week 39 (klik hier)

Meerdink door het lint…
 
Dat de HMV een populistische groteboerenbelangenpartij is, hadden we natuurlijk al langer in de gaten.  Dat was al zo in de tijd dat Meerdink zich als rechtse buitenboordmotor van het CDA afzette tegen “de overheid” (zonder te benoemen dat hij en zijn partij daar nogal fors deel van uitmaken) en zelf ook regelmatig probeerde –mede- voor zijn bedrijf gunstige regelingen door te voeren. 
Toen het CDA dat allemaal te gek werd en hem zo ongeveer uit de partij knikkerde vond hij enkele kornuiten die wel verder wilden op de weg van het cliëntelisme, populisme  en eigenbelang.  Was de belangenverstrengeling bij Meerdink tijdens zijn CDA-periode altijd nog een beetje versluierd,  sinds de partij HMV in de raad aanwezig is gaan ze er lustig op los. Zo hield zijn fractiegenoot Willem Bruil tijdens de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied onbeschaamd een pleidooi  (diende zelfs een motie in) voor een vierde bedrijfswoning op  het terrein van Meerdink in t Klooster. Tegen de gelden regels. Las HMV in het dossier de Malle Babbel gewoon de vragen voor die Frank Wensink, eigenaar van Malle Babbel en HMV-lid opgesteld had, zat Smit van de Kalverweidendijk gewoon als boer aan de RTG-tafel waar hij kort geleden nog als vervangend fractielid zat.  Probeert de fractie met een slimmigheid vóór de discussie over de woningbouwplanning de portemonnee van Smits te spekken door daar 14 woningen  te redden. 
Zolang de fractie geen strafbare feiten begaat, moeten ze dit allemaal zelf weten. Hopelijk prikt de kiezer er door heen en zien ze dat HMV vooral een eigenbelangclub is. Ook dat mag, een eigenbelangclub zijn. Er zijn  in het land wel meer van die lijsten en partijen die op persoonlijke belangen gebaseerd zijn. In de raad zullen we dat moeten blootleggen en met argumenten moeten bestrijden.
Gekker wordt het wanneer Meerdink zijn zin niet krijgt en dan wild om zich heen begint te slaan met scheldpartijen. Op 9 oktober schreef hij een ingezonden stuk aan de Gelderlander, Aaltens Nieuws en Aalten Vooruit/De Band. Geen enkele krant heeft het nog geplaatst. Tegen mij hebben ze altijd gezegd dat ze geen ingezonden stukken van raadsleden plaatsen. Wat ik ook gek vind.  Onder dit stukje staat een link naar die brief. Want Meerdink stuurde een kopie naar de raadsleden “zodat volledige openheid aan de orde is”.  Enkele citaten:
“In de afgelopen week was voor mij de gemeentelijke betrouwbaarheid en de integriteit van het college op een dieptepunt geraakt”.
“Hoe goed is het dan dat er nog een volksvertegenwoordiging is die bestuurders proberen te corrigeren die de weg volledig kwijt zijn al of niet aangemoedigd door de organisatie”
“Als je beleid maakt en dat kan, dan begin je daarmee nadat zo’n besluit is gevallen; dus na zo’n besluit bijv. voorjaar 2017. Maar niet zoals nu via een volstrekt onbetrouwbare overheid , woonrechten van de een op de andere dag weg bestemmen”
“En als dan een wethouder zegt, “Dacht u dat ik daar gelukkig van word”, dan zijn dat krokodilletranen want zijn handtekening staat wel onder brieven en deze nota. Mijn advies: wethouder vertrek als je geen betrouwbare bestuurder meer wilt zijn”
Los van het ontbreken van samenhang en duidelijkheid wat Meerdink nu eigenlijk wil en zelf vindt, valt aan dit taalgebruik een aantal dingen op.
Meerdink  beschuldigt alles en iedereen onbetrouwbaar te zijn:  de raad (“gemeentelijke betrouwbaarheid”) , het college  (de integriteit van het college), de organisatie (zij moedigen bestuurders aan om de weg kwijt te raken), de hele overheid (onbetrouwbare overheid).
Ook nodigt hij wethouder Kok uit om op te stappen  “als hij geen betrouwbare bestuurder wil zijn”.  Een wat raar verzoek. Als HMV vindt dat Kok geen betrouwbaar bestuurder is, moeten ze een motie van wantrouwen indienen en geen ingezonden stuk schrijven.
Persoonlijk vind ik dat iedereen alles mag vinden en zeggen, mits het niet strafbaar is volgens de wet en het beetje binnen het betamelijke blijft.  Maar een dergelijke ingezonden brief die alleen maar alles en iedereen als onbetrouwbaar kenschetst is nauwelijks een serieuze bijdrage tot de conclusie. Als je al begint met te zeggen dat iemand niet betrouwbaar is en niet integer, hoe kun je dan ooit nog tot een goede discussie of besluiten komen.  Dan plaats je jezelf buiten de discussie. Het is aan Meerdink hoe hij weer serieus  deelnemer aan de raadsdiscussie wil gaan worden.
Persoonlijk vind ik dat je onbeschaamd je eigen belangen of die van je fractiegenoten  in de raad mag nastreven, als je binnen de wet blijft. Het is niet verstandig en ik zou het ook iedereen afraden omdat zo’n gedrag het aanzien van politiek en bestuur nog meer in diskrediet brengt.  En ik vind het dan ook wel raar dat je als eigenbelangenpartij vooraan staat om anderen van onbetrouwbaarheid en niet-integer zijn te beschuldigen. Dat lijkt een beetje op die balk en die splinter. 
 
 Klik hier voor de ingezonden brief van Meerdink
  

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *