Wethouders moeten eerst getoetst worden!

5 april – De fractie van de Progressieve Partij heeft een brief geschreven aan de fracties die aan het onderhandelen zijn over een nieuw college. In die brief staan drie punten. 
Ten eerste doen we de suggestie om ook speerpunten van andere fracties mee te nemen in een coalitieakkoord. “Onze fractie zou dat in elk geval beschouwen als een teken van samenwerkingsbereidheid en goede wil.” zo schrijven we in die brief.
Ten tweede gaat de partij niet akkoord met de uitbreiding van het aantal wethouders. “Wij moeten in de maatschappij allemaal meer doen met minder geld, dan past het niet de gemeentelijke begroting zwaarder te belasten door meer geld uit te geven aan wethouderssalarissen en bijkomende kosten.”, aldus de brief.
En als derde stellen we voor om nieuwe en bestaande wethouders te onderwerpen aan een zgn. integriteittoets. Deze is opgesteld door de provincie Brabant en wordt ondersteund en gepropageerd door de Commissaris der Koning van de Provincie Gelderland, de heer Clemens Cornielje.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *