid?
Henk van Randwijk zei het mooi: “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.
Ik denk er vaak aan welke keuzes ik zou hebben gemaakt tijdens de bezetting: zou ik in het verzet zijn gegaan (maar ik ben niet zo’n held) of zou ik mij, net als zo velen, gedeisd hebben gehouden. Onderduikers in huis? Zou ik dat durven?
Velen gaven, en geven nog steeds, hun leven voor een rechtvaardige wereld. Sommigen met vreedzaam geweldloos verzet, anderen met gebruik van wapens 
 
Martin Luther King zei het zo:
Voor het slagen van het kwaad is er niets anders nodig dan dat goede mensen NIETS DOEN. 
Als goede mensen niets anders doen dan voor gezinsleden zorgen, hun sport beoefenen en televisiekijken, kunnen kwadere krachten ongestoord hun onzalige praktijken uitvoeren. De kwade krachten worden dan niet gehinderd door de zogenaamde zwijgende meerderheid. 
 
Iedereen kan “iets” doen in plaats van “niets”.
Laten wij, iedereen naar eigen (kleine) vermogen meewerken om dat licht brandende te houden voor mensen in verdrukking hier in Nederland, maar zeker ook voor mensen ver weg. 
 
Gerrit Stronks, voorzitter Progressieve Partij

Geen uitbreiding megastal Gendringseweg!!!

3 mei - Op 12 mei is er een oordeelsvormende bijeenkomst. Die bereidt de raad van 26 mei voor. Op de agenda de geplande megastal aan Gendringseweg 9 voor ruim 13.000 varkens (meer dan het aantal inwoners in Aalten-dorp). De gemeente heeft op 21-12-2017 (wijziging van 28-7-2017) een omgevingsvergunning hiervoor afgegeven. De buurt is tegen de bouw van deze megastal omdat m.n. de stank hun woongenot en gezondheid zal aantasten. Het College (m.u.v. de PP-wethouder) wil uitbreiding mogelijk blijven maken. De raad moet hier (weer) een besluit over nemen.
 
Het is een inmiddels juridisch Ingewikkelde materie met een lange geschiedenis van bezwaren, rechtbankuitspraken over (delen van bestemmingsplan Buitengebied, etc. Centrale twistpunt lijkt steeds meer: welke geurnorm geldt er nu eigenlijk?
 
Voor PP is het simpel. 
1._ De juridisch bindende regelgeving voor geur binnen de gemeente zijn: de Wet geurhinder en veehouderij (landelijk) en De Verordening geurhinder en veehouderij (gemeente Aalten).
Aalten ligt in een zgn. concentratiegebied dus voor de buurt rond Gendringseweg 9 geldt een maximale geur van 14 Ou/m3 (Ou = Odeur Units).
Overigens zijn deze normen verouderd (Aaltens Geurverordening is uit 2009, de WGV uit 2006).  Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat de hinder en het gezondheidsnadeel van stank groter is dan gedacht. De burgerwerkgroep Max5odeur pleit dan ook voor een maximum van 5 Ou in het buitengebied (en geen raar onderscheid tussen concentratie en niet-concentratiegebied) en 2 Ou in de bebouwde kom. Zie www.max5odeur.nl.
2._Nieuwe berekeningen voor de geplande vleesfabriek bij Gendringeseweg 9 tonen aan dat op één woning een niveau van ruim 18 Ou wordt bereikt.
3._Conclusie: deze megastal moet er niet komen. 
 
Nu is er het argument dat de omgevingsvergunning al is afgegeven. En zeker, rechtszekerheid is een groot goed. Maar de stallen zijn nog niet gebouwd. En ook de varkensboer weet al jaren van de discussies over stank. Toch willen doorzetten doet hij dus zeer welbewust en volledig op eigen risico. Rechtszekerheid is dus voor PP in dit geval ondergeschikt aan het belang van leefbaarheid en gezondheid.
 

Herdenken dit jaar thuis.Biologisch geteelde bloemen leggen kan!

3 mei - Het herdenken van de oorlogsslachtoffers op 4 mei en het vieren van onze vrijheid op 5 mei zal dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden.
Wat een bijzonder jaar had moeten worden, vol met evenementen, tentoonstellingen en andere festiviteiten omtrent 75 jaar vrijheid, kan helaas niet doorgaan. We weten allemaal waarom. De maatregelen zijn zoals u weet verlengd en de boodschap blijft dan ook: Blijf Thuis!
Iedereen wordt daarom opgeroepen om vanuit huis te herdenken en niet de straat op te gaan of een monument te bezoeken. 
 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het daarom mogelijk gemaakt om virtueel een bloem te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument.
Er staan 19 monumenten online in Aalten en Dinxperlo waar u uit kunt kiezen. Uiteraard kunt u ook een virtuele bloem leggen bij andere monumenten in Nederland.
 
Hoe werkt het?
Het leggen van een virtuele bloem is gemakkelijk:
•          Via de database zoekt u het monument waarbij u een bloem wilt leggen. U kunt zoeken op de naam van het monument of de plaatsnaam waar het monument staat. 
•          Klik op het monument waar u een bloem wilt leggen.
•          Op de pagina van dat monument gaat u naar het tabje ‘leg een bloem’.
•          Hier kunt u een bloem kiezen en een boodschap achterlaten bij het monument.
 
 
Wilt u toch liever echte bloemen (laten) leggen? Dat kan!
Om toch echte bloemen te kunnen leggen bij de oorlogsmonumenten is Tikkie samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei het initiatief ‘Bloemen voor 4 mei’ gestart. Iedereen kan via Tikkie bloemen doneren, die op 4 mei bij de oorlogsmonumenten in ons land worden neergelegd. Met de ‘Bloemen voor 4 mei’-actie brengen ze 'bloemen en herdenken’ op een bijzondere manier samen.
 
Hoe werkt de actie? 
Heel simpel. Vanuit de Tikkie app koop je een bosje tulpen voor 4,50 EUR. Alle gedoneerde tulpen worden op 4 mei bij vele oorlogsmonumenten door het land gelegd. De opbrengst van deze actie gaat naar de biologische sierteeltsector. Ook kan je via de website bloemenvoor4mei.nl doneren.
 
Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website bloemenvoor4mei.nl of ga naar www.4en5mei.nl
 
 

Plek voor vijf ‘tiny houses’ in de Haart in Aalten

18 april - Plek voor vijf ‘tiny houses’ in de Haart in Aalten, kopte De Gelderlander deze week. Op sociale media waren sommige politieke partijen er als de kippen bij om de indruk te wekken dat dit hun eigenste idee was. Maar die "eer" komt toch echt toe aan ex-PP-raadslid Gerrit Migchelbrink, tegenwoordig werkzaam bij een bedrijf dat deze chalets fabriceert. Dus inmiddels vakman. 
Gerrit heeft geregeld bij besprekingen van de woonvisie e.d. aangegeven dat we anders moeten gaan denken en bouwen in de toekomst omdat huidige manier van bouwen voor velen onbetaalbaar wordt. 
Zo pleitte PP bij de algemene beschouwingen in 2017 om nieuwe woonvormen te verkennen, zoals tiny houses en tijdelijke omzetting van zakelijke panden. Ook hebben toen gepleit voor onderzoek of dit soort kleinere huisjes, gegroepeerd in een cluster niet een oplossing zou kunnen zijn voor het wonen van jongeren en ouderen door elkaar of zgn. "krasse-knarrenhofje". We hadden er zelfs al een mooi plaatje bij. En een naam voor bedacht: De Aladnahof. Het idee kwam ook in het huidige raadsprogramma te staan.
Het succes kent altijd vele vaderen. Het is niet zo belangrijk wie het in z'n programma heeft staan. Op dit moment is de fractie van de Progressieve Partij heel blij dat e.e.a. nu in de praktijk haalbaar lijkt te zijn. Enige voorzichtigheid is wel opz'n plaats: er moeten wel kopers zijn die op deze plek op de Haart in zo'n uniekewoning willen wonen.  
 
 

Bestuur en Fractie steken leden hart onder de riem

11 april - Bestuur en fractie van de Progressieve Partij bezorgden in het paasweekend alle leden een oproep. 
Een oproep natuurlijk om te helpen waar kan, een hart onder de riem voor mensen die verdrietig zijn. Maar ook om na te denken over de toekomst. En verhalen over nu en straks te delen. Om zo te werken aan betere wereld. En de vraag te beantwoorden of we iets hebben geleerd van deze crisis.
De leden kunnen reageren op de volgende vragen:
-Waar maak je je vooral zorgen om?
-Hoe kom je de tijd door? Heb je tips voor anderen?
-Wat zou je willen bewaren uit deze tijd?
-Hoe willen we als maatschappij verder na deze crisis?
Maar ook zijn bestuur en fractie blij met verhalen en ideeën die wellicht niet in bovenstaande vragen passen. Het gaat er hen om actief bezig te zijn met de samenleving nu en vooral straks als we de lessen die we geleerd hebben moeten blijven toepassen.
Ook niet-leden worden uitgenodigd om mee te denken en hun verhalen, ideeën, vragen en opmerkingen over coronacrisis nu en straks te delen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 

There is a crack in everything, That’s how the light gets in.

21 maart - There is a crack in everything, That’s how the light gets in.
Anthem, Leonard Cohen
 
 
Van de voorzitter van de Progressieve Partij,
 
We leven in een roerige tijd. Allerlei berichten, meningen en indrukken komen op ons af. De echte deskundigen en de nep-deskundigen geven via diverse media hun mening, al dan niet gebaseerd op feiten en/of ervaringen. Op alle beleidsmakers rust een bijna ondraagbare taak om alles in goede banen te leiden. Niemand weet wat de beste maatregel zal zijn. Verdeeldheid zaaien is zeker geen bijdrage aan de oplossing. Als deze crisis voorbij is weten we (achteraf) wie echt gelijk had, hoewel menigeen ook dan zal proberen z’n eigen gelijk te krijgen.
 
Bijna al onze leden zijn van na de oorlog, (Indië, Irak en Syrië laat ik even buiten beschouwing). Juist nu we 75 jaar bevrijding zouden vieren, vraag ik mij wel eens af hoe het gevoel toen was. Helaas kan ik het mijn ouders niet meer vragen. De angst, de onzekerheid, de zorg om je familie, je vrienden en het land. 
De zorgmedewerkers van nu “zijn de soldaten van toen”, zij staan in de frontlinie. En net als toen vallen er “burgerslachtoffers”.
 
Ik denk aan al die zorgmedewerkers in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in allerlei woongroepen, zoals b.v. Estinea. 
Vooral nu, om begrijpelijke redenen, bezoek niet meer verantwoord is en de honderden vrijwilligers noodgedwongen thuis zitten, wordt er extra veel van hen gevraagd. Naast de normale verzorging, vragen de cliënten ook om extra aandacht, troost en nabijheid, nu bezoek van geliefden niet meer mogelijk is. 
HULDE VOOR IEDEREEN IN DE ZORG!
 
Hoe kijken we tegen deze tijd aan? 
Blijven we gezond? 
Moeten we afscheid nemen van een dierbare? 
Houd ik mijn baan? 
Hoe gaat het met mijn bedrijf(je)? 
Hoe leg ik het mijn jonge kinderen uit?
Duurt het weken, maanden of jaren? 
 
En wat als dit allemaal voorbij is?
Hoe zal de samenleving er dan uitzien?
Is er wat geleerd van deze tijd? (van de kredietcrisis in 2008 is niet zo veel geleerd, de bonussen zijn niet veranderd).
Hoe maakbaar is de samenleving?
Gaat de natuur uiteindelijk toch z’n eigen gang?
Blijven we Europa en de wereld over vliegen, voor een veel te lage prijs?
Heeft de luchtverontreiniging een grote invloed op de uitbraak van de ziekte (Trouw 31/3) en hoe pakken we die echt goed aan?
Allemaal vragen voor later. Laten de opiniemakers en wij zelf, daar over nadenken en de beleidsmakers voeden met nuttige en duurzame adviezen.
 
Voor nu: let vooral op elkaar en op jezelf.
Het ga jullie goed.
 
P.s.
Op de grens van Turkije en Griekenland en op de Griekse eilanden zitten nog steeds 2500 kinderen zonder ouders. Het hemd is nader dan de rok, maar deze kinderen mogen ook niet vergeten worden!! 
 
 
Gerrit Stronks
 

Pagina 13 van 159

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates