week 15 (klik hier)

College negeert eigen verordening en besluit bezwarencommissie.

Onderstaand artikel is opvallend. Hieruit blijkt dat het college ondanks de door de gemeenteraad vastgestelde verordening, ondanks het besluit van de bezwarencommissie toch wil overgaan tot het kappen van een autenthieke boom. Een beetje met het argument: ja maar we gaan nieuwe bomen planten en we gaan het de kinderen van de school uitleggen. Het college had ook aan de kinderen uit kunnen leggen waarom de boom NIET gekapt zou moeten worden; dat is een sterker verhaal.

 
AALTEN – De kapvergunning die Burgemeester en Wethouders verleende voor de kap van een plataan bij de Sint Jozefschool leidde tot onbegrip bij de Progressieve Partij, maar ook bij de Stichting Natuur en Milieu Aalten en de Bomenstichting Achterhoek. Bertha Krajenbrink die namens deze organisaties hierover insprak bij een Ronde Tafelgesprek in januari kondigde toen al aan dat de twee organisaties tegen het besluit in beroep zouden gaan. De bezwaren zijn door de Commissie Bezwaarschriften gegrond verklaard. Daarna adviseerde het ambtelijk apparaat de kapvergunning alsnog in te trekken. B en W doen dit niet, omdat er inmiddels met de twee organisaties afspraken zijn gemaakt over aanplant van nieuwe bomen op andere plekken als compensatie voor de gekapte plataan. “Bomen zijn belangrijk voor de gemeente”, zegt wethouder Henk Rijks.
Overleg met bezwaarmakers
Het overleg met de Stichting Natuur en Milieu Aalten en de Bomenstichting Achterhoek heeft plaats gevonden na de behandeling in de Commissie Bezwaarschriften, maar voor de uitspraak van deze commissie. Ook is er overleg met de Sint Jozefschool geweest. Doel was om te bekijken hoe alle partijen elkaar zouden kunnen vinden. Afgesproken is dat op de school aan de leerlingen zal worden verteld waarom de boom wordt weggehaald. De reden is dat een klein aantal leerlingen hinder ondervindt van de plataan. Daarom zal op het schoolplein een soort worden herplant, waarvan geen negatieve effecten op de gezondheid zijn te verwachten. Ook zal de leerlingen verteld worden, dat de gemeente niet alleen één boom zal herplanten, maar op andere plekken nog meer bomen zal planten om het ‘verlies’ van de monumentale boom ‘goed te maken’.
Geen goede argumenten voor kap
Belangrijk discussiepunt bij de kap van de plataan was dat niet voldoende hard gemaakt kon worden dat de boom daadwerkelijk gezondheidsschade veroorzaakt. Zo was er geen dokter te vinden, die dit wilde verklaren. Daarom vond de Commissie Bezwaarschriften dat B en W ‘in de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet hebben kunnen beslissen’. In normale mensentaal: de commissie vindt dat er geen goede argumenten zijn om de plataan te kappen. Om nieuwe discussies over de mogelijk kap van bomen, die gezondheidsschade kunnen veroorzaken, te voorkomen zullen volgens wethouder Rijks nadere afspraken met de twee organisaties gemaakt worden. “We willen in de toekomst tot een goede aanpak komen.”
 
Overigens mag er niet gekapt worden in het broedseizoen dat loopt van 15 maart – 15 juli. En laat er nou net een ekster een plekje in de boom gevonden hebben….
(foto Henk ter Horst, artikel overgenomen uit AaltensNieuws)
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl)

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *