Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Mestongeluk roept veel vragen op

25 februari - Vrijdag werd de gemeente opgeschrikt door een grote hoeveelheid mest die vrijkwam na de ineenstorting van een mestsilo aan de Hoeninkdijk. Veel instanties kwamen kijken en oordelen en ’s avonds kwam er een mededeling over de stand van zaken van de burgemeester. De volksgezondheid was volgens hem niet in gevaar en de dieren waren veilig. Ook vanuit het Waterschap werden geruststellende woorden gesproken. Het voorval zal nog wel de nodige vragen oproepen. Mestsilo's en de gemeente Aalten: het blijft een ongelukkige combinatie. Belangrijke vragen voor de fractie van de Progressieve Partij zijn: was voor deze silo een milieu-vergunning aangevraagd bij de regionale milieudienst ODA (of provincie)? Volgens informatie moet voor silo’s boven de 2500 m3 een vergunning worden afgegeven. Was deze silo KIWA-gekeurd en up-to-date? Wat is de exacte inhoud en is het normaal en gewenst dat in één opslag zo enorm veel mest bewaard kan worden? Zijn er nog meer opslagplaatsen voor mest op dit bedrijf van Meerdink. Hoe zit het met de verantwoordelijkheden? Is er “achterblijvende” schade aan het milieu bij zo’n overstroming. Dit wil natuurlijk niemand en wens je ook geen boer toe. Toch drukt ons dit weer met de neus op de feiten. Is een dergelijk megavarkens bedrijf (17.000 volgens de krant) wel op z’n plaats aan de rand van zo’n gevoelig natuurgebied?
 

Goed Nieuws: actievoeren helpt bloemenvouwers

25 februari - Toch nog een beetje als verrassing kwam het akkoord tussen de FNV en de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten over compensatie voor de bloemenvouwers. Zo'n 300 mensen die langer dan 6 maanden met behoud van uitkering bij de ISWI bloemen of enveloppen hebben gevouwen (gewoon echt werk)  krijgen een compensatie.Dat moet je dan zien als het verschil tussen loon en uitkering. De Progressieve Partij heeft de acties van deze mensen volop gesteund, heeft talloze vragen aangekaart in de raad, was aanwezig bij demonstraties, organiseerde een symposium en werkte mee aan zwartboeken. Eindelijk is er een akkoord. Tegen de stroom in. Want let op: het succes heeft natuurlijk vele vaderen. Maar het verstrekken van een compensatie was niet het idee van de coalitiepartijen, VVD en HMV in Aalten. Toch is dat er door gekomen. Super. 

"We hebben eindelijk groen licht gekregen voor een behoorlijke compensatie", aldus bestuurder Hans Hupkes van vakbond FNV. De overeenkomst houdt in dat iedereen die langer dan zes maanden werkzaamheden heeft uitgevoerd met behoud van uitkering, een financiële tegemoetkoming krijgt. Er ligt een akkoord voor 305 mensen die langer dan een half jaar gewerkt hebben. "Zij krijgen een behoorlijk bedrag als compensatie omdat ze eigenlijk gewoon loon hadden moeten krijgen", aldus Hupkes.
 
Ondanks het akkoord is de FNV niet geheel tevreden. "Dit is eigenlijk een schikking met compensatie", aldus Hupkus, die laat weten dat de kous niet geheel af is. "We hebben afgesproken met de gemeenten dat we met ze in overleg gaan om te kijken hoe we dit soort re-integratie-trajecten beter kunnen stroomlijnen. Dit was een behoorlijk heftig voorbeeld, maar het is niet zo dat we hiermee klaar zijn."

 

Wat is nu het échte Dinxperlose belang?

25 februari -  De fractie van de Progressieve Partij is tegen het verleggen van de inrit op industrieterrein Hietveld. Geeft overlast voor buren. Als het oorspronkelijke plan doorgegaan was,  was de inrit ook gewoon blijven liggen, zoals toen op kaart aangegeven.  Ook de omwonenden waren toen akkoord. Wij zien dan nu ook geen noodzaak om het plan aan te passen. De ontwikkelaar geeft in de stukken aan dat het niet veel uitmaakt waar het komt , als het maar aan de provinciale weg is. Dus stelde Gerrit Migchelbrink voor om nog eens met de betrokkenen oopm tafel te gaan.
Daar voelde de meerderheid niet voor. De Progressieve Partij, PvdA, ChristenUnie en HMV kozen de zijde van de buurt. De meerderheid die van het College.
Reactie uit de buurt: heel erg bedankt voor jullie inzet op de raadvergadering. Heer Migchelbrink heeft goede woorden gevonden en wij hadden het gevoel hij heeft voor ons "gevochten". Dat was heel fijn.
Het leek een eenvoudige keuze ( na een gesprek met de bewoners van de Rietstapperweg) om de ontsluiting te laten zoals het was, met het plan van 2009. De bewoners van de Rietstapperweg waren destijds al akkoord gegaan met deze ontsluiting. De PvdA, ChristenUnie en de Progressieve Partij gaven blijk van begrip voor de bewoners en laten hun sociale kant zien.
Gemeente Belangen ( een Dinxperlose politieke partij ) komt naar ons idee niet op voor de belangen van deze bewoners. Het CDA propagandeert dat het gezin  de hoeksteen is van onze samenleving maar hier werd op een koele en zakelijke in de raad mee om gegaan. Zou de reden kunnen zijn dat het hier maar om één gezin draait? En dat er geen electoraal Dinxperloos gewin te behalen valt? GemeenteBelangen zegt letterlijk op haar site: "Wij komen op voor de belangen van de inwoners van de gemeente Aalten". Waarom in dit geval dan niet?
 
 
 

Welzijn-nieuwe-stijl: we zijn er nog lang niet!

19 februari - Er loopt een onderzoek naar de functie en exploitatie van buurthuizen. Figulus maakt een rondje langs de fracties. De Progressieve Partij  staat voor groen, sociaal en lokaal. Dus wij steunen erg de opbouw  en instandhouding van  lokale sociale netwerken. Zowel Figulus als buurthuizen vervullen een goede functie. Waar echter schreeuwend behoefte aan is, is aan onderlinge afstemming en overleg. Het gebeurt nog te vaak dat er gelijksoortige activiteiten op dezelfde tijdstippen georganiseerd worden. Dat moet anders. Daarin ligt ook een rol voor de gemeente.  De Progressieve Partij wil aan elke gemeentelijke financiële bijdrage  ook voorwaarden koppelen. Zo zijn wij voorstander van steun aan buurthuizen mits hun programmering past binnen het sociale beleid:  versterken van netwerken rond de zwakkeren in onze samenleving. En mits zij hun programmering op elkaar afstemmen.
Foto: bestuur, directie en medewerkers van Figulus op bezoek bij de fractie van de Progressieve Partij afgelopen donderdag in Dinxperlo
 

Aaltense politiek steunt fam. Galistan

19 februari - Woensdagmorgen 15 februari om 7.45 uur zaten wij in de auto richting Middelburg. Wij, dat waren Hanny Noorman (CU) en Gerrit Stronks van de Progressieve Partij. Rob Boerendonk(PP)  was helaas verhinderd. Het doel was om de familie Galstian (vader, moeder en twee kinderen) uit Lintelo moreel te steunen bij de rechtszaak tegen de staatssecretaris om een verblijfsvergunning af te dwingen. Er dreigt namelijk een uitzetting naar Armenië. Er mochten 10 personen aanwezig zijn. Er waren o.a. juffen van school en vrienden van de kerk. In de kranten is al veel aandacht geweest voor deze zaak. Er is een groot spandoek met een fotoafdruk gemaakt, maar deze mocht helaas niet naar binnen. 
De rechtszaak zelf? De rechter was niet negatief en nam voldoende tijd om de advocaat aan te horen. De uitkomst is en blijft onzeker. De uitspraak komt over zes weken. 
Na een omweg via Neeltje Jans waren we om kwart over zes weer in Aalten.
 

Sfeervol debat tussen Lisa (GL) en Maarten (SP)

19 februari -  "We kunnen trots zijn dat twee in de gemeente Aalten geboren en getogen kandidaat-kamerleden zo knap kunnen  uitleggen wat hun partijen beweegt en willen in plaats van alleen maar te schreeuwen en te schelden naar elkaar". Die woorden van  debatleider Joop Wikkerink na het eerste deel van het politieke debat zondagavond oogstten een waarderend applaus. En toen was het nog maar op de helft. En gingen de borden met stamppot in de pauze op schoot; immers zondagavond 7 uur. Daarvoor waren de thema's zorg, werk en onderwijs aan de orde geweest. Weinig verschil van mening over de noodzaak van oplossingen tussen Maarten Hijink (SP) en Lisa Westerveld (GL). Het Zorgfonds is een SP-ding, GroenLinks is wel voor het afbouwen van marktwerking. Werk aan de onderkant: SP pleit voor werkvergunningen; GroenLinks voor verlaging loonkosten (met behoud van netto-loon) en basisinkomen. Onderwijs: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in MBO lijkt het meest belangrijk. Het tweede rondje ging over regionale politiek. Waarom lijkt de afstand Achterhoek-Den Haag altijd veel korter dan andersom. Vanuit het publiek werden drie "topics"aangevoerd: verbindingen en openbaar vervoer (maar dan moet openbaar vervoer kwa prijs ook kunnen concurerren met de auto); (hoger) onderwijs en samenwerking met Technische Hochschule in Bocholt en innoveren in duurzaamheid en smart industries (levert banen op). Een prima avond waarmee bewezen is dat samenwerking tussen progressieve partijen prima kan lukken in de Achterhoek.

Meedenken over "krimp of kramp", glasvezel en Figulus

11 februari -  Donderdag 16 februari houdt de Progressieve partij weer haar maandelijkse openbare "meedenkavond". Dit keer in het Kulturhus  Dinxperlo. Daar zitten we niet zomaar. Om 21.00 uur komt Eric Wichers, directeur van Figulus de stand van zaken bij deze organisatie toe lichten.  Dat is een prima gelegenheid voor  belangstellende en actieve inwoners om ook mee te praten over beleid en activiteiten van deze brede welzijnsorganisatie.  Wat is de rol van deze organisatie in de (participatie?)samenleving? Gegevn het feit dat de bevolking vegrijst. Past ook mooi binnen het gesprek in het eerste uur:  “Krimp of kramp” – we gaan in algemene zin de oorzaken en gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek bekijken. Dat doen we aan de hand van een krantenartikel uit de Gelderlander en enkele stukken vanuit Den Haag. Een belangrijke maatregel tegen de negatieve gevolgen van de krimp is het aanleggen van snel breedband (glasvezel) in het buitengebied. Daar wordt wat afgeklungeld, vooral in communicatie, in focus en in taakopvatting van zeker dit college. Het blijft onduidelijk of en tegen welke voorwaarden dit net wordt aangelegd. Intussen naderen de verkiezingen en worden er beloftes gedaan, zoals een bedrag tegen de krimp voor 5G-verbindingen door de staatssecretaris van verkeer, Sharon Dijksma. Hoe verhoudt zich dat dan nu weer tot het Achterhoekse project?  De meedenk-avond "Krimp of kramp"  is dus op donderdagavond 16 februari vanaf 20.00 uur in het Kulturhus te Dinxperlo aan de Terborgseweg. Toegang vrij en koffie gratis.

Herinnering: GEEF JE OOK NOG OP VOOR HET PROGRESSIEVE POLITIEKE GESPREK OP 19 FEBRUARI VAN 18-20 UUR IN BREDEVOORT. MET LISA WESTERVELD EN MAARTEN HIJINK. ZIE BERICHT HIERONDER VAN 4 FEBRUARI.

Pagina 1 van 96

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

fractie

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates