week 14 (klik hier)

Hoog tijd vernieuwing huishoud-ondersteuning. 
 
Het huidige systeem is totaal vastgelopen. Zet cliënten, medewerksters en bestuurders tegen elkaar op. Het faillissement van TSN levert bijv. de gemeente Aalten een besparing van € 20.000 per jaar op. De speciale maatregel om werkgelegenheid te behouden (HHT) komt bij lange na niet op (overschot plm. € 260.000 in de jaren 2015 en 2016). Ook op de WMO-taken is in 2015 geld overgehouden.  Toch weigert de rechtse meerderheid van de raad dit geld in te zetten voor arbeidsvoorwaarden. Gevolg: medewerksters gaan soms van 14 naar 10 euro bruto per uur. De gemeente spaart geld uit en de werkneemsters leveren in.  Ik kan het niet uitleggen! Slecht geleide thuiszorgorganisaties met dikke managementlagen vallen om. Mensen op straat.
 
De gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten werken het liefst met alfaconstructies. Een onwenselijk systeem, vindt de staatssecretaris. De gemeente Aalten betaalt hier 14 euro per uur voor. Dat is een stuk goedkoper dan de plm. 20 euro aan de thuiszorgorganisaties. 315 van de 849 Aaltense cliënten hebben alfahulp, vaak via een bemiddelingsburootje zoals Alfasens. Dat kan zo goedkoop omdat de alfahulpen veel minder rechten hebben dan gewone medewerksters. Zo krijgen ze geen WW bij ontslag, nauwelijks tot geen bijscholing en maar beperkte loondoorbetaling bij ziekte. Er wordt geen loonbelasting en premieheffing afgedragen. Doordat ze ontrecht gebruikmaken van de “regeling hulp aan huis”. “Onwenselijk” voor publieke organsiaties vindt de staatssecretaris. Toch gaan Aalten en Oude IJsselstreek er mee door. Maar ook worden kwetsbare cliënten opgezadeld met “werkgevers”taken. 
 
Het wordt hoog tijd dat we anders gaan kijken naar huishoudondersteuning voor wie dat nodig heeft. Met een paar uitgangspunten: voldoende en vertrouwde hulp en geen onrust bij de kwetsbare cliënten. Fatsoenlijk CAO-loon voor de medewerksters inclusief pensioenopbouw en ww-recht. Het gaat hier wel om de laagstebetaalden. Die hebben recht op bescherming van de overheid.  Erkenning dat huishoudondersteuning meer is dan poetshulp. Daarom  scholing en begeleiding  van medewerkers. 
 
Daarvoor is nodig dat iedereen uit zijn loopgraven komt. Gemeenteraden en wethouders moeten niet alleen naar geld kijken en zich verschuilen achter zogenaamd wettelijke regels.  Zorg is belangrijker dan wegen. Waar een wil is is een weg. Thuiszorgorganisaties moeten slanker en kleinschaliger worden. Teams moeten zelfsturend worden. Vakbonden moeten in hun actiekeuze geen mensen tegen zich in het harnas jagen. Familieleden en cliënten moeten meedenken hoe de hulp het best georganiseerd kan worden. We hebben tot  1 januari 2018. Ik sta klaar om mee te denken. Jij ook?
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *