Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Betaalbaar Wonen in kleine kernen.

27 juni - Het college heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor Betaalbaar Wonen voor starters in de kleine kernen. Het idee is om op gemeentegrond voor 15 jaar 10 tijdelijke kleine woningen te bouwen en te verhuren aan jongeren. De huurtermijn is max 7 jaar, of als je ouder bent dan 28 maximaal 2 jaar. Samen met andere gemeenten zou een AchterhoekseWooncoöperatie opgericht moeten worden om verhuur en beheer te regelen. De huurders zijn dan lid van de coöperatie. De Wooncoöperatie pacht grond en woningen van de gemeente. De huur wordt ingezet op 500,- euro per maand. De onrendabel top wordt geraamd op 28.500,- per woning, door de gemeente te betalen.
PP heeft in het verleden al vaak de optie van tinyhouses naar voren gebracht. We vinden het positief dat de gemeente dit soort uitdagingen oppakt en met ideeën komt.We zijn echter nog niet overtuigd van de huidige uitwerking.
 
In de Oordeelsvormende vergadering hebben we de volgende twee discussie punten ingebracht:
1.Jongeren onder de 23 jaar krijgen alleen huurtoeslag als de huur incl servicekosten lager is dan 432,- per maand. Bij een huur van 500 euro krijgen ze dus niks. Met dit voorstel wordt dus Betaalbaar wonen alleen mogelijk voor jongeren met een behoorlijk inkomen. Als voorbeeld: een jongere van 22 jaar op sociaal minimum (netto 1052 per maand) heeft bij een huur van 430 euro recht op 199,- euro huurtoeslag. De netto huur zou dan uitkomen op minder dan de helft van 500,-, zodat hij/zij nog leefgeld over houdt. 
Aan de andere kant is het mogelijk dat bijvoorbeeld een goed verdienende 27-jarige dankzij die 28.500 subsidie lekker goedkoop woont. Ons voorstel was dus om de huren leeftijds- en inkomensafhankelijk te maken om zowel goedkoop als duur ‘scheefwonen’ te voorkomen. Zolang het gemiddelde ongeveer op de 500 euro uitkomt heeft het geen budgettaire consequenties voor de gemeente.
2.We willen de maatschappelijke meerwaarde vergroten. 28.500 euro subsidie per huisje is een smak geld dat oi niet uitsluitend de toevallige bewoners ten goede moet komen. Deze ‘subsidie’ moet een bredere meerwaarde krijgen en dat kan door deze huisjes in te zetten als pilot en als voorbeeld voor innovatieve super duurzame bouw. Dus: daag de markt uit, bijvoorkeurdmv een prijsvraag en draag de resultaten breed uit naar andere bouwers en woonconsumenten. Dan heeft die 28.500 toekomstwaarde!
Dhr. Logmans (CU) bracht als discussiepunt in of de strikte toewijzingsregels (sociale binding met de kern)niet in strijd zou zijn met de wens tot een inclusieve samenleving. Ook hamerde dhr. Logmans op transparantie bij de toewijzing. Helaas bleek in de discussie dat andere partijen betaalbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit niet zo belangrijk vonden. ‘Elke euro voor starterswoningen is een goed bestede euro’ was het enigszins populistische en gemakzuchtige oordeel. We beraden ons nog of we onze wensen zullen vertalen in een motie. 

Eerste openbare terras-avond na corona

27 juni - Hoe wil je wonen in Aalten?
Aalten - De fractie van de Progressieve Partij organiseert weer een openbare terrasavond. Op woensdag 1 juli om 20.00 uur op het terras van het Kulturhus te Lintelo. Met een interessant gesprek over de vraag “hoe wil je wonen in Aalten?”.  Het gaat om duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit.  Er komen drie visies aan de orde.  Architect Rinke ter Haar geeft zijn visie op architectonische kwaliteit.  Timmerman en ex-raadslid Gerrit Migchelbrink vertelt over de houten chalets (tiny houses) die het bedrijf waar hij werkt maakt. En er komt een fan van “Krasse Knarrenhof”, een project van geclusterde woningen waar ouderen (en soms jongeren) elkaar helpen bij de zorg.  Wat zijn de mogelijkheden in de gemeente Aalten?  Hoe zit het met de betaalbaarheid.? Kunnen jongeren eigenlijk nog wel zelfstandig wonen? 
“We zijn blij dat we weer aan de gang kunnen met onze openbare bijeenkomsten”, zegt Guido Uland, fractievoorzitter van de Progressieve Partij. “We hopen zo ideeën vanuit de bevolking te verzamelen die we in de raad kunnen doorgeven”.  De Progressieve Partij luistert graag naar meningen en opvattingen vanuit de samenleving. In het komende zomerseizoen organiseren de progressieven ook weer een aantal fietsexcursies naar leerzame doelen in het buitengebied.
In verband met RIVM-richtlijnen is opgave voor woensdagmorgen gewenst bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Toegang en koffie/thee zijn gratis.
 

Duurzaam Dinxperlo, de eerste stappen!

21 juni - Dat is de titel van de advertentie deze week in De Band (Dinxperlo). Twee voorbeelden. Aan de Kalverweidendijk staan nieuw gebouwde huizen. In 2008 wilden de hele raad èn het college hier nog een varkensstal met 3000 zeugen. Behalve de Progressieve Partij. Aan de andere kant van Dinxperlo: zonnepark De Rietstap. Het eerste concrete resultaat van de constante pleidooien voor duurzaamheid van de Progressieve Partij.
 
De Progressieve Partij betaalt deze  halve pagina zelf. Dat is een duur grapje, maar de fractie wil op deze manier ook de lokale media steunen die het op dit moment vanwege wegvallende advertentie-inkomsten moeilijk heeft. En ook wil de fractie op deze manier de inwoners van de gemeente Aalten informeren en verantwoording afleggen van haar werk en standpunten. Prominent weer terug is “Pietje Progressief”. Het stripfiguurtje bedacht door tekenaar Henk van der Luijt. In deze advertentie “zit” Pietje Progressief met zijn trouwe viervoeter aan de Kalverweidendijk  te Dinxperlo. Op de plek waar een flinke uitbreiding van een varkensstal zou komen. Dankzij vasthoudendheid van buurt en actiegroep, gesteund door de Progressieve Partij in de raad, staan er huizen in plaats van stallen.
 
Ondertussen aan de Kalverweidendijk
Hoe anders zou de Kalverweidendijk in Dinxperlo eruit zien als 10 jaar geleden de buurt niet aan de bel getrokken had. Het toenmalige college en de meerderheid van de raad wilden daar een varkensstal toestaan met 3000 zeugen. Op 250 meter van de huizen!. Buurt, gesteund door de Progressieve Partij in de raad kwam in verzet. En nu staan er duurzame huizen onder architectuur.
 
In de advertentie de de Progressieve Partij plaatste in De Band kijkt de partij terug met één van de actievoerders. Het bleek dat de gebruikte metingen en aannames van geuroverlast discutabel waren. Zelfs zodanig dat “Wageningen” eigenlijk een excuus  logisch zou vinden. Economische omstandigheden veranderden, de initiatiefnemer werd prominent lid van de nieuwe boerenpartij HMV, er begon een schimmig spel van ruilen van bouwrechten op diverse plekken en de buurt liet samen met o.a. Milieudefensie van zich horen. De spanningen liepen op tussen boer en buurt. Opeens kwam er een plan van een projectontwikkelaar van 14 dure huizen. Weinig belangstelling midden in de kredietcrisis, dus projectontwikkelaar door de achterdeur af. Uiteindelijk ontstaan er 5 bouwkavels waar nu duurzaam gebouwde huizen staan. De boer stopt en de oude stallen worden afgebroken. Mede dankzij het verzet vanuit de buurt buiten de raadzaal en van de Progressieve Partij binnen de raad. 
 

Hoe zit het nu met de varkensstal aan de Gendringseweg?

13 juni - De Progressieve Partij  (PP) heeft zich al meerdere keren uitgesproken tegen de voorgenomen uitbreiding van varkensstallen met ruim 13.000 varkens aan de Gendringseweg 9. In de Oordeelvormende vergadering van 3 juni jl hebben we weer geprobeerd om andere partijen te overtuigen. Ons betoog:
•Formeel wordt de Raad gevraagd om een verzoek tot wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied af te wijzen. De door de buurt gevraagde wijziging betrof het aanscherpen van de geurhindernorm. 
•Het betreft één onderdeel van een inmiddels tamelijk ingewikkelde kluwen van juridische procedures: bestemmingsplan, gedeeltelijk vernietiging hiervan, herstelbesluiten, bezwaar en beroep, een door de Rechtbank vernietigde omgevingsvergunning die nu bij de Raad van State ligt en een nieuwe aanvraag Natuurvergunning bij de Provincie.
•Kern van de zaak is dat de stallen veel meer geurhinder (en ws ook ammoniak en fijnstof) veroorzaken dan bij de oorspronkelijke aanvraag was berekend. Op één woning gaat de geurhinder omhoog van 6,3 naar 18,1 Ou. 
•Oorzaak hiervan zijn de gewijzigde inzichten en normen t.a.v. luchtfilters bij de stallen: deze blijken in de praktijk veel minder te filteren dan men in 2015 dacht. De omgevingsvergunning zou nu niet meer door de gemeente afgegeven kunnen worden omdat de huidige wettelijke geurhindernormen fors worden overschreden.
•Sommige partijen vinden dat je een eenmaal afgegeven vergunning niet meer ter discussie kunt stellen vanwege aantasting van de rechtszekerheid. Wij vinden aantasting van de leefbaarheid en gezondheid minstens zo belangrijk. 
•De betreffende varkensboer volgt ook het nieuws en weet dat de maatschappelijke kijk op het varkensbedrijf inmiddels behoorlijk is gekanteld (zie ook verderop in dit Progressief Nieuws). Een wijziging van de regels zal niet onverwacht komen en zijn economische schade zal meevallen.  De laatste 4 schuren zijn immers nog niet gebouwd. 
•PP is dus van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de geurhinder te verminderen. Op zijn minst zou er een nieuw GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten moeten komen. Daarmee krijgt de buurt een objectief beeld. Wij vinden dat de GGD daarnaast breder zou moeten kijken en de Raad inzicht moet geven over geurhinder en gezondheidseffecten van de veehouderij in het algemeen omdat de Raad t.z.t. eigen normen hierover moet opstellen en opnemen in Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.  
 
Aanstaande dinsdag staat Gendringseweg 9 weer op de agenda van de Raad. We hopen natuurlijk dat onze moties worden aangenomen! 
 
 

Anne Frankboom als oproep tegen discriminatie

13 juni - Vrijdag 12 juni  was er een welkomstbijeenkomst voor de Anne Frankboom in Aalten. Plaats van handeling: het opgeknapte parkje aan de Stationsstraat/Dijkstraat.  Veel belangstelling en pers. Ondanks de 1,5 meter. Toen enkele jaren geleden de kastanjeboom bij het Achterhuis  (de onderduikplek van Anne Frank)  het bij een storm moest ontgelden, werden er  it de oude boom enten of zaailingen gemaakt die overal een plek krijgen. Dankzij de bemoeienissen van het Nationaal Onderuikmuseum ook dus hier. Samen met de stenen die uit het tijdelijk lichtmonument  achter het museum komen.  Mooie toespraken van o.a. onze burgemeester en die van Bocholt Peter Nebelo. Van  dhr. Mak (comité 75 jaar Vrijheid), Hans de Graaf (Bredevoorts Belang). Van Iris Janssen (Stolpersteine Dinxperlo) en Gerda brethouwer (Onderduikmuseum0. En van Rosanne Lohuis, kinderburgemeester. Zij zei het kort en krachtig: haar wens is dat alle kinderen in vrede en vrijheid groot mogen worden.  Alle toespraken leggen de link met het hedendaags racisme, ant-semitisme, populisme. Dat zwijgen geen optie is.  Dat we moeten leven vanuit hopen en dromen op een betere wereld.
En dan lijkt het ongemakkelijk te worden.  Waarom ontaardt het gesprek over hedendaags racisme, anti-semitisme en populisme toch meteen in een scheldpartij. Zie de reacties op het artikel van zaterdag in de Gelderlander.
Waarom lijkt het zo makkelijk te zijn om onze bewondering en trots over het “onderduik- en verzetsverleden” van onze voorouders te laten horen en zien. En waarom is het zo moeilijk en ongemakkelijk om hedentendage zelfs maar rustig te luisteren naar en te spreken met mensen die de gevolgen van discriminatie zelf dagelijks ondervinden. Of naar mensen die bang zijn dat hun “culturele identiteit” wordt afgenomen.  Juist de mensen  in de gemeentepolitiek, raad en college, hebben de verantwoordelijkheid  te luisteren naar de zorgen van de mensen. En als men dan waarschuwt voor de gevaren van anti-semitisme en racisme vanuit de kennis van de  historie, zullen er ook suggesties moeten komen hòe we dat kunnen voorkomen. Niet door te schelden en te schreeuwen. Een heel eenvoudig begin is: lid worden en acties ondersteunen van Amnesty International. Vrijheid van meningsuiting en niet vervolgd of gediscrimineerd worden wegens ras, geloof of geaardheid. Dat is niet links en niet rechts. Dat is wat mensen zouden moeten willen. Voor zichzelf en voor anderen.

Motie Progressieve Partij, D66 en GB nieuw geuronderzoek

14 juni -  De fractie van de Progressieve Partij wil dat de GGD een nieuw onderzoek uitvoert naar de gevolgen van de uitbreiding van een varkensstal aan de Gendringseweg.  De vorige vergunning was gebaseerd op oude berekeningen van luchtwassers. Nieuw onderzoek laat zien dat er meer geur en stank vrijkomen dan gedacht. In sommige gevallen 3 x zo veel. De orspronkelijk vergunning is mede gebaseerd op GGD-onderzoek. Dat moet opnieuw vinden buurtbewoners en de fracties van de Progressieve Partij, GemeenteBelangen en D66. Zij dienen daarvoor een motie in tijdens de raadvergadering van dinsdag  16 juni. De PP steunt de buurtbewoners in het verzet tegen deze uibeiding met 13.000 varkens. Woordvoerder Bert Weevers: “Door de nieuwe gegevens zou de omgevingsvergunning nu niet meer afgegeven mogen worden”. “Wij vinden leefbaarheid en gezondheid voor de buurtbewoners (ook vaak boeren) van groot belang. Gelukkig komt er steeds meer verzet tegen deze grootschalige vleesproductie. En de effecten op de directe omgeving en het milieu van geur, stank, fijnstof en stikstof.”
In de tweede steun-advertentie, deze week in Aalten Vooruit, gaat Pietje Progressief, de mascotte van PP, hier op in. Hij draagt geen mondkapje maar een geurknijper, beschikbaar gesteld door de buurt.
 

Progressieve Partij steunt lokale media

6 juni - Dinxperlo, de Progressieve Partij heeft als non-profit-organisatie toch besloten de lokale media te steunen. Door de coronacrisis hebben de lokale kranten minder advertentie-inkomsten. Ze  vervullen een belangrijke rol in de nieuwsvoorziening. 
Volgens de Progressieve Partij betekent dit een grote hap uit hun budget, maar “wij vinden het ook van groot belang dat wij als partij de bevolking informeren en verantwoording afleggen”, aldus Guido Uland, fractievoorzitter.
Voorlopig komen er in de komende weken enkele advertenties in De Band met nieuws voor Dinxperlo e.o. en enkele in Aalten Vooruit voor de kern Aalten, Bredevoort en omstreken. 
 
Pietje Progressief
Pietje Progressief, het alter ego van striptekenaar Henk van der Luijt duikt in de komende advertentie op op het vernieuwde Prins Clausplein in het centrum van Dinxperlo. PP heeft al veel geluisterd naar bevolking, winkeliers en klanten in terrasavonden en hoorzittingen. De progressieven pleiten voor een autovrij Prins Clausplein met groen, terrasjes en evenmenten, een gezellig plein. Pietje P. nam er al vast even een kijkje. Pietje is een koddig stripfiguurtje dat, meestal vergezeld van zijn trouwe viervoeter commentaar geeft op de actuele lokale politiek. Hij siert al meer dan 30 jaar de uitgaven van de Progressieve Partij en voorgangers. Hij wil graag de inwoners bij hun eigen gemeente betrokken houden.
 

Pagina 11 van 159

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates