week 13 (klik hier)

In het buitengebied zijn de  (grote) boerenbelangen nog steeds dominant.

Lees hieronder de bijdrage van Gerrit Migchelbrink aan de discussie over het bestemmingsplan “Landelijk gebied”. “Voor ons ligt dan eindelijk het definitieve voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied. Een plan dat een lang traject heeft afgelegd. Inspraak door de raad, door burgers en veel adviezen, die allemaal verwerkt moesten worden door de afdeling. Onze dank en waardering gaat dan ook uit naar alle medewerkers die hieraan hebben meegewerkt. Ook wethouder Kok bedankt voor het vele werk en overleg.

Dan het plan zelf. Wij zijn in grote lijnen best tevreden over wat nu voorligt. Natuurlijk zijn de belangen voor een ieder anders. De agrarische sector wil veel meer mogelijkheden, de recreatie sector heeft weer andere belangen en ook de burgers die wonen in het buitengebied hebben zo hun wensen. Dat was ook te zien aan de inspraak reacties. Zo’n 85 inspraak reactie zijn er behandeld, hoofdzakelijk door agrariërs. Een lange zit tijdens de RTG. Opvallend daarbij vond ik dat de woorden natuur en milieu daar haast niet zijn gevallen. Er zijn in dit bestemmingsplan dan ook geen grote veranderingen voorgesteld voor uitbreiding van natuur. Het is meer een conserverend plan. Behouden van wat er is. Dat is op zich prima, maar wij zien graag dat dit ook op plaatsen waar het kan wat uitgebreid mag worden. Want de natuur ligt zwaar onder druk. De biodiversiteit holt achteruit. De (weide) vogels, vlinders bijen en insecten hebben het zwaar, grotendeels veroorzaakt door de intensieve landbouw. Ook nu weer zien we vele gele weiden, doodgespoten met RoundUp. Dat moet verboden worden. Dus de natuur kan wel een oppepper gebruiken, dat had gekund middels dit bestemmingsplan. Ook het milieu komt er niet te best vanaf. Er wordt veel gepraat over emissie uitstoot door veehouderijen, maar er wordt tekens weer,waar kan ruimte geboden voor meer uitbreiding. Uitstoot tot maximaal het emissieplafond. Maar de natuur is al zwaar overbelast, dus waarom geen reductie? En alle ruimte die er is wordt opgeslokt door de grote mega bedrijven. De kleine gezinsbedrijven komen niet meer mee en moeten stoppen. Dit zorgt voor veel onrust en leegstand in het buitengebied. Dat blijft een groot aandachtspunt voor de toekomst. Wij zijn dan ook blij dat het onzalige voorstel door een meerderheid van deze raad om alle bedrijven de mogelijkheid te bieden te groeien tot 1,5 ha, door wil van de provincie, van de baan is. Wij zouden zelfs voor het oude LOG gebied deze beperking op willen leggen. Dus hier ook maximaal 1 ha. Veel burgers klagen over stank en overlast door uitbreidingen van veehouderijen die in hun buurt liggen. Zie situaties bij bv Kalverweidendijk, Kamerstraat of Gendringseweg. U valt terug op de geurverordening als maatstaf voor uitbreiding. Maar de geurverordening praat niet over uitstoot fijnstof, gevaar voor ziektes of ruimtelijke inpassing. Daarom stellen wij voor middels een amendement om een minimale afstand van 100 meter aan te houden van geurgevoelige objecten tot een veehouderij. Dit voorkomt veel onrust, ruzies en discussies in een buurt. Ook de burger dient gehoord te worden of het voordeel van de twijfel te kunnen krijgen.
Dan duurzame energie. Windenergie is niet mogelijk, maar de gemeente wil meewerken als er initiatieven zijn. Ook wij vinden dat windenergie in de toekomst nog meer plaats moet kunnen krijgen in onze gemeente. Wij hebben al een mooi windpark, maar om aan vastgelegde doelstellingen voor het klimaat te kunnen voldoen moet er nog veel meer gebeuren. U laat dit aan initiatiefnemers over, maar wij vinden dat ook de gemeente daar een leidende rol in moet spelen. Dat zelfde geldt voor zonne-energie. Daar zijn mogelijkheden voor in dit bestemmingsplan en we zien graag dat ook hier de gemeente een voortrekkers rol in gaat spelen, eventueel in combinatie met de AGEM, die we als gemeente al financieel ondersteunen.”
 

 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *