Lokaal

Iedereen kan meedoen

De Progressieve Partij wil de kloof tussen de politiek en de mensen verkleinen. Burgers meer dan nu, betrekken bij de te nemen besluiten. Onder andere door:  Burgertop: Dit is een initiatief om in één dag met een groep burgers een agenda of een plan voor in de gemeente Aalten te maken. Burgerpanels: Een burgerpanel is bedoeld om een groep burgers te betrekken bij overheidsbeleid. Het geeft een indruk van allerlei meningen die leven in de samenleving. Wij nemen initiatieven voor het opstellen van een raadsprogramma dat zich ontwikkelt tot een “maatschappelijk contract”. In dit contract staan afspraken met de bevolking. De mensen in de gemeente Aalten voelen zich Achterhoeker. De Progressieve Partij wil de Achterhoek beter bekend wordt. Daarom werken wij vergaand en uitgebreid samen met andere gemeenten in de Achterhoek.

Betrouwbare bestuurders

De Progressieve Partij zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Wij eisen van bestuurders dat ze transparant (open, eerlijk en te controleren) zijn. Geen vriendjespolitiek, of matswerk in plaats van maatwerk.

Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

De Progressieve Partij vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat betekent dat hogere inkomens meer belasting over hun woning (OZB) betalen. Deze belasting moet zeker op hetzelfde niveau zijn, als dat van de gemeenten in de omgeving van Aalten. Wij doen onderzoek naar zin en onzin van onder andere de hondenbelasting. Wij zijn duidelijk over het financieel beleid. Onze wensen kosten geld. De huidige begroting is plm. 60 miljoen. Die stijgt in komende periode door nieuw progressief beleid naar 68 miljoen. Wij vragen meer van de hogere inkomens en bedrijven; net zoveel als het gemiddelde in Nederland. Voorstel: wij werken de komende periode aan een raadsprogramma en maken afspraken met de bevolking in de vorm van een “maatschappelijk contract”. Het aantal wethouders beperken we tot drie. Maximaal één van buiten de gemeente.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *