Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Progressieve Partij heeft ANBI status

Aalten-Dinxperlo,  1 januari 2022 - De Vereniging Progressieve Partij heeft bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd.

Deze is geregistreerd onder nummer: 

RSIN nummer 816873021

Een van de voorwaarden is dat het "beloningsbeleid"van de vereniging gepubliceerd wordt.  Dit staat op pagina 4 van ons beleidsplan.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en andere leden van de Progressieve Partij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. De fractieleden krijgen een vergoeding van de gemeente.


Wilt u het volledige beleidsplan ontvangen stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jubileumuitgave Progressieve Partij -40 jaar!

31 december - Op oudejaarsdag is ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo een digitaal jubileumboek verschenen. De titel: ” 40 jaar  progressieve politiek in de gemeente Aalten”. Het is een uitgave in pdf- gratis te downloaden dus- van bijna 70 pagina’s.  Daarin een overzicht van de geschiedenis van de 40-jarige partij en haar voorlopers met veel afbeeldingen en foto’s.
 
Voorgeschiedenis.
De werkelijke voorgeschiedenis begon al in 1974 in de gemeente Aalten waar enkele leden van de toenmalig “klein-linkse”partijen samenwerkten met de PvdA in Progressief Aalten. Dat leidde tot de vorming van “Plaatselijk Beraad van PPR, PSP, EVP e.a.” in 1981. Sinds de verkiezingen in 1982 onafgebroken vertegenwoordigd in de raad van de gemeente Aalten. 
 
Acties binnen en buiten de raad
De Progressieve Partij heeft zich vanaf de oprichting altijd gezien als mèèr dan een partij die een fractie heeft in de gemeentraad. Men voerde vaak samen met anderen veel acties voor goede arbeidsvoorwaarden in de zorg, fatsoenlijke opvang voor vluchtelingen, behoud van  landschap en uitbreiding van biodiversiteit en tegen de wereldwijde opwarming van de aarde.  Ook waren er talloze acties voor verbetering van de positie van de mensen met een minimum-inkomen. 
 
Informatie naar de inwoners.
Volgens de samensteller, een van de mensen van het eerste uur, Joop Wikkerink, is het belangrijk  het verleden te kennen om greep te houden op de toekomst. “Wij hebben altijd heel veel werk gemaakt van het informeren van onze inwoners, ook en vooral buiten verkiezingstijd om.” “We hebben al jaren huis-aan-huiskrantjes en –advertenties, organiseren zomerexcursies, meedenkavonden en workshops. Ook dit boekje draagt bij aan de kennis van onze gemeente en de belangrijke vraagstukken die daar spelen. Ook dit is weer een oproep om mee t doen!”
 
Digitaal
Vanwege de corona zijn de eerste exemplaren “digitaal overhandigd” op oudejaarsavond aan het College; de leden hebben het zondag ontvangen en andere belangstellenden kunnen de uitgave gratis downloaden via: https://wethouderjoopwikkerink.wordpress.com/2021/12/31/mediabericht/
 

“In heel Aalten moet je mogen zijn wie je bent”

27 december 2021 - Esther Diepenbroek, raadslid en lijsttrekker voor de Progressieve Partij maakt zich sterk voor een inclusieve en diverse samenleving.  “In de gemeente Aalten mag iedereen zijn wie hij of zij is”.  “Dat is gemakkelijk gezegd, maar ik loop nog regelmatig tegen pijnlijke vooroordelen aan.  Daarom  wil ik in de komende raadsperiode echt een punt maken van  de inclusieve samenleving en diversiteit. Gelukkig gebeurt er al veel . Kijk naar de werkkansen voor mensen met een beperking. We hebben veel projecten op dat gebied.  Of het fantastische werk van de ervaringsdeskundigen van “Samen Sterk” binnen Estinea. De hulpweek van AFM lokale omroep. Of de activiteiten van Figulus, Scouting of sportverenigingen die zich openstellen voor àlle kinderen.” 
“Diversiteit vraagt onderhoud. “De grove grappen over een regenboogvlag;  cynisme  over een paarse vrijdag of  de moeite die er binnen bijv. de sport nog is over het anders zijn, moeten nog wel verdwijnen”.  Pas dan krijgt iedereen ook eerlijke en gelijke kansen”
Tijdelijke vervanging vanwege zwangerschap
Esther is  trouwens  per 22 december met zwangerschapsverlof voor haar eerste kindje. Gerrit Stronks zal op 25 januari geïnstalleerd worden  als haar vervanger tot de verkiezingen van 16 maart. 
Kansengelijkheid moet een belangrijk uitgangspunt zijn voor gemeentelijk beleid. Volgens huidig wethouder Joop Wikkerink zit dat goed tussen de oren. Maar vooral in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de “sociale basis”(zoals verenigingen) kunnen nog grote slagen gemaakt worden. Wikkerink maakt zich zorgen om de zorg. “Die moet anders georganiseerd worden, er zijn vraagtekens bij de verkeerde prikkels  vanwege marktwerking en er is een groot gebrek aan mensen.””We zijn in regionaal verband bezig met radicaal anders organiseren en financieren; dat is lange adem, maar ik zie wel mogelijkheden. In de tussentijd moeten we gewoon niet korten op zorg.” 
“ Immers we hebben de dure plicht goed te zorgen voor onze (groot) ouders en een toekomst te garanderen aan onze (klein) kinderen. Daarom moeten we goed zorgen voor de zorg.” 
 

Oordeelsvorming 7 december in de raad

7 december - Afgelopen dinsdag ging het over de Najaarsnota, belasting- en legesverordeningen en opzeggen gemeenschappelijke regeling Stadsbank. 

Eigenlijk was er weinig vuurwerk. Behalve misschien mijn persoonlijke aanvaring met de voorzitter. Toen hij aangaf bij de Najaarsnota dat ik politiek bedreef…. Raar omdat tegen een politicus te zeggen in de oordeelsvorming, daar moet de politieke discussie juist plaats vinden. Immers bij de raad kan dit alleen middels een motie of amendement. En dat gaat soms te ver als je duidelijk wil maken dat de landelijke partijen mede door hun beleid de oorzaak zijn van problemen bij de gemeenten. Te weinig geld om de zorg voor onze jeugd en ouderen fatsoenlijk vorm te geven. Tuurlijk doen we ons best, maar het kan en moet beter. De verwachting is echter dat het alleen maar slechter gaat worden. De mensen die nu oud zijn en verzorging nodig hebben, zijn degenen die ons land hebben opgebouwd. Maar goed ik mocht dus klaarblijkelijk niet aangeven waar het abonnementstarief vandaan kwam. 

Verder was er weinig te melden, volgens mij waren de meeste partijen een beetje uitgeblust en zich aan het opladen voor de verkiezingen waar ze twee maanden of minder er vol voor gaan en dan weer rustig aan kunnen doen. In ieder geval zullen wij in ons verkiezingsprogramma en hopelijk komt dit ook in het raadsprogramma, opnemen dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Een meerderheid in de raad is voor, nu nog doen. Een huisdier en in het bijzonder een hond leidt tot een beter welzijn van de persoon die er een heeft. Daarnaast met een hond kom je meer aan het bewegen. Allemaal doelen die wij ons als gemeente stellen, maar tegelijkertijd deze belemmeren doordat we de hond belasten. Eigenlijk durf ik wel te stellen huisdierenhouders zouden moeten worden beloond. Overigens heb ik dit niet ingebracht omdat er door verschillende partijen in mijn omgeving anders over wordt gedacht. Niet over het afschaffen wel over het hoe. Dat is makkelijk in mijn ogen, eenmalig de OZB omhoog. Dat je handhaaft dat ook hondenbezitters zich aan de regels houden vind ik logisch. Want ook over afvaldumping vroeg ik om degene die worden betrapt te beboeten met het dubbele van de kosten die het kost om op te ruimen. Dat we niet achter elke boom een handhaver moeten zetten zoals de VVD zei heeft daar helemaal niets mee te maken. Daarnaast vind ik dat als het mensen zijn die het niet kunnen betalen we daarna moeten kijken, maar dat is geen excuus om afval te dumpen. Dat laatste waren de partijen volgens mij met me eens. 

Verder werd er de opzegging van het contract met de Stadsbank besproken. Zij voeren de schuldhulpverlening voor ons uit. We willen dit als gemeente dichtbij en persoonlijker regelen. Binnen het format van de Stadsbank past dit niet. Nu gaan we samenwerken met Doetinchem en kunnen we die afspraken wel maken. En ja, het uittreden uit dit soort regelingen kost eenmalig geld, maar wij gaan uiteindelijk voor het maatschappelijk rendement en welzijn van onze inwoners!

Overstappen op gemeentepolis kan nog.

20 december-  Overstappen op de gunstige gemeentepolis voor mensen met een laag inkomen kan nog tot 31 december. De Progressieve Partij  wijst de minima op deze mogelijkheid in haar bericht over bestaanszekerheid.  Volgens de progressieven worden de inkomens- en welvaartsverschillen steeds groter in Nederland.  Veel  maatregelen tegen deze verschillen moeten van het rijk komen. Maar de gemeente kan ook veel doen.
Bestaanszekerheid
Volgens PP kan de ongelijke verdeling aangepakt worden langs vier lijnen. Allereerst moet werk lonen, ook voor mensen die niet vol aan de bak kunnen. Mensen die afhankelijk zijn van de bijstand moeten vanuit de menselijke maat ondersteund worden. Bijverdienen mag tot € 400,--, giften tot € 120,-- per maand behouden.  Een derde lijn is de inzet voor een schuldenvrije toekomst, met bijvoorbeeld steun voor werkende armen  en de inzet van ervaringsdeskundigen. Tenslotte  kunnen er fondsen ingezet worden en steunmaatregelen zoals kwijtschelding langzamer afgebouwd worden. En natuurlijk moet de gemeentepolis voor minima in stand blijven.
Reeks advertentienieuwsbrieven
De Progressieve Partij plaatst voor de derde keer in deze coronacrisis een uitgebreide serie  advertentienieuwsbrieven. Lijsttrekker en raadslid Esther Diepenbroek: “Dit kost ons best veel geld, maar wij doen dit ook om de ontwerpers en de media een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke tijd. Elke euro omzet is dan meegenomen.” ”Maar vooral  plaatsen wij deze reeksen advertenties om ons te verantwoorden, om onze inwoners te informeren wat er speelt binnen de gemeente en wat de bijdrage van de Progressieve Partij daaraan is.”
 

Esther Diepenbroek lijsttrekker Progressieve Partij

5 december - Zaterdag is Esther Diepenbroek (34) uit Aalten verkozen tot  lijsttrekker van de Progressieve Partij bij de gemeenteraadsverkiezingen  in maart 2022. De leden zetten huidig PP-raadslid en duurzaamheidsdeskundige Bert Weevers uit Bredevoort op 2. Opvallende nieuwkomer  is Sylvia Stuivenberg uit Dinxperlo. Zij is lid van de PvdA en daarmee laat PP  zien dat progressieve samenwerking belangrijk is.  Op no. 4 staat huidig wethouder Joop Wikkerink: “Ik wil heel graag nog vier jaar zorgen voor de zorg en werken aan werk, dus stel me graag weer beschikbaar als wethouder in het sociaal domein”. “Maar ben niet meer beschikbaar als raadslid”.  
 
Uitbreiding  steunfractie
Esther: “Ik ben enorm trots op deze lijst. In één klap hebben we onze steunfractie uitgebreid met deskundige nieuwe leden met veel ervaring op hun vakgebied. Ik zal mij blijven inzetten voor een inclusieve en diverse gemeente: iedereen mag zijn wie hij of zij is. Ook nu polarisatie en populisme op de loer liggen, willen we als PP graag in gesprek blijven met onze inwoners. Alleen dan komen we de tegenstellingen te boven. En maken we gebruik van ons sterke naoberschap”
 
Duurzaamheid: nù actie voor onze (klein) kinderen.
Plek twee is onomstreden: huidig raadslid Bert Weevers is de grote motor achter de P.P.-ideeën  voor een duurzame toekomst. Of het nu gaat om energie, om woningbouw of mobiliteit.  Bert: “Als je je verdiept in de vraagstukken van de toekomst is er maar één antwoord  mogelijk: we moeten nù maatregelen nemen om een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten”.  “Die maatregelen zijn niet altijd vervelend. Werken aan een duurzame toekomst kan ook heel leuk en leerzaam zijn.” “Voor ons als PP is het dan heel belangrijk dat de laagste inkomens  niet de dupe worden. Daarom ruime steun voor lage inkomens bij de energietransitie.”.
 
Opvallende nieuwkomers
Dat  zijn  Sylvia Stuivenberg (PvdA, Dinxperlo)  op 3, Theo Bauhuis (software-engineer, natuurgids) op 5 en Petra Hoezen (advocaat, PvdA) op 6. Sylvia woont sinds kort in Dinxperlo  en  is in haar vorige woonplaats Oude IJsselstreek actief geweest bij de Rooie Vrouwen. Zij heeft altijd in  het sociaal domein gewerkt. Theo weet (bijna) alles van natuur, landschap en groen en wil bijdragen aan een groene gemeente. Petra is met haar juridische achtergrond  geen onbekende in  de Aaltense politiek. Ze was van 2010-2014  raadslid voor de PvdA. Op plaats 7 staat Wim Hokken, ervaren gemeenteman en ex-raadslid voor de PvdA/GL in Waadhoeke (Fr).
De ledenvergadering stelde ook de speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Die laten zich samenvatten door: bestaanszekerheid, kansengelijkheid , gezond leven mogelijk maken door een duurzame en groene wereld.
 
 
 
 

Pagina 1 van 171

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates