Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Wij hangen weer een touwtje uit onze brievenbus!

2 december - Waarom ging er een golf van ontroering en sympathie door Nederland na een speechje van 7 minuten van “opa”Jan Terlouw. Waarom trof hij zo’n gevoelige snaar bij mensen die graag willen dat het er een beetje minder hard en gemeen toegaat in de wereld? Die het geschreeuw beu zijn. Die zich zorgen maken om de toekomst van de wereld als korte-termijn-eigen-voordeel-mensen als Trump aan de macht komen. Is het misplaatste nostalgie, geur van spruitjes, terug naar de overzichtelijke verzuilde wereld van 50 jaar geleden? Zeker niet, het is een oproep om het binnen- en buitenklimaat serieus te nemen. Om de keiharde signalen van de aarde niet te negeren. Om de ongelijkheid als bron van conflicten aan te pakken. En Terlouws oproep slaat zo ontzettend in omdat je ziet dat hij oprecht is, geen eigenbelang najaagt, niet herkozen hoeft te worden.
Hoe pakken we dit aan? Ten eerste de zorgen van de gewone mensen serieus nemen. In de krant van zaterdag stond een oproep daartoe van toch niet de meest “linkse clubs”: bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en de Boston Consulting Group. Ze zien de tweedeling als gevaarlijk voor de wereldhandel, de welvaart en hun eigen positie. Maar ze hebben een punt in hun analyse. Het eerste is de onzekerheid op de arbeidsmarkt: de contracten zijn flexibeler, onzekerder en de sociale voorzieningen minder. Ten tweede de kwaliteit van leven. Laagopgeleiden zijn minder gezond en leven korter dan de “happy few”, toch moeten ze langer werken. Ten derde de “horizontale verzuiling”: bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen en weten niet van elkaar wat hen drijft. Ten vierde de transparantie: Mensen met een laag loontje zien hoeveel bankdirecteuren verdienen, maar vooral hoe de top handelt. Ook op lokaal niveau moeten we hier iets aan doen. Dat vindt de Progressieve Partij. Dat begint bijvoorbeeld met bestuurlijke bescheidenheid. Wat hebben de ontslagen medewerkers van V & D eraan dat de bestuurders roepen dat het economisch gezien “top”gaat. Wij pleiten voor bestuurlijke bescheidenheid en empathie.
 

De regiotaxi verandert per 1-1-2017 in ZOOV!.

2 december- Maandagavond waren enkele raadsleden in de DRU Ulft aanwezig om de stand van zaken van het nieuwe regiotaxivervoer te vernemen. De belangstelling viel een beetje tegen. Dat gaat per 1 januari van start onder de naam ZOOV (Spreek uit: Zoev). De gemeenten worden per die datum verantwoordelijk voor het zgn. doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen vervoer en vervoer naar dagbesteding of sociale werkplaatsen onder voorwaarden). Niet voor het ziekenvervoer. Die genoemde doelgroepen worden allemaal vervoerd tegen gereduceerd tarief. Mensen die niet onder die doelgroepen vallen kunnen ook mee, maar tegen een hoger tarief, zeker als er op die rit ook gewoon openbaar vervoer is. Er is een call-center met een nieuw nummer:  0900-9874 en sinds 1 december is de website in de lucht met al veel informatie: www.zoov.nl
De zorgen bij de raadsleden zitten toch wel bij de organisaties (komen de busjes op tijd), de kosten ( de ritprijs wordt nu afgerekend in kilometers en niet meer in zones), de “puntbestemmingen”: welke ziekenhuizen e.d. kun je nog per gereduceerd tarief bereiken? Het lijkt allemaal goed overdacht en goed georganiseerd. Maar zo waarschuwde de projectleider, er kan ook hier, net zoals in Arnhem-Nijmgen, een keer iets mis gaan. De huidige klanten krijgen allemaal nog een informatiemap. Voor de Progressieve Partij zijn elementen als duurzaamheid, alternatieve vormen van vervoer, SROI, het voorkomen dat er lege busjes in file achter elkaar rijden, én de inschakeling van lokale initaitieven van belang. Die punten blijven nog onderbelicht. Aardig is dat de bemanning van het call-center bij Hameland ligt. Ook wordt in het call-center wel gewezen op Mobiel Gedeeld. Wuj gaan in de gaten houden hoe het zit met de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs die bij Willemsen en Kooning oontslagen zijn; 5 b.v.'s van dit bedrijf zijn failliet, ze liggen in de clinch met de provincie en toch gaan ze in de Achterhoek aan de gang.
 

Haarts Belang: "College pleegt diefstal"

2 december - Dinsdag was er een debat over de toekomstige woningbehoefte. Die daalt in de Achterhoek. Dus ook in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen. Veel mensen die daar woningen willen bouwen komt dat gegeven niet uit en sommigen ontkennen dus dat er minder woningen gebouwd moeten worden. Dat geldt ook voor de fractie van HMV. Bouwen, bouwen, bouwen is daar het credo. De cijfers worden niet geloofd. Prognoses komen nooit uit. Dat begint behoorlijk op fact-free politics te lijken. 
Het is ook hard voor mensen die dachten dat ze over enkele jaren “een appeltje voor de dorst” hadden, maar waarvan nu de dreiging boven de markt hangt dat de woningbouwbestemming in het weilandje tegenover hen zal vervallen. Het lijkt een beetje op die mensen die dachten goed te kunnen scoren op de beurs en al hun waarde zagen verdampen. Dat is een hard gelag. Zo hard zelfs dat Haarts Belang het gemeentebestuur betichtte van diefstal. “Zo’n beschuldiging doet pijn” erkende wethouder Kok, “maar iedereen moet weten dat woningbouwbestemmingen nooit voor de eeuwigheid worden afgegeven. Ook niet in de buurtschappen. Bovendien, en dat is de stelling van het college, zorgt elke eensgezinswoning (vrijstaand) die nú gebouwd wordt voor een stukje waardedaling en onverkoopbaarheid van woningen van hetzelfde type over 20 jaar. Het gaat er dus ook niet om of de bouw en de economie nú aantrekken. Maar het gaat erom hoeveel woningen van welk type er over 20-25 jaar nodig zijn. Woningen worden nl. voor 50-70 jaar gebouwd.  Wij gaan daarbij voor sociale huurwoningen, levensloopbestendig en absoluut energieneutraal. 
De Progressieve Partij  vindt dat zo’n beschuldiging van diefstal niet kan en nemen daar afstand van. Hoopt dat andere fracties dat ook doen. . Op ons voorstel worden  alle ideeën verzameld, gaat het college daaraan rekenen en op reageren en past haar voorstel eventueel aan. Ook vinden wij het van belang om een poging te doen een zodanig prognosemodel van de bevolkingsontwikkeling neer te leggen dat iedereen dat model (met zijn eigen ideeën over afwijkingen naar boven of naar beneden) als uitgangspunt neemt. 
 

Plaats 13 op lijst GroenLinks en SP voor Aalten!!!

25 november - In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer  worden kandidatenlijsten samengesteld. Twee kandidaten geboren en opgegroeid in de gemeente Aalten staan op verkiesbare plaatsen (als je de polls mag geloven):
Lisa Westerveld, geboren en opgegroeid in Lintelo (Aalten) staat op plaats 13 van GroenLinks. Dit zegt de kandidatencommissie over Lisa:
Lisa Westerveld (35) is een onderwijsexpert die barst van de energie. Ze is op een aanstekelijke manier fanatiek in alles wat ze doet. Met deze kwaliteiten heeft ze een stempel kunnen zetten in het onderwijsveld: voorheen als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en nu als persvoorlichter en lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond. Daarnaast is ze voorzitter van de commissie Democratisering & Decentralisering van de Universiteit van Amsterdam. Ook over thema’s als werk en inkomen heeft Lisa uitgesproken ideeën, die zij als raadslid in Nijmegen overtuigend weet neer te zetten. Lisa heeft filosofie gestudeerd.
 
Maarten Hijink, geboren en opgegroeid in Bredevoort staat op plaats 13 van de SP. Dit is er te vinden over Maarten: 'Waarom betalen werknemers steeds meer belasting en multinationals steeds minder? Draai het om!'
Maarten Hijink (1983) is kandidaat van de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Hijink is woordvoerder van Emile Roemer en persvoorlcihter en communicatiemedewerker van de SP-Tweede Kamerfractie vanaf 2010. Van 2007 tot januari 2010 was hij persoonlijk medewerker van de vorige fractievoorzitter van de SP Agnes Kant.
 
Het is toch op z’n minst opvallend dat er twee kandidaten, oorspronkelijk uit de gemeente Aalten op verkiesbare plaatsen staan, beide op plaats 13, voor een progressieve, linkse, groene en sociale partij. Hulde! 
 

Zendmast op andere plaats om stralingsgevoeligheid

 25 november -Tijdens de behandeling van de nota integrale veiligheid (begin dit jaar) werd in de raad al gewezen op de slechte mobiele bereikbaarheid in de grensstreek. Dat kan gevaarlijk zijn als er direct politie of ambulance moet worden opgeroepen. Toen heeft onze fractie er ook op gewezen dat er mensen zijn die bijkans gek worden, in elk geval ziek van de straling. En gepleit voor “witte gebieden” in Nederland. In de Heurne doet zich dat voor: én een slechte bereikbaarheid, én een inwoonster die ziek wordt van straling. Onze fractie heeft – na veel contact met deze inwoonster- gepleit voor alternatieven, toen bleek dat een KPN-zendmast die in de planning stond op zeer korte afstand van haar woning zou komen. De gemeente voelde ook wel voor die plek (Linderdijk), omdat de grond daarvan in handen van de gemeente was. Wij hebben diverse keren aangedrongen op alternatieven. Die zijn er ook. Wij hebben ook geïnformeerd bij de eigenaar van mini-camping “De Blökke”. Deze zomer bleek dat er geen contact was geweest. Dus nog maar weer vragen gesteld. Uiteindelijk heeft het College op 15 november besloten om –in tegenspraak met het ambtelijk advies- de zendmast te plaatsen op het Vitens pompstationterrein bij camping “De Blökke”aan de Spekkendijk in De Heurne en níet op het feest/voetbalterrein aan de Linderdijk. Chapeau voor het college en deze mevrouw! Wij schrikken dan wel van enkele commentaren in de krant, die eigen comfort voorop stellen en de klachten en ziekte afdoen met “sommige mensen hebben altijd wat te klagen”. Iets meer invoelend vermogen zou mooi zijn.

"I'j heurt wal good, maor luustert zo slecht"

26 november -  Vorige week kon je bijgaande advertentie weer lezen. Op deze manier probeert de Progressieve Partij zich naar de bevolking te verantwoorden. Wij proberen ook te luisteren. Zo organiseren wij "meedenk-avonden", bijvoorbeeld afgelopen donderdag. Volle bak in de voorkamer bij Schiller. Veel belangstelling voor de woningbouwplanning en het stoplichtmodel. Van te voren hadden zich aankondigd Lintelo’s Belang en Barlo’s Belang en enkele particuliere belanghebbenden. Er waren inhoudelijk goede discussies. Uitgangspunt was “het plaatje van Gerrit”: de bevolkingspyramide.  Hier en daar toch wat ontkenning van de cijfers en feiten of hoop op “instroom vanuit het westen” of “jongeren hier houden”. Lintelo’s Belang wilde “maatwerk”. Niet geheel duidelijk werd wat dat was, maar men had voor het woningbouwgebiedje aldaar wel enkele innovatieve ideeën.  Barlo’s Belang wilde de categorie “rood stoplicht” van alle plannen halen en meer tijd voor eventuele realisering. Beide belangenverenigingen zagen ook wel dat er wel een termijn gesteld zou moeten worden. Er was hier en daar geloof in de marktwerking. Inwoning in plaats van woningsplitsing biedt soms voor- soms nadelen. Wellicht moet er toch weer iets als woningsplitsing komen onder gelijktijdige afboeking van nieuwbouwplannen. Grootschalige afbraak danwel verduurzaming van oude volkshuisvestingcomplexen levert als nadeel op het slopen van cultureel erfgoed. Wij hebben proberen duidelijk te maken dat wij de zorgen van mensen over  woningbouw delen. Maar ook dat wij als groene, duurzame partij een bredere verantwoordelijkheid voelen dan alleen een individueel bouwplan steunen. Gelukkig was daar begrip voor. We hebben de aanwezigen nog opgeroepen de discussies feitelijk en zuiver te houden. Woorden als “diefstal” (gebezigd door Haarts Belang) helpen  niet. Dus ja: wij horen wat mensen zeggen, wij luisteren goed, maar geven individuele belangen niet altijd voorrang. Dan leggen we dat weer uit in bijv. zo'n advertentie. Zoek ons op en blijf ons bestoken met ideeen en meningen. 

Meedenken over duurzame woningplanning

18 november -  Op donderdag 24 november organiseert de Progressieve Partij weer een openbare meedenkavond. De kwestie die centraal staat is de duurzaamheid van de woningplanning. Hoe kunnen de juiste woningen, op de juiste plaats, voor de juiste mensen op de juiste tijd beschikbaar zijn. Het College wil van woningbouwplannen af. Vanwege de krimp en andere ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling. Volgens de prognoses staan er teveel woningen op stapel. Dat zorgt ervoor dat de waarde van andere woningen daalt. En er leegstand dreigt.  Daarom is er een stoplichtmodel: plannen op groen kunnen door, plannen op rood niet. De Progressieve Partij wil graag duurzame woningen, ook betaalbare woningen in de huursector. Past dit op elkaar?
Vandaar deze meedenk-avond op donderdag 24 november om 20.00 uur in de bovenzaal van café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. Toegang en koffie gratis.
 

Pagina 1 van 91

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

fractie

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates