Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Geen vaste contracten voor SW-ers bij Hameland.

24 september - Onze motie lag op tafel met een lijvige toelichting en berekening. Mede ingediend door PvdA. In die motie werd gevraagd om in principe alle mensen die nu een tijdelijk contract hebben bij Hameland Sociale Werkvoorziening bij goed functioneren een vast contract te geven. Volgens ons, overigens gesteund door Cedris en de FNV is dat goed voor de werkgelegenheid van deze groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor de financiële positie van deze werknemers. Het gaat om 24 mensen met een tijdelijk contract en een indicatie voor Wsw. Ze zouden dan nl. net zoals de meeste werknemers onder een CAO vallen. Ook voor de gemeente kan het financieel gunstig uitpakken voor de hele sociale werkvoorziening, zeker op korte termijn. Wethouder Wiltink, CDA en ChristenUnie voerden de tegenstemmers aan. Zij wilden maatwerk bieden aan deze 24 mensen. Dat kan voor de één een vast contract zijn, voor de ander een baan in het kader van de Participatiewet en voor weer andere dagbesteding, maar ook WW en bijstand. Willekeur en onzekerheid dus."Vooral de jongeren moesten niet hun hele leven lang in de sociale werkvoorziening zitten", zei Wiltink. Dat is ook niet nodig, zo hebben we betoogd. Er blijven de normale middelen als begeleid werken en detacheren over, ook voor deze groep. Een vast contract geeft hen een beter perspectief en uitgangspunt.  Het is teleurstellend dat een grote groep raadsleden  denkt dat de Participatiewet, met al z’n onzekerheden en onvoldoende arbeidsplaatsen  beter is  voor de ontwikkeling van  mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dan een vast contract in een SW-bedrijf als Laborijn. Deels ook op grond van verkeerde veronderstellingen.  Het is ook een ingewikkelde kwestie; wij  zijn kennelijk onvoldoende in staat geweest  het helder uit te leggen. Jammer dat door de opstelling van de raad 24 mensen geconfronteerd worden met onzeker maatwerk en dreiging van slechtere omstandigheden, in plaats van een vast contract.
 

Cursus Gemeentepolitiek bij Opendag Kulturhus

24 september - We waren de hele dag  aanwezig op de Open Dag van Kulturhus Dinxperlo (Ons Huis) met een heuse stand. Hier probeerden we onze workshopserie “Gemeentepolitiek”aan de man te brengen.De belangstelling viel in het begin wat tegen. Het is ook raar dat de opendag ook niet gecombineerd wordt met de sportactiviteiten  bij het Blauwe Meer (hoewel dat met de hengelsport wat moeilijk gaat). Die vrijdag daarvoor was aankomend raadslid Rob Boerendonk samen met fractieondersteuner ook al bij de opening van het Kulturhus Dinxperlo geweest.
De fractievoorzitter  van de Progressieve Partij  was vertegenwoordigd bij de “opening”van het park het Blauwe Meer, een investering van meer dan een miljoen. Samen met provinciaal geld is daar een onooglijk desolaat industriegebied veranderd in een mooi park. Lelijke gebouwen zijn weg, grond gesaneerd. Goed voorbeeld van sanering oud en vervuild industrieterrein.Tevens waren er die dag allerlei sportactiviteiten georganiseerd door 4 verenigingen. Daarvan was direct na de opening nog weinig te merken.

Raadsleden bij Open dag bij AZC Groot Deunk

24 september - Zaterdag was het open dag bij het asielzokerscentrum Groot Deunk. Van de fractie van de Progressieve Partij waren Gerrit en Joop aanwezig. We kregen een speciale rondleiding van de lokatiemanager Ron van Ooijen. Hij sprak van een geslaagde dag, zeker 350 bezoekers. We namen een kijkje in de gebouwen waar Nederlandse taal gegeven wordt, huisvestingsgesprekken gevoerd worden en de informatie met de vluchtelingen gedeeld wordt. Daarna nog even naar het schooltje (drie groepen, drie klaslokalen met gewoon onderwijs) en mochten we een kijkje nemen in een “chalet”(stacaravan). De heer van Ooijen (lokatiemanager) vertelde dat het aantal erg schommelt . Op dit moment zijn er 265 asielzoekers, waarvan plm. 110 statushouder is, dus mag blijven en wacht op een huis.  Ongeveer 20 nationaliteiten. Als ze de verplichte Nederlandse les volgen, de gesprekken doen, en nog een aantal andere verplichte activiteiten zijn ze best druk., daarnaast kunnen ze nog een centje bijverdienen door het terrein schoon te houden enz. Dit levert hen € 1,10 per uur op met een maximum van € 13,-- per week. Voor leefgeld (eten, kleding, sanitair enz) krijgen ze € 52,-- per week. Er hing een zomers sfeertje op de terreinen rond Groot Deunk. Ook organisaties als Vluchtelingenwerk gaven informatie. 

Eerste uitspraken Raad van State Landelijk Gebied bekend.

17 september - Woensdag 14 september deed de Raad van State uitspraken over een paar verzoeken tot voorlopige voorziening voor het “bestemmingplan landelijk gebied”.  “Bouwblokken intensieve veehouderij in bestemmingsplan Aalten geschorst. Behalve bouwblok van onze klant. Waar buren juist voor gingen.”twitterde Rob Aagten van Locis Adviseurs enigszins triomfantelijk. “Samenvattend kan ik stellen dat wij ¬in samenwerking met andere politieke partijen¬ in vrijwel alle zaken die wij van belang vonden, onze zin hebben gekregen.” zegt Jos Wessels in de ledenkrant van het CDA.
 
Het is echter de vraag of er –ook na de uitspraken op voorlopige voorzieningen- wel plaats is voor een dergelijk triomfantalisme. De verzoeken voor een voorlopige voorziening voor BMC en door Koot zijn afgewezen: geen spoedeisend belang. De voorlopige voorziening tegen alle uitbreiding van de intensieve veehouderij is wel toegewezen. Het is onduidelijk of er stikstof bij komt! Dat moet eerst aangetoond worden. Voor Gendringeseweg 9 geldt deze toekenning niet, daar is al een planMer-procedure geweest. En ja, dan is me toch de voorlopige voorziening voor die jachthut aan de Beestmanweg weer toegekend! Deze geld-slurpende prestige slag gaat nog wel even door. Wij hebben daar bezwaar tegen. Worden om iets onwenselijks mogelijk te maken ondanks gerechtelijke uitspraken de regels aangepast. Krijgen aanvrager en College weer niet hun zin. Goed dat er een Raad van State is.
 

Waar wil je de Progressieve Partij ontmoeten dit weekend?

17 september - Leden van de Progressieve Partij zie je overal. Komend weekend is er veel te doen in zowel Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Overal kun je de Progressieve partij tegenkomen. Op zaterdag 24 september is er een open dag in het net geopende Kulturhus te Dinxperlo. Van 11.00-16.00 kun je kennismaken met allerlei gebruikers en hun activiteiten van dit activiteitencentrum midden in het dorp. De Progressieve Partij is aanwezig met uitleg en folders over de workshopserie “Gemeentepolitiek”. Je kunt je ter plekke opgeven.
 
 
 
Diezelfde dag is er openhuis bij het AZC Groot Deunk te Barlo. Van 13.00-16.00 uur zijn er bezichtigingen, spelletjes voor de kinderen, hapjes voor iedereen en kun je je ook laten informeren over het vrijwilligerswerk.
 
 
In Bredevoort is het hele weekend ”Bredevoort Schittert” aan de gang in de nauwe en oude straatjes van het centrum. 
 
 

Guido Uland neemt dinsdag afscheid als raadslid

17 september - Dinsdag komt de gemeenteraad weer bij elkaar. Dat zal de laatste raadvergadering zijn voor Guido Uland. Hij verlaat de raad en neemt afscheid als raadslid van de Progressieve Partij. Vooral de financiën, bestuurlijke transparantie en efficiënte bedrijfsvoering hadden zijn intresse. Ook via deze rubriek danken wij Guido voor zijn inbreng in onze fractie en zijn inzet voor de gemeente Aalten. Ook wensen wij hem veel succes met zijn eigen adviesbureau. In de raadvergadering van oktober zal voor de Progressieve Partij Rob Boerendonk als opvolger geïnstalleerd worden. Dinsdag zijn er maar een paar bespreekpunten in de raad. We nemen de stand van zaken rond de afvalinzameling onder de loep. Er zijn wat klachten over informatie en communicatie. En hier en daar over de plek van de containers. De Progressieve Partij maakt zich meer zorgen over het achterblijven van de afvalpreventie. Er wordt steeds meer geproduceerd. Een tweede punt waarvoor wij aandacht gaan vragen is de positie van de SW-medewerkers van Hameland met een tijdelijk contract. Zij zouden niet mee overgaan naar de nieuwe organisatie, maar hun contract uitdienen bij Hameland. En dan misschien in de WW of via de nieuwe Participatiewet naar een garantiebaan. Beter is het voor deze doelgroep in dienst te blijven. Beter voor hun rechtspositie, ontwikkelingsmogelijkheden en werkomgeving
 

Doe mee aan de unieke serie workshops "Gemeentepolitiek"

13 september – Secretaris Jan Nobel van Aalten en burgemeester Annemieke Traag van Doetinchem werken mee aan een serie workshops over Gemeentepolitiek in Aalten.  Jan Nobel legt op 12 oktober de werking van gemeenteraad, college en ambtelijke medewerkers uit en gaat in op de beïnvloedingsmogelijkheden van de burger. Annemieke Traag gaat het op 19 oktober hebben over de rol van de gemeente bij burgerinitiatieven, kunst, cultuur, erfgoed.  Zij zijn de eerste twee inleiders in een serie van vier workshops die georganiseerd wordt door de Progressieve Partij. Voormalig wethouder Henk Kok en milieu-planoloog en raadslid John Westerdiep maken in de weken daarna hun opwachting.
Joop Wikkerink, fractievoorzitter benadrukt: “Aan de workshops kan iedereen meedoen, ongeacht zijn of haar overtuiging. Ik ben zelf mijn hele politieke leven al bezig de mensen te betrekken bij hun eigen omgeving en daarover mee te beslissen. Daarom is het ook logisch dat wij als Progressieve Partij deze “cursus”organiseren. De workshops vinden plaats  in het Kulturhus te Dinxperlo op  de woensdagen 12, 19, 26 oktober en 2 november.Down-load de uitgebreide folder hier.  Deelname gratis, wel van te voren opgeven.
 
 

Pagina 1 van 86

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

De driemusketiers

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates