Minder kappen, meer planten!

Bert Weevers, 4 maart 2023

In het kader van de klimaatadaptatiestrategie hebben wij een motie ingediend met de oproep om de kapverordening te herzien. De wethouder zegde toe dit te gaan doen. Een mooi resultaat!

Onze motivatie in de raad:

“Voorzitter,
We zijn aan de ene kant blij dat er een klimaatadaptatiestrategie is opgesteld. Het is hard nodig dat er maatregelen worden getroffen om de effecten van klimaatopwarming te verzachten. Aan de andere kant is het natuurlijk eigenlijk een schande dat we nu dit beleid moeten voeren, omdat er veel te laat en veel te slap beleid is gevoerd om de klimaatopwarming te stoppen.

Maar goed, het begin is er. Wat ons betreft moeten we ook zo snel mogelijk doorpakken. Liefst met maatregelen die op meerdere vlakken effect hebben. Een ervan heeft betrekking op het beang van bomen. Bomen zijn goed tégen klimaatopwarming, maar helpen ook om de effecten tegen te gaan. Vooral bestaande, grote bomen zijn belangrijk. En dan komen we op het terrein van kapbeleid,
Dit beleid dateert uit 2011. Sowieso reden on te herzien. Maar ook omdat de inzichten in het belang van bomen is veranderd. Er is zelfs een reken tool ontwikkeld die het belang van bomen in cijfers uitdrukt, zoals CO2 afvang, fijnstof afvang etc, náást het koelend effect. Dus diverse redenen om de kapverordening te actualiseren.

Toelichting motie:

De huidige kapverordening lijkt onvoldoende recht te doen aan het belang van bomen in onze gemeente; hetgeen oa blijkt uit het feit dat:
• Bomen en meerstammige bomen slechts beschermd worden vanaf een stamomtrek van 55 cm
• Berken, naaldbomen en hoogstamfruit in het buitengebied niet onder de vergunningplicht vallen
• Er met de huidige herplantingsplicht een zeer lange tijd zit tussen het herplanten en het herstel van de bestaande waarden zoals schaduwwerking, biodiversiteit en beleving
De waarde van bomen kan door het softwareprogramma i-tree inzichtelijk worden gemaakt, zie “De baten van bomen. Resultaten van i-Tree in Nederland”, een publicatie van Platform i-Tree Nederland.

Het is de moeite waard om te onderzoeken of dit instrument bij de beoordeling van een kapvergunning kan worden ingezet. Het lijkt in elke geval een tool waarmee in voorlichting en informatie aan inwoners ook cijfermatig inzicht gegeven kan worden in wat een specifieke boom of boomsoort kan betekenen voor mens en natuur in onze gemeente.”


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *