Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Aaltense raad unaniem voor uitbreiding kinderpardon

24 februari- In deze laatste raadsvergadering  in deze samenstelling ook een vrij unieke situatie dat alle fracties achter een motie gingen staan die oorspronkelijk ingediend was door de Progressieve Partij en de ChristenUnie. Deze motie hield in een ernstig beroep op regering en parlement in om een oplossing te zoeken voor de ruim 400 kinderen in Nederland die vallen onder het kinderpardon asielzoekers , maar waarvan de ouders door allerlei omstandigheden niet helemaal aan de voorwaarden voldoen. Het gaat  dan m.n. over het meewerkcriterium: hebben de ouders voldoende meegewerkt aan terugkeer. En zijn zij voldoende in beeld geweest bij de Rijksoverheid. In sommige gevallen zijn de betrokken ouders wel in beeld gebleven bij de gemeentelijke overheid of bij scholen, maar niet bij de Rijksoverheid. Dan kan de aanvraag op het kinderpardon voor asielzoekers worden afgewezen. Het gaat om “gewortelde kinderen” : kinderen die vaak hier geboren zijn, naar school gaan en vaak de taal van het land dat hun ouders ontvluchtten niet spreken of verstaan. “Zij hebben in het land van oorsprong niets te zoeken”, zo hield Joop Wikkerink de raad voor.  Ook in de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek wonen deze kinderen. Vandaar dat de raad unaniem akkoord ging met een beroep op regering en parlement, hoewel dit in sommige gevallen dwars tegen  het partijstandpunt in de Tweede Kamer (o.a. CDA, VVD, ChristenUnie) in gaat.
Zo werd deze raadsperiode waardig afgesloten.
 

Op stap met een VN-ambassadeur in Aalten

17 februari - Sinds 2016 heeft Nederland ook het VN-verdrag voor de rechten met personen  met een beperking ondertekend.  De gemeenten hebben daarin een prominente functie. Er zijn ambassadeurs voor dit verdrag aangesteld. Eén ervan is Yolanda Bos uit Aalten,  zelf o.a. rolstoelgebruiker.  Ze staat no. 12 op de lijst van de Progressieve Partij.  In het kader van onze inventarisatie van verkeersknelpunten liepen we een middag  met haar rond. 
We begonnen op het station, het enige station in Nederland dat niet geschikt is voor blinden en slechtzienden. Het openbaar toilet dat in het weekend en ’s avond gesloten is, is geen gehandicaptentopilet. De rotonde  Dijkstraat/Plein Zuid is krap bemeten, en dan worden  rolstoelers het kind van de rekening: te weinig ruimte. De overgang  bij het spoor is sterk verbeterd, maar  voor slechtzienden is er geen duidelijke route.  En zou er toch maar geen  zebrapad bij de bakker moeten komen? In Aalten-Zuid wordt veel half op de stoep geparkeerd, soms begrijpelijk, maar o zo lastig voor rolstoelers, rollators en kinderwagens. Tijdens onze  meedenkavond op donderdag ging het ook over verkeersknelpunten. De volgende suggesties werden ingebracht:  in Aalten: Adm. De Ruyterstraat van Dijkstraat tot Jumbo. Natuurlijk fietsroute Varsseveld-Bredevoort; snelheid Nijverheidsweg. Ontbreken zebra’s bij Plein Zuid.  In Dinxperlo:  kruispunt Hogestraat-fietsstraat; fietsstraat zelf. Hier wordt toch weer gepleit voor eenrichtingsverkeer. Alle varianten Beggelderdijk. We moeten oppassen dat we niet blijven toestaan dat er maar varianten berekend worden waarvan het onduidelijk is voor welk probleem dit een oplossing is (behalve dan de keuzestress voor sommige fracties)
 

Horeca: interessante ideeen, maar ook wel conservatief.

17 februari - Maandagavond organiseerde de afd. Aalten-Dinxperlo van Horeca Nederland een discussieavond met de politieke partijen. Het was behoorlijk druk in het Karpermeer; sommige partijen waren zelfs met 5 mensen en daarbij zo’n 15 horecabedrijven.  Het ging veel over regels en handhaving. De horeca ervaart veel onrechtvaardige (in hun ogen) concurrentie van buurthuizen, illegale feestzalen, voetbalkantines, verzorgingstehuizen enz. enz. Er zijn ook winkels en kappers waar men koffie en wijn schenkt. Het horecalandschap verandert. Daarom had de horeca het plan op gevat te werken samen met de gemeente aan een horeca-visie: wat moet gestimuleerd en wat moet geremd worden; waar zijn de geschikte plekken, hoe zit het met sluitingstijden, handhaving en geluid. Wij voelen wel voor zo’n samenwerking. Juist vanwege dat veranderend horecalandschap.

Handhaving: “gelijke monniken, gelijke kappen. “

Handhaving is ook altijd een geliefd gespreksonderwerp. Sommige horecaondernemers willen eigenlijk dat wanneer zij horen dat er ergens een illegaal feest aan de gang is, zij de telefoon pakken en dat dan de politie dit feest onmiddellijk uit elkaar jaagt. Anderen doen daar iets genuanceerder over omdat ze zelf ook wel spulletjes leveren aan illegale feesten. Veel politieke partijen gaven aan dat hier geldt “gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat is een interessante gedachte, maar wat betekent dit dan precies? Daar moeten we het in de politiek maar eens over hebben. In de kwestie Malle Babbel werd daar door de aanhangers van deze gedachte heel verschillend over gedacht!

 

Meer van hetzelfde bij de ouderenbonden

16 februari - Gerrit Stronks verving Joop Wikkerink, die voor het werk in het westen was. Dhr. Jan Hofman had de leiding en verwelkomde de aanwezige senioren en de lijsttrekkers.  Iedereen kreeg 5 minuten om de standpunten van de partij uit te leggen. Alle bekende standpunten kwamen naar voren.
Het duo Alles Andes uit Dinxperlo zorgde voor de muzikale afwisseling.  De pauze werd door sommige aanwezigen benut om de standjes te bezoeken voor een gesprek en een folder mee te nemen. Ook konden ze schriftelijke vragen indienen.
Die varieerden van eenzaamheid van ouderen, de “prokkelweek”, problemen in de landbouw tot een fietspad langs de Ringweg.
Gerrit Stronks hield de aanwezigen het volgende voor:
Wat is de Progressieve Partij?

Wij zijn een lokale partij. Sommigen zijn landelijk lid van GroenLinks, of stemmen op de SP, Partij voor de Dieren of PvdA en CDA. We zitten vanaf 1982 in de gemeenteraad. En we hebben drie uitgangspunten.

-we zetten ons in voor sociale politiek: dat wil zeggen we komen op voor de zwakkeren in deze samenleving

-we maken werk van groene politiek: dat wil zeggen we willen een duurzame wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen

-we maken ons sterk voor een transparant, open bestuur. Dat wil zeggen dat we een hekel hebben aan vriendjespolitiek, achterkamertjesgedoe en matswerk in plaats van maatwerk.

 

Verkeersknelpunten op openbare "meedenkavond"

10 februari - Welke verkeersknelpunten moeten in de komende tijd worden opgelost?  En wat is eigenlijk een verkeersknelpunt? Dat is het thema van de maandelijkse openbare “meedenkavond” van de Progressieve Partij. 
Deze zomer heeft de Progressieve partij n.a.v. een “terrasavond” in Dinxperlo knelpunten en oplossingen aangedragen voor onveilige situaties in Dinxperlo. Actueel is nu de veelheid van meningen, plannen, en schetsjes voor de Beggelderdijk in Dinxperlo. Rechtvaardigt het aantal verkeersbewegingen zeer kostbare reconstructies? Of zijn er alternatieven? We bespreken ze donderdag.  
Steeds vaker worden fietsers aangetroffen op de Ringweg in Aalten. Kunnen de plannen van de Provincie om hier naar te kijken versneld worden? De Progressieve Partij pleit al jaren voor een vrijliggend fietspad. 
Nog een greep uit de mogelijke onderwerpen: snelheid op de binnenring in Aalten; de aanval op de bomen langs de Dinxperlosestraatweg, de fietsroute langs de Lichtenvoordsestraatweg, het parkeerverwijssysteem in Dinxperlo en de knelpunten voor rolstoelers en mensen met een beperking in de hele gemeente.  De Progressieve Partij hoort op deze meedenkavond graag meer op te lossen verkeersknelpunten. Voral voor voetgangers en fietsers. 
 
De meedenkavond “Verkeersknelpunten en de oplossingen in de gemeente Aalten”, wordt gehouden op donderdag 15 februari  om 20.00 uur in de voorkamer bij café-rest. Schiller, Prinsentraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.
 

Inburgering is moeilijk en verdient aandacht!

10 februari - Zaterdag werd  het nieuwe Magnoliacentrum te Aalten, geopend. Ans Plug van de Progressieve Partij nam een kijkje. Het is een belangrijke plek voor "Ontmoeting & Integratie".  Zeker voor statushouders en vluchtelingen. Dit centrum wordt beheerd door Figulus, met medewerking van veel vrijwilligers. Er zijn diverse aktiviteiten ondergebracht.  Het centrum werd op een feestelijke manier geopend, door wethouder Rijks en wethouder Wiltink. 
Vervolgens kregen de aanwezigen in de diverse ruimtes uitleg krijgen over hetgeen er allemaal plaatsvindt. Een belangrijk onderdeel hiervan is "Ontmoeting en Integratie",  waar veel statushouders bij ingedeeld zijn. Ze volgen de Inburgerings-cursus, die drie jaar in beslag neemt. Dit is niet eenvoudig voor onze "nieuwe Nederlanders",  zoals ze genoemd worden. De Nederlandse taal is moeilijk om te leren, vooral het schrijven. Evenals de reken-onderdelen. Want voor velen is het alphabet compleet anders dan ze gewend zijn en zoals ik me heb laten vertellen, zijn alle cijfers voor hen ook nieuw.... Het Arabisch kent andere tekens dan onze cijfer-telling! Het is de bedoeling, dat binnenkort het Graafschap-College de taallessen van deze groepen over gaat nemen, in samenwerking met de vrijwilligers.  Het aantal status-houders, is vaak wisselend in de lessen. Ook het niveau. Dat maakt het ook complexer, aangezien het verschillen kan van an-alphabeet tot hoogbegaafden! 
De medewerkers pleiten voor een vervolg, na de Inburgerings-cursus. Want als ze deze cursus behaald hebben, dan kan men nog niet altijd zelfstandig verder, dan is begeleiding hierna alsnog nodig/wenselijk/noodzakelijk! Vooral voor oudere statushouders, is de cursus heel moeilijk. En zeker, wanneer er zich heel veel nationaliteiten tegelijk in de cursus bevinden. De tijd van de economische vluchtelingen is voorbij, aldus een van de medewerkers, landen als Albanië zijn niet meer vertegenwoordigd! 
Foto: Leo vd Linde, Ans Plug praat met staushouders
 

De campagne is begonnen: fact-checks noodzakelijk!

10 februari -  De campagne is begonnen. De voorbereidingen spelen zich nu nog hoofdzakelijk intern  af, hoewel de eerste reclame-uitingen natuurlijk al via de media  verspreid worden. Maandag 5 februari moesten de lijsten worden ingeleverd. Op vrijdag resp. maandag krijgen de deelnemende partijen te horen of de lijst is goedgekeurd en onder welk lijstnummer de partij mee kan doen. 
 Intussen is het natuurlijk zaak voor de gewone, geïnteresseerde  kiezer te beoordelen of alle “claims” die partijen leggen op bereikte resultaten wel juist zijn. Zo is een ambtelijk voorstel, in de raad gebracht door een wethouder en daar met alle stemmen voor aangenomen, natuurlijk niet de verdienste van de fractie of partij van die wethouder. Zo wordt het nog wel eens gebracht.  Andersom ook: als een wethouder van een bepaalde partij heeft ingestemd (en de raad ook) met een voorstel van bijvoorbeeld de provincie, en achteraf lijkt het toch niet zo gelukkig te zijn, dan vergeet die partij maar al te graag dat het hùn wethouder was die die voorstellen gebracht heeft.
Daarom is het wel belangrijk dat de inwoners van de gemeente goed geïnformeerd worden hoe de hazen werkelijk lopen en wie heeft voor- of tegengestemd. De wekelijkse ververste website en de maandelijkse verantwoordingsadvertenties van de Progressieve Partij kunnen daarbij helpen. Verder kan men op de site van de gemeente Aalten de raadverslagen teruglezen en ook de videoopnames vanaf ongeveer een jaar geleden.
 

Pagina 11 van 128

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates