Verkeersveiligheid: samenwerken!

Verkeersveiligheid N318 (Varsseveld-Winterswijk): samenwerken in plaats van profileren!


De hele raad wil dat de verkeersveiligheid op deze route aandacht krijgt. Ambtenaren en wethouder zijn al zeer regelmatig in overleg om verbeterpunten er door te krijgen. Zo komt er een inhaalverbod en uitwijkhavens voor tractoren. Maar dan blijven er nog gevaarlijke punten over. Elke fractie leek zich te willen profileren en op te roepen iets te doen wat eigenlijk iedereen wilde. De vraag is of dit een effectieve manier is om iets te bereiken dat het versnippering in de hand werkt. Immers ambtelijk en via de wethouder is er overleg. CDA-er Assink staat met zijn gedeputeerde op een foto bij een gevaarlijk kruispunt. De Progressieve Partij heeft de provinciale fracties van Groen Links en PvdA zover gekregen dat ze de gevaarlijke oversteek bij de Halteweg onder de aandacht willen brengen bij de gedeputeerde. Die heeft op zijn beurt weer gezegd dat niet alles tegelijk kan en dat er in de provincie meer dan 100 onveilige plekken zijn. De fractie van BBB/HMV is ter plekke geweest en heeft vragen gesteld. CDA en ChristenUnie dienen een veel te brede motie in, die wel werd aangenomen.

Maar veel effectiever zou het zijn als er een gezamenlijk overleg kwam met de provinciale fracties om GEZAMENLIJK dit punt via een motie of amendement bij GS af te dwingen. Dat vergt wel samenwerking en overleg in de raad en in provinciale Staten over effectiviteit en haalbaarheid. Nu leek wel of elke fractie het wiel aan het uitvinden was en aan het wedijveren was wie het eerste, het meeste, het slimste vragen stelde. De Progressieve Partij lijkt het haalbaar om een middenbermbeveiliging in Lintelo aan te brengen met steun van de provinciale fracties. Maar dan moeten we wel gezamenlijk dat voorstel steunen en niet allerlei andere dingen erbij halen.


Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.