week 10 (klik hier)

De fractie van de Progressieve Partij heeft een 10-puntenplan voor duurzaamheid gemaakt. Hiermee moet bereikt worden dat we in de gemeente Aalten in 2030 klimaatneutraal zijn. Hieronder het plan.

10 punten plan Duurzaamheid. 
 
1. Uitbreiding Energieplein.
Het Energieplein loopt redelijk goed. Ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst. Niet alleen financieel, maar ook met kennis en publiciteit. Vandaaruit ook initiatieven onder de aandacht brengen zoals bv AGEM en EchtEnergie.
 
2. Aandacht voor energie armoede. Arme mensen hebben vaak moeite om hun gas en stroom rekening te betalen. Een onafhankelijke energie adviseur kan hulp bieden. (Energieplein, de gemeente ). 
Gratis slimme meters laten plaatsen. Speel in op het zogenaamde gaming-aspect. Mensen letten dan vaker op hun energieverbruik en blijken gevoeliger om iets voor het milieu en klimaat  te doen.
 
3. Landbouw onmisbaar bij oplossen klimaatprobleem. Uitstoot ongeveer evenveel als autoverkeer. Uitstoot lachgas en methaan in veehouderij heeft veel impact op klimaatverandering. In akker en tuinbouw wordt veel fossiele energie gebruikt voor verwarming, verlichting en landbouwvoertuigen. Inzetten op energiebesparing en opwekken energie via zonnepanelen of windmolens. Duurzaam produceren in de veehouderij. ( bron, Hans Huijbers, voorzitter ZLTO)
 
4. Handhaving. Via ODA grote bedrijven controleren aan de wettelijke verplichting om energie investeringen te doen die zich in 5 jaar terug verdienen. Jaarlijks rapportage aan raad. Kan in jaarlijkse opdrachten aan de ODA.
 
5. Continuering van goedkope leningen aan woningeigenaren (SvN leningen). Doorgaan met subsidieverstrekking voor woningisolatie. Ook hier geldt, goede voorlichting, welke vormen van subsidie zijn er. (Energieplein, de gemeente).
 
6. Prestatie afspraken met corporatie De Woonplaats over isoleren woningen en plaatsing zonnepanelen. Doelstellingen formuleren, bv in 2020 alle corporatiewoningen op energielabel B. Jaarlijks rapportage aan raad.
 
7. Stimuleer elektrisch rijden, door ook zelf voorbeeld te geven met eigen wagenpark. Ook onderaannemers hierin betrekken via aanbestedingen. Elektrisch rijden is viermaal zo energie efficiënt als benzine/diesel rijden.
 
8. Ga actief op zoek ( en ondersteun initiatieven ) naar draagvlak voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. B.v. een lokale energie coöperatie die een zonnepark of windmolen willen neerzetten. 1 windmolen staat gelijk aan 30.000 zonnepanelen. Of elke buurtschap zijn eigen windmolen, bewoners zijn aandeelhouders en wekken hun eigen energie op. Gelijk draagvlak in de buurt. Betrek AGEM hierbij, daar hebben we tenslotte ook voor betaald. In nieuw Bestemmingsplan Landelijk Gebied plaatsing van windmolens toch weer opnemen.
 
9. Geen GFT ophalen in buitengebied. Stimuleer composteren, dit wordt gebruikt als voeding voor de bodem. Voorlichting aan burgers is zeker gewenst bv via buurtbelangen en verenigingen. 
 
10. Sharing economy: delen is het nieuwe hebben 
De sharing economy, ook wel collaborative consumption genoemd, wordt gezien als een nieuw en levensvatbaar businessmodel. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van de auto. Ook kringloopbedrijven hierbij betrekken. Hergebruik van goederen stimuleren.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *