Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Slingeplas: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

6 juni - Op facebook verscheen een foto waarop wethouder Ted Kok de Aaltense vlag "plantte" in de "politieplas" in Bredevoort, onderdeel van het recreatiegebied. Die week is nl. de overdacht van het recreatiegebied aan de gemeente een feit geworden. De gemeente gaat het gebied verpachten aan De Twee bruggen. Die heeft nu nog even wat anders aan z'n hoofd i.v.m. de coronacrisis. Het is mooi dat de wethouder hier trots op is, want hij, en ook veel andere partijen in de gemeenteraad, hebben wel een draai van 180 graden moeten maken. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zegt het spreekwoord. De Bredevoortse bevolking heeft op alle punten zijn zin gekregen, als het gaat om de Slingeplas. Het gebied blijft openbaar toegankelijk, er komen geen 50 huisjes, geen grote evenementen en de natuurwaarden worden gerespecteerd. De vlag kan uit! Redelijk actievoeren en overleggen heeft zin! De Progressieve Partij is altijd duidelijk geweest: natuur gaat boven toerisme in dit gebied. Hoe anders zag dat er twee jaar geleden uit. En hoe anders dacht de meerderheid van de gemeenteraad toen.
 
Lange geschiedenis.
Om het heden te begrijpen is het altijd goed de geschiedenis te kennen. In 2013 kocht de Leisurelands de plas en sloot een bestuursconvenant. Daarin stond dat er ontwikkelruimte toegestaan werd en er een ontwikkelvisie werd opgesteld. Op 16 februari 2016 werd de ontwikkelvisie behandeld in de gemeenteraad. Tegenstemmen van de Progressieve Partij en de VVD. Wij hebben tegengestemd omdat 3% van de oppervlakte bebouwd kon worden; wij willen een natuurlijke ontwikkeling ook richting Groote Goor. Let wel: alle andere partijen stemden in met de ontwikkelvisie met meer huisjes en meer kermis. Ook vanuit de bevolking kwam nauwelijks een tegengeluid. Waarschijnlijk was het plan te abstract.
Bestemmingsplan: de beer is los.
Het duurde nog twee jaar voordat er een bestemmingsplan lag, gebaseerd op die ontwikkelvisie. Het college stelde deze in april 2018 vast en kwam de plannen samen met de heer Droogh van Leisurelands toelichten in het Grachthuys te Bredevoort op 12 april 2018. Dat ging helemaal niet goed. Bredevoort was inmiddels wakker geworden en reageerde onthutst. De PP steunde de bewoners in hun verzet tegen de grootschalige toerisme plannen. We publiceerden de plannen, organiseerden discussies en informatieavonden. Brachten alternatieven naar voren: probeer door natuurontwikkeling een aaneengesloten gebied te maken tussen Bredevoort, via Groote Goor naar Corle naar de oorsprong van de Schaarsbeek. Aantrekkelijk voor flora, fauna en de natuurminnende recreant. Handtekeningenacties, gesprekken met actiegroepen volgden. 
Breed gedragen wensenprogramma.
Er werd een wensenprogramma opgesteld, waar in Bredevoort en vooral de buurt brede overeenstemming over kwam. Alle actiegroepen sloten zich aan een en kozen voor twee woordvoerders. Doel was om het wensenprogramma erdoor te krijgen en de plas weer terug te laten kopen door de gemeente. De actiegroep voerde gesprekken met de eigenaar van de Twee Bruggen. Allen zagen hier perspectief in. Nu moest het college nog om. Dat kostte moeite, want volgens het toenmalige college waren er spijkerharde afspraken gemaakt met Leisurelands. Echter draagvlak in de samenleving is ook van belang. 
Draagvlak van belang voor nieuwe raad.
Inmiddels waren er gesprekken over een raadsprogramma en een nieuw college. Toen die rond waren was één van de laatste besluiten van het oude college het intrekken van het voorgelegd bestemmingsplan. Vervolgens moest een en ander afgehecht worden: Leisurelands moest van het project afgehaald worden (het gedwongen vertrek van de directeur heeft waarschijnlijk ook geholpen) en onderhandelingen met de Twee Bruggen moesten gestart worden. Dit alles met een prachtig resultaat. De Progressieve Partij is heel erg blij dat de bewoners door hun vasthoudendheid en keurige manier van beredeneerd actievoeren alles bereikt hebben wat wensen. Wij zijn er ook trots op dat wij daar in het hele proces een steentje aan hebben kunnen bijdragen.
Beter ten halve gedraaid....
Natuurlijk heeft het succes nu vele vaderen. De PP vindt het mooi dat de actiegroep zijn doel bereikt heeft en dat dit ook in de gemeenteraad op breed draagvlak lijkt te mogen rekenen. En dat wij daaraan flink hebben meegeholpen. Toch is het altijd goed om naar het stemgedrag in het verleden te kijken. Als de meerderheid van de raad zijn zin had gekregen dan was nu de weg vrij geweest voor een omheind park met luxe huisjes, luidruchtige festivals en jetski’s op het water. Ook in de politiek is draaien niet altijd verkeerd. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Zorginstellingen stukje bij beetje open

6 juni - Maandag: Tweede Pinksterdag.
Nederland kon bijna niet wachten. Op tweede pinksterdag gingen de terrassen weer open. Prachtig weer en alles verliep in de gemeente goed. Ook in Bredevoort een gezellig gezoem van stemmen op ’t Zand.
 
Het mooiste bericht van deze week
Dat kwam toch wel voor de bewoners van de locaties van Stichting Marga Klompé. Na de bescheiden openstelling van de afgelopen week mogen sinds 4 juni de vaste contactpersonen elke dag (!) op bezoek. Ook mogen ze hun familie mee naar buiten nemen voor een wandelingetje. De bewoners en hun familie zijn hier ontzettend blij mee. Natuurlijk moeten ze zich nog zeer voorzichtig gedragen: hygiënemaatregelen, mondkapjes tijdens bezoek en wandelen en niet naar drukke plekken. Maar het begin is er voor deze groep die het zo zwaar gehad heeft. 
 
 
En ondertussen wordt er nog van alles georganiseerd o.a. door onze medewerkers van Figulus en hun vrijwilligers en bijvoorbeeld Jan Willem Kraaijenbrink uit Dinxperlo. Zondag, eerste Pinksterdag stond hij voor de 130ste (!) keer plaatjes te draaien voor bewoners van wooncomplexen van o.a. Careaz en Estinea. Een kort filmpje over zijn optreden en “sugar-granny”  werd op RTL4 bij Beau vertoond. Leuk!.
 
Foto: Wethouder Joop Wikkerink oberhandigt William Kraaijenbrink een paar Achterhoekse sokken voor zijn 130ste optreden.
 

Digitale raadsvergadering 26 mei helaas mislukt

30 mei - In tijden van crisis moet men flexibel zijn en vooral thuis werken. Zo ook de raad. Daarom werd afgelopen dinsdag, voor het eerst in de Aaltense historie, een digitale raadsvergadering gehouden.
 
Griffier Marcel had ons uit voorzorg al een week voor deze vergadering een mail gestuurd, met daarin een link. Deze link bracht ons naar Microsoft Teams, waarin de vergadering gehouden werd. Op de dag zelf kwam nog het verzoek of iedereen op tijd in wilde loggen (dus via de link), zodat de vergadering ook echt om 19.30 uur kon beginnen. Om iedereen de kans te geven op tijd digitaal aanwezig te zijn, kon er vanaf 19.00 uur ingelogd worden. 
 
19.01 uur: Ik zit er klaar voor! Benieuwd hoe deze vergadering zal gaan verlopen log ik in. Er zijn nog een paar raadsleden net zo snel als ik en met een steeds groter wordende groep wachten we tot iedereen is ingelogd. Het is leuk om te zien waar iedereen is gaan zitten. Werkkamers, woonkamers, muziekkamers en ook tuinen komen voorbij. Dit geeft meteen een veel relaxter sfeertje dan als we, allemaal keurig op rij, in de raadszaal zitten. Opvallend vind ik vooral dat de meeste raadsleden er een stuk “minder netjes” bijzitten dan normaal gesproken. Voor deze gelegenheid zijn de jasjes en dasjes thuis (hoe kan het ook anders…) in de kast blijven hangen. 
 
19.30 uur: Het Moment Suprême! Het wordt stil, iedereen wacht af tot de burgemeester de vergadering opent. Maar…. dat gebeurt niet. Na ongeveer 30 seconden wordt de vraag der vragen gesteld: “Waarom beginnen we niet?”. Er komt geen reactie. Op zo’n moment wordt heerlijk duidelijk wie de meest ongeduldige personen binnen onze raad zijn. En dat zijn er nogal wat! De vraag wordt meerdere keren herhaald en uiteindelijk wordt duidelijk dat er bij de live-uitzending (via de website van de gemeente) wel beeld, maar geen geluid is. In sommige gevallen zou ik zeggen: dikke prima! Maar in dit geval wordt dat wat lastig, omdat we nu dus niet mogen stemmen. En laat dat nou juist de hele bedoeling van een raadsvergadering zijn.
 
We moeten wachten tot het geluid van de uitzending het doet en om die tijd op te vullen worden er onderling en in de groepsapp veel berichten uitgewisseld. Hoe ik dat weet? De vele bliepjes, pling-geluiden en piepjes die uit de verschillende kamers/kantoren/tuinen te horen zijn. 
Wat mij trouwens meteen brengt tot een groot irritatiepunt. Dus bij deze, mensen, een gratis tip voor jullie: Als je in een digitale vergadering zit zet dan, net als tijdens een gewone raadsvergadering, het geluid van je telefoon uit! Of, als je dat niet wilt, zet je microfoon uit. Zodat niet iedereen hoeft mee te genieten van alle appjes die bij elk willekeurig raadslid binnenkomen.
Lijkt me een mooie afspraak en voorkomt een hoop irritatie.
 
Samenvattend: 
-  Het hele circus wat men “digitaal vergaderen” noemt ging uiteindelijk niet door, wegens technische problemen. Iedereen kon weer lekker wat voor zichzelf gaan doen.
-  Ik  overweeg een motie in te dienen m.b.t. het kledingaspect. Nooit meer jasjes en dasjes, komt een stuk toegankelijker over voor de medemens én men ziet er meteen een stuk relaxter uit.
-  Dat appen tijdens de vergadering kan prima. Maar doe dit dan op de manier zoals onze raadsvergadering werd uitgezonden gisteren: Wel beeld, geen geluid 
Ik zeg: op naar de volgende keer!
Esther
 

Eikenprocessierups: Wat moeten we eraan doen?

30 mei - Binnenkort begint de ellende met de brandharen weer. Het blijkt dat alle maatregelen uit voorgaande jaren onvoldoende effect hebben gehad. De processierups doet het weer goed dit jaar.  Er wordt nu een nieuw twee jarig onderzoek opgestart om betere oplossingen op het spoor te komen. Zie hier:
Alle oude maatregelen waaronder chemische middelen, nematoden, maar ook nieuwe zoals plakstroken rond de boom ed werken niet of zelfs averechts. Iedereen heeft de foto met de dode vastgeplakte vleermuis wel gezien. Neem bijv. ook het middel Xentari dat in Aalten veel is gebruikt. Dat is ook een ‘niet selectief middel’. Niet alleen de eikenprocessierupsen sterven, maar ALLE rupsen. De natuurlijke vijanden zoals mezen, vleermuizen etc, krijgen geen voedsel meer en trekken weg of sterven. Zodat het jaar erop de processierups vrij spel heeft en in nog groter aantal terugkeert. 
Eigenlijk is het heel simpel. Uiteindelijk is alleen de natuur duurzaam effectief. Oftewel: het ecologisch evenwicht moet hersteld worden. Zodat plagen, in welke vorm dan ook, min of meer automatisch gecorrigeerd worden. We schreven al eerder dat in de gemeente Westerveld heel goede ervaringen zijn opgedaan met een natuurlijke aanpak: het aantal processierupsen is daar met maar liefst 60% verminderd. 
Maar de gemeente kan dit niet alleen. Tuinbezitters moeten meedoen: stenen en gladde gazons eruit: inheemse bloemen en struiken erin. Boeren moeten meedoen: minder pesticiden en mest, meer akkerranden inzaaien of laten verwilderen. Grootgrondbezitters moeten bomen planten, etc, etc. Zie ook onze oproep voor Tiny Forests (vorige keer) en bijv het artikel over Agroforestry. Dat zijn dingen waar volop op moet worden ingezet vindt PP!
 
foto: De processierups was er vroeg bij dit jaar: Pakkebierweg Lintelo
 

Koop lokaal in een geglobaliseerde wereld?

23 mei – Langzamerhand beginnen we na te denken over de tijd na de coronacrisis. Wat houden we vast en welke ontwikkelingen die ingezet zijn stimuleren we. Twee ervan zijn manifest. Er is een hernieuwde belangstelling voor  regionale producten en regionale bedrijven. Een tweede belangrijk gegeven is de snelle organisatie van  solidariteit en naoberschap. Op vrijdag 22 mei organiseerde  de Koppelkerk in Bredevoort een digital meetup (via Zoom) over dit onderwerp. Men begon met een motto van Einstein: “Als je doet wat je altijd deed zal je krijgen wat je altijd kreeg”. Willen we actuele problemen oplossen, zullen we nieuwe wegen moeten vinden. 
 
De VPRO Tegenlicht uitzending “The bigger picture” diende als basis. Hierin wordt op de voor- en nadelen van (de)globalisering ingegaan. De boodschap: we putten kracht uit de regionale economie,én we zijn mondiaal aan elkaar verbonden. We moeten ons bewust zijn van de effecten elders, die door ons doen en handelen hier worden veroorzaakt – zowel positief als ook negatief. 
 
Het eerste blok was gewijd aan “Terug naar lokaal – dichter bij onszelf?”. Rolf Winter, initiatiefnemer Koop Lokaal Doetinchem,nam ons mee in zijn verlangen om direct aan het begin van de corona-maatregelen iets voor de lokale ondernemers te willen doen. Intussen is te zien, dat veel mensen bewust voor digitale aanschaf van producten bij lokale winkeliers kiezen. Er is een nieuw afzetkanaal ontstaan, dat een aantal maanden geleden nog ondenkbaar was.
In Aalten zie je vergelijkbare initiatieven zoals www.bezorgeninaalten.nl  of  www.achterhoekbezorgt.nl en de acties van de Borghman, de kistjes van Schiller en de cocktails van de Hofnar. 
Het is (nog) niet bekend waarom mensen precies voor dit digitale pad kiezen. Zit er meer in dan ondersteuning tijdens corona? En/of Achterhoekse trots?Toch lijkt het, dat hierin nieuwe duurzamemodellen zitten. Iedereen zoekt nieuwe wegen, ook al lijkt het in begin wat onwennig en zelfs een beetje eng. Je zou zelfs kunnen kijken of je hier de initiatieven van lokale munten aan zou kunnen koppelen.  Het tweede blok van de discussie ging over de wellicht nieuw ontdekte aantrekkelijkheid van het platteland en de mogelijkheden voor toerisme in de Achterhoek. Kijk ook verder op de site van de Koppelkerk voor een uitgebreider verslag.
 

Welke kant op met zorg en opvoeden?

23 mei -  Op 18 mei kwam de werkgroep sociaal domein bij  elkaar. Dit is een werkgroep uit de raad, aangevuld met de voorzitter van de Sociale Raad, die los van de politieke besluitvorming probeert grip te krijgen en mee te denken over de vraagstukken in het sociaal domein (Jeugd, WMO en Participatiewet maar ook: onderwijs, gezondheidszorg). Vanuit de wethouders bestond al voor de coronacrisis de behoefte om met deze werkgroep te verkennen waar we heen gaan en moeten met het sociaal domein. Dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de werkgroep “live” uitgenodigd maandagavond in de raadszaal op 1,5 meter afstand. En iedereen was er!  Het was goed om elkaar weer in het echt te zien, te horen en met elkaar in gesprek te gaan. Waar ging het over?
 
Ontwikkelingen in het veld van opvoeden en zorg.
 
Binnen het sociaal domein gaat het in essentie om “wat vinden wij goede zorg” en “wat vinden wij goede opvoeding” en wat moet daarvoor gebeuren en wat hebben we daarvoor over. Of nog simpeler: hoe willen we eigenlijk dat er voor onze kinderen en ouders gezorgd wordt. Daarvoor zijn er allerlei wetten en verantwoordelijkheden. Die maken het antwoord op die vraag niet altijd eenvoudiger. Want wetten geven regels. En regels betekenen organisaties en dat betekent weer geld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van (deels) de Jeugdwet, de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet. Deze wetten en hun voorschriften worden voor het grootste deel in Den Haag bedacht, gemeenten mogen uitvoeren en betalen. Dat schuurt.
 
Omgekeerd verordenen.
 
Een van de antwoorden op de soms met de praktijk schurende regelgeving vanuit het Rijk is de “omgekeerde verordening”. Daarbij is niet de regelgeving leidend maar “de bedoeling’. Andersom is ook voor inwoners niet het “recht op” leidend, maar de vraag: ”hoe kunt u het beste ondersteund worden in uw hulpvraag”. Soms is dat het aanbieden van een voorziening (traplift, scootmobiel), maar soms juist ook niet, maar is fysiotherapie met een oefenprogramma veel beter. Als je de gedachte van “omgekeerd verordenen” goed doortrekt kom je vanzelf op de transformatie in de zorg- en opvoedingsondersteuning: de-medicalisering, normalisering; preventie en positieve gezondheid; samen met inwoners, organisaties, omgeving en voorliggende voorzieningen (“it takes a village to raise a child”). Die visie op het Sociaal Domein hebben we ook neergelegd in de werkgroep. Volgens meerdere leden was dat al gemeengoed, was dit altijd al de bedoeling en zouden we dit allemaal moeten omarmen. Gelukkig.
 
 
 
 
 
 

Wie wil een Tiny Forest in de achtertuin?

16 mei - In een vorig artikel schreef ik dat ik doordat ik minder druk was door de Coronatoestanden een vogelcursus ben gaan volgen. Eén van de dingen waar ik daardoor kennis mee maakte is het project van het IVN Gelderland: een Tiny Forest in je achtertuin.
Ik werd natuurlijk nieuwsgierig: wat houdt dat in?
Waarom dit doe-het-zelfproject?
IVN Gelderland wil mensen enthousiasmeren en helpen om hun droom te realiseren: een eigen Tiny Forest in de achtertuin.  Op die manier komt er een stukje Nederlandse natuur terug in onze leefomgeving en laten we inwoners en kinderen genieten en leren van de natuur.  Je kunt van 100 tot 300m2 Tiny Forest aanleggen, in je eigen tuin, of als je daar toestemming voor hebt op de grond van een ander. (is zo iets een  leuk project voor aanliggende gemeentegrond via het adopteren van gemeentelijk openbaar groenplan van de gemeente Aalten? Hier vindt u info over voorwaarden en een blanco contract)
IVN Gelderland zoekt 15 particulieren voor het ultieme doe-het-zelfproject. Doe-het-zelf, maar niet alleen, want IVN gaat je helpen. De ondersteuning bestaat onder andere uit een cursus Tiny Forest-plant methode, een financiële bijdrage voor materiaalkosten, aanvullende workshops en toegang tot de onlineleergemeenschap van Tiny Forests. 
 
Ik denk dat het wel een klus wordt, heeft iemand zin om mij mee te helpen? Wat hulp lijkt mij erg fijn.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Pagina 12 van 159

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates