Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Startbijeenkomst ondersteuning en advies agrarisch ondernemers

2 juni - Afgelopen januari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten alle agrarisch ondernemers in de gemeente Aalten een coaching gesprek aan te bieden. Een agrarisch coach komt bij de ondernemer ‘aan de keukentafel’ en gaat in gesprek over ontwikkelingen in de sector, toekomstperspectief en mogelijke zorgen die de ondernemer heeft over het bedrijf of het gezin. Woensdag 6 juni om 20. 00 uur is er bij ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten, een startbijeenkomst over het project. Wethouder Ted Kok licht toe.
 
Waarom wil de gemeente Aalten in gesprek met de agrarisch ondernemers?
“De agrarische sector staat onder druk door allerlei ontwikkelingen en regelgeving. Zo is in 2015 besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden zijn. Veel boerenbedrijven hebben nog asbestdaken en het verwijderen daarvan is kostbaar. Zakelijk hebben de boerenbedrijven door onder meer marktontwikkelingen veelal een aantal magere jaren gekend. De zaken gaan nu beter maar de markt blijft ook nu in 2017 wispelturig. Hierdoor wordt er zeker meer gevraagd van de ondernemer wat betreft regelgeving. Dergelijke ontwikkelingen kunnen vergaande gevolgen hebben, niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de families achter de bedrijven. We willen weten hoe de boeren dit ervaren, zodat we waar mogelijk onze dienstverlening daarop af kunnen stemmen. Via Netwerk Boerenkans (een netwerk van erfbetreders, red.) hebben we ook signalen gekregen dat er bij een deel van de bedrijven sprake is van financiële en persoonlijke problemen.”
Wie is die agrarisch coach?
“De agrarisch coach is onafhankelijk, het belang van de boer staat voorop. Wij hebben Te Kiefte Coaching uit Meddo gevraagd de gesprekken te voeren. Monique te Kiefte en haar team van agrarisch coaches kennen de regio en hebben veel ervaring. Tijdens een ‘keukentafelgesprek’ kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. Van ‘Hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf eruit?’ tot concrete vragen als ‘Wat kan ik doen met leegstaande schuren, ‘Krijg ik mijn plannen financieel wel rond’ en ‘Kan ik blijven wonen als ik stop met het bedrijf?’ Eigenlijk kan alles besproken worden wat er op dat moment op het bedrijf en binnen het gezin speelt.”
 
Stopt het na een gesprek met de agrarisch coach?
“Dat ligt natuurlijk aan de situatie. De coach kan een boer in contact brengen met de gemeente als de situatie daar om vraagt. Als blijkt dat er bedrijfgerelateerde problemen zijn die gevolgen hebben voor het gezin, wordt in overleg vervolgcoaching aangeboden. Dat traject is er vooral op gericht de agrariër te ondersteunen bij het zoeken naar een duurzame en gezonde toekomst.”
 
Wat gebeurt er 6 juni?
“Op woensdag 6 juni is er een bijeenkomst bij ‘t Noorden. Deze bijeenkomst organiseren wij om boeren en belanghebbenden te informeren over het project. De agrarisch coaches worden dan voorgesteld en is er ruimte om vragen te stellen.”
 
N.B. In de wekelijkse nieuwsbrief van de Progressieve Partij is per ongeluk de donderdag genoemd, moet dus zijn: woensdag 6 juni.
 

Grensoverschrijdende samenwerking: hoe kan het beter?

2 juni - Op vrijdag 8 juni is er een interessante meetup.: Samenwerken met Duitsland: de politiek heeft het er voortdurend over, maar komt
het ook van de grond? En waarom zouden we eigenlijk moeten samenwerken? Vrijdag 8 juni discussiëren we erover in de maandelijkse meet up in de Koppelkerk in Bredevoort. Met de Westfälische Fachhochschule (Bocholt) en het LoRa-netwerk als ‘case studies’ duiken we in de weerbarstige én succesvolle praktijk van de grensoverschrijdende samenwerking.
 
De avond wordt ingeleid door Tom Lamers, beleidsmedewerker grensoverschrijdende samenwerking in de gemeente Aalten en oprichter van het euregionale platform Grenzhoppers. Vervolgens kijken we naar twee praktijkvoorbeelden in de techniek.
Waarom maakt de Achterhoek met een groot gebrek aan technisch geschoold personeel niet of nauwelijks gebruik van de Westfälische Hochschule in Bocholt? Hoe kan het beter? We discussiëren hierover met Prof. Dr. Martin Maß, Dekan Fachbereich Maschinenbau van de Fachhochschule.
Maar er zijn ook succesverhalen: het Duits-Nederlandse LoRa-netwerk. Dit telecomnetwerk geeft inzicht in dingen op afstand, zoals waar je fiets staat, of een afvalbak moet worden geleegd en of de voederbak moet worden bijgevuld. Samen met Marcel Teunissen, ondernemer en aanjager economische ontwikkeling bij de gemeente Winterswijk, vragen we ons af waarom grensoverschrijdende samenwerking mb.t. het LoRa-netwerk voor ‘The Internet of Things’ wél een succes is.
Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: vrijdag 8 juni; Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: vrij; Reserveren: koppelkerk.nl / 0031 (0)543-216 005

Er zijn interessante cijfers over leefbaarheid in de gemeente

2 juni - Dinsdagavond organiseerde het college voor de raadsleden een voorlichtingsavond over wonen en woningbouw. Daar werden een paar onderzoeken toegelicht. Allereerst het Achterhoekse Woon- en Leefbaarheidsonderzoek. Wij zijn met z’n allen een tevreden volkje. De leefomgeving krijgt een 7.9 in de gemeente Aalten. De kwaliteit van de woning een 7,9  en de veiligheid een 8,2. In Bredevoort zelfs een 8,3. Wat ten opzichte van de vorige enquête (2012) een beetje gedaald is , is het cijfer voor “overlast door anderen”.  Dat scoort nu in Bredevoort (en trouwens ook in de hele gemeente) op 7,5. In Bredevoort was dat in 2012 8,3. Nu is daar natuurlijk de vraag: zijn we met z’n allen wat minder verdraagzaam geworden of  denken we minder aan overlast voor buren. Een ander opvallend gegeven uit dit onderzoek. Mensen doen wat anders dan ze zeggen. Vooral de ouderen zeggen wel te willen verhuizen naar een kleinere woning maar doen dat niet. Een beetje zorgelijk is de hoge percentages huiseigenaren  (juist van de wat minder moderne woningen) die niet het belang van investeren in de woning inzien. Dat heeft te maken met het rendement. Toch verwacht men dat de woningen die nu niet al te modern en een beetje verouderd zijn heel moeilijk verkoopbaar zijn over een jaar of 10-15, wanneer het aantal jongeren en starters nog weer gedaald is het aanbod huizen door overlijden van de eerste babyboomers zal toenemen. Leerzaam
Er zijn ook sites:
 

Voorstel informateur doet geen recht aan feitelijke situatie

26 mei- Daar waar je in zo’n proces om te komen tot een raadsprogramma veel eenheid ziet, en een breed raadsprogramma ook een breed afspiegelingscollege zou moeten opleveren,  verviel de informateur toch weer in het oude denken van macht, aantallen, politieke voorkeur in plaats van te kijken naar een brede afspiegeling en vooral  deskundigheid van mensen die op hun terrein de kar moeten trekken. 
In sommige gemeenten organiseert men een sollicitatieronde na zo’n raadsprogramma,  met duidelijke functie-eisen, ervaring, kennis en competenties. Deze informateur had de opdracht om te kijken welke partijen een duurzame en solide combinatie kunnen vormen. Terwijl juist de partij-politieke kleuring van wethouders in zo’n raadsprogramma er niet of minder zou moeten zijn. Dus de inhoud van zijn advies was voor velen een verrassing. 
 
Het leek een beetje op de uitspraak van Gary Lineker: Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers (in dit geval het CDA)
Zoiets moet de informateur voor ogen gehad hebben toen hij tot zijn eerste voorkeur kwam een “motorblok” van CDA en GB met 2 of 1,5 wethouder voor het CDA en één voor GB, aangevuld met één wethouder voor de VVD. Daaraan vooraf ging een een ingewikkelde redenering van tegenwicht tegen bestaande wethouders Kok en Rijks en daarom moest er een frisse, onervaren, niet uit de politiek maar wel uit de gemeente Aalten afkomstige wethouder van het CDA gevonden worden. Mocht de CDA daar niet in slagen dan zou D66 mogen aanschuiven. 
 
Van alle kanten is dit een vreemd advies. Ook in relatie tot het raadsprogramma dat naar verbreding wil gaan. En niet naar een combinatie van partijen die in het verleden niet voorop liepen als het gaat om bijv. bestuurlijke vernieuwing of duurzaamheid. Eerlijk is eerlijk: in de programma's van CDA en GB staan wel wat duurzaamheidsdoelstellingen, maar juist ook heel erg tegengestelde. (zonneparken vs windmolens) Daarom pleitten wij als eerste reactie ook voor optie 2. Dan wordt het wat eerlijker verdeeld.
 
Als je echter alleen van het raadsprogramma uitgaat en je zoekt dus ervaren en deskundige wethouderskandidaten dan was je op andere mogelijkheden uitgekomen. Onze Joop Wikkerink met zijn enorme kennis, ervaring en netwerken op het sociaal gebied bijvoorbeeld.
Natuurlijk moeten we niet rancuneus doen omdat de informateur bij de andere partijen heeft opgehaald dat wij te uitgesproken oppositie zijn (oud denken, oud zeer), maar als je perse in winnaars en verliezers wilt denken dan is een combinatie van winnende partijen èn die hetzelfde gebleven zijn : GB, VVD, D66 en PP ook mogelijk (13 van de 21 zetels). Dus die tweede wethouderszetel voor het CDA in te vullen door een frisse, onervaren, maar wel uit de gemeente afkomstige kandidaat is toch wel een heel vreemde gedachte.
 

We gaan beginnen! Samenwerken Dinxperlo-Aalten

25 mei - Zeer positief gesprek over het "oud zeer"maar vooral het "nieuw elan"  tussen Aalten en Dinxperlo..
We vielen elkaar nog net niet geëmotioneerd in de armen, maar de sfeer op ons avondje Dinxperlo-Aalten was bijzonder positief. Niet in de laatste plaats door de inbreng van de burgemeester die de wat aanvallende, popie-jopie taal van zijn 100-dagenrapport wat nuanceerde en op zoek ging naar oorzaken van “oud zeer”en vooral de mogelijkheden om het “vuil in de wonde” te verwijderen. En daarin de bestuurscultuur van het vroegere Dinxperlo niet spaarde. En verhaalde hoe moeilijk het was om iets van een gezamenlijke organisatie op te zetten met mensen die niet wilden. Maar ook de onverzoenlijke houding van de Aaltenaren die doof en blind leken voor de emoties en de pijn van het opheffen van de gemeente Dinxperlo. En de stomme moves die het college vervolgens uit haalde (deels gesteund door de raad) rond wapen, vlag en logo. Allemaal zout in wonden. We waren allemaal benieuwd naar reacties uit de zaal (plm. 15 uit Aalten en 35 uit Dinxperlo). 
Die reacties vielen uiteen in twee of drie categorieën. 
 
1. De eerste: alles wordt ons afgenomen, er is geen werk, geen huis, niets voor jongeren. Dat is meer een krimp-Achterhoeks probleem. 
2. Een tweede groep van reacties: we snappen dat die herindeling gedwongen was, dat mensen uit Aalten er ook niks aan konden doen, maar “ze” hebben ons wel dingen beloofd die niet nagekomen werden. Eenvoudige dingen als een loket, een logo, een wapen, een  bezorgservice enz. Natuurlijk haalt de Rabobank de pinautomaten in bijv. Bredevoort ook weg, dus met 5 bezoekers is een gemeentelijk loket in Dinxperlo niet  rendabel. Maar dat is de zakelijke benadering. Niet de empathische. Er werd gevraagd om empathie. De burgemeester zei: rouwverwerking. 
3. De derde groep van reacties was oplossingsgericht. Wat kunnen we nu wel doen? Eerst al eens de vraag: wat gaat de politiek doen, of een vraag van een VVD-lid: wat gaat de PP doen. Maar ook snel omgebogen naar: wat kunnen we nu zelf doen? Een grensontmoeting? Een culture dag? Een voetbaltoernooi,volleybaltoernooi, sportinstuif  of zeskamp? Op bezoek bij elkaars Oranjefeesten? Waarom werken de Oranjeverenigingen niet samen of de  oudheidskundige organisaties? Wat kan samen als gemeente (ook en juist vanuit Aalten) en waar heb je je dorpsidentiteit voor nodig? Waarom geen netjes verzorgd gemeente-informatiepunt in Kultuhus, een vergaderlocatie van rondetafelgesprekken in de trouwzaal? Dit moet allemaal vanuit onderaf komen. Niet vragen: wat gaat DE politiek doen,maar wat kan ik zelf doen?
 
 

Al 't gekakel dut'm neet, 't geet drum daw eier zeet

26 mei - Dinsdag werd in de raad de toekomstvisie 2025 besproken, een dag later het raadsprogramma. Er is een behoorlijke eenstemmigheid waar we heen moeten: duurzaamheid, zorgen voor elkaar en en een verkrachtige economie. Precies de punten, samen met een transparante overheid waar de Progressieve Partij zich druk over maakt.
 
In de analyse in het rapport zitten wel een paar aandachtspunten. Daar wordt gesteld dat het economisch goed gaat met de grootste stijging in werkgelegenheid en het aantal mensen dat gebruik maakt van  een bijstandsuitkering is lager dan gemiddeld.  Tegelijkertijd is vreemd genoeg de arbeidsparticipatie lager dan gemiddeld en het opleidingsniveau gemiddeld lager. Wij denken dat het goed is hierover door te denken en acties op te nemen. Want als gemeente Aalten hebben we, anders dan bijv. de gemeente Doetinchem een fors tekort op de rijksmiddelen  waaruit de bijstanduitkeringen betaald worden, terwijl dat aantal lager zou zijn. Technische vragen hierover zijn onderweg.
 
Een tweede punt van zorg –ook van de inwoners is  de bevolkingsopbouw (piramide) en daarmee verband houdende werkgelegenheid  èn daarmee samenhangend ook het lokale winkelaanbod. Ook deze punten kunnen het positieve beeld maar zo om doen slaan. Dus alertheid is hier van iedereen geboden. We moet niet de illusie hebben dat we de bevolkingspiramide eigenhandig kunnen veranderen. We kunnen wel kansen zoeken in die piramide: andere beroepen, andere service, samenwerking tussen bedrijven, instellingen en burgers. Dat biedt ook werkgelegenheid.  Datzelfde geldt voor het winkelaanbod. Digitaal winkelen, 24 uur economie en invloed social media houd je niet tegen, maar kun je misschien wel ten goede gebruiken. Dan moet je niet elkaars consumenten gaan afpakken zoals Enschede in Winterswijk probeerde. 
 
Maar we moeten samenwerken maar ook waarschijnlijk anders kijken naar de dorpscentra. Meer functies toevoegen die het verblijf aantrekkelijk maken. Niet alleen winkels, maar ook service, educatie, horeca. In Nijmegen, niet vergelijkbaar natuurlijk, werkt al meer personeel in de binnenstad inde horeca dan in de winkels.  Wij vragen ook andere fracties in het kader van het raadsprogramma  afscheid te nemen van het traditionele denken van winkelkernen en de belangen die daar liggen. Misschien dient zich in Dinxperlo de eerste mogelijkheid wel aan.
 
En nou hebben we wel even genoeg visies en plannen. In visies kun je niet wonen zei een bekend wethouder uit Amsterdam. Met een Achterhoekse variant: Al 't gekakel dut'm neet, 't geet erum daw eier zeet.
 

Progressieve Partij in gesprek met burgemeester

19 mei - Gesprek over oud zeer en nieuw elan.
Op donderdagavond 24 mei om 20.00 uur organiseert de Progressieve Partij een openbaar gesprek met de burgemeester.  In zijn 100-dagen-rapport “Bevindingen van een butendieker” neemt hij geen blad voor de mond over o.m. de verhoudingen binnen de raad en het oude zeer van de gedwongen samenvoeging van Dinxperlo en Aalten. 
 Maar er staat veel meer in zijn rapport: het krachtige verenigingsleven, mensen lopen hard voor elkaar en voor hun omgeving, prachtige natuur, sterke bedrijven. De burgemeester heeft een en ander maal aangeboden in gesprek te willen over zijn waarnemingen. Die uitnodiging neemt de Progressieve Partij graag aan. En dan vooral over de kansen, het nieuwe elan en de vraag hòe we komen tot één groene, sociale en transparante gemeente. En wat daarvoor moet gebeuren. De bijeenkomsten van de Progressieve Partij zijn altijd openbaar. Deze dus ook. Een mooie kans voor inwoners van de gemeente om mee te praten.
 De gespreksavond vindt plaats op donderdag 24 mei a.s. om 20.00 uur in het Kulturhus, Terborgseweg in Dinxperlo. Toegang en koffie gratis.
 

Pagina 12 van 135

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates