Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Bordje "Unieke Achterhoekers" voor LUVA

27 januari- Wethouder Joop Wikkerink heeft het gevelbordje aan Borstelfabriek M.J.J. Lurvink B.V. (Luva) uitgereikt in het kader van de "Unieke Achterhoekers aan het werk" campagne! 
"Bij Luva investeren ze er graag tijd en energie in omdat het loont en veel voldoening geeft. Het is mooi om te zien dat mensen zich door het werk prettig voelen en een volgende stap kunnen maken" aldus directeur Martin Lurvink.
 
Wat is de campagne "Unieke Achterhoekers".?
De campagne is opgezet door UWV en gemeenten die samen het Werkgeversservice Punt Achterhoek vormen. Via dit WSPA worden bedrijven benaderd met de vraag of zij werk kunnen bieden aan mensen die o.a. vanwege een arbeidshandicap niet meteen 100% kunnen presteren. Dat kan op termijn met de goede jobcoaching misschien wel. Uiteraard betaalt de werkgever loon naar prestatie en de gemeente vult het loon aan tot het Wettelijk Minimumloon. De ambassadeur-werkgevers maken hun collega-ondernemers enthousiast voor "unieke Achterhoekers" bij hun bedrijf. Zo werd op 10 december bij Luva een bijeenkomst gehouden van gemeente-mensen en werkgevers om de matching van werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. En Martin Lurvink is dan wel een heel uitzonderlijk mooi voorbeeld. Naast een ploeg mensen van Estinea die in dagbesteding daar werkzaam zijn, werken er ook statushouders, mensen met een schrammetje, leerlingen van Bariet enz. Dat is een groot compliment waard aan dit bedrijf maar ook aan zijn werknemers-ploeg.

Nieuw folder met steun voor minima is uit!

27 januari - Voor inwoners met een laag inkomen heeft gemeente Aalten regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van uw gezin, uw leeftijd, hoe lang u al een laag inkomen heeft en uw kosten, kunt u vergoedingen of toeslagen aanvragen bij de gemeente.
Meestal kijken we ook naar uw vermogen; geld op de bank, een auto of waardevolle spullen. Soms telt ook een eigen huis mee als vermogen. De normbedragen zijn aangepast aan 2019, de regelingen zelf zijn gelijk gebleven.
Draagkracht
Als uw inkomen hoger is dan de voor een regeling vastgestelde inkomensgrens, kunt u toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u hoge kosten heeft. Hiervoor maken we een zogenoemde draagkrachtberekening. Uit die berekening blijkt of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke vergoeding van de kosten.
 
De folder ‘Financiële regelingen en voorzieningen in 2019’ is beschikbaar op www.aalten.nl/smallebeurs. Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Bent u benieuwd of u voor een of meerdere regelingen in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente.
 

Informatiebijeenkomst uitbreiding Jumbo en Aldi

18 januari - Maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur in zaal Leuven, Landstraat 9 in Aalten is er een informatieavond over de voorgenomen uitbreiding van Jumbo en Aldi.
Er is een bouwplan ontwikkeld voor een (beperkte) uitbreiding van de supermarkten Jumbo en Aldi aan de Admiraal de Ruijterstraat 10-12 te Aalten.
De uitbreiding van de Aldi komt aan de noordzijde van het pand over een breedte van 4 meter. Het voetpad wordt in noordelijke richting verlegd.
Tussen het pad en de Slingebeek komt een fysieke afscheiding in de vorm van een hekwerk met haag.
De Jumbo realiseert de uitbreiding met name aan de voorzijde; tot en met de eerste rij van de parkeerplaatsen. In deze nieuwe ruimte is het de
bedoeling een soort van foodmarkt te exploiteren.
Voordat het plan tot uitvoering komt kunnen omwonenden en belangstellenden zich nader informeren over het bouwplan. Om die reden vindt er een
(openbare) informatieavond plaats. Er wordt gestart met een korte presentatie van de plannen waarna u deze verder kunt bekijken, vragen kunt stellen en uw mening kunt laten horen. Vanaf woensdag 16 januari 2019 kunt u de plannen bekijken op www.aalten.nl/bekendmakingen

Nieuwe gemeentesecretaris/directeur benoemd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten hebben mevrouw drs. A.J.M. (Annemieke) Gildhuis benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Aalten.  Mevrouw Gildhuis start met ingang van 15 april 2019.
Momenteel is Annemieke Gildhuis Lid Raad van Bestuur van Active Health Group en directeur van de werkmaatschappij CS Works Employability in Barneveld. Daarvoor was zij 7 jaar directeur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Annemieke Gildhuis: “Ik ben verheugd dat de gemeente Aalten in mij de geschikte kandidaat ziet voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Ik kijk erg uit naar de samenwerking en heb veel zin om aan de slag te gaan in en voor de gemeente Aalten.”
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en tevens directeur van de ambtelijke organisatie. Dat betekent dat de gemeenteraad geen directe lijn heeft met de secretaris. Secretaris is ook veel meer dan de vroegere "schrijver". Het is echt de spil van de organisatie. Maar ook eerste adviseur van het college. De secretaris bepaalt uiteindelijk welke besluiten het college (en daarna de raad) voorgelegd krijgt. De fractie van  de Progressieve Partij wenst Annemieke veel succes.
 
 

Wat te doen tegen wateroverlast en droogte

Op 22 januari organiseert de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo een informatie- en discussie-avond over klimaatinvloeden in onze gemeente. Door toename van CO2 in de atmosfeer warmt het klimaat op en komen weersextremen vaker en heftiger voor. Afgelopen jaar zagen we dit in de vorm van overvloedige regenval in het voorjaar met waterschade in het centrum van Aalten en een hete en droge zomer waardoor sloten en beken droogvielen. We weten dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren en de vraag is hoe we ons het beste erop kunnen voorbereiden. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om regenwater langer vast te houden? Hoe kunnen we hittestress tegengaan?
 
Ronald van Ark, senior beleidsadviseur bij het Waterschap, vertelt van zijn ervaringen met wateroverlast en droogte in de Achterhoek de laatste jaren. Het waterschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater beheer en ondervindt dus direct de effecten. Hij vertelt wat er al gedaan is en wat er nog gaat gebeuren. 
 
Lourens Stortelder van de gemeente Aalten komt vertellen of het rioolstelsel is toegerust op extra regenval en welke maatregelen al genomen zijn door de gemeente. 
Daarna gaan we met elkaar in discussie om te kijken wat ten eerste de gemeente nog extra kan doen, en ten tweede wat elke burger, boer en bedrijf kan doen om de gevolgen van klimaatopwarming te verzachten.
De avond is in Partycentrum 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 72 te Aalten op dinsdag 22 januari, aanvang 20:00 uur. Toegang en koffie gratis. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nadere info bij Bert Weevers : 06 51524011 of Gerrit Stronks : 0543-478658
 

Vlaggen maken tongen los.

13 januari - De gemeenteraad heeft een motie van D66 aangenomen om de nieuwe Achterhoekse vlag  in de gemeente te laten wapperen. Het College heeft besloten om deze vlag permanent te hangen voor het gemeentekantoor aan de Hofstraat. Deze week werd de vlag daar gehesen.  Volgens ons is dat ook goed zo. Wij houden niet zo van vlaggen (en welke dan) aan het gemeentehuis dat aan het beschermd dorpsgezicht ligt. De Hofstraat is een mooie plek, waar de meeste bezoekers van de gemeente komen.  Ook was er afgelopen week een sterke druk vanuit o.a. de media om de regenboogvlag op te hangen als steun voor de LHBT-gemeenschap. Over dit actiemiddel wordt enigszins verschillend gedacht binnen de Progressieve Partij. Onze leden  die zich uitgesproken hebben en de Nashvilleverklaring gelezen hebben, zijn in meerderheid van mening dat dit een theologisch dispuut is binnen een te verwaarlozen deel van het orthodoxe protestantisme, en dat dat dispuut ook daar moet blijven.  Religie en politiek/staat moeten gescheiden blijven. 
Als leden van de Progressieve partij keuren wij het gedachtegoed uit de Nashvilleverklaring ten sterkste af. Een ieder heeft recht op zijn mening. Maar die mening mag de emancipatie, het geluk, de levenswijze en de vrijheid van anderen niet aantasten. Ook de Progressieve Partij staat en zal altijd staan voor de vrijheid van meningsuiting, de emancipatie en vrijheid van onze inwoners.  Dat is ook onze taak als volksvertegenwoordigers. Daar waar de vrijheid van mening van de een, ten koste gaat van de vrijheid van de ander moeten we ingrijpen en grenzen stellen.
 

Nieuwjaarstoespraak: "Alles van waarde is weerloos"

13 januari - Maandagavond 9 januari was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten. Dit keer in het Grachthuys te Bredevoort. Nadat alle handjes gegeven waren was er eerst ruimte voor de uitreiking van de eremedaille van de gemeente Aalten. Dit keer aan de heer Jan veldhuis uit De Heurne met als goede tweede Leo vd Linde uit Aalten. Burgemeester Stapelkamp hield een nieuwjaarstoespraak. Een stukj, om over na te denken, volgt hieronder.
"Velen zien onze snel veranderende en vaak chaotische samenleving vooral als bedreigend, want juist omdat we het gemiddeld genomen zo goed hebben kan de angst om dat al goede te verliezen je bij de keel grijpen. In een wereld waarin alles steeds meer vervlochten wordt en waarin nationale staten steeds minder grip hebben op de ontwikkelingen komt steeds duidelijker de vraag naar onze identiteit naar voren. Wie zijn we als Aaltenaren, als Achterhoekers, als Nederlanders? Zijn we anders dan de buren van over de grens van het dorp,de gemeente, de regio, het land of zelfs het continent? Willen we ons daarbij vooral van elkaar onderscheiden en ons afzetten tegen anderen of zoeken we juist naar wat ons verbindt? Misschien een mooi onderwerp voor de Koppelkerk om eens op te pakken tijdens een of meer debatavonden. Velen lijken in deze verwarrende tijd ook het vertrouwen in hun overheid en politieke partijen te verliezen, eigenlijk staat overal in de Westerse wereld het politieke systeem ter discussie en staat de stabiliteit daarvan onder druk. Zien we de waarde van onze democratische rechtsstaat dan niet meer, vinden we het te vanzelfsprekend dat we vrij zijn en in vrede leven met onze buren? Is er omdat velen eigenlijk al alles hebben wat ze nodig hebben nog te weinig om voor te vechten waardoor slechts overblijft waar we tegen zijn?  Het is ook een opdracht aan de politiek om te werken aan dat vertrouwen van de burger. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard en dus zullen we als gemeentebestuur ons tot het uiterste moeten inspannen om het vertrouwen van burgers die ons hun stem toevertrouwden niet te beschamen. Alles van waarde is weerloos, en dat geldt ook voor onze democratische rechtsstaat, onze democratie. Die moeten we koesteren en beschermen. Ik wil u als burgers oproepen met de politiek, om te beginnen de lokale, mee te leven en ons te steunen, juist ook met opbouwende kritiek. En ook om uw burgerplicht te doen en te gaan stemmen in maart voor waterschap en provincie en in mei voor het als maar belangrijker wordende Europees
Parlement. Omdat onze democratie ondanks alle tekortkomingen het meer dan waard is om je voor in te zetten. Een beter systeem ken ik niet en dus moeten we er zuinig op zijn."

Pagina 11 van 142

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates