week 11 (klik hier)

Gemeente Aalten niet positief in het nieuws. 
In de afgelopen week werd weer eens duidelijk dat nieuws over de gemeente neagtief of positief gekleurd kan zijn. Daar waar de afdeling communicatie zijn best doet om gunstig, positief, interessant en vrolijk nieuws voor de inwoners van de gemeente de wereld in te sturen, kan dat bij kranten en sociale media absoluut niet gestuurd worden. Drie voorbeelden van de afgelopen week.
TSN-medewerksters op de barricaden.
Dinsdag praatte de raad o.a. over een motie betreffende de huishoudelijke hulp. Deze was ingediend door de fracties van de Progressieve Partij en de PvdA. De motie gaf kort en goed de opdracht aan B en W om na het faillissement van TSN  de opdracht huishoudelijke hulp (plm. 250 clienten) zodanig weg te zetten dat de koppels hulpverlener-verzorgende in stand blijven en dat de werkneemsters hun rechtspositie behouden. De indieners meenden dat letter en geest van de wet, afspraken, CAO’s  en eerder gedane uitspraken van de raad in elk geval de morele plicht met zich meebrengen om dit zo te doen. De andere fracties zagen dat anders en stelden dat die moties en afspraken niet gelden bij een faillissment. Dus dat de gemeente niet verplicht kan worden aan de andere aanbieders te eisen dat de koppels en rechtspositie in stand blijven. Zij vertrouwden op B. en W die aangaf dat zij hun best zouden doen om de koppels in stand te houden, maar dat zij niet over arbeidsvoorwaarden gaat. Dat laatste allemaal tot grote verontwaardiging van de plm. 50 huishoudelijke hulpen die in de zaal zaten. De indieners van de motie en zij wilden graag garanties. De emoties liepen hoog op, twitterberichten vlogen rond, de burgemeester  verweet zelfs sommige fracties (hij doelde op de indieners) uit te zijn op applaus van het publiek. Aan het eind van het liedje werd de motie niet overgenomen en zal een deel van de TSN-werknemers dus in de WW belanden. Facebook-, twitter- en persberichten overziende is er geen goed of fout-beeld te ontdekken: wel een verschil in benadering. Kies je als raad voor een formeel-juridische benadering of kies je voor de “geest van de wet”. Voor de mensen die het betreft wel een wereld van verschil.
Wethouder  onderwerp van onderzoek.
Donderdag verscheen er plotseling in de krant een artikel dat er een onderzoek loopt vanuit Justitie naar de bouwactiviteiten op het terrein van wethouder Luiten. Tevens werd vermeld dat het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) , was ingeschakeld om te onderzoeken of hier sprake zou kunnen zijn van integriteitsschendingen. Dat laatste is vrij gebruikelijk bij dit soort  zaken en is ook vastgelegd in een “stappenplan” dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Dat is zeer zorgvuldig in het naar buiten treden, het onderzoek en de procedures. Immers allerlei meningen, opvattingen en speculaties over de zaak zelve kunnen het onderzoek beïnvloeden. Daarom kwamen ook de fractievoorzitters die donderdag onmiddellijk bij elkaar en hebben ze een verklaring opgesteld dat de raad zich van commentaar en meningen zal onthouden tot het onderzoeksrapport van Bing  in een raadsvergadering zal worden behandeld. Uiteraard onthielden de reageerders op twitter, facebook en in de kranten zich niet van commentaar. Er werd hier en daar ook op hoge toon geëist dat de raad zou moeten ingrijpen. Dat gaat de raad dus niet doen, hij gaat er zelfs geen meningen over geven, niet anders dan op grond van een rapport. Zo zijn de afgesproken regels. 
Aalten weer doelwit van vakbondsacties?
Eind van de week roerden de zgn. “bloemenvouwers” zich weer. De kwestie speelde in het najaar vorig jaar. Toen bleek dat mensen met een bijstandsuitkering om werkervaring op te doen soms langere tijd productiewerk deden voor Edelman, een bedrijf dat zijdebloemen importeert uit China. Ze deden die werkzaamheden in opdracht van de gezamenlijke sociale dienst van Aalten en Oude IJsselstreek, het ISWI. In het kader van de actie “Stop Werken zonder loon” heeft de FNV deze situatie aangekaart bij o.m. de gemeente Aalten. Al vrij snel stopte deze vorm van re-integratie en werd er een regeling getroffen voor mensen die te lang met behoud van uitkering productiewerk verricht hadden. Een van de onderdelen van het aanbod was dat de mensen die langer dan 6 maanden hier gewerkt hadden 1000 euro krijgen die  ze mogen besteden aan hun scholing of re-integratie. Een deel van de werkers vindt dat ze recht hebben op achterstallig loon. Ze willen nu dat wethouder Wiltink van Aalten binnen een week hier werk van maakt, anders komen er akties. Een andere afspraak was dat Edelman en de gemeenten  een deel van die groep werkelijk in dienst zouden nemen minimaal voor een contract van een jaar. Kortgeleden heeft de Progressieve Partij vragen daarover gesteld aan het College. In een raadsmededelin g legt het college uit dat er inderdaad ruim 20 mensen op een arbeidscontract voor een jaar geplaatst zijn  bij verschillende projecten en bedrijven. Ook hier is het een kwestie van welke bril je op zet: Er hebben na alle commotie en acties toch ruim 25 mensen een jaarcontract gekregen, waarmee ze geld verdienen. Dat zou je positief kunnen duiden. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog veel mensen die nog geen werk hebben en verscheidene maanden zonder loon hebben gewerkt. Dat zou je negatief kunnen duiden.
Het hele college voor de rechtbank
Deze week werd volgens de Gelderlander het hele college plus nog een paar oud-wethouders gehoord voor de rechtbank. Ook Teeuwsen Ostendorp waren uitgenodigd. Zij worden  door de organisatie achter de Metaalgaasweverij in Dinxperlo er van beschuldigd toezeggingen gedaan te hebben die later niet nagekomen werden. Het gaat dan om het mogen bouwen van woningen en supermarkten op het terrein van die  fabriek in Dinxperlo. Uiteindelijk kan de schadeclaim voor de gemeente Aalten uitlopen op 3 miljoen.
 
 Al met al geven deze voorbeelden aan dat publiciteit voor een gemeente, ook door de snelheid van de sociale media, niet altijd vanuit het gemeentehuis gestuurd kan worden.
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *