week 9 (klik hier)

Mogen wij vragen stellen over een mestongeluk bij een raadslid of niet?
Het mestongeluk bij Meerdink houdt de gemoederen bezig. Onze fractie wil graag weten of de gemeente op de hoogte was van de situatie bij het bedrijf; de vergunningverlener is nl. de Provincie die het toezicht heeft overgedragen aan de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek).  Wij kregen ontwijkende antwoorden van het College.
De Provincie lijkt er wat beter bovenop te zitten.  Het persbericht van de Provincie gaf aan dat men ook ongerust is en de situatie monitort. Zo kijkt men naar de vergunning. Er is een vergunning voor digestaat-opslag, overigens op een andere plek dan waar de silo staat. Daarover loopt een aanvraag, waarvan bekeken moet worden of deze overeenkomt met de gerealiseerde silo. De provincie kijkt dus of mestopslag in plaats van digestaat op een andere plek dan vergund volgens de lopende aanvraag van de omgevingsvergunning mag en kan. Ook kijkt de provincie of zonder dat de hele vergunningprocedure is doorlopen als is begonnen met de bouw van de silo. Verder doet de provincie onderzoek naar de oorzaak van dit ongeluk en naar de milieueffecten. Precies zoals wij als Progressieve Partij graag zien. 
 
Zo’n houding zien wij ook graag van het College van Aalten. Prima dat het College zijn medeleven betuigt aan Meerdink en zijn familie. Ook in de vraagstelling aan het College heeft de Progressieve Partij de ondernemer en zijn familie sterkte toegewenst bij het opruimen en herstellen van de schade. En onze opluchting uitgsproken dat er geen ongelukken met mensen of dieren zijn geweest. Echter ook de direct betrokkenen in de omgeving wachten op bemoediging en informatie. Het College heeft zich daar niet laten zien of horen.
 
Hier en daar (op sociale media, maar ook binnen de raad) werd ons min of meer kwalijk genomen dat onze fractie hier op dit moment vragen over heeft gesteld. Immers het college en het waterschap hadden vrijdag al gezegd dat alles onder controle was en dat er een en ander onderzocht ging worden. Dat snap ik  niet. Wij zijn volksvertegenwoordigers en hebben de plicht de rol van het college te controleren. Ook  als het een raadslid betreft. Dan moet je juist alles opengooien. Bovendien maken wij ons bezorgd over mens en milieu in de buurt daar. Wij lezen dat niet terug in de antwoorden van het college. Jammer.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *