Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Terrasavond visie centrum Dinxperlo Progressieve Partij

10 augustus - Op woensdag 15 augustus is er een terrasavond in Dinxperlo, na de 1e terrasavond op 25 juli in Aalten over Toerisme, gaat deze avond over wat wil de burger en ondernemer met het centrum van Dinxperlo. Hierbij denken wij aan het delen met ons van uw visie rondom vestiging supermarkt, horeca en winkels in het centrum van Dinxperlo. En hoe de politiek hier een rol in zou kunnen spelen. Deze avond is bedoeld om informatie op te halen die we in het najaar willen gebruiken voor een vervolgsessie waarin we een conceptvisie centrum Dinxperlo met u willen bespreken. 
De avond begint om 20.00 uur bij De Vorst Markt 1A in Dinxperlo . De avond is opgedeeld in twee delen. Namelijk een interactieve sessie en daarna een afsluitend gedeelte waarbij we na kunnen praten over dit onderwerp of andere politieke zaken die u bezig houdt. De koffie of thee is gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 

Interessante fietsexcursie naar waterpompstation Corle

10 augustus - Met iets meer dan het “toegestane” maximum-aantal  bezoekers fietsten we woensdagavond  vanaf Aalten via Bredevoort naar Corle. Aan de Meenkmolenweg werd op 27 mei 1926 het waterpompstation van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf van Winterswijk geopend. Bijna 80 jaar later werden de gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een drinkwateronthardingsinstallatie. Inmiddels  was Vitens de eigenaar. Hoofd procesoperator Jan Hinkamp  legt alles uit. Vitens pompt voor de gemeenten Aalten en Winterswijk ook  water op in het Loohuisbos. Het gaat om plm. 150 kuub per uur; in Corle wordt plm. 750 kuub per uur opgepompt. Dit gaat allemaal in zes stalen voorfilters. Deze zandfilters kunnen elk 125 kuub per uur verwerken. Dan wordt het water in de tussenkelder opgeslagen en met centrifugaal pompen van onderen naar boven door de reactoren geperst. Het water passeert dan een zandbed van quartszand, geïnjecteerd met natronloog. Het kalk hecht zich dan aan de korrels van het zand. De plm. 1,5 ton per dag wordt verkocht aan de Steengroeve.  Het water wordt dan in een verzamelbak gepompt en gaat dan naar de nafilters om het laatste bezinksel te laten bezinken. Dan gaat het water naar de reinwaterkelder en richting de eindgebruikers gepompt. Hoofdvraag van de avond was natuurlijk: is er genoeg water met deze droogte. Er wordt nu 40% meer gebruikt. Er is water genoeg (water wordt hier gewonnen uit grondwaterlagen van 25 jaar oud.); echter de leidingscapaciteit is niet oneindig. Interessant is dat Vitens hier alleen grondwater pompt. Dat zit onder de zand en grindpakketten van de dode Rijnarm, die hier in de prehistorie liep. Wat opvalt is de perfecte staat van onderhoud de pompen en de installaties hebben. Heel schoon. Iedereen was vol bewondering over de hoeveelheid installaties die men daar aantrof.
 
Ook de journalist van Aaltens Nieuws fietste mee. Kijk voor zijn verslag op: https://www.aaltensnieuws.nl/nieuws/algemeen/219226/door-droogte-3000-kuub-water-meer-per-dag-geleverd-
 

Fietsexcursie naar Vitens Corle

Aalten, 2 augustus – Wat komt er allemaal kijken bij het winnen, zuiveren en leveren van ons kraanwater. Is er wel genoeg water met deze droogte: nu en in de toekomst? Wat is de functie van een watertoren? Uiterst actuele vragen in deze hitte.
Deze en meer vragen kunt u kwijt tijdens de tweede zomeravondexcursie, georganiseerd door de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo, op woensdagavond 8 augustus vanaf 19.00 uur. Via een fietstocht langs de Slingeplas in Bredevoort arriveren we om 19.30 bij drinkwaterproductiebedrijf van Vitens in Corle.  Normaal gesproken zijn de drinkwaterproductiebedrijven niet geopend voor het publiek. Voor deze zomeravondexcursie komt Jan Hinkamp, hoofd onderhoud pompinstallaties speciaal naar Corle om uitleg te geven.
De fietstocht start om 19.00 uur  op de Markt in Aalten, om 19.15 op ’t Zand in Bredevoort en via de Slingeplas komen we om 19.30 uur bij het “Pompstation Corle” aan de Meenkmolenweg. Om plm. 22.00 uur zijn we weer terug in Aalten. Als er tijd is maken we nog even een rondgang door het Nationaal Lindearboretum met wel 120 verschillende soorten lindes. Deelname en koffie gratis.
 
In verband met de capaciteit van de installaties is het max.aantal deelnemers gesteld op 20 personen.Graag even een berichtje op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je mee wilt fietsen; je ontvangt een berichtje als we helaas “vol” zitten. Geen bericht goed bericht.
 

Zomeravondexcursie met de Progressieve Partij

26 juli - Op woensdagavond 1 augustus begint een serie van drie zomeravondexcursies, georganiseerd door de Progressieve Partij. De start is om 19.00 uur vanaf de markt in Aalten. De eerste keer wordt de nieuwe patrijzenroute gefietst (20 km) onder leiding van Frans ter Bogt, samen met Herman Simmelink de trekker van het patrijzenproject. Belangrijk onderdeel zijn de ingezaaide “akkerranden” die her en der in de gemeente voorkomen. Deze akkerranden trekken insecten aan en leveren zaden voor vogels.  Ter Bogt zegt dat hij  tevreden is over het aantal broedende patrijzen en de jongen die daarvan het resultaat zijn. Vorig jaar hadden de patrijzen te veel last gehad van vossen, die de jongen opvraten. Dit jaar was dat minder. Ongetwijfeld zal de excursieleider stilstaan bij de gevolgen van de tropische zomer voor akkerranden en patrijzen.

Tijdens het  onlangs gehouden  jubileumsymposium van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek in het Woold  werd nog duidelijk gemaakt hoe belangrijk al die insecten zijn voor de meeste broedvogels zijn. De akkerranden leveren later in het jaar ook zaden op voor de vogels die vooral daarvan leven. Ook tijdens hun trektocht. Een mooi voorbeeld van “natuurinclusieve landbouw”. 

Graag even een berichtje op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je mee wilt fietsen;

Patrijzenroute op woensdag 1 augustus per fiets. Vertrek: 19.00 uur vanaf de Markt in Aalten; Deelname en koffie gratis. 

 

Eerste terrasavond bij Schiller over toerisme

21 juli - Interessant Zomerprogramma Progressieve Partij.
De politieke werkzaamheden liggen plat in de zomer. Dat heet reces. Dat wil niet zeggen dat het nadenken en informeren stopt deze zomer. Traditiegetrouw organiseert de Progressieve Partij in de zomervakantie een aantal terrasavonden. Dit jaar aangevuld met zomerexcursies.
Eerste terrasavond 
De eerste terrasavond is op woensdagavond 25 juli. Vanaf plm. 20.30 uur zitten we op het terras bij café-rest. Schiller, Prinsenstraat 4 te Aalten. We bespreken een zomers onderwerp: toerisme. In een  recente “infographic” is het belang van het toerisme voor de Achterhoek aangegeven. Tevens wordt gepleit voor een “publiekstrekker van formaat”.  Maar willen we dat wel? Is juist rust, ruimte en natuur dè  toeristische trekker voor de Achterhoek? We maken het niet te zwaar. Een uurtje informatie-uitwisseling en meningen vormen. De rest van de avond nieuwtjes, roddels en verhalen uitwisselen voor wie niet op vakantie is. Welkom, voel je vrij om te komen en niet verplicht,.
Factsheet over toerisme in de Achterhoek.
 
 

Afscheid oud-wethouders in Dinxperlo

8 juli - In een vrij hete zaal van Old Dutch in Dinxperlo konden de burgers en vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en collega’s uit andere gemeenten afscheid  nemen van de oud-wethouders Henk Rijks, Gerard Nijland en Henk Wiltink.  Allereerst sprak de burgemeester alle drie toe met waardering voor alle projecten, werken, ideeën en alles waar ze bij betrokken waren. En dat zijn er heel  wat. Vervolgens kregen de wethouder één voor  een het woord om de mensen, hun familie en collega’s te bedanken. Alle drie vonden ze het heel fijn om voor de gemeente Aalten gewerkt te hebben. Henk Rijks verheelde niet zijn teleurstelling dat ondanks  een verkiezingsovenwinning zijn partij GB  -en hij in het bijzonder- geen deel meer uitmaakt van het College. Dat begrijpt iedereen. Over de oorzaak daarvan verschillen de meningen, ook van de direct betrokkenen. Diezelfde dag verscheen een ingezonden stuk in Aaltens en Dinxpers Nieuws waarin de fractie van de GemeenteBelangen  nog een uitlegde hoe het in hun ogen kwam dat zij niet meer in het College zitten.  De afscheidsbijeenkomst  was er niet minder gezellig om. Opvallend was ook de aanwezigheid van oud-wethouders  ten Voorde en Luiten en de oud-waarnemend burgemeester Gerritsen.

Ook van deze kant past een woord van dank aan de vertrekkende wethouders, Zij hebben de gemeente Aalten bestuurd en verantwoordelijkheid genomen in een moeilijke periode. Er waren fianciele problemen, tekorten en er was bestuurlijk gedoe. Onze fractie was het niet altijd eens met de gekozen weg of maatregelen, maar als personen hebben deze wethouders zich naar beste weten ingezet. Ook onze fractie vindt het een persoonlijke teleurstelling voor Henk Rijks. Het is wel zaak om de politieke werkelijkheid zo gauw mogelijk te accepteren en de oorzaak daarvan niet alleen bij anderen neer te leggen. Dan zal het snel weer goed gaan met de samenwerking in de raad.

Progressieve Partij over de formatie en college

8 juli - Raadslid Esther Diepenbroek van de Progressieve  Partij had dinsdag 3 juli de volgende bijdrage over de formatie en de collegevorming.
Het rapport van de twee formateurs samen met het rapport van de informateur en de eerste twee formateurs, geeft een goed beeld van het proces van de verkiezingsavond tot nu.
We zijn het experiment aangegaan van het raadsprogramma. De totstandkoming hiervan is goed gelukt en geeft een gevoel van saamhorigheid voor de goede zaak van de gemeente. 
Op het VNG congres werd met enige bewondering gesproken over de plm. 50 gemeenten die het aangedurfd hebben een raadsprogramma te maken en aan het nieuwe college te vragen een uitvoeringsprogramma daarop te maken. 
Door de gekozen weg van raadsprogramma via informatie naar formatie heeft het proces wat lang geduurd. Wij denken dat we daar de volgende periode alert op moeten zijn. 
Een vertragende factor was de eerste poging om een college te vormen. Dit is helaas door allerlei redenen niet gelukt, waardoor er tijdverlies ontstond. 
Wij hopen dat we, ondanks de vreugde bij de één en de teleurstelling bij de ander, de goede verhoudingen die aan het ontstaan waren kunnen voortzetten. Laten we daarvoor met zijn allen waken. Van de ene kant vanuit het college dat via het raadsprogramma een expliciete rol krijgt, en vanuit de raadsfracties door het raadsprogramma en de overeenkomsten daarin in de richting die we uit willen.
 
De Progressieve Partij heeft altijd gezegd dat wanneer zo’n raadsprogramma er is, het van minder belang is welke politieke stroming dit programma gaat uitvoeren. Het gaat meer om passie, gevoel, kennis, ervaring en netwerken. Wel hebben we altijd aangegeven dat een college zoveel mogelijk stromingen zou moeten vertegenwoordigen: midden, rechts en links. Vandaar dat wij ons altijd als een serieuze wethouderspartij hebben gezien en dit ook aangegeven hebben.  Onze (zeer) ervaren kandidaat heeft zijn kennis en hart liggen bij het sociaal domein. Dat heeft hij ook aangegeven in zijn sollicitatiebrief aan de formateurs in beide rondes. De fractie van de Progressieve partij is blij dat onze kandidaat Joop Wikkerink de kans krijgt op een andere plek dan in de raad het goede te bewerkstelligen voor de gemeente Aalten en haar inwoners. Wij als fractie zullen daarbij ondersteunen op de manier zoals u van ons gewend bent: kritisch, gedreven en geïnformeerd.
 
 

Pagina 1 van 127

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates