Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Presentatie raadprogramma 15 mei, discussie op 17 mei

13 mei- Presentatie raadsprogramma op 15 mei: nieuw fenomeen.
Op dinsdag 15 mei om 19.00 wordt het raadsprogramma voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. De diverse fracties hebben gezamenlijk in de afgelopen weken gewerkt aan dit programma. Ze kregen daarbij hulp van een procesbegeleider, de heer Hans de Jong uit Nootdorp. Het proces duurde wat langer dan wellicht wenselijk vanwege vakanties van deze en gene.  Wat is nu zo’n raadsprogramma en wat kun je ermee?  Een raadsprogramma is een soort routekaart welke kant het met de gemeente in de komenden vier jaar op zou moeten. Natuurlijk ligt de stip op de horizon verder weg, maar de raadsperiode duurt tot 2022 dus daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Die routekaart geeft aan wanneer de raad van het college een voorstel verwacht over een gezamenlijk belangrijk geacht onderwerp. Bijvoorbeeld: hoe gaan we als gemeente onze contacten met Duitsland (opnieuw) inrichten of welke stappen zetten we op de weg naar energie-neutrale gemeente in 2030.
Mede op basis van dit raadsprogramma kijkt de informateur de heer Peter Drenth op dit moment welke partijen geschikt zijn om dit raadsprogramma als college uit te voeren.  De informateur komt op 23 mei met een advies. In sommige gemeenten gaat dit sneller, maar deze kiezen er vaak ook niet voor om eerst met alle raadsfracties te trachten zo’n raadsprogramma op te stellen.
Meedenk-avond.
Ook de Progressieve Partij  is voorstander (en initiatiefnemer) van dit raadsprogramma ; Natuurlijk gaat het er om of het voldoende kansen biedt  aan de groene en sociale uitgangspunten van de Progressieve Partij. Vandaar dat het raadsprogramma aan de orde komt op de volgende meedenk-avond:
Donderdag 17 mei, 20.00 uur in de voorkamer van café-restaurant Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten.
 
 

Alternatief voor commerciele invulling Slingeplas

Uit de Gelderlanden van zondag:
13 mei 2018 - - Het plan voor de vernieuwing van de Slingeplas moet van tafel. Inwoners van het  vestingstadje willen echter wel met de gemeente en Leisurelands praten over een alternatief. Een bezwaar tegen vernieuwing van de recreatieplas is ondertekend door 453 inwoners.
Een klein deel daarvan komt uit Aalten, het overgrote deel is van mensen uit Bredevoort", vertelt Geert Scholten. De Bredevoorter is betrokken bij het verzet tegen een nieuw bestemmingsplan voor de recreatieplas aan de oostkant van Bredevoort. Eigenaar Leisurelands krijgt volgens dat plan ruimte voor onder meer 50 recreatiewoningen en het gebruik als evenemententerrein.
 
Meedenken
Begin april zorgde een informatie-bijeenkomst over de Slingeplas voor een vol Grachthuys. Op donderdag 14 juni is er opnieuw zo'n avond. Scholten: ,,Maar het is een slecht plan, dat wordt door een volgende informatie-avond niet beter. We willen best meedenken over een alternatief, maar dit moet van tafel."
De zienswijze van de Bredevoorters wordt, met de 453 handtekeningen, naar de gemeente Aalten gestuurd. Dat wordt nog ondersteund door de handtekeningen die met een actie op www.petitie.nl worden verzameld, niet alleen onder inwoners, maar door iedereen die wel eens recreatief van de Slingeplas gebruik maakt. Zie: https://petities.nl/petitions/behoud-van-rust-en-natuur-bij-de-slingeplas-in-bredevoort?locale=nl
 
Bedreigd
De kern van het bezwaar is volgens Scholten dat het natuurlijke karakter en de toegankelijkheid van de Slingeplas worden bedreigd door de vernieuwing door Leisurelands. Volgens Geert Scholten trekt het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan 'een zware wissel op de natuur- en leefomgeving.'
 
De recreatieplas ligt aan de oostkant van Bredevoort tegen de gemeentegrens met Winterswijk. Het recreatieterrein is 39 hectare groot, waarvan 19 hectare water. Leisurelands is eigenaar van het gebied, dat enkele jaren geleden is overgenomen van het Recreatieschap Achterhoek & Liemers. Er is een gebiedsvisie gemaakt, waarin de ambitie wordt uitgelegd.
 
Commercieel
Leisurelands wil het laagdrempelige aanbod van recreatie aanvullen met 'toegevoegde economische dragers en commerciële en seizoenverlengende activiteiten. Het plan (Leisurelands wil een 'flexibel ruimtelijke kader') omvat aan de noordzijde ruimte voor verblijfsrecreatie in de vorm van camperstandplaatsen en drijvende recreatiewoningen. Aan de oostzijde moet de recreatie uitgebreid worden richting recreatiepark De Twee Bruggen. De zuidkant van de plas moet ook recreatief gebruikt kunnen worden.
 
Politieplas
De weerstand tegen uitbreiding van de recreatieplas heeft ook te maken met de pal tegen de Slingeplas aanliggende politieplas (net als de Twee Bruggen op Winterswijks grondgebied). Bij de eerste presentatie door Leisurelands, ruim twee jaar geleden, maakten de jagers en vogelwerkgroep al bezwaar tegen uitbreiding van recreatie aan de oostzijde van de Slingeplas. Die niet toegankelijke politieplas is toevluchtsoord voor reeën en verschillende vogelsoorten.

Heb je onze advertentie gelezen deze week?

5 mei - De verkiezingen voor de gemeenteraad liggen al weer achter ons. De Progressieve Partij blijft met 3 zetels het progressieve, sociale en duurzame geluid brengen. En wij willen graag dat iedereen die geinteresseerd is mee kan praten. Op dinsdag 8 mei is er de mogelijkheid om in te spreken over de "visie Aalten 2025": Ruim 1500 inwoners hebben een bijdrage aan deze visie gegeven. Het zou mooi zijn als ook het eindproduct door minimaal zoveel mensen gezien en becommentarieerd gaat worden. Na de verkiezingen is het vrij stil geworden vanuit de diverse fracties, vergeleken met de propaganda-bombardementen van voor de verkiezingen. Wij als Progressieve Partij hebben beloofd jullie regelmatig op de hoogte te blijven houden. Vandaar bovenstaande advertentie in Aalten Vooruit en de Band.

Kattenberg: bepaalt het geld de ruimtelijke kwaliteit?

5 mei - Dinsdag komt in het Ronde tafelgesprek de “visie” op de Kattenberg in Aalten aan de orde. Er staat daar nogal wat leeg, winkels horen niet meer bij het kernwinkelgebied, de voor-vorige raad heeft wat kadootjes uitgereikt aan ondernemers aan de rand en dat moet allemaal leiden tot een gezamenlijke visie. De tegenstellingen in de buurt lijken inmiddels groot. Er zijn mensen die hun (leegstaande) panden zo duur mogelijk willen verkopen en er zijn buurtbewoners die wijzen op het vervallen van parkeerplaatsen. Het ongebreideld uitbreiden van aantallen woningen past niet in de gemeentelijke visies en woningen lijkt nu juist een voorwaarde voor de portemonnee voor de eigenaren. Meerdere dilemma’s dus. Het gaat volgens de Progressieve Partij nu juist om de ruimtelijke invulling, niet om de vermogenspositie van eigenaren. Hoe kun je aan die ingang van de kern Aalten weer een fraaie entree maken met bovendien voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en rolstoelers. Bovendien zijn enkele gemeentelijke monumenten het behouden waard. Er is gepoogd om tot een gezamenlijke visie te komen, waarbij bewoners en eigenaren betrokken zijn geweest. Er zijn signalen die erop wijzen dat de verdeeldheid juist groter is geworden

Kansen voor natuurontwikkeling bij Slingeplas

5 mei - Op donderdag 3 mei maakte de Progressieve Partij met een groep van ongeveer 20 mensen een wandeling rond de Slingeplas met als “gids” Juun Timmerman vand e Vogelwerkgroep Aalten e.o. Vooral het gedeelte waar de drijvende huisjes gepland zijn en de “politieplas” hadden onze aandacht. Als die plannen doorgaan is dat funest voor de vogelstand. Die zou trouwens veel beter zijn als er niet zo rigoreus gekapt was ook op de andere delen en juist ook de overhangende begroeiing gehandhaafd was gebleven. Erg vreemd is dat de schetsen bij het nieuwe bestemmingsplan een beton-pad langs èn een vlonder òver de politieplas laten zien. Bij de behandeling van de "visi"ongeveer 2 jaar geleden is afgesproken dat de "politieplas"buiten het plangebied zou blijven. Wij hebben de gemeenteraad van Winterswijk ook  geinformeerd. De Volgelwerkgroep lijkt al tevreden als de “politieplas” gevrijwaard wordt van toeristen, maar wij hebben toch ook heel duidelijk het idee dat de exploitant hier een soort recreatie-plas-eenvormigheid wil creëren terwijl er juist kansen te over liggen in het natuurlijk inrichten van het hele gebied. Wie wil met ons meedenken over een natuurlijke inrichting en kansen voor de natuur van Bredevoort tot Vragenderveen? De exploitant Leisureland lijkt ook het onderhoud niet zo belangrijk te vinden..... Een melding is gedaan.
 

Ledenvergadering en kijkje bij de Slingeplas

Op donderdag 3 mei a.s. houdt de Progressieve Partij haar jaarlijkse ledenvergadering. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen en zijn vanaf 20.30 uur welkom in het Grachthuys in Bredevoort.
Vooraf gaan we een kijkje nemen bij de Slingeplas Daar is iedereen welkom!
 
19.30 uur: verzamelen op de parkeerplaats van de Slingeplas (let op niet inrijden, want dan zit je aan parkeergeld vast; kom op de fiets of parkeer in het centrum van Bredevoort en loop naar de Slingeplas.)
We hebben een lid van de vogelwerkgroep gevraagd om ons de natuurwaarden van dit gebied te wijzen. Dit is een openbaar gedeelte van deze bijeenkomt. Duurt een uurtje.
 

Vernieuwing en ontwikkeling in sociaal domein hard nodig.

28 april - Vanaf 2015  zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, begeleiding vanuit de WMO en participatie op de arbeidsmarkt. Er zijn grote stappen gezet om die wetten en werkwijzen onder de knie te krijgen. Nu staan we voor de uitdaging om  meer vanuit  “wat is nodig” te werken in plaats van: “wat zeggen de wetten en regels”. In In Nederland zijn mooie voorbeelden bedacht. Daarvan zouden we in Aalten, in de Achterhoek moeten leren en de goede voorbeelden overnemen. En dan gaat het om over de grenzen van de wetten te kijken.  Een paar voorbeelden::
1.Het gaat hier om een inwoonster met een uitkering door een medische aandoening. De zorgverzekeraar wilde haar behandeling niet betalen. Door dit als gemeente te doen was er geen vervolgbehandeling meer en kon ze een opleiding gaan volgen en uit de uitkering komen. 
2.Een ander voorbeeld is van iemand met een uitkering die een baan in de zorg kon krijgen. De baan was buiten de regio met wisselende diensten en niet bereikbaar met het openbaar vervoer. De vrouw had geen auto en kon die ook niet betalen. Het resultaat met baan: sociale vooruitgang, geld en werk. Voor de gemeente lag het rendement op het besparen op de uitkering. Daarom is als oplossing vanuit de gemeente een auto aangeschaft. Afspraken over terugbetaling werden gemnaakt. 
Met deze manier van werken worden problemen niet willekeurig opgelost. Het is onderbouwd met een maatwerkplan, waarbij soms een eerste stap of doorbraak nodig is zoals die auto. Bij de inzet van het budget worden altijd de vragen gesteld:
Wat gebeurt er als we niets doen? Wat kost dat dan?
Wat gebeurt er met de huidige mogelijkheden in het sociaal domein? Wat kost dat?
Wat gebeurt er als we op een ïnclusieve manier” kijken? Wat kost dat?
In de praktijk is geleerd wat kan met het budget en wat niet. Noodzakelijk zijn: vertrouwen, tijd, een hulpverlener die creatief en ondernemend is. Niet iedereen zal dat gaan doen op die manier, er gaat veel tijd overheen voordat er echt verandering plaatsvindt,’ De Progressieve Partij is er voor om in de komende collegeperiode dit soort werkwijzen te bespreken en in te voeren.
 

Pagina 11 van 133

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates